Page 9

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Gliwice, ul. Akademicka 7, tel. 32 237 12 10, e-mail: rar@polsl.pl (S I i II)

kierunek studiów: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Sprawnie posługują się językiem specjalistycznym w zakresie architektury wnętrz. W ramach kierunku zostają zapoznani zarówno z treściami o profilu inżynierskim, jak również przedmiotami plastycznymi oraz kierunkowo-projektowymi. Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania problemów projektowych w odniesieniu do działań formalnych, plastycznych i  technicznych. Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej w zakresie podstawowych zadań na płaszczyźnie architektury wnętrz.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat kryteria przyjęć – sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz: etap I – zadanie plastyczne nr 1 oraz ocena teczki przedłożonej przez kandydata, etap II – zadanie plastyczne nr 2 oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat wykonanej pracy. Warunkiem przejścia do II etapu jest zaliczenie I etapu.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem licencjata tego samego kierunku. Podstawą przyjęcia jest: etap I – wynik z ukończenia studiów I stopnia, etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio. Warunkiem przejścia do II etapu jest zaliczenie I etapu.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ podstawy projektowania ■■ podstawy projektowania architektury wnętrz ■■ projektowanie architektoniczne ■■ podstawy projektowania mebli ■■ podstawy projektowania wystaw ■■ historia sztuki ■■ techniki dokumentacji i rysunek projektowy ■■ rysunek ■■ malarstwo ■■ rzeźba ■■ ergonomia ■■ systemy konstrukcyjne w architekturze ■■ technologie informacyjne ■■ budownictwo ogólne ■■ zaawansowane technologie informacyjne

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

Politechnika Śląska

9

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement