Page 1

Bondsmagazine ACP • nummer 4 • mei/juni 2010

Korpschef Magda Berndsen: ‘Grens politiebezuinigingen bereikt’

in dit nummer:

Friese korpschef Berndsen naar Den Haag

ACP-visie vs politieke verkiezingsprogramma’s

Column: Martin van der Linden Dossier Pensioen: Levensloop met elkaar - voor elkaar

laatste nieuws: www.acp.nl


,NZLOJUDDJOHQHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

:RRQODVWHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1DDPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1HWWRLQNRPHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

$GUHVเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

9DVWHGLHQVWVLQGVเฒนเฒนเฒนเฒน

3RVWFRGHเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

3DUWQHU

:RRQSODDWVเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1DDPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

*HERRUWHGDWXPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

*HEGDWXPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

7HOHIRRQQXPPHUเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1HWWRLQNRPHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

(PDLOเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

9DVWHGLHQVWVLQGVเฒนเฒนเฒนเฒน

>@*HKXZG

>@2QJHKXZG

6DOGRORSHQGHOHQLQJHQ

>@.RRSZRQLQJ

>@+XXUZRQLQJ

เณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

3RE

Naamloos-1 1

08-01-2010 14:21:52


Column en inhoud

Winnen en verliezen Juni is een maand van winnen en verliezen. Het staat centraal in het voetbal, tijdens het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika, maar ook enigszins in de politiek. Op 9 juni worden immers de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Eind april en begin mei stonden al in het teken van voetbal. Het ging toen om de ‘beladen’ wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. De bekerfinale werd uiteindelijk, wegens veiligheidsrisico’s, verspreid over twee wedstrijden gespeeld. Dit omdat één wedstrijd in Rotterdam de samenleving 1 miljoen euro aan beveiliging zou kosten. Kosten die volgens Henk Kesler, directeur betaald voetbal van de KNVB, maatschappelijke onrust veroorzaakten. De ACP heeft toen opgeroepen om voetbalclubs zelf de kosten te laten betalen. Ik vond het met de beoogde bezuinigingen niet meer uit te leggen dat een voetbalwedstrijd zoveel geld zou moeten kosten. Wat overigens niet betekent dat ik een goede voetbalwedstrijd niet kan waarderen. Ik hoop dan ook dat Nederland eind juni de finale van het WK in Johannesburg wint. In tegenstelling tot het voetbal heb ik als ACP-voorzitter geen uitgesproken voorkeur voor wat betreft de winnaar van de verkiezingen. In dit Politiebericht staat een artikel over de standpunten, in relatie tot de politiesector, van acht grote partijen. Op die manier krijgt u een beter beeld van wat de grootste politieke partijen willen op het gebied van veiligheid. Als het gaat om het sociaal economische programma, dan kunt u terecht bij de partijen zelf. Wie de ‘winnaars’ en ‘verliezers’ van deze verkiezingen uiteindelijk ook worden, er ligt veel werk op ze te wachten. De toekomstige regering moet samen met de Tweede Kamer een tekort van miljarden wegwerken. Daarvoor zijn kwaliteiten als leiderschap en visie vereist. Als ACP hebben wij een heldere visie over het veiligheidsbeleid. Als het gaat om een veilige, gezonde en vooral ook werkbare veiligheidssector, dan mag er geen sprake zijn van winnaars en verliezers. Daarvoor zijn uw belangen en die van de burgers te groot.

Gerrit van de Kamp PS: In het midden van het blad vindt u een wedstrijdschema voor het komende WK.

Wilt u reageren op deze column? Mail dan naar gerrit@acp.nl

Inhoud   4 ACP-visie vs politieke verkiezingsprogramma’s   7 @Acp.nl   8 Friese korpschef Berndsen naar Den Haag 12 Scholingsagenda 2010 15 E-coaching voor kaderleden 16 Met & voor elkaar: CBB 18 Poster: WK Zuid-Afrika 2010 20 Column: Martin van der Linden 21 CBB: Dossier Pensioen (prepensioen)

22 Puzzelpagina ACP 23 Nieuwsbrief ACP Plus 25 Fotowedstrijd ‘Politiewerk’ 2010 26 IBB: Recht op de verschuivingsvergoeding? 27 Op bezoek bij Brabantse collega’s 29 Boekrecensie: ‘Als je ze nodig hebt’ 31 ‘Prikbord’ met nieuwtjes 32 Belangenbehartigers & Pastoraatteam 33 Jubilarissen in de maanden mei en juni

POLITIEBERICHT mei/juni 2010
: Acp.nl/actueel

ACP-visie vs politieke verkiez

Investeren in veiligh Door: Yvonne de Groot, redacteur

Alle landelijke politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamer verkiezingen van 9 juni. Voor de ACP en haar leden is het vooral belangrijk om te weten hoe de verschillende partijen de rol van de politie zien in het waarborgen van de veiligheid. Daarom in dit artikel van acht grote partijen de plannen voor de politiesector kort uiteengezet. Hoe verhouden deze plannen zich tot de visie van de ACP? Een belangrijke taak van de overheid is het garanderen van de veiligheid van de samenleving. Daarbij is een efficiënte en effectieve politieorganisatie van groot belang. De ACP heeft dan ook duidelijke ideeën over de toekomst van de politiesector. Nederland is gebaat bij een sterke en betrouwbare politie. Rekening houdend met de komende bezuinigingen moet vooral ingezet worden op minder bureaucratie, het terugdringen van de administratieve last, minder politieregio’s, een landelijk eenduidige aansturing van de politie en beter op elkaar afgestemde processen.Actualiteit Met het oog op de actualiteit: er moet bijvoorbeeld een efficiëntere aanpak, inzet en aansturing komen bij grootschalig optreden van voetbalwedstrijden en evenementen. De ACP vindt bovendien dat het geweld tegen politieambtenaren hard en adequaat aangepakt moet worden. In het verlengde daarvan zou de politie aandacht moeten besteden aan preventieve geweldstoepassing door politieambtenaren. Bepaalde situaties zijn immers niet met praten op te lossen. Tot zover de visie van de ACP kort samengevat. Hieronder van acht grote politieke partijen de belangrijkste speerpunten over veiligheid.

PvdA

CDA

‘Veiligheid verdient topprioriteit’ zo stelt de PvdA. De partij streeft daarom naar een doelmatige en effectieve politieorganisatie. Dat wil de PvdA onder meer bereiken door het aantal politieregio’s terug te brengen naar tien regio’s, aansluitend op de nieuwe arrondissementen van justitie. De burgemeester van de grootste gemeente in de regio blijft korpsbeheerder en moet in die hoedanigheid verantwoording afleggen aan het Regionaal College en de verantwoordelijke minister. Het Korps Landelijke Politiediensten dient de leiding te krijgen over alle bovenregionale (recherche)zaken, onder het gezag van één parket van het Openbaar Ministerie. De PvdA is verder van mening dat de Nederlandse overheid miljoenen misloopt bij het vorderen van crimineel geld. Daarom pleit de partij ervoor om direct bij aanhouding beslag te leggen op criminele vermogens van verdachten. Het geld dat hiermee binnenkomt, moet ten goede komen aan meer wijkagenten.

Het CDA zet in op het herstel van het gezag van politie en justitie, door streng op te treden tegen wangedrag en criminaliteit. Dit vraagt om een onverminderde aandacht voor de aanpak van overlast, agressie en geweld, maar ook voor de slachtoffers. De partij is ook van mening dat politie en andere hulpverleners veilig hun werk moeten kunnen doen. Belediging, agressie en geweld moeten daarom zwaarder worden bestraft. Het CDA spreekt zich bovendien uit voor verhoging van de efficiency en minder bureaucratie. De politieorganisatie kan zo doelmatiger werken en de operationele sterkte blijft minimaal op peil. Daarnaast pleit de partij voor een landelijke politieorganisatie. Het gezag voor de openbare orde blijft daarbij bij de burgemeester en de rechtshandhaving bij de officier van justitie. Het beheer van de nieuwe politieorganisatie komt bij de rijksoverheid te liggen. Een laatste belangrijk standpunt is harmonisatie van de regionale indeling van politie, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

POLITIEBERICHT mei/juni 2010


ezingsprogramma’s

gheid

Op woensdag 9 juni gaat Nederland weer naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. De politieke arena waar uiteindelijk ook de beslissing valt over de toekomst van de politie.

VVD

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De VVD wil de rechtsstaat opnieuw inrichten en extra investeren in veiligheid. De partij vindt dat er de komende kabinetsperiode 3500 extra agenten moeten worden aangesteld. In het verkiezingsprogramma komt ook duidelijk naar voren dat de VVD veel belang hecht aan het tonen van meer respect voor personen die namens de overheid optreden. Ook moet er volgens de VVD meer aandacht komen voor de slachtoffers van criminaliteit. Een volgend voorstel is een effectievere politieorganisatie en een minder versnipperd optreden. Er moet één ‘Politie Nederland’ komen, waarin ook het blauwe deel van de marechaussee wordt opgenomen. Verder moet er één minister voor deze nieuwe organisatie en voor het Openbaar Ministerie worden aangesteld. De burgemeesters en de Hoofdofficier van Justitie zijn verantwoordelijk voor de regionale inzet en prioriteitstelling. Daarnaast stelt de VVD dat de politie zichtbaar aanwezig moet zijn in dorp, wijk of buurt en afgerekend dient te worden op resultaten. Niet op het aantallen bonnen, zoals nu het geval is.

De politie treedt te weinig op en dat moet veranderen, zo stelt de Partij voor de Vrijheid (PVV). De partij wil daarom meer geld (900 miljoen euro) voor uitbreiding van de politie. Met dit geld moeten 10.000 extra agenten worden aangesteld die voor 80 procent op straat worden ingezet. Dat is één van de belangrijkste voorstellen van de PVV. Met de inzet van de extra agenten moet de veiligheid op straat worden vergroot. Daarnaast pleit de PVV voor hogere minimumstraffen en zwaardere maximumstraffen. Ook moet de bonnenquota worden afgeschaft. Partijleider Geert Wilders vindt dat de politie zich vooral moet richten ‘op het vangen van boeven’ en niet zozeer op het uitschrijven van bonnen. Een van de vele andere voorstellen van de PVV op het gebied van veiligheid is een nationale politie. Daarnaast beoogt de partij het samenvoegen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie tot één ministerie van Veiligheid.

POLITIEBERICHT mei/juni 2010
: Acp.nl/actueelSocialistische Partij (SP)

D66

De twee belangrijkste voorstellen van de SP zijn gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie. Bepleit worden 1500 extra agenten die vooral op straat en zo min mogelijk op kantoor moeten worden ingezet. Het tweede voorstel is om kleinschalige politieposten in wijken te creëren om de politie dichter bij de burger te brengen. Wijkagenten zouden daarom niet langer mogen worden ingezet voor andere taken. De SP kiest er hiermee voor om de politie dienstbaar te laten zijn aan de burger. Dit blijkt ook uit het standpunt om anoniem aangifte mogelijk te maken. Verder wil de SP de capaciteit van politie en OM ophogen, zodat alle aangiften in behandeling worden genomen. Onduidelijk is of de 1500 extra agenten hier nog bovenop komen of er onderdeel van uitmaken. Politietaken mogen verder niet aan particulieren worden overgedragen. Het is onduidelijk wat voor de SP wel en niet onder politietaken valt.

Voor D66 is de rol van de politie cruciaal in het bewaken en beschermen van de veiligheid van individu en samenleving. De Democraten willen daarom investeren in de kwaliteit van de politie, bijvoorbeeld in specialisten als rechercheurs en forensisch deskundigen. D66 wil verder geen nieuwe bezuinigingen meer op de politie, vooral niet op ‘blauw op straat’. Daarbij moet er volgens de partij meer tijd komen voor echt politiewerk. Oftewel, agenten moeten meer op straat zijn. D66 wil dit onder meer bereiken door de ‘bureaucratische’ verantwoording binnen de politie te verminderen en de prestatie-indicatoren (bijv. jaarlijks minimaal aantal aan te leveren verdachten) niet langer een hoofdrol te laten vervullen in managementbeslissingen. D66 is, in het verlengde hiervan, ook voor een beheer op nationaal niveau van alle voorzieningen van de politie. Een andere prioriteit van D66 is de stevigere en hardere aanpak van geweld tegen mensen met een publieke taak.

ChristenUnie

GroenLinks

De ChristenUnie (CU) vindt 25 politieregio’s te veel van het goede. De sterk op gebied gebaseerde organisatiestructuur van de politie is volgens de CU niet langer de beste manier om alle vormen van criminaliteit aan te pakken. De ChristenUnie constateert dat grenzen steeds minder belangrijk worden en dat criminaliteit steeds vaker grenzeloos is. Voorbeelden hiervan zijn financiële criminaliteit en internetcriminaliteit, maar ook discriminatie. De ChristenUnie wil dit soort criminaliteit aan laten pakken door gespecialiseerde landelijke eenheden. Daarnaast vindt de CU dat de politie zich vooral moet richten op haar twee kerntaken: opsporing en handhaving van de openbare orde. Andere taken, zoals verkeers- en milieuhandhaving, kunnen worden overgelaten aan bestuurlijke toezichthouders. Met deze toezichthouders moet de politie wel nauw en geïntegreerd samenwerken. Waar dat nodig is moeten bevoegdheden zelfs worden geharmoniseerd.

Niet kille cijfers, maar zorgvuldigheid, zeggenschap, dienstbaarheid en effectiviteit moeten volgens GroenLinks leidend worden in de publieke sector, waaronder ook de politie valt. Zo moeten publieke professionals, zoals politiemensen, volgens de partij meer ruimte krijgen om in te spelen op specifieke situaties en vragen van burgers. Daarbij moet dan worden gestuurd op kwaliteit, waarbij pas achteraf verantwoording wordt afgelegd. Burgers moeten worden betrokken in dit proces van verantwoording. In navolging op dit punt wil GroenLinks de politie en het Openbaar Ministerie verplichten om slachtoffers, die dat op prijs stellen, op de hoogte te houden van het verloop van hun strafzaak. Slachtoffers krijgen verder het recht om onder begeleiding daders rechtstreeks te confronteren met hun leed. GroenLinks stelt verder dat de politie er is om de woon- en werkomgeving veiliger te maken. De bureaucratische rompslomp moet tot een minimum worden beperkt en overgenomen door kundig administratief personeel.

POLITIEBERICHT mei/juni 2010


: Acp.nl

@Acp.nl Internet is snel en actueel. Zo ook de website van de ACP. Dagelijks zetten wij nieuwe nieuwsberichten, agenda-items, foto’s, downloads (o.a. CAO’s), video’s etc. op ons digitale adres. In Politiebericht wordt een selectie hiervan verder uitgelicht en aangevuld met achtergronden. Terugkoppeling Bij elk artikel in dit magazine staat ook weer een terugkoppeling naar onze website. Bovenaan de pagina vind je hiervoor een webadres binnen de website Acp.nl Een voorbeeld hiervan is Acp.nl/rechtshulp Door dit adres in te typen in de adresbalk van jouw internetbrowser, kom je automatisch bij meer informatie van de ACP over dit specifieke onderwerp. Uiteraard worden er in de diverse artikelen ook nog handige webadressen genoemd.

Acp.nl/twitter Als internetgebruiker kun je binnen een paar seconden op de hoogte zijn van het laatste (ACP)nieuws. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Zo heeft de ACP ook een eigen Twitterpagina. De ACP-twitter is o.a. te vinden via Acp.nl/twitter De ACP plaatst hier, via RSS-techniek, het laatste nieuws van de eigen website (www.acp.nl). Maak jij ook gebruik van Twitter? Klik dan op Acp.nl/twitter op de knop ‘Follow’ en volg de ACP. Je ontvangt dan een bericht op je eigen Twitterpagina zodra wij een actueel bericht hebben geplaatst.

Twitter Twitter.com is een website waarbij gebruikers via hun eigen pagina korte berichtjes publiceren voor andere ‘tweeps’. Deze activiteit heet Twitteren en betekent kwetteren. Het logo van Twitter is daarom een klein vogeltje. De ACP-twitter is te vinden op Acp.nl/twitter

Acp.nl/actueel Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Surf dan regelmatig naar www.acp.nl/actueel De afgelopen tijd verschenen onder meer de volgende nieuwsartikelen op onze website: 19 apr   6 apr   6 apr   1 apr 30 mrt

ACP: 'Resultaten rapport Arbeidsinspectie teleurstellend' COT-rapport HvH en C2000 nader bekeken ACP boekt succes bij OC verkiezingen Voorstellen bezuinigingen politie bekend ACP: alternatieve voorstellen voor bezuinigingen

Acp.nl/linkedin De ACP is een actieve vakbond. Zo ook in de sociale media op internet. De nieuwste aanwinst is een account op de netwerksite Linkedin. Mensen leggen op deze website een professionele link met collega’s en ex-collega’s en delen werkervaring en ontwikkelde competenties met elkaar. Benieuwd naar de ACP-Linkedin? Ga dan naar Acp.nl/linkedin en meld je aan.

Acp.nl/nieuwsbrief Om op de hoogte te blijven van alles dat er speelt, kun je je ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt dan minimaal één keer in de twee weken ons nieuwsoverzicht op het e-mailadres van jouw keuze. Ga hiervoor naar Acp.nl/nieuwsbrief

Acp.nl/politiebericht Wil je een artikel uit een oudere of recente editie van Politiebericht nog eens nalezen, maar heb je ons magazine net niet bij de hand? Surf dan gewoon eens naar Acp.nl/politiebericht Hier is het magazine online via een handige online tool na te lezen.

Bondsmagazine ACP •

nummer 4 • mei/juni

2010

Korpschef Ma gda Berndse n: ‘Grens politi ebezuiniginge n bereikt’ in dit numm er:

Friese korps chef Bernd

sen naar Den ACP-visie vs Haag politieke verk iezingsprogra mma’s

Column: Mart in van met elkaar -

der Linden

voor elkaar

Dossier Pens ioen:

Levensloop

laatste nieuw s: www.acp.n l

POLITIEBERICHT mei/juni 2010
Korpschef Magda Berndsen: ‘Aan de veiligheid van collega’s mag je niet tornen.’ 

POLITIEBERICHT mei/juni 2010


: Acp.nl/actueel

Friese korpschef Berndsen naar Den Haag:

‘Grens bezuinigingen op politie bereikt’ Door: Frank van der Kuyl, redacteur

Opmerkelijke carrièreswitches zijn haar niet vreemd. Na de jaren negentig als burgemeester in Noord-Holland te hebben doorgebracht, ging zij aan het begin van de 21e eeuw als politiechef aan de slag in de regio Gooi en Vechtstreek. Een decennium later keert collega en korpschef Magda Berndsen (60) terug naar de politieke arena. Ditmaal op een landelijk niveau. “De stap naar de Tweede Kamer is voor mij heel spannend, maar ook een uitdaging. Ik denk daar namens D66 veel voor de collega’s te kunnen betekenen”, aldus de huidige korpschef van Fryslân.

Met een hoge, derde plek op de kieslijst van de Democraten lijkt haar verkiezing tot Kamerlid zo goed als verzekerd. Het aanstaande vertrek uit de politiewereld laat Magda echter niet onberoerd. “Mijn vertrek bij de politie is niet zonder pijn in het hart. Het is een mooie wereld om in te werken. Ik zal mijn werk en de collega’s zeker gaan missen.”

(Foto: Politie Fryslân)

Magda weet zich in haar terugkeer in de politiek ook gesteund door haar ‘blauwe’ en bestuurlijke verleden. “Door mijn tijd bij de politie en als voormalig burgemeester neem ik veel kennis over veiligheid en de politieorganisatie mee naar de Kamer.”

‘Directe lijntjes behouden’ De daarbij behorende banden met haar collega’s binnen de politie wil ze dan ook zeker niet verbreken. “Ik krijg de laatste tijd al veel boodschappen van hen mee. Deze directe lijntjes met collega’s wil ik graag behouden. Het is immers belangrijk om te weten wat er speelt binnen de politieorganisatie. Daar is direct contact met collega’s het beste middel voor.”

Een ervaring uit haar politietijd die zeker met haar zal meereizen naar Den Haag is de strijd tegen de bureaucratie. “Als korpschef heb ik altijd erg gebaald van de bureaucratie en het verantwoordingsbeleid dat aan de politie wordt opgelegd vanuit de politiek. Deze zaken zijn de laatste jaren belangrijker gemaakt dan het feitelijke politiewerk. Ik kijk dan ook liever naar kansen dan naar dit soort ‘belemmeringen’.”

Eigen kracht Magda gaat daarbij uit van de eigen kracht van mensen. Een levensopvatting die is terug te voeren tot haar prille jeugd. Zo beleefde zij in Leiden een onbezorgde jeugd in een doorsnee middenstandsgezin. Haar vader, een klein ondernemer, had er zijn eigen kaaswinkel. “Hij heeft zijn zaak met eigen handen opgebouwd. Dat vind ik mooi. En natuurlijk hielp de hele familie altijd mee in de winkel. Als jongste van vier kinderen (twee broers en een zus, red. ) ‘ontkwam’ ook ik daar niet aan”, vertelt Magda lachend. Lees verder op pagina 10

POLITIEBERICHT mei/juni 2010
: Acp.nl/actueel

Na het behalen van haar middelbare schooldiploma begon Magda op 17-jarige leeftijd aan haar professionele carrière. Ondertussen verhuizend naar Zwammerdam en getrouwd met man Harry (1970), gaf zij in de jaren zeventig leiding aan het directiesecretariaat van een instituut voor gehandicapten. Hierna volgde een zelfgekozen periode als moeder van haar twee opgroeiende kinderen Nils (1978) en Selma (1980).

‘Voor je medemens’ In dezelfde periode werd zij lid van D66 (1980). “Maatschappelijke betrokkenheid is mij van huis uit met de paplepel ingegoten. Daarnaast ben ik een kind van de jaren zestig. Politiek was een belangrijk gespreksonderwerp.” Een stap naar de actieve politiek was ook snel gemaakt. “Aan mij is altijd meegegeven dat je de talenten die je hebt gekregen, ook moet benutten voor de maatschappij. Ik heb mij daarom van begin af aan op landelijk en lokaal niveau voor D66 ingezet. Toen ik in 1985 werd gevraagd als gemeenteraadslid (gemeente Boskoop, red.) was deze keuze ook snel gemaakt.” Haar eerste fulltime baan in de politiek diende zich aan in 1990. Op advies van Jacob Kohnstamm (voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens) solliciteerde Magda op de burgemeesterspost van de gemeente Obdam. Na dit ambt vijf jaar te hebben vervuld, volgde haar benoeming tot burgemeester van Beverwijk. De opmerkelijke carrièreswitch naar de politie volgde in 2000. In de regio Gooi en Vechtstreek werd zij als districtchef van Hilversum ook plaatsvervangend korpschef. In 2002 volgde ze haar korpschef Paul Witteveen op. Het roer van haar huidige regio Fryslân nam zij eind 2006 over van Foeke Wagenaar.

Korpschef Magda Berndsen staat op plaats drie van de kieslijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 9 juni.

per se een fysieke aanwezigheid te vragen. Nieuwe technieken bieden mogelijkheden om pv’s (processen-verbaal, red.) bijvoorbeeld direct vanuit de dienstauto aan te maken en door een ervaren, ondersteunende collega (ATH) te laten uitwerken. Collega’s kunnen hierdoor meer op straat zijn.”

Geen minister Een voorspelling over de omvang van haar nieuwe werkplek durft Magda aan. “De peilingen variëren van dag tot dag, maar ik ben een van nature optimistisch mens. Ik denk dat D66 tussen de 15 en 20 Kamerzetels gaat binnenhalen.” Binnen deze nieuwe fractie ziet zij voor zichzelf een coachende rol. “Door de sterke groei van de fractie (huidige aantal Kamerzetels is 3, red.) komen er veel nieuwe mensen in. Een goede balans van jong en oud en met veel kennis en ervaring op veel terreinen. Door mijn eerdere werkervaring kan ik daarbinnen een begeleidende rol op mij nemen.”

‘Fatsoen terug’ Nu volgt dus de terugkeer naar de politiek. In deze nieuwe arena wil zij zich naast de meer inhoudelijke dossiers ook warm gaan maken voor een terugkeer van het fatsoen in de landelijke politiek. “Ik wil samen met mijn collega-Kamerleden, zeker ook met die van andere partijen, het onderling respect proberen terug te krijgen.” Ze wijst daarbij vooral op de wijze van woordvoering in de Kamer. “In het politieke debat moet je niet klagen over de ideeën van een ander, maar juist uitgaan van je eigen standpunten.” Magda schuwt het politieke debat echter niet. “Een discussie mag op het scherpst van de snede. Daar is niets mis mee. Zo’n politiek debat kan echter wel met respect voor elkaar en voor iedereen in de samenleving.”

‘Grens bezuinigingen bereikt’ Een debat dat Magda in de Tweede Kamer zeker zal aangaan, is die over de financiële toekomst van de politie. “De veiligheid van collega’s is een groot goed. Daar moet je niet aan willen tornen. De grens van bezuinigingen op de politie is dan ook bereikt.” Magda ziet daarentegen wel kansen voor het beter besteden van geld binnen de politie. “Uit een betere samenwerking tussen de korpsen valt nog veel winst te halen. Daarnaast hoeven administratieve taken van collega’s niet

10

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

Ook bij een eventuele regeringsdeelname van D66 blijft Magda in de Tweede Kamer. “Kijkend naar de mogelijke regeringscombinaties heeft D66 een goede positie, maar ik ben geen kandidaat-minister. De keuze voor de Kamer is een bewuste stap voor mij geweest.” Naast deze duidelijke keuze voor het Kamerlidmaatschap, is Magda ook duidelijk over haar persoonlijke thuis voor de toekomst. “Ik blijf gewoon in Friesland wonen. Het is een mooie omgeving en er wonen veel fijne mensen”, besluit Magda glimlachend.

Politieke programma’s politiesector Benieuwd naar de plannen voor de politiesector in de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste politieke partijen? Kijk voor een vergelijkend artikel (o.a. met de visie van de ACP) op pagina 4, 5 en 6 van dit Politiebericht.


: Acp.nl/rapportarbeidsinspectie

ACP: 'Uitkomst rapport Arbeidsinspectie teleurstellend' Door: Jasper Achterbergh, beleidsondersteuner

De Arbeidsinspectie is eind april naar buiten gekomen met de resultaten van een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden binnen de Nederlandse politie. Het onderzoek richtte zich op geweld tegen collega’s en de arbeidstijden binnen de sector. De ACP is teleurgesteld over de uitkomst.

ACP is teleurgesteld over de uitkomsten van het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar geweld gericht op collega's en de arbeidstijden binnen de sector.

“Uit het onderzoek blijkt dat 94 procent van de collega’s met geweld wordt geconfronteerd. Dit cijfer op zich is niet vreemd. Wij vinden echter vooral de conclusie, dat er onvoldoende wordt gedaan om geweld tegen collega’s te voorkomen of te beperken, teleurstellend. Twaalf van de dertien onderzochte korpsen neemt volgens de inspectie onvoldoende maatregelen. Ondertussen neemt het aantal incidenten en de ernst ervan toe”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp.

tien korpsen. Bij meer dan de helft (acht van de dertien korpsen) draaien collega’s nog steeds langere diensten dan wettelijk is toegestaan. Ook krijgen ze onvoldoende rust tussen twee diensten. “Wij signaleren al langer een hoge werkdruk en dat dit leidt tot (over)vermoeidheid. Wat ons betreft is het op korte termijn tijd om forse stappen te zetten. Er is na vier opeenvolgende rapportages van de Arbeidsinspectie genoeg onderzocht. Het is hoog tijd voor oplossingen.”

Lik op stuk

Structurele aanpak

De agressie en het geweld waarmee collega’s worden geconfronteerd, variëren volgens het rapport van uitschelden en schoppen tot steken met een mes of schieten met een vuurwapen. Van de Kamp: “Situaties waarin geweld tegen collega’s wordt gebruikt, moeten keihard worden aangepakt. Hierbij is duidelijk sprake van een zwaar misdrijf. Ook het beledigen en uitschelden van collega’s willen wij niet accepteren. Beledigen wordt op dit moment nog gezien als een misdrijf. Dat betekent veel papierwerk voor de betrokken collega’s. De ACP roept de minister van Binnenlandse Zaken dan ook op om van het beledigen van een politieambtenaar een overtreding te maken. Op die manier breng je de administratieve rompslomp terug en krijgen burgers die over de schreef gaan een forse geldboete. Kortom: lik op stuk.”

In het landelijk overleg tussen de minister en de vakbonden stelt de ACP beide onderwerpen aan de kaak. De ACP wil op korte termijn van de minister weten op welke manier beide problemen structureel kunnen worden aangepakt. Het onderwerp zal daarnaast regelmatig terugkomen op de agenda van het overleg. “Zo houden we een vinger aan de pols over de voortgang. In eerste instantie zijn de aanbevelingen, zoals die stonden in het rapport, de leidraad om met elkaar in gesprek te gaan.”

Werk- en rusttijden

Rapport downloaden? Wil je het hele rapport van de Arbeidsinspectie lezen? Download deze dan als pdf-bestand op www.acp.nl/rapportarbeidsinspectie

Behalve een onderzoek naar geweld, controleerde de Arbeidsinspectie ook de werk- en rusttijden binnen derPOLITIEBERICHT mei/juni 2010

11


: Acp.nl/agenda

Scholingsagenda najaar 2010 De ACP wil haar leden ondersteunen bij hun ontwikkeling en biedt de komende maanden weer een aantal boeiende trainingen aan. Trainingen die aansluiten bij de actualiteit en de dagelijkse praktijk van collega’s!

De ACP wil de vrijwilligers/kaderleden hiermee extra ‘bagage’ meegeven om hun vrijwilligerswerk nog beter te kunnen doen. Het scholingsprogramma is dan ook toegespitst op specifieke trainingen voor vrijwilligers, maar ook geschikt voor loopbaanontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan competentietrainingen, gericht op bepaalde talenten of vaardigheden die je verder wilt ontwikkelen (zie kader - In beweging -). Deze trainingen kun je ook als groep kaderleden op maat aanvragen. Aan andere vormen van leren, zoals e-coaching, wordt ook aandacht besteed (zie pagina 8). Oftewel, scholing en training met voor ieder wat wils!

Extra informatie - Scholing (voor leden) is in principe gratis. - Tweedaagse trainingen zijn incl. overnachting en maaltijden (reiskosten zijn wel voor eigen rekening). - Uiterlijk twee weken voor aanvang krijg je een bevestiging of de cursus definitief doorgaat. Bij te weinig aanmeldingen behoudt de ACP zich het recht om cursussen te annuleren. - Inschrijving verplicht tot deelname. Ons scholingsaanbod vraagt een flinke investering. Indien je door zwaarwegende omstandigheden verhinderd bent deel te nemen, meldt dit dan zo spoedig mogelijk. Indien je je niet afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht. Tot twee weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren. - Voor een groep leden of vrijwilligers is het mogelijk een training op maat te organiseren. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

12

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

Acp.nl/agenda Voor de meest actuele scholingsagenda ga je naar www.acp.nl/agenda

Vraag of aanmelden? Heb je interesse, een vraag of wil je je aanmelden voor een cursus? Zeker doen! Dat kan via: 033-4952888 (vraag naar Fija van der Weide) of e-mail naar scholing@acp.nl


Mijn ACP CBB-trainingsdag 18 mei en 18 november 2010 Voor wie: Alle coördinatoren CBB’ers Locatie: ACP-kantoor Leusden Speciaal voor de coördinatoren CBB in de Regionale Raden van de ACP zijn extra trainingsdagen gepland. De cursusdagen waar jij je voor kan opgeven, richten zich vooral op de taken en werkzaamheden van een CBB’er in de regio en de vaardigheden die daarbij komen kijken.

CBB-themadag 16 juni, 5 oktober en 9 december 2010 Voor wie: medezeggenschappers (OR/OC leden) en coördinatoren CBB Locatie: ACP-kantoor Leusden De invulling van de CBB Themadagen is flexibel. Per themadag wordt er ingespeeld op actuele ontwikkelingen en op de informatiebehoefte van leden. Het laatste nieuws over het thema van een dag staat op www.acp.nl/agenda

Training webmasters 28 september 2010 Voor wie: bestaande webmasters (’s ochtends) / aankomende webmasters (’s middags) Locatie: ACP-kantoor Leusden

Basiscursus IBB 1 en 2 november 2010 Voor wie: speciaal voor aankomende Individuele Belangenbehartigers (IBB’ers) Locatie: Driebergen Tijdens de tweedaagse cursus wordt ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht en de rechtspositie van politieambtenaren. De deelnemers oefenen vaardigheden die voor het werk van IBB’ers van belang zijn. Aan het eind van de cursus is er kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van de politierechtspositie. Verder zijn de deelnemers in staat vragen zelfstandig te beantwoorden, complexe vragen adequaat door te verwijzen en eenvoudige (proces)stukken te schrijven (bezwaarschrift, reactie op een voorgenomen besluit).

Verdiepingscursus IBB 11 november 2010 Voor wie: alle (coördinatoren) IBB’ers Locatie: ACP-kantoor Leusden De verdiepingscursus is een onderdeel van scholing gericht op de (coördinatoren) IBB’ers. Zij zijn na het volgen van de cursus (nog) beter in staat om hulpvragen van leden te ondervangen. De bedoeling is om deze dag dieper op de rechtspositie in te gaan aan de hand van casuïstiek.

Een informatieve en mooie website met actuele informatie is voor de ACP heel belangrijk. Niet alleen de werkorganisatie in Leusden, maar ook de Regionale Raden hebben invloed op de inhoud en vormgeving van de site. Hun regionale pagina groeit steeds meer uit tot hét visitekaartje van de regio en de betrokken vrijwilligers. Ook geeft het regio's de mogelijkheid regionaal over zaken te berichten. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je andere webmasters en doe je veel informatie, praktische handvatten en inspiratie op. De ochtend is bestemd voor de bestaande webmasters. De middag is gericht op (nieuwe) webmasters die het onderhouden van hun eigen website zien als een mooie manier om zich nog verder te profileren.

Training "Schrijf je vaardig" 30 september 2010 (middag) Voor wie: (aankomende) PR en/of communicatie vrijwilligers van de ACP Locatie: ACP-kantoor Leusden Misschien schrijf je, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief (als kaderlid van de ACP), of wil je artikelen of nieuws voor in de regio gaan schrijven. Heb je (af en toe) moeite om te beginnen met schrijven of om de juiste toon te vinden? Hoe schrijf je zonder al te veel uit te weiden? Hoe schrijf je voor jouw doelgroep? Na het volgen van deze cursus heb je praktische tips en handvatten gekregen voor het schrijven voor de achterban.

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

13


: Acp.nl/agenda

In beweging Workshop Beïnvloeden 22 september 2010 Voor wie: vrijwilligers (Dagelijks Bestuur RR, IBB’ers, CBB’ers etc.) Locatie: ACP-kantoor Leusden Overtuigen of beïnvloeden is een veelgevraagde competentie. Hoe krijg je zicht op de ander en vind je de juiste manier om de ander op een positieve manier te beïnvloeden om daarmee bijvoorbeeld doelen te bereiken of effectiever te zijn? Aan de hand van een model (de Roos van Leary) leer je tijdens deze dag welke verschillende stijlen van beïnvloeden er zijn, wat jouw persoonlijke stijl is en hoe je deze kunt inzetten.

Workshop Organiseren 19 november 2010 Voor wie: vrijwilligers (Dagelijks Bestuur RR, IBB’ers, CBB’ers etc.) Locatie: ACP-kantoor Leusden In deze tijd wordt vaak van je gevraagd om doelmatig te werk te gaan. Tijdens deze workshop besteden we hier de nodige aandacht aan. Je krijgt meer zicht op je doelen, hoe je hiermee SMART aan het werk kunt gaan en hoe je de voortgang van dit proces kunt bewaken.

Persoonlijk, voor mij! Effectief in balans: werkplezier, werkdruk en stress 7 en 8 oktober 2010 Voor wie: alle (kader)leden Locatie: Ede

waarden, competenties, loopbaanwensen en mogelijkheden, resulterend in concrete actiepunten. Samen met leeftijdsgenoten deel je ervaringen en denk je na over de toekomst van jouw werkzame leven.

Iedereen heeft het druk, druk, druk. Met werk, zorg voor gezins- of familieleden, hobby’s, vrijwilligerswerk etc. Vaak voelen we ons opgejaagd. Je wilt immers alles graag goed doen en vooral niemand teleurstellen. Eigenlijk is de balans soms wat zoek. De kunst van het leven is een effectieve balans vinden tussen werk, zorgtaken en hobby’s. Het doel van de training is opheldering krijgen over wat jij belangrijk vindt in je werk en leven. Tijdens deze training krijg je zicht op waar voor jou de knel- of aandachtspunten liggen. Na twee dagen heb je voldoende handvatten om de touwtjes weer in handen te nemen en een effectieve balans te krijgen en te houden in je leven.

Werken aan je eigen loopbaan & competenties 9 en 10 november 2010 Voor wie: alle (kader)leden Locatie: Driebergen

Loopbaanperspectief 50 plus 11 en 12 oktober 2010 Voor wie: alle (kader)leden van 50 jaar en ouder Locatie: Ede In deze tweedaagse training kijk je waar je nu staat in je loopbaan. Wat heb je al gedaan en wat zou je de komende jaren nog graag inzetten? Hoe zie je de toekomst, zowel in werk als in combinatie met je privéleven? Om op deze vragen antwoord te vinden, ga je actief aan de slag met jouw loopbaan-

14

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

In deze tweedaagse training ga je, even los van je dagelijkse werk, aan de slag met drie vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Je vergroot hiermee het inzicht in je eigen functioneren en competenties. Met dit inzicht heb je de mogelijkheid om jouw loopbaan vorm te geven en specifieke competenties verder te ontwikkelen. Aan het einde van de training heb je handreikingen om zelf te kunnen werken aan je eigen ontwikkeling en loopbaan.


: Acp.nl/agenda

E-coaching voor kaderleden!

Zoek jij een externe coach om te reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling? Probeer dan eens e-coaching (voor kaderleden) van de ACP.

Door: Fija van der Weide, HRM vrijwilligers

Het reguliere aanbod van trainingen en cursussen voor (kader)leden van de ACP is op locatie. De ACP beseft dat het echter niet altijd mogelijk of wenselijk is voor collega’s om daarbij aanwezig te zijn. De ACP lanceert daarom e-coaching voor kaderleden. Mogelijk heb jij een actuele vraag en zoek je een externe coach om te reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling. Of misschien wil je een bepaalde competentie verder ontwikkelen om bijvoorbeeld nieuwe stappen te ondernemen. En communiceer je bij voorkeur per e-mail op het moment dat je er tijd, ruimte en energie voor hebt. Dan is e-coaching echt iets voor jou.

Persoonlijk dossier Individuele coaching via e-mail is bij uitstek geschikt voor goede en effectieve coaching. Er is tijd voor bezinning en toch gaat het snel. Je richt je eigen tijd in en hoeft niet naar de coach toe. Je hebt de tijd om tot de juiste formuleringen te komen en je krijgt concrete adviezen. Maar je kunt ook gewoon je gevoel van je afschrijven. Afhankelijk van jouw vraag ga je aan de slag met een aantal opdrachten om je ervaringen te bespreken en je inzicht te vergroten. Intussen bouw je een persoonlijk dossier op van het verloop van de coaching. Een belangrijk document voor jezelf dat je altijd nog kunt nalezen. Doordat er in e-coaching geen afleiding is, blijft de rol van de coach duidelijk en stabiel. Op deze manier krijg je snel helderheid over jouw situatie en de juiste energie om daar iets aan te veranderen of om anderszins met open vizier de toekomst tegemoet te treden.

Verkennen via e-mail Het eerste contact bestaat uit het verkennen (via de email) van jouw vraag. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen die jouw coach jou stelt. Vervolgens krijg je een advies over hoe de e-coaching eruit zal gaan zien en hoe je aan de slag kan gaan. Gemiddeld bestaat een ecoachingstraject uit zes tot acht weken en heb je minimaal eens per week contact met een vaste, professionele coach.

Kennismakingsgesprek Mocht je het eventueel prettig vinden, dan is het ook mogelijk om je coach tijdens een kennismakingsgesprek persoonlijk te ontmoeten. Daarna ga je via e-mailcontact aan de slag. Uiteraard wordt jouw privacy gewaarborgd.

Meer informatie? Voor meer informatie: 033-4952888 (vraag naar Fija van der Weide) of e-mail naar coaching@acp.nl Let op! Het aantal plaatsen is beperkt.

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

15


: Acp.nl/vrijwilligers

Met & voor elkaar Door: Fija van der Weide, HRM vrijwilligers

er een belangrijke en ze Vrijwilligers vervullen deze en de ACP. Daarom in nn bi l ro de er de ar wa ge zich ht voor vrijwilligers die ac nd aa k ie br ru we eu ni rek met ond. Ditmaal een gesp kb va de or vo n tte ze in rtiger) lectieve Belangenbeha ol (C er B’ CB n, ije Fe n Ro idoost. uit de regio Brabant Zu

Wat houdt het werk van een CBB’er in? “Ik ben sinds 1974 lid van de ACP en ben in die periode altijd actief geweest in de vakbond. Ik heb me jarenlang ingezet voor de ondernemingsraad, Regionaal Georganiseerd Overleg en de Regionale Raad van de ACP. Ik houd me graag op de hoogte van wat er landelijk speelt en fungeer vaak als vraagbaak. Sinds een jaar of twee ben ik officieel CBB’er. Naast mijn huidige functie als Coördinator Personeelsvoorziening maak ik daar graag tijd voor vrij.”

Hoe geef je deze taak concreet vorm? “Ik geef de informatie die landelijk speelt, door aan de regio en vice versa. Verschillende partijen, onder wie ACP-leden, de Regionale Raad en de ACP zelf, doen een beroep op mij wanneer het gaat om de laatste stand van zaken over een bepaald onderwerp. Voor deze taak is het erg belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en bij vragen

Acp.nl/vrijwilligers De ACP zoekt jou! In diverse regio’s kun je als IBB’er of CIBB’er aan de slag. Meer informatie? Kijk op www.acp.nl/vrijwilligers

16

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

de juiste adviezen te geven. Daarom houd ik mijzelf goed geïnformeerd. Dat doe ik door het bijwonen van de CBBthemadagen, het doornemen van de nieuwsbrieven en het lezen van Politiebericht vanuit de ACP. Maar ook door het bijhouden van de actualiteiten en het opvragen van informatie uit mijn netwerk. Ik bel bijvoorbeeld vaak iemand op om te vragen naar de ontwikkelingen betreffende een thema. Zo blijf ik op de hoogte van wat er speelt in het land. Dat is van groot belang voor mijn taak als CBB’er. Veel vragen die mij worden voorgelegd, beantwoord ik zelf. Soms verwijs ik mensen door naar de IBB’er of de ACP zelf. Maar dat doe ik alleen als ik inschat dat specifieke vragen beter daar terecht kunnen komen.”

Waar haal je de motivatie vandaan voor dit vrijwilligerswerk? “Ik ben gewoon begaan met mensen. Daarom kan ik slecht tegen misstanden. Rechtvaardigheid en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden. Individueel help ik wel eens iemand natuurlijk, maar ik houd ervan om voor het collectief te zorgen. Om veel mensen te bereiken. Ik geef graag kennis door en hoop daarmee het verloop van een bepaald proces te helpen bevorderen. Omgaan met mensen, dat doe ik ook in mijn werk. Als CBB’er zet ik daar nog


CBB’er Ron Feijen: ‘Het is gewoon mooi werk om te doen en daarom eigenlijk nooit teveel.’

eens een extra plusje bij. Gelukkig heb ik een plaatsvervangend korpschef die de meerwaarde van het vakbondswerk erkent. Hij was in de tijd van de CAO–acties volop betrokken bij het actiecomité. Ook doet hij bijvoorbeeld niet moeilijk over een extra overleg en de tijd die dat kost.”

Wat zijn de mindere kanten van dit vrijwilligerswerk? “Die zijn er niet. Ja, het kost wat tijd. Maar dat ervaar ik niet als negatief. Het is gewoon mooi om te doen en daarom is het mij eigenlijk nooit teveel. Ik zie het meer als een soort hobby.”

gen. Een paar jaar terug heb ik de Kaderschool gevolgd bij de ACP. Dat is echt een aanrader. Het had voor mij een duidelijke meerwaarde. Ik heb er veel geleerd over de ACP en over mijn eigen functioneren. Dat had niet alleen invloed op mijn inzet als CBB’er, maar ook op mijn functioneren in mijn werk. Daarnaast kent de ACP mij nu ook beter dankzij de trainingen, bijeenkomsten en gesprekken die bij het traject van de Kaderschool horen. Wij weten elkaar goed te vinden.”

Hoe belangrijk zijn CBB’ers en hoe word je dat?

Scholing

“De rol van CBB’er is voor de ACP-leden heel belangrijk. Ik raad sowieso altijd iedereen aan om georganiseerd te zijn. Dus om zich aan te sluiten bij een vakbond. Op deze manier sta je niet alleen, maar heb je een vangnet. En als CBB’er draag je bij aan dat vangnet. Dat is, ik zeg het nogmaals, erg mooi om te doen.”

Wil je meer informatie over de scholing voor vrijwilligers van de ACP? Kijk dan op pagina 12, 13 en 14 van dit Politiebericht. Hier vind je een kort overzicht van de mogelijkheden, data en locaties. Opgeven kan via een e-mail naar scholing@acp.nl of bellen met 033 495 28 88 (vraag naar Fija van der Weide). Het complete scholingsprogramma is te vinden op www.acp. nl/agenda

Wat vind je van de samenwerking met de werkorganisatie ACP? “Prima, ik ontvang altijd voldoende informatie op mijn vra-

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

17


GROEP A Zuid Afrika Mexico Uruguay Frankrijk

GROEP B Argentinië Nigeria Zuid Korea Griekenland

GROEP C Engeland Verenigde Staten Algerije Slovenië

GROEP D Duitsland Australië Servië Ghana

Stadion / plaats Soccer City Johannesburg Ellis Park Johannesburg Mbombela Nelspruit Royal Bafokeng Rustenburg Free State Bloemfontein Green Point Cape Town Durban Durban Peter Mokabe Polokwane Nelson Mandela Bay Port Elizabeth Loftus Versfeld Pretoria

WEDSTRIJDEN 11 juni 12 juni

13 juni

16.00 uur Zuid Afrika Mexico

14 juni

15 juni

16 juni

13.30 uur Nederland Denemarken 16.00 uur Argentinië Nigeria

17 juni

18 juni

19 juni

13.30 uur Argentinië Zuid Korea 20.30 uur Brazilië Nrd. Korea

16.00 uur Slovenië Ver. Staten

16.00 uur Ghana Australië

16.00 uur Japan Kameroen 20.30 uur Italië Paraguay

13.30 uur Zuid Korea Griekenland

20.30 uur Engeland Algerije 16.00 uur Spanje Zwitserland

13.30 uur Portugal Nrd. Korea 13.30 uur Nederland Japan

20. Ni Zuid 20. Gr Arg

20.30 uur Frankrijk Mexico 13.30 uur Duitsland Servië

16.00 uur Ivoorkust Portugal 16.00 uur Servië Ghana

16. Me Ur 16. Fra Zuid

13.30 uur Slowakije Paraguay

16.00 uur Gr.land Nigeria

20.30 uur Duitsland Australië 13.30 uur Algerije Slovenië

20.30 uur Zuid Afrika Uruguay

22

16.00 uur Italië Nw. Zeeland

13.30 uur Nw.Zeeland Slowakije

20.30 uur Uruguay Frankrijk

21 juni

20.30 uur Spanje Honduras

13.30 uur Honduras Chili 20.30 uur Engeland Ver. Staten

20 juni 20.30 uur Brazilië Ivoorkust

16.00 uur Chili Zwitserland 20.30 uur Kameroen Denemarken


2 juni

GROEP E NEDERLAND Denemarken Japan Kameroen

GROEP F Italië Paraguay Nieuw Zeeland Slowakije

GROEP G Brazilië Noord Korea Ivoorkust Portugal

GROEP H Spanje Zwitserland Honduras Chili

23 juni

24 juni

25 juni

ACHTSTE FINALES 26 juni 27 juni

KWART FINALES 2 juli 3 juli

HALVE FINALES 6 juli 7 juli

FINALES 10 juli

K2 20.30 uur winnaar A1 winnaar A2 A6 20.30 uur winnaar G tweede H

16.00 uur Slowakije Italië

K4 20.30 uur winnaar A7 winnaar A8

A2 20.30 uur winnaar C tweede D

20.30 uur Dn.marken Japan

A3 16.00 uur winnaar D tweede C

20.30 uur Zw.land Honduras

A8 20.30 uur winnaar H tweede G

20.30 uur Kameroen Nederland

K3 16.00 uur H1 20.30 uur winnaar A4 - winnaar K2 winnaar A3 winnaar K1 H2 20.30 uur winnaar K2 winnaar K1

A5 16.00 uur winnaar E tweede F

16.00 uur Portugal Brazilië 16.00 uur Paraguay Nw. Zeeland 16.00 uur Slovenië Engeland 16.00 uur Ver. Staten Algerije

A1 16.00 uur winnaar A tweede B 20.30 uur Chili Spanje

K1 16.00 uur winnaar A5 winnaar A6 A7 16.00 uur winnaar F tweede E

11 juli 20.30 uur winnaar H1 winnaar H2

16.00 uur Nrd. Korea Ivoorkust

20.30 uur Australië Servië

.30 uur igeria d Korea .30 uur r.land gentinië

29 juni

A4 20.30 uur winnaar B tweede A

20.30 uur Ghana Duitsland

.00 uur exico ruguay .00 uur ankrijk d Afrika

28 juni

20.30 uur verliezer H1 verliezer H2


: Acp.nl/rechtshulp Ook jij hebt als ACP-lid recht op juridische hulp. Gespecialiseerde juristen, maar ook goed opgeleide collega's in jouw regio komen op voor jouw belang. Voor meer informatie en voorwaarden kijk op: www.acp.nl/rechtshulp

Recht op de verschuivingsvergoeding? Arbeidstijdenwet Omdat Kees zijn dienst voor de ME pas om 00.30 uur eindigt en hij volgens zijn dagrooster om 7.00 uur weer moet beginnen, zou Kees een overtreding van de Arbeidstijdenwet (Atw) maken. Hij moet immers zijn verplichte rust van elf uur nemen. Feitelijk kan Kees op 1 mei dus pas om 11.30 uur beginnen. Hij stopt dan om 15.00 uur, zoals in zijn dagrooster staat aangegeven.

Meningsverschil

De verschuivingsvergoeding levert soms de nodige vraagtekens op.

Door: Alie Nijboer, jurist

Zijn leidinggevende en de planner zijn het niet met Kees eens. Kees stelt dat hij zijn dienst op 1 mei als volgt moet verantwoorden: van 11.30 uur tot 15.00 uur feitelijke dienst en arbeid. Vervolgens van 7.00 tot 11.30 uur geen feitelijke arbeid. Deze uren worden wel afgeschreven van het jaarwerkplan (ook wel CAO-compensatie genoemd). Dat is de afspraak die de bonden met de minister hebben gemaakt. De leidinggevende van Kees zegt dat hij de overuren op Koninginnedag, gedeeltelijk terug moet nemen op 1 mei (van 7.00 tot 11.30 uur). Kees kan zich hier niet in vinden en daar heeft hij gelijk in.

Afschrijving jaarwerkplan

dinggevende. Dat brengt ons op het volgende: de ver-

De overuren die Kees op Koninginnedag heeft gemaakt, dient hij in overleg met zijn leidinggevende in tijd en/of geld terug te nemen c.q. uit te laten betalen. Dat kan niet zolang er sprake is van een dagrooster. Een wijziging in het dagrooster kan alleen met toestemming van de collega. Bovendien hebben de bonden met de verschuivingsregeling afgesproken dat de uren die de collega niet maakt, door een verschuiving in het dagrooster, wel in mindering worden gebracht op het jaarwerkplan. Kees had in principe wel willen werken, maar mocht dat niet.

schuivingsvergoeding. Wanneer heb je hier recht op?

Verantwoording

Kees werkt in de basispolitiezorg, maar is ook inzetbaar als ME’er. Roosterwijzigingen in zijn werk leidden dit jaar tot een meningsverschil met zijn lei-

Doel van de verschuivingsvergoeding is ‘rust in de roosters’. Collega’s zouden zo meer zekerheid moeten krijgen over de geplande vrije tijd. Het dagrooster van Kees geeft aan dat hij op 30 april vrij heeft. Op 1 mei draait hij een vroege dienst en moet hij dus van 7.00 tot 15.00 uur werken. Op Koninginnedag wordt hij echter opgeroepen voor de ME. Hij draait dan een dienst van 8.30 tot 00.30 uur. Zijn vrije dag komt hiermee te vervallen. De uren die Kees dan maakt, worden gezien als overuren. Deze worden gecompenseerd volgens artikel 27 uit het ‘Besluit bezoldiging politie’ in tijd, geld of een combinatie van beide. Daarnaast geldt een toeslag.

