Page 53

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Zabrze, ul. Roosevelta 26-28, tel. 32 277 73 14, e-mail: roz@polsl.pl (S I i II, NZ I i II) Bytom, ul. Wrocławska 120, tel. 32 386 00 49 (S I, NZ I)

kierunek studiów: SOCJOLOGIA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy, psychologii społecznej, jak również stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz życia społecznego, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej. Znają również najnowsze metody i technologie informatyczne, które się wykorzystuje do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Potrafią także prowadzić badania zmian rynku pracy oraz działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej. Absolwenci kierunku socjologia znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub specjaliści do spraw badania opinii społecznych. Mogą pracować również w instytucjach pomocy społecznej jako pracownicy socjalni. Sprawdzą się także jako specjaliści w zakresie public relations oraz jako doradcy zawodowi.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat kryteria przyjęć – wiedza o społeczeństwie z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,6) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) lub historia lub geografia lub matematyka. Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z historii i języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – licencjat kryteria przyjęć – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotu głównego (a=0,6) oraz jednego przedmiotu dodatkowego z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) lub historia lub geografia lub matematyka. Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z historii i języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs dyplomów studiów I stopnia.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ podstawy socjologii ■■ ogólna metodologia nauk ■■ ochrona własności intelektualnej ■■ historia myśli socjologicznej i myśli społecznej ■■ psychologia społeczna ■■ procesy ludnościowe ■■ antropologia kulturowa ■■ socjologia - mikrostruktury społeczne ■■ socjologia - makrostruktury społeczne ■■ socjologia miasta ■■ socjologia przemysłu ■■ socjologia kultury ■■ globalne procesy społeczne ■■ metodologia nauk społecznych ■■ zróżnicowanie społeczne

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs dyplomów studiów I stopnia.

Politechnika Śląska

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)

53

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement