Page 1

από την περιοχή του Παραδείσου και της Γαλάνης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Επιπλέον το δίκτυο ύδρευσης σε πολλές περιοχές του αστικού συγκροτήματος, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής, είναι πεπαλαιωμένο. Τέλος, η παραδοχή της δημοτικής αρχής για το ύψος των απωλειών του δικτύου (25%-40%) αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Στις δικές μας προτεραιότητες μας είναι: ▶ Το διαδημοτικό έργο μεταφοράς νερού (από την περιοχή του Παραδείσου και της Γαλάνης) που προτείναμε και στηρίξαμε πρέπει να προωθηθεί αφού αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης. ▶ Η συντήρηση του δικτύου, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει σημαντική παλαιότητα, καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις μεταφοράς σκουριάς και λάσπης, ιδιαίτερα μετά από διακοπές και παρεμβάσεις. ▶ Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου δικτύου με την εισαγωγή συστημάτων απομόνωσης και τμηματικού καθαρισμού. ▶ Η ανάπτυξη συστήματος έλεγχου απωλειών και βελτιστοποίησης των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου και ο περιορισμός των παράνομων συνδέσεων, με τη χρήση συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και την ολοκληρωμένη καταγραφή του δικτύου. ✓ Αποχέτευση Βασικό μέλημα του σχεδιασμού μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης. Η επέκταση σήμερα προσφέρει μια ανάσα στην λειτουργία του, η οποία ήταν

προβληματική καθώς βρισκόταν εκτός ορίων. Ωστόσο η αποτελεσματική λειτουργία της μονάδος επεξεργασίας και ο ουσιαστικός έλεγχος του δικτύου παραμένουν ανοιχτά προβλήματα. Η δική μας στρατηγική αποσκοπεί: ▶ Στην ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, η οποία λύνει το πρόβλημα σε μακροπρόθεσμη βάση. ▶ Στην κάλυψη όλων των οικισμών του νέου Δήμου που χρήζουν κατάλληλης επεξεργασίας με αποχετευτικό δίκτυο και την επεξεργασία τω λυμάτων με αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας. Έτσι όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις βασικές υποδομές, προστατεύεται παντού το περιβάλλον και αποφεύγονται τα υψηλά κόστη σύνδεσης των οικισμών και άντλησης των λυμάτων. ▶ Στον πλήρη έλεγχο του δικτύου με τη χρήση συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετρίας για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων και την αποτελεσματική συντήρηση του δικτύου. ✓ Χώροι πρασίνου Η Ξάνθη διαθέτει σημαντικό απόθεμα κοινόχρηστων χώρων, εντούτοις δεν υπάρχει συνολική ανάπτυξη και ένταξη δράσεων σε περιοχές ώστε αυτές να αποκτήσουν χαρακτήρα μητροπολιτικού, εμβληματικού πάρκου. Ο δικός μας σχεδιασμός περιλαμβάνει: ▶ Τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους δημότες στα περιαστικά δασύλλια του δήμου, με αναπλάσεις που περιλαμβάνουν ασφαλείς ποδηλατοδρόμους και δωρεάν αστική συγκοινωνία για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Το περιαστικό δάσος δεν είναι «έρμαιο», αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας. ▶ Την αναβάθμιση του ρόλου του Άλσους Ευμοίρου το οποίο αποκτά τον ρόλο του αστικού άλσους. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μετά την ανάπλαση, αλλάζουν την εικόνα της περιοχής. ▶ Τη φύλαξη των πάρκων με ωράριο και κανονισμό λειτουργίας. Χαρακτηριστική περίπτωση που πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς αποτελεί ο ποταμός Κόσυνθος και η παραποτάμια περιοχή.

Αντιθέτως με ό,τι συμβαίνει σε άλλες παραποτάμιες πόλεις όπου οι αντίστοιχες περιοχές αποτελούν σημεία επικοινωνίας των πολιτών, θέσεις ανάδειξης δράσεων, δυστυχώς για την Ξάνθη, το παραποτάμιο μέτωπο αποτελεί την περιοχή της “πίσω πόρτας”. ▶ Διασφάλιση επικοινωνίας εκατέρωθεν του ποταμού με περιδιαβάσεις, ποδηλατο-διαβάσεις. ▶ Ανάπτυξη αξόνων ανάδειξης στην περιοχή παλιάς πόλης. ▶ Ανάπτυξη δράσεων ατομικού αθλητισμού στις παραποτάμιες περιοχές και διαδρομών περιπάτου. ✓ Αισθητική στην πόλη Σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου δίνουμε χρώμα στην πόλη μας και αναδεικνύουμε τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε: ▶ Μια ενιαία και συγκροτημένη αισθητική πολιτική (αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων για την αναβάθμιση της αισθητικής των κτιρίων) ▶ Δράσεις αισθητικής αναβάθμισης και προβολής δημόσιων, ιστορικών και πολιτιστικών κτηρίων που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, σε συνεργασία του Δήμου με τα τμήμα Αρχιτεκτονικής του ΔΠΘ. ▶ Δράσεις αυστηρής εφαρμογής των κανόνων αισθητικής για τα περίπτερα, τους πυλώνες φωτισμού, τις διαφημιστικές πινακίδες, τις επιγραφές.

✓ Κοινόχρηστοι χώροι Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αποτελούν το σημείο συνάντησης όλων των πολιτών του δήμου. Είναι λίγοι και απαιτούν το σεβασμό μας. Εμείς τους θέλουμε περισσότερους, απελευθερωμένους στη διάθεση των πολιτών και να αναδεικνύουν τις ομορφιές των γειτονιών της πόλης. ▶ Τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις επιτρεπόμενες χρήσεις για το σύνολο των ελεύθερων χώρων πρασίνου στο αστικό συγκρότημα, προκειμένου να δοθεί οριστικά τέλος, μια για πάντα, στις καταπατήσεις του και στη συναλλαγή μεταξύ πολιτών και Δημοτικής Αρχής. Δίνουμε λοιπόν προτεραιότητα στην: • Αγορά μη άρτιων-εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου. • Απελευθέρωση όλων των παράνομα κατεχομένων χώρων και απόδοσή τους στους δημότες. • Μίσθωση με άμεση καταβολή του μισθώματος τμήματος των κοινοχρήστων χώρων που δεν είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία της πόλης. Τα έσοδα αυτά θα είναι ανταποδοτικά για τον δημότη, θα αποτελούν ειδικό λογαριασμό και θα χρησιμοποιούνται για δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων και αισθητική αναβάθμιση των υφισταμένων. • Αφαίρεση όλων των ακαλαίσθητων κατασκευών και καθορισμός αρχιτεκτονικών προτύπων από τον Δήμο, με σεβασμό στην ιστορία και την κουλτούρα της πόλης.