20

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

De verantwoording dient in deze casus als volgt plaats te vinden. De uren die op 1 mei voor Kees gepland staan in het dagrooster, van 7.00 tot 11.30 uur, worden gezien als niet feitelijk gewerkte uren. Deze uren worden wel afgeschreven van het jaarwerkplan. De uren die Kees van 11.30 uur tot 15.00 uur heeft gewerkt, worden genoteerd als feitelijk gewerkte uren en worden ook van het jaarwerkplan afgeschreven.

Problemen? Heb jij ook problemen met de verschuivingsregeling? Laat het ons weten via ibb@acp.nl


: Acp.nl/pensioen

Dossier Pensioen: Prepensioenregelingen en overgangsrecht Door: Alie Nijboer, beleidsmedewerker CBB

De fiscale maatregelen die in 2006 door het toenmalige kabinet getroffen werden, hadden als direct gevolg dat de prepensioenregelingen niet langer houdbaar bleven. Over deze regelingen en het overgangsrecht heerst nog veel onduidelijkheid onder de leden van de ACP. Ter verheldering in dit artikel handige achtergrondinformatie en uitleg over de mogelijkheden na afschaffing van de prepensioenregelingen. Vroeger werd veel gebruikgemaakt van de VUT (Vervroegde Uittreding). Deze regeling is in 1997 afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam de FPU-regeling (Flexibel Pensioen en Uittreden). Een regeling waarbij elke politieambtenaar zelf een potje vulde, door middel van premiebetaling, om vervroegd te kunnen stoppen met werken. Er werd dus een overstap gemaakt van een omslagstelsel (VUT) naar een kapitaaldekking (FPU). Deze stap werd genomen om het mogelijk te maken dat je op 62-jarige leeftijd uit dienst kon treden tegen 70 procent van het laatstverdiende inkomen. Daarnaast gold tot 1 januari 2001 voor de executieve medewerker en de ‘aangewezen ATH medewerker’ nog de FLO-regeling (Functioneel Leeftijdsontslag). Daarvoor in de plaats werd de AFUP (algemeen en specifiek) geïntroduceerd, wat voor de executieve collega’s een aanvulling op de FPU-uitkering was. De AFUP algemeen bood een aanvulling op de FPU voor niet executieve collega’s. Ook voor deze regeling moest premie betaald worden, waardoor elke deelnemer zijn eigen potje met pensioengeld spaarde. De FPU en AFUP werden echter in 2006, net als de voorlopers VUT en de FLO-regeling, afgeschaft.

het jaar 2006 een overgangsregeling afgesproken. Deze regeling zorgt er voor dat een beperkte doelgroep gebruik kan blijven maken van de regeling. Je moet dan wel voldoen aan een aantal criteria: geboren voor 1 januari 1950 en vanaf 1 april 1997 onafgebroken in overheidsdienst. De opbouw van pensioen over de jaren 2001-2005 in de AFUP (algemeen en specifiek) is toegevoegd aan jouw eigen pensioenpot.

ABP keuzepensioen Op dit moment kunnen medewerkers dus nog steeds gebruik maken van de ‘Bijzondere ontslaguitkering politie’ of de FPU. Beide regelingen hebben een soort uitsterfconstructie. Maar wat als je niet onder bovenstaande overgangsmaatregelen valt? In dat geval val je automatisch terug op het ABP keuzepensioen. Bij dit pensioen heb je de mogelijkheid om tussen de 60 en 70 jaar uit dienst te treden. Daarbij geldt ‘hoe eerder je uit dienst treedt, hoe lager het pensioen zal zijn’ en ‘hoe later je uit dienst treedt, hoe hoger je pensioen zal zijn’. Jouw pensioenpot moet immers over een langere of kortere tijd worden uitgesmeerd.

Overgangsregelingen Ten tijde van de afschaffing van de FLO-regeling (eind 2000), werd de ‘Bijzondere ontslaguitkering politie’ als overgangsrecht in het leven geroepen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet je op 1 januari 2001 al vijftig jaar of ouder zijn. Daarnaast moet je op 12 maart 1999 en 31 december 2000 executief of ‘aangewezen ATH’-medewerker zijn geweest. Ook voor de FPU is er in

Meer informatie? Kijk voor meer informatie over de FPU op www.abp.nl Over de Bijzondere ontslaguitkering politie kom je meer te weten op www.cao-politie.nl (onder ‘Wet- en regelgeving’).

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

21


: Acp.nl/prijspuzzel Horizontaal 1. Voedsel; 4. Jongensnaam; 6. Soort zwijn; 8. Indien; 10. Officiersopleiding; 11. Fooi; 13. Lekkernij; 14. Durf; 17. Godsdienst; 20. Titel; 21. Showlopen; 25. Jenever; 27. Deel van de dag; 29. En anderen; 30. Op dit moment; 31. En dergelijke; 32. Bijbeldeel; 33. Scheur; 36. Toegang tot garage; 39. Taalkundige term; 40. Oude lengtemaat; 42. Water in Friesland; 43. Paard; 45. Grondige afkeer hebben; 47. Oppervlaktemaat; 48. Familielid; 50. Onderricht; 52. Gier; 53. Loot; 54. Pekel.

Verticaal

1

2 8

11

6 10

7

10a 14

18 21

19 22

23

26 30

39

35

28 32

36

37

38

39a

41

43

42 44 48

52

De letters op 7-51-17-1-40-15-22-44-23-29-52-10a-42-46-39-53 vormen de oplossing van deze puzzel

49

45

46

49a

50 53

47 51 54

49a-4-47-38-43-39a-5-6-19-31- en 28

Pluimprijs voor de oplossing! Heb jij de oplossing van de puzzel gevonden? Stuur dan een kaart naar: Politievakbond ACP, Postbus 290, 3830 AG Leusden, mail: prijspuzzel@acp.nl of verstuur je antwoord via: www.acp.nl/prijspuzzel Je maakt dan kans op een fraaie prijs: een paarse pluim (waardebon) ter waarde van € 100,-. De Pluim biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen, van een gezellig diner tot een surfclinic of voetbalwedstrijd naar keuze. De keuzemogelijkheden zijn onderverdeeld in negen thema's. Wil jij weten uit welke belevenissen je als winnaar kan kiezen? Kijk dan op: www.mijnpluim.nl

Winnaar april De oplossing van de puzzel in het aprilnummer luidt: ‘de dienst nationale recherche’. De winnaar is: J.S. van Belzen uit Arnemuiden. De winnaar heeft de gewonnen pluimprijs thuisgestuurd gekregen.

De pluimprijs biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen.

22

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

16

24

31

34

15 20

27

29

40

5

13

17

25

4 9

12

33

2. Vruchtennat; 3. Soort verlichting; 5. Tuin; 6. Emeritus; 7. Nederlaag; 9. Zonder titel; 10. Karaat; 11. Eetlust; 12. Ego; 15. Vogelprodukt; 16. Jongensnaam; 18. Clown; 19. Vreemde munt; 21. Edel dier; 22. Interest; 23. Communicatiemiddel; 24. Kompasstreek; 26. Bijbelse naam; 28. Ned. Talen Instituut; 33. Agrariër; 34. Tennisterm; 35. Transpireren; 37. Ned. Krant; 38. Telwoord; 41. Lager onderwijs; 42. Daar; 44. Intern. Noodsein; 45. Hare Majesteit; 46. Nederland; 47. Onaangepast iemand; 49. Jongensnaam; 51. Economische Zaken.

3


ACP Plus Consulenten gezocht Seniorconsulenten zijn ACP’ers die (onlangs) gestopt zijn met werken en die zich willen inzetten voor het onderhouden van sociale contacten met gepensioneerde leden binnen hun regio. De seniorconsulent organiseert (thema)bijeenkomsten voor jubilarissen en seniorleden, geeft invulling aan ‘lief en leed’ en heeft een doorverwijsfunctie.

Nieuwsbrief nr. 2 mei 2010 the wordt op maandagmiddag 25 oktober 2010 gehouden in ‘Het Witte Huis’ te Donkerbroek. ACP Plussers worden persoonlijk uitgenodigd. • Regio Twente De regio Twente houdt op 4 november 2010 de jubilarissen/ACP Plus-middag te Reutum (gemeente Tubbergen). ACP Plussers worden persoonlijk uitgenodigd.

Plusconsulenten zijn als ACP’ers het eerste aanspreekpunt voor (oudere) leden uit de regio. De plusconsulent adviseert en informeert bij zaken op het gebied van werk en inkomen. Plusconsulenten maken deel uit van de regionale of landelijke raad en zijn door hun kennis in staat de hulpvraag van leden te beantwoorden of deze leden zo goed mogelijk door te verwijzen.

CNV 65-pluslijn

Voor beide groepen consulenten geldt dat zij door trainingen goed op hun taak worden voorbereid. Je kunt je opgeven als consulent, of meer informatie aanvragen via acpplus@acp.nl

Sectie-indeling ACP Plus

Agenda • Regio Brabant Zuidoost Donderdagmiddag 14 oktober 2010 wordt wederom een ACP-regiomiddag gehouden voor de regio Brabant Zuidoost. De bijeenkomst vindt plaats in Zalencomplex Valkenhorst (Oirschotsedijk 23) in Eindhoven. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Alle ACP-leden, jong en oud, uit de regio zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst worden de ACP-jubilarissen in het zonnetje gezet. • Sectie 1 De jaarvergadering van de regio's Groningen, Fryslân en Dren-

ACP voor ACP Plus

ACP Plussers kunnen met vragen over inkomen, gezondheid, vervoer en wonen terecht bij de CNV 65-pluslijn. Deze lijn is op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via 030-751 10 02 (lokaal tarief). Of kijk op www.cnv.nl

Sectie

Regio’s

Sectie 1

Groningen, Fryslân, Drenthe Karel Roos - tel: (0593) 552990 - e-mail: roos.k@telfort.nl

Sectie 2

IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Flevoland Cees Weststrate - tel: (0318) 656959 - e-mail: info@weststrate-ede.nl

Sectie 3

Utrecht, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek Frans v.d. Looy - tel: (020) 6198341 - e-mail: f.j.c.van.looy@hetnet.nl

Sectie 4

Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid Roel Mulder - tel: (0172) 218334 - e-mail: mulderroel@hotmail.com

Sectie 5

Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant Noord, Brabant Zuidoost, Limburg Noord, Limburg-Zuid, Politieacademie Theo Heins - tel: (043) 4098350 - e-mail: heinsvanmulekom@home.nl

Sectie 6

KLPD Tim Moerland – tel: (030) 6035039 - e-mail: timmoerland@hetnet.nl

Website Telefoon/E-mail Digitale nieuwsbrief Magazine Politiebericht

www.acp.nl/acpplus 033 495 28 88 óf acpplus@acp.nl www.acp.nl/nieuwsbrief www.acp.nl/politiebericht


: Acp.nl/acpplus

Jaarvergadering ACP Plus druk bezocht Door: Karel Roos, secretaris ACP Plus

Op landgoed Bronbeek in Arnhem werd op woensdag 21 april de jaarvergadering van ACP Plus gehouden. De opkomst was groot. Er waren zo’n 120 ACP Plussers aanwezig.

Na een welkomstwoord van ACP Plus-voorzitter Gerard Hampsink hield Aukje Smet, algemeen secretaris van de ACP, een overweging over de ‘strijd’ tussen generaties en het belang om juist solidair met elkaar te zijn. Vanuit het dagelijks bestuur van de ACP was ook Wiep van der Pal aanwezig. Hij legde de aanwezigen uit waarom de ACP genoodzaakt was om met ingang van 2010 de regeling ZNB te beëindigen. Ook beantwoordde hij vragen over dit onderwerp. Na afloop van zijn duidelijke uitleg kreeg hij een stevig applaus.

Afscheid bestuursleden Tijdens de vergadering nam ACP Plus afscheid van drie leden van het Dagelijks Bestuur: secretaris Frans Timmerhuis, penningmeester Sjef Janssen en algemeen adjunct Piet Dekker. De drie heren zijn jarenlang het gezicht geweest van ACP Plus/Senioren ACP. Met een persoonlijk woord van Aukje Smet en uiteraard bloemen en een cadeau werden de aftredend bestuursleden bedankt voor hun inzet. Frans Timmerhuis en Sjef Janssen zeggen ACP Plus nog niet helemaal vaarwel. Zij blijven zich inzetten als seniorconsulent. Ook vertegenwoordigen zij nog steeds de ACP in de Landelijke Adviesraad Senioren (LARS) van het CNV. De LARS organiseert onder andere de ODP (Onder Dezelfde Paraplu) bijeenkomsten. (zie ACP Plus-pagina 23 , red.)

Verkiezing Na dit afscheid volgde de verkiezing en benoeming van de opvolgers. Secretaris Karel Roos en algemeen adjunct Cor Maat konden gelijk worden benoemd. Voor de functie van penningmeester was een verkiezing nodig. Na zorgvuldig tellen van de stemmen, bleek Piet van den Boogaart te zijn gekozen. ACP Plus heet de nieuwe bestuurders van harte welkom en wenst hen veel succes met hun werk in het Dagelijks Bestuur.

Lunchen en luisteren

ACP Plus-voorzitter Gerard Hampsink hield aan het begin van de jaarvergadering als vanouds een mooi welkomstwoord.

24

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

Het huishoudelijk ochtendprogramma werd afgesloten met de traditionele rijsttafel. Na de lunch konden de aanwezigen luisteren naar Tweede Kamerlid Agnes Wolbert. Zij gaf in het kort haar mening over de toekomst van het ouderenbeleid in Nederland. Daarna konden de aanwezigen vragen stellen. De PvdA-politica gaf hierop uitgebreid antwoord. Agnes besloot haar lezing met het advies om goed de verkiezingsprogramma’s te lezen en te kijken wat alle partijen willen betekenen voor ouderen. Na de lezing werd de jaarvergadering afgesloten. Bij vertrek ontvingen alle aanwezigen tenslotte nog een paraplu met daarop het nieuw ontworpen ACP Plus-logo.


: Acp.nl/actueel

Fotowedstrijd ‘Politiewerk’ 2010 Door: Rob Mussert, projectmedewerker

De vakantieperiode komt er weer aan. Even weg van het werk en tot rust komen. Aandacht voor het gezin, voor de inwendige mens en bij voorkeur genieten van mooi weer in een heel ver land. Toch zit het politiewerk in het bloed. Dingen die een ander niet opvallen, pakken wel de aandacht van jou en je collega’s. Soms is dit grappig, soms zijn het erbarmelijke omstandigheden, een slapende agent, een actiemomentje of iets heel heftigs.

Foto’s insturen De uitdaging voor deze zomer is om één of meer van dit soort momenten vast te leggen met de fotocamera. Stuur daarom jouw foto’s van politiewerk van ergens op de wereld (mag ook binnen Nederland zijn) per e-mail naar reactie@ acp.nl o.v.v. Fotowedstrijd ‘Politiewerk’ 2010. Deze ingestuurde foto’s mogen door de ACP vrij worden gebruikt in de eigen media (website, Politiebericht, etc.).

Mooie prijzen Je kunt de foto’s inzenden tot 10 september 2010. Alle foto’s worden door professionals van Calumet Nederland beoordeeld. De winnaars van de fotowedstrijd maken kans op mooie prijzen.

Een mooie foto van politiewerk geschoten? Stuur deze dan voor 10 september 2010 naar reactie@acp.nl o.v.v. Fotowedstrijd ‘Politiewerk’ 2010. POLITIEBERICHT mei/juni 2010

25


Column Martin van der Linden

Vakbond en Twitter ‘Nu proberen bericht naar Hyves te zenden via mobiele telefoon.’ ‘In Parijs aangekomen, YES!’ ‘Wat doet het CNV eigenlijk voor personeel in de Acountancy?’ Zo maar een willekeurige selectie van berichten die in de afgelopen drie kwartier werden geplaatst door mensen die ik volg op Twitter. Het eerste bericht heb ik ter kennisgeving aangenomen, de afzender van het tweede bericht heb ik een goede vakantie gewenst, de afzender van het derde bericht, is na een korte berichtenwisseling CNV-lid geworden. Twitter en andere sociale netwerken, maken het mogelijk om als lid van een vereniging of als gewoon geïnteresseerde direct te reageren op de laatste ontwikkelingen of om heel snel even een vraag te stellen en/of commentaar te leveren. Wat is Twitter? Als je nog niet gehoord hebt van Twitter of nog niet weet wat het nu precies is: het is een dienst om korte berichtjes (tweets) op internet te plaatsen, van maximaal 140 tekens. Kijk maar eens naar mijn twitterpagina (www.twitter.com/elegantchaos) om een idee te krijgen van hoe het werkt. In eerste oogopslag ziet het er nutteloos en onzinnig uit. Maar de kracht van Twitter, en waarschijnlijk ook het grote succes ervan, zit hem in het gemak waarmee je de berichten kan plaatsen. Via een internetbrowser of via speciale programmaatjes vanaf de computer of mobiele telefoon. Zonder al te veel moeite kan je vanaf iedere denkbare locatie je twitterpagina updaten. Het andere grote pluspunt van Twitter is het gemak waarmee je andere twitteraars kunt volgen, zodat je op de hoogte blijft van waar zo'n persoon of bedrijf op dat moment mee bezig is. Wat kan de vakbond doen met Twitter? Zo maar een paar ideeën: 1. op de website live berichten volgen van grote evenementen, stakingen of acties, 2. bestuurders en (beleids-) medewerkers kunnen twitteren over hun dagelijkse bezigheden en zo de achterban op de hoogte houden van waar de bonden mee bezig zijn en 3. van minuut tot minuut kunnen er updates worden gepost, direct vanachter

26

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

Columnist Martin van der Linden (34) is Communicatieadviseur van de CNV Vakcentrale op onder andere het gebied van internet, sociale media en online marketing.

de onderhandelingstafel. Waar de leden dan ook direct weer op kunnen reageren. (CNV Hout en Bouw had vorig jaar de primeur door te twitteren tijdens de onderhandelingen voor de Woondiensten CAO). Wat kan je er zelf mee? Naast de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van - en je actief te bemoeien met - het laatste vakbondsnieuws, is Twitter een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten die op jouw vakgebied actief zijn en om jouw netwerk te onderhouden. Op www.cnv.nl/twitter is een goede handleiding voor beginners te downloaden, geschreven door sociale media-expert Paulus Veltman. Ook vind je daar een overzicht van twitterende CNV-bonden en medewerkers. Je kunt mij natuurlijk ook gaan volgen en een vraag stellen. Je vindt me op www. twitter.com/elegantchaos


Op bezoek bij

: Acp.nl/actueel

Brabantse collega’s Door: Johan Kerbel, regiobestuurder

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp en regiobestuurder Johan Kerbel brachten op een mooie dag in april een bezoek aan de regio Midden- en West-Brabant. Al vroeg in de ochtend werden zij in het politiebureau in Oosterhout hartelijk ontvangen door enkele bestuursleden van de Regionale Raad van Midden- en West-Brabant. Verschillende facetten van het politiewerk kregen deze dag aandacht. Zo werd gestart met een briefing van de noodhulp, waarna Gerrit in gesprek ging met de collega’s. De aandacht ging vooral uit naar de capaciteit van de noodhulp. En dan vooral de aanvulling vanuit andere teams op de bestaande capaciteit. Dit wordt mede veroorzaakt door de vele collega’s uit de noodhulp die ook inzetbaar zijn voor de ME. En die wordt steeds vaker ingezet bij evenementen. “Een blik op de evenementenkalender van de regio en het lijkt of het leven een groot feest is”, aldus de verwoording door één van de collega’s. Gerrit stelde dat de collega’s de maatschappelijk aanvaardbare grens goed in de gaten moeten blijven houden.

Reorganisatie Na het bezoek aan de noodhulp schoof de ACP-delegatie aan bij een briefing van het wijkteam in Oosterhout, waarna het gezelschap zich verplaatste naar Breda. Daar bezochten Gerrit en Johan onder meer de unit Informatie en Inlichtingen, waar gesproken werd over de komende reorganisatie binnen deze dienst en de zorgen die hierover bestaan. Aanwezige medezeggenschappers gaven aan dat zij dit reorganisatieproces nauwlettend volgen. De ACP houdt uiteraard ook een vinger aan de pols.

binnen deze dienst zowel mensen met een specifieke opleiding als mensen met een BOA-diploma (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Over deze opleidingsverschillen binnen de unit wilden de collega’s graag praten met de aanwezige ACP’ers. De medezeggenschappers in de regio moeten nadrukkelijk blijven scannen welke werkzaamheden collega’s met een BOA (moeten) verrichten. Daar bestaat veel onduidelijkheid over.

Mooie afsluiting De ACP-collega’s hadden als gadget voor de medezeggenschapverkiezingen overigens de didgeridoo (een blaasinstrument) aangeschaft. Met de aanwezigen werd voor een foto een ‘orkest’ samengesteld. Een mooie afsluiting van een interessante dag.

Mediabeleid? Verder kreeg het team Breda Zuidoost een bezoek van de ACP. Dit team wilde het hebben over het ‘mediabeleid’ van de vakbonden. De een vindt dat de landelijke politiebonden teveel in beeld komen. De ander vindt dat dit nog te weinig gebeurt. De collega’s zeggen in ieder geval tevreden te zijn over het feit dat Gerrit bepaalde zaken uitlegt in de media. Ook voelen zij zich gesteund, omdat de ACP in de media opkomt voor de politieambtenaren.

Opleidingsverschillen Als slot van de dag bracht de delegatie van de ACP een bezoek aan de unit Arrestanten en Vervoer, gevestigd in de keldergewelven van de rechtbank in Breda. Er werken

De ACP-collega’s hadden als gadget voor de medezeggenschapverkiezingen de didgeridoo (een blaasinstrument) aangeschaft. POLITIEBERICHT mei/juni 2010

27


: Acp.nl/ivvp2010

ADVERTORIAL

Gratis naar vierde editie IVVP-beurs Door: Rob Mussert, projectmedewerker

De ACP is ook dit jaar weer aanwezig op de IVVP-beurs. De vakbeurs voor politie, justitie, defensie & security wordt dit keer gehouden van dinsdag 22 tot en met donderdag 24 juni in de Evenementenhal Gorinchem. ACP op beurs Evenals voorgaande jaren zal ook de ACP met een stand op de IVVP aanwezig zijn. De grootste en sterkste politiebond staat klaar voor al jouw vragen over zaken als reorganisaties en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. En heb je al nagedacht over de consequenties van langer doorwerken? Ook over leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft de ACP haar mening. Maar misschien ga je liever op zoek naar de laatste snufjes uit de webwinkel (www.acp.nl/webwinkel). Of ben je benieuwd naar de speciale beursactiviteit die de ACP ditmaal heeft georganiseerd? Je kunt natuurlijk ook gebruikmaken van de spectaculaire beursaanbieding van de ACP: een Gerber multitool voor slechts 30 euro.

Gratis op bezoek

ACP’ers bezoeken gratis de vakbeurs IVVP in Gorinchem.

De vierde editie van de vakbeurs vormt drie dagen lang het middelpunt van terrorismebestrijding, openbare orde en veiligheid in Nederland. ACP’ers kunnen de beurs dit jaar weer gratis bezoeken.

Ontwikkelingen vakgebied Professionals binnen politie, justitie, defensie en security kunnen zich tijdens deze drie dagen volledig op de hoogte stellen van alle ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Op een beursvloer van ruim 4.000 m2 staan vele standpresentaties van leveranciers op het gebied van onder meer voertuigen, wapens en munitie, communicatieapparatuur, persoonlijke uitrusting, opleidingen en cursussen, camerasystemen, bepantsering en signalering van voertuigen, identificatie en detectieapparatuur, bewakingssystemen, toegangscontrole etc. Behalve standpresentaties vinden er ook een aantal demonstraties plaats, zoals de verdedigingstechnieken van Krav Maga. Verder geeft de politiehondenvereniging Hardinxveld Giessendam een training van politiehonden.

28

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

Namens de ACP ben je van harte uitgenodigd om gratis een volledig verzorgd bezoek te brengen aan deze beurs. Als bijlage van dit Politiebericht vindt je een gratis toegangskaart ter waarde van 20 euro. Op vertoon van deze kaart heb je recht op: Gratis parkeren Gratis toegang tot de beurs voor 1 persoon per kaart Gratis gebruik van garderobe Gratis beursplattegrond (zolang de voorraad strekt) Gratis beurscatalogus (zolang de voorraad strekt) Gratis hapjes en drankjes

Vakbeurs IVVP 2010 Data en openingstijden: Dinsdag 22 juni van 10.00 tot 17.00 uur Woensdag 23 juni 2010 van 10.00 tot 22.00 uur (let op speciale avondopenstelling) Donderdag 24 juni 2010 van 10.00 tot 17.00 uur Locatie: Evenementenhal Gorinchem Meer info: www.ivvp.nl


: Acp.nl/boekscout

Boekrecensie: ‘Als je ze nodig hebt’ Door: Jasper Achterbergh, beleidsondersteuner

“Dit boek is bedoeld voor iedereen die op verjaardagen agenten lastig valt met vragen die soms nergens op slaan.” Zo begint collega Wijnand van der Meer, werkzaam in Leiden, zijn boek ‘Als je ze nodig hebt’. Het zet meteen de toon voor de rest van het boek. ‘Als je ze nodig hebt’ geeft een eerlijk beeld van de inhoud van politiewerk. Het biedt daarmee ook een tegenwicht aan alle vooroordelen die over het politievak bestaan. In die zin zou elke collega voordat hij of zij naar een verjaardag gaat een aantal exemplaren in de binnenzak moeten steken om uit te delen aan de ‘lastige’ vragenstellers.

Altijd te laat In zijn boek bespreekt Van der Meer de verschillende aspecten van het politievak. Dit doet hij met een nuchtere blik en hij schroomt niet om ook eerlijk naar zichzelf te kijken. Het boek bestaat uit korte verhalen die allemaal één ding met elkaar gemeen hebben: ze beschrijven het politievak in alle facetten. Van der Meer begint met de grootste ergernis van burgers: de politie komt altijd te laat. Deze constatering klopt volgens Van der Meer, maar is ook zeker te verklaren. Toch biedt hij zijn excuses aan voor al die keren dat hij zelf te laat kwam. De eerlijkheid in het boek zit hem in de reacties van de schrijver (en collega’s) op alles wat hem overkomt. Zwarte humor rondom een zelfdoding. De worsteling met papierwerk aan het begin van zijn carrière. Het feit dat hij zichzelf constant de vraag blijft stellen wat er de volgende keer beter kan. Maar ook de beschrijving van een stiekeme traan.

Vermakelijk actueel Het boek is voor het eerst uitgebracht in 2008, maar blijft door de thema’s actueel. De administratieve rompslomp, het omgaan met alcoholverslaafden, burenruzies, daklozen en springers. Voor de meeste (executieve) collega’s zijn deze onderwerpen gesneden koek, maar voor de burgers met wie zij in aanraking komen niet. Het boek helpt hen misschien om beter te begrijpen dat politiemensen vooral ook gewoon mensen zijn. Zoals Van der Meer het zelf verwoordt in zijn inleiding: “U zult lezen dat dit werk soms heftige dingen met zich meebrengt en dat een agent het soms zwaar te verduren krijgt. Een agent is ook maar een mens.” Voor collega’s is het echter een ‘feest’ van herkenning. Door de toegankelijke stijl en de nog altijd actuele thema’s is het een vermakelijk boek.

Citaat uit boek Als je ze nodig hebt: ‘Een agent is ook maar een mens.’

Bestellen? Wil je meer informatie over ‘Als je ze nodig hebt’ of wil je het boek bestellen? Kijk dan op www.acp.nl/boekscout Het ISBN-nummer van het boek is: 978-90-8834-343-8.

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

29


Stopper Politiebericht

SPECIAAL VOOR JOU, DE JONGEREN PZP

23-04-2010

16:33

Pagina 1

ADVERTEREN IN DIT MAGAZINE?

Verzekerd zijn voor alleen díe zaken die jij vergoed wilt hebben? Dat kan met de Aanvullende Verzekering Jongeren PZP (Jongeren Politie Zorgpolis). De dekking is heel compleet en bestaat alleen uit zaken die je op deze leeftijd nodig hebt. Inclusief tandartsdekking De Aanvullende Verzekering Jongeren PZP biedt ook dekking voor tandarts- en orthodontiekosten. Meer informatie Meer informatie vind je op de website www.pzp.nl, bel met het accountteam PZP: 0900-900 88 77 of e-mail naar accountteampzp@cz.nl.

ADVERTENTIE JONGEREN_PZP staand_aangepast 94x137mm.indd 1

Bel met: Daphne Haefkens T 026-750 18 64 E daphne.haefkens@pshmediasales.nl I www.pshmediasales.nl

21-10-2009 10:01:58

Het ACP verzekeringspakket: goede dekking voor een scherpe prijs! verzekering ACP/CNV korting aansprakelijkheid 15% inboedel 15% kostbaarheden 15% ongevallen 15% opstal 15% reis 15%

VERZEKERINGEN

Bespaart u al € 100 op uw verzekeringen?

Tot 15% korting!

Tot 15% korting! Vraag naar de voorwaarden.

VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, HYPOTHEKEN MET HET ACCENT OP Ù

Ù ontvangt ook een pakketkorting: hoe meer verzekeringen in het pakket, des te hoger uw korting. Deze kan oplopen tot 10%. U bespaart dus al gauw meer dan € 100 per jaar! Maak ook gebruik van ons aanbod! Bel op werkdagen: 0900 - 350 3500

www.meeus.com/cnv

Meeùs is onderdeel van AEGON.

id5_MAD_2319917_008.indd 1

26-3-2010 14:57:11


: Acp.nl/actueel

Reünie De Kleiberg Locatie De Kleiberg van de Politieacademie sluit deze zomer definitief haar deuren. Na de zomer wordt het opleidingswerk voortgezet op de verbouwde locatie aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. Daarom wordt op zaterdag 12 juni van 10.00 tot 17.00 uur op De Kleiberg een reünie gehouden. Alle studenten en medewerkers, die vanaf de ingebruikname in 1967 in dit gebouw hun opleiding hebben gevolgd of er gewerkt hebben, zijn hiervoor uitgenodigd. Meer informatie? Op zoek naar meer informatie of wil jij je vast inschrijven voor de feestelijke dag? Ga dan naar www.acp.nl/reuniekleiberg

Twitterende collega’s? Actief zijn op sociale media als Hyves, Facebook en/of Twitter is anno 2010 de gewoonste zaak van de wereld. Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord en een groeiend aantal mensen in de samenleving maakt vol enthousi asme gebruik van de mogelijkheden. Zijn moderne communicatiemiddelen als Twitter echter ook populair onder collega’s? Om een antw oord op deze vraag te vinden is de redactie van Politiebericht op zoek naar collega’s die al gebruik maken van de bekende blog site. Ben jij zo’n twitterende collega? Stuur ons dan een reactie (DM ) via Acp.nl/twitter

Bureau Ganzenhoef 25 jaar Het politiebureau Ganzenhoef bestaat op zondag 27 juni 25 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een feestelijke receptie. Oude en nieuwe collega’s zijn van 15.00 tot 18.00 uur welkom aan het bureau aan de Ganzenhoef 35 in Amsterdam Zuidoost. Onder het genot van een hapje en een drankje is er die middag de gelegenheid om het bureau te bekijken en oude herinneringen op te halen. Aanmelden kan via de mail aan Ganzenhoef-25-jaar@amsterdam.politie.nl Foto’s De organiserende collega’s komen ook graag in het bezit van oude foto’s en of leuke anekdotes. Deze beelden en gegevens kunnen ook worden doorgemaild.

Ben jij een collega die actief is op Twitter? Stuur ons een reactie (DM) via Acp.nl/twitter

Reünie gemeentepolitie Apeldoorn

eentepolitie Apeldoorn Oud-collega’s van de gem tember 2010 een houden op zaterdag 11 sep die deel heeft en feestelijke reünie. Iedere s executief en (du uitgemaakt van het korps lkom. we te administratief) is van har dan snel op bij het Wil je er bij zijn? Geef je ormatie over de inf organisatiecomité. Meer euniegpa.nl w.r reünie is te vinden op ww

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

31


: Acp.nl/vereniging

Belangenbehartigers Pastoraatteam Het pastoraatteam staat collega’s bij in moeilijke situaties op het werk of privé. Zij zijn beschikbaar voor hulpverlening in de regio’s die bij hun naam staan vermeld.

Iedere regio heeft zijn eigen ACP-coördinator op het gebied van de Individuele BelangenBehartiging (IBB). Indien je als ACP-lid vragen of problemen hebt, met betrekking tot jouw rechtspositie, dan kun je de coördinator uit jouw regio benaderen. Onderstaand de namen met contactgegevens per regio. Groningen - A. Bloemendal in Groningen dienst: 050 587 16 12 mobiel: 0611 34 52 39 e-mail: bert.bloemendal@groningen.politie.nl

Groningen & Drenthe - H. Patberg mobiel : 0653 22 75 75

Fryslân - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl

Fryslân & Flevoland - D.J. van Es tel.: 0527 61 74 71

Drenthe - H. Fieten in Assen dienst: 0592 452 603

IJsselland & Twente - J. Marcus mobiel : 0620 30 59 95

IJsselland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl

NO-Gelderland - J. Bisschop mobiel: 0651 42 91 03 Gelderland Midden - W.J.P. Steenbergen tel.: 0317 41 49 59 Gelderland Zuid & Brabant Noord - P.G. Versteegt tel: 0318 69 26 46 mobiel: 0625 56 50 92 Noord Holland Noord - J.P. de Vries tel.: 0222 31 51 95 mobiel: 0615 82 93 54 Kennemerland, Utrecht & Hollands Midden - F.A. Groot mobiel: 0653 12 92 18 Gooi en Vechtstreek - J. Hirt tel: 033 495 28 88 Haaglanden - N.J. v.d. Geest tel ./mobiel: 070 327 74 78 / 0653 46 86 21 Rotterdam-Rijnmond - P. de Korte tel ./mobiel: 0344 61 78 75 / 0640 75 83 02 Zuid-Holland Zuid - P. v.d. Boogaart tel.: 078 630 39 14 Midden- en West Brabant & Zeeland - J. Hirt tel: 033 495 28 88 Brabant Z-O - H. van Kamp tel.: 040 254 24 57 / 040 233 20 30 Limburg Noord & Zuid - H.W.M. Willems tel.: 0475 53 55 14 mobiel: 0654 96 42 21 KLPD & Senioren - P. de Korte tel.: 0344 61 78 75 mobiel: 0640 75 83 02 Politieacademie - H. Bloemhof tel.: 0517 41 47 96 mobiel: 0622 94 13 51

32

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

Twente - G.H. Tijhuis in Hengelo (OV) dienst: 053 455 59 50 e-mail: rik.tijhuis@twente.politie.nl Noord- en Oost-Gelderland Y.S. de Jong in Winterswijk mobiel: 0616 45 81 86 e-mail: i.jong5@chello.nl Gelderland Midden - C.P. Weststrate in Ede privé: 0318 65 69 59 mobiel: 0622 94 72 45 e-mail: info@weststrate-ede.nl Gelderland Zuid W.P.J. Janssen Bouwmeester in Weurt dienst: 024 327 63 68 e-mail: Willie.JanssenBouwmeester@gelderlandzuid.politie.nl Utrecht - M.W. van Rijkom in Nieuwegein mobiel: 0651 43 98 18 e-mail: rien.van.rijkom@utrecht.politie.nl Noord-Holland Noord - H. van de Lagemaat in Benningbroek mobiel: 0654 95 30 20 email: hesila@quicknet.nl Zaanstreek-Waterland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Kennemerland - A. van Tol in Hoofddorp mobiel: 0651 00 07 08 e-mail: arie.van.tol@kennemerland.politie.nl Amsterdam-Amstelland - T.A.J. Ebing te Purmerend mobiel: 0642 61 62 78 e-mail: ibb.acp@hotmail.com Vakgroep THO Amsterdam-Amstelland H.J.B. de Nijs in Amsterdam mobiel: 0620 63 37 11 e-mail: harrydenijs@hotmail.com

Gooi- en Vechtstreek - A.C. Driessen in Huizen mobiel: 0627 09 89 65 e-mail: anco.driessen@gooi.politie.nl Haaglanden - P.H.M. de Kler in Leidschendam mobiel: 0615 22 57 20 e-mail: pietann@hetnet.nl Hollands Midden - J. van Manen in Reeuwijk dienst: 0182 58 73 70 mobiel: 0625 53 84 92 e-mail: manen26@xs4all.nl Rotterdam-Rijnmond - W. Kolthof te Nieuw Beijerland mobiel: 06 41 85 83 62 Zuid-Holland Zuid - P. de Mik in Sliedrecht dienst: 078 630 89 27 mobiel: 0623 36 85 17 e-mail: p.mik1@chello.nl Zeeland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Midden- en West-Brabant - L.M. Hoeben in Drunen mobiel: 0650 27 40 13 e-mail: luchoeben@home.nl Brabant Noord - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Brabant Zuidoost - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Limburg Noord - J. van de Wel-Verboon in Venlo mobiel: 0641 60 86 74 e-mail: Joke.verboon@limburg-noord.politie.nl Limburg Zuid - P.G. Hoop in Munstergeleen mobiel: 0621 27 74 52 e-mail: hoop@home.nl Flevoland - E.H. van der Horst te Almere mobiel: 0614 87 30 06 e-mail: ehvdhorst@chello.nl KLPD en VTSPN C.G. Naaktgeboren te Zoetermeer mobiel: 06 21 10 78 70 dienst: 079 345 99 23 e-mail: cor.naaktgeboren@klpd.politie.nl Politieacademie K. van Eekelen dienst: 055 539 29 73 mobiel: 0615 52 72 88 e-mail: kees.van.eekelen@politieacademie.nl Studenten bellen hun eigen regiocoördinator


: Acp.nl/vereniging

Jubilarissen

in de maanden mei en juni In deze maanden zijn de hieronder vermelde personen 25, 40, 50, 60, 70 of zelfs 75 jaar lid van een CNV-vakbond. Van harte gefeliciteerd! Deze jubilarissen hebben met hun lidmaatschap het vakbondswerk van de ACP mogelijk gemaakt. Mocht u zelf binnenkort jubilaris zijn, dan neemt de Regionale Raad contact met u op. 25 jaar lid Dhr. M.G.M. Jansen - Bathmen Dhr. H. Spijkerman - Naarden Dhr. P.D. Bijkerk – Alphen aan den Rijn Dhr. M. Bontan - Kamerik Dhr. P.H.J.M. van Bragt - Rilland Dhr. J.J. Hakvoort Urk Dhr. A.C. van de Haar - Veenendaal Dhr. A.B. Hoek - Klaaswaal Dhr. J. Kalee - Soesterberg Dhr. E.M.A.N. Klaassen - Wijchen Dhr. W.B. Kuipers - Roden Dhr. H.J.D. Mattheus - Voorschoten Dhr. E.G.T.J. Opgenoort - Lent Dhr. J.A.W.M. van Riet - Eindhoven Dhr. G.J. Stam - Olst Dhr. J.W. van Veen – Sint Jansklooster Dhr. P.L.M. Verhaert - Hoogerheide Dhr. J. Westerik - Zwijndrecht Dhr. L.J.G. Willems - Bemmel Dhr. C.P.A. de Zorzi - Alkmaar Dhr. G. Berendsen - Creil Dhr. W.A. Blom – Den Burg Mevr. E.M. van der Heijden-Cleef - Bergeyk Dhr. S. Dam – De Knipe Dhr. N.H.C. van der Groef – Capelle aan den IJssel Mevr. J.J. Russel-Hendriks - Geleen Dhr. J.T.E. Klaassens - Uden Dhr. D.J. van Kleij - Overloon Dhr. T.L. ter Mors – Elst (GLD) Dhr. J. Reitsma - Scharnegoutum Dhr. K. Stokking - Espel Dhr. R.J. van Veen - Voorschoten Mevr. Y.M.M. van Leeuwen - Zoetermeer

40 jaar lid Dhr. R. Brüheim – Wijk bij Duurstede Dhr. F. Klok – Zuid-Scharwoude Dhr. J.M. Buitelaar - Arnhem Dhr. P.J. de Jong - Vlaardingen Dhr. P. Keijzer - Zevenhuizen (ZH) Dhr. C.B. Woets - Kapelle Dhr. J. Vermey – De Bilt Dhr. H. Schrap - Denekamp Dhr. G.H. Lania - Zuidhorn Dhr. A.H. Schrap - Beuningen Dhr. A.C. Dekker – ‘s Gravenhage

Dhr. J.R. Kerssies - Zwolle Dhr. G.H. Snellenburg - Balkbrug Dhr. P. de Mik - Sliedrecht Dhr. R.A.J.F. Aubel - Berkel en Rodenrijs Dhr. J.W.M. Hesselink - Tubbergen Dhr. M.J.M. Moonen - Ulestraten Dhr. B.H.M. Papenborg - Weerselo Dhr. M.A.N. Scholten - Oss Dhr. W.H.G.G. Ramakers - Amsterdam Dhr. J.H.G. Ubbink - Lichtenvoorde Dhr. B.G.J. Waanders - Ede (GLD) Dhr. J.T. Snels - Rijswijk (ZH) Dhr. G.M.J. Sollman - Hilversum Dhr. F.P. de Vreeze - Witmarsum Dhr. J.M. Winter - Maastricht Dhr. A.G.M. Janssen - Sprang-Capelle Dhr. H.W. Janssen – Schin op Geul Mevr. O.M. van den Brink-Kamphuis Haaksbergen

50 jaar lid

Dhr. I. Jousma - Havelte Dhr. P. Pietersma - Leeuwarden Dhr. H. Panneman - Rheden Dhr. S. van der Meer - Surhuisterveen Dhr. C.J. Mikhout - Woudrichem Dhr. J.W.E. van Toll - Utrecht Dhr. C.J.G. Cornelissen - Eindhoven Dhr. A. Booijen - Amstelveen Dhr. A. Moseman - Bavel Dhr. P. de Winter - Amsterdam Dhr. W.J.L. Keysers - Breda Dhr. H.T.G.M. Stokman - 's-Hertogenbosch

60 jaar lid Dhr. H. Mensink – Apeldoorn Dhr. A. van Dam - Steenwijk Dhr. J. Schut - Rotterdam Dhr. K. Luinge - Coevorden Dhr. B. van Wijk - Utrecht Dhr. M.J. Heinsdijk - 's-Gravenhage

Dhr. J. Wubs - Smilde Dhr. L. de Jonge - Eindhoven Dhr. H. Weijma - Goes

In Memoriam De afgelopen weken bereikten de volgende berichten van overlijden het bondsbestuur: Mevr. M.C. Welman-Krom (22-2-2010) Amstelveen (82) Mevr. P. Kalf-Kamstra (26-2-2010) Almere (84) Dhr. F.M. Weusten (28-2-2010) Geleen (87) Dhr. H. Schoemaker (3-3-2010) Veenendaal (93) Dhr. A.G.M. Claessens (9-3-2010) Heerlen (62) Dhr. F. van der Veen (9-3-2010) Leusden (85) Dhr. H.T.M. Baars (11-3-2010) Hauwert (92) Dhr. T. Bralts (14-3-2010) Nijkerkerveen (67)

Dhr. J. Boer (14-3-2010) Sint Annaland (66) Dhr. G. Broers (22-3-2010) Jubbega (77) Dhr. H. Bakker (24-3-2010) Emmen (93) Dhr. J.K. van Schaik (28-3-2010) Kapelle (94) Dhr. S. Visser (7-4-2010) Papendrecht (86) Dhr. A. Maatjes (7-4-2010) Haren (Groningen) (86) Dhr. H.A. Bergsma (7-4-2010) Beneden-Leeuwen (92)

POLITIEBERICHT mei/juni 2010

33


: Acp.nl/vereniging

Pluimprijs voor belangrijke vragen De regiobestuurders van de ACP hebben in april de winnaars van het ACP-ledenonderzoek bezocht om hen een Pluim uit te reiken.

De gepensioneerde Irene Heens, regio Utrecht, kreeg thuis bezoek van regiobestuurders Wout Jongman en Martijn Pilon. De beide heren boden haar een blauwe Pluim aan. De uitreiking aan Niels Mans in Zuid-Holland Zuid had in overleg met de prijswinnaar een ingetogen karakter, in verband met de dood van Milly Boele. ACPvoorzitter Gerrit van de Kamp, op bezoek in de regio, overhandigde de student zijn prijs. In Haaglanden reikte Jan Smit, voorzitter van de Regionale Raad de blauwe Pluim uit aan Amith Binda. De uitreiking werd gevierd met een grote ACP-taart voor de hele afdeling. Collega Helga Metselaar was erg blij met haar pluimprijs.

Hoofdprijs

De hoofdprijs, een roze Pluim, ging naar Helga Metselaar. De feestelijke uitreiking vond plaats op bureau aan de Groest in Hilversum. Behalve Wout Jongman, waren ook Cor de Boer en Dick Broekema (DB’ers van de Regionale Raad Gooi en Vechtstreek) en ACP-medewerker Rob Mussert aanwezig. Helga was erg blij met haar prijs: “Ik win normaal nooit iets”, was haar verraste commentaar.

Overzicht contributiebedragen ACP Een lidmaatschap van de politievakbond ACP levert tegen een laag contributiebedrag vele voordelen op.

Te huur in de Ardennen Te huur aangeboden: een 6-persoons vakantiewoning in de Ardennen dicht bij het Drielandenpunt. De woning heeft geen zwembad, maar ligt in een bosrijke omgeving. De huurprijs is vanaf € 180 per week. Meer informatie? Stuur een e-mail naar huisjetelleman@live.nl of bel 072 511 79 68.

Colofon Politiebericht is een uitgave van de Politievakbond ACP. Het bondsmagazine verschijnt 9 keer per kalenderjaar. Redactie: Frank van der Kuyl, Yvonne de Groot, Janneke de Groot en Aukje Smet. Eindredactie: Frank van der Kuyl Contact: Postbus 290, 3830 AG Leusden tel: 033 495 28 88, e-mail: reactie@acp.nl Website: www.acp.nl Oplage: 24.000 exemplaren

De contributie van de ACP is RAP terug te verdienen. Kijk hiervoor op www.acp.nl/minderbetalen.

Het contributiebedrag bedraagt 0,7 procent van het brutosalaris met een minimum van € 8,49 en een maximum van € 14,16 per maand. Voor enkele groepen geldt een uitzondering. Zij hebben een vast bedrag per maand: TOR (Tijdelijke Ouderen Regeling) € 10,60 - Senioren € 7,95 - Deelgerechtigden € 9,69 (per kwartaal). Meer informatie hierover staat op www.acp.nl/contributie Voor een overzicht van alle diensten en producten kijk je op www.acp.nl/voordeelpagina

Acp.nl/minderbetalen

Volgend nummer: verschijnt op 26 juni

2010. Kopij hiervoor kunt u tot 4 juni 2010 digitaal aanleveren. Reserveren van advertentieruimte kan tot 11 juni 2010. Foto’s: Politievakbond ACP, Rob Meijer,

Fons Sluijter, Rob Mussert en Johan Kerbel. Uitgever: Politievakbond ACP tel: 033 495 28 88 e-mail: reactie@acp.nl website: www.acp.nl

De landelijke regeling Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie (RAP) is sinds 1 januari 2009 voor alle politiemedewerkers mogelijk. De belastingdienst betaalt dan tot wel 40 procent mee aan je ACP-lidmaatschap. Hoe maak je gebruik van de RAP? Bij de personeelsafdeling van jouw korps kun je navragen hoe je een aanvraag in kunt dienen. Soms heb je daarvoor een bewijs van betaling van de ACP nodig. Dit kun je opvragen via de e-mail (info@acp.nl) of telefonisch (033 495 28 88). Meer info staat op www.acp.nl/minderbetalen

Advertentieacquisitie: PSH Media Sales Marja Albers, tel: 026 750 18 39 e-mail: marja.albers@pshmediasales.nl website: www.pshmediasales.nl

Wijziging doorgeven?

Opmaak en druk: Robert Sesink Senefelder Misset B.V., Doetinchem

Wil je een wijziging van jouw lidmaatschapgegevens doorgeven? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@acp.nl of bel met 033 495 28 88.

34

POLITIEBERICHT mei/juni 2010


- LEZERSAANBIEDING -

Bespaar € 200,- bij aanschaf van dit Nordcap all-season 3 in 1 jack Kappa® behoort tot de toonaangevende merken ter wereld. De hoge kwaliteit van de Kappa® producten heeft zich in de sportwereld al lang bewezen.

i.p.v. € 49,-

-38%

29.99 Art.nr. zie tekst

Op en Top Het moderne ontwerp van deze sneaker past uitstekend bij jeans en uw andere vrijetijdsgarderobe. De Typisch sportieve Style van Kappa® is precies goed voor iedereen die graag comfortabele sportschoenen draagt en daarnaast ook nog waarde hecht aan een modieuze vormgeving. Bestel de schoenen snel voor de sensationele lage prijs van € 29,99!

ook in wit verkrijgbaar

Ideaal hierbij:

antislip zool tot over de hak

moderne look met ruitstiksel

“Kappa schoen Bularis” zwart Art. nr. 65586 wit Art. nr. 65597

zacht gewatteerde schachtrand

Kappa-print op de hak

Maten: 37 t/m 46

6-Pack sneakersokken van Nordcap® ,99 € 14 Prijs per 6 stuks: Maten: 35-40 en 41-46 wit zwart

Art.nr. 83915 Art.nr. 83926

Bestelkaart s.v.p. compleet invullen, inzenden aan ons adres of faxen Aantal (sets)

Art.Nr.

Bestelmaat

Artikelbeschrijving (S.V.P. IN BLOKLETTERS)

Totaalbedrag

5-sterren Personeelshop-garantie Aandeel in de verzendkosten: Code Nr.

7415POL Ik machtig hierbij de Personeelshop b.v., Postbus 16 te 7030 AA Wehl éénmalig bovenvermeld totaalbedrag af te schrijven van mijn: rek.nr.

€ 4,95

Totaalbedrag:

bij de bankrekeningnr.

naam bank

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hoogste kwaliteitsstandaard Direct van producent Tot 75% prijsvoordeel Dubbele garantietermijnen Eenvoudig en gratis omruilen of terugsturen Gratis bellen voor een folder of informatie (tijdens kantooruren)

Handtekening

0800 / 020 33 77 naam en voorletters

geb. datum

straat postcode en woonplaats Bestelkaart inzenden aan:

Bestellen is heel eenvoudig: via onze website of Bestelkaart compleet invullen & inzenden of ingevulde bestelkaart doorfaxen aan:

tel.nr. (voor eventuele vragen) e-mail adres

PERSONEELSHOP b.v. ● Postbus 16 ● 7030 AA WEHL

FAX

0314 / 39 00 07

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten!

Meer speciale aanbiedingen vindt u op onze internetsite www.personeelshop.com


 Internationale vakbeurs voor Politie, Justitie, Defensie & Security

E

4e

D

1LHXZH/RFDWLH

(YHQHPHQWHQKDO*RULQFKHP

GLQVGDJMXQLWPGRQGHUGDJMXQL 'ULHGDJHQODQJKpWPLGGHOSXQWYDQ 7HUURULVPHEHVWULMGLQJHQ2SHQEDUH2UGH YHLOLJKHLG

%H]RHNHUV 0HGHZHUNHUVYDQRD3ROLWLHKHW./3'GH0DUHFKDXVVHH'HIHQVLH-XVWLWLH 6HFXULW\ YHLOLJKHLGVIXQFWLRQDULVVHQ HQ VSHFLDOLVWLVFKH HHQKHGHQ ELQQHQ 3ROLWLH HQ 'HIHQVLH ]LMQ DOOHQ YDQ KDUWH ZHONRP WLMGHQV ppQ YDQ GH EHXUVGDJHQ RP ]LFK FRPSOHHW RS GH KRRJWH WH VWHOOHQ YDQ DOOH RQWZLNNHOLQJHQ ELQQHQ KXQ YDNJHELHG

*UDWLVYROOHGLJYHU]RUJGEH]RHN 1DPHQV XZ YDNERQG ZRUGW X YDQ KDUWH XLWJHQRGLJG HHQ YROOHGLJ YHU]RUJG EH]RHNWHEUHQJHQDDQGH]HEHXUV$OVELMODJHYDQGH]HHGLWLHYLQGWXHHQJUD WLVWRHJDQJVNDDUWWZYHXUR 2SYHUWRRQYDQGH]HNDDUWKHHIWXUHFKWRS ‡*UDWLVSDUNHUHQ‡*UDWLVWRHJDQJWRWGHEHXUVYRRUSHUVRRQSHUNDDUW ‡*UDWLVJHEUXLNYDQJDUGHUREH‡*UDWLVEHXUVSODWWHJURQG ]RODQJGH YRRUUDDGVWUHNW ‡*UDWLVEHXUVFDWDORJXV ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW  ‡*UDWLVKDSMHVHQGUDQNMHV

%HXUVSHULRGH 'LQVGDJ MXQLYDQWRWXXU :RHQVGDJ MXQLYDQWRWXXU DYRQGRSHQVWHOOLQJ

'RQGHUGDJ MXQLYDQWRWXXU

0HHULQIRRS:::,9931/

IT I E

Politiebericht nr. 4 (mei/juni 2010)  

ACP-bondsmagazine Politiebericht nr. 4 (mei/juni)

Politiebericht nr. 4 (mei/juni 2010)  

ACP-bondsmagazine Politiebericht nr. 4 (mei/juni)

Advertisement