Page 1

W WYWALCZONYCH ODSZKODOWANIACH

Robotnik bez statusu imigracyjnego uległ wypadkowi w pracy.

WWW.LAWYER1.COM

Nie pobieramy honorarium zanim nie wygramy sprawy! Pomoc 24 godziny na dobę.

3,000,000

Poślizgnięcie i upadek na chodniku w Parku Rozrywki.

*

Poprzednie rezultaty nie gwarantują podobnych wyników. Reklama adwokata.

HKD

A M E R I C A N

2016/17

WYPADKI 1-800-808-4225

Bezpłatna konsultacja

Mówimy po polsku

W Y PA D K I 718-383-0100

POLSKI ADWOKAT DARIUS A. MARZEC

718-609-0300 MÓWI PO POLSKU

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

800-333-7713 www.UnitedPolesFCU.com

PACZKI • KONTENERY • MIENIE

SPRAWY EMIGRACYJNE 718-926-0802

908-862-1700

www.DomaExport.com

Business Center

Insurance

718-386-4222

877-ADWOKAT MEC. DOMINIK ROSTOCKI

www.ellainsurance.com

www.NaszaUnia.com 1.855.PSFCU.4U 855-773-2848

• WSZYSTKIE RODZAJE WYPADKÓW • WYPADKI NA BUDOWIE • WORKERS’ COMPENSATION • SOCIAL SECURITY DISABILITY • BŁĘDY MEDYCZNE

Telefony czynne całą dobę

NASZE BIURA: • GREENPOINT • RIDGEWOOD • BOROUGH PARK

Adwokat Adam J. Stein

WYPADKI POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI Bezpłatna konsultacja

1. 8 5 5 . 7 7 3 . 2 8 4 8

R o s t o c k i.c o m WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA

2016/17

$

Ślusarz, pracownik unijny, uległ wypadkowi na budowie.

Mówimy po polsku

tel: 718-383-0100

WYPADKI • 866-310-9887

Sprawy emigracyjne i karne

Pracownik spadł z budynku w pracy doznając wielu obrażeń.

3,050,000

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

3,300,000

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

$

Kobieta poślizgnęła się i upadła w sklepie doznając wielu obrażeń.

866-310-9887

FIRMA ADWOKACKA

$

$

(212) 736-9000

4,500,000

Dziecko uległo poparzeniu podczas kąpieli.

3,875,000

7,250,000

Poważny uraz mózgu - błąd w sztuce lekarskiej.

Mówimy po polsku

$

PIERWSZA KONSULTACJA BEZPŁATNIE:

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

$

7,625,000

Śmierć w wyniku zaniedbania spowodowana azbestem.

www.musa-obregon.com

8,000,000

Pracownik uległ wypadkowi na rusztowaniu na budowie.

$

Musa Obregon

9,000,050

$

& ASSOCIATES

$

POLONIJNA WYPADKI 2016/17 KSIĄŻKA.COM Bezpłatna konsultacja

A M E R I C A N

www.LAWYER1.com

Pomagamy ze zmianą wiz B1, B2, J1 na F1! www.zoni.com

WYGRALIŚMY MILIONY DOLARÓW DLA NASZYCH KLIENTÓW*

REKLAMA, ADVERTISING, INFO: 718-279-4969 • WWW.POLISHPAGES.US

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

Ucz się angielskiego

300,000,000

• Wypadki na budowach • Wypadki samochodowe • Błędy medyczne • Poważne urazy mózgu • Obrażenia i opażenia ciała • Poślizgnięcia, potknięcia i upadki

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222

$

PONAD

Business Center

KA Ż DEGO C H RON I PRAW O BEZ WZGLĘDU NA STAT US IMIGRACYJNY!

www.ellainsurance.com

WYPADKI

Insurance

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

BIZNESY • KONTRAKTORZ Y • DOMY • SAMOCHODY • Ż YCIE • ZDROWIE

HKD

Ubezpieczamy wszystko!

N OW OJORS K A K A NCELARIA PRAWA WYPADKOWEGO

ZA DFREE ARM O

631-422-2400 www.venetianyachtclub.com

877-ADWOKAT 877-23 9 - 6 528

Russo’s On The Bay WSPANIAŁE PRZYJĘCIA: 718-843-5055

POLSKI ADWOKAT DARIUS A. MARZEC

8 7 7- 5 9 0 - 9 7 5 4 www.asa.edu

212-736-9000 www.zoni.com

REKLAMA: 718-279-4969

AGRESYWNA

I KOMPETENTNA

ENGLISH & BUSINESS SCHOOL

www.DziennikPolonijny.com Codziennie nowe informacje Polish Pages Daily News

ROZMAWIA PŁYNNIE PO POLSKU Sprawy sądowe • Rozwody BIURA: Greenpoint Niewypłacone zarobki Manhattan Spadki • Poważne wypadki NJ, PA

718-609-0300 HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

REPREZENTACJA KLIENTÓW ADWOKAT DARIUS A. MARZEC

718-609-0300

Uprawniony w NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, D.C. i HI. Więcej na str. 16-17

WYWALCZYLIŚMY $300,000,000 19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

866-310-9887


Poniżej zamieszczamy wyniki prawników procesowych, z którymi współpracujemy przy niektórych sprawach wypadkowych. Zadzwoń do nas po więcej informacji.

14,000,000

$

Rekordowa decyzja Sądu Najwyższego w Nassau County dla motocyklisty potrąconego przez ciężarówkę. 23-letni mężczyzna ucierpiał poważnie w wypadku drogowym, który zakończył się amputacją nogi.

6,250,000

$

Odszkodowanie dla robotnika, który spadł z drabiny na głowę w trakcie prac budowlanych przy zakładaniu belek podłogowych. Skutkiem wypadku było porażenie kończyn.

5,500,000

$

Odszkodowanie dla 39-letniego kierowcy ciężarówki, który dostarczał meble do budynku mieszkalnego na Manhattanie. Poszkodowany został uderzony w głowę i szyję w windzie towarowej.

3,500,000

$

Odszkodowanie dla 31-letniego portiera pracującego w budynku rezydencyjnym w Nowym Jorku. Fragment dachu spadł na głowę i szyję odźwiernego. W rezultacie poszkodowany przeszedł skomplikowane operacje.

3,500,000

$

Decyzja Sądu Najwyższego w Nowym Jorku dla 37-letniego stolarza, który uszkodził głowę w trakcie podnoszenia rusztowania na budowie. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń głowy. Rezultatem tego były notoryczne bóle, depresja i niemożność podjęcia pracy.

3,411,000

$

Znaczne odszkodowanie dla dozorcy budynku, który został okaleczony cegłą podczas wykonywanych tam prac budowlanych. Pokrzywdzony stał na zewnątrz budynku, gdy nieoczekiwanie cegła uderzyła go w twarz.

3,125,000

$

Odszkodowanie dla 43-letniej przełożonej sprzątaczek. W trakcie inspekcji pokoju hotelowego powódka pośliznęła się na pozostałościach gipsowych i przewróciła się na metalowe schody.

2,600,000

$

Wygrana dla 42-letniego mężczyzny, który pracował na wysokościach przy budowie. Poszkodowany spadł z niezabezpieczonego rusztowania i uszkodził lędźwia.

2,600,000

$

Odszkodowania dla elektryka poparzonego prądem w trakcie sprawdzania przewodów elektrycznych. Rezultatem tego były przewlekłe powikłania medyczne.

2

Miałeś wypadek? Poznaj swoje prawa!

Prawo Pracownicze Nowego Jorku chroni pracowników budowlanych zatrudnionych przy projektach miejskich bądź prywatnych (renowacje, wyburzanie, prace na wysokości, itd). Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcji 200, 240 i 241, mogą się starać o adekwatne odszkodowanie. UWAGA: Aby zapoznać się z Kodeksem Przemysłowym Stanu Nowy Jork, wejdź na stronę internetową www.labor.ny.gov. SEKCJA 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, wymaga od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, dostatecznego zabezpieczenia miejsca pracy, a także drogi, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy ulegli wypadkowi w pracy mogą rozpocząć postępowanie przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy zaniechali zasad bezpieczeństwa - zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200. SEKCJA 240 Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani podczas upadku z wysokości lub na wskutek uderzenia spadającym przedmiotem. Sekcja 240 odnosi się do wypadków z wysokości (drabina, rusztowanie), włączając do nich wszelkiego rodzaju projekty budowlane. Prawo to zostało uznane za niezbędne, gdyż następstwa upadku z wysokości mogą niekiedy prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowań” zakłada, iż odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponoszą osoby trzecie (Third Party), jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Mogą nimi być: główny budowniczy, właścicielbudowniczy / menedżer projektu budowlanego. Zgodnie z „Prawem Rusztowań” wyżej wymienione jednostki muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki oraz wszelkiego rodzaju urządzenia wraz z wyposażeniem niezbędnym do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, „Third Party” ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy pracownik doznał uszkodzeń ciała przez spadający przedmiot, a także gdy przykładowo dźwignia oraz znajdujące się przy niej elementy zostały źle zabezpieczone.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Poszkodowani pracownicy podlegający temu prawu mają możliwość uzyskania finansowej rekompensaty wraz z dodatkowymi benefitami, na które będą zakwalifikowani. SEKCJA 241 Pracownicy zatrudnieni w Stanie Nowy Jork przy projektach budowlanych, wykopaliskach czy rozbiórkach chronieni są przez Prawo Pracownicze – Sekcja 241. Sekcja ta omawia procedury postępowania w miejscu pracy i tłumaczy o wyposażeniu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Dodatkowo, ustala ona wyposażenie urządzeń oraz sposób ich obsługi. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych podporządkowania regulacjom prawnym nałożonym przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia właściwej ochrony pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji lub kontrahenci nie zastosują powyższych zasad, mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia wraz z wydatkami medycznymi, a także mogą być oni zobligowani do wypłaty odszkodowania. Nasza firma wraz z prawnikami posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym włączając Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą, aby otrzymać bezpłatną konsultację. Prawa Pracownicze Nowego Jorku dostosowane są w sposób wyjaśniający zakres Twoich praw, tak abyś miał możliwość otrzymania adekwatnej rekompensaty. Skontaktuj się z jednym z naszych biur po więcej informacji. Jesteśmy, aby pomóc. Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezulatów w przyszłości. Ogłoszenie adwokackie.

tel: 718-383-0100

MÓWIMY PO POLSKU


BEZPŁATNA KONSULTACJA

WYPADKI tel: 718-383-0100

MÓWIMY PO POLSKU

• WSZYSTKIE RODZAJE WYPADKÓW • WYPADKI NA BUDOWIE • WORKERS’ COMPENSATION • SOCIAL SECURITY DISABILITY • BŁĘDY MEDYCZNE Nasi klienci otrzymali

MILIONOWE ODSZKODOWANIA Możesz być jednym z nich! Amerykański adwokat mówiący po polsku. Nasze biura znajdują się w polskich dzielnicach. Miałeś wypadek? Zadzwoń do nas! Telefony czynne całą dobę! GREENPOINT

RIDGEWOOD

BOROUGH PARK

blisko stacji metra “G”

blisko Gates Avenue

blisko stacji metra D i banku PSFCU

144 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Road Ridgewood, NY 11385 347-881-9064

5606 13th Avenue Brooklyn, NY 11219 718-871-0310

Wioletta Kosiorek, Esq. Adam J. Stein, Esq. www.MialesWypadek.com

3


Karty Kredytowe VISA® PSFCU Wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada

1976 2016

4

1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) www.NaszaUnia.com Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Obowiązują zasady Członkostwa. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Więcej informacji w oddziałach PSFCU.


Bankowość Internetowa i Mobilna PSFCU Twoje finanse w zasięgu ręki

1976 2016

1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) www.NaszaUnia.com Obowiązują zasady członkostwa. Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie internetowe stosowane przez Twojego operatora komórkowego. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

5


Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP

WYPADKI WORKERS’ COMPENSATION • RENTY SOCIAL SECURITY • BŁĘDY MEDYCZNE

Steven E. Rosenbaum, Esq.

$

Brett J. Nomberg, Esq.

4,500,000 $2,000,000 $3,200,000 $3,000,000

BŁĄD

MEDYCZNY

WYPADEK WYPADEK NA BUDOWIE

NA BUDOWIE

BŁĄD

MEDYCZNY

Wygrana w 2006 r.

Wygrana w 2009 r.

Wygrana w 2010 r.

Wygrana w 2016 r.

Taką sumę odszkodowania uzyskał w wyniku postępowania w Sądzie Najwyższym Nowego Jorku nasz wspólnik, adwokat Brett Nomberg. Pacjent doznał uszkodzenia mózgu w czasie operacji kręgosłupa z powodu uszkodzenia tętnicy przez lekarza. Obrońca pozwanego wycenił poniesione szkody na zdrowiu i zaproponował ugodę w wysokości... 11 centów. Jednak dzięki argumentacji naszego wspólnika ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu cztery i pół miliona dolarów.

Polski pracownik budowlany pracujący na scaffold dwupiętrowegu budynku, w wyniku braku odpowiednich zabezpieczeń spadł z wysokości i doznał poważnego uszkodzenia ciała. Złamanie biodra wymagało skomplikowanej operacji. Sąd po rozpatrzeniu naszego wniosku, uznał że strona pozwana całkowicie ponosi odpowiedzialność za wypadek naszego klienta. Naszej firmie udało się pomyślnie zakończyć sprawę tuż przed rozpoczęciem procesu.

Adwokat Brett Nomberg wygrał w Sądzie Najwyższym Queens sprawę dla pracującego na budowie Polaka, który spadł z wysokości niemal 4 m. Upadek był spowodowany brakiem odpowiednich zabezpieczeń, które zobowiązany jest zapewnić pracodawca. Obrońca pozwanej firmy argumentował, że pracownik nielegalnie przebywający w USA nie jest uprawniony do uzyskania odszkodowania za przyszłe zarobki. Nasz prawnik przekonał sędziego i ławę przysięgłych, iż nieuregulowany status imigracyjny nie może być przeszkodą w uzyskaniu odszkodowania.*

Poszkodowany doznał udaru mózgu po operacji oka. Nasz zespół odkrył, że adwokaci oskarżonych i oskarżeni ukrywali dowody i świadomie oszukali sąd. Adwokat oskarżonych został przez sędziego ukarany grzywną $15,000, ale uznaliśmy to za niewystarczające i złożyliśmy odwołanie. Krótko przed rozprawą sądu odwoławczego, który miał zdecydować czy dalsze sankcje były uzasadnione, oskarżeni zgodzili się rozstrzygnąć sprawę poprzez ugodę w wysokości $3,000,000. O szczegółach sprawy przeczytasz na stronie 38-39.

Reklama prawnicza. Podane rezultaty nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Klient może ponosić odpowiedzialność za poniesione koszty i wydatki firmy.

Wynagrodzenie tylko po wygraniu sprawy BIURO NA MANHATTANIE: 286 Madison Avenue, New York, NY 10017 6

przy 40 Street, w pobliżu dworca Grand Central BIURO W WHITE PLAINS: tylko po umówieniu

bbnrlaw.com


DOŚWIADCZENI ADWOKACI PROCESOWI od ponad 40 lat cieszą się zaufaniem społecznym WYPADKI NA BUDOWACH Nieudokumentowani pracownicy

W 2013 roku pracownik budowlany, nie posiadający legalnych dokumentów, został poproszony przez swojego szefa o rozładowanie z drewnianych belek, nieposiadającego żadnych zabezpieczeń, wózka widłowego. Wykonując polecenie spadł on na ziemię z wysokości 3 kondygnacji. Konsekwencją upadku były wielorakie obrażenia i konieczność zoperowania nogi poszkodowanego. Pracownik nigdy nie miał do dyspozycji specjalnych szelek, liny, czy też siatki zabezpieczającej go przed upadkiem. Po dokładnym zebraniu wszelkich dowodów, BBNR wystąpił do sądu z wnioskiem uzasadniającym odpowiedzialność pozwanego na gruncie prawa za naruszenie nowojorskiego prawa pracy (New York State Labor Law). Wniosek został uznany przez sąd i jedyną pozostającą do uzgodnienia sprawą była decyzja ławy przysięgłych o wysokości odszkodowania za poniesione przez pracownika obrażenia. Sprawa ta została wkrótce rozstrzygnięta i wydany w 2015 roku wyrok opiewał niemal na całą sumę przewidzianą w polisie ubezpieczeniowej, czyli około miliona dolarów.

WYPADKI SAMOCHODOWE

Każdego roku BBNR wygrywa już na wczesnych etapach sprawy dotyczące wypadków samochodowych, poprzez szybkie składanie wniosków do sądu. Ponad tuzin takich spraw opisanych jest na naszej stronie internetowej. Jeżeli wypadek spowodowany przez ciężarówkę, autobus czy samochód osobowy jest całkowicie zawiniony przez kierowcę tych pojazdów, wnosimy do sądu wniosek o ustalenie, że oskarżony kierowca, na mocy prawa, ponosi za niego winę. Poszkodowani powinni pamiętać o skontaktowaniu się zaraz po wypadku z naszą wykwalifikowaną, doświadczoną i stanowczą w postępowaniu firmą prawniczą, abyśmy mogli zebrać wszystkie dowody potrzebne do właściwego i zakończonego sukcesem procesu.

WALCZYMY AGRESYWNIE ABY ZWYCIĘŻAĆ przeciwko dużym firmom prawniczym i ubezpieczeniowym

Zadzwoń po BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ do naszego, znanego z wielu wygranych spraw, zespołu:

212-808-0448 800-808-4225

Mówimy po polsku Proś Justynę Justyna Król, paralegal

Prowadzimy procesy w każdej dzielnicy Nowego Jorku BRETT J. NOMBERG, ESQ. - ADWOKAT

Skontaktuj się z Brett J. Nomberg w sprawie twojego wypadku. Ma on ponad 20 lat doświadczenia w sprawach wypadkowych jako nowojorski adwokat procesowy i wygrał miliony dolarów dla swoich klientów. Adwokat Nomberg jest przewodniczącym Tort Litigation Committee będącego częścią prestiżowej New York City Bar Association zajmującego się sprawami wypadków i obrażeń ciała.

7


A W O M DAR

A J C O M PRO NECIE R E T I K N Ż I Ą I S K W Z POLONIJNEJ

*

DLA FIRM

W W W Y N O R T S I K R Ó KO M E D IA M L A I SOC lonijnej Książce” to:

o P “ w a m R e kla R

16 A 20 ZIM

6 ACJA -49INFORM ecie: 79ISING • w intern 8-2ADVERT nijny S 71KLAMA • nnik Polo ND.U RE

A Dzie OL Nasz W.P WW

718-279-4969

www.PolishPages.us ING

A IJN OM LONŻKA.C O P SIĄ 9 K ZA

TE WIN

ZA DARMO • FREE

RM DA

O

• FR

POLONIJNA KSIĄŻKA.COM

SPRING

WIOSNA ‘16

EE

REKLAMA • ADVERTIS MINI POLISH PAGES LATO 2016

KALENDARZ

JUŻ W CZERWCU

FIRMY • KUPONY

LATO 2016

REKLAM

718-

SUMMER

A • ADV

2016/17

OWE • NUMERY KIERUNK

DZIENNIK ZAPRASZAMY NA I POLONIJNEJ KSIĄŻK POLAND.US W INTERNECIE: WWW. Polska, świat, sport...

WRZEŚ

NIU

ZAPRAS

2016/1 DZIEN ZAMY CODZIE 7 WWW. NIK POLONIJNNIE NA: NE • Wiadom POLAND .US J KSIĄŻKI • Wydar ości: Pol onia zen

, P.C.

WYWALCZYLIŚMY $

Więcej patrz: TYLNA

W

ju

to G ss RIN 69 sine SP . bu ES 9-49 s , P.C ur PAG 8-27 es.u ek MY ag d yo sh YLIŚ 0 ad LISH : 71 hP D a ALCZ 0,00 t To I PO now olis K DamW$YW 0,0044th Stree 036 ll .P 25 st 00 10 MIN ca www H &

KI AD YP

er eg Kle ht Hec

W

We 87 19 ite 15 rk, NY 98 ADKA 0Su w Yo 31 TYLNA OKŁ Ne

686 cej patrz:

tta

sio IDGEW Ko T•R

W1-800

ole

OIN

u Sz wo S

8

E C,

S

, KI , AD KI

00 -03 09 8-6 71

E, ro i W wy E DO ra ALN IN

SĄ i sp wy DY YM ra O KR Sp ZW wy RO ra sp

T IT SA R E N C U ZN PE SE YC D OM L E ’ C CIAY M R S S O ĘD KE T Y BŁ OR N W RE

iążkach (w reklama w ks

o

Wi NP ZE W YP AD TWA ylk ATION EE ’ COMPENS GR WORKERS ? T MAR ażne ne, SPKRUC sz SECURITY RENTY SOCIAL ka kata AE. pow dzin BAN BŁĘDY MEDYCZN

ad RIU K22I5 DA AD 8-4 N YP-80 IO Y Wię

OKŁADKA

q. Es

RK 8 y koam J. SteHin,PAKI 71 ówimPAD WY UG atna • Ad RO 225 M pł-808-4 q. BO tel: 1-800 Bez rek, Es OOD• Q.

tel:

Wioletta Kosiorek, GREENPOINT•R

Esq. • Adam J.

IDGEWOOD•BO

• Ogłosz ia poloni , Polska , • Firm enia drobne jne: co, gdz świat, spo rt... y poloni ie, : jne: pro praca, mie kiedy szkania mocje, , inn oferty, nowośc e i

Stein, Esq.

ROUGH PARK

WYW ALCZ

$

adwokaS A. MARZ WYPADKI, DKI, ażne DARIU

, pow inne, SPA A SĄDOWEwy rodz KRUCTW Sprawy Y i spra ALNE i BAN ROZ WODKRY MIN sprawy 1-

WY

PA 800-9-0300 808- DKI tel: 718-60 42 25

WORKE RENTY RS’ COM BŁĘDY SOCIAL PENSAT MEDYC SECURI ION TY ZNE

0-9887

info: TYLNA

W YPA

, P.C.

YLIŚMY

0,000 19 Wes Suite t 44th Stree 1500 t New York 866-31, NY 10036

Więcej

OKŁAD

KA

FREE

FIR Z TWOJEMY P J OKO OLO IJ LIC NESYE KALEN Y • TELEFONYN• ADR DARZ

Polonia, y • wiadomości: : co, gdzie, kiedy on • wydarzenia polonijnepraca, mieszkania, inne up h • ogłoszenia drobne: nowości i k yc ns : promocje, oferty, • firmy polonijne ia nijnCoupo zen olo hes & owe tr A życ p Wis g, firmHoliday lwes J,HParKtiesD ek KI PAD WY lo Damash N ve P & ta log, syHecht E Y,Kleeger tel: 718-383-0100 ata Ka N r’sADKI 250,000,000 po polsku le sC Mówimy ea ja Y Ba WYP ines Bezpłatna konsultac Hech I Y New Bus H t MINNIJN RZ D KI 866-310-9887 W YPKleeger &K Da LO DA i PO LEN am cu ADK mashek AD 100 ku a xt , K A z firm mar z ne I 250,00 . ko Szukas ta? Tyl EC, ESQ the 2016 YP-383-0po polsnsultacj żw 19 West 44th Street Suite 1500 New York, NY 10036

POL KSIĄŻONIJNA KA.COM ZA DAR MO •

ERTISIN

G www.P 279-49 69 olishP ages.u s PO AM LISH PAGESERICAN 2016JUŻ WE 17

DKI

tel: 71 8-383 Mówim -0100 y

Wiole GREE

Bez

po pol

sku tta Kosio płatna kon rek, Esq. NT•R • Adam sultac IDGE ja WOOD J. Stein •BOR , Esq. OUGH

NPOI

Szukasz adwokata? Tylko DARIUS A. MARZE C, ESQ.

PARK

Sprawy SĄDOWE, ROZWODY i sprawypoważne WYPADKI, sprawy KRYMINAL rodzinne, SPADKI, NE i BANKRUCT WA

tel: 71 8-6090300

a iPhone® i A aplikacjach n

ndroid™

9 6 9 4 9 7 2 8 Zadzwoń: 7 1

atalogu k m y w to e n r l), w inte druku i digita

firm i


: O M R A D A Z Ć E I M Z S E JEŻELI CHC Ą W O T E N R E T STRONĘ IyN, hosting, e-maile

projekt stron z social media, ę j c a r g e t n i , e w 7 / 4 2 ą n z bizneso c i n h o p i e k ę te c

A I D E M L A I C O S Z W Ó T h N c a i d e KLIE m w t n ko

założenie : a g u ł s b o h c i z a r o h c y w o i c ś społeczno ok®, Twitter®, Google+® Facebo

R EK

E W O T E N R E T BANERY IN Y, KUPONY Ł U K Y T R A , Y L AM wisach:

r e s h c y n a z d e wi d o .com j a e k i z z ia d s r K a a b n j j i a n wn www.Polo o m,

9 6 9 4 9 7 2 8 1 7 : ń Zadzwo

onijny.c l o P ik n n e i z .D www

g dla firm in lt u s n o c i internecie etowych. w a m la k e r n intern leskowa o p r t m s o i k k i t e a s n t y a ł m * Obsługuje Bezp . i k ż ią s K j e z Polonijn u doświadczeniu! A M Zaufaj naszem Copyright © 2016-17 Polish Pages Media. All Rights Reserved. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. * Pewne ograniczenia obowiązują.

E R I C A N


Norman Dental 718-389-6666 in Greenpoint

Mówimy po polsku

SPECJALIŚCI

POLSKA ORTODONTKA Dr Dagmara Sperling Korekta zgryzu zmieni Twój uśmiech na zawsze! • Aparaty Invisalign® • Aparaty stałe: kryształowe-niewidoczne metalowe i kolorowe • Aparaty wyjmowane Podczas konsultacji udzielamy wyczerpującego opisu procesu i opcji leczenia, przedział czasowy jak również ustalamy koszt oraz dogodne warunki spłat.

PERIODONTA

ENDODONTA

• implanty • leczenie paradontozy • zabiegi chirurgiczne • głębokie czyszczenie • przeszczep kości

• specjalistyczne i chirurgiczne leczenie kanałowe • przeleczenie kanałowe • resekcja korzenia

Dr Cinzia Dinoi

10

Dr Seema Basati

www.NormanDentalCenter.com


Norman Dental 718-389-6666 in Greenpoint

DENTYSTA OGÓLNY

DENTYSTA OGÓLNY Dr Mark Polański

DENTYSTA OGÓLNY Dr Erin Teague

DENTYŚCI

Dr Christopher Bayer

Mówimy po polsku

• Stomatologia zachowawcza i higiena • Ortodoncja dla dorosłych i dzieci • Stomatologia kosmetyczna i ogólna • Leczenie periodontyczne • Endodoncja • Kosmetyka • Czyszczenie i wybielanie zębów • Laminaty • Korony • Mostki • Protezy • Nadbudowa implantów • Leczenie kanałowe • Stomatologia dziecięca • Zapewniamy miłą i fachową opiekę dentystyczną! • Najwyżej oceniany gabinet dentystyczny na Greenpoincie • Nowoczesne prześwietlenia komputerowe • Dogodne godziny przyjęć • Kilka kroków od stacji metra “G” (stacja Nassau Avenue)

$

99

CZYSZCZENIE I ZESTAW ZDJĘĆ dla nowych pacjentów (Reg. $225)

300

$

ZOOM! Laserowe wybielanie zębów (Reg. $420)

OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE Zadzwoń po szczegóły!

$

500

ZNIŻKA na aparaty ortodontyczne i INVISALIGN dla nowych pacjentów

All offers expire: 09.30.2017

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222

11


W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji! PACZKI OSOBISTE

PRZESYŁKI HANDLOWE

POJAZDY i MASZYNY

CAŁE KONTENERY

Nasze niezawodne usługi przesyłkowe są najlepszą ofertą w przypadku przesyłek osobistych. Należy tylko zostawić paczkę u nas w jednej z naszych agencji wysyłkowych na północnym Wschodzie Stanów Zjednoczonych.

Dzięki naszym hurtowym usługom, Państwa międzynarodowe interesy mogą przebiegać płynnie i efektywnie. Pozwólcie nam tylko pokazać jak możemy współpracować by osiągnąć korzystne rezultaty.

Oferujemy przesyłkę samochodów, motocykli oraz pojazdów wodnych. Nasz zespół zapewni, że Państwa pojazd zostanie dostarczony bezpiecznie.

Przeprowadzka międzynarodowa? Nie ma powodu do zmartwień. Pozwólcie nam spakować wszystko i przetransportować do dowolnej lokalizacji na świecie. Nasze bezpośrednie usługi transportu z miejsca do miejsca okażą się niezwykle pomocne.

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

A

A

N

S

DOMA EX

59

N

th

R Y

RT CO INC . PO

IV ER

BIURO GŁÓWNE: 1700 W. Blancke Street Linden, NJ 07036 Tel: (908) 862-1700 Fax: (908) 862-1029 BIURO TURYSTYCZNE: Doma International Travel 10 Market Street Passaic, NJ 07055 Tel: (973) 778-2058 Fax: (973) 779-3850

w w w.domaexpor t .com 12


Tanio - Szybko - Solidnie EXPORT-IMPORT USA-POLSKA UNIA EUROPEJSKA WSCHODNIA EUROPA 1-800-229-DOMA

paczki morskie paczki lotnicze transport lądowy transport samochodów mienie przesiedleńcze konsolidacja paczek przesyłki handlowe

PRZEDSTAWICIELE NASZEJ FIRMY > ZADZWOŃ > ZAPYTAJ > WYŚLIJ: APEX............................NC 27539...919-655-4668 BALTIMORE................MD 21235.. 410-665-7294 BROOKLYN.................NY 11222....718-383-7211 BROOKLYN.................NY 11222... 718-349-2423 BROOKLYN.................NY 11214.... 718-837-8553 BROOKLYN.................NY 11222....718-389-1010 BROOKLYN.................NY 11222....718-418-0918 BROOKLYN.................NY 11214.... 718-234-6847 BROOKLYN.................NY 11219.....718-851-9171 BROOKLYN.................NY 11211....347-968-8733 BROOKLYN.................NY 11222... 718-383-1666 CARTERET.................NJ 07008....732-396-0357 CHARLOTTE..............NC 28212...704-537-4609 CLEVELAND...............OH 44105... 216-641-5555 CLEVELAND...............OH 44105... 216-441-6628 CLIFTON......................NJ 07013....973-779-0077 CLIFTON......................NJ 07011....973-340-0500 CLIFTON......................NJ 07011....973-340-8160 COLONIA.....................NJ 07067....732-822-5869 COPIAGUE..................NY 11726.....631-789-1227

DURHAM.....................NC 27713....919-321-2014 FORT MILL..................SC 29708....803-431-4113 GARFIELD...................NJ 07026....973-340-7626 HARRISBURG............PA 17111......717-571-6632 HOLYOKE....................MA 01040... 413-315-6067 IRVINGTON.................NJ 07111......908-337-7197 LANCASTER..............NY 14086....716-822-1083 LAWRENCEVILLE.....NJ 08648...609-392-7222 LINDEN........................NJ 07036.... 908-862-1700 MANVILLE...................NJ 08835....908-725-7772 MASPETH...................NY 11378.....718-894-5170 MOHRSVILLE.............PA 19541.... 610-926-3163 MONSEY.....................NY 10952...845-425-2855 NEW CASTLE.............PA 16102....724-654-9202 NEW HARTFORD......NJ 13413....315-768-8886 PARMA........................OH 44134 ��� 216-741-8771 PASSAIC.....................NJ 07055.... 973-778-2058 PERTH AMBOY..........NJ 08861.... 732-826-1500 PHILADELPHIA..........PA 19152.... 215-342-4245 PHILADELPHIA..........PA 19134....215-634-2467

PHILADELPHIA..........PA 19152.... 215-725-0377 PHILLIPSBURG..........NJ 08865... 908-387-0774 PITTSBURGH.............PA 15203.....412-481-2750 RIDGEWOOD.............NY 11385... 347-644-2404 RIVERHEAD...............NY 11901....631-591-1632 RIVERHEAD...............NY 11901...631-369-0753 ROCKAWAY PARK....NY 11694... 718-945-1063 SHERIDAN..................CO 80110... 303-347-8077 SO BOUND BROOK..NJ 08880...732-805-9664 SOUTH AMBOY.........NJ 08879......732-727-7711 STROUDSBURG........PA 18360....570-245-1199 STROUDSBURG........PA 18360...570-420-0682 SYRACUSE.................NY 13204...315-479-6000 TOMS RIVER.............. NJ 08755...848-480-2803 TOMS RIVER..............NJ 08753....732-244-8484 TRENTON....................NJ 08611....609-396-2126 W SPRINGFIELD........MA 01089 ����413-747-7702 WALLINGTON............NJ 07057....973-473-3845 WATERVLIET..............NY 12189...518-320-8435 WILLIAMSBURG........VA 23185.... 757-220-0223 13


WORKERS’ COMPENSATION Reprezentacja pracowników oraz nieubezpieczonych pracodawców w stanach NEW YORK i NEW JERSEY

W

ielu pracodawców podejmuje liczne działania na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w celu zabezpieczenia swoich pracowników. Mimo to jednak często zdarzają się wypadki. W wielu sytuacjach obrażenia bywają bardzo poważne i długotrwałe. Miejscem, gdzie wypadki zdarzają się najczęściej są place budowy, warsztaty stolarskie, mechaniczne, a także miejsca opieki nad staszymi i chorymi osobami. Nie oznacza to, że nie można ulec wypadkowi pracując jako pracownik biurowy, i wcale nie umniejsza to powagi sprawy.

14

tel: 973-303-0498

Nawet w najlepiej zabezpieczonych miejscach pracy zdarzają się wypadki, a pracownicy ciepią na choroby zawodowe. Interesy poszkodowanych pracowników zabezpiecza prawo Workers’ Compensation. Gwarantuje ono wypłatę zastępczych zarobków za czas niezdolności do pracy oraz natychmiastową bezpłatną opiekę medyczną. Mecenas Andrzej Kamiński przed Sądem Administracyjnym Workers’ Compensation reprezentuje zarówno poszkodowanych pracowników jak i nieubezpieczonych pracodawców.

ATTORNEY ADVERTISING

Dyżur powypadkowy lub nagłe, kryminalne sprawy, 24-godziny, 7 dni w tygodniu

Przyczyny wypadków w każdej sytuacji są inne, lecz pracownicy i pracodawcy w poszczególnych branżach popełniają podobne błędy. Nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy, nieuwaga pracowników i ignorowanie przepisów bezpieczeństwa to podstawowe przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


SPRAWY WYPADKOWE

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW

Adwokat Andrzej Kamiński wypadki na budowie wypadki samochodowe sprawy cywilne sprawy kryminalne wykroczenia drogowe social security disability

tel: 718-389-0450 79 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222 www.kaminskilawfirm.com

15


A N W Y S E R G A PETENTNA

W Ó M T O N E I K ZENTACJA KLI MARZEC . E A R S U P I E R A R D T A K O A DW

E N L A N I M Y KR Y W A R P S Areszty ęża I K D ony lub m ż A ie ic P b o Y n P W mowa / NJ, PA) rders E N Ż rzemoc do nie w: NY, straining O A P e w R łó / n g W n y o w ti O c oholu Pn Wypadki w pracy (sdporawe of Prote ożyciu alk p s o p n Orders u d pojaz

POLSKI

o ki samoch n Wypad wysokości kz n Spade enia róc n Przew

I C Ś O M O H NIEupnRo /USprzCedaż nierucshóowm, osśkcleipów,

n K bizne ności, itd. / Sprzedaż n Kupno uracji, salonów pięk sta deli, re

dzenie tyki n Prowa ia • Narko ic b o P • e ż n Kradzie

E N J Y C A R IsG M I Y W A R ń Sn PZielone karty przez małże two r tacje o alne / Dep telstwo n Obywa epor tacyjne. Krymin a dla młodych osób yd cyjn n Spraw lga imigra U . n o ti c A ed n Deferr

w k ty n kontra pracownikami, umo torami, itp. z y lo w z o tie ka um cze, kwes w a n o k y w pod

rawę! ta? p a s k o ą j w o d w a t wojego utować s k s e y z d y e n z r o l p by VANIA owo , L d e Y i a z S n e N i m n N o E ś d P Jeste Zadzwoń JERSEnYue 2604 E Allegheny1A9v1e34 W E N A e N delphia, P Clifton Av a 0 il 0 h 0 P 1 ANHATaTyA 0 M . 300 -3725 7013 T oadw , S 7 N fton, NJ 0 25 l: 215-987 r I li B te C O 5 2 P 2 N 4 9 00 GREE Ave, S. 10 rk, NY 10 973-920-7 hattan 776A Man NY 11222 Brooklyn, 09 - 0300 tel: 718-6

16

0 0 3 0 9 0 6 8 1 tel: 7

New Yo 67-0201 tel: 212-2

tel:

c.com e z r a M t a ok w w w.Adw

Attorney Advertising

IA N WA E T C C E U L R Z K E N Ł BA STA CE S L O M P ych R n I ij n F lo W o p Y firm nicze, W Dn LpeA a prawna wy pracow owy SPRA ra p s , ę łna obsług c ra m p ,u , umowy o y, zlecenia


rawę! p s ą j ? o a w t t a adwok utować o k s g y e j d o e z w r s p olony ze woń do mnie, by w o d a z e i Zadz Jesteś n

M E T A K O W D A

Z J A I W A M Z RO C E Z U R A K S M . L A O S P U I PO T DAR spraw wadzenia ro p o d y n rawnio WOK AT aunpy w 10-ciu stanachs:sachusetts, D A I K S L a O cencjonow ecticut, M JEDYNYt pP esow y) i li ennsylvania, Conn a Hawajach. c ro a k ey, P .C. i n (adwo , New Jers shington D Now y Jork da, Kalifornia, Wa ry Illinois, Flo

P

A K O W D OLSKI A

ROZWODY ODZINNE YrozuR tron Ady W mieniem s SPRoR o p a z zwo n y sporne o n Spraw ajątku dorobkoweg m tku ł ją n Podzia nie odrębnego ma e z ci n Stwierd na małżonka /ę i dzie limentów a ty n Alimen podwyżkę i zniżenie zieci d o y je c w ta izy n Spra ziećmi i w d d a n a k n Opie

E W O D Ą S Yądu mi Sn PWeRzwaAniaW i z par tnera re s ie s e do n iz b su i konflik t w i i Foreclo

e c e pieniężn ruchomoś czenia n Kwesti prawy na temat nie pie z nym es ie ma ube lub następ encja n Sądow ypadkowe, gdzie n m y m a s rw tym yw n Spraw ilne. Składane są w natychmiastowa inte nsów p a t n s y fi je w a n Spra b przejęciu wymagan lu h c ie s ry e n tó k iz b dniu, w apobiec stratom w sądu by z

WE O K D A P S SPRAW Y T Y, TRUST Y N E M A T S testamentu E T dkowe bez y spa ntem n Spraw padkowe z testame s y n Spraw ation / Probate istr in m olsce n Ad kowe w P d a lski p s y w róży do Po odczas życia d o n Spra p z e b ienia p iane są załatw ty, trusty i upoważn n e n Testam

NE O C A Ł P Y NIEW ZAROcowBnikKówI n Dla pra ak torów ntr i subko y i nadgodziny zin n Za god h unijnych ac n W prac one płac n Niewy dziny przy nadgo d starszymi na ki opiece cone staw h ła p y w ie N yc n budowlan h c a c ra p w

0 0 3 0 9 0 6 8 1 7 tel: c.com e z r a M t a ok w w w.Adw AWACH R P S H C Y AGŁ US-M I N R A W D O 7 K 7 L TY CH: 1-8 Y N y L A N I a weekend n KRYM e ż k a t katem z adwo w biurach h c y w Spotkania o r o nsylwanii ach wiecz i w godzin rku, New Jersey, Pe Jo w Nowym

17


Partner finansowy na całe życie • Pożyczki hipoteczne • Super nisko oprocentowane pożyczki na nowe i używane samochody z możliwością wykupu ubezpieczenia GAP Plus • Pożyczki na motocykle, łodzie, jet-ski, ATV, snowmobiles • Pożyczki na samochody komercyjne • Pożyczki personalne • Pożyczki “wakacyjne” i “świąteczne” • Prywatne pożyczki studenckie

• Karty kredytowe i debetowe VISA® • Konta oszczędnościowe i czekowe • Konta dla biznesów • Konta dla dzieci i młodzieży • Lokaty terminowe • Konta emerytalne IRA • Internetowa płatność rachunków • Home Banking • Przelewy bankowe za granicę

Stań się członkiem naszej rodziny... już dziś otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

412 New Brunswick Avenue Perth Amboy, NJ 08861 tel: 732-442-5648 fax: 732-442-1443

1-800-333-7713 18

www.UnitedPolesFCU.com

1161 W Saint Georges Avenue Linden, NJ 07036 tel: 908-523-0008 fax: 908-523-1790 Wszystkie konta są ubezpieczone do co najmniej $250,000 przez Federalną Administrację Unii Kredytowych (NCUA).


A M E R I C A N

TWOJA KSIĄŻKA TELEFONICZNO-INFORMACYJNA!

w druku, internecie: www.polishpages.us i na smartfonach

POLISH PAGES In Print, Online, Everywhere! 19

KOMÓRKI INTERNET

DRUK

NAJLEPSZA REKLAMA DLA FIRM POLONIJNYCH Z NY, NJ, PA, CT W KSIĄŻCE POLISH AMERICAN PAGES oraz dodatkowo BEZPŁATNIE w internecie, na komórkach i w Mini Polish Pages! Zapytaj też o bezpłatne strony internetowe dla Klientów Polonijnej Książki. Zobacz str. 300 i 324-325

ZADZWOŃ: 718-279-4969 Im szybciej, tym taniej i więcej!

www.PolonijnaKsiazka.com Docieramy do MILIONA POLAKÓW w USA. Ogłaszaj swój biznes z nami!

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


PAGES 20 In Print,POLISH Online, Everywhere!

A M E R I C A N

TWOJA KSIĄŻKA TELEFONICZNO-INFORMACYJNA!

w druku, internecie: www.polishpages.us i na smartfonach

SPIS TREŚCI Contents A M E R I C A N

OFERTY FIRM NA ROK 2016-17 Published by POLISH PAGES, INC. Since 1999

REKLAMA Reklama w Polonijnych Książkach Polish-American Pages, Mini Polish Pages i w sieci internetowej www.Poland.us Dzwoń: 718-279-4969 ADVERTISING To advertise in Polish-American Pages, Mini Polish Pages, and on the www.Poland.us family of websites, Call: 718-279-4969 POLISH PAGES, INC. 224-27 67th Avenue Bayside, NY 11364, USA tel: 718-279-4969, fax: 718-279-1689 info@polishpages.us www.PolishPages.us NASZE SERWISY INTERNETOWE: AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW

drobnica.com Ogłoszenia drobne USA-Polska-Świat

Business Offers............................................................................. 1-18, 163-492

SPIS KATEGORII BIZNESÓW

Classification Index.....................................................................................21-23

WHO IS WHO IN POLISH PAGES

Ludwik Wnękowicz......................................................................................... 24 Hecht Kleeger & Damashek, P.C................................................................... 25 Zoni Languages Centers................................................................................. 26 Mec. Dominik Rostocki................................................................................... 27

PORADY PROFESJONALISTÓW: PRAWNE, FINANSOWE, EDUKACYJNE, ZDROWOTNE

Hecht Kleeger & Damashek, P.C............................................................. 28-33 Wioletta Kosiorek, Esq. i Adam J. Stein, Esq....................................... 34-37 Brett J. Nomberg, Esq............................................................................... 38-47 Darius A. Marzec, Esq............................................................................... 48-55 Mec. Dominik Rostocki............................................................................. 56-57 Andrzej Kamiński, Esq.............................................................................. 58-65 Dagmara Sperling, DDS.................................................................................. 66 United Poles FCU........................................................................................ 67-69 Michael Musa-Obregon, Esq................................................................... 70-71 OPMI Business School................................................................................72-74 Zoni Language Centers..............................................................................75-77 ASA College................................................................................................. 78-79 Campus Education Jersey City................................................................ 80-81 Russo’s On The Bay.................................................................................... 82-83 Terrace On The Park...................................................................................84-85

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

Elżbieta Baumgartner..............................................................................86-115

KONSULAT RP W NOWYM JORKU

Consulate General of Poland in New York........................................116-141

POLSKIE SZKOŁY W USA

Polish Schools in the U.S. .....................................................................142-149 While we have made every effort to ensure the accuracy and clarity of the information presented in this book, we cannot be held liable for any errors or inconsistencies. All Rights Reserved. Unauthorized duplication of any part of this book is prohibited. All advertisements designed by POLISH PAGES are copyrighted and can only be used in POLISH PAGES publications. Wydawcy POLISH PAGES nie ponoszą odpowie­dzial­ noś­c i za treść reklam oraz za zgodność informacji zawartej w artykułach. Re­klamy i informacje zawarte w niniejszej książce nie mogą być bez pisemnej zgody POLISH PAGES reprodukowane - w całości lub części w jakiejkolwiek postaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich auto­ rów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Copyright © 1999-2017 by POLISH PAGES, INC. Printed & Bound in the U.S.A.

POLSKIE PARAFIE W USA

Polish Parishes in the U.S. ................................................................... 150-159

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, MIARY I WAGI

Important Telephone Numbers.......................................................... 160-161

OFERTY FIRM NA ROK 2016-17 (KOLOR)

Business Offers in Color....................................................................... 163-202

POLONIJNE ORGANIZACJE W USA

Polish-American Organization in the U.S. .......................................406-413

OFERTY FIRM WEDŁUG BRANŻ

Business Offers & Listings by Profession..........................................203-492

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

POLISH PAGES In Print, Online, Everywhere! 21

SPIS KATEGORII BIZNESÓW Classification Index A

Adopcje.................................................... 218 Adwokaci................................................. 206 Agencje Pracy.......................................... 248 Agencje Reklamowe................................. 248 Agencje Turystyczne - Bilety.................... 248 Agencje Wielobranżowe........................... 258 Alarmy, Kamery....................................... 440 Apostille................................................... 261 Apteki, Zioła, Kosmetyki.......................... 262 Architekci................................................. 280

B

Banki i Unie Kredytowe............................ 264 Bankietowe Sale i Catering...................... 270 Bilety Lotnicze......................................... 248 Budownictwo:.......................................... 280 Architekci............................................ 280 Chłodzenie-Ogrzewanie...................... 280 Deki, Tarasy........................................ 282 Elektrycy............................................. 284 Granity - Marmury.............................. 287 Hydraulicy........................................... 287 Komputerowe Sieci............................. 288 Kontraktorzy....................................... 288 Kuchnie i Łazienki............................... 291 Materiały............................................ 291 Narzędzia Naprawa............................. 292 Narzędzia Online................................. 290 Narzędzia Sklepy................................ 291 Narzędzia Wynajem............................ 291 Okna & Drzwi...................................... 292 Piece - Naprawa................................. 291 Podłogi............................................... 294

Schody................................................ 295 Silniki Naprawa................................... 294 Stolarze.............................................. 295 Szklarze.............................................. 295 Szkolenia OSHA.................................. 295

C

Czasopisma.............................................. 299 Chiropraktorzy......................................... 334

D

Dentyści................................................... 372 DJ’s - Zespoły Muzyczne......................... 299 Drukarnie................................................. 301

E

Elektrycy.................................................. 284

F

Fizykoterapia - Rehabilitacja.................... 339 Fotografia - Video Usługi......................... 302 Fotograficzne Zakłady.............................. 303 Fryzjerzy - Salony Piękności.................... 306

H

Hotele - Ośrodki Turystyczne................... 308 Hydraulicy................................................ 287

I

Imigracyjne Usługi................................... 314 Internetowe Serwisy................................ 324 Inwestycje................................................ 326

K

Kawiarnie - Cukiernie............................... 331 Komputery, Sieci, Internet....................... 332

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


PAGES 22 In Print,POLISH Online, Everywhere!

A M E R I C A N

Kosmetyki - Zioła..................................... 262 Kontenery................................................ 396 Kontraktorzy............................................ 288 Kościoły - Polskie Parafie........................ 150 Księgarnie................................................ 447 Księgowość.............................................. 396 Kwiaciarnie.............................................. 447 Kwiaty Do Polski...................................... 447

L

Lekarze:................................................... 334 Alergolodzy......................................... 334 Bólu Leczenie..................................... 334 Chiropraktorzy.................................... 334 Chirurdzy............................................ 336 Chirurdzy Plastyczni .......................... 337 Chirurdzy Rekonstrukcji ..................... 337 Chirurdzy Ręki ................................... 337 Chirurdzy Szczękowi .......................... 338 Dermatolodzy...................................... 338 Diety, Odchudzanie............................. 338 Endokrynolodzy................................... 338 Fizykoterapeuci................................... 339 Gastroenterolodzy............................... 339 Geriatrzy............................................. 340 Ginekolodzy........................................ 340 Imigracyjne Badania........................... 340 Interniści............................................. 342 Kardiolodzy......................................... 345 Laboratoria......................................... 346 Laryngolodzy...................................... 346 Terapie Zajęciowe............................... 348 Masażyści........................................... 348 Medycyna Estetyczna......................... 348 Materiały Medyczne........................... 353 Nefrolodzy.......................................... 353 Neurolodzy.......................................... 353 Okuliści............................................... 354 Onkolodzy........................................... 357 Ortopedzi............................................ 357

TWOJA KSIĄŻKA TELEFONICZNO-INFORMACYJNA!

w druku, internecie: www.polishpages.us i na smartfonach

Pediatrzy............................................. 359 Podiatrzy............................................. 360 Proktolodzy......................................... 361 Przychodnie........................................ 361 Psychiatrzy......................................... 364 Psychiatrzy Dziecięcy......................... 364 Psychoterapeuci................................. 364 Psychoterapeuci Dziecięcy................. 367 Rehabilitacja....................................... 367 Rodzinni.............................................. 367 Stomatolodzy ..................................... 372 Stomatolodzy Dziecięcy ..................... 383 Stomatolodzy Implanty....................... 383 Stom. Laboratoria Protetyczne........... 384 Ubezpieczenia Zdrowotne................... 384 Uzależnienia....................................... 385

N

Nieruchomości......................................... 386 Nieruchomości - Inspekcje....................... 392 Notariusze................................................ 392

O

Ogrzewanie.............................................. 280 Organizacje Polonijne...............................410

P

Paczki - Kontenery................................... 396 Piece........................................................ 294 Piekarnie.................................................. 457 Podatki i Księgowość............................... 397 Podłogi..................................................... 294 Pogrzebowe Domy................................... 402 Polonijne Organizacje.............................. 406 Pożyczki....................................................414 Prasa....................................................... 423 Przedszkola.............................................. 422 Przekazy Pieniędzy.................................. 426 Przeprowadzki......................................... 427 Przychodnie Lekarskie............................. 361

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

Psychiatrzy.............................................. 364 Psycholodzy, Psychoterapeuci................. 364

R

Radiowe Programy................................... 428 Rehabilitacja............................................ 339 Reklama................................................... 428 Restauracje.............................................. 431 Rozwody.................................................. 434

S

Salony Piękności...................................... 306 Samochody.............................................. 438 Limuzyny............................................ 438 Naprawa............................................. 438 Przeprowadzki.................................... 440 Radia i Alarmy.................................... 440 Sprzedaż, Leasing............................... 440 Taxi..................................................... 472 Transport Do Polski............................. 441 Wynajem............................................. 445 Schody..................................................... 295 Sklepy:..................................................... 446 Alkoholowe......................................... 446 Elektroniczne...................................... 446 Internetowe......................................... 447 Kartki Polskie...................................... 447 Księgarnie........................................... 447 Kwiaciarnie......................................... 447 Kwiaty do Polski................................. 447 Meble.................................................. 447 Meble Kuchenne................................. 452 Medyczne Materiały........................... 452 Odzieżowe........................................... 452 Optycy, Okulary................................... 452 Piekarnie, Cukiernie............................ 457 Produkty z Polski................................ 459 Spożywcze.......................................... 459 Solaria..................................................... 465 Szklarze................................................... 295

POLISH PAGES In Print, Online, Everywhere! 23

Szkoły:..................................................... 466 Biznesowe........................................... 470 Języka Angielskiego........................... 470 Komputerowe...................................... 471 Kryminalistyki..................................... 472 Medyczne........................................... 472 Online................................................. 473 Polskie................................................ 142 Tańca.................................................. 473

T

Taxi.......................................................... 472 Telefony Komórkowe................................ 473 Telewizja Polska w USA........................... 473 Tłumaczenia..............................................474

U

Ubezpieczenia.......................................... 475 Uzależnienia............................................. 385

V

Video Produkcja ...................................... 302

W

Wróżki ..................................................... 485

Ż

Żywność Dystrybutorzy............................ 487

PAMIĘTAJ! DZWONIĄC DO FIRMY

powiedz, że znalazłeś ją w POLONIJNEJ KSIĄŻCE POLISH PAGES. Dziękujemy!

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


24

WHO IS WHO IN POLISH PAGES

PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

Ludwik Wnękowicz

biznesmen, działacz społeczno-polityczny, właściciel DOMA EXPORT

L

udwik Wnękowicz urodził się 3 sierpnia 1952 roku w Nowym Sączu w wielodzietnej rodzinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukowicy i Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej slużby wojskowej.

W 1996 został wybrany Wielkim Marszałkiem 61-szej Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Z jego inicjatywy w paradzie po raz pierwszy w historii wzięła udział Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego z Warszawy, a paradę poświęcono promocji Polski w staraniach o przystąpienie do NATO.

W latach 1975-1980 odbył studia na wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako magister prawa podjął pracę w przedsiębiorstwie transportowym na stanowisku kierownika działu Organizacji i Prawa. W 1980 roku wstąpił do związku zawodowego NSZZ „Solidarność“ i został wybrany v-ce przewodniczącym komisji zakładowej w swoim zakładzie pracy.

Za wieloletnią działalność społeczno-polityczną i gospodarczą otrzymał wiele odznaczeń zarówno w USA jak i w Polsce. Między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1996), prestiżowe wyróżnienie za wybitne zasługi w rozwoju gospodarki pomiędzy Polonią a Macierzą przyznane przez Kapitułę Generalną Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (2000), Ellis Island Medal of Honor (2001), Krzyż W 1978 roku zawarł związek małżeńOficerski Orderu Zasługi Rzeczyposki z Krystyną z domu Kijowska absolspolitej Polskiej (2005). Za działalwentką wydziału Lekarskiego AkadeLudwik Wnękowicz ność charytatywną na rzecz szpitali mii Medycznej w Krakowie. Jesienią w Polsce otrzymał Grand Gold Medal w 1981 roku wraz z żoną i 18-to miesięczną córką Moniką Alberta Schweitzera przyznany przez Światową Akademię wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W USA w tym czaMedycyny (2005). sie podejmował dorywcze prace aby utrzymać rodzinę i równocześnie uczył się języka angielskiego. W 1983 roku podjął pracę na stanowisku kierownika w firmie spedycyjnej Doma Export. Po śmierci właściciela w 1985 roku wykupił firmę Doma od spadkobierców. Pod jego kierownictwem firma przeżywa wspaniały rozkwit świadcząc niezawodne usługi transportowe i spedycyjne dla Polonii. Od początku pobytu w USA Ludwik aktywnie wspiera sprawy polskie poprzez działalność w wielu organizacjach polonijnych. Jest członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej, SWAP, Polish Children Heartline, General Pulaski Memorial Parade Committee, Fundacji Kulturalnej w Clark, Polish University Club, Semper Fidelis, SPATA oraz Polish American Business Club. W 1992 roku Ludwik Wnękowicz został wybrany krajowym dyrektorem Kongresu Polonii Amerykańskiej, a w roku 1996 został prezesem oddziału na stan New Jersey. W 2000 roku został wybrany na stanowisko v-ce prezesa do spraw finansowych zarządu głównego KPA, a w 2004 powierzono mu funkcję v-ce prezesa do spraw Polski. W maju 2010 roku został wybrany Honorowym Prezesem KPA na stan New Jersey. Od 1997 roku pełnił funkcję v-ce prezesa Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, a po roku został jej prezesem.

Ludwik uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących w Polsce jak również Ukrainie, Litwie, Białorusi i Kazachstanie.

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

PACZKI KONTENERY MIENIE

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E

1-800-229-DOMA 1- 8 0 0 -2 2 9 - 3 6 6 2 www.domaexport.com

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

WHO IS WHO IN POLISH PAGES

25

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. Wygraliśmy ponad $300,000,000 dla naszych Klientów w sprawach wypadkowych* O NAS

H

echt Kleeger & Damashek, P.C. to kancelaria prawnicza zajmująca się pomocą ofiarom wypadków i ich rodzinom. Z połączonym, ponad 75-letnim doświadczeniem, adwokaci tej firmy poświęcili całą swoją praktykę prawną walce o sprawiedliwość. Obecni adwokaci, partnerzy w Hecht Kleeger & Damashek, P.C. wywodzą się z największych, najbardziej doświadczonych i najbardziej dochodowych firm w stanie Nowy Jork zajmujących się obrażeniami ciała.

szkodowanym bardzo niskie rekompensaty, stawiając na pierwszym miejscu interes firmy ubezpieczeniowej. Nigdy nie działają w imieniu dobra ofiary. Szybkie działanie jest jeszcze bardziej istotne w przypadkach, gdy chodzi o przeprowadzenie śledztwa i szczegółowe zbadanie roszczenia.

W sprawach dotyczących praw obywatelskich, w tym bezpodstawnego aresztu, brutalności policji i złośliwych oskarżeń, kluczowe dowody mogą tajemniczo zniknąć. W Hecht Kleeger & Damashek, P.C. prawnicy Od lewej: Jonathan S. Damashek, i śledczy są w pogotowiu, aby zebrać potencjalne doJudd F. Kleeger i Jordan D. Hecht Hecht Kleeger & Damawody, gdy są jeszcze świeshek, P.C. powstała dlatego, że adwokaci ci chcieli zapewnić że. Pamięć może zawieść, dokumenty mogą zginąć, więc niebardziej osobistą opiekę swoim klientom - coś, czego nie moż- zbędne jest szybkie zebranie faktów. W celu uniknięcia takiej na było zrobić w dużych firmach - przy jednoczesnym uzyska- sytuacji natychmiast lokalizujemy kluczowych świadków, uzyniu najwyższych odszkodowań finansowych i wyroków. skujemy oświadczenia, wykonujemy fotografie oraz zabezpieNasza firma stara się zapewnić nieporównywalną z niczym re- czamy inne dowody. prezentację prawną, przy jednoczesnym wspieraniu naszych Zwlekanie w każdej sprawie może mieć zły wpływ na wynik klientów w trudnościach, które wynikają z doznanych obrażeń sprawy. Hecht Kleeger & Damashek, P.C., nie pobiera żadw poważnych wypadkach. nych opłat zanim nie wygra odszkodowania. Tak więc Klient

NASZA FILOZOFIA Naszym celem jest uzyskanie możliwie najwyższych rekompensat pieniężnych dla każdego klienta. Mimo, że w większości przypadków sprawa kończy się ugodą, doświadczeni adwokaci z Hecht Kleeger & Damashek, P.C. przygotowują się w każdym przypadku, jakby ta sprawa miała się rozstrzygnąć w procesie sądowym. Posiadamy środki i doświadczenie, aby poprowadzić każdą sprawę i ją wygrać. Adwokaci w naszej kancelarii wierzą w to, że powinni być niezmiennie agresywni w reprezentowaniu naszych klientów, szczególnie tych, którzy są ofiarami wypadków, zaniedbań i obrażeń. W naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej zaangażować się w sprawę klienta. W przypadku spraw o obrażenia ciała, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych (zwani “adjusters”) działają bardzo szybko, starając się uzyskać szybką ugodę i zamknięcie sprawy. Zazwyczaj oferują oni po-

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty wstępne lub koszty ponoszone w trakcie postępowania sądowego, a wszystkie konsultacje są bezpłatne. Hecht Kleeger & Damashek, P.C. pobiera opłatę tylko po pomyślnym zakończenia sprawy.

* Poprzednie rezultaty nie gwarantują podobnych wyników. Reklama adwokata.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. 19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036 tel: 866-310-9887, www.lawyer1.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


26

WHO IS WHO IN POLISH PAGES

KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

Zoni Language Centers

Naucz się mówić po angielsku w Zoni Language Centers

Z

oni Language Centers jest wiodącą szkołą nauki języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych. Najważniejszy i najbardziej prestiżowy kampus Zoni mieści się w Nowym Jorku. Znajduje się w sąsiedztwie Empire State Building. Natomiast kampus na Florydzie w Miami Beach jest zaledwie kilka kroków od pięknego wybrzeża atlantyckiego.

uki języka angielskiego, z bardzo wyraźnymi celami edukacyjnymi, zarówno w programach dla początkujących, jak i w wysoce zaawansowanych, przygotowując studentów do pracy w każdej branży w Stanach Zjednoczonych. Zoni Language Centers jest również autoryzowaną szkołą języka angielskiego do przeprowadzania popularnych i niezbędnych w karierze zawodowej w USA egzaminów TOEFL iBT® i Cambridge ESOL®. Również Zoni przygotowuje studentów do tych testów, które są wymagane, aby kontynuować dalszą naukę w Stanach Zjednoczonych.

Każdy kampus Zoni oferuje wysokiej klasy programy oraz doświadczonych nauczycieli języka angielskiego, indywidualne podejście do studenta, w tym małe klasy. Szkoła oprócz regularnych klas oferuje studentom wycieczki do popularnych miejsc rekreacyjnych i udostępnia im wszystko, co miasto Nowy Jork ma do zaoferowania. Przez taką dodatkową ofertę, dla zróżnicowanej narodowo i kulturowo grupy studentów, otwiera przed nimi wiele nowych możliwości i perspektyw, w tym szybszą, naturalną naukę języka angielskiego. Studenci w Zoni nie tylko uczą się języka angielskiego, ale nim żyją! Zoni jest instytucją edukacyjną akredytowaną przez ACCET. Zoni Language Centers służy społeczności studenckiej już ponad 25 lat. Kampusy Zoni znajdują się w Nowym Jorku w dzielnicach Flushing i Jackson Heights, w New Jersey w Elizabeth i w West New York. Wszystkie one są dogodnie położone w pobliżu środków transportu publicznego. Jest to idealne miejsce na wspólną naukę języka angielskiego z przyjaciółmi i rodziną. Zoni oferuje w ten sposób unikalny system na-

W 2015 roku, program Zoni Pathways, umożliwił 215 studentom, czyli 18% całego ich grona, dalszą naukę na wyższych uczelniach, co stanowi wyjątkowe osiągnięcie. Zoni Language Centers został wyróżniony przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Edukacji Międzynarodowej. Nie jest tajemnicą, że większość uczących się w Zoni to międzynarodowi studenci pochodzący z całego świata. Obecnie reprezentują oni 85 krajów, w tym Koreę, Arabię Saudyjską, Rosję i Brazylię. Zapraszamy do rozmowy z jednym z ekspertów Zoni Language i odwiedzenia jednej z naszych szkół. Oferujemy cykliczne Open House, sprawdź najbliższy na naszej stronie internetowej www.zoni.com lub zadzwonić do naszego głównego kampusu, tel: 212-736-9000, aby uzyskać więcej informacji.

NEW YORK

22 West 34th Street New York, NY 10001 tel: 212-736-9000

NEW JERSEY

268 North Broad St, 2nd floor Elizabeth, NJ 07208 tel: 908-436-0900

FLORIDA

www.zoni.com NEW JERSEY

5619 Bergenline Avenue West New York, NJ 07093 tel: 201-392-0900

NEW YORK

78-14 Roosevelt Avenue Jackson Heights, NY 11372 tel: 718-565-0900

1434 Collins Ave, 2nd Floor Miami Beach, FL 33139 tel: 305-674-1500

NEW YORK

37-14 Main Street Flushing, NY 11354 tel: 718-886-5858

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

WHO IS WHO IN POLISH PAGES

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

27

Mec. Dominik Rostocki

Oceniony jako jeden z 10-ciu najlepszych adwokatów w kategorii Wypadków („Personal Injury”) w PA Rostocki Law Firm, LLC - Pennsylvania, New Jersey i New York

Z

ałożycielem Firmy jest adwokat Dominik Rostocki. Adwokat Rostocki prowadzi wiele spraw w Pensylwanii, New Jersey i Nowym Jorku, a także w wielu Federalnych Okręgach. Mecenas Rostocki brał udział w wielu sprawach o kilkumilionowe odszkodowania dla klientów i jest znany ze swojego twórczego i efektywnego stylu prowadzenia spraw. Adwokat Rostocki mówi płynnie po polsku i z dumą przeznacza większość swojej prawnej praktyki dla służenia polskiemu środowisku w stanach Pennsylvania, New Jersey i New York. W roku 2011 Dominik Rostocki został wybrany do Zarządu Jagielońskiego Środowiska Prawniczego (Jagiellonian Law Society) składającego się z prawników w Pensylwanii, New Jersey i Nowym Jorku. Mecenas Rostocki zaczął swoją prawniczą karierę w dużej regionalnej firmie prawniczej reprezentującej obronę szpitali i lekarzy. W roku 2009 opuścił tą firmę i przyłączył się do wysoko respektowanej firmy prawniczej reprezentującej obronę i walkę o odszkodowania dla prywatnych klientów. Po kilku pomyślnych zawodowych latach adwokat Rostocki założył swoją prywatną firmę prawniczą The Rostocki Law Firm, LLC w sercu miasta Philadelphia, w którym to mieście istnieje bardzo duże skupisko Polonii. W swojej prawniczej karierze Dominik Rostocki reprezentował klientów w cywilnych i karnych sprawach, a także miał przywilej występowania jako Arbitrator w podejmowaniu decyzji w różnych sprawach Sądu Polubownego. Pracował również dla United States Court of Appels, 3rd Circuit, Appellate Mediation Program. Dominik Rostocki otrzymał tytuł prawnika w Villanova University School of Law.

Adwokat Rostocki posiada nieskazitelną opinię członka związku Prawników w stanach Pennsylvania i New Jersey, ma także licencję do praktyki w wielu Federalnych Okręgach w Pennsylvanii, New Jersey i w Nowym Jorku. Zdobył następujące wyróżnienia: SuperLawyers w latach 2012, 2014, 2015 i 2016 oraz został wyróżniony w 2016 jako jako jeden z dziesięciu najlepszych (“Top-10”) młodych adwokatów w całym stanie PA (nie tylko wśród Polaków) i mówi po polsku - twoim językiem! Obecnie głównie prowadzi sprawy wypadkowe (w tym wypadki śmiertelne i błędy lekarskie) oraz sprawy imigracyjne, kryminalne i biznesowe w stanach PA, NJ i NY.

877-ADWOKAT RISING STAR

tel: 877-239 - 6528 www.Rostocki.com

1835 Market Street 26th Floor, Suite 2626 Philadelphia, PA

300 Cadman Plaza West 12th Floor Brooklyn, NY 11201

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


28

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Jonathan Damashek, Esq.

Co powinieneś zrobić, gdy uległeś wypadkowi n Co zrobić, jeśli spadłeś z drabiny w pracy

Drabina jest nadzwyczajnym urządzeniem, pomagającym nam dotrzeć do miejsc, które bez niej są nieosiągalne. Jest ona powszechnie stosowana nie tylko w domu, ale również w pracy, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

N

iestety użytkownicy drabiny czasami ulegają wypadkowi przez niewłaściwe jej wykorzystanie. Czasami wypadek jest spowodowany nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy, wadą techniczną drabiny lub jej niewłaściwym utrzymaniem. To tylko niektóre przyczyny mogące doprowadzić do wypadków z katastrofalnymi skutkami. Według Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) ponad 90.000 osób rocznie otrzymuje pomoc pogotowia z powodu urazów związanych z drabiną. Upadki z drabin, podczas pracy na dużej wysokości, powodują prawie 700 zgonów rocznie. Zgony te stanowią 15% wszystkich zgonów zawodowych. Ponadto w ostatnich latach ilość urazów związanych z pracą na drabinie wzrosła o 50%. Ponieważ tego rodzaju wypadki zdarzają się często, ważne jest, aby wiedzieć, co trzeba zrobić, jeśli już spadłeś z drabiny w czasie pracy. Poniższe kroki pomogą Ci zaoszczędzić czas i osiągnąć odszkodowanie, na które zasługujesz.

Zgłoś wypadek przełożonemu

Istotne jest, aby pracodawca zdawał sobie sprawę z sytuacji, od samego początku. Należy mu wyjaśnić okoliczności wypadku. Upewnij się wtedy, że wszystkie dane związane z wypadkiem zostały prawidłowo zarejestrowane.

Skontaktuj się z lekarzem

Nawet jeśli czujesz się dobrze i nie masz widocznych urazów, trzeba skonsultować się z lekarzem. Niektóre objawy urazów mogą pojawić się w późniejszym terminie.

Udokumentowanie urazów

Jeśli możesz, ważne jest udokumentowanie okoliczności wypadku i urazów przez sfotografowanie miejsca pracy (szcze-

gólnie, w którym wydarzył się wypadek), jak również swoich obrażeń. Poproś o pełny raport badań lekarskich. Ponadto prowadź rejestr wszystkich poniesionych wydatków i utraty zarobków.

Skontaktuj się z prawnikiem

Ważny jest szybki kontakt z prawnikiem, aby nie stracić kluczowych dowodów. Zlokalizuje on też strony odpowiedzialne i pomoże wywalczyć odszkodowanie, na które zasługujesz. Sprawdź nasze blogi na stronie www.lawyer1.com, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z drabiny. Jeśli ty lub bliska ci osoba została ranna na skutek upadku z drabiny w pracy i potrzebuje prawnika od tego typu wypadków, skontaktuj się z nami jak najszybciej na bezpłatne konsultacje. Będziemy walczyć agresywnie, abyś uzyskał odpowiednie odszkodowanie.

Bezpłatna konsultacja: 866-310-9887 Jonathan Damashek, Esq.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

29

n Jak przeżyć wypadek w windzie Prawie wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku kilka razy dziennie używają windy, aby dostać się do domu, do pracy, aby odwiedzić znajomego lub np. iść do dentysty. Według www.FiveThirtyEight.com, istnieje ponad 76,000 wind w aglomeracji Nowego Jorku i ich średnia pojemność wynosi około 2,750 funtów każda, co oznacza, że ​​około 18% dorosłych mieszkańców miasta może być w danym momencie zawieszonych na wysokościach w windzie, jadąc w górę lub w dół.

U

S Bureau of Labor Statistics & Consumer Product Safety Commission szacuje, że 26 Amerykanów umiera w wypadkach w windzie lub na ruchomych schodach każdego roku, ale w porównaniu do ponad 1,600 osób, które spadły podczas korzystania z tradycyjnych schodów, szanse na śmierć w windzie są bardzo niskie. Te rodzaje wypadków śmiertelnych zwykle obejmują urwanie się windy. W związku z tym chcemy podzielić się z wami informacjami, co trzeba robić, a czego nie robić, w razie urwania się windy. Koniecznie przeczytaj poniższe porady, gdyż mogą one uratować twoje życie, jeśli wystąpi ten rzadki wypadek.

Czego nie robić

Niektóre teorie sugerują, że podskoczenie w górę na sekundę przed zderzeniem windy z dnem szybu zmniejszy twoją prędkość uderzenia. Jeśli już, będzie to jednak efekt minimalny, bardzo nieznaczny, a prawdopodobnie uderzysz głową o sufit lub podłogę windy, co może pogorszyć obrażenia. Inne teorie wymienione przez Live Science mówią, że trzeba przyklęknąć, aby zaabsorbować wstrząs. Hipotetycznie, zgięte nogi powinny zamortyzować twoje ciało podczas uderzenia windy i rozłożyć upadek organizmu na dłuższy okres czasu. Jednak skuteczność tej teorii przy dużych prędkościach jest wciąż niejasna. Ponadto badania pokazują, że można dodatkowo narazić swoje kolana i nogi na wyższe ryzyko urazów przy niskich prędkościach.

W ten sposób rozłożysz też siły zderzenia oddziaływujące na organizm. Nie ma żadnego pewnego rozwiązania, ale ta metoda ma największe poparcie. Jeśli ty lub bliska ci osoba uległa wypadkowi związanemu z windą, skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji. Będziemy walczyć o wasze prawa i odszkodowanie, na które ty i twoja rodzina zasługujecie.

Bezpłatna konsultacja: 866-310-9887 Jonathan Damashek, Esq.

Co robić

Według badań przeprowadzonych przez Massachusetts Institute of Technology, należy położyć się płasko na plecach na środku windy, jeśli to możliwe obejmując rękoma głowę i szyję, tak aby zapobiec ich dodatkowym poważnym obrażeniom.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. 19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036 tel: 866-310-9887, www.lawyer1.com www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


30

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

n Jeśli poślizgnąłeś się i upadłeś na lodzie W pewnym momencie twojego życiu, jak w przypadku każdego z nas, możesz poślizgnąć się i upaść na lodzie. W zdecydowanej większości takich sytuacji, szybko podniesiesz się, otrzepiesz i będziesz kontynuować dalej swój plan dnia. Jeśli jednak zostałeś ranny, to w takiej sytuacji istnieją pewne zasady postępowania, o których trzeba wiedzieć, jeśli chcesz dochodzić roszczeń za doznane obrażenia.

PONAD

300,000,000

$

w wywalczonych odszkodowaniach*

Przykłady naszych wygranych:

W

pierwszej kolejności należy zrobić zdjęcia lodu i jego położenia w stosunku do budynku, przed którym lód się znajduje. Jest bardzo ważne, aby udokumentować warunki, w jakich uległeś wypadkowi. Pomocne też będą sprawozdania policji lub pogotowia ratunkowego dokonane na miejscu zdarzenia wypadku, po to aby udowodnić, że wypadek na lodzie wydarzył się w tym konkretnym miejscu. Ponadto, jeśli istnieją jacykolwiek świadkowie, zbierz ich nazwiska, adresy i numery telefonów. Ta informacja może pomóc adwokatom rozpocząć sprawę. Właściciel lub najemca może być pociągnięty do odpowiedzialności za niebezpieczny stan na chodniku przed budynkiem spowodowany nagromadzeniem śniegu lub lodu. Jeśli można udowodnić, że właściciel był zawiadomiony o śniegu i lodzie, i że minął wystarczający okres czasu od opadów śniegu aby go usunąć, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez śnieg i lód na chodniku. Istnieją też przypadki, w których właściciel wiedział o śniegu i lodzie, ale niewłaściwie go usunął, w efekcie czego dodatkowo pogorszył stan chodnika. Jeśli uważasz, że ty lub członek twojej rodziny został pokrzywdzony przez zaniedbanie właściciela budynku, ważne jest, aby udać się do lekarza zaraz po kontuzji i zachować rejestr swoich urazów. Ostatnim krokiem jest rozmowa z prawnikiem i sprawdzenie, czy masz sprawę. Adwokaci w Hecht Kleeger & Damashek, P.C. są po to, aby walczyć o twoje prawa. Skontaktuj się z nami, jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.

Bezpłatna konsultacja: 866-310-9887 Jonathan Damashek, Esq.

$

9,000,050

Pracownik uległ wypadkowi na rusztowaniu na budowie.

$

8,000,000

Dziecko uległo poparzeniu podczas kąpieli.

7,625,000

$

Śmierć w wyniku zaniedbania spowodowana azbestem.

7,250,000

$

Poważny uraz mózgu - błąd w sztuce lekarskiej.

$

4,500,000

Pracownik spadł z budynku w pracy doznając wielu obrażeń.

$

3,875,000

Kobieta poślizgnęła się i upadła w sklepie doznając wielu obrażeń.

$

3,300,000

Ślusarz, pracownik unijny, uległ wypadkowi na budowie.

$

3,050,000

Robotnik bez statusu imigracyjnego uległ wypadkowi w pracy.

$

3,000,000

Poślizgnięcie i upadek na chodniku w Parku Rozrywki.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. 19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036 tel: 866-310-9887, www.lawyer1.com

* Poprzednie rezultaty nie gwarantują podobnych wyników. Reklama adwokata.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

31

n Jeśli zostałeś ofiarą błędu lekarskiego Oczekujemy od naszych lekarzy i pracowników służby zdrowia, że zawsze będą pracować z najwyższą troską o swoich pacjentów. Jednak wypadki czasami się zdarzają. Szczególnie w świecie medycznym te wypadki mogą mieć długotrwałe i potencjalnie zagrażające życiu skutki.

W

Stanach Zjednoczonych, każdego roku, błędy w sztuce lekarskiej są przyczyną poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci wielu pacjentów. Jeśli uważasz, że ty lub bliska ci osoba była ofiarą błędów lekarskich, istnieją pewne kroki, jakie należy podjąć:

Rozpocznij dokumentowanie błędu

Jeśli podejrzewasz, że ty lub bliska ci osoba jest ofiarą błędu lekarskiego pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić jest zebranie dokumentacji tego błędu w sztuce, tak szybko jak to możliwe. Obejmuje to wyniki laboratoryjne, testy, terminy lub rozmowy z lekarzem, operacje, leki na receptę, daty wizyt lekarskich. Im więcej szczegółów będziesz pamiętał, tym łatwiej będzie udowodnić, że doszło do nadużycia.

Zadawaj pytania

Zacznij od pytań skierowanych do szpitala, gdzie otrzymałeś pomoc, zapytaj też lekarza na temat leczenia, które już przeszedłeś i związanego z nim cierpienia. Zapytaj o wyjaśnienie w jaki sposób doszło do urazów i jakie zostaną podjęte środki lecznicze. Postaraj się zebrać wszystkie fakty dotyczące twojego przypadku. Jako pacjent, masz prawo wiedzieć dokładnie, co się stało z twoim ciałem.

Domagaj się dochodzenia przez szpital

Jeśli uraz jest bardzo poważny, może być w twoim najlepszym interesie, aby zwrócić się do szpitala, aby przeprowadził on własne śledztwo, co się dokładnie stało. Często jednak wyniki takiego śledztwa nie satysfakcjonują ofiary, gdyż szpital może nie ujawnić rezultatów swojego dochodzenia. Jednak samo rozpoczęcie powyższej procedury zwiększy wiedzę o twojej sprawie.

i pomoże znaleźć informacje, o których szpital ci nie powiedział. Hecht Kleeger & Damashek, P.C. dba o ochronę praw pacjenta w przypadkach, w których standardy opieki zdrowotnej nie są dotrzymywane. W odróżnieniu od innych stanów, stan Nowy Jork nie stawia żadnych ograniczeń na wysokość odszkodowania w przypadku nadużyć medycznych. Jeśli ty lub ktoś bliski tobie był ofiarą błędu lekarskiego prosimy o kontakt z nami.

Bezpłatna konsultacja: 866-310-9887 Jonathan Damashek, Esq.

Skontaktuj się z prawnikiem

Jeśli uważasz, że ty lub bliska ci osoba zostaliście ofiarą błędu lekarskiego, skontaktuj się z prawnikiem jak najszybciej, ponieważ w twoim stanie mogą być ograniczenia czasowe dotyczące tego rodzaju spraw sądowych. Twój prawnik pomoże ci dotrzeć do sedna sprawy, upewni się, że masz podstawy prawne

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. 19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036 tel: 866-310-9887, www.lawyer1.com www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


32

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

n Jak zapobiec wypadkowi samochodowemu z pijanym kierowcą Oto przerażająca statystyka. Zgodnie z National Highway Traffic Safety Administration, średnio dwie na trzy osoby będą zaangażowane w wypadku drogowym z pijanym kierowcą w ciągu swojego życia. W 2015 roku, 9,967 osób zginęło, a około 290,000 zostało rannych w wypadkach drogowych z pijanymi kierowcami. Jazda pod wpływem alkoholu jest dużym problemem w Stanach Zjednoczonych i każdy wypadek, każda śmierć, każdy uraz wpływa nie tylko na osobę poszkodowaną w katastrofie, ale i na całą jej rodzinę, przyjaciół i znajomych. cy. Większość wypadków na autostradach występuje na lewym pasie, więc staraj się go unikać, zwłaszcza w nocy.

Pozycja godzina 9 i 3 na kierownicy

Unikaj jazdy z jedną ręką na kierownicy. „Godzina 9 i 3” to zalecana pozycja, która pomoże Ci zachować maksymalną kontrolę nad pojazdem, zwłaszcza w przypadku, gdy jesteś zmuszony do szybkiego manewrowania w celu uniknięcia potencjalnego zderzenia z samochodem. Nie używaj telefonu i nie textuj podczas jazdy.

Unikaj długiej jazdy nocą

T

o, że nie pijesz i jeździsz bardzo ostrożnie nie oznacza, że jesteś bezpieczny i unikniesz kolizji z pijanym kierowcą. Z tego powodu, chcemy podzielić się z tobą wskazówkami bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć tego rodzaju wypadków. Biorąc pod uwagę te wytyczne możesz zmniejszyć ryzyko udziału w wypadku z lekkomyślnym pijanym kierowcą.

Nie spiesz się i obserwuj drogę

Większość wypadków z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu występuje nocą. Bądź świadomy lekkomyślnych kierowców i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Nie spiesz się, zostaw sobie więcej czasu, aby bezpiecznie przybyć do miejsca docelowego.

Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa

Nawet jeśli cel podróży jest tuż za rogiem, upewnij się, że ty i twoi pasażerowie mają odpowiednio założone pasy bezpieczeństwa.

Unikaj linii szybkiego ruchu

Korzystanie z linii centralnej lub prawego pasa ruchu na drogach wielopasmowych oznacza, że masz więcej dróg ewakuacyjnych w przypadku pojawienia się „podejrzanego” kierow-

Jeśli to możliwe, staraj się planować swoje wyjazdy w ciągu dnia. Nawet jeśli chcesz uniknąć korków, wieczorna jazda ma swoje zagrożenia. Będziesz bardziej zmęczony i masz zmniejszone pole widzenia utrudniające identyfikację lekkomyślnych kierowców, których jest więcej o tej porze dnia. Kieruj autem ze szczególną ostrożnością po północy, kiedy młodzi ludzie wracają z barów i imprez.

Widzisz coś, powiedz coś

W przypadku napotkania kierowcy zachowującego się obcesowo, maksymalnie jak tylko to możliwe, zwiększ odległość od jego pojazdu i nie staraj się go wyprzedzać lub sygnalizować jemu zjechania na pobocze, gdyż może to doprowadzić do kolizji. Jeśli możesz, postaraj się zapamiętać numer rejestracyjny, model pojazdu i kolor. Zatrzymaj się, zadzwoń pod numer 911 i powiadom o zaistniałej sytuacji. Żadna z tych wytycznych nie gwarantuje uniknięcia wypadku samochodowego, kontrolujesz tylko to, co robisz ze swoim samochodem, a nie co robią inni kierowcy. Jeśli ty czy ktoś tobie bliski miał wypadek samochodowy z udziałem pijanego kierowcy, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy tutaj, aby pomóc walczyć o wasze prawa.

Bezpłatna konsultacja: 866-310-9887 Jonathan Damashek, Esq.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

33

n Czy twój status imigracyjny wpływa na możliwość złożenia pozwu o obrażenie ciała Ważną kwestią, z którą powszechnie mają do czynienia pracownicy i osoby poszkodowane przez innych jest to, czy ich nieuregulowany status imigracyjny wpływa na prawo do złożenia pozwu o obrażenia ciała. Często takie osoby nie walczą o swoje prawa z obawy, iż zwrócą uwagę na siebie i na ich status imigracyjny.

C

zternasta Poprawka do Konstytucji USA gwarantuje każdej osobie w obrębie granic Stanów Zjednoczonych, niezależnie od obywatelstwa, prawo do jednakowej ochrony prawnej. Jest to ważne, ponieważ jak to się najczęściej zdarza, osoby bez uregulowanego statusu imigracyjnego są najbardziej narażone na wypadki i najbardziej w nich poszkodowane, czy to podczas wykonywanej przez nie pracy czy na skutek czyjegoś zaniedbania. Twój status imigracyjny nie ma wpływu na złożenie pozwu o obrażenie ciała lub pozwu o naruszenie praw obywatelskich oraz na możliwość składania zeznań przez ciebie lub twoich współpracowników. Świadkowie, którzy mogą mieć istotne informacje dotyczące wypadku lub zaniedbania często nie ujawniają się ze strachu, że sędzia lub ława przysięgłych może zadać pytania dotyczące ich statusu imigracyjnego i co gorsze, sprowadzić na nich dodatkowe problemy prawne. Na szczęście istnieją silne zabezpieczenia prawne zapewniające, świadkom posiadającym istotne informacje, bezpieczne dla nich uzyskanie dostępu do systemu sądowego. Odnotowano już wiele przypadków nielegalnych imigrantów, którzy złożyli pozwy o obrażenia w stanie Nowy Jork, których sprawy doszły do stanowego sądu najwyższego i zgodnie z prawem otrzymali rekompensatę za odniesione obrażenia.

Czternasta Poprawka do Konstytucji USA gwarantuje każdej osobie w obrębie granic Stanów Zjednoczonych, niezależnie od obywatelstwa, prawo do jednakowej ochrony prawnej.

Mimo, że powinieneś ujawnić swój status imigracyjny twojemu prawnikowi, nie musisz się obawiać, że twój status przeszkodzi w uzyskaniu odszkodowanie za doznane obrażenia.

Bezpłatna konsultacja: 866-310-9887 Jonathan Damashek, Esq.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. 19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036 tel: 866-310-9887, www.lawyer1.com www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


34

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Wioletta Kosiorek, Esq. • Adam J. Stein, Esq.

Wypadek na budowie w NY? Poznaj swoje prawa! N

atychmiast po wypadku, czy tego chcesz czy nie, jesteś uwikłany już w proces prawny - nawet jeśli jeszcze nie znalazłeś lub nie zatrudniłeś adwokata. Twój pracodawca oraz jego firma ubezpieczeniowa dysponują kompetentnymi, dobrze opłacanymi adwokatami, którzy chronią ich interesów. Nie posiadają oni obowiązku udzielania porad oraz informowania Cię odnośnie przysługujących Ci praw oraz środków pomocy do jakich jesteś upoważniony według obowiązującego prawa „Workers’ Compensation” (Ubezpieczenia Pracowniczego).

Należy pamiętać, iż roszczenia z tytułu Workers’ Compensation umożliwiają nie tylko rekompensatę za odniesione obrażenia ciała (szkody fizyczne), ale także za przyszłą opiekę medyczną, w przypadku gdybyś nie mógł powrócić do pracy. Pamiętaj jednak, iż jedynie pełna i wyczerpująca konsultacja z adwokatem daje możliwość wiedzy o istnieniu “Third Party Case” (sprawa trzeciej strony), która może dać Ci możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania pieniężnego za straty oraz odniesioną krzywdę. • Czy jestem uprawniony do jakiegokolwiek innego odszkodowania finansowego w sprawie wypadkowej poza Workers’ Compensation? Tak, możesz mieć prawo do odrębnego odszkodowania finansowego, w oparciu o odrębne ustawy stanowe i federalne, które umożliwiają otrzymanie dodatkowej rekompensaty poza odszkodowaniem z tytułu Workers’ Compensation, włącznie z “Third-Party Claim”. • Co to są sprawy „Third Party”? Jeżeli inna jednostka, niż Twój pracodawca, zamieszana jest w wypadek, możesz mieć prawo do roszczeń o odszkodowanie z tytułu “Third-Party”. „Osoby Trzecie” („Third Party) mogą ponosić odpowiedzialność za Twój wypadek z różnych powodów. Mogą nimi być m.in. zaniedbanie, niedopatrzenie, nieuwaga lub też naruszenie zasad prawnie obowiązujących, takich jak produkcja niebezpiecznych czy wybrakowanych produktów, współudział w różnych, narażających bezpieczeństwo zajęciach, które naruszają prawo stanowe lub federalne. W tego rodzaju sprawach odszkodowania finansowe są często dużo większe niż odszkodowanie Workers’ Compensation, które możesz otrzymać za ten sam wypadek. • Na jakiej podstawie mogę stwierdzić, że “Third-Party” (Osoby Trzecie) są jedną z jednostek prawnie odpowiedzialnych za mój wypadek?

Aby ustalić czy „Third Party” jako jednostka jest prawnie odpowiedzialna za Twój wypadek, powinieneś przekazać szczegółowy opis zdarzenia podczas konsultacji w jednym z naszych biur dla adwokata Adama Steina, Esq. Tutaj ważna uwaga: dochodzenie w roszczeniu z tytułu „Third-Party” powinno być rozpoczęte jak najszybciej, wtedy kiedy wszystkie dowody oraz fakty pozostają aktualne, a informacje bardziej dostępne. Desygnowany to tego detektyw może chcieć sfotografować miejsce wypadku, zbadać maszyny, narzędzia, które w nim uczestniczyły, lub dokonać kontaktu ze świadkami lub kimkolwiek, kto posiada informacje dotyczące incydentu. • Kiedy więc powinienem udać się do adwokata? Jeśli uległeś wypadkowi, powinieneś jak najszybciej udać się do biura prawniczego. Jeżeli będziesz zwlekał, strona która faktycznie ponosi odpowiedzialność za Twój wypadek wykorzysta to na swoją korzyść poprzez wcześniejsze zgromadzenie dowodów z zamiarem osłabienia Twojej sprawy lub umniejszenia jej pieniężnej wartości. Co więcej, należy liczyć się z faktem, iż pamięć ludzka w miarę upływu czasu zanika, a istotne szczegóły mogą zostać w ten sposób pominięte i w rezultacie zaniedbane. Jeżeli chcesz być reprezentowany przez odpowiedniego adwokata, jak najszybciej skontaktuj się z biurem Adama Stein’a, Esq. Posiadamy znaczące doświadczenie w sprawach wypadkowych i kwestii odszkodowań pracowniczych. Dopóki my nie odzyskamy adekwatnej rekompensaty dla Ciebie, nie jesteś nam winny żadnych pieniędzy. Konsultacja w każdej z naszych lokalizacji jest bezpłatna. • Jakimi sprawami wypadkowymi zajmuje się wasza kancelaria prawnicza? Specjalizujemy się w sprawach powypadkowych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, a nasza uwaga koncentruje się zawsze na obronie praw poszkodowanych pracowników na terenie Nowego Jorku. Wypadki budowlane jakimi się zajmujemy: • Upadki • Upadki z wysokości, ruchomych platform lub upadki z drabiny • Wypadki związane z wyposażeniem budów, maszynami, narzędziami, dźwigami, wózkami • Wypadki samochodowe • Wypadki z udziałem pojazdów budowlanych Główni wykonawcy, architekci, producenci i właściciele nieruchomości mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wypadki na terenie placu budowy, utratę życia na budowach. Nowojorskie Prawo Pracy w sekcjach [240(1) i 241(6)] jest sto-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

BOROUGH PARK

tel: 347-881-9064

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

sowane najczęściej w tego rodzaju procesach. Nowojorskie prawo broni pracownika i w wielu przypadkach obarcza całkowitą odpowiedzialnością głównego wykonawcę lub właściciela nieruchomości. Po więcej informacji, skontaktuj się z jednym z naszych biur.

PRAWO PRACOWNICZE W NOWYM JORKU CHRONI PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

35

Sekcja 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, wymaga od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, dostatecznego zabezpieczenia miejsca pracy, a także drogi, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy ulegli wypadkowi w pracy mogą rozpocząć postępowanie przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy zaniechali zasad bezpieczeństwa - zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200.

Sekcja 240

Prawo Pracownicze Nowego Jorku chroni pracowników budowlanych zatrudnionych przy projektach miejskich bądź prywatnych (renowacje, wyburzanie, prace na wysokości itd). Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcji 200, 240 i 241, mogą się starać o adekwatne odszkodowanie.

Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani podczas upadku z wysokości lub na wskutek uderzenia spadającym przedmiotem Sekcja 240 odnosi się do wypadków z wysokości (drabina, rusztowanie), włączając

UWAGA: Aby zapoznać się z Kodeksem Przemysłowym Stanu Nowy Jork, wejdź na stronę internetową www.labor.ny.gov.

W przypadku pytań prosimy o kontakt. MÓWIMY PO POLSKU

GREENPOINT 144 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222

RIDGEWOOD 65-18 Fresh Pond Rd Ridgewood, NY 11385

tel: 718-383-0100

tel: 347-881-9064

blisko stacji metra “G”

blisko Gates Avenue

www.mialeswypadek.com

BOROUGH PARK 5606 13th Avenue Brooklyn, NY 11219

blisko stacji metra “D” i banku P&SFCU

tel: 718-871-0310

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


36

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Poniżej zamieszczamy wyniki prawników procesowych, z którymi współpracujemy przy niektórych sprawach wypadkowych. Zadzwoń do nas po więcej informacji.

14,000,000

$

Rekordowa decyzja Sądu Najwyższego w Nassau County dla motocyklisty potrąconego przez ciężarówkę. 23-letni mężczyzna ucierpiał poważnie w wypadku drogowym, który zakończył się amputacją nogi.

6,250,000

$

Odszkodowanie dla robotnika, który spadł z drabiny na głowę w trakcie prac budowlanych przy zakładaniu belek podłogowych. Skutkiem wypadku było porażenie kończyn.

5,500,000

$

Odszkodowanie dla 39-letniego kierowcy ciężarówki, który dostarczał meble do budynku mieszkalnego na Manhattanie. Poszkodowany został uderzony w głowę i szyję w windzie towarowej.

3,500,000

$

Odszkodowanie dla 31-letniego portiera pracującego w budynku rezydencyjnym w Nowym Jorku. Fragment dachu spadł na głowę i szyję odźwiernego. W rezultacie poszkodowany przeszedł skomplikowane operacje.

3,500,000

$

Decyzja Sądu Najwyższego w Nowym Jorku dla 37-letniego stolarza, który uszkodził głowę w trakcie podnoszenia rusztowania na budowie. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń głowy. Rezultatem tego były notoryczne bóle, depresja i niemożność podjęcia pracy.

3,411,000

$

Znaczne odszkodowanie dla dozorcy budynku, który zo-

stał okaleczony cegłą podczas wykonywanych tam prac budowlanych. Pokrzywdzony stał na zewnątrz budynku, gdy nieoczekiwanie cegła uderzyła go w twarz.

3,125,000

$

Odszkodowanie dla 43-letniej przełożonej sprzątaczek. W trakcie inspekcji pokoju hotelowego powódka pośliznęła się na pozostałościach gipsowych i przewróciła się na metalowe schody.

2,600,000

$

Wygrana dla 42-letniego mężczyzny, który pracował na wysokościach przy budowie. Poszkodowany spadł z niezabezpieczonego rusztowania i uszkodził lędźwia.

2,600,000

$

Odszkodowania dla elektryka poparzonego prądem w trakcie sprawdzania przewodów elektrycznych. Rezultatem tego były przewlekłe powikłania medyczne.

do nich wszelkiego rodzaju projekty budowlane. Prawo to zostało uznane za niezbędne, gdyż następstwa upadku z wysokości mogą niekiedy prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowań” zakłada, iż odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponoszą osoby trzecie (Third Party), jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Mogą nimi być: • Główny budowniczy • Właściciel • Budowniczy / menedżer projektu budowlanego Zgodnie z „Prawem Rusztowań” wyżej wymienione jednostki muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki oraz wszelkiego rodzaju urządzenia wraz z wyposażeniem niezbędnym do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, „Third Party” ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy pracownik doznał uszkodzeń ciała przez spadający przedmiot, a także gdy przykładowo dźwignia oraz znajdujące się przy niej elementy zostały źle zabezpieczone. Poszkodowani pracownicy podlegający temu prawu mają możliwość uzyskania finansowej rekompensaty wraz z dodatkowymi benefitami, na które będą zakwalifikowani.

Sekcja 241 Pracownicy zatrudnieni w Stanie Nowy Jork przy projektach budowlanych, wykopaliskach czy rozbiórkach chronieni są przez Prawo Pracownicze - Sekcja 241. Sekcja ta omawia procedury postępowania w miejscu pracy i tłumaczy o wyposażeniu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Dodatkowo, ustala ona wyposażenie urządzeń oraz sposób ich obsługi. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych podporządkowania regulacjom prawnym nałożonym przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia właściwej ochrony pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji lub kontrahenci nie zastosują powyższych zasad, mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia wraz z wydatkami medycznymi, a także mogą być oni zobligowani do wypłaty odszkodowania. Nasza firma wraz z prawnikami posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym włączając Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą, aby otrzymać bezpłatną konsultację. Prawa Pracownicze Nowego Jorku dostosowane są w sposób wyjaśniający zakres Twoich praw, tak abyś miał możliwość otrzymania adekwatnej rekompensaty. Skontaktuj się z jednym z naszych biur po więcej informacji. Jesteśmy, aby pomóc.

AMERYKAŃSKI ADWOKAT MÓWIĄCY PO POLSKU W POLSKICH DZIELNICACH

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

BOROUGH PARK

tel: 347-881-9064

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

37

POŚLIZGNIĘCIA, POTKNIĘCIA I UPADKI NA TERENIE BUDYNKÓW PRYWATNYCH LUB BIZNESOWYCH

Kwestie odszkodowań za wypadki, które miały miejsce na terenie nieruchomości pojawiają się wówczas, gdy przykładowy budynek, gdzie doszło do wypadku, nie został należycie zabezpieczony przez właściciela. Prywatni właściciele nieruchomości oraz właściciele budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza posiadają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam przebywającym. Najczęstszymi przyczynami tego typu incydentów są m.in. nierówności w podłodze, słabo oznakowane zmiany elewacji, śliska powierzchnia lub pęknięcia, uszkodzenia windy bądź nierówności na schodach. Tereny nieruchomości są miejscami, gdzie może dojść do wszelkiego rodzaju incydentów. Do najbardziej powszechnych należą poślizgnięcia prowadzące do upadku oraz potknięcia z przewróceniem. Do poślizgnięcia w większości przypadków dochodzi wówczas, gdy nawierzchnia mokra jest od wody lub jakiejkolwiek innej substancji. Potknięcia to wypadki mające najczęściej miejsce na schodach, gruzach czy innego rodzaju nierównej powierzchni. Jeżeli właściciel posesji nie utrzyma odpowiedniego porządku na terenie budynku, gdzie znajdują się ludzie, może być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z kodeksem prawnym stanów Nowy Jork i New Jersey.

ły utrzymane w bezpiecznej kondycji. Jeżeli zostałeś poszkodowany w obrębie budynku lub na terenie jego konstrukcji, możesz mieć pełne prawo do rekompensaty z tytułu poniesionych szkód. Grupa Prawnicza Adama Steina i Wioletty Kosiorek zajmuje się wszelkimi rodzajami spraw związanych z wypadkami na terenie nieruchomości, między innymi sprawami przeciwko właścicielom budynków apartamentowych, hoteli, centrów handlowych i innych punktów biznesowych. Nie zapewniając adekwatnego bezpieczeństwa na terenie swoich nieruchomości, właściciele dopuszczają się przestępstwa. Powszechnie znane są przypadki, gdzie poszkodowany doznał obrażeń ciała, został zgwałcony, a nawet zabity w wyniku niezapewnienia bezpieczeństwa na terenie danej posesji. Po bezpłatna konsultacje wraz z analizą wypadku dzwoń do Grupy Prawniczej Adama Steina i Wioletta Kosiorek, telefony: 718-383-0100, 347-881-9064 lub 718-871-0310.

Kodeks prawny wymaga od właścicieli handlowych natychmiastowego usuwania wszelkiego rodzaju wycieków np. z posadzek sklepowych. Na właścicielach budynków gospodarczych spoczywa obowiązek naprawy uszkodzonych schodów oraz natychmiastowego ich odgrodzenia na czas naprawy. Centra handlowe zobowiązane są zapewnić bezpieczeństwo wszystkim swoim klientom. Właściciele budynków są prawnie zobligowani do tego, aby budynek i otaczająca go posesja by-

GREENPOINT 144 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222

RIDGEWOOD 65-18 Fresh Pond Rd Ridgewood, NY 11385

tel: 718-383-0100

tel: 347-881-9064

blisko stacji metra “G”

blisko Gates Avenue

www.mialeswypadek.com

BOROUGH PARK 5606 13th Avenue Brooklyn, NY 11219

blisko stacji metra “D” i banku P&SFCU

tel: 718-871-0310

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


38

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Brett J. Nomberg, Esq.

Jak wygrywamy z wielkimi kancelariami prawniczymi

Jakiś czas temu zadzwonił do naszej kancelarii prawniczej pewien człowiek, którego brat doświadczył poważnego udaru mózgu po rutynowej operacji oka. W wyniku naszej rozmowy postanowiliśmy spotkać się z naszym rozmówcą i jego bratem w szpitalu. Pacjent leżał w łóżku podłączony do rozmaitych maszyn, które monitorowały jego funkcje życiowe. Pomimo że nas słyszał i rozumiał, nie mógł z nami rozmawiać. Poinformowaliśmy go, że zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, żeby mu pomóc.

P

o uzyskaniu historii medycznej naszego nowego klienta i opierając się na opiniach ekspertów potwierdziliśmy, że pozwani, czyli szpital definitywnie popełnili błąd w sztuce lekarskiej. Natychmiast rozpoczęliśmy postępowanie sądowe. Pozwanego chirurga i administrację szpitala reprezentowała duża nowojorska kancelaria prawnicza, zatrudniająca ponad 70. prawników, podczas kiedy nasza kancelaria zatrudniała w tym czasie tylko trzech prawników. Trudno opisać wszystkie triki, który użyli prawnicy szpitala, żeby spróbować wymigać się od odpowiedzialności. Ich taktyką były próby niedopuszczenia pojawienia się świadka, którego podobno nie można było znaleźć - ale nam udało się go zlokalizować. Próbowano także ukryć pewne dokumenty, ale odnaleźliśmy je. Wreszcie prawnicy drugiej strony utrudniali przesłuchania świadków, ale dzięki naszej sprawności uzyskaliśmy wszelkie odpowiedzi na nasze pytania. Za każdym razem kiedy udaremnialiśmy próby zakwestionowania naszego pozwu przez jednego prawnika, natychmiast pojawiał się drugi. Ostatecznie sąd ukarał kancelarię i adwokata strony pozwanej grzywną w wysokości 15 tysięcy dolarów za świadome wprowadzanie sędziego w błąd i ukrywanie dowodów. Znacznie później dowiedzieliśmy się, że obrońca drugiej strony spotkał się ze świadkiem, którego podobno nie można było odnaleźć. Obrońca ten został wezwany do sądu jako świadek pod groźbą oskarżenia o obrazę sądu i skierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej. Jednocześnie sąd zezwolił nam na przesłuchanie go pod przysięgą w sprawie popełnionych przez niego

oszustw. Prawdopodobnie było to pierwszy taki przypadek w historii Stanu Nowy Jork. Zwróciliśmy się do sądu ponownie, by ukarał oskarżonych za popełnienie oszustwa poprzez uznanie ich za winnych z mocy prawa. Sąd odrzucił nasze żądanie, a my natychmiast odwołaliśmy się od tej decyzji. Wkrótce potem nasz klient zmarł z powodu powikłań związanych z udarem, a jego jedyna córka została ustanowiona zarządcą spadku. Apelacje obu stron wygłoszone przed czterema sędziami trwały niemal godzinę. Kiedy nadeszła pora na obrońcę, zasypaliśmy go pytaniami, na które nie miał odpowiedzi. Jeden z sędziów skomentował to w następujący sposób: „Wygląda mi to na oszustwo…” Podczas oczekiwania na pisemną decyzję sądu, której wydanie może zabrać nawet i rok, strona pozwana wyraziła zainteresowanie zakończeniem sprawy poprzez ugodę. Prawnicy szpitala zgodzili się przedstawić sprawę mediatorowi, który jest neutralną stroną, a jego (płatna) rola polega na wysłuchaniu obu stron oraz próbie stworzenia warunków do ugody. Jednak zaoferowana suma nie była zadowalająca i odrzuciliśmy tę propozycję. Kilka tygodni później pozwani zdecydowali się wznowić negocjacje. Druga mediacja przyniosła rozwiązanie i podpisaliśmy ugodę. Suma odszkodowania wyniosła trzy miliony dolarów. Była to tylko częściowa ugoda. Włączeni w tę sprawę byli również dwaj inni lekarze, reprezentowani przez jeszcze inne kancelarie i tu nie otrzymaliśmy propozycji ugody. Będziemy za-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

Brett J. Nomberg, Esq.

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

Steven E. Rosenbaum, Esq.

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

39

Justyna Król, paralegal

BEZPŁATNA KONSULTACJA: TEL: 212-808-0448 • BEZPŁATNY: 1-800-808-4225

Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP • 286 Madison Ave., New York, NY 10017 • www.bbnrlaw.com tem dążyć do procesu, w trakcie którego będziemy próbować uzyskać jeszcze więcej pieniędzy dla naszego klienta. Moja rodzina i przyjaciele często pytają mnie, jak to się dzieje, że staję do walki z wielkimi kancelariami prawniczymi zatrudniającymi dziesiątki prawników i dysponującymi nieograniczonymi środkami finansowymi. Odpowiedź jest prosta. Nie ma znaczenia, jak wielu adwokatów jest zaangażowanych w sprawę. Tylko jeden z nich może prowadzić sprawę w określonym czasie. Tylko jedna osoba zadaje pytania świadkowi w czasie zeznań składanych pod przysięgą. Tylko jedna osoba zgłasza wnioski do sędziego. I tylko jedna osoba zadaje pytania świadkowi w czasie rozprawy. Nie muszę zatem starać się pokonać każdego prawnika w występującej przeciwko nam kancelarii. Muszę jedynie pokonać prawnika prowadzącego sprawę w danym momencie i jest to zadanie, które przynosi mi wiele satysfakcji. Jeżeli odnieśliście Państwo jakieś obrażenia, macie kogoś w rodzinie lub wśród przyjaciół, kto potrzebuje porady prawnika specjalizującego się w sprawach o szkody osobowe - czy jest to wypadek samochodowy, wypadek na budowie, upadek lub poślizgnięcie, sprawa podlegająca Workers’ Compensation, ubezpieczeniu społecznemu (Social Security) czy też błąd w sztuce lekarskiej - pamiętajcie, że decyzja kogo wybieracie na swojego adwokata, który będzie walczył o wasze prawa, często stanowi o wygranej lub przegranej. Nie przekazujemy naszych spraw innych kancelariom. Inni prawnicy przekazują nam swoje sprawy do prowadzenia. Nie pobieramy żadnych opłat zanim sprawa nie zostanie wygrana. *** Brett J. Nomberg jest partnerem w BBNR i praktykuje prawo szkód osobowych od ponad 20. lat. Pan Nomberg wygrał szereg wielomilionowych procesów sądowych i doprowadził w imieniu swoich klientów do pozytywnych rozstrzygnięć spraw o odszkodowanie. Jest byłym przewodniczącym Nowojorskiego Stowarzyszenia Prawników, Tort Litigation Committee.

Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP Brand Brand Nomberg

& Rosenbaum, LLP w polskim najbardziej polecana -środowisku najbardziejkancelaria polecany prawna w środowisku odpolskim spraw wypadkowych adwokat od spraw wypadkowych - Serdecznie dziękuję za okazane moim ro-

• Serdecznie okazane moimi rodzicom dzicom przezdziękuję waszą za firmę wsparcie poprzez waszą firmę wsparcie i pomoc. Czas, który moc. Czas, który poświęciła im wasza firpoświęciła im wasza firma, poświęcenie i wysiłek ma, poświęcenie i wysiłek nie mają sobie nie mają sobie równych. Wszystko to doprowadziło równych. Wszystko to doprowadziło do sado satysfakcjonującej nas ugody.

tysfakcjonującej nas ugody.

• Nie sądziłem, że będzie możliwe wygranie tej - Nie sądziłem, będzie możliwe wygratrudnej sprawy i że że wyjdziemy z niej zwycięsko, nie tej trudnej i że wyjdziemy z niej zwłaszcza że tylusprawy prawników przedtem odmówizwycięsko, zwłaszcza że tylu prawników Brett, ło nam swojej pomocy. Twój profesjonalizm, Twoje poświęcenie, nienam mówiąc o twoim ogromprzedtem odmówiło swojej pomocy. nym sercu i życzliwości, sprawiły, że zwyciężyliśmy! Twój profesjonalizm, Brett, Twoje poświęce-

nie, nie mówiąc o twoim ogromnym sercu • Ja, i cała moja rodzina, chcielibyśmy powiedzieć i życzliwości, zwyciężyliśmy! Ci, że czujemy sprawiły, się bardzoże szczęśliwi z tego powodu, że znaleźliśmy współczującego i pełnego - Ja, i cała moja rodzina, chcielibyśmy po- zrozumienia prawnika, którego współpracownicy ciężką wiedzieć Ci, że czujemy się bardzo szczęślipracą potwierdzają misję swojej firmy. wi z tego powodu, że znaleźliśmy współczującego i pełnego zrozumienia prawnika, którego współpracownicy ciężką pracą potwierdzają misję swojej firmy.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


40

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Brett J. Nomberg, Esq.

Nieprzekraczalne terminy dotyczące starania się o odszkodowanie z tytułu wypadków w stanie Nowy Jork

Osoby, ktore uległy wypakowi, muszą sobie zdawać sprawę, że według prawa obowiązują nieprzekraczalne terminy, których należy się trzymać, aby było można starać się o otrzymanie odszkodowania w sprawie wypadkowej.

C

zas nieprzekraczalnych terminów liczy się od daty wypadku. Ale istnieją odstępstwa i wyjątki od wielu poniżej opisanych zasad, zatem należy zawsze poradzić się doświadczonego prawnika, specjalizującego się w wypadkach. Objaśni on, które terminy obowiązują w danym przypadku i czy mogą mieć zastosowanie odstępstwa od reguł. O taką poradę należy sie postarać tak szybko jak jest to możliwe, by uniknąć sytuacji, w której owe terminy zostaną przekroczone.

WŁADZE KOMUNALNE JAKO POZWANY MIASTO, STAN, WIEŚ, ETC.

n 90 dni na złożenie dokumentu zwanego notice of claim, zawierającego dokładny opis wypadku, za który winę mogą ponosić władze komunalne. n 1 rok i 90 dni na rozpoczęcie procesu przeciwko władzom komunalnym.

WYPADKI SAMOCHODOWE

n 24 godziny na zawiadomienie policji o wypadku, którego sprawca zbiegł bez zatrzymania się. n 30 dni na złożenie formularzy no-fault (bez winy) n 3 lata na wszczęcie procesu sądowego.

BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ

n 2 i pół roku na wszczęcie postępowania sądowego

WYPADKI BUDOWLANE

n 3 lata na rozpoczęcie procesu sądowego o niedbalstwo i naruszenie przepisów prawa pracy w stanie Nowy Jork

ZASIŁEK Z TYTUŁU INWALIDZTWA (SSD) I DODATKOWY ZASIŁEK (SSI) SOCIAL SECURITY DISABILITY (SSD) AND SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME (SSI) n 60 dni na złożenie odwołania po otrzymaniu odmownej odpowiedzi na wniosek o zasiłek.

SPOWODOWANIE ŚMIERCI n 2 lata na rozpoczęcie procesu sądowego

POŚLIZNIĘCIA I UPADKI

n 3 lata na rozpoczęcie procesu sądowego o niedbalstwo

NAPAŚĆ PRZY UŻYCIU SIŁY n 1 rok na rozpoczęcie procesu sądowego

PRACOWNICZY ZASIŁEK KOMPENSACYJNY

n 30 dni na zawiadomienie pracodawcy o wypadku n 2 lata na złożenie pozwu

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Brett J. Nomberg, Esq. Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP 286 Madison Avenue (przy 40th Street) New York, NY 10017, tel: 212-808-0448 Bezpłatny tel: 1-800-808-4225 www.bbnrlaw.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

Brett J. Nomberg, Esq.

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

Steven E. Rosenbaum, Esq.

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

41

Justyna Król, paralegal

BEZPŁATNA KONSULTACJA: TEL: 212-808-0448 • BEZPŁATNY: 1-800-808-4225

Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP • 286 Madison Ave., New York, NY 10017 • www.bbnrlaw.com

10 POWODÓW aby wybrać firmę

Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP do prowadzenia Twojej sprawy wypadkowej:

1 Nasza Firma prawnicza istnieje już od ponad

40 lat, cieszy się doskonałą reputacją i ma już na swoim koncie multimilionowe wygrane dla swoich Klientów.

2 Nigdy nie przekazujemy spraw naszych Klientów

innym biurom prawniczym, sami reprezentujemy ich przed sądami nowojorskimi, a jeżeli zachodzi konieczność apelacji, również podejmujemy się tego wyzwania.

3 Każdy z naszych Klientów, od początku

rozpoczęcia sprawy do jej zakończenia, może liczyć na fachową pomoc adwokatów posiadających ponad 10-letnie doświadczenie procesowe.

4 W naszej kancelarii pracuje wykwalifikowana

pomoc prawna mówiąca w kilku obcych językach: polskim, rosyjskim i hiszpańskim.

5 W trosce o przyszłość naszych Klientów

zajmujemy się również sprawami Ubezpieczeń Pracowniczych oraz Ubezpieczeń Społecznych. Pomagamy zdobyć potrzebne benefity, między innymi: pokrycie potrzebnych wydatków

medycznych, rekompensatę z tytułu utraty dochodów oraz wszystkie rodzaje inwalidzkich świadczeń socjalnych. 6 Nasza kancelaria ogłasza tylko swoje prawdziwe

wygrane, a nie wygrane i werdykty, które są zasługą innych kancelarii. Nigdy nie publikujemy sztucznie wyolbrzymionych werdyktów tak aby wyglądały na większe niż są w rzeczywistości.

7 Nasza kancelaria położona jest w środkowej

części Manhattanu, co pozwala na łatwy dojazd środkami transportu publicznego.

8 Pracownicy naszej kancelarii i nasi adwokaci są

uprzejmi i pomocni w każdej sytuacji, oraz zawsze oddzwaniają do potencjalnych Klientów jeszcze tego samego dnia.

9 Nasi Klienci bez wahania polecają nas swoim

członkom rodzin i ich znajomym, wiedząc że zawsze otrzymają od nas najlepszą i fachową pomoc prawną.

10 Zadowolenie Klientów jest dla nas priorytetem,

a nasi doświadczeni prawnicy są zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

42

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Brett J. Nomberg, Esq.

WYPADEK SAMOCHODOWY 10 najważniejszych porad dla poszkodowanych osób

1

Jeśli znalazłeś się w wypadku samochodowym i jesteś ranny, wezwij policję i pogotowie ratunkowe. Jeśli zaraz po wypadku nie zatroszczysz się o odpowiednią dokumentację udowadniającą, że wypadek naprawdę się wydarzył, a Ty doznałeś obrażeń, znacznie trudniej będzie uwiarygodnić Twoją sprawę. Jeżeli kierowca opuścił miejsce wypadku, Ty powinieneś tam pozostać i wezwać policję, a następnie upewnić się, że masz odpowiedni raport policyjny, który posłuży jako dowód zdarzenia.

3

Naoczni świadkowie to następny element ewidencji wypadku. Poproś o nazwiska i numery telefonów każdą osobę, która była świadkiem wypadku. Zapytaj, czy osoby te zgodzą się porozmawiać z policją i zeznać, co widziały.

4

Jeśli odczuwasz jakikolwiek ból spowodowany kolizją, natychmiast zgłoś się do swojego lekarza. Jeśli tego nie zrobisz lub będziesz zbyt długo zwlekał, powstanie przypuszczenie, że nie odniosłeś żadnych obrażeń.

5

2

Zdjęcia to najlepszy i najbardziej wiarygodny dowód wszelkiego rodzaju wypadków Ta zasada odnosi się również do wypadków samochodowych. Poproś jakąkolwiek osobę, która jest świadkiem wydarzenia, by zrobiła Ci zdjęcie i wysłała na Twój adres, albo - jeśli jesteś w stanie - zrób je sam. Powinieneś zrobić zdjęcia wszystkich samochodów zaangażowanych w wypadek, zniszczeń samochodów, tablic rejestracyjnych i pozycji, w której samochody się znalazły na jezdni.

Aby mieć pewność, że wszystkie rachunki za leczenie związane z wypadkiem zostaną uregulowane, powinieneś w ciągu 30 dni od wypadku wypełnić aplikację No-Fault. Jeśli tego nie zrobisz w przewidzianym terminie, możesz utracić wszystkie prawa do tego ubezpieczenia zdrowotnego. Na okres leczenia powypadkowego Twoim głównym ubezpieczycielem będzie No-Fault, działające poprzez ubezpieczenie samochodowe, a nie regularne ubezpieczenie zdrowotne, które posiadasz jako osoba prywatna.

6

Wyjątkową sytuacją jest, kiedy wypadek samochodowy zdarza się w czasie Twojej pracy. Wówczas to Worker’s Compensation stanie się Twoim głównym ubezpieczycielem. Powinieneś wtedy powiadomić swojego pracodawcę i Worker’s Compensation o zaistniałej sytuacji w ciągu 30 dni od daty wypadku. Jednocześnie nie zapominaj o złożeniu wniosku No-Fault, również w ciągu 30 dni.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

7

Jeżeli kierowca, który spowodował wypadek jest zatrudniony przez magistrat, tenże magistrat musi w ciągu 90 dni od daty wypadku otrzymać Notice of Claim (powiadomienie o roszczeniu). Jest to warunek rozpoczęcia sprawy sądowej. Jeżeli powiadomienie o roszczeniu nie zostanie doręczone do właściwego odbiorcy z wymaganymi informacjami, możesz stracić prawo do rozpoczęcia postępowania wobec tego kierowcy i magistratu.

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

43

9

Ważne jest by o swoim wypadku nie rozmawiać z nikim poza lekarzami i najbliższą rodziną. Nierozważne byłoby również rozmawianie o tym z firmą ubezpieczeniową, zwłaszcza jeśli nie masz jeszcze prawnika. Firmy ubezpieczeniowe nigdy nie stoją po stronie poszkodowanego i bardziej im zależy na oszczędzaniu pieniędzy, a nie wypłacaniu polisy ubezpieczeniowej. Każda Twoja wypowiedź może być prędzej czy później użyta przeciwko Tobie i Twoim interesom.

10

8

The Statute of Limitations (okres przedawnienia) to prawo, które określa, kiedy konkretna sprawa powinna się rozpocząć i jest uzależnione od rodzaju postępowania. W Nowym Jorku powództwa o wszczęcie postępowania z tytułu wypadku samochodowego muszą być wniesione do sądu nie później niż 3 lata od dnia wypadku. Czasami wnioskuje się o roszczenie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt (niesprawny samochód). Wniosek ten zostaje złożony w tym samym czasie, w zależności od tego, czy zaistniał defekt w samochodzie i czy to właśnie spowodowało wypadek. Jeżeli proces sądowy dotyczący pojazdu nie zostanie wszczęty w ciągu trzech lat, traci się prawo do takiego procesu. Pomimo że istnieją pewne wyjątki, ogólna zasada wyznacza trzy lata jako okres rozpoczęcia procesu.

Skontaktuj się z doświadczoną kancelarią i oddaj swoje sprawy w doświadczone ręce. W niedawnej przeszłości bardzo wzrosła liczba prawników praktykujących prawo powypadkowe. Niestety, wielu z nich ma niewielkie lub zerowe doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Wielu takich prawników inwestuje w wielkie kampanie reklamowe, mające przyciągnąć klientów. Często zdarza się, że prawnicy ci odsyłają potem swoich klientów do innych kancelarii i nie mając nic wspólnego z samym procesem ubiegania się o ubezpieczenie i nie wykonując żadnej pracy inkasują jakiś procent odszkodowania. Wielu z nich przypisuje sobie wygrane przez inne kancelarie wielomilionowe odszkodowania.

W naszej kancelarii Brand Brand Nomberg & Rosenbaum (BBNR) każdy prawnik jest desygnowany do występowania w sądzie, każdy ma ponad dwadzieścia lat praktyki. Nasza kancelaria także występuje na drogę sądową z własnymi sprawami. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo listę pozytywnych werdyktów, ugód, odwołań i interpelacji wniesionych do sędziego. Znajdziecie tam Państwo również wiele opinii i ocen naszych klientów, które umacniają nasze dobre imię. Jeśli byliście państwo poszkodowani w wypadku, zadzwońcie do naszej kancelarii Brand Brand Nomberg & Rosenbaum pod 212-808-0448. Odwiedźcie naszą stronę internetową www. bbnrlaw.com i polubcie nas na Facebooku. Wszystkie konsultacje i porady prawne są bezpłatne i nie ponosicie Państwo żadnych kosztów, dopóki nie wygramy sprawy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Brett J. Nomberg, Esq. Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP 286 Madison Avenue (przy 40th Street) New York, NY 10017, tel: 212-808-0448 Bezpłatny tel: 1-800-808-4225 www.bbnrlaw.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


44

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PRACUJESZ W NOWYM JORKU?

WARTO WIEDZIEĆ! Brett J. Nomberg, Esq.

Coraz więcej wypadków budowlanych w Nowym Jorku W

ostatnim czasie zanotowano poważny wzrost wypadków na budowach. Wiąże się to przede wszystkim z ogromnym rozwojem rynku budowlanego w naszym mieście. Place budów widać ostatnio w całym Nowym Jorku, niemal na każdej ulicy. Niestety, wielu deweloperom i kontrahentom budowlanym bardziej zależy na tym, by prace posuwały się jak najszybciej, jednocześnie nie zadają sobie oni trudu, by sprawdzić, czy pracownikom budowlanym zapewniono w miejscu pracy bezpieczeństwo i spełniono wszelkie jego wymogi. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydarzyło się wiele poważnych wypadków, które poruszyły opinię publiczną. Na przykład w styczniu pracownik budowlany zmarł po nieszczęśliwym upadku w niezabezpieczonym szybie remontowanej kamienicy na Manhattanie przy 70 Ulicy. W lutym, będący w trakcie rozbiórki trzykondygnacyjny parking pod numerem 642 przy Zachodniej 57 Ulicy uległ częściowemu zawaleniu się raniąc poważnie jedną osobę. Szesnastu innych pracowników znajdowało się w budynku w momencie runięcia. W marcu, agentka sprzedaży nieruchomości, która właśnie przygotowywała się do własnego ślubu, zginęła od uderzenia płytą ze sklejki, która spadła z pobliskiej budowy luksusowego apartamentowca, powstającego przy Siódmej Avenue.

W kwietniu tego roku nowojorski Departament Budynków wyszczególnił listę naruszeń zasad bezpieczeństwa w budynku przy 331 Madison Ave, a następnie wydał nakaz zatrzymania prac. Powodem były obrażenia odniesione przez czterech pracowników, na których spadł żyrandol. Pracownicy dokonujący rozbiórki próbowali go zdemontować. Według ustaleń Departamentu Budynków marmurowa balustrada na antresoli, której pracownicy użyli jako dźwigni nie wytrzymała nacisku. W tym samym miesiącu wypadek dźwigu na budowie pod numerem 219 przy Wschodniej 44 Ulicy pozbawił życia pracującego tam robotnika. Następny wypadek wydarzył się w maju, kiedy podczas przenoszenia ciężkiego agregatu grzewczo-chłodzącego pękł główny pas, którym urządzenie było przymocowane do dźwigu. Wielotonowy agregat spadając wielokrotnie odbijał się od ścian budynku… To tylko kilka przykładów wypadków, które zdarzyły się na nowojorskich placach budów w ciągu pierwszego półrocza, a było ich, niestety, znacznie więcej. Aby pomóc pracownikowi, który uległ obrażeniom na placu budowy stosujemy jedną z trzech możliwych dróg, zależnie od konkretnej sytuacji. Każda z nich jest z sukcesem praktykowana przez prestiżową kancelarię prawniczą Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP, której biuro znajduje się w centrum Manhattanu:

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

45

Prawo pracy obowiązujące w stanie Nowy Jorku nakazuje deweloperom i kontrahentom zapewnienie pracownikom budowlanym właściwej ochrony i bezpieczeństwa. Spadnięcie z drabiny, z rusztowania, czy z jakiejkolwiek wysokości, uderzenie przez spadający przedmiot, zranienie doznane w czasie dokonywania rozbiórki budynku czy robienia wykopu - pracownik, który znajdzie się w którejkolwiek z wymienionych sytuacji objęty jest prawem, które pozwala na domaganie się odszkodowania za poniesione obrażenia i niezdolność do pracy. Postępowanie sądowe dotyczące wypadków na budowach ma charakter kontradyktoryjny, tzn. zakłada prawo stron do walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sprawy. Proces taki wymaga zatem udziału kancelarii prawniczej, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Musi ona mieć także zdolność takiego prowadzenia postępowania, które przyniesie pozytywne rozstrzygnięcie i pokonanie wielkich kancelarii stojących zazwyczaj po stronie pozwanego, czyli tego, kto odpowiada za niedopatrzenie i zaniedbanie przepisów. W naszej kancelarii, Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, konsekwentnie i niezmiennie wygrywamy z takimi kancelariami uzyskując dla naszych klientów odszkodowanie, które się im słusznie należy. Jeżeli jesteś osobą, która została poszkodowana w wypadku na budowie, nasza firma zapewni Ci bezpłatną konsultację i nie będzie żądać honorarium zanim sprawa nie zostanie zakończona i tylko wtedy, gdy jest wygrana.Wielu pracowników budowlanych w Nowym Jorku nie ma legalnego pozwolenia na pracę. Niemniej jednak, prawo stanowe odnosi się do takich pracowników z dużą przychylnością i stanowi, że brak owego pozwolenia nie przeszkadza w uzyskaniu świadczeń z Workers Compensation czy w rozpoczęciu sprawy sądowej o odszkodowanie za szkody osobowe. Pierwszym i najważniejszym zadaniem naszej kancelarii jest uzyskanie dla naszych klientów maksymalnego odszkodowania

1. PIERWSZA DROGA UZYSKANIA POMOCY DLA POSZKODOWANEGO polega na jak najszybszym złożeniu roszczenia Workers’ Compensation, aby w trybie natychmiastowym uzyskać pomoc w opłacaniu rachunków medycznych i uzyskaniu pokrycia utraconych zarobków. 2. DRUGA, to równie szybko rozpoczęte działanie pod nazwą “szkody osobowe”, czyli Personal Injury Action. Ma ono na celu uzyskanie pieniężnej rekompensaty za cierpienie i ból w związku z odniesionymi obrażeniami, utraconymi zarobkami i kosztami medycznymi. 3. TRZECIA DROGA pozwala na wniesienie wniosku Social Security Disability o niepełnosprawność (w zależności od poniesionych obrażeń), aby uzyskać świadczenia dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do prac.

pieniężnego. Nasi pracownicy rozmawiają w wielu językach, włączając w to polski, hiszpański czy rosyjski, zatem nasi klienci nigdy nie napotykają na trudności w porozumiewaniu się z prawnikiem. Klient mający potrzebę porozmawiania z prawnikiem naszej firmy ma taką możliwość w każdej chwili - wystarczy podnieść słuchawkę telefoniczną albo przyjść do naszego biura. Klienci BBNR nie mają wątpliwości, że ich komunikacja z adwokatem będzie łatwa, prosta i zrozumiała, a wszelkie informacje podane w przystępny, przyjazny i pełen szacunku sposób. Klient, chcący porozmawiać ze swoim adwokatem, zostanie z nim połączony szybko i bezproblemowo.

Dzwońcie po bezpłatną poradę pod:

212-808-0448

Historię naszych zwycięsko poprowadzonych spraw możecie poznać na naszej stronie www.bbnrlaw.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Brett J. Nomberg, Esq. Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP 286 Madison Avenue (przy 40th Street) New York, NY 10017, tel: 212-808-0448 Bezpłatny tel: 1-800-808-4225 www.bbnrlaw.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


46

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Brett J. Nomberg, Esq.

O pracy i doświadczeniu adwokata w sprawach o obrażenia ciała

Większość klientów nie zdaje sobie sprawy i wręcz nie docenia pracy adwokata, który reprezentuje w sądzie poszkodowaną osobę. Doświadczony prawnik angażuje się z pasją w każdą prowadzoną przez siebie sprawę, żyje nią na co dzień i bezustannie myśli o niej, dopóki nie zostanie zakończona.

M

imo czasem wieloletnich przygotowań, kiedy sprawa wreszcie wędruje do sądu, nasz prawnik wciąż bezustannie rozmyśla nad pytaniami, które zada świadkom, wywodem, który przedstawi sędziemu, argumentami, które usłyszy ława przysięgłych. Wszystko to ma prowadzić do wygranej jego klienta. W ciągu minionych 20 lat przygotowałem setki spraw do rozstrzygnięcia w sądzie. W większości przypadków strony doszły do porozumienia, zanim sprawa znalazła się przed sędzią. Jednakże w około pięciu procentach przypadków ugoda jest niemożliwa do osiągnięcia i sprawa musi znaleźć swój finał w sądzie. W takich okolicznościach prawnik desygnowany do występowania w sądzie musi umieć przewidzieć każdy argument i każde pytanie, które może zadać obrońca, świadek czy sędzia. Najważniejszą umiejętnością takiego prawnika jest całościowe przygotowanie się do procesu, a najważniejszą cechą - umiejętność błyskawicznego myślenia i odpierania argumentów obrony.

BŁĄD MEDYCZNY $4,500,000

Przypominam sobie proces o błąd w sztuce medycznej popełniony przez pewnego chirurga. Jego obrońca przyniósł na salę sądową skrzynkę z instrumentami chirurgicznymi, którą otworzył w czasie przesłuchiwania pozwanego. Tym samym starał się wykazać, że doświadczony chirurg nigdy nie przeciąłby arterii, tak jak to miało miejsce w tym wypadku. Natychmiast uświadomiłem sobie, że to samo instrumentarium może być wykorzystane przeze mnie z korzyścią dla sprawy. Zacząłem

zadawać pytania chirurgowi, prosząc go o branie do ręki kolejnych instrumentów i zademonstrowanie przed sądem, w jaki sposób ich używał. Miałem także ze sobą uprzednio przygotowany diagram ilustrujący anatomię tej części ciała, na której pozwany dokonywał operacji. Zanim skończyłem przesłuchiwanie świadek i jego obrońca zorientowali się, że instrumenty pomogły nie im, ale mnie. Ława przysięgłych wydała werdykt opiewający na cztery i pół miliona dolarów odszkodowania. Jako oskarżyciel nigdy nie uzyskałbym pozwolenia na użycie narzędzi chirurgicznych do wsparcia tej sprawy, ale skoro już znalazły się przed sądem, nic nie stało na przeszkodzie by je wykorzystać i osiągnąć w ten sposób przewagę. Umiejętność

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

47

użycia niesprzyjających okoliczności tak by przyniosły korzyść nam to podstawowa cecha dobrego i doświadczonego adwokata. W sprawie o odszkodowanie dla pracownika budowlanego, który spadł z wysokości i złamał kręgosłup, adwokat występujący w imieniu pozwanego pracodawcy wezwał do złożenia zeznań radiologa. Na pytanie, czy leczy pacjentów, lekarz odpowiedział pozytywnie. Nie miało to żadnego sensu, ponieważ radiolodzy jedynie przeglądają zdjęcia pacjentów i opisują je, proces leczenia pozostawiając specjalistom. Kiedy nadeszła moja kolej przesłuchania świadka wziąłem go w krzyżowy ogień pytań i poprosiłem o wyjaśnienie jego zeznania o leczeniu mojego klienta. Dzięki przemyślnie stawianym pytaniom udało mi się wykazać, że ów lekarz nigdy nikogo leczył z wyjątkiem kilkorga przyjaciół i członków najbliższej rodziny. Co więcej, obrońca zapytał świadka, czy wyniki rezonansu magnetycznego były istotne przy ostatecznej ocenie stanu zdrowia pacjenta, na co uzyskał odpowiedź twierdzącą. Następnie radiolog zeznał, że pacjent cierpiał na zwyrodnienie dysku i to było powodem jego problemów z bólem pleców. Wiedząc, że badanie rezonansowe przeprowadzone w dzień po wypadku nie wykazało żadnych zwyrodnień, uzyskałem pewność, którą podzieliłem się z ławą przysięgłych: zeznający radiolog nigdy nie przejrzał wyników rezonansu, zatem jego zeznanie nie pokrywało się z prawdą. Ława przysięgłych przyznała mojemu klientowi odszkodowanie w wysokości 3,2 miliona dolarów za doznane trwałe obrażenia.

WYPADEK NA BUDOWIE $3,200,000

Umiejętność przewidywania ruchów adwersarza i świadków przez niego powołanych to sztuka, której trzeba się uczyć przez wiele lat. Od 20 lat pracuję nad sprawami, z którymi zgłaszają się do mnie nasi klienci. Każda sprawa jest inna, ale i każda przyczyniła się do zbudowania rozległego doświadczenia. Właśnie dzięki temu doświadczeniu, które przez lata zdobyłem, mogę zająć się Państwa sprawami z pełną odpowiedzialnością i wiedzą, i kończyć je z sukcesem dla moich klientów. Firmy ubezpieczeniowe i prawnicy, którzy je reprezentują, wiedzą doskonale, którzy adwokaci mają doświadczenie w prowadzeniu spraw o wypadki, która kancelaria cieszy się dobrą opinią. Ma to niewątpliwie wpływ na uzyskanie lepszych warunków ugody dla naszych klientów. W naszej kancelarii Brand Brand Nomberg & Rosenbaum (BBNR) każdy prawnik jest desygnowany do występowania w sądzie, każdy ma ponad dwadzieścia lat praktyki. Nasza kancelaria także występuje na drogę sądową z własnymi sprawami. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo listę pozytywnych werdyktów, ugód, odwołań i interpelacji wnieReklama prawnicza. Podane rezultaty nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Klient może ponosić odpowiedzialność za poniesione koszty i wydatki firmy.

sionych do sędziego. Znajdziecie tam Państwo również wiele opinii i ocen naszych klientów, które umacniają nasze dobre imię.

Jeśli byliście państwo poszkodowani w wypadku, zadzwońcie do naszej kancelarii Brand Brand Nomberg & Rosenbaum pod:

212-808-0448

Odwiedźcie naszą stronę internetową www.bbnrlaw.com i polubcie nas na Facebooku. Wszystkie konsultacje i porady prawne są bezpłatne i nie ponosicie Państwo żadnych kosztów, dopóki nie wygramy sprawy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Brett J. Nomberg, Esq. Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP 286 Madison Avenue (przy 40th Street) New York, NY 10017, tel: 212-808-0448 Bezpłatny tel: 1-800-808-4225 www.bbnrlaw.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


48

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Darius A. Marzec, Esq.

Rozwód w USA i nowe przepisy prawa w Polsce

W większości prowadzonych spraw rozwodowych, moi klienci Polacy, często pytają mnie czy i czym prawo rozwodowe obowiązujące w Nowym Jorku różni się w innych stanach lub w Polsce. Odpowiedź może być dwojaka. Istnieją bowiem podobne podstawy prawne żądania rozwodu.

R

eprezentuję klientów w sprawach rozwodowych w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pennsylwania, Illinois i Floryda. Kwestie wspólne dla wszystkich postępowań rozwodowych odnoszą się do płatności rat alimentacyjnych, zapewnienia bytu finansowego dla uboższego małżonka oraz podziału majątku dorobkowego. Przybliżając ten temat należy stwierdzić, że nieruchomości zakupione po ślubie podlegają sprawiedliwemu podziałowi pomiędzy stronami przy rozwodzie. Nie jest to oczywiste, że sprawiedliwym podziałem majątku zgromadzonego podczas małżeństwa jest majątek podzielony na połowę. Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach, podział majątku jest utrudniony, gdzie wartość aktyw nie można łatwo przeliczyć na wartość pieniężną lub gdzie wartość jest zależna od terminu zatrudnienia lub od przejścia na emeryturę. Na przykład, gdy podziałowi podlega mała firma i oprócz ruchomości, nieruchomości sta-

nowiących konkretną wartość, trudno jest określić jej obecną wartość, szczególnie jeżeli współmałżonek nie deklarował pełnego dochodu do IRS (Urząd Skarbowy). W takiej sytuacji każdy z małżonków może być przesłuchany w charakterze strony na okoliczność prowadzonej działalności gospodarczej. Orzeczenie wydane przez sędziego następuje na podstawie uwiarygodnionego materiału dowodowego i zeznań, które przemawiają za najbardziej autentycznym tokiem wydarzeń. Taka sama zasada obowiązuje przy obliczaniu dochodu, który jest podstawą ustalenia wysokości alimentów na dzieci lub na jednego ze współmałżonków. Należy dodać, i co jest bezwzględnie przestrzegane, że każda ze stron ma zagwarantowane prawo do obrony m.in. poprzez szczegółowe przesłuchanie drugiej strony w sądzie. Żadna z rozwodzących się stron również nie powinna ulegać presji ze strony współmałżonka lub sądu do uznania, że podstawą obliczenia alimentów jest dochód, którego faktycznie nie ma. Zrzeczenie się alimentów lub wyrażenie zgody na płacenie większych alimentów niż wynikają one z aktualnego dochodu może doprowadzić do niekorzystnej sytuacji w przyszłości, kiedy strona zobowiązana do ich płatności pozostanie bez pracy lub też zachoruje. Jak już zostało wspomniane na samym początku tego artykułu, prawo w Nowym Jorku w przedmiocie żądania rozwodu uległo zmianie tak, aby proceduralnie upodobnić je do prawodawstwa w innych stanach. Po tych zmianach w Nowym Jorku można rozwieść się bez orzeczenia winy, co wyłącza postępowanie dowodowe mające na celu udowodnienie roszczeń, np. ustania pożycia małżeńskiego od ponad roku, jak porzucenie lub znęcanie się nad współmałżonkiem. Wcześniejsze prawo wymagające udowodnienie winy współmałżonka często stawiało osoby w sytuacjach, gdzie prawdziwe okoliczności często nie zgadzały się z wymaganymi zeznaniami w sądzie, aby uzyskać rozwód. Obecne zmiany w prawie polegają na: • Po pierwsze, na możliwości żądania rozwodu bez orzekania o winie. Pozwoli to obu stronom na rozwiązanie ich małżeństwa bez potrzeby ujawniania lub podawania czasami dramatycznych okoliczności ich rozstania się. Nasi nowojorscy klienci będą

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

49

więc już wkrótce mogli ubiegać się o rozwód na podstawie nie dających się do pogodzenia różnic w charakterach małżeńskich ujawnionych sześć miesięcy poprzedzających złożenie sprawy o rozwód. • Po drugie, przy ustalaniu tymczasowych alimentów będą brane pod rozwagę bardziej szczegółowe okoliczności niż dotychczas. Z drugiej strony obowiązujące przepisy prawne w Polsce są ujednolicone dla całego terytorium kraju i są zawarte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Należy również podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 lipca 2009 r. Polsce przepisami orzeczenia rozwodowe sądów amerykańskich podlegają uznaniu z mocy prawa. Oznacza to, że orzeczenie rozwodowe wydane w USA po 1 lipca 2009 roku nie musi podlegać obowiązkowej poprzednio procedurze nazywanej zwyczajowo „legalizacją”. Obecnie wystarczy wyrok wydany w USA zaopatrzyć w klauzulę Apostille, przetłumaczyć dokumenty na język polski i na ich podstawie wpisać wzmiankę dodatkową o ustaniu małżeństwa w akcie jego zawarcia we właściwym USC. Jednakże orzeczenie rozwodowe nie podlega uznaniu jeśli: • jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie • strona w toku postępowania była pozbawiona możliwości obrony • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej czyli tzw. klauzula porządku publicznego. Klauzula porządku publicznego ma wyjątkowy charakter. Jej naruszenie następuje jeżeli skutek orzeczenie sądu zagranicznego jest nie do pogodzenia z samą koncepcją określonej instytucji prawnej w Polsce. W przypadku rozwodu można by mówić o tego rodzaju fundamentalnych odmiennościach np. gdyby polskie prawo nie dopuszczałoby w ogóle rozwodów.

W sprawie o nie uznaniu orzeczenia o rozwodzie orzeka sąd na rozprawie. Obowiązująca procedura nie wyklucza jednak możliwości żądania uznania orzeczenia rozwodowego za skuteczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku postępowanie sądowe jest znacznie uproszczone albowiem ustawodawca znacznie złagodził przesłanki uznania co jest zgodne z tendencją ujednolicenia stosunków prawnych i ich globalizacji. Obecnie Polskę z wieloma krajami min. z USA łączy zasada wzajemności zaś sprawy rozwodowe nie należą do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. zaś ustawodawstwa wielu stanów Ameryki Północnej i Polski w tym zakresie są podobne: dopuszczają one rozwód, zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci oraz na rzecz małżonka czy tez możliwość podziału majątku dorobkowego przy rozwodzie. Dlatego też trzeba uznać, że pozytywne zmiany w polskim prawie a omówione powyżej wyszły naprzeciw oczekiwaniom naszych rodaków zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych. Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

Numer tel. do kancelarii na Greenpoint: 718-609-0300 Numer do kancelarii w New Jersey to: 973-920-7925

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

DARIUS A. MARZEC, ESQ. Greenpoint - 718-609-0300 New Jersey - 973-920-7925 New York - 212-267-0201 Pennsylvania - 215-987-3725 www.adwokatmarzec.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


50

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Darius A. Marzec, Esq.

Czy bankructwo może być opłacalne?

Klienci naszej kancelarii decydują się na bankructwo głównie z powodu niemożliwości spłacenia długów z kart kredytowych albo innych należności, w następstwie śmierci jedynego żywiciela rodziny, ciężkiej choroby wykluczającej podjęcie pracy lub braku spodziewanego zysku z nowo otwartego biznesu.

J

edną z głównych dziedzin praktyki jakim zajmujemy się na co dzień są sprawy z zakresu bankructwa, których przyjmuje dość sporo. Moi klienci decydują się na bankructwo z powodu niemożliwości spłacenia długów z kart kredytowych albo innych należności, w następstwie śmierci jedynego żywiciela rodziny, ciężkiej choroby wykluczającej podjęcie pracy lub braku spodziewanego zysku z nowo otwartego biznesu. Większość z nich składa wniosek o bankructwo na podstawie rozdziału 7 kodeksu o bankructwie, który pozwala na całkowite uwolnienie się z długu. Jednakże w sytuacji kiedy wnioskodawca posiada znaczny majątek, to może on być zajęty i sprzedany w celu spłaty długów. W zależności od aktywów, w których posiadaniu jest klient, może on zatrzymać stosowną ilość gotówki lub część majątku w naturze. Na przykład, jeśli osoba jest właścicielem samochodu o wartości kilku tysię-

cy dolarów, ale obciążająca go pożyczka powoduje spadek tej wartości do bardzo małej kwoty, to osoba ta będzie mogła ten samochód zatrzymać. Niektóre składniki majątku, jak na przykład fundusze emerytalne (IRA lub 401-K), są całkowicie wyłączone spod zajęcia. Osoby zamieszkałe w stanie Nowy Jork mają korzystne warunki wystąpienia o bankructwo na podstawie zmian polegających na podnoszeniu granicy kwot nie podlegających zajęciu na poczet długów. Na przykład, obecnie będzie można zatrzymać samochód do wartości $4,000. Kierowca auta, który jest inwalidą i jeździ modelem specjalnie dostosowanym do swoich potrzeb będzie mógł zatrzymać swój pojazd do wartości $10,000. Najbardziej jednak korzystną niedawną zmianą w prawie jest podniesienie wartości nieruchomości wolnej od zajęcia z $50,000 do $150,000 na każdego z dłużników w mieście Nowy Jork i jego okolicach. Ta korzystna zmiana zmierza do możliwości zatrzymania nieruchomości w całości. W praktyce oznacza to, że więcej majątku pozostaje w rękach osób ubiegających się o bankructwo. Na przykład, para małżeńska będzie mogła zatrzymać dom o wartości $300,000 po zapłaceniu wszystkich należności go obciążających. Co w tej sytuacji oznacza potrojenie kwoty wolnej od zajęcia (ze $100.000 do $300,000 na małżonków). Pomimo wyżej wspomnianej zmiany w przepisach prawnych dotyczącej podniesienia wartości nieruchomości wolnej od zajęcia, należy pamiętać, że koszta związane ze sprzedażą nieruchomości mają wpływ na decyzję syndyka w związku z jej sprzedażą. Koszta te wynoszę około 10% ceny sprzedaży. Na przykład, w przypadku kiedy mąż z żoną są właścicielami domu wartego $620,000 z pożyczką w wysokości $300,000, wartość domu po odjęciu należności go obciążają-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

51

Inne komplikacje związane ze sprawami bankructwa to np. prawo do własności lub współwłasności nieruchomości w Polsce. Czasami są kłopoty z jej wyceną, a w szczególności w wypadkach jeśli jest ona obciążona na rzecz osób trzecich. W takim wypadku wymagam od moich klientów przedłożenia dowodów własności, jak aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych i orzeczeń sądowych.

cych wynosi $320,000. Jeżeli obydwoje zdecydują się na złożenie sprawy o bankructwo, wtedy według nowego prawa w Nowym Jorku, wartość domu w wysokości $300,000 jest wolna od zajęcia. Nie oznacza to, że pozostające $20,000 wartości domu może być zajęte lub wystawione na sprzedaż przez syndyka. Należy pamiętać, że powinno się dodać sumę w wysokości $62,000 (10% z $620,000 - cena domu) jako koszt sprzedaży do nie zajętej wartości domu w wysokości

Najbardziej korzystną zmianą w prawie jest podniesienie wartości nieruchomości wolnej od zajęcia z $50,000 do $150,000 na każdego z dłużników w mieście Nowy Jork i jego okolicach. $300,000, co w rezultacie podwyższa nie zajętą wartość domu z $300,000 do $362,000. W takim przypadku, para małżeńska będzie mogła zatrzymać ten dom warty $362,000, podczas gdy reszta długów nie zabezpieczonych, na przykład na kartach kredytowych, średnio pomiędzy $20,000 i $180,000, będzie mogła być umorzona. Pomimo tego, że stany takie jak New Jersey, Pennsylwania i Connecticut mają swoje własne procedury w związku z bankructwami, rynek nieruchomości w każdym obszarze odgrywa znaczącą rolę. Z mojego doświadczenia wynika, że syndycy (trustees) zaniechali sprzedaży nieruchomości w związku z kryzysem panującym na rynku, który w niektórych obszarach jest dosyć głęboki (na przykład, w stanie New Jersey i Pennsylwania).

Postępowanie w sprawie bankructwa nie jest skomplikowane, ale jest za to pracochłonne. Wniosek o bankructwo jest obszernym i szczegółowym dokumentem przygotowanym w oparciu o przeprowadzony wywiad z klientem i dostarczone przez niego dokumenty. W związku z ostatnimi zmianami w prawie o bankructwie Klient musi odbyć dwie rozmowy telefoniczne z polskojęzycznym konsultantem z listy uprawnionych agencji i wybranej kancelarii. Zaświadczenia o odbyciu takiej rozmowy musi być złożone do sądu wraz z wnioskiem o bankructwie. Po dokonaniu tych czynności za około 30-45 dni dochodzi do spotkania Klienta z syndykiem (trustee). W czasie takiego spotkania, w którym również uczestniczę, klient (bardzo często przy pomocy tłumacza) zeznaje pod przysięgą na okoliczności dotyczące jego przychodu i majątku. W ciągu 60 dni od daty spotkania z syndykiem kredytodawcy mają prawo złożenia sprzeciwu w przedmiocie zwolnienia klienta z długu (zazwyczaj tego nie robią). Po upływie tego terminu zostaje wydane orzeczenie o zwolnieniu z długu. Klient ma możliwość złożenia kolejnego wniosku o bankructwo za następne 8 lat. Sprawa o bankructwo nie jest też sprawą kosztowną i często zysk z niej jest dwudziesto- lub trzydziestokrotnie więcej warty. By dowiedzieć się czy bankructwo w Państwa sprawie jest korzystne, proszę o telefon i omówienie się na wizytę w kancelarii. Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

Numer tel. do kancelarii na Greenpoint: 718-609-0300 Numer do kancelarii w New Jersey to: 973-920-7925 W przypadku pytań prosimy o kontakt:

DARIUS A. MARZEC, ESQ. Greenpoint - 718-609-0300 New Jersey - 973-920-7925 New York - 212-267-0201 Pennsylvania - 215-987-3725 www.adwokatmarzec.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


52

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Darius A. Marzec, Esq.

Rekompensata finansowa po wypadku na budowie

Jeżeli miałeś wypadek na budowie może zaistnieć sytuacja, że za poniesione szkody masz prawo sądzić osoby trzecie i to o wiele większe pieniądze, o jakich nie można marzyć przy uzyskaniu rekompensaty z „workers’ compensation”. wokata, który mówi po polsku, aby dokładnie zrozumiał okoliczności wypadku, jak również aby można było się z nim porozumieć w czasie rozprawy. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciwko osobom trzecim z reguły trzeba wykazać, że ta osoba trzecia jest winna albo odpowiedzialna za zaistniały wypadek. I tak na przykład, jeśli budowa odbywa się w budynku posiadanym przez osobę trzecią, i coś spadnie na pracownika powodując jego kontuzję, zazwyczaj nie ma problemu, by wystąpić przeciwko właścicielom budynku i uzyskać rekompensatę za utratę zdrowia.

P

olacy ciężko pracują. Często z powodów braku wykształcenia czy braku znajomości języka angielskiego albo nieuregulowanego statusu imigracyjnego pracują na budowach (”construction”). Wszyscy wiemy, że nie są to prace bezpieczne dla zdrowia. Nierzadko pracujący na budowach w pracach związanych z dźwiganiem tracą palce, dłonie, zrywają mięśnie lub też spadają z wysokości. Zazwyczaj, bez względu na status imigracyjny lub winę, pracownicy, mają wykupione przez pracodawcę ubezpieczenie „workers’ compensation”. W przypadku wypadku na budowie może zaistnieć sytuacja, że za poniesione szkody ma się prawo pozwać osoby trzecie i to o wiele większe pieniądze, o jakich nie można marzyć przy uzyskaniu rekompensaty z „workers’ compensation”. W sytuacji domagania się odszkodowania od osób trzecich, osoba poszkodowana będzie potrzebować adwokata i to ad-

Ubezpieczenia posiadane przez właścicieli budynków, szczególnie budynków komercyjnych, mają dodatkową zaletę w postaci wysokich sum pokrycia. W dodatku często w wypadek uwikłane są różne osoby, od właściciela budynku przez menedżera, aż do lokatora, które mogą być włączone w sprawę sądową i zobowiązane do partycypacji w wypłacie odszkodowania dla poszkodowanego pracownika. Tak więc powstaje pytanie, czy „workers’ compensation” jest ważne? Tak. Jest ono bardzo istotne, bo czasami nie ma możliwości, aby wystąpić z roszczeniami przeciwko osobom trzecim. W dodatku „workers’ compensation” płaci ogromne sumy za leczenie, co jest ważne, by następnie uzyskać poważną rekompensatę od osób trzecich. Pomimo tego, ze docelowo „workers’ compensation” będzie wymagało zwrotu kosztów wypłaconych za leczenie, to wciąż się opłaca korzystać z tego ubezpieczenia i na jego podstawie leczyć się przez często długi okres czasu, tak aby twój adwokat mógł w oparciu o to zbudować i wygrać sprawę wypadkową. Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z ADWOKATEM: DARIUS A. MARZEC GREENPOINT

776A Manhattan Ave, Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: 718-609-0300

NEW JERSEY

1000 Clifton Avenue Clifton, NJ 07013 tel: 973-920-7925

MANHATTAN

225 Broadway, Suite 3000 New York, NY 10007 tel: 212-267-0201

PENNSYLVANIA

2604 E Allegheny Ave Philadelphia, PA 19134 tel: 215-987-3725

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

53

Darius A. Marzec, Esq.

Nieoczekiwane skutki wezwania policji po pomoc W

mojej praktyce prawnej często spotykam się z dobrymi ludźmi uwikłanymi w trudną sytuację życiową. Często ta sytuacja to sprawa karna, przy której zawiadomiona została policja. Klienci często nie rozumieją, że policja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, czyli przeprowadzenie dochodzenia i ewentualnie dokonanie aresztowania osób podejrzanych. Nie zawsze jednak policja będzie po stronie klientów, czyli wzywających pomocy

Nie kwestionuję oczywiście roli policji w momentach nagłego ataku lub poważnego przestępstwa w stosunku do ofiary. Często jednak nasi rodacy „łapią za telefon”, aby zadzwonić na policję w momentach nieprzyjemnych kłótni w domu ze współmałżonkiem lub pod wpływem alkoholu. Dzwoniąc na policję oczekują oni (a są to zarówno kobiety jak i mężczyźni) pomocy, jednakże wprowadzają oni jedynie siebie i swoją rodzinę w sidła systemu, który ma też inne cele niż ochrona jednostki lub pomoc socjalna.

necticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

Dodatkowo i nie jest to sekretem prokuratorzy są oceniani na podstawie liczby uzyskanych skazań. Prawda jest także, że ofiary przestępstw czasami oczekują ze strony prokuratora osobistego zaangażowania i wsparcia, podczas gdy prokuratura chce jedynie pozbyć się sprawy z werdyktem skazującym.

718-609-0300

Notorycznie po zaaresztowaniu współmałżonka jestem odwiedzany przez ofiarę, która zadzwoniła na policję prosząc o pomoc. Często jest to osoba, która wcześniej dzwoniła na policję błagając o pomoc, a teraz chce wycofać sprawę karną. Moja porada jest prosta: jeżeli państwo nie chcą kontynuować sprawy, proszę odmówić podpisania dokumentów w biurze prokuratora „supporting deposition” lub zapytać się o podpisanie dokumentu „waiver of prosecution”. A jeżeli już państwo lub ktoś ze znajomych zostali aresztowani, to najlepszą radą jest zatrudnienie agresywnego i doświadczonego adwokata, który nie będzie się bał wytrwale prowadzić sprawy i wygrać ją dla Państwa. Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Con-

Numer tel. do kancelarii na Greenpoint: Numer do kancelarii w New Jersey to:

973-920-7925

Tylko w nagłych sprawach kryminalnych:

1-877-DARIUS-M

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

DARIUS A. MARZEC, ESQ. Greenpoint - 718-609-0300 New Jersey - 973-920-7925 New York - 212-267-0201 Pennsylvania - 215-987-3725 www.adwokatmarzec.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


54

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Darius A. Marzec, Esq.

Sprawy o porwania lub wywóz dzieci do Polski N

nasz zespół adwokacki prowadzi najwięcej spraw rozwodowych i rodzinnych. Często z tego typu sprawami związane są kwestie przeniesienia do innego kraju lub porwania dzieci.

Przez ostatnie kilkanaście lat niejednokrotnie reprezentowałem obie strony konfliktu, osoby, które chciały wywieźć dziecko lub dzieci poza jurysdykcję sądu, gdzie dzieci mieszkają i osoby, które chciały temu zapobiec lub sprowadzić dziecko z powrotem. Często też jestem pytany „czy mogę wywieźć dziecko z powrotem do Polski, jeżeli ojciec dziecka się z tym nie zgadza”. Realistyczna i prawdziwa odpowiedź to NIE. Oczywiście w każdej sprawie istnieją wyjątki i byłem w stanie wygrać sprawy i uzyskać sądowe pozwolenie na wywóz dziecka za granice, czy dzieci w sytuacjach, gdy ojciec dziecka całkowicie się nim nie interesuje i przez lata jest nieobecny w życiu dziecka. W dodatku w tych zagadnieniach sąd ma prawo rozpatrzyć kwestie porównawcze zalet przeprowadzki do innej jurysdykcji i wad w zostaniu w jurysdykcji sądu. Z mojego doświadczenia szansa na uzyskanie sądowego pozwolenia o przewiezienie dziecka do Polski to zaledwie 2%. Więc nie dziwi nikogo fakt, że strony w sprawach dochodzą do polubownej zgody o wywóz dziecka. Oczywiście, by dojść do zgody, czasami matka dziecka musi ograniczyć swoje oczekiwania w innej kwestii spornej rozwodu, by uzyskać pozwolenie na przeprowadzkę dziecka. Jeżeli osoba jest w stanie uzyskać paszport dla dziecka i jeżeli jest w stanie wywieźć dziecko przez granice, to wciąż nie zna-

czy, że takie przesiedlenie dziecka będzie zgodne z prawem. Osoba oskarżająca o porwanie dziecka przez jednego z rodziców ma róże możliwości, by spowodować powrót dziecka do oryginalnej jurysdykcji. W każdym stanie w USA istnieje możliwość wytoczenia sprawy rodzinnej i uzyskania nakazu sądowego w zakresie opieki i powrotu dziecka i każdy stan ma kodeks karny, który posiada paragraf odnośnie konsekwencji karnych w przypadku porwania dzieci z możliwością nakazu sądu kryminalnego o powrót dzieci. Prawidłowy sposób, by uzyskać powrót dziecka z zagranicy to wytoczenie sprawy w rozumieniu Konwencji Haskiej. Ta sprawa jest wytoczona przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych i to z reguły zmusza do szybkiego przeprowadzenia przesłuchania w Polsce i często szybkiego nakazu powrotu dziecka albo dzieci do USA. Osoba porywająca dziecko ma oczywiście możliwość obrony w takiej sprawie, która z reguły polega na wytoczeniu własnej sprawy w zakresie opieki nad dzieckiem w Polsce. Powyższy temat oczywiście nie wyczerpuje tego zagadnienia i jeżeli stoją Państwo w obliczu podobnych kwestii prawnych, proszę o zgłoszenie się do naszej kancelarii prawnej, by taką sprawę przedyskutować i doprowadzić do jej rozwiązania po waszej myśli. Nasz zespół adwokacki prowadzi sprawy zarówno w USA jak i w Polsce. Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z ADWOKATEM: DARIUS A. MARZEC GREENPOINT

776A Manhattan Ave, Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: 718-609-0300

NEW JERSEY

1000 Clifton Avenue Clifton, NJ 07013 tel: 973-920-7925

MANHATTAN

225 Broadway, Suite 3000 New York, NY 10007 tel: 212-267-0201

PENNSYLVANIA

2604 E Allegheny Ave Philadelphia, PA 19134 tel: 215-987-3725

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

55

Darius A. Marzec, Esq.

Zostałeś pozwany do sądu N

asza kancelaria adwokacka ma doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i procesowych. Nasi rodacy często znajdują się w sytuacjach sporu o pieniądze lub sporu w ramach prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Moją rolą, jako adwokata, jest obrona Państwa interesów przez efektywne wykorzystanie procedur i wiedzy o stanie faktycznym i prawnym sprawy. Dużą część prowadzonych przeze mnie spraw stanowią sprawy dotyczące pożyczonych i niespłaconych pieniędzy. Sytuacja osoby pożyczającej, czyli wierzyciela, może być różna w zależności od tego, czy umowa pożyczki została zawarta na piśmie czy też ustnie. Wierzyciel jest w dużo lepszej sytuacji, gdy zawierając umowę podpisany został dokument poświadczający zaciągnięcie długu. Znaczenie dla pozycji stron w ewentualnym sporze ma także forma przekazania pożyczki. Sprawy, w których między stronami doszło do wydania gotówki są trudniejsze niż sprawy, w których istnieje dowód zapłaty pieniędzy np. czek lub przelew. Osoba winna pieniądze może być pozwana w Nowym Jorku w terminie 6 lat od ostatniej niezapłaconej raty, a w innych stanach ten termin jest skrócony. W New Jersey będzie to 5 lat. (Istnieją wyjątki do terminów przedawnienia spraw). Nie oznacza to, że wierzyciel może przez tak długie okresy nie domagać się zwrotu udzielonej pożyczki. Sąd może zasądzić, żeby osoba zrzekła się pewnych praw procesowych, które jej przysługiwały, jeżeli za długo będzie zwlekać ze ściągnięciem długu. W sprawach o długi, cennym narzędziem adwokata powoda jest wniosek o przyspieszony wyrok na podstawie instrumentu podpisanego przez dłużnika. Zaakceptowanie tego wniosku przez sąd pozwala zaoszczędzić klientowi pieniądze i umożliwia wygranie sprawy bez długiego procesu.

Obrona spraw o zapłatę Zdarza się, że klient zostaje pozwany o zapłatę. I choć na pierwszy rzut oka sprawa nie rokuje najlepiej i przysparza dużo obaw o utratę dorobku życia: domu rodzinnego, samochodu, oszczędności i innych rzeczy materialnych, które mogą być zajęte przez komornika po wydaniu zasądzającego wyroku. W takich sprawach moją rolą jest podniesienie klienta na duchu konstruując rozsądną linię obrony. Aby osiągnąć zamierzony cel i wygrać sprawę, dokonuje przeglądu sprawy pod kątem błędów i proceduralnych niedociągnięć, które można wykorzystać na korzyść oskarżonego klienta. Rzadko zdarza się też, aby nie było żadnej szansy na pozytywne zakończenia sporu

i otrzymania satysfakcjonującego wyroku. Nie zawsze można wygrać, ale można skutecznie skomplikować wygraną drugiej strony, co może doprowadzić do zawarcia ugody na korzystnych warunkach.

Procesy między partnerami w biznesie W ostatnich latach moje zainteresowanie budziły (oprócz bardzo trudnych rozwodów) sprawy procesowe pomiędzy partnerami w biznesie. Wykorzystując swoje doświadczenie i bezkompromisowy, agresywny sposób prowadzenia spraw o długi, nie mogę być pobłażliwy wobec wykorzystywania jednego partnera w biznesie wobec drugiego. Nie do zaakceptowania jest także oszukiwanie klienta i nieuczciwe praktyki dokonywane przez partnera w biznesie. Uważam, że w takich sytuacjach moim obowiązkiem jest wystąpienie do sądu, aby jak najszybciej zatrzymać powstawanie strat w prowadzonym biznesie. Ważne jest także zabezpieczenie prowadzonej przez klienta działalności biznesowej i odseparowanie jej od szkodliwych działań wspólnika. Nie każdą sprawę można wygrać i dużo spraw kończy się ugoda. Nie każdy wynik jest też sprawiedliwy i słuszny, ale ostateczny pozytywny rezultat często zależy od ciężkiej pracy prawnika z klientem. Nie ma innego substytutu dla zwycięstwa. Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

Numer tel. do kancelarii na Greenpoint: 718-609-0300 Numer do kancelarii w New Jersey: 973-920-7925 W przypadku pytań prosimy o kontakt:

DARIUS A. MARZEC, ESQ. Greenpoint - 718-609-0300 New Jersey - 973-920-7925 New York - 212-267-0201 Pennsylvania - 215-987-3725 www.adwokatmarzec.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


56

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Mec. Dominik Rostocki

Jak postępować bezpośrednio po wypadku samochodowym W

swojej praktyce adwokackiej często spotykałem się z następującym pytaniem: „Co jeszcze powinienem był zrobić po moim wypadku samochodowym?” W tym artykule, pisanym z perspektywy prawnej, podaję kilka podstawowych kroków jakie należy podjąć bezpośrednio po wypadku samochodowym. Celem tego artykułu nie jest przedstawienie szczegółowej procedury, ale opisanie ogólnego zarysu postępowania. Zachęcam czytelników do zachowania tego artykułu i umieszczenia go w schowku samochodowym, aby w razie potrzeby móc się do niego odnieść. Należy pamiętać, że najistotniejszą rzeczą bezpośrednio po wypadku samochodowym jest bezpieczeństwo nasze i innych.

Zasady postepowania bezpośrednio po wypadku samochodowym: 1. ZAPEWNIJ BEZPIECZEŃSTWO SOBIE I INNYM PASAŻEROM

Jest to pierwsza i najistotniejsza zasada w całym postępowaniu. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, zadbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo podróżujących z tobą pasażerów.

2. POWIADOM POLICJĘ

Powiadomienie służb drogowych jest bardzo waż-

nym krokiem, gdyż to właśnie do policjanta drogowego należy przybycie na miejsce wypadku, rozpoznanie sytuacji oraz spisanie obserwacji w formie raportu policyjnego. Raport ten będzie później podstawowym dowodem w sprawie. Trzeba pamiętać, aby uzyskać od policjanta numer kontrolny danego okręgu lub tak zwany „Police Report Number,” który posłuży w celu identyfikacji odpowiedniego raportu w późniejszym okresie.

3. UNIKAJ KONFRONTACJI

chowywać się profesjonalnie, uzyskać wszystkie potrzebne informacje (patrz poniżej) i unikać jakiejkolwiek konfrontacji z drugim kierowcą. Niegrzeczne zachowanie może poważnie zaszkodzić sprawie.

4. NIE BĄDŹ „TWARDZIELEM”

Policjant z wydziału drogowego zapyta cię czy po-

trzebna ci będzie pomoc medyczna. Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, że ty lub inna osoba została ranna, powinieneś skorzystać z opieki medycznej. Wielokrotnie spotkałem się z przypadkami, kiedy adrenalina obecna w organizmie pod wpływem wypadku uśmierzała tymczasowo ból, maskując tym samym poważne problemy zdrowotne, które ujawniały się dopiero wieczorem lub w następnych dniach. Jeśli służby medyczne zalecą udanie się do szpitala, należy bezwłocznie tam się udać. Upewnij się, że będziesz odpowiednio zbadany przez służby medyczne na miejscu zdarzenia i nie staraj się być „twardzielem.”

Osoby uczestniczące w wypadku samochodowym

często kierują się emocjami. Dlatego też należy za-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

57

5. RÓB ZDJĘCIA

W dzisiejszych czasach większość z nas posiada

telefony z wbudowanym aparatem fotograficznym. Jeśli takowego nie posiadasz, powinieneś umieścić jednorazowy aparat fotograficzny w samochodzie. Jeśli ty, lub ktoś z otoczenia, ma taką możliwość, zrób szczegółowe zdjęcia miejsca zdarzenia. Należy upewnić się, że zdjęcia robione są z odpowiedniej odległości (aby wskazać usytuowanie), ukazują uszkodzenia obu pojazdów z bliska i z daleka, przedstawiają informacje umożliwiające identyfikacje (numery rejestracyjne) obu pojazdów, ślady hamowania na jezdni oraz jakiekolwiek uszkodzenia ciała pasażerów w obu pojazdach. W niektórych wypadkach, policjant sam zrobi zdjęcia miejsca zdarzenia.

6. MIEJ PRZY SOBIE DŁUGOPIS I KARTKĘ PAPIERU

Należy zapisać ważne informacje dotyczące wypad-

ku, wymienić między sobą informacje kontaktowe kierowcy oraz pasażerów, a także świadków obecnych w czasie zdażenia. Warto zapisać również informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej kierowcy drugiego pojazdu, numery rejestracyjne pojazdu uczestniczącego w wypadku oraz pojazdów świadków.

7. JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM ADWOKATEM - 877-ADWOKAT

Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej, bezpośrednio po wypadku, skontaktować się z adwokatem. Nie należy udzielać żadnych informacji zanim nie skontaktujesz się ze swoim adwokatem. Firmy ubezpieczeniowe rutynowo nagrywają każdą rozmowę, zwłaszcza telefoniczną. Jeśli do wypadku dojdzie po godzinach urzędowania i bezpośredni kontakt z adwokatem nie jest możliwy, należy zostawić wiadomość, a adwokat skontaktuje się z tobą w ciągu 24 godzin. Nasza kancelaria prawna jest dostępna pod numerem telefonu 877-ADWOKAT (877-239-6528) lub na www.Rostocki.com.

Wygraliśmy miliony dla zranionych klientów. Jak miałeś wypadek, nie czekaj, zadzwoń dzisiaj. W sprawach wypadkowych, jak nie wygramy, nic nie płacisz.

2016

MIAŁEŚ WYPADEK I SZUKASZ POLSKIEGO ADWOKATA? Zadzwoń 877-ADWOKAT już dziś. Nie musisz już korzystać z mało efektywnego “lokalnego" prawnika. Mec. Dominik Rostocki został wyróżniony jako jeden z dziesięciu najlepszych ("Top-10") młodych adwokatów w całym stanie PA (nie tylko wśród Polaków) i mówi po polsku - twoim językiem! RISING STAR

Mec. Dominik Rostocki “Wschodząca Gwiazda” w latach 2012, 2014, 2015 i 2016 “Wśród najlepszych 2.5% adwokatów”

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Mec. Dominik Rostocki:

1835 Market Street 300 Cadman Plaza West 26th Floor, Suite 2626 12th Floor Philadelphia, PA 19103 Brooklyn, NY 11201

877-ADWOKAT

877-239-6528 • ROSTOCKI.COM

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


58

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Andrzej Kamiński, Esq.

Silicosis - groźna choroba płuc pracowników budowlanych Niektórzy ludzie z racji wykonywanego zawodu są szczególnie narażeni na groźne choroby zawodowe. Jeżeli pracowałeś przy rozbiórkach budynków i drążeniu tuneli - KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

S

ILICOSIS, czyli KRZEMICA - pewnie wielu z Was nic ta nazwa nie mówi, znają ją jednak ludzie pracujący przy rozbiórkach budynków, drążeniu tuneli, pracownicy firm budowlanych czy kamieniarskich. Silicosis jest chorobą płuc wywołaną przez wdychanie powietrza zawierającego pył krzemionkowy. Lista zawodów, których pracownicy są narażeni na krzemicę jest długa ponieważ każda praca w warunkach zapylenia pyłem krzemionkowym bez odpowiedniego zabezpieczenia powoduje zagrożenie dla zdrowia. W Nowym Jorku wielu Polaków pracujących w firmach budowlanych przy wznoszeniu i rozbiórkach budynków, drążących tunele, wykonujących prace związane z wierceniem, kruszeniem i obróbką kamieni czy piaskowaniem, cierpi z powodu problemów z oddychaniem. Pamiętając, że nawet krótkie narażenie na działanie pyłu krzemionkowego powoduje jego osadzanie się w płucach, powinni oni zwracać szczególną uwagę na stosowane zabezpieczenia. Maska ochronna bywa niewy-

SILICOSIS - KRZEMICA Silicosis jest chorobą płuc wywołaną przez wdychanie powietrza zawierającego pył krzemionkowy. Lista zawodów, których pracownicy są narażeni na krzemicę jest długa. W zależności od stopnia zapylenia i czasu narażenia na działanie tej szkodliwej substancji skutki mogą być bardzo poważne, a czasem nawet śmiertelne.

starczającą formą zabezpieczenia przed działaniem tej szkodliwej substancji. Pracownicy powinni być wyposażeni w respiratory chroniące ich drogi oddechowe. Praca w warunkach zapylenia pyłem krzemionkowym może powodować duszności, kaszel, zwłóknienie płuc, guzki i blizny na płucach, a w rezultacie ich twardnienie i znaczące zmniejszenie zdolności oddychania. Skutki narażenia na działanie tej szkodliwej substancji mogą być bardzo poważne a czasem nawet śmiertelne. Najważniejsze jest jednak szybkie rozpoznanie choroby i podjęcie leczenia. Lekarz prowadzący, który stwierdzi związek choroby z wykonywaną pracą powinien jak najszybciej powiadomić o tym chorego. Bowiem ma on, ściśle określony prawem, czas na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie. W przypadku pracowników miejskich na zgłoszenie roszczenia prawo daje maksymalnie tylko 1 rok i 90 dni od dnia wystąpienia pierwszych objawów. Jest to bardzo krótki czas. Często chorzy bagatelizują objawy, a lekarz zbyt późno identyfikuje związek

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

59

choroby z wykonywaną przez chorego pracą. Jeżeli chory zbyt późno zgłosi do miasta swoje roszczenie o odszkodowanie, może bezpowrotnie utracić prawo do jego dochodzenia. Trwające w NY nieustannie prace budowlane, konstrukcyjne czy rozbiórkowe powodują, że liczba narażonych pracowników stale jest bardzo duża. Niestety nie wszyscy posiadają odpowiednie zabezpieczenie chroniące przed działaniem szkodliwych substancji, a pracodawcy zaniżają wyniki pomiarów stężeń zapylenia miejsca pracy pracowników. Ze względu na konieczność szybkiego działania i często dochodzenia praw poszkodowanego pracownika przed sądem, wskazane jest jak najszybsze współdziałanie z doświadczonym adwokatem. Mecenas Andrzej Kamiński od lat reprezentuje poszkodowanych cierpiących na choroby zawodowe. Każdą sprawę traktuje indywidualnie, dba o odpowiednie przygotowanie roszczenia, zgromadzenie dowodów i walczy przed sądem o należne poszkodowanemu odszkodowanie. Jeżeli cierpisz na duszności i kaszel, dodatkowo towarzyszy temu gorączka i pracujesz w warunkach narażenia na działanie pyłu krzemionkowego zgłoś się jak najszybciej do lekarza i przyjdź do naszego biura. Przygotujemy i zgłosimy Twoje

Pracowałeś w firmach budowlanych przy wznoszeniu i rozbiórkach budynków, przy drążeniu tuneli, pracach związanych z wierceniem, kruszeniem i obróbką kamieni? • Masz problemy z oddychaniem? Nie zwlekaj! • Jak tylko pojawią się pierwsze objawy przyjdź na bezpłatną konsultację do Mec. Andrzeja Kamińskiego. Może się Tobie należeć odszkodowanie! • Czas na zgłoszenie roszczenia do miasta jest krótki!

roszczenie o odszkodowanie i będziemy dochodzić należnych Tobie praw przed sądem. Być może konieczne będzie powołanie ekspertów i świadków, zadbamy o ich powołanie i będziemy walczyć, abyś otrzymał należne Tobie i Twojej rodzinie odszkodowanie. Pamiętaj o upływającym czasie na zgłoszenie roszczenia. To może być kluczowe w Twojej sprawie. Zapraszamy do naszego biura. Rozpoznamy Twoją sprawę i zadbamy o Twoje prawa. Jeżeli nie masz jeszcze lekarza, pomożemy znaleźć specjalistę, który zadba o Twoje właściwe leczenie. Nie zwlekaj! Krzemica jest chorobą nieuleczalną i często śmiertelną, dlatego nie wolno jej lekceważyć. Poszkodowanym pracownikom potrzebne jest leczenie i opieka, a ich rodzinom środki na utrzymanie, kiedy chory nie będzie mógł już pracować na ich utrzymanie. Pamiętajcie zdrowie jest sprawą najważniejszą. Jeżeli masz niepokojące objawy, zgłoś się do nas, może się Tobie należeć odszkodowanie. Pomoże ono Tobie i Twojej rodzinie, kiedy nieuchronnie choroba pozbawi Cię możliwości dalszej pracy zawodowej. Zapraszamy na bezpłatną konsultację do Kancelarii Adwokata Andrzeja Kamińskiego, który w sprawach dotyczących chorób zawodowych i wypadków w pracy reprezentował tysiące poszkodowanych klientów. Na co dzień w wielu sprawach współpracuje ze znaną kancelarią Gregory J. Cannata & Associates. Nasze biuro znajduje się na 79 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222. Tel.: 718-389-0450. Czekamy na Ciebie!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

ANDRZEJ KAMIŃSKI, ESQ. 79 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222 tel: 718-389-0450 www.kaminskilawfirm.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


60

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Andrzej Kamiński, Esq.

Wypadek i zatrudnienie adwokata

Sprawy związane z wypadkami przy pracy przebiegają według ściśle określonych procedur ustalonych przez prawo Workers’ Compensation. Postępowanie w poszczególnych przypadkach jest w większości spraw bardzo podobne. Zatrudnienie adwokata w twojej sprawie Podczas pierwszego spotkania z adwokatem neleży podpisać wypełnioną formę OC-400, która stanowi oświadczenie o zaangażowaniu adwokata do prowadzenia sprawy oraz wypełnioną formę C-3, która jest formalnym zgłoszeniem wypadku do Workers’ Compensation. Obie formy są wysłane do Workers’ Compensation Board, gdzie zostaje nadany sprawie unikalny numer WCB. Informację o nadaniu numeru WCB otrzymaje poszkodowany listownie bezpośrednio z Workers’ Compensation Board. Nigdy poszkodowany nie płaci adwokatowi bezpośrednio. Wynagrodzenie dla adwokata każdorazowo ustala sędzia Workers’ Compensation Board. Jest ono częścią przyznanych osobie poszkodowanej zastępczych zarobków lub odszkodowania (zwykle około 10% - 15%). Adwokat otrzymuje wynagrodzenie tylko wtedy kiedy również poszkodowany otrzyma pieniądze.

Należą się zastępcze zarobki oraz bezpłatna opieka medyczna W związku z wypadkiem przy pracy należy się poszkodowanemu bezpłatna opieka medyczna oraz zastępcze zarobki za czas niezdolności do pracy. Opieka medyczna obejmuje wszelkie niezbędne świadczenia medyczne związane z leczeniem urazów powypadkowych lub chorób zawodowych. Nie ma określonej granicy kosztów leczenia. Jednak zabiegi, których wartość przekracza $1000, wymagają wcześniejszej autoryzacji ubezpieczalni. Uczęszczając regularnie na wizyty do lekarza prowadzącego należy mu przypominać o konieczności sporządzania raportów i przekazywania ich do Workers’ Compensation Board, ubezpieczalni oraz do biura waszego adwokata. Raport stanowi wypełniona forma C-4, która potwierdza związek choroby z wypadkiem lub wykonywaną pracą, kontynuację leczenia, a ponadto ocenia zdolność do pracy. Jeżeli nie ma lekarza prowadzącego lub trzeba go zmienić, adwokata prowadzący sprawę udostępni dane kontaktowe. Prawo Workers’ Compensation stanowi, że za pierwsze 7 dni niezdolności do pracy poszkodowany pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, chyba że niezdolność do pracy trwać będzie dłużej niż 7 dni. W takim wypadku Workers’ Compensation wypłaci za-

stępcze zarobki za każdy utracony dzień pracy, począwszy od dnia pierwszego. Wysokość zastępczych zarobków wynosi 2/3 tygodniowej pensji brutto sprzed dnia wypadku, przy czym maksymalnie $864.32 (netto). Stawka ta jest co roku zmieniana. Jeżeli ubezpieczalnia pracodawcy podejmuje się wypłaty zastępczych zarobków przed przesłuchaniem w sądzie, robi to całkowicie dobrowolnie. Wynika z tego, że nie jest jednoznacznie stwierdzone, kiedy pracownik otrzyma pierwszy czek. Często czeka na niego 2-3 miesięcy. Dopiero decyzja sędziego nakazująca ubezpieczalni wypłatę zastępczych zarobków jest dla ubezpieczyciela wiążąca i niewywiązanie się z niej w ciągu 10 dni grozi konsekwencjami (zwykle karą pieniężną). Sprawę może skomplikować odmowa uznania wypadku przez pracodawcę lub jego ubezpieczalnię. Jeżeli sprawa jest kontrowersyjna, konieczne są przesłuchania stron przed Workers’ Compensation Bard. W tych wyjątkowych przypadkach oczekiwanie na czek może być dłuższe. W dalszym toku postępowania wszelkie kontrowersyjne aspekty, których strony nie są w stanie rozwiązać między sobą polubownie, będą wymagały przesłuchania przed Workers’ Compensation Board.

Raporty medyczne Aby przyspieszyć wypłatę zastępczych zarobków, należy jak najszybciej dostarczyć ubezpieczalni raport od lekarza (wypełniona Forma C-4 i kolejne C-4.2 i C-4.3), potwierdzający związek choroby z wypadkiem oraz niezdolność do pracy. Adwo-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński kat prowadzący sprawę udostępnia potrzebne czyste formy, na których lekarz przygotuje raport. Raport ten należy jak najszybciej dostarczyć do biura prawniczego prowdzącego sprawę, które przekaże go z kolei do ubezpieczalni i Workers’ Compensation Board. Powinien to być raport sporządzony przez lekarza prowadzącego (z tytułem M.D.). Raporty potwierdzające, że uczęszczają się na rehabilitację są niewystarczające.

Przesłuchanie przed Workers’ Compensation Board Przesłuchanie przed Workers’ Compensation Board jest bardzo często kluczowe dla sprawy. Jeżeli obecność poszkodowanego na przesłuchaniu będzie konieczna, w przesłanym zawiadomieniu zostanie to wyraźnie określone. Niezbędne jest również zgromadzenie wszelkich wymaganych przez sędziego dokumentów, a w szczególności aktualnych raportów medycznych potwierdzających leczenie i niezdolność do pracy. Każdorazowo należy potwierdzić z adwokatem termin przesłuchania.

Kopie czeków Trzeba zachowywać kopie wszystkich czeków jakie pracownik otrzymuje. Zarówno tych, które otrzymywane są z ubezpieczalni Workers’ Compensation, jak i tych od pracodawcy (jeżeli poszkodowany wrócił do pracy). Stanowią one ważny dowód w sprawie.

Wstrzymana wypłata zastępczych zarobków Jeżeli ubezpieczalnia wstrzymała wypłatę zastępczych zarobków, należy skontaktować się z adwokatem w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Powody wstrzymania wypłaty zarobków mogą być bardzo różne. Jednym z nich jest niewątpliwie brak aktualnych raportów medycznych potwierdzających niezdolność do pracy i kontynuację leczenia. Aby uniknąć tej sytuacji można skorzystać z opcji „Direct deposit”, eliminującej ewentualne opóźnienia pocztowe.

Dokumenty i ich kopie „do wiadomości” Jeżeli poszkodowany otrzymał dokumenty, które nie są kierowane bezpośrednio do niego oznacza to, że są to kopie dokumentów oryginalnych, przesłane do jego wiadomości. Jeżeli istnieje potrzeba przetłumaczenia zawartości dokumentu trzeba o tym poinformować adwokata. Dokumenty z Workers’ Compensation, jakie pracownik otrzymuje, również dostaje osoba prowadząca jego sprawę. Ważną informację stanowią wezwania na przesłuchania oraz na obowiązkowe badania przez lekarza ubezpieczalni.

Badania przez lekarza ubezpieczalni Independent Medical Examination Strona przeciwna postępowania przed Workers’ Compensation Board ma prawo w dowolnym czasie wyznaczyć własnego lekarza, aby zbadał stan zdrowia osoby poszkodowanej. Na wyznaczone w tym celu spotkanie należy się zgłosić w wyznaczonym miejscu i terminie. Jeżeli jest problem ze swobodnym porozumiewaniem się w języku angielskim, każdy ma prawo do tłumacza. Jeżeli zbliża się wyznaczony termin badania i nie ma pewnośći czy będzie obecny tłumacz, trzeba skontaktować się z adwokatem, który to sprawdzi. Jeżeli z ważnych powodów nie można się zgłosić na badanie w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość jego przełożenia, ale należy o tym natychmiast powiadomić adwokata, aby jego pracownicy mo-

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

61

gli się zwrócić z prośbą, w imieniu poszkodowanego, o wyznaczenie nowego terminu badania.

Ważne terminy oraz usprawiedliwienie nieobecności W trakcie leczenia i przebiegu sprawy, poszkodowany niewątpliwie będzie otrzymywać wezwania związane z leczeniem, dodatkowymi badaniami lekarskimi, przesłuchaniami przed Workers’ Compensation Board itp. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności. Jeżeli z powodów niezależnych od pracownika nie będzie on mógł stawić się na spotkanie, wymagane jest jak najszybsze powiadomienie o tym adwokata, aby mógł powiadomić drugą stronę postępowania o zaistniałej sytuacji.

Wydatki związane z leczeniem, dojazdami do lekarza itp. W związku z wypadkiem przy pracy każdy poszkodowany pracownik ponosi różnego rodzaju koszty. Związane są one z zakupem lekarstw, wymaganego sprzętu ortopedycznego, dojazdem na wizyty do lekarza, rehabilitacją czy specjalistycznymi badaniami. Forma C-257 stanowi zestawienie wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Aby jednak uzyskać zwrot poniesionych wydatków należy wypełnić formę C-257, załączyć wszelkie dowody poniesionych kosztów w postaci rachunków lub innych dokumentów potwierdzających zakup potrzebnych środków lub dojazdów, a następnie dostarczyć je do Workers’ Compensation lub do biura adwokata. Pracownicy ubezpieczalni skrupulatnie sprawdzą zasadność poniesionych wydatków, a następnie zwrócą uznaną kwotę. Ubezpieczalnia wyśle poszkodowanemu dodatkowy czek opiewający na zasądzoną sumę. Nie należy zgłaszać indywidualnie każdego poniesionego wydatku. Należy gromadzić dowody poniesionych kosztów, a następnie co jakiś czas przedstawić na załączonej formie C-257 roszczenie ich zwrotu. Stawki obowiązujące w przypadku zwrotu wydatków poniesionych na dojazdy samochodem są ustalane co jakiś czas przez Workers’ Compensation Board. Aktualnie obowiązuje stawka 54¢ za jedną milę. O zmiany ustalonych kwot należy pytać pracowników biura adwokackiego, którzy na bieżąco kontrolują wszelkie uaktualnienia.

„Kto pyta, nie błądzi!” Wszelkie pytania związane z przebiegiem sprawy proszę kierować do pracowników naszego biura. W większości sytuacji udzielą oni Państwu natychmiastowej odpowiedzi lub umówią Państwa na spotkanie z adwokatem w dogodnym terminie. Zapraszamy do naszego biura na Greenpoincie: 79 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

ANDRZEJ KAMIŃSKI, ESQ. 79 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222 tel: 718-389-0450 www.kaminskilawfirm.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


62

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Andrzej Kamiński, Esq.

Kiedy można wytoczyć sprawę cywilną po wypadku w pracy? K

ażdy człowiek, który uległ jakiemukolwiek wypadkowi czuje się zagubiony i bezradny w gąszczu przepisów prawnych. Różnego rodzaju ubezpieczenia, które mają po wypadku zastosowanie, zapewniają poszkodowanemu prawa, ale nakładają na niego również obowiązki. Dochowanie zastrzeżonych w prawie terminów stanowi kluczowy obowiązek poszkodowanego i może decydować o dalszym przebiegu i powodzeniu sprawy. Należy więc zwrócić na nie szczególną uwagę. Pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy lub cierpiącego na chorobę zawodową chroni przede wszystkim ubezpieczenie Workers’ Compensation. Jest to ubezpieczenie, które powinien był wykupić pracodawca, aby zabezpieczyć siebie przed ponoszeniem bezpośrednich konsekwencji nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec jego pracownicy. Zatem jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, najpierw zgłoś to swojemu pracodawcy (koniecznie pisemnie w ciągu 30 dni) oraz zasięgnij natychmiastowej porady lekarskiej, powiadamiając lekarza, że aktualny stan zdrowia jest wynikiem wykonywanej pracy lub wypadku przy pracy. Należy pamiętać, że według prawa Workers’ Compensation poszkodowanemu pracownikowi należy się bezpłatna opieka medyczna w zakresie choroby związanej z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz zastępcze zarobki za czas niezdolności do pracy. Status imigracyjny poszkodowanego nie może być przeszkodą w uzyskaniu powyższych świadczeń. Teoria stanowi, że wysokość zastępczych zarobków powinna wynosić 2/3 wysokości tygodniowej pensji brutto, przy czym maksymalnie w chwili obecnej jest to $864.32 bez podatku. Z kolei okres wypłaty zastępczych zarobków powinien obejmować okres niezdolności pracownika do pracy. Bezpłatna opieka medyczna oraz zwrot wydatków na dojazdy związane z leczeniem będą trwać tak długo jak długo w opinii lekarzy i sądu będą one konieczne.

A CO ZE SPRAWĄ CYWILNĄ?

Jak wspomniałem na wstępie poszkodowany powinien się zorientować, czy w jego przypadku odpowiedzialności za wypadek lub chorobę zawodową nie ponoszą osoby trzecie. Nie może on jednak bezpośrednio skarżyć pracodawcy (nawet jeżeli wypadek lub choroba jest wynikiem zaniedbania pracodawcy). Pracodawca zabezpieczył się na taką ewentualność wykupując ubezpieczenie Workers’ Compensation, z którego świadczeń pracownik korzysta. Jeżeli jednak bezpieczeństwo w miejscu pracy miał zapewnić właściciel budynku lub główny kontraktor i nie dopełnił on swoich obowiązków, może on być

winien choroby lub wypadku, któremu uległ pracownik. Reklamy prasowe mówiące o największych wygranych dotyczą przeważnie takich właśnie sytuacji, kiedy ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo w danym miejscu nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Traktuje o tym prawo Labor Law 240. Należy jak najszybciej zgłosić się do adwokata, który specjalizuje się w sprawach cywilnych, aby on rozpoznał i poprowadził sprawę. W związku z tym, że w sprawie cywilnej kluczowe jest znalezienie winnego, adwokat najlepiej zadba o Państwa interesy. W przypadku domów jedno- czy dwurodzinnych udowodnienie winy jego właścicielowi jest bardzo trudne, ponieważ nie ma on takiego samego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracy na swoim terenie jak w przypadku dużych budynków. Jeżeli z kolei właścicielem budynku jest miasto, np: Nowy Jork, to obowiązek zgłoszenia zdarzenia właścicielowi należy wypełnić w ciągu 90 dni od daty wypadku, a następnie w ciągu (1) roku zaskarżyć go do sądu. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować utratą możliwości skarżenia i dochodzenia odszkodowania od właściciela budynku, czyli miasta.

WORKERS’ COMPENSATION A SPRAWA CYWILNA

Pragnę zaznaczyć, że sprawa Workers’ Compensation oraz sprawa cywilna mogą się toczyć równolegle. Jeżeli sprawy pro-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

63

O skuteczności Kancelarii Prawnej świadczą jej wyniki. Przykładowe wygrane i ugody osiągnięte przez Gregory J. Cannata & Associates*

$5,250,000

porządkowanie strefy WTC, astma*

$5,000,000 wadzone są przez różnych adwokatów, to nacy został uznany za całkowicie trwale niezdolleży ich powiadomić, że równolegle inny adnego do pracy i otrzymał dożywotnią rentą wokat prowadzi sprawę cywilną lub Workers’ Workers’ Compensation (np. $300 tygodnioCompensation. Najczęściej dla dobra swojewo). Następnie po zakończeniu sprawy cygo klienta będą oni ze sobą ściśle współprawilnej otrzymał odszkodowanie w wysokości cować. Bardzo ważną, powtarzam bardzo $300,000 netto (to jest po opłaceniu koszważną sprawą jest uzyskanie zgody ubezpietów adwokackich i zwróceniu ubezpieczalni czenia Workers’ Compensation na zakończeWorkers’ Compensation sumy wypłaconych nia sprawy cywilnej (WCL Sekcja 29). Nie dowcześniej zastępczych zarobków). Nie będzie pełnienie tego obowiązku może skutkować on otrzymywał przyznanej wcześniej renty tym, że ubezpieczenie Workers’ Compensaw wysokości $300 przez kolejne 19 lat i 3 mietion nie będzie miało obowiązku wypłaty nasiące, czyli do momentu wyczerpania otrzywet już przyznanej renty lub odszkodowania. manego w sprawie cywilnej odszkodowaZdecydowanie w prawie każdym wypadku nia $300,000 ($300 tygodniowo przez 19 lat odradzam zakończenia sprawy cywilnej przed i 3 miesiące wynosi $300,000). Dopiero po końcem sprawy Workers’ Compensation. Teoupływie wspomnianych 19 lat i 3 miesięcy ria prawa stanowi, że nie można otrzymać Workers’ Compensation na wniosek poszkoodszkodowania dwa razy za to samo, nawet dowanego może wznowić wypłatę przyznajeżeli występują różne ubezpieczalnie ze stronej wcześniej dożywotniej renty w wysokości ny Workers’ Compensation i sprawy cywilnej. $300 tygodniowo. Oczywiście jeżeli poszkoJeżeli ubezpieczenie Workers’ Compensation dowany nie pracował i nie zarabiał w tym czapłaci za leczenie poszkodowanego i wypłaca sie. Zasada ta jest bardzo ściśle przestrzegana mu zastępcze zarobki, to ma prawo odzyskać przez firmy ubezpieczeniowe, a jednocześnie wypłacone kwoty z odszkodowania przyznaczęsto niezrozumiała dla poszkodowanych. nego w sprawie cywilnej. Niejednokrotnie Chętnie wytłumaczę związane z Państwa jednak strony zawierają pomiędzy sobą komsprawą zasady działania Workers’ Compensapromis w zakresie sumy, którą ubezpieczyciel tion i jego powiązania z ewentualną sprawą Workers’ Compensation będzie chciał odzycywilną. Konsultacja związana z Państwa wyskać z odszkodowania przyznanego w sprapadkiem jest bezpłatna. Zapraszam do mojewie cywilnej. Niezależnie od tego, Workers’ go biura! Compensation zawsze zatrzymuje sobie prawo wstrzymania wypłaty przyznanej renty i zredukowania swoich zobowiązań wobec poszkodowanego o wysokość odszkoW przypadku pytań prosimy o kontakt: dowania wypłaconego w sprawie cywilnej (Sekcja 29 ANDRZEJ KAMIŃSKI, ESQ. prawa Workers’ Compensa79 Greenpoint Avenue tion). Wytłumaczę to na przyBrooklyn, NY 11222 kładzie. Poszkodowany po tel: 718-389-0450 dwóch latach choroby zwiąwww.kaminskilawfirm.com zanej z wypadkiem przy pra-

wypadek na budowie, liczne złamania*

$4,000,000

wadliwy produkt, uraz ramienia*

$3,750,000

wypadek na budowie, uszkodzenie mózgu*

$3,000,000

potrącenie przez rowerzystę, uraz głowy*

$2,400,000

upadek w biurze, uraz głowy*

$2,300,000

wypadek samochodowy, złamania*

$2,200,000

śmiertelny wypadek na budowie*

$1,900,000

wypadek na budowie, pęknięta kostka*

$1,850,000

zatrucie ołowiem*

$1,500,000

wypadek na budowie, pęknięty kręgosłup* 79 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222 tel: 718-389-0450 Andrzej Kamiński, Adwokat we współpracy z Gregory J. Cannata & Associates * Poprzednie wygrane nie gwarantują przyszłych rezultatów

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


64

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Andrzej Kamiński, Esq.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym K

ażdy, nawet najmniej groźny wypadek samochodowy jest dla jego uczestnika szokiem. Wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund i niejednokrotnie trudno po wypadku stwierdzić obiektywnie jak do niego doszło. Jego uczestnicy w ekstremalnych sytuacjach, działając pod wpływem dużego szoku, robią rzeczy których nie są później w stanie racjonalnie wyjaśnić, np. chodzą ze złamaną nogą, nie czują bólu nawet przy bardzo rozległych obrażeniach. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotować się na taką sytuację. Wypadki mają to do siebie, że są to z reguły zdarzenia nagłe i trudne do przewidzenia. Poza tym, każdy wypadek jest inny. Zawarte poniżej porady prawdopodobnie umkną Państwa pamięci, proszę jednak na wszelki wypadek zachować poniższe informacje. W przypadku potrzeby natychmiastowej konsultacji po wypadku nasze biuro jest do Państwa dyspozycji 24-h tel.: (973) 303-0498 lub w godzinach pracy biura (718) 389-0450.

NAJWAŻNIEJSZE JEST ZDROWIE

Niezależnie od skali obrażeń, po wypadku nie należy lekceważyć nawet najmniejszych objawów uszkodzenia ciała. Czasami groźne konsekwencje wypadku pozostają początkowo ukryte lub nieodczuwalne ze względu na doznany szok. Personel medyczny posiada ogromne doświadczenie i wiele ukrytych urazów potrafi zidentyfikować od razu na miejscu wypadku. Dlatego jeżeli to tylko możliwe proszę przekazać wezwanym na miejsce ratownikom, a później lekarzom w szpitalu jak najwięcej informacji. Widoczne gołym okiem obrażenia są oczywiste, ale bardzo często te ukryte bywają dużo groźniejsze. Należy powiedzieć lekarzom gdzie boli, jak boli, gdzie się poszkodowany znajdował w chwili wypadku lub gdzie się uderzył (nawet jeżeli nie ma jeszcze żadnych objawów urazu ciała). W każdym momencie jeżeli tylko poszkodowana osoba przypomni sobie jakieś znaczące okoliczności z momentu wypadku dotyczące zdrowia należy je jak najszybciej przekazać lekarzom.

RELACJA Z MIEJSCA ZDARZENIA

Na miejsce wypadku wraz z ambulansem przyjedzie również policja. Podczas kiedy personel medyczny zajmie się ratowaniem zdrowia i życia poszkodowanych, funkcjonariusze policji zabezpieczą miejsce wypadku, zbiorą informacje na temat zdarzenia oraz zeznania świadków. Bardzo ważne jest przekazanie policji wszelkich okoliczności wypadku, ponieważ to

na ich podstawie policja sporządzi raport, który później będzie bardzo ważnym dokumentem w dalszym etapie ewentualnej sprawy. Jeżeli tylko uczestnicy wypadku są w stanie, powinni zrobić zdjęcia miejsca wypadku, wziąć dane kontaktowe świadków oraz jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Jeżeli poszkodowani nie są w stanie samodzielnie zrobić zdjęć, można poprosić kogoś ze świadków.

NO-FAULT („BEZ WINY”)

Ogromne znaczenie dla ewentualnej sprawy będzie miało terminowe złożenie wszystkich wymaganych dokumentów we właściwej firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy Państwa do kontaktu z adwokatem, ponieważ w przypadku przekroczenia dopuszczalnego terminu lub złożenia dokumentów w terminie, ale do niewłaściwej firmy ubezpieczeniowej, mogą Państwo na zawsze utracić możliwość dochodzenia swoich praw. W wypadkach samochodowych najczęstsze zastosowanie ma ubezpieczenie No-Fault. Oznacza to, że niezależnie od tego, która strona ponosi winę za wypadek, firma ubezpieczeniowa samochodu, w którym znajdował się poszkodowany w chwi-

No-Fault („bez winy”) oznacza, że niezależnie od tego, która strona ponosi winę za wypadek, firma ubezpieczeniowa pokryje koszty leczenia i zapłaci poszkodowanemu utracone zarobki za czas niezdolności do pracy, do łącznej maksymalnej kwoty $50,000. li wypadku, pokryje koszty leczenia i zapłaci mu utracone zarobki (80%, maksymalnie $2,000 miesięcznie) za czas niezdolności do pracy, do łącznej maksymalnej kwoty $50,000. Jeżeli samochód nie posiadał ubezpieczenia, poszkodowany może skorzystać w tym zakresie z ubezpieczenia własnego samochodu. Jeżeli poszkodowany nie posiada własnego auta to zobowiązania przejmuje MVAIC (fundusz odszkodowawczy stanu NY). Proszę jednak pamiętać, że w każdym wypadku, lekarz musi jednoznacznie potwierdzić związek niezdolności do pracy ze zdarzeniem drogowym. Musi również określić jak długo niezdolność ta będzie trwała. Firma ubezpieczeniowa No-Fault ma prawo zweryfikować na każdym etapie wypłaty świadczeń

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

65

czy poszkodowany nadal potrzebuje opieki medycznej oraz zastępczych zarobków. Kieruje go wtedy na badanie do wyznaczonego przez siebie lekarza, który sporządza pisemną opinię w tej sprawie. No-Fault może zakwestionować dalsze uprawnienia poszkodowanego do powyższych świadczeń, uznając że wrócił on już do zdrowia i jest gotowy powrócić do pracy. Podobnie będzie jeżeli suma wypłaconych świadczeń No-Fault osiągnie granicę $50,000. W przypadku, jeżeli osoba poszkodowana posiada swój własny samochód, należy sprawdzić również czy w ramach własnego ubezpieczenia nie przysługują jej dodatkowe świadczenia (medyczne i utracone Nie każdy wypadek samochodowy wynagrodzenie), których warkwalifikuje się do sprawy cywilnej. tość nie została pokryta w rawanie, to być może zamiast mach kwoty $50,000 ubezpieNależy znaleźć winnego, udowodnić brnąć w kosztowne postępoczenia No-Fault. Pozostawiam mu winę i wykazać poniesione szkody. wanie sądowe zdecyduje się do rozważenia możliwość wyzawrzeć z poszkodowanym kupienia dla własnego pojazugodę. Zaproponuje wtedy du „Double No-Fault”. Górna kwotę ugody. Może ona zostać przyjęta przez poszkodowagranica wypłat wynosi wtedy $100,000. Należy pamiętać również, że No-Fault odmówi jakichkolwiek wypłat i świadczeń od nego lub odrzucona. Jeżeli poszkodowany w porozumieniu ze samego początku, jeżeli poszkodowana osoba okaże się nie- swoim adwokatem uznają, że zaproponowana kwota jest za uprawniona do nich. Na przykład jeżeli osobą poszkodowaną niska i w sprawie sądowej są w stanie wygrać więcej, mogą będzie motocyklista (motocyklistom świadczenia No-Fault nie propozycję ugody negocjować lub od razu odrzucić. przysługują). Sprawy wypadkowe są sprawami skomplikowanymi. Jeżeli dojdzie do procesu będzie trzeba skrupulatnie odpowiadać na dokumenty przedstawione przez drugą stronę postępowania. Niejednokrotnie trzeba zaangażować dodatkowych ekspertów, którzy przygotują opinie i będą w razie potrzeby zeznaUbezpieczenie No-Fault nie płaci odszkodowania za ból i cier- wać przed sądem. Każda ze stron będzie powoływać swoich pienie. Nawet jeżeli okaże się, że to ta sama firma ubezpiecze- świadków. Poszkodowany zostanie przebadany przez nieniowa odpowiedzialna będzie za pokrycie strat związanych z zależnych lekarzy, którzy ocenią jego stan zdrowia i związek doznanym bólem i cierpieniem poszkodowanych, sprawa bę- ewentualnych urazów z wypadkiem. Dlatego jeżeli zajdzie tadzie się toczyła według zupełnie innej procedury. Należy wyto- ka potrzeba zapraszam do mojego biura. Nad sprawą cywilną czyć winnemu proces cywilny, udowodnić mu winę i wykazać pracujemy wspólnie z grupą adwokatów, z których każdy wnoponiesione szkody. Jeżeli w ramach prowadzonego dochodze- si swoje indywidualne doświadczenie w celu jak najlepszego nia i rozpoznania sprawy okaże się, że któraś ze stron pono- zabezpieczenia interesu naszego klienta. Zapraszam: 79 Gresi winę za wypadek, to należy zbadać czy można ją zaskarżyć enpoint Ave, Brooklyn, N.Y. 11222, tel. (718) 389-0450. w sprawie cywilnej. Nie każdy wypadek kwalifikuje się jednak na sprawę cywilną. Muszą być spełnione określone pra- Adwokat Andrzej Kamiński, we współpracy wem kryteria. Doświadczony adwokat zbada Państwa sprawę, z Gregory J. Cannata & Associates sprawdzi czy można zastosować sądowne rozpatrzenie sprawy w trybie doraźnym. Sędzia identyfikuje w takim wypadku winnego zdarzenia i do rozstrzygnięcia pozostaje czy poszkodowany doznał „poważnych obrażeń” i jakie przysługuje mu za W przypadku pytań prosimy o kontakt: to odszkodowanie. W sprawie cywilnej nie ma górnej granicy wysokości odszkodowania jakie może otrzymać poszkodowaANDRZEJ KAMIŃSKI, ESQ. ny. Każda firma ubezpieczeniowa prowadzi oczywiście swoje 79 Greenpoint Avenue własne rozpoznanie i kalkuluje w jakim stopniu może być odBrooklyn, NY 11222 powiedzialna za szkody wyrządzone przez swojego ubezpietel: 718-389-0450 czonego. Jeżeli na pewnym etapie sprawy dojdzie do wniosku, www.kaminskilawfirm.com że niezależnie od procesu będzie musiała wypłacić odszkodo-

SPRAWA CYWILNA

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


66

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Dagmara Sperling, DDS

Na czym polega leczenie ortodontyczne Kiedy zacząć leczenie

Wady zgryzu możemy podzielić na 3 podstawowe grupy: 1. Wady uzębienia - pozycja, kontakt lub kąt zębów. 2. Wady zgryzu - nieodpowiednie relacje szczęki i żuchwy. 3. Wady szkieletowe - wada zgryzu oparta na niewłaściwych proporcjach szczęki, żuchwy bądź całej twarzy. Najlepszy wiek na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego to 9-11 lat. Możemy wtedy zapobiec wielu wadom zgryzu i uniknąć usuwania zębów stałych. Jednakże nie ma limitu wiekowego na założenie aparatu. Dlatego też wielu dorosłych pacjentów decyduje się na poprawę zgryzu oraz uśmiechu.

Pierwsza wizyta Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej biorę pod uwagę nie tylko zgryz i ustawienie zębów, ale również układ mięśniowo-szkieletowy i rysy twarzy pacjenta. Wstępna diagnoza pozwala mi przewidzieć ogólny zarys leczenia. Kolejnym etapem jest ustalenie szczegółowego planu, który obejmuje wykonanie modeli szczęki i żuchwy, zdjęcia panoramicznego i cefalogramu (zdjęcie czaszki w profilu) oraz fotografii pacjenta. Dzięki temu możemy określić rzeczywistą wadę zgryzu, szkieletową proporcję twarzy oraz pozycję i kąt korzeni zębów. Dopiero wtedy ustalamy szczegółowy plan leczenia oraz rodzaj aparatu. Leczenie ortodontyczne nie jest tylko leczeniem kosmetycznym i poprawą uśmiechu. Jest to często zmiana zgryzu oraz układu szkieletowego.

Przebieg leczenia Przedwczesne usunięcie zębów mlecznych może doprowadzić do braku odpowiedniego miejsca dla zębów stałych. Zmiana pozycji uzębienia stałego prowadzi do wady zgryzu. Bardzo rzadko zalecamy zakładanie aparatu tylko na jeden łuk. Zmieniając pozycję zębów w jednym łuku nie jesteśmy w stanie skoordynować całego zgryzu. Nieleczona wada zgryzu może doprowadzić do próchnicy, ukruszenia i złamania zębów, paradentozy, zaburzenia w stawach szczękowo-żuchwowych (TMJ), bólu głowy i wady wymowy. Wady zgryzu leczymy przy pomocy aparatów, które można podzielić na:

• Aparaty ruchome - aparaty wyjmowane (ruchome) mają najczęściej zastosowanie w leczeniu uzębienia mlecznego. • Aparaty stałe - płytki aparatu są przyklejone do zębów, a mechanika leczenia opiera się na szerokości, kształcie i przekroju drutów. • Aparaty INVISALIGN - zestaw przezroczystych wyjmowanych nakładek, które stopniowo prostują zęby.

Wizyty odbywają się co 3-4 tygodnie. Prawidłowe leczenie ortodontyczne przebiega powoli ponieważ dochodzi do stopniowej resorpcji i przebudowy kości w okolicach korzeni. Rezultatem takiego procesu jest przesuwanie się zębów w określonym kierunku pod wpływem stałego natężenia i ucisku drutów lub aparatów INVISALIGN. Największe zmiany zgryzu widoczne są podczas pierwszych kilku miesięcy leczenia, a stabilizacje zgryzu osiągamy w fazach końcowych. Po zakończeniu aktywnego leczenia ortodontycznego przechodzimy do fazy retencyjnej. Aparaty retencyjne to wyjmowane nakładki noszone na noc w celu utrzymania prawidłowego zgryzu.

Mój cel: zdrowie i piękny uśmiech Większość moich pacjentów na początku kuracji nie zdaje sobie sprawy jak bardzo zmieni się na lepsze ich uśmiech, wygląd, a nawet samopoczucie. Tak więc moją największą satysfakcją jest radość pacjenta, gdy zdejmujemy aparat i porównujemy fotografie wykonane przed i po leczeniu. Gdy słyszę „To chyba nie moje zęby”, wiem, że udało mi się osiągnąć coś niezwykłego! Pozdrawiam serdecznie moich pacjentów i zapraszam do gabinetu NORMAN DENTAL CENTER na Greenpoincie wszystkich, którzy cenią sobie zdrowie i piękny uśmiech. W przypadku pytań proszę o kontakt:

Ortodonta - Dagmara Sperling, DDS Norman Dental Center 98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 tel: 718-389-6666 www.normandentalcenter.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

www.unitedpolesfcu.com

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

67

United Poles Federal Credit Union

Korzystne pożyczki dla Polonii w stanach NJ, NY, PA i CT

Oferujemy pożyczki hipoteczne we wszystkich stanach z ułatwionym procesem składania podania. O pożyczkę można także ubiegać się przez internet! Szczególnie zapraszamy Polonię ze stanów: NJ, NY, PA, CT.

W

United Poles FCU pragniemy pomóc naszym członkom osiągnąć sukces finansowy. Jedynym na to sposobem jest poznanie ich indywidualnej sytuacji finansowej. Oprocentowanie opublikowane na naszym portalu internetowym jest najniższym oferowanym przez naszą Unię. Osoby, które nie zakwalifikują się na te warunki, mogą otrzymać od nas ofertę pożyczki wyżej oprocentowanej lub na innych warunkach. Głównym decydującym czynnikiem jest tutaj punktacja kredytowa i historia spłat w przeszłości. Zachęcamy wszystkich członków do konsultowania się z nami, jeśli chodzi o historię kredytową, żeby umożliwić nam dobranie najbardziej dla nich korzystnej oferty i zaoszczędzenie pieniędzy z miesiąca na miesiąc. Oprocentowanie pożyczek samochodowych, personalnych i wakacyjnych/świątecznych może być niższe dla członków, którzy zakwalifikują się do naszego Programu Lojalnego Klienta. Program Lojalnego Klienta udostępnia rabaty na pożyczkach za używanie innych usług United Poles FCU. Członkowie otrzymają następujące rabaty:

• Specjalna oferta dla nowych członków: 0.50% rabatu z oprocentowania na pożyczkę personalną, zabezpieczoną czy samochodową, przez pierwsze 30 dni od założenia konta • Dla obecnych klientów: 0.01% zniżki za każdy rok członkostwa w naszej Unii • 0.25% zniżki w oprocentowaniu za automatyczną miesięczną spłatę pożyczki • 0.10% zniżki w oprocentowaniu za używanie United Poles FCU konta czekowego, karty debetowej VISA FlexDebit, direct deposit, Bill Payer, Home Banking, lokat terminowych, konta Money Market lub konta emerytalnego do maksymalnej zniżki 0.50% Przy pożyczkach hipotecznych te rabaty nie są stosowane, ale na nowe pożyczki hipoteczne na zakup czy przefinansowanie domu United Poles FCU pokryje $250 z kosztów closing’u każdemu klientowi, który przeniesie do nas $20,000 nowego depozytu lub przeniesie do nas swoje konto czekowe z direct deposit.

POŻYCZKI HIPOTECZNE

Kupno domu to jedna z najpoważniejszych decyzji finansowych. Zostań właścicielem domu i złóż aplikację na pożyczkę w UPFCU. Możesz zabezpieczyć swój majątek, skorzystać z benefitów podatkowych oraz- co najważniejsze- mieć satysfakcję z bycia właścicielem nieruchomości. Kupno pierwszego domu może być stresujące. Wytłumaczymy Ci terminy, których nie rozumiesz i pomożemy z pożyczką krok po kroku. Aby Ci pomóc rozpocząć cały proces, musisz wiedzieć: • NOWOŚĆ: pożyczki z niższą zaliczką! Dostępne pożyczki z punktami (jeśli ktoś chce sobie wykupić obniżony procent). Pożyczki wydawane są we wszystkich stanach Ameryki. Ułatwiony proces składania podania także przez internet • Na jaką cenę domu Cię stać? Rata miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego nie może przekraczać 26% miesięcznych dochodów. • Zaliczka - w UPFCU oferujemy konwencjonalne pożyczki hipoteczne, co oznacza że zaliczka musi wynosić 20% bez potrzeby dodatkowego ubezpieczenia - Private Mortgage Insurance (PMI). Dla kwalifikujących się osób zakupujących nieruchomość pierwszy raz zaliczka jest obniżona do 10% z ubezpieczeniem PMI • Koszty zamknięcia kupna nieruchomości (closing), które zawierają: opłaty adwokata, historię nieruchomości, opłatę za mapę geodezyjną, ubezpieczenie, podatki oraz opłaty rejestracyjne mogą dochodzić do 6% kredytu hipotecznego. Z naszą Unią Kredytową opłaty te są dużo mniejsze, oszczędzają tysiące dolarów.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


68

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Korzyści: • Różnorodne opcje oprocentowania (stałe oraz zmienne oprocentowania od 10 do 30 lat). • Łatwy i dogodny proces. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami pod numerem 1-866-441-9703.

POŻYCZKI POD ZASTAW HIPOTEKI

Czy potrzebujesz gotówkę aby odnowić kuchnię? Istnieje mnóstwo możliwości dzięki dogodnym warunkom naszej pożyczki pod zastaw hipoteki (home equity). Nasza pożyczka home equity to druga pożyczka hipoteczna dostępna pod zastaw już istniejącej. Suma pożyczki jest określona poprzez obliczenie różnicy między wyceną domu a sumą pożyczki hipotecznej. Pożyczki pod zastaw hipoteki pomogą Ci w odnowie mieszkania, konsolidacji zadłużeń, wydatków medycznych oraz wydatków na edukację. Korzyści: • Różnorodne opcje oprocentowania. • Łatwy i dogodny proces. • Maksymalny czas spłacania pożyczki 180 miesięcy • Bez kosztów dla klienta na pożyczki nie przekraczające $50,000. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami pod numerem 1-800-333-7713 lub wyślij wiadomość na email: info@up-fcu.com.

POŻYCZKI NA SAMOCHODY

Czy chciałbyś kupić samochód? Unia Kredytowa oferuje niskie oprocentowania na pożyczki samochodowe co sprawi że posiadanie samochodu lub SUV Twoich marzeń stanie się faktem. Możesz także wybrać plan spłat odpowiedni dla Ciebie. W zależności od Twojego stylu życia możesz mieć więcej niż jedną pożyczkę samochodową. • Niskie, stałe oprocentowania • Spłaty do 84 miesięcy na pożyczki na nowe auta o wartości powyżej $30,000 • Finansujemy do 100% pożyczki (tylko przy zakupie ubezpieczenia GAP Plus protection zakupionego w United Poles FCU) • Raty pożyczki mogą być płacone automatycznie z konta oszczędnościowego lub czekowego

• Opcja spłaty rat - zawsze możesz dokonywać spłaty większych rat bez opłat karnych.

POŻYCZKI NA AUTA BIZNESOWE

Jesteś właścicielem małego biznesu? Potrzebujesz sfinansować auto? Limuzynę? Ciężarówkę czy przyczepę? Albo inny pojazd do użycia w biznesie? Nie szukaj dalej! My jesteśmy partnerem dla Ciebie! • Pożycz do $50,000, ale nie więcej niż 80% wartości pojazdu • Maksymalny okres spłat na pojazdy używane (nie starsze niż 5-letnie) 60 miesięcy • Maksymalny okres spłat na pojazdy nowe - 72 miesiące • Oprocentowanie już od 5.99% APR

POŻYCZKI NA POJAZDY SPORTOWE

Marzysz o łódce? A może o jet ski? Czy motocyklu lub ATV czy nawet snowmobile? Nie jesteś pewien, jak sfinansować taki zakup? Nie szukaj dalej! Możemy to sfinansować. • Pożycz do $30,000, ale nie więcej niż 90% wartości pojazdu • Maksymalny okres spłat 60 miesięcy • Oprocentowanie już od 4.99% APR

POŻYCZKI PERSONALNE

Czy borykasz się z wydatkami, które zaistniały nie planowane? Nie martw się; możesz zawsze złożyć aplikację na pożyczkę personalną. Gwarantujemy szybkie rozpatrzenie aplikacji. Mimo to, że ciężko pracujesz nie gwarantuje to, że będziesz miał w zasięgu dodatkowe pieniądze potrzebne na ekstra wydatki, takie jak wakacje, edukację dziecka, większe wydatki osobiste, wydatki przy odnawianiu mieszkania lub wydatki przy wypadkach osobistych. Jeśli masz wysoko oprocentowane karty kredytowe w innych bankach, pożyczka personalna z niskim oprocentowaniem może okazać się najlepszą alternatywą aby pozbyć się kredytów. Maksimum pożyczki personalnej to $20,000. Oferujemy także pożyczki zabezpieczone własnym wkładem pieniędzy znajdujących się na koncie lub lokacie terminowej.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

• Niskie oraz stałe oprocentowanie • Możliwość spłat do 60 miesięcy • Pożyczki do maksimum $20,000 (pożyczki personalne o wysokości ponad $5,000 wymagają żyranta) • 20% sumy pożyczki musi znajdywać się na koncie oszczędnościowym dopóki pożyczka nie zostanie spłacona jako zabezpieczenie • Raty pożyczki mogą być płacone automatycznie z konta oszczędnościowego lub czekowego • Opcja spłaty rat - zawsze możesz dokonywać spłaty większych rat bez opłat karnych.

PRYWATNE POŻYCZKI STUDENCKIE-

cuSchool cuGrad (konsolidacyjne) Zaprojektowane tak, aby spełnić Twoje potrzeby edukacyjne. Dogodne oprocentowanie może być jeszcze zmniejszone pod warunkiem, że student ma dobre stopnie. Pożyczka może być wykorzystana na kwalifikujące się wydatki takie jak: zapłatę czesnego, opłacenie akademiku, książek, komputera, wydatków na program „study abroad” lub kosztów nauki za lata wcześniejsze. Możesz pożyczyć już od $2,000 do pełnego pokrycia za studia za rok akademicki, aż do maksymalnej kwoty $120.000 za studia licencjackie (undergraduate) lub $160,000 za studia absolwenckie (graduate). Wkrótce pożyczki konsolidacyjne ze stałym oprocentowaniem na 5 lub 10 lat.

www.unitedpolesfcu.com

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

69

w swój dom, w którym mieszkają. Jeśli jesteś właścicielem domu i zastanawiasz się nad wymianą dachu, pieca, okien, itp. Chcesz żyć bardziej ekologicznie i zaoszczędzić na rachunkach za gaz czy prąd? Możemy Ci pomóc sfinansować te „zielone” inwestycje. Złóż aplikację na pożyczkę i zacznij pracować z certyfikowanym wykonawcą, aby obniżyć swoje miesięczne rachunki.

POŻYCZKI ŚWIĄTECZNE WAKACYJNE

Unia Kredytowa oferuje pożyczki świąteczne - wakacyjne do wysokości $3,000 oraz maksimum 9 miesięcy. Jeśli planujesz wyjechać na wakacje lub potrzebujesz gotówki na święta, pożyczka świąteczna\wakacyjna jest najlepszą ofertą, dlatego skorzystaj z niej już dziś! Złóż aplikację osobiście w jednym z naszych oddziałów lub przez internet. • Pożyczki na 9.00 APR* * APR=Annual Percentage Rate. Oprocentowanie może ulec zmianie. Skontaktuj się z Unią Kredytową aby uzyskać szczegółowe informacje.

ZAPRASZAMY Wstąp do Unii Kredytowej, zapytaj o inne oferty promocyjne. Dowiedzieć się więcej o serwisach finansowych dostępnych dla naszych członków:

• Bez dodatkowych opłat dla wszystkich pożyczek studenckich • Konkurencyjne oprocentowania, a przy dobrych ocenach, możliwość otrzymania jeszcze niższych • Możliwość redukcji stopy procentowej o 1% po spłaceniu 10% pożyczki • Możliwość anulowania pożyczki w ciągu pierwszych 30 dni bez opłat karnych lub odsetek • Możliwość zwolnienia żyranta pożyczki, jeśli student dokona co najmniej 24 terminowych spłat i spełnia minimum wymagań pożyczkowych • Jeśli już ukończyłeś szkołę wyższą, skonsoliduj spłaty pożyczki z nami. Refinansowanie i konsolidacja już od $7,500 aż do $125,000 za prywatne studia licencjackie lub $175,000 za studia absolwenckie. Wybierz pomiędzy spłatą tylko odsetek do pierwszych 4 lat lub standardowym poziomem spłat

ZIELONE POŻYCZKI

Pożyczki „zielone” oferowane są na stan NJ. Są to pożyczki na 0% APR do $10,000 i na 4.99% APR do $15,000 dla członków naszej Unii, którzy pragną sfinansować „zielone” inwestycje

1161 W Saint Georges Avenue Linden, NJ 07036 tel: 908-523-0008 fax: 908-523-1790 412 New Brunswick Avenue Perth Amboy, NJ 08861 tel: 732-442-5648 fax: 732-442-1443 Telefon: 1-800-333-7713 www.UnitedPolesFCU.com Wszystkie konta są ubezpieczone do co najmniej $250,000 przez Federalną Administrację Unii Kredytowych (NCUA). NMLS ID # 464203

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


70

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Michael Musa-Obregon, Esq.

Obrona przed deportacją i inne sprawy emigracyjne

Zespół prawników naszej kancelarii Musa-Obregon & Associates zapewnia najwyższej jakości reprezentację prawną dla klientów we wszystkich sprawach dotyczących prawa emigracyjnego, w tym też w obronie przed deportacją.

P

osiadamy 50. letnie doświadczenie i jesteśmy zaznajomieni ze wszystkimi aspektami prawa emigracyjnego. Skutecznie poruszamy się w kompleksowym systemie prawa federalnego, aby pomóc naszym klientom rozwiązać ich problemy emigracyjne. Nasz wielokulturowy zespół pracowników świadczy usługi w kilku językach, w tym w języku polskim, rosyjskim, słowackim, hiszpańskim, portugalskim, arabskim, hebrajskim, francuskim, kreolskim, haitańskim oraz w kilku językach Nigerii. Daje nam to możliwość pomocy klientom, którzy pochodzą z różnych zakątków świata i różnych kultur. Ponadto zapewnia to lepsze zrozumienie problemu klienta niezależnie od kwestii prawnych, które jego dotyczą. Szczególnie jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom we wszystkich rodzajach spraw emigarcyjno-karnych, w tym w sprawach karnych deportacji lub aresztowań emigracyjnych. Oczywiście możemy również pomóc w innych sprawach emigracyjnych, jak kwestia naturalizacji, wiz emigracyjnych przez pracę, wiz narzeczeńskich, naturalizacji, obywatelstwa, azylu, apelacji czy wiz nieemigracyjnych.

Oferuje on około 140,000 takich wiz rocznie. Jeśli więc się kwalifikujesz na zatrudnienie oparte o taką wizę, możesz zaoszczędzić sobie wiele czasu oraz stresu i radykalnie zmienić swoją przyszłość na lepszą. Tak więc weź swoją przyszłość w swoje ręce, kontaktując się z profesjonalnym pełnomocnikiem naszej firmy, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do takiej wizy. Istnieje pięć głównych kategorii, w jakich możesz się ubiegać o wizę na legalną pracę w USA. Kategorie te są następujące:

Ponad 50. letnie doświadczenie, zawsze po twojej stronie Zdajemy sobie sprawę, że jednym z najbardziej wrażliwych tematów, z którym się spotykamy w naszej pracy jest ten, który dotyczy separacji klienta z jego rodziną. Jeśli chcesz stać się obywatelem lub stałym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych i zamieszkać razem lub blisko członków swojej rodziny, to najważniejsze jest to, aby zaangażował się w ten proces adwokat z naszej firmy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie prawa emigracyjnego, będziemy mogli pomóc Ci w tym procesie. Znamy najbardziej skuteczne sposoby, które pomogą rozwiązać twoją sytuację i zrobimy wszystko co możemy, aby pomóc Ci osiągnąć ten cel. Na przykład jeśli jesteś zatrudniony na terenie Stanów Zjednoczonych możesz kwalifikować się do jednej z kategorii zatrudnienia w oparciu, o którą możesz zacząć starać się o wizę emigracyjną. Wizy te są wydawane co roku przez rząd USA.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Musa Obregon SPRAWY EMIGRACYJNE I KARNE & ASSOCIATES

NY: 718-926-0802 • NJ: 973-725-9062 MÓWIMY PO POLSKU

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

71

• Kategoria I: PRACOWNICY PRIORYTETOWI • Kategoria II: PROFESJONALIŚCI Z WYSOKIMI STOPNIAMI NAUKOWYMI I O SZCZEGÓLNYCH UZDOLNIENIACH • Kategoria III: WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY, SPECJALIŚCI I NIEWYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY • Kategoria IV: SPECJALNI EMIGRANCI • Kategoria V: INWESTORZY - EMIGRANCI Aby dowiedzieć się, czy jesteś uprawniony do którejkolwiek kategorii, ważne jest aby skontaktować się z prawnikiem emigracyjnym firmy Musa-Obregon & Associates. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do połączenia ciebie z twoją rodziną, dzięki czemu będziecie mogli sobie nawzajem pomagać i wspierać w życiu. Nasza kancelaria oferuje pełny zakres usług, aby osiągnąć założone cele spraw emigracyjnych, od wstępnej konsultacji, aż do momentu pomyślnego zakończenia państwa sprawy.

Adwokat emigracyjny: obrona przed deportacją, wizy, obywatelstwo, odwołania, azyl W ciągu ostatniej dekady nastąpił zwiększony nacisk ze strony władz federalnych na osoby, które są w USA nielegalnie i którym wygasła już wiza lub pracującym w tym kraju bez dokumentów. Kiedy ICE (Immigration and Customs Enforcement) zaczyna interesować się taką osobą i przetrzymuje ją, istnieje realna groźba deportacji z kraju i wtedy człowiek nie jest w stanie pracować, żyć i dzielić swoje życie ze swoją rodziną w USA. Nasz zespół prawny ma doświadczenie w szybkim poprowadzeniu każdej tego typu sprawy celem obrony przed deportacją i rozumie pilną potrzebę i konieczność szybkiej i skutecznej pomocy dla osoby zagrożonej wydaleniem z USA. Nasi prawnicy są specjalizują się w reprezentowaniu tych, którzy zostali złapani w sieci Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiele z tych przypadków związanych jest z karnymi zarzutami, które następnie doprowadziły do groźby deportacji. W rzeczywistości setki tysięcy osób zostało deportowanych z USA w ostatniej dekadzie, wielu z nich z powodu kryminalnych oskarżeń. Założyciel naszej firmy, adwokat Michael Musa-Obregon, były prokurator karny ze stanu Nowy Jork, ma duże doświadcze-

niem w zakresie federalnej i stanowej obrony w sprawach karnych, emigracyjnych, polityki obrony i deportacji.

Dlaczego wynająć prawnika emigracyjnego z naszej firmy? Wiele spraw emigracyjnych będzie wymagać nie tylko wykwalifikowanej pomocy adwokata emigracyjnego, ale wysoko wykwalifikowanego karnego obrońcy. W takich przypadkach nasz prawnik emigracyjny ma kwalifikacje i udokumentowane wygrane w obu dziedzinach prawa. Nasza podwójna reprezentacja emigracyjno-karna pozwala osobom oskarżanym w obu sądach: federalnym i stanowym mieć jednego prawnika, który może zarządzać na obydwu obszarach prawnych i to ze znaczącą korzyścią dla tych osób. Dzięki prawnikowi, który jest po twojej stronie i który rozumie obie kwestie emigracyjne, i że prawo karne będzie miało wpływ na twoją sprawę emigracyjną, będziesz mógł mieć pewność, iż twoja sprawa będzie prowadzona w twoim najlepszym interesie. Wierzymy, że zasługujesz na najlepszą reprezentację prawną, gdy trzeba rozwiązać skomplikowane problemy prawa emigracyjnego. Mamy duże doświadczenie w ocenie twojej sytuacji emigracyjnej i wyjaśnimy szczegółowo w jaki sposób będziemy prowadzić twoją sprawę, aby uzyskać jej szybkie i skuteczne rozwiązanie. Możemy reprezentować klientów w każdej sprawie prawa emigracyjnego. Nie zmarnuj tej szansy! Kiedy twoja przyszłość jest w niebezpieczeństwie, po prostu natychmiast zadzwoń do nas i pozwól nam zacząć walczyć o Ciebie. Jesteśmy też do dyspozycji Państwa w sprawach emigracyjnych ze stanu NJ.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

MICHAEL MUSA-OBREGON & ASSOCIATES - SPRAWY EMIGRACYJNE QUEENS 55-21 69th Street Maspeth, NY 11378 tel: 718-926-0802

MANHATTAN 757 Third Avenue 20th Floor New York, NY 10022 tel: 718-926-0802

WHITE PLAINS 199 Main Street Suite 709 White Plains, NY 10601 tel: 718-926-0802

NEW JERSEY Peter Kapitonov, Esq.

Attorney in Charge NJ Office

2125 Center Ave, Suite 402 Fort Lee, NJ 07424

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


72

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Jarek Szczyglak

Legalny wyjazd z Polski na naukę do USA czyli wiza studencka F-1

OPMI od wielu lat oferuje szereg różnych kursów przygotowujących młodych imigrantów do życia w USA. Wśród nich największą popularnością cieszy się English School (ESL Program) - kurs języka angielskiego połączony z możliwością otrzymania wizy studenckiej F-1 - na legalny wyjazd z Polski na naukę do USA.

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WIZA F-1, FORMA I-20

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w realizacji Twoich planów na przyszłość, rozpoczęciu nauki i zdobywaniu doświadczeń w najciekawszych miejscach Nowego Jorku Wszystkie osoby (bez względu na wiek) które chcą rozpocząć naukę w USA muszą uzyskać Wizę F-1 (studencka) i I-20 form. Osoby te mogą aplikować zza granicy lub bezpośrednio przebywając na terenie Stanów Zjednoczonych co następnie daje możliwość korzystania z programu ESL - English as Second Language. Nasz serwis oprócz wykonywania dokumentów wizowych F-1 i I-20 form zajmuje się również zmianą statusu na F-1 (jeśli posiadasz inny). Jeśli straciłeś status F-1 również zajmiemy się jego przywróceniem. Przeprowadzamy transfery pomiędzy szkołami. Ponad to odbierzemy Cię z lotniska i pomożemy w znalezieniu mieszkania. Dzięki naszym programom non-native speakers of English chcemy abyście mieli możliwość głębszego zrozumienia własnej kultury, a także innych kultur w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Studenci będą uczyć się wzmacniać swoją pozycję poprzez różne kryteria myślenia, refleksji i działania, aby przekształcać społeczeństwo na lepsze. Kursy w OPMI English School dostosowane są do indywidualnych potrzeb studenta. Zorganizowane są tak, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni poziom nauczania języka jak i czas trwania kursu. Zajęcia nauki języka angielskiego oferowane są od poziomu dla początkujących aż do kursów bardzo zaawansowanych. Zajęcia odbywają się w tygodniu i w weekendy. OPMI znajduję się w sercu dolnego Manhattanu, z bardzo dobrym dojazdem z każdego miejsca w Nowym Jorku (subway A, C, E, 2, 3, 4, 5, 6, R, J) lub z New Jersey (Path Train). Program nauki języka dla nowych imigrantów prowadzony jest w trybie przyspieszonym. Szkoła pomaga nowym imigrantom nie tylko w nauce, ale również w dostosowaniu się do nowego środowiska i kultury amerykańskiej.

Wizją Programu ESL jest promowanie korzyści płynących z uczenia się języka angielskiego, nie tylko poprzez regularne zajęcia w klasach, ale też poprzez branie udziału w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych. Tak więc studenci, dla których angielski nie jest głównym językiem rozwijają w programie ESL głębsze zrozumienie kultur z całego świata. Szkoła oferuje profesjonalną pomoc w uzyskaniu wizy studenckiej F-1. Jest zatwierdzona przez USCIS do wydawania formularza I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant F-1 student status) niezbędnego do uzyskania wizy F-1. Bez I-20 nie można ubiegać się o wizę F-1.

Kto może aplikować na wizę studencką F-1? O wizę F-1 może ubiegać się dosłownie każdy obcokrajowiec. Nie trzeba być aktualnie studentem żadnej uczelni, aby ubiegać się o wizę/status studenta w USA.

Czym jest wiza F-1? W Stanach Zjednoczonych, wizy F są rodzajem nieimigracyjnych wiz studenckich, które umożliwiają obcokrajowcom kształcić się, prowadzić badania naukowe lub programy nauki języka angielskiego. • F-1 wizy są dla studentów studiów stacjonarnych. • F-2 wizy są dla małżonków i dzieci. Te są technicznie zwane „na utrzymaniu”.

Co to jest I-20 form? Formularz I-20 jest to certyfikat uprawniający do nieimigracyjnej wizy studenckiej F-1. Dokument ten jest wystawiany przez placówkę w której dany student będzie realizował swój program nauczania.

Co to jest program ESL ESL: „English as a Second Language” Angielski jako drugi język. Programy nauczania prowadzone przez lektorów anglojęzycznych dla obywateli innych narodowości. Innymi słowy jest to nazwa programu dla studentów z poza USA którzy chcą szlifować znajomość języka angielskiego w USA.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

Jaki jest przedział wiekowy, aby uzyskać wizę studencką F-1? Ubiegając się o wizę F-1 trzeba mieć ukończone 15 lat. Nie ma określonej górnej granicy wieku.

Jak długo można przebywać na terenie USA na wizie studenckiej F-1? Maksymalny czas pobytu na wizie F-1 to 10 lat. Są jednak opcje przedłużenia tego limitu.

Korzyści z pobytu w USA na wizie studenckiej F-1

PROFESJONALISTÓW 73 WYPADKI PORADY Professional Advice OD CZEGO WIĘC ZACZĄĆ, CZYLI JAK UZYSKAĆ FORMĘ I-20?

Wysłać wszystkie dokumenty przez email w formacie PDF. Oto wymagane dokumenty: • Kopia paszportu • Wyciąg z banku (minimum musi być na koncie $12,000) • Jeżeli nie ma się danej kwoty na koncie można mieć sponsora, wtedy wymagany jest wyciąg z banku sponsora oraz list z jego podpisem potwierdzający, że dana osoba jest sponsorem • Dyplom z ukończonej szkoły

F-1 Visa lub status pozwala na wjazd do Stanów Zjednoczonych jako student w pełnym wymiarze czasu w akredytowanych placówkach językowych, uczelniach, uniwersytetach, seminariach, akademikach, liceach i innych instytucjach powiązanych z programem ESL. • Możesz ubiegać się o amerykańskie prawo jazdy. • Możliwość otrzymywania Social Security (SS) numer po 6 miesiącach nauki. • Odkrywanie nowych rynków pracy, jak również rozwój intelektualny. • Różne programy dostępne dla studentów F-1 do poszukiwania pracy. • Zdobywanie międzynarodowych kontaktów.

Wizyta w konsulacie USA

Co to jest CPT?

Wyjazd do USA

Curricular Practical Training: Program szkolenia praktycznego (CPT) jest to tymczasowe zezwolenie na praktykę / staż na wizie F-1 dla studentów zagranicznych w USA i jednocześnie studiowanie na uczelni lub prowadzenie programu na poziomie zawodowym np. kursy biznesowe, grafika komputerowa, itp.

Co to jest OPT? Optional Practical Training: Jest to autoryzacja/ pozwolenie na pracę dla studentów zagranicznych w USA na wizie F-1.

Co to jest USCIS? United States Citizenship and Immigration Services: Jest to urząd imigracyjny do którego wysyłany jest wniosek o przyznanie wizy studenckiej F-1. Poniżej przedstawiamy w punktach proces, jak szkoła pomaga w uzyskaniu wizy F-1 dla osób spoza USA, w tym z Polski.

Po otrzymaniu I-20 umawiamy się na wizytę w konsulacie USA w Polsce. Musimy zapłacić SEVIS Fee ($200) przez internet: www.FMJFee.com. Najczęściej to tak wygląda, że pobieramy pieniądze od danej osoby i robimy tę wpłatę online.

Wymagane dokumenty w konsulacie: • Forma I-20 • Ważny paszport, opłata za wizytę w konsulacie • Potwierdzenie opłaty SEVIS • Wyciąg z banku swój lub sponsora

• Powinno się wyjechać nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. • Żeby utrzymać legalnie wizę F-1 trzeba mieć ważną formę I-20, którą można odnawiać co roku po okazaniu nowego wyciągu z banku. • Na wizie F-1 można pracować do 20 godzin tygodniowo oraz ubiegać się o prawo jazdy i Social Security

A jak zmienić wizę na status studenta F-1? • Trzeba być legalnie w USA • Złożyć podanie w szkole o I-20 Jak uzyskać formę I-20 na terenie USA? Trzeba przynieść do nas do szkoły takie dokumenty jak: • Kopię paszportu • I-94 • Oficjalny dyplom z ostatniej szkoły

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


74

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

• List (kilka zdań) o planach na przyszłość po ukończeniu szkoły • Bank Statement z 3 miesięczną historią wpłat i wypłat, na kącie musi być minimum $12,000 • Affidavit of support (w wypadku posiadania własnego konta, na którym znajduje się jedna z powyższych kwot, affidavit of support nie wymagane) Status można zmienić nie wcześniej jak 90 dni po przylocie do USA. Na status F-1 czeka się od 3 do 6 miesięcy lub w niektórych przypadkach dłużej, w czasie oczekiwania jest się legalnie na terenie USA.

Re-instatement - przywrócenie statusu F-1 Kwalifikują się do tego osoby, które zostały wyrzucone przez daną szkołę i utraciły status F-1.

Jak uzyskać status F-1 z powrotem? Trzeba przynieść do mnie do szkoły takie dokumenty jak: • Kopię paszportu • I-94 • “Transfer form” ze szkoły, która skasowała Państwu status • Oficjalny dyplom z ostatniej szkoły • List (kilka zdań) dlaczego Państwo zostali wyrzuceni z danej szkoły, czyli jaki był powód • Bank Statement z 3 miesięczną historią wpłat i wypłat, na koncie musi być minimum $12,000 • Affidavit of Support (w wypadku posiadania własnego konta, na którym znajduje się jedna z powyższych kwot, Affidavit of Support nie jest wymagane)

INNE PROGRAMY I KURSY BIZNESOWE • Rachunkowość • Grafika komputerowa • Ekonomia • Informatyka • Finanse • Przemysł • Psychologia • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Zarządzanie przedsiębiorstwem • Zarządzanie i marketing • Marketing cyfrowy NOWY! • Marketing międzynarodowy • Nieruchomości • Nieruchomości inwestycyjne - NOWY!

MEDYCZNE • Technologia chirurgiczna • Terapia dróg oddechowych - NOWY!

• Asystent medyczny • Stomatologia • Służba zdrowia - NOWY! • Doradztwo uzależnień • Technik farmacji • Administracja opieki zdrowotnej • Rozliczenia medyczne - NOWY!

KURSY JĘZYKOWE • Gramatyka • Czytanie • Słownictwo • Słuchanie • Wymowa • Slang / Idiomy • Lekcje prywatne

COLLEGES • Associate degree • Bachelor degree • Master degree

Oprócz programu ESL, nauki języka angielskiego oferujemy też inne kursy, ponieważ ściśle współpracujemy z najlepszymi instytucjami edukacyjnymi w Nowym Jorku. Oto one: A tak o szkole mówi jeden z nauczycieli OPMI, Artur Ujazdowski: - W OPMI pracuję jako nauczyciel języka angielskiego już od prawie dwudziestu lat. Praca w OPMI daje dużo satysfakcji, zwłaszcza, że nasi studenci są żywo zainteresowani językiem angielskim” - mówi Artur. - Prowadzę zajęcia w trzech grupach, od początkującej do bardzo zaawansowanej. Podczas zajęć staram się używać multimediów, wprowadzając do nauki gry i zabawy, często wykorzystując pracę w parach, dbając o to, żeby studenci jak najwięcej mówili, bowiem komunikatywność w języku angielskim to nasz najważniejszy cel - dodaje. - Podstawą lekcji są zwroty z języka codziennego, oraz bardzo ważne w języku angielskim idiomy. Oczywiście nauka obejmuje akademicki język angielski, ważny w dalszej edukacji, jak i w życiu codziennym. Moim głównym mottem jest uczyć wedle zasady, że podstawowe reguły gramatyki i szeroki wachlarz słownictwa zawsze się przydadzą, czy to na użytek życia codziennego, czy kariery akademickiej. - Zapraszam zainteresowanych nauką języka angielskiego do naszej szkoły. Oprócz nauki wielu studentów korzysta z oferty pomocy w uzyskaniu wizy studenckiej, która jest niezbędna dla przyjezdnych do rozpoczęcia, kontynuacji i zdobycia dyplomu w naszej szkole. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt. Można dzwonić w godzinach 10:00 am - 5:30 pm lub pisać na e-mail.

JAREK SZCZYGLAK

ESL Coordinator Director of Student Life 116 John Street 2nd Floor New York, NY 10038 Tel: 212-269-4000 ext. 123 Fax: 212-269-9070 www.opmi.edu, js@opmi.edu

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

75

Zoni Language Centers

Naucz się mówić po angielsku w World Class Zoni Language Centers MANHATTAN, NOWY JORK, USA

Nowy Jork jest światowym centrum finansowym, kulturalnym, mody i sztuki oraz edukacji, co czyni z niego idealne miejsce do nauki języka angielskiego i korzystania ze wszystkiego co miasto ma do zaoferowania. Nasza szkoła na Manhattanie położona jest w pobliżu środków komunikacji miejskiej, gdzie łączą się wszystkie linie metra i autobusowe. Nasza szkoła znajduje się tuż obok Empire State Building i kilka kroków od Times Square. Relaksuj się w niezliczonych kawiarniach i restauracjach w SoHo, lub zobacz koncert w jednym z parków. W Nowym Jorku nikt nie będzie się nudził, to miasto ma wiele do zaoferowania dla każdego, bez względu na wiek. Ważnym czynnikiem, który wskazuje na Zoni jako najlepszej szkoły do nauki języka angielskiego jest różnorodność i liczba kursów jakie oferujemy. Nasz popularny intensywny kurs angielskiego (Intensive English Program - IEP) szybko i skutecznie pomoże poprawić zdolności posługiwania się angielskim. Dla wszystkich, którzy planują rozpocząć studia na amerykańskich uczelniach proponujemy kursy przygotowujące do napisania TOEFL. Oferujemy zajęcia biznesowego angielskiego dla tych, którzy studiują lub pracują w biznesie. Oprócz nauki angielskiego uczniowie Zoni mogą brać udział w licznych imprezach szkolnych i poza szkolnych, w organizowanych wycieczkach do innych miast (do Filadelfii, Waszyngtonu i Bostonu).

POZNAJ ZONI

Zróżnicowana grupa studentów, wieloletnie doświadczenie w nauce języka angielskiego poparte sprawdzonym programem nauczania oraz najbardziej ekscytujące anglojęzyczne miasta świata. Zoni Language Centers ma szkoły w Nowym Jorku, Miami Beach, Vancouver w Kanadzie i w Londynie, UK. Nasi studenci uczą się angielskiego, a jednocześnie mają możliwość poznania tych niesamowitych miast! Nasz bardzo przyjazny i pomocny personel pomoże wybrać idealny kurs dla Ciebie, bez względu na to czy szukasz kursu, który pozwoli na rozwój podstawowych umiejętności komunikacji w języku angielskim, czy uczysz się angielskiego już jakiś czas i szukasz możliwości ćwiczenia konkretnych umiejętności.

ZONI OFERUJE...

• możliwość wyboru z ponad 20 różnych kursów, m.in. ESL, biznesowy angielski, kurs przygotowujący do napisania egzaminu TOEFL, ogólny intensywny kurs języka angielskiego, amerykańska kultura w mediach i wiele więcej! • jedne z najbardziej przystępnych cen na rynku szkół ESL • kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach znajomości języka, od początkujących do zaawansowanych • szereg imprez na terenie szkoły i zajęcia pozaszkolne, w tym wycieczki, podczas których można poznać ludzi z całego świata i nawiązać nowe przyjaźnie • wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, większość z nich ma doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w innych krajach • niewielkie grupy, w których każdy będzie miał okazję rzeczywiście ćwiczyć angielski • dostęp do nowoczesnych pracowni komputerowych, aby odrabiać prace domowe i praktykować swój angielski (lub po prostu sprawdzić co się dzieje na Facebooku!) Doświadczeni i pomocni nauczyciele, personel administracyjny i różnorodność kulturowa studentów z całego świata, to i wiele więcej znajdziecie w Zoni!

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


76

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PROGRAMY I KURSY

• Premium Intensive English Program (IEP) • Semi-intensive English Programs - Semi-intensive English Program • Cambridge Preparation Kurs przygotowujący do napisania egzaminu Cambridge ESOL (NY) • TOEFL Preparation Kurs przygotowujący do napisania egzaminu TOEFL (Nowy Jork) • IELTS Preparation-IELTS (International English Language Testing System) • ESL for Business Ten kurs dla osób ze średnio-zaawansowanym i zaawansowanym angielskim • Academic Pathway Program Ogólny kursy języka angielskiego (intensywne i pół-intensywne) zawierają szeroką gamę programów języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania: początkujący, średnio-zaawansowany, zaawansowany, zaawansowany z nakierowaniem na przygotowanie studiów w amerykańskich szkołach. Wszystkie nasze kursy koncentrują się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, takich jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, integracji struktur gramatycznych, słownictwa i wymowy. Przedmioty do wyboru, takie jak kurs biznesowego angielskiego, akademickie słuchanie i mówienie, akademicka gramatyka czy amerykańska kultura i film kładą nacisk na modelowanie umiejętności i swobody posługiwania się językiem angielskim. Kursy przygotowujące do napisania egzaminów TOEFL iBT, IELTS i Cambridge ESOL ukierunkowane są na przygotowanie uczniów do studiów podyplomowych i kariery zawodowej w USA. Zoni wypracowało wyjątkową metodologię nauczania i podejście do studenta, które umożliwia uczniom nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku angielskim szybko i skutecznie.

ŻYCIE STUDENCKIE

Zoni oferuje przyjazne otoczenie, gdzie można poczuć się jak w domu. Każdego miesiąca organizujemy wiele ekscytujących imprez studenckich, podczas których można nawiązać przyjaźnie ze studentami z całego świata, odkryć nieznane dotąd części miasta. Dla wszystkich, którzy chcą odkryć okoliczne miejsca, gorąco polecamy wycieczki do pobliskich regionów, podczas których jednocześnie będziecie pracować nad swoją znajomością języka angielskiego. Na terenie szkoły organizowanych jest wiele imprez, m.in. coroczny konkurs poezji i konkursy mowy, różnorodnych kulturowych uroczystości, studencki pokaz mody i wiele więcej!

INTENSYWNY OGÓLNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (IEP)

Kurs oferuje naukę języka angielskiego z zastosowaniem metod, które integrują cztery sprawności: mówienie, słuchanie,

czytanie i pisanie. Poszczególne kursy w ramach tych programów kładą nacisk na poprawną wymowę, naukę nowych słówek i praktykowanie mówienia z zastosowaniem poznanych reguł gramatycznych. Poza lekcyjne imprezy (m.in. wycieczki do muzeów i zwiedzanie zabytków, pokazy filmowe) służą mają na celu zwiększenie i pogłębienie znajomości języka angielskiego (na Manhattanie): 4 godziny zajęć dziennie, pięć dni w tygodniu (20 godz tygodniowo).

Program ten oferuje cztery poziomy: I - dla początkujących Kurs zapewnia uczniom podstawowe umiejętności komunikacji i poznawanie zasad gramatyki. Uczniowie uczą się budować proste i złożone zdania, rozwijają znajomość słownictwa, aby móc uczestniczyć w dyskusjach w małych grupach.

II - dla średnio zaawansowanych Kurs rozwijają świadomość uczących się o korelacji gramatyki i znaczenia poszczególnych zwrotów. Studenci mają możliwość uczestniczenia w dyskusjach grupowych i praktykowania języka angielskiego prezentując krótkie przemowy. Rozwijają znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

IV - dla zaawansowanych Kurs rozwija płynność porozumiewania się w języku angielskim w mowie, piśmie, czytaniu i słuchaniu. Studenci uczą się dużej ilości zaawansowanego słownictwa i idiomów, aby pomóc im uczestniczyć w dyskusjach podczas zajęć. Zdobywają solidne umiejętności posługiwania się gramatyką, rozwijają zdolności do reagowania rozumienia ze słuchu i czytania.

Dla zaawansowanych kursy akademickie Kursy te są przeznaczone dla studentów z zaawansowanym angielskim. Nabywają oni odpowiednie umiejętności, aby tworzyć interesujące prezentacje ustne, efektywnie robienie notatek w dynamicznym otoczeniu akademickim, wyrażać siebie dokładnie i prawidłowo w mowie i piśmie, tworzenie esejów i kreatywnego myślenia.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice Aktualne wydarzenia

Kursy te koncentrują się na zintegrowane podejściem do nauki języka angielskiego w celu przygotowania uczniów do podjęcia nauki w amerykańskich szkołach wyższych i owocnej kariery zawodowej.

Kurs ten poprawia umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania i mówienia przy użyciu artykułów prasowych. Ma to na celu naukę analitycznego myślenia i wyrażania swoich opinii na temat wielu aktualnych problemów w kraju i na świecie.

Intensywny kurs nauki poprawnej wymowy i redukcji akcentu

Akademickie słownictwo I & II

Zajęcia odbywają się w multimedialnej pracowni komputerowej, aby pomóc studentom w nauce poprawnej wymowy i zredukowaniu akcentu, dając im możliwość słuchania i powtarzania dźwięków, rytmu i intonacji. Dialogi z amerykańskich filmów i piosenek są analizowane, pozwala to na zapoznanie się z rzeczywistymi przykładami z życia codziennego. Uczniowie nagrywają własne wypowiedzi na komputerach i porównują je z wypowiedziami osoby anglojęzycznej, pozwala to na zidentyfikowanie kluczowych obszarów praktyki i rozwoju zdolności posługiwania się językiem angielskim.

Kurs pomaga studentom rozwijać słownictwo niezbędne dla pomyślnego zdania egzaminu TOEFL, SAT, GRE i innych testów standaryzowanych.

Amerykańska kultura poprzez film

Długość kursu: osiem tygodni, cztery godziny dziennie, pięć dni w tygodniu.

Fakultatywne kursy języka angielskiego Do wyboru są specjalne zajęcia mające na celu uzupełnienie i rozwijanie nauki języka angielskiego. Studenci z zaawansowanym angielskim mają możliwość wyboru tych kursów w celu zwiększenia swoich umiejętności i osiągnięcia płynności w posługiwaniu się językiem angielskim. Kursy te koncentrują się na konkretnych umiejętnościach w ramach przygotowań do podjęcia studiów i możliwości rozwoju zawodowego.

Kurs nauki poprawnej wymowy i redukcji akcentu Kurs kładzie nacisk na praktykowanie umiejętności mówienia i słuchania. Uczniowie rozwijają umiejętność rozumienia i używania języka angielskiego mówionego z dobrą wymową i naturalne brzmiącym akcentem.

Kurs poszerza wiedzę uczniów na temat amerykańskiej kultury za pośrednictwem filmu. Obszerne analizy i dyskusje na podstawie oglądanych w klasie wybranych filmów i ich znaczenia dla amerykańskiej kultury i życia amerykańskiego społeczeństwa. Umiejętności językowe są wzmacniane poprzez naukę idiomów, czasowników frazowych itp., używanych w filmie.

Kurs biznesowego angielskiego (NY) Ten kurs dla osób ze średnio-zaawansowanym i zaawansowanym angielskim, które chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego z przyczyn zawodowych. ESL dla biznesu daje studentom możliwość nauki słownictwa i uczestniczenia w dyskusjach na temat bieżących wydarzeń w świecie biznesu w kraju i za granicą. Program kursu koncentruje się na słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu. Studenci analizują historię sukcesu firm w USA i na całym świecie. Nowy Jork, jedna ze stolic światowego biznesu jest idealnym miejscem do nauki biznesowego angielskiego. Studenci mają możliwość brać udział w wycieczkach do biznesowych dzielnic Nowego Jorku, zwiedzić budynek giełdy nowojorskiej, itp. Długość trwania programu: 12 tygodni, 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu.

NEW YORK

22 West 34th Street New York, NY 10001 tel: 212-736-9000

NEW JERSEY

268 North Broad St, 2nd floor Elizabeth, NJ 07208 tel: 908-436-0900

77

FLORIDA

www.zoni.com NEW JERSEY

5619 Bergenline Avenue West New York, NJ 07093 tel: 201-392-0900

NEW YORK

78-14 Roosevelt Avenue Jackson Heights, NY 11372 tel: 718-565-0900

1434 Collins Ave, 2nd Floor Miami Beach, FL 33139 tel: 305-674-1500

NEW YORK

37-14 Main Street Flushing, NY 11354 tel: 718-886-5858

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


78

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ASA College

Po studiach w ASA College podejmiesz legalną pracę w USA

ASA College oferuje kursy języka angielskiego oraz programy studiów „associate” o profilach: medyczny, biznesowy, informatyczny, kryminalistyczny. ASA College jest upoważniony do rejestrowania studentów międzynarodowych, autoryzowany do wydawania form I-20 a także pomocy w zmianie wiz B1/2, J1, H1 na status studencki F1. College oferuje stypendia w wysokości 50% dla F1 studentów oraz pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie dla osób ze stałym pobytem. Międzynarodowi studenci po zakończonym programie associate w ASA College mają możliwość odbycia rocznych praktyk OPT (Optional Practice Training) - podjęcia legalnej pracy w USA.

Celem ASA College jest przygotowanie studentów na wyzwania dzisiejszego konkurencyjnego rynku pracy. Nie można jednak przeceniać wagi wyższego wykształcenia, gdyż niestety nawet wielu uzdolnionych absolwentów collegów, z dobrym wykształceniem, pracuje poniżej swoich możliwości. ASA posiada programy ułożone w taki sposób, by nadążyć za wciąż szybko zmieniającym się rynkiem pracy.

STYPENDIUM W ASA COLLEGE DLA MIĘDZYNARODOWYCH STUDENTÓW Osoby, które mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 50%: • Studenci na wizie lub statusie F1 • Dyplomaci, przedstawiciele rządu (wiza A) • Inwestorzy i przedsiębiorcy (wiza E) • Organizacje międzynarodowe (wiza G) • Osoby z pozwoleniem na pracę tymczasową (wiza H) • Dziennikarze (wiza I) • Uczestnicy wymiany kulturalno-naukowej (wiza J1) • Pracownicy oddelegowani do oddziału firmy (wiza L) • Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach (wiza O) • Przedstawiciele organizacji religijnych (wiza R) Podczas aplikacji pod uwagę brana jest średnia ocen ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej oraz złożenie wymaganych dokumentów włącznie z krótkim esejem opisującym zainteresowanie wybranym programem. Studenci muszą utrzymać średnią ocen 3.0 aby kwalifikować się na stypendium na kolejne semestry.

WYJĄTKOWOŚĆ PROGRAMU EDUKACYJNEGO W ASA COLLEGE • Dopasowane kierunki studiów do dzisiejszego rynku pracy. Według ASA nauka ma największą wartość kiedy jest połączone z praktyką. Dlatego ASA idzie z postępem i dopasowuje swoje kierunki studiów do dzisiejszego rynku pracy. • Możliwości stażu oraz praktyk w odpowiednich placówkach. • Elastyczny rozkład zajęć, do wyboru zajęcia poranne, popołudniowe, wieczorne i weekendowe. • Nieograniczone, darmowe korepetycje dostępne w Learning Center. • Niewielkie klasy, tak aby każdy student mógł otrzymać indywidualną uwagę • Bezpłatne dokształcanie do końca życia. Aby zagwarantować, iż nabyte umiejętności pozostaną aktualne na dzisiejszym gwałtownie zmieniającym się rynku pracy, absolwenci ASA są uprawnieni do bezpłatnego uczęszczania na każdy nowy kurs w obrębie programu studiów, który wcześniej ukończyli. • Bezpłatna pomoc w zatrudnieniu do końca życia. Absolwenci są zachęcani do korzystania z usług Biura Karier w ASA przez całe życie. • Nauka angielskiego na wszystkich poziomach, od początkującego do zaawansowanego. • TOEFL niewymagany. • Wykwalifikowana kadra profesorów z wieloletnim doświadczeniem. • Dostępne zajęcia online.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

• Studenci międzynarodowi mogą aplikować o stypendium w wysokości 50%. • Pomoc w ubieganiu sie o dofinansowanie dla osób ze stałym pobytem.

WYPADKI

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

79

Dział Informatyki Programy zakończone wyższym wykształceniem • Programowanie Komputerowe i Informatyka Programy zakończone certyfikatem • Rozwój Aplikacji Internetowych Klient-Serwer • Programowanie Komputerowe Klient-Serwer

AKREDYTACJA Wybierając ASA wybierasz inwestycję w swoją edukację na całe życie. ASA College jest autoryzowany przez Board of Regents Stanu Nowy Jork (odpowiednik polskiego kuratorium oświaty) do przyznawania tytułu Associate Studiów Zawodowych oraz Associate Nauk Stosowanych. Associate jest tytułem otrzymywanym po ukończeniu dwuletnich studiów wyższych. Wszystkie programy nauczania są zarejestrowane przez stanowy Departament Edukacji. ASA College jest akredytowany przez Kolegium Akredytacji Niezależnych Szkół Wyższych i jest kandydatem do akredytacji przez Komisję do Spraw Wyższego Wykształcenia przy Centralno Stanowym Związku Szkół Wyższych (od Marca 2005 roku). Program Prowadzący do tytułu Associate jako Asystent Medyczny jest akredytowany przez Komisję Akredytacyjną Programów Edukacyjnych Pokrewnych Medycynie (CAAHEP). CAAHEP jest największym akredytorem programowym w dziedzinie medycznej. We współpracy z własnymi Komitetami Akredytacyjnymi, CAAHEP rewiduje i przyznaje kredyty ponad dwóm tysiącom programów edukacyjnych w dziewiętnastu zawodach zawiązanych z ochroną zdrowia.

PROGRAMY NAUCZANIA Dział medyczny Programy zakończone wyższym wykształceniem • Asystent Medyczny • Farmacja • Terapia masażem • Administracja Biura Medycznego • Informatyka powiązana z ochroną zdrowia • Pielęgniarstwo Programy zakończone certyfikatem • Asystent Biura Medycznego z Rachunkowością • Asystent Biura Medycznego z Transkrypcją Medyczną

Dział Biznesu Programy zakończone wyższym wykształceniem • Technologia i Administracja Biurowa • Administracja Biznesowa - Księgowość • Administracja Biznesowa z Informatyką Zarządzania Programy zakończone certyfikatem • Technologia i Administracja Biurowa • Asystent Wykonawczy Prawa

Dział Kryminologii Programy zakończone wyższym wykształceniem • Kryminologia • Paralegal

Program Intensywnej Nauki Języka Angielskiego (IEP-Intensive English Program) • 10 poziomów nauki • 6 tygodni na każdym poziomie • 20 godzin tygodniowo • Nieograniczone, bezpłatne korepetycje z angielskiego • Certyfikat ukończenia kursu • Nauka w sercu Manhattanu • Możliwość kontynuacji nauki angielskiego na programie ESL - English Second Language oraz studiów na wybranym kierunku

Program Sportowy Oprócz kompleksowych programów szkolenia zawodowego, ASA oferuje również wybitny program sportowy i jest członkiem NJCAA - National Junior College Athletic Association. Wszystkie programy można znaleźć tu: www.asa.edu/brochures.asp

SKONTAKTUJ SIĘ Z JOANNĄ

Polskim reprezentantem w ASA College

TEL: 877-590-9754 • WWW.ASA.EDU Dołącz do grona studentów ASA College! ASA COLLEGE - MANHATTAN 1293 Broadway (One Herald Center) New York, NY 10001

ASA COLLEGE - BROOKLYN 81 Willoughby Street Brooklyn, NY 11201

ASA MIAMI CAMPUS 3909 NE 163rd Street. North Miami Beach, FL 33160

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


80

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Campus Education Jersey City

Ucz się angielskiego

i wykorzystuj możliwości jakie daje świat! ESL, TOEFL i ACADEMIC ENGLISH PREPARATION Szkoła Campus Education Jersey City, zgodnie z prawem federalnym, autoryzowana jest do przyjmowania studentów zagranicznych i do wydawania formularza I-20, niezbędnego do uzyskania wizy F-1. Posiadając dokumentację z naszej szkoły możesz starać się o uzyskanie wizy studenckiej F-1 we własnym kraju lub rozpocząć swoją edukację w USA zmieniając swoją aktualną wizę na status pobytu studenta.

Learn English with Us niżej 21 roku życia istnieje idealne rozwiązanie. Otóż tylko student, który ubiega się o wizę F-1 jest później zobligowany do uczęszczania na zajęcia, natomiast członkowie rodziny wnioskują o inny rodzaj wizy, wizę F-2.

Jeśli jednak już przebywasz i uczysz się na terenie USA, możesz przenieść się do naszej szkoły.

JAK UZYSKAĆ WIZĘ F-1 W AMBASADZIE W KRAJU POCHODZENIA?

Uwaga: studenci zagraniczni muszą uczęszczać - zgodnie z pełnogodzinowym programem ESL - minimalnie 18 godzin w ciągu tygodnia.

Istnieją dwie drogi uzyskania wizy studenckiej. Pierwsza z nich to ubieganie się w Ambasadzie lub w Konsulacie Amerykańskim w Polsce. Wizę studencką można wtedy otrzymać nawet

WIZA STUDENCKA I JEJ ZALETY Osoby planujące podjąć naukę w amerykańskiej szkole powinny starać się o wizę studencką F-1. Na podstawie wizy studenckiej można przyjechać na kurs języka angielskiego, kurs zawodowy, czy też na konkretny kierunek studiów. O wizę studencką może ubiegać się każda osoba i co ważne nie trzeba być obecnie studentem polskiej uczelni. Do amerykańskich szkół mogą przyjechać wszyscy - zarówno licealiści, studenci, czy osoby dorosłe, a w przyszłości mogą transferować się między szkołami językowymi, collegami, uniwersytetami. Wizy F-1 przeznaczone są dla osób, które finansują swoją edukację same lub ze źródeł prywatnych. Jednym z przywilejów posiadania wizy studenckiej jest możliwość otrzymania prawa jazdy oraz innych niezbędnych dokumentów ułatwiających życie i studiowanie w USA. Dla osób zamierzających przyjechać do USA ze swoimi małżonkami i dziećmi po-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

81

na okres 5 lat i można podróżować w trakcie jej trwania poza terytorium USA, np. w trakcie przerwy w zajęciach szkolnych. Przed staraniem się o wizę F-1 studenci muszą zostać przyjęci do szkoły. W celu ubiegania się o wizę F-1 w Ambasadzie, w kraju pochodzenia, należy przedłożyć następujące dokumenty: • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160) • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych • jedno zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie • zatwierdzony formularz I-20 Na rozmowę z konsulem w ambasadzie w kraju pochodzenia należy przynieść następujące dokumenty: • dokumenty potwierdzające silne więzi finansowe, społeczne i rodzinne w kraju pochodzenia, które skłaniają do powrotu do kraju ojczystego po zakończeniu programu nauki w USA • dokumenty finansowe i inne, które Państwa zdaniem uzasadniają wniosek i stanowią wiarygodny dowód na posiadanie funduszy na pokrycie wszelkich wydatków związanych z pierwszym rokiem nauki oraz dostęp do funduszy wystarczających do pokrycia wszystkich wydatków podczas pozostałego pobytu w Stanach Zjednoczonych • do wglądu powinny zostać przedłożone oryginały wyciągów z banku lub książeczek oszczędnościowych • w przypadku sponsorowania finansowo przez inną osobę, należy przynieść aktualne zeznania podatkowe sponsora oraz książeczki oszczędnościowe sponsora i/lub potwierdzenie założenia lokaty • dokumenty akademickie potwierdzające przygotowanie do podjęcia nauki. Przydatne dokumenty obejmują wykazy ocen (preferowane są oryginały), świadectwa egzaminów publicznych (matura, itd.), wyniki standardowych testów (SAT, TOEFL, itp.) oraz dyplomy

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM BĘDĄC JUŻ W USA? Druga możliwość, by stać się studentem w USA, to przyjazd na wcześniej otrzymanej wizie turystycznej, a następnie zamiana jej na status pobytu studenta. Sytuacja ta ma miejsce tylko, gdy osoba w trakcie pobytu turystycznego zainteresuje się kontynuacją nauki w USA. W pierwszym kroku ubiegania się o zmianę statusu, trzeba dostać się na uczelnię lub do szkoły językowej i otrzymać od niej formularz I-20. Następnie trzeba wysłać do odpowiedniego biura USCIS: podanie o zmianę statusu nieimigracyjnego (formularz I-539); formularz I-94, kopie paszportu i wizy; formularz I-20; kopie dokumentacji finansowej; opłata SEVIS - przekaz pieniężny na $200; list z wyjaśnieniem, dlaczego staramy się o zmianę statusu. Proces rozważania podań o zmianę statusu jest zróżnicowany i może trwać do 6-7 miesięcy. Przez ten czas składający podanie pozostaje legalnie w USA, ale nie może jeszcze legalnie podjąć nauki. Jeśli zainteresowały Cię powyższe informacje, to skontaktuj się z nami jak najszybciej telefonicznie lub e-mailowo. Udzielimy Ci wszelkich dodatkowych informacji, które pomogą Ci rozpocząć naukę w USA! Możesz się też umówić na osobistą, bezpłatną konsultację w naszej szkole. Zadzwoń, umów się!

Informacja i zapisy, dzwoń: tel: 201-386-0700 www.studyoncampus.com 35 Journal Square, Suite 700 Jersey City, NJ 07306

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


82

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

W Russo’s On the Bay uświetnisz każdą swoją rodzinną lub biznesową imprezę!

Na wesele, chrzciny i inną uroczystość wybierz Russo’s On The Bay J

ak od ponad 25 lat tworzy się legenda sukcesu? Odpowiedź na to pytanie zawiera się w wielomilionowym nakładzie finansowym finalizującym przebudowę sławetnego lokalu Russo's On The Bay, dzięki czemu stworzono jeszcze świetniejsze warunki do uczczenia jedynych w życiu uroczystości rodzinnych na wielką skalę. "Pozycja lidera w tej dziedzinie oznacza umiejętność wybiegania myślami w przyszłość - tak, jak to czyni każdy dobry gospodarz który zawsze potrafi przewidzieć oczekiwania swoich gości," wyjaśnia Frank Russo, Jr. właściciel lokalu. "Od chwili otwarcia nowych podwojów, Russo zawsze starał się stać na czele, nieustannie wyznaczając sobie nowe cele: nowe standardy innowacyjnej gastronomii, czy też bezwzględne skupienie uwagi na szczegółach. Zbliżając się do jubileuszu 25-lecia istnienia, postawiliśmy sobie za zadanie przebudowę całego budynku ze szczególnym uwzględnieniem świeżego spojrzenia na każde pomieszczenie, każdy element oraz wyposażenie. „Po dwóch latach pracy nad projektem oddaliśmy do użytku lokal, który został nie tyle "zmodernizowany," co nabrał nowego wyrazu kreując nowy zamysł tego, jak miejsce przeznaczone na szczególne okazje winno dziś wyglądać. "Jak mawiają, nie jest to sala balowa twojego ojca, czy dziadka, choć wielu klientów lokalu Russo's tak właśnie postrzega tę restaurację, gdyż tam to właśnie ich rodzice, czy dziadkowie świętowali swoje uroczystości weselne," - mówi Bob Goldberg, członek Stowarzyszenia Projektantów Wnętrz, który zaprojektował i kierował pracami nad renowacją restauracji Russo's. "Podtrzymując 'nowoczesną tradycję,' stworzyliśmy nowe Russo's z myślą o nowych pokoleniach, zachowując jednocześnie to, co pozostało najlepsze z przeszłości".

Podejście to zauważa się już w momencie przekroczenia progu Russo's, gdzie radykalnie przebudowany hol wiodący do sal oczarowuje każdego gościa swoim wyglądem. Poprzedni wystrój - dostojna i stateczna ciemna boazeria - została zastąpiona nieco lżejszą, o jaśniejszym odcieniu na tle białych ścian i jasnobrązowej politury o złoconych okładzinach. Zwisające żyrandole z ręcznie dmuchanymi weneckimi szklanymi kulami oraz granitowe płytki podłogowe w oryginalne wzory geometryczne wykończone dziełami kowalstwa artystycznego dopełniają kunsztu. "Pierwotny lokal był luksusowy i jak na owe czasy iście wyrafinowany," zauważa obecny projektant oprowadzając po salach własnego dzieła. "Nasze życie stało się nieco mniej oficjalne i to, co onegdaj uznawano za "stateczne" odbierane jest obecnie jako ograniczone i sztucznie. Naszym zamiarem było zwiększenie przestrzeni wprowadzając przyjemną, wręcz serdeczną atmosferę, a także figlarny nastrój". Dla świetnego zilustrowa-

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Russo’s On The Bay

Doskonałe przyjęcia

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

83

nia tej ostatniej kwestii Goldberg kieruje naszą uwagę na wykonaną na specjalne zamówienie spektakularną trójwymiarową płaskorzeźbę przedstawiającą winorośl oraz motyle upiększone akcentami kryształu firmy Swarovsky. Jest to bardzo śmiałe dzieło o wielkim i oryginalnym artyźmie, jednakże ten sam duch wyrażony jest i w nowym projekcie Russo: żyrandole o swobodnej geometrii oraz rożkach, których formę zaczerpnięto z natury, specjalnie zaprojektowane umeblowanie, które na tradycyjne kanapy i krzesła przedkłada meble o gigantycznych wielkościach i kształtach (niezwykle wygodne), o neutralnych odcieniach powstałych ze śmiałych kolorów, takich jak błękit, fuksja, czy staro-złoty; tapeta o wyjątkowych wymiarach przedstawiająca iskrzącą się abstrakcyjną mozaikę usianą koralikami, które przyciągają i odbijają światło. Widać tu niezwykle zręczne zestawienie wzorów, tonacji i tekstury, które tworzą świetne połączenie klasyki z nowoczesnością bez wymuszania czy przeładowania formy i treści. "W projektach Russo's nic nie jest produkcją masową. Każdy szczegół jest dopasowany do odpowiedniego wydarzenia, które jest jedyne w swoim rodzaju. Pan Russo zadbał o to, abyśmy uchwycili tę filozofię pracując nad projektem przebudowy lokalu Russo's," wyjaśnia Goldberg. "Właściciel rzekł do mnie,

który służyć może jako miejsce witania gości, spotkania przed weselem, pokojem dla ważnych osobistości podczas uroczystości, czy też jako pokój wypoczynkowy po imprezie. Salon ten został nowocześnie umeblowany w odcieniach koloru szarego, białego oraz fuksji. Sale balowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt wysokiej klasy (LED) a automatycznie otwierane i zamykane kotary pozwalają na stworzenie odpowiedniej dekoracji oraz atmosfery dostosowanej do uroczystości. Dodatkowe pomieszczenia to, między innymi, pokój intymny dla nowożeńców, aby zapewnić wysokiej klasy indywidualne podejście do klienta już na samym początku współpracy z osobami z zespołu Russo's odpowiedzialnymi za planowanie ważnych wydarzeń. "Klienci przychodzą do Russo's, aby spędzić najważniejsze chwile w swoim życiu," mówi Russo. „Przystępując do projektu przebudowy naszego lokalu staraliśmy się stworzyć jak najbardziej oryginalne oraz nadzwyczaj luksusowe pomieszczenia dla uświetnienia uroczystości, które nasi klienci zachowają na zawsze w swojej pamięci."

'rób tak, jak robiłbyś to dla siebie' i sądzę, że większość naszych klientów jest zdania, że osiągnęliśmy ten cel." Kierując się tym zamysłem, dekoracja stała się rolą drugoplanową, natomiast celem nadrzędnym stanowiło odnowienie całego budynku Russo's oraz stworzenie nowej przestrzeni dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Część budynku z widokiem na zatokę została przekształcona na dwa ogromne pomieszczenia, które są w stanie pomieścić cały orszak weselny nie tylko przed, ale i po weselu. "W dzisiejszych czasach wielu krewnych przemierza duże dystanse, by uczestniczyć w rodzinnych uroczystościach, a pan Russo rozumiejąc te potrzeby stara się zapewnić swoim klientom więcej prywatności," zauważa Glodberg. Pomieszczenie przeznaczone uprzednio na salę bankietową zostało przebudowane na wielofunkcyjny hol,

162-45 Cross Bay Boulevard Howard Beach, NY 11414 www.russosonthebay.com tel: 718-843-5055

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


84

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Terrace On the Park

Najlepsza sala bankietowa na Twoje wyjątkowe uroczystości pięknie utrzymane tereny z altaną, stanowi wyszukane tło dla wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń. Zespół kulinarny w Terrace On the Park, pod dyrekcją wielokrotnie nagradzanego szefa kuchni, jest od dawna znany jako jeden z największych innowatorów w standardach współczesnej gastronomii. Z głębokim zrozumieniem i szacunkiem do zróżnicowanych potrzeb klienta, personel po mistrzowsku układa menu, tak aby dostosowywać szereg różnorodnych kulinarnych arcydzieł do indywidualnych gustów i potrzeb naszych gości, jak również ich budżetu. Biorąc pod uwagę ich pochodzenie kuchnia Terrace On The Park oferuje mnóstwa potraw etnicznych, od indyjskich, chińskich i karaibskich do polskich, irlandzkich, włoskich i greckich. Posiadamy też certyfikat Glatt Kosher i Halal. Nasz zespół kulinarny i osoby odpowiedzialne za planowanie przyjęć są w stanie spełnić każde wymaganie, czy to większe, czy drobne, dlatego też z powodzeniem zorganizujemy imprezy takie jak wesela, „Baby Showers”, chrzciny, komunie, bierzmowania, „Sweet sixteen”, rocznice, każdego rodzaju przyjęcia urodzinowe oraz spotkania biznesowe. Organizujemy też Bar Mitzvah i Bat Mitzvah.

W

znoszący się wysoko nad parkiem Flushing Meadows w centrum dzielnicy Queens i widoczny wiele mil od swego położenia, Terrace On The Park jest jednym z najbardziej charakterystycznych i znanych budynków w Nowym Jorku. Oferujemy wspaniałe widoki na park, Citi Field, Narodowe Centrum Tenisowe i oczywiście niezapomnianą panoramę Manhattanu - jeden z najpiękniejszych widoków na miasto na całym świecie. Od ponad dwóch pokoleń Terrace On the Park wyróżnia się jako miejsce najbardziej rozpoznawalnych imprez w Nowym Jorku i zapewnia przepiękne widoki towarzyszące tysiącom ekskluzywnych wydarzeń, uroczystości zarówno tych oficjalnych, jak i całkiem prywatnych.

NAJBARDZIEJ POPULARNE MIEJSCE NA WESELA

Położony na terenie znanego New York World Fair, Terrace On The Park góruje nad bujną zieloną scenerią parku Flushing Meadow, z którego roztacza się widok na panoramę Nowego Jorku. Wewnątrz znajdziesz wyjątkową, wręcz wyrafinowaną elegancję, dokładnie dopasowaną do każdej Twojej potrzeby. Terrace On The Park zapewnia niezwykłą dbałość o najmniejsze drobiazgi, podkreślając przy tym najpiękniejsze chwile Twojego szczególnego, wymarzonego dnia. Wygląd miejsca, obsługa i styl sprawiają, że Terrace On The Park jest jednym z naj-

Wszystkie sale reprezentacyjne mają okna od podłogi do sufitu i oferują niezapomniane widoki, a Rooftop i Penthouse to miejsca, z których widzimy zapierającą dech w piersiach panoramę całego miasta, we wszystkich kierunkach, przez okrągły rok. Czy to słońce oświetlające przepiękną nowojorską jesień z jej bogactwem kolorów, czy świeży śnieg, mieniący się diamentowym blaskiem na łąkach, lub pierwsze pąki wiosny, budzące się do życia, żaden z widoków nie pozostawi Cię obojętnym. Taras na Rooftop, urządzony jako ogród z widokiem na

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

PORADY PROFESJONALISTÓW Professional Advice

85

częściej wybieranych miejsc na przyjęcia weselne w Nowym Jorku. Nasz profesjonalny, perfekcyjny personel zapewni ci cokolwiek zapragniesz i sprawi, że twoja uroczystość weselna będzie najwspanialszym przeżyciem dla Ciebie i Twoich gości. Mając ponad trzydzieści lat doświadczenia, nasz biegły i utalentowany zespół nie tylko pracuje przy obsłudze Twojego wesela, ale także stara się spełnić wszelkie potrzeby i pragnienia uczestników przyjęcia. Zadbamy o wszystko, począwszy od aranżacji kwiatowych, poprzez odpowiednią rozrywkę i torty dla młodej pary. Dzięki nam, wszystkie Twoje plany weselne zmienią się w rzeczywistość, tworząc jedno wielkie, niezapomniane przeżycie dla wszystkich zebranych. Naszym celem jest zorganizować Państwu idealne przyjęcie weselne tak, żeby było ono wyjątkowe i w pełni satysfakcjonujące. Nasze sale weselne mogą z łatwością dostosować się do Twoich potrzeb: od kameralnego przyjęcia dla najbliższych do najbardziej wystawnej uroczystości. Niezależnie od tego czy wolisz wesele butikowe, w modnym i eleganckim otoczeniu, czy też przepiękne i ekstrawaganckie przyjęcie w naszym bogatym zewnętrznym Penthouse z panoramicznym widokiem na cały Nowy Jork, mieszczącym z łatwością setki osób. Każde wesele powinno odbyć się w Nowym Jorku, a Terrace On The Park ma ostateczne słowo jeśli chodzi o organizacje wesel w tym pięknym mieście.

IDEALNE MIEJSCE NA KAŻDĄ INNĄ OKAZJĘ

Terrace On The Park jest idealnym miejscem na wszelkie uroczyste okazje. Jeśli chodzi o przełomowe uroczystości rodzinne, Terrace On The Park może pomóc Ci wybrać idealny temat przewodni, lokalizację i aranżację dla tak niezapomnianego wydarzenia. Posiadamy idealne miejsca na przyjęcia urodzinowe, duże lub małe, a także tak zwane „Sweet 16s”. Czy to elegancka kolacja „sit-down” czy obiad z dancingiem, spośród wielu naszych sal balowych wybierzemy takie, które trafią w wasz gust i podkreślą idealnie styl Twego szczególnego dnia. Nasi menedżerowie cateringowi zaplanują przyjęcie tak, aby wręcz przekroczyć Twoje oczekiwania i zorganizują najlepsze urodziny na świecie! Zaskocz pannę młodą czy oczekującą mamę eleganckim przyjęciem przedweselnym lub “Baby Shower” w Terrace On The Park. Nasze piękne widoki będą znakomitym tłem dla tych radosnych wydarzeń. Terrace On The Park jest też idealnym miejscem na wszelkiego rodzaju gale, pokazy mody, przyjęcia charytatywne i wieczory taneczne. Nasz doświadczony personel pomoże zorganizować piękną atmosferę związaną z tematem wydarzenia tak, by było ono godne zapamiętania.

SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE

Ugość swoich współpracowników i niech wspaniałe widoki „Tarrace on the Park” zapewnią tło kolejnej imprezie firmowej. Bez względu na to, czy to firmowa uroczystość świąteczna, czy wiosenny grill, nasz ośrodek posiada atrakcyjne pomieszczenia w środku jak i na zewnątrz na każdą porę roku. Oferujemy również dużą salę konferencyjną wyposażoną w wygodne fotele do spotkań i zjazdów biznesowych. Zespół kulinarny Terrace On the Park przygotuje wykwintną i elegancką kolację również w formie szwedzkiego stołu na każdą kieszeń, biorąc po uwagę wszystkie potrzeby żywieniowe. Nasz doświadczony personel z kolei pomoże w stworzeniu idealnego posiedzenia dla Ciebie i Twoich współpracowników, pozostawiając Was z pięknymi wspomnieniami z tej fantastycznej i jedynej w swoim rodzaju uroczystości. Tak więc Terrace On The Park jest świetnym miejscem na każdą okazję, nie ważne, czy planujesz imprezę firmową, przyjęcie świąteczne, czy też ślub Twoich marzeń. Łączymy naszą dbałość o szczegóły i pasję do tworzenia spektakularnej atmosfery, wraz z naszymi znakomitymi możliwościami kulinarnymi. Dlatego też imprezy organizowane przez nas są niezapomniane i bezkonkurencyjne. Zadzwoń do naszego menedżera już dziś i porozmawiaj o swoim szczególnym przyjęciu.

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZISIAJ! Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th Street Flushing Meadows Park New York, NY 11368

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


86

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Co służby specjalne wiedzą o twoich finansowych transakcjach

Od 2015 roku obowiązuje polsko-amerykańskie porozumienie podatkowe w sprawie FATCA. Wielki Brat coraz wnikliwiej obserwuje, co robisz ze swoimi pieniędzmi w kraju i za granicą. Takie ustawy, jak Bank Secrecy Act, USA Patriot Act, a ostatnio Ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych FATCA, plus rozliczne dyrektywy nakazują, by finansowe instytucje przeciwdziałały finansowaniu terroryzmu i przestępczości, a w tym celu donosiły na swoich klientów do IRS i finansowych służb specjalnych. $10,000 albo więcej w gotówce, to zgłosi ona ten fakt do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Również przewożenie takiej kwoty musi być ujawnione na granicy. Czy to znaczy, że posługiwanie się gotówką jest nielegalne? Nie. Wolno ci przynieść do banku nawet walizkę banknotów. Urzędnik gotówkę przyjmie, wykona dyspozycję, ale pośle do FinCEN raport zwany Currency Transaction Report albo Suspicious Activity Report. Co FinCEN uczyni z tym fantem? Prawdopodobnie nic, chyba że twoje nazwisko figuruje na liście podejrzanych.

Podejrzane transakcje Gotówka inaczej Po roku kalendarzowym banki ślą do IRS i do nas druki 1099 wykazem wypłaconych odsetek. Donoszą też o niektórych transakcjach, ale nie wszystkich. Powszechne nieporozumienie o śledzeniu nas przez finansowe władze bierze się stąd, że fiskus amerykański jest zainteresowany transakcjami gotówkowymi, by uniemożliwiać pranie brudnych pieniędzy. Jeżeli zaniesiesz do jakiejkolwiek finansowej instytucji (nawet do dealera samochodowego czy kasyna)

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Przestroga: Masz $40,000 gotówką i chcesz je po cichu zdeponować. Wiedząc o limicie $10,000 planujesz wpłacać po $9,000 i uważasz, że przechytrzysz fiskusa. Błąd! Federal Deposit Insurance Corporation wymaga (FDIC Rules and Regulations, część 353), by bank identyfikował podejrzane transakcje i zgłaszał je do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na formularzu FDIC Form 6710/06, Suspicious Activity Report (SAR). Jeżeli do tej pory przez lata wpłacałeś co tydzień na swoje konto tylko czek z wynagrodzeniem, a nagle zacząłeś przynosić po paczce studolarówek, to kasjer będzie miał podstawy do zdziwienia.

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

87

Oto co mówią przepisy: Bank powinien wypełnić Suspected Activity Report (SAR), jeżeli podejrzewa, albo ma podstawy podejrzewać, że: • transakcja dotyczy funduszy pochodzących z nielegalnych źródeł i ma na celu ich schowanie albo zatajenie pochodzenia, własności, pochodzenia albo kontroli tych funduszy. • transakcja ma posłużyć do obejścia wymogów Bank Secrecy Act, innych federalnych przepisów lub regulacji albo do unikania obowiązków raportowych. • transakcja nie ma biznesowego ani oczywistego celu zgodnego z prawem albo nie jest operacją, którą dany klient normalnie by wykonał. Bank nie widzi rozsądnego wyjaśnienia przyczyny operacji.

Kto patrzy ci na ręce, gdy ślesz pieniądze Ustawodawcy oraz resort finansowy sprawili, że obrót pieniędzmi jest łatwy dla uczciwych ludzi, ale coraz trudniejszy dla przestępczego światka. Powiedzmy, że chcesz posłać kilka tysięcy dolarów do rodziny w Polsce. Czy IRS się o tym dowie? Nie. Transfer środków za granicę nie jest zgłaszany do IRS, bo IRS nie jest nim zainteresowany, jako że przelew pieniędzy z konta na konto nie jest transakcją o konsekwencjach podatkowych. Twoje pieniądze zostały już obłożone podatkiem dochodowym w roku, gdy je zarobiłeś. Gdy pieniądze są „czyste”, IRS nie dba, czy przekładasz je z kieszeni do kieszeni czy z konta na konto. Instytucją, która jest zainteresowana transferami pieniędzy jest OFAC (Office of Foreign Assets Control - czyli amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych), jeden z działów Departamentu Skarbu, który ma za zadanie badanie podejrzanych transferów finansowych. Przepisy nakazują, by instytucje finansowe sprawdzały nazwiska klientów dokonujących finansowych transakcji, w czym pomagają im specjalistyczne serwisy komputerowe podłączone do bazy danych OFAC i innych baz organów ścigania.

Baza danych o podejrzanej działalności Poufne: Informacje o wszystkich dużych i podejrzanych mniejszych operacjach finansowych (na formularzach SAR) z całe-

go kraju spływają elektronicznie do FinCEN i nanoszone są w specjalnej komputerowej bazie danych. Zadaniem specjalistów tam zatrudnionych jest szukanie brudnych pieniędzy i tropienie przestępców, a także ludzi uchylających się od płacenia podatków. Gdy inspektorzy mają poszlaki do uznania środków za brudne albo osób za podejrzane o czyny sprzeczne z prawem, mogą nie dopuścić do transakcji, a w ściganiu przestępców skorzystać z pomocy policji, prokuratury, kontrolerów skarbowych czy FBI.

FATCA Do licznych ustaw mających na celu utrudnianie oszustw podatkowych i prania pieniędzy doszła Ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych (FATCA). Choć uchwalona w roku 2010, wchodziła w życie stopniowo. Od roku 2015 większość banków na świecie, w tym polskie, donoszą do IRS o większych kontach amerykańskich podatników. Więcej na ten temat w książce pt. „Jak chować pieniądze przed fiskusem”. Jak widać, tajemnica bankowa należy do przeszłości, ale uczciwi podatnicy nie mają się czego obawiać.

Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

Sprawy emigracyjne i karne UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


88

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Gdy jedziesz do Polski z wizytą

Wielu z nas jeździ na wakacje czy święta do rodziny w Polsce, a przy okazji planuje załatwić różne sprawy: rodzinne, emerytalne, majątkowe czy spadkowe. W takiej sytuacji warto przygotować się, by uniknąć potencjalnych kłopotów. Miej ważny polski paszport Ważny polski paszport potrzebujesz z dwóch powodów. Po pierwsze, by wjechać do Polski na dłużej niż 90 dni (Amerykanie muszą się ubiegać o Polską wizę, jeżeli zamierzają być w Polsce dłużej). Po drugie, co ważniejsze, powinieneś być w stanie wylegitymować się polskim paszportem na lotnisku w drodze powrotnej. Służba Graniczna spodziewa się, że każda osoba mająca polskie obywatelstwo (nawet podwójne) i lecąca z Polski do państwa położonego poza granicami Unii Europejskiej i Strefy Schengen, musi legitymować się polskim paszportem. Powodem jest artykuł 3.2 Ustawy o obywatelstwie polskim “obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Innymi słowy, w Polsce twoje obywatelstwo polskie ma zawsze pierwszeństwo. Znane są przypadki, że funkcjonariusze graniczni nie wpuszczają na pokład samolotu pasażerów o podwójnym obywatelstwie, którzy nie mają polskiego paszportu. Nic dziwnego, bo mają konkretne przykazania. Przeczytaj “Komunikat dotyczący obywateli RP, posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa” zamieszczony na witrynie Straży Granicznej. Jeżeli w nagłym przypadku potrzebujesz paszportu pilnie, konsulat może wydać ci paszport tymczasowy, który pozwoli na

DZIAŁ

wjazd do Polski. W sieci szukaj “Wydanie paszportu tymczasowego”. W Polsce wyrobisz sobie polski paszport na miejscu, pod warunkiem, że masz czas i stosowne dokumenty.

Ważny paszport amerykański Oczywiście, powinieneś również mieć ważny amerykański paszport albo zieloną kartę, by wjechać z powrotem do USA. Kończy ci się ważność paszportu? Możesz go odnowić ekspresowo w przeciągu kilku dni. Dowiedz się szczegółów w witrynie amerykańskiego Departamentu Stanu: http://travel.state. gov/passport.

Polski dowód tożsamości Aby załatwić w Polsce sprawy majątkowe czy biznesowe, musisz mieć polski dowód tożsamości: polski paszport albo dowód osobisty. Bez nich traktowany będziesz jak cudzoziemiec. Jeżeli twój poprzedni polski paszport utracił ważność przed 1 stycznia 2002 roku i nie posiadasz ważnego polskiego dowodu osobistego, ani konsulat w USA, ani urząd wojewódzki w Polsce, nie przedłużą ci paszportu od ręki. Konsul zażąda przedłożenia decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego. Procedura opisana jest w witrynie polskiego Konsulatu w Nowym Jorku: http://www.nowyjork. msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/. Jeżeli roz-

AGENCJE I BILETY DO POLSKI

ZNAJDZIESZ NA STR. 251-257

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

Russo’s On The Bay Doskonałe przyjęcia

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A Gdzie potrawy przyćmiewają widok

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

89

wiodłeś się w Stanach, zawarłeś tu związek małżeński, to najpierw musisz umiejscowić (zarejestrować) ten akt cywilny w Polsce, czyli wpisać do aktów stanu cywilnego w miejscu swojego ostatniego zameldowania w Polsce, a w razie jego braku - w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Konsulatu. Dokumenty amerykańskie muszą być przetłumaczone na język polski. W sieci szukaj “Transkrypcja aktów stanu cywilnego”. Dopiero mając dotyczące cię zdarzenie (rozwód, małżeństwo, urodzenie dziecka) zarejestrowane w Polsce, można ubiegać się o polski dokument tożsamości i numer PESEL. Uwaga: Do złożenia wniosku o polską emeryturę nie potrzebujesz polskiego dowodu tożsamości. Możesz wylegitymować się amerykańskim paszportem.

Weź ze sobą potrzebne dokumenty Jeżeli planujesz załatwić jakieś sprawy, to weź ze sobą dokumenty, które mogą być potrzebne: akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, rozwodu itp. Jeżeli są to dokumenty amerykańskie, to, jak wspomnieliśmy powyżej, będziesz je musiał umiejscowić (zarejestrować) w Polsce, czyli wpisać do aktów stanu cywilnego w miejscu swojego ostatniego zameldowania w Polsce, a w razie jego braku - w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie.

placówki (np. sklepy internetowe) nie przyjmują zagranicznych kart należących do klientów zamieszkałych poza granicami Polski. Ponadto posługiwanie się zagraniczną kartą bywa drogie. Banki przeliczają operacje według niekorzystnego kursu, a czasem przewalutowują dwukrotnie: złotówki na euro i później z euro na dolary. Uwaga: Polski bank udzieli ci karty kredytowej tylko wtedy, gdy wykażesz się dobrą zdolnością kredytową.

Przy okazji: Będąc w Polsce, daj do przetłumaczenia amerykańskie dokumenty - zapłacisz mniej niż w Stanach. Warto przedłużyć w Polsce swój polski paszport, bo zapłacisz znacznie mniej.

Rada: Warto założyć konto w polskim banku z karta debetową, którą będziesz posługiwać się w Polsce bez prowizji.

Transfer pieniędzy do Polski W każdym banku, gdzie masz rachunek, możesz zlecić międzynarodowy przelew pieniędzy na dolarowe konto w banku polskim. Jest to proste zadanie, ale w pośpiechu mogą pojawić się utrudnienia. Na przykład, może się okazać, że nie masz przy sobie prawidłowego numeru polskiego banku (routing number), albo niedoświadczony pracownik amerykańskiego banku ma problemy z dokonaniem transakcji. Czasami rozwiązaniem bywa wybranie pieniędzy w formie kasjerskiego czeku i dokonanie przelewu przez US Money Express, Western Union czy MoneyGram.

Karta kredytowa w USA i w Polsce Twoja amerykańska karta kredytowa czy debetowa Visa, MasterCard, American Express czy Diners Club przyjmowana będzie wszędzie w Polsce, jak i w całym cywilizowanym świecie. Od października 2015 roku nasze amerykańskie karty mają oprócz tradycyjnego paska magnetycznego również układy scalone (chip), więc są w pełni bezpieczne i kompatybilne z czytnikami w Europie, gdzie chipy stosowane są od wielu lat. Co miesiąc spłacaj należności na karcie przez komputer. Jeżeli planujesz być w Polsce dłużej, wyrób polską kartę kredytową podając twój polski adres. Powodem jest fakt, że niektóre

SPRAWY WYPADKOWE

Konto w polskim banku By otrzymać polską kartę kredytową, trzeba założyć konto w polskim banku. Jeżeli zakładając rachunek podasz informacje ujawniające, że jesteś amerykańskim podatnikiem, dotyczyć się będzie ustawa FATCA. Przeczytaj artykuł pt. “Weszło w życie polsko-amerykańskie porozumienie o wymianie informacji podatkowych”.

Prawo jazdy Amerykańskie prawo jazdy jest ważne w Polsce przez pół roku od daty przyjazdu pod warunkiem, że masz ze sobą również międzynarodowe prawo jazdy. Więcej przeczytasz w http:// www.poland.us/strona,10,24071,0,prawo-jazdy-obywatela-usa-w-polsce.html.

Prezenty Polska, to nie kraj, jaki pamiętamy sprzed dwudziestu lat. Teraz można tam kupić wszystko. Wybór jest nawet ciekawszy niż w USA, bowiem dostępne są towary z Zachodniej Europy - gustowne i znakomitej jakości. Nie wlecz walizki ciuchów i drobiazgów, bo trudno utrafić w gusta i potrzeby. Najlepszym prezentem pod choinkę są dolarowe banknoty. Elżbieta Baumgartner

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

w w w.ter raceonthepar k.com

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


90

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Co się dzieje z opóźnioną emeryturą

Od 1 stycznia 2011 r. trzeba się zwolnić z pracy, żeby otrzymać emeryturę ZUS. Jeżeli pracujesz, to emerytura zostanie ci przyznana, ale zawieszona do czasu rezygnacji z pracy. W Stanach niektórzy seniorzy opóźniają przejście na spoczynek, albo pracują na emeryturze. Jaki ma to skutek na wysokość ich przyszłych świadczeń? Pytają o to nasi czytelnicy. Pytanie Czytelnika Napisał do nas pan Czesław: „Za miesiąc kończę 65 lat i zamierzam złożyć wniosek o emeryturę w ZUS-ie. Ale jeżeli warunkiem otrzymania emerytury ZUS jest rezygnacja z pracy, to ja raczej rezygnuję z emerytury. Jeżeli odłożę złożenie wniosku o ZUS o rok czy dwa, to czy w przyszłości dostanę wyższe świadczenia? W Stanach nie spieszy mi się na emeryturę Social Security, bo lubię swoją pracę. Czy zyskam coś, przez odłożenie przejście na spoczynek? Czy pani Elżbieta może wyjaśnić?” Opóźnienie rozpoczęcia pobierania emerytury w Polsce i w Stanach ma różne skutki. Przyjrzyjmy się najpierw, jak jest po tej stronie Atlantyku.

Emerytura Social Security Gdy pracownik nabywa prawo do emerytury Social Security, to ją dostaje niezależnie od tego, czy rezygnuje z dalszej pracy, czy nie. Emerytura bowiem to nie zasiłek od państwa, tylko nasze własne wypracowane świadczenie, które zgodnie z przepisami mamy dostawać po spełnieniu warunków wieku i stażu. W Stanach, jak w Polsce, emeryt poniżej pełnego wieku emerytalnego (obecnie 66 lat) ma ustalony limit zarobków, a jego przekroczenie powoduje pomniejszenie świadczeń Social Security. Jednakże kwoty potrącone z Social Security są emerytowi „oddane” później, a świadczenia przeliczone i podwyższone po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego (wyjaśniam to dokładnie w książce pt. Ubezpieczenie społeczne Social Security). Innymi słowy - amerykański emeryt nic nie traci. Limity zarobków mają na celu zachęcić seniorów do opóźniania przejścia na spoczynek, a nie powodować konfiskaty świadczeń. To, że amerykańskiemu emerytowi w Social Security nic nie przepada, najlepiej ilustruje wpływ wieku przejścia na emery-

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

turę. Jeżeli się pośpieszysz i przejdziesz na emeryturę w wieku 62 lat, to permanentnie dostawać będziesz o 25 procent mniej. Poczekasz do 66 lat - dostaniesz 100% podstawy emerytury. Odwleczesz złożenie wniosku jeszcze dłużej, to nic nie stracisz - będziesz miał świadczenia podwyższone o 8% za każdy rok opóźnienia, maksymalnie o 32%, jeżeli poczekasz do siedemdziesiątki. Podwyżkę dostaniesz nawet jeżeli nie będziesz pracować. Aktuariusze tak wyliczyli poziom świadczeń, że emerytura rozpoczęta wcześnie jest niższa, bo pobierana dłużej, a emerytura późna - wyższa, bo brana krócej. W sumie, niezależnie od decyzji, statystycznemu emerytowi wychodzi na to samo. Ten prosty mechanizm powoduje, że zjadacz hamburgerów chce zarobkować jak najdłużej. Ustawa o Social Security (Social Security Act) przewiduje możliwość zawieszenia świadczeń (suspension of benefits), co polega na tym, że wypłata jest wstrzymana, a niewypłacone kwoty są dodane do puli emeryta i oddane w postaci wyższych przyszłych miesięcznych płatności.

Emerytura ZUS Nie przepada w Polsce opóźniona emerytura ZUS, obliczona według nowego systemu emerytalnego, obowiązującego osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Teraz wysokość świadczeń zależna jest od zakumulowanego na koncie emerytalnym kapitału i od liczby pozostałych lat życia. Przejdziesz na wczesną emeryturę dostaniesz mniej; poczekasz do powszechnego wieku emerytalnego - otrzymasz więcej. Jeżeli zdecydujesz się pracować dłużej - twoja strata, bo płacone składki nie powiększą ci świadczeń ZUS (patrz www.zus.pl/default. asp?p=4&id=3725, albo szukaj “Przychody niepodlegające rozliczeniu)”.

Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

Stypendia do 212-736-9000 www.zoni.com

50%

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

91

Wniosek Skutki opóźnienia przejścia na emeryturę są różne po dwóch stronach Atlantyku. Opóźniona emerytura ZUS przepada nieodwracalnie osobom podlegającym pod stary polski system emerytalny. Natomiast miesięczne płatności Social Security oraz ZUS z nowego systemu będą wyższe dla cierpliwych. Zawieszona emerytura Social Security (suspended) akumuluje się na przyszłość. Zawieszony w trybie art. 103 ust. 3 ustawy emerytalnej ZUS przepada, a ponadto przychód uzyskany w okresie zawieszenia nie podlega uwzględnieniu przy rozliczaniu świadczeń (czyli nie podwyższy przyszłych świadczeń).

Stary system emerytalny jest inny. Warto przejść na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wymaganego wieku, bo jeżeli nie zaczniesz pobierać świadczeń, to one przepadną. Opóźnienie przejścia na spoczynek nie powoduje podwyższenia świadczeń (chyba że zarobki podwyższą średnią). Powodem jest fakt, że przychody uzyskane po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie podlegają rozliczeniu. Polscy ustawodawcy traktują emeryturę ZUS jak zasiłek dla ubogich. Przyczynia się do tego artykuł 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który został przywrócony 1 stycznia 2011 roku. Jeżeli pracujesz u tego samego pracodawcy co przed dniem nabycia emerytury, to emerytura ulega zawieszeniu bez względu na wysokość twego wynagrodzenia i bez względu na twój wiek. Musisz się zwolnić z pracy chociażby na dzień. Zasada ta stosowana jest również dla Polaków w USA. Mówi się, że pracującym emerytura jest „zawieszona”, ale w rzeczywistości jest konfiskowana, bo nawet grosz nie zostanie zwrócony po jej „odwieszeniu”. Mało tego - przychód uzyskany w okresie, gdy prawo do emerytury było zawieszone z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia, nie podlega rozliczeniu, czyli pozostaje bez wpływu na wysokość świadczeń. Również potrącenia świadczeń ZUS spowodowane przekroczeniem zarobków przepadają jak kamień w wodę, co wyjaśniam (wraz z wieloma innymi sprawami) w książce pt. Emerytura polska i amerykańska.

1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

Konkluzja: W Stanach zyskają ci, którzy są aktywni zawodowo jak najdłużej. W Polsce jest legislacyjny galimatias, a optymalna decyzja zależy od wieku i sytuacji zawodowej. Elżbieta Baumgartner ***

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in.: • „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków” • „Powrót do Polski” • „Obywatelstwo z przeszkodami” oraz • „Emerytura polska i amerykańska”

Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


92

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Renta ZUS dla wdowy w Ameryce

Pani Ewa z Nowego Jorku owdowiała 10 lat temu po trzydziestu kilku latach pożycia małżeńskiego, a po kilku latach zawarła drugi związek. Chociaż zmarły mąż pracował w Polsce ponad dwadzieścia lat, pani Ewa nie była świadoma faktu, że jest uprawniona do wdowiej renty ZUS. Podobnie jak pani Ewa, w niewiedzy pozostaje wiele wdów i wdowców, którzy tracą pieniądze słusznie należące się im z Polski. Kiedy renta ZUS dla wdowy (wdowca) Zgodnie z treścią art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wdowa (wdowiec) ma prawo do renty rodzinnej ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), jeżeli: • w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się - 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci. Wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia w/w warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Wdowa otrzyma 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Jeżeli wdowa wyjdzie ponownie za mąż Z przepisu art. 70 ustawy o emeryturach i rentach ani z żadnego innego przepisu nie wynika, że ponowne zawarcie związ-

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

ku małżeńskiego przez wdowę (wdowca) pozbawia ją prawa do renty rodzinnej. Wniosek: Ponowne zawarcie związku małżeńskiego przez panią Ewę nie spowoduje utraty przez nią prawa do renty rodzinnej ZUS po zmarłym mężu.

Wdowa ma prawo wyboru świadczenia ZUS Wdowa, która pracowała kiedyś w Polsce, to ma możliwość wyboru między swoją własną emeryturą ZUS a rentą rodzinną. Jeżeli wdowa już pobiera własną emeryturę, to może z niej zrezygnować na rzecz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, gdyby okazała się ona korzystniejsza.

PACZKI•KONTENERY•MIENIE TA N I O • S Z Y B KO • PE W N I E

1-800-229-DOMA

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

1- 8 0 0 -2 2 9 -3 6 62 www.domaexport.com

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

93

Czy wdowa może dorabiać do renty ZUS? Wdowy, jak i inne osoby uprawnione do renty rodzinnej, mogą pracować zarobkowo. Jednak ustawa emerytalna (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wyznaczają dla osób poniżej pełnego wieku emerytalnego określone progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia lub nawet zawieszenie jego wypłaty. Jeśli zarobki świadczeniobiorcy, podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, nie przekraczają 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - GUS, renta rodzinna przysługuje w dotychczas pobieranej wysokości. W przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód przekraczający 130% tego wynagrodzenia , następuje zawieszenie renty. Natomiast w razie uzyskiwania przychodu w kwocie wyższej niż 70%, ale niższej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, renta podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia pierwszego progu zarobkowego, ale nie więcej niż o aktualnie obowiązującą maksymalną kwotę zmniejszenia. Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w Polsce wynosiło w połowie 2016 roku ok. 4,200 zł (patrz http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=24). Osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez ograniczeń. Powszechny wiek emerytalny jest obecnie w

Zaleta renty ZUS w porównaniu z emeryturą ZUS Przepisy nakazują amerykańskim emerytom zgłoszenie do SSA faktu otrzymywania emerytury ZUS. Pobieranie własnej emerytury ZUS powoduje pomniejszenie własnej emerytury Social Security przez przykry paragraf w Ustawie o Social Security zwany Windfall Elimination Provision. Innymi słowy - dostaniesz emeryturę ZUS, to SSA zmniejszy ci emeryturę Social Security. Inaczej jest z polską rentą rodzinną. Ona nie podlega pod Windfall Elimination Provision i nie redukuje emerytury amerykańskiej. Więcej w książce pt. „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”.

Wniosek

Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

Wdowa osoby ubezpieczonej w Polsce może mieć prawo do świadczeń rodzinnych ZUS, mimo że mieszka w Stanach i mimo że wyszła powtórnie za mąż. Po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego może również dowolnie dorabiać. Pobieranie renty rodzinnej jest korzystniejsze od otrzymywania własnej emerytury, bowiem renta nie podlega pod Windfall Elimination Provision. Elzbieta Baumgartner

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

Polsce stopniowo wydłużany do 67 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Kalkulator ZUS podaje, ile wynosi on dla ciebie: http://mojaemerytura.zus.pl/kalkulator.

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


94

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Gdy amerykański emeryt ożeni się powtórnie

Pytanie Pana Leona: “Jestem na emeryturze Social Security, mam obywatelstwo USA i polskie. Mieszkam trochę w Stanach, trochę w Polsce. Planuję przenieść się do Polski na stałe i zawrzeć związek małżeński z wdową (Janiną), która jest teraz po czterdziestce i wychowuje dziecko w wieku 10 lat. Czy moja nowa rodzina będzie uprawniona do jakichś świadczeń Social Security? Janina kiedyś była w USA i pracowała nielegalnie 9 lat na kupiony numer Social Security. Powiedziano jej, że emerytura jej się nie należy. Czy nasz ślub coś w tej sprawie zmieni?” Renta małżeńska SS dla żony W przeszłości nowa rodzina pana Leona w Polsce nie dostałaby żadnych świadczeń od Social Security. Zmieniła to polsko-amerykańska umowa o zabezpieczeniu społecznym, która weszła w życie 1 marca 2009 roku. Przepisy Social Security (w odróżnieniu od przepisów polskiego ZUS) przewidują wypłatę renty nie tylko dla wdów pracowników, lecz i dla małżonków, których ich własna emerytura Social Security (z tytułu ich pracy w USA) byłaby niższa niż renta. Ażeby zakwalifikować się do renty małżeńskiej, małżonek emeryta musi osiągnąć wiek emerytalny (co najmniej 62 lata) i być w związku małżeńskim co najmniej rok. Pełny wiek emerytalny wynosi 66 lat dla osób urodzonych w latach od 1943 do 1954, po czym będzie stopniowo wzrastał do 67 lat. W pełnym

wieku emerytalnym renta małżeńska wynosi 50% emerytury pracownika, renta wdowia - 100%. Świadczenia są limitowane, gdy pobiera je więcej osób w rodzinie. Wszystkie świadczenia (jego i rodziny) z tytułu pracy jednego pracownika nie mogą przekraczać od 150 do 180 procent jego emerytury. Warto zaznaczyć, ze nie ma znaczenia, gdzie ślub zostanie zawarty: w Stanach czy w Polsce. Najlepiej uczynić to w kraju, gdzie zamierza się mieszkać na stałe.

Emerytura po pracy na saksach Pani Janina pracowała w USA przez 9 lat na nielegalny numer Social Security. Czy warto sięgnąć po emeryturę z tego tytułu zależy od tego, czy byłaby ona większa od renty małżeńskiej, do której Janina stanie się uprawniona z tytułu małżeń-

SPRAWY IMIGRACYJNE DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 314-322

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

WYPADKI

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

1-800-808-4225 Mówimy po polsku

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

95

stwa z Leonem. Jeżeli nie, to nie warto sobie zawracać głowy. Zaledwie po 9 latach pracy emerytura byłaby z pewnością maleńka. Ale powiedzmy, że emerytura Janiny byłaby znacznie większa od jej renty rodzinnej. Wtedy droga do jej odzyskania jest długa i kłopotliwa. Skoro Janina pracowała na nielegalny numer Social Security (SSN), to emeryturę dostanie tylko wtedy, jeżeli stanie się uprawniona do legalnego numeru, a to nastąpi dopiero po zalegalizowaniu przez nią jej imigracyjnego statusu w USA. Wtedy Janina powinna złożyć wniosek do Social Security po swój własny SSN i poprosić o przelanie składek z nielegalnego numeru na jej własny SSN, co wyjaśniam w książce Życie od nowa: jak uporządkować problemy w urzędach. Po osiągnięciu wieku emerytalnego Janina złoży wniosek do SSA o łączoną emeryturę, czyli opartą na łączonych okresach pracy w Stanach i w Polsce. Szczegóły w książce pt. Emerytura polska i amerykańska. Od rodzinnej renty czy od własnej emerytury potrącany jest w Stanach 25.5-procentowy podatek osobom, które nie mają amerykańskiego obywatelstwa, a mieszkają w Polsce.

Renta SS dla dziecka Renta małżeńska albo odzyskanie własnej emerytury, to nie są jedyne korzyści z zawarcia związku małżeńskiego z amerykańskim emerytem. Drugie należne świadczenie - to renta dla nieletniego dziecka. Dzieci odbiorcy świadczeń Social Security (emeryta lub rencisty) mogą otrzymać rentę Social Security (rodzinną albo sierocą), jeżeli spełnią następujące wymogi: • być wolnego stanu; • mieć mniej niż 18 lat; albo • być studentem, w wieku między18-19 lat, uczęszczającym do szkoły w pełnym wymiarze godzin (nie wyżej niż do 12-ej, klasy); albo • mieć 18 lub więcej lat i być inwalidą; inwalidztwo musi mieć początek przed osiągnięciem 22 roku życia. Za dzieci Social Security uważa nie tylko dzieci biologiczne emeryta, ale również przyrodnie (step-children - pasierbice, pasierbów) oraz dzieci adoptowane.

Renta rodzinna dla pasierba Pan Leon jest w pełni ubezpieczony i pobiera emeryturę Social Security. Dla Urzędu Social Security dziecko małżonka pana Leona staje się automatycznie jego pasierbem (step-child) i traktowane jest jak jego własne dziecko. Adopcja nie jest koniecz-

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

na. Warunkiem jest tylko, by małżeństwo zostało zawarte po urodzeniu dziecka. Ażeby dostawać rentę rodzinną (dependent’s benefits), dziecko musi być pasierbem emeryta (rencisty) przez co najmniej rok. Oznacza to, że emeryt powinien być w związku małżeńskim z rodzicem dziecka rok albo dłużej. Wysokość świadczeń pasierba może wynieść 50% emerytury (renty). Jeżeli inni członkowie rodziny emeryta pobierają świadczenia z tytułu związku z nim (żona, inne dzieci), wtedy rodzinne świadczenia są ograniczone (family maximum) do pewnej kwoty.

Świadczenia po śmierci emeryta Po śmierci emeryta, wdowie i nieletniemu dziecku należą się świadczenia pośmiertne (survivors benefits). Wdowa dostanie 100% jego emerytury, a nieletnie dziecko - 75% (obowiązują limity). Dziecko musi być pasierbem co najmniej 9 miesięcy, co oznacza, że ojczym/macocha i biologiczny rodzic dziecka muszą być w legalnym związku małżeńskim co najmniej 9 miesięcy. Wyjątkiem jest śmierć emeryta spowodowana przez niespodziewany wypadek albo służbę wojskową. Jeżeli emeryt oficjalnie adoptował dziecko, małżeństwo może trwać krócej. Należy też pamiętać, że od świadczeń rodzinnych potrącany będzie w USA 25.5-procentowy podatek dla nierezydentów. Jeżeli emeryt pobierał również emeryturę czy rentę Polską, to po jego śmierci żona może być uprawniona do renty wdowiej ZUS. Elżbieta Baumgartner

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


96

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

MyRA - nowy program emerytalny

MyRA (“My Retirement Account”), to nowy rodzaj konta emerytalnego, zapowiedziany przez prezydenta Obamę w jego orędziu o stanie państwa w 2014 r. Wprowadzone dekretem prezydenckim, proste i tanie konto MyRA jest dostępne od tego roku. Jak działa MyRA Konto MyRA ma na celu dać Amerykanom możliwość oszczędzania na emeryturę, szczególnie tym, którzy nie mają w pracy kont emerytalnych albo się do nich nie kwalifikują. Do otwarcia konta uprawnieni są pracownicy, którzy nie mają w pracy konta emerytalnego i zarabiają poniżej ustalonych limitów. Wpłaty dokonywane być mogą tylko elektronicznie przez pracodawcę. Podobnie do Roth IRA, wpłaty na MyRA nie są odpisem podatkowym i nie mogą przekroczyć $5,500 rocznie, albo $6,500 dla osób po pięćdziesiątce. Ale na tym podobieństwo się kończy. Oto różnice: • Konto MyRA otwiera się tylko na sieci, za pośrednictwem US Department of Treasury. • Wpłat na MyRA dokonuje tylko pracodawca, potrącając ustalone kwoty od wypłaty. • Środki inwestowane są w obligacje gwarantowane przez rząd federalny. • Uczestnictwo ograniczone jest do osób, które zarabiają do $129,000 rocznie oraz dla małżeństw o dochodach do $191,000

Zalety MyRA • Inwestycje gwarantowane są przez rząd federalny USA i nigdy nie stracą wartości. • Posiadanie MyRA nie wiąże się z żadnymi opłatami (w odróżnieniu od kont trzymanych w bankach czy domach maklerskich). • Wpłaty pobierane są automatycznie z twojej wypłaty i przelewane na konto. • Konto jest stosowne dla niewiele zarabiających, bo zezwala na niewielkie wpłaty (pierwsza - co najmniej $25, po czym $5 od każdej wypłaty lub więcej). • Konto jest przenośne - nie związane z pracodawcą. • Podobnie jak w Roth IRA, wpłaty mogą być wybrane w każdej chwili, a zarobki - po ukończeniu 59.5 roku.

Wady MyRA Skorzystasz z MyRA tylko wtedy, gdy w programie uczestniczy twój pracodawca. Indywidualni pracodawcy i najmniejsze firmy mogą nie być w stanie robić elektronicznych przelewów. Departament Skarbu obiecuje, że w przyszłości stworzy również inne sposoby wnoszenia wpłat. Na MyRA możesz odłożyć w sumie tylko do $15,000, co nie daje znaczącego zabezpieczenia na starsze lata. Gdy stan konta przekroczy tę kwotę albo posiadasz konto 30 lat, to masz obo-

wiązek je zamknąć i przelać środki na konto Roth IRA w banku czy innej finansowej instytucji. Limit wpłat na wszystkie konta IRA (MyRA, tradycyjne IRA i Roth IRA) wynosi $5,500 rocznie, a $6,500 dla osób po pięćdziesiątce. Nie powinieneś spodziewać się większego zwrotu z inwestycji, co najwyżej około 2-3%, bowiem środki inwestowane są tylko w obligacyjny fundusz stworzony dla federalnych pracowników (tzw. G Fund). Zwrot ten może nawet nie zrekompensować inflacji. Nie masz możliwości inwestowania w inne fundusze powiernicze (mutual funds) czy w indywidualne akcje, które dałyby ci wyższy zwrot. Wpłat na MyRA nie możesz odpisać od podatków (podobnie do Roth IRA). Również, w odróżnieniu od programu 401(k), pracodawca nie ma możliwości dopłaty do twoich depozytów.

Jak otworzyć konto MyRA Konto MyRA otwierasz na sieci (https://myra.gov) przez wypełnienie elektronicznego wniosku. Potrzebne są: numer Social Security, dowód tożsamości (prawo jazdy, stanowe ID), adres zamieszkania oraz adres mailowy. W razie kłopotów zadzwoń pod numer 1-855-406-myRA (1-855-406-6972). Po otwarciu konta wydrukuj formularz Deposit Authorization Form i zanieś go do działu kadr pracodawcy, który ustawi bezpośredni przelew ustalonej kwoty z twojej wypłaty na twoje konto MyRA (payroll direct deposit). Przysługa ta nie będzie nic pracodawcy kosztować.

Czy warto? Jeżeli nie masz żadnego programu emerytalnego w pracy, a również brakuje ci dyscypliny do samodzielnego oszczędzania pieniędzy, to skorzystaj z MyRA. W przeciwnym razie, bardziej opłaca się w pełni wykorzystać inne posiadane już możliwości. Przede wszystkim, w pełni skorzystaj z programu 401(k) w pracy, bo depozyty są tam automatyczne, a pracodawcy często dopłacają w własnej kieszeni. Ponadto, wpłacaj na konto IRA, bo oszczędzisz na podatkach. (Patrz książka Amerykańskie emerytury). IRA możesz otworzyć w dowolnej finansowej instytucji, a środki inwestować w akcyjne fundusze powiernicze (stock mutual funds), które na przestrzeni dłuższego czasu, mimo wahań kursów, dadzą wyższy zwrot od rządowych obligacji. Elżbieta Baumgartner

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

97

Bez ZUS i bez Social Security

Pani Marta chciała złożyć wniosek o należną jej emeryturę ZUS w Polsce i o rentę małżeńską w Stanach. Ku jej zdziwieniu, tu i tam spotkała się z odmową. Pani Marta pyta, czy odrzucenie jej wniosków było uzasadnione. Pytanie pani Marty “Moja siostra, która jest moim pełnomocnikiem w Polce, wystąpiła w moim imieniu o moja emeryturę w ZUS. Mam 63 lata i przepracowane w Polsce 19 lat. W USA obecnie nie pracuję, mam tu zaliczone 33 kwartały, i nie będę sie starała o emeryturę amerykańska, ponieważ brakuje mi kwartałów i ta emerytura byłaby malutka. Chcę poczekać na emeryturę męża i korzystać z jego połowy. Mąż ma 68 lat i jeszcze pracuje. Mojego wniosku w ZUS nie przyjęto, ponieważ zażądano zaświadczenia o okresach ubezpieczenia w USA. Chcę wystąpić tyko o emeryturę polska, czy zatem takie zaświadczenie jest konieczne a jeżeli tak, to jak je zdobyć? Z amerykańską rentą też nie mam szczęścia. W marcu tego roku poszłam do urzędu Social Security, żeby złożyć wniosek o rentę małżeńską, ale powiedziano mi, że nie mogę jej dostać tak długo, jak mąż pracuje. Pani Elżbieta natomiast mówiła w radio, że jest sposób, by ją w mojej sytuacji. Nie wiedziałam, jak to wytłumaczyć. Co mam robić?”

Rozwiązanie problemu z ZUS Nie jest prawdą, że w ZUS trzeba udowodnić okresy pracy w USA, bo nawet gdyby pani Marta okazała wyciąg ze swojego konta Social Security (Your Social Security Statement, www.ssa.gov/myaccount/SSA-7005-OL.pdf), to ZUS i tak musi uzyskać potwierdzenie informacji od SSA. Pracownik ZUS nie miał podstaw do oddalenia podania pani Marty. Oto jak wygląda procedura rozpatrywania wniosku o emeryturę ZUS w przypadku osób, które pracowały w Polsce i w USA, opisana w witrynie ZUS. Pani Marta składa wniosek o polską emeryturę w dowolnym lokalnym oddziale ZUS w Polsce. Skoro posiada także okresy ubezpieczenia w USA, jej wniosek, po skompletowaniu, Oddział ZUS przekazuje do I Oddziału ZUS w Warszawie - Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych, tj. do jednostki ZUS wyznaczonej do rozpatrywania wniosków emerytalno-rentowych na podstawie Umowy polsko-amerykańskiej. I Oddział ZUS w Warszawie rozpatrzy wniosek na podstawie polskich przepisów, z uwzględnieniem postanowień Umowy. Ponadto przekaże wniosek do amerykańskiej instytucji tj. do Federalnego Biura Świadczeń przy Ambasadzie USA w Warszawie, w celu rozpatrzenia emerytury Social Security. Data zgłoszenia wniosku w ZUS będzie wiążąca także dla instytucji amerykańskiej. Każda z instytucji: polska i amerykańska, równolegle rozpatrzy uprawnienia do emerytury i ustali świadczenie zgodnie ze stosowanymi przepisami prawnymi, z zastosowaniem w odpowiednim przypadku postanowień Umowy. “Dla potrzeb uwzględnienia w drugim państwie okresów ubezpiecze-

nia przebytych w danym państwie, instytucje obu krajów będą wystawiać sobie zaświadczenia potwierdzające wymiar tych okresów.” - czytamy w witrynie ZUS. Wniosek dla pani Marty: Skoro udzieliła pani pełnomocnictwa siostrze w Polsce, to sugeruję, by siostra udała sie do ZUS ponownie. Miejmy nadzieję, że trafi na lepiej poinformowanego urzędnika. A jeśli nie, niech pokaże mu ten artykuł z powyższym cytatem.

Rozwiązanie problemu z Social Security Pani Marta została odprawiona z kwitkiem również przez Administrację Social Security. Jest prawdą, że żona nie dostanie renty małżeńskiej do czasu złożenia wniosku o emeryturę przez jej męża. Ale mąż pani Marty ma dobrą pracę i chce zarobkować jeszcze przez 2 lata do ukończenia 70-ki, co podwyższy jego emeryturę. Wyjściem z takiego impasu była strategia “złóż wniosek i zawieś świadczenia”, która stała się możliwa począwszy od 1 stycznia 2000 r., gdy w życie weszła ustawa Senior Citizens’ Freedom to Work Act. Na jej mocy każda osoba, która osiągnęła pełny wiek emerytalny, ale nie przekroczyła 70 lat, może dobrowolnie zawiesić otrzymywanie świadczeń, by powrócić do pracy lub podwyższyć sobie emeryturę o 8% rocznie. Skoro pracownik złożył wniosek o emeryturę, jego małżonek staje się uprawniony do renty małżeńskiej nawet wtedy, gdy pracownik tę emeryturę zaraz zawiesi. Niestety, ustawa zwana Bipartisan Budget Act of 2015 z 2 listopada 2015 zmieniła przepisy. Utrzymała ona możliwość zawieszenia emerytury pracownika na poprzednich zasadach, ale wraz z nią ustawać ma również renta małżeńska, pobierana z tytułu związku z pracownikiem. Teraz żona będzie musiała czekać, aż mąż naprawdę przejdzie na emeryturę. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie ustawy, czyli od 30 kwietnia 2016 roku. Tę i inne strategie pozwalające na maksymalizację świadczeń Social Security, ich warunki, oraz najnowsze zmiany w przepisach opisuję dokładnie w książce pt. Ubezpieczenie Social Security uaktualnionej na rok 2016. Wniosek dla pani Marty: Gdy poszła pani do biura SSA, mogli byli Państwo skorzystać ze strategii “złóż wniosek i zawieś świadczenia”, co nie jest możliwe po 30 kwietnia 2016 roku. Ale nie warto żałować, bo pani Marta nie ukończyła pełnego wieku emerytalnego, więc jej renta rodzinna byłaby zredukowana. Sugeruję zwrócić się do kogoś, kto mając o państwu pełne informacje, rozpatrzy różne scenariusze (emerytura męża, renta małżeńska i ew. wdowia), dokładnie przeliczy, ile pani zyska, ile straci, oraz pomoże podjąć decyzję. Elżbieta Baumgartner

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


98

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Polonus ofiarą kontroli podatkowej w Polsce

Maria mieszkała i pracowała w Nowym Jorku od ponad trzydziestu lat. Do Polski jeździła czasami, bo miała rodzinę i zamierzała się tam przenieść po przejściu na emeryturę. Wielkie było jej zdziwienie, gdy pewnego dnia otrzymała oficjalnie wyglądającą kopertę od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawie Woli. Skarbówka wzywa na dywanik Skierowany do pani Marii list był alarmujący: „Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola, działając na podstawie art. 155 par. 1 w związku za art. 180 par. 1 (...) w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym (...) wzywa panią do złożenia w siedzibie Urzędu przy ul. Powstańców Śląskich 2D lub za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania oświadczenia o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów przed wniesieniem w dniu 28 czerwca 2009 wydatków (...)”. Na całej stronie wyliczona była lista żądanych oświadczeń i dokumentów, które udowodnić miały nie tylko przychody, ale i wydatki, darowizny pożyczki lokaty bankowe, i historię rachunków bankowych na dzień 28 czerwca 2009 roku. List kończył się złowieszczo: “W przypadku braku udokumentowania źródeł przychodów, z których finansowane zostały wydatki poniesione w roku 2009, Naczelnik Urzędu Skarbowego może uznać, iż kwoty stanowiące nadwyżkę wydatków nad dochodami są przychodami z nieujawnionych źródeł przycho-

dów i opodatkować je zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych.” Pani Maria zadzwoniła do mnie po ratunek. Na pytanie, co robiła w Polsce w czerwcu 2009 roku, przypomniała sobie, że wtedy właśnie kupiła w Warszawie mieszkanie, które zresztą stoi puste, oczekując jej powrotu do kraju. Pani Maria nie pobiera czynszu, więc nie ma w Polsce przychodu i podatków tam nie musi płacić. Skąd więc ten list? Maria kupiła mieszkanie w czerwcu 2009 roku, list dostała po prawie sześciu latach - w kwietniu roku 2015.

Jak fiskus wybiera ludzi do kontroli Polski fiskus tropi „przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych”, a również oszczędności zgromadzone w minionych latach osiągnięte z tych nieujawnionych dochodów. Każdy Polak składa co roku deklarację podatkową PIT, z której Urząd Skarbowy (US) wie o jego zarobkach. Kontrola podatkowa może spotkać każdego podatnika, jeżeli fiskus podejrzewa,

PODATKI INCOME TAX DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 397-402

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

PACZKI•KONTENERY•MIENIE

Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

Stypendia do 212-736-9000 www.zoni.com

TA N I O • S Z Y B KO • PE W N I E

50

1-800-229-DOMA

%

1- 8 0 0 -2 2 9 -3 6 62 www.domaexport.com

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Musa Obregon SPRAWY EMIGRACYJNE I KARNE & ASSOCIATES

NY: 718-926-0802 • NJ: 973-725-9062 MÓWIMY PO POLSKU

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

99

że jego wydatki przekraczają zadeklarowane przychody. Ale wydatków nie zna. Jedynym punktem zaczepienia jest dla US podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC). Podatek ten opłacany bywa w wyniku zawarcia umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki itp. Jak widać, gdy kupimy samochód, jacht, mieszkanie czy dom, odprowadzany jest podatek PCC i US dowiaduje się o dużej finansowej transakcji. Na deklaracji PCC pojawił się numer identyfikacji podatkowej (NIP), na który nie były zgłaszane dostateczne przychody, więc kontrola gwarantowana. Skarbówka pyta: podatniku, skąd wziąłeś pieniądze? Jeżeli ze źródeł nieujawnionych, grozi mu sankcyjny podatek w wysokości 75% ukrytych przychodów.

Jak się bronić Pani Maria odpisała Urzędowi Skarbowemu. Sporządziła oświadczenie, że mieszka legalnie na stałe, pracuje i płaci podatki w Ameryce od 1984 roku. Załączyła kopię amerykańskiego paszportu, prawa jazdy z adresem, rozliczeń podatkowych, wyciągów bankowych. Dla pewności, wszystkie kopie notariusz poświadczył jako zgodne z oryginałem. Polski Urząd skarbowy zaniechał dalszego dochodzenia przeciw pani Marii. Ale nie zawsze poddaje się tak łatwo.

Zmieniły się przepisy Od czasu przygody pani Marii zmieniły się trochę przepisy (szukaj w sieci “Nowe zasady opodatkowania ukrytych dochodów w Polsce”). Krótko mówiąc, od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która reguluje opodatkowanie ukrywanych dochodów. Nowela dostosuje ustawy podatkowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. akt - SK 18/09) oraz z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt - P 49/13). Nadal oszustom podatkowym grozi 75-procentowa kara, ale procedura została nieco złagodzona i określony został okres 5-letniego przedawnienia. Obowiązywać ma reguła, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalenia źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem dochodowym. Do-

1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

piero gdy nie uda się tego ustalić (bo podatnik np. odmawia współpracy), zostanie nałożony sankcyjny 75-procentowy podatek. Co do przedawnienia - 5 lat to czysta teoria. Zgodnie z art. 4 nowelizacji zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania nieujawnionego dochodu nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie. W rzeczywistości okres ten wynosi ponad sześć lat, bo termin przedawnienia liczy się od końca roku, w którym podatnik był obowiązany uiścić podatek. Przykład: Pani Maria rozliczyła się za rok 2009 i deklarację podatkową posłała w kwietniu 2010 roku. Bieg terminu przedawnienia z tego tytułu zaczął się od 1 stycznia 2011 r. i skończył 31 grudnia 2015 r. Przez ten czas skarbówka mogła zażądać od Marii okazania przychodów i wydatków. I zażądała, tuż przed końcem tego terminu, co zawieszało bieg przedawnienia do zakończenia sprawy. Teraz przepisy zabraniają tego procederu.

Przygotuj się, zanim kupisz mieszkanie Zanim kupisz w Polsce samochód, mieszkanie czy dom, przygotuj się na ewentualną kontrolę. Zgromadź wszelkie dokumenty poświadczające legalne pochodzenie przychodu i opłacenie podatków w Stanach Zjednoczonych. Zatrzymaj bankowe wyciągi pokazujące akumulację oszczędności i przelewy środków do Polski. Ponadto nigdy nie przewoź dużych pieniędzy po kryjomu w gotówce, chyba że zadeklarujesz je na granicy. Elżbieta Baumgartner

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


100

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Wakacyjne zniżki dla seniorów

Lato, to pora na wyjazdy za miasto albo dalsze wycieczki. Podróże mogą okazać się tańsze, niż się wydaje, bo starsi podróżni uprawnieni są do licznych upustów cenowych niezależnie od tego, czy są na emeryturze czy nadal pracują. Warto o tym wiedzieć, żeby nie przegapić tego, co słusznie się im należy. Kto jest seniorem Za osobę starszą uważa się tradycyjnie kogoś, kto ukończył 65 lat. Ale niektóre zniżki należą się już 60-latkom, a nawet 50-latkom. Na przykład, do American Association of Retired Persons (AARP) może zapisać się każdy, kto skończył 50 lat, po czym korzystać z przywilejów dostępnych dla ich członków. Roczne członkostwo kosztuje $16, a legitymację można otrzymać pocztą. Szczegóły w http://www.aarp.org albo pod numerem 1-800-566-0242.

Tańszy paszport Warto wiedzieć, że emeryt, rencista, osoby niepełnosprawne (oraz ich małżonkowie) zapłacą za wydanie polskiego paszportu o 50% mniej. Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat. Najtańsze jest odnowienie paszportu w Polsce, bo kosztuje 140 zł, a zniżkowe tylko 70 zł. Złożyć wniosek oraz odebrać paszport można tylko osobiście.

Island, blisko Nowego Jorku. Jan płaci $10 za dzienną przepustkę dla swego samochodu. Niepotrzebnie! Jones Beach, to park stanowy. Rezydenci stanu Nowy Jork, którzy ukończyli 62 lata, mogą otrzymać darmowy “Golden Pass”, który umożliwia darmowy wjazd samochodem z wyjątkiem długich świątecznych weekendów. Dla osób młodszych roczna przepustka kosztuje $65.

Dożywotnia przepustka do parków narodowych

Illinois nie pobiera opłat za wstęp do swoich stanowych parków. Roczna przepustka w New Jersey kosztuje $35, ale jest bezpłatna dla osób mających 62 lata lub więcej.

Stany Zjednoczone słyną na całym świecie ze swoich parków narodowych - ponad 400 miejsc przyciąga 275 milionów turystów rocznie. Jeżeli skończyłeś 65 lat, to należy ci się dożywotnia przepustka do wszystkich parków i miejsc pamięci narodowej w USA administrowanych przez National Park Service. Przepustka kosztuje tylko $10 i uprawnia do wjazdu samochodem z rodziną czy znajomymi, a także daje znaczące zniżki na kempingi, wycieczki czy wodowanie łodzi. Dla porównania, zwykli turyści płacą $80 rocznie na jeden samochód (karta America the Beautiful). Więcej: https://store.usgs.gov/ pass/senior.html.

Sprawdź przepisy w swoim stanie: http://usparks.about.com/ od/usstateparks/tp/State-Park-Passes.htm.

Darmowe przepustki do parków stanowych “Ja do parków nie chodzę” - twierdzi pan Jan z Queensu. Ale często jeździ z wnukami do Jones Beach - pięknej plaży na Long

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Taniej w muzeach Niektóre muzea są za darmo, niektóre mają wolny wstęp raz w tygodniu. Nawet kosztowne placówki oferują zniżki dla seniorów, młodzieży, weteranów i lokalnych rezydentów. Warto z tego skorzystać. Uwaga: Niektóre muzea podają “sugerowaną” cenę biletu, więc można zapłacić “co łaska”. Na przykład słynne Metropolitan Museum w Nowym Jorku sugeruje $25 od osoby, $17 od seniora. Ale możesz zapłacić na przykład $5 i będziesz wpuszczony bez problemu. Zostanie ci więcej na kawę w pięknej muzealnej kawiarni.

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

Rabaty w hotelach Hotele przyciągają starszych podróżnych, oferując im atrakcyjne ceny. Oto przykłady: • Choice Hotels (Comfort Inn, Quality, Clarton, MainStay Suites, Roadway Inn, Comfort Suites) dają 10% upustu osobom po sześćdziesiątce albo członkom AARP. • Best Western traktuje preferencyjnie podróżnych mających już 55 lat albo członkostwo AARP. Otrzymają oni 10-procentowy rabat i inne przywileje w rodzaju wczesnego zameldowania czy późnego wymeldowania. • W hotelach Marriott 62-letni i starsi seniorzy mogą zaoszczędzić 15% lub więcej. • Wiele kampingów oferuje zniżkowe ceny dla seniorów. Sprawdź, zanim ruszysz w podróż. Wniosek: Gdy robisz rezerwację w hotelu, motelu, czy na kampingu, zawsze pytaj o zniżki dla seniorów. Najczęściej odpowiedź będzie pozytywna.

Taniej w restauracjach Chcąc pozyskać klientów, wiele restauracji daje rabaty dla seniorów w określonych godzinach (np. wczesny obiad) albo w pewnych dniach tygodnia. Między innymi IHOP ma specjalne mniejsze i tańsze dania dla seniorów. Znane z przychylności dla starszych osób są Denny’s, Bubba Gump Shrimp Co., Papa John’s, Outback Steakhouse, Golden Corral, Dunkin Donuts, Arby’s, IHOP i Applebee’s.

Bilety kolejowe

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

101

rabat w wysokości 30%. Z oferty można skorzystać we wszystkich krajowych pociągach przewoźnika, w tym Pendolino.

Zniżki w Polsce Z racji wieku w Polsce mogą ci również przysługiwać różne upusty. Do najpopularniejszych należą zniżki na komunikację miejską. Na przykład w Warszawie emerytom oraz rencistom przysługuje 50-procentowa zniżka, a osoby, które ukończyły 70. rok życia, jeżdżą w Warszawie za darmo po okazaniu dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia. Jeżeli spędzasz sporo czasu w Polsce, a ukończyłeś sześćdziesiątkę, to wyrób sobie w swoim mieście Kartę Seniora. Karty wydawane są na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz targach i wydarzeniach dla seniorów. Karta Seniora uprawnia do wielu lokalnych zniżek.

Korzystaj z aplikacji i witryn internetowych Dla seniorów przeznaczone są różne inne zniżki: na bilety do kina, na wystawy, wycieczki, różne usługi, zakupy itp. Informacje o nich znajdziesz w Internecie. W Google wpisz “senior discounts” i nazwę firmy. W przeszukaniu ofert w twojej okolicy pomoże witryna www.seniordiscounts.com. Jeżeli masz smartfon, to zainstaluj sobie aplikacje w rodzaju Sciddy, AARP Member Advantage czy Senior Savings. Różne zniżki wynoszą od 10 do 20%, co może urosnąć do znacznych kwot.

Wnioski

Podróżni, którzy ukończyli 62 lat, dostaną od amerykańskich linii kolejowych Amtrak 15% upustu na większości kursów. Szczegóły w www.amtrak.com/seniors-discount. Na trasach między Stanami a Kanadą zniżka wynosi 10% już dla 60-latków.

Najwięcej zyskasz podróżując poza sezonem, gdy nie ma tłumów a ceny przelotów, hoteli i biletów są niższe. Niezależnie od pory roku pytaj o zniżki dla seniorów, nie spodziewaj się że ktoś ci je zaoferuje. Wielu sprzedawców/kasjerów nie chce zgadywać wieku klientów, bo może to być dla nich temat drażliwy.

Polskie Koleje Państwowe są hojniejsze. PKP Intercity wprowadził Bilet dla Seniora. Każdy, kto skończył 60 lat, może liczyć na

Miłych podróży życzy Elżbieta Baumgartner

OŚRODKI TURYSTYCZNE DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 308-313

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


102

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Gdy rezygnujesz z wynajmu mieszkania

Chcesz zrezygnować z wynajmowanego mieszkania, bo otrzymałeś ofertę pracy w innym mieście albo postanowiłeś wrócić do Polski. Musisz dać właścicielowi wypowiedzenie. Twoje prawa i obowiązki jako lokatora kończącego najem lokalu dyktowane są przez przepisy twego stanu albo/i miasta oraz zależą od tego, czy podpisałeś umowę najmu czy nie. Zakończenie umowy wynajmu Jeżeli masz umowę ustną najmu mieszkania (tzw. month to month lease), powiadom właściciela o chęci wyprowadzenia się na co najmniej 30 dni przed końcem miesiąca, kiedy zamierzasz się wyprowadzić. W przypadku posiadania umowy pisemnej np. na rok, daj wymówienie z wyprzedzeniem jednoczy dwumiesięcznym przed wygaśnięciem umowy. Depozytu za mieszkanie nie można „odmieszkać”. Depozyt służy jako asekuracja właściciela i nie może zostać użyty na czynsz za ostatni miesiąc, bo wtedy właściciel nie miałby z czego pokryć ewentualnych szkód poczynionych przez lokatora. Jeżeli opóźnisz wyprowadzkę, właściciel może obciążyć cię za każdy dodatkowy dzień plus za koszty wynikłe z twego opóźnienia. Powiedzmy, że miałeś się wyprowadzić ostatniego dnia miesiąca, ale zatrzymały cię ważne powody. Przez ten czas nowy lokator musi oczekując na mieszkanie wynajmować hotel i obciąża za ten nieprzewidziany wydatek właściciela domu. Wtedy gospodarz będzie się domagać, żebyś ty pokrył dodatkowe wydatki wynikłe z twojej winy. Mieszkanie musi być oddane w stanie takim, w jakim zostało przyjęte, z wyjątkiem lekkiego zabrudzenia (dywanów czy ścian) wynikającego z normalnego użytkowania i np. kilku gwoździ w ścianach po obrazach. Nie jesteś zobowiązany do odmalowania po sobie mieszkania, chyba że taka była twoja umowa z właścicielem.

Jak uniknąć niespodzianek Przestroga: Wiele osób popełnia błąd przy wyprowadzce. Wynoszą meble, wrzucają klucz do skrzynki pocztowej właściciela i odjeżdżają, często do innego stanu, licząc na to, że właściciel wkrótce odeśle im ich depozyt. Czek nie nadchodzi, a jeżeli - to poważnie pomniejszony o różne nieuzasadnione koszty.

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

Jak mogą teraz podważyć decyzję gospodarza i domagać się zwrotu pieniędzy mieszkając daleko? Mogą udać się do sądu małych roszczeń (small claims court) właściwego dla lokalizacji mieszkania, ale nie potrafią przedstawić żadnych konkretnych dowodów, a po drugie dojazd kilkuset mil do sądu kosztowałby więcej niż suma, której się domagają. Błędu tego można uniknąć w następujący sposób. Należy poprosić właściciela o inspekcję mieszkania tuż przed wyprowadzką. Niech wskaże usterki, za które cię obciąży. Może zdołasz sam usunąć pewne szkody lub wysprzątać mieszkanie. Jeżeli uważasz, że zostawiasz mieszkanie w dobrym czy nawet lepszym stanie niż je zastałeś, wskaż to gospodarzowi.

Zwrot depozytu W dniu wyprowadzki gospodarz może zwrócić ci pieniądze osobiście, ale nie musi, gdyż istnieje możliwość, że nadejdzie jeszcze nie zapłacony przez ciebie rachunek za prąd czy gaz. Prawo nakazuje, by właściciel zwrócił lokatorowi depozyt w przeciągu tygodnia czy dwóch po opuszczeniu lokalu. Prawo natomiast nie dyktuje sposobu wyceny usterek czy wymaganego sprzątania. Jeżeli podejrzewasz, że właściciel może okazać się złośliwy i potrącić z depozytu zbyt dużo, zrób zdjęcia mieszkania lub w inny sposób udokumentuj jego dobry stan, by mieć podstawę do dyskusji lub roszczeń sądowych.

Złamanie umowy wynajmu Powiedzmy, że pozostało ci osiem miesięcy do wygaśnięcia umowy, a otrzymałeś atrakcyjną ofertę pracy w innym mieście i postanowiłeś się przenieść. Nic nie mówiąc właścicielowi, wyniosłeś meble i opuściłeś mieszkanie, przez co “zrzekłeś” się lokalu. Dalszy przebieg wydarzeń zależy od tego, czy właściciel przyjmie to zrzeczenie (surrender). Jeżeli tak, jesteś zwolnio-

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

103

ny od umowy, choć musisz zapłacić za usterki w mieszkaniu i za czas, przez jaki lokal pozostanie nie wynajęty. Jeżeli natomiast wynajmujący zrzeczenia nie przyjmie, jesteś odpowiedzialny za czynsz do końca trwania umowy. Kiedy właściciel przyjmuje zrzeczenie mieszkania? Może ci to powiedzieć ustnie i potwierdzić to na piśmie, jeżeli jasno przedstawisz mu swoją sytuację, prosząc o zwolnienie cię z umowy wynajmu. Wielu wynajmujących jest wyrozumiałych. Ale jeżeli rzeczywiście uciekłeś z mieszkania (?) i nie miałeś odwagi spojrzeć gospodarzowi w oczy, sytuację oceniać będziesz mógł tylko po jego dalszych poczynaniach. Wynajęcie lokalu kolejnemu lokatorowi oznacza przyjęcie zrzeczenia się mieszkania, lecz brak próby wynajęcia jest równoznaczne z odrzuceniem zrzeczenia. Prawo lokalowe większości stanów nakazuje właścicielowi dokonania próby wynajęcia mieszkania, gdy lokator je porzuci. Powinien on posłać ci list oznajmiający, że nie przyjmuje twego zrzeczenia umowy, ale spróbuje wynająć mieszkanie. Po otrzymaniu takiego listu z całą pewnością jesteś zwolniony z obligacji wynikających z umowy wynajmu, ale możesz nadal być winien właścicielowi pewną sumę pieniędzy. Gdy właściciel wynajmie lokal np. po dwóch miesiącach, będziesz mu winien za te dwa miesiące czynszu, a jeżeli wynajmie mieszkanie za $100 mniej na miesiąc, zobowiązany jesteś do zwrócenia mu różnicy owych $100 przez czas trwania twojej umowy.

Gdzie po więcej informacji Przepisy mieszkaniowe są regulowane przez prawo stanowe. W sieci szukaj „landlord tenant law” plus nazwa twego stanu. US Department of Housing and Urban Development (HUD) podaje linki do przepisów wszystkich stanów: http://portal.hud. gov, “State Info”. Również: www.rentlaw.com. W razie wątpliwości - porozmawiaj z prawnikiem zajmującym się prawami lokatorów. Elżbieta Baumgartner

Przykład Płaciłeś $800 za mieszkanie i opuściłeś je osiem miesięcy przed zakończeniem umowy. Właściciel nie wynajął mieszkania nikomu. Czy może za miesiąc pozwać cię do sądu za nie zapłacenie $6,400? Nie, bowiem może dochodzić sądownie tylko kwoty, którą jesteś mu obecnie winien. Za miesiąc winien mu jesteś tylko $800. O całą kwotę właściciel może się ubiegać dopiero za osiem miesięcy, a przez ten czas prawo jego stanu może wymagać od niego podjęcia próby wynajęcia lokalu. Z reguły właściciele domów wykorzystują depozyt lokatora na pokrycie strat (właśnie temu on służy) i czym prędzej ponownie wynajmują lokal, gdyż trudno im będzie ściągnąć pieniądze od upartego lokatora o nieznanym miejscu zamieszkania. Jeżeli cokolwiek pozostało z depozytu po pokryciu kosztów, wynajmujący jest zobowiązany zwrócić to byłemu najemcy.

POLSKI ADWOKAT

Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


104

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Jaką wybrać polisę na życie

Do redakcji zadzwoniła czytelniczka, pani Ewa, by spytać, kiedy w końcu będzie mogła przestać spłacać polisę ubezpieczeniową. Agent obiecał, że polisa będzie się sama utrzymywać po 10 latach. Minęło już 15 lat i ciągle nic. Czytelniczka z trudnością może podołać swojej sytuacji finansowej. Nie ma żadnych oszczędności, bo nie ma z czego odkładać. Powodem jest fakt, że za kilka polis whole life swoich i męża płaci rocznie... $12,000. Tak poradził jej pewien agent ubezpieczeniowy. Ile razy zwracała się do niego z pytaniem, kiedy w końcu polisy będą się same spłacać, to on zręcznie wciskał jej kolejne, motywując konieczność inflacją. Nawiasem mówiąc, czytelniczka nie ma dzieci na utrzymaniu, więc ubezpieczenia na życie nie potrzebuje wcale.

Ubezpieczeniowe ABC

Wady ubezpieczenia stałego

Ubezpieczenia na życie dzielą się na dwie podstawowe kategorie: czasowe (term insurance), wykupywane na rok czy kilka lat, po czym odnawiane (lub nie) oraz na ubezpieczenie stałe (whole life i pochodne), nabywane, jak nazwa wskazuje, na całe życie. Stałe ubezpieczenie ma wiele wariantów: universal, variable, vanishing premium itp. oraz ich kombinacje.

Problem polega na tym, że inwestycyjne możliwości polis są notorycznie przesadzane i że whole life przedstawiane jest przez agentów jako panaceum na wszystkie finansowe bolączki: jako ubezpieczenie na życie, świetne inwestycje, program emerytalny czy źródło pieniędzy na studia dla dziecka. Na poparcie swoich wywodów agenci pokazują imponujące wydruki komputerowe, które później nie znajdują pokrycia w rzeczywistości.

Polisa czasowa chroni właściciela na wypadek jego śmierci w czasie ważności polisy. Coroczna składka pokrywa koszty kompanii ubezpieczeniowej i prawdopodobieństwo odszkodowania na wypadek śmierci (death benefit). Stałe polisy (whole life i pochodne) oferują to samo z tym, że za cenę od 5 do 8 razy wyższą, a do tego pozwalają na akumulację pieniędzy na koncie oszczędnościowym polisy (cash value). Istnieje wiele rodzajów stałych polis, ale ogólna zasada ich działania jest podobna, bo łączą ubezpieczenie z inwestowaniem, a trzymane być muszą do końca życia.

DZIAŁ

Agenci przemilczają pewne poważne wady swoich produktów, jak fakt, że pieniądze narastają na polisie niezwykle wolno, że klient nie ma nigdy wolnego dostępu do swoich pieniędzy, lecz może je tylko pożyczyć, i że wszystko, co uzbieramy przez lata na ubezpieczeniowym koncie przepadnie nam, gdy dobra Bozia zabierze nas z tego świata. Te i inne przyczyny czynią typowy whole life produktem kuriozalnym, drogim i niekorzystnym dla większości klientów. Szerzej wyjaśniam ten temat w trzecim tomie książki pt. “Ameryka dla każdego”.

UBEZPIECZENIA EMERYTURY

ZNAJDZIESZ NA STR. 475-483

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

Russo’s On The Bay Doskonałe przyjęcia

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

Co stała polisa gwarantuje Pewien miły przedstawiciel Metropolitan Life wyjaśnił mi przejrzyście, co polisa whole life gwarantuje, a czego nie. Whole life gwarantuje tylko to, że gdy będziemy płacić składki całe życie (whole life, stąd nazwa), to po naszej śmierci firma ubezpieczeniowa wypłaci kwotę, na jaką jesteśmy ubezpieczeni (zakładając, że firma przetrwa kilkadziesiąt lat do naszej śmierci). To wszystko. Nic więcej. Cała reszta, to obiecanki, które mogą być spełnione, ale nie muszą, a więc: samospłacanie się polisy, zwiększenie odszkodowania (death benefit), dywidendy. Gwarantowana jest minimalna wartość cash value (czyli stan konta ubezpieczeniowego) w poszczególnych latach, ale co nam po nim, skoro pieniądze i tak przepadną na rzecz firmy ubezpieczeniowej po naszej śmierci. Odłóżcie, państwo, optymistyczne wydruki komputerowe, zapomnijcie o zapewnieniach agenta, przeczytajcie natomiast kontrakt polisy. Gwarantowane jest tylko to, co w kontrakcie. Ubezpieczenie whole life gwarantuje tylko ubezpieczenie na życie, cała reszta, to “gdybanki”.

Komu potrzebne jest ubezpieczenie na życie Wbrew pozorom, wcale nie każdemu. Ubezpieczenie jest potrzebne tylko komuś, kto ma na utrzymaniu osoby polegające na nim finansowo. Ubezpieczamy się, jeżeli nasza śmierć ma być finansowym ciosem dla rodziny. Żywiciel rodziny chce być pewien, że gdy go zabraknie, rodzina nie znajdzie się w przytułku dla ubogich, że żona spłaci pożyczkę hipoteczną, a dzieci ukończą szkoły. Ubezpieczamy się na tak długo, jak długo mamy kogoś na utrzymaniu i jak długo nie zakumulowaliśmy odpowiedniego kapitału, który zabezpieczy rodzinę. Po kilku czy kilkunastu latach, gdy dzieci podrosną, pożyczka hipoteczna jest spłacona, żona dostała intratną posadę i zakumulowaliśmy mająteczek, ubezpieczenia ma życie nie potrzebujemy wcale. Agenci mówią, że nawet jeżeli ubezpieczenie nie ma dla nas pierwszorzędnego znaczenia, powinniśmy wykupić whole life, bo to świetna inwestycja. Nieprawda. Jeżeli potrzebujemy inwestycji, to udajmy się do firmy inwestycyjnej, a nie ubezpieczeniowej. Mając whole life, ciągle będziemy płacić za ubezpieczenie, którego nie potrzebujemy. Po co?

Dlaczego stałe polisy są drogie Agenci tłumaczą, że whole life jest tak drogie w porównaniu z czasowym, bo odkładają się nam pieniądze na koncie. Podkreślają, że wykupienie polisy czasowej jest wyrzuceniem pieniędzy. Otóż, moi państwo, przyczyna jest inna.

www.unitedpolesfcu.com

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

105

pewnego na sto procent? Ma sens tylko dla firm ubezpieczeniowych, bo tak sobie wykalkulują cenę polisy, żeby na niej doskonale zarobić.

Zalety stałych polis Jeżeli polisy whole life są tak wątpliwym produktem, to dlaczego są tak popularne? Po pierwsze dlatego, że agenci firm ubezpieczeniowych są dobrymi sprzedawcami, a dobry sprzedawca sprzeda każdy towar. Po drugie dlatego, że rzeczywiście mają one uzasadnienie w pewnych przypadkach, z których najważniejszym jest planowanie spadkowe. Odszkodowanie z polisy whole life jest zwolnione z podatków od spadku. Milionerom opłaca się wykupić polisę whole life na parę milionów dolarów, zapłacić za nią krocie, ale za to uniknąć podatku od spadku, który w przeciwnym razie pochłonąłby większość majątku.

Dlaczego stałe polisy są popularne Stałe polisy stanowią 34% wszystkich sprzedawanych ubezpieczeń na życie, bo są najbardziej intratnym finansowym produktem. Prowizja agentów wynosić może połowę składek zapłaconych w pierwszym roku. Ubezpieczenia whole life są więc sprzedawane każdemu, kto zechce słuchać. Dlatego właśnie agenci z Metropolitan na Florydzie wciskali pielęgniarkom ubezpieczenia, nazywając je programami emerytalnymi (głośny skandal w przeszłości). Dlatego niektórzy agenci opowiadają rodzicom, że whole life trzeba kupić dzieciom (!) w dowód miłości rodzicielskiej. Dlatego wmawiają samotnym osobom, że whole life to najlepsza inwestycja. Rezultatem były liczne dochodzenia działalności firm ubezpieczeniowych w wielu stanach Ameryki. Przeczytaj artykuł w The Wall Street Journal pt. “Life Policies: The Whole Truth”, dostępny na sieci.

Wniosek Każdy z nas, mający kogoś na utrzymaniu, powinien być odpowiednio zabezpieczony. Dla przeciętnej osoby stosowna jest polisa czasowa (term life insurance). Porzekadło mówi: Kup polisę czasową, inwestuj różnicę (Buy term, invest the difference). Wspomniana na początku artykułu pani Ewa nie ma nikogo na utrzymaniu, więc ubezpieczenia na życie nie potrzebuje - potrzebuje natomiast pieniądze w banku. A ich nie ma, bo rocznie płaci $12,000 za ubezpieczeniowe składki. Agent, który sprzedaje jej co parę lat następną polisę postępuje bardzo nieetycznie. Kilka małych polis jest o wiele droższych od jednej większej, a im klient jest starszy, tym więcej płaci, bo śmierć coraz bliżej.

Kupując term, ubezpieczamy się od prawdopodobieństwa śmierci, które jest tym mniejsze, im jesteśmy młodsi. W młodym wieku śmierć jest zdarzeniem losowym i dlatego płacimy mało (np. sto parędziesiąt dolarów rocznie za ubezpieczenie trzydziestolatka na $100,000). Kupując whole life, ubezpieczamy się od czegoś, co nastąpi na pewno - przecież kiedyś z pewnością umrzemy. Jaki sens ma ubezpieczenie się od zjawiska

Niestety, nie brakuje agentów, którzy sprzedają drogie, nieodpowiednie polisy klientom, którzy ich nie potrzebują, na przykład namawiają seniorów na wykupienie małej polisy whole life na pokrycie kosztów pogrzebu. Jeżeli przydarzy cię to tobie, to podziękuj i sam uskładaj pieniądze.

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A

NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI w w w.ter raceonthepar k.com

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

Elżbieta Baumgartner

Gdzie potrawy przyćmiewają widok

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


106

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Medicare i ubezpieczenie z pracy

Oto pytanie pana Czesława: „Pani Elżbieto! Za pół roku ukończę 65 lat i będę uprawniony do Medicare. Pracuję w dużej firmie, gdzie mam dobre ubezpieczenie medyczne. Nie jestem pewny, czy mam wziąć Medicare, czy nie. Nie wiem też, jak Medicare działa z zakładowym ubezpieczeniem. Planuję pracować jeszcze parę lat. Będę wdzięczny za wyjaśnienie.” Pan Czesław powinien porozmawiać z działem kadr (Human Resources) w swojej firmie, by dowiedzieć się, jak jego zakładowe ubezpieczenie działa z Medicare. Oto ogólne informacje, które powinny pomóc. Po nabraniu prawa do Medicare większość osób zapisuje się na część A Medicare (polisa szpitalna), gdyż jest ona bezpłatna. Należy się ona każdemu, kto przepracował co najmniej 40 kwartałów, ukończył 65 lat i ma odpowiedni legalny status imigracyjny. Jednakże, czy zapisać się również na część B Medicare (polisa lekarska), która jest płatna? To zależy od okoliczności. Gdy pracownik kończy 65 lat, jego ubezpieczenie zakładowe wydaje się takie samo, ale może działać inaczej, bowiem pracownik kwalifikuje się do Medicare.

Jeżeli pracujesz w firmie zatrudniającej 20 pracowników lub więcej Dzięki ustawie Tax Equity and Fiscal Responsibility Act (TEFRA) z 1983 roku, zakłady pracy zatrudniające 20 lub więcej osób muszą zaoferować swoim pełnoetatowym pracownikom, którzy ukończyli 65 lat, i ich rodzinom, możliwość kontynuacji me-

dycznego ubezpieczenia grupowego, jakie zapewniają młodszym pracownikom. W dużych firmach pracownicy nie mogą być traktowani inaczej z powodu wieku. Jeżeli pracujesz w zakładzie zatrudniającym 20 lub więcej pracowników i masz tam grupowe ubezpieczenie, a Medicare nie wykupisz, to dzięki TEFRA nadal będziesz ubezpieczony na poprzednich zasadach tak długo, jak będziesz tam pracował. Jeżeli wykupisz Medicare, to staje się ono ubezpieczeniem wtórnym i pokrywa koszty nie zwrócone przez ubezpieczenie grupowe. Sugestia: Jeżeli pracujesz w dużej firmie, weź tylko bezpłatną część A Medicare. Na część B zapisz się dopiero przed przejściem na emeryturę. W urzędzie SSA dadzą ci formularz, który twój zakład pracy musi wypełnić, by udowodnić, że od 65-ych urodzin byłeś objęty zakładowym ubezpieczeniem. (Ci, którzy nie mieli Medicare i po 65-ych urodzinach obywali się bez ubezpieczenia, płacić będą wyższe karne stawki). Sugestia druga dla osób, które mają w pracy słabe ubezpieczenie. Weź część A i wykup część B Medicare, bo zapłaci ono za koszty nie pokryte przez polisę zakładową. Jest to opcja stosowna dla chorowitych osób, które mają nienajlepsze ubezpieczenie w pracy.

PODATKI INCOME TAX DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 397-402

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

WYPADKI

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

1-800-808-4225 Mówimy po polsku

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

107

Pracujesz w małej firmie Jeżeli pracujesz w zakładzie zatrudniającym mniej niż 20 pracowników i masz tam grupowe ubezpieczenie, Medicare staje się twoim głównym ubezpieczeniem, a zakładowe - wtórnym. Musisz wykupić część B Medicare, by twoje rachunki były płacone. Koniecznie porozmawiaj z pracownikiem działu kadr.

Ubezpieczenie na leki Jeżeli twoje zakładowe ubezpieczenie pokrywa również leki z przepisu lekarza (prescription drug coverage), to spytaj w kadrach, czy Medicare uznaje ten program za „creditable”. „Creditable” znaczy, że ta polisa jest równie dobra, albo lepsza od części D Medicare. Jeżeli zakładowa polisa jest uznana przez Medicare, to nie zapłacisz kary, gdy w przyszłości wykupisz część D od Medicare. Jeżeli twoje zakładowe ubezpieczenie leków nie pokrywa, to po osiągnięciu 65 lat wykup część D Medicare.

Masz indywidualne prywatne ubezpieczenie Jeżeli wykupiłeś prywatną polisę dla swojej rodziny, a nadchodzą twoje 65-te urodziny, to skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym, by sprawdzić, jak ten prywatny plan pasuje do Medicare. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy członkowie twojej rodziny objęci są tą samą polisą.

Uwaga: Ubezpieczenie w Polsce nie jest uznawane Pomocna być może broszura w języku polskim pt. „Medicare”: http://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10043.pdf.

Ubezpieczenie małżonka Twoje rodzinne ubezpieczenie zakładowe obejmuje twego małżonka. Medicare natomiast jest twoją polisą indywidualną, a nie rodzinną. Medicare może przysługiwać twojej żonie (mężowi) z tytułu małżeństwa, ale musi ona ukończyć 65 lat, a ty (osoba ubezpieczona) musisz ukończyć co najmniej 62 lata (niezależnie od tego, czy pracujesz czy jesteś na emeryturze). Po więcej informacji szukaj w sieci artykułu pt. „Medicare dla niepracującego małżonka”.

Ponadto pamiętaj, że zarówno Medicare jak i prywatne plany nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia. Pamiętaj też, że nie należy anulować żadnego aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego do czasu, aż zacznie obowiązywać Medicare.

Luki w ubezpieczeniu Jeżeli nie wykupisz części B czy D Medicare, kiedy się do nich zakwalifikujesz, a nie będziesz miał innego uznanego ubezpieczenia, to w przyszłości grozi ci kara (late enrollment penalty). Miesięczna składka na ubezpieczenie wzrasta o 10 procent za każdy okres 12 miesięcy, w którym miałeś prawo do części B czy D ubezpieczenia Medicare, ale nie przystąpiłeś do niego.

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


108

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Emigracyjne pułapki: rezygnacja z Medicare

Wielu naszych czytelników likwiduje swoje sprawy w USA i przenosi się na emeryturę do Polski. Niektórzy są Polską rozczarowani i ponownie wracają do Stanów. W Ameryce mogą czekać na nich przykre niespodzianki. Przykład z życia Dwadzieścia lat w Stanach Wanda spędziła żyjąc na walizkach. Córka załatwiła jej zieloną kartę, ale marzeniem Wandy był zawsze powrót do Polski. Uskładała na mieszkanie w Warszawie, na odległość wykończyła je elegancko, urządziła meblami z najwyższej półki. Dobór kolorów kafelków i politury mebli był jej najczęstszym tematem rozmów z koleżankami. Gdy dostała emeryturę, zlikwidowała wszystkie swoje sprawy w USA, spakowała się, ucałowała córkę i wnuki, po czym na zawsze wróciła do Polski. Tak przynajmniej zamierzała. Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

DZIAŁ

Rychło Wanda odkryła, że w Polsce odnaleźć się nie może. Była rozczarowana marną jakością wymarzonego mieszkania, brakiem przyjaciół, szarością osiedla położonego dalekiego od centrum miasta. Wanda wpadła w depresję, zagroziła córce, że popełni samobójstwo, jeżeli ona jej nie zabierze do siebie. W ciągu kilku tygodni za bezcen wyzbyła się mieszkania z wyposażeniem i wróciła do córki z dwiema walizkami. Kłopoty ze zdrowiem trwały. Przed opuszczeniem Stanów Wanda zrezygnowała z ubezpieczenia Medicare. Po co miałaby tracić ponad sto dolarów ma miesiąc? Teraz Wanda poszła do urzędu Social Security po ubezpieczenie Medicare. I tu spotkała ją przykra niespodzianka.

Kiedy można zapisać się do Medicare Na Medicare można zapisać się tylko w określonym terminie. Istnieją po temu trzy okazje, które warto omówić. Wstępny okres zapisów (initial enrollment period). Pierwszą okazję do zapisania się na Medicare ma każdy, kto zakwalifikował do pobierania emerytury albo renty Social Security. Wstępny okres zapisów wynosi 6 miesięcy od daty, kiedy stałeś się

AGENCJE I BILETY DO POLSKI

ZNAJDZIESZ NA STR. 251-257

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

109

upoważniony do Medicare: 3 miesiące przed twoimi 65ymi urodzinami i 3 miesiące po nich. Dla odbiorców Social Security Disability Insurance (SSDI) natomiast wstępny okres zapisów zaczyna się w 24. miesiącu po rozpoczęciu pobierania renty inwalidzkiej. Powszechny okres zapisów do Medicare (general enrollment period) zaczyna się 1 stycznia każdego roku i kończy 31 marca, a Medicare zaczyna przysługiwać dopiero od 1 lipca tego roku. W tym czasie każda osoba upoważniona do Medicare może się zapisać. Zapłaci ona za Medicare B 10% więcej składek za każdy rok, kiedy mogła była wykupywać Medicare B, ale tego nie robiła. Specjalny okres zapisów obowiązuje w czasie pierwszych 8 miesięcy po utracie medycznego ubezpieczenia zdrowotnego w pracy. Ażeby zapisać się w “specjalnym” terminie, powinieneś był mieć ubezpieczenie zdrowotne przez zakład, zrzeszenie (association), związek zawodowy albo zatrudnionego małżonka. Kara za opóźnienie jest liczona, gdy wniosek o Medicare B jest złożony później niż 8 miesięcy po zaprzestaniu zatrudnienia. Specjalny termin zaczyna się liczyć od daty, gdy ty (lub twój małżonek) zaprzestałeś pracy albo gdy przestałeś być objęty grupowym ubezpieczeniem (cokolwiek nastąpiło najpierw).

Kiedy Medicare dla Wandy?

ny zapis. Kara (late enrollement penalty) polega na 10-procentowej podwyżce kosztu ubezpieczenia za każdy opóźniony rok (pełne 12 miesięcy). Uwaga: Nie jest to 10-procentowa jednorazowa kara, lecz permanentna podwyżka. Przykład: Jeżeli zrezygnujesz z Medicare, wyjedziesz do Polski na dwa lata, po czym ponownie wrócisz do USA, to płacić będziesz o 20% więcej do końca swego życia. Za rezygnację z Medicare nie są karane osoby, które mają ubezpieczenie w pracy lub przez małżonka.

Ile kary dla Wandy?

Po raz pierwszy Wanda zapisała się do Medicare we wstępnym okresie, ale teraz w urzędzie Social Security powiedziano jej, że ponownie zapisać się może tylko w powszechnym terminie zapisów, który trwa tylko w pierwszym kwartał każdego roku - od 1 stycznia do 31 marca. Skoro był właśnie początek maja, kazano jej wrócić dopiero w styczniu przyszłego roku. Mało tego - ubezpieczenie nie zadziała natychmiast, lecz dopiero od 1 lipca 2017 roku. Tak więc Wanda musi czekać na Medicare 14 miesięcy.

Wanda zrezygnowała z Medicare w czerwcu 2015 roku, wróciła do USA w maju następnego roku i zgłosiła się do SSA po Medicare. Ile zapłaci kary? Jest to przerwa 11 miesięcy, niepełny rok, więc wydaje się, że Wanda uniknie 10% kary. Niestety, nie, bowiem jej przerwa liczy się od czerwca 2015 do stycznia 2017 roku, kiedy będzie miała pierwszą szansę do ubiegania się o Medicare w powszechnym okresie zapisów. Przerwa w ubezpieczeniu wynosi więc około 18 miesięcy, a kara - 10% Gdyby przerwa wyniosła pełne 24 miesiące, kara urosłaby do 20%.

Kara za rezygnację z Medicare

Obecnie Wanda jest znowu nieszczęśliwa i zastanawia się, że może jednak powinna była w Polsce zostać. Cóż, niektórzy imigranci czują się zawsze w drodze. Tylko dokąd?

Drugą przykrą niespodzianką była cena ubezpieczenia. Przepis jest taki, że jeżeli ktoś nie skorzysta z Medicare B kiedy jest do niego uprawniony, to może później zostać ukarany za spóźnio-

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

Elżbieta Baumgartner

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


110

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Obamacare z pomocą starszym imigrantom

Typowym problemem starszych imigrantów był brak ubezpieczenia zdrowotnego. Nie należy im się Medicare, ubezpieczenie dla seniorów, bo nie przepracowali 10 lat. Nie są uprawnieni do Medicaid, ubezpieczenia dla ubogich, bo nie mają amerykańskiego obywatelstwa albo 5-letniej rezydencji w Stanach od daty otrzymania zielonej karty. Od początku 2014 roku z ratunkiem przyszła dla nich reforma ochrony zdrowia. Oto dlaczego.

Przykład z życia Przykład: Powiedzmy, że przyjechałeś z żoną do Stanów po sześćdziesiątce, sponsorowani przez syna. Zamieszkaliście z rodziną syna, ty znalazłeś pracę w niepełnym wymiarze czasu, a twoja żona pomaga w wychowaniu wnuków. Problemem stało się ubezpieczenie zdrowotne. Mimo że macie ponad 65 lat, nie jesteście uprawnieni do Medicare, bo nie przepracowaliście w Stanach 10 lat. Jesienią ubiegłego roku próbowałeś załatwić Medicaid, ale dowiedziałeś się, że wam się nie należy, bo nie macie obywatelstwa, a poza tym macie oszczędności w banku. Teraz, po wejściu w życie reformy ochrony zdrowia, zadzwoniłeś do swojej stanowej giełdy ubezpieczeniowej, żeby wykupić ubezpieczenie, ale urzędnik powiedział ci, że nie jesteście uprawnieni do Obamacare, bo ukończyliście z żoną 65 lat. Czujesz się bezradny. Nie sposób żyć bez asekuracji. Czy istnieje jakiś sposób na uzyskanie przystępnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Czy Medicare? Urzędnik nie miał racji, mówiąc, że wszystkie osoby powyżej 65-go roku życia nie są uprawnione do Obamacare (jak popularnie zwany jest nowy system ochrony zdrowia). Nabyć polisy na giełdzie nie mogą osoby, które kwalifikują się do innego ubezpieczenia: Medicare, Medicaid, ubezpieczenia w pracy, itp. Jeżeli nie należy ci się inne ubezpieczenie, możesz korzystać z Obamacare, po tym niższej cenie, im mniejsze są twoje przychody. Przypomnijmy, że Medicare jest dla osób, które przepracowały w Stanach przynajmniej 40 kwartałów, czyli 10 lat. Obywatele i stali rezydenci, którzy mają 65 albo więcej lat, i którzy byli w Stanach co najmniej 5 lat, mogą wykupić za dodatkowe składki część A i B Medicare, nawet jeżeli nie mają wymaganego stażu pracy. Koszt tego jest wysoki. Niemniej przepisy mówią,

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

że osoby uprawnione do wykupu Medicare (Medicare buy-in) mogą wybrać pomiędzy wykupem Medicare albo Obamacare. Jeżeli jesteś seniorem (65 lat albo więcej), nie przepracowałeś 10 lat, i nie mieszkasz w Stanach 5 lat, to do Medicare Buy-in nie masz prawa. Nawet gdybyś mieszkał w Stanach ponad 5 lat i kwalifikował się do Medicare Buy-in, to obecnie wolno ci wybrać Obamacare. Zanim to uczynisz, sprawdźmy, czy nie należy ci się opieka całkowicie bezpłatna, czyli Medicaid.

Czy Medicaid? Jeżeli w przeszłości odmówiono ci Medicaid, to spróbuj jeszcze raz, bo przepisy zmieniły się od 1 stycznia 2014 roku. Affordable Care Act stworzył nową kategorię odbiorców Medicaid - dorosłe osoby z niewielkim przychodem - oraz poważnie zmienił zasady kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o Medicaid w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Affordable Care Act wniósł następujące zmiany: • podwyższył limit przychodu ze 100% na 133% federalnej granicy ubóstwa (FPL), co nazwano Medicaid expansion (rozszerzeniem Medicaid); • uprościł sposób obliczania przychodu; oraz • zniósł kryterium stanu majątkowego (ale nie dla osób ubiegających się o pokrycie kosztów domu opieki - long-term care). Połowa stanów przystała na „rozszerzenie” Medicaid, w tym New York, New Jersey, Illinois, Connecticut, Pensylwania, Kalifornia, Michigan. Jak podaje Healthcare.gov, w tych stanach osoba samotna dostanie Medicaid, jeżeli zarabia do $16,104 rocznie, a czteroosobowa rodzina - przy zarobkach poniżej $32,913 rocznie. Nieobywatel nadal nie jest uprawniony do Medicaid w ciągu pierwszych 5 lat stałej rezydencji w Stanach (posiadania zielonej karty). Od tego wymogu zwolnieni są tylko uciekinierzy,

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint

azylanci i inni imigranci wpuszczeni z powodów humanitarnych. Złóż wniosek o Medicaid, nawet jeżeli nie jesteś pewien, czy ci się należy, szczególnie jeżeli jesteś niepełnosprawny albo masz nieletnie dzieci. Priorytetowo traktowane są też kobiety w ciąży. Złóż wniosek za pośrednictwem strony www.healthcare. gov, albo w lokalnym biurze Medicaid.

Czy giełda ubezpieczeń? Jeżeli nie należy ci się Medicare, możesz wykupić polisę zdrowotną na stanowym rynku ubezpieczeń - Health Insurance Exchange. Dowiesz się tam, czy kwalifikujesz się do Medicaid. Jeżeli nie, być może czekają na ciebie rządowe dotacje, które sprawią, że ochrona zdrowia będzie dla ciebie bardzo przy-

DZIAŁ

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

111

stępna. Udaj się do https://www.healthcare.gov a zostaniesz skierowany do stanowej witryny. Otwórz konto, wpisz pełne informacje, wybierz odpowiednią polisę odpowiednią. Zanim to uczynisz, dowiedz się, jak wybrać plan najlepszy dla siebie. Dokładnych informacji w języku polskim na temat Medicaid, rządowych dotacji i zasad reformy dostarczy ci książka pt. „Ochrona zdrowia w USA”. Upewnij się, że jest to wersja uaktualniona na rok 2014. Okres powszechnych zapisów do Obamacare (open enrollment period) trwa od 1 listopada do 31 stycznia następnego roku. Poza tym okresem ubezpieczenie można kupić tylko w razie zaistnienia wyjątkowych życiowych sytuacji. Wnioski o Medicaid, CHIP dla dzieci można składać przez cały rok. Elzbieta Baumgartner

UBEZPIECZENIA EMERYTURY

ZNAJDZIESZ NA STR. 475-483

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


112

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Medicare i HSA: Pułapka na seniorów List od pani Ewy: “Osiągnęłam wiek emerytalny i pobieram rentę małżeńską, ale nadal pracuję. W pracy mam program HSA, na który wpłacam od lat i odpisuję sobie kilka tysięcy dolarów od dochodu. W kadrach powiedziano mi, że aby kontynuować uczestnictwo w HSA, muszę zrezygnować z Medicare. Po czterech wizytach w biurze SSA nareszcie to osiągnęłam, po czym mój będący na emeryturze mąż dostał wiadomość, że jego ubezpieczenie Medicare zostało anulowane. Jestem przerażona. Czy pani Elżbieta może wyjaśnić, co się dzieje?” Co to jest HSA

Senior musi zrezygnować z Medicare

Health Savings Account (HSA) jest uprzywilejowanym podatkowo kontem dostępnym dla pracowników, którzy w pracy mają ubezpieczenie zdrowotne o dużym udziale własnym (qualified high deductible plan, czyli katastroficzne). W miarę jak rośnie koszt ochrony zdrowia, konta HSA zyskują na popularności. Na HSA można wpłacić do $6,650 rocznie plus $1,000 dla osób, które ukończyły 55 lat. Wpłaty są odpisem od dochodu. Środkami z konta HSA pokrywa się składki ubezpieczeniowe i koszty opieki medycznej.

Jeżeli osiągniesz 65 lat i dostaniesz część A (szpitalną) ubezpieczenia Medicare, przestajesz być uprawniony do HSA i tracisz odpis podatkowy. Sposób nabycia ubezpieczenia Medicare zależy od okoliczności.

Konto HSA może założyć każda osoba uprawniona do ubezpieczenia katastroficznego, która nie ma innego ubezpieczenia zdrowotnego ani Medicare. Niektóre zakłady dopłacają swoim pracownikom do kont HSA. Więcej w książce pt. Ochrona zdrowia w USA.

HSA daje oszczędności Oszczędności z posiadania konta HSA wynikają z dwóch faktów: Po pierwsze, polisa zdrowotna z dużym udziałem własnym (katastroficzna) jest znacznie tańsza od typowej i chroni przed poważnymi chorobami lub skutkami wypadków. Często bywa jedyną, na jaką rodzinę (albo pracodawcę) jest stać. Po drugie, oszczędności z wykupienia katastroficznej polisy deponuje się na uprzywilejowanym podatkowo koncie HSA, skąd wybierać można środki na pokrycie kosztów ochrony zdrowia. Przez to wydatki medyczne opłacane są pieniędzmi nie opodatkowanymi, co daje taką oszczędność, ile wynosi nasz przedział podatkowy (dla sporo zarabiających osób w stanach o dużych podatkach - nawet do 50%).

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Medicare dostaniesz automatycznie, jeżeli pobierasz wczesne świadczenia i osiągasz 65. rok życia. Wtedy Administracja Social Security (SSA) sama zapisuje cię i na trzy miesiące przed 65-ymi urodzinami przesyła kartę Medicare. Osoby mające przyznaną rentę inwalidzką dostaną Medicare po 25 miesiącach. SSA zaczyna potrącać od świadczeń należność za część B (na lekarza) i D (na leki). Jeżeli nie chcesz płatnych części Medicare (B i D), bo masz ubezpieczenie w pracy, to możesz z nich zrezygnować. Zastosuj się do instrukcji wydrukowanych na odwrocie karty Medicare. Składasz wniosek o Medicare, jeżeli osiągnąłeś 65 lat, nie pobierasz świadczeń, a chcesz być ubezpieczony. Robisz to na sieci (www.socialsecurity.gov/medicare/apply.html), telefonicznie (800-772-1213) albo w biurze SSA. Więcej w książce pt. pt. Ubezpieczenie Social Security. Z powyższego wynika, że jeżeli nie bierzesz emerytury czy renty (disability), to po osiągnięciu 65 lat szpitalnego Medicare nie masz, więc jesteś nadal uprawniony do posiadania i korzystania z Health Savings Account. Oto szczegóły.

Co robić, gdy osiągasz 65 lat IRS twierdzi, że jeżeli masz Medicare, to - pod groźbą kary - nie możesz wpłacać na konto HSA i korzystać z odpisów podat-

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Russo’s On The Bay

Doskonałe przyjęcia

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

113

kowych. Możesz natomiast wybierać zakumulowane do tej pory środki. Warto wiedzieć, jak obejść te przypisy. Co należy uczynić zależy od okoliczności. 1. Jeżeli jesteś uprawniony do Medicare (osiągnąłeś 65 lat), ale nie złożyłeś wniosku ani o świadczenia ani o samo Medicare, to nie musisz czynić nic. Ubezpieczenia Medicare nie masz. Tak długo, jak twój zakład pracy zatrudnia 20 i więcej pracowników, możesz odłożyć nabycie Medicare, a przez to kontynuować uczestnictwo w programie HSA do czasu przejścia na spoczynek. 2. Jeżeli złożyłeś wniosek o Medicare, ale nie o emeryturę czy rentę Social Security, to możesz wycofać ten wniosek (formularz CMS form 1763, Request for Termination of Premium Hospital and Medical Insurance). Jeżeli masz ubezpieczenie zdrowotne w pracy, to nie poniesiesz żadnej kary, a powrócić do Medicare możesz w każdej chwili. 3. Jeżeli pobierasz świadczenia Social Security i uprawnienie do Medicare nabyłeś automatycznie, to nie wolno ci wpłacać na HSA. Czy możesz zrezygnować z części A Medicare? Możesz, ale wraz z nim musisz zrezygnować ze wszystkich innych świadczeń Social Security. Ponadto, musisz spłacić wszystko, co do tej pory otrzymałeś od Social Security: emeryturę czy rentę oraz koszty, jakie Medicare poniosło na twoje leczenie.

Medicare działa 6 miesięcy wstecz Masz program HSA i zamierzasz pracując pobierać emeryturę? Wolno ci. Ale pamiętaj, że gdy złożysz wniosek o emeryturę i Medicare, to część szpitalna może zadziałać retroaktywnie. Jest to zbawienne dla chorych seniorów mających ukończone 65 lat, którzy dostaną zwrot poniesionych kosztów za ostatnie pół roku, ale niedogodne dla posiadaczy kont HSA. Nie można pobierać emerytury czy renty Social Security i nie mieć części A Medicare po ukończeniu 65 lat. Skoro IRS nie zezwala posiadaczom Medicare na uczestnictwo w programie HSA, należy przestać wpłacać na HSA pół roku wcześniej.

Co z panią Ewą? Dlaczego mąż pani Ewy stracił Medicare? Dlatego, że ona pobiera rentę małżeńską i ma Medicare z jego konta. Na jej kar-

cie Medicare figuruje numer SS męża. SSA skasowało nie tylko ubezpieczenie szpitalne i lekarskie pani Ewy, ale również jej męża - wszystkie świadczenia przypisane do jego numeru. Co gorsze, oby nie okazało się, że SSA wstrzyma wypłatę nie tylko renty pani Ewy, ale również emerytury męża i zacznie domagać się zwrotu tysięcy dolarów. Jakie jest wyjście z sytuacji? Pani Ewa powinna natychmiast wycofać podanie o anulowanie Medicare, by powrócić do punktu wyjścia. Lepiej zrezygnować z konta HSA niż ze świadczeń Social Security. Z odkręceniem sprawy może być trochę kłopotów, bo Administracja Social Security nie jest najłatwiejsza do współpracy i często proste sprawy wymagają wiele wizyt i dużo czasu. Życzę powodzenia. Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

Sprawy emigracyjne i karne UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


114

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

www.Poland.us - nasz Dziennik Polonijny w internecie

Nowe zasady opodatkowania ukrytych dochodów w Polsce

Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiły zmiany w przepisach regulujących opodatkowanie ukrywanych dochodów. Nowela dostosowała ustawy podatkowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. akt - SK 18/09) oraz z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt - P 49/13). Co nowego? Przepisy mają zachęcać do uczciwego rozliczania się ze skarbówką, oraz poprawiają sytuację podatników oskarżonych o ukrycie przychodów. Zmieniają definicję dochodów nieujawnionych oraz dochodów z nieujawnionych źródeł, a w rezultacie podstawę, od jakiej może być naliczony „karny” podatek dochodowy. Sprecyzowany został termin przedawnienia opodatkowania nieujawnionego dochodu, bieg terminu przedawnienia wobec spadkobierców, zakres czynności sprawdzających oraz przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń.

