Page 1

Bondsmagazine ACP • nummer 5 • juli 2010

Collega Tinie: ’Verdere bezuinigingen hebben grote gevolgen voor functioneren politie.’ in dit nummer:

Politie vs Pers: een onderzoek

Onderhandelaarsakkoord AOW en pensioen Column: Erik van Zuidam

Politiemissie naar Afghanistan?

met elkaar - voor elkaar

laatste nieuws: www.acp.nl


,NZLOJUDDJOHQHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

:RRQODVWHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1DDPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1HWWRLQNRPHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

$GUHVเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

9DVWHGLHQVWVLQGVเฒนเฒนเฒนเฒน

3RVWFRGHเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

3DUWQHU

:RRQSODDWVเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1DDPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

*HERRUWHGDWXPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

*HEGDWXPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

7HOHIRRQQXPPHUเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1HWWRLQNRPHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

(PDLOเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

9DVWHGLHQVWVLQGVเฒนเฒนเฒนเฒน

>@*HKXZG

>@2QJHKXZG

6DOGRORSHQGHOHQLQJHQ

>@.RRSZRQLQJ

>@+XXUZRQLQJ

เณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

3RE

Naamloos-1 1

08-01-2010 14:21:52


Column en inhoud

Kleur bekennen Onze voorzitter geniet van een welverdiende vakantie. Daarom neem ik, Wiep van der Pal, zijn column eenmalig over. Over het onderwerp hoefde ik niet lang na te denken: de zorgwekkende situatie binnen de politiesector. In het belang van u en uw collega’s hopen wij dat er een nieuw kabinet is gevormd, voordat dit Politiebericht bij u op de mat valt. Wellicht een onrealistische gedachte, maar een snelle formatie is ook de wens van verschillende politici. Er moeten immers besluiten worden genomen over de aanpak van de economische crisis. Voor de politiesector geldt dat het nog langer uitblijven van politieke besluiten ten koste zou kunnen gaan van 2500 tot 4000 arbeidsplaatsen. Met alle gevolgen van dien! Nu al kampt onze sector met tekorten. Niet alleen voor wat betreft de capaciteit. Veel korpsen zijn onder curatele gesteld, omdat zij een tekort in hun begroting hebben. Het is niet meer dan logisch dat dit onrust teweegbrengt op de werkvloer. Het wordt voor korpsen op deze manier ook steeds moeilijker om de veiligheid in ons land te garanderen. Als de huidige bezuinigingsplannen bovendien doorgang vinden, zullen nog meer zaken op de plank blijven liggen. Dat is niet alleen frustrerend voor u en uw collega’s. Het is ook absoluut niet uit te leggen aan burgers. Er moet nu echt iets gebeuren. Daarom gaat de ACP in gesprek met politici om heldere en concrete besluiten over de politiesector tot stand te brengen. Vrijwel alle politieke partijen hebben zich in hun verkiezingsprogramma’s en in de debatten voorafgaand aan de verkiezingen uitgesproken over de veiligheid in ons land. Laat ze nu maar eens waarmaken waar ze zo voor gepleit hebben. Aan loze beloften hebben we niets. Het wordt tijd dat de politiek kleur gaat bekennen ten aanzien van politie en veiligheid. Dat verdienen de burgers in dit land en dat verdient u.

Wiep van der Pal PS: Op pagina 8 en 9 van dit Politiebericht staat een artikel met een overzicht van zaken die volgens ons bijdragen aan de zorgwekkende situatie binnen de sector. Wilt u reageren op deze column? Mail dan naar reactie@acp.nl

Inhoud   4 Politie vs Pers: een onderzoek   6 IBB: Een nieuwe kans   7 @Acp.nl   8 ACP: ‘Situatie bij politie zorgwekkend’ 11 Politiemissie naar Afghanistan? 12 Scholingsagenda 2010 14 Column: Erik van Zuidam 15 Onderhandelaarsakkoord AOW en pensioen 16 Met & voor elkaar: voorzitter RR

18 Fotoreportage: Met collega’s naar Pinkpop 20 CBB: Dossier Pensioen (levensloop) 22 Zomerpuzzelpagina ACP 24 Blauw ben jij: Tinie Veltkamp 26 Gemeentelijke handhavers in actie 29 Ledenpanel over fit en gezond 31 ‘Prikbord’ met nieuwtjes 32 Belangenbehartigers & Pastoraatteam 33 Jubilarissen in de maanden juli en augustus

POLITIEBERICHT juli 2010

3


: Acp.nl/actueel

Criminoloog Bovenkerk doet

‘Gezonde concurrentie t

Door: Yvonne de Groot, redacteur

In hoeverre worden journalisten tijdens hun werk gehinderd door de politie? Deze vraag stond centraal tijdens een onderzoek van criminoloog Frank Bovenkerk. Om een eenzijdig beeld te voorkomen, werd collega’s via een oproep op de ACP-website gevraagd om ook hun mening te geven. De onderzoeksresultaten werden gebundeld in een rapport. De ACP was uiteraard benieuwd naar de uitkomst. Frank Bovenkerk, onder meer verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, voerde het betreffende onderzoek uit in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Het zou om een eerste kennismaking met de vooropgestelde problemen tussen politie en pers gaan. Het onderzoek werd bovendien zonder wetenschappelijke pretenties uitgevoerd, zo staat in het rapport ‘Stop! Politie’. De onderzoeker licht toe: “Journalisten kwamen zelf met dit onderwerp tijdens een onderzoek van vorig jaar, getiteld ‘Rot op met die camera’. Zij brachten toen ongevraagd in dat ze bij de uitoefening van hun functie niet zozeer last hadden van het publiek, maar van de politie. Daar hadden wij (red., Bovenkerk

4

POLITIEBERICHT juli 2010

en medeonderzoeker Marjolein Odekerken) in dat onderzoek niet eens aangedacht. Maar het kwam ons onder ogen en daar maakten we een noot van voor de NVJ. Die heeft ons vervolgens gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Na veel reacties van journalisten, wilde ik de genoemde problematiek ook vanuit het gezichtspunt van de politie belichten. Zo kwam ik bij de ACP terecht.”

Intimidatie en geweld Het verbaasde Bovenkerk dat slechts enkele collega’s van de politie reageerden op zijn oproep. Hij sprak ook nog met verschillende politievoorlichters, maar het aantal politieambtena-


onderzoek:

tussen politie en pers’ taak van journalisten om de waarheid boven tafel te krijgen.”

Frustratie Er zijn echter journalisten die daar volgens verschillende collega’s te ver in gaan. In het rapport van Bovenkerk staat bijvoorbeeld de volgende reactie van een politieambtenaar: “Ik vroeg en vraag me nog steeds af wat het nut is dat de pers er met z’n neus bovenop staat. Controle kan toch ook achteraf en in strafzaken hebben wij de rechterlijke macht die het werk van de politie toetst. Natuurlijk zijn er situaties waarbij het belangrijk is dat het publiek direct wordt geïnformeerd. Denk aan rampen en rellen. Maar in het gros van de gevallen kan dat ook best iets later. Dat er voorlichting gegeven moet worden is prima, maar moet daarvoor voor de voeten van onderzoekers worden gelopen? Persmensen willen als het even kan nog eerder de gegevens op het PD (plaats delict, red.) vastleggen dan onze eigen technische recherche. Ze lopen je in de wielen en frustreren het onderzoek.” Frustraties zijn er dus niet alleen aan de kant van journalisten.

Verbeteringen opleiding Criminoloog Frank Bovenkerk: ‘Veel journalisten ondervinden intimidatie of geweld van de kant van de politie.’

ren woog niet op tegen het aantal journalisten dat meewerkte aan het onderzoek. Maar liefst 464 journalisten spraken zich uit over hun relatie met de politie en particuliere beveiligers. Daarvan gaven er 247 aan dat zij intimidatie of geweld van die kant hebben ondervonden. Tot slot stelden 194 journalisten dat zij zich daardoor hebben laten beperken in de uitoefening van hun beroep. En dus luidde de conclusie van het onderzoek dat er sprake is van een probleem.

Representatief? Maar in hoeverre is het onderzoek van Bovenkerk representatief? “Het onderzoek is evenwichtig, maar niet representatief. Ik vind dat zelf ook wel onbevredigend. Maar laat het duidelijk zijn dat de onderzoeksopdracht vanuit de NVJ luidde: Wat voor problemen ondervinden journalisten met de politie? Dat heb ik in kaart gebracht”, aldus de criminoloog. “Natuurlijk zitten er altijd twee kanten aan een verhaal. En natuurlijk gaat het in veel gevallen goed. Maar je kunt niet ontkennen dat de politie dingen achterhoudt en de pers in bepaalde gevallen tegenwerkt. De politie beperkt de vrije nieuwsgaring. Dat is een kwalijke zaak. Onze democratische rechtsstaat is immers gebaseerd op de gedachte dat burgers allemaal een stukje van hun vrijheid opgeven en dat investeren in instellingen die ons gedrag kunnen controleren, zoals politie en justitie. Het is de rol van de onafhankelijke pers om deze ‘macht’ kritisch te volgen. Het is de

Er vanuit gaande dat de relatie tussen politie en pers kan worden verbeterd, pleit Frank Bovenkerk voor aanpassingen in de opleidingen. “Studenten journalistiek moeten geconfronteerd worden met de inhoud van het werk van een politievoorlichter. Voor welke dilemma’s staan deze voorlichters? En waarom laat de politie je niet toe bij een plaats delict? Beginnende journalisten moeten beter worden voorbereid op de misdaadjournalistiek. Voor wat betreft politiemensen, zij zouden cursussen moeten krijgen over de werkwijze van de pers. Het is belangrijk dat zij weten wat de rol van journalisten is in deze democratische samenleving. Begrip en openheid zijn belangrijk.”

Spanningsveld Een citaat van één van de collega’s die op de oproep voor het onderzoek reageerde, sluit hier mooi op aan. “Wederzijds respect voor elkaars werkzaamheden is een pré. Daarnaast zullen beide partijen moeten erkennen dat er een spanningsveld zal blijven bestaan en dat het een uitdaging is om daar op een goede manier op in te spelen.” Bovenkerk is het daar mee eens. “Het lijkt mij dat er, ondanks de genoemde problemen in mijn rapport, sprake is van een gezonde concurrentie tussen politie en pers."

Acp.nl/rapportbovenkerk Benieuwd naar het onderzoek van criminoloog Frank Bovenkerk? Op het webadres www.acp.nl/rapportbovenkerk is het gehele onderzoeksrapport te downloaden en na te lezen.

POLITIEBERICHT juli 2010

5


: Acp.nl/rechtshulp Ook jij hebt als ACP-lid recht op juridische hulp. Gespecialiseerde juristen, maar ook goed opgeleide collega's in jouw regio komen op voor jouw belang. Voor meer informatie en voorwaarden kijk op: www.acp.nl/rechtshulp

Een nieuwe kans Door: Miranda Scheggetman, jurist

twee voorgaande beoordelingen waren immers

Joost begint vol goede moed opnieuw aan het vierde kwartiel, maar de begeleiding valt hem tegen. Hij blijft desondanks zijn best doen. Privé heeft Joost het echter ook zwaar. Zijn relatie gaat uit en daar heeft hij het moeilijk mee. Aan het eind van het kwartiel krijgt Joost opnieuw een slechte beoordeling. Daarnaast reikt het korps een voornemen tot ontslag uit. Het ontslag is gebaseerd op artikel 89 lid 4 van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP). Joost zou tekortschieten op de gebieden taalvaardigheid, zelfstandigheid en resultaatverantwoordelijkheid. Hij kan zich hier niet in vinden en schakelt de ACP in.

goed. Gelukkig krijgt hij een nieuwe kans en mag hij

Zienswijze

Joost volgt de opleiding tot politiemedewerker. Aan het eind van kwartiel vier krijgt hij een negatieve beoordeling. Daar schrikt hij behoorlijk van. Zijn

kwartiel vier overdoen. Er komt echter wederom een slecht resultaat uit voort.

Hij stelt samen met een juriste van de ACP een schriftelijke zienswijze op, waarin hij in eerste instantie ingaat op de begeleiding. Joost vindt dat hij onvoldoende is begeleid. Er hebben geen tussentijdse gesprekken plaatsgevonden en hij heeft zijn begeleider weinig gezien. Hij is dan ook van mening dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen. Daarnaast kan hij aantonen dat hij op het gebied van taalvaardigheid voldoende op niveau is. Hij heeft uit eigen beweging bijlessen gevolgd op de politieacademie. Bovendien kan zijn docent verklaren dat zijn taalvaardigheid voldoende is. Deze verklaring wordt bij de zienswijze ingediend. Tot slot wordt gewezen op het feit dat Joost privé een zware tijd achter de rug heeft. Wellicht dat hij daardoor minder goed heeft gefunctioneerd. Uit de eerdere beoordelingen blijkt immers dat Joost wel goed functioneerde.

Schone lei Naar aanleiding van de schriftelijke zienswijze worden Joost en de juriste van de ACP uitgenodigd bij de districtschef om een mondelinge toelichting te geven. Joost heeft het gesprek goed voorbereid en kan duidelijke voorbeelden geven. Daaruit blijkt dat het korps in de begeleiding tekort is geschoten. De juriste geeft aan dat Joost eerder wel goed functioneerde en dat het mindere functioneren mogelijk een combinatie is geweest van zijn privésituatie en de begeleiding die niet optimaal was. De juriste pleit voor een nieuwe kans.

Besluit Enkele dagen na het gesprek volgt een besluit. Joost wordt niet ontslagen. Het korps ziet in dat de begeleiding niet naar tevredenheid is verlopen. Joost krijgt daarom een nieuwe kans en wordt op een ander basisteam geplaatst. Zo kan hij met een schone lei beginnen. Joost is hier uiteraard ontzettend blij mee. Hij kan weer vol goede moed verder met zijn opleiding. Een nieuwe kans om met een schone lei te beginnen.

6

POLITIEBERICHT juli 2010


: Acp.nl

@Acp.nl Internet is snel en actueel. Zo ook de website van de ACP. Dagelijks zetten wij nieuwe nieuwsberichten, agenda-items, foto’s, downloads (o.a. CAO’s), video’s etc. op ons digitale adres. In Politiebericht wordt een selectie hiervan verder uitgelicht en aangevuld met achtergronden. Terugkoppeling Bij elk artikel in dit magazine staat ook weer een terugkoppeling naar onze website. Bovenaan de pagina vind je hiervoor een webadres binnen de website Acp.nl Een voorbeeld hiervan is Acp.nl/rechtshulp Door dit adres in te typen in de adresbalk van jouw internetbrowser, kom je automatisch bij meer informatie van de ACP over dit specifieke onderwerp. Uiteraard worden er in de diverse artikelen ook nog handige webadressen genoemd.

Acp.nl/twitter Als internetgebruiker kun je binnen een paar seconden op de hoogte zijn van het laatste (ACP)nieuws. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Zo heeft de ACP ook een eigen Twitterpagina. De ACP-twitter is o.a. te vinden via Acp.nl/twitter De ACP plaatst hier, via RSS-techniek, het laatste nieuws van de eigen website (www.acp.nl). Maak jij ook gebruik van Twitter? Klik dan op Acp.nl/twitter op de knop ‘Follow’ en volg de ACP. Je ontvangt dan een bericht op je eigen Twitterpagina zodra wij een actueel bericht hebben geplaatst.

Twitter Twitter.com is een website waarbij gebruikers via hun eigen pagina korte berichtjes publiceren voor andere ‘tweeps’. Deze activiteit heet Twitteren en betekent kwetteren. Het logo van Twitter is daarom een klein vogeltje. De ACP-twitter is te vinden op Acp.nl/twitter

Acp.nl/actueel Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Surf dan regelmatig naar www.acp.nl/actueel De afgelopen tijd verschenen onder meer de volgende nieuwsartikelen op onze website:   3 juni   2 juni 27 mei 25 mei

Situatie bij de politie zorgwekkend Onderhandelaarsakkoord AOW in de maak ACP: ‘Geen sprake van AOW/Pensioenakkoord’ Onderzoek beloningen politietop afgerond

Acp.nl/linkedin De ACP is een actieve vakbond. Zo ook in de sociale media op internet. De nieuwste aanwinst is een account op de netwerksite Linkedin. Mensen leggen op deze website een professionele link met collega’s en ex-collega’s en delen werkervaring en ontwikkelde competenties met elkaar. Benieuwd naar de ACP-Linkedin? Ga dan naar Acp.nl/linkedin en meld je aan.

Acp.nl/nieuwsbrief Om op de hoogte te blijven van alles dat er speelt, kun je je ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt dan minimaal één keer in de twee weken ons nieuwsoverzicht op het e-mailadres van jouw keuze. Ga hiervoor naar Acp.nl/nieuwsbrief

Acp.nl/politiebericht Wil je een artikel uit een oudere of recente editie van Politiebericht nog eens nalezen, maar heb je ons magazine net niet bij de hand? Surf dan gewoon eens naar Acp.nl/politiebericht Hier is het magazine online via een handige online tool na te lezen.

Bondsmagazine ACP •

nummer 5 • juli

2010

Collega Tinie: ’Verdere bez uinigingen hebben grote gevolgen voo r functioneren politie.’ in dit numm er:

Politie vs Pers

: een onderzoe Onderhandela k arsakkoord AOW en pensioen

Column: Erik van Zuidam

met elkaar -

Politiemissie naar Afghanista n?

voor elkaar

laatste nieuw s: www.acp.n l

POLITIEBERICHT juli 2010

7


: Acp.nl/actueel

ACP inventariseert problem

‘Situatie bij politie Door: Wiep van der Pal, vicevoorzitter ACP

De ACP heeft een inventarisatie gemaakt van alle zaken die het afgelopen jaar in de politiewereld hebben gespeeld. Daarbij is de conclusie dat de situatie bij de politie zorgwekkend is. In het belang van de collega’s en burgers wil de ACP deze situatie nadrukkelijk onder de aandacht van alle politieke partijen brengen. Zeker met de huidige formering van een nieuwe kabinet.

In de verkiezingscampagne van de afgelopen weken werd veel gesproken over herstel van de economie en bezuinigingen. Wat ontbrak in deze discussie is de link tussen veiligheid en economie. Uit zowel de historische als actuele situaties in onder meer Europa blijkt dat orde, rust en veiligheid cruciale voorwaarden zijn voor herstel en ontwikkeling van een economie. Alleen het op orde brengen van de financiële huishouding van Nederland is niet voldoende. Veiligheid is een absolute basisvoorwaarde voor investeringen door het bedrijfsleven in de economie. Daarnaast is het van wezenlijk belang voor de persoonlijke situatie van burgers en hun leefomgeving.

Cruciale rol Kortom: herstel van de economie is in hoge mate afhankelijk van zowel de objectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel. De politie speelt hierin een cruciale rol. De situatie bij de politie is echter zorgwekkend. Onderstaand een overzicht van thema’s die hieraan, volgens de ACP, bijdragen:

8

voorlopig (nog) niet in behandeling worden genomen door de Tweede Kamer. Gevolg is een dreigend verlies van ruim 2000 arbeidsplaatsen bij de politie. • In deze kabinetsperiode is bijna 50 procent van de regiokorpsen onder financieel toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geplaatst vanwege hun financiële positie. • In het kader van de economische crisis dreigt een extra bezuiniging op de politiesector. Verdere bezuinigingen op politie en justitie zal onherroepelijk gevolgen hebben voor het veiligheidsniveau in Nederland. Ook zal het tot inkrimping van de capaciteit van de politie leiden. Op dat punt sluit de ACP zich aan bij de zorg die de voorzitter van het College van procureurs-generaal (H. Brouwer), hierover onlangs uitte.

• De politie is de afgelopen jaren tweemaal geconfronteerd met plannen om het politiebestel uit 1993 te herzien. Uiteindelijk zijn die plannen, onder meer door de kabinetscrisis, gestrand. Hierdoor is veel onrust ontstaan binnen de politieorganisatie en dat leidt af van het dagelijkse politiewerk.

• Daarnaast is in opdracht van de korpsbeheerders een onderzoek uitgevoerd naar de wijze van financiering van de politie. De conclusie van dit onderzoek luidt dat de politie in 2016 de in de Tweede Kamer afgesproken sterkte van 52.200 niet kan betalen. Het tekort zal circa 250 tot 300 miljoen euro bedragen. Omgerekend naar politiemensen hebben we het dan over 2000 tot 2500 medewerkers die niet kunnen worden betaald.

• Gedurende de huidige kabinetsperiode is de politie geconfronteerd met een bezuiniging van bijna 300 miljoen euro. Deze bezuiniging zou niet ten koste mogen gaan van de personele sterkte van de politie. Efficiëntere samenwerking zou voldoende moeten zijn. Deze samenwerking is echter gekoppeld aan de herziening van de politiewet. Deze wet zal

• Begin juni is ook een rapport openbaar gemaakt over het aantal zaken dat bij de politie op de ‘plank’ ligt. Uit het onderzoek, uitgevoerd door bureau AEF, blijkt dat er ruim 150.000 onderzoeken niet kunnen worden uitgevoerd. De ACP is van mening dat dit een maatschappelijk (en dus ook politiek) onaanvaardbare situatie is. Het is aan burgers niet uit te

POLITIEBERICHT juli 2010


men sector:

zorgwekkend’

ACP: 'De politiek moet nu kleur bekennen in het nakomen van haar beloften ten aanzien van politie en veiligheid.'

leggen dat zaken, waarbij daders bekend zijn in bijvoorbeeld zedenzaken en overvallen, op de plank blijven liggen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de politie voor het oppakken van deze zaken ongeveer 4000 extra politiemensen nodig heeft.

Onrust Conclusie is dat de politie financieel in erg zwaar weer zit. Bij het uitblijven van politieke besluiten zal dit ten koste kunnen gaan van 2500 tot 4000 arbeidsplaatsen. Dat brengt grote onrust met zich mee binnen de politie. Ook zal het leiden tot

een toename van criminaliteit en onveiligheid in dit land met alle negatieve economische effecten als gevolg.

Kleur bekennen De politiek moet nu kleur bekennen in het nakomen van haar beloften ten aanzien van politie en veiligheid. Aan loze beloften heeft niemand iets. Het herstel van de Nederlandse economie en het handhaven van de veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

POLITIEBERICHT juli 2010

9


: Acp.nl/actueel

WK in Zuid-Afrika vs openbare orde in Nederland Door: Huub van den Bosch, beleidsmedewerker CBB

Ondanks dat het wereldkampioenschap voetbal deze zomer in Zuid-Afrika plaatsvindt, heeft de voetbalgekte ook invloed op het politiewerk in Nederland. Daarom hield de Politieacademie in mei het seminar ‘De Oranje Thuissituatie tijdens het WK 2010’.

Voetbaltoernooien waaraan Oranje deelneemt, brengen altijd veel mensen op de been. Grote groepen volgen de wedstrijden van het Nederlands elftal in de kroeg of op pleinen waar grote schermen worden opgesteld. Afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd zijn de mensen blij of gefrustreerd. In beide gevallen kan het, zeker in combinatie met alcohol, leiden tot opstootjes of vernielingen. Het is de taak van de politie om dit in goede banen te leiden en in te grijpen als het uit de hand loopt. In dat kader hield de Politieacademie het seminar ‘De Oranje Thuissituatie tijdens het WK 2010’.

Openbare orde De term ‘Oranje Thuissituatie’ slaat op de gevolgen voor de openbare orde in eigen land van een groot (sport)evenement. In het verleden is gebleken dat er rond dergelijke evenementen daadwerkelijk relletjes kunnen uitbreken. Zo zijn in het jaar 2000 na de uitschakeling van Oranje door Italië in sommige steden ‘Italiaanse doelen’, zoals pizzeria’s en ijssalons, vernield. Ook blijkt dat bestaande conflicten tussen verschillende groepen jongeren tijdens zo’n toernooi kunnen escaleren.

Duidelijke afspraken Het eerste deel van het seminar werd gevormd door drie sprekers. Zij zijn betrokken geweest bij grote evenementen, zoals Sunset Grooves in Hoek van Holland, Koninginnedag 2010 in Zeeland en het kampioenschap van FC Twente. Opvallend was dat, ondanks de totaal verschillende evenementen, de sprekers voor een groot deel dezelfde dingen benadrukten. Zo gaven ze aan dat het heel belangrijk is om in de voorbereiding scherp en kritisch te blijven. Niets mag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarom moeten vooraf ook goede afspraken worden gemaakt met daarin duidelijke verantwoordelijkheden voor iedereen vastgelegd. Op die manier wordt voorkomen dat dingen niet gebeuren, omdat men er vanuit gaat dat een ander het doet.

Feest

Een WK kan een mooi feest zijn. Zeker als collega’s goed voorbereid de openbare orde kunnen handhaven.

10

POLITIEBERICHT juli 2010

Het seminar werd afgesloten met een discussie tussen de sprekers en aanwezigen. Het belangrijkste onderwerp in deze discussie was de regie vanuit de gemeente. Worden er grote schermen op de pleinen geplaatst of mag er alleen in kroegen naar de wedstrijden gekeken worden? Welke vergunningen worden afgegeven en wat wordt er rond het WK georganiseerd? Dit zijn zaken die politiemensen moeten weten om hun werk goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Als dat allemaal geregeld is, kunnen collega’s toezien op de openbare orde. Op die manier kan het een mooi WKfeest worden.


: Acp.nl/actueel

Politiemissie naar Afghanistan? Door: Huub van den Bosch, beleidsmedewerker CBB

Kabinet Balkenende IV is gestruikeld over de missie in Uruzgan. In een poging de crisis te voorkomen, werd gezocht naar alternatieven. Daarbij kwam ook een mogelijke politiemissie naar Afghanistan aan bod. De partijen kwamen er niet uit en het kabinet kwam ten val. Toch blijft een politiemissie naar Afghanistan een optie. Zeker nadat PvdA-lijsttrekker Job Cohen tijdens de verkiezingscampagne liet weten dat zo’n missie bespreekbaar is. Het idee van een politiemissie is dat Nederlandse politiemensen naar Afghanistan worden uitgezonden om daar de lokale politie te trainen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de wederopbouw van het land. Een goede politieorganisatie is immers één van de belangrijkste voorwaarden voor een stabiele en betrouwbare overheid.

Politiek besluit Uit een peiling op onze site blijkt dat ongeveer 60 procent, van de ruim vierhonderd mensen die gereageerd hebben, tegen een politiemissie is. De beslissing hierover is echter aan de politiek. In april is een motie aangenomen, waarin het kabinet wordt opgeroepen om de behoefte aan een dergelijke missie in kaart te brengen. Ook dient het kabinet een besluit over de missie voor te bereiden. Mogelijk wordt nog dit jaar een besluit genomen over een politiemissie in Afghanistan. Dit zal onder meer afhangen van welke partijen in de regering komen en welke afspraken er in de formatie over worden gemaakt.

Vrijwilligheid en veiligheid Het nemen van een beslissing over een politiemissie is dus een taak van de Tweede Kamer. Dat betekent echter niet dat de ACP hier helemaal geen rol in speelt. Als vakbond zullen wij er op letten dat de randvoorwaarden bij een eventuele missie goed zijn. Zo is het allereerst van belang dat deelname aan zo’n missie vrijwillig is. Collega’s moeten niet worden gedwongen. Collega’s moeten bovendien voldoende zijn/worden getraind. Ook moet er duidelijkheid bestaan over of er bewapeningsregels aan de orde zijn en zo ja, welke regels dat dan concreet zijn. Daarnaast moet de veiligheid zijn gegarandeerd. Omdat het hier gaat om een missie naar een gebied met een groot risico, denken politici er over om militairen met de politiemensen mee te sturen.

Een politiemissie naar Afghanistan is voor (een deel van) politiek Nederland een optie. (Foto: AFDD)

Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden Daarnaast staat de ACP voor een goede rechtspositie en (aanvullende) arbeidsvoorwaarden. Hierbij valt te denken aan financiële vergoedingen, een goede dekking voor kosten in verband met ziekte, ongeval of overlijden en een goede opvang na terugkeer. Al deze zaken moeten wat de ACP betreft eerst goed geregeld zijn. Pas dan kan er sprake zijn van een politiemissie naar Afghanistan of elders in de wereld. Als de randvoorwaarden niet of onvoldoende worden geregeld, dan zal de ACP haar leden adviseren niet deel te nemen aan de missie. POLITIEBERICHT juli 2010

11


: Acp.nl/agenda

Scholingsagenda najaar 2010 De ACP wil haar leden ondersteunen bij hun ontwikkeling en biedt de komende maanden weer een aantal boeiende trainingen aan. Trainingen die aansluiten bij de actualiteit en de dagelijkse praktijk van collega’s! Op deze dubbelpagina vindt je hiervan een kleine selectie (meer op www.acp.nl/agenda) De ACP wil de vrijwilligers/kaderleden hiermee extra ‘bagage’ meegeven om hun vrijwilligerswerk nog beter te kunnen doen. Het scholingsprogramma is dan ook toegespitst op specifieke trainingen voor vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld competentietrainingen gericht op bepaalde talenten of vaardigheden. Deze trainingen kun je ook als groep kaderleden op maat aanvragen. Aan andere vormen van leren, zoals e-coaching, wordt ook aandacht besteed. Oftewel, scholing en training met voor ieder wat wils! De details van het scholingsprogramma zijn terug te vinden op www.acp.nl/agenda

Extra informatie - Scholing (voor leden) is in principe gratis. - Tweedaagse trainingen zijn incl. overnachting en maaltijden (reiskosten zijn wel voor eigen rekening). - Uiterlijk twee weken voor aanvang krijg je een bevestiging of de cursus definitief doorgaat. Bij te weinig aanmeldingen behoudt de ACP zich het recht om cursussen te annuleren. - Inschrijving verplicht tot deelname. Ons scholingsaanbod vraagt een flinke investering. Indien je door zwaarwegende omstandigheden verhinderd bent deel te nemen, meldt dit dan zo spoedig mogelijk. Indien je je niet afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht. Tot twee weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren. - Voor een groep leden of vrijwilligers is het mogelijk een training op maat te organiseren. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

12

POLITIEBERICHT juli 2010

Mijn ACP Training webmasters 28 september 2010 Voor wie: bestaande webmasters (’s ochtends) / aankomende webmasters (’s middags) Locatie: ACP-kantoor Leusden Een informatieve en mooie website met actuele informatie is voor de ACP heel belangrijk. Niet alleen de werkorganisatie in Leusden, maar ook de Regionale Raden hebben invloed op de inhoud en vormgeving van de site. Hun regionale pagina groeit steeds meer uit tot hét visitekaartje van de regio en de betrokken vrijwilligers. Ook geeft het regio's de mogelijkheid regionaal over zaken te berichten. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je andere webmasters en doe je veel informatie, praktische handvatten en inspiratie op. De ochtend is bestemd voor de bestaande webmasters. De middag is gericht op (nieuwe) webmasters die het onderhouden van hun eigen website zien als een mooie manier om zich nog verder te profileren.

Training 'Schrijf je vaardig' 30 september 2010 (middag) Voor wie: (aankomende) PR en/of communicatie vrijwilligers van de ACP Locatie: ACP-kantoor Leusden Misschien schrijf je, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief (als kaderlid van de ACP), of wil je artikelen of nieuws voor in de regio gaan schrijven. Heb je (af en toe) moeite om te beginnen met schrijven of om de juiste toon te vinden? Hoe schrijf je zonder al te veel uit te weiden? Hoe schrijf je voor jouw doelgroep? Na het volgen van deze cursus heb je praktische tips en handvatten gekregen voor het schrijven voor de achterban.


In beweging Workshop Beïnvloeden 22 september 2010 Voor wie: vrijwilligers (Dagelijks Bestuur RR, IBB’ers, CBB’ers etc.) Locatie: ACP-kantoor Leusden

Workshop Organiseren 19 november 2010 Voor wie: vrijwilligers (Dagelijks Bestuur RR, IBB’ers, CBB’ers etc.) Locatie: ACP-kantoor Leusden

Overtuigen of beïnvloeden is een veelgevraagde competentie. Hoe krijg je zicht op de ander en vind je de juiste manier om de ander op een positieve manier te beïnvloeden om daarmee bijvoorbeeld doelen te bereiken of effectiever te zijn? Aan de hand van een model (de Roos van Leary) leer je tijdens deze dag welke verschillende stijlen van beïnvloeden er zijn, wat jouw persoonlijke stijl is en hoe je deze kunt inzetten.

In deze tijd wordt vaak van je gevraagd om doelmatig te werk te gaan. Tijdens deze workshop besteden we hier de nodige aandacht aan. Je krijgt meer zicht op je doelen, hoe je hiermee SMART aan het werk kunt gaan en hoe je de voortgang van dit proces kunt bewaken.

Persoonlijk, voor mij! Effectief in balans: werkplezier, werkdruk en stress 7 en 8 oktober 2010 Voor wie: alle (kader)leden Locatie: Ede Iedereen heeft het druk, druk, druk. Met werk, zorg voor gezins- of familieleden, hobby’s, vrijwilligerswerk etc. Vaak voelen we ons opgejaagd. Je wilt immers alles graag goed doen en vooral niemand teleurstellen. Eigenlijk is de balans soms wat zoek. De kunst van het leven is een effectieve balans vinden tussen werk, zorgtaken en hobby’s. Het doel van de training is opheldering krijgen over wat jij belangrijk vindt in je werk en leven. Tijdens deze training krijg je zicht op waar voor jou de knel- of aandachtspunten liggen. Na twee dagen heb je voldoende handvatten om de touwtjes weer in handen te nemen en een effectieve balans te krijgen en te houden in je leven.

Loopbaanperspectief 50 plus 11 en 12 oktober 2010 Voor wie: alle (kader)leden van 50 jaar en ouder Locatie: Ede In deze tweedaagse training kijk je waar je nu staat in je loopbaan. Wat heb je al gedaan en wat zou je de komende jaren nog graag inzetten? Hoe zie je de toekomst, zowel in werk als in combinatie met je privéleven? Om op deze vragen antwoord te vinden, ga je actief aan de slag met jouw loopbaanwaarden, competenties, loopbaanwensen en mogelijkheden, resulterend in concrete actiepunten. Samen met leeftijdsgenoten deel je ervaringen en denk je na over de toekomst van jouw werkzame leven.

Vraag of aanmelden? Heb je interesse, een vraag of wil je je aanmelden voor een cursus? Zeker doen! Dat kan via: 033-4952888 (vraag naar Fija van der Weide) of e-mail naar scholing@acp.nl

Acp.nl/agenda Voor de meest actuele scholingsagenda ga je naar www.acp.nl/agenda

POLITIEBERICHT juli 2010

13


Column Erik van Zuidam

Noord Nederland op de kaart In Noord Nederland staan de drie korpsen (Groningen, Friesland en Drenthe) aan de vooravond van een ingrijpende organisatorische aanpassing. Na de zomervakantie wordt gestart met een gemeenschappelijk (Shared) Servicecentrum, waarbinnen een groot aantal ondersteunende diensten worden samengevoegd. Naast onder andere administratieve, juridische en facilitaire zaken, gaat het om een rechercheondersteuning, politieservicecentrum en een meldkamer. In totaal worden 660 collega’s van de noordelijke korpsen in dit gemeenschappelijke onderdeel geplaatst; een besparing van bijna 100 fte’s. Daarnaast wordt nog op tal van beleidsterreinen intensief samengewerkt. De gehele beweging steunt op een zorgvuldige balans tussen de drie regio’s. Een balans die niet in een wiskundige formule is te vatten, maar die in de loop van de tijd steeds weer opnieuw werd aangevoeld en vastgesteld. En dat was niet altijd gemakkelijk voor alle betrokken partijen. De drie regio’s, elk met eigen historie, cultuur en organisatieprincipe, wilden zich blijven herkennen in de beweging die gemaakt werd. Dat betekende geven en nemen, maar bij tijd en wijle ook debatteren op het scherpst van de snede. In een enkel geval bleek een voorgenomen fusie van een onderdeel zelfs een brug te ver. Maar in de loop van de tijd werden de specifieke belangen van de eigen korpsen steeds meer genuanceerd en ingewisseld voor gezamenlijke belangen van een Noordelijk landsdeel. De vakbewegingen dachten constructief mee in periodieke bijeenkomsten, waar openhartig werd gesproken. Omgekeerd werd op landelijk niveau actief meegebouwd aan de totstandkoming van nieuwe sociale beleidskaders voor reorganisaties bij de Nederlandse politie. De ondernemingsraden staken hun nek uit. Hun adviezen hielpen de korpsleidingen om ‘blinde vlekken’ in inhoud en proces zichtbaar te maken en ambities realistisch te houden. Stevige randvoorwaarden op het gebied van ICT, communicatie en rechtspositie werden op tafel gelegd en bewaakt. Een operatie van een aantal jaren komt nu in een slotfase. De personele reorganisatie is in volle gang en veel medewerkers zijn al aan de slag om hun nieuwe afdelingen in te richten, van-

14

POLITIEBERICHT juli 2010

Columnist Erik van Zuidam is plaatsvervangend korpschef in de regio Groningen.

uit het perspectief dat iedereen weer een plekje in de nieuwe organisatie kan krijgen. Na aanvankelijke reserve tegen de gehele beweging zijn nu de handen definitief uit de mouwen gegaan. Het werk wordt aangepast aan het bedienen van drie korpsen en ondanks het financieel zware weer wordt geïnvesteerd en geïnnoveerd. En dat geeft energie. Maar de echte sleutel tot succes, bleken de persoonlijke onderlinge contacten tussen de medewerkers van de drie korpsen. Vooroordelen konden verdwijnen door bij elkaar in de keuken te kijken. Organisatieverandering is immers geen zaak van management alleen, maar van mensen op de werkvloer, die willen samenwerken en ambitie hebben om hun vak professioneel verder inhoud te geven. Als dat perspectief aanwezig is, groeit zichtbaar de betrokkenheid en gaan plannen ook echt werken. En dan maakt het niet uit of je financieel expert bent bij de Divisie Rechercheondersteuning of huismeester bij de Divisie Beheersondersteuning.


: Acp.nl/pensioen

Onderhandelaarsakkoord AOW en flexibel pensioen

ACP’ers kunnen via www.acp.nl/uitleg hun mening geven over het afgesloten onderhandelaarsakkoord over de AOW en het pensioen.

Door: Ronald Jacobs, beleidsmedewerker CBB

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 4 juni een akkoord over een flexibel pensioen en AOW gesloten. Het gaat hier om een onderhandelaarsakkoord. Dat betekent dat leden zich nog kunnen uitspreken over de afspraken die zijn gemaakt. Er werd al langer gesproken over een akkoord tussen werkgevers en werknemers over de AOW en het pensioen. Nadat de eerste poging om te komen tot een akkoord was mislukt, lanceerde de minister een eigen plan. Dit plan werd echter controversieel verklaard door de val het kabinet in februari van dit jaar. Het lukte de partijen vervolgens toch om samen een onderhandelaarsakkoord te sluiten. In dit akkoord worden AOW en pensioen gekoppeld aan de levensverwachting. De afspraak is om de pensioenkosten niet verder te laten stijgen. Om dit te bereiken wordt in de pensioencontracten rekening gehouden met het feit dat Nederlanders gemiddeld steeds ouder worden. Daarmee is het systeem volgens de onderhandelaars modern en toekomstbestendig. Voor de specifieke afspraken uit het akkoord kun je terecht op de ACP-site, www.acp.nl/pensioen

Randvoorwaarden ACP Voor de ACP was meteen duidelijk dat eventuele afspraken over de AOW en het pensioen aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen om het sociaal aanvaardbaar te maken. De ACP vindt bijvoorbeeld dat er wel voldoende werkgelegenheid moet zijn, wil je mensen langer laten doorwerken. Daarnaast moeten mensen met zware beroepen, binnen de politiesector

veelvuldig voorkomend, de mogelijkheid krijgen om eerder te stoppen met werken. In het onderhandelaarsakkoord zoals dat er nu ligt, is geen aparte regeling opgenomen voor mensen met zware beroepen. De onderhandelaars noemen hiervoor als reden dat, door de flexibiliteit en keuzevrijheid in het systeem in combinatie met de hogere AOW-uitkering, iedereen eerder kan stoppen met werken tegen een fatsoenlijk inkomen. Daarnaast is het mogelijk om binnen een sector aanvullende afspraken te maken voor mensen met een lang arbeidsverleden. Een punt dat de ACP nader zal beoordelen. Tot slot stelt de ACP dat de kosten die gepaard gaan met de AOW eerlijk verdeeld moeten worden over alle generaties.

Uitspreken Zoals eerder gezegd: het gaat hier om een onderhandelaarsakkoord. Leden kunnen zich nog uitspreken over de onderhandelingsresultaten. Via de webpagina www.acp.nl/uitleg kun jij de ACP laten weten of je vindt dat de vakbond wel of niet akkoord moet gaan met de afspraken die door de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn gemaakt. Mede op basis van de meningen van de achterban neemt het bondsbestuur van de ACP op 8 juli een besluit over het onderhandelaarsakkoord. POLITIEBERICHT juli 2010

15


: Acp.nl/vrijwilligers

Met & voor elkaar Door: Fija van der Weide, HRM vrijwilligers

arlangrijke en zeer gewa be n ee n le ul rv ve rs ge Vrijwilli k aanDaarom in deze rubrie P. AC de en nn bi l ro deerde vakbond. e zich inzetten voor de di rs ge illi ijw vr or vo t dach r van de Ko van Heel, voorzitte et m k re sp ge n ee l aa Ditm iew werd gio Twente. Het interv re de t ui ad Ra e al on Regi or het ontspannen rondrit do n ee ns de tij en m no afge schap. prachtige Twentse land

Wat houdt het werk van een voorzitter van een Regionale Raad in? “Ik ben sinds mijn zeventiende (1967) lid van het CNV en sinds 1975 officieel van de ACP. In die jaren heb ik mij op diverse manieren voor de bond ingezet. Zo ben ik bijvoorbeeld actief geweest in het ACP bestuur Twente, de dienstcommissie gemeentepolitie Almelo en voor de ondernemingsraad politie Twente. Vanaf 2002 tot heden ben ik voorzitter van de Regionale Raad Twente. Dan ben je het gezicht en aanspreekpunt van de ACP in de regio. Eind dit jaar leg ik de voorzittershamer definitief neer en ga ik met functioneel leeftijdsontslag.”

Hoe geef je deze taak concreet vorm? “Als voorzitter onderhoud ik de contacten in het korps, met medewerkers, de korpsleiding en andere vakbonden. Daarnaast doe ik de PR richting de pers in het algemeen.

Acp.nl/vrijwilligers De ACP zoekt jou! Als lid van de Regionale Raad kun je in diverse regio’s met verschillende taken aan de slag. Meer informatie? Kijk op www.acp.nl/vrijwilligers

16

POLITIEBERICHT juli 2010

Televisiezender TV Oost weet me ook goed te vinden. Vicevoorzitter Henk Schasfoort (voegde zich later tijdens de rondrit aan het gezelschap toe, red.) is mijn rechterhand. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de ACP-organisatie in Twente. Samen met onze twee secretarissen en een penningmeester vormen we het dagelijks bestuur van de Raad. Daarnaast hebben we een hele bevlogen CIBB’er. We kunnen het allemaal goed vinden met elkaar, vullen elkaar goed aan en hebben passie voor het vakbondswerk.”

Waar haal je de motivatie vandaan voor dit soort vrijwilligerswerk? “Vakbondswerk is mensenwerk. De omgang met mijn medemensen en wat wij voor hen kunnen betekenen, dat is mijn grote drijfveer. Daarnaast vind ik het een grote uitdaging om verantwoordelijkheid te dragen voor een goede wijze van uitvoering van de belangenbehartiging voor collega’s. Daar past een duidelijke koers bij. Helder zijn in wat je vindt. Ook al kan dat voor de ander best eens betekenen dat hij/zij op de lippen moet bijten. Het gaat vooral om eerlijk en oprecht je boodschap brengen en aanspreekbaar zijn op wat je doet. Ik wil mijzelf in de spiegel kunnen blijven aankijken. Dit vrijwilligerswerk, omzien naar elkaar, dat zit gewoon in mijn natuur. Zo gaan Henk en ik ook vaak bij


Scholing Wil je meer informatie over de scholing voor vrijwilligers van de ACP? Kijk dan op pagina 12 en 13 van dit Politiebericht. Hier vind je een kort overzicht van de mogelijkheden, data en locaties. Opgeven kan via een e-mail naar scholing@acp.nl of bellen met 033 495 28 88 (vraag naar Fija van der Weide). Het complete scholingsprogramma is te vinden op www.acp.nl/agenda

ACP’er Ko van Heel: ‘Vakbondswerk is mensenwerk.’

zieke leden of weduwen/weduwnaars van leden op bezoek. Dat hoort niet speciaal bij onze taak, maar dat doen we gewoon. Het is mooi werk. Ik zal het missen als ik stop, maar mijn gezin en de kleinkinderen zijn ook erg belangrijk. Wie weet blijf ik nog wel wat doen voor de ACP. Stilzitten zal ik in ieder geval nooit.”

Wat zijn de mindere kanten van dit vrijwilligerswerk? “Tja, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Daarom vind ik het erg belangrijk om mensen altijd respectvol te behandelen en altijd uit te leggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Daarmee waarborg je de geloofwaardigheid van de vakbond. Ik vind het wel eens lastig om het landelijk beleid van de ACP uit te leggen als ik er de finesses niet van weet. Daarom is het contact vanuit Leusden met de Regionale Raden zo belangrijk. Ik ben blij met onze gedreven regiobestuurder en vriend Johan Kerbel. Een goede communicatie voorkomt misverstanden.”

Hoe belangrijk zijn Regionale Raden en hoe word je daar lid van? “Als Regionale Raad hoor je te weten wat er leeft op de werkvloer. Wij spelen daar op in door goede contacten te

onderhouden met het dagelijks bestuur van de OR. Wij willen weten hoe medewerkers erbij zitten. Daarom is het belangrijk een luisterend oor en goede individuele belangenbehartiging te bieden. Daarnaast is het van belang om de stem van de ACP te laten horen. Mensen moeten weten waar je voor staat en bij wie ze terecht kunnen. Als Regionale Raad zorg je er voor dat dit allemaal goed georganiseerd is in de regio. Dat je herkenbaar, goed toegankelijk en betrouwbaar bent. Wanneer iemand zich hier in kan vinden, dan is dat een goede motivatie om je bijdrage te leveren aan de Regionale Raad. Dat kan op verschillende manieren. Zo hebben we nu twee jonge collega’s die ons helpen bij de werving. De RR is een mooie plek om jezelf te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het korps. Kennen en gekend worden, dat is het motto!”

Wat vind je van de samenwerking met de werkorganisatie ACP? “Die samenwerking verloopt goed en prettig. Je moet natuurlijk blijven investeren in contacten. Maar mijn persoonlijke contacten daar zijn warm en hartelijk. Ik voel me welkom in Leusden. Samen zijn we met recht ‘een vakbond om de hoek’. Zichtbaar en voelbaar.” POLITIEBERICHT juli 2010

17


: Acp.nl/actueel

Met collega’s naar De ACP gaat regelmatig langs bij collega’s in heel het land. Zo bracht ACP-collega Rob Mussert op vrijdag 28 mei een werkbezoek aan de regio Limburg Zuid. Samen met de collega’s bezocht hij het bekende muziekfestival Pinkpop in Landgraaf. De dag vol muziek en festivalplezier werd ook vastgelegd met de fotocamera. Een negental van deze foto’s zijn meegenomen op deze dubbelpagina. Een interview met Pinkpop-organisator Jan Smeets is te lezen in het augustusnummer van Politiebericht.

Collega’s controleren de stroom bezoekers die zich naar het festivalterrein begeeft.

Pinkpop is een mix van muziek, gezelligheid en dit jaar ook zonnig weer.

18

POLITIEBERICHT juli 2010


Pinkpop

‘Boeit me dat’ (www.boeitmedat.nl), het initiatief van kinderen van hulpverleners om het geweld tegen hun eigen ouders tegen te gaan, was ook aanwezig op Pinkpop.

Collega Trudy Horst ging op het festivalterrein regelmatig het gesprek aan met de festivalgangers.

De controle bij de ingang van en op het festivalterrein is in handen van de eigen beveilingsdienst van Pinkpop. Collega’s houden wel een oogje in het zeil.

Ook vanuit een apart commandocentrum houden de collega’s de gebeurtenissen op het festival in de gaten.

POLITIEBERICHT juli 2010

19


: Acp.nl/pensioen

Dossier Pensioen: levensloop

Eindeloopbaanverlof als ‘ Door: Alie Nijboer, beleidsmedewerker CBB

In de laatste twee edities van Politiebericht zijn de pensioenaanpassingen door de jaren heen in vogelvlucht de revue gepasseerd. In dit afsluitende artikel van het dossier ‘pensioen’ wordt nader ingegaan op de levensloopregeling. Deze werd in januari 2006 geïntroduceerd.

Gebruikmaken van een levensloopregeling? Lees eerst goed alle informatie door.

20

POLITIEBERICHT juli 2010


‘voorloper’ keuzepensioen De CAO 2005-2007 is de basis voor de afspraken die zijn gemaakt over de levensloopregeling. In die periode maakte het kabinet het onmogelijk om nog langer gebruik te maken van de vroegpensioenregelingen. Daarvoor in de plaats werden nieuwe voorzieningen gecreëerd en werd, ook in de politiesector, de levensloopregeling geïntroduceerd. Daarbij is afgesproken dat de nieuwe voorzieningen moeten voldoen aan een zogeheten aansprakenniveau. Voor ambtenaren met een aangewezen ATH-functie en voor ambtenaren met een executieve aanstelling tot en met schaal 11 geldt op 60-jarige leeftijd 76 procent van het middelloon. Voor de overige ambtenaren geldt op 61-jarige leeftijd 66,5 procent van het middelloon.

Aansprakenniveau Om voor bovengenoemd aansprakenniveau in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal criteria. Eén van die criteria is dat de ontvangen bijdragen voor de levensloopregeling gestort worden in de levenslooppot. Daarnaast moet je minimaal 35 jaar deelnemen aan deze regeling. Voor executieven en aangewezen ATH’ers geldt bovendien de voorwaarde van het criterium ‘25 zware jaren’. Dit zijn bepalingen die ook golden tijdens het AFUP-pensioen (algemeen en specifiek).

Keuzevrijheid In de CAO zijn ook afspraken gemaakt over bijdragen die door de werkgever worden verstrekt aan elke medewerker binnen de politiesector. Dit met uitzondering van de collega’s die nog gebruik kunnen maken van de regeling Bijzondere ontslaguitkering politie. Het is de bedoeling dat de bijdragen van de werkgever worden gestort in een levenslooppot, zodat je nog steeds de mogelijkheid hebt om vervroegd uit dienst te treden. Doe je dit niet, dan betekent het dat je langer moet doorwerken. ‘Consumeer’ je de bijdragen meteen, dan betaal je er direct loonbelasting over. Die keuze is aan iedereen zelf.

Levensloopbijdragen Er zijn verschillende levensloopbijdragen. Zo is er de Algemene levensloopbijdrage die voor iedereen geldt. Daarnaast is er de TBF (Toelage Bezwarende Functie) voor executief en aangewezen ATH personeel tot schaalniveau 12. Tot slot is er ook nog de iTBF (Inhaaltoelage Bezwarende Functie), voor de collega’s die in 2001 garantierecht hebben gekregen. Omdat medewerkers voorheen ook zelf premie moesten betalen voor het AFUP-pensioen, dient iedereen ook een eigen bijdrage van 0,25 procent in de levenslooppot te stoppen. Daarnaast is afgesproken om het sinds 2004 gehalveerde Nabestaandenpensioen weer volledig op te bouwen. Dit gedeelte moet vervolgens worden toegevoegd aan het

Keuzepensioen ABP. De aanspraak op het keuzepensioen en de levenslooppot maken het gezamenlijk mogelijk om alsnog vervroegd te kunnen uittreden. Dit gebeurt dan op grond van het afgesproken aansprakenniveau.

Vervroegde uittreding Het Keuzepensioen ABP biedt dus de mogelijkheid om tussen je 60ste en 70ste uit dienst te treden. De pensioenoverzichten die je ontvangt, tonen de pensioenopbouw waar je vanaf je 65ste recht op hebt. Het pensioenfonds gaat daarbij uit van een gemiddelde duur, op grond van de levensverwachting. Dit zijn vaststaande gegevens. Als je voor je 65ste wilt stoppen met werken, dan heeft dat als gevolg dat het pensioen per jaar lager wordt. Dit komt deels omdat je over een langere periode pensioen zal ontvangen. Daarnaast is het zo dat je verspreid over een aantal jaren je AOW moet financieren/opbouwen. Je krijgt immers pas AOW vanaf je 65ste. De bedoeling van de afspraak uit 2006 is dat je het Keuzepensioen eerder laat ingaan, dus voor je 65ste. De tussenliggende jaren, van 60 of 61 jaar (afhankelijk van je status) tot de ingangsdatum van het Keuzepensioen (eerder dan 65 jaar) kan dan aangevuld worden met behulp van de levensloopregeling. We spreken dan van een eindeloopbaanverlof (maximaal drie jaar). Hierdoor is het financieel mogelijk om eerder uit te treden.

Levensloopregeling In de politiesector geldt de Regeling levensloop politie die in overleg met de vakbonden tot stand is gekomen. In deze regeling wordt nader ingegaan op onder meer de verschillende soorten levensloopverlof (tussentijds- en eindeloopbaanverlof). Verder staat beschreven welke bijdragen kunnen worden gestort in de levenslooppot en welke rechtspositionele regels gelijk kunnen lopen met het levensloopverlof. De ACP adviseert je, voordat je gebruik wilt maken van het levensloopverlof, om de regeling goed door te lezen. De inhoudelijke informatie staat op www.cao-politie.nl onder het kopje ‘Actueel’ van 21 juni 2007. Als ACP hebben we destijds ook een brochure ‘Uitgebreide informatie levensloop’ gepubliceerd. Deze kun je nog steeds downloaden via onze site www.acp.nl

Meer informatie? Voor meer informatie over onder andere de levensloopregeling en pensioen in het algemeen kun je onder meer surfen naar www.abp.nl, www.loyalis.nl, www.cao-politie.nl en www.acp.nl

POLITIEBERICHT juli 2010

21


: Acp.nl/prijspuzzel AANSLAG ADRESSEREN APPORTEREN ASIELZOEKERSCENTRUM BEGEERLIJK BEWIJSLAST CODE COMPAREREN DADERS DECADENT DOSIS DRAMMEN DRONKEN EERLIJKE VINDER ENTEREN FEITENCOMPLEX FUNCTIEWAARDERING GEESTEN GELEI GEMEENTE GEMEKKER GENOTEN GEVAREN GORDIJN GRAAD INBRENGEN INGREEP INSTEEK

INTEGER INTERNE ONDERZOEKEN JUSTITIE KARTON KOMEDIANT KOMPASSIE LAWAAIHINDER LESSEN LEVENSLOOPREGELING LOONSTROOKJE LOPEN MEINEED MESSTEEK MISSER MODETREND MODULES MOLEST MOLESTEREN MORREN NOODSITUATIE NOTARIEEL ONGELDIG ONSCHULDIG OOGGETUIGEVERSLAG PASSAGE PASSER PATROUILLES PENNEN

PLAATS RADAR REEKS REGELGEVING REKEST RENDEREN REVOLUTIE RITUEEL ROVEN RUITERPAD SALARISADMINISTRATIE SCHAVUIT SCHIETLES SEPONEREN SERUM SETJE SFEER SIRENES SLAAGS SLACHTOFFERHULP SLEUR SLOPEN SNODE PLANNEN SPAM SPORT STALKEN STEEL STEEN

STEUN STILET STOPSTREEP STRAFMAAT STROPEN TALENT TERREIN TOLKEN TRAAN TROUW VALSEMUNTER VALSSPELEN VANDAAL VERGADERRUIMTE VERMEERDEREN VERORDENINGEN VERTROUWENSRELATIE VINGER VOETREIS VOLK VOORMAN VREEMDEN WAARDEBERGING WETBOEK

De overgebleven letters vormen de oplossing van deze puzzel.

Pluimprijs voor de oplossing! Heb jij de oplossing van de puzzel gevonden? Stuur dan een kaart naar: Politievakbond ACP, Postbus 290, 3830 AG Leusden, mail: prijspuzzel@acp.nl of verstuur je antwoord via: www.acp.nl/prijspuzzel Je maakt dan kans op een fraaie prijs: een paarse pluim (waardebon) ter waarde van € 100,-. De Pluim biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen, van een gezellig diner tot een surfclinic of voetbalwedstrijd naar keuze. De keuzemogelijkheden zijn onderverdeeld in negen thema's. Wil jij weten uit welke belevenissen je als winnaar kan kiezen? Kijk dan op: www.mijnpluim.nl

Winnaar mei/juni De oplossing van de puzzel in het aprilnummer luidt: ‘verkeersremmende maatregelen’. De winnaar is: T. Nobels uit Oud-Beijerland. De winnaar heeft de gewonnen pluimprijs thuisgestuurd gekregen.

De pluimprijs biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen.

22

POLITIEBERICHT juli 2010


V

E

R

G

A

D

E

R

R

U

I

M

T

E

S

W

V

K

N

E

K

L

A

T

S

E

E

A

E

E

N

E

R

E

T

R

O

P

P

A

T

R

O

U

I

L

L

E

S

S

R

N

R

E

D

N

I

V

E

K

IJ

L

R

E

E

K

O

M

E

D

I

A

N

T

T

O

E

T

T

D

N

O

B

E

G

E

E

R

L

IJ

K

D

P

T

T

R

A

A

N

A

R

O

G

E

R

E

I

T

A

R

T

S

I

N

I

M

D

A

S

I

R

A

L

A

S

D

L

R

E

R

O

E

H

E

T

M

T

T

N

O

O

U

S

D

T

L

E

N

E

I

E

E

E

S

L

E

U

R

I

N

S

E

U

L

B

R

Z

S

E

P

R

S

I

E

E

N

V

Z

J

O

G

N

W

A

A

R

D

E

B

E

R

G

I

N

G

L

E

T

S

L

I

E

R

E

K

K

E

M

E

G

A

S

E

R

D

E

E

E

M

A

E

N

E

R

Z

N

N

V

E

A

O

R

V

A

N

T

W

L

A

D

N

I

N

G

R

E

E

P

P

O

G

S

T

R

E

O

O

S

I

E

S

K

A

A

S

E

O

N

G

E

L

D

I

G

E

E

L

T

E

O

M

G

R

R

N

D

R

R

L

R

E

R

N

M

E

N

E

T

R

K

N

O

G

V

R

A

D

E

T

E

G

E

E

E

I

E

N

E

E

S

N

E

E

T

E

N

O

H

A

A

N

N

E

S

S

D

I

E

L

T

U

G

E

N

K

L

G

I

T

R

T

P

N

L

L

N

E

S

N

N

N

A

N

N

A

N

N

E

R

E

N

O

P

E

S

S

R

S

S

E

S

D

O

I

N

O

O

D

S

I

T

U

A

T

I

E

O

P

T

C

B

E

O

S

C

C

R

A

N

S

L

D

O

R

T

E

I

M

V

N

S

IJ

R

E

E

X

G

S

P

P

H

V

E

A

D

O

N

E

L

E

E

M

E

E

E

I

A

N

D

N

E

E

E

E

S

A

U

K

V

L

E

D

E

P

A

S

K

O

M

S

F

E

E

R

T

L

L

P

L

E

V

S

L

R

E

R

R

T

K

L

E

S

N

D

M

L

N

O

N

R

P

I

D

E

E

U

N

S

D

A

G

U

Z

S

L

A

F

E

A

U

E

A

T

O

U

M

N

R

N

H

I

K

E

A

I

E

I

S

O

A

O

N

A

R

R

L

R

V

T

M

O

G

A

E

E

T

E

W

N

G

G

T

U

C

E

L

T

N

A

E

O

E

L

A

J

C

O

M

P

A

R

E

R

E

N

E

E

I

T

H

K

S

V

E

U

N

V

S

R

U

N

R

M

S

A

I

T

R

R

E

E

R

R

A

E

I

E

IJ

W

N

O

O

T

I

S

E

D

M

A

T

S

S

E

R

U

M

P

A

L

T

G

E

N

W

L

S

L

R

E

T

T

IJ

E

C

P

E

S

E

D

E

C

A

D

E

N

T

G

T

K

E

E

U

O

E

I

I

N

N

E

T

S

E

E

G

O

I

D

A

N

N

E

P

O

L

D

B

T

P

L

T

E

U

A

J

I

K

M

N

R

N

M

N

R

T

W

E

T

B

O

E

K

I

E

D

I

F

E

E

M

S

R

P

L

U

H

R

E

F

F

O

T

H

C

A

L

S

E

N

S

E

POLITIEBERICHT juli 2010

23


: Acp.nl/actueel

Blauw ben jij

Profiel kamp Naam: Tinie Velt Leeftijd: 51 PK3 Functie: student van politie Rang: surveillant Korps: Flevoland 01 ACP-lid sinds: 20

De vaste rubriek Blauw ben jij is een kort vraaggesprek over de achtergrond van een collega in het (licht)blauw en zijn/haar mening over actuele onderwerpen. 24

POLITIEBERICHT juli 2010


Hoe lang werk je al bij de politie? “Ik ben in 2000 als vrijwilliger in dienst getreden bij de regiopolitie IJsselland en in september begonnen aan de opleiding tot surveillant. Na het behalen van mijn diploma eind 2002 waren er in IJsselland geen vacatures en maakte ik de overstap naar Flevoland waar ik in januari 2003 in dienst trad als surveillant. Van deze overstap heb ik nooit spijt gehad. Ik werk met veel plezier in deze regio.”

