Page 1

Комп’ютерна графіка Редактор растрової графіки

AdobePhotoshop 6.0

Посібник для практичних занять Частина 5


Комп’ютерна графіка. Adobe Photoshop 6.0: Посібник для практичних занять. Частина 5. – 36 c. Ці методичні вказівки є складовою комплексу навчальних посібників для практичних занять з вивчення популярної програми для роботи з растровою графікою Adobe Photoshop 6.0. У посібнику докладно розглядаються всі основні можливості та практичні аспекти застосування програми Adobe Photoshop 6.0., оглядове знайомство з інструментами У п’ятій частині вивчається створення і редагування надписів, застосування ефектів шару до тексту, застосування фільтрів Adobe Photoshop 6.0 до растрового тексту.

Увага! Всі додаткові матеріали (допоміжні графічні файли та файли прикладів), на які є посилання у тексті посібника, можна завантажити з Інтернету за адресою: http://metodichka.com.ua/free/adobe6.zip

© НМЦ ПОЛИТЕХ Ніяка частина цього видання не може бути тиражована у будь-який спосіб без письмового дозволу правовласників. ® Методичка http://metodichka.com.ua/


Зміст Практичне заняття 12 ....................................................................................4 Створення і редагування надписів ...........................................................4 Типи шрифтів ............................................................................................4 Інструменти для роботи з текстом .........................................................5 Створення простих надписів ..................................................................6 Створення надписів у текстовій рамці ..................................................7 Редагування форми символів..................................................................9 Перетворення векторного тексту на растровий................................ 11 На цьому занятті ......................................................................................... Практичне заняття 13 ................................................................................. 12 Застосування ефектів шару до тексту ................................................... 12 Заливка контурного тексту .................................................................. 12 Додавання об'єму ................................................................................... 14 Додавання тіні ........................................................................................ 14 Створення сяйва..................................................................................... 15 Створення прозорого тексту ................................................................ 15 Створення перспективи ............................................................................. На цьому занятті ......................................................................................... Практичне заняття 14 ................................................................................. 16 Застосування фільтрів до растрового тексту ....................................... 16 Надпис вогнем........................................................................................ 16 Надпис льодом ....................................................................................... 17 Надпис лазером ...................................................................................... 19 Металевий надпис ................................................................................. 21 Надпис під водою .................................................................................. 22 На цьому занятті .........................................................................................


Практичне заняття 12 Створення і редагування надписів Типи шрифтів Photoshop працює з двома типами шрифтів: • Векторні (контурні) шрифти створюються за принципами векторної графіки, тому їх можна збільшувати або зменшувати без погіршення якості зображення. • Растрові (точкові) шрифти складаються з окремих точок (пікселів). При збільшенні растрового шрифту стає видимою його точкова структура – растр, – чіткість зображення погіршується.

i При введенні тексту символи відображаються як векторні об’єкти. Після редагування тексту необхідно перетворити його на растровий шрифт, щоб зробити текст частиною зображення. Основні можливості роботи з текстом у Photoshop: • Введення і редагування надписів прямо на робочому аркуші. • Створення надписів всередині текстових рамок. Такі надписи можна форматувати, як звичайні абзаци, задавати розстановку переносів, вирівнювання, відступи, відстань між абзацами. Можна створювати списки, задавати відстань між словами і окремими символами.


• Зміна кольору, ширини, висоти, інтервалу і зміщення базової лінії для окремих символів. • Викривлення, вигинання і спотворення тексту різними способами без використання фільтрів. • Перетворення символів тексту на контури. Контури, створені на основі символів, можна редагувати, заливати, штрихувати (обводити), перетворювати на виділення. Можна перетворювати контури символів тексту на області виділення. • Перетворення векторного тексту на растровий. До растрового тексту можна застосовувати фільтри та інши інструменти для роботи з растровими зображеннями. Інструменти для роботи з текстом Для роботи з текстом служить інструмент Текст (<T>). Основні параметри тексту задаються на панелі властивостей інструменту Текст.

Для завдання інших властивостей тексту служать дві допоміжні плаваючі палітри Символ та Параграф. Щоб вивести їх на екран, треба клацнути кнопку Палитры на панелі властивостей інструменту Текст. Палітра Символ використовується для завдання параметрів окремих символів тексту, який був введений після одиночного клацання в області зображення.


i Базова лінія - лінія рядка, на якому розташовані символи. Базову лінію можна переносити вгору і вниз, щоб створити верхні або нижні індекси. Клавіша <↑> збільшує, а клавіша <↓> зменшує значення параметру на 1. Відстань між рядками (міжрядковий інтервал, інтерлін'яж) відстань по вертикалі між базовими лініями двох сусідніх рядків тексту в одному абзаці. Кернінг - відстань між двома сусідніми символами в рядку (міжсимвольний інтервал). Для зменшення кернінгу на 20 пт використовуйте клавіші <Alt+←>, для збільшення - <Alt+→>. Для зміни кернінгу з кроком 100 пт - <Ctrl+Alt+←> та <Ctrl+Alt+→>. Трекінг - відстань між зовнішніми краями символів. Параметр може застосовуватися одночасно для кількох символів.

Палітра Параграф використовується для форматування тексту, введеного у текстову рамку. Текстова рамка утворюється, якщо протягнути інструмент Текст в області зображення при настиснутій лівій кнопці миші, як при виділенні прямокутної області.. Робота з текстом, введеним у текстову рамку, аналогічна роботі з абзацами звичайного тексту у текстовому процесорі.

Створення простих надписів : Створіть простий надпис. 1. Створіть новий документ розміром 12х12 см. Роздільна здатність 72. Кольорова модель RGB Цвет. Колір фону – білий.


2. Оцініть результат. 3. Збережіть зображення у свою робочу папку під назвою ВекторнийТекст_1.psd. 4. Закрийте файл. : Створіть новий документ з наступними надписами:

1 Кбайт=1024 байт=210 байт 2910=111012 356

/765=0,4(6535947712418300)

Збережіть документ у свою робочу папку під назвою ВекторнийТекст_2.psd На малюнку наведено основні параметри надписів.

Створення надписів у текстовій рамці Другій спосіб створення надпису – ввод тексту у текстову рамку. Текстова рамка має певний розмір незалежно від обсягу введеного до рамки тексту. Розміри текстової рамки можна змінювати і після введення тексту. У текстову рамку можна вставляти текст введений в інших програмах. : Текст у текстовій рамці. 1. Створіть новий документ.


2. Візьміть інструмент Текст і окресліть мишею прямокутну область для вводу тексту (як при виділенні прямокутної області). В робочій області з’явиться текстова рамка (мал. (а)).

(а)

(в)

(б)

(д)

3. Введіть у рамку довільний текст, або скопіюйте його з іншої програми. Наприклад, можна ввести текст у програмі Блокнот, і скопіювати його у Photoshop через Буфер обміну (мал. (б)). 4. Вимкніть інструмент Текст, вибравши інший інструмент, і на палітрі Слои задайте щойно створеному текстовому шару ім’я Текст 1. 5. Знову візьміть інструмент Текст і відформатуйте надпис у рамці довільним чином.

(а)

(б)

1. Для малювання стрілок використовуйте інструмент малювання Линия: • На панелі властивостей інструменту Линия встановить товщину лінії у полі Толщина:


• Клацніть кнопку Геометричні параметри і задайте параметри стрілки. Ширина: – задає ширину стрілки у процентах від товщини. Длина: - задає довжину стрілки в процентах від товщини. Вогнутость: - задає форму стрілки.

• Намалюйте стрілки годинника. 2. Використувуючи можливості переміщення і обертання текстової рамки, змініть вигляд циферблату (мал. (б)). 3. Оцініть результат. 4. Збережіть малюнок у свою робочу папку під назвою Часы.psd 5. Закрийте файл. Редагування форми символів Форму символів тексту можна змінювати так само, як форму будьякої векторної фігури. Для цього необхідно перетворити текст на фігуру і відредагувати форму символів, перетягуючи опорні точки і управляючи маркери балансуючих ліній. Редагування форми символів застосовують у художніх цілях, наприклад, при створенні логотипу або товарного фірмового знаку на основі тексту. : Відредагуйте форму літери "а".


1. Створіть новий документ розміром 6х6 см, роздільна здатність 72 dpi. 2. Введіть символ "а" з такими параметрами: Arial, 288 пт, Regular, і розмістіть надпис по центру зображення (мал. (а)).

(а)

(б)

(в)

3. Перетворіть надпис на векторну фігуру. По формі символа буде створено векторний контур (мал. (б)). Команда: Слой4Тип4Конвертировать в Форму 4. Відкрийте палітру Пути і переконайтеся, що на ній відображено контур літери "а". 5. Для зручності збільшіть масштаб - на палітрі властивостей інструменту Масштаб клацніть кнопку Во Весь Экран. 6. Виділіть контур інструментом Непосредственное Выделение (<A>). На контурі з'являться опорні точки (мал. (в)).

(г)

(д)

(е)

7. Видаліть опорні точки 1, 2, 3, 4, 5 (мал. (в)). Результат на мал. (г). 8. Видаліть опорні точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (мал. (г)). Результат на мал. (д). 9. Перетягніть балансуючі маркери 1, 2, 3 (мал. (д)), як на мал. (е). 10. Опорну точку 4 (мал. (д)) перемістіть трохи вгору. Результат на мал. (є).


(є)

(ж)

11. Після закінчення редагування перетворіть контур на виділення клацніть кнопку Перетворити на виділення внизу палітри Пути і об'єднайте текстовий шар з фоновим <Ctrl+E>. 12. Оцініть результат і збережіть зображення у свою робочу папку під назвою Буква_А.psd (мал. (ж)). 13. Закрийте документ. Перетворення векторного тексту на растровий Для того, щоб до тексту можна було застосовувати фільтри та інші інструменти для роботи з растровими зображеннями, необхідно перетворити векторний шрифт на растровий. Після виконання цієї операції текст стає одним з елементів зображення - подальше редагування і форматування тексту стає неможливим. Векторний текст, розміщений на окремому шарі, перетворюється на растрове зображення командою Слой4Растеризовать4Слой

Фрагмент методического пособия предоставлен © МЕТОДИЧКА http://metodichka.com.ua/


Практичне заняття 13 Застосування ефектів шару до тексту Заливка контурного тексту Символи тексту можна залити градієнтом або заповнити фоновим зображенням, взятим з будь-якого малюнку. Для цього можна готовий надпис перетворити на виділення, а потім залити це виділення або скористатися ним, щоб вирізати частину деякого зображення. Крім того, Photoshop надає можливість вводити текст у режимі контурного тексту-маски. : Заливка контурного тексту. 1. Створіть новий документ розміром 12х4см, роздільна здатність 72 dpi. 2. Введіть надпис "Градієнт". При вводі символи тексту мають контрастний колір.

(а) 3. Виділіть границю області шириною 2 пікселі Выделение4Модифицировать4Граница 4. Застосуйте до виділеної границі градієнт у напрямі зліва направо. 5. Зніміть виділення (<Ctrl+D>). 6. Результат має бути приблизно таким (мал. (б)).

(б) 7. При необхідності, повторіть дії до одержання бажаного ефекту. 8. Збережіть зображення у свою робочу папку під назвою ТекстГрадиент.psd 9. Закрийте документ.


: Використання фонового зображення для заливки тексту. 1. Контур тексту знаходиться на окремому шарі. Щоб помістити контур виділення на шар фонового зображення, об'єднайте текстовий шар з нижнім шаром. Команда <Ctrl+E> або Слой4Объединить с нижним 2. Скопіюйте виділену область у новий документ. Послідовність дій: <Ctrl+C> - скопіювати виділення у Буфер обміну <Ctrl+N> - створити новий документ (параметри нового документу відповідають вмісту Буферу обміну) <Ctrl+V> - вставити зображення з буферу обміну у новий документ. 3. Результат має бути приблизно таким (мал. (а)).

(а) 4. Збережіть зображення у свою робочу папку під назвою ТекстЗебра_1.psd 5. Поверніться у вікно документу Моя_Зебра.psd і зніміть виділення (<Ctrl+D>). 6. Результат має бути приблизно таким (мал. (б)).

(б) 7. Збережіть зображення у свою робочу папку під назвою ТекстЗебра_2.psd. 8. Закрийте файл Моя_Зебра.psd, не зберігаючи змін у документі. 9. Відкрийте файл ТекстЗебра_1.psd і порівняйте вигляд надписів у документах ТекстЗебра_1 та ТекстЗебра_2. 10. Збережіть і закрийте обидва файли з надписом "Зебра".


Додавання об'єму При створенні надпису утворюється новий текстовий шар. Тому до тексту, як до об'єкту розміщеному на окремому шарі, можна застосовувати ефекти шару. 1. Результат на мал. (а)

(а) Додавання тіні Використання ефекту тіні - один з простих способів привернути увагу до надпису. Для додавання тіні до поточного шару служить команда Слой4Стиль Слоя4Бросить Тень... : Додайте тінь до надпису "Зебра" у документі ТекстЗебра_2.

(б) 1. Об'єднайте шари зображення (<Ctrl+E>). 2. Збережіть і закрийте файл ТекстЗебра_2.psd. : Опрацюйте параметри тіні. 1. Створіть новий документ розміром 12х4 см, роздільна здатність 72 dpi, колір фону - білий. 2. Введіть чорним кольором надпис "Тень". Шрифт: Arial, 72 пт, Bold, Faux Bold. 3. Виконайте команду Слой4Стиль Слоя4Бросить Тень...


4. Закрийте документ без збереження змін. Створення сяйва : Опрацюйте створення сяйва навколо тексту. 1. Створіть новий документ розміром 12х4 см, роздільна здатність 72 dpi, фон - прозорий. 2. Відкрийте палітру Слои і свторіть ще один додатковий шар - Слой 1. 3. Перейдіть до шару Надпись. Виконайте команду Слой4Стиль Слоя4Внешнее Свечение..

4. Поекспериментуйте з параметрами ефекту Внешнее свечение до одержання бажаного результату. 5. Закрийте документ без збереження змін. Створення прозорого тексту Для створення прозорого тексту необхідно створити надпис над фоновим шаром і встановити відповідну прозорість шару. : Створіть напівпрозорий надпис на фоні документу Пустыня. 1. біля верхнього краю зображення.Текстовому шару з надписом “Небо” дайте назву Небо. 2. Для текстового шару Пустыня встановіть Непрозрачность: 5060%. 3. Оцініть результат (мал. (а)).

(а)

(б)

(в)


Практичне заняття 14 Застосування фільтрів до растрового тексту Надпис вогнем : Надпис вогнем. 1. Створіть новий документ: Розмір: 12х8 см; Роздільна здатність: 72; Кольороий режим: Полутоновая Шкала; Колір фону – білий. 2. Напишіть, використовуючи інструмент Текст, слово “Огонь” чорним кольором. 3. Відформатуйте надпис: 108 пт, Times New Roman, Bold Italic, Faux Bold, Faux Italic. Розмістіть текст ближче до нижнього краю робочого аркушу, щоб зверху залишилося місце для язиків полум’я (мал. (а)).

(а)

(б)

4. Об’єднайте текстовий шар з шаром фону командою <Ctrl+E> або Слой4Объединить Слои 5. Застосуйте до зображення фільтр кристалізації з параметром Размер Ячейки: рівним 5-7 Фильтр4Пикселизация4Кристаллизация 6. Розмийте зображення за допомогою фільтру Гауссово Размытие. Радіус розмиття задайте рівним 0,5 – 1,5 пікселів (мал. (б)). Фильтр4Затенение4Гауссово Размытие 7. Виконайте інвертування кольорів зображення – заміну кольорів на протилежні командою <Ctrl+I> або Изображение4Настройка4Инвертировать 8. Поверніть зображення у вертикальне положення – проти годинникової стрілки на 900 (мал. (в)). Це необхідно, щоб далі


застосувати фільтр Ветер, якій діє лише у горизонтальному напрямку. Изображение4Поворот Холста4900CCW

(в)

(г)

(д)

9. Щоб створити язики полум’я, застосуйте до зображення фільтр Ветер (мал. (г)). Можливо, для одержання бажаного ефекту доведеться застосувати цей фільтр ще раз. Фильтр4Стиль4Ветер… 10. Створіть ефект коливання полум’я. Для цього застосуйте фільтр Рябь з параметрами Количество: 50%, Размер: Средне. Фильтр4Искажение4Рябь… 11. Поверніть зображення у горизонтальне положення – за годинниковою стрілкою на 900. Изображение4Поворот Холста4900CW Надпис льодом : Надпис льодом. 1. Створіть новий документ. Розмір: 12х6 см; Роздільна здатність: 72; Кольоровий режим: Полутоновая Шкала; Колір фону – білий. 2. Встановіть кольори за умовчанням: основний колір – чорний, фоновий колір – білий (<D>). 3. Напишіть слово “Зима”. Відформатуйте надпис: 124 пт, Times New Roman, Bold Italic, Faux Bold. На палітрі Символ встановіть значення параметру Трекинг рівним 50. Розмістіть текст ближче до верхнього краю робочого аркушу, щоб знизу залишилося місце для бурульок (мал. (а)).


(а)

(б)

4. Об’єднайте текстовий шар з шаром фону командою <Ctrl+E> або Слой4Объединить Слои 5. Перетворення надпису на лід почнемо з кристалізації зображення. Застосуйте до зображення фільтр кристалізації з параметром Размер Ячейки: рівним 4-6 Фильтр4Пикселизация4Кристаллизация 6. Поверхня льоду не ідеально гладка. Надайте їй шорсткості за допомогою фільтру Шум. • Виділіть надпис. Для цього інструментом Волшебная Палочка виділіть білий фон зображення та інвертуйте виділення (<Ctrl+I>). • застосуйте до виділеної області фільтр Шум з наступними параметрами: Сумма: 70 Распределение: По Гауссу Монохроматическое. Фильтр4Шум4Добавить Шум

7. Зніміть виділення. 8. Інвертуйте зображення командою<Ctrl+I> або


Изображение4Настройка4Инвертировать 9. Створіть бурульки: • Спочатку поверніть зображення у вертикальне положення – за годинниковою стрілкою на 900 Изображение4Поворот Холста4900 • Застосуйте один раз фільтр Ветер Фильтр4Стиль4Ветер… • Поверніть зображення у початкове положення (мал. (в)).

(в)

(г)

10. Пофарбуйте лід у голубий колір: • Переведіть зображення в кольоровий режим RGB Изображение4Режим4RGB Цвет • Відкрийте діалогове вікно Оттенки/Насыщение командою <Ctrl+U> або Изображение4Настройки4 Оттенки/Насыщение… • Встановіь прапорець Colorize (Тонування) та поекспериментуйте, змінюючи значення параметрів Цветность, Насыщенность, Легкость до одержання бажаного ефекту (на мал. (г) Цветность: 180, Насыщенность: 50, Легкость:+10). 11. Збережіть зображення у свою робочу папку під назвою НадписьЛьдом.psd. 12. Закрийте файл. Надпис лазером : Надпис “лазером”. 1. Створіть новий документ: Розмір: 12х6 см; Роздільна здатність: 72; Кольоровий режим: RGB Цвет; Колір фону – білий. 2. Введіть на робочому аркуші слово “лазер” чорним кольором. 3. Відформатуйте надпис: Times New Roman, Bold, Faux Bold, 108 пт, Трекінг: 50, Масштаб по вертикалі: 180%. Розмістіть надпис по центру зображення (мал (а)).