ΞΑΝΘΗ - ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ

Πολίτες για την Αλλαγή Υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθης: Χρίστος Πούλιος Βασ. Κων/νου 18 http://www.polites-allagi.gr

Στις 7 του Νοέμβρη η Ξάνθη γυρίζει σελίδα


ΞΑΝΘΗ - ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ Η Ξάνθη που αξίζει στους πολίτες της δεν είναι σίγουρα η πόλη που έχει δημιουργήσει με δική της ευθύνη η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Η αδιαφάνεια η έλλειψη αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων έχουν ως αποτέλεσμα την πρόχειρη και αποσπασματική υλοποίηση έργων. Ως αποτέλεσμα οι πολίτες στερούνται σήμερα βασικών υποδομών και η απόσταση που πρέπει να διανύσει η πόλη για να συγκλίνει με τις υπόλοιπες στην Περιφέρεια συνεχώς διευρύνεται. Στους «Πολίτες για την Αλλαγή» πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα σε ό,τι και σε όσους μας οδήγησαν εδώ. Είμαστε έτοιμοι όλοι μαζί χωρίς αποκλεισμούς να διαμορφώσουμε μια νέα αντίληψη για τα δημοτικά μας πράγματα. Πιστεύουμε σε μια διοίκηση αρχών με μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στους δημότες και στους πολίτες και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, έτσι ώστε αυτή να ικανοποιεί τους πολίτες της και να προσελκύει επισκέπτες. Διαμορφώνουμε υποδομές που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υποδομών για τους πολίτες και οι οποίες θέτουν τις βάσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να δαιμονοποιείται η επιχειρηματικότητα αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Η σύγχρονη πόλη, η Ξάνθη της ζωής μας είναι μια πόλη με σαφή πολεοδομικό σχεδιασμό και με καθορισμένους όρους δόμησης. Με συγκροτημένο πολεοδομικό σχεδιασμό, που προστατεύει το περιβάλλον αλλά παρέχει ταυτόχρονα υποδομές που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση της πόλης και των κατοίκων της.

Στις 8 του Νοέμβρη με αισιοδοξία αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στις 8 του Νοέμβρη δρομολογούμε ένα πλαίσιο συγκροτημένων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ευκαιριών απασχόλησης στο Δήμο. ✓ Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας Στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του νέου Δήμου η δημοτική αρχή οφείλει να σχεδιάσει δράσεις που να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα με στόχο τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, τη δημιουργία ευκαιριών, την ανάδειξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων, την ενίσχυση της καινοτομίας. Δικός μας στόχος είναι να μετασχηματίσουμε τον δήμο μας σε κοιτίδα του επιχειρείν και να δώσουμε ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλούσιο και εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ο δήμος μας. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στην κατεύθυνση αυτή αφορούν: ▶ Την οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση των προβλέψεων του Ρυθμιστικού και ανάπτυξη των

αναγκαίων υποδομών για την υποστήριξή τους. ▶ Τη δημιουργία φορέα τοπικής επιχειρηματικότητας για τη στήριξη και την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων. ▶ Τη διαμόρφωση δέσμης δημοτικών κινήτρων (μείωση τελών, πληροφόρηση, προβολή), για τη στήριξη δυναμικών επιχειρήσεων, νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων. ▶ Τη Δημιουργία «Τεχνόπολης» για την εγκατάσταση επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, δομών έρευνας και εκπαίδευσης, υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης, που κατοχυρώνουν τον εθνικό και διακρατικό ρόλο της πόλης. ▶ Την οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων. ▶ Την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις-δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης: Μείωση των τελών που καταβάλουν όσες επιχειρήσεις ιδρύονται ή μετεγκαθίστανται στα όρια του Δήμου μας αναλογικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούν. ✓ Χωροταξική – Πολεοδομική θεώρηση Η έγκριση του αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αποτελεί μια καλή βάση για τον περαιτέρω ορθολογικό σχεδιασμό της πόλης. Παράλληλα όμως απαιτείται η νέα χωροταξική θεώρηση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ξάνθης με την ένταξη σ’ αυτόν της ορεινής περιοχής Σταυρούπολης. Έως σήμερα η πόλη αναπτύσσεται άναρχα με συγκυριακές επεκτάσεις (περιοχή ΖΕΠ, νότιες επεκτάσεις) που διακόπτονται από αναγκαστικά όρια (σιδηροδρομική γραμμή, ΔΠΘ). Είναι τώρα η ώρα για την εκπόνηση ενός συγκροτημένου σχεδίου μετάβασης στην νέα εποχή με χαρακτηριστικά μακροχρόνιου σχεδιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε: ▶ Την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στις περιοχές επεκτάσεων ώστε να διασφαλιστούν οι προκαθορισμένες χρήσεις γης χωρίς

δεσμεύσεις μελλοντικής δόμησης. ▶ Τον συνολικό σχεδιασμό των επεκτάσεων του σχεδίου πόλης, οι οποίες θα διασφαλίζουν την οδική κυκλοφορία και θα μειώνουν τα κόστη των απαλλοτριώσεων. ▶ Τη μετακίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής εκτός σχεδίου πόλεως καθώς η παρούσα ρευστή περίοδος για τον ΟΣΕ, είναι ευνοϊκή συγκυρία για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. ▶ Τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων του Δ’ Σώματος Στρατού με μικρή λειτουργική σημασία. ✓ Κυκλοφοριακό Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ξάνθη σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της έλλειψης οράματος και της δίχως σχέδιο ανάπτυξης που χαρακτήρισε τις πράξεις της διοίκησης του Δήμου. Για εμάς η προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος έχεις δύο συνιστώσες. ▶ Την εκπόνηση μελετών που στηρίζονται σε σύγχρονα δεδομένα, με διαχρονική παρακολούθηση και τη διατύπωση ορθολογικών και δίκαιων προτάσεων, που να πείθουν τους πολίτες ▶ Την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των πολιτών που καλλιεργείται με τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και τη συνεχή ενημέρωση Οι «Πολίτες για την Αλλαγή» δεσμευόμαστε σήμερα για: ▶ Την εκπόνηση σύγχρονης κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο του αστικού ιστού. ▶ Τον σχεδιασμό της πόλης με στόχο την μείωση των μετακινήσεων οχημάτων διατηρώντας και βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης. ▶ Σχεδιασμό με προτεραιότητα στον πεζό και στις φιλικές μορφές μετακίνησης όπως το ποδήλατο. ▶ Σχεδιασμό χώρων στάθμευσης που ευνοούν την αποκέντρωση μετακινήσεων και οχημάτων. ▶ Σχεδιασμό με ειδική αναφορά στην παλιά πόλη λόγω των ιδι-

αιτεροτήτων που την χαρακτηρίζουν (εδαφική κλίση, μορφή και εύρος οδών κλπ). ▶ Υπευθυνότητα του Δήμου Ξάνθης στη διαμόρφωση του μοντέλου των Αστικών Μεταφορών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. ▶ Υπευθυνότητα του Δήμου Ξάνθης στις συνδέσεις με τους οικισμούς που ανήκουν στον Δήμο. ▶ Την προώθηση κυκλοφοριακής συνείδησης με το άνοιγμα των συζητήσεων στην κοινωνία κατά την λήψη αποφάσεων. ▶ Την ενημέρωση του πολίτη για τους στόχους κάθε απόφασης, τα προσδοκώμενα οφέλη και το κόστος των αποφάσεων (οικονομικό και πολιτικό). ▶ Τη συγκρότηση μηχανισμού κυκλοφοριακής παιδείας (πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για πεζούς–ποδηλάτες και εποχούμενους) μέσα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ▶ Την προώθηση πράσινων μεταφορών και φιλικών περιβαλλοντικά λύσεων μετακίνησης. ✓ Διαχείριση Απορριμμάτων – Καθαριότητα Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα μείζον περιφερειακό πρόβλημα. Δυστυχώς παρότι η Περιφέρεια είχε έναν προωθημένο σχεδιασμό, δεν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του με αποτέλεσμα σήμερα να υλοποιείται ανακύκλωση χαμηλού βαθμού διαχωρισμού. Στόχος μας είναι: ▶ Η προώθηση συστήματος ανακύκλωσης σε όλη την πόλη ώστε κατά την λειτουργία του Περιφερειακού Σχεδιασμού η Ξάνθη να αποτελεί έτοιμο σημείο συλλογής. ▶ Η προώθηση συστημάτων εξειδικευμένης ανακύκλωσης με στόχο την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. ▶ Η προώθηση συστήματος εκπαίδευσης ανακύκλωσης μέσα από τα δημοτικά σχολεία διότι έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν τον αποτελεσματικότερο φορέα προώθησης της περιβαλλοντικής συνείδησης.

▶ Η επέκταση του προγράμματος αστικής λιπασματοποίησης οργανικών απορριμμάτων. ▶ Η υπεύθυνη ανάληψη ρόλου στην ΔΙΑΜΑΘ, καθώς και η ουσιαστικότερη συμβολή της θέσης του Δήμου Ξάνθης στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης. ▶ Η ενημέρωση του πολίτη – δημότη με ανοιχτές διαδικασίες ώστε να γίνεται συμμέτοχος στη διαχείριση των απορριμμάτων και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στη διατήρηση της καθαριότητας στο άμεσο περιβάλλον του. Στις προτεραιότητες μας είναι: ▶ Ο ανασχεδιασμός του προγράμματος καθαριότητας ολόκληρου του Δήμου, με στόχο τη βελτιστοποίηση σε χρόνους συλλογής και την εξοικονόμηση πόρων. ▶ Ο σχεδιασμός συλλογής απορριμμάτων σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και επιβάρυνσης (π.χ. παζάρι, δημοτική αγορά). ▶ Η επιτήρηση εγκαταλειμμένων χώρων ώστε να μην υπάρχουν σημειακές εστίες συγκέντρωσης απορριμμάτων που αποτελούν πολλαπλό κίνδυνο. ▶ Η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υλικών κατεδαφίσεων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσης μπάζων. ✓ Ύδρευση Παρά την υπάρχουσα επάρκεια ποσοτήτων ύδατος που διατηρείται με γεωτρήσεις, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός απόληψης νερού

Στις 7 του Νοέμβρη η Ξάνθη γυρίζει σελίδα


ΞΑΝΘΗ - ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ Η Ξάνθη που αξίζει στους πολίτες της δεν είναι σίγουρα η πόλη που έχει δημιουργήσει με δική της ευθύνη η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Η αδιαφάνεια η έλλειψη αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων έχουν ως αποτέλεσμα την πρόχειρη και αποσπασματική υλοποίηση έργων. Ως αποτέλεσμα οι πολίτες στερούνται σήμερα βασικών υποδομών και η απόσταση που πρέπει να διανύσει η πόλη για να συγκλίνει με τις υπόλοιπες στην Περιφέρεια συνεχώς διευρύνεται. Στους «Πολίτες για την Αλλαγή» πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα σε ό,τι και σε όσους μας οδήγησαν εδώ. Είμαστε έτοιμοι όλοι μαζί χωρίς αποκλεισμούς να διαμορφώσουμε μια νέα αντίληψη για τα δημοτικά μας πράγματα. Πιστεύουμε σε μια διοίκηση αρχών με μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στους δημότες και στους πολίτες και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, έτσι ώστε αυτή να ικανοποιεί τους πολίτες της και να προσελκύει επισκέπτες. Διαμορφώνουμε υποδομές που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υποδομών για τους πολίτες και οι οποίες θέτουν τις βάσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να δαιμονοποιείται η επιχειρηματικότητα αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Η σύγχρονη πόλη, η Ξάνθη της ζωής μας είναι μια πόλη με σαφή πολεοδομικό σχεδιασμό και με καθορισμένους όρους δόμησης. Με συγκροτημένο πολεοδομικό σχεδιασμό, που προστατεύει το περιβάλλον αλλά παρέχει ταυτόχρονα υποδομές που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση της πόλης και των κατοίκων της.

