Page 1

Nr. 4 • 2017 • 68e jaargang

VAKANTIE BESTEMMING ZUID-SUDAN DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST


Arbeidsongeschiktheidsverzekering Politie Altijd een goed inkomen? Zó geregeld!

PVOANA BET LITIFE A

€9

25%ALT p.m

.

Met dé collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor u en uw collega’s kunt u altijd rekenen op minstens 70% inkomen tot AOW‐leeftijd. U bent niet alleen verzekerd bij dienstongeval, maar ook als u privé iets overkomt.

Ga naar www.aovpolitie.nl

Werkgever betaalt 25% mee Geen medische vragen tot 1 oktober 2017 Eerste twee maanden geen premie


VOORWOORD Collega’s, De zomer loopt op z’n einde en velen zijn reeds van vakantie terug, sommigen hebben het nog te goed en anderen is het niet gelukt om er even uit te gaan. Tijdens de vakantieperiode blijven we hoe dan ook bestookt worden met mails, nieuwsbrieven, apps en social media. En dan nog die eerste werkdag na de vakantie! Honderden berichten in de mailbox die wel of niet ergens over gaan. Toch moeten we vaak overal doorheen. Ook de werkgever heeft immers het gemak van de e-mail gevonden: ‘Het staat in je mail, dus je hoort het te weten!’.

informatie kunnen we überhaupt verwerken? Natuurlijk kan ons brein heel veel aan, maar waar houdt het op?

We zien een toenemend aantal ziekmeldingen als gevolg van overspannenheid, burn-out of soortgelijke ziektebeelden. Hoe je het ook noemt, het heeft alles te maken met stress. Niet alleen van het werk, maar laten we ook eens kijken naar de zogenoemde informatiestress. Dit is hiervan de definitie:

En dan hebben we ook nog eens een privéleven dat steeds drukker wordt. Vrienden, familie en de sportclub die allemaal een deel van onze vrije tijd opeisen. Dit betekent een overvolle agenda. Er is bij velen geen ruimte meer voor rust. Ook bij collega’s is dit steeds vaker te zien. We worden gewezen op de gevaren en de eigen verantwoordelijkheid en tegelijkertijd blijft ook de werkgever de mailboxen vullen met allerlei informatie.

Een vorm van spanning veroorzaakt door een te grote stroom informatie. Doordat de hersenen een beperkte capaciteit hebben om informatie te verwerken, raakt een persoon bij het binnenkrijgen van te veel informatie verward en krijgt hij moeite om zich langer op een onderwerp te concentreren. (Bron: Wikipedia) Als we zien hoeveel informatie alleen al in de politieorganisatie bij alle collega’s over de schutting wordt gegooid lijden we eigenlijk aan -wat een woord- informatieobesitas.

Een van de grootste afleiders is de social media. De meldingen stalken je de hele dag door en je aandachtsveld wordt bepaald door algoritmen van deze media. Het aantal prikkels blijft gestaag groeien. Daarbij hoef je ook niet meer naar je computer om deze prikkels te ontvangen, je smartphone is altijd binnen handbereik en daar controleren we ons leven. Of controleert het apparaat ons leven?

Indien deze informatie-tsunami in dit tempo blijft groeien zal het probleem steeds groter worden en als we niet uitkijken gaat dit echt ten koste van de gezondheid, de arbeidsvreugde maar ook van de veiligheid van de collega’s. Ik wens iedereen een gezonde en informatie-arme herfst toe.

Geert Priem

Uit onderzoek blijkt we per dag meer dan 6000 (reclame) prikkels te verwerken krijgen. Hoewel meer dan 90% van deze prikkels onopgemerkt aan je voorbij gaat, wordt alles verwerkt in je onderbewustzijn. Alleen al wanneer je op je mobiele telefoon kijkt, analyseren je hersenen werkelijk iedere afbeelding, en elk filmpje of fragment dat je ziet. Dit vermoeit de hersenen en kan ten koste gaan van de concentratie in werk en privéleven. Hoewel de mens gigantisch veel informatie kan opslaan, in hoeverre kun je nog zelf bepalen waar je aandacht naartoe gaat? Hoeveel

3


INHOUD 05 08 10 11 12 14 15 15 17 18 21 22 23 24

Bestemming Zuid-Sudan

05

08

10

De jeugd heeft de toekomst!

Een geslaagd project

Column op afstand Vrijetijdsbesteding voor jongeren is belangrijk

Verkiezingen Ondernemingsraad Rotterdam komen eraan!

Themadagen Post-Actieven

Afdeling Zeeland West Brabant met elf kandidaten de OR-verkiezing in

ANPV stemt tegen aanpassing pensioenregeling

12

De voortdurende klopjacht op de Audibende

Uit vroeger jaren

Politiedebat 10

18

23

Verslag van de Freedomride 2017

Gerard Bouman (1952-2017)

Bezoekadres op afspraak: Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag. 070-3155125

Secretaris: Fred Beckerman 06-12804278 | fred.beckerman@anpv.nl

I www.facebook.com/anpv.politiebond T @GeertPriem

Voorzitter: Geert Priem 06-19822665 | geert.priem@anpv.nl

Penningmeester: J.E.C. (John) Brendel 06-51242226 | john.brendel@anpv.nl

Vice-voorzitter: Hans Schoones 0630992414 | hans.schoones@anpv.nl

Hoofd communicatie: Valeska Kleczewski 06 81335812 | valeska.kleczewski@anpv.nl

Redactie: Valeska Kleczewski | John van Noortwijk Thea de Wit | Leen Spoor e-mail: redactie@anpv.nl Lay-out en drukwerk: Compact drukwerken | compact@scarlet.be


BESTEMMING ZUID-SUDAN Op ‘vakantie’ met Geert Priem, voorzitter ANPV en psychotraumatoloog Door John van Noortwijk De meeste vakantiegangers stappen in de vlieger en gaan lekker bruin bakken aan zonnige stranden. Geert Priem niet. Hij kiest ervoor om in zijn vakantieperiode af te reizen naar probleemgebieden zoals Israël / GAZA (2016), Gaziantep (Turkije) aan de grens van Syrië, (2015) en deze zomer naar Zuid-Sudan. Bepaald geen doorsnee vakantiebestemmingen. Een goede reden voor een goed gesprek.

Vanwaar die ‘drive’?

spuitjes halen. DKTP, hepatitis, gele koorts en tabletten

“Na mijn opleiding klinische psychologie heb ik in 2014

tegen de malaria. Mijn voornemen kenbaar gemaakt bij

een masterstudie afgerond in psycho-traumatologie. Dat

de nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de NP

heb ik niet gedaan om er niets mee te doen. Met mijn

en het ministerie van V&J. Er was een negatief reisadvies.

kennis wil ik waar ook ter wereld mensen bijstaan die het

Daarnaast kreeg ik een koffertje met een satelliettelefoon

moeilijk hebben. Met name in gebieden waar hulpver-

en een apparaat met een noodknop met gps-bepaling.

leners te maken hebben met oorlogssituaties of terreur,

Mocht er een probleem zijn, gewoon op die knop druk-

en leven in kampen in voortdurende angst en armoede;

ken en men weet in ieder geval waar ik het laatste was.

onder de meest afgrijselijke leefomstandigheden.”

Het gaf toch een raar gevoel. Gelukkig heb ik het niet nodig gehad.”

Hoe ben je daarin verzeild geraakt? “Bij de ANPV is Johara Boukaa van CIvH, als PTSS-erva-

Daar wachtte je hetzelfde werk als in eerdere jaren?

ringsdeskundige, betrokken bij de training en begelei-

“Nee, de missie naar Zuid-Soedan was van een geheel

ding van de buddy’s die onze PTSS-collega’s begeleiden.

andere aard dan de voorgaande. In Turkije en in Israël

Daarnaast is zij in dienst van een zogeheten INGO (Inter-

ging het voornamelijk om directe interventies aan de

nationale Niet-Gouvernementele Organisatie) genaamd

hulpverleners ter plekke. In Zuid-Sudan nadrukkelijk over

‘World Vision International’ die nood- en ontwikkelings-

training in crisisinterventie aan hulpverleners en daar-

hulp verleent in deze gebieden. Johara is samen met

naast, in de avonduren, ook nog eens persoonlijke hulp-

twee anderen verantwoordelijk voor het personeelswel-

verlening in die gevallen waar tijdens de sessies de trau-

zijn van deze INGO. Tijdens deze humanitaire missies ben

matische ervaringen naar boven kwamen.”

ik aanwezig voor onder meer traumabehandeling en psycho-educatie.”

De eerste kennismaking met het land was de aankomst op het vliegveld van Juba. Hoe was dat?

Dus op reis naar Zuid-Sudan?

“Ik vloog van Amsterdam naar Nairobi. So far so good.

“Zo eenvoudig was dat niet. Eerst bij de GGD de nodige

Vervolgens van Nairobi naar Juba, de hoofdstad van

5


Zuid-Sudan. Inmiddels was het zondagmorgen, 8 juli. Op

wapens in omloop die zichtbaar worden gedragen, maar

de trap van het vliegtuig werd ons al direct gesommeerd

desondanks is het er toch relatief veilig.

dat fotograferen ten strengste verboden was, dus dat moest dan maar stiekem.

Tenslotte kregen we nog informatie over de groep aan wie de training werd gegeven.”

Dan de luchthaven zelf. Daar staan wat oude geruïneerde gebouwen die niet in gebruik zijn. Overal tenten. Wel een

Hoe zag de groep eruit?

aparte sfeer, gezien ook de vele vliegtuigen van allerlei

“De groep bestond uit 14 Sudanezen en 8 Oegandezen,

hulpverlenende instanties. In één van die tenten zat een

zowel mannen als vrouwen. Meer vrouwen dan mannen.

luchthaven-official met een laptop. Die regelde de boe-

De voertaal was Engels. Deze hulpverleners werken onder

kingen en de bagage. Er was ook nog een detectiepoortje

meer in kampen die over heel Zuid-Sudan en Oeganda

maar dat werkte niet. Even wennen dus.

verspreid zijn. World Vision biedt daar hulp in de vorm van voedsel en drinken alsook in medische zorg, zowel

In de stromende regen in een lekkende tent werden alle

fysiek als psychisch. Denk hierbij maar eens aan jonge

koffers gecontroleerd.

kinderen die overlijden aan malaria of andere ziektes,

Even verderop zaten wat politiemensen in een droge

familieleden die uitgemoord zijn, in brand gestoken

tent. Dus ook in Zuid-Sudan wordt een goede diender

huizen, mishandelingen, verkrachtingen, eenzaamheid,

niet nat. Daar moest ik mijn visum halen. Geen probleem

angst, onzekerheid en honger. De inzet van deze hulpver-

als de kassa maar klopt.”

leners is immens en intens.”

Hotel

Hoe verliepen de trainingssessies?

“Medewerkers van World Vision brachten ons naar een

“Van maandag tot en met vrijdag heb ik in het hotel

hotel in Juba. Aan de rand van de stad bij het voetbalsta-

tussen 9 en 5 geassisteerd bij de nodige trainingen. De

dion. Trouwens interessant om bij een voetbalwedstrijd

groep was enorm gemotiveerd.

soortgelijke hooligan-taferelen te zien als bij ons in de eredivisie.

‘s Avonds was er tijd voor individuele crisisinterventie, traumabehandeling en psycho-educatie. Ik deed dat

In het hotel heb ik geen toerist gezien. Wel de nodige

samen met Johara. Tijdens mijn verblijf werd ik ook nog

VN-medewerkers en hulpverleners. Daarnaast veel offi-

gevraagd om een internationale hulpverleenster van

cieren van het Zuid-Sudanese leger. In uniform met de

World Vision die daar op het kantoor werkt, bij te staan.

meest uiteenlopende schoeisels. Van legerschoenen tot

Een keer in het hotel en een keer in een wat ontspannen

badslippers. Wel apart.

sfeer op een terrasje; bijzonder en intensief.

Diezelfde zondag nog was er een veiligheidsbriefing:

Eén avond zijn we onder begeleiding van lokale colle-

Niet alleen de straat op, zeker niet in het donker -er was

ga’s van Johara gaan dineren in de stad. Interessant om

een avondklok voor buitenlanders. Vooral niet over poli-

op die manier ook eens in de Zuid-Sudanese keuken te

tiek praten en wederom: geen foto’s maken. Er zijn veel

mogen kijken. Ook ben ik een keer rondgereden op een

6


soort stadstour. Op vrijdagavond werd er een afscheid

de zeventiende gingen we weer naar Amsterdam. Na de

georganiseerd van de groep. Tijdens een gezellig samen-

beëindiging van deze ‘vakantie’ ging de eerste vergade-

zijn werden wij vermaakt met Sudanese dansen en eten.

ring bij terugkomst in Den Haag over de pauze-regeling

Fijn om op die manier te mogen afsluiten.”

bij de NP. Ook dat was weer even wennen.”

En toen terug naar huis?

Tot slot, men vroeg zich af waarom je niet geblogd

“Ja, maar eerst nog naar Nairobi. Twee zogenaamde

hebt...

decompressiedagen om weer met de voetjes op de

“Dat heb ik eerder wel gedaan, maar dit keer werd mij

grond te komen. Dit wordt telkens door World Vision aan-

dit sterk afgeraden in verband met de veiligheid van alle

geboden; heb je ook wel nodig na zo’n intense week. Op

betrokkenen en onszelf aldaar.”

Vliegveld Juba

Demografie Tachtig stammen en 65 talen. De laatste door de Soedanese regering uitgevoerde volkstelling dateert uit 1993. Naar schatting telt Zuid-Soedan tussen de 9,5 en 11 miljoen inwoners. De oppervlakte is ongeveer te vergelijken met Oekraïne. De bevolking van Zuid-Soedan behoort in etniciteit en religie tot sub-Saharisch Afrika, in tegenstelling tot het noordelijke buurland Soedan, dat bevolkt is door Arabieren met een Nubische achtergrond. In het zuiden zijn sinds de onafhankelijkheid van Soedan in 1956 zeker twee miljoen mensen om het leven gekomen door oorlogen en andere onlusten, er zijn door de jaren heen zo’n vier miljoen mensen op de vlucht geslagen. Burgeroorlog (2013-nu) Problemen van corruptie, etnische conflicten en economische problemen hebben er in juli 2013 toe geleid dat president  Salva Kiir  alle ministers ontsloeg.  In december 2013 brak een gewelddadig conflict uit in het land. Er ontstond een machtsstrijd, toen President Kiir zijn voormalige vicepresident Riek Machar en tien anderen ervan beschuldigde een staatsgreep te beginnen. Daarop braken gevechten uit, waarbij Oegandese troepen vochten aan de zijde van president Kiir tegen de rebellen. Militanten van de twee volkrijkste stammen Dinka en Nuer maakten zich volgens ooggetuigen op grote schaal schuldig aan moordpartijen. Er zouden duizenden doden over en weer zijn gevallen en grote aantallen mensen sloegen op de vlucht. Verschillende landen zagen zich genoodzaakt hun burgers uit het land te evacueren. Het werd een aanslepende burgeroorlog, waarin meerdere malen een staakthet-vuren werd onderhandeld, door toedoen van de Intergovernmental Authority on Development, een regionaal overlegorgaan. Ook de VN-vredesmacht  UNMISS spande zich in om de burgerbevolking te beschermen. In augustus 2015 werd in Ethiopië een bestand gesloten, onder druk van sancties die de VN aan beide partijen wilde opleggen.  Machar keerde in april 2016 terug naar Juba en hernam zijn functie als vicepresident. Maar reeds in augustus 2016 liep het opnieuw mis, en vluchtte Machar het land uit. De burgeroorlog die daarna weer oplaaide, leidde in 2017 tot een massale vlucht en hongersnood, waaraan pas in juni 2017 officieel een einde kwam. Bron: Wikipedia

7


DE JEUGD HEEFT DE TOE Edwin Arnoldt, operationeel expert basisteam Hoorn Door Thea de Wit Ik houd mij bezig met de thema’s jeugd en huiselijk geweld en heb vooral een monitorende functie waarin ik aangeef hoe ik de wijkagenten en het basisteam zoveel mogelijk kan ondersteunen bij knelpunten en ik probeer om de ketenpartners in beweging te krijgen. In overleg met bijvoorbeeld de wijkagenten en de andere afdelingen die veel te maken hebben met jeugdproblematiek en huiselijk geweld, maar ook met de gemeente probeer ik het beleid en de aanpak van de problematiek in kaart te brengen en aan te pakken.

Omdat het nog een redelijk nieuwe functie is, moeten ik

lopen. De kloof tussen al die mensen die hetzelfde doel

en mijn collega’s in de rest van het land onze weg nog

voor ogen hebben maar wel ieder in zijn eigen rol moet

een beetje vinden; hoe we onze functie zo goed mogelijk

zo klein mogelijk zijn. Ook bureau HALT komt langs om

invulling kunnen geven om zo veel mogelijk resultaat te

een presentatie te verzorgen.

boeken. Het mooiste zou zijn als alle betrokken instanties regelWat mij opvalt, is dat er in deze regio veel jeugdproble-

matig met elkaar in overleg kunnen gaan om de proble-

matiek is. Vooral als het om psychische problemen gaat of

matiek te bespreken zodat we kunnen kijken wat de bes-

huiselijk geweld. Dat heeft als gevolg dat deze jongeren in

te aanpak is. Daar zou echt op moeten worden ingezet.

aanraking komen met andere jongeren die al een bepaalde dominante rol hebben in een wijk of op school en ook

Er is veel aandacht voor ondermijning, high impact mis-

al vaak een criminele achtergrond.

drijven

Ik zie dat deze groep steeds jonger

overvallen, en veel voorkomende cri-

wordt en dat de strafbare feiten die ze plegen behoorlijk heftig zijn.

De

mentaliteit van de daders wordt ook steeds harder.

“MAATWERK, DAAR DRAAIT HET OM”

zoals

woninginbraken

en

minaliteit zoals diefstallen; maar het thema jeugd is onderbelicht. En dat terwijl de jeugd aan de basis ligt van deze belangrijke thema’s. Veel jongeren zijn nog te redden. Dit gaat om

Zoals gezegd, ben ik bezig om de aanpak en samenwer-

de meelopers die geen weerstand kunnen bieden aan de

king te verbeteren. Zo wil ik graag dat informatie tussen

dominantie van bepaalde individuen.

de verschillende instanties die er voor de jeugd zijn beter kan worden uitgewisseld, zonder de privacy aan te tasten.

Wat je ook veel ziet is dat er steeds meer enkelingen

Die informatie is van wezenlijk belang om zo goed mo-

zijn die via social media met elkaar in contact komen en

gelijk te kunnen inspringen op wat er speelt, maar ook

zo criminele activiteiten met elkaar plannen en uitvoe-

om de jeugd zo scherp te monitoren en daarvoor de juis-

ren. We gaan binnenkort daarom ook van start met een

te instantie in te zetten. Nu moet je daar vaak een MMA

‘jeugdprominent van de maand’ zodat we ons daar vol-

(Meld Misdaad Anoniem) formulier voor invullen. Dat kost

ledig op kunnen focussen. Door deze jongere extra aan-

tijd en levert ook niet altijd de informatie op die nodig is.

dacht te geven en een betere aanpak in te zetten kunnen

Maatwerk, daar draait het om.

we meer bereiken.

Binnenkort organiseer ik twee dagen waarbij de politie,

Een van mijn andere taken is dat ik voor de gemeente

jongerenwerk en handhaving gezamenlijk casussen gaan

Opmeer gebied-verantwoordelijke ben. Dat betekent dat

draaien en in elkaars huid kunnen kruipen. Zo leren we

ik één keer in de zes weken een overleg heb met de bur-

hoe we elkaar kunnen versterken en waar we tegenaan

germeester om met hem de incidenten, evenementen

8


EKOMST! maar ook de aandachtspunten voor de toekomst te bespreken en wat de maatschappelijk impact daarvan is of kan worden. Voor de toekomst is het belangrijk dat ouders meer betrokken worden. Zij weten vaak niet meer bij wie ze aan moeten kloppen maar ook niet wat hun kinderen buiten of op sociale media allemaal uitspoken. Jongeren en alcohol is in deze regio nog steeds een groot probleem. Ik wil daarom een project van de politie uit Amersfoort overnemen en volgend jaar op Koningsdag inzetten. Dan worden jongeren die onder invloed zijn van alcohol of drugs op straat gefilmd door politie of handhaving. De maandag daarna worden zij samen met hun ouders uitgenodigd om het

politiebureau het filmpje

te bekijken en gaan we in in samenwerking met bureau HALT in gesprek. Dan kunnen ze eventueel de keuze maken voor HALT of een bekeuring. In Amersfoort is het een

Ook wil ik vroeg-signalering weer opzetten, de wijkagen-

groot succes gebleken. Jongeren worden zich bewust van

ten met ketenpartners weer om de tafel. De leeftijdsgroep

hun gedrag en de risico’s die het met zich meebrengt.

12-minners waar zorgen over zijn met elkaar bespreken. Maatwerk! Binnen het West Friese zijn we daarom vanuit

Binnenkort ga ik in gesprek met de wethouder van Hoorn

de politie ook weer begonnen met voorlichting op ba-

die zich bezig houdt met jeugd en huiselijk geweld bin-

sisscholen. De wijkagent die samen met de jeugdagent

nen Hoorn. Het mooiste zou zijn

voorlichting geeft over groeps-

als er bij probleemjongeren en/of

druk, normen en waarden of pes-

-gezinnen een coach kan komen die maatwerk levert. Een gezin met een individueel plan is een mooi streven. De jeugd heeft im-

“IK ZOU GRAAG MEER COACHES OP STRAAT WILLEN HEBBEN”

mers de toekomst en door daar

ten. Investeringen op het gebied van jeugd en huiselijk geweld vind ik ook dringende noodzaak. Die

op in te zetten voorkom je een hoop problematiek die op

twee onderwerpen hebben vaak met elkaar te maken.

latere leeftijd veel moeilijker te bestrijden is.

Het is enorm belangrijk dat we aan de voorkant van het probleem gaan zitten. Het mooiste zou zijn als we er bij

Op straat probeer ik de gemeente er ook meer bij te be-

de basis politiezorg dertig mensen bij zouden krijgen zo-

trekken. Zo heeft de gemeente hier sinds kort een Jeugd

dat er ook één of twee keer per week langs scholen ge-

BOA. Die gaat bijvoorbeeld bij hangplekken jongeren aan-

gaan kan worden. Zo krijg je beter in beeld wel-

spreken om te zien waarom ze daar zijn en probeert ze

ke jongeren en groepen er zijn en vooral wat er

door te verwijzen. Vaak willen ze niet thuis zijn en kunnen

speelt en leeft.

ze nergens anders terecht. Aandacht heeft een positief effect, want daar ontbreekt het de meeste aan.

9


EEN GESLAAGD PROJECT

Jongeren confronteren met hun eigen gedrag Door Thea de Wit Caroline Ferneij is ook Operationeel Expert, maar dan in Amersfoort. De jeugd is een rode draad in haar werk. Voor ze bij de politie ging werken volgde Caroline een opleiding waarin de jeugd centraal stond. Tijdens haar werk als wijkagent in Randenbroek zocht ze de groep op en ging in gesprek. Ze kende daar iedereen en deed ook haar best om te onthouden wat de jeugd haar vertelde. Zoals een verjaardag of een gehaalde diploma. Maar ook een zieke moeder waar ze naar informeerde. Op die manier ontstond een band met de jongeren; gezien en gehoord worden is voor hen heel belangrijk. Net als confronteren met gedrag, om ze bewust te maken. Vandaar dat Caroline in Amersfoort het project ‘De Confrontatie’ is gestart. “Een aantal jaren geleden begon de pilot met het dragen van bodycams en ik dacht: Waarom zouden we die niet inzetten om jongeren met hun eigen gedrag te confronteren, zodat ze zien wat ze doen. Want ze hebben er zelf altijd een compleet ander beeld van. Dus startten we daarmee. In het weekend worden jongeren die echt ver heen zijn door alcoholgebruik meestal door de portiers bij ons gemeld. Zij hebben een speciale telefoonlijn bij de politie, de horecafoon, waar ze naar toe kunnen bellen zodat we snel ter plaatse kunnen zijn en direct weten waar het om gaat. De camera gaat aan, we noteren gegevens, nemen de jongeren mee naar het bureau en bellen vaak de ouders om ze op te halen omdat het niet meer verantwoord is om de ze alleen of met andere dronken jongeren naar huis te laten gaan.” “De maandag daarop laten we de jongeren met hun ouders op het bureau komen om ze te het filmpje dat we hebben gemaakt te laten zien. Eerst vragen we wat ze zelf nog kunnen herinneren van die avond en dat is altijd heel anders dan wat ze samen met hun ouders te zien krijgen. Daar schrikken ze van. Zeker als het duidelijk wordt welke gevaren dit voor hen zelf met zich mee kan brengen. Ook in het verkeer is er extra risico. Als ik ze er op wijs ze makkelijk onderuit kunnen gaan en tegen een stoeprand aan kunnen vallen, of in het water terecht kunnen komen en verdrinken dan zet ze dat wel aan het denken. ” “Zo was er een keer een meisje dat buiten op de grond zat. In haar eentje, midden in de nacht. Ik vertelde haar wat er allemaal had kunnen gebeuren en daar werd ze zelf en ook haar ouders even stil van. Zeker meisjes zijn extra kwetsbaar omdat ze een makkelijk doelwit zijn voor zedenmisdrijven.

“PRIVACY”

“Bureau Halt neemt ook deel in het project en ik laat ze ook nog wel eens een brief schrijven. Bijvoorbeeld met excuses naar mensen aan wie ze schade hebben toegebracht. Dit gebeurt allemaal zo snel mogelijk nadat ze laveloos zijn aangetroffen in het uitgaansgebied. Want dat heeft het meeste effect.” “De privacy van deze jongeren is hierbij van groot belang. Zo wissen we de filmpjes zodra we ze hebben laten zien en gaan we ook niet meer naar scholen omdat ze altijd wel herleidbaar zijn. Er zijn vaak andere jongeren bij als de poli-

10

tie ter plaatse komt, dus dan is het niet verstandig hier informatie of beelden over naar buiten te brengen. Zo verlies je het vertrouwen en gaat het effect wellicht verloren.” “Veel ouders zijn blij dat we ze hebben uitgenodigd en hebben laten zien wat hun zoon of dochter heeft uitgespookt. Het gebeurt een heel enkele keer dat ik de ouders zelf aanspreek op hun gedrag. Bijvoorbeeld als ze gaan lachen om wat ze zien en dan zeggen hun kind zeggen: ‘Ja dat kan gebeuren, dat maken we allemaal wel eens mee!’. Een heel enkele keer maak ik een zorgmelding aan als ik zie dat het de ouders allemaal niets doet en er meer aan de hand lijkt in het gezin. De bedoeling van het project is de bewustwording van de jongeren én hun ouders in de hoop dat het preventief zal gaan werken.”

“SUCCES”

“Een cijfermatig overzicht van wat daarna gebeurt heb ik nog niet, dat is ook moeilijk in beeld te brengen. Tenzij je bepaalde jongeren vaker aantreft op deze manier. Ik heb wel contact met onder meer de afdeling van de Jelinek in het ziekenhuis en spreek met doktoren die gespecialiseerd zijn in jongeren en alcoholgebruik om te zien wat er speelt en of daar een stijgende of dalende lijn in is.” “Maar ons project is een groot succes en vindt niet alleen in Nederland navolging, ook is er aandacht uit het buitenland. Het is een simpele maar doeltreffende manier en gemakkelijk uit te voeren. Het mooiste zou zijn als dit in het hele land wordt uitgevoerd.”


COLUMN

Op afstand Wij Nederlanders zijn kampioen symptoombestrijding. We werken graag aan de achterkant van het probleem en spannen het paard maar liever áchter de wagen. Waarom weet ik niet, maar het komt wel zo bij me binnen. Neem nu ons boetesysteem. Te hard rijden wordt ‘beloond’ met een geldboete en zolang je maar betaalt is er niks aan de hand. Je moet het wel heel bont maken wil je je rijbewijs kwijtraken. In Duitsland zijn de boetes aanzienlijk lager; maar daar kent men het puntensysteem. Bij acht punten ben je je rijbewijs kwijt en kun je het alleen terugkrijgen als je de, in de volksmond geheten, ‘idiotentest’ doet. Dat wil je echt niet meemaken, dus discipline achter het stuur. Heel hard rijden waar het mag, maar bij snelheidsbeperkingen de rem erop en keurig naar de toegelaten snelheid. Nog een voorbeeld, en daar gaat het in deze column eigenlijk om: jeugdcriminaliteit. De jeugd heeft de toekomst maar niet zoals we er nu mee omgaan. Bij criminaliteit-bestrijding lopen we achter de feiten aan. Meer blauw op straat in een maatschappij die wij steeds meer zien verloederen. Het respect bij de jeugd ten aanzien van het gezag is soms ver te zoeken. De agressie neemt toe. Onderbetaalde leerkrachten staan soms moedeloos en met angst voor de klas. Discipline op school? Ga eens kijken in België of Duitsland. De meester is de baas. Orde en gezag op het schoolplein en in de klas zijn daar een doodnormale zaak. Zelf woon ik in een klein dorp met een bloeiend verenigingsleven. Clubs voor voetbal, handbal, turnen, kegelen, carnaval, de plaatselijke harmonie en nog veel meer. De jeugd wordt hier al op heel jonge leeftijd bij betrokken. Na school huiswerk en daarna nog even naar de vereniging. Je zou er als kind overspannen van kunnen raken, maar je wordt het niet omdat het leuk is. Drugsproblemen zijn er niet. Af en toe een biertje teveel, dat wel. Geen criminaliteit en ook het plaatselijke AZC is geaccepteerd en levert geen problemen op. Prettig om te wonen dus. Hier wordt de jeugd dus aangenaam bezig gehouden. Vrijetijdsbesteding noemt men dat. Houd ze vooral bezig en laat ze niet vereenzamen achter de PC of tablet. Het verenigingsleven kent zijn eigen discipline en schept een band met leeftijdgenoten. Werken aan de voorkant betekent meer aandacht voor de jeugd, beter onderwijs door goed betaalde leerkrachten, meer werk, strikte begeleiding en meer (vrije)tijdsbesteding. Dat is wat anders dan rondhangen op straat en genereert gemeenschapszin. Daarin investeren kost geld. Veel geld. Maar dat geld wordt wel goed besteed door te werken aan de voorkant van het probleem. Een prachtige uitdaging voor ons nieuwe kabinet om de criminaliteit nu eens goed aan te pakken, simpelweg door het voorkomen van het ontstaan ervan. Maar ja, zolang in het ‘Haagse’ de koopman het nog altijd wint van de dominee, heb ik daar een zwaar hoofd in.

Dale Kholed

11


VRIJETIJDSBESTEDING VOOR

In gesprek met Paul Steenkist - beleidsmedewerker jeugd Door Thea de Wit Paul Steenkist is verantwoordelijk voor het jeugd- en veiligheidsbeleid binnen de gemeente Amersfoort, bestaande uit de (preventieve) aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit. Hij ontwikkelt dit in samenwerking met andere afdelingen, waaronder die voor Zorg en Welzijn. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het bevorderen van burgerparticipatie en de zorg voor jeugd.

De overheid verwacht zelfredzaamheid van de

waarden krijgen aangeleerd. Van leeftijdgenoten of oude-

burger en heeft daarvoor allerlei potjes waar ze

re jongeren. Zonder goede rolmodellen is het moeilijk om

gebruik van kunnen maken. Met zelfredzaamheid wordt

goed gedrag te leren. Op latere leeftijd kan dat veel pro-

bedoeld dat je ook veiligheidsproblemen in de wijk zelf

blemen veroorzaken. Op school, maar ook voor een baas

kunt oplossen. Het probleem is echter dat je er met geld

werken wordt dan moeilijk. Bijvoorbeeld omdat ze geen

alleen niet komt.

gezag aanvaarden. Ze krijgen steeds ruzie.

In achterstandswijken waar projecten moeten worden

Ik denk dat de positieve effecten van goede vrijetijdsbe-

gerealiseerd, wonen vaak mensen die van zichzelf niet

steding door veel gemeentebesturen nog sterk wordt on-

zelfredzaam zijn. Ze missen vaardigheden. Bijvoorbeeld

derschat. Daardoor gaat er nog te weinig overheidsgeld

omdat ze weinig opleiding hebben gehad. Of omdat er

naartoe. Kijk naar IJsland. Daar hebben ze bijna alle jon-

thuis geen geld was voor vrijetijdsbesteding waar talent

geren van de drank en drugs afgehaald met een hele gro-

kon worden ontwikkeld. Of het nu gaat om sport, kunst of

te investering in de vrijetijdsbesteding van jongeren; en in

muziek, het zorgt ervoor dat je ergens voor kunt gaan. Iets

de betrokkenheid daarbij van school en ouders. IJsland

wat belangrijk voor je is en om de vrienden en vriendin-

is misschien niet helemaal met Nederland te vergelijken,

nen die je eraan overhoudt. Dat wil je niet kwijt. Waarom

maar het bewijst in ieder geval dat jongeren sport, kunst

zou je overlast veroorzaken waardoor je in de problemen

of muziek belangrijker en leuker zijn gaan vinden dan

komt, als je ook leukere dingen te doen hebt.

drugs- en alcoholgebruik.

Daar moet dan wel al op jonge leeftijd mee begonnen

Daarom is het zo belangrijk dat er met name in de kansar-

worden. Kinderen moeten op een positieve manier van el-

me wijken in de jeugd wordt geĂŻnvesteerd. En dan niet al-

kaar kunnen leren. Hiervoor is structuur nodig met stevige

leen in de vrijetijdsbesteding van jongeren zelf, maar ook

professionele begeleiding. Voorkomen moet worden dat

in de betrokkenheid van ouders daarbij, ook op school.

kinderen ongecontroleerd op straat verkeerde normen en

Heel veel ouders weten niets eens wat voor opleiding hun

12


JONGEREN IS BELANGRIJK

d en veiligheid in Amersfoort

kind doet. Laat staan dat ze weten wat ze in hun vrije

te richten. Daar worden mensen niet enthousiast van. Wil

tijd doen. Zonder deze sociale controle zijn kinderen thuis

de overheid meer eigen initiatief en participatie van bur-

poeslief, terwijl ze op straat en op school van alles uitvre-

gers, dan zal die overheid moeten aansluiten bij wat men-

ten. Weet waar je kind rondhangt en waar die zich mee

sen interesseert en leuk vinden. Dus wil je dat buurtbewo-

bezig is!

ners zelf jongeren aanspreken op overlastgevend gedrag, dan gaat dat beter als ze de jongeren al kennen van iets

Daar is ook professionele ondersteuning voor nodig, zoals

leuks dat ze zelf hebben georganiseerd.

van stevige kinder- of jongerenwerkers. Of een opbouwwerker die samen met burgers projecten organiseert en

Dat betekent overigens niet dat er direct overal extra buurt-

mensen, jong en oud, met elkaar verbindt. Samen sta je

huizen de grond uit moeten worden gestampt. Het kan ook

sterk.

in en rond de school. In ieder geval is er in kansarme wijken wel voldoende professionele begeleiding nodig, anders lukt

Om dit te bereiken moeten gemeenten anders gaan den-

het niet. Dus daar moet de overheid zeker in blijven

ken. Nu lijkt het beleid zich nog bijna altijd op problemen

investeren en als het kan meer nog dan nu.

13


VERKIEZINGEN ONDERNEMINGSRAAD ROTTERDAM KOMEN ERAAN! De Eenheid Rotterdam staat bekend om zijn diversiteit

Binnen de Eenheid willen wij een klimaat waarin het niet

op alle fronten. Het werkaanbod, de inwoners; de Eenheid

alleen buiten veilig is. Ook binnen moet het veilig zijn en

bruist!

blijven. Er is behoorlijke wat werk te doen en met onze inspanningen blijven we waken over de belangen van jou

Maar ook wordt steeds meer van onze politiemensen ver-

als collega.

langd en daarbij moet er steeds meer met minder. We staan kortom weer voor allerlei uitdagingen.

Nu er weer een nieuwe CAO aankomt, gaan we de werkvloer actief benaderen voor input. Want onze leden bepa-

De afgelopen twee jaar heeft het bestuur van de ANPV

len. Zo gaat dat bij de ANPV.

in de Eenheid Rotterdam flink gezaaid. Met een jong en enthousiast bestuur van maar liefst 25 collega’s bezoch-

Eind 2017 starten de verkiezingen van de ondernemings-

ten wij maandelijks de werkvloer. Korte lijnen, no nonsens

raad in Rotterdam. Bij een oproep aan onze leden om

en geen woorden maar daden. Dat kregen we vaak terug

zich kandidaat te stellen is flink gereageerd. Onze lijst telt

te horen.

inmiddels meer dan dertig kandidaten en dat is uniek. Wij willen u dan ook vragen om op een van onze kandida-

Zo werd door onze inzet onder meer het nodige los

ten te stemmen. De procedure wordt zo spoedig mogelijk

gemaakt rond de bezorging van de politie-uniformen. Met

bekend gemaakt via de politie dienstmail.

een boekwerk vol gerede klachten hebben wij het ‘Haagse’ met de neus op de feiten weten te drukken. Het heeft er

We zullen op een ludieke manier aandacht vragen voor de

inmiddels voor gezorgd dat de bezorging gaat veranderen.

komende verkiezingen.

De waardering van onze keiharde inzet werd beloond

Tot gauw!

met een enorme ledenstijging. Plotsklaps werden we als ANPV ineens de grootste in Rotterdam. En daar zijn we best trots op.

14

ANPV kaderleden Eenheid Rotterdam


THEMADAGEN POST-ACTIEVEN Wat regel je voordat je zelfstandig geen beslissingen meer kunt nemen? Zoals zaken voor je nabestaanden en je erfenis. Of routes voor de overgang van je eventuele vermogen. Welke ondersteuning kan de gemeente je geven? Bijvoorbeeld zelfstandig thuis wonen, al dan niet met een beperking. Zomaar een aantal vragen die er (straks) wellicht toe doen voor de collega’s. Hier kunnen een notaris en een deskundige op het gebied van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de antwoorden op geven. Daarom houdt de politiebond ANPV (afdeling Post-Actieven) voor haar leden vanaf 55 jaar een themadag op:

Woensdag 15 november in Doorn (De Basis/ WEP – Stamerweg 22) U wordt verwacht tussen 10.30 uur en 11.00 uur

In de ochtend geeft een notaris tekst en uitleg. Na de lunch van 12.00 tot 13.00 uur (aangeboden door de ANPV) vertelt een deskundige van de gemeente/VNG u meer over de WMO. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en eventuele discussie. Na afloop bestaat nog de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van de ANPV. De themadag is kosteloos. Alle ANPV-leden vanaf 55 jaar zijn welkom. Mocht u nog actief in dienst zijn, dan is deze bijeenkomst in diensttijd bij te wonen. Opgeven via e-mail bij: Theo.Jansen@anpv.nl of Cees.van.Welij@anpv.nl

AFDELING ZEELAND WEST BRABANT MET ELF KANDIDATEN DE OR-VERKIEZING IN Dit jaar gaat de ANPV afdeling Zeeland-West-Brabant voor de eerste keer in haar bestaan meedoen aan de regionale verkiezingen van de Ondernemingsraad. Op de OR-kandidatenlijst van onze afdeling staan maar liefst elf kandidaten, waaronder drie vrouwelijke collega’s. De leeftijd varieert van 23 tot 58 jaar. Vanuit het afdelingsbestuur werd een OR-commissie benoemd om de aanloop naar deze verkiezingen te organiseren. Een hele klus, want de eenheid Zeeland-West-Brabant is een groot werkgebied. En de inzet was om leden die verspreid over de hele regio werken op de kandidatenlijst te krijgen. Dat is goed gelukt. Gelet op het aantal leden is de kans reëel dat de afdeling deel kan gaan uitmaken van de OR. Het is de wens dat de ANPV-leden op Dave Haselager stemmen, de nummer 1 van de kandidatenlijst.

Dave Haselager lijsttrekker ANPV

15


Van luxe thin-line-bracelets tot kevlar handschoenen en badgehouders, tactical gear, horloges en nog heel veel meer‌ Profiteer als ANPV-lid van exclusieve leden-aanbiedingen op onze eigen webshop: https://anpv.cashforcops.nl Deze webshop is alleen toegankelijk voor ANPV-leden. Activeer snel je account met behulp van je lidnummer en shoppen maar! Ben je een nieuw ANPV-lid? Vergeet dan niet je ₏35,shoptegoed te besteden aan jouw welkomstgeschenk(en) naar keuze!

l n . s p o c r o f sh a c . v p n a / / : s p  h


ANPV STEMT TEGEN AANPASSING PENSIOENREGELING De onderhandelaars van pensioenfonds ABP, de overheidswerkgevers en de ambtenarencentrales hebben in juli een onderhandelaarsakkoord bereikt over een aangepaste pensioenregeling bij het ABP. Hierin wordt een technische uitwerking van politieke besluiten uitgevoerd, zoals nabestaandenpensioen en de hoogte van pensioenpremie.