(а)

(б)

4. Перетворіть надпис на растрове зображення – виконайте команду Слой4Растеризовать4Слой 5. Застосуйте до зображення фільтр Пластик з параметрами Подсветка: 16 Детали: 5 Мягкость: 13 Фильтр4Художественный4Пластик… 6. Відкрийте діалогове вікно Кривые командою <Ctrl+M> або Изображение4Настройки4Кривые… 7. Надайте кривій настроювання форму, як на малюнку, ОК. Зображення залишається чорно-білим (мал.(б)).

8. Зробіть зображення кольоровим: • Відкрийте діалогове вікно Selective Color (Виділення кольору) Изображение4Настройки4Выделить Цвет… • У випадаючому списку Цвета: виберіть значення Нейтральные 9. Щоб лазерний надпис виглядав більш ефектно, залийте фон текстового шару чорним кольором (мал (в)).


(в) 10. Збережіть зображення у свою робочу папку під назвою НадписьЛазер.psd. 11. Закрийте файл. Металевий надпис : Металевий надпис. 1. Створіть новий документ: Розмір: 12х6 см; Роздільна здатність: 72; Кольоровий режим: Полутоновая Шкала; Колір фону – білий. 2. Відформатуйте надпис: Times New Roman, Bold, Faux Bold, 108 пт, Трекінг: 50, Масштаб по вертикалі: 180%. Розмістіть надпис по центру зображення. 3. Перейдіть з режиму “швидкої маски” до редагування у звичайному режимі (<Q>) (мал.(а)).

(а)

(б)

4. Залийте виділення лінійним чорно-білим градієнтом. Вже схоже на металл (мал.(б)). 5. Необхідно звузити виділення приблизно на 2 пікселя Выделение4Модифицировать4Контраст… 6. Залийте виділення лінійним чорно-білим градієнтом у зворотньому напрямі (мал.(в)).

(в)

(г)

7. Щоб передати характерну гру кольорів на поверхні металу застосуйте фільтр Зерно з наступними параметрами: Интенсивность: 23-25


Контраст: 58-60 Тип зерна: Контраст. Фильтр4Текстуры4Зерно… 8. Щоб підсилити ефект, застосуйте фільтр Маска резкости з параметрами: Сумма: 300-400 Радиус: 1-2 Порог: 35-55 Фильтр4Резкость4Маска резкости 9. Зніміть виділення і оцініть результат (мал.(д)).

(д)

(е)

Надпис під водою : Надпис під водою. 1. Створіть новий документ: Розмір: 12х6 см; Роздільна здатність: 72; Кольоровий режим: RGB Цвет; Колір фону – білий. 2. Вимкніть інструмент Текст і перетворіть надпис на растрове зображення: Слой4Растеризовать4Слой 3. Встановіть непрозорість текстового шару 60-80% (мал.(а)).

(а)

(б)

4. Застосуйте до текстового шару фільтр Рябь (мал. (б)). Пареметри фільтру: Количество: 100-150 Размер: Средне Фильтр4Искажение4Рябь… 5. Збережіть зображення у свою робочу папку під назвою НадписьМоре.psd. Закрийте файл.

AdobePhotoshop6-book-5  

Комп’ютерна графіка Редактор растрової графіки Частина 5 Посібник для практичних занять Комп’ютерна графіка. Adobe Photoshop 6.0: Посібник д...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you