Page 27

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. 32 237 12 83, e-mail: rg@polsl.pl (S I)

kierunek studiów: MECHATRONIKA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Potrafią zintegrować i wykorzystać wiedzę inżynierską przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych w górnictwie. Absolwenci kierunku mechatronika są przygotowani do uczestniczenia w pracy interdyscyplinarnych zespołów rozwiązujących problemy inżynierskie, związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem systemów mechatronicznych, zwłaszcza w trudnych warunkach pracy maszyn i urządzeń w górnictwie podziemnym. Posiadają możliwość podjęcia pracy inżynierskiej w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, w tym w przedsiębiorstwach produkujących kompleksy zmechanizowane dla potrzeb górnictwa.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a= 0,6) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny do wyboru: z matematyki, fizyki z astronomią lub chemii.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ matematyka ■■ fizyka ■■ technologie informatyczne ■■ podstawy analizy układów mechatronicznych ■■ metrologia techniczna i systemy pomiarowe ■■ układy mikroprocesorowe ■■ elektromechaniczne przetwarzanie energii ■■ komputerowe wsparcie prac inżynieryjnych ■■ automatyzacja procesów technologicznych ■■ sterowanie i programowanie robotów ■■ bezpieczeństwo użytkowania maszyn ■■ górnictwo ogólne ■■ maszyny i urządzenia transportowe ■■ zintegrowane sterowanie ciągami technologicznymi ■■ diagnostyka układów mechatronicznych

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

Politechnika Śląska

27

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement