Page 29

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II)

kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod kształtowania i badania ich struktury oraz właściwości. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Znają również metody i techniki badań struktury i właściwości mechanicznych oraz fizyko-chemicznych materiałów. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów. Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w  małych firmach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,5) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, informatyka lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr zimowy lub letni uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs dyplomów studiów I stopnia.

Niestacjonarne – tryb wieczorowy (NW II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr zimowy lub letni uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera tego samego lub pokrewnego kierunku na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs dyplomów studiów I stopnia.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ nowoczesne technologie i materiały ■■ inżynieria jakości ■■ nauka o materiałach ■■ termodynamika ■■ metalowe materiały inżynierskie ■■ materiały ceramiczne ■■ tworzywa sztuczne ■■ materiały kompozytowe ■■ technologie metali ■■ metody badań materiałów ■■ projektowanie i dobór materiałów ■■ metody komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej ■■ kształtowanie właściwości materiałów inżynierskich ■■ zaawansowane metody badania materiałów ■■ projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich ■■ zarządzanie produkcją i usługami i personelem Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

Politechnika Śląska

29

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you