Op zich is er met de technische uitwerking niets mis en

laat ten opzichte van de huidige afspraken een duidelijke

begrijpen we hoe men tot dit resultaat is gekomen. Dat

verbetering zien. Daar waar sprake is van verslechtering, is

neemt echter niet weg dat de uitgangspunten waarop dit

geprobeerd om die schade zo beperkt mogelijk te hou-

akkoord is gebaseerd volgens de ANPV geen enkel recht

den.

doen aan de werkzaamheden van de Nederlandse politieman en -vrouw.

Onderwerpen die in positieve zin werden bijgesteld zijn het nabestaandenpensioen dat per 1 januari 2018 wordt

Wat ging hieraan vooraf?

verhoogd naar 70% en het wezenpensioen waarbij de uit-

In 2012 heeft het toenmalige kabinet, gesteund door

looptijd naar 25 jaar is verhoogd en men per direct 14%

zowel Tweede en Eerste Kamer, besloten dat er een kop-

krijgt uitgekeerd.

peling gelegd zou moeten worden tussen de startleeftijd AOW en de levensverwachting van de gemiddelde

Gelet op de lastige omstandigheden verdienen de onder-

Nederlander. Hoe hoger de levensverwachting, hoe later

handelaars van de vakcentrale wat dat betreft ons respect.

je gebruik kunt maken van de AOW. Ons standpunt Vervolgens paste men stapje voor stapje de verschillende

Voor de ANPV is het echter nog steeds volstrekt helder

wetten aan zodat vroegpensioen zwaar belast werd en

dat we bij politiewerk spreken van een zwaar beroep met

ook via de toezichthouders en andere kanalen de reken-

een hoog risicoprofiel en afbreuk-risico, waar door de

leeftijd voor aanvullende pensioenen werd verhoogd,

Nederlandse politiek volledig aan voorbij wordt gegaan.

zoals voor de politiemedewerkers bij het ABP. Iedereen wordt over één kam geschoren, ongeacht de feiDit is een voldongen feit dat geen recht doet aan men-

telijke werkzaamheden of arbeidsverleden. Dat is niet fair

sen die een zwaar beroep hebben en vaak fysiek en men-

en niet reëel. Want de harde werkelijkheid is anders dan

taal niet meer kunnen doorwerken. De Nederlandse vak-

de Haagse werkelijkheid en vooral ook de Haagse finan-

bonden hebben op alle mogelijke manieren kenbaar

ciële belangen.

gemaakt dat dit een onwenselijke situatie is. Helaas bleek dat praten tegen dovemansoren.

Als ANPV vinden wij dat de maat vol is. Er moet een goede regeling komen voor onze politiemensen. In welke vorm

Het snel verhogen van de AOW-leeftijd kost immers sim-

dan ook. We willen niet meebewegen met de dubbele

pelweg minder belastinggeld en levert zo een begrotings-

pet van de overheid, die zowel regels dicteert als wetge-

overschot op. Van de pensioenpremie betaalt de overheid

ver en gelijktijdig als werkgever geld overhoudt door die

70%

en de werknemers 30%. Omdat de overheid als

regels. Dat is de reden waarom wij binnen het Ambte-

werkgever een forse duit in het zakje van de premies doet,

narencentrum een tegengeluid hebben laten horen. Een

zoals eerder is afgesproken, verdient zij door deze wette-

minderheidsstandpunt, maar daar is niks mis mee.

lijke aanpassing van de regels via de achterdeur jaarlijks miljoenen aan bespaarde premies.

Wij zijn en blijven er onverminderd groot voorstander van dat de rekenleeftijd voor het aanvullend pensioen van

Het akkoord

zware beroepen terug gaat naar de oude percentages/

Een aantal onderwerpen in het onderhandelsakkoord

rekenleeftijd en nooit boven de 65 jaar uit komt.

17


DE VOORTDURENDE KLOPJACHT OP DE AUDIBENDE Door Leen Spoor Het Duitse Bondsland Noordrijn-Westfalen blijft onverminderd last hebben van de Nederlandse ‘Audibende’. Dat is een groep van ongeveer tweehonderd mannen uit Utrecht en omgeving die plofkraken uitvoert en vervolgens op hoge snelheid vlucht met een snelle auto; bij voorkeur een Audi. In juni moesten vier mannen zich voor een rechter verantwoorden in Düsseldorf.

Dit viertal is geboren in Utrecht, de jongste in 1994 en

De Duitse politie zat de bende Nederlanders met een Ma-

oudste in 1990. Ze hebben allemaal een Nederlands

rokkaanse achtergrond al lange tijd op de hielen. Begin

strafblad. Het is niet de eerste keer dat Nederlandse plof-

dit jaar stuitten de opsporingsdiensten in Bochum (D) bij

krakers voor de Duitse rechtbank moeten verschijnen.

toeval op een garage met een in Nederland gestolen Audi

Afgelopen zomer werden Mohamed A. en Anouar T. in

RS 5, gasflessen met chemicaliën en inbrekerswerktuig.

afzonderlijke zaken veroordeeld tot celstraffen van meer-

Enkele weken na die vondst werden, na een mislukte plof-

dere jaren. Ja, bij onze buren zijn de straffen niet mals!

kraak, vijf verdachten uit Utrecht en omgeving opgepakt.

18


Duitse banken

Nederlandse automaten. Inmiddels wordt de beveiliging

Uit de meest recente cijfers van het Duitse Landes Kri-

wel aangepast.

manalamt in Dusseldorf blijkt dat er alleen al dit jaar 42 plofkraken zijn geweest. De laatste maanden was

Op welke manier is niet bekend, wel dat het om slimme

het meerdere keren per week raak bij geldautomaten

technieken gaat. Ook hebben sommige banken de ope-

door heel Noordrijn-Westfalen. Getroffen banken zijn de

ningstijden aangepast. Maar volgens een woordvoerder

Volksbank, Sparkasse en de Commerzbank. Over heel

blijft het een wedloop. In Nederland is na een periode

2016 noteerde de politie 136 kraken, het jaar daarvoor

van rust weer een stijging van de grote plofkraken terug

nog geen 70.

te zien. Daarbij werden zwaardere explosieven gebruikt.

De modus operandi lijkt overal hetzelfde. De criminelen

Eind juli 2017 werd de gevel van een Rabobank in Oss

vullen een geldautomaat met brandbaar gas, meestal

ontzet en kort daarvoor was Duitsland weer aan de

acetyleen, en plakken de automaat vervolgens dicht. Een

beurt. Hierbij crashte een Audi, in Utrecht, die met hoge

ontploffing volgt. Een andere methode is dat ze explo-

snelheid door de politie werd achtervolgd. Helaas wisten

sieven plakken op de automaat en het vervolgens laten

de inzittenden te ontkomen.

exploderen. Nieuwe aanpak Als de buit binnen is, vertrekken de daders in snelle au-

De politieorganisatie hoopt met een nieuwe aanpak de

to’s (gestolen Audi’s) of op motoren. Ze vluchten met het

criminelen een halt toe te roepen. Door deze gasten het

geld op hoge snelheid naar Nederland of een schuilplek

leven zuur te maken met hinderlijk volgen, afpakken van

in Duitsland. Er zijn inmiddels al meerdere mannen ver-

vermogen en in de gaten houden van familieleden zijn

ongelukt op hun vlucht terug naar ons land. Zo kwamen

enkele veelgehoorde activiteiten.

in februari dit jaar twee Nederlanders om op de A57 bij Krefeld (D). Een derde inzittende raakt zwaargewond.

Tijdens de proef worden verdachten voortdurend in de

Het drietal zou een telefoonwinkel hebben beroofd.

smiezen gehouden. Niet alleen door de politie maar ook door gemeenten en de belastingdienst. Geldstromen

In het Duitse Meppen, bij Emmen in de buurt, crashen op

worden in kaart gebracht zodat om crimineel vermogen

de terugweg van een plofkraak vier mannen uit Utrecht

te kunnen afpakken. Ook is er intensievere controle op

en omgeving. Sadik C. sterft ter plekke. Twee anderen ra-

straat.

ken gewond, waarvan één zwaar. In juli 2016 krijgen drie mannen een ongeluk op de A2 bij Waardenburg. De auto

De Nationale politie wijst naar de succesvolle Top

vliegt op hoge snelheid over de kop en vat vlam. De politie

600-aanpak in Amsterdam, waar tientallen organisaties

treft in de auto gasflessen en breekijzers aan. Het drietal

al jarenlang samenwerken om veelplegers op het rech-

was vermoedelijk op weg om een plofkraak te plegen.

te pad te krijgen. Nu gaan ook ook zware misdadigers worden aangepakt. Deze jongens worden niet alleen ver-

Waar stopt het?

dacht van plofkraken, maar vaak ook van drugshandel en

Dat Duitse banken een gewillige prooi zijn, heeft te ma-

zelfs liquidaties.

ken met het feit dat ze minder goed beveiligd zijn dan

Standpunt ANPV De politiebond ANPV juicht deze aanpak van de ‘plofkrakers’ toe maar heeft hierbij meteen een kritische noot. In het heetst van de strijd moeten de collega’s op straat het vaak af laten weten en dat is enorm teleurstellend. Behalve dat de gemiddelde surveillance-auto niet is gebouwd voor hogere snelheden, wordt dit ook niet gecompenseerd met de slimme inzet van een simpele spijkermat. Het testen van daarvan heeft dan meerdere succesvolle resultaten geboekt. Ook bij onze zuiderburen is de spijkermat een probaat middel. De politiebond ANPV blijft hier dan ook voor pleiten bij de werkgever.

19


20


UIT VROEGER JAREN Houden van…

Door Jos Hermans Ik was samen met Jack op dienst. Het was herfst, de bladeren dwarrelden door de lucht en werden door de wind her en der weggedragen. In de auto achter het glas was het lekker warm.

Langzaam reden we door een statige laan waar we een

lag diep bewusteloos met opgetrokken benen tegen haar

ambulance zagen staan. Op het looppad lag een man in

aan. Schuim stond op zijn mond en hij had zijn ontlasting

sportkleding op de grond. Ambulancepersoneel was bezig

laten lopen. Haar hand speelde door zijn grijze haar. Ze

met reanimatie. Enkele sporters keken verslagen toe; ze

keek met zachte warme ogen naar hem en lette op elke

hielden elkaar vast en liepen keer op keer naar hun vriend

lichaamsbeweging.

die daar lag; raakten hem aan en probeerden te helpen. Naast haar zaten hun twee kinderen. Broertje en zusje. Kort daarvoor waren ze hardlopend vertrokken en hoorden

Kleine zus hield een arm om haar broer geslagen. Een hele

plots achter zich hun vriend roepen. Ze hielden de pas om

familie een tijdje uitgeteld op een smerig trottoir.

hem bij te laten komen, zagen dat hij struikelde, viel en niet meer opstond. Het duurde even voor ze zich realiseer-

Het ambulancepersoneel hoefde niet veel te doen. Het was

den dat er iets mis was. Hij had nog wel gezegd dat hij zich

duidelijk wat er in dergelijke situaties moest gebeuren en

niet zo lekker voelde en wat pijn op de borst had, maar ja…

nu was het wachten tot hij weer bij kennis kwam.

Ze hebben hun best gedaan om hun vriend te redden

De kinderen zaten met bleke smoeltjes naar hun vader en

maar hij stierf op het looppad langs een prachtige laan

moeder te kijken en lachten wat besmuikt. Omstanders

terwijl de herfstbladeren op hem vielen. Bladeren die met

voelden aan dat het wel goed zat en liepen verder.

hem stierven. We reden verder en dan wordt het stil in een surveillanceauto.

De wind speelde met de bladeren.

Op de rand van het trottoir zat een vrouw van middel-

Wij gingen verder en leerden dat je ‘houden van’ kunt zien

bare leeftijd. In haar schoot het hoofd van haar man. Hij

op straat.

21


POLITIEDEBAT 10 Nederland, het Palermo aan de Grote Rivieren? Burgemeesters: aanpak misdaad Zuid-Nederland levert te weinig op (...) politie en OM boeken te weinig resultaat’ (NOS, 8 juli 2017). Is dit zo en zo ja, wat zijn dan verklaringen en oplossingsrichtingen? Deze vragen staan centraal in het tiende Politiedebat op 19 september.

Burgemeesters kruisen de degens met rechercheleiders,

mijning?’). Aan tafel debatten, een mini-college ‘ondermij-

bestuurlijke handhavers en wetenschappers. Het woord

ning’, een vlog van studenten, bespiegelingen door een

‘ondermijning’ ligt op ieders lippen bestorven en de ‘inte-

buitenstaander die meewarig kijkt naar aanpakken ‘uit de

grale aanpak’ heeft een hoog aaibaarheidsgehalte in poli-

vorige eeuw’ en inbreng vanuit de zaal. De avond wordt in

tieke correcte beleidskringen. Maar hoe groot is de kloof

zekere banen geleid door Marianne van den Anker en Bob

tussen de beleidsdroom en de rauwe werkelijkheid? Is

Hoogenboom die het soms met elkaar aan de stok krijgen.

Nederland het Palermo aan de Grote Rivieren en zijn wij nog steeds naïef?

Het debat is op dinsdag 19 september 2017 van 18.00 20.15 uur op de Politieacademie in Apeldoorn, Arnhem-

Met onder anderen Paul Depla (burgemeester Breda), Ruud

seweg 34. Tussen 17.00 – 17.45 uur kan gebruik worden

Bik (politie), Sander Schaepman (hoofd Veiligheid & Nale-

gemaakt van een eenvoudige maaltijd.

ving Helmond), Frank van Ierland (Taskforce BrabantZeeland), Rienk de Groot (hoofd Recherche Zeeland-West-Bra-

Meer informatie en aanmelden op:

bant), bestuurders en wetenschappers over de laatste

www.politieacademie.nl/congressen

WODC Monitor Georganiseerde Misdaad (‘hoezo onder-

22


VERSLAG VAN DE FREEDOMRIDE 2017 Samen met het cycling team van Wounded Warriors waren we op 5 mei uitgenodigd door Waardering Erkenning Politie (W.E.P.) voor de Freedomride 2017. Vanuit heel Nederland kwamen collega´s naar Limburg.

De nacht ervoor hadden renners van Wounded Warriors

in Overloon en waren op het oorlogskerkhof in Ysselsteyn.

het bevrijdingsvuur al opgehaald in Wageningen en naar

Bijzondere plaatsen.

Roermond gebracht; 150 kilometer in de benen en maar enkele uurtjes slaap. We maakten kennis met elkaar in

Het was koud. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken met

Roggel, daar kregen we ook het nieuwe Jumbo Lotto Poli-

waar onze bevrijders doorheen zijn gegaan om onze vrij-

tie Shirt uitgereikt.

heid te bevechten. Een vrijheid die we koesteren en wereldwijd nog steeds voortdurend onder spanning staat.

Onder politiebegeleiding vertrokken we samen naar de startplaats in Haelen waar we voorin werden geplaatst. De

Na afloop hebben we op het kasteel in Haelen nog heerlijk

Lotto Jumbo Ploeg trok het hele peloton van ongeveer dui-

gegeten en een pilsje gedronken. En nieuwe vriendschap-

zend fietsliefhebbers door Midden- en Noord-Limburg. Als

pen gesloten met onze Belgische en Duitse collega´s.

ere-gasten reden Joop Zoetemelk en Jan Janssen mee. Onderweg kregen we veel bijval van het talrijke publiek

De Freedomride is een must om te herdenken, maar

langs de route.

vooral ook om onze vrijheid te vieren. In 2018 komt de derde editie eraan. Volg ons op de site van Stichting Blauw,

Dit jaar stond in het teken van verzoening, wat vooral voor

W.E.P. en Cycling Team Wounded Warriors, en zorg dat je er

onze Duitse collega´s een bijzondere betekenis had. De

volgend jaar ook bij bent!

tocht ging langs een aantal gedenk- en eretekens uit de Tweede Wereldoorlog. We reden door het oorlogsmuseum

Jos Hermans

Lees meer op deze websites: Stichting Blauw: www.stichtingblauw.nl Stichting Waardering Erkenning Politie: www.wep.nu Cycling Team Wounded Warriors: www.wwcyclingteam.nl

23


GERARD BOUMAN (1952-2017)

Terugblik op een veel besproken Korpschef Een houwdegen werd hij genoemd. Een botterik. Maar ook een goeierd. Een man van extreem autoritair optreden en van kinderachtige grappen; vaak ten koste van iemand. Aan de andere kant eveneens een doordouwer die moeilijke zaken voor elkaar kon boksen en opkwam voor zijn politiemensen. Een man van uitersten kortom. Een zo veelbesproken en omstreden politieleider tref je zelden.

Voormalig korpschef Gerard Bouman (1952) overleed enkele weken terug aan het hartinfarct dat hem trof tijdens zijn vakantie in Amerika. Het was de zoveelste vakantie die hij niet afmaakte. Want het aantal uren dat deze man op zijn conto schreef - ‘mijn laatste vrije weekend kan ik me

zelf zei in een interview met de Volkskrant, gooide dat najaar de handdoek in de ring. ‘Ik heb het schip vlot getrokken’, licht hij zijn besluit toe, ‘de volgende fase vraagt iemand die omzichtiger kan manoeuvreren. Daar leent mijn karakter zich niet voor.’

echt niet herinneren’ - is slechts aan weinig dienders voorbehouden.

Carrière Bouman was 17 jaar oud toen hij voor de politie koos. Hij

Bouman -eerder hoofdofficier van justitie en drie jaar baas

had de MULO afgerond en politiewerk leek hem spannend.

van de AIVD- kreeg in 2011 de zware taak om 26 regionale

Graag vertelde hij over zijn avonturen als motoragent in

korpsen om te smeden tot Nationale Politie met 65 duizend

Rotterdam. Hoe hij een stripper dood aantrof in een leeu-

werknemers, waarmee hij in één klap de grootste werkgever

wenkooi, verwarde omaatjes naar huis begeleidde en inbre-

in Nederland werd. De omvorming oogstte veel kritiek.

kers van het dak joeg.

Het was te groot. Het ging te snel. Het mocht niks kosten.

In de avonduren studeerde hij rechten en in 1978 stapte hij

Het ziekteverzuim steeg, ict-problemen rezen de pan uit,

over naar het Openbaar Ministerie. In 1998 werd hij hoofdof-

het vertrouwen in de politietop taande en duizenden agen-

ficier van justitie in Middelburg en vanaf 2000 was hij dat in

ten kwamen in het geweer tegen de nieuwe functies die

Den Haag. In 2003 keerde Bouman terug naar de politie. Hij

ze kregen toegewezen. Bouman maakte ruzie met alle vier

volgde Jan Wiarda op als korpschef van Haaglanden.

de politievakbonden. Een ruzie die ook nooit meer goed kwam.

Vanaf december 2007 was Bouman hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Begin 2013

De vraag is of hij het eigenlijk wel goed had kunnen doen.

vroeg Opstelten hem als kwartiermaker, om dat zooi-

Toenmalig justitie-minister Opstelten wilde een snelle po-

tje eigenwijze korpsen klaar te stomen voor de vorming

litiereorganisatie met Nationale Politie als kroon op zijn

van een nationaal korps. Begin 2013 wordt Gerard Bou-

werk. Een toezichthouder vergeleek de reorganisatie des-

man, dan 59 jaar oud, beëdigd als hoogste blauwe baas.

tijds met ‘een voertuig waarvan Bouman al rijdende de motor en de banden moest vervangen, zonder dat hij de

Zijn vrouw Heleen overlijdt niet lang daarna. ‘Zij is

snelheid mocht verminderen’.

degene die hem in toom houdt’, zeiden verschillende

In oktober 2015 houdt de eerste korpschef de eer aan zichzelf. Deze man die nooit faalt, zoals hij van zich-

24

medewerkers

toen

de

reorganisatie

strand-

de. Na het verlies van zijn echtgenote verhardt Bouman. Hij krijgt er intern veel tegenwerking voor terug.


Ook publiekelijk komt hij geregeld in opspraak. Zo be-

waarna hij op vakantie gaat. Een hartaanval doet hem

looft hij de vijf agenten die Mitch Henriquez in 2015 zo

in een coma belanden. Na repatriëring sterft hij thuis in

gewelddadig arresteerden dat die stierf, dat ze nooit zul-

Nederland. Dat maakt de tragedie compleet: 2017, zijn

len worden ontslagen. Zelfs niet als hem een veroorde-

46ste dienstjaar, moest het jaar worden van een welver-

ling ten deel valt. Het komt hem op veel kritiek te staan

diend pensioen.

- het onderzoek door het Openbaar Ministerie is dan nog niet afgerond. Het maakt hem tegelijk populair in eigen kring. Vrienden van Bouman Een Herijkingsnota van zijn ministerie luidt in 2014 het einde van Boumans carrière in. Het etiket vriendjespolitiek kleeft aan hem. De nieuwe top-61 voldoet niet aan de criteria die met vakbonden en het ministerie zijn afgesproken. Benoemd worden niet de ‘beloften van buiten’, geen leiders van allochtone komaf, geen vrouwen, maar louter vrienden van Bouman en diens rechterhand Ruud Bik, zo luidt het verwijt. Ook dat deert hem niet. Toch volgt het echte dieptepunt pas daarna. Eind 2016 maakt Boumans opvolger, Erik Akerboom, een eind aan maandenlange geruchten. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft drie jaar lang belastinggeld verbrast aan diners, exorbitante feesten, dure maatpakken, de inhuur van bevriende ‘experts’ en een onnodig chique vergaderlocatie. Tegen de voorzitter wordt aangifte gedaan. ‘Er werd gewaarschuwd, maar er is niet doorgepakt. Het toezicht was onvoldoende professioneel.’, zegt Akerboom op een persconferentie. Het ministerie gelast daarop een onderzoek naar de vraag of Bouman, die uitzonderlijk goed bevriend bleek met de COR-voorzitter, alle steun had gekocht waarmee de vakbonden buitenspel werden gezet. Bouman maakt de uitkomst van het onderzoek niet meer mee. Na zijn klacht dat de onderzoekscommissie subjectief is, weigert hij dit voorjaar verdere medewerking. Gefrustreerd geeft hij daarover een interview aan het ANP,

Door het overlijden van voormalig korpschef Gerard Bouman blijft het onduidelijk wanneer het rapport over de buitensporige uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de nationale politie wordt gepubliceerd . ‘Dit is erg verdrietig nieuws voor de familie van meneer Bouman’, zei woordvoerder van de commissie Frank Neervoort. ‘Op dit moment is nog niet bekend wat we met het rapport gaan doen. Ik verwacht daar de komende dagen ook geen duidelijkheid over.’ Eerder lekte uit dat uit het rapport zou blijken dat Bouman de schijn tegen heeft, maar dat zijn betrokkenheid niet kan worden bewezen. Dit wordt door de commissie niet bevestigd, maar ook niet weerlegd.

25


JA, NATUURLIJK WORD OOK IK LID VAN DE ANPV! Maak nu de enige juiste keuze door je aan te sluiten bij een politievakbond die zekerheid biedt wanneer jij dat nodig hebt. De ANPV is de langst bestaande en meest betrokken politievakbondvan Nederland en weet als geen ander wat jij in je werk zoal mee kunt maken.

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANHEF ACHTERNAAM TUSSENVOEGSEL ROEPNAAM

VOORLETTERS

ADRES HUISNUMMER PLAATS POSTCODE GEBOORSTEPLAATS GEBOORTEDATUM TELEFOON

VRIJWILLIGER

E-MAIL ADRES

PERSONEELSNR.

JA / NEE

EENHEID REGIO

LIDMAATSCHAP BIJ ANPV LIDMAATSCHAP PER VOOR JE WELKOMSTGESCHENK GA JE NAAR WWW.ANPV.NL AANGEMELD DOOR Ik ga er mee akkoord dat ik tenminste 1 jaar lid blijf van de ANPV en dat de contributie maandelijks van mijn salaris wordt ingehouden. HANDTEKENING

Meld je aan via www.anpv.nl of stuur dit formulier in een gefrankeerde envelop naar: Politiebond ANPV, Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag- Telefoon 070-3155106

26


MAX MOET NOG VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

Anpv nr4 2017lr