Waarom heb je (destijds) voor de politiesector gekozen? “Ik zag op 4-jarige leeftijd een vrouwelijke agente in Haarlem aan het werk en wist toen gelijk dat ik later ook bij de politie wilde. Na tweemaal te zijn afgewezen, ben ik een administratieve functie gaan vervullen. Ik heb daar echter nooit voldoening aan gehad. De wens om bij de politie te gaan werken, bleef altijd op de achtergrond aanwezig. Toen er vacatures voor vrijwilligers beschikbaar kwamen, besloot ik nogmaals een poging te wagen. Ditmaal lukte het wel. Waarom voor de politie? Ik vind het prettig om met mensen om te gaan. De afwisseling tijdens de diensten. Je weet nooit wat de dag je brengt. De slogan ‘waakzaam en dienstbaar’ is ook helemaal op mij van toepassing.”

Hoe ervaar je de politiesector tot op heden? “Ik heb nooit spijt gehad van mijn overstap naar de politie. Mijn hobby is mijn werk geworden. Ik voel me binnen de politieorganisatie dan ook als een vis in het water. Ook de onderlinge band tussen de collega’s is iets wat ik als zeer prettig ervaar. Na een heftige melding of gebeurtenis zijn de collega’s er gewoon voor je. Ik vind dit fantastisch. Dit vind je niet in het bedrijfsleven.”

Hoe kan volgens jou de waardering voor het politievak omhoog? “In ieder geval met een passend salaris. Daarnaast zouden wij onszelf beter moeten profileren in de media. Vaak heb ik het gevoel dat ik de politie moet verdedigen omdat zoveel dingen niet goed gaan of omdat het alleen maar om de bekeuringen gaat. We moeten de burger laten zien dat we meer doen. Misschien moeten we dagen organiseren waarbij de burger eens in de huid van de politie kan kruipen. Ik weet dat in Flevoland dit een aantal keren is gedaan. Het beeld wat deze mensen van de politie hadden, werd hierdoor in positieve zin bijgesteld.”

Er is de laatste jaren veel rumoer in Nederland over geweld tegen politiemensen. Hoe kijk jij hier tegenaan? “Ik herken dit. Ook ik merk dat het geweld toeneemt. Niet alleen verbaal maar ook fysiek. We kennen nu een aparte code in BVH waardoor het zichtbaar wordt in onze systemen dat er geweld is gepleegd tegen politieambtenaren en hoe vaak. Ik vind dit een goede zaak, maar veel collega’s zijn sceptisch over deze regeling. In het verleden stonden te veel collega’s in de kou nadat zij slachtoffer waren geworden van geweld. Voornamelijk van de zijde van het OM werd het te vaak afgedaan als een beroepsrisico. Ik vind dit een onbegrijpelijke houding. Sinds 2008 is er een wetswijziging waardoor er zwaarder gestraft kan worden als er geweld tegen hulpverleners wordt

gepleegd. Naar mijn gevoel wordt hier door de rechtelijke macht nog te weinig gebruik van gemaakt. Er wordt nog steeds te veel naar de dader(s) gekeken en niet naar de politieagent/ hulpverlener die op dat moment toch ook slachtoffer is.”

Er is een discussie gaande over de politiesterkte in Nederland. Wat is jouw visie hierover? “Het hangt sterk af van de keuze die de korpsleiding maakt. De korpsen hebben allemaal een vast aantal formatieplaatsen. De primaire taak van de politie is volgens mij echter nog steeds handhaving en opsporing. In de formatie zou er daarom een vaste bezetting moeten worden afgesproken voor deze basis politiezorg. Hierbij zou dan de verdeling gemaakt kunnen worden van 60 procent handhaving en opsporing en de andere 40 procent voor invulling van de overige diensten. Vaak worden er beslissingen genomen die juist ten koste gaan van de bezetting van het ‘blauw’. Er moeten zeker mensen bij, maar dan voor de primaire politietaak. Ook zie ik dat steeds meer zaken bij de recherche blijven liggen omdat ook zij te kampen heeft met een onderbezetting. Zij moeten dus ook keuzes maken.”

In de nabije toekomst gaan er dingen veranderen in politieland. Wat is jouw beeld daarbij? “Er zijn nu 26 verschillende korpsen met elk hun eigen beleid en landelijk dus geen eenheid. Het wordt tijd dat daar verandering in komt door diensten samen te bundelen. Hiermee kun je veel geld besparen dat je kunt inzetten voor extra politieagenten.”

Je bent lid van de ACP. Wat is jouw belangrijkste reden daarvoor? “Ik heb een christelijke levensovertuiging en ben thuis opgegroeid met het CNV. De normen en waarden van de ACP spreken mij aan. De ACP is een organisatie die iedereen met respect behandeld, ongeacht je afkomst of religie.”

Heb je zelf een onderwerp uit politieland, waaraan je in deze rubriek aandacht zou willen besteden? “Ik maak me ernstig zorgen over de financiële positie van de Nederlandse politie. De helft van de korpsen staat al onder toezicht. Verdere bezuinigingen zullen grote gevolgen hebben voor het functioneren van de politie. Dit zal zich vertalen naar een samenleving die zich niet meer veilig voelt doordat de politie haar werk niet meer kan doen. Ik hoop dat het nieuwe kabinet dit ook inziet.”

Ben jij blauw? Op pad na een binnengekomen melding of een relatief rustige middag op het bureau. De werkweek van politiecollega’s is nooit hetzelfde en varieert van functie tot functie. Wil jij over jouw politiewerk en je motivaties daarin vertellen? Stuur dan een e-mail o.v.v. ‘Blauw ben jij’ met je naam, contactgegevens, leeftijd en waar je werkzaam bent naar de redactie: reactie@acp.nl Uit de aanmeldingen wordt door de redactie van Politiebericht voor elke editie van het magazine een collega geselecteerd. Hij of zij krijgt per e-mail enkele vragen over actuele onderwerpen uit politieland voorgelegd. Naast jouw antwoorden komt een foto van jezelf te staan.

POLITIEBERICHT juli 2010

25


: Acp.nl/actueel

Gemeente in actie vo Door: Martijn Pilon, regiobestuurder

De provinciale en gemeentelijke ambtenaren hebben kortgeleden een nieuwe CAO afgesloten. Ze hebben hier lang voor moeten onderhandelen, maar het resultaat is er naar. Ook leden van de ACP, werkzaam in de sector toezicht en handhaving, hebben daar een steentje aan bijgedragen.

De collega’s in de toezicht en handhaving hebben dit voorjaar gezamenlijk gestreden voor een goede CAO.

26

POLITIEBERICHT juli 2010


telijke handhavers voor goede CAO In antwoord op de financiële crisis is door werkgevers en -nemers in april 2009 het zogenoemde voorjaarsakkoord afgesloten. Dit akkoord was gericht op het behoud van maatschappelijke stabiliteit en vertrouwen. Daarin stond zekerheid van baan en inkomen centraal. Het zou moeten leiden tot versterking van het economisch vertrouwen. Koopkracht houdt de economie immers gaande.

Werkbehoud en koopkracht Vol vertrouwen werd onder andere door de zusterbond van de ACP, CNV Publieke Zaak, en partners ingezet op een onderhandelingsproces met uiteindelijk doel behoud van werk in de sector én behoud van koopkracht. Dat laatste komt neer op loonsverhoging. De werkgever stemde in met het voorgestelde werkproces. Zij gaf toezegging om constructief over werkbehoud te willen praten. Ook zou er ruimte zijn voor onderhandelingen betreffende loonruimte. Groot was dan ook de verontwaardiging en verbazing bij ambtenaren en vertegenwoordigers toen bleek dat de werkgever op haar toezegging terugkwam. Zij ging ineens de nullijn hanteren. Er was slechts ruimte voor een magere eenmalige uitkering.

Actie Na diverse pogingen om de onderhandelingen vlot te trekken en werkonderbrekingen, was in april de maat vol. Vertegenwoordigers en ambtenaren waren het collectief eens; er moest actie worden gevoerd. Al snel bleek dat de stadsreinigingsdiensten in Utrecht en Amsterdam de hoofdrolspelers zouden zijn. Door de bonden werd aangekondigd dat er vanaf Koninginnedag geen vuil meer zou worden opgehaald. Dat kwam hard aan. Koninginnedag levert in beide steden door de vrijmarkten en het toerisme flink wat afval op en dat dreigde te blijven liggen. Neem daarbij de start van de Giro d’Italia (8/9 mei) en de impact is groot. De werkgever, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, riep de bonden daarom meteen weer naar de onderhandelingstafel. Dit nam echter niet weg dat de acties in volle omvang van start gingen.

Toezicht en handhaving Ook leden van de ACP, werkzaam in de sector toezicht en handhaving, namen deel aan deze acties. Zowel in Amsterdam als Utrecht is een groot aantal handhavers lid van de ACP. Kaderleden Gerrit Troost, senior handhaver sector openbare ruimte in Amsterdam, en Cees van Orden, handhaver openbare ruimte Utrecht, namen in het kader van de voorgestelde acties contact op met hun regiobestuurders voor overleg. De vraag die hierin centraal stond: In hoeverre nemen de

ACP’ers deel aan de acties? Er werd besloten om aansluiting te zoeken bij de acties van zusterbond CNV Publieke zaak. De ACP’ers volgden als collectief dezelfde lijn als die van het CNV.

Coulance Kort na de aanzeggingen van de gezamenlijke onderhandelende bonden, gingen ook bij de ACP de aankondigingen de deur uit. Zij deelden de gemeenten Utrecht en Amsterdam mee dat de handhavers in Amsterdam zouden overgaan tot coulancebeleid, parallel aan de staking van de stadreinigers. Daarnaast werd aangekondigd dat de handhavers in Utrecht zouden deelnemen aan de stakingsdag. Ook in Utrecht was het plan om het coulancebeleid te voeren met betrekking tot parkeerfeiten. Vooral de gemeente Amsterdam schrok ervan dat de handhavers niet meer konden worden ingezet. Daar had men niet op gerekend. Het leverde spannende dagen op, ook voor de ACP-leden. De werkgever wist niet altijd goed hoe zij met bepaalde zaken moest omgaan. In die gevallen werd door de regiobestuurders onmiddellijk bemiddeld.

Terugblik Gerrit Troost kijkt met een voldaan gevoel terug op de actieperiode. “Wij hebben gekozen voor het voeren van coulancebeleid. Als handhaver kun je er niet zomaar het bijltje bij neergooien. We wilden nadrukkelijk rekening houden met de periode na de acties. Ook dan moet je geloofwaardig blijven.” Ook Cees van Orden is zeer tevreden. “Toen ik belde met de ACP was er daar meteen sprake van actie. Wij zijn goed begeleid door de ACP. Alles werd geregeld! Wij hebben uiteindelijk met 52 procent van de totale bezetting van handhaving echt een dag gestaakt. Dit was alleen mogelijk, omdat er ook werkwilligen waren die de werkzaamheden van ons overnamen.”

Kennis van zaken Gevraagd naar de reden wat zij waarderen aan de ACP, geven Cees en Gerrit onafhankelijk van elkaar hetzelfde antwoord: “De ACP heeft knowhow op het gebied van handhaving. Daarnaast laat de vakbond zien dat ze ook kennis heeft van zaken die bij ons handhavers in de gemeentelijke sector spelen. Ook maakt de ACP zich sterk voor goede bescherming van de handhavers in de publieke sector. Een groot deel van ons is lid vanuit het verleden toen we nog onder de politie vielen. De professionaliteit van de ACP is voor ons reden om lid te blijven. Ook nu de band met de politie er in die zin niet meer is.” POLITIEBERICHT juli 2010

27


28

POLITIEBERICHT juli 2010


: Acp.nl/ledenpanel

Ledenpanel spreekt zich uit: ‘Fit en gezond op het werk gedeelde verantwoordelijkheid’ Door: Fija van der Weide, HRM vrijwilligers

Hoe denken collega’s over fit en gezond werken? Dat was het thema dat centraal stond in een recent onderzoek, waaraan alle ACP-leden via het ledenpanel konden deelnemen. De reacties stroomden de afgelopen weken binnen. Ledenpanel: ‘In het politiewerk kan de eigen veiligheid afhankelijk zijn van de fitheid van collega’s.’

Er wordt steeds vaker gesproken over fit en gezond werken. Vooral in het politiewerk kan de eigen veiligheid of die van een ander afhankelijk zijn van de fitheid van collega’s. Ook de medewerkers van Intake & Service of de ondersteunende diensten hebben er belang bij aandacht aan hun gezondheid te schenken. Zo zijn mensen met een goede conditie gemiddeld minder vaak ziek. Ook hebben ze meer energie en mede daardoor meer plezier in hun werk. Maar in hoeverre is een werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en sportieve levensstijl van werknemers?

Meningen De meningen over de mogelijkheden om bij de werkgever fit en gezond de arbeidscarrière te doorlopen zijn verdeeld. Zeker 50 procent van de leden zegt dat de werkgever dit belangrijk vindt, maar onvoldoende mogelijk maakt. Deze leden geven zelfs aan dat de werkdruk teveel wordt opgevoerd. De overige 50 procent vindt dat de werkgever voldoende mogelijkheden biedt om fit en gezond te zijn en blijven. Als voorbeelden worden een fitnessruimte en nachtdienstontheffing voor senioren genoemd.

is dat functieafhankelijk. Het zou vooral gelden voor het executief personeel. De overige 10 procent van de panelleden geeft aan dat de werkgever in geen enkel geval medewerkers mag beoordelen op fitheid. Zeker niet als de medewerker zijn werk goed uitvoert. Zoiets stimuleren is mooi, maar er over oordelen absoluut niet. Zou dat wel het geval zijn, dan dienen de normen vooraf goed duidelijk te zijn. Ook noemen leden de term leeftijdsafhankelijk. De oudere of arbeidsgehandicapte werknemer mag niet de dupe worden.

Sportief ontspannen De panelleden zijn over het algemeen sportief, 72 procent geeft aan te sporten. De overige 28 procent zegt regelmatig op de fiets naar het werk te gaan. Daarnaast geeft 50 procent van de leden aan op gezonde voeding te letten. Een enkeling zegt te letten op ontspanning, te zijn gestopt met roken, een stresshanteringstraining te hebben gevolgd of er een factor geluk bij nodig te hebben. Kort samengevat zijn volgens het panel eigen verantwoordelijkheid, duidelijkheid over de procedures en relevante faciliteiten op het werk van belang om fit en gezond te blijven.

Verwachtingen De meeste panelleden vinden overigens dat de werkgever van de werknemer mag verwachten dat hij/zij een gezonde levensstijl hanteert en de fysieke fitheidstest haalt. Daarbij vindt 59 procent dat de werkgever faciliteiten moet bieden, zoals een onkostenvergoeding voor de sportschool of het aanbieden van gezond eten. Of de werkgever medewerkers mag beoordelen op hun fitheid, daarvan geeft 50 procent aan dat dit mag. Ziekteverzuim moet immers worden voorkomen. Volgens 40 procent

Acp.nl/ledenpanel Wil je ook meepraten in het ledenpanel van de ACP? Meld je dan aan als lid van het ledenpanel. Op deze manier kan de ACP nog beter de belangen van alle ACP-leden behartigen. Wil je meer informatie of je aanmelden? Ga dan naar www.acp.nl/ledenpanel

POLITIEBERICHT juli 2010

29


: Acp.nl/actueel

Nieuwe datum ALV ACP Plus Hollands Midden en heeft besloten de datum De Regionale Raad Hollands Midd (ALV) van ACP Plus te wijvan de Algemene Ledenvergadering mber 2010. zigen van 10 december naar 16 dece 0 uur. De locatie is nog De aanvang van de vergadering is 14.0 mogelijk bekendgemaakt. niet bekend. Deze wordt zo spoedig

‘Brainbrunch’ met ACP New Generation Ben je ACP-lid, heb jij jouw opleiding bijna of helemaal afgerond en (ga je) aan het werk?! Bij deze nodigt ACP New Generation jou uit voor een brunch op 21 september op het bondskantoor van de ACP in Leusden. Onderwerp van gesprek: wat verwacht jij van jouw vakbond!

Reflectieinblauw.nl Politiewerk blijft mensenwerk. Dat is een belangrijk gegeven om altijd bij stil te blijv en staan. Het Post Traumatisch Stress Syndroom , oftewel PTSS, is bekend van militairen die terugker en na een oorlogsmissie. Zij werden in hun werk geconfronteerd met heftige gebeurtenissen en traumatische ervaringen. Dit kan echter ook polit iemensen treffen. Zo schrijft een collega hier een web log over op www.reflectieinblauw.nl "Door midd el van het schrijven van blogs met daarin verh alen uit mijn carrière wil ik een ieder laten zien wat nu het echte politiewerk is en wat dat met zich mee kan brengen", aldus de schrijvende colle ga op de website. In het augustusnummer van Polit iebericht lees je een interview met hem.

Vraag stellen?

Wil je de collega een vraag stellen? Stuur deze vraag dan zo spoedig mog elijk door via reactie@acp.nl o.v.v. 'Vraag reflectiei nblauw.nl'.

is hét platform dat binnen de vereniging De ‘brainbrunch’ wordt georganiseerd door ACP New Generation. Dit weten kijk op: www.acp.nl/newgeneration. ACP aandacht vraagt voor de belangen van collega’s tot 35 jaar. Meer

Brainstormen

De bijeenkomst op het bondskantoor van de ACP in Leusden is op 21 Onderwerp van gesprek: wat verwacht jij van jouw vakbond? Tijdens de brunch brainstormen de deelnemers over wat de ACP kan doen voor collega’s die (bijna) klaar zijn met school en aan het werk gaan. De ACP sluit als grootste politievakbond onder meer de CAO politie af. Door mee te praten heb jij invloed op de gekozen koers.

september van 10.00 tot 12.00 uur.

Ideeën

Tijdens de bijeenkomst willen de ACP’ers onder meer van je weten welke onderwerpen jij belangrijk vindt, hoe jij vindt dat de ACP jou moet informeren en aan welke diensten en producten jij behoefte hebt?

Deelnemen?

Wil jij deelnemen of meer informatie? Stuur een e-mail naar: scholing@acp.nl. Bellen kan ook naar: 033 49 52 888 en vraag naar: Fija van der Weide.

Meer informatie over ACP New Generation is te vinden op: www.acp.nl/newgeneration

POLITIEBERICHT juli 2010

31


: Acp.nl/vereniging

Belangenbehartigers Pastoraatteam Het pastoraatteam staat collega’s bij in moeilijke situaties op het werk of privé. Zij zijn beschikbaar voor hulpverlening in de regio’s die bij hun naam staan vermeld.

Iedere regio heeft zijn eigen ACP-coördinator op het gebied van de Individuele BelangenBehartiging (IBB). Indien je als ACP-lid vragen of problemen hebt, met betrekking tot jouw rechtspositie, dan kun je de coördinator uit jouw regio benaderen. Onderstaand de namen met contactgegevens per regio. Groningen - A. Bloemendal in Groningen dienst: 050 587 16 12 mobiel: 0611 34 52 39 e-mail: bert.bloemendal@groningen.politie.nl

Groningen & Drenthe - H. Patberg mobiel : 0653 22 75 75

Fryslân - T.J. Vogel te Drachten mobiel: 0615 04 77 31 e-mail: thies.vogel@friesland.politie.nl

Fryslân & Flevoland - D.J. van Es tel.: 0527 61 74 71

Drenthe - H. Fieten in Assen dienst: 0592 452 603

IJsselland & Twente - J. Marcus mobiel : 0620 30 59 95

IJsselland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl

NO-Gelderland - J. Bisschop mobiel: 0651 42 91 03 Gelderland Midden - W.J.P. Steenbergen tel.: 0317 41 49 59 Gelderland Zuid & Brabant Noord - P.G. Versteegt tel: 0318 69 26 46 mobiel: 0625 56 50 92 Noord Holland Noord - J.P. de Vries tel.: 0222 31 51 95 mobiel: 0615 82 93 54 Kennemerland, Utrecht & Hollands Midden - F.A. Groot mobiel: 0653 12 92 18 Gooi en Vechtstreek - J. Hirt tel: 033 495 28 88 Haaglanden - N.J. v.d. Geest tel ./mobiel: 070 327 74 78 / 0653 46 86 21 Rotterdam-Rijnmond - P. de Korte tel ./mobiel: 0344 61 78 75 / 0640 75 83 02 Zuid-Holland Zuid - P. v.d. Boogaart tel.: 078 630 39 14 Midden- en West Brabant & Zeeland - J. Hirt tel: 033 495 28 88 Brabant Z-O - H. van Kamp tel.: 040 254 24 57 / 040 233 20 30 Limburg Noord & Zuid - H.W.M. Willems tel.: 0475 53 55 14 mobiel: 0654 96 42 21 KLPD & Senioren - P. de Korte tel.: 0344 61 78 75 mobiel: 0640 75 83 02 Politieacademie - H. Bloemhof tel.: 0517 41 47 96 mobiel: 0622 94 13 51

32

POLITIEBERICHT juli 2010

Twente - G.H. Tijhuis in Hengelo (OV) dienst: 053 455 59 50 e-mail: rik.tijhuis@twente.politie.nl Noord- en Oost-Gelderland Y.S. de Jong in Winterswijk mobiel: 0616 45 81 86 e-mail: i.jong5@chello.nl Gelderland Midden - C.P. Weststrate in Ede privé: 0318 65 69 59 mobiel: 0622 94 72 45 e-mail: info@weststrate-ede.nl Gelderland Zuid W.P.J. Janssen Bouwmeester in Weurt dienst: 024 327 63 68 e-mail: Willie.JanssenBouwmeester@gelderlandzuid.politie.nl Utrecht - M.W. van Rijkom in Nieuwegein mobiel: 0651 43 98 18 e-mail: rien.van.rijkom@utrecht.politie.nl Noord-Holland Noord - H. van de Lagemaat in Benningbroek mobiel: 0654 95 30 20 email: hesila@quicknet.nl Zaanstreek-Waterland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Kennemerland - A. van Tol in Hoofddorp mobiel: 0651 00 07 08 e-mail: arie.van.tol@kennemerland.politie.nl Amsterdam-Amstelland - T.A.J. Ebing te Purmerend mobiel: 0642 61 62 78 e-mail: ibb.acp@hotmail.com Vakgroep THO Amsterdam-Amstelland H.J.B. de Nijs in Amsterdam mobiel: 0620 63 37 11 e-mail: harrydenijs@hotmail.com

Gooi- en Vechtstreek - A.C. Driessen in Huizen mobiel: 0627 09 89 65 e-mail: anco.driessen@gooi.politie.nl Haaglanden - P.H.M. de Kler in Leidschendam mobiel: 0615 22 57 20 e-mail: pietann@hetnet.nl Hollands Midden - J. van Manen in Reeuwijk dienst: 0182 58 73 70 mobiel: 0625 53 84 92 e-mail: manen26@xs4all.nl Rotterdam-Rijnmond - W. Kolthof te Nieuw Beijerland mobiel: 06 41 85 83 62 Zuid-Holland Zuid - P. de Mik in Sliedrecht dienst: 078 630 89 27 mobiel: 0623 36 85 17 e-mail: p.mik1@chello.nl Zeeland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Midden- en West-Brabant - L.M. Hoeben in Drunen mobiel: 0650 27 40 13 e-mail: luchoeben@home.nl Brabant Noord - - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Brabant Zuidoost - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Limburg Noord - J. van de Wel-Verboon in Venlo mobiel: 0641 60 86 74 e-mail: Joke.verboon@limburg-noord.politie.nl Limburg Zuid - P.G. Hoop in Munstergeleen mobiel: 0621 27 74 52 e-mail: hoop@home.nl Flevoland - E.H. van der Horst te Almere mobiel: 0614 87 30 06 e-mail: ehvdhorst@chello.nl KLPD en VTSPN C.G. Naaktgeboren te Zoetermeer mobiel: 06 21 10 78 70 dienst: 079 345 99 23 e-mail: cor.naaktgeboren@klpd.politie.nl Politieacademie K. van Eekelen dienst: 055 539 29 73 mobiel: 0615 52 72 88 e-mail: kees.van.eekelen@politieacademie.nl Studenten bellen hun eigen regiocoördinator


