Page 1

BIULETYN Politechniki Śląskiej SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2014

Nr 8-9 (258-259)

www.polsl.pl/biuletyn

Sukces drużyny High Flyers w międzynarodowych zawodach obiektów latających

ISSN 1689-8192

Biuletyn sierpień wrzesień 2014  
Biuletyn sierpień wrzesień 2014  

Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, Powstanie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego, Badania...

Advertisement