Page 57

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Gliwice, ul. Bojkowska 37, tel. 32 461 27 91, e-mail: filologia@polsl.pl (S I i NZ I)

kierunek studiów: FILOLOGIA

SPECJALNOŚCI: język angielski język francuski język włoski STUDIA I STOPNIA Stacjonarne (S I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat kryteria przyjęć: język angielski – język angielski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=1). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z języka angielskiego. język francuski, język włoski – do wyboru przez kandydata język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski lub włoski, z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=1). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski).

---

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat kryteria przyjęć: język angielski – język angielski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=1). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z języka angielskiego. język francuski, język włoski – do wyboru przez kandydata język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski lub włoski, z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=1). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski).

---

SYLWETKA ABSOLWENTA Studenci wszystkich specjalności wybierają jedną z dwóch specjalizacji: nauczycielską lub tłumaczeniowo-biznesową. Po ich ukończeniu absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych w swojej specjalności językowej. Są zapoznani z historią literatury, historią, geografią i kulturą krajów studiowanego obszaru językowego. W czasie trzyletniej nauki w Kolegium studenci osiągają wysoką praktyczną znajomość języka i teoretyczną wiedzę o jego strukturze. W zależności od wybranej specjalizacji posiadają oni także wiedzę przygotowującą do pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego lub tłumacza w zakresie języka biznesu.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ praktyczna nauka języka angielskiego/francuskiego/włoskiego ■■ językoznawstwo z elementami gramatyki opisowej, historycznej i kontrastywnej ■■ historia literatury anglojęzycznej/francuskiej/włoskiej z elementami teorii literatury ■■ kultura i historia danego obszaru językowego ■■ technologie informacyjne ■■ lektorat drugiego języka obcego Specjalizacja nauczycielska: ■■ emisja głosu ■■ psychologia i pedagogika ■■ dydaktyka języka angielskiego/francuskiego/włoskiego ■■ wczesnoszkolne nauczanie języków obcych Specjalizacja tłumaczeniowo-biznesowa: ■■ podstawy tłumaczenia ustnego i pisemnego ■■ tłumaczenie specjalistyczne: handlowe, finansowe, prawnicze, techniczne ■■ korespondencja biznesowa i komunikacja w biznesie ■■ wybrane zagadnienia ekonomiczne

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

Politechnika Śląska

57

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you