Jubilarissen

: Acp.nl/vereniging

in de maanden maanden juli en augustus In deze maanden zijn de hieronder vermelde personen 25, 40, 50, 60, 70 of zelfs 75 jaar lid van een CNV-vakbond. Van harte gefeliciteerd! Deze jubilarissen hebben met hun lidmaatschap het vakbondswerk van de ACP mogelijk gemaakt. Mocht u zelf binnenkort jubilaris zijn, dan neemt de Regionale Raad contact met u op. 25 jaar lid Mevr. H.H.M. Peters - Geldrop Mevr. J.J.A. Albers - Wijchen Dhr. K. Berenst - Nijverdal Dhr. A.F.C. Brouwer - Hattem Dhr. W.A. van Dalsen - Grouw Dhr. W.W.M. Damen - Waalre Mevr. C.W.M. Geerlings - Oegstgeest Dhr. J.P. de Haan - Nijeveen Dhr. A.A.M. Heerkens – Etten-Leur Dhr. J.H. van Heertum - Maurik Mevr. A.Y. Hoencamp – De Meern Dhr. C.M. van Houwelingen - Delft Dhr. J.N.M. Konijn - Zandvoort Dhr. R. de Leeuw - Kloosterhaar Dhr. H.P.N. Osinga - Panningen Mevr. N.A.J. Peters - Maastricht Dhr. C.N. Priem - Kortgene Dhr. E.E.L. Slot - Roosendaal Mevr. D. Aggele-Sluijter - Hilversum Dhr. R.H.C. van der Spek - Zoetremeer Mevr. G.J. Stoffers - Roderwolde Dhr. H.J. Veneberg - Archem/Lemele Dhr. E.L.H. Verhoeven - Sassenheim Dhr. W.C. de Zwart – Capelle aan den IJssel Dhr. J. Boon - Sliedrecht Dhr. J.M.F. Dekker - Uithuizermeeden Mevr. G.M. Eeken - Hoogwoud Dhr. A. Grave - Vaassen Dhr. J.R.A. Hazeborg - Schoonhoven Mevr. C.H. Molijn-Van Ingen – Den Haag Mevr. G. Kamies - Zaltbommel Dhr. R.R. Lauffer – Amsterdam Zuidoost Mevr. A.Y.M. van Leeuwen - Arnhem Dhr. A. van Nieuwamerongen - Ingen Dhr. R. Schut - Helmond Dhr. L.G. Stam - Maarssen Dhr. H.M. Stoopman – Hoek van Holland Mevr. W.J. van der Veen – Den Hoorn Mevr. P.M. Tubee - Oirsbeek Mevr. Y. Baas-Pafort – Hoorn NH

40 jaar lid Dhr. A. Visser - Maurik Dhr. B. Lazoe - Huizen Dhr. P. Wijnia - Wommels Dhr. G.P. den Hartog - Mol-Wezel Dhr. S. van der Meer - Dedemsvaart Dhr. R.F. Favier - Bilthoven Dhr. A.O. Woudenberg - Leerdam

Dhr. H.J. Hogeveen - Maartensdijk Dhr. H. Poot - Winterswijk Dhr. E. Boesaard - Bredevoort Dhr. A.L. Heyden - Tiel Dhr. A. van der Drift - Schiedam Dhr. A.P. Vlaskamp - Maastricht Dhr. H.A.G.M. Esser - Brunssum Dhr. G.J. Beukers - Nieuwegein Dhr. L.J.M. Bevers – Beek LB Dhr. E.W.M. Kuster - Boxtel Dhr. E.S. Paliwoda - Hulst Dhr. A.C.J.M. Peerdeman - Alkmaar Dhr. G.H.J. Schormans - Roermond Dhr. A.C.M. van Oosterhout - Uden Dhr. J.F. van Opdorp - Biervliet Dhr. J.P.C. van Orsouw – Den Haag Dhr. J.J. Steiner - Brunssum Dhr. A.T.A.M. Wilms - Bakel Dhr. H.F.J. Meeren - Hilvarenbeek

50 jaar lid Dhr. D. Faber - Kimsweerd Dhr. L.M. Krijger – Noordwijk ZH

Dhr. M. Smilde - Noordwijk ZH Dhr. W. de Gast - Middelburg Dhr. J. Paauwe - Middelburg Dhr. W.H.M. Leeuwis - Zwolle Dhr. S. Wieringa – Putten Dhr. A. Barmentlo – Noordwijk ZH Dhr. H.G.J. Bossewinkel - Almelo Dhr. L.M.E. Hendriks - Valkenswaard Dhr. M.H. Herik - Enschede

60 jaar lid Dhr. G.W. Nijman - Amsterdam Dhr. H. Moorlag - Groningen Dhr. K. van der Zee - Rotterdam Dhr. C.J. Out - Purmerend

70 jaar lid Dhr. H. de Boer - Rijswijk ZH Dhr. S.A.C. Lavrijssen – Capelle aan den IJssel

75 jaar lid Dhr. P.T. van Gurp - Roosendaal

In Memoriam De afgelopen weken bereikten de volgende berichten van overlijden het bondsbestuur: Dhr. N. Olij (2-3-2010) Mevr. J.C. Veenvliet-Heijenk (1-5-2010) Wijk bij Duurstede (80) Breezand (82) Dhr. D. van der Zwaag (9-3-2010) Dhr. J.H. Ronde (3-5-2010) Zandvoort (74) Groningen (74) Dhr. T.A.J. Mulder (25-3-2010) Dhr. H. Gommers (9-5-2010) Nijmegen (61) Kropswolde (95) Dhr. S. Steenstra (27-3-2010) Mevr. M.O.H. Poirters-Hommen (13-5-2010) Drachten (89) Tilburg (96) Dhr. J.J. de Munnik (13-4-2010) Dhr. H. Brink (15-5-2010) Weert (87) Gieterveen (61) Dhr. A. Smit (20-4-2010) Dhr. E. Louwerse (15-5-2010) Horn (48) Oostburg (84) Dhr. L.J.A.T. Konings (23-4-2010) Dhr. H. Bravenboer (16-5-2010) Steenderen (61) Oud-Beijerland (89) Mevr. C.A.M. Mevis-Verheesen (23-4-2010) Dhr. G. Hulsbos (17-5-2010) Leiden (87) Born (95) Dhr. A. Ponne (21-5-2010) Dhr. S.A.M. Mateijsen (25-4-2010) Uithoorn (92) Tilburg (67) Dhr. G.O. Blanken (26-5-2010) Dhr. T.J. Tangelder (28-4-2010) Bergen NH (89) Doetinchem (82) POLITIEBERICHT juli 2010

33


: Acp.nl/vereniging

Themadag ACP Plus Het Landelijk Bestuur van ACP Plus houdt op 7 oktober van 10.00 tot 15.30 uur een themadag voor de senior- en plusconsulenten. Het onderwerp is deze keer de uitrol van ACP Plus in de regio’s. Alle seniorconsulenten en plusconsulenten zijn van harte welkom op het ACP-kantoor in Leusden. Voor de lunch wordt gezorgd. Aanmelden voor de themadag? Stuur een e-mail naar scholing@acp.nl of bel naar 033 495 28 88 (vraag naar Fija van der Weide).

Jouw dagboek in Politiebericht? Op pad gaan na een binnengekomen melding of een relatief rustige middag op het bureau. De werkweek van politiemensen is nooit hetzelfde en varieert van functie tot functie. Wil jij over jouw politiewerk vertellen aan collega’s? Houd dan een dagboek bij voor in Politiebericht! Hoe ga je hiermee van start? Stuur allereerst een e-mail of brief met je naam, contactgegevens, leeftijd en waar je werkzaam bent naar de redactie: reactie@acp.nl of Politievakorganisatie ACP, Postbus 290, 3830 AG Leusden. De redactie neemt dan contact met je op om één en ander af te stemmen. Reageer dus snel en wie weet staat jouw dagboek binnenkort in Politiebericht.

Colofon

Redactie: Frank van der Kuyl, Yvonne de Groot, Janneke de Groot en Aukje Smet. Eindredactie: Frank van der Kuyl Contact: Postbus 290, 3830 AG Leusden tel: 033 495 28 88, e-mail: reactie@acp.nl Website: www.acp.nl Oplage: 24.000 exemplaren Volgend nummer: verschijnt op 14 augustus 2010. Kopij hiervoor kunt u tot 23 juli 2010 digitaal aanleveren. Reserveren van advertentieruimte kan tot 30 juli 2010. Collega Marinde van Haren ging jou al voor met een dagboek in Politiebericht.

Te huur aangeboden: een luxe 8-persoons vakantiewoning in een mooi wandel- en fietsgebied in Duitsland met de fraaie naam Hexenberge. De woning ligt in een bosrijke omgeving, vlakbij het dorpje Dohren en het natuurgebied het Hahnenmoor. Meer informatie is te vinden op www.hexenberge.nl Leden van de ACP (of een andere CNVbond) krijgen 10 procent korting.

POLITIEBERICHT juli 2010

Te huur aangeboden: een 6-persoons vakantiewoning in de Ardennen dicht bij het Drielandenpunt. De woning heeft geen zwembad, maar ligt in een bosrijke omgeving. De huurprijs is vanaf e 180 per week. Meer informatie? Stuur een e-mail naar huisjetelleman@live.nl of bel 072 511 79 68.

Politiebericht is een uitgave van de Politievakbond ACP. Het bondsmagazine verschijnt 9 keer per kalenderjaar.

Op vakantie in Hexenberge?

34

Te huur in de Ardennen

Foto’s: Politievakbond ACP, Rob Meijer, Fons Sluijter, Rob Mussert en Johan Kerbel. Uitgever: Politievakbond ACP tel: 033 495 28 88 e-mail: reactie@acp.nl website: www.acp.nl Advertentieacquisitie: PSH Media Sales Daphne Haefkens, tel: 026 750 18 64 e-mail: daphne.haefkens@pshmediasales.nl website: www.pshmediasales.nl Opmaak en druk: Robert Sesink Senefelder Misset B.V., Doetinchem


- lezersaanbieding -

De nieuwe trolleyrugzak van Highcamp® Materiaal: 1680D polyester ®

Telescoopgreep uitschuifbaar tot 95 cm i.p.v. € 109,90

Uitsparing hoofdtelefoon IPod, MP3 of mobiel

-45%

59.90

O U T D O O R - E Q U I P M E N T

Art.nr. OT-4666

Robuuste ritsen

Vol trots mogen wij u deze jongste aanwinst in het rugzakkenassortiment van Highcamp® voor de sensationeel lage prijs van € 59,90 aanbieden. U bespaart hiermee maar liefst € 50,- t.o.v. de verkoopadviesprijs.

Zachte handgreep Organiservak

Praktische uitvoering Deze rugzak is voorzien van een geïntegreerd trolleysysteem. Hoogwaardige wielen en een stabiele telescoopgreep zorgen voor een moeiteloos transport. De schouderbanden kunnen worden weggewerkt, zodat de tas als trolley te gebruiken is. Bij gebruik als rugzak kan de trekstang worden weggewerkt. De trolleyrugzak heeft een afmeting van 50 x 33 x 25 cm, zodat deze geschikt is als handbagage tijdens uw vliegreizen.

Waterdicht

Nonchalante details Bij het ontwerp van dit product is overal aan gedacht. Zo is het voorzien van een speciaal vak voor uw mobiel, IPod of MP3 speler, een speciaal organiservak en diverse extra vakken om uw spullen in op te bergen.

“Trolleyrugzak Highcamp” zwart/grijs Art. Nr. OT-4666 Rugdeel en schouderbanden extra gewatteerd

ing

er k ve afw e i s u l Exc

Diverse extra vakken

Kijk voor meer speciale aanbiedingen ook op onze website: www.personeelshop.com

Bestelkaart s.v.p.compleet invullen, inzenden aan ons adres of faxen Aantal

Art.Nr.

Bestelmaat

Artikelbeschrijving

Prijs per stuk

Naam en voorletters: Straat:

€ 4,95

Totaalbedrag:

Plaats:

Geb.datum:

Telefoon:

Handtekening:

Ik machtig hierbij de Personeelshop bv, Postbus 16 te 7030 AA Wehl éénmalig bovenvermeld totaalbedrag van €

van mijn rek.nr.

bij de (naam

bank)

te (plaats bank)

af te schrijven.

E-mailadres: Eenvoudig en gratis om te ruilen of retour te sturen

Personeelshop bv, Postbus 16, 7030 AA Wehl Gratis tel. infolijn 0800 020 33 77 Fax 0314 39 00 07

POL 7420

Aandeel in de verzendkosten:

Postcode:


8,49 14,16

Politiebericht nr. 5 (juli 2010)  
Politiebericht nr. 5 (juli 2010)  

bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP

Advertisement