Page 18

Acp.nl/actueel

Collega’s opsporing over hoge werkdruk en tekort aan middelen tijdens eerste ‘recherchedag’

‘We gaan doo tot we erbij neervallen’

Het startschot is gegeven voor de ‘recherchedagen’ die de ACP dit jaar houdt. Een uitgelezen kans voor collega’s bij de recherche om met ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp en politici te spreken over de toekomst van hun vak. Collega’s bij de recherche, inclusief die van de forensische opsporing, maakten tijdens de eerste recherchedag op 13 juni in Midden-Nederland van hun hart geen moordkuil.

In maart 2016 stelde de ACP haar leden onder andere de vraag welke keuzes zij zouden maken als zij de baas van de Nationale Politie waren. Van de bijna 1.500 respondenten, reageerden meer dan 250 collega’s in de opsporing. Wat we van ze terugkregen? Meer ruimte voor het werk dat ertoe doet, waar burgers wat van merken. Meer ruimte om het vak te kunnen uitoefenen, minder bureaucratie, minder regels, minder centralisatie, minder overleg en betere ICT-systemen. Dat recherchewerk een vak apart is, blijkt wel uit de rapporten, boeken en krantenartikelen die hierover verschenen afgelopen jaren. Daarin is men vaak kritisch over het behaalde resultaat en het lijkt alsof iedereen een mening heeft over de recherche en de collega’s die dat werk doen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Dat

de opsporing onder vuur ligt is duidelijk. Dat er meerdere redenen zijn om kritisch te zijn is ook duidelijk. De betrokken collega’s hebben echt geen dure rapporten, boeken vol ervaringen of doorwrochte analyses in de krant nodig om de vinger op de zere plek te leggen. Zij zien naast alles wat goed gaat, ook echt wel wat beter moet en kan. Uiteindelijk komt het erop neer dat je als samenleving, politiek en politieorganisatie het soort politie krijgt waarop je stuurt. Vind je cijfers belangrijker dan gerechtigheid voor burgers? Leg je de nadruk op managen in plaats van ruimte voor vakmanschap? Keuzes hebben uiteindelijk altijd consequenties. Dat blijkt ook als het gaat om het recherchevak.”

Onder de loep Juist nu het werk van de recherche onder de loep ligt, vindt de ACP het belangrijk dat er oog blijft voor de inzet en ervaringen van recherchecollega’s en hun vak. En dat ook andere partijen zoals politici ervan doordrongen raken wat het werk inhoudt en wat daarvoor nodig is. In 2016 geeft de ACP daaraan vorm door met verschillende groepen collega’s over hun vak te praten tijdens vijf recherchedagen in het land. Van de Kamp: “Onze ervaringen delen we met politici, bestuurders en de politieleiding. We willen samen met onze leden bijdragen aan de kwaliteit van het recherchewerk. Vanuit een positieve houding en het besef dat je echt iets kan veranderen als je samen de schouders eronder zet. Al is het maar zodat politici en bestuurders begrijpen wat het vak inhoudt en wat collega’s nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.”

18 Politiebericht juni 2016

18 Recherchedagen.indd 18

17-06-16 12:23

Profile for Politievakbond ACP

Politiebericht juni 2016  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP.

Politiebericht juni 2016  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP.

Advertisement