Page 1

politie

Bondsmagazine ACP September 2012 Nummer 3

bericht

Data als nieuwe politiegoud Vak in beeld: Ivan Meertens & Gejo Bos Politie(k) bekeken: Nine Kooiman (SP) vs Jeanine Hennis (VVD)

Collega Arien van Eijk over politievak:

‘Op straat kun je direct iets betekenen’ www.acp.nl met elkaar - voor elkaar


Inhoud

4/5 Vak in beeld: Ivan Meertens 6 Verbonden met elkaar: Samen sterk voor Gambia 9 

Column: Jaap Timmer

10 IBB: Samen een vuist 12 Collega Arien van Eijk over politievak 15 Mijn ACP: Geef jezelf een gezicht! 16 Scholingsagenda herfst 2012 20 Hoogleraar Henseler: ‘Data het nieuwe goud’

12

22 Fotoreportage: Politiewerk in vele facetten 24 Politie(k) bekeken: Nine Kooiman (SP) vs Jeanine Hennis (VVD) 28 Vak in beeld: Gejo Bos 31 Column ACP NG: Bayron Jobing 32 Nieuwsbrief ACP Plus 33 Puzzelpagina ACP 36 Jubilarissen in augustus, september en oktober 39 Belangenbehartigers & Pastoraatteam

24

41 ACP-ledenpanel over Nationale Politie 42 ‘Prikbord’ met nieuwtjes

28


Column Vak(in)beweging Het politievak is continu in beweging. Niet alleen door de ontwikkelingen binnen de politieorganisatie, maar ook door een snel veranderende samenleving. Dat maakt dat ook wij als vakbond kritisch moeten blijven kijken naar onze rol en positie. De verbinding met de werkvloer behouden en versterken is daarbij dé uitdaging. Wij hebben dit jaar daarom volop nagedacht over hoe de ACP in verbinding blijft met u, uw collega’s en andere organisaties. Zo starten wij op korte termijn een onderzoek onder onze leden naar de toekomst van onze vereniging. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag: hoe gaan wij samen de toekomst in? Hopelijk denkt u met ons mee. Over het ledenonderzoek kunt u op pagina 11 meer lezen. In het verlengde hiervan is aandacht voor de toekomst van de vakbeweging breder dan alleen onze eigen vereniging. De hele vakbeweging is immers in beweging. Uiteraard vinden hierover gesprekken plaats met verschillende partijen. Het bondsbestuur van de ACP heeft in deze discussie echter wel besloten om geen onomkeerbare beslissingen te nemen rond een mogelijke samenwerking/verbinding met andere organisaties. Wij zijn momenteel bezig om verschillende opties te verkennen. Daarbij staan de uitgangspunten centraal, zoals bepaald door onze leden op de Algemene Ledenvergadering. Voor ons hebben verdere ontwikkeling en versterking van het veiligheidsdomein en de rol én identiteit van de ACP prioriteit. Dicht op de werkvloer en oog voor de professionaliteit van u en uw collega’s. Zodra de verkennende fase is afgerond, zal het bondsbestuur een voorstel aan haar leden voorleggen. Want uiteindelijk bent u als lid diegene die een beslissing neemt over de toekomst van de ACP. Heeft u daar ideeën over? Mailt u mij dan, ik hoor uw ideeën over dit onderwerp graag. Het gaat immers ook over uw toekomst. Gerrit van de Kamp Reageren op deze column? Mail naar gerrit@acp.nl of reageer via Twitter (@GerritvdKamp)

Colofon Politiebericht is een uitgave van de Politievakbond ACP. Het bondsmagazine verschijnt 4 keer per kalenderjaar. Redactie: Frank van der Kuyl & Yvonne de Groot Eindredactie: Frank van der Kuyl Contact met redactie: Postbus 290 | 3830 AG Leusden T 033 495 28 88 E communicatie@acp.nl

Fotografie: Politievakbond ACP, Rob Meijer, Fons Sluijter, Rob Mussert & Arthur van der Vlies Advertentieverkoop: PSH Media Sales | Martijn Penning T 026 750 18 60 E martijn.penning@pshmediasales.nl W www.pshmediasales.nl Ontwerp & druk: Senefelder Misset B.V. | Robert Sesink W www.senefelder.nl

Uitgever: Politievakbond ACP T 033 495 28 88 E communicatie@acp.nl W www.acp.nl Twitter: www.acp.nl/twitter Facebook: www.acp.nl/facebook Oplage: 24.500 exemplaren Volgende editie: De volgende editie van Politiebericht verschijnt op 29 december 2012. Kopij hiervoor kunt u tot 24 november 2012 digitaal aanleveren. Reserveren van advertentieruimte kan tot 14 december 2012.

Politiebericht/Studentenspecial_Januari 2011


Acp.nl/vakinbeeld Acp.nl/ledenpanel

Vak in beeld:

De ACP is de politievakbond voor alle politiemensen, van collega’s op straat tot collega’s achter het bureau. Het eigen politiewerk van al deze politiemensen is echter zeer verschillend. In deze rubriek daarom aandacht voor de persoonlijke kanten van het vak. Dit keer een gesprek met collega Ivan Meertens, 57 jaar en van Surinaamse afkomst. Hij werkt sinds 1981 bij de politie.

Ivan Meertens 1. Wat is jouw functie bij de politie? Ik ben werkzaam bij de KLPD in Zoetermeer als coördinator IPOL/Liaisons. Mooi werk, maar ik verbaas mij wel al jarenlang over de ‘diversiteit’ binnen het korps. Zelf ben ik in 1975 vanuit Suriname naar Nederland gekomen en pas hier werd ik voor het eerst geconfronteerd met het feit dat ik vanwege mijn huidskleur zichtbaar anders ben dan anderen. Diversiteit heeft overigens veel te maken met het eigen gevoel en persoonlijke beleving. Daarom kan ik alleen spreken uit eigen ervaring en waarneming en met de hoop dat de ander er ook open voor wil staan. Binnen de politie was er zeker in het begin veel wantrouwen tegenover mij. Alle vooroordelen waren teleurstellend en de bekende domme grappen vielen ons ten deel. Je kon toen nergens je beklag doen. Inmiddels is dit wel veranderd, maar de weg ernaartoe was erg lang.”

2. Politie als droombaan? “Werken bij de politie was voor mij geen keuze of een droom die uit kwam. Ik was heel erg blij dat ik werk had, gezien de toen heersende recessie. De andere optie was een uitkering, waarvan ik vreesde dat ik er de rest van mijn leven aan vast zou blijven zitten. De keus was in mijn geval snel gemaakt en ik begon met veel enthousiasme

4 Politiebericht september 2012

aan mijn nieuwe uitdaging in mijn nieuwe vaderland. Na de militaire dienst en andere korte dienstverbanden ben ik in 1981 begonnen bij de CRI en tot op heden werk ik bij IPOL/BUITENLAND afdeling Liaisons. Ik hoop nog mee te mogen maken dat wij gelijke kansen krijgen op basis van geschiktheid en dat we kunnen doorstromen naar leidinggevende functies. Nederland is inmiddels multicultureel geworden, een gegeven waar we niet meer onderuit kunnen. Ik hoop dan ook dat het besef er is dat Nederland ons land is en wij er met z’n allen iets heel moois van moeten maken.”

3. Wat moet er op het vlak van diversiteit gebeuren? “De Nederlandse politie bevindt zich momenteel in een grote reorganisatie. Op zeer korte termijn moet het hele bestel op de schop. In dit geheel is diversiteit en met name het allochtonenbeleid een ondergeschoven kind. Zoiets als een recept voor diversiteit bestaat ook niet, maar in een vergrijzende samenleving kan de Nederlandse politie het zich niet langer permitteren om de potentie van een inmiddels grote groep veelal hoogopgeleide Nederlanders van allochtone afkomst te negeren. Er zit nu nog beweging in. Als de reorganisatie formeel rond is ben ik bang, dat


als diversiteit niet daadwerkelijk wordt meegenomen, dit op termijn voor de organisatie een verarming zou zijn.”

4. Wie moet het probleem van diversiteit aanpakken? “Met name de politiek. Die is verantwoordelijk voor weten regelgeving en zou dit moeten aanpakken, maar ik vrees dat onbekend ook onbemind maakt. En dat, zoals in het verleden al zo vaak is gebeurd, er weer een commissie zal worden benoemd die een dik rapport zal uitbrengen zonder met de direct betrokkenen te hebben gesproken. Er zal weer over ons worden gesproken en niet met ons. Ik vrees hierdoor dan ook dat het niets zal opleveren, omdat het eenzijdig zal worden verwoord. Voor een deel ligt de schuld daarbij zeker ook bij ons zelf. Assertief zijn moet je leren en je moet de kans krijgen om dit in de praktijk tot uiting te kunnen brengen. Leidinggevenden van allochtone afkomst zijn er niet bij IPOL/BUITENLAND. Ik durf te stellen, dat die er gegeven de huidige omstandigheden (reorganisatie en dergelijke, redactie) op korte termijn ook niet zullen komen. Zelf denk ik dat ik dit voor mijn pensionering niet zal meemaken. Ik denk echter dat het geen onwil is. Eerder een lastig onderwerp en dat schuif je maar steeds verder van je af.”

Politiebericht september 2012

5


Acp.nl/sponsoring

Verbonden met elkaar:

Samen

sterk voor Gambia De ACP ontvangt regelmatig sponsorverzoeken van leden. Het bondsbestuur heeft in maart daarom besloten jaarlijks een vast bedrag te reserveren om tegemoet te komen aan deze verzoeken. In elke editie van Politiebericht worden wordt aan één (of meerdere) van deze verzoeken aandacht besteedt. Dit keer het project van collega Gerard Dunnink (63), stichting ‘Nkafou Njola Gambya’.

Door: Hendrik van Tuijl, redacteur Gerard komt in 1988 voor het eerst in Gambia. “Dat was een reis om te vissen op tonijn, barracuda en andere soorten vis. Na een paar dagen had ik het echter wel gezien en besloot met een taxichauffeur het land te gaan bekijken. Ik kreeg een cultuurshock van jewelste en het liet me niet meer los. Mensen waren alleen maar bezig om te overleven.” Het begin van het verhaal, waarbij de oud-collega de Gambianen in zijn hart sluit.

Beter leven Gerard is van 1974 tot 2009 werkzaam bij de politie en inmiddels met FLO, maar nog altijd ACP-lid. En al die jaren bleef Gerard trouw elk jaar naar Gambia gaan. Niet

meer voor de grote vissen, maar om de taxichauffeur en zijn gezin te steunen. “De armoede is onbeschrijflijk. Zo zaten er op één school 3200 kinderen verdeeld over een ochtend- en een middaggroep, waar ze les kregen in uitgewoonde klassen. Ik kreeg steeds sterker het gevoel dat ik wat moest doen voor deze mensen. Er is zoveel dat het leven aangenamer kan maken.”

Kleinschalig Na zijn eerste reis legt Gerard, om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn ,zijn oor te luister bij gezinnen, kleine ondernemers en medische posten. Terug in Nederland doet Gerard verslag van zijn bevin-

ACP media

Het laatste (vakbonds)nieuws en andere belangrijke informatie vind je op onze website www.Acp.nl

6 Politiebericht september 2012

Als vakbond blijft de ACP graag direct in contact met politiecollega’s. Zo ook via onze twitteraccount @Politiebond > www.Acp.nl/Twitter

De ACP gaat ook via sociale media graag in gesprek met politiecollega’s en de samenleving, bijvoorbeeld via onze Facebookpagina > www.Acp.nl/Facebook


Gerard Dunnink met één van de stenen voor de bouw van een nieuw hospitaal in Gambia.

dingen met de boodschap: “We moeten die mensen helpen!” Dit levert een aantal sponsoren op en de eerste jaren vertrekt hij met ruim 4000 gulden naar Gambia. Hiermee betaalt hij het schoolgeld voor de vijf kinderen van de taxichauffeur. Deze man helpt hem vervolgens door Gerard naar gebieden te brengen waar de armoede het hoogst is. “We deelden hier rijst, suiker, olie en kaarsen uit. Tevens kocht ik toen al veel malariamedicijnen voor medische posten.”

Stichting Het vrijwilligerswerk breidt zich steeds meer uit en Gerard besluit in 2006 de hulp van zijn zwager in te schakelen. Samen richten zij een stichting op en maken onder deze vlag de activiteiten overzichtelijker. Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de aanvraag bij de belastingdienst ontvangen zij de aanmerking ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn giften van sponsoren voor de gulle gever aftrekbaar bij de belasting.

In 2011 wordt een start gemaakt door tweehonderdvijftig zakken cement en speciezand te kopen. “De bevolking heeft de stenen zelf gemaakt en twee bouwvakkers uit Saaba hebben daarna in loondienst het gebouw gemetseld. Zij verdienen omgerekend vijftig euro per maand. Dat zegt wel iets over de levensstandaard in Gambia.”

Dak De bouw van het ziekenhuis is inmiddels zo ver gevorderd dat na de regentijd, eind oktober, de metalen dakspanten kunnen worden geplaatst om het dak verder af te maken. “Uiteraard moet er nog veel gebeuren, nadat het gebouw klaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting. Om dit te kunnen verwezenlijken is veel geld nodig. En naast dit project moeten ook alle bestaande projecten gewoon doorgang vinden en worden bekostigd. Hulp is hierbij onmisbaar. Daarom is de naam van onze stichting dan ook ‘Nkafou Njola Gambeya’. In het Nederlands betekent dat ‘samen sterk’.”

Ziekenhuis Hoogtepunt van het werk van de stichting is momenteel de bouw van een klein hospitaal in het dorp Saaba. “We hebben eerst een medische post opgeknapt waar we ook elk jaar voor duizend euro medicijnen brengen. Er werken twee Gambiaanse verpleegkundigen. Na overleg met de dorpsraden van Saaba en de vijf omliggende dorpjes hebben we besloten dat onze stichting zich hard ging maken voor de bouw van een klein hospitaaltje.”

Steunen? Meer weten over het werk van de stichting ‘Nkafou Njola Gambeya’? Kijk op www. gambiadunnink.nl. Een bijdrage storten kan op rekeningnummer 348227868 t.n.v. Sichting Nkafou Njola Gambeya.

Politiebericht september 2012

7


Column

Jaap Timmer

Is een stopteken

nu ook geweld? Het Openbaar Ministerie besloot onlangs om de agenten, die betrokken waren bij de politiefile op de A2 op 22 oktober 2011, niet te vervolgen. Die dag eindigde een achtervolging in een dodelijke aanrijding in de staart van een door de politie gecreëerde file.

De politie achtervolgde verdachten die met een auto met valse kentekenplaten hadden getankt zonder betalen en zich met gevaarlijk weggedrag onttrokken aan hun aanhouding. Opmerkelijk aan dat sepot is dat het OM het rijdend insluiten van het verdachtenvoertuig en het creëren van een file aanmerkt als ‘geweld’. Voor de beoordeling van het optreden verwijst het OM onder meer naar de definitie van geweld in de Ambtsinstructie 1994: een “dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis”. Het OM betitelt de gebruikte politievoertuigen als geweldmiddelen en stelt vast dat de agenten niet waren geoefend in het gebruik van geweld met deze geweldmiddelen. Daarmee doelt men op het vereiste van geoefendheid in de Ambtsinstructie 1994, de basis onder IBT. Je kunt je voorstellen dat je het doelbewust ‘aantikken’ van het verdachtenvoertuig of letterlijk van de weg drukken definieert als geweld. In deze casus is echter vastgesteld dat de aanrijdingen tussen de verdachtenauto en de betrokken politieauto’s zijn veroorzaakt door de verdachte en niet door de agenten. De agenten gingen beheerst om met het achtervolgen en insluiten. Zij drukten de verdachtenauto niet van de weg en tikten die ook niet aan. Toch verdacht het OM de agenten van politievoertuiggeweld. Het ontbreken van richtlijnen, laat staan sturing en oefening in het omgaan met rijdende aanhoudingen, maakt uiteindelijk dat het OM het niet opportuun vindt om de verdachte agenten te vervolgen. Conclusie: sepot. In 1996 beoordeelde de toenmalige minister van Justitie de politiefile nog als een “praktische maatregel, gericht op het aanhouden van betrokken weggebruikers”. Nu betitelt het OM de politiefile als ‘geweld’ en wil de politie daarmee dwingen tot het maken van beleid. De discus-

Columnist dr. Jaap Timmer (53) is lector Veiligheid aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en hoofddocent Politiestudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (js.timmer@windesheim.nl). (Foto: Aldo Allessie) sie over rijdende aanhoudingen loopt al sinds de jaren ‘70, langs vele ongevallen en geweldincidenten tijdens en na achtervolgingen. Net als de politieleiding heeft het OM als het bevoegde gezag zeker 40 jaar verzuimd richtlijnen en beleidskaders op te stellen. Een juridische zeldzaamheid door een politiefile als geweld te definiëren en een strafrechtelijk onderzoek ten koste van een groep agenten kunnen dat onvermogen niet verhullen. Het benadrukt wel de urgentie om een pakket te ontwikkelen van bevoegdheden, vaardigheden, tactieken en materieel om dynamische aanhoudingen verantwoord en veilig te beoordelen en wel of niet uit te voeren.

Politiebericht september 2012

9


Acp.nl/rechtshulp

Samen een vuist maken Rond de jaarwisseling 2010/2011 druppelen de eerste verzoeken om rechtsbijstand uit de regio Noord-Holland Noord binnen bij de ACP. Allemaal met betrekking tot het indienen van een verzoek tot functieonderhoud. Een groep agenten in schaal 6 geeft hierin aan al meer dan een jaar alle werkzaamheden van een hoofdagent (schaal 7) te vervullen, maar daar niet naar te worden betaald.

Door: Kim Rijnaard, jurist

Samen een vakbondsvuist maken werkt!

In korte tijd ontving de ACP ongeveer twintig meldingen, van zowel ACP-leden als niet-leden en leden van andere politievakbonden. De groep was zo groot dat de ACP besloot te kijken naar de mogelijkheden voor een collectieve oplossing. Daarom hield de ACP eind juni 2011, onder leiding van regiobeheerder Martijn Pilon, een bijeenkomst voor deze groep agenten in Heerhugowaard. Bij deze bijeenkomst waren ook (coördinatoren) individuele belangenbehartigers uit de regio, juriste Kim Rijnaard en ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp aanwezig en werd er uitvoerig gesproken over de werkzaamheden van de agenten. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij wat de ACP voor deze groep zou kunnen betekenen.

Draagvlak

Loopbaanbeleid

De afspraken in het kort: de collega’s die voor 1 november 2010 de opleiding tot agent goed hadden afgerond en met werkervaring tussen de 1 en 2 jaar kwamen bij goed functioneren als medewerker basis politiezorg A in aanmerking voor vervroegde bevordering. Agenten die meer dan 2 jaar werkervaring hadden en voldoende gefunctioneerd, werden sowieso bevorderd. Voor de agenten en voor de ACP waren het mooie en duidelijke afspraken die overigens voor de gehele groep (ook niet-leden of leden van andere bonden) golden. Het is dankzij de collega’s die samen zijn opgestaan en een vuist maakten dat deze afspraken konden worden gemaakt met het korps. Een goed voorbeeld van wat begon als een juridische casus, maar uiteindelijk collectief is geregeld.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst vond er op 1 juli 2011 een gesprek plaats tussen onder andere Van de Kamp en de korpschef van Noord-Holland Noord. Een gesprek waarbij door de ACP duidelijk werd gemaakt dat er bij bovengenoemde groep collega’s, ongeveer zeventig agenten, het loopbaanbeleid zoals landelijk afgesproken niet correct is toegepast. Het korps gaf daaropvolgend aan dit direct voor de mensen die van de opleiding kwamen te herstellen en correct toe te passen. Voor de eerder genoemde groep collega’s moest echter naar een andere oplossing worden gezocht, het liefst buiten de vele en langdurige juridische procedures om.

10 Politiebericht september 2012

Op basis van het gesprek met de ACP heeft het korps een inventarisatie gemaakt van de betreffende groep collega’s. Er is enige tijd overheen gegaan, maar in een aantal gesprekken tussen de juriste van de ACP en het hoofd HRM van het korps is genoemde inventarisatie uitgewerkt en besproken. Er zijn vervolgens concrete afspraken gemaakt die voor de groep in zijn geheel zouden gaan gelden. De ACP heeft vervolgens een nieuwe bijeenkomst gehouden om de gemaakte afspraken met de groep agenten door te spreken en te kijken of er draagvlak voor was. Die was er.

Collectief


Acp.nl/nieuws

Ledenonderzoek:

‘Hoe gaan wij

samen de toekomst in?’ De politiesector is onderhevig aan veranderingen. Zowel de komst van de Nationale Politie als de invoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) en de daaraan gekoppelde functiewaardering leiden tot vragen onder politiemensen. Tegelijkertijd verandert de maatschappij. Voor de ACP liggen hier grote uitdagingen. Daarbij stelt de ACP als hoogste prioriteit om op de hoogte te blijven van zaken die de leden bezighouden en de rol van de ACP daarin.

Door: Rhodé Zijp-de Wild, medewerker Vereniging en Projecten Met genoemde veranderingen in het achterhoofd zal de ACP in het najaar een onderzoek onder haar leden houden. De vraag die daarbij centraal staat, is ‘Hoe gaan wij samen de toekomst in?’. Het onderzoek begint met het samenbrengen van verschillende groepen leden om vervolgens met elkaar het gesprek aan te kunnen gaan. Daarna volgt een groot onderzoek met enquêtevragen, waarbij de ACP al haar leden zal betrekken. De ACP heeft het onafhankelijk bureau Motivaction gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

Achterban Alle leden van de ACP krijgen in oktober via de e-mail de vraag of zij willen meewerken aan genoemd ledenonderzoek. De ACP vindt het van groot belang dat er

zoveel mogelijk respons komt, zodat er een lijn voor de toekomst kan worden uitgezet die het dichtst bij de achterban staat. Leden die willen deelnemen aan dit onderzoek, maar van wie het e-mailadres is veranderd of wellicht nog niet bij de ACP bekend, wil de ACP verzoeken om de eigen gegevens op zeer korte termijn aan te passen via het extranet van de ACP (zie pagina 15 voor uitleg over het extranet).

Algemene Ledenvergadering De resultaten van het ledenonderzoek worden op de Algemene Ledenvergadering, het hoogste bondsorgaan van de ACP, gepresenteerd en zullen het begin vormen van de discussie over hoe de vereniging ACP verder vorm moet krijgen.

De ACP Rechtshulppolis biedt de broodnodige zekerheid voor alledaagse risico’s. Meer weten of afsluiten? Kijk op: www.acprechtshulppolis.nl

Politiebericht september 2012

11


Acp.nl/nieuws

Surveillante Arien van Eijk over haar werk:

‘Ik ben een st Arien van Eijk (45) werkt nu elf jaar als surveillant, ook wel assistent politiemedewerker genoemd. Een baan die perfect aansluit bij haar persoonlijkheid. Maar hoewel deze gedreven surveillante haar werk met enthousiasme doet, kan ze het gevoel dat haar functie niet op waarde wordt geschat, niet altijd onderdrukken.

Collega Arien van Eijk: ‘Zowel in- als extern hebben mensen geen flauw benul van de taken en bevoegdheden van een politiesurveillant.’

12 Politiebericht september 2012


traattijger’ Door: Yvonne de Groot, redacteur “Ik ben een buitenmens, een straattijger. Dat geldt volgens mij voor de meeste surveillanten van de politie. De functie bestaat dan ook voor zeventig tot tachtig procent uit werken op straat en een aanspreekpunt voor de burger zijn in verschillende situaties. Ik kan me geen andere functie met meer variatie voorstellen”, aldus Arien.

van een surveillant. Surveillanten hebben in principe dezelfde opsporingsbevoegdheid als een agent, maar dragen doorgaans geen vuurwapen. Zowel in- als extern hebben mensen geen flauw benul van onze taken en bevoegdheden. Mede daardoor wordt naar mijn gevoel wel eens op ons neergekeken.”

Op straat

Erkenning

“Op het bureau kom je vooral in aanraking met mensen die iets negatiefs hebben meegemaakt. Ze komen bijvoorbeeld melding of aangifte doen van een gestolen fiets, inbraak of erger. Je neemt de aangifte op, maar je kunt niet direct iets voor hen betekenen, behalve uiteraard een luisterend oor bieden. Op straat daarentegen heb je het gevoel dat je meteen iemand helpt. Denk bijvoorbeeld aan conflictbemiddeling of zoiets simpels als iemand de weg wijzen of een verdwaald kind helpen.” Arien tovert meteen een setje pleisters tevoorschijn met plaatjes van de animatiefilm Ice Age. Een glimp van haar betrokkenheid voor haar werk komt in beeld.

“Ook worden surveillanten regelmatig voor andere taken ingezet dan de taken zoals beschreven in onze functiebeschrijving. Zo zijn wij de laatste jaren in de regio Twente vooral ingezet om de gaten op te vullen die door bezuinigingen zijn ontstaan. Dat betekende vooral veel bureauwerk. Terwijl surveillanten, zoals ik eerder zei, vooral op straat horen te zijn. Dat heeft er bij mij enorm ingehakt. Het gaat toch om een stukje erkenning dat je op zo’n moment mist.”

Tevreden Een gevarieerd vak als surveillante dat onder meer naar voren komt in een ervaring die Arien tot op heden het meeste is bijgebleven. “Ik moest jaren geleden met spoed naar een aanrijding toe. Een collega en ik waren als eerste ter plaatse en zagen een vrouw ingeklemd zitten in haar auto. Ik ben in het wrak gekropen en heb haar hoofd stabiel gehouden, totdat de andere hulpdiensten arriveerden. Ze is uiteindelijk met veel moeite uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. Een dag later kreeg ik van familie van de vrouw te horen dat de behandelend arts heel tevreden was over het werk van de politie. Volgens hem zouden wij door haar hoofd te stabiliseren wellicht haar leven hebben gered. Zij had namelijk haar tweede nekwervel gebroken. Daar doe je het voor. Dat soort berichten lees je helaas niet in de krant.”

Kijkje in de keuken Arien doelt op de negatieve berichtgeving over de politie die vaak de boventoon in de media lijkt te voeren. “De politie is nog altijd een gesloten organisatie, ook al treden we steeds vaker naar buiten en geven we via onder andere verschillende televisieprogramma’s een kijkje in de eigen keuken. Maar alleen de spectaculaire en negatieve zaken worden breed uitgelicht. Mensen weten niet wat de politie ‘overall’ doet”, zegt Arien. “Neem het werk

Nationale Politie Dat brengt het gesprek op de invoering van de Nationale Politie (NP). Het concept inrichtingsplan voor de NP ligt momenteel ter advies bij verschillende partijen, onder wie ook de ACP. Dat betekent dat er nog niets definitief vaststaat en het te vroeg is om conclusies te trekken. Op de werkvloer wordt echter over de inrichting van het nieuwe politiebestel gesproken alsof het een voldongen feit is. Om die reden maken Arien en haar collega’s zich toch zorgen. “Er is veel onduidelijk over onze toekomst. Zeker nu de term surveillant of assistent politiemedewerker in de inrichtingsplannen van de Nationale Politie niet specifiek worden benoemd. Bovendien is in onze regio gezegd dat het verstandig is om ons rugzakje alvast te vullen en om te kijken naar doorstroommogelijkheden binnen en eventueel buiten de sector. Dat zoiets wordt gezegd, dat geeft mij toch het gevoel dat onze functie wordt opgeheven. Het zorgt voor veel onrust onder de betreffende groep collega`s en de motivatie neemt zo langzaam af”, legt Arien uit.

Toekomst Arien laat zich door de bestaande onduidelijkheid echter niet uit het veld slaan. Haar toekomst ligt wat haar betreft sowieso bij de politie. “Je solliciteert op een bepaalde functie en je blijft vervolgens vasthouden aan het verwachtingspatroon dat je daarbij hebt. Het is voor mij persoonlijk het mooiste werk dat er is.”

Politiebericht september 2012

13


Loyalis.nl/inkomensvooruitblik

Vooruitblik op toekomstig inkomen Het is hoog tijd voor meer financiële bewustwording. Ruim vier van de vijf Nederlanders zijn zich niet bewust van de inkomensrisico’s bij pensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden, zo blijkt uit onderzoek.

Inkomensvooruitblik Met de Inkomensvooruitblik krijg je gratis een eenvoudig persoonlijk financieel overzicht van het toekomstige inkomen. Het inkomensoverzicht bestaat uit heldere grafieken en korte teksten over de eigen persoonlijke financiële situatie. Je vindt hierin meer terug dan een pensioenoverzicht, omdat de pensioengegevens en eventuele aanvullende verzekeringen ook verwerkt zijn.

MijnLoyalis Om inzicht te krijgen in de toekomstige persoonlijke inkomenssituatie biedt Loyalis de Inkomensvooruitblik aan.

Inzicht belangrijk Inzicht in de eigen financiële situatie is belangrijk als je zeker wilt zijn en blijven van een goed inkomen. Wat ontvang je van de overheid, van jouw pensioenfonds en wat heb je zelf nog verzekerd? De Inkomensvooruitblik geeft antwoord op de vraag of je straks voldoende inkomen hebt in verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld bij pensioen, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Als je je aanmeldt voor de Inkomensvooruitblik krijg je ook toegang tot de online omgeving MijnLoyalis. Daarmee kun je: - Altijd actuele gegevens inzien: je ziet direct hoe jouw inkomen eruit ziet bij pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden; - Zelf berekeningen maken en persoonlijke gegevens toevoegen voor een nog completer beeld; - Het pensioen dat is opgebouwd bij diverse pensioenfondsen en aanvullingen bij andere verzekeraars eenvoudig toevoegen, zodat alle gegevens in één overzicht staan; - Wijzigingen in persoonlijke situatie verwerken, zodat MijnLoyalis en de Inkomensvooruitblik nog persoonlijker en meer op maat worden.

Ook Inkomensvooruitblik? Het enige dat je moet doen is jouw pensioenfonds toestemming geven om jouw gegevens aan Loyalis door te geven. Zodra Loyalis de gegevens van het pensioenfonds ontvangt, wordt de Inkomensvooruitblik samengesteld. Je krijgt dan ook gratis toegang tot MijnLoyalis. Jaarlijks ontvangen 350.000 mensen een Inkomensvooruitblik. Kijk op www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik om jouw inkomensoverzicht direct aan te vragen. Ook een vooruitblik op jouw toekomstige inkomen? Kijk op www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik

14 Politiebericht september 2012


Acp.nl/mijnacp

Mijn ACP (extranet):

Geef jezelf

een gezicht! ACP-leden kunnen sinds deze zomer inloggen op de ledendatabase van de ACP (Mijn ACP) en daar zelf hun adres- en andere gegevens aanpassen en aanvullen. En sinds kort kunnen deze gegevens ook een gezicht krijgen door een foto toe te voegen. Op termijn staat op het afgeschermde en extra beveiligde deel van de website van de ACP, een zogenoemd extranet, ook meer informatie over ‘contacten’ die leden met de ACP hebben gehad.

afgeschermde onderdeel van de website terug te lezen. Uiteraard volgt hierover op termijn meer informatie.

Mijn ACP: stap voor stap De 10 stappen om zelf de eigen ledengegevens aan te passen:

Toekomstige uitbreidingen

- Open het programma (webbrowser) waarmee je op internet surft en vul in de adresbalk (dus niet in Google) het webadres: www.acp.nl/mijnacp in. - Controleer of je op dezelfde pagina staat als de linkerafbeelding bij dit artikel. - Vul bij - Gebruiker - je lidnummer van 7 cijfers in. Bestaat jouw lidnummer uit minder cijfers? Zet er dan nullen voor zodat je uiteindelijk op 7 uitkomt, bijvoorbeeld: 0001234. - Vul bij - Wachtwoord - je postcode in, aansluitend met hoofdletters, bijvoorbeeld: 3824AE. - Klik op - Inloggen -. - Controleer of je op dezelfde pagina staat als de rechterafbeelding bij dit artikel. - Klik op - Gegevens aanpassen - of - Klik hier - om je gegevens aan te passen. - Controleer je gegevens en pas aan wat er moet worden aangepast. - Klik, wanneer je klaar bent, op de knop - Opslaan -. - Klik rechtsboven op de optie - Uitloggen -.

De mogelijkheden van deze ledenservice via een extranet zullen in de toekomst steeds verder worden uitgebreid. Zo moet het op termijn voor leden onder andere mogelijk worden om de door hen gestelde vragen en de antwoorden daarop van de ACP-specialisten, via dit

De ledengegevens zijn nu aangepast en worden binnen 24 uur door het systeem verwerkt. Aanvullende vragen of opmerkingen? Mail: ledenadministratie@acp.nl of bel 033 495 28 88.

Door: Jaco Reijgersberg, Hoofd Facilitair Op Mijn ACP kunnen leden ook onderwerpen aangeven, waarover zij via e-mail willen worden geïnformeerd en competenties die de vereniging verder kunnen helpen.

Voorbeeld van de inlogpagina van het extranet van de ACP.

Voorbeeld van de welkomstpagina van het extranet van de ACP.

Politiebericht september 2012

15


Acp.nl/scholing

Scholingsagenda herfst 2012

De ACP wil leden ondersteunen bij hun ontwikkeling en biedt ook de komende maanden weer een aantal boeiende trainingen aan. Trainingen die aansluiten bij de actualiteit en de dagelijkse praktijk van collega’s! Op deze pagina alvast een kleine selectie. De meest actuele scholingsagenda? Ga naar www.acp.nl/scholing

Omdat de ACP de vrijwilligers/kaderleden krachtige bagage wil meegeven om hun vrijwilligerswerk kwalitatief goed te kunnen uitvoeren, is het scholingsprogramma toegespitst op specifieke trainingen voor vrijwilligers (de kaderleden). Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan competentietrainingen gericht op bepaalde talenten of vaardigheden die verder kunnen worden ontwikkeld. Deze trainingen kunnen ook als groep kaderleden op maat worden aangevraagd. Niet alleen toepasbaar in vrijwilligerswerk, maar ook geschikt voor loopbaanont-

Mijn ACP Basiscursus IBB 29 & 30 oktober 2012 (tweedaagse) Voor wie: alle aankomend belangenbehartigers (IBB’ers) Locatie: Driebergen

Interregionale IBB bijeenkomsten november 2012 Voor wie: alle (C)IBB’ers > Regio 1 (Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost- Gelderland, Gelderland Midden): 14 november 2012 in Zwolle > Regio 2 (Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vecht, Utrecht, Stadstoezicht Amsterdam): 15 november 2012 in Amsterdam > Regio 3 (Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Zeeland, KLPD): 20 november 2012 in Rotterdam > Regio 4 (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, Midden- West-Brabant, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Politieacademie): 21 november 2012 in Den Bosch

CBB-themadag 22 november 2012 Voor wie: kaderleden medezeggenschap en coördinatoren CBB Locatie: ACP-kantoor Leusden

16 Politiebericht september 2012

wikkeling. Daarnaast zijn andere vormen van leren mogelijk, zoals het aanbod op het gebied van e-coaching.

Extra informatie > Scholing van de ACP (voor leden) is in principe gratis. > Tweedaagse trainingen zijn incl. overnachting & maaltijden, excl. reiskosten. > Uiterlijk twee weken voor aanvang een bevestiging of de cursus definitief doorgaat. Bij te weinig aanmeldingen behoudt de ACP zich het recht om cursussen te annuleren. > Inschrijving verplicht tot deelname. Het scholingsaanbod vraagt een flinke investering. Door zwaarwegende omstandigheden verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk. Niet afgemeld, dan worden er kosten in rekening gebracht (kosteloos annuleren kan tot twee weken voor aanvang).

In beweging Workshop Invloed krachtenveld vergroten 6 november 2012 Voor wie: alle kaderleden Locatie: ACP-kantoor Leusden

Workshop Werken vanuit visie & strategie 7 december 2012 Voor wie: alle kaderleden Locatie: ACP-kantoor Leusden Werken vanuit visie en strategie is een belangrijke voorwaarde om als bedrijf je koers uit te zetten. Maar hoe doe je dat nu als kaderlid van de ACP? Welke kennis en vaardigheden heb je hierbij nodig en wat zijn de valkuilen? Tijdens deze workshop ga je samen met de andere deelnemers met dit thema aan de slag, onder leiding van een ervaren trainer.


Persoonlijk, voor mij! Training Loopbaanperspectief 50 plus 25 & 26 oktober 2012 (tweedaagse) Voor wie: alle (kader)leden van 50 jaar en ouder Locatie: Driebergen

Training Persoonlijke Effectiviteit 15 & 16 november 2012 (tweedaagse) Voor wie: alle leden Locatie: Maarsbergen Je wilt graag succesvol zijn; in je privéleven, maar ook in je werk. In deze kernachtige training leer je de basis om effectiever én efficiënter te werken. In twee aaneengesloten trainingsdagen leer je effectief om te gaan met tijd, stel je prioriteiten en heb je beter zicht op jouw eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Je leert jouw invloed op je eigen agenda beter vorm te geven. Na deze tweedaagse training ben je meer bewust van jouw eigen kwaliteiten en uitdagingen.

Training Pensioen in Zicht 22 & 23 november 2012 (tweedaagse) Voor wie: alle leden Locatie: Driebergen Stoppen met werken, en dan? Leden die stoppen met hun betaalde baan kunnen zich via deze tweedaagse training voorbereiden op een nieuwe toekomst waarin zij anders dan voorheen actief zullen zijn. De training

is bedoeld voor leden die binnenkort stoppen of net gestopt zijn met betaald werken. Zij krijgen de kans om de komende levensfase naar eigen inzicht vorm te geven. Samen met medecursisten wordt teruggekeken op het werkzame leven tot nu toe, de balans van het heden opgemaakt en vooral ook vooruit gekeken naar de jaren die komen gaan.

Training Mindfulness 11 december 2012 (& 15 januari 2013) (tweedaagse) Voor wie: alle vrouwelijke leden Locatie: Amersfoort De laatste tijd lijkt Mindfulness steeds meer in de belangstelling te komen. Maar wat is het nu precies en wat kun je ermee? Tijdens deze training van 2 maal 1 dag, willen we de vrouwelijke leden van de ACP hiervan laten proeven. Mindfulness is aandachtig zijn op wat zich in het hier en nu voordoet, zonder oordeel. Hiermee gaan we met allerlei oefeningen aan de slag. Zo creëer je met Mindfulness ruimte om bewust een (andere) keuze te maken. Deze bijzondere én persoonlijke training is geschikt voor alle vrouwelijke leden die soms het gevoel hebben dat ze té veel op hun bordje hebben liggen, het lastig vinden om voor zichzelf te kiezen, niet echt tot rust kunnen komen, willen leren om meer te genieten in het hier & nu of gewoon even tijd en aandacht voor zichzelf willen.

Focus! Collega Jessica Rose Carciotto (Amsterdam-Amstelland) heeft kortgeleden de training Persoonlijke Effectiviteit van de ACP gevolgd. In de rubriek Focus haar ervaringen. “Een geweldige cursus, waarmee ik een bijzondere ervaring heb opgedaan. Ik ben meer mijn hart gaan volgen en ben meer in contact met mijzelf en de mensen om mij heen. De trainer Peter van Laar heeft mij door zijn manier van trainen goed in beweging weten te brengen. De manier waarop hij de verhalen vertelde, de theorie toelichtte, de opdrachten begeleidde en de saamhorigheid binnen de groep tot stand liet komen, was uniek. De cursus is een goede mix van luisteren, interactie ervaren en begeleiden. Je komt veel over jezelf te weten, leert je eigen grenzen te verleggen en leert over communicatie met anderen. Ik heb weer kunnen ervaren waar mijn kracht in zit. Het is dan ook een echte aanrader voor iedereen die weet dat er meer uit zijn leven te halen is.”

Vraag of aanmelden? Heb je interesse, een vraag of wil je je aanmelden voor een training? Zeker doen! Dat kan via: 033 495 28 88 (vraag naar Fija van der Weide) of e-mail naar scholing@acp.nl

Politiebericht september 2012

17


Ook als je lang ziek bent?

84.0415.12F

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik


Acp.nl/gefeliciteerd

Lang leve de Koning!

De ACP houdt regelmatig een verjaardagsfeestje voor jarige leden. Ditmaal was ook Kees de Koning, oud-collega bij de KLPD, aanwezig. Hij beleefde samen met veel andere collega’s een zeer geslaagde dag.

✂ ‘De eerste dode’ Joop van Riessen Een relatie tussen de Italiaanse dochter van een bankdirecteur en een Amsterdamse van Marokkaanse afkomst creëert een dodelijke cocktail. Na ‘de eerste dode’ vallen er nog een stuk meer, voordat Anne Kramer met haar team de Amsterdamse ‘sniper’ heeft gevonden. Door de plaats die de schrijver (Joop van Riessen) Anne Kramer laat innemen in de politieorganisatie komt ook in dit boek weer in beeld op welke manier politie samenwerkt met ketenpartners als justitie en het bevoegd gezag. Behalve spannend, dus ook leerzaam voor mensen die wat verder van de politie afstaan en daarmee een mooi cadeau voor vrienden en familie.

Actiecode: 502-53715 Medium: ACP Magazine Auteur: Joop van Riessen Boek: De Eerste Dode ISBN: 9789046812181

Prijs: € 10,00 Bonnenprijs: € 7,50 Korting € 2,50 Begindatum: 21-09-2012 Einddatum: 21-12-2012

Politiebericht september 2012

19


Acp.nl/nieuws

Hoogleraar Henseler over ICT bij politie:

‘Data

is het nieuwe goud’

De ACP sprak dit najaar met Hans Henseler. De hoogleraar was in het begin van zijn carrière ambtenaar en werkte onder meer voor het Nederlands Forensisch Instituut. Tegenwoordig is hij lector op de Hogeschool van Amsterdam en partner van het bedrijf Fox IT. Onderwerpen van gesprek: ICT bij de Nederlandse politie, digitale experts en ondersteuning bij data-analyse.

Door: Jasper Achterbergh, redacteur Interessante aanknopingspunten om eens met elkaar van over gedachte te wisselen. Niet alleen is ICT een heet hangijzer binnen de sector, het bedrijf van Henseler is ook betrokken bij een aantal interessante proeven waarin niet specialistische collega’s de mogelijkheid krijgen om met behulp van een programma grote hoeveelheden data te doorzoeken.

‘Nieuwe goud’ De huidige maatschappij is een informatiemaatschappij en de wereldwijd beschikbare informatie verdubbelt elke 18 maanden. EU-commissaris Neelie Kroes bestempelde in 2011 data dan ook als het nieuwe goud. En als data al waardevol is, dan zijn programma´s en bedrijven die erin slagen data overzichtelijk te houden dit ook. Henseler: “Als mensen slagen wij er niet meer in om overzicht te houden over alle beschikbare data, laat staan dat wij daar in ons brein over kunnen beschikken. De opdracht is dan ook niet om alles te weten, maar te weten waar datgene staat wat voor ons interessant is. Het is daarnaast belangrijk om data te ordenen. Het bedrijfsleven heeft die slag richting data-analyse allang gemaakt. Het is namelijk commercieel interessant, omdat het zicht geeft op (nieuwe) klantgroepen. De politie heeft nog wel een stap te zetten in het centraliseren en analyseren van data.”

Nationale Politie: digitale expertise Behalve in de opsporing lopen ook collega’s op straat tegen zaken aan die vragen om digitale expertise. In het

20 Politiebericht september 2012

concept inrichtingsplan Nationale Politie (bladzijde 38) staat over het onderwerp cybercrime het volgende:

“Ten behoeve van de opsporing van cybercrime is digitale expertise binnen het korps essentieel. Deze digitale expertise is niet enkel nodig voor opsporing. Binnen alle politieprocessen (zoals intake en handhaving) dient de digitale expertise te worden versterkt. Binnen de gehele politieorganisatie is dan ook op alle niveaus voldoende kennis van digitale opsporing aanwezig. In totaal zijn 751 fte belast met het werkterrein digitale expertise.”


Terabytes aan gegevens

Henseler heeft een uitgesproken mening over het onderwerp: “Met het steeds verder digitaliseren van onze wereld is het onmogelijk om alleen digitale experts in te zetten voor digitaal onderzoek. Met de 751 digitale experts die in het kader van één Nationale Politie worden aangesteld zet Politie Nederland een eerste stap. Je kunt het erover hebben of het er genoeg zijn, maar nog belangrijker is dat het specialisten worden. Met een toename van digitaal werk, kan het echter niet zo zijn dat alles bij hen op het bordje komt te liggen. Ook agenten en rechercheurs moeten eenvoudig digitaal onderzoek kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Geef tactische rechercheurs, maar ook (hoofd)agenten de tools in handen om hun werk goed te kunnen doen.”

Proef op de som Niet alleen Henseler, maar ook de digitale experts zelf zien dat het werk hen langzaam boven het hoofd groeit. Er is daarom een proef gestart in Haaglanden, HollandsMidden, Gelderland Zuid en Noord- en Oost-Gelderland. Op verschillende onderzoeksgebieden, zoals mensenhandel en financiën, doen tactische rechercheurs werk dat vroeger altijd werd uitbesteed aan een digitaal expert. Henseler heeft belang bij een goed resultaat van de test. De test wordt namelijk uitgevoerd door gebruik te maken van ‘tracks inspector’, een systeem ontwikkeld door het bedrijf Fox IT waar Henseler mede-eigenaar van is. Het programma is te vergelijken met een zoekmachine. Doel van de zoekmachine is om potentieel bewijs te filteren van een harde schijf.

Vanuit Noord- en Oost-Gelderland werkt Willem Leeflang, teamleider van de regionale recherche Noord- en OostGelderland, met het systeem. Hij kwam ermee in aanraking tijdens een operationeel onderzoek gericht op zeden en mensenhandel. Leeflang: “We leven in een digitale wereld. Data-analyse is essentieel om ons werk goed te kunnen doen. Ons onderzoeksteam stuitte op 2 terabyte (524.288 foto´s, red) aan gegevens. In het team was één persoon belast met technisch onderzoek. Het doorzoeken van die 2 terabyte zou hem tot aan zijn pensioen werk opleveren. In het beschikbare bestand konden wij filteren op zoekwoorden, maar het doorzoeken van bijvoorbeeld foto’s op iets anders dan de bestandsnaam was onmogelijk. Eén van de betrokken collega´s had gehoord van het bedrijf ‘Fox IT’ en hun product ´tracks inspector´. Via dit systeem konden behalve de specialist ook tactische rechercheurs het bewijsmateriaal, dat bestond uit verschillende soorten bestanden, doorzoeken. De gebruikersinterface was gebruiksvriendelijk, waardoor deze collega’s geen aparte opleiding hoefden te volgen. Binnen 10 tot 12 werkdagen was de 2 terabyte aan gegevens doorzocht. Verder was ook de geheimhoudingsmodule een groot voordeel. Bestanden die wij niet mogen doorzoeken, zoals mails van advocaten werden automatisch gefilterd. Verder is het product nog in ontwikkeling.” Na deze positieve kennismaking zijn de collega’s in Noorden Oost-Gelderland ook bij andere onderzoeken gebruik gaan maken van ‘tracks inspector’. Daarnaast kregen ze via de dienst Nationale Recherche Informatie (NRI) ook toegang tot het systeem ‘Xiraffe’. Een vergelijkbaar systeem, maar volgens Leeflang wel minder gebruiksvriendelijk. Henseler: “De evaluatie van de proef is nog niet afgerond. Toch ben ik ervan overtuigd dat ons product kan helpen om data makkelijker en vooral ook door een grotere groep politiemensen doorzoekbaar te maken.”

Mening ACP De ACP is benieuwd naar de uitkomsten van de proef. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “We zien dat de stroom aan digitale informatie toeneemt. Dit pleit ervoor om meer collega’s kennis te geven. Het is echter wel een kwestie van zoeken naar een balans. De werkdruk is overal binnen de politieorganisatie hoog. Krijgt de ene collega minder werk, dan betekent dit dat een ander meer te doen heeft. Het verplaatsen van die werkdruk biedt dus geen oplossing. Daarnaast hebben wij geen voorkeur voor het ene of het andere technische systeem, als het gekozen systeem maar aansluit bij wat collega’s nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitoefenen.”

@HansHenseler Meer weten over Hans Henseler? Volg hem op Twitter via @HansHenseler

Politiebericht september 2012

21


Acp.nl/nieuws Acp.nl/ledenpanel

Politiewerk in vele facetten Politiewerk kent vele kanten, van een surveillance in de wijk tot ingrijpen van de ME of het werk van een arrestatieteam. Een veelzijdig vak waar regelmatig foto’s van worden gemaakt. Op deze dubbelpagina vind je ditmaal een kleine compilatie.

Dieren worde n vaak ingeze t bij politie werk, zowel voor ver voer (paarden) als in de opspo ring (hond en). Politie werk bij grote evene mente n en achte r het burea u, beide even belan grijk voor het handh aven van de veiligh eid in Neder land.

22 Politiebericht september 2012


niet alle daagse Poli tiewerk op het wat er, een poli tiet aak .

Verk eers handhavi ng gaat verder dan allee n papier werk .

Sur veilleren en prate n met bewon ers in de wijk en het werk van een arres tatiet eam. Twee heel versch illende kante n van het politie vak. Politiebericht september 2012

23


Acp.nl/nieuws

Politie(k) bekeken: ‘Vriend van de politie’ ‘Vriend van de politie’. Deze eretitel wordt door veel politici geclaimd, maar zijn zij de titel in de praktijk ook waard? Zeker in deze tijd van kabinetsformatie zijn er daarbij interessante vragen te stellen. Moet bijvoorbeeld de nullijn door een volgend kabinet worden gehandhaafd? Welke keuzes en prioriteiten in het politiewerk zijn van belang? Moet er in de politie worden geïnvesteerd of juist op worden bezuinigd? Tweede Kamerleden Nine Kooiman (SP) en Jeanine Hennis (VVD) gaan er in deze open briefwisseling een kort maar krachtig debat over aan.

Kamerlid Nine Kooiman (@NineKooiman) is in de Tweede Kamer namens de SP-fractie onder andere woordvoerder Politiezaken.

Beste Jeanine ,

Als het gaat om veilighe id zijn de SP en de VVD het vaak met e wij samen gestreden om het geweld tegen politieagenten zwaar als het gaat om de plannen rondom de Nationa le Politie hebben gewerk t.

Laat ik nog eens wat zaken zoeken waar we het over eens z ‘Agente n horen op straat, niet achter een bureau.’ Was een van van de VVD, een slogan die ik ook met regelma at gebruik . Maar w op straat hier na jaren van VVD-be leid niets van gemerk t? Jea aan op te komen voor de agent, maar waarom houden jullie in h

agent nog een keer op de nullijn? En waarom wilde jullie ministe beidstij den van de politie?

Maar jullie willen net als wij meer agenten op straat. Laten w als vorig kabinet speriode wel beloven en toch niet doen. We g de arbeids tijden van agenten en we schrapp en in het Kunduzagenten . Drie voorste llen die we gewoon morgen kunnen indiene je, teken je mee? Groeten, Nine

24 Politiebericht september 2012


Bes te Nine , Het goede nieu ws is dat, met de kom st van de Nat iona le Polit ie, er mee r oper atio nele cap acit eit zal worden gesp eeld . Verder wee t je net zo goed vrijals ik dat min iste r Ops telt en hard bez ig is met het acti epro gramma ‘Mi nder rege ls, mee r op stra at’ waa rme e hij de toen eme nde rege ldru k bij de poli tie tege nga at. In de peri ode 2011 tot en met 201 4 moe ten de adm inis trat ieve last en bij de poli tie met 25 proc ent worden verm inde rd. Dat is gelij k aan een prod ucti vite itsw inst van 5000 f te. Zo hebb en agen ten mee r tijd voor het echt e poli tiewerk , namelijk : het han dha ven van de orde , het verl ene n van noo dhul p en het opsp oren van misdrij ven . Inm idde ls is er al wer k gem aak t van de invo erin g van een gebr uiks vrie ndel ijk opsp orin gssystee m, de vere env oudi ging van veel voor komende formulieren voor bijv oorb eeld aan hou ding en, de regi stra tie van gest olen reis docu men ten en proc esse n-ve rba al voor jong eren . Verder worden er nieu we, effic iënt ere wer k wijzen inge voerd bij de afh andelin g van rijde n ond er invl oed, rech tshu lpve rzoe ken en de aan pak van opge voerde brommer s. Nine , het is een feit dat poli tiek Den Haag mede vera nt woo rdel ijk is voor de eno rme bure aucr atie waa rin de poli tie vers trik t is gera akt. Na iede r inci den t in Den Haag hard roep en om nieu we rege ls leidt uite inde lijk tot een onm ogel ijke situ atie . Wat mij betref t, zijn wij dus ook mede aan zet om dit wee r ong eda an te mak en. Ach terover leun en en naa r de min iste r wijz en, vind ik eige nlijk niet s voor jou. Ook in deze n samen optrekk en? Ja, toch?! Har telij ke groe t, Jean ine

elkaar eens. Zo hebben rder te straffe n. En ook n onze partijen samen-

zouden moeten worden . n de verkiez ingsslog ans waarom heef t de agent anine, jullie geven altijd het Kunduz-akkoo rd de

er rommel en aan de ar-

we dat regelen ! Niet zogaan niet morrele n aan -akkoo rd die nullijn van en in de Kamer. Wat zeg Kamerlid Jeanine Hennis (@JeanineHennis) is in de Tweede Kamer namens de VVD-fractie onder andere woordvoerder Politiezaken.

Politiebericht september 2012

25


Acp.nl/nieuws

Bes te Jean ine, . Je heb t hele maa l bei niet van inci den tenp olitiek hou den alle we dat is mij en jou en tuss st De overeen kom ls te vragen . Ster ker nog , niet bij iede r inci den t om mee r rege om tiek poli de aan ook al voor is gelij k, het nis en kun de op de wer k vloe r. pen en mee r vert rouwen op de ken stop ht lzuc rege gse Haa de ten moe we woo rden op pap ier zull en zijn, actiepla n niet alle en een paa r moo ie Ik hoo p echt, samen met jou, dat het optrekk en! en mer ken . Late n we daa rin samen maa r dat de agen ten het ook zelf zull VVD vas t aan de null ijn voor g ik nog geen ant woo rd. Zo hou d de kree ten pun ere and op ine, Jean ar Ma ing niet blijk t op de sala risjouw moo ie woo rden als die waa rder agen ten. Wat hebb en de agen ten aan r niet aan gaa n en wij bij deze afsp reke n dat we daa Zull . ijden idst arbe de voor t geld e stro ok? Hetzelfd vers lech terd ? mor rele n en deze niet zull en worden gele gd bij part iculiere beve iliworden stee ds mee r poli tiet ake n neer En dan nog iets . Onder VVD-bew ind hat ten en hoe nten wet en hoe ze risic o’s moe ten insc Age ng. keli wik ont jke arli geva een gers . Ik vind dat trai ning Ên de bev oegdie. Part iculiere beve ilige rs mis sen die opol mon elds gew het met n gaa ten ze om moe ghei dspr oble men op stra at? t-po litie geen oplo ssin g is voor de veili hede n. Ben jij het met mij een s dat ligh n om samen Bes te Jean ine, ik zie veel mog elijk hede nogmaa ls de vra ag: teke n je mee? Groe ten, Nine

26 Politiebericht september 2012

ons land veili ger en de poli tie bete r te

mak en. Daa rom


Hoe wordt er door de politiek gekeken naar de politietoekomst? Nine Kooiman (SP) en Jeanine Hennis (VVD) geven antwoord.

Bes te Nine , Een s! De besc hikb are ken nis en kun de op de wer k vloe r moe t leide nd zijn . Ik trek dus graag met je op in deze n. Ove rige ns vind ik jouw opmerk inge n over de zog eno emde null ijn echt te gem akk elijk . Ove r het CAO -akk oord is immers lang en inte nsie f onderha ndel d. En voor alle duid elijk heid : de lede n van de Twe ede Kamer zijn géén part ij bij die onderha ndel inge n. Aan poli tiek bedr ijve n voor de bühn e doe ik niet mee . Ver wac htin gen creë ren waa r van je eige nlijk nu al wee t dat je die niet zal kun nen waa rma ken, geef t simp elweg geen pas. Het akk oord is gesl oten voor de peri ode tot 2015. Alle part ijen hebb en hier voor gete ken d. Voor medewe rkers in de fron tlin ie is er over igen s wél spra ke van een loon sver hog ing. Verder heef t het huid ige (dem issio naire) kab inet vele milj oen en geïn vest eerd in de gehe le veili ghei dske ten, incl usie f de poli tie. En tere cht. Ma ar hoe tere cht ook : het gaa t om veel geld in een tijd waa r elde rs (op nagen oeg alle bele idst erre inen ) de broe krie m flink moe t worden aan geh aald . De komende peri ode wil de VVD trou wen s wederom fors in de poli tie inve steren, te wet en: 250 milj oen euro . Tot slot, Nine , de VVD koe ster t de Ned erla ndse poli tieagen ten. Zij hebb en en beh oude n te alle n tijde de regie. Ik zie uit naa r onze samenw erk ing de komende jare n! Har telij ke groe t, Jean ine

Politiebericht september 2012

27


Acp.nl/vakinbeeld Acp.nl/ledenpanel

Vak in beeld:

De ACP is de politievakbond voor alle politiemensen, van collega’s op straat tot collega’s achter het bureau. Het eigen politiewerk van al deze politiemensen is echter zeer verschillend. In deze rubriek daarom aandacht voor de persoonlijke kanten van het vak. Dit keer een gesprek met collega Gejo Bos (60).

Gejo Bos 1. Wat is jouw functie binnen de politie? “Ik ben teamchef bij Verkeershandhaving Groningen en Teamleider CBRN-E veiligheid.”

2. Waarom heb je ooit gekozen voor politiewerk? “Na de MULO wilde ik niet op kantoor zitten en mijn grote wens om straaljagerpiloot stopte reeds bij de keuring. Toen ik daarop een advertentie in een radio- en tvgids  voor het Korps Rijkspolitie zag, heb ik direct gereageerd. Tijdens de daarbij horende keuring kreeg ik de vraag waarom ik bij de politie wilde. Als 17-jarige had ik daar eigenlijk geen goed antwoord op, maar gelukkig wist de voorzitter van de selectiecommissie het wel. Hij vroeg of ik graag op een politiemotor en in een politie-Porsche wilde rijden. Nou ja, dat wilde ik wel waardoor dat de formele reden werd om bij de politie te gaan.”

3. Hoe ziet jouw politiewerkdag er doorgaans uit? “Gewoonlijk begin ik rond half acht en houd dan de briefing voor de collega’s. Ik check mijn mail, intranet en houd BVCM en BOSZ up-to-date. Eventuele bijzonderheden bespreek ik dan met mijn collega leidinggevende, waarna ik mijn agenda met geplande afspraken de rest van de dag afloop. Het monitoren en bijsturen van de resultaten van het team, personeelszorg en overleg met vakspecialisten

28 Politiebericht september 2012

vullen de rest van mijn dag. En tijdens de afgelopen CAOacties bespraken we ook dagelijks de coulanceacties in de drie noordelijke regio’s.”

4. Heb je nog een bijzondere werkanekdote voor ons? “Na ruim 42 jaar heb ik er heel veel, maar niet allemaal geschikt voor publicatie. Ik heb jarenlang bij de Verkeersgroep Amsterdam gewerkt op het bureau aan de Sarphatistraat (op nummer 110, red.). Toentertijd ook een hotelaccommodatie voor de collega’s die dienst moesten doen op Schiphol. Als Amsterdamse collega’s verbaasden wij ons keer op keer over het gedrag van collega’s uit het land die voor het eerst in Groot Mokum kwamen en waarbij zelfs opperwachtmeesters van middelbare leeftijd zich gedroegen als ‘Vader gaat op stap’ naar het liedje van Toon Hermans. Dit ging dan wel eens mis in de warme buurten van Amsterdam of bij Tante Mien in het café op de Wallen. Gelukkig waren de meeste kroeghouders, taxichauffeurs en collega’s van de gemeentepolitie op de hoogte, waardoor ze altijd weer keurig voor de deur van nummer 110 werden afgezet. Als ik nu een collega van de Rijkspolitie tegenkom, hoef ik het toverwoord Sarphatistraat maar te noemen en we hebben voor uren gespreksstof.”


Politiebericht september 2012

29


Train4life.nl/acp

IBT-docente Miranda Plas:

‘Balans lichaam en geest van belang’ IBT-docente Miranda Plas, werkzaam in de regio Midden- en West-Brabant, is ervan overtuigd dat bewustwording over professionele weerbaarheid binnen de politiesector belangrijk is. “Het is in mijn ogen van belang dat lichaam en geest in balans zijn. Ik geef er zelf de voorkeur aan om de juiste dingen te doen. Daar zou iedereen tijd voor moeten kunnen vrijmaken.”

