Page 32

Acp.nl/vereniging

Wiep van der Pal neemt afscheid van de ACP:

‘De waardering voor politie en toezichthouders zal ik altijd houden’ Na dertien jaar vol overgave werken bij de ACP, gaat Wiep van der Pal terug naar zijn roots: het onderwijs. We spreken hem vlak voor zijn laatste officiële werkdag (10 juni) bij de bond. Hoe kijkt hij terug op zijn jaren in actie voor politiemensen? En met welk gevoel neemt hij afscheid? Wiep: “Met de opgedane kennis en ervaring bij de ACP kan ik nu mijn steentje bijdragen aan geweldig onderwijs.”

Door: Yvonne de Groot, redacteur Met een steeldrum en een fanatieke blik in zijn ogen - tijdens de ‘Blauwe Belegering’ in 2005 - marcherend langs het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in Den Haag. Dat beeld staat op het netvlies van menig ACP-collega. Wiep moet er hartelijk om lachen als hij dat hoort. Er komen meteen herinneringen bij hem boven; als vicevoorzitter samen met voorzitter Gerrit van de Kamp namens de ACP langdurige CAO-onderhandelingen voeren en in het verlengde daarvan intensieve protestacties de afgelopen jaren. Wiep: “Als ik ergens van overtuigd ben, het idee heb dat wij met de goede zaak bezig zijn, dan loop ik samen met anderen voorop.”

“Ik herinner me gesprekken met Doekle Terpstra, bemiddelaar in het CAO-conflict tussen de politiebonden en minister Ter Horst in 2005. Gerrit en ik werden door hem als een stel ‘wilde jonge honden’ neergezet. Politiemensen moesten vooral stoppen met actievoeren. Er was toch geen geld. Later bleek dat we een flink bedrag konden ophalen. Het resulteerde in een mooi resultaat voor onze leden.” Een intensieve en geoliede samenwerking, zo noemt Wiep zijn samenwerking met Gerrit en daar kijkt hij met veel plezier op terug. Een collega beaamt: “Die twee hoefden elkaar maar aan te kijken en de een wist wat de ander dacht.”

Gouden combi Het afsluiten van een CAO en het pleiten voor en bewaken van goed vakmanschap. Een gouden combi volgens Wiep. Dit betekent niet dat je daarmee als vakbond achterover kan leunen. De ACP is een proactieve vakbond die zich richt op de toekomst en ontwikkelingen die daarbij horen. Belangrijk, vindt Wiep, want de vakbond van nu is niet die van de toekomst.

ACP op weg naar 2020

der Een geolie de samen werki ng, zo noem t Wiep van zoals , Kamp de van Gerrit Pal zijn samen werki ng met 2005 in raject CAO-t sieve tijden s het inten

“We leven in een verandering van tijdperk. Dingen gaan fundamenteel anders, niet op zijn minst veroorzaakt door digitalisering en globalisering. We kunnen ons niet afschermen in een klein huisje dat Nederland heet, laat staan de ACP. De doelen van een vakbeweging zullen altijd overeind blijven staan. De manier waarop je die doelen wil bereiken, dat zal veranderen”, legt Wiep uit.

32 Politiebericht juni 2016

32 interview.indd 32

17-06-16 12:26

Profile for Politievakbond ACP

Politiebericht juni 2016  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP.

Politiebericht juni 2016  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP.

Advertisement