Page 13

et

Kabinet met oogkleppen op Ondertussen weigert het kabinet haar oogkleppen af te doen. De uitspraken van minister van Financiën Dijsselbloem ‘een beetje klaar te zijn’ met de roep om meer geld voor politie en justitie en het afdoen van de kritiek van oppositiepartijen als ‘verkiezingsretoriek’ getuigen van weinig realiteitsbesef.

mers en maatschappelijke organisaties om aan de bel te trekken”, stelt Van de Kamp. Dat heeft de ACP de afgelopen jaren veelvuldig gedaan.

Coalitie voor veiligheid

Van de Kamp: “Met te roepen dat ‘sommige problemen niet met geld zijn op te lossen’ bagatelliseert Dijsselbloem de nijpende financiële tekorten waarmee de Nationale Politie kampt. De politiemedewerkers die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid laat hij volledig in de kou staan en daarmee ook de Nederlandse burgers die terecht van de politie verwachten dat zij hun veiligheid waarborgt.”

Naast de ACP zijn er genoeg partijen die in tegenstelling tot het kabinet wél de noodzaak ervan inzien dat er drastisch iets moet veranderen. Neem de tien burgemeesters van grote steden die net als de ACP stellen dat het piept en kraakt bij de Nationale Politie en pleiten voor meer investeringen, zodat de politie voldoende slagkracht heeft om de veiligheidsvraagstukken van deze tijd aan te kunnen pakken. De ACP heeft betrokken partijen, zoals de burgemeesters, maatschappelijke organisaties en met nadruk de andere politiebonden opgeroepen om samen een sterk front te vormen en het tij te keren.

Ongewenste en kwalijke effecten

Loyaliteit politiemedewerkers

De ACP legt zich hier niet bij neer. “Het is de verantwoordelijkheid van het kabinet om ons land te besturen en keuzes te maken. Leiden deze keuzes tot ongewenste en kwalijke effecten, dan is het aan onder anderen werkne-

De andere politiebonden hebben daarop aangegeven samen te willen optrekken om verdere bezuinigingen een halt toe te roepen. Van de Kamp: “We benaderen komende weken ook andere partijen die willen investeren in een veilige samenleving. Want de rek is eruit. De problemen bij de politie worden nu opgevangen door een niet aflatend beroep te doen op de loyaliteit van medewerkers. Dat is niet alleen onverantwoord, maar ook onhoudbaar. Het is bovendien de samenleving die uiteindelijk de zware tol betaalt van de bezuinigingen op politie en veiligheid.”

Openheid en duidelijkheid vereist Daarnaast hebben de ACP-eenheidsbesturen een brief verstuurd aan de eigen eenheidsleiding met de vraag om aan te geven waar de bezuinigingen van de laatste jaren en de forse financiële tekorten neerslaan. En welke pijnlijke gevolgen dat nu al heeft voor politiemedewerkers en de samenleving. Die informatie is volgens de ACP van belang om een open discussie te kunnen voeren over de gevolgen van verder oplopende tekorten. De ACP gaat de tekorten rechtstreeks bij het kabinet aankaarten.

Grenzen bereikt De vraag aan het kabinet is bovendien wat de politie bij structurele onderfinanciering dan wel én wat niet wordt geacht te doen. Gaan er minder wijkagenten de wijk in? Zijn er minder politiecollega’s beschikbaar voor de beveiliging van voetbalwedstrijden en andere evenementen? Wordt de politie geacht hennepteelt en andere vormen van drugscriminaliteit ongemoeid te laten? Moet de politie stoppen met de eerste opvang en registratie van vluchtelingen? Blijven die taken vanwege gebrek aan financiering inderdaad liggen, kan het kabinet dan nog steeds instaan voor de veiligheid van haar burgers en politiemedewerkers? Met de structurele (financiële) tekorten en torenhoge werkdruk is duidelijk dat de grenzen zijn bereikt, zo niet overschreden. Nog langer op deze weg doorgaan dient de maatschappij en het politievak niet.

Politiebericht juni 2016

12 Geweld tegen politie.indd 13

13

17-06-16 12:21

Profile for Politievakbond ACP

Politiebericht juni 2016  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP.

Politiebericht juni 2016  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP.

Advertisement