Door: Michael Kortekaas, eigenaar/persoonlijk trainer Train4Life

Het trainingsprogramma van Train4Life kan worden gebruikt ter ondersteuning van de eigen sport.

In het leven van Miranda heeft sport altijd een centrale rol gespeeld. “Ik hou van mijn werk en sporten bouwde ik daar logischerwijs omheen.” Zo was Miranda in het verleden een fanatiek hardloopster. Zij nam zelfs deel aan wedstrijden over de halve marathon, totdat ze geblesseerd raakte aan haar rug. “Ik realiseerde mij dat ik meer aan complete fitheid moest gaan werken, maar ik ben geen type dat avonden in de sportschool doorbrengt.”

Opbouwen

Allround

Miranda is van mening dat het online coachingsprogramma ideaal is voor politiemensen. “Iedereen, ook politiemensen met wisselende werkroosters, kan op deze manier per dag 10 tot 15 minuten trainen. Het is echter wel van belang dat je de juiste dingen doet. Train4Life biedt daarvoor de nodige handvatten.”

Twee jaar geleden kwam Miranda echter in aanraking met Train4Life en werd haar het online coachingprogramma gepresenteerd met als doel om Miranda allround te trainen. “Met verbazing merkte ik dat er trainingen zijn die er voor zorgen dat je in zeer korte tijd alle spieren in je lijf traint.” Miranda refereert aan de zogenoemde Tabata-training, een gevarieerde circuittraining met diverse bewegingsvormen die 20 seconden inspanning combineert met 10 seconden rust.

Stiekem Miranda komt er snel achter dat het online coachingsprogramma van Train4Life aan haar wensen en behoeften voldoet. “Je traint op je eigen niveau en kunt altijd vragen stellen. Binnen een dag heb je antwoord. Daarnaast kun je heel eenvoudig je eigen vooruitgang zien, omdat je alle gegevens online invoert. Ik vergelijk ze stiekem ook wel eens met anderen in mijn level”, zegt Miranda lachend.

30 Politiebericht september 2012

Onlangs is zij behandeld door fysiotherapeut Royce Kortekaas, die ook verbonden is aan Train4Life. Zijn ervaring als voormalig internationaal triatleet kon IBTdocent Miranda goed verder helpen. “Een onderdeel van de behandeling was dat ik weer even een stapje terug moest doen in mijn trainingslevel. Dat ben ik nu weer aan het opbouwen.”

Politiemensen

Ledenkorting! Leden van de ACP krijgen 25 procent korting op het online trainingsprogramma van Train4Life. Daarbij worden politiemensen begeleid door een online personal coach die ook de nodige leef en -voedingsadviezen geeft. Kijk voor meer informatie op: www.train4life.nl/acp


Gastcolumn

Bayron Jobing (Zeeland)

Jaar later Vorig jaar zomer zit ik in de banken van de rechtbank te Groningen. De verdachte die mij op 4 december 2010 mishandelde, moet voorkomen. De officier van justitie laat duidelijk merken dat geweld tegen hulpverleners zwaar gestraft moet worden en eist daarom ook een taakstraf van 150 uur voor de verdachte. De rechterlijke macht vindt daarentegen een taakstraf van zestig uur wel voldoende.

Zwaar teleurgesteld in de rechterlijke macht, kan ik deze keer met eigen ogen en oren waarnemen dat het Openbaar Ministerie wel degelijk voor verzwaring van straffen pleit als het gaat om geweld tegen hulpverleners. Het OM gaat in hoger beroep, evenals de verdachte. Drie weken voor het hoger beroep krijg ik een mailtje van onze juridische afdeling of ik daarbij aanwezig wil zijn. Een week later krijg ik ook nog een mail van de officier van justitie. Ik kan niet zeggen dat ik niet word geïnformeerd. En op 24 juli 2012, één jaar en één dag later, zit ik dan in de banken van het Hooggerechtshof te Leeuwarden. Ik hoor de procureur-generaal een goed verhaal houden, waarbij hij ook een artikel uit het Dagblad van het Noorden gebruikt over dit incident. Het feit dat de verdachte in 2011 ook nog eens in de fout is gegaan door drank doet de uitspraak hoger uitvallen. De procureur-generaal vindt een taakstraf van 200 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk, en een schadevergoeding voor mij passender. Ik ben blij met de uitspraak van het hof, maar het blijft knagen dat de verdachte tot op heden nog steeds niet het lef heeft gehad om zijn excuses aan te bieden. Al met al heeft dit meer met mij gedaan dan ik had verwacht, zowel op mijn werk als privé. Gelukkig ben ik weer terug, mede omdat mijn korps in dit geval heeft gehandeld volgens het protocol ingrijpende incidenten. Het korps, in dit geval mijn leidinggevende, gaf mij dan ook alle ruimte om te herstellen. Als ze dit niet hadden

Gastcolumnist Bayron Jobing (37) is als executieve collega werkzaam in de regio Groningen en één van de collega´s die actief is voor ACP New Generation.

gedaan, vraag ik me af of alles hetzelfde zou zijn zoals het nu is. Het genoemde protocol is een landelijk protocol, waarin precies staat beschreven welke en door wie stappen moeten worden genomen wanneer een politiemedewerker in aanraking komt met een aangrijpend incident. Vraag op je basiseenheid eens naar dit protocol en verdiep je erin. Je zult zien dat er veel werk uit handen wordt genomen. Ik weet dat er collega’s zijn die het gevoel hebben dat ze door hun korps in de steek worden gelaten. Dit komt - mede - doordat de meeste collega’s niet op de hoogte zijn van dit protocol en het korps en/of de leidinggevende niet goed handelde volgens het protocol. Er wordt nog onvoldoende aandacht aan geschonken. En het zal jou immers nooit overkomen, toch? Bekijk vandaag nog het protocol ingrijpende incidenten!

Politiebericht september 2012

31


Acp.nl/acpplus

ACP Plus ‘Goede oude tijd’ Wat zijn de mooiste, de meest indrukwekkende of de meest aangrijpende momenten die u als (voormalig) politieman of –vrouw hebt meegemaakt en die u zich nog als de dag van gisteren kan herinneren? De ACP heeft het afgelopen jaar een oproep gedaan onder politiecollega’s om hun persoonlijke verhaal in te sturen. Op die manier wil de ACP alle facetten van het politievak voor een breed publiek zichtbaar maken. Verschillende collega’s hebben op basis van de oproep van de ACP een persoonlijk verhaal ingestuurd. Deze verhalen zijn de afgelopen maanden wekelijks op het Facebook-account van de ACP (Facebook.com/politiebond) gepubliceerd en daar zijn goede reacties op gekomen. Welke ervaring in relatie tot uw vak als (voormalig) politieman of -vrouw heeft de meeste indruk op u gemaakt? De ACP ontvangt graag meer persoonlijke verhalen over bijvoorbeeld ‘die goede oude tijd’, zoals dat wel eens wordt gezegd door collega’s die al jarenlang bij de politie werken of hebben gewerkt. Wilt u een persoonlijk verhaal in relatie tot het politievak met ons delen? Stuur deze dan per e-mail naar communicatie@acp.nl. De ACP gaat uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van leden.

Themadag Voor alle plus- en seniorconsulenten van ACP Plus wordt op donderdag 11 oktober een themadag gehouden. Tijdens deze dag wordt onder meer stil gestaan bij de invulling van de taak van consulenten, zodat zij ACP-leden

ACP voor ACP Plus

32 Politiebericht februari 2011

Nieuwsbrief nr. 11 (okt. 2012) goed kunnen bijstaan wanneer dat nodig is. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om samen bij te praten en ervaringen te delen. De dag heeft een interactief karakter met ruimte voor vragen, ideeën en ervaringen. De themadag vindt plaats bij de ACP in Leusden. Het programma start om 10.00 uur en eindigt omstreeks 15.00 uur. Plus- en seniorconsulenten van de ACP hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u zich desondanks nog niet aangemeld voor deze dag? Dan kan dat alsnog door een e-mail te sturen aan scholing@acp.nl.

‘Pensioen in zicht’ Stoppen met werken en dan? ACP-leden die op korte termijn stoppen met hun werk of kort geleden al zijn gestopt, kunnen zich via een tweedaagse training voorbereiden op de toekomst. Tijdens deze training kijken de deelnemers samen terug op hun werkzame leven, maken de balans op en kijken vooral vooruit. Meer informatie of aanmelden voor deze training? Stuur een e-mail aan scholing@acp.nl Datum en locatie: 22 en 23 november in Driebergen.

Agenda - Dinsdag 16 oktober 2012: Jubilarissendag KLPD in Eindhoven - Dinsdag 23 oktober 2012: Jaarvergadering sectie 1 in Donkerbroek

Website: www.acp.nl/acpplus Telefoon/E-mail: 033 495 28 88 of acpplus@acp.nl Digitale nieuwsbrief: www.acp.nl/nieuwsbrief Magazine Politiebericht: www.acp.nl/politiebericht


Acp.nl/prijspuzzel

Puzzel Uitleg Woordzoeker: Elk woord komt eenmaal voor in het diagram. De woorden kunnen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal staan. Sommige woorden staan achterstevoren. Streep alle woorden door. De overgebleven letters vormen de oplossing.

AGENT ALARMCENTRALE BALLETDANSER BOETE DRUMMER EFFECT GANS GOLF HARK INBRAAK KOOI MONTEUR RIOOL ROVER SALAMI SARONG SJAAL

SLEG SORBET SPRINT STATIEF STRAFBAAR STRAFREGISTER SYNTHETISCH TANG VERHOOR VOORVOET WALRUS

Pluimprijs voor de oplossing! Heb jij de oplossing van de puzzel gevonden? Stuur dan een kaart naar: Politievakbond ACP, Postbus 290, 3830 AG Leusden, mail naar: prijspuzzel@acp.nl of verstuur je antwoord via: www.acp.nl/prijspuzzel Je maakt dan kans op een fraaie prijs: een paarse pluim (waardebon) ter waarde van € 100,-. De Pluim

biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen, van een gezellig diner tot een surfclinic of voetbalwedstrijd naar keuze. De keuzemogelijkheden zijn onderverdeeld in negen thema’s. Wil jij weten uit welke belevenissen je als winnaar kunt kiezen? Kijk dan op: www.mijnpluim.nl

Winnaar juli De oplossing van de puzzel in het julinummer luidt: ‘Internationale politiesamenwerking’. De winnaar is: A.J. van Vliet uit Ede. De winnaar heeft de gewonnen pluimprijs thuisgestuurd gekregen.

De pluimprijs biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen. Politiebericht september 2012

33


65298+72553 POL 7489.indd 1

24-8-2012 11:23:51


65298+72553 POL 7489.indd 2

24-8-2012 11:24:14


Acp.nl/vereniging

Jubilarissen in augustus, september en oktober Leden met een jubileum onder de 25 jaar worden sinds 2012 op een andere manier bedankt voor hun lidmaatschap van de ACP. Zij krijgen hiervan persoonlijk bericht. In het onderstaande overzicht worden de leden genoemd die 40, 50, 60 , 70 of zelfs 75 jaar lid zijn. Zij krijgen van hun Regionale of Landelijke Raad een uitnodiging voor een jubilarissendag waarbij zij hun ACP-speld in ontvangst kunnen nemen. Alvast van harte gefeliciteerd!