Στις 8 του Νοέμβρη με αισιοδοξία αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στις 8 του Νοέμβρη δρομολογούμε ένα πλαίσιο συγκροτημένων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ευκαιριών απασχόλησης στο Δήμο. ✓ Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας Στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του νέου Δήμου η δημοτική αρχή οφείλει να σχεδιάσει δράσεις που να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα με στόχο τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, τη δημιουργία ευκαιριών, την ανάδειξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων, την ενίσχυση της καινοτομίας. Δικός μας στόχος είναι να μετασχηματίσουμε τον δήμο μας σε κοιτίδα του επιχειρείν και να δώσουμε ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλούσιο και εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ο δήμος μας. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στην κατεύθυνση αυτή αφορούν: ▶ Την οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση των προβλέψεων του Ρυθμιστικού και ανάπτυξη των

αναγκαίων υποδομών για την υποστήριξή τους. ▶ Τη δημιουργία φορέα τοπικής επιχειρηματικότητας για τη στήριξη και την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων. ▶ Τη διαμόρφωση δέσμης δημοτικών κινήτρων (μείωση τελών, πληροφόρηση, προβολή), για τη στήριξη δυναμικών επιχειρήσεων, νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων. ▶ Τη Δημιουργία «Τεχνόπολης» για την εγκατάσταση επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, δομών έρευνας και εκπαίδευσης, υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης, που κατοχυρώνουν τον εθνικό και διακρατικό ρόλο της πόλης. ▶ Την οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων. ▶ Την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις-δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης: Μείωση των τελών που καταβάλουν όσες επιχειρήσεις ιδρύονται ή μετεγκαθίστανται στα όρια του Δήμου μας αναλογικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούν. ✓ Χωροταξική – Πολεοδομική θεώρηση Η έγκριση του αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αποτελεί μια καλή βάση για τον περαιτέρω ορθολογικό σχεδιασμό της πόλης. Παράλληλα όμως απαιτείται η νέα χωροταξική θεώρηση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ξάνθης με την ένταξη σ’ αυτόν της ορεινής περιοχής Σταυρούπολης. Έως σήμερα η πόλη αναπτύσσεται άναρχα με συγκυριακές επεκτάσεις (περιοχή ΖΕΠ, νότιες επεκτάσεις) που διακόπτονται από αναγκαστικά όρια (σιδηροδρομική γραμμή, ΔΠΘ). Είναι τώρα η ώρα για την εκπόνηση ενός συγκροτημένου σχεδίου μετάβασης στην νέα εποχή με χαρακτηριστικά μακροχρόνιου σχεδιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε: ▶ Την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στις περιοχές επεκτάσεων ώστε να διασφαλιστούν οι προκαθορισμένες χρήσεις γης χωρίς

δεσμεύσεις μελλοντικής δόμησης. ▶ Τον συνολικό σχεδιασμό των επεκτάσεων του σχεδίου πόλης, οι οποίες θα διασφαλίζουν την οδική κυκλοφορία και θα μειώνουν τα κόστη των απαλλοτριώσεων. ▶ Τη μετακίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής εκτός σχεδίου πόλεως καθώς η παρούσα ρευστή περίοδος για τον ΟΣΕ, είναι ευνοϊκή συγκυρία για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. ▶ Τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων του Δ’ Σώματος Στρατού με μικρή λειτουργική σημασία. ✓ Κυκλοφοριακό Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ξάνθη σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της έλλειψης οράματος και της δίχως σχέδιο ανάπτυξης που χαρακτήρισε τις πράξεις της διοίκησης του Δήμου. Για εμάς η προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος έχεις δύο συνιστώσες. ▶ Την εκπόνηση μελετών που στηρίζονται σε σύγχρονα δεδομένα, με διαχρονική παρακολούθηση και τη διατύπωση ορθολογικών και δίκαιων προτάσεων, που να πείθουν τους πολίτες ▶ Την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των πολιτών που καλλιεργείται με τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και τη συνεχή ενημέρωση Οι «Πολίτες για την Αλλαγή» δεσμευόμαστε σήμερα για: ▶ Την εκπόνηση σύγχρονης κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο του αστικού ιστού. ▶ Τον σχεδιασμό της πόλης με στόχο την μείωση των μετακινήσεων οχημάτων διατηρώντας και βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης. ▶ Σχεδιασμό με προτεραιότητα στον πεζό και στις φιλικές μορφές μετακίνησης όπως το ποδήλατο. ▶ Σχεδιασμό χώρων στάθμευσης που ευνοούν την αποκέντρωση μετακινήσεων και οχημάτων. ▶ Σχεδιασμό με ειδική αναφορά στην παλιά πόλη λόγω των ιδι-

αιτεροτήτων που την χαρακτηρίζουν (εδαφική κλίση, μορφή και εύρος οδών κλπ). ▶ Υπευθυνότητα του Δήμου Ξάνθης στη διαμόρφωση του μοντέλου των Αστικών Μεταφορών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. ▶ Υπευθυνότητα του Δήμου Ξάνθης στις συνδέσεις με τους οικισμούς που ανήκουν στον Δήμο. ▶ Την προώθηση κυκλοφοριακής συνείδησης με το άνοιγμα των συζητήσεων στην κοινωνία κατά την λήψη αποφάσεων. ▶ Την ενημέρωση του πολίτη για τους στόχους κάθε απόφασης, τα προσδοκώμενα οφέλη και το κόστος των αποφάσεων (οικονομικό και πολιτικό). ▶ Τη συγκρότηση μηχανισμού κυκλοφοριακής παιδείας (πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για πεζούς–ποδηλάτες και εποχούμενους) μέσα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ▶ Την προώθηση πράσινων μεταφορών και φιλικών περιβαλλοντικά λύσεων μετακίνησης. ✓ Διαχείριση Απορριμμάτων – Καθαριότητα Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα μείζον περιφερειακό πρόβλημα. Δυστυχώς παρότι η Περιφέρεια είχε έναν προωθημένο σχεδιασμό, δεν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του με αποτέλεσμα σήμερα να υλοποιείται ανακύκλωση χαμηλού βαθμού διαχωρισμού. Στόχος μας είναι: ▶ Η προώθηση συστήματος ανακύκλωσης σε όλη την πόλη ώστε κατά την λειτουργία του Περιφερειακού Σχεδιασμού η Ξάνθη να αποτελεί έτοιμο σημείο συλλογής. ▶ Η προώθηση συστημάτων εξειδικευμένης ανακύκλωσης με στόχο την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. ▶ Η προώθηση συστήματος εκπαίδευσης ανακύκλωσης μέσα από τα δημοτικά σχολεία διότι έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν τον αποτελεσματικότερο φορέα προώθησης της περιβαλλοντικής συνείδησης.

▶ Η επέκταση του προγράμματος αστικής λιπασματοποίησης οργανικών απορριμμάτων. ▶ Η υπεύθυνη ανάληψη ρόλου στην ΔΙΑΜΑΘ, καθώς και η ουσιαστικότερη συμβολή της θέσης του Δήμου Ξάνθης στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης. ▶ Η ενημέρωση του πολίτη – δημότη με ανοιχτές διαδικασίες ώστε να γίνεται συμμέτοχος στη διαχείριση των απορριμμάτων και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στη διατήρηση της καθαριότητας στο άμεσο περιβάλλον του. Στις προτεραιότητες μας είναι: ▶ Ο ανασχεδιασμός του προγράμματος καθαριότητας ολόκληρου του Δήμου, με στόχο τη βελτιστοποίηση σε χρόνους συλλογής και την εξοικονόμηση πόρων. ▶ Ο σχεδιασμός συλλογής απορριμμάτων σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και επιβάρυνσης (π.χ. παζάρι, δημοτική αγορά). ▶ Η επιτήρηση εγκαταλειμμένων χώρων ώστε να μην υπάρχουν σημειακές εστίες συγκέντρωσης απορριμμάτων που αποτελούν πολλαπλό κίνδυνο. ▶ Η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υλικών κατεδαφίσεων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσης μπάζων. ✓ Ύδρευση Παρά την υπάρχουσα επάρκεια ποσοτήτων ύδατος που διατηρείται με γεωτρήσεις, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός απόληψης νερού

Στις 7 του Νοέμβρη η Ξάνθη γυρίζει σελίδα


ΞΑΝΘΗ - ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ Η Ξάνθη που αξίζει στους πολίτες της δεν είναι σίγουρα η πόλη που έχει δημιουργήσει με δική της ευθύνη η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Η αδιαφάνεια η έλλειψη αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων έχουν ως αποτέλεσμα την πρόχειρη και αποσπασματική υλοποίηση έργων. Ως αποτέλεσμα οι πολίτες στερούνται σήμερα βασικών υποδομών και η απόσταση που πρέπει να διανύσει η πόλη για να συγκλίνει με τις υπόλοιπες στην Περιφέρεια συνεχώς διευρύνεται. Στους «Πολίτες για την Αλλαγή» πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα σε ό,τι και σε όσους μας οδήγησαν εδώ. Είμαστε έτοιμοι όλοι μαζί χωρίς αποκλεισμούς να διαμορφώσουμε μια νέα αντίληψη για τα δημοτικά μας πράγματα. Πιστεύουμε σε μια διοίκηση αρχών με μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στους δημότες και στους πολίτες και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, έτσι ώστε αυτή να ικανοποιεί τους πολίτες της και να προσελκύει επισκέπτες. Διαμορφώνουμε υποδομές που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υποδομών για τους πολίτες και οι οποίες θέτουν τις βάσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να δαιμονοποιείται η επιχειρηματικότητα αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Η σύγχρονη πόλη, η Ξάνθη της ζωής μας είναι μια πόλη με σαφή πολεοδομικό σχεδιασμό και με καθορισμένους όρους δόμησης. Με συγκροτημένο πολεοδομικό σχεδιασμό, που προστατεύει το περιβάλλον αλλά παρέχει ταυτόχρονα υποδομές που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση της πόλης και των κατοίκων της.

Στις 8 του Νοέμβρη με αισιοδοξία αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στις 8 του Νοέμβρη δρομολογούμε ένα πλαίσιο συγκροτημένων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ευκαιριών απασχόλησης στο Δήμο. ✓ Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας Στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του νέου Δήμου η δημοτική αρχή οφείλει να σχεδιάσει δράσεις που να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα με στόχο τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, τη δημιουργία ευκαιριών, την ανάδειξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων, την ενίσχυση της καινοτομίας. Δικός μας στόχος είναι να μετασχηματίσουμε τον δήμο μας σε κοιτίδα του επιχειρείν και να δώσουμε ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλούσιο και εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ο δήμος μας. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στην κατεύθυνση αυτή αφορούν: ▶ Την οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση των προβλέψεων του Ρυθμιστικού και ανάπτυξη των

αναγκαίων υποδομών για την υποστήριξή τους. ▶ Τη δημιουργία φορέα τοπικής επιχειρηματικότητας για τη στήριξη και την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων. ▶ Τη διαμόρφωση δέσμης δημοτικών κινήτρων (μείωση τελών, πληροφόρηση, προβολή), για τη στήριξη δυναμικών επιχειρήσεων, νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων. ▶ Τη Δημιουργία «Τεχνόπολης» για την εγκατάσταση επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, δομών έρευνας και εκπαίδευσης, υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης, που κατοχυρώνουν τον εθνικό και διακρατικό ρόλο της πόλης. ▶ Την οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων. ▶ Την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις-δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης: Μείωση των τελών που καταβάλουν όσες επιχειρήσεις ιδρύονται ή μετεγκαθίστανται στα όρια του Δήμου μας αναλογικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούν. ✓ Χωροταξική – Πολεοδομική θεώρηση Η έγκριση του αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αποτελεί μια καλή βάση για τον περαιτέρω ορθολογικό σχεδιασμό της πόλης. Παράλληλα όμως απαιτείται η νέα χωροταξική θεώρηση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ξάνθης με την ένταξη σ’ αυτόν της ορεινής περιοχής Σταυρούπολης. Έως σήμερα η πόλη αναπτύσσεται άναρχα με συγκυριακές επεκτάσεις (περιοχή ΖΕΠ, νότιες επεκτάσεις) που διακόπτονται από αναγκαστικά όρια (σιδηροδρομική γραμμή, ΔΠΘ). Είναι τώρα η ώρα για την εκπόνηση ενός συγκροτημένου σχεδίου μετάβασης στην νέα εποχή με χαρακτηριστικά μακροχρόνιου σχεδιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε: ▶ Την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στις περιοχές επεκτάσεων ώστε να διασφαλιστούν οι προκαθορισμένες χρήσεις γης χωρίς

δεσμεύσεις μελλοντικής δόμησης. ▶ Τον συνολικό σχεδιασμό των επεκτάσεων του σχεδίου πόλης, οι οποίες θα διασφαλίζουν την οδική κυκλοφορία και θα μειώνουν τα κόστη των απαλλοτριώσεων. ▶ Τη μετακίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής εκτός σχεδίου πόλεως καθώς η παρούσα ρευστή περίοδος για τον ΟΣΕ, είναι ευνοϊκή συγκυρία για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. ▶ Τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων του Δ’ Σώματος Στρατού με μικρή λειτουργική σημασία. ✓ Κυκλοφοριακό Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ξάνθη σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της έλλειψης οράματος και της δίχως σχέδιο ανάπτυξης που χαρακτήρισε τις πράξεις της διοίκησης του Δήμου. Για εμάς η προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος έχεις δύο συνιστώσες. ▶ Την εκπόνηση μελετών που στηρίζονται σε σύγχρονα δεδομένα, με διαχρονική παρακολούθηση και τη διατύπωση ορθολογικών και δίκαιων προτάσεων, που να πείθουν τους πολίτες ▶ Την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των πολιτών που καλλιεργείται με τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και τη συνεχή ενημέρωση Οι «Πολίτες για την Αλλαγή» δεσμευόμαστε σήμερα για: ▶ Την εκπόνηση σύγχρονης κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο του αστικού ιστού. ▶ Τον σχεδιασμό της πόλης με στόχο την μείωση των μετακινήσεων οχημάτων διατηρώντας και βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης. ▶ Σχεδιασμό με προτεραιότητα στον πεζό και στις φιλικές μορφές μετακίνησης όπως το ποδήλατο. ▶ Σχεδιασμό χώρων στάθμευσης που ευνοούν την αποκέντρωση μετακινήσεων και οχημάτων. ▶ Σχεδιασμό με ειδική αναφορά στην παλιά πόλη λόγω των ιδι-

αιτεροτήτων που την χαρακτηρίζουν (εδαφική κλίση, μορφή και εύρος οδών κλπ). ▶ Υπευθυνότητα του Δήμου Ξάνθης στη διαμόρφωση του μοντέλου των Αστικών Μεταφορών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. ▶ Υπευθυνότητα του Δήμου Ξάνθης στις συνδέσεις με τους οικισμούς που ανήκουν στον Δήμο. ▶ Την προώθηση κυκλοφοριακής συνείδησης με το άνοιγμα των συζητήσεων στην κοινωνία κατά την λήψη αποφάσεων. ▶ Την ενημέρωση του πολίτη για τους στόχους κάθε απόφασης, τα προσδοκώμενα οφέλη και το κόστος των αποφάσεων (οικονομικό και πολιτικό). ▶ Τη συγκρότηση μηχανισμού κυκλοφοριακής παιδείας (πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για πεζούς–ποδηλάτες και εποχούμενους) μέσα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ▶ Την προώθηση πράσινων μεταφορών και φιλικών περιβαλλοντικά λύσεων μετακίνησης. ✓ Διαχείριση Απορριμμάτων – Καθαριότητα Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα μείζον περιφερειακό πρόβλημα. Δυστυχώς παρότι η Περιφέρεια είχε έναν προωθημένο σχεδιασμό, δεν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του με αποτέλεσμα σήμερα να υλοποιείται ανακύκλωση χαμηλού βαθμού διαχωρισμού. Στόχος μας είναι: ▶ Η προώθηση συστήματος ανακύκλωσης σε όλη την πόλη ώστε κατά την λειτουργία του Περιφερειακού Σχεδιασμού η Ξάνθη να αποτελεί έτοιμο σημείο συλλογής. ▶ Η προώθηση συστημάτων εξειδικευμένης ανακύκλωσης με στόχο την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. ▶ Η προώθηση συστήματος εκπαίδευσης ανακύκλωσης μέσα από τα δημοτικά σχολεία διότι έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν τον αποτελεσματικότερο φορέα προώθησης της περιβαλλοντικής συνείδησης.

▶ Η επέκταση του προγράμματος αστικής λιπασματοποίησης οργανικών απορριμμάτων. ▶ Η υπεύθυνη ανάληψη ρόλου στην ΔΙΑΜΑΘ, καθώς και η ουσιαστικότερη συμβολή της θέσης του Δήμου Ξάνθης στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης. ▶ Η ενημέρωση του πολίτη – δημότη με ανοιχτές διαδικασίες ώστε να γίνεται συμμέτοχος στη διαχείριση των απορριμμάτων και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στη διατήρηση της καθαριότητας στο άμεσο περιβάλλον του. Στις προτεραιότητες μας είναι: ▶ Ο ανασχεδιασμός του προγράμματος καθαριότητας ολόκληρου του Δήμου, με στόχο τη βελτιστοποίηση σε χρόνους συλλογής και την εξοικονόμηση πόρων. ▶ Ο σχεδιασμός συλλογής απορριμμάτων σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και επιβάρυνσης (π.χ. παζάρι, δημοτική αγορά). ▶ Η επιτήρηση εγκαταλειμμένων χώρων ώστε να μην υπάρχουν σημειακές εστίες συγκέντρωσης απορριμμάτων που αποτελούν πολλαπλό κίνδυνο. ▶ Η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υλικών κατεδαφίσεων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσης μπάζων. ✓ Ύδρευση Παρά την υπάρχουσα επάρκεια ποσοτήτων ύδατος που διατηρείται με γεωτρήσεις, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός απόληψης νερού

Στις 7 του Νοέμβρη η Ξάνθη γυρίζει σελίδα


από την περιοχή του Παραδείσου και της Γαλάνης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Επιπλέον το δίκτυο ύδρευσης σε πολλές περιοχές του αστικού συγκροτήματος, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής, είναι πεπαλαιωμένο. Τέλος, η παραδοχή της δημοτικής αρχής για το ύψος των απωλειών του δικτύου (25%-40%) αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Στις δικές μας προτεραιότητες μας είναι: ▶ Το διαδημοτικό έργο μεταφοράς νερού (από την περιοχή του Παραδείσου και της Γαλάνης) που προτείναμε και στηρίξαμε πρέπει να προωθηθεί αφού αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης. ▶ Η συντήρηση του δικτύου, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει σημαντική παλαιότητα, καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις μεταφοράς σκουριάς και λάσπης, ιδιαίτερα μετά από διακοπές και παρεμβάσεις. ▶ Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου δικτύου με την εισαγωγή συστημάτων απομόνωσης και τμηματικού καθαρισμού. ▶ Η ανάπτυξη συστήματος έλεγχου απωλειών και βελτιστοποίησης των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου και ο περιορισμός των παράνομων συνδέσεων, με τη χρήση συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και την ολοκληρωμένη καταγραφή του δικτύου. ✓ Αποχέτευση Βασικό μέλημα του σχεδιασμού μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης. Η επέκταση σήμερα προσφέρει μια ανάσα στην λειτουργία του, η οποία ήταν