40 jaar lid

50 jaar lid

Dhr. L. Ruinard - ‘s-Gravenzande, Dhr. M. van Heest - Schiedam, Dhr. P. de Groot - Woudenberg, Dhr. J.A. Marcus - Eastermar, Dhr. G.M. Hazebroek - Waddinxveen, Dhr. A.M. Frijters - Made, Dhr. A.F.M. Thoen - Wassenaar, Dhr. P.A.A.M. de Groene - Philippine, Dhr. J. van Putten - Rijnsburg, Dhr. C.J. Kooijmans - Barneveld, Dhr. A.A. Wesdorp - Dordrecht, Dhr. W.A. Vis - Zwijndrecht, Dhr. W.P. van der Linden - Hoogland, Dhr. R. Fien - Ruinen, Dhr. H. Tuinman - Zwolle, Dhr. M.W.A. le Bruin - Spijkenisse, Dhr. T. van Vulpen - Soest, Dhr. F. Fasse - Doetinchem, Dhr. A.C.J.M. Duijvestijn - Ede (GLD), Dhr. J.M.X. van Egmond - Delft, Dhr. A.G. de Jong - Oss, Dhr. M.C.M.A. Gorissen - Zundert, Dhr. H.A.M. Kuipers – Haren (GN), Dhr. J.H.M. Peren - Nütterden, Dhr. C.J. van Paridon - Capelle aan den IJssel, Mevr. A.R. Wilzing - Apeldoorn, Dhr. S. Boonstra - Klarenbeek, Dhr. A.J. Meijer - Giesbeek, Dhr. G.A. Baardwijk - Hardinxveld Giessendam, Dhr. A.K. Jongejan - ‘s-Gravenhage, Dhr. J.H. van den Boom - Nuenen, Dhr. J.J. Willighagen - Enschede, Dhr. H. Potgieter – Hengelo (OV), Dhr. J. Bosland – Ouddorp (ZH), Dhr. J. Keizer - Apeldoorn, Dhr. R. van Laar - Blaricum, Dhr. H. Hofman - Gees, Dhr. P. Heikoop - Goudriaan, Dhr. R.W. Bruijne - Tiel, Dhr. W.H. Wolters - Montfort, Dhr. G.J.C. van Agt - Nuenen, Dhr. A.G. van Amelsvoort - Warnsveld, Dhr. P.J. Dirks - Kerkrade, Dhr. H.J.M. van Doorn - Utrecht, Dhr. J.J.E. Gerritsen - Leersum, Dhr. H.F.H. Beenen - Sint Odilienberg, Dhr. J.A. de Bont - Goirle, Dhr. R. Bosman -Erp, Dhr. A.J.J.W. Hendrix - Weert, Dhr. A.A.V. van Heusden - Bunde, Dhr. C.J. Hofman - Megen, Mevr. D.M.G. de Lange - Heerhugowaard, Dhr. A.A. Leijzer - Helmond, Dhr. C.J.A.M. van Loon - Heeswijk Dinther, Dhr. C.H.W. Louwers - Eindhoven, Dhr. P.M. Pollemans - Rucphen, Dhr. M.J.C. Pijnappels - Oostrum (LB), Dhr. T.H.M. Scholten - Venray, Dhr. I.H.M. Oosterbaan - Boxtel, Dhr. R.J. Tilmans - Hengelo (OV), Dhr. J.M.J. Uitenhoven - Helmond, Dhr. J.P.T. Swinkels - Eindhoven, Dhr. M.C.W. Jansen - Veldhoven, Dhr. L.J. Jooren - Eindhoven, Dhr. L.T. Veltman - Harlingen, Dhr. M. Kromkamp - Almelo.

Dhr. L. Linde - Amsterdam, Dhr. J.Y. Wolters - Opeinde, Dhr. D. de Vreugd – Valkenburg (ZH), Dhr. H. Schouwenaar - Leiden, Dhr. A. van der Pol - Rotterdam, Dhr. J. Pijpelink - Terneuzen, Dhr. H. van der Wal - Zwolle, Dhr. J. Neijenhuis - Veenendaal, Dhr. P.G.J. Theunissen - Hoensbroek, Dhr. H. Haandrikman - Hattem, Dhr. J.J. van Zijtveld - Barneveld, Dhr. F. Kruisselbrink - Gaanderen, Dhr. J. van Scherpenzeel - Enschede, Dhr. A.H. Versluis - Harderwijk, Dhr. J. Boer - Reeuwijk, Dhr. J. Feenstra - Leeuwarden, Dhr. J. Hoekstra - Bant, Dhr. R.H. Schripsema - Roodeschool, Dhr. H. Sijpkes - Zwolle, Dhr. T.M. van Rosmalen - Rijen, Dhr. L.E. Schuller - Vlissingen, Dhr. W.N. van Rijn - Ravenstein, Dhr. P.J. de Koning - Hulst, Dhr. L.A. Bos – Amersfoort, Dhr. A. Dijkhuizen – Edam, Dhr. R. Mons - Oosterbeek, Dhr. H. Oosterhof - Badhoevedorp, Dhr. M. van Steeg - Nieuwegein, Dhr. J. Bakker – Nieuwegein, Dhr. P.A.M. van Balveren – Macharen, Dhr. F.C.A. van Broekhoven - Bergen op Zoom, Dhr. F.W. Hendriks - Venlo, Dhr. M.J.J. van der Palen - Waalre, Dhr. T.A. van Poppel - Geleen, Dhr. J.J. van der Putte - Diemen, Dhr. J.P.H. Sanders - Eindhoven, Dhr. B.J. Slapak - Kerkrade, Dhr. C.N.J. Jacobs - Breda.

36 Politiebericht september 2012

60 jaar lid Dhr. F. van Camerijk - Amsterdam, Dhr. J. Post - Almere, Dhr. H. Kroes - Zoetermeer, Dhr. S. Jongepier - Serooskerke Walcheren, Dhr. K. Broek - Vlaardingen, Dhr. P. Smit - Nijverdal, Dhr. A.J. Engels – De Meern, Dhr. C. Randsdorp - Delft, Dhr. J.J. de Ruiter - Naaldwijk, Dhr. C.H. van den Berg - Zaandam, Dhr. B.G.A. van Dijck Valkenswaard, Dhr. L.L. Hagen – Bergen op Zoom, Dhr. W.P. Hegeman - Roermond, Dhr. G.J. Hendriks Vettehen - Maastricht, Dhr. T.J. van der Linden - Valkenburg (LB), Dhr. G.J.M. Linzen - Brunssum, Dhr. G.J. van Hout Maastricht.


In Memoriam De afgelopen maanden bereikten de volgende berichten van overlijden het bondsbestuur:

Dhr. F.A.J. Teeuwisse (2-4-2012) Zoeterwoude (56)

Dhr. A.P. de Wit (28-5-2012) Harlingen (59)

Dhr. S. de Goede (4-7-2012) Sneek (87)

Mevr. L.A. Brusselers-Reyners (2-4-2012) Boxtel (94)

Mevr. J.C.M.T. Bouwhuis-Koopman (29-5-2012) Alkmaar (86)

Dhr. D. Bouwknegt (8-7-2012) Zoetermeer (74)

Dhr. J.C.M. Buuron (13-4-2012) Ossendrecht (57)

Dhr. G. Lenting (30-5-2012) Leusden (79)

Mevr. J.M.P. van der Pas-Musters (8-7-2012) Tilburg (85)

Dhr. A. Vliem (20-4-2012) Pijnacker (89)

Mevr. A.J. Tammer-Mertens (1-6-2012) Tilburg (90)

Dhr. A.L. Aerts (12-7-2012) Goes (76)

Mevr. L.F. Spruit-Bosters (21-4-2012) Bergen op Zoom (92)

Dhr. J. Koops (6-6-2012) Leek (64)

Dhr. F.G. Besselink (14-7-2012) Einighausen (77)

Dhr. H.C. Kok (29-4-2012) Apeldoorn (72)

Mevr. E.P.A. Beljaars-Aarts (9-6-2012) Breda (71)

Dhr. J. Jens (19-7-2012) Nieuwegein (84)

Mevr. E.H. Maat-Leunis (30-4-2012) Hillegom (90)

Mevr. G Hulzinga-van Hijum (13-6-2012) Wommels (90)

Dhr. G.J.F. de Ruijter (21-7-2012) Leidschendam (69)

Dhr. T. Aarts (1-5-2012) Santpoort Noord (90)

Dhr. J. Wijnen (20-6-2012) Brunssum (92)

Dhr. H.C.J. Wessels (25-7-2012) IJsselstein UT (91)

Dhr. S. Eikelenboom (3-5-2012) Nijverdal (88)

Mevr. F. Smit (20-6-2012) Marum (49)

Dhr. M.A. Postma (3-5-2012) Rotterdam (83)

Mevr. M.T. Poort-Viester (20-6-2012) Laren NH (83)

Dhr. C. Schutte (3-5-2012) Swalmen (79)

Dhr. J.A. Ham (27-6-2012) Zoetermeer (90)

Dhr. C.P.G. Jongbloed (12-5-2012) Oostgraftdijk (58)

Dhr. J. van der Horst (27-6-2012) Leiden (80)

Mevr. E.A.M. Christiaanse (21-5-2012) Deil (44)

Dhr. A. Baas (29-6-2012) Middelburg (81)

Dhr. A.J. Tuender (25-5-2012) Warnsveld (88)

Dhr. P.J.M. Bakker (3-7-2012) Enschede (60)

Dhr. T. Halma (28-5-2012) Veghel (86)

Dhr. M.J. Briede (4-7-2012) Rijswijk ZH (61)

Politiebericht september 2012

37


Acp.nl/vereniging

Individuele BelangenBehartigers Heb je als ACP-lid vragen of problemen met betrekking tot jouw rechtspositie, dan kun je terecht bij jouw Coördinator Individuele BelangenBehartiging (IBB) in de regio: Groningen A. Bloemendal mobiel: 0611 34 52 39 e-mail: bert.bloemendal@groningen.politie.nl Fryslân T.J. Vogel mobiel: 0615 04 77 31 e-mail: thies.vogel@scc-noord. politie.nl Drenthe H. Fieten mobiel: 0653 57 35 75 IJsselland G. Dijkslag mobiel: 0622 52 78 81 e-mail: gerrit.dijkslag@ijsselland. politie.nl Twente Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl NO-Gelderland Y.S. de Jong mobiel: 0616 45 81 86 e-mail: i.jong5@chello.nl

Gelderland Midden L. Mons e-mail: lucyvanduijn@planet.nl Gelderland Zuid W.P.J. Janssen Bouwmeester dienst: 024 327 63 68 e-mail: willie.janssenbouwmeester@gelderland-zuid.politie.nl Utrecht Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Noord-Holland Noord H. van de Lagemaat mobiel: 0654 95 30 20 e-mail: hesila@quicknet.nl Zaanstreek-Waterland P. Commandeur mobiel: 0683 63 32 51 e-mail: zawaibb@me.com Kennemerland A. van Tol mobiel: 0651 00 07 08 e-mail: arie.van.tol@kennemerland.politie.nl Amsterdam-Amstelland J. Hoogenberg e-mail: j.hoogenberg@planet.nl

Pastoraatteam Het pastoraatteam staat collega’s bij in moeilijke situaties op het werk of privé. Per regio staat een contactpersoon vermeld. Bij de regio’s waar de ACP staat vermeld, is de contactpersoon op het bondskantoor J. Hirt. Groningen & Drenthe H. Patberg mobiel : 0653 22 75 75 Fryslân & Flevoland D.J. van Es tel.: 0527 61 74 71 IJsselland & Twente J. Marcus mobiel: 0620 30 59 95 NO-Gelderland J. Schuitert mobiel: 0640 78 65 91

Gelderland Midden W.J.P. Steenbergen tel.: 0317 41 49 59 Noord-Holland Noord J.P. de Vries tel.: 0222 31 51 95 mobiel: 0621 50 88 28 Kennemerland, Utrecht & Hollands Midden F.A. Groot mobiel: 0653 12 92 18

Vakgroep THO Amsterdam D.E. Ronoastro mobiel: 0620 63 36 64 e-mail: david.ronoastro@stadstoezicht.amsterdam.nl Gooi- en Vechtstreek A.C. Driessen mobiel: 0627 09 89 65 e-mail: anco.driessen@gooi. politie.nl Haaglanden P.H.M. de Kler mobiel: 0615 22 57 20 e-mail: pietann@hetnet.nl Hollands Midden J. van Manen dienst: 0182 58 73 70 mobiel: 0625 53 84 92 e-mail: manen26@xs4all.nl Rotterdam-Rijnmond G.W.T. Gerrits mobiel: 0622 17 02 03 Zuid-Holland Zuid P. de Mik dienst: 078 630 89 27 mobiel: 0623 36 85 17 e-mail: p.mik1@chello.nl Zeeland Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl MW-Brabant L.M. Hoeben mobiel: 0650 27 40 13 e-mail: luchoeben@home.nl

Brabant Noord P. Rietveld mobiel: 0630 87 75 83 e-mail: petra.rietveld@brabantnoord.politie.nl Brabant Zuidoost Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Limburg Noord J. van de Wel - Verboon mobiel: 0641 60 86 74 e-mail: joke.verboon@limburgnoord.politie.nl Limburg Zuid H.M.J. Wittenhorst telefoon: 045 527 30 19 e-mail: acp.wittenhorst@gmail. com Flevoland E.H. van der Horst mobiel: 0614 87 30 06 e-mail: ehvdhorst@chello.nl KLPD C.G. Naaktgeboren mobiel: 0646 00 39 03 e-mail: cor.naaktgeboren@klpd. politie.nl Politieacademie K. van Eekelen dienst: 055 539 28 33 mobiel: 0615 52 72 88 e-mail: kees.van.eekelen@politieacademie.nl (Studenten bellen hun eigen regiocoördinator!)

Haaglanden N.J. v.d. Geest tel.: 070 327 74 78 mobiel: 0653 46 86 21 Rotterdam-Rijnmond P. de Korte tel.: 0344 61 78 75 mobiel: 0640 75 83 02 Zuid-Holland Zuid P. v.d. Boogaart tel.: 078 630 39 14 Brabant Zuidoost H. van Kamp tel.: 040 254 24 57 / 040 233 20 30

KLPD & Senioren P. de Korte tel.: 0344 61 78 75 mobiel: 0640 75 83 02 Politieacademie H. Bloemhof tel.: 0517 41 47 96 mobiel: 0622 94 13 51 Limburg Noord & Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Gelderland Zuid, MWBrabant & Brabant Noord ACP - tel: 033 495 28 88

Politiebericht september 2012

39


ACP_A4.pdf 1 15-6-2012 12:12:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WIE BIEDT ACP-LEDEN GRAAG EEN VOORDEELTJE? Kijk op acp.meeus.com! Mee첫s maakt het ACP-leden nog makkelijker! Je kunt nu ook online je verzekering afsluiten bij Mee첫s. Je profiteert dan op een groot aantal verzekeringen (waar het ACP-logo achter staat) van ACP-ledenkorting! Bel op werkdagen 0900 350 35 00 of kijk op acp.meeus.com

Mee첫s is onderdeel van AEGON.


Acp.nl/ledenpanel

Ledenpanel:

Meedenken

en -praten over Nationale Politie De vorming van de Nationale Politie is bij uitstek een onderwerp waarbij de ACP vaart op de kennis, kunde en ervaring van de achterban. Het zijn immers politiemensen, onder wie ACP-leden, die hier direct mee te maken krijgen. Om inzichtelijk te maken hoe er over dit onderwerp wordt gedacht en gesproken op de werkvloer, heeft het ledenpanel van de ACP zich onlangs kunnen uitspreken over de Nationale Politie.

Door: Jasper Achterbergh, redacteur Het ledenpanel bestaat uit een selecte groep ACP-leden die de ACP viermaal per jaar benadert met een aantal vragen over actuele of relevante onderwerpen. Om deelname laagdrempelig te houden, beperkt de ACP het aantal vragen. Over de Nationale Politie werden vijf vragen voorgelegd en 400 leden benaderd, waarvan 25 procent de vragenlijst heeft ingevuld.

Ervaringen ‘Hoor jij om je heen verhalen, klachten of ervaringen over de vorming van de Nationale Politie?’ Op deze vraag gaf 79 procent van de deelnemers aan dat hier inderdaad sprake van is. Hierop volgend werd de groep leden gevraagd of zij bereid zijn om deze verhalen te delen met de ACP. Het zijn immers de leden die de ogen en oren van de ACP in de regio vormen. Van het ledenpanel gaf 47 procent aan de informatie te willen delen, 38 procent overweegt het en 15 procent wil dit niet. Op de vraag of hun collega’s informatie willen delen, geeft 45 procent aan dat dit het geval is, 45 procent twijfelt en 10 procent geeft aan niet te denken dat collega’s hun verhalen, klachten en ervaringen willen delen.

Meldpunt Op de vraag hoe de betreffende collega’s de informatie met de ACP zouden willen delen, worden verschillende opties aangedragen, zoals e-mail en digitaal. Dit sluit aan bij het digitale meldpunt dat de ACP heeft geopend.

Het ledenpanel van de ACP spreekt zich over veel verschillende zaken uit. Ditmaal over de Nationale Politie.

Op www.acp.nl/meldpunt kunnen leden knelpunten in relatie tot onder meer de Nationale Politie melden bij de ACP. Wat duidelijk wordt, is dat vertrouwelijkheid essentieel is voor het delen van deze ervaringen. Uiteraard is dat ook precies waar de ACP naar streeft.

Onmacht De verhalen, klachten en ervaringen over de Nationale Politie hangen volgens het ledenpanel samen met onzekerheid en onmacht. Leden hebben vragen over hun toekomstperspectief. Het gevoel van onmacht hangt samen met het feit dat politiemensen het idee hebben geen invloed uit te kunnen oefenen op alles wat er om hen heen gebeurt. “Alles is al geregeld. Dit is een gelopen koers. Voor de vorm mag je zogenaamd meedenken en/of doen, maar dat is kul en een grote farce”, aldus één van de deelnemers. De uitkomsten van het ledenpanel zijn gedeeld met ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp en ACP-collega Ronald Jacobs. Zij gebruikten de input voor een expertmeeting over het inrichtingsplan Nationale Politie die in september heeft plaatsgevonden. Het bericht hierover is na te lezen via www.acp.nl/expertmeetingnp Aanmelden bij ledenpanel? De leden van de ACP bepalen, onder meer via het ledenpanel, de inzet van de ACP. Wil jij ook meepraten? Meld je dan nu aan via www.acp.nl/ledenpanel

Politiebericht september 2012

41


Acp.nl/nieuws

Prikbord Te huur: ing vakantiewon Hexenberge persoons-

n knusse 8veren! Zoek je ee ed? Laat je ook beto ndel- en fietsgebi wa een perfect in P ng ni AC wo de ie n nt vaka Leden va w.hexenberge.nl ww op el sn n da Kijk t korting. ) krijgen 10 procen (of een CNV-bond

Te huur in de Ardennen Te huur: een 6-persoons vakantie woning in de Ardennen dicht bij het Drielandenpunt. De woning heeft geen zwembad, maar ligt in een bos rijke omgeving. De huurprijs is vanaf € 190 per wee k. Meer informatie? Kijk op www.familie-telleman.nl of bel 072 511 79 68.

Vlucht naar zonnig Spanje! en toe ook heleHet grillige Nederlandse weer af ige Spanje! In Vilmaal zat? Vlucht naar het zonn en Benidorm, la Joyosa, gelegen tussen Alicante ns appartement staat een luxe ingerichte 6-persoo akken voorzien. met zeezicht. Deze is van alle gem n kan alvast op Huurprijs vanaf € 200,-. Voorgeniete 0652 45 28 75. www.inspanjeoverwinteren.nl of bel

42 Politiebericht september 2012

Te huur in Noord-Italië Te huur: Nabij Impe ria, Franse grens en Monaco, een 4-pers oons vakantiewoning (gerestaureerde Olijfolie molen) in Noord-Italie, slechts 7 km van het str and. Meer informatie en voor reserveringen: www.mulinoitalie.com

Genieten op Curacao! Te huur: een mooi en nieuw appartement voor maximaal 4 personen en met zwembad op Lagun - Curacao. Het appartement ligt aan het strand. Collega’s / leden ACP 15 procent korting. Meer informatie? Bel 0625 17 96 58 of kijk op www.genietenopcuracao.com

Op naar het Reuzengebergte! Te huur: vakantiehuis voorzien van alle luxe in het centrum van het Reuzengebergte van Tsjechië (max. 8 personen) met o.a. 2 douches, 2 wc’s, tv met dvd en schotel, wifi en een houtkachel. Een grote skipiste ligt op ongeveer 4 kilometer. Het wint ersportcentrum Spindleruv Mlyn ligt op 20 kilometer. Prijs € 430,- p/w. Meer informatie? www.vakantiecz.nl

nteReünie gemee politie Ede

. Veel (oud-)colEde houdt een reünie De gemeentepolitie aangemeld. Velen hebben zich reeds lega’s (bijna 140) andere delen van p van de jaren naar zijn echter in de loo woon- en/of edaardoor is er geen het land verhuisd en collega en heb je bekend. Ben jij zo’n mailadres van hen r dan een e-mail toch bij te zijn? Stuu belangstelling om er ie@gmail.com aan gempoede.reun


Kom bij Politie Utrecht en ervaar de afwisseling en hectiek van de RAPT Werken bij de Regionale afdeling Arrestantenzorg, Parkettaken en Transport (RAPT) betekent afwisselend werk (van het afnemen van vingerafdrukken/DNA tot het vervoer in goed uitgeruste bussen, van het bedienen van hoogwaardige beveiligingsapparatuur tot het goed laten verlopen van een strafzitting op de rechtbank met een verhoogd veiligheidsrisico) en vooral veel omgaan met mensen uit alle geledingen van de samenleving. Door deze afwisseling en soms de hectiek is werken bij RAPT uitdagend en word je steeds geprikkeld om snel te kunnen schakelen en alert te reageren. Voor RAPT is Politie Utrecht op zoek naar geschikte kandidaten voor de volgende functies:

• Politieassistent A/B (meerdere fte) • Groepschef (2 fte) De functies Als Politieassistent bij RAPT is je werk verdeeld over de aandachtsgebieden Zorg, Handhaving en Transport. Je registreert, fouilleert en verzorgt de arrestanten volgens het werkproces en handelt volgens de veiligheids- en medische voorschriften. Binnen het politiecellencomplex bewaak je de rust en orde en treed je handelend op bij onregelmatigheden en crisissituaties. Gedurende de rechtsgang handhaaf je de orde in en rond gerechtsgebouwen. Je bewaakt de veiligheid, ziet toe op ordelijk verloop van rechtszittingen en bent verantwoor-

POL-A-339-ADV-210x297-Korpsen-1functie-v2.indd 1

delijk voor het vervoer. Daarnaast verricht je ondersteunende administratieve en beheerstaken. Wij vragen een politiediploma niveau 2 en minimaal een vmbo-diploma op bbl-niveau. Je bent communicatief vaardig, gericht op een goede dienstverlening en initiatiefrijk. Verder ben je flexibel en heb je een groot inlevingsvermogen. Als Groepschef plan en coördineer je de werkzaamheden van Politieassistenten RAPT. Je verdeelt dagelijks de werkzaamheden aan de hand van ingeplande/beschikbare capaciteit. Bij ziekte en problemen zorg je voor vervanging, opvang en begeleiding en je bent verantwoordelijk voor de nazorg bij incidenten. Je ziet toe op correcte bejegening en hantering/toepassing van bevoegdheden in de dagelijkse praktijk. Ook ben je betrokken bij vorderingen en groei van je medewerkers, onder andere door het voeren van functioneringsgesprekken. Wij vragen een politiediploma niveau 4 en aantoonbare leidinggevende kwaliteiten of potentie om leiding te geven. Medewerkers met de executieve status in salarisschaal 7 of 8 die willen leren leiding geven, worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Arbeidsvoorwaarden De standplaats is Houten. Deze executieve functies worden in onregelmatig dienstverband uitgevoerd. Het bruto maandsalaris van een Politieassistent

RAPT bedraagt maximaal € 2.616,- (schaal 5 Bbp, B-functie). Het bruto maandsalaris van een Groepschef bedraagt maximaal € 2.953,- (schaal 7 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan gebruik worden gemaakt van een aanloopschaal. Informatie en sollicitatie Voor informatie over deze functies kun je contact opnemen met Juliën Hettema, tel. (06) 534 082 88 of Bert van Aalderen, tel. (06) 513 020 73. Je kunt je sollicitatie met CV vóór 12 oktober 2012 per e-mail insturen: werving-administratie@ utrecht.politie.nl onder vermelding van vacaturenummer MM853 (Politieassistent) of MM855 (Groepschef). Eventueel maakt een medische keuring of assessment deel uit van de selectieprocedure.

Ut recht

16/08/12 11:59


WE WANT YOU!

d r o W lid! SAMEN STA JE STERKER dus schrijf jezelf en/of een collega nu in als ACP-lid via www.acp.nl/actie

www.acp.nl met elkaar - voor elkaar

Politiebericht nr. 3 (september 2012)  
Politiebericht nr. 3 (september 2012)  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP

Advertisement