προβληματική καθώς βρισκόταν εκτός ορίων. Ωστόσο η αποτελεσματική λειτουργία της μονάδος επεξεργασίας και ο ουσιαστικός έλεγχος του δικτύου παραμένουν ανοιχτά προβλήματα. Η δική μας στρατηγική αποσκοπεί: ▶ Στην ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, η οποία λύνει το πρόβλημα σε μακροπρόθεσμη βάση. ▶ Στην κάλυψη όλων των οικισμών του νέου Δήμου που χρήζουν κατάλληλης επεξεργασίας με αποχετευτικό δίκτυο και την επεξεργασία τω λυμάτων με αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας. Έτσι όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις βασικές υποδομές, προστατεύεται παντού το περιβάλλον και αποφεύγονται τα υψηλά κόστη σύνδεσης των οικισμών και άντλησης των λυμάτων. ▶ Στον πλήρη έλεγχο του δικτύου με τη χρήση συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετρίας για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων και την αποτελεσματική συντήρηση του δικτύου. ✓ Χώροι πρασίνου Η Ξάνθη διαθέτει σημαντικό απόθεμα κοινόχρηστων χώρων, εντούτοις δεν υπάρχει συνολική ανάπτυξη και ένταξη δράσεων σε περιοχές ώστε αυτές να αποκτήσουν χαρακτήρα μητροπολιτικού, εμβληματικού πάρκου. Ο δικός μας σχεδιασμός περιλαμβάνει: ▶ Τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους δημότες στα περιαστικά δασύλλια του δήμου, με αναπλάσεις που περιλαμβάνουν ασφαλείς ποδηλατοδρόμους και δωρεάν αστική συγκοινωνία για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Το περιαστικό δάσος δεν είναι «έρμαιο», αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας. ▶ Την αναβάθμιση του ρόλου του Άλσους Ευμοίρου το οποίο αποκτά τον ρόλο του αστικού άλσους. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μετά την ανάπλαση, αλλάζουν την εικόνα της περιοχής. ▶ Τη φύλαξη των πάρκων με ωράριο και κανονισμό λειτουργίας. Χαρακτηριστική περίπτωση που πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς αποτελεί ο ποταμός Κόσυνθος και η παραποτάμια περιοχή.

Αντιθέτως με ό,τι συμβαίνει σε άλλες παραποτάμιες πόλεις όπου οι αντίστοιχες περιοχές αποτελούν σημεία επικοινωνίας των πολιτών, θέσεις ανάδειξης δράσεων, δυστυχώς για την Ξάνθη, το παραποτάμιο μέτωπο αποτελεί την περιοχή της “πίσω πόρτας”. ▶ Διασφάλιση επικοινωνίας εκατέρωθεν του ποταμού με περιδιαβάσεις, ποδηλατο-διαβάσεις. ▶ Ανάπτυξη αξόνων ανάδειξης στην περιοχή παλιάς πόλης. ▶ Ανάπτυξη δράσεων ατομικού αθλητισμού στις παραποτάμιες περιοχές και διαδρομών περιπάτου. ✓ Αισθητική στην πόλη Σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου δίνουμε χρώμα στην πόλη μας και αναδεικνύουμε τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε: ▶ Μια ενιαία και συγκροτημένη αισθητική πολιτική (αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων για την αναβάθμιση της αισθητικής των κτιρίων) ▶ Δράσεις αισθητικής αναβάθμισης και προβολής δημόσιων, ιστορικών και πολιτιστικών κτηρίων που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, σε συνεργασία του Δήμου με τα τμήμα Αρχιτεκτονικής του ΔΠΘ. ▶ Δράσεις αυστηρής εφαρμογής των κανόνων αισθητικής για τα περίπτερα, τους πυλώνες φωτισμού, τις διαφημιστικές πινακίδες, τις επιγραφές.

✓ Κοινόχρηστοι χώροι Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αποτελούν το σημείο συνάντησης όλων των πολιτών του δήμου. Είναι λίγοι και απαιτούν το σεβασμό μας. Εμείς τους θέλουμε περισσότερους, απελευθερωμένους στη διάθεση των πολιτών και να αναδεικνύουν τις ομορφιές των γειτονιών της πόλης. ▶ Τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις επιτρεπόμενες χρήσεις για το σύνολο των ελεύθερων χώρων πρασίνου στο αστικό συγκρότημα, προκειμένου να δοθεί οριστικά τέλος, μια για πάντα, στις καταπατήσεις του και στη συναλλαγή μεταξύ πολιτών και Δημοτικής Αρχής. Δίνουμε λοιπόν προτεραιότητα στην: • Αγορά μη άρτιων-εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου. • Απελευθέρωση όλων των παράνομα κατεχομένων χώρων και απόδοσή τους στους δημότες. • Μίσθωση με άμεση καταβολή του μισθώματος τμήματος των κοινοχρήστων χώρων που δεν είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία της πόλης. Τα έσοδα αυτά θα είναι ανταποδοτικά για τον δημότη, θα αποτελούν ειδικό λογαριασμό και θα χρησιμοποιούνται για δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων και αισθητική αναβάθμιση των υφισταμένων. • Αφαίρεση όλων των ακαλαίσθητων κατασκευών και καθορισμός αρχιτεκτονικών προτύπων από τον Δήμο, με σεβασμό στην ιστορία και την κουλτούρα της πόλης.

ΞΑΝΘΗ - ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ

Πολίτες για την Αλλαγή Υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθης: Χρίστος Πούλιος Βασ. Κων/νου 18 http://www.polites-allagi.gr

Στις 7 του Νοέμβρη η Ξάνθη γυρίζει σελίδα


από την περιοχή του Παραδείσου και της Γαλάνης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Επιπλέον το δίκτυο ύδρευσης σε πολλές περιοχές του αστικού συγκροτήματος, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής, είναι πεπαλαιωμένο. Τέλος, η παραδοχή της δημοτικής αρχής για το ύψος των απωλειών του δικτύου (25%-40%) αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Στις δικές μας προτεραιότητες μας είναι: ▶ Το διαδημοτικό έργο μεταφοράς νερού (από την περιοχή του Παραδείσου και της Γαλάνης) που προτείναμε και στηρίξαμε πρέπει να προωθηθεί αφού αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης. ▶ Η συντήρηση του δικτύου, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει σημαντική παλαιότητα, καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις μεταφοράς σκουριάς και λάσπης, ιδιαίτερα μετά από διακοπές και παρεμβάσεις. ▶ Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου δικτύου με την εισαγωγή συστημάτων απομόνωσης και τμηματικού καθαρισμού. ▶ Η ανάπτυξη συστήματος έλεγχου απωλειών και βελτιστοποίησης των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου και ο περιορισμός των παράνομων συνδέσεων, με τη χρήση συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και την ολοκληρωμένη καταγραφή του δικτύου. ✓ Αποχέτευση Βασικό μέλημα του σχεδιασμού μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης. Η επέκταση σήμερα προσφέρει μια ανάσα στην λειτουργία του, η οποία ήταν

προβληματική καθώς βρισκόταν εκτός ορίων. Ωστόσο η αποτελεσματική λειτουργία της μονάδος επεξεργασίας και ο ουσιαστικός έλεγχος του δικτύου παραμένουν ανοιχτά προβλήματα. Η δική μας στρατηγική αποσκοπεί: ▶ Στην ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, η οποία λύνει το πρόβλημα σε μακροπρόθεσμη βάση. ▶ Στην κάλυψη όλων των οικισμών του νέου Δήμου που χρήζουν κατάλληλης επεξεργασίας με αποχετευτικό δίκτυο και την επεξεργασία τω λυμάτων με αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας. Έτσι όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις βασικές υποδομές, προστατεύεται παντού το περιβάλλον και αποφεύγονται τα υψηλά κόστη σύνδεσης των οικισμών και άντλησης των λυμάτων. ▶ Στον πλήρη έλεγχο του δικτύου με τη χρήση συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετρίας για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων και την αποτελεσματική συντήρηση του δικτύου. ✓ Χώροι πρασίνου Η Ξάνθη διαθέτει σημαντικό απόθεμα κοινόχρηστων χώρων, εντούτοις δεν υπάρχει συνολική ανάπτυξη και ένταξη δράσεων σε περιοχές ώστε αυτές να αποκτήσουν χαρακτήρα μητροπολιτικού, εμβληματικού πάρκου. Ο δικός μας σχεδιασμός περιλαμβάνει: ▶ Τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους δημότες στα περιαστικά δασύλλια του δήμου, με αναπλάσεις που περιλαμβάνουν ασφαλείς ποδηλατοδρόμους και δωρεάν αστική συγκοινωνία για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Το περιαστικό δάσος δεν είναι «έρμαιο», αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας. ▶ Την αναβάθμιση του ρόλου του Άλσους Ευμοίρου το οποίο αποκτά τον ρόλο του αστικού άλσους. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μετά την ανάπλαση, αλλάζουν την εικόνα της περιοχής. ▶ Τη φύλαξη των πάρκων με ωράριο και κανονισμό λειτουργίας. Χαρακτηριστική περίπτωση που πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς αποτελεί ο ποταμός Κόσυνθος και η παραποτάμια περιοχή.

Αντιθέτως με ό,τι συμβαίνει σε άλλες παραποτάμιες πόλεις όπου οι αντίστοιχες περιοχές αποτελούν σημεία επικοινωνίας των πολιτών, θέσεις ανάδειξης δράσεων, δυστυχώς για την Ξάνθη, το παραποτάμιο μέτωπο αποτελεί την περιοχή της “πίσω πόρτας”. ▶ Διασφάλιση επικοινωνίας εκατέρωθεν του ποταμού με περιδιαβάσεις, ποδηλατο-διαβάσεις. ▶ Ανάπτυξη αξόνων ανάδειξης στην περιοχή παλιάς πόλης. ▶ Ανάπτυξη δράσεων ατομικού αθλητισμού στις παραποτάμιες περιοχές και διαδρομών περιπάτου. ✓ Αισθητική στην πόλη Σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου δίνουμε χρώμα στην πόλη μας και αναδεικνύουμε τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε: ▶ Μια ενιαία και συγκροτημένη αισθητική πολιτική (αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων για την αναβάθμιση της αισθητικής των κτιρίων) ▶ Δράσεις αισθητικής αναβάθμισης και προβολής δημόσιων, ιστορικών και πολιτιστικών κτηρίων που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, σε συνεργασία του Δήμου με τα τμήμα Αρχιτεκτονικής του ΔΠΘ. ▶ Δράσεις αυστηρής εφαρμογής των κανόνων αισθητικής για τα περίπτερα, τους πυλώνες φωτισμού, τις διαφημιστικές πινακίδες, τις επιγραφές.

✓ Κοινόχρηστοι χώροι Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αποτελούν το σημείο συνάντησης όλων των πολιτών του δήμου. Είναι λίγοι και απαιτούν το σεβασμό μας. Εμείς τους θέλουμε περισσότερους, απελευθερωμένους στη διάθεση των πολιτών και να αναδεικνύουν τις ομορφιές των γειτονιών της πόλης. ▶ Τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις επιτρεπόμενες χρήσεις για το σύνολο των ελεύθερων χώρων πρασίνου στο αστικό συγκρότημα, προκειμένου να δοθεί οριστικά τέλος, μια για πάντα, στις καταπατήσεις του και στη συναλλαγή μεταξύ πολιτών και Δημοτικής Αρχής. Δίνουμε λοιπόν προτεραιότητα στην: • Αγορά μη άρτιων-εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου. • Απελευθέρωση όλων των παράνομα κατεχομένων χώρων και απόδοσή τους στους δημότες. • Μίσθωση με άμεση καταβολή του μισθώματος τμήματος των κοινοχρήστων χώρων που δεν είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία της πόλης. Τα έσοδα αυτά θα είναι ανταποδοτικά για τον δημότη, θα αποτελούν ειδικό λογαριασμό και θα χρησιμοποιούνται για δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων και αισθητική αναβάθμιση των υφισταμένων. • Αφαίρεση όλων των ακαλαίσθητων κατασκευών και καθορισμός αρχιτεκτονικών προτύπων από τον Δήμο, με σεβασμό στην ιστορία και την κουλτούρα της πόλης.

ΞΑΝΘΗ - ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ

Πολίτες για την Αλλαγή Υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθης: Χρίστος Πούλιος Βασ. Κων/νου 18 http://www.polites-allagi.gr

Στις 7 του Νοέμβρη η Ξάνθη γυρίζει σελίδα

Ξάνθη-Πόλη για να ζεις  

Προτεραιότητα στις υποδομές

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you