Czy ustawa nas dotyczy? Jeżeli polski podatnik nie ma dowodów na pochodzenie pieniędzy, naraża się na kontrolę skarbową. Przydarzyć się to może imigrantowi, który po cichu wwozi do Polski większe pieniądze. Przykład: Pan Jan z Nowego Jorku, mieszkający w Stanach od 25 lat, jak wielu Polaków mieszkających za granicą, zakupił w Warszawie mieszkanie za pieniądze, które przelał z amerykańskiego banku. Jakie było jego zdumienie, gdy po dwóch latach został przez polski urząd skarbowy wybrany do kontroli podatkowej. Najpierw dostał list z nakazem przesłania rozlicznych finansowych dokumentów, a następnie wezwany na dywanik. Dlaczego?

Polsce nie odpowiadają jego wydatkom. Również nasza rodzina w Polsce narazi się skarbówce, jeżeli kupi nieruchomość czy drogą ruchomość za darowizny czy spadek z Ameryki, których nie zgłosiła do urzędu podatkowego. Również w grupie podwyższonego ryzyka narażeni na kontrole znajdują się przedsiębiorcy wykazujący straty, inwestorzy giełdowi oraz inne osoby dokonujące zakupu nieruchomości czy znacznych ruchomości.

Definicja nieujawnionych dochodów Polski fiskus tropi „przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych”, a również oszczędności zgromadzone w minionych latach osiągnięte z tych nieujawnionych dochodów. Nowelizacja (Dz. U. poz. 251) w Art. 20 punkcie 3 różnicuje przychody o nieznanym pochodzeniu i przychody o znanym pochodzeniu. • Przychody o nieznanym pochodzeniu (przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach) - jest to przychód niewskazany przez podatnika i nieustalony przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. • Przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości.

Polonusi w grupie podwyższonego ryzyka

Jeżeli wydatki podatnika przewyższają przychody, nadwyżka może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 75%.

Każda osoba podlegająca polskiemu systemowi podatkowemu, która ponosi znaczne wydatki nie wykazując odpowiedniego przychodu, musi się liczyć z możliwością kontroli podatkowej.

Kiedy skarbówka podejrzewa ukryte dochody?

Przestroga: Polonus, który kupuje w Polsce dom, mieszkanie czy samochód, ale nie deklaruje przychodu w Polsce (bo mieszka za granicą), wpada do tej kategorii, bo jego przychody w

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Krótko mówiąc, podejrzenie o ukrywanie dochodów powstaje wtedy, gdy znaczne wydatki podatnika nie odpowiadają jego

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1! dochodom wykazanym w rocznych deklaracjach. W ujawnieniu życia ponad stan pomagają niekiedy sąsiedzi. Artykuł 20 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (UPDOF) dyktuje, że „przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych” ustala się na podstawie wydatków podatnika w danym roku i wartości zgromadzonego mienia pochodzącego z nieopodatkowanych przychodów. „Za wydatek uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków.” - stanowi ustawa. Skoro Polonus nie deklarował w Polsce przychodów, widoczna staje się duża dysproporcja między jego dochodami a wydatkami, więc reakcją fiskusa jest uznanie go za oszusta podatkowego. Przy wszczęciu postępowania kontrolnego, na urzędzie podatkowym spoczywa obowiązek wykazania, że podatnik uzyskał dochód z nieujawnionych źródeł. Brak polskich zeznań podatkowych i zakup domu wydaje się urzędnikom wystarczającym dowodem, więc Polonus powinien jak najszybciej udokumentować, że nie jest polskim podatnikiem, czyli że mieszka, zarobkuje i płaci podatki w USA. Jeżeli to uczyni w przekonujący sposób, postępowanie skarbowe zostanie umorzone. Jeżeli nie, bierze się za niego administracyjny sąd podatkowy. Wtedy ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów opodatkowanych bądź nie, spoczywa na podatniku, ponieważ to on posiada pełną wiedzę o tym, skąd wziął pieniądze. Obecnie obowiązek ten będzie ograniczony tylko przychodów, które nie będą znane organowi z urzędu lub nie będzie mógł ich ustalić np. na podstawie posiadanych danych. Nasze amerykańskie przychody nie są znane polskiemu fiskusowi, więc Polonus będzie je musiał udokumentować.

Jaka grozi kara Obowiązywać ma reguła, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalenia źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem dochodowym. Dopiero gdy nie uda się tego ustalić, zostanie nałożony sankcyjny 75% podatek. Ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów/dochodów opodatkowanych bądź nie, będzie spoczywał na podatniku. Jeżeli podatnik w toku postępowania podatkowego nie udowodni, skąd wziął środki na poczynione wydatki i zakupione mienie, to skarbówka ustali jego dochód za podstawie tych wydatków. Źródło: Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych www.pit.pl/att/przepisy/updof.pdf.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

212-736-9000 www.zoni.com

PORADY DLA IMIGRANTÓW W USA

115

Kiedy przedawnienie Obowiązek podatkowy od dochodów nieujawnionych wygasa po 5 latach. Oto szczegóły. Zgodnie z art. 4 nowelizacji zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie. W rzeczywistości okres ten wynosi ponad sześć lat, bo termin przedawnienia liczy się od końca roku, w którym podatnik był obowiązany uiścić podatek. Przykład: Kowalski rozliczył się za rok 2013 i deklarację podatkową posłał w kwietniu 2014 roku. Bieg terminu przedawnienia z tego tytułu zaczął się od 1 stycznia 2015 r. i kończy 31 grudnia 2019 r. Przez ten czas skarbówka może zażądać od podatnika okazania jego przychodów i wydatków. Ważne jest, żeby trzymać dokumentację dochodową, świadectwa przelewów środków ze Stanów itp. Do tej pory urzędy podatkowe stosowały praktykę rozpoczynania spraw tuż przed wygaśnięciem terminu przedawnienia, co zawieszało bieg przedawnienia do zakończenia sprawy. Teraz przepisy zabraniają tego procederu. Więcej przeczytać można w książce „Jak chować pieniądze przed fiskusem”. Elżbieta Baumgartner *** Elżbieta Baumgartner jest autorką

wielu poradników między innymi książek pt.:

• „Jak oszczędzać na podatkach”

• „Amerykańskie emerytury” • „Jak chować pieniądze przed fiskusem” • „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych

Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony 448-451). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: 718-224-3492. www.poradniksukces.com

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


116

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

KONSULAT GENERALNY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W NY 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner) New York, NY 10016

Tel: 646-237-2100

Fax: 646-237-2105 www.nowyjork.msz.gov.pl www.facebook.com/ ConsulateofPolandinNewYork twitter.com/PLinNewYork Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032. Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

Fot. Jan Latus

• BIURO KONSULA GENERALNEGO: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl • REFERAT DS. WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I DYPLOMACJI PUBLICZNEJ: newyork.publicaffair@msz.gov.pl • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: newyork.visapassport@msz.gov.pl • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: newyork.legal@msz.gov.pl • REFERAT DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH: newyork.admin@msz.gov.pl

Budynek Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30 środa: od 11:30 do 17:30

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

117

TELEFONY WEWNĘTRZNE DO DZIAŁÓW KONSULATU SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO ������������������������������������� tel: 646-237-2102 WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO.........................................fax: 646-237-2124 / 2126 Paszporty:...............................................................tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146 Wizy:..................................................................................tel: 646-237-2122 / 2125 WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ......................fax: 646-237-2134 / 2116 Poświadczenie tłumaczeń:........................................................... tel: 646-237-2133 Sprawy stanu cywilnego:............................................................. tel: 646-237-2133 Sprawy obywatelskie:....................................................... tel: 646-237-2186 / 2139 Pomoc konsularna:............................................................tel: 646-237-2132 / 2131 Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: ����������������������������� tel: 646-237-2132 Zezwolenia na przewóz broni:.......................................... tel: 646-237-2132 / 2139 REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ.......................................................... tel: 646-237-2114 REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY....................... tel: 646-237-2140 / 2142 Przypominamy, że Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku obsługuje interesantów zamieszkałych w 11 stanach północno-wschodniego wybrzeża USA: CONNECTICUT • DELAWARE • MAINE MASSACHUSETTS NEW HAMPSHIRE • NEW JERSEY • NEW YORK • OHIO PENNSYLVANIA • RHODE ISLAND • VERMONT Konsulat Generalny RP w Los Angeles: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wyoming Konsulat Generalny RP w Chicago: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, So Dakota, Wisconsin Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia

DZIAŁ

UWAGA: Informacje konsularne oraz wysokość opłat konsularnych podane są w zakładce INFORMACJE KONSULARNE > OPŁATY na stronie internetowej konsulatu: http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_ konsularne/oplaty/ Na stronie internetowej konsulatu znajduje się również większość formularzy do wydrukowania w zakładce INFORMACJE KONSULARNE > DOKUMENTY do pobrania: http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_ konsularne/dokumenty_do_pobrania/

NOTARIUSZ APOSTILLE

ZNAJDZIESZ NA STR. 261 i 292

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


118

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SPIS TREŚCI E-KONSULAT............................................. 118 ZAPISY NA WIZYTĘ W KONSULACIE PRZEZ E-KONSULAT.................................... 118 OPŁATY KONSULARNE............................. 118 PASZPORTY............................................... 119 SPRAWY STANU CYWILNEGO.................. 124 TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO................................... 124 ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA............................................... 126 WYDOBYCIE AKTÓW STANU CYWILNEGO................................... 127 OBYWATELSTWO...................................... 127 POTWIERDZENIE OBYWATELSTWA........................................ 127 DOKUMENTY.............................................. 127 DOWODY OSOBISTE................................. 128 APOSTILLE - LEGALIZACJA DOKUMENTÓW............... 129 PROFIL ZAUFANY ePUAP.......................... 130 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO USA................... 130 MIENIE PRZESIEDLENIA........................... 132 PRZEWÓZ PROCHÓW I SZCZĄTKÓW LUDZKICH.................................................. 133 ZASADY PRZEWOZU ZWIERZĄT DO POLSKI.............................. 133 EDUKACJA W POLSCE.............................. 134 MATURY, ŚWIADECTWA SZKOLNE........... 134 STUDIA W POLSCE.................................... 135 AMBASADY I KONSULATY........................ 140 AMBASADY I KONSULATY RP W USA........................................................ 140 AMBASADY I KONSULATY RP W KANADZIE.............................................. 141 AMBASADY I KONSULATY USA I KANADY W POLSCE................................................... 141

E-KONSULAT ZAPISY NA WIZYTĘ W KONSULACIE PRZEZ E-KONSULAT

W trosce o komfort interesantów i jeszcze sprawniejszą ich obsługę Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje, że sprawy paszportowe, prawne, obywatelskie oraz związane z wydaniem Karty Polaka załatwianie są po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem systemu e-konsulat.

www.e-konsulat.gov.pl W sprawach z dziedziny pomocy konsularnej oraz nagłych i pilnych jak np. konieczności wydania zaświadczenia zezwalającego na przewóz urny lub trumny z ciałem zmarłego, poświadczenia podpisu, czy poświadczenia zgodności kopii z oryginałem, zapraszamy Państwa bez wcześniejszego umawiania się na wizytę.

OPŁATY KONSULARNE

W chwili składania dokumentów pobierana jest CAŁKOWITA opłata (za dokument + za doręczenie pocztą). Konsulat przyjmuje opłaty gotówką i w formie money order, cashier’s check lub certified check w urzędzie, a korespondencyjnie tylko w formie money order, cashier’s check lub certified check. Czeki personalne i karty płatnicze nie są przyjmowane. Money order, cashier’s check lub certified check muszą zawierać: • Nazwę: Consulate of Poland in New York lub Consulate General of Poland in New York lub Consulate General of the Republic of Poland in New York • Odpowiednio wypisaną kwotę w dolarach amerykańskich • Oraz podpis osoby płacącej (Purchaser lub Reminiter). Aktualnie obowiązujące opłaty konsularne znajdują się na stronie internetowej konsulatu:

www.nowyjork.msz.gov.pl Podstawą prawną jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

PASZPORTY

Polski paszport jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy Polski i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie i tożsamość osoby w nim wskazanej. Każdy polski obywatel, również posiadający inne obywatelstwo (np. amerykańskie), powinien posługiwać się ważnym polskim paszportem podczas przekraczania granicy RP. Osoby zgłaszające się do konsulatu by złożyć wniosek o wydanie paszportu biometrycznego i/lub tymczasowego są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wizytę w systemie www.e-konsulat. gov.pl na konkretny dzień i godzinę. Odbiór gotowego paszportu nie wymaga umawiania się.

ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ PRZEZ WWW.E-KONSULAT.GOV.PL Rejestracji wizyty można dokonać wyłącznie przez stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl. Ze względu na bardzo dużą liczbę zainteresowanych, zachęcamy do rejestracji na 2-3 miesiące przed utratą ważności paszportu.

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

119

Instrukcja zapisywania się na spotkania w sprawach paszportowych w systemie e-konsulat: 1. Po znalezieniu się na stronie www.e-konsulat.gov.pl dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej: • Kraj - Stany Zjednoczone Ameryki • Placówka - Nowy Jork 3. Następnie z menu po lewej stronie wybieramy opcję: Wizyty w Konsulacie -> Sprawy paszportowe 4. Po zapoznaniu się z zasadami zapisów, w punkcie „Chcę zarezerwować termin dla” wskazujemy liczbę osób, dla których będą składane wnioski o paszport. 5. Następnie wybieramy dostępną datę oraz godzinę wizyty w urzędzie. 6. W „Formularzu wizyty paszportowej” w części „Dane kontaktowe” wpisujemy dane osoby dokonującej rezerwacji. Ważne jest, aby wpisać prawidłowe dane. Podanie adresu email nie jest obowiązkowe, jednakże jeżeli taki adres zostanie wskazany, to osoba ta otrzyma emailowo potwierdzenie zapisania się na spotkanie! Okno „Opis sprawy” można pozostawić puste. 7. W punkcie „Wizyta dotyczy” wybieramy rodzaj sprawy paszportowej, w jakiej chcemy przyjechać do urzędu zaznaczając odpowiednie okienko. 8. Podajemy dane osoby lub osób, dla których ma być wydany paszport. Podanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe! Nie ma także obowiązku podawania

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


120

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

adresu email (w rubryce „email” wstawiamy wtedy dowolny znak). 9. Wybieramy opcję „Dalej”. 10. Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, program przekieruje Państwa do następnej strony, na której przyciskiem „Zapisz”, potwierdzamy dane i termin wizyty. 11. Można pobrać, zapisać i/lub wydrukować potwierdzenie wizyty (plik w formacie pdf). Dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mailowy. Warto zapisać numer formularza oraz kod rejestracji, które niezbędne są do ewentualnego anulowania wizyty. Jeśli nie mogą Państwo przyjechać na umówione spotkanie, prosimy o anulowanie swojej wizyty. Aby anulować wizytę na stronie www.e-konsulat.gov.pl w menu po lewej stronie „Wizyty w konsulacie” wybieramy opcję „Anuluj umówioną wizytę. Formularz anulowania wizyty wymaga wpisania znajdujących się na druku potwierdzenia rezerwacji: numeru formularza i otrzymanego kodu. Po wprowadzeniu tych danych klikamy opcję „Odwołaj wizytę”.

ZŁÓŻ WNIOSEK Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport 10-letni i/lub paszport tymczasowy) następuje osobiście. Nie można korzystać z pośrednictwa innych osób, nawet członków rodziny. Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba, mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. W sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji) lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego trzeba się udać do konsulatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Paszport dziesięcioletni zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej. Paszport dziesięcioletni jest wydawany na podstawie polskich dokumentów stanu cywilnego. Osoby posiadające zagraniczne (np. amerykańskie) akty urodzenia lub małżeństwa, powinny najpierw dokonać transkrypcji (umiejscowienia) tych aktów w polskim urzędzie stanu cywilnego. Nie jest możliwe otrzymanie paszportu dziesięcioletniego bez posiadania numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny Sys-

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

tem Ewidencji Ludności). Osoby, które go nie posiadają, razem z wnioskiem o wydanie paszportu powinny złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL wraz z odpisem polskiego aktu urodzenia • paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania • paszport dla małoletniego, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania Paszport tymczasowy nie jest paszportem biometrycznym. Paszport tymczasowy wydawany jest: • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu (10-letniego) wyprodukowanego w Polsce; • osobom przebywającym czasowo w Polsce lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu; • osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny lub prowadzoną działalnością zawodową.

OBOWIĄZEK WYSTĄPIENIA O WYMIANĘ PASZPORTU W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba zamieszkała za granicą posiadająca ważny paszport jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych. Paszport traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych.

DOKUMENTY Konsulat przyjmuje wyłącznie kompletne dokumenty. Ostateczną decyzję, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku paszportowego, podejmuje konsul. I. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu 10-letniego (lub o wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego do 13 roku życia) składa: • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym i podpisany (wniosek dostępny jest tylko w konsulacie lub podczas dyżurów konsularnych, nie można go pobrać z Internetu) • jedno fotografia paszportowa - musi mieć wymiary 3,5 cm na 4,5 cm, musi być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

121

wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

porty 5-letnie. Odciski palców pobierane są od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia. • dotychczas posiadany dokument paszportowy, a w przypadku jego braku - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (ważny dowód osobisty lub decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego). Dotychczasowy paszport musi być przekazany do anulowania w konsulacie przed wydaniem nowego dokumentu • w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, braku numeru PESEL lub zmiany danych (np. nazwiska w wyniku małżeństwa) – odpis polskiego aktu urodzenia i/lub polskiego aktu małżeństwa. Każdy zagraniczny akt (urodzenia lub małżeństwa) musi zostać najpierw umiejscowiony w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Amerykańskie akty stanu cywilnego nie są akceptowane • w przypadku braku numeru PESEL – wniosek o nadanie numeru PESEL oraz oryginalny odpis polskiego aktu urodzenia i/lub polskiego aktu małżeństwa • w przypadku utraty dotychczasowego dokumentu paszportowego – oświadczenie o okolicznościach jego utraty i inny dokument tożsamości ze zdjęciem• • w przypadku paszportu dla osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia): ważne dokumenty tożsamości rodziców. Przynajmniej jedno z rodziców musi przedstawić ważny polski paszport lub dowód osobisty • dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacie lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty konsularnej za wydanie paszportu.

PASZPORT DLA DZIECKA Każdy małoletni obywatel polski musi posiadać własny polski paszport. Małoletnim w wieku 13-18 lat wydawane są paszporty 10-letnie. Dzieciom do 13 roku życia wydawane są pasz-

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje jej rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego. Przy składaniu wniosku o paszport dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat, nie jest wymagana jej obecność. Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców - nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT Paszporty biometryczne (10-letnie i 5-letnie) są produkowane w Polsce. Sprawdzając status sprawy paszportowej należy wziąć pod uwagę czas na przesłanie paszportu z Polski do Nowego Jorku. Czas oczekiwania na paszport wynosi około 4-6 tygodni. Paszport tymczasowy, wydawany w uzasadnionych przypadkach, może być gotowy do 2 tygodni. Osoby dokonujące rezerwacji biletów lotniczych przed otrzymaniem paszportu, czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dany dzień, oraz nie odpowia-

PACZKI•KONTENERY•MIENIE TA N I O • S Z Y B KO • PE W N I E

1-800-229-DOMA

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

1- 8 0 0 -2 2 9 -3 6 62 www.domaexport.com

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


122

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

da za szkody i koszty, mogące powstać z powodu jego braku w dniu wyjazdu.

OPŁATY Ulga (opłata 50%) przysługuje:

• uczniom i studentom szkół wyższych do 26 roku życia; legitymacje szkolne i uniwersyteckie muszą mieć datę ważności; jeśli takiej daty nie mają, należy dostarczyć pismo potwierdzające uczęszczanie do szkoły lub uczelni.

Obniżoną opłatę pobiera się:

• jeżeli ważny paszport jest wymieniany ze względu na zmianę imienia, nazwiska lub innych danych wpisywanych w dokumencie, znacznej zmiany wyglądu lub gdy w paszporcie nie ma miejsca na wizy lub stemple.

Nie pobiera się opłaty:

• od osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego mają ukończone 70 lat.

Podwyższoną opłatę (o 200%) pobiera się:

• gdy ważny paszport został utracony lub zniszczony z winy posiadacza.

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O WYDANIE PASZPORTU • wniosek wypełnia się po polsku, uwzględniając polskie znaki, czytelnie, długopisem, DRUKOWANYMI LITERAMI; • wniosek wypełnia się wyłącznie na podstawie polskich aktów stanu cywilnego, tzn. wszystkie dane osoby składającej wniosek o paszport (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie (rodowe) matki) muszą być zgodne z danymi zawartymi w polskim akcie urodzenia oraz w polskim akcie małżeństwa;

• wypełnia się wszystkie punkty od 1 do 13 (do 14, w przypadku paszportu dla osoby małoletniej). • nie wypełnia się rubryki „ADNOTACJE URZĘDOWE”. • nie należy przyklejać ani przyczepiać zszywkami zdjęcia do kwestionariusza. • wniosek należy podpisać w dwóch miejscach: „podpis składającego wniosek” oraz w ramce pod zdjęciem. PODPIS MUSI ZMIEŚCIĆ SIĘ W RAMCE, NIE MOŻE JEJ DOTYKAĆ ANI WYCHODZIĆ POZA NIĄ. Dzieci poniżej 13 roku życia nie składają podpisu. Niewłaściwe wypełnienie wniosku może doprowadzić do wydania paszportu z nieprawidłowymi danymi osobowymi. Koszty jego wymiany obciążą osobę, która podpisała wniosek.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU Strona 1 1. NAZWISKO - obecnie noszone nazwisko (zgodnie z polskimi aktami stanu cywilnego) NAZWISKO RODOWE I INNE W PRZYPADKU ZMIANY - osoby, które wstąpiły w związek małżeński i zmieniły nazwisko, powinny wpisać nazwisko rodowe. Osoby, które administracyjnie zmieniły nazwisko lub powtórnie wstąpiły w związek małżeński powinny wpisać wszystkie dotychczas noszone nazwiska, w tym nazwisko rodowe. 2. IMIONA - obecnie noszone imiona - jeżeli z polskiego aktu urodzenia wynika, że osoba nosi dwa imiona, należy wpisać oba. 3. IMIONA RODZICÓW, NAZWISKO RODOWE MATKI - imię ojca, imię matki oraz nazwisko rodowe (panieńskie) matki. 4. DATA I MIEJSCE URODZENIA - dzień/miesiąc/rok (np. 25 lutego 1983 r.) i miejsce (miejscowość) urodzenia, zgodnie z pisownią w polskim akcie urodzenia. 5. OBYWATELSTWO - „polskie”, nie wpisujemy innych posiadanych obywatelstw. 6. DOKŁADNY ADRES MIEJSCA STAŁEGO POBYTU - adres pocztowy w USA i numer telefonu w USA.

Strona 1. Wzór wniosku o wydanie paszportu

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI 7. POPRZEDNIE MIEJSCA STAŁEGO POBYTU - ostatni adres zameldowania w Polsce (jeżeli osoba była zameldowana). 8. PESEL - jedna cyfra w jednej kratce.

Strona 2 9. RYSOPIS - wzrost wpisujemy w centymetrach, kolor oczu i znaki szczególne zgodnie z faktycznym wyglądem. 10. PŁEĆ - kobieta lub mężczyzna. 11. Podpis w ramce pod zdjęciem należy złożyć tak, by nie dotykał ani nie przecinał ramki. Podpis w ramce składają osoby, które mają ukończone 13 lat. 12. RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI - seria i numer dotychczas posiadanego paszportu lub dowodu osobistego, jego data ważności i organ, który go wydał. 13. NAZWISKO I IMIĘ… - imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, z którą można się skontaktować w razie konieczności. 14. ZGODA RODZICÓW - wypełniamy tylko w przypadku wniosku o paszport dla osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia): imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer paszportu oraz własnoręczny podpis. MIEJSCOWOŚĆ, DATA - miejsce złożenia wniosku (np. Nowy Jork) i data złożenia wniosku. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK - podpis składającego wniosek o paszport lub - w przypadku osoby małoletniej - podpis jednego z rodziców. NIE WYPEŁNIAMY ŻADNYCH PÓL Z NAGŁÓWKIEM „ADNOTACJE URZĘDOWE”.

PODSTAWY PRAWNE • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U.2016.758 j.t.); • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U.2010.152.1026, Dz.U.2012.878).

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

123

ODBIÓR PASZPORTU Co do zasady, odbiór paszportu następuje osobiście. Paszport dla osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia) odbiera jedno z rodziców. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu. Gotowy paszport jest wówczas wysyłany przesyłką kurierską. Konsulat nie odpowiada za przesyłkę po przekazaniu jej firmie kurierskiej i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy produkcyjne.

NUMER PESEL Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest to stały symbol cyfrowy, przyznawany indywidualnym osobom, służący do identyfikacji tych osób. Numer ten składa się zawsze z 11 cyfr. Numer PESEL nadawany jest automatycznie wszystkim osobom przebywającym w Polsce przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz tym, którzy ubiegają się o wydanie dowodu osobistego. System PESEL funkcjonuje w Polsce od połowy lat 80., zatem osoby, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonywały obowiązek meldunkowy lub wyrabiały sobie dowód osobisty w Polsce, zapewne posiadają swój własny numer PESEL. Jest on wówczas uwidoczniony w dowodzie osobistym. Posługiwanie się numerem PESEL jest konieczne przy załatwianiu niektórych spraw formalnych. Taki obowiązek nakładają przepisy paszportowe przy procedurze wydawania paszportu. Jest pewna grupa obywateli polskich, którym numeru PESEL nie nadano. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski i wyjechali z kraju przed wprowadzeniem systemu PESEL, bądź urodzili się za granicą i tu mieszkają na stałe. Osoby takie mogą otrzymać numer PESEL, składając w tym celu odpowiedni wniosek.

Strona 2. Wzór wniosku o wydanie paszportu

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


124

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Składając wniosek o wydanie paszportu polskiego, w odpowiedniej rubryce należy wpisać numer PESEL. Jeżeli osoba ubiegająca się o paszport nie posiada tego numeru lub nie jest pewna czy taki numer jej nadano, lub też nie zna swojego numeru, to wraz z kompletnym wnioskiem paszportowym musi złożyć wypełniony formularz wniosku o nadanie numeru PESEL, załączając do niego odpis polskiego aktu urodzenia, małżeństwa oraz kopię dokumentu tożsamości. Wystąpienie o nadanie numeru PESEL wraz z wnioskiem o wydanie paszportu nie podlega dodatkowym opłatom. Numer PESEL zostanie uwidoczniony w paszporcie.

UWAGA! Wniosek o nadanie numeru PESEL za pośrednictwem Konsulatu Generalnego można złożyć wyłącznie wtedy, gdy towarzyszy temu procedura wyrabiania nowego paszportu. Nie można otrzymać paszportu dziesięcioletniego, nie posiadając numeru PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie paszportu dziesięcioletniego. W celu uzyskania numeru PESEL za pośrednictwem Konsulatu należy złożyć: • wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (można go pobrać ze strony internetowej Konsulatu), • aktualny odpis polskiego aktu urodzenia (oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię), • polski paszport, • w wypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego, odpis polskiego aktu małżeństwa (oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię), • w przypadku ubiegania się o nr PESEL dla dziecka, oprócz wniosku i polskiego aktu urodzenia, ważny polski paszport lub dowód osobisty rodzica.

WIĘCEJ INFORMACJI O PASZPORTACH Wszystkie niezbędne informacje o wymaganiach dotyczących wniosku o wydanie paszportu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_ konsularne/paszporty/ W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy z Wydziałem Ruchu Osobowego Konsulatu: newyork.visapassport@msz.gov.pl

SPRAWY STANU CYWILNEGO TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO INFORMACJE PODSTAWOWE Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji (urodzenie dziecka, zawarcie małżeństwa, zgon) może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w Polsce w drodze transkrypcji. Aby złożyć wniosek o polski paszport, konieczne jest uprzednie zarejestrowanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskim urzędzie (akt urodzenia, a w przypadku kobiet zamężnych również akt małżeństwa). Transkrypcja polega na wiernym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. Transkrypcji podlegają autentyczne akty stanu cywilnego, mające moc dokumentów urzędowych. Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada polski akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenia i wnosi o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Może go złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny (dot. transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon). Wniosek można także złożyć za pośrednictwem Konsulatu. Do dokonania transkrypcji należy przedłożyć oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego, który przesyłany jest do urzędu stanu cywilnego w Polsce i nie podlega zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Wniosek taki musi być złożony jednocześnie z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

TŁUMACZENIE URZĘDOWE Zagraniczne akty stanu cywilnego sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości; • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); • konsula. Za urzędowe tłumaczenia uznaje się także dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Prosimy o przesyłanie do Konsulatu oryginalnego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem. Tłumaczenie prosimy przesłać także w wersji elektronicznej na adres: newyork.legal@ msz.gov.pl.

TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów: 1. wniosek do wybranego kierownika USC dla osoby pełnoletniej lub wniosek do wybranego kierownika USC dla osoby małoletniej 2. oryginał aktu urodzenia 3. tłumaczenie urzędowe aktu urodzenia 4. pełnomocnictwo do doręczeń (opcjonalnie) W przypadku skróconych aktów urodzeń, nie zawierających pełnych informacji, może być niezbędne przedłożenie aktu małżeństwa bądź urodzenia rodziców ze stosownym wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych. Należy także dołączyć oryginalny akt urodzenia rodzica urodzonego poza granicami Polski, w przypadku braku posiadania polskiego aktu urodzenia w celu uzupełnienia danych osobowych nie znajdujących się na zagranicznym akcie urodzenia dziecka. Akt ten musi być przetłumaczony na język polski.

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

125

TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów: 1. wniosek do wybranego kierownika USC 2. oryginał aktu małżeństwa 3. tłumaczenie urzędowe aktu małżeństwa 4. akty urodzenia małżonków 5. pełnomocnictwo do doręczeń (opcjonalnie) Jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą zawrzeć w składanym wniosku o transkrypcję albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję. Należy także dołączyć oryginalny akt urodzenia małżonka urodzonego poza granicami Polski, w przypadku braku posiadania polskiego aktu urodzenia w celu uzupełnienia danych osobowych nie znajdujących się na zagranicznym akcie małżeństwa. Akt ten musi być przetłumaczony na język polski.

TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów: 1. wniosek do wybranego kierownika USC 2. oryginał aktu zgonu, 3. tłumaczenie urzędowe aktu zgonu 4. pełnomocnictwo do doręczeń (opcjonalnie) W przypadku skróconych aktów zgonu nie zawierających pełnych danych, może być niezbędne przedłożenie aktu małżeństwa zmarłego bądź aktu jego urodzenia ze stosownym wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych.

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ZA SKUTECZNY W POLSCE Konsulat nie pośredniczy w procedurze uznawania wyroków rozwodowych. Zagraniczny wyrok, o którego uznanie wnioskodawca występuje musi być wyrokiem prawomocnym (tzn. final judgment, ultimate judgment, absolute judgment).

Wyrok rozwodowy wydany przed 1 lipca 2009 r. Wyrok rozwodowy wydany przed dniem 1 lipca 2009 r. powinien być złożony w sądzie okręgowym, właściwym dla miejsca zamieszkania uczestnika lub wnioskodawcy w Polsce, w przy-

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A

Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

Stypendia do 212-736-9000 www.zoni.com

Gdzie potrawy przyćmiewają widok

50%

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


126

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

padku, kiedy jedna ze stron postępowania zamieszkuje w Polsce, natomiast w przypadku kiedy obie strony zamieszkują za granicą właściwym Sądem jest Sąd Okręgowy w Warszawie. W celu uznania orzeczenia sądu zagranicznego należy złożyć: • wniosek • oryginał wyroku rozwodowego opatrzony klauzulą Apostille i urzędowym tłumaczeniem • zaświadczenie o prawomocności (Certificate of NonAppeal) opatrzone klauzulą Apostille i tłumaczeniem • kopię polskiego paszportu wnioskodawcy • pełnomocnictwo do doręczeń • oryginał aktu małżeństwa jeśli małżeństwo było zarejestrowane na terenie RP lub kopię amerykańskiego aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem • oświadczenie uczestnika (byłego małżonka) o wyrażeniu zgody na uznanie wyroku z podpisem poświadczonym przez notary public lub wniosek o przyznanie kuratora dla nieobecnego w sytuacji gdy wnioskodawca nie zna adresu zamieszkania uczestnika postępowania • opłatę sądową. Wyrok rozwodowy, który ma być przedłożony w Polsce może być złożony osobiście w sądzie okręgowym lub za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce. W tej sytuacji należy złożyć poświadczone notarialnie pełnomocnictwo do złożenia wniosku o uznanie wyroku rozwodowego w imieniu mocodawców i reprezentowania ich przed sądem.

Wyrok rozwodowy wydany po 1 lipca 2009 r. Wyrok rozwodowy wydany po 1 lipca 2009 r. podlega uznaniu z mocy prawa. W Urzędzie Stanu Cywilnego, który wydał polski akt małżeństwa należy złożyć: • wniosek • oryginał wyroku rozwodowego opatrzony klauzulą Apostille i tłumaczeniem • zaświadczenie o prawomocności (Certificate of NonAppeal) opatrzone klauzulą Apostille i tłumaczeniem • pełnomocnictwo do doręczeń • kopię aktu małżeństwa jeśli małżeństwo było zarejestrowany na terenie RP lub wniosek i dokumentację potrzebną do transkrypcji małżeństwa.

ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Obywatel polski może wystąpić o zmianę swojego imienia lub nazwiska na pisemny wniosek złożony wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Osoba zamieszkała za granicą może złożyć ww. wniosek za pośrednictwem Konsulatu wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI w w w.ter raceonthepar k.com

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion. Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany: 1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2. na imię lub nazwisko używane; 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione; 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Zmiana nazwiska nie jest możliwa, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonka lub wstępnego) o takim nazwisku. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyrazi na to zgodę. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia konieczna jest również jego zgoda na zmianę nazwiska. Po zmianie, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów (wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba nosi wieloczłonowe nazwisko zgodnie z przepisami prawa państwa, którego ma obywatelstwo). Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek jego rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego.

WNIOSEK: Wnioskodawca ubiegający się o zmianę imienia lub nazwiska powinien złożyć w Konsulacie wniosek zawierający: 1) dane osoby, której zmiana dotyczy: a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, c) numer PESEL, jeżeli został nadany; 2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

Russo’s On The Bay Doskonałe przyjęcia

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński 3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów; 4) adres do korespondencji wnioskodawcy; 5) uzasadnienie; 6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Wnioskodawca przedstawia również dokument stwierdzający tożsamość (ważny polski paszport lub dowód osobisty). W przypadku zmiany nazwiska w USA na mocy orzeczenia sądowego należy przedłożyć odpis orzeczenia wydanego przez Clerk of the Court oraz jego tłumaczenie na język polski.

WYDOBYCIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

Konsulat Generalny RP W Nowym Jorku nie pośredniczy w wydobyciu aktów stanu cywilnego z Polski. W celu wydobycia aktów stanu cywilnego z Polski należy zwracać się bezpośrednio do urzędów stanu cywilnego. Wyszukiwarka polskich urzędów stanu cywilnego znajduje się na Platformie Usług Stanu Cywilnego: http://www.usc.pl/zasieg.

OBYWATELSTWO POTWIERDZENIE OBYWATELSTWA

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. nr 2012, poz. 161) dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo, których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty. Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza Wojewoda.

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

127

Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsulatu RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

DOKUMENTY

1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego 2. Pełnomocnictwo do doręczeń (opcjonalnie) 3. Dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego (akt urodzenia, małżeństwa, kopie polskich dokumentów rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska kopia dokumentów potwierdzających ten fakt (akt małżeństwa, change of name itp.) 4. Oryginał (do wglądu) lub urzędowo poświadczona fotokopia aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe 5. W przypadku gdy Wnioskodawca urodził się poza granicami RP zobowiązany jest do przedstawienia pełnego aktu urodzenia zawierającego nazwiska rodziców (long form birth certificate) wraz z tłumaczeniem 6. Akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka); 7. Przedstawienie do wglądu dokumentu stwierdzającego nabycie obywatelstwa USA (Certificate of Naturalization) Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub ich tłumaczenie potwierdzone przez konsula.

UWAGA: Sprawy dotyczące potwierdzenia obywatelstwa rozpatrywane są i rozpoczynają się z dniem złożenia kompletu dokumentów we właściwym urzędzie wojewódzkim w Polsce. Konsulat oraz urząd wojewódzki mogą prosić o uzupełnienie wniosku. Brakujących dokumentów można poszukiwać w urzędach stanu cywilnego oraz w archiwach. W wypadku trudności z odnalezieniem właściwego archiwum można zwracać się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (00-950 Warszawa, Ul. Długa 6, skr. pocz. 1005). Procedura zostanie wszczęta przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

OPŁATY Do dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego i obywatelstwa za pośrednictwem Konsulatu konieczne jest uiszczenie opłaty konsularnej. Dodatkowo pobierane są opłaty za potwierdzenie tłumaczenia dokumentów. Wysokość opłat za poszczególne czynności wskazana jest w Tabeli Opłat Konsular-

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


128

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

nych dostępnej na stronie internetowej Konsulatu: http://nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/oplaty/

DOWODY OSOBISTE

Obywatele polscy przebywający na stałe poza granicami Polski mają prawo, a nie obowiązek, posiadania ważnego dowodu osobistego. Oznacza to, że osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który poświadcza obywatelstwo polskie oraz tożsamość posiadacza, a także uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Dnia 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212), które wprowadziły nowy wzór dowodów osobistych. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności ich wymiany na nowe dowody osobiste.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Konsul nie jest upoważniony do przyjmowania i pośredniczenia w realizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego - wszystkie czynności związane z uzyskaniem nowego dowodu należy załatwiać osobiście w Polsce. W celu uzyskania dowodu osobistego konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o wydanie tego dokumentu. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Polski osobiście lub w postaci elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego. Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie. Ubiegając się o wydanie nowego dowodu osobistego należy przedłożyć następujące dokumenty: • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego • aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Zgodnie z art. 79 ustawy o dowodach osobistych, kto: 1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, 3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo karze grzywny. Dodatkowe informacje dot. dowodów osobistych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: http://www.msw.gov.pl/

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Konsul przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, a także znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej polskiej placówce konsularnej. Zgłoszenia można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Za-

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint świadczenie nie stanowi dokumentu podroży. Zaświadczenie wydaje się nieodpłatnie. W przypadku dokonania zgłoszenia drogą pisemną, zaświadczenie wydaje się na żądanie strony. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument: w Polsce - organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej, a za granicą - polskiej placówce konsularnej. Znaleziony dowód osobisty jest następnie niezwłocznie przekazywany organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

APOSTILLE LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Z dniem 14 sierpnia 2005 roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do międzynarodowej konwencji (sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku), znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych. Stronami tej konwencji są obecnie 102 państwa, w tym prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej, a także USA. Konsulat nie przyjmuje do legalizacji: 1. dokumentów sądowych (np. wyroki rozwodowe, adopcyjne, wyroki sądowe) 2. dokumentów administracyjnych (np. akty urodzenia, akty małżeństwa) 3. dokumentów poświadczonych notarialnie 4. urzędowych zaświadczeń umieszczanych na dokumentach prywatnych. Dokumenty amerykańskie, o jakich mowa wyżej, są respektowane w Polsce na podstawie poświadczenia (zwanego w tekście konwencji „Apostille”). Apostille wydają uprawnione urzędy stanowe. Są to odpowiednio: • dla stanu New York: Department of State, Albany: One Commerce Plaza 99 Washington Ave, Albany, NY 12231-0001 tel. 518-473-2492 oraz New York City: 123 William Street, New York, NY 10038-3804 tel. 212-417-5747, www.dos.ny.gov/corps/apostille.html • dla stanu New Jersey: Department of the Treasury New Jersey Division of Revenue PO Box 452, Trenton, NJ 08625-1001, tel. 609-292-9292 www.state.nj.us/treasury/revenue/apostilles.shtml

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

129

• dla stanu Pennsylvania: Department of State, Bureau of Commissions, Elections and Legislation, Room 210, North Office Building, Harrisburg, PA 17120, tel. 717-787-5280, www.dos.pa.gov • dla stanu Ohio: Secretary of State, 180 East Broad Street, 16th Floor, Columbus, Ohio 43215 tel. 877-767-6446; 614-466-2655, www.sos.state.oh.us/recordsIndexes/authentication.aspx • dla stanu Delaware: Secretary of State, Division of Corporations, Townsend Building, 401 Federal St #3, Dover, DE 19901, tel. 302-739-3073, www.corp.delaware.gov/apost_info.shtml • dla stanu Connecticut: Connecticut Secretary of State, Commercial Recording Division, 30 Trinity Street Hartford, CT 06106, tel. 860-509-6002, www.ct.gov/sots/cwp/view.asp?q=392130 • dla stanu Massachusets: Secretary of the Commonwealth Commissions Section One Ashburton Place, Room 1719, Boston, MA 02108 tel. 617-727-2836, www.sec.state.ma.us/pre/precom/comidx.htm • dla stanu Rhode Island: Office of the Secretary of State, 148 West River Street, Providence, RI 02904-2615, tel. 401-222-1487, www.sos.ri.gov/business/apostilles/ • dla stanu New Hampshire: Office of the Secretary of State, Election Division, Administration Office, State House, Room 204 107 North Main Str., Concord, NH 03301, tel. 603-271-3242/3, www.sos.nh.gov/certs.aspx • dla stanu Vermont: Secretary of State, the Vermont State Archives & Records Administration, 1078 Route 2, Middlesex, Montpelier, Vermont 05633-7701, tel. 802-828-3700 www.sec.state.vt.us/archives-records/certifications-fees/ apostilles-authentications.aspx • dla stanu Maine: Secretary of State - CEC, Bureau of Corporations, Elections and Commissions, 101 State House Station, Augusta, ME 04333-0101, tel. 207-624-7752, www.maine.gov/sos/cec/apostilles/index.html W poszczególnych stanach są odmienne, różniące się od siebie procedury i wymagania związane z wydawaniem poświadczenia Apostille. W związku z tym Konsulat zaleca zwracanie się z pytaniami do wyżej wymienionych urzędów stanowych, aby uniknąć błędów i nie narażać się na stratę czasu i koszty.

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


130

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PROFIL ZAUFANY ePUAP

System informatyczny ePUAP umożliwia obywatelom załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu. Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, a tym samym potwierdzających jej tożsamość. Profil zaufany w komunikacji elektronicznej ma takie samo zastosowanie, jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Wykorzystując bezpłatną usługę profilu zaufanego obywatele mogą załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności wizyty we właściwym urzędzie. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w jednym z urzędów. Oznacza to, iż po jednorazowej wizycie w dowolnym urzędzie pełniącym rolę punktu potwierdzającego - niezależnie od miejsca zameldowania - obywatel będzie mógł załatwiać sprawy administracyjne przez internet. Należy przynieść ze sobą ważny polski paszport lub dowód osobisty. Punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się m.in. w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS i urzędach skarbowych. Profil zaufany można również potwierdzić w konsulacie. Pełna lista punktów potwierdzających dostępna jest na stronie ePUAP. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie. Obywatel może przedłużyć ważność swojego profilu bezpośrednio poprzez stronę www.epuap.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące założenia konta na platformie ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego dostępne są na stronie www.epuap.gov.pl

Uwaga: Zakładając konto na platformie ePUAP prosimy upewnić się, że wpisywane przez Państwa dane są identyczne z danymi widniejącymi w polskim paszporcie lub dowodzie osobistym. Dane powinny być zapisane z uwzględnieniem polskiej pisowni, w przeciwnym razie potwierdzenie profilu zaufanego nie będzie możliwe.

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO USA

Podajemy informację dot. formalności, których należy dopełnić przed wylotem do USA oraz procedur mających zastosowanie w przypadku odmowy wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

UZYSKANIE ODPOWIEDNIEJ WIZY Przed wyjazdem do USA osoby nie posiadające wizy muszą przejść procedurę zmierzającą do jej uzyskania. Czeka je wypełnienie elektronicznego wniosku i wizyta w jednym z konsulatów amerykańskich w Polsce. Podczas rozmowy z konsulem należy przekazać mu aktualne i zgodne z prawdą informacje dotyczące zarówno celu planowanego wyjazdu, jak i historii poprzednich pobytów w USA. Dane wpisane we wniosku wizowym, informacje udzielone konsulowi oraz inne szczegóły dotyczące procesu ubiegania się o wizę będą dostępne także dla oficerów straży granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną już po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które posiadają już ważną wizę muszą upewnić się, że jest ona odpowiednia do celu planowanego pobytu. Nielegalne jest podejmowanie pracy w USA przez posiadaczy wiz turystycznych. Znane są również przypadki osób, które przyjeżdżają do USA na komercyjne występy artystyczne na podstawie wiz turystycznych, a nie kategorii wiz specjalnie do tego celu przeznaczonych. To często kończy się odmową wjazdu, jest także bardzo uciążliwe i kosztowne, zarówno dla samych artystów, jak i organizatorów wydarzeń. Trzeba pamiętać, że zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie lub deklarowanie innego niż rzeczywisty celu podróży, uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do każdorazowej odmowy wydania wizy w przyszłości. Wszystkie informacje na temat rodzajów wiz imigracyjnych i nieemigracyjnych oraz procedury ubiegania się o wizę są dostępne na stronach internetowych ambasady i konsulatu amerykańskiego w Polsce.

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

OTRZYMANIE WIZY NIE GWARANTUJE WJAZDU DO USA Tak jak w większości krajów, ostateczną decyzję dotyczącą wjazdu na teren państwa podejmuje dopiero oficer straży granicznej, a nie konsul czy urzędnik wydający wizę. Konsul wydaje wizę w oparciu o dane wpisane przez wnioskującego we wniosku wizowym oraz informacje przekazane w trakcie rozmowy. Wszelkie wcześniejsze naruszenia prawa imigracyjnego czy niezgodność deklarowanego celu podróży z rzeczywistym mogą skutkować odmową wjazdu. Wprowadzanie konsula amerykańskiego w błąd, czy zatajanie przed nim pewnych informacji, może narazić na niepotrzebne koszty, stres związany z odesłaniem do kraju, czy nawet kilkuletni zakaz wjazdu do USA. Pamiętajmy więc, że przekroczymy granicę amerykańską dopiero wtedy, gdy pozytywnie przejdziemy kontrolę graniczną. Nawet jeśli poprzednim razem udało nam się wjechać do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że automatycznie zostaniemy wpuszczeni ponownie.

KONTROLA GRANICZNA Przed wejściem na teren USA podróżnych czeka kontrola graniczna przeprowadzana przez urzędników imigracyjnych Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (U.S. Department of Homeland Security). W czasie kontroli sprawdzany jest m.in. paszport i wiza, pobierane są także odciski palców. Urzędnik przeprowadza krótką rozmowę, podczas której weryfikuje informacje udzielone w trakcie ubiegania się o wizę. Sprawdza także, czy w systemie nie znajduje się adnotacja o przekroczeniu czasu poprzednich pobytów w USA oraz czy z rozmowy nie wynika odmienny niż zadeklarowany cel pobytu. Trzeba pamiętać, że dane służb granicznych nie ograniczają się do kilku ostatnich lat. Sprawdza się całą dostępną historię pobytową danej osoby i dlatego wykrywane są naruszenia przepisów imigracyjnych sięgające wielu lat wstecz, które mogą uniemożliwić wjazd do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli w trakcie rutynowej kontroli granicznej urzędnik wykryje jakiekolwiek nieścisłości związane z wjazdem osoby na teren USA, to wtedy taka osoba przechodzi kontrolę szczegółową.

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA GRANICZNA Czyli indywidualna rozmowa podróżnego z oficerem imigracyjnym odbywająca się w wyznaczonych do tego biurach służb imigracyjnych ma na celu wyjaśnienie wątpliwości i nieścisłości, które pojawiły się w czasie rutynowej kontroli granicznej. Rozmowa odbywa się wg ustalonego scenariusza i spisuje się z niej protokół, który na zakończenie przedstawiany jest do podpisu osobie przesłuchiwanej. W przypadku braku znajomości języka angielskiego, rozmowa odbywa się z udziałem

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

tłumacza. Zadawane są standardowe pytania mające na celu ustalenie czy podczas poprzednich pobytów osoba nie przekroczyła dozwolonego czasu pobytu lub czy np. posiadacz wizy turystycznej nie pracował w USA zarobkowo. W przypadku pierwszego pobytu weryfikuje się dane związane ze zgłoszonym celem pobytu. Porównuje się także uzyskane informacje z tymi, których przyjezdny udzielił we wniosku wizowym czy w rozmowie z konsulem. Służby graniczne mogą też weryfikować przekazywane przez podróżnych informacje z innymi instytucjami czy wskazanymi osobami, np. ewentualnym pracodawcą.

ODMOWA WJAZDU DO USA Jeżeli w trakcie szczegółowej kontroli zebrane informacje będą wskazywały na to, że doszło do naruszenia przepisów imigracyjnych w przeszłości lub, że deklarowany cel podróży do USA odbiega od rzeczywistego, oficer imigracyjny wyda decyzję o odmowie wjazdu na teren USA. W takiej sytuacji podróżni są odsyłani do krajów swojego pochodzenia. Nie ma możliwości odwołania się od takiej decyzji lub skonsultowania się z adwokatem. Osoba, której odmówiono wjazdu powinna uzyskać kopię podpisanego przez siebie protokołu. W zależności od skali naruszenia przepisów imigracyjnych, mogą zostać wydane: decyzja o przyspieszonym wyjeździe z USA (tzw. expedited removal), której konsekwencją jest pięcioletni zakaz wjazdu do USA lub decyzja o umożliwieniu podróżnemu wycofania swojego wniosku o wjazd do USA, która nie łączy się z zakazem wjazdu. Dopiero po powrocie do Polski, osoby które uważają, że bezpodstawnie odmówiono im prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych z powodu niedokładnych lub niewłaściwych informacji na ich temat w amerykańskich bazach danych, mogą zwrócić się z zapytaniem w swojej sprawie do U.S. Department of Homeland Security (www.dhs.gov/trip). Możliwe jest również uzyskanie informacji o powodach, dla których doszło do odmówienia wjazdu na terytorium USA (Customs and Border Protection Customer Service Center, www.help.cbp.gov/app/home).

OCZEKIWANIE NA POWRÓT DO POLSKI W przypadku przylotu do Nowego Jorku, jeżeli czas oczekiwania na lot powrotny do kraju wynosi 12 godzin lub mniej, podróżni oczekują na powrót w wyznaczonym do tego na lotnisku pomieszczeniu. Każda osoba, której odmówiono wjazdu do USA ma prawo do kontaktu z właściwym konsulatem polskim oraz z oczekującą na nią rodziną. Oficerom amerykańskim należy zgłaszać konieczność przyjmowania leków lub ewentualne problemy zdrowotne. Osoby oczekujące na powrót nie mogą poruszać się po terenie lotniska, ale mają oczywiście zapewnione posiłki i wodę. Jeżeli na lot powrotny do kraju trzeba czekać dłużej niż 12 godzin, podróżnych przewozi się do zakła-

PACZKI•KONTENERY•MIENIE TA N I O • S Z Y B KO • PE W N I E

1-800-229-DOMA

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

131

1- 8 0 0 -2 2 9 -3 6 62 www.domaexport.com

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


132

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

du karnego Elizabeth Detention Center w New Jersey, w którym oczekują na lot w osobnych, przeznaczonych odpowiednio dla kobiet i dla mężczyzn celach. Ze względów bezpieczeństwa podróżni nie mają dostępu do swoich rzeczy, muszą też przebrać się w specjalne uniformy. W każdej celi jest natomiast telefon i możliwość wykonania bezpłatnego telefonu do polskiego konsulatu i rodziny. W ośrodku panują dobre warunki i chociaż przebywające w nim osoby są całkowicie odseparowane od więźniów oraz mają zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby (posiłki, opieka medyczna, sanitariaty), pobyt w placówce o więziennym charakterze jest szokujący dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z tego typu miejscami. Warto wiedzieć i pamiętać, że wcześniejsze naruszenia amerykańskiego prawa imigracyjnego czy wprowadzenie urzędników w błąd w trakcie procesu ubiegania się o wizę mogą skutkować odmową wjazdu na teren USA, a w konsekwencji pobytem w Elizabeth Detention Center. Konsul polski nie ma wpływu na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Może jedynie przekazać informacje rodzinie, ustalić jakim lotem dana osoba wróci do Polski i czy na lot powrotny oczekuje na lotnisku, czy też została przewieziona do aresztu w Elizabeth.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PO WJEŹDZIE DO USA Po wjeździe na teren USA przyjezdni muszą pamiętać o dozwolonym czasie pobytu, który nie może być mylony z okresem ważności wizy. Długość pobytu określa urzędnik imigracyjny w czasie kontroli granicznej na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd. Pozostanie na terenie Stanów Zjednoczonych nawet jeden dzień dłużej powoduje unieważnienie wizy mimo, że termin ważności podany na wizie nie upłynął. Posiadacz takiej wizy nie będzie ponownie wpuszczony do USA na jej podstawie. Osoby, które poprzednio przedłużyły pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę. Jeżeli podróż do USA związana jest z określonym programem, np. podjęcie pracy jako opiekunka do dziecka (au pair), czy w ramach programu work&travel, możliwe jest pozostanie w USA 30 dni od daty zakończenia programu, wskazanej w dokumentach wizowych. Aby przedłużyć pobyt, należy ubiegać się o zmianę statusu w USA lub przedłużenie prawa pobytu. Trzeba więc zawsze kontrolować wyznaczone terminy i upewnić się, że wyjazd z USA nastąpi przed ich upływem.

PODRÓŻ Z DZIEĆMI Poza posiadaniem odpowiedniej wizy, dzieci muszą mieć pozwolenie na podróż zagraniczną wydaną przez rodziców lub opiekunów. Dzieci nie zawsze lecą do USA z rodzicami, a czasem towarzyszy im tylko ktoś z rodziny. Jeżeli dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem, powinien on posiadać pisemną zgodę drugiego rodzica, a w przypadku podróży bez rodziców, opiekun dziecka musi mieć przy sobie zgodę obojga rodziców. Amerykańskie władze eliminują w ten sposób przypadki uprowadzenia dzieci. Wg informacji przedstawionych na stronie internetowej Ambasady USA w Warszawie, zgoda powinna być wyrażona w pisemnym oświadczeniu napisanym w języku angielskim i poświadczonym notarialnie. Powinno się w nim znaleźć następujące stwierdzenie: „Potwierdzam, że moja żona/ mój mąż/inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim sy-

nem/córką i wyrażam na to zgodę” (“I acknowledge that my husband/wife/other person is travelling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”). Przygotowanie tego typu oświadczenia nie jest czasochłonne, a pozwoli zaoszczędzić wiele niepotrzebnego stresu na granicy zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom. Z pracownikami Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku często kontaktują się oczekujące na lotniskach rodziny osób, którym odmówiono wjazdu na teren USA lub sami podróżni oczekujący na lot powrotny do kraju. Wielokrotnie są to sytuacje, w których rodziny z Polski przylatują do swoich bliskich w odwiedziny lub z okazji uroczystości rodzinnych. Aby uniknąć stresu i problemów związanych z poniesieniem wysokich kosztów przelotu, odmową wjazdu i pobytem w placówce więziennej Konsulat Generalny rekomenduje rozważne działanie i podejmowanie decyzji.

MIENIE PRZESIEDLENIA

Konsulat nie wydaje zaświadczeń dot. przewozu mienia przesiedlenia. Zgodnie z ogólnymi zasadami, zwolnieniu podlega, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, jedynie to mienie osobiste, które pozostawało w posiadaniu oraz było używane w poprzednim miejscu zamieszkania przez osobę zainteresowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim (z powyższego warunku wyłączone są rzeczy przeznaczone do konsumpcji) oraz które są przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania. Zwolnienie z należności celnych przywozowych mienia osobistego należącego do osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej może być udzielone tylko tym osobom, których miejsce poprzedniego zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. W celu udokumentowania powyższych faktów osoba przesiedlającą się z kraju trzeciego powinna przedłożyć organowi celnemu wszelkie wiarygodne dokumenty i dowody potwierdzające ten fakt. Szczegółowe informacje na temat mienia przesiedlenia i innych zwolnień celnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

PRZEWÓZ PROCHÓW I SZCZĄTKÓW LUDZKICH ZAŚWIADCZENIA ZEZWALAJĄCE NA PRZEWÓZ TRUMNY

Przewóz zwłok jest możliwy po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez konsula w okręgu konsularnym jego urzędowania. W tym celu należy przedłożyć w Konsulacie następujące dokumenty: 1. Zezwolenie właściwego miejscowo starosty powiatu lub prezydenta miasta szczebla powiatowego w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem) 2. Oryginał aktu zgonu opatrzony klauzulą Apostille 3. Zaświadczenie lokalnych władz stwierdzające, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna oraz, że w rejonie i w czasie, w którym nastąpiła śmierć, nie panowała epidemia choroby zakaźnej 4. Zezwolenie (Transit/Burial Permit) na wywiezienie zwłok poza terytorium właściwego stanu 5. Poświadczone notarialnie zaświadczenie wydane przez dyrektora zakładu pogrzebowego stwierdzające, że zwłoki zostały odpowiednio przygotowane do przewozu, włożone do metalowej trumny, która została szczelnie zamknięta oraz że trumna nie zawiera niczego poza zwłokami 6. Opłata konsularna, której wysokość określona jest w Tabeli Opłat Konsularnych.

ZAŚWIADCZENIA ZEZWALAJĄCE NA PRZEWÓZ URNY Przewóz szczątków ludzkich jest możliwy po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez konsula w okręgu konsularnym jego urzędowania. Należy przedłożyć w Konsulacie następujące dokumenty: 1. Zezwolenie właściwego starosty powiatu lub prezydenta miasta szczebla powiatowego w Polsce na sprowadzenie i pochowanie prochów (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem) 2. Oryginał aktu zgonu opatrzony klauzulą Apostille 3. Świadectwo kremacji 4. Zezwolenie lokalnych władz na wywóz prochów poza stan, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane przez przepisy miejscowe 5. Poświadczone notarialnie zaświadczenie wystawione przez Dyrektora zakładu pogrzebowego przygotowującego urnę, iż prochy zostały umieszczone w hermetycznie zamkniętym pojemniku, który nie zawiera nic poza wspomnianymi prochami. Pojemnik musi spełniać warunek

www.unitedpolesfcu.com

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

133

hermetycznej szczelności, nie pozwalającej na otwarcie urny czy wydostanie się prochów na zewnątrz. 6. Opłata konsularna, której wysokość określona jest w Tabeli Opłat Konsularnych.

UWAGA Paszport polski należący do osoby zmarłej powinien zostać zwrócony do konsulatu z uwagi na konieczność jego unieważnienia.

ZASADY PRZEWOZU ZWIERZĄT DO POLSKI

W celu przewozu psów, kotów lub fretek ze Stanów Zjednoczonych na terytorium RP należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymogi:

1. Zwierzę ma, co najmniej trzy miesiące. 2. Zwierzę posiada chip/transponder identyfikujący zwierzę. Transponder, czyli pasywne urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej, przeznaczone wyłącznie do odczytu, musi być zgodny z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B oraz musi być możliwy do odczytania za pomocą czytnika zgodnego z normą ISO 11784. Właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas kontroli granicznej.

3. Zwierzę zostało zaszczepione przeciw wściekliźnie. Szczepionka przeciw wściekliźnie może być szczepionką inaktywowaną, monowalentną, zawierającą co najmniej jedną jednostkę antygenową w podawanej dawce (norma WHO). Po 18 czerwca 2010 r. dopuszczane jest również użycie szczepionki rekombinowanej, wywołującej odporność przeciw wirusowi wścieklizny.

UWAGI: Wczepienie transpondera musi zostać dokonane przed wykonaniem szczepień przeciwko wściekliźnie. Dlatego też, jeśli do szczepienia doszło po zainstalowaniu czytnika, szczepienie powinno zostać powtórzone. Od dnia pierwotnego szczepienia po zainstalowaniu transpondera w celu rozpoczęcia podróży do UE musi upłynąć okres 21 dni.

4. Właściciel zwierzęcia posiada świadectwo zdrowia zwierząt potwierdzone przez akredytowanego lekarza weterynarii. Lista lekarzy jest dostępna na poniższej stronie: • https://www.aphis.usda.gov/animal_health/vet_ accreditation/downloads/nvap_coordinator.pdf

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


134

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Wzór świadectwa znajduje się na stronie: • http://www.aphis.usda.gov/regulations/vs/iregs/animals/ downloads/pl_co_pe.pdf

5. Następnie wypełnione i podpisane międzynarodowe świadectwo zdrowia zwierząt powinno być potwierdzone przez właściwy organ, tj. regionalne biuro ds. weterynarii - Veterinary Services Listę regionalnych biur ds. weterynarii znajdą Państwo na stronie: • https://www.aphis.usda.gov/animal_health/downloads/ nies_contacts/sc.pdf Świadectwo zdrowia jest ważne przez 10 dni od dnia wydania potwierdzenia przez weterynarza stanowego. Jeśli podróżują Państwo liniami lotniczymi, prosimy o wcześniejszy kontakt z przewoźnikiem i upewnienie się co do dodatkowych wymogów związanych z przewozem zwierząt. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją dostępną na stronie właściwych urzędów, tj. Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, tzw. USDA: • http://old.wetgiw.gov.pl/files/2086_Wymagania%20 dla%20swiadectwa%20zdrowia%20dla%20zwierzat%20 towarzyszacych.pdf • http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_ id=33&kat_id=2084 • https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/ export/iregs-for-animal-exports/ct_live_animal_export_ faqs

EDUKACJA W POLSCE

W związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2015 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty, zniesiony został obowiązek wydawania przez konsula zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoły średniej w kraju urzędowania. W związku z powyższym konsul nie wydaje zaświadczeń dot. kontynuacji nauki w Polsce. Osoby, które ukończyły amerykańską szkołę średnią i są zainteresowane kontynuowaniem edukacji w Polsce, powinny złożyć wymagane dokumenty w kuratorium oświaty właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub właściwym dla miej-

1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

sca położenia instytucji, w której wnioskodawca złożył swoje świadectwo wydane za granicą. Na podstawie Rozporządzenia we właściwym urzędzie kuratora oświaty należy przedłożyć następujące dokumenty: 1. oryginał dyplomu opatrzony klauzulą Apostille. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy przedłożyć dodatkowe dokumenty, tj. - wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia; - wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami; - informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen; - informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz o zakresie tych uprawnień. 2. oficjalne tłumaczenie na język polski dokonane np. przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Wg §2 ust. 4 Rozporządzenia, dokumenty o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo. Więcej informacji na temat uznawalności wykształcenia dostępnych jest na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. www.men.gov.pl http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych W przypadku szczegółowych pytań można również kontaktować się bezpośrednio z kuratoriami oświaty.

MATURY, ŚWIADECTWA SZKOLNE

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw świa-

Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

Stypendia do 212-736-9000 www.zoni.com

50%

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1! dectwa „maturalne”, uzyskane w systemach oświaty państw członkowskich OECD (w tym USA) nie wymagają dodatkowych formalności w polskich urzędach. Dokumenty te są uznawane w Polsce z mocy prawa. Oznacza to, że osoby, które ukończyły amerykańską szkołę średnią, otrzymując świadectwo tzw. High School Diploma lub też uzyskały dyplom General Equivalency Diploma na terenie Stanów Zjednoczonych (uprawniające do przyjęcia na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w USA), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce, składając dokumenty bezpośrednio w uczelni, instytucji naukowej, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów (na terenie Polski lub w polskich placówkach konsularnych).

STUDIA W POLSCE

Kompleksowe informacje dotyczące polskiego systemu szkolnictwa wyższego, warunków podejmowania studiów w Polsce, oferty stypendialnej oraz ponad 700 kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie w języku angielskim są dostępne na stronie www.go-poland.pl. Strona jest dostępna m.in. w języku polskim i angielskim. Wszystkie kierunki studiów w języku polskim znajdujące się w ofercie szkół wyższych są natomiast dostępne za pośrednictwem strony www.wybierzstudia.nauka.gov.pl. INFORMACJA dot. podejmowania i odbywania studiów oraz możliwość ubiegania się o pomoc materialną (stypendia) przez osoby pochodzenia polskiego, które oprócz obywatelstwa kraju zamieszkania posiadają również obywatelstwo polskie.

I. PODEJMOWANIE I ODBYWANIE STUDIÓW PRZEZ MŁODZIEŻ POLONIJNĄ Z POLSKIM OBYWATELSTWEM W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Osoby posiadające polskie obywatelstwo i jednocześnie obywatelstwo innych państw nie są cudzoziemcami w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Oznacza to, że osoby pochodzenia polskiego, posiadające obywatelstwo polskie, przyjeżdżając na studia do Polski - podejmują i odbywają studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Są one uprawnione do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej, przysługujące polskim studentom i doktorantom. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyło możliwość uczestniczenia w rocznym kursie przygotowawczych do

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A Gdzie potrawy przyćmiewają widok

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

212-736-9000 www.zoni.com

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

135

podjęcia studiów w języku polskim. Udział w kursie ma na celu nie tylko naukę języka polskiego, ale również uzupełnienie (wyrównanie) poziomu wiedzy niezbędnej do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje o warunkach i trybie ubiegania się o przyjęcie na studia oraz o zasadach i warunkach ubiegania się o pomoc materialną w komórkach organizacyjnych wybranych szkół wyższych, zajmujących się rekrutacją oraz przyznawaniem studentom/doktorantom pomocy materialnej albo w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane kontaktowe polskich szkół wyższych są dostępne w ramach systemu POL-on pod adresem: https://www. polon.nauka.gov.pl/.

II. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE Następujące akty prawne regulują przyznawanie studentom pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa: 1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3), 4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270), 5. szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Adresaci pomocy materialnej dla studentów Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje: • studentom uczelni publicznych i niepublicznych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; • studentom uczelni Kościoła Katolickiego oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI w w w.ter raceonthepar k.com

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


136

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 5) zapomogi. Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Istnieje natomiast możliwość, aby student jednocześnie otrzymywał kilka rodzajów stypendiów (np. stypendium rektora dla najlepszych studentów razem ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia) oraz zapomogę, musi jednak spełniać kryteria określone dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (w 2014 r. wynagrodzenie to wynosi 2.245,0 zł, a od 2015 r.- 2.450,0 zł). Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Warunki ubiegania się o świadczenia Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni. Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji . Ustawowy próg Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego od 1 października 2015 r. wynosi 668,2 zł netto. Stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - obecnie maksymalnie do 1043,9 zł. W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej stypendium socjalne może zostać zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Russo’s On The Bay Doskonałe przyjęcia

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne czy też wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów: • pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów, • drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym - w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

Szczegółowe zasady przyznawania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

Okres przyznawania świadczeń Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na semestr lub rok akademicki, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki. Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr - do pięciu miesięcy. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Stypendia i zapomogi można otrzymywać w okresie studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium ministra za wybitne osiągnięcia można otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studenci ci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia także na pierwszym roku studiów drugiego stopnia według wyników w nauce oraz osiągnięć z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym kierunku studiów, wskazanym przez studenta. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest zobo-

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

wiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innego kierunku studiów.

Tryb ubiegania się o świadczenia i organy przyznające Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkiem stypendiów ministra, przyznawane są przez organy uczelni, tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana) i rektora. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia do przyznawania świadczeń odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Komisje te składają się z przedstawicieli studentów i pracowników uczelni, z tym że studenci stanowią większość składu komisji. Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie świadczeń składa się do organu uczelni, przyznającego pomoc materialną, albo do komisji stypendialnej. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (także dla studentów uczelni nadzorowanych przez inne resorty) na wniosek rektora uczelni, zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium studentom uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii ministra nadzorującego uczelnię.

Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej, doręczanej studentowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia. Student, który nie zgadza się z decyzją, może złożyć - w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania - odwołanie do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętej w pierwszej instancji przez rektora lub odwoławczą komisję stypendialną. Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

& ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

137

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


138

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

III.POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom kształcącym się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku. Świadczenie pomocy może polegać na stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (w przypadku doktorantów w uczelniach); stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi. Następujące akty prawne regulują przyznawanie doktorantom pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa: 1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3), 4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271), 5. zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ustalane przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Adresaci pomocy materialnej doktorantów Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla doktorantów przysługuje: • doktorantom uczelni publicznych i niepublicznych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; • doktorantom uczelni Kościoła Katolickiego; • doktorantom studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej (tj. instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium RP). Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom, kształcącym się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku.

Formy świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów W ramach systemu pomocy materialnej doktorant może ubiegać się o świadczenia w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (w przypadku doktorantów w uczelniach); 4) stypendium dla najlepszych doktorantów; 5) zapomogi. Poszczególne rodzaje stypendiów oraz zapomogę doktorant może otrzymywać łącznie (w tym również stypendium dla najlepszych doktorantów razem ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (w 2014 r. wynagrodzenie to wynosiło 2.245,0 zł, a w 2015 r. - 2.450,0 zł). Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa doktoranta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Warunki ubiegania się o świadczenia Stypendium socjalne może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni lub jednostce naukowej. Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego od 1 października 2015 r. wynosi 668,2 zł (netto). Oznacza to, iż doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów. Stypendium socjalne mogą otrzymać również doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - od 1 listopada 2015 r. kwota ta wzrosła do 1043,9 zł. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększone stypendium z ty-

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

tułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni lub jednostki naukowej uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu doktoranta.

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

139

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ustala rektor w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów, a w przypadku świadczeń dla doktorantów w jednostkach naukowych - dyrektor tej jednostki w uzgodnieniu z samorządem doktorantów. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów w uczelniach określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant:

Okres przyznawania świadczeń

a) na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; b) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są na semestr lub rok akademicki. Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr - do pięciu miesięcy. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym - w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń Do przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkami określonymi w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym; w szczególności nie stosuje się limitu ilościowego obowiązującego w przypadku stypendiów rektora dla najlepszych doktorantów (do 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni) oraz kryteriów przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, ponieważ ustawa przewiduje odrębne kryteria dla stypendium dla najlepszych doktorantów, w tym również możliwość otrzymywania tego stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich.

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

Tryb ubiegania się o świadczenia i organy przyznające Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów, z wyjątkiem stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, przyznawane są przez organy uczelni, tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana) i rektora oraz przez dyrektora jednostki naukowej. Na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor albo dyrektor jednostki naukowej przekazują uprawnienia do przyznawania świadczeń odpowiednio: komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Komisje te składają się z przedstawicieli doktorantów i pracowników uczelni lub jednostki naukowej, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji. Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek o przyznanie świadczeń przyznawanych w uczelni lub jednostce naukowej składa się odpowiednio do organu uczelni, przyznającego pomoc materialną, lub dyrektora jednostki naukowej albo komisji stypendialnej.

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


140

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej doktorantowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia. Doktorant niezgadzający się z decyzją, może złożyć - w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji - odwołanie do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętych w pierwszej instancji przez rektora, dyrektora jednostki naukowej lub odwoławczą komisję stypendialną. Ostateczna decyzja, podjęta w postępowaniu odwoławczym, może być przez doktoranta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

IV. STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UCZELNI Niezależnie od systemu pomocy materialnej, finansowanej z budżetu państwa, uczelnia może, jeżeli statut uczelni tak stanowi, przyznawać studentom i doktorantom stypendia z własnego funduszu stypendialnego, przeznaczonego na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Fundusz ten tworzy się ze środków pozabudżetowych. Opracowano na podstawie informacji opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AMBASADY I KONSULATY

AMBASADY I KONSULATY RP W USA Ambasada RP w Waszyngtonie

Embassy of the Republic of Poland in Washington, DC 2640 16th Street, NW, Washington, DC 20009 tel: 202-499-1700, fax: 202-328-6271 www.washington.mfa.gov.pl e-mail: washington.amb@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016 tel: 646-237-2100, fax: 646-237-2105 www.nowyjork.msz.gov.pl e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Chicago (IL)

Consulate General of the Republic of Poland in Chicago 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60610 tel: 312-337-8166, fax: 312-337-7841, fax: 312-337-7476 e-mail: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl www.chicago.mfa.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Los Angeles (CA)

Consulate General of the Republic of Poland in Los Angeles 12400 Wilshire Boulevard, Suite 555, Los Angeles, CA 90025 tel: 310-442-8500, fax: 310-442-8515 www.losangeles.mfa.gov.pl e-mail: losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl

Instytut Kultury Polskiej

Polish Cultural Institute (od 1 września zmiana adresu) 350 Fifth Avenue, Suite 4621, New York, NY 10118 tel: 212-239-7300, fax: 212-230-7577 www.polishculture-nyc.org, e-mail: mail@polishculture-nyc.org Konsulowie honorowi nie przyjmują wniosków w sprawach paszportowych, prawnych i obywatelskich.

Konsulat Honorowy RP w Anchorage (AK) Consulate of Republic of Poland in Anchorage Konsul Honorowy - Stan Borucki 7550 Old Seward Hwy, Suite 101, Anchorage, AK 99518 tel: 907-344-4722, fax: 907-344-7525 e-mail: stanb@kirbyalaska.com

Konsulat Honorowy RP w Phoenix (AZ) Konsul Honorowy - Bogumił Nick Horchem 14725 N. Mariposa Ct, Fountain Hills, AZ 85268 tel: 480-837-8283, fax: 480-518 2753 e-mail: bnhorchem@hotmail.com

Konsulat Honorowy RP w San Francisco (CA) Consulate of Republic of Poland in San Francisco Konsul Honorowy - Christopher Kerosky Humboldt Bank Building 785 Market Street, 15th Floor, San Francisco, CA 94103 tel: 415-777-4445, fax: 415-778-8123 www.youradwokat.com, e-mail: consul@youradwokat.com

Konsulat Honorowy RP w Las Vegas (CA)

Konsul Honorowy - John Petkus 6787 West Tropicana Ave., Suite 101, Las Vegas, NV 89103 tel: 702-368 7974, fax: 702-364 9915 e-mail: consul@polishconsullv.com

Konsulat Honorowy RP w Belmont (CA) Konsul Honorowy - Thaddeus Taube 1050 Ralston Ave., Belmont, CA 94002 tel: 650-802-1626, fax: 650-691-4577 e-mail: consultaube@gmail.com

Konsulat Honorowy RP w Denver (CO) Konsul Honorowy - Tomasz Skotnicki 528 Williams St., Denver, CO 80218 tel: 303-517-1278, e-mail: tskotnicki@aol.com www.consulplcolorado.org

Konsulat Honorowy RP w Honolulu (HI)

Consulate of Republic of Poland in Honolulu Konsul Honorowy - Bożena Jarnot 2825 South King St., Suite 2701, Honolulu, HI 96826 tel: 808-955-4488, fax: 808-942-5726 www.hawaiipolonia.com, e-mail: bozenajarnot@gmail.com

Konsulat Honorowy RP w Sun Valley (ID)

Konsul Honorowy - Susan Passovoy 115 Stirrup Ln, Ketchum, ID 83340, tel: 208-727-9727 e-mail: sjpassovoy@icloud.com Adres do korespondencji: PO Box 1659, Sun Valley, ID 83353

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Russo’s On The Bay

Doskonałe przyjęcia

Konsulat Honorowy RP w Bostonie (MA) Consulate of Republic of Poland in Boston Konsul Honorowy - Marek Leśniewski-Laas 25 Marina Drive, Hull, MA 02045 tel: 617-357-1980, fax: 617-383-8877 e-mail: polishconsul@verizon.net

Konsulat Honorowy w Knoxville (TN)

Konsul Honorowy - Dr. Marek Pieńkowski 7417 Kingston Pike, Suite 205, Knoxville,TN 37919 tel: 865-584-4116, fax: 865-588-8140, cell: 865-719-5033 e-mail: polishconsul@gmail.com

Konsulat Honorowy RP w Filadelfii (PA) Consulate of the Republic of Poland in Philadelphia Konsul Honorowy - Deborah Majka 2538 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134 tel: 215-634-3300, e-mail: hcrpmajka@comcast.net

Konsulat Honorowy RP w Pittsburgh (PA) Consulate of Republic of Poland in Pittsburgh Konsul Honorowy - Prof. Dr Jan Napoleon Saykiewicz Duquesne University, 825 Rockwell Hall, 600 Forbes Ave., Pittsburgh PA, 15282 and/or 5853 Douglas St., Pittsburgh, PA 15217 tel: 412-396-6234, fax: 412-396-4764 e-mail: saykiewicz@duq.edu

Konsulat Honorowy RP w Houston (TX) Consulate of Republic of Poland in Houston Konsul Honorowy - Zbigniew Wojciechowski 35 Harbor View Drive, Sugar Land, Texas 77479 tel: 832-641-1496, fax: 281-565-1507 e-mail: zwojciechowski@gmail.com

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations 750 Third Avenue, New York, NY 10017 tel: 212-744 2506, fax: 212-517-6771 www.newyorkun.mfa.gov.pl email: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku

Consulate General of the Republic of Poland in New York Trade & Investment Section 675 Third Avenue, 19th Floor, New York, NY 10017 tel: 212-370-5300, fax: 212-818-9623 www.newyork.trade.gov.pl/pl, e-mail: newyork@trade.gov.pl

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

141

AMBASADY I KONSULATY RP W KANADZIE Ambasada RP w Kanadzie

Embassy of the Republic of Poland in Ottawa 443 Daly Ave., Ottawa, Ontario K1N 6H3 tel: 613-789-0468, fax: 613-789-1218 www.ottawa.mfa.gov.pl, e-mail: ottawa.info@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Toronto

Consulate General of the Republic of Poland in Toronto 2603 Lakeshore Blvd West, Toronto, Ontario M8V 1G5 tel: 416-252-5471, fax: 416-252-0509 www.toronto.mfa.gov.pl e-mail: toronto.kg.dyzurny@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Vancouver

Consulate General of the Republic of Poland in Vancouver 1177 West Hastings St, Suite 1600, Vancouver, BC V6E 2K3 tel: 604-688-4730, fax: 604-688-3537 www.vancouver.mfa.gov.pl e-mail: vancouver.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu

3501 Ave du Musee, Montreal, Quebec H3G 2C8 tel: 514-282-0080, 514-282-1732, fax: 514-282-1784 https://canada.trade.gov.pl/pl/ Kierownik Wydziału - I Radca Rafał Pawlak www.montreal.trade.gov.pl, e-mail: montreal@trade.gov.pl

AMBASADY I KONSULATY USA I KANADY W POLSCE Ambasada USA w Warszawie

United States Diplomatic Mission to Warsaw Al. Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa, Poland tel: +011-48-22-504-2000 www.poland.usembassy.gov

Konsulat USA w Krakowie

Consulate General of the United States, Kraków, Poland ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków tel: +011-48-12-424-5100, fax: +011-48-12-424-5103 www.kraków.usconsulate.gov e-mail: krakowAIRC@state.gov

Ambasada Kanady w Warszawie

Embassy of Canada in Warsaw ul. Matejki 1/5, 00-481 Warszawa tel: +011-48-22-584-3100, fax: +011-48-22-584-3192 www.canada.pl, e-mail: wsaw@international.gc.ca

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


142

KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

Polskie szkoły BROOKLYN, NY

NOWY JORK

Polska Szkoła Dokształcająca im. Kazimierza Pułaskiego

BROOKLYN, NY

Parafia St. Frances De Chantal 1273 58th St, Brooklyn, NY 11219 Bogusława Borkowska - dyrektor www.psdpulaski.org

Polska Szkoła Dokształcająca im. Marii Konopnickiej Parafia Św. Stanisława Kostki 12 Newell St, Brooklyn, NY 11222 Danuta Bronchard - dyrektor tel: 718-609-0557, fax: 718-383-8517 dbronchard@msn.com Adres korespondencyjny: 19 Diamond St, Brooklyn, NY 11222

Dni i godziny zajęć: szkoła podstawowa i przedszkole w soboty: 9:00-13:00. W piątki zajęcia licealne: 17:30-21:00. Język polski, historia i geografia Polski, religia. Zajęcia dodatkowe: chór szkolny, teatrzyk szkolny, kółko taneczne.

Dni i godziny zajęć: sobota, 9:00-14:00. Przedziały wiekowe: 5-17 lat, nauka w klasach od 0 do IX. Rodzaj zajęć: język polski, historia, geografia, śpiew i polskie tańce ludowe.

BROOKLYN, NY

Polska Szkoła przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia 184 Metropolitan Ave, Brooklyn, NY 11211 mgr. Wiesława Walczuch, tel: 718-387-1981 tel: 718-388-1942, fax: 718-388-8993 wieslawanyc@gmail.com Dni i godziny zajęć soboty 9:00-15:00. Przedział wiekowy od 6 lat. Rodzaj szkoły: religia (klasy od I do III szkoły średniej) i język polski (klasy od I do IV).

BROOKLYN, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza 1514 72 Street, Brooklyn, NY 11228 Anna Kubicka - dyrektor tel. 718-666-5404, www.szkolapl.org kubickaa@yahoo.com Adres korespondencyjny: 209-30 Street, Apt. K, Brooklyn, NY 11232 Dni i godziny zajęć: soboty 9:00-13:15. Przedziały wiekowe: 3-17 lat.

Informacje na temat polskich szkół do następnej edycji POLISH PAGES 2017/18 prosimy nadsyłać do dnia 1 czerwca 2017 e-mailem: info@polishpages.us

CENTRALA POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE Polish Supplementary School Council of America, Inc.

7 Plane Tree Lane, Dix Hills, NY 11746, tel: 516-279-7609 Prezes: Dorota Andraka • Wiceprezes: Anna Tracz Sekretarz Finansowy: Waldemar Kułakowski 61-27 56 Rd., Maspeth, NY 11378 • tel: 917-749-6578 • wal52lach@gmail.com

www.centralapolskichszkol.com

1-800-333-7713

HKD

412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

BROOKLYN, NY

COPIAGUE, NY

Parafia St. Mary Mother of Jesus 2326 84th St, Brooklyn, NY 11214 Małgorzata Kamińska - dyrektor tel: 718 232-1063 www.jantwardowskischool.org mkaminska@jantwardowskischool.org Adres korespondencyjny: Twardowski Supplementary School 6901 21st Ave #2F, Brooklyn, NY 11204

Parafia Our Lady of the Assumption 1 Molloy St, Copiague, NY 11726 Marzena Regucka - dyrektor tel: 631-961-9936, mregucka@yahoo.com tel: 631-842-3545 Adres korespondencyjny: P.O. Box 954, Lindenhurst, NY 11757

Polska Szkoła Dokształcająca im. ks. Jana Twardowskiego

Polska Szkoła Dokształcająca im. Zbigniewa Herberta

Przedziały wiekowe: klasy 0-VIII. Szkoła prowadzi lekcje religii w jęz. polskim.

BROOKLYN, NY

Polska Szkoła Dokształcająca Parafia Św. Cyryla i Metodego 150 DuPont Street, Brooklyn, NY 11222 dr Dorota Andraka - dyrektor tel: 516-279-7609, tel: 718-389-4424 fax: 718-389-4191 Adres korespondencyjny: 7 Plane Tree Ln, Dix Hills, NY 11746

Polska Szkoła Sobotnia im. ks. Infułata Piotra Adamskiego St. Gualbert’s Church 83 Gualberts Ave, Cheektowaga, NY 14211 Mirosława Szramel - dyrektor tel: 716-681-6739 Adres korespondencyjny: 2 Idlebrook, Lancaster, NY 14086

143

Małgorzata Gradzki - dyrektor tel: 516-586-4997 margaretgradzki13@gmail.com Adres korespondencyjny: 10 Scholl Dr, Farmingdale, NY 11375

MAHOPAC, NY

Polska Szkoła Społeczna w Mahopac Parafia Św. Jakuba Apostoła 14 Gleneida Ave, Carmel, NY 10512 Joanna Pilarska - dyrektor, tel: 914-443-7146 www.mahopacszkola.com mahopacszkola@gmail.com Adres korespondencyjny: 23C Miller Ave, Mahopac, NY 10541 Dni i godziny zajęć: soboty 11:15 - 14:45. Przedziały wiekowe: od 4 do 15 lat. Program nauki obejmuje: j. polski, historię, geografię i kulturę Polski.

FLORAL PARK, NY

MASPETH, NY

Parafia św. Jadwigi 309 Jericho Turnpike, Floral Park, NY 11001 Dorota Kaczmarzyk - dyrektor tel: 516-437-0026, tel: 516-354-0042 fax: 516-627-5435 www.sthedwigfloralpark.org contact@sthedwigfloralpark.org Adres korespondencyjny: 137 East Cherry Street, Floral Park, NY 11001

56-01 61st Street, Maspeth, NY 11378 Waldemar Rakowicz - dyrektor tel: 917-439-8482, waldem1234@aol.com Adres korespondencyjny: 81 Seagate Ct, Staten Island NY 10305

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Jadwigi

Dni i godziny zajęć: sobota 10:30-14:00 (od 4 latków, którym oferujemy: bogatą ofertę edukacyjną, zajęcia umuzykalniające, zabawy ruchowe do kl. V), piątek od 18:00 do 21:00 (od kl. VI do XII). Uczniowie klas licealnych przystępują do egzaminu Regents oraz Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego. Nasza szkoła organizuje maturę, a 100 dni przed nią tradycyjną studniówkę. W szkole panuje ciepła, rodzinna atmosfera, można się tu nie tylko uczyć, ale także rozwijać swoje talenty. Uczniowie mają do wyboru: plastyka, taniec, zuchy, muzyka, szachy, klub ciekawej książki i klub filmowy. Organizowane są: konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy szkolne oraz akcje charytatywne dla dzieci z Domów Dziecka w Polsce. Prowadzone są zajęcia z religii w piątek dla klas VI, VII i VIII od godz. 21:00 do 21:45, w sobotę od godz. 9:30 do 10:25.

CHEEKTOWAGA, NY

Dni i godziny zajęć: poniedziałki i środy godz. 9:15-12:00 - grupa 3-4-latków, wtorki i czwartki godz. 9:15-12:00 oraz 12:15-15:00 grupa 3-4-latków, piątki godz. 17:30-20:30 liceum, w soboty godz. 8:30-11:45 oraz 12:0015:15 od grupy 4-latków do liceum. Przedziały wiekowe od 3-latków do kl. XI (czyli liceum). Rodzaj zajęć: język polski, historia i geografia Polski, koło matematyczne (Kangur).

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

Dni i godziny zajęć: sobota 10:00-13:00. Przedziały wiekowe: przedszkole i klasy od 0 do VIII. Rodzaj zajęć: język polski, elementy historii i geografii Polski, religia w jęz. polskim.

GLEN HEAD, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego Parafia St. Hyacinth Church 319 Cedar Swamp Rd, Glen Head, NY 11545 Janusz Grabarz - dyrektor tel: 516-625-1462, bajan20@optonline.net Adres korespondencyjny: 20 Marion St, Greenvale, NY 11548 Dni i godziny zajęć: sobota 10:00-13:00.

HEMPSTEAD, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Władysława

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II

Dni i godziny zajęć: sobota 10:40-18:20. Przedziały wiekowe (przyjmowane są dzieci już w wieku 5 lat). Klasa 0-V, godz: 10:40-14:20; klasa VI-XII, godz: 14:40-18:20. Stanowy „Regent Examinations” z języka polskiego w XI-tej klasie. Matury i certyfikaty z języka polskiego w XII-tej klasie. W szkole są zajęcia pozalekcyjne. Takie jak: klub plastyczny, klub szachowy, zuchy, harcerze, klub tańca klasycznego, klub matematyczny, itp.

NANUET, NY

Klub Słoneczko Polish-American Creativity Society for Children of Rockland County 65 Meadow Lane, Nanuet, NY 10954 Marzena Kostrzewa-Stafiej - prezydent tel/fax: 845-352-1551 www.Sloneczkosociety.org sloneczkosociety@aol.com  PACS - Klub Słoneczko to forum do zabawy i nauki dla dzieci w wieku 3-12 lat. Zajęcia z jęz. polskiego i kultywowanie polskich tradycji.

Polski Klub Narodowy 329 Peninsula Blvd, Hempstead, NY 11550

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A

Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

Stypendia do 212-736-9000 www.zoni.com

Gdzie potrawy przyćmiewają widok

50%

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


144

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

NEW YORK, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. o. Augustyna Kordeckiego St. Stanislaus B.M. R.C. Church 101 East 7th St, New York, NY 10009 Beata Popowska - dyrektor tel: 917-301-6875, tel: 212-475-4576 fax: 212-674-4894, bpopowska@aol.com www.stanislauschurch.com Adres korespondencyjny: 101 East 7th St, New York, NY 10009

OZONE PARK, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Faustyny Church of The Nativity of the Blessed Virgin Mary, 10141 91st St, Ozone Park, NY 11416 Renata Ochocka - dyrektor tel: 516-279-7626, r_ochocka@yahoo.com Adres korespondencyjny: 8100 Shore Front Parkway, Apt. 6B Far Rockaway, NY 11693

PORT CHESTER, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. Wisławy Szymborskiej 229 Willet Ave, Port Chester, NY 10573 Adres korespondencyjny: 8 Wayne Ave, White Plains, NY 10606

POUGHKEEPSIE, NY

Szkoła Języka Polskiego przy parafii św. Józefa 9 Lafayette Pl, Poughkeepsie, NY 12601 Paulina Surowiec - dyrektor tel: 917-667-5738, www.szkolapolska.net dyrektor@szkolapolska.net Adres korespondencyjny: 16 Algernon Street, Cornwall, NY 12518 Zajęcia lekcyjne odbywają się w piątkowe wieczory od 18:30 do 20:30.

RIDGEWOOD, NY

Polska Szkoła im. św. Wincentego Pallottiego Parafia Katolicka Św. Alojzego 382 Onderdonk Ave, Ridgewood, NY 11385 tel: 718-821-0231 Adres korespondencyjny: 382 Onderdonk Ave, Ridgewood, NY 11385

KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński ria, geografia i religia. Zajęcia dodatkowe: taniec, teatr, śpiew, gitara - odbywają się przed i po lekcjach.

STATEN ISLAND, NY

RIDGEWOOD, NY

Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi Parafia St. Matthias Church 58-15 Catalpa Ave, Ridgewood, NY 11385 Małgorzata Starzec - dyrektor tel: 718-801-2023 psdswjadwiga@yahoo.com

Dni i godziny zajęć: sobota 9:00-13:00 (klasy od zerowki do ósmej klasy). Od 13:00 zajęcia pozalekcyjne: plastyka, zuchy, chórek.

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi

Dni i godziny zajęć: soboty 9:45 -14:00, religia od 9:00 - 9:45 ; dodatkowe zajęcia artystyczne: soboty 14:00-15:00. Przedział wiekowy: klasy od 0 do 11 (dzieci od 6 lat). Rodzaj zajęć: j. polski, historia, geografia, religia, plastyka, muzyka.

RIVERHEAD, NY

Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbe 515 Marcy Ave, Riverhead, NY 11901 Bożena Mahmoud - dyrektor tel: 631-594-1814, fax: 631-594-1814 www.polskaszkolariverhead.com Adres korespondencyjny: 79 E. Tiana Rd., Hampton Bays, NY 11946 Zajęcia: sobota 10:00-14:00. Przedziały wiekowe: od lat 5 do 18, przedszkole, klasy od 0 do VIII oraz klasy licealne IX-XI. Rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września, a kończy się w drugą sobotę czerwca (wliczając w tym ferie). Przedmioty nauczane: jęz. polski, historia, geografia, muzyka (śpiew). Kółka zainteresowań.

ROCKAWAY PARK, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. Stanisława Moniuszki Parafia St. Rose of Lima 130 Beach 84 St, Rockaway Park, NY 11693 Grzegorz Piechocki - dyrektor tel: 718-474-7099, tel: 718-634-7394 fax: 718-634-6591 dpiechocki@hotmail.com Adres korespondencyjny:  186 Beach 119 St., Rockaway Park, NY 11694 Zofia Wróblewska, 8000 Shore Front Pkwy Apt. 7K, Rockaway Beach, NY 11693 tel: 347-255-3863, zofiaw@yahoo.com

Parafia św. Stanisława Kostki 109 York Avenue, Staten Island, NY 10301 Dorota Zaniewska - dyrektor tel: 347-3021595, www.psstatenisland.org Adres korespondencyjny: 109 York Avenue, Staten Island, NY 10301

WILLIAMSBURG, NY

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku z siedzibą przy parafii MB Pocieszenia na Williamsburgu 129 North 1st Street, Brooklyn, NY 11211 tel: 718-374-4872, nowyjork@orpeg.pl www.szkolakonsularna.org Do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, w skład którego wchodzi szkoły podstawowa, gimnazjum i liceum uczęszczają zarówno dzieci zamieszkałe w USA na stałe jak i dzieci przebywające tu czasowo, które wraz z zakończeniem pracy ich rodziców w placówkach dyplomatycznych i przedstawicielstwach handlowych w Nowym Jorku, powrócą do Polski, by kontynuować naukę w szkołach w Polsce. Szkolny Punkt Konsultacyjny ma za zadanie nadrobić w ciągu jednej soboty w tygodniu, wszystkie różnice pomiędzy szkołą polską, a amerykańską, dotyczące języka polskiego, wiedzy o Polsce i matematyki jako przedmiotu dodatkowego. Poziom szkoły jest wysoki, gdyż realizujemy ramy programowe zaakceptowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Do szkoły uczęszcza ok. 160 uczniów. Zajęcia: Soboty: 8:00-16:00.

YONKERS, NY

Polska Sobotnia Szkoła im. M. Konopnickiej Church of St. Casimir 239 Nepperhan Ave, Yonkers, NY 10701 Alina Gauza - dyrektor, tel: 914-966-0251 www.polskaszkolayonkers.com alinagauza@yahoo.com Adres korespondencyjny: 580 Park Ave, Yonkers, NY 10703  Dni i godziny zajęć: sobota 10:00-14:00. Przedziały wiekowe od 3-18 lat.

Dni i godziny zajęć: sobota, 10:00-14:00. Klasy od 0 do 8. Rodzaj zajęć: język polski, histo-

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI w w w.ter raceonthepar k.com

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

Russo’s On The Bay Doskonałe przyjęcia

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Musa Obregon SPRAWY EMIGRACYJNE I KARNE & ASSOCIATES

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

NY: 718-926-0802 • NJ: 973-725-9062 MÓWIMY PO POLSKU

NEW JERSEY BAYONNE, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Władysława Reymonta 39 East 22 St, Bayonne, NJ 07002 Barbara Wawiórko - dyrektor tel: 201-437-6331, bwawiork@optonline.net Adres korespondencyjny: 717 Ave E, Bayonne, NJ 07002 Dni i godziny zajęć: soboty, 10:00-13:00. Przedziały wiekowe: klasa przedszkolna, klasy: I do VIII i klasa gimnazjalna (IX).

BOONTON, NJ

Polska Szkoła im. św. Cyryla i Metodego 215 Hill Street, Boonton, NJ 07005 Iwona Kaczyński - dyrektor Bogusław Myśliwiec - z-ca dyrektora tel: 201-452-6777, www.psbcm.com Adres korespondencyjny: 1 Leonard Avenue, West Milford, NJ 07480 Zajęcia odbywają się w soboty od 9:00 do 13:00. Przedziały wiekowe: 4-14 lat. Szkoła oferuje: zajęcia językowe z elementami literatury, historii i geografii Polski, religię, zajęcia umuzykalniające i jogę dla przedszkolaków.

CLARK, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca Polish Supplementary School 177 Broadway, Clark, NJ 07066 Eugenia Aniśko - dyrektor, tel: 908-226-8893 tel: 732-382-7197, fax: 732-382-7169 polskaszkolaclark@yahoo.com www.pcfnj.org Adres korespondencyjny: Polish Cultural Foundation, 177 Broadway, Clark, NJ 07066 Dni i godziny zajęć: w piątki w godz. 18:3022:00 (klasy V-XI), w soboty w godz. 10:0014:00 (od 3 lat do klasy IV).

CLIFTON, NJ

Polska Szkoła w Clifton 782 Van Houten Ave, Clifton, NJ 07013 Beata Bajer - dyrektor, tel: 201-403-4309 www.pscliftonnj.com, bajer63@yahoo.com Adres korespondencyjny: 64 Conestoga Trl, Sparta, NJ 07871 Dni i godziny zajęć: soboty 10:00-13:00. Dzieci w wieku 3-15 lat (przedszkole - klasa IX). Rodzaj zajęć: język polski, elementy hi-

storii i geografii Polski, kółka zainteresowań: plastyczne, matematyczne, recytatorskie, redakcyjne i tańca.

COLUMBUS, NJ

Polska Szkoła Tańca Maki Polish Dance School Maki 39 Everett Rd, Columbus, NJ 08022 Krystyna Olszewski - dyrektor tel: 609-977-4522, www.maki.us krystyna@maki.us Adres Korespondencyjny: 39 Everett Rd, Columbus, NJ 08022

EAST RUTHERFORD, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Kazimierza Pułaskiego 60 Saddle River Ave, East Rutherford, NJ 07606 Agnieszka Pogorzelska - dyrektor tel: 201-615-9740, agolonek@yahoo.com Adres korespondencyjny: 87A River Street, East Rutherford, NJ 07073

ELIZABETH, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Piotra Skargi St. Adalbert Parish 250 East Jersey St, Elizabeth, NJ 07206 Bogumiła Madej - dyrektor, tel. 732-396-7199 Adres korespondencyjny: 858 Richard Blvd, Rahway, NJ 07065

145

HARRISON, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 115 South Third Street, Harrison, NJ 07029 Urszula Tomaszewska - dyrektor tel: 201-220-2322, purcelek@hotmail.com Adres Korespondencyjny: 69 Philip Ave, Elmwood Park, NJ 07407

IRVINGTON, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Marii Skłodowskiej-Curie 6 Smaley Terrace, Irvington, NJ 07111 Urszula Grzyb - dyrektor, tel: 973-592-7475 urszula66@hotmail.com Adres korespondencyjny: 265 Woodmont Road, Union, NJ 07083

JERSEY CITY, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Józefa Piłsudskiego w NJ M.L. King, Jr. School #11 886 Bergen Ave, Jersey City, NJ 07306 Bogusława Huang - dyrektor polskaszkolajerseycity@yahoo.com Adres korespondencyjny: 100 Manhattan Ave, Apt. 2219, Union City, NJ 07087 Dni i godziny zajęć, soboty: 10:00-13:00. Przedziały wiekowe: od grupy przedszkolnej do klasy ósmej. Rodzaj zajęć: jęz. polski, historia, geografia.

GARFIELD, NJ

LAKEWOOD, NJ

210 Lanza Ave, Garfield, NJ 07026 Ewa Sadowska-Chętnik - dyrektor tel: 201-893-4896, fax: 973-253-0154 www.polishschool.info, chatnik@aol.com Adres korespondencyjny: P.O. Box 47, Garfield, NJ 07026

Holy Family School 1143 E County Line Rd, Lakewood, NJ 08701 Katarzyna Pawka - dyrektor tel: 732-901-9546, fax: 732-901-9546 www.lakewoodpolishschool.com dyrekcja@lakewoodpolishschool.com Adres korespondencyjny: 66 Columbus Ave, Lakewood, NJ 08701

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki

Do szkoły są przyjmowane dzieci od przedszkola do szkoły średniej włącznie. Nowość zajęcia dla dwulatków. Zajęcia: przedszkolne, szkoła podstawowa, średnia połączona z maturą. Zajęcia szkoły średniej i dodatkowe odbywają się w piątki: 17:30-21:00. Przedszkole i szkoła podstawowa w soboty: 8:45-12:15, 12:30-4:00. Koło plastyczne, teatralne, matematyczne, współpraca z psychologiem. Dodatkowe zajęcia: geografia, zajęcia taneczne, język angielski i polski dla dorosłych.

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

Polska Szkoła Dokształcająca im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego

Dni i godziny zajęć: piątki: 5:00-8:00 wieczorem. Przedziały wiekowe: 3-16 lat. Rodzaj zajęć: język polski, historia, geografia, kółko teatralne, teatrzyk kukiełkowy, dziecięcy zespół pieśni i tańca MAKI.

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


146

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

geografii, literatury oraz religii. Zajęcia dodatkowe: taniec towarzyski, chór oraz liczne wyjazdy i imprezy (zabawa andrzejkowa, jasełka, zabawa karnawałowa, itd.)

LAWRENCEVILLE, NJ

Szkoła Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców 44 Poillon Ct., Lawrenceville, NJ 08648 Ewa Tymińska - dyrektor, tel: 609-392-2945 tymki@comcast.net Adres korespondencyjny: 44 Poillon Ct., Lawrenceville, NJ 08648

LYNDHURST, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Michała

NEWARK, NJ

Polska Szkoła Sobotnia im. św. Kazimierza Królewicza Saint Casimir’s R.C. Church 91 Pulaski St., Newark, NJ 07105 Małgorzata Nowak - dyrektor tel: 908-956-4914, www.polska-szkola.net plszkolanewark@yahoo.com Zajęcia lekcyjne w każdą sobotę, w godzinach 9:00 - 13:15 od września do czerwca. Klasy: od przedszkola (3 lata) do klasy VIII włącznie. W programie: nauka języka polskiego, historii, geografii Polski i religii, kultywowanie polskich tradycji i obyczajów, wspólne świętowanie, wycieczki i pikniki.

Saint Michael the Archangel School 624 Page Ave, Lyndhurst, NJ 07071 Urszula Tomaszewska - dyrektor tel: 201-220-2322, purcelek@hotmail.com Adres korespondencyjny: 69 Philip Ave, Elmwood Pk., NJ 07407 Zajęcia w piątki: 17:00-20:00. Przedział wiekowy: od 4 lat do klasy licealnej.

PARSIPPANY, NJ

MAHWAH, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Jana Pawła II

Parafia Niepokalanego Serca Maryi 47 Island Rd, Mahwah, NJ 07430 Teresa Osadnik - dyrektor tel: 201-529-3517, fax: 201-529-4401 www.polskaszkolawmahwah.com tomosa@aol.com

St. Peter’s Parish 179 Baldwin Rd, Parsippany, NJ 07054 Renata Gedzior - dyrektor tel: 201-738-9329, www.polskaszkolanj.com administracja@polskaszkolanj.com Adres korespondencyjny: P.O. Box 252, Lake Hiawatha, NJ 07054

Szkoła im. Mikołaja Kopernika

Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9:00 do 13:00. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci w wieku 4-14 lat.

Dni i godziny zajęć: sobota 9:00-12:00.

MANCHESTER, NJ

Akademia Języka Polskiego

PASSAIC, NJ

3124 Quary Rd, Manchester, NJ 08759 Anna Tracz - dyrektor tel: 732-657-5632, tuszyma@aol.com Adres korespondencyjny: 3124 Quary Rd, Manchester, NJ 08759

Polska Szkoła Jagiellonów Inc. 170 Paulison Ave, Passaic, NJ 07055 Alicja M. Jachna - dyrektor tel: 973-335-2783, fax: 973-335-2783 www.polskaszkolajagiellonow.com ajachna@msn.com Adres korespondencyjny: 7 Linda St, Parsippany, NJ 07054

MOUNT OLIVE, NJ

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina Polish Heritage School 18 Corey Rd, Flanders, NJ 07836 Agata Stopa - dyrektor tel: 908-876-5903, j_stopa@hotmail.com www.szkolajezykapolskiego.com Adres korespondencyjny: 271 Naughright Rd., Long Valley, NJ 07853

Dni i godziny zajęć: soboty 9:00-13:30, łącznie z zajęciami dodatkowymi. Przedziały wiekowe: od lat 3 w Młodszym Przedszkolu, do lat 18 w klasie XI i Maturalnej. Język polski, historia, geografia, literatura, przygotowanie do egzaminów LOTE i SAT. Zajęcia dodatkowe: matematyka, muzyka, śpiew i plastyka.

W roku szkolnym mamy 9 klas dla dzieci od 3 do 14 lat. Nauka języka polskiego, historii,

PASSAIC, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Adama Mickiewicza 7 Parker Avenue, Passaic, NJ 07055 Iwona Cicha - dyrektor tel: 973-685-9839, po 20:00 tel: 973-779-5951, pon.-piątek 9:00-20:00 iwonacicha4@gmail.com Adres korespondencyjny: Variety Drug, 50 Passaic St., Garfield, NJ 07026 Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty w godzinach 10:00-13:00. Lekcje religii: 9:0010:00. Przedział wiekowy od przedszkola do VIII klasy. Oferujemy kółka zainteresowań: udzielania pierwszej pomocy medycznej, muzyczne.

PASSAIC, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. bł. Jerzego Popiełuszki 26 Wall Street, Passaic, NJ 07055 Beata Olszowy - dyrektor www.psdholyrosary.com Adres korespondencyjny: 6 Wall St, Passaic, NJ 07055 Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:15 do 13:30. Dzieci w wieku od lat 3 (Przedszkole) do lat 18 (klasa XII). Głównym celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do egzaminów: Regents Test z języka polskiego, Egzamin Certyfikowany z języka polskiego jako obcego.

PLAINFIELD, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Juliana Ursyna Niemcewicza Parafia św. Bernarda i Stanisława Kostki 368 Sumner Avenue, Plainfield, NJ 07062 Beata Benewiat - dyrektor tel: 908-756-3393, tel: 732-266 4310 fax: 908-756-3059 polskaszkolaplainfield@outlook.com Adres korespondencyjny: 368 Sumner Avenue, Plainfield, NJ 07062

SAYREVILLE, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca Zjednoczenia Polaków w Ameryce Kościół św. Stanisława Kostki 221 Mac Arthur Ave, Sayreville, NJ 08872

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

WYPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

147

Hanna Skowrońska-Jekal - dyrektor Mirosław Klisiewicz - opiekun tel: 908-494-6531 www.zpaofperthamboy.com polskaszkola@zpaofperthamboy.com Adres korespondencyjny: 281 Grace Street, Perth Amboy, NJ 08861

polskiego, historii i geografii Polski, jak również poznawanie i kultywowanie polskiej kultury, tradycji i zwyczajów. W szkole znajdują się dwa oddziały przedszkolne jak również klasy od zerowej do ósmej. Mamy również bibliotekę polską.

DOYLESTOWN, PA

SAYREVILLE, NJ

TRENTON, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca „Ogniwo”

Polish School Our Lady of Częstochowa 654 Ferry Rd, Doylestown, PA 18901 Joanna Mikoluk - dyrektor o. Karol Jarząbek - kapelan tel: 215-345-0600 www.czestochowaschool.com czestochowaschool@gmail.com Adres korespondencyjny: PO Box 2049, Doylestown, PA 18901

Polska Szkoła Dokształcająca Zjednoczenia Polaków w Ameryce - Middle School 530 Washington St, Sayreville, NJ 08599 Adres kontaktowy: United Poles in America 281 Grace St, Perth Amboy, NJ 08861 tel: 732-442-2660

SOUTH AMBOY, NJ

Akademia św. Jana Pawła II 229 Cedar Street, South Amboy, NJ 08879 Joanna Moczulski - dyrektor tel: 732-925-2424 jmoczulski@akademiajanapawla2.org Adres korespondencyjny: P.O. Box 3181, South Amboy, NJ 08879 Przyjmujemy dzieci w wieku 3 lat i starsze. Naszym celem jest przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o Polsce i rozwijanie jego znajomości języka ojczystego. Chcemy zaszczepić w naszych dzieciach przywiązanie do swoich korzeni i miłość do kraju oraz mowy przodków, w nadziei, że staną się kontynuatorami rodzimej tradycji.

S. HACKENSACK, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca im. Kazimierza Pułaskiego 60 Saddle River Avenue S. Hackensack, NJ 07606 Agnieszka Pogorzelska - dyrektor tel: 201-615-9740, agolonek@yahoo.com www.szkolapulaskiego.com Adres korespondencyjny: 87A River Street, East Rutherford, NJ 07073

TRENTON, NJ

Polska Szkoła przy Parafii św. Jadwigi w Trenton 872 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638 mgr Aleksandra Urban - dyrektor mgr Ewa Doliwa - z-ca dyrektora tel: 215-579-0015, tel: 609-656-0338 szkolapol@gmail.com Szkoła działa od 1995 roku, zajęcia odbywają się w soboty. Celem szkoły jest nauka języka

POLSKI ADWOKAT

500 Smith Street, Trenton, NJ 08610 Monika Zarzycka - dyrektor tel: 267-566-6208, www.ogniwopl.com lukedmonika89@yahoo.com Adres korespondencyjny: 274 Aspen Rd, Yardley, PA 19067 Polska szkoła dokształcająca prowadzi swoją działalność od 15 lat. Istnieje przy stowarzyszeniu polonijnym OGNIWO - społecznej organizacji non-profit. Do szkoły uczęszcza ponad 100 uczniów. Przedszkole, klasy I-VIII. Zajęcia odbywają się w soboty, od 9.30 -13.00. Program: nauka jęz. polskiego, historii i geografii. Szkole oferuje nauke w liceum, w którym nauka trwa trzy lata.

WALLINGTON, NJ

Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki Patronat Katolicki Uniwersytet Lubelski 127 Paterson Ave, Wallington, NJ 07057 S. Emilia Zdeb, SSND - dyrektor tel: 973-777-6103, fax: 973-815-0175 sr_emilia@msn.com Dni i godziny zajęć: przedszkole do liceum soboty: godz. 9:30-13:00. Przedziały wiekowe: 3-18 lat. Rodzaj zajęć: język polski, geografia, historia, śpiew i religia.

E. STROUDSBURG, PA Szkoła Polska im. M. Kopernika

15 Day St, East Stroudsburg, PA 18301 Anna Wlodarczyk - dyrektor tel: 570-588-7248, www.ncpss.org polishschool@pennsylvania.usa.com Adres korespondencyjny: P.O. Box 952, East Stroudsburg, PA 18301 Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty, od godziny 9:45 do 13:30. Szkoła oferuje: naukę języka polskiego, umożliwia zdobywanie wiedzy o historii i geografii Polski; zapoznaje dzieci z polską kulturą, tradycją i obyczajami, szkoła umożliwia podjęcie egzaminu stanowego z języka polskiego, oferuje zajęcia dodatkowe, bibliotekę publiczną, ESL - język angielski jako drugi język, jak również organizuje wycieczki na rzecz naszych dzieci i ich rodzin.Przedział wiekowy: od 3 lat wzwyż.

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Jana Kantego

ALLENTOWN, PA

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im Sybiraków przy parafii ŚŚ. Piotra i Pawła ks. Dominik Kalata - dyrektor Agnieszka Ossolińska-Jaskowski - kierownik S. Zdzisław Wliszczak - z-ca kierownika tel: 610-366-8504 www.polishschoolpa.wix.com/allentown polishschoolallentownpa@gmail.com Lekcje trwają od godziny 9 rano do 1 po południu i obejmują naukę języka polskiego, geografii i historii Polski. Przedział wiekowy 3-18 lat.

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Lekcje w szkole języka polskiego odbywają się w soboty od 9:00-13:00. 6 poziomów językowych. Dzieci od 3 do 16 lat.

PHILADELPHIA, PA

PENNSYLVANIA

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Polska Szkoła Dokształcająca im. Matki Bożej Częstochowskiej

St. John Cantius Hall 4415 Almond St, Philadelphia, PA 19137 Janina Dybas - dyrektor, tel: 215-671-1161 tel: 215-535-6667, fax: 215-535-7107 janinadybas@yahoo.com Zajęcia odbywają się w piątki 17:00-20:00.

PHILADELPHIA, PA

Szkoła Języka Polskiego Parafia św. Wojciecha, 2645 E Allegheny Ave Philadelphia, PA 19134 Danuta Eichler - dyrektor, tel: 267-251-3776 Zajęcia odbywają się w soboty. Klasy I-VIII, od przedszkola do liceum.

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


148

KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

tel: 203-720-1727, fax: 203-402-0524 jusinski@sbcglobal.net Adres korespondencyjny: 119 Kingswood Dr, Naugatuck, CT 06770

PHILADELPHIA, PA Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza

Associated Polish Home 9150 Academy Rd, Philadelphia, PA 19114 tel: 215-624-9954 Debbie Majka - dyrektor, tel: 215-627-1391 Zajęcia odbywają się w soboty. Klasy I-VIII.

Ewa Lewkowicz - z-ca dyr., 860-620-0324 ewalewkowicz@yahoo.com www.szkolajp.com Adres korespondencyjny: P.O. BOX 2221, New Britain, CT 06050

Dni i godziny zajęć: piątki: 17:30-20:00. Soboty 9:00-12:00. Przedział wiekowy: 4-17 lat. Rodzaj zajęć: j. polski, geografia Polski, historia Polski, gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia szkolne odbywają się w soboty od godziny 8:30 do godziny 12:30 w New Britain High School.

HARTFORD, CT

STAMFORD, CT

Polska Szkoła Sobotnia

STROUDSBURG, PA

Polska Szkoła Dokształcająca im. bł. Jana Pawła II 200 Broadhead Ave, E.Stroudsburg, PA 18301 Hanna Czuma - dyrektor, tel: 201-214-8335 haniamaj@wp.pl, www.szkolapolskajp2.org Adres korespondencyjny: 240 Remington Road, East Stroudsburg, PA 18301

Polska Szkoła Sootnia im. Adama Mickiewicza Holy Name of Jesus Church

35 Groton St, Hartford, CT 06106 Asha J. Lassen - prezes / dyrektor tel: 860-817-0368 info@polskaszkolahartford.com www.PolskaSzkolaHartford.com  Adres korespondencyjny: PO Box 26057, Hartford, CT 06126

369 Washington Blvd., Stamford, CT 06902 Kazimiera Ferenc - dyrektor kferenc@psstamford.org tel: 203-588-9969 (w godz. pracy szkoły) Adres korespondencyjny: 43 Dora Street, Unit 3, Stamford, CT 06902

Celem organizacji jest nauczanie i promowanie nauki języka polskiego, wiedzy o polskiej kulturze, polskich tradycjach i historii Polski.

CONNECTICUT

NEW BRITAIN, CT

BRIDGEPORT, CT

35 Orange St, New Britain, CT 06053 Katherine Muller - osoba kontaktowa tel: 860-229-7663 info@sacredheartschoolnb.org www.sacredheartschoolnb.org

Dni i godziny zajęć: sobota 9:00-13:00 (szkoła podstawowa), piątek 18:30-20.30 (liceum). Rodzaj zajęć: język polski, historia, geografia. Zajęcia pozalekcyjne 13:00-14.00: kółko plastyczne „Art-Club”, gimnastyka artystyczna, dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Słowianie”, zajęcia muzyczne i chór.

Sacred Heart of Jesus School

Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. bł. Jana Pawła II Kościół św. Michała Archanioła 310 Pulaski St, Bridgeport, CT 06608 Dni i godziny zajęć: sobota 10:00-13:30. Przedziały wiekowe: 3-18 lat.

MASSACHUSETTS

Dni i godziny zajęć: od poniedziałku do piątku: 8:10-14:30. Przedziały wiekowe: klasy od 0 do VIII.

S. BOSTON, MA

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II

NEW BRITAIN, CT

DERBY, CT

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II

Polska Szkoła Sobotnia im. ks. J. Popiełuszki

Our Lady of Czestochowa Parish 52 Boston Street, S. Boston, MA 02127 Jan Kozak - dyrektor, tel: 617-464-2485 www.psboston.org, ala1000@verizon.net polishlanguageschool@yahoo.com

110 Mill Street, New Britain, CT 06053 Elżbieta Złotnik - dyrektor, 860-986-9366 ezlotnik.szkolajp@gmail.com

Parafia Św. Michała 75 Derby Ave, Derby, CT 06418 Wioletta Jusiński - dyrektor

SZKOŁY STUDIA W USA DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 466-471

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

Adres korespondencyjny: 70 Morton St, Stoughton, MA 02072 Dni i godziny zajęć: sobota 9:30-13:30. Przedziały wiekowe: od 3 lat do klasy licealnej. Zajęcia: jęz. polski, historia, geografia i informatyka (zajęcia komputerowe z wykorzystaniem polskiego oprogramowania do nauczania informatyki, ortografii i gramatyki), grafika komputerowa.

SALEM, MA

Polska Szkoła Dokształcająca im. Tadeusza Kościuszki Saint John the Baptist Parish 28 Saint Peter St, Salem, MA 01970 Ewa Pawlik - dyrektor, tel: 617-710-1005 psepmy@yahoo.com, www.psdsalem.org Adres korespondencyjny: 497 South Main St., Andover, MA 01810

WEBSTER, MA

Sobotnia Szkoła Jęz. Polskiego im. Marii Konopnickiej 47 Whitcomb St, Webster, MA 01570 Aleksandra Gronek - dyrektor tel: 508-943-0467, fax: 508-943-0808 director@psswebster.com www.psswebster.com Adres korespondencyjny: 5 First St, Webster, MA 01570

WORCESTER MA

Sobotnia Szkoła Jęz. Polskiego im. św. Jana Pawła II Saint Mary School 50 Richland St, Worcester, MA 01601 Adam Cormier - dyrektor, tel: 508-753-1170 www.stmarysworcester.org

RHODE ISLAND CENTRAL FALLS, RI

Szkoła Języka Polskiego im. Janusz Korczaka St. Joseph’s Church 391 High St, Central Falls, RI 02863 Maria de Ris - dyrektor, tel: 508-698-0648 maria.deris@verizon.net iwonaw0802@hotmail.com Adres korespondencyjny: 12 Bentwood St, Foxborough, MA 02035 Dni i godziny zajęć: 9:30 to 13:30 w soboty. Język polski, historia, literatura.

POLSKIE SZKOŁY Polish Schools

FLORYDA

MICHIGAN

CLEARWATER, FL

HAMTRAMCK, MI

Oddział Południowy - Clearwater 1521 N. Saturn Ave, Clearwater, FL 33755 Irena Bogusiewicz - dyrektor tel: 727-798-2649, fax: 727-298-8634 www.szkolaclearwater.com polskaszkolac@aol.com Adres korespondencyjny: jak wyżej

2626 Poland, Hamtramck, MI 48212 tel. 313-871-2778, fax: 313-871-5947 www.stflorianparish.org office@stflorianparish.org Adres korespondencyjny: 2626 Poland, Hamtramck, MI 48212

TARPON SPRINGS, FL

TEXAS

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polska Sobotnia Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie St. Ignatius of Antioch Catholic Church 715 E. Orange St., PO Box1834 Tarpon Springs, FL 34689 Yolanta Bielowicz - dyrektor tel: 773-636-7777 www.polskaszkolamsc.com jbielowicz@polskaszkolamsc.com Adres korespodencyjny: 9517 Marblehead Ln., New Port Richey, FL 34654

WEST PALM BEACH, FL

Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika w West Palm Beach 390 Sequoia Drive South, West Palm Beach, FL 33409 Katarzyna Konopka - dyrektor tel: 561-686-8123, tel: 561-234-9905 fax: 561-686-6893 www.szkolapolskakopernik.info info@szkolapolskakopernik.info

MARYLAND BALTIMORE, MD

Polska Szkoła im. Kardynała A. Hlonda Parafia Matki Bożej Różańcowej 408 South Chester St, Baltimore, MD 21231 Anna Chojnowski - dyrektor tel: 410-732-3960, fax: 410-675-4917 anna_chojnowski@yahoo.com

149

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II

HOUSTON, TX

Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika 1731 Blalock Rd, Houston, TX 77080 Hanna Tomaszkiewicz - kierownik tel: 281-725-7337 www.szkolapolskahouston.com haneczkat@hotmail.com Adres korespondencyjny: 4002 Chestnut Bend, Missouri City, TX 77459

CALIFORNIA YORBA LINDA, CA

Polska Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886-1629 tel: 949-300-5930, tel: 714-996-9161 fax: 714-996-8161 www.szkolapolska-oc.org radarodzicow@szkolapolska-oc.org Szkoła liczy obecnie 80 uczniów. Zajęcia odbywają się w klasach od zerówki do klasy ósmej, a także dla dzieci w wieku przedszkolnym. Lekcje z języka polskiego, historii i geografii Polski. Poza tym prowadzone są lekcje religii przez katechetkę w klasach od pierwszej do ósmej. Lekcje odbywają się od godziny 10:00 do 14:00, w tym jedna godzina przeznaczona jest na religię. Szkoła ma wypożyczalnię polskich filmów wideo i posiada mnóstwo polskich książek.

Zajęcia odbywają się w soboty: 9:30-12:30. Jęz. polski, historia oraz religia.

Dental PACZKI•KONTENERY•MIENIE Norman in Greenpoint TA N I O • S Z Y B KO • PE W N I E

1-800-229-DOMA 1- 8 0 0 -2 2 9 -3 6 62 www.domaexport.com

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

718-389-6666

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


CZĘSTOCHOWA 150 AMERYKAŃSKA Our Lady of Czestochowa

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Parafie polskie

z mszami świętymi w języku polskim NOWY JORK BAYSIDE, NY ST. JOSAPHAT CHURCH

34-32 210th Street, Bayside NY 11361 tel: 718-229-1663, fax: 718-229-8018 www.stjosaphat-queens.org ks. Andrzej Klocek - proboszcz ks. James J. Meszaros Msze po polsku: niedziela 8:30. Chrzest: udzielany w trzecią niedzielę miesiąca po angielsku; po polsku - datę należy uzgodnić z księdzem. Ślub należy zgłosić na 6 miesięcy przed planowaną datą. Kancelaria: poniedziałek-piątek 10:00-15:00 lub na życzenie.

BROOKLYN, NY ST. CATHARINE OF ALEXANDRIA

1119 41 Street, Brooklyn, NY 11218 tel: 718-436-5917, fax: 718-871-5140 ks. Grzegorz Stasiak

BROOKLYN, NY ST. STANISLAUS KOSTKA

607 Humboldt St, Brooklyn, NY 11222 tel: 718-388-0170, fax: 718-384-5290 www.ststanskostka.org, skc11222@aol.com facebook.com/sskcbrooklyn ks. Marek Sobczak CM - proboszcz Wikariusze: ks. Stanisław Chorągwicki CM ks. Grzegorz Markulak CM ks. Andrzej Stepanczuk CM ks. Józef Szpilski CM Msze po polsku: dni powszednie: 6:30, 7:00, 9:00 (tylko poniedziałek z Nowenną do MB od Cudownego Medalika), 19:00 (oprócz poniedziałku), sobota: 6:30, 7:00, 19:00, niedziela: 7:30, 10:15, 11:30, 13:00, 20:00. Święta obowiązujące: 6:30, 7:00, 11:00 i 20:00. Chrzest: niedziela - po mszy św. o 13:00. Ślub: soboty 13:00, 14:30, 16:00. Godziny spowiedzi: poniedziałek - sobota 7:00-8:00 rano oraz 18:30-19:00, sobota 16:00-17:25. Kancelaria: od poniedziałku do piątku 9:0012:00 oraz 17:00-18:30, sobota 9:00-12:00.

BROOKLYN, NY ST. CYRIL & METHODIUS

150 Dupont St, Brooklyn, NY 11222 tel: 718-389-4424, 718-389-4031 fax: 718-389-4191 www.cyrilandmethodius.org parish@cyrilandmethodius.org ks. Eugeniusz Kotliński CM - proboszcz ks. Joseph Wiśniewski CM

Msze po polsku: od poniedziałku do soboty 7:00, niedziela: 8:00, 11:00 i 18:30. Pierwsze piątki: 19:00. Nowenna do Matki Boskiej Częstochowskiej - wtorki 19:00. Chrzest: udzielany w drugą niedzielę miesiąca o 11:00. Ślub: wg ustaleń z ks. Mroziewskim. Zgłoszenie minimum na 6 miesięcy przed datą ślubu. Kancelaria: od poniedziałku do piątku: 9:0012:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00.

BROOKLYN, NY ST. ROSE OF LIMA CHURCH 269 Parkville Ave, Brooklyn, NY 11230 tel: 718-434-8040, fax: 718-421-4223 ks. Łukasz P. Trocha - proboszcz Msze po polsku: niedziele: 12:30.

BROOKLYN, NY POLISH NATIONAL CATHOLIC CHURCH OF THE HOLY CROSS 88 Old Commack Road, Commack, NY 11725 tel: 718-768-7411, 631-543-1674 ks. dziekan Wiesław Pietruszka

Msze po polsku: sobota: 18:00, niedziela: 9:00, 11:30 i 19:00. Chrzest: w niedziele między 12:30 a 14:00. Ślub: sobota od 11:00 do 14:00. Kancelaria: od poniedziałku do piątku: 9:00-17:00.

Jedyny polski kościół w Nowym Jorku, który posiada cmentarz. Cmentarz położony jest w Commack, w Suffolk na Long Island. Cmentarz został zakupiony w 1938 roku. Msza po polsku, niedziela: 14:00.

BROOKLYN, NY PARAFIA MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

BROOKLYN, NY CHURCH OF RESURRECTION

Our Lady of Consolation Church 184 Metropolitan Ave, Brooklyn, NY 11249 tel: 718-388-1942, fax: 718-388-8993 www.ourladyofconsolationny.org olc11249@gmail.com o. Wiesław P. Strządała SDS - proboszcz o. Andrzej Waśko SDS - wikary Sobotnie msze święte: 8:00, 19:30 - polska, 18:00 - angielska. Niedzielne msze święte: 7:30, 11:00, 12:30 i 19:00 - polska, 9:30 - angielska. O 18:30 - nabożeństwo. Plan tygodniowy: Msze święte: 7:00 i 19:30 - polska, 7:45 - angielska, 19:00 - nabożeństwo. Adoracja Najświętszego Sakramentu: poniedziałek-piątek 16:00 19:00. Spowiedź: codziennie przed nabożeństwem od 18:30. Pierwszy Piątek od 18:30, sobota: 19:00. Niedziela: 7:00, 9:15, 10:30, 18:00. W razie potrzeby prosimy o kontakt z księdzem. Chrzty: w każdą niedzielę o godzinie 12:30. Po więcej informacji prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Śluby: należy zgłosić się 6 miesięcy przed ślubem. Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Kancelaria parafialna: od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00.

BROOKLYN, NY OUR LADY OF CZESTOCHOWA St. Casimir Church 183 25th Street, Brooklyn, NY 11232 tel: 718-768-5724, fax: 718-768-4996 www.olcbrooklyn.org, olcpny@gmail.com ks. Janusz Dymek, ks. Ryszard Koper

678 Leonard St, Brooklyn, NY 11222 tel: 718-389-3674 ks. dziekan Wiesław Pietruszka

BROOKLYN, NY ST. FRANCES DE CHANTAL 1273 58th Street, Brooklyn, NY 11219 tel: 718-436-6407, fax: 718-854-2761 www.francesdechantal.org ks. Andrzej Kurowski SAC - proboszcz ks. Anthony Zemula SAC ks. Lukasz Dutkiewicz SAC

Msze po polsku: poniedziałek-piątek: 7:30, 19:00, sobota: 9:00, 18:30, niedziela: 8:00, 11:00, 18:30. Chrzest: w pierwszą niedzielę miesiąca o 11:00. Ślub: zgłoszenie na 6 miesięcy przed ślubem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-12:00, 15:00-17:00, 19:00-20:00 (tylko umówione wizyty).

BROOKLYN, NY KOŚCIÓŁ ANIOŁA STRÓŻA Guardian Angel Church 2978 Ocean Pkwy, Brooklyn NY 11235 tel: 718-266-1561 www.guardianangelchurch.com ks. Sergiy Emanuel

Msze po polsku: niedziela 17:00. Chrzest: zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu. Ślub należy zgłosić na 6 miesięcy przed planowaną datą. Kancelaria: poniedziałek - piątek 9:00-12:00, 15:00-18:00.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

POLSKIE PARAFIE Polish Parishes

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

BROOKLYN, NY FIRST POLISH BAPTIST CHURCH

FLORAL PARK, NY PARAFIA ŚW. JADWIGI

55-59 Sutton St, Brooklyn, NY 11222 tel: 718-389-3969 www.polskizbornyc.com info@polskizbornyc.com Nabożeństwa: niedziele, 11:00, środy, 19:00.

St. Hedwig’s R.C. Church 1 Depan Avenue, Floral Park, NY 11001 tel: 516-354-0042, fax: 516-327-2458 www.sthedwigfloralpark.org contact@sthedwigfloralpark.org ks. Piotr Rożek - proboszcz ks. Ryszard Ficek Msze po polsku: codziennie: 8:00, niedziela: 8:00 i 11:00. Chrzest w każdą niedzielę o 13:30. Datę chrztu należy ustalić przynajmniej na 6 tygodni przed ceremonią. Ślub: należy ustalić datę ślubu przynajmniej na 6 miesięcy przed ceremonią. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-12:00 - sekretarka, w soboty: 9:00-11:00 - ksiądz ma dyżur.

COPIAGUE, LI, NY OUR LADY OF ASSUMPTION CHURCH 1 Molloy Street, Copiague, NY 11726 tel: 631-842-5211, fax: 631-789-5326 ks. Dariusz Koszyk - proboszcz

Msze po polsku: sobota: 19:15 w kościele, niedziela: 9:00 w audytorium. Chrzest: każda czwarta niedziela miesiąca 14:30, terminy - należy dzwonić. Ślub: udzielany w czasie mszy, w piątki, soboty, niedziele, po wcześniejszym umówieniu się. Kancelaria: poniedziałek - piątek 9:00-12:00, 13:00-21:00, sobota 9:00-12:00, 13:00-18:00, niedziele 9:00-18:00. Sekretarka nie mówi po polsku, prosić księdza mówiącego po polsku, który ma dyżury w poniedziałki i czwartki.

CUTCHOGUE, LI, NY OUR LADY OF OSTRA BRAMA

GLEN HEAD, NY ST. HYACINTH CHURCH

319 Cedar Swamp Rd, Glen Head, NY 11545 tel: 516-676-0361, fax: 516-674-4728 www.churchsthyacinth.com sthyacinth@optonline.net ks. Marian Bicz - proboszcz, ks. Jerzy Breś Msze po polsku: niedziela 10:15. Chrzest: w niedziele po mszy o godz. 11:45. Ślub: po 6-cio miesięcznym osobistym uzgodnieniu z księdzem. Kancelaria: poniedziałek - piątek 9:00-12:00, 13:00-16:00.

3000 Depot Ln, Cutchogue, NY 11935 tel: 631-734-6446, fax: 631-734-4117 www.ourladyofostrabrama.com ostrabrama@optonline.net ks. Joseph Staudt - administrator ks. Mariusz Gorazd - wikariusz ks. Piotr Narkiewicz - wikariusz

GLENDALE, NY ST. PANCRAS

Msze po polsku, niedziela 9:30. Chrzest: do uzgodnienia. Ślub: do uzgodnienia. Kancelaria: poniedziałek, wtorek, czwartek: 9:0012:00.

Msze po polsku: niedziela 12:00.

ELMHURST, QUEENS, NY ST. ADALBERT 52-29 83 Street, Elmhurst, NY 11373 tel: 718-639-0212, fax: 718-651-1705 www.adalbertchurch.org adalbert997@aol.com ks. Mirek Podymniak - proboszcz ks. Raphael Zwolenkiewicz ks. Stanisław Czerwonka ks. Herman Czaster

72-22 68 Street, Glendale, NY 11385 tel: 718-821-2323, fax: 718-417-8021 www.saintpancras.org ks. Wojciech Waligórski

HEMPSTEAD, NY PARAFIA ŚW. WŁADYSŁAWA 18 Richardson Place Hempstead, NY 11550 tel: 516-489-0368, fax: 516-292-9193 ks. Edward Wawerski - proboszcz ks. Piotr Wasek, ks. Jan Siebor

Msze po polsku: niedziela 10:30. Chrzest i ślub: do uzgodnienia z księdzem. Kancelaria, poniedziałek-piątek 9:00-12:00.

Informacje na temat polskich parafii do następnej edycji POLISH PAGES 2017/18 prosimy nadsyłać do dnia 1 czerwca 2017 e-mailem: info@polishpages.us

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

151

JAMAICA, NY PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

108-43 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435 tel: 718-739-4781, fax: 718-658-5447 www.stjjamaica.org, stj11435@yahoo.com ks. Chris Piasta Msze po polsku: niedziele: 10:45, święta: po godziny proszę dzwonić. Chrzest: do uzgodnienia. Ślub: do uzgodnienia na 6 miesięcy przed terminem. Kancelaria: poniedziałek piątku (oprócz środy) 9:00-15:00.

MASPETH, NY KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI P/W ŚW. KRZYŻA Holy Cross R.C. Church 61-21 56th Road, Maspeth, NY 11378 tel: 718-894-1387, fax: 718-416-9245 www.holycross-queens.org, hc6121@aol.com ks. Witold Mroziewski ks. Andrzej Salwowski - wikary ks. Szymon Śliwa - wikary

Msze po polsku: poniedziałek-piątek 7:00, 8:00, pierwsze piątki miesiąca: 19:00, sobota 7:00, 8:00 i 19:00, niedziela 8:00, 11:00 i 19:00. Chrzest: udzielany w drugą niedzielę miesiąca na mszy o godzinie 11:00. Ślub: datę należy uzgodnić z 6-cio miesięcznym wyprzedzeniem. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 9:00-21:00, sobota : 9:00-12:00. W nagłych wypadkach o każdej porze.

NEW YORK, NY ST. STANISLAUS BISHOP & MARTYR CHURCH

101 E. 7th Street, New York, NY 10009 tel: 212-475-4576, fax: 212-674-4894 www.stanislauschurch.com rectory@stanislauschurch.com o. Tadeusz R. Lizinczyk, OSPPE - proboszcz o. Piotr Bednarski, OSPPE - wikary Msze po polsku: codziennie: 8:00, 18:00, sobota: 8:00, niedziela: 8:00, 10:30 i 12:00. Chrzest: udzielany w niedziele, zazwyczaj o 12:00. Datę należy ustalić na miesiąc przed sakramentem. Ślub: datę należy uzgodnić z 6-cio miesięcznym wyprzedzeniem. Czas do ustalenia z proboszczem. Kancelaria: poniedziałek - piątek 9:00-12:00 i 13:00-17:00 (oprócz śród), środy: 13:00-20:00, soboty: 10:00-14:30.

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


CZĘSTOCHOWA 152 AMERYKAŃSKA Our Lady of Czestochowa

OZONE PARK, NY ST. STANISLAUS B&M CHURCH

88-10 102 Ave, Ozone Park, NY 11416 tel: 718-845-6206, fax: 718-845-8978 www.nativityststans.org nativityststans@verizon.net ks. Ryszard Koper

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ RIVERHEAD, NY ST. ISIDORE’S RC CHURCH 622 Pulaski St, Riverhead, NY 11901 tel: 631-727-2114, fax: 631-369-3566 www.saintisidoreriverhead.org sisidore@optonline.net ks. Robert G. Kuźnik - proboszcz ks. Piotr Narkiewicz

w języku polskim. Chrzest: w pierwszą niedzielę miesiąca o 13:00. Ślub: zgłaszany na pół roku przed datą ślubu. Kancelaria: wtorek-środa: 9:00-15:00, czwartek: 13:00-16:00, piątek: 10:00-15:00.

YONKERS, NY CHURCH OF ST. CASIMIR

Msze po polsku: niedziela 11:00. Chrzest: po polsku w drugą niedzielę miesiąca. Datę należy ustalić przynajmniej na 4 tygodnie przed ceremonią. Ślub: udzielane w piątki, soboty i w niedziele. Datę należy ustalić na 6 miesięcy przed sakramentem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-17:00. Po 19:00 wieczorem tylko umówione spotkania.

Msze po polsku: niedziela: 10:30. Chrzest: druga i czwarta niedziela miesiąca 13:15. Ślub: udzielane w soboty, czasem w niedziele. 6-miesięczna notyfikacja. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-12:00, 13:00-16:00.

239 Nepperhan Avenue, Yonkers, NY 10701 tel: 914-963-1254, fax: 914-969-5204 www.casimirchurch.com office@casimirchurch.com ks. Tomasz P. Luk, OSPPE - proboszcz ks. Marek P. Kreis, OSPPE

RIDGEWOOD, NY ST. ALOYSIUS R.C. CHURCH

ROCKAWAY BEACH, NY ST. ROSE OF LIMA PARICH

130 Beach 84th Street Rockaway Beach, NY 11693 tel: 718-634-7394, fax: 718-634-6591 ks. Sławomir Sobiech, ks. Robert W. Czok

Msze po polsku: niedziela: 10:00. Chrzest: w niedziele 10:00. Ślub: według ustaleń z proboszczem. Kancelaria: wtorek-piątek 12:00-18:30.

Msze po polsku: niedziela: 12:30.

NEW JERSEY

382 Onderdonk Ave, Ridgewood, NY 11385 tel: 718-821-0231, fax: 718-628-7304 www.saloysius.org, saloysius@nyc.rr.com ks. George Półtorak SAC - proboszcz ks. Marek Rudecki SAC - wikary Msze po polsku: niedziela 9:30 i 19:00, poniedziałek, środa, piątek 19:00. Chrzest: do ustalenia na 1-2 miesiące przed sakramentem. Ślub: datę należy ustalić na 6 miesięcy przed sakramentem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-16:30, poniedziałek, środa, piątek 19:30-20:00.

RIDGEWOOD, NY OUR LADY OF THE MIRACULOUS MEDAL

62-81 60th Pl, Ridgewood, NY 11385 tel: 718-366-3360, fax: 718-456-0564 www.olmmchurch.org olmm11385@aol.com ks. Jarosław Szeraszewicz Msze po polsku, niedziela: 9:00

RIDGEWOOD, NY SAINT MATTHIAS CHURCH

58-15 Catalpa Ave, Ridgewood, NY 11385 tel: 718-821-6447, fax: 718-821-6876 www.saintmatthiaschurch.net office@saintmatthiaschurch.net ks. Neil E. Tiedemann - proboszcz, biskup pomocniczy, ks. Dariusz Blicharz Msze po polsku, niedziela: 9:30, w święta 20:30. Pierwszy Piątek Miesiąca i msza św. 19:00, spowiedź od godz: 19:00. Chrzest, po uprzedniej rozmowie z księdzem, w każdą drugą sobotę miesiąca 12:30. Ślub: do uzgodnienia, z 6 miesięcznym wyprzedzeniem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:0012:00, 14:30-19:30 (wtorek-środa-piątek - osoba mówiąca po polsku), sobota 9:0013:00.

SCHENECTADY, NY CHURCH OF ST. ADALBERT

550 Lansing St, Schenectady, NY 12303 tel: 518-346-4204, srector4@nycap.rr.com ks. Carl A. Urban - proboszcz Msze po polsku: niedziela 9:00. Chrzest: udzielany jest w pierwszy weekend miesiąca w sobotę lub niedzielę. Ślub: datę ślubu należy ustalić z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:30-12:00, 13:00-16:00, sobota 13:00-17:30, niedziela 8:30-12:30.

SOUTHAMPTON, NY OUR LADY OF POLAND

35 Maple St, Southampton, NY 11968 tel: 631-283-0667, fax: 631-287-4146 rc.net/rockvillecentre/olpsouthampton olpchurch@optonline.net ks. Janusz Lipski - proboszcz Msze po polsku w niedzielę o 8:00 i 10:30, w święta o 19.00. Nabożeństwa majowe w piątki o 19:00. Nabożeństwa różańcowe w październiku o 19.00. Droga krzyżowa w okresie postu piątki 19.00. Pierwszy Piątek miesiąca o 19.00 msza po polsku. Kancelaria otwarta w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku, w okresie letnim 10:0013:00 soboty.

STATEN ISLAND, NY ST. STANISLAUS KOSTKA CHURCH

109 York Ave, Staten Island, NY 10301 tel: 718-447-3937, fax: 718-815-5733 www.stanislawkostkasi.org jpwozny61@aol.com ks. Jacek Woźny - proboszcz

BAYONNE, NJ OUR LADY OF MOUNT CARMEL CHURCH 39 E. 22rd Street, Bayonne, NJ 07002 tel: 201-339-2070, fax: 201-339-3676 www.johnpaul2parish.com stjp2church@gmail.com o. Zenon Boczek SDS - proboszcz ks. Andrew Kujawa, SDS - wikary ks. Paul Doliński, S.D.S - wikary

Msze po polsku: codziennie 8:00, niedziela 7:00, 10:45, czwartki: 19:00. Chrzest: w trzecią niedzielę miesiąca o 14:00. Ślub: należy zgłosić się na rok przed planowaną ceremonią. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:0019:00.

BOONTON, NJ ST. CYRIL & METHODIUS 215 Hill Street, Boonton, NJ 07005 tel: 973-334-0139 stcyrilboonton@yahoo.com ks. Paweł Szurek - administrator

Polska msza św. w niedziele o 10:30.

CLIFTON, NJ ST. JOHN KANTY CHURCH

49 Speer Avenue, Clifton, NJ 07013 tel: 973-779-4102, www.saintjohnkanty.org o. Wacław Sokołowski, OFM - proboszcz o. Bogusław Czerniakowski - wikary o. Wiesław Ciemiega - wikary Msze po polsku: niedziela: 10:30, 19:00. Chrzest: dokładny termin należy uzgodnić z księdzem. Ślub: zazwyczaj w soboty, termin należy ustalić na rok przed sakramentem. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 9:00-14:30.

Msze po polsku, sobota: 18:00, niedziela: 8:30, 10:00, 11:30 i 13:00 od wtorku do soboty 9:00. Spowiedź: 30 minut przed mszą

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

ELIZABETH, NJ ST. HEDWIG R.C. CHURCH 600 Myrtle Street, Elizabeth, NJ 07202 tel: 908-352-1448, fax: 908-352-8389 www.sainthedwignj.org office@sainthedwignj.org ks. Andrzej Zmarlicki - proboszcz ks. Kajetan Klein

Msze po polsku: niedziela: 7:30, 10:30, 19:00, poniedziałek-wtorek: 7:00, czwartek-sobota: 7:30, środa: 19:00. Chrzest: po polsku co drugą niedzielę miesiąca: 13:00, czwarta niedziela, po angielsku. Ślub: wyprzedzenie roczne, termin do uzgodnienia z ks. proboszczem. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 8:0012:00 i 13:00-16:00.

ELIZABETH, NJ PARAFIA ŚW. WOJCIECHA

250 East Jersey St, Elizabeth, NJ 07206 tel: 908-352-2791, fax: 908-469-6199 www.stadalbert.us, office@stadalbert.us ks. Krzysztof Szczotka - proboszcz ks. John Michalczak Msze po polsku, poniedziałek-sobota 8:15, niedziele: 8:00 i 10:30. Każdy pierwszy piątek miesiąca 19:00. Wielki Post i Gorzkie Żale 15:00. Droga Krzyżowa, piątek 19:00. Różaniec w każdą niedzielę października: 15:00. Majowe w każdą niedzielę maja: 15:00. Chrzest i ślub: termin do uzgodnienia. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-16:30.

GARFIELD, NJ ST. STANISLAUS KOSTKA 184 Ray Street, Garfield, NJ 07026 tel: 973-772-7922, fax: 973-772-4178 ststankostka@optonline.net ks. Edward P. Szpiech - proboszcz ks. Piotr Halas, ks. Mirosław Kusibab

Msze po polsku: poniedziałek-piątek 7:00, 7:30. Pierwszy Piątek Miesiąca 19:00, sobota: 19:00, niedziela: 6:45, 10:30, 19:00, święta 7:00, 10:30, 19:00. Chrzest: w każdą trzecią niedzielę miesiąca, po przejściu programu dla rodziców z pierwszym dzieckiem. Po szczegóły dzwonić do księdza. Ślub: zgłoszenia na rok wcześniej. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 9:00-17:00, poza tymi godzinami, zawsze można zadzwonić.

GREAT MEADOW, NJ SAINTS PETER & PAUL CHURCH

360 Route 46, Great Meadow, NJ 07838 tel: 908-637-4269, fax: 908-637-6896

www.walkingpilgrimage.us ks. Grzegorz Podsiadło - proboszcz ks. Dawid Adamczak

POLSKIE PARAFIE Polish Parishes

153

z księdzem, rok po wypełnieniu dokumentu. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 9:00-13:00.

Msze po polsku: niedziela: 12:30. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 9:30-15:00.

HACKENSACK, NJ ST. JOSEPH’S R.C. CHURCH 460 Hudson St, Hackensack, NJ 07601 tel: 201-440-3224, fax: 201-641-8685 www.stjosephsnj.org stjoseph10@verizon.net ks. Włodzimierz Las, S.D.S. - proboszcz

Msze po polsku: niedziela: 10:30. Chrzest: niedziela: 13:00. Kancelaria: poniedziałek piątek: 10:00-16:00.

HARRISON, NJ OUR LADY OF CZESTOCHOWA CHURCH 115 South 3rd Street, Harrison, NJ 07029 tel: 973-483-2255, fax: 973-483-4688 www.olczestochowa.com rectory@olczestochowa.com ks. Paweł Molewski - proboszcz

Msze po polsku: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota 8:00, niedziela i święta 8:00, 11:00. W pierwszy piątek miesiąca o 19:00. Środy nowenna do Matki Boskiej Częstochowskiej: 19:00. Chrzest: w niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Ślub: należy zgłosić na rok przed planowanym terminem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-16:00, w soboty 9:00-12:00.

IRVINGTON, NJ SACRED HEART CHURCH

537 Grove Street, Irvington, NJ 07111 tel: 973-373-2232, fax: 973-373-5935 www.sacredheart07111.com ks. Tadeusz Trela - proboszcz Msze po polsku codziennie: 7:30. Niedziela: 9:00, 10:30. Chrzest: zwykle w czasie mszy. Ślub: zgłoszenia na 6 miesięcy wcześniej. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-17:00.

JERSEY CITY, NJ ST. ANN’S CHURCH

291 Paul’s Ave, Jersey City, NJ 07306 tel: 201-656-4018, fax: 201-656-0741 stannpolish@verizon.net ks. Kazimierz Kuczyński - proboszcz

JERSEY CITY, NJ ST. ANTHONY OF PADUA CHURCH

330 6th Street, Jersey City, NJ 07302 tel: 201-653-0343, fax: 201-653-0005 www.stanthonyjc.com pastor433@verizon.net ks. Józef Urban - proboszcz Msze po polsku: poniedziałek, czwartek, sobota 8:00, wtorek, środa i piątek 18:00, niedziele 10:30. Czuwanie w pierwszy piątek 19:00-24:00. Chrzest: po umówieniu z księdzem. Ślub: po umówieniu z księdzem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

JERSEY CITY, NJ OUR LADY OF CZESTOCHOWA CHURCH 120 Sussex St, Jersey City, NJ 07302 tel: 201-434-0798, fax: 201-985-0918 www.olcjc.org, olc@olcjc.org ks. Thomas Ciba - proboszcz

Msze po polsku: niedziele 8:00 lub tylko na specjalne okazje. Chrzest: w zależności od potrzeb parafian. Ślub: termin należy ustalić z ks. Ciba. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-17:00.

LINDEN, NJ PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

131 E. Edgar Road, Linden, NJ 07036 tel: 908-862-1116, fax: 908-862-2930 www.sttheresaslinden.com sttheresalinden@gmail.com ks. Mirosław Król - proboszcz ks. Tadeusz Mierzwa Msze po polsku: poniedziałek-sobota 7:30, wtorek-środa-piątek 19:00, niedziela 7:30, 10:30, 19:00. Chrzest po polsku, niedziela 13:30 i po angielsku 14:00 po umówieniu z księdzem. Ślub: data ślubu jest ustalana z księdzem. Kancelaria: poniedziałek-czwartek 9:00-12:00 i 13:00-16:00, piątek 9:00-12:00, 13:00-20:00. Sobota: 9:00-12:00.

Msze po polsku, niedziele: 10:30, pierwsze piątki miesiąca: 11:30, 19:00. Chrzest w niedziele: 10:30. Ślub: po uzgodnieniu daty

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

WYPADKI

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


CZĘSTOCHOWA 154 AMERYKAŃSKA Our Lady of Czestochowa

LYNDHURST, NJ ST. MICHAEL THE ARCHANGEL CC

624 Page Avenue, Lyndhurst, NJ 07071 tel: 201-939-1161, fax: 201-939-7571 www.st-michael.org stmichaellyndhurst@gmail.com ks. Stanley S. Kostrzomb - proboszcz ks. Jerzy Pikuliński - wikary Msze po polsku: niedziela: 10:15, 19:00. Chrzest: zazwyczaj w niedziele. Dokładny termin do uzgodnienia. Ślub: trzeba ustalić datę na rok przed ceremonią. Kancelaria: 9:0017:00.

MAHWAH, NJ PARAFIA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 47 Island Rd., Mahwah, NJ 07430 tel: 201-529-3517, fax: 201-529-4401 ihmpastor@optonline.net ks. Floyd Rotunno - proboszcz ks. Marek Bokota

Msze po polsku, niedziela 9:00; różaniec, piątek 19:30 (maj-październik). Chrzest: ostatnia niedziela miesiąca (poza Adwentem i Wielkim Postem) o 13:30. Ślub: udzielane są w soboty, zgłoszenia na rok przed ślubem. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 9:00-16:30.

MANVILLE, NJ SACRED HEART OF JESUS 98 S 2nd Avenue, Manville, NJ 08835 tel: 908-725-0072, fax: 908-685-3029 www.sacred-heart-church.org parish@sacred-heart-church.org ks. Stanisław Słaby - proboszcz ks. Wojciech Kusek

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ NEWARK, NJ ST. CASIMIR CHURCH

91 Pulaski St., Newark, NJ 07105 tel: 973-344-2743, fax: 973-344-8182 www.stcnewark.com stcrectory@stcasimirrcc.com ks. Andrzej Ostaszewski - proboszcz Msze w języku polskim: od poniedziałku do soboty o 8:00. Niedziela 8:00, 11:00. Chrzest podczas Mszy św. w każdą niedzielę, oprócz Wielkiego Postu. Ślub: termin do uzgodnienia z Księdzem. Kancelaria: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.

PASSAIC, NJ HOLY ROSARY CHURCH

6 Wall Street, Passaic, NJ 07055 tel: 973-473-1578, fax: 973-473-1773 ks. Stefan Las - proboszcz Msze po polsku: codziennie: 7:00, 19:00. Niedziela: 7:00, 10:30 i 19:00. Chrzest: sobota 11:30 zbiorowo, niedziela 13:30 zbiorowo szczegóły uzgodnić z proboszczem. Ślub: sobota, niedziela - szczegóły uzgodnić z proboszczem. Kancelaria: poniedziałek, wtorek, czwartek: 13:00-20:00, środa, piątek, sobota 9:00-13:00.

PASSAIC, NJ ST. JOSEPH CHURCH

7 Parker Avenue, Passaic, NJ 07055 tel: 973-473-2822, fax: 973-473-2855 www.stjosephrcpassaic.org st.josephchurch@mail.com ks. Stanley Leśniowski - proboszcz

Msze po polsku: niedziela: 7:00 i 11:30. Chrzest: terminy do uzgodnienia. Ślub: terminy do uzgodnienia. Kancelaria: poniedziałek-piątek. 9:00-15:30.

Msze po polsku: codziennie: 6:30, w soboty: 7:00, po angielsku: 17:00, w niedziele po polsku: 7:30, 11:00 i 17:00 i po angielsku: 9:00. Lekcje religii dla studentów z mszą o 9:00, 10:00-11:15. Chrzest: niedziela - szczegóły ustalić z proboszczem. Ślub: sobota szczegóły ustalić z proboszczem. Kancelaria: poniedziałek-czwartek: 9:00-16:00. Piątek: 9:00-18:00. Soboty: 9:00-12:00.

NEW BRUNSWICK, NJ ST JOSEPH PARISH

PERTH AMBOY, NJ SAINT JOHN PAUL II PARISH

15 Maple St, New Brunswick, NJ 08901 tel: 732-545-2795, fax: 732-545-8778 Joseph A. Krajewski - proboszcz Msze po polsku: niedziela: 10:00.

NEWARK, NJ ST. STANISLAUS BISHOP AND MARTYR CHURCH

146 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 tel: 973-642-7961, fax: 973-642-2295 ks. Bogumił Chruściel - proboszcz Msze po polsku: poniedziałek-sobota 7:30, niedziela 9:00 i 10:30. Chrzest: szczegóły do uzgodnienia z proboszczem. Ślub: szczegóły do ustalenia z proboszczem. Kancelaria: poniedziałek-sobota 9:00-17:00.

490 State St, Perth Amboy, NJ 08861 tel: 732-826-1395, FAX: 732-826-4217 www.johnpaulsecond.com office@johnpaulsecond.com ks. Waldemar Łątkowski - proboszcz ks. Łukasz Drożak, ks. Jacek Stanisławski

Msze po polsku: środa i piątek: 19:00, sobota 8:00, niedziela: 7:00 i 11:00. Katecheza (CCD) dla dzieci w j. polskim (od 4 roku życia do Bierzmowania) we wtorek o godz. 18:00. Biblioteka czynna w niedzielę: 12:00-12:45 i wtorki 18:00-19:00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza w środy o 19:00. Pierwsze piątki miesiąca-spowiedź o 18:30, a Msza o 19:00. Chrzest: do uzgodnienia. Ślub: proszę zgłosić się do Kancelarii. Kancelaria otwarta w tygodniu: 9:00-12:00 i 13:0017:00 i w soboty tylko za zamówieniem, (środa: 9:00- 12:00). Do chorych można dzwonić w każdej chwili.

SOUTH AMBOY, NJ POLSKIE CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIE

150 North Broadway, S. Amboy, NJ 08879 tel: 732-287-4224, Jack Malinowski - pastor

SOUTH RIVER, NJ ST. MARY OF OSTRA BRAMA 30 Jackson Street, South River, NJ 08882 tel: 732-254-2220, fax: 732-651-8182 www.stmarysr.com ks. Michael J. Gromadzki - proboszcz Msza po polsku w niedzielę: 12:00.

TRENTON, NJ ST. HEDWIG CHURCH

872 Brunswick Ave, Trenton, NJ 08638 tel: 609-396-9068, fax: 609-396-3171 www.sainthedwigparish.com sthedwig@comcast.net ks. dr Jacek Labiński - proboszcz Barry J. Zadworny - diakon Thomas H. Watkins - diakon Msze po polsku: niedziela 8:00, 11:00. Chrzest w każdą niedzielę miesiąca. Ślub: zgłoszenie na rok przed wyznaczoną datą. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-12:00, 13:00-16:00.

VERONA, NJ SALVATORIAN FATHERS

23 Crestmont Road, Verona, NJ 07044 tel: 973-746-8770, www.veronasds.com veronasds@gmail.com ks. Zenon Boczek - superior ks. Jordan Myśliwiec, ks. Ludwik Kołodziej, br. Marek Miazga Msze po polsku: poniedziałek-piątek: 8:00, środy i piątki: 19:00, soboty: 17:00, niedziele 8:00 i 11:00.

WALLINGTON, NJ MOST SACRED HEART R.C. CHURCH

127 Paterson Ave, Wallington, NJ 07057 tel: 973-778-7405, fax: 973-815-0175 www.mostsacredheart.org mostsacredheart@verizon.net ks. Kanonik Feliks R. Marciniak - proboszcz ks. Stefan D’Andrea, ks. Marcin R. Kuperski Msze po polsku: poniedziałek-piątek 7:00, sobota 7:00, 18:30, niedziela 7:00, 12:15. Chrzest: niedziela: 13:30. Ślub: formalności powinny być załatwiane w biurze parafialnym. Kancelaria, poniedziałek-piątek: 9:0012:00, 13:00-20:00.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

PENNSYLVANIA

CONNECTICUT

ALLENTOWN, PA SS. PETER AND PAUL

ANSONIA, CT ST. JOSEPH CHURCH

1065 Fullerton Avenue, Allentown, PA 18102 tel: 610-432-0034, fax: 610-432-2776 www.sspeterpaul.com, StJohn924@aol.com ks. Dominik Kalata - administrator

DOYLESTOWN, PA AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA

National Shrine Our Lady of Czestochowa P.O. Box 2049, Ferry Road 654 Doylestown, PA 18901 tel: 215-345-0600, fax: 215-348-2148 www.czestochowa.us info@czestochowa.us Prowincjał: O. Mikołaj Socha Przeor Klasztoru: O. Rafal Walczyk Kustosz Sanktuarium: O. Edward Volz Msze po polsku: niedziela: 8:00 i 10:00, 12:30. Msze po angielsku codziennie: 7:30, 8:00, 11:30, w sobotę wieczorem o 5 wigilijna, niedziele: 9:00 i 11:00, 14:30 i 17:00. Konfesjonał w ciągu tygodnia 11:30, w niedzielę przed każdą mszą. Biuro cmentarza: (215) 345-0600 wew. 3033 lub 3034, pon.-piątek: 9:00-16:00, sobota: 9:00-14:00, niedziela: 11:00-12:00 i 13:00-14:00. Biura otwarte: poniedziałek-piątek: 9:00-16:30 Polska szkoła: sobota: 9:00-13:00. Sklep z pamiątkami: tel: 215-348-2785, czynny codziennie 9:00-16:30.

PHILADELPHIA, PA PARAFIA ŚW. WOJCIECHA Saint Adalbert Church 2645 E Allegheny Avenue Philadelphia, PA 19134 tel: 215-739-3500, fax: 215-739-5706 www.stadalbert.org jpalkowski@stadalbert.org ks. Jan Palkowski - proboszcz

Msze po polsku: niedziele: 7:30, 10:30, po angielsku: 9:00. Soboty (ang.): 17:00 (msza wigilijna). Kancelaria otwarta: poniedziałek, piątek: 12:00-19:00, wtorek, środa, czwartek 9:00-16:30. czwart piat sobo 7:30 po polsku. Każdego 16 miesiąca po mszy o 7:30 nabożeństwo do Św Jana Pawła II i możliwość ucałowania relikwii.

POLSKIE PARAFIE Polish Parishes

155

szczegóły dzwonić do parafii. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 9:30-14:00.

HARTFORD, CT ST. CYRIL & METHODIUS CHURCH

55 Charter Oak Ave, Hartford, CT 06106 tel: 860-522-9157, fax: 860-524-9433 ks. Adam Hurbanczuk - proboszcz ks. Andrzej Pogorzelski - wikary

32 Jewett Street, Ansonia, CT 06401 tel: 203-734-0402, tel: 203-734-2334 fax: 203-734-4884 www.rc.net/hartford/stjoseph josephansonia@snet.net ks. Marek Sobczak - proboszcz Msze po polsku: niedziela 10:00. Chrzest: niedziela 12:30. Ślub: piątki po południu, soboty 11:00-14:30. Kancelaria: wtorek-piątek 11:00-16:00.

BRIDGEPORT, CT ST. MICHAEL THE ARCHANGEL RC CHURCH

Msze po polsku: poniedziałek-sobota 8:00, niedziela i święta: 8:30 i 11:30. Chrzest: termin należy uzgodnić z księdzem. Ślub: termin należy uzgodnić 6 miesięcy wcześniej. Kancelaria poniedziałek-piątek: 9:00-16:00.

MERIDEN, CT ST. STANISLAUS BISHOP & MARTYR CHURCH 82 Akron Street, Meriden, CT 06450 tel: 203-235-6341 ks. Edward Ziemnicki - proboszcz

310 Pulaski Str, Bridgeport, CT 06608 tel: 203-334-1822, fax: 203-696-0078 www.smaparish.com franciscansbridgeport@gmail.com o. Michał Nowak, OFM - proboszcz o. Stefan Morawski - wikary

Msze po polsku: niedziele: 12:00. Kancelaria: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00.

Msze po polsku: poniedziałek-pątek: 7:00, niedziela: 7:00, 11:00, soboty: 7:30. Święta 7:00 i 19:00. Chrzest: do uzgodnienia z księdzem. Ślub: soboty 14:00, 17:30. Kancelaria: poniedziałek-piątek 8:30-16:00.

BRISTOL, CT ST. STANISLAUS CHURCH

MIDDLETOWN, CT ST. MARY OF CZESTOCHOWA 79 South Main Str, Middletown, CT 06457 tel: 860-347-2365, fax: 860-347-2110 www.stmarymiddletown.com/parish stmarymdtln@yahoo.com ks. Richard Śliwiński - proboszcz

Msze po polsku: niedziele: 8:30. Chrzest po 11:00, ślub w zależności od uzgodnień z księdzem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:0013:00, latem: 9:00-12:00.

510 West Street, Bristol, CT 06010 tel: 860-583-4242, fax: 860-583-9464 ks. Raymond S. Śmiałowski - proboszcz Msze po polsku: niedziela 11:15 (latem 10:30), piątki 19:00, soboty 8:30. Chrzest: w niedziele, po wcześniejszym ustaleniu terminu z księdzem. Ślub: datę należy ustalić z księdzem na 6 miesięcy przed planowaną ceremonią. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-16:00.

DERBY, CT ST. MICHAEL’S CHURCH

NEW BRITAIN, CT HOLY CROSS CHURCH

31 Biruta St, New Britain, CT 06053 tel: 860-229-2011 ks. Dariusz Gościniak - proboszcz Msze po polsku: niedziele: 8:30, 11:30. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-16:00.

75 Derby Avenue, Derby, CT 06418 tel: 203-734-0005, fax: 203-736-2044 www.stmichaelsderby.org ks. Marek Sadowski, CM - proboszcz ks. Jan Szylar, CM Msze po polsku: niedziela: 11:30, środa: 19:00. Chrzest w niedziele 12:30. Ślub: po

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


CZĘSTOCHOWA 156 AMERYKAŃSKA Our Lady of Czestochowa

NEW BRITAIN, CT SACRED HEART CHURCH 158 Broad Str, New Britain, CT 06053 tel: 860-229-0081, fax: 860-826-4721 www.sacredheartnb.org info@sacredheartnb.org ks. Daniel Plocharczyk - proboszcz ks. Stanisław Dudek

Msze po polsku: niedziela 7:15, 8:30 i 11:30, sobota 6:30, 8:00, poniedziałek 8:00, wtorek 6:30, środa 8:00, czwartek 6:30, piątek 8:00. Chrzest: należy uzgodnić z księdzem. Ślub: w zależności od uzgodnień z księdzem. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:30-16:30.

NEW HAVEN, CT ST. STANISLAUS CHURCH

9 Eld Street, New Haven, CT 06511 tel: 203-562-2828, 203-624-0850 fax: 203-752-0217 www.ststanislaus-newhaven.com Ks. Tadeusz Maciejewski, C.M., Proboszcz Ks. Antoniusz Kuzia, C.M., Wikariusz Ks. Stanisław Miękina, C.M. Msze po polsku, codziennie: 7:30, piątek 19:00, niedziela 7:30, 11:30. Chrzest: niedziela 12:30, datę należy uzgodnić. Kancelaria: wtorek-piątek 9:00-16:00.

NORWICH, CT ST. JOSEPH CHURCH

120 Cliff Street, Norwich, CT 06360 tel: 860-887-1565 ks. Tomasz Sztuber - proboszcz Eugeniusz Pilatowski - emeryt Msze po polsku, niedziela: 8:45. Chrzty po mszy o 10:30. Śluby: datę należy ustalić z wyprzedzeniem 6 miesięcznym. Kancelaria: poniedziałek-piątek: 8:00-16:00.

ROCKVILLE, CT ST. JOSEPH CHURCH

33 West Street, Rockville, CT 06066 tel: 860-871-1970, fax: 860-872-0333 www.stjosephct.org, info@stjosephct.org ks. Krzysztof Drybka - proboszcz ks. Marcin Mikulski Msze po polsku: w niedziele: 8:00.

STAMFORD, CT HOLY NAME OF JESUS CHURCH

4 Pulaski Street, Stamford, CT 06902 tel: 203-323-4967, fax: 203-327-2229 www.holynamestamford.org ks. Paweł M. Hrebenko - proboszcz Ks. Damian K. Pielesz - wikary

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ UNION CITY, CT ST. HEDWIG CHURCH

DUDLY, MA ST. ANDREW BOBOLA

Msze po polsku: niedziele: 9:30. Chrzest: w niedziele, szczegóły uzgadniać z księdzem. Ślub: w piątki lub soboty - szczegóły uzgodnić z księdzem. Kancelaria: poniedziałek-czwartek: 9:00-15:00.

Msze po polsku: niedziela 9:15. Chrzest: niedziela 11:30. Ślub: należy datę ustalić wcześniej z księdzem. Kancelaria: 8:00-12:00 i po wcześniejszym umówieniu.

32 Golden Hill Street, Union City, CT 06770 tel: 203-729-2490, fax: 203-720-2161 ks. Sebastian Kos - administrator www.sainthedwig-saintmary.org sthedwig.unioncity@gmail.com

MASSACHUSETTS BOSTON, MA OUR LADY OF CZESTOCHOWA 655 Dochester Ave, Boston, MA 02127 tel: 617-268-4355, fax: 617-268-4599 www.ourladyofczestochowa.com parish@ourladyofczestochowa.com O. Jerzy Żebrowski OFM Conv. - proboszcz O. Andrzej Treder OFM Conv. - wikariusz

Msze po polsku, soboty 8:00, 19:00, niedziele: 8:00, 11:00. Chrzest - należy umówić się. Ślub - trzeba umówić się na pół rok wcześniej. Kancelaria: poniedziałek-piątek 8:0014:00, soboty: 10:00-12:00.

CHELSEA, MA ST. STANISLAUS BISHOP AND MARTYR’S CHURCH 163 Chestnut St, Chelsea, MA 02150 tel: 617-889-0261, fax: 617-466-2107 www.bostoncatholicdirectory.com stanislaus61@comcast.net ks. Andrew T. Grelak - proboszcz

54 West Main Street, P.O. Box 98 Dudly, MA 01571 tel: 508-943-5633, fax: 508-949-6701 www.standrewbobola.com ks. Krzysztof Korcz - proboszcz

EASTHAMPTON, MA SACRED HEART OF JESUS CHURCH

34 Franklin Street, Easthampton, MA 01027 tel: 413-527-9036, fax: 413-529-9036 www.easthamptonweb.com/sacred

HOLYOKE, MA MATER DOLOROSA CHURCH 71 Maple Street, Holyoke, MA 01040 tel: 413-532-7889 ks. Alex B. Cymerman - proboszcz ks. Stanley Sobiech

Msze po polsku: niedziela 9:00. Chrzest, pierwsza niedziela miesiąca.

HOLYOKE, MA OUR LADY OF THE CROSS CHURCH

23 Sycamore St, Holyoke, MA 01040 tel: 413-532-5661 www.ourladyofthecross.com parish@ourladyofthecross.com ks. Alex B. Cymerman - proboszcz ks. Stanley Sobiech

Msze po polsku: niedziela 10:00, wtorek 12:05.

Msze po polsku: niedziela 9:00. Chrzest, pierwsza niedziela miesiąca.

CHICOPEE, MA THE BASILICA OF ST. STANISLAUS

WEBSTER, MA ST. JOSEPH BASILICA

566 Front St, Chicopee, MA 01013 tel: 413-594-6669, fax: 413-594-5259 www.saintstanislaus.org saintstan@saintstanislaus.org o. Michael Zielke - proboszcz br. Hugh Dymski Msze po polsku: niedziela 8:00. Chrzest, druga i trzecia niedziela miesiąca. Ślub - trzeba umówić się rok wcześniej. Kancelaria: poniedziałek-piątek 9:00-17:00.

53 Whitcomb St, Webster, MA 01570 tel: 508-943-0467 www.saintjosephbasilica.com rectory@stjosephwebster.com ks. Anthony Czarnecki - proboszcz ks. Gregory Chodkowski Msze po polsku: niedziela 7:00, 11:00. Chrzest i ślub - należy się wcześniej umówić. Kancelaria: poniedziałek-piątek 8:00-12:00 i 13:00-16:00. Środy kancelaria zamknięta tylko dla interesantów, a w czwartki zamknięta całkowicie.

Msze w języku polskim: od poniedzałku do piątku o 19:00, w soboty 8:00, w niedziele 8:30, 11:30, 18:30. Chrzest niedziela po mszy o 11:30. Kancelaria: poniedziałek, wtorek, piątek: 12:30-16:30, środy: 13:00-17:00.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

www.stjosephpncc.org kmendelewski@aol.com ks. Krzysztof Mendelewski - proboszcz

ARIZONA

Msze po polsku: niedziela 11:00. W każdą sobotę o 11:00 szkółka jęz. polskiego oraz nauka gry na gitarze. Sobota 13:00, nauka katechizmu w jęz. polskim. Chrzest i ślub uzgodnić z księdzem. Kancelaria: całodobowo.

PHOENIX, AZ POLSKA PARAFIA DUSZPASTERSKA P.W. M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ

FORT MYERS, FL ST. FRANCIS XAVIER CHURCH

2828 W. Country Gables Drive Phoenix, AZ 85053 tel: 602-212-1172, fax: 602-212-1173 www.polishchurchphoenix.org mail@polishchurchphoenix.org ks. Eugeniusz Bolda - proboszcz Siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii

2157 Cleveland Ave, Fort Myers, FL 33901 tel: 239-334-2161, fax: 239-332-4178 www.stfrancisfm.org info@StFrancisFM.org

Msze po polsku: poniedziałek, wtorek, czwartek - 8:00, środa, piątek 19:00, sobota 17:30, niedziela 9:00, 11:00. Chrzest: w soboty lub niedziele, zgłoszenia na miesiąc przed chrztem. Ślub: należy uzgodnić z księdzem na sześć miesięcy przed ślubem. Kancelaria: wtorek-piątek: 9:00-13:00.

TUCSON, AZ ST. CYRIL OF ALEXANDRIA CATHOLIC CHURCH

Msze po polsku: pierwsza niedziela każdego miesiąca 14:00.

KORONA, FL ST. MARY’S MISSION

Msze po polsku: Pierwsza niedziela każdego miesiąca o 15:00.

89 St. Mary’s Place, Korona, FL 32110 tel: 386-437-5098, ks. Sławomir Podsiedlik www.stmaryccfl.org stmarysfl@bellsouth.net

LANTANA, FL HOLY SPIRIT CHURCH

BUNNELL, FL ST. JOSEPH CARMELITE MONASTERY 141 Carmelite Dr., Bunnell, FL 32110 tel: 904-437-2910 Msze po polsku: czwartek 9:00.

DAVIE, FL ST. JOSEPH’S PARISH

Polish National Catholic Church 5401 SW 64 Avenue, Davie, FL 33314 tel: 954-581-5293, fax: 954-581-5293

MIAMI BEACH, FL ST. JOSEPH CHURCH

8670 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141 tel: 305-866-6567 www.stjosephmiamibeach.com

2400 NE 12th Street Pompano Beach, FL 33062 tel: 954-545-3861, fax: 954-946-0512 www.polishchurch.com polishchurch@bellsouth.net

Msze po polsku: niedziela 9:00, 11:00, sobota (jako masz niedzielna) w Lantana: 19:00, niedzielew Miami Beach: 15:30 wraz z modlitwą.

VENICE, FL EPIPHANY CATHEDRAL

350 Tampa Ave West, Venice, FL 34285 tel: 941-484-3505 www.epiphanycathedral.org

MARYLAND SILVER SPRING, MD PARAFIA MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Msze po polsku: niedziela 10:00, 12:00, pierwsze piątki miesiąca: 19:30. Chrzest: datę ustalić z księdzem na miesiąc wcześniej. Ślub: datę ustalić z księdzem na sześć miesięcy wcześniej. Kancelaria: umówić się telefonicznie. Msze po polsku: niedziela 10:15 rano. Chrzest: niedziela 12:30. Ślub: po wcześniejszym uzgodnieniu. Kancelaria: poniedziałek piątek 9:00-16:00, sobota 9:00-11:30.

Msze po polsku: niedziela 15:30.

ORLANDO, FL ST. JOSEPH CHURCH

MICHIGAN

1501 Leafy Trail, Orlando, FL 32828 tel: 407-275-0841 stjosephsreligiouseddept.zoomshare.com churchstjosephs@aol.com Msze po polsku: niedziela 9:15.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

POMPANO BEACH, FL POLSKA MISJA KATOLICKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

9700 Rosensteel Ave, Silver Spring, MD 20910 tel: 301-589-1857, fax: 301-589-4401 www.parafia-dc.org polish.parish@parafia-dc.org ks. Jan Fiedurek - proboszcz

1000 Lantana Rd, Lantana, FL 33462 tel: 561-585-5970 www.holyspiritlantana.com hspiritlantana@gmail.com Msze po polsku: sobota 19:00.

FLORYDA

157

Msze po polsku: niedziele 12:30.

Msze po polsku: niedziela 11:30.

4725 East Pima Rd, Tucson, AZ 85712 tel: 520-795-1633, fax: 520-795-1639 www.stcyril.com, epietrucha@stcyril.com o. Ron Oakham - proboszcz ks. Ed Pietrucha CSP - polski kapłan

POLSKIE PARAFIE Polish Parishes

www.lawyer1.com

ORCHARD LAKE, MI SS. CYRIL & METHODIUS Seminary. 3535 Indian Trail Orchard Lake, MI 48324 tel: 248-683-0310, fax: 248-738-6735 www.sscms.edu ks. Thomas C. Machalski, Jr. - rektor

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


CZĘSTOCHOWA 158 AMERYKAŃSKA Our Lady of Czestochowa

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA Duchowa Stolica Polonii. Klasztor Ojców Paulinów H istoria Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie rozpoczęła się w 1951 roku wraz z przybyciem do Stanów Zjednoczonych paulina, O. Michała M. Zembrzuskiego, który poprzez posłanie przez ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przybył do Ameryki. Przez pierwsze trzy lata O. Michał pracował jako misjonarz w różnych polskich parafiach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Podczas swojej pracy kaznodziejsko-misyjnej dostrzegł potrzebę umocnienia i ożywiania polskości wśród Polonii oraz potrzebę ukazywania bogactwa polskiej kultury. Marzeniem O. Michała było wybudowanie Sanktuarium, które byłoby centrum religijno-kulturalnym. 6 listopada 1953 roku Ojcowie Paulini otrzymali pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na erygowanie klasztoru w Doylestown, Pennsylvania. W tym samym roku kardynał O’Hara, arcybiskup Filadelfii, zezwolił na założenie domu zakonnego oraz na kaplicę z myślą budowy przyszłego Sanktuarium. Z pomocą pospieszyli kapłani i wierni, których O. Michał spotkał podczas swojej pracy misyjnej. Za pierwsze donacje zakupił 40 akrów ziemi wraz z zabudowaniami farmerskimi aktualnie jest to teren o 200 akrach. Wraz z otrzymaniem pozwolenia na założenie klasztoru O. Michał poprosił ojca Generała Zakonu Paulinów O. Alojzego Wrzalika o nowych zakonników do pracy duszpasterskiej. 15 stycznia 1955 roku przybywa O. Stanisław Nowak z Rzymu z nominacją na pierwszego przeora. Następnie 18 lipca tego samego roku przyjeżdża pierwszy brat zakonny Kazimierz Paśnik, a w 1956 roku dociera kolejny brat Marek Mitura. W krótkim czasie chata farmerska została przerobiona na klasztor, a stodoła na kaplicę, gdzie został umieszczony Obraz Matki Bożej Częstochowskiej namalowany w 1954 roku przez B. Rutkowskiego. 26 czerwca 1955 roku drewniana kaplica została poświęcona przez O. Stanisława Nowaka i dedykowana Matce Bożej Częstochowskiej. Rozpoczęła się duchowa posługa Amerykańskiej Częstochowy dla całej społeczności polsko-amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Poświęcenie kaplicy było wielkim sukcesem, bowiem narodziło się nowe centrum maryjne i miejsce pielgrzymkowe - czyli Duchowa Stolica Polonii. Szybko jednak kaplica stała się za mała dla potrzeb założycieli i coraz licznie przybywających pielgrzymów. Wszyscy spoglądali na rozpościerające się niedaleko wzgórze nazwane Wzgórzem Światła...

17 września 1963 r. podczas uroczystej procesji z uczestnictwem tysięcy wiernych umieszczono krzyż na wzgórzu, gdzie w niespełna kilka lat stanęła przepiękna świątynia. Dnia 23 sierpnia arcybiskup John Król dokonał łamania gruntów, a do zgromadzonych wiernych powiedział: “...to miejsce jest podziękowaniem milionów Polaków, dla Maryi za wszelkie łaski które od Niej otrzymaliśmy. Mamy Sanktuarium, za które powinniśmy być wdzięczni. To miejsce jest pomnikiem całej Polonii...” W niedzielę 16 października 1966 roku przy zgromadzonych licznie pielgrzymach, w obecności Lyndona Baines Johnsona, prezydenta USA i jego rodziny, hierarchów Kościoła katolickiego i przedstawicieli władz lokalnych, arcybiskup John Król dokonał uroczystego poświęcenia nowego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Pokoju. W 1972 roku O. Edward Voltz wraz z woluntariuszami przewiózł kaplicę na teren cmentarny. Powstanie cmentarza Matki Boskiej Częstochowskiej datuje się na 25 października 1964 roku, kiedy został on zatwierdzony przez archidiecezję filadelfijską, a następnie poświęcony. Z upływem lat Sanktuarium stawało się ono coraz bardziej duchowym centrum Polonii czyli Duchową Stolicą Polonii. Uroczyste procesje maryjne i eucharystyczne oraz posługa sakramentalna Ojców Paulinów z każdym rokiem przyciągały do nowego Sanktuarium coraz liczniejsze rzesze wiernych. Sanktuarium nawiedziło wielu znamienitych gości, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan oraz prezydent George H. W. Bush. Kardynał Karol Wojtyła odwiedził Sanktuarium dwa razy, pierwszy w 1969 roku, a następnie w 1976 roku podczas Kongresu Eucharystycznego, który wówczas odbywał się w Filadelfii. Dwa lata później został wybrany na stolicę Piotrową jako 264 papież Kościoła katolickiego. Kardynał Józef Glemp, Arcybiskup Warszawski wielokrotnie nawiedzał Sanktuarium uczestnicząc w nabożeństwach i głosząc słowo Boże. Kardynał Adam Maida, Arcybiskup Detroit jako duchowy przywódca Polonii często przybywał do Amerykańskiej Częstochowy. Kardynał Henryk Gulbinowicz wielki przyjaciel Sanktuarium wielokrotnie odwiedzał Amerykańską Częstochowę. Arcybiskupi na czele z arcybiskupem Szczepanem Wesołym z Rzymu oraz ks. arcybiskupem Stanisławem Ryłko i wieloma biskupami z Polski, wschodniej Europy, Watykanu, USA oraz Ameryki Łacińskiej pielgrzymowali do tego Sanktuarium. W głównym kościele możemy zobaczyć wiele bezcennych przedmiotów i pamiątek. Jednak

najcenniejszym darem jest Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej pobłogosławiony przez papieża Jana XXIII 10 lutego 1962 roku. W prezbiterium u góry znajduje się wspaniała płaskorzeźba przedstawiająca Trójcę Przenajświętszą: Boga Ojca, który swoimi rękoma obejmuje Jezusa Chrystusa i Lud Boży. Nad nimi góruje gołębica, symbol Ducha Św. Poniżej chóry anielskie z wyciągniętymi trąbkami wychwalające Boga. Na ścianach bocznych kościoła umieszczono dwa olbrzymie okna witrażowe, wschodnie, przedstawiają historię Ameryki i kościoła w USA składające się z 72 okien. Zachodnie, też składające się z 72 okien, prezentuje historię Polski i Kościoła. Na ścianie tylnej umieszczono 65-głosowe organy, zadedykowane Jerzemu Popiełuszce, polskiemu księdzu, który został zamordowany 19 października 1984 roku, przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Droga krzyżowa oraz unikalne mozaiki na bocznych ścianach kościoła są dodatkowym akcentem zachęcającym wiernych do nawiedzenia Sanktuarium. Kościół jest również centrum duchowym dla różnych organizacji polonijnych (np. Zuchy i Harcerze, w ciągu roku mają swoje, od 1967 roku, kolonie letnie, nawiedzają Sanktuarium i uczestniczą w nabożeństwach i sakramencie Eucharystii). Wraz z rozwojem przychodzili kolejni prowincjałowie paulińscy: O. Gabriel Lorenc, O. Zdzisław Kikowski, O. Lucjusz Tyrasiński. O. Krzysztof Wieliczko. Każdy z nich pozostawił kolejną cegiełkę w rozwoju tego miejsca. Dnia 27 lutego 2000 dokonało się łamanie gruntów pod nowe Centrum Pielgrzyma i Dom Rekolekcyjny. Dzięki inicjatywie powstały nowe stacje drogi krzyżowej, kaplice, szczególnie Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej, jako serce naszego Sanktuarium. Kaplica ta jest repliką kaplicy z Jasnej Góry. W centralnym miejscu prezbiterium, na którym jest skupiona cała uwaga, znajduje się kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, pobłogosławiona i podpisana w Rzymie w dniu 1 sierpnia 1980 roku przez naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Inne kaplice to: Św. Pawła Pierwszego Pustelnika Patryjarchy Zakonu Ojców Paulinów, kaplica Maryi z Nazaretu z figurą Matki Bożej, której korony nałożył na placu św. Piotra w 2000 roku sługa boży Jan Paweł II, kaplica Miłosierdzia Bożego i kaplica Matki Bożej z Gwadalupe, gdzie w centralnym miejscu umieszczona jest, naturalnych rozmiarów, kopia cudownego wizerunku Matki Bożej z Gwadalupe. Na zewnątrz kaplicy Cudownego Obrazu - na dziedzińcu - znajduje się grota Matki Bożej

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT z Lourdes, kaplica lampek wotywnych pod wieżą oraz na górze, kaplica Matki Bożej Fatimskiej. Przed sanktuarium wita pielgrzymów ogromna figura Jana Pawła II z rozłożonymi rękami w geście witania i zapraszania do sanktuarium. W każdą ostatnią sobotę miesiąca prowadzone jest Czuwanie Nocne w kaplicy Matki Bożej, które w styczniu 1997 roku zapoczątkowali Ojcowie Paulinii pod przewodnictwem O. Bartłomieja Marciniaka, który także rozpoczął w Ameryce wraz z pielgrzymami przywiezione przyrzeczenia “Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Przy sanktuarium działa także sobotnia szkoła dokształcająca oraz w otwartym w 2000 roku domu pielgrzyma “Ave Maryja” odbywają się rekolekcje dla różnych grup. Od 1998 roku, co roku, przybywa do sanktuarium pielgrzymka rodziny Radia Maryja i TV Trwam. Z sankturium od blisko 50 lat nadawana jest specjalna audycja i rozsyłana do różnych stacji radiowych “Głos z Amerykańskiej Częstochowy”. Jak co roku, od 1965 roku organizowany jest przez woluntariuszy Polsko-Amerykański Festiwal, który gromadzi w dwa pierwsze weekendy września dziesiątki tysięcy pielgrzymów różnych narodowości. W nowym centrum pielgrzyma otwarte są sale wystawowe, sala kinowa sklep z pamiątkami oraz w specjalnie przygotowanej sali pod kościołem eksponowane są piękne obrazy. Ponadto w ciągu roku uroczyście celebrowane są tu najważniejsze święta liturgiczne oraz liczne wydarzenia religijne. Jednym z takich wydarzeń jest uroczystość Matki Bożej Różańcowej, która ma miejsce 7 października. Wieczorna procesja gromadzi tysiące wiernych, którzy przechodzą wzdłuż stacji drogi krzyżowej odmawiając różaniec. Z tej okazji zostały zbudowane i poświęcone w 2007 roku figury 20-tu tajemnic rózańcowych które umieszczone zostały na zewnątrz sanktuarium na wspaniałym wzgórzu w aleji różańcowej. Dzień Zaduszny, obchodzony w Kościele 2 listopada, to również jeden z takich wyczekiwanych i specjalnych dni. W tym dniu oraz w najbliższe niedziele przed świętem ze wszystkich stron przybywają wierni, aby pomodlić się na grobach swoich bliskich. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzona jest w maju w tym samym dniu, w którym ustanowiono Dzień Konstytucji 3 maja. W tym dniu od wielu lat przybywają także siostry zakonne na swój dzień skupienia. Natomiast uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej odbywa się pod koniec sierpnia i jest największą uroczystością połączoną z procesją. Każdego roku, w sierpniu przybywają do Sanktuarium piesze pielgrzymki z Great Medows NJ, Filadelfii PA oraz Trenton NJ, których tradycja została zaszczepiona z Polski. Piękna tradycja pielgrzymowania na ziemi amerykańskiej ma swój początek w roku Maryjnym 1987-1988, kiedy to grupa 17 pątników wyruszyła, 12 sierpnia, z Great Medows

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

6E0RYKLAAŃSTKIEJ

AM WY CZĘSTOCHO

w pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, przybywając do celu 15 sierpnia - w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tych dorocznych pielgrzymkach uczestniczy wieletysiecy pątników. Pierwsza niedziela po Wielkanocy - Niedziela Miłosierdzia Bożego, jest jedną z największych dorocznych uroczystości obchodzonych w Sanktuarium. Ten dzień został wybrany przez Pana Jezusa jako dzień, w którym niezliczone łaski Bożego przebaczenia i miłosierdzia spływają na świat. Duchowa Stolica Polonii zaprasza do sanktuarium wszystkich pielgrzymów Ojcowie i Bracia Paulinii pragną jak najlepiej przygotować to

AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA National Shrine Our Lady of Czestochowa P.O. Box 2049, Ferry Road 654 Doylestown, PA 18901 tel: 215-345-0600 www.czestochowa.us Prowincjał: O. Mikołaj Socha Przeor Klasztoru: O. Rafal Walczyk Kustosz Sanktuarium: O. Edward Volz

AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA 159 Our Lady of Czestochowa miejsce dla każdego.

Jak dojechać do Sanktuarium? BY CAR

From New York City (Holland Tunnel) Thru New Jersey. Follow Routes 1 & 9 South from the tunnel to Route 78 West. Take Rt. 78 to Route 287 South. Follow Rt. 287 to Route 202 South. Follow Rt. 202 to Route 313. Turn right onto Rt. 313. At 9th traffic light turn left onto Ferry Road. The Shrine is approximately 2 miles down on Ferry Rd. on right-hand side. From New Jersey Turnpike. Take Exit 6 for PA Turnpike. Follow PA Turnpike (West) to Exit 343 (old Exit 27). After toll stay right to Route 611 North. (Approaching Doylestown stay left and take 611 Bypass). Follow Rt. 611 to exit for Route 313 (Dublin). Take exit for Rt. 313 and make a left onto 313 West. At 2nd traffic light make a left onto Ferry Road. The Shrine is approximately 2 miles down on Ferry Rd. on right-hand side. Alternate Route from New Jersey Using Exit 10. Exit 10 NJ Turnpike. Take Route 287 North. Left side Exit 14B (Routes 22 West/202-206 South). Take exit for Rt. 22 West. Take exit for Rt. 202-206 South (Flemington/Princeton). After exit stay left onto Rt. 202 South (Flemington/Lambertville). Continue onto Rt. 202/31 South. Continue on Rt. 202 South to NJ/PA bridge (pay toll). Rt. 202 South continues into PA. Follow Rt. 202 to Route 313. Turn right onto Rt. 313. At 9th traffic light turn left onto Ferry Road. The Shrine is approximately 2 miles down on Ferry Rd. on right-hand side From Wilmington/Baltimore. Follow the Blue Route (Rt. 476) to the PA Turnpike. Follow PA Turnpike (East) to Exit 343 (old Exit 27). After toll stay right to Route 611 North. (Approaching Doylestown stay left and take 611 Bypass). Follow Rt. 611 to exit for Route 313 (Dublin). Take exit for Rt. 313 and make a left onto 313 West. At 2nd traffic light make a left onto Ferry Road. The Shrine is approximately 2 miles down on Ferry Rd. on right-hand side. From Scranton/Allentown. Take PA Turnpike OR Route 309 South to Quakertown. Take Route 313 (East) to Fountainville. Turn right onto Ferry Road. (This will be at a traffic light) Shrine is down on your right about 2 miles. From Norristown/Montgomeryville. Follow Route 202 through Montgomeryville to Chalfont. At Chalfont traffic light - turn left onto Route 152 (North). Go ¼ mile to Park Avenue. Turn right onto Park Avenue. At first Stop Sign (3 way intersection) make right turn onto Ferry Road. Follow Ferry Road approximately 2 miles to Shrine entrance on Left.

BY BUS (FROM NYC)

Transbridge Bus Lines (Departs from NYC Port Authority - Arrives Doylestown Train Station). Please note you will need to arrange a taxi/car service from train station to Shrine & return.

BY TRAIN

SEPTA & AMTRAK: Amtrak to Philadelphia-30th Street Station. Transfer to Septa R5 to Doylestown. Please note you will need to arrange a taxi/car service from train station to Shrine & return.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


160

NUMERY KIERUNKOWE Dialing Codes

A M E R I C A N

TWOJA KSIĄŻKA TELEFONICZNO-INFORMACYJNA!

w druku, internecie: www.polishpages.us i na smartfonach

NUMERY KIERUNKOWE DO MIAST W STANACH ZJEDNOCZONYCH • UNITED STATES CITY CODES Abilene........................325 Akron..........................330 Akron..........................234 Albany........................ 518 Albany........................229 Albuquerque...............957 Albuquerque...............505 Alexandria...................320 Alton...........................730 Alton...........................618 Anaheim.....................657 Anaheim.....................909 Anaheim.....................752 Anaheim.....................714 Anchorage..................907 Ann Arbor...................734 Ann Arbor...................278 Arlington.....................703 Arlington.....................571 Asheville.....................828 Ashland.......................606 Atlanta........................404 Atlanta........................770 Atlanta........................678 Atlanta........................470 Atlantic City................609 Augusta......................762 Augusta......................706 Aurora.........................331 Austin.........................737 Austin......................... 512 Baltimore....................667 Baltimore....................443 Baltimore....................410 Baton Rouge...............225 Bellevue......................425 Bellingham..................360 Bethesda.....................240 Bethlehem..................610 Bethlehem..................484 Bethlehem..................835 Billings........................406 Biloxi...........................228 Birmingham................659 Birmingham................205 Bloomington...............952 Boise...........................208 Boston........................857 Boston........................617 Brattleboro.................802 Brentwood..................631 Bridgeport...................203 Bridgeport...................475 Brooklyn.....................718 Brooklyn.....................347 Bryan..........................979 Burbank......................818 Burbank...................... 747 Camden......................856 Cape Coral..................239 Cedar Rapids..............319 Champaign.................447 Champaign.................217 Charleston..................843 Charleston..................681 Charleston..................304 Charlotte.....................980 Charlotte.....................704 Chattanooga...............423 Chicago......................872 Chicago......................773 Chicago......................312 Chicopee..................... 413 Cicero.........................708

Cicero.........................464 Cincinatti....................283 Cincinnati.................... 513 Clarksville...................931 Cleveland....................440 Cleveland....................216 Columbia....................573 Columbia....................803 Columbus...................614 Columbus...................380 Concord......................925 Corpus Christi............361 Dallas..........................214 Dallas..........................972 Dallas..........................469 Daly City.....................764 Daly City.....................650 Danville.......................276 Davenport...................563 Dayton........................937 Daytona Beach...........386 Denton........................940 Denver........................720 Denver........................303 Detroit.........................313 Detroit.........................679 Dodge City..................620 Duluth.........................218 Eau Claire...................715 Eau Claire...................534 Edison.........................848 Edison.........................732 El Paso........................915 Elizabeth.....................908 Elmira.........................607 Erie.............................814 Escondido...................760 Escondido...................442 Eugene........................541 Eugene........................458 Evansville....................812 Fargo..........................701 Fayetteville..................910 Flint.............................810 Fort Lauderdale..........954 Fort Lauderdale..........754 Fort Smith...................479 Fort Wayne.................260 Fort Worth..................682 Fort Worth..................817 Fresno.........................559 Gainesville..................352 Galveston...................409 Gary............................219 Grand Junction...........970 Grand Rapids..............616 Grant...........................231 Green Bay...................920 Green Bay...................274 Greensboro.................336 Greenville....................864 Hamilton.....................254 Hammond...................985 Hartford......................959 Hartford......................860 Hempstead................. 516 Honolulu.....................808 Houston......................832 Houston......................713 Houston......................281 Huntsville....................938 Huntsville....................256 Huntsville....................936 Indianapolis................317

Iowa City..................... 515 Irvine...........................949 Jackson......................769 Jackson......................601 Jackson......................731 Jacksonville................904 Jersey City..................551 Jersey City..................201 Jonesboro..................870 Kansas City................913 Kansas City................975 Kansas City................816 Kearney......................308 Kenosha......................262 Kingston.....................845 Knoxville.....................865 Lafayette.....................337 Lafayette.....................765 Lakeland.....................863 Lancaster....................717 Lancaster....................740 Lansing....................... 517 Laramie......................307 Laredo........................956 Las Cruces.................575 Las Vegas...................702 Lawton.......................580 Lexington....................859 Little Rock..................501 Long Beach................562 Los Angeles................323 Los Angeles................310 Los Angeles................213 Louisville....................502 Lowell.........................978 Lowell.........................351 Lubbock......................806 Lynchburg..................434 Lynn............................339 Lynn............................781 Macon.........................478 Madison......................608 Manchester.................603 Mankato......................507 Marshall......................660 Mason City.................641 Medina........................830 Memphis.....................901 Miami..........................786 Miami..........................305 Milwaukee.................. 414 Minneapolis................612 Mobile.........................251 Montgomery...............334 Naperville....................630 Nashville.....................615 New Castle.................724 New Orleans...............504 New York City.............917 New York City.............646 New York City.............212 Newark.......................973 Newark.......................862 Niagara Falls...............716 Oakland...................... 510 Oakland......................341 Odessa.......................432 Oklahoma City............405 Omaha........................531 Omaha........................402 Orlando.......................927 Orlando.......................689 Orlando.......................407 Orlando.......................321

Otsego........................269 Owensboro.................364 Owensboro.................270 Philadelphia................445 Philadelphia................267 Philadelphia................215 Phoenix.......................623 Phoenix.......................602 Phoenix.......................480 Pittsburgh...................878 Pittsburgh................... 412 Plymouth....................763 Pomona......................626 Pontiac.......................248 Port St Lucie...............772 Portland......................971 Portland......................503 Portland......................207 Providence..................401 Pueblo........................719 Raleigh........................919 Raleigh........................984 Redding......................530 Reno...........................775 Richmond...................804 Riverside.....................951 Roanoke.....................540 Rochester...................585 Rock Island.................309 Rockford.....................815 Rockford.....................779 Rocky Mount..............252 Sacramento................916

Saginaw......................989 Salinas........................831 Salt Lake City.............801 Salt Lake City.............385 San Antonio................210 San Diego...................935 San Diego...................858 San Diego...................619 San Francisco.............628 San Francisco............. 415 San Jose.....................408 San Jose.....................669 Santa Barbara.............805 Santa Clarita...............661 Santa Monica.............424 Santa Rosa.................627 Santa Rosa.................369 Santa Rosa.................707 Sarasota.....................941 Sault Ste Marie...........906 Savannah....................912 Scranton.....................570 Seattle........................206 Seattle........................564 Shreveport..................318 Silver Spring...............301 Silver Spring...............227 Sioux City...................712 Sioux Falls..................605 South Bend.................574 Spokane......................509 Springfield.................. 417 St. Charles..................636

St. George..................435 St. Louis.....................314 St. Louis.....................557 St. Paul.......................651 St. Petersburg............727 Starkville.....................662 Stockton.....................209 Stockton.....................209 Syracuse....................315 Tacoma.......................253 Tallahassee.................850 Tampa.........................813 Toledo.........................419 Toledo.........................567 Topeka........................785 Troy.............................947 Tucson........................520 Tulsa...........................918 Tyler............................430 Tyler............................903 Virginia Beach.............757 Warren........................586 Washington................202 Waukegan...................847 Waukegan...................224 West Palm Beach.......561 Wichita.......................316 Wilmington.................302 Worcester...................774 Worcester...................508 Yonkers.......................914 Yuma..........................928

MIARY I WAGI

DZIENNIK POLONIJNY W INTERNECIE: www.Poland.us Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

NUMERY KIERUNKOWE Dialing Codes

161

NUMERY KIERUNKOWE DO POLSKI • DIALING CODES TO POLAND DZWONIĄC Z USA DO POLSKI wybierz najpierw:........ 011-48 1. 2. 3.

DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra.............................. 75 Legnica..................................... 76 Wałbrzych..................................74 Wrocław.................................... 71 KUJAWSKO-POMORSKIE Bydgoszcz................................. 52 Toruń......................................... 56 Włocławek................................ 54 LUBELSKIE Biała Podlaska........................... 83 Chełm....................................... 82 Lublin........................................ 81 Zamość..................................... 84

4. LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski................. 95 Zielona Góra.............................. 68 5. ŁÓDZKIE Łódź.......................................... 42 Piotrków Trybunalski................. 44 Sieradz...................................... 43 Skierniewice.............................. 46 6. MAŁOPOLSKIE Kraków...................................... 12 Nowy Sącz................................ 18 Tarnów...................................... 14 7. MAZOWIECKIE Ciechanów................................ 23 Ostrołęka.................................. 29 Płock......................................... 24 Radom...................................... 48 Siedlce...................................... 25

Warszawa................................. 22 8. OPOLSKIE Opole........................................ 77 9. PODKARPACKIE Krosno...................................... 13 Przemyśl................................... 16 Rzeszów.................................... 17 Tarnobrzeg................................ 15 10. PODLASKIE Białystok................................... 85 Łomża....................................... 86 Suwałki..................................... 87 11. POMORSKIE Gdańsk...................................... 58 Słupsk....................................... 59 12. ŚLĄSKIE Bielsko Biała.............................. 33

Częstochowa............................ 34 Katowice................................... 32 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE Kielce........................................ 41 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Elbląg........................................ 55 Olsztyn...................................... 89 15. WIELKOPOLSKIE Kalisz........................................ 62 Konin......................................... 63 Leszno...................................... 65 Piła............................................ 67 Poznań...................................... 61 16. ZACHODNIO-POMORSKIE Koszalin.................................... 94 Szczecin.................................... 91

NUMERY KIERUNKOWE DO WYBRANYCH KRAJÓW ŚWIATA • INTERNATIONAL DIALING CODES Afganistan...................................93 Alaska.....................................1907 Albania..................................... 355 Algieria......................................213 Andora.......................................376 Angola.......................................244 Arabia Saudyjska..................... 966 Argentyna...................................54 Armenia.....................................374 Australia......................................61 Austria.........................................43 Azerbejdżan............................. 994 Bahrajn......................................973 Bangladesz............................... 880 Belgia..........................................32 Benin........................................ 229 Białoruś.....................................375 Boliwia.......................................591 Bośnia i Hercegowina...............387 Botswana..................................267 Brazylia.......................................55 Brunei........................................673 Bułgaria.....................................359 Burkina Faso.............................226 Burundi......................................257 Chile............................................56 Chiny...........................................86 Chorwacja................................ 385 Cook'a Wyspy...........................682 Cypr...........................................357 Czad..........................................235 Czechy......................................420 Dania...........................................45

Diego Garcia.............................246 Dżibuti.......................................253 Egipt............................................20 Ekwador....................................593 Erytrea.......................................291 Estonia......................................372 Etiopia.......................................251 Falklandy.................................. 500 Fidżi...........................................679 Filipiny.........................................63 Finlandia................................... 358 Francja........................................33 Gabon........................................241 Gambia......................................220 Ghana........................................233 Gibraltar................................... 350 Grecja..........................................30 Grenlandia................................ 299 Gruzja....................................... 995 Guam.......................................1671 Gujana.......................................592 Gujana Francuska.....................594 Gwinea......................................224 Gwinea Równikowa..................240 Gwinea-Bissau.........................245 Hawaje....................................1808 Hiszpania....................................34 Holandia......................................31 Hong Kong................................852 Indie.............................................91 Indonezja.....................................62 Irak........................................... 964 Iran..............................................98

Irlandia..................................... 353 Islandia..................................... 354 Izrael..........................................972 Japonia........................................81 Jemen........................................967 Jordania....................................962 Jugosławia................................381 Kambodża................................ 855 Kamerun...................................237 Kanada..........................................1 Kanaryjskie Wyspy.....................34 Katar..........................................974 Kazachstan...................................7 Kenia........................................ 254 Kirgistan................................... 996 Kiribati...................................... 686 Kolumbia.....................................57 Kongo........................................242 Kongo Rep. Demokrat..............243 Korea Południowa......................82 Koreańska R.L.D...................... 850 Kuwejt...................................... 965 Laos......................................... 856 Lesotho.....................................266 Liban.........................................961 Liberia.......................................231 Libia...........................................218 Liechtenstein............................423 Litwa.........................................370 Luksemburg..............................352 Łotwa........................................371 Macedonia................................389 Madagaskar..............................261

Makau...................................... 853 Malawi...................................... 265 Malediwy.................................. 960 Malezja........................................60 Mali............................................223 Malta........................................ 356 Mariany Płn. (Saipan).............1670 Maroko......................................212 Marshalla Wyspy......................692 Mauretania............................... 222 Mauritius...................................230 Mołdawia..................................373 Monako.....................................377 Mongolia...................................976 Mozambik.................................258 Myanmar (Birma).......................95 Namibia.................................... 264 Nauru.........................................674 Nepal.........................................977 Niemcy........................................49 Niger..........................................227 Nigeria...................................... 234 Niue.......................................... 683 Norfolk Wyspa..........................672 Norwegia.....................................47 Nowa Kaledonia........................687 Nowa Zelandia............................64 Oman........................................ 968 Owcze Wyspy.......................... 298 Pakistan......................................92 Palau........................................ 680 Palestyna..................................970 Papua Nowa Gwinea................675

Paragwaj...................................595 Peru.............................................51 Polinezja Francuska................. 689 POLSKA......................................48 Portugalia..................................351 Republika Płd. Afryki..................27 Republika Środkowoafryk........236 Reunion.....................................262 Rosja.............................................7 Rumunia......................................40 Rwanda.....................................250 Salomona Wyspy......................677 Samoa...................................... 684 Samoa Zachodnie.................... 685 San Marino................................378 Senegal.....................................221 Seszele......................................248 Sierra Leone..............................232 Singapur......................................65 Słowacja....................................421 Słowenia.................................. 386 Somalia.....................................252 Sri Lanka.....................................94 Stany Zjed. Ameryki.....................1 Suazi..........................................268 Sudan........................................249 Surinam.....................................597 Syria......................................... 963 Szwajcaria..................................41 Szwecja.......................................46 Św. Heleny Wyspa................... 290 Św. Piotra, Mikeleona Wyspy..508 Św. Tomasza Wyspy................239

Tadżykistan.............................. 992 Tajlandia......................................66 Tajwan...................................... 886 Tanzania....................................255 Togo..........................................228 Tokelau..................................... 690 Tonga........................................676 Tunezja......................................216 Turcja..........................................90 Turkmenistan........................... 993 Tuvalu....................................... 688 Uganda......................................256 Ukraina..................................... 380 Urugwaj.....................................598 Uzbekistan............................... 998 Vanuatu.....................................678 Wallis i Futuna...........................681 Watykan................................ 39 06 Wenezuela...................................58 Węgry..........................................36 Wielka Brytania...........................44 Wietnam......................................84 Włochy........................................39 Wniebowstąpienia Wyspa........247 Wybrzeże Kości Słoniowej.......225 Zambia......................................260 Zanzibar.....................................259 Zielonego Przylądka Wyspy.....238 Zimbabwe................................ 263 Zjed. Emiraty Arabskie.............971

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW • IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

911 nagłe wypadki

W przypadku, gdy numer jest zajęty wybierz „0”. Dzwoniąc pod numer 911 jest możliwość rozmowy w języku polskim. Operator łączy rozmówcę z bankiem języków, połączenie jest trójstronne pomiędzy rozmówcą, tłumaczem i policją.

311 informacja NYC

Telefonuj pod numer 311 kiedy potrzebny jest ci dostęp do serwisów nie wymagających pilnej pomocy lub dostęp do informacji o rządowych programach miejskich. TTY: 212-504-4115. Nie telefonuj pod numer 311 w nagłych wypadkach!

411 informacja telefoniczna 1-(kod stanu)-555-1212 - biuro numerów telefonów na terenie USA. Przykłady: 1-(718)-555-1212 - biuro numerów telefonów w stanie Nowy Jork. 1-(201)-555-1212 - biuro numerów telefonów w stanie New Jersey.

FBI......................................... 718-286-7100 Federalne Biuro Śledcze New York City Terrorism Alert Hotline.......................... 888-NYC-SAFE Gorąca linia zagrożeń terrorystycznych NY Domestic Violence Hotline..................... 800-631-4673 Przemoc domowa Rape/Sexual Violence Hotline.................... 800-656-HOPE Przemoc na podłożu seksualnym U.S. Cost Guard..................... 212-668-7936 Ochrona Wybrzeża U.S. Customs......................... 800-697-3662 Odprawa celna U.S. Secret Service................ 212-637-4500 Służba Wywiadowcza National Adoption Center....... 800-862-3678 Centrum Adopcji 24h Alcohol & Drug Referral Network.................... 888-304-9797 Nadużycia alkoholu i innych używek National AIDS Hotline............ 800-342-2437 Red Cross.............................. 800-448-3543 Blood Center of New York...... 800-933-2566 The Salvation Army................ 212-757-2311

U.S. Immigration & Naturalization Service............ 800-375-5283 Biuro Imigracyjne HOSPITALS / SZPITALE Manhattan hospitals involved in treating victims & rescue workers: New York University............... 212-263-7300 N.Y.U. Downtown.................... 212-312-5000 St. Vincent’s Hospital............. 212-604-7285 Bellevue Hospital................... 212-562-4141 Gouverneur Skilled Nursing Facility...................... 212-238-7000 St. Luke’s Roosevelt.............. 212-523-4000 Missing Children Childrenhelp USA................... 800-422-4453 Biuro dzieci zaginionych SUBWAY & BUS UPDATES Metro i autobusy.................... 718-243-7777 Rail Road................................718-217-LIRR ...............................................516-822-LIRR Metro-North........................... 212-532-4900 New Jersey Transit................ 973-762-5100 AIRPORTS / LOTNISKA Airport Information................. 800-AIR-RIDE JFK......................................... 800-247-7433 LaGuardia.............................. 800-247-4133 Newark................................... 888-397-4636

ELECTRIC & GAS / CONED Gas i elektyczność................ 800-75-CONED INFORMACJE PODATKOWE Department of Finance.......... 718-935-6736 NYS Department of Taxation and Finance........................... 800-255-5829 Taxpayer Assistance Unit...................... 718-935-6000 LICENCJE Licencja otwarcia biznesu...... 212-487-4444 Prawo jazdy........................... 212-645-5550 Ślub cywilny........................... 212-669-2400 Godzina, temperatura............ 212-540-1275

PRACA MIESZKANIA SAMOCHODY www.drobnica.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


NUMERY KIERUNKOWE Dialing Codes

162

A M E R I C A N

TWOJA KSIĄŻKA TELEFONICZNO-INFORMACYJNA!

w druku, internecie: www.polishpages.us i na smartfonach

KOMÓRKI INTERNET

DRUK

NAJLEPSZA REKLAMA DLA FIRM POLONIJNYCH Z NY, NJ, PA, CT W KSIĄŻCE POLISH AMERICAN PAGES oraz dodatkowo BEZPŁATNIE w internecie, na komórkach i w Mini Polish Pages! Zapytaj też o bezpłatne strony internetowe dla Klientów Polonijnej Książki. Zobacz str. 300 i 324-325

ZADZWOŃ: 718-279-4969 Im szybciej, tym taniej i więcej!

www.PolonijnaKsiazka.com Docieramy do MILIONA POLAKÓW w USA. Ogłaszaj swój biznes z nami!

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Oral & Maxillofacial Surgeon

Charles J. Ptak, D.D.S. W służbie Polonii od 1979 • www.drptak.com

CHIRURGIA SZCZĘKOWA - IMPLANTY SPECJALISTA / LICENCJONOWANY ANASTEZJOLOG DENTYSTYCZNY

IMPLANTY DENTYSTYCZNE • OGÓLNE ZNIECZULANIE • ZABIEGI CHIRURGICZNE

IMPLANTY DENTYSTYCZNE - ponad 35 lat doświadczenia MINI IMPLANTY NARKOZA - ogólne znieczulenie POMOC BEZBOLESNE USUWANIE ZĘBÓW W NAGŁYCH WYPADKACH LECZENIE KANAŁOWE 718-440-0335 RESEKCJE KORZENI OSTRY DYŻUR BIOPSJE - profilaktyka i leczenie 24/7 TMJ - CHRONICZNY BÓL SZCZĘKI

Dzieci mile widziane!

Współpracujemy z większością planów ubezpieczeniowych.

Płatności w ratach dla kwalifikujących się.

92 Norman Avenue Greenpoint, NY 11222

tel: 718-383-5551

Dojazd metrem “G” stacja NASSAU AVE Autobus B43, B61 (róg Manhattan Ave. i Norman Ave.)

MANHATTAN AVE.

10%

zniżki z tym ogłoszeniem przy pierwszej wizycie!

Jesteś zmęczony niewygodnymi protezami?! IMPLANTY rozwiążą na stałe problem z Twoim brakującym uzębieniem!

NORMAN AVE.

163


TRANSPORT CO., INC.

Your Total Transportation Solution n TRANSPORT CAŁYCH KONTENERÓW od drzwi do drzwi między USA i Europą (Import & Export) n KONTENERY MAŁE (20 ft), DUŻE (40ft i 40ft HC) i SPECJALISTYCZNE (20ft & 40ft Open Top, 20ft & 40ft Flat Rack) n WYSYŁKA SAMOCHODÓW, maszyn, motocykli, ATVs, jet-skis i łodzi n Wysyłka MIENIA PRZESIEDLEŃCZEGO n Wysyłka ŁADUNKÓW HANDLOWYCH i ponadgabarytowych n Oddziały w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Węgrzech i w Portugalii n AGENCJA CELNA w Gdyni n PRZYGOTOWUJEMY DOKUMENTACJĘ transportową i celną

tel: 732-516-9555 Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i dużych klientów. Zapewniamy atrakcyjne i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest już 30 lat działalności na rynku amerykańskim.

Biuro główne:

164

y m i w ó M u k s l o p po

219 South Street, Suite 100 New Providence, NJ 07974 tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.icetransport.com stawki@icetransport.com


Norman H. Heller, Esq. NIERUCHOMOŚCI

• kupno i sprzedaż (closing) • leases • sprawy właściciel-lokator • reprezentacja właścicieli nieruchomości • budynki komercyjne

PRAWO BIZNESOWE WYPADKI BŁĘDY LEKARSKIE SPRAWY KARNE • jazda w stanie nietrzeźwym • kradzieże, włamania, bójki • przekroczenie prędkości (speeding tickets)

Mówimy po polsku

3000 Marcus Avenue, Suite 3W4 Lake Success, NY 11042 norm@hellerlawpc.com

www.hellerlawpc.com

BIURO W NASSAU: tel: 516-441-5656 fax: 516-441-5666

BIURO NA GREENPOINT: tel: 718-360-5630 BIURO W SUFFOLK: tel: 631-225-5300 fax: 631-225-3400

165


ADWOKAT ELŻBIETA HADER AMERYKAŃSKI ADWOKAT MÓWI PO POLSKU

GREENPOINT

Serving the community’s legal needs

SPORY

216 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11222 na rogu Driggs Ave. i McGuinness Blvd.

tel: 718-349-2929

RIDGEWOOD 66-08 Fresh Pond Road Ridgewood, NY 11385

tel: 718-349-6010

COPIAGUE

473 Oak Street, Copiague, NY 11726 W celu umówienia się proszę dzwonić:

tel: 631-608-9122 166

www.HaderLaw.com

WŁAŚCICIEL / LOKATOR SPRAWY

RODZINNE SPRAWY

CYWILNE TESTAMENTY PRAWO SPADKOWE

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE* SPRAWY

KRYMINALNE Więcej informacji na stronach 220-221 * Bezpłatne konsultacje w sprawach wypadkowych. W razie potrzeby spotkania z klientem w szpitalu lub domu klienta Wynagrodzenie pobieramy tylko po wygraniu sprawy.


Problemy w pracy? eprezentujemy pracowników budowlanych i restauracji, kasjerów, przedstawicieli handlowych, pracowników służby zdrowia oraz asystentów administracji. Adwokat Lloyd Ambinder walczy o prawa pracowników już od ponad 25 lat. Jeżeli czujesz się wykorzystywany w swojej obecnej pracy skontaktuj się z naszą kancelarią i umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PO POLSKU na temat twoich praw pracowniczych. Wszystkie rozmowy są poufne.

Nasza kancelaria odzyskała przez ostatnie 25 lat ponad 100,000,000 dolarów odszkodowań z zakresu: n

Niezapłaconych stawek minimalnych i nadgodzinowych n Dyskryminacji, nękania i molestowania w pracy n Naruszania zasad rozdzielania napiwków n Niezapłaconych poprawnie stawek godzinowych n Niezapłaconych stawek związkowych i stawek minimalnych Nasze ostatnie wygrane* $ 13,000,000 - ugoda, dozorcy budynków $ 12,000,000 - ugoda, pracownicy portowi $ 11,000,000 - ugoda, pracownicy gastronomii $ 6,200,000 - ugoda, studenci na praktykach $ 4,900,000 - ugoda, pracownicy budowlani $ 2,900,000 - ugoda, pięlegniarki i asystenci medyczni $ 1,100,000 - ugoda, pracownicy salonów samochodowych * Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

Virginia & Ambinder, LLP Tel: 212-943-9080 Adwokat Lloyd Ambinder

Mówimy po polsku Proś Marię lub Iwonę www.vandallp.com

40 Broad Street, 7th Floor New York, NY 10004 5 Mountain Boulevard North Plainfield, NJ 07060 Raritan Plaza I 110 Fieldcrest Avenue Suite 15 (2nd Floor) Edison, NJ 08837 Konsultacje w biurach w New Jersey tylko po wcześniejszym umówieniu się.

167


Niewypłacone należności za pracę i nadgodziny

Attorney Advertising

H NIEZADOWOLONY ZE SWOJEGO ADWOKATA? H

Kancelaria Adwokacka DARIUS A. MARZEC prowadzi sprawy o:

• Niewypłacone pieniądze dla pracowników i subkontraktorów • Niewypłacone płace za nadgodziny • Nadgodziny zapłacone tylko zwykłą stawką • Niewypłacone wszystkie godziny pracy • Niewypłacone godziny za stawki unijne

TA OPŁKA O PO

T YL IU W YGR ANY! SPR AW

GREENPOINT

168

776A Manhattan Avenue Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: 718-609-0300

• Niewypłacone benefity unijne • Prace miejskie za nie unijne pieniądze • Sprawy w sądzie federalnym • Niewypłacone nadgodziny przy opiece nad starszymi • Niewypłacone stawki w pracach budowlanych

POLSKI ADWOKAT Darius A. Marzec tel: 718-609-0300 MANHATTAN

225 Broadway Suite 3000 New York, NY 10007 tel: 212-267-0201

NEW JERSEY

1000 Clifton Avenue Clifton, NJ 07013 tel: 973-920-7925

PENNSYLVANIA

2604 E Allegheny Avenue Philadelphia, PA 19134 tel: 215-987-3725

w w w.AdwokatMarzec.com


ZALEGŁE BĄDŹ NIEPRAWIDŁOWO NALICZANE WYNAGRODZENIE? DYSKRYMINACJA? WYPADEK?

PROBLEMY Z PRACODAWCĄ?

W CIĄGU 20 LAT DZIAŁALNOŚCI KANCELARIA MECENASA WIŚNIEWSKIEGO WYWALCZYŁA DLA SWOICH KLIENTÓW W NOWYM JORKU I NEW JERSEY MILIONY DOLARÓW NIEWYPŁACONYCH ZAROBKÓW! BEZPŁATNA KONSULTACJA

Dla naszych klientów odzyskaliśmy już MILIONY DOLARÓW niezapłaconych zarobków i innych odszkodowań. $960,000 $1,050,000 $980,000

Ugoda sądowa z właścicielami niewypłacalnej firmy budowlanej

Ugoda sądowa w imieniu pracowników restauracji

Ugoda sądowa z firmą budowlaną w pozwie zbiorowym

Wyrok na łączną sumę po dwutygodniowym procesie zbiorowym przeciwko firmie dekarskiej

220,000 $ 800,000 $

Ugoda sądowa w pozwie zbiorowym dozorców i sprzątaczy przeciwko firmie zarządzającej budynkami mieszkalnymi

$ $

40,000 60,000

Dla pracownicy sklepu spożywczego w pozwie o mobbing Dla pracownicy piekarni

Możesz odzyskać niewypłacone zarobki nawet do 6 lat wstecz!

Kancelaria znajduje się na dolnym Manhattanie w okolicy World Trade Center i City Hall. Dogodny dojazd wszelkimi liniami metra: • 2, 3 - Park Place • 4, 5, 6 - Brooklyn Bridge • A, C - Broadway-Nassau • E - World Trade Center • J - Brooklyn Bridge • R, W - City Hall • M, Z - Chambers Street / Brooklyn Bridge

Zadzwoń do nas już dziś i umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ:

212-267-2102 Bezpłatny: 866-275-1744

225 Broadway, Suite 1020 New York, NY 10007 www.rwapc.com Poprzednie rezultaty nie gwarantują podobnych wyników. Reklama adwokata.

169


NAJLEPSZE MIEJSCA NA UROCZYSTOŚCI ELEGANCJA, JAKOŚĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

SALA TIVOLI

Fachowi planiści z Russo, razem z zaufanymi, współpracującymi z nami firmami, wykorzystując nowoczesny system medialny, draperie, odpowiednią inscenizację, aranżacje kwiatowe, a także dekoracje stołów i krzeseł, przeobrażą całkowicie wygląd i atmosferę sali, dopasowując ją do Twojej uroczystości. Nabrzeże przed salą zapewnia wspaniałe miejsce na godzinę koktajlową z widokami na wodę i zachodzące słońce.

Winda dla nowożeńców

170

Altana na wodzie

Ogrody

Sala Tivoli


NAJLEPSZE MIEJSCA NA UROCZYSTOŚCI ELEGANCJA, JAKOŚĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

SALA RENAISSANCE

Fachowi planiści z Russo, razem z zaufanymi, współpracującymi z nami firmami, wykorzystując nowoczesny system medialny, draperie, odpowiednią inscenizację, aranżacje kwiatowe, a także dekoracje stołów i krzeseł, przeobrażą całkowicie wygląd i atmosferę sali, dopasowując ją do Twojej uroczystości.

Frank Russo Jr.

Altana na wodzie

Russo’s On The Bay

Sala nad wodą

171


Nasz Wspaniały Taras na Dachu Panorama 360 stopni

Wspaniałe Koktajle i Uroczystości na Wolnym Powietrzu

Nagradzane Potrawy Przepiękne Widoki Doskonała Obsługa

Dzwoń: 718-592-5000 7 dni w tygodniu • terraceonthepark.com 172


Wielka Sala Balowa

Nadzwyczajne Widoki przez okna, od podłogi do sufitu, w połączeniu z Najwyższej Jakości Akcesoriami, czynią tę salę Miejscem Niezapomnianych Uroczystości

Nagradzane Potrawy Przepiękne Widoki Doskonała Obsługa

Dzwoń: 718-592-5000 7 dni w tygodniu • terraceonthepark.com 173


GDZIE POTRAWY PRZYC’MIEWAJA¸ WIDOK

WESELA | ZARE¸CZYNY | PRZYJE¸CIA | BAR & BAT MITZVAHS KOMUNIE | JUBILEUSZE | PRZYJE¸CIA EMERYTALNE | URODZINY | WIECZORY PANIEN’SKIE I BABY SHOWERS

174


494 Fire Island Avenue, Babylon, NY 11702 631.422.2400 | www.venetianyachtclub.com 175


BOTOX® • RESTYLANE® • SCULPTRA®

Medycyna Estetyczna dla Ciebie Konsultacja zawsze

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE METODY: GRATIS! • BOTOX® • BABY BOTOX® • BOTOX® PERMANENTNY PRZED PO ® • BOTOX NA NADPOTLIWOŚĆ • RESTYLANE® • SCULPTRA® • OSOCZOWY LIFTING - NOWOŚĆ! • SILIKON • CHEMICAL PEELING • MEZOTERAPIA • SKLEROTERAPIA • BEZBLIZNOWE WYCIĘCIA CHIRURGICZNE MIŁA ATMOSFERA! GWARANTOWANA SATYSFAKCJA!

LA

TEL./SMS:

Autor książki “Medycyna Estetyczna dla Ciebie” 176

Board Certified Diplomate American Academy of Anti-Aging Medicine Member American Academy of Aesthetic Medicine

I Y POLON

T U PIĘ K S

Z

973-773-773-0 GREENPOINT:

Dariusz J. Nasiek, M.D.

AM

17

Ę

PONIŻSZE ZABIEGI WYKONUJE LINERGISTKA MGR SYLWIA LICHTER • MAKIJAŻ PERMANENTNY • ZABIEGI ULTRADŹWIĘKAMI • LIKWIDACJA CELLULITIS - WYSZCZUPLANIE I MODELOWANIE SYLWETKI • LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA • NATURALNE WYBIELANIE ZĘBÓW W 21 MIN. OD 2 DO 8 TONÓW

NEW JERSEY:

81 Greenpoint Avenue 517 River Drive, 2 piętro Brooklyn, NY 11222 Garfield, NJ 07026

www.AestheticMedicine4You.com e-mail: amed4You@gmail.com www.facebook.com/AestheticMedicineForYou


CENTRUM CHIRURGII PLASTYCZNEJ, ESTETYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ

Medycyna Estetyczna PLASTIC RECONSTRUCTIVE & AESTHETIC SURGERY CENTER

NOWOŚĆ: KOSMETYKA NÓG

G laserowe usuwanie żylaków najnowszym laserem “The Dornier Medilas D FlexiPulse” G leczenie popękanych naczynek i pajączków

NOWOŚĆ: MICRO-NEEDLING

G odbudowa kolagenu, wypełnianie zmarszczek i blizn potrądzikowych, zmniejszenie rozszerzonych porów i obwisłej skóry

ZABIEGI KOSMETYCZNE

G Botox ®, Juvederm®, Restylane®, Radiesse® G Mikrodermabrazja

CHIRURGIA KOSMETYCZNA

G piersi G brzucha G twarzy G nosa G powiek G uszu G powiększenie ust

CHIRURGIA LASEROWA

G najnowszy laser do faceliftingu, ujędrniania i odmładzania skóry, usuwający przebarwienia, zmarszczki, znamiona i blizny G laser do usuwania nadmiernego owłosienia

LIPOSUKCJA

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Atrakcyjne, niższe ceny. Dla nowych pacjentów PROMOCJE! Wszelkie zabiegi honorowane z 30% zniżką i mikrodermabrazją w pakiecie. Akceptujemy większość ubezpieczeń medycznych.

FREE BOTOX O szczegóły promocji pytaj w gabinecie

G odsysanie tkanki tłuszczowej

ROBERT S. FISCHER, M.D. Cieszący się największym zaufaniem wśród Polonii chirurg plastyczny i lekarz medycyny estetycznej z ponad 35-letnim doświadczeniem

19-21 Fair Lawn Avenue G Fair Lawn, NJ 07410 Tel: 201-360-9191 G Tel: 201-796-4100

Mówimy po polsku G www.ChirurgiaKosmetyczna.com Gabinet mieści się 5 minut od Garfield, jadąc River Drive

Bezpłatna konsultacja

177


Bruno’sOnTheBoulevard Oferujemy sale bankietowe na każdą okazję!

STARDUST ROOM - sala na 140 gości z pełną zastawą stołową lub na 250 gości w przypadku zabaw tanecznych w stylu audytorium.

GALAXY ROOM - sala na 330 gości z pełną zastawą stołową lub na 450 gości w przypadku zabaw tanecznych w stylu audytorium.

O

BRUNO'S

d roku 1962, Bruno's on the Boulevard szczyci się najlepszym serwisem, przepysznymi potrawami i przygotowuje każdą uroczystość na najwyższym poziomie. Nasi goście są zawsze mile widziani i mają zapewnioną osobistą uwagę całego personelu naszej restauracji. Z tego właśnie słynie BRUNO’s! Organizujemy wesela, bankiety, komunie, biznesowe, sweet 16’s i inne uroczystości!

On The Boulevard

88-25 Astoria Blvd. Jackson Heights, NY 11369

tel: 718-335-0505 www.brunosontheblvd.com

ALBATROSS Ośrodek wypoczynkowy w POCONOS, PA Organizujemy Przyjęcia Okolicznościowe na każdą okazję od 35 do 275 osób!

Wesela • Chrzciny • Urodziny Sweet 16 • Komunie

WSPANIAŁE WAKACJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Ośrodek położony nad rzeką, w otoczeniu lasu, w pobliżu dużego jeziora, ze wspaniałymi warunkami na wędkowanie. Na terenie ośrodka oferujemy: basen, boiska sportowe, kort tenisowy, plac zabaw, sala rekreacyjna z billardem i ping-pongiem, maszynami do ćwiczeń. Wieczory przy ognisku, dyskoteki i wiele okolicznych atrakcji czekają na Państwa!

• LETNIE WAKACJE dla rodzin, grupy przyjaciół, od maja do końca września • LETNIE KOLONIE DLA DZIECI lipiec, sierpień • THANKSGIVING, październik • SYLWESTRA, grudzień • ZIMOWE KOLONIE, luty • NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, SOBÓTKI, czerwiec

Informacje i rezerwacje w biurze Princess Manor w centrum Greenpointu:

92 Nassau Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.PrincessManor.com • e-mail: info@PrincessManor.com Dzwoń: 718-389-6965

178

Zapraszają Hania i Wiesław Piórkowscy

Tel: 570-676-5564 • Cell: 917-969-3534 • www.Albatross-Polonia.com


CAFÉ RIVIERA Sweeten Your Life

Polska cukiernia w centrum Greenpointu zaprasza na kawę oraz smakowite ciasta, serniki, jabłeczniki, makowce, pierniki, bułeczki z serem, croissanty i inne. Przyjmujemy zamówienia na wszelkie uroczystości, na torty urodzinowe lub na różne zestawy ciast na każdą okazję: wesele, chrzciny, urodziny. Bogata oferta świąteczna na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Zapraszają właścicielki i zawsze uśmiechnięta obsługa! SKLEP OTWARTY 7 DNI W TYGODNIU: 8:00AM - 9:00PM

www.CafeRivieraGreenpoint.com

Cafe Riviera 830 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222 Tel: 718-383-8450

Najlepsza cukiernia na Greenpoint i Williamsburg

Pochwal nas!

Polub nas!

Śledź nas!

179


Dr. Martin Bucharowski, O.D. OKULISTA Umów się na wizytę przez telefon lub na internecie: www.idocnj.com n DIAGNOZĘ I LECZENIE CHORÓB OCZU (zakażenia oka, jaskra, zaćma, ciało obce w oku i inne) n OKULARY I SOCZEWKI KONTAKTOWE n Większość ubezpieczeń medycznych i okulistycznych (VSP) akceptowana (Medicare, Aetna, United, Horizon BlueCross BlueShield i inne) n Przystępne ceny gotówkowe

Doktor rozmawia płynnie po polsku

Tel: 973-594-6599 www.idocnj.com

EYE DOCTOR

Nie oszczędzaj na swoich oczach. Masz tylko dwa! Sprawdzaj swój wzrok regularnie. Czy wiesz, że mając jaskrę możesz nie mieć żadnych objawów, dopiero jak zauważysz, że wzrok ci się pogorszył może być za późno. Pamiętaj, możesz zapobiec jaskrze w wiekszości przypadków. Czy wiesz, że twoje dzieci mogę mieć nie zdiagnozowaną “amblyopię”. Nieleczona poprzez odpowiednie okulary w młodym wieku spowoduje, że nie będą widzieć 100% na jedno lub dwa oczy, bo połączenie między oczyma i mózgiem nie rozwinęło się prawidłowo. Lepiej zbadać teraz i być pewnym, że nie będziesz miał tych lub innych problemów ze swoim wzrokiem.Umów się na wizytę już dziś!

160 Lanza Ave, pokój 7, piętro 2 • Garfield, NJ 07026 Twoje ulubione polskie zioła i kosmetyki

Wszyscy Klienci Markowej Apteki mogą liczyć na pomocną dłoń, porady oraz uśmiech wykwalifikowanego personelu! Mimo, że Polska daleko, my jesteśmy z Państwem! n WYSYŁAMY LEKI DO POLSKI I NA CAŁY ŚWIAT U nas tanio, szybko i rzetelnie wyślesz leki, zioła, preparaty homeopatyczne swojej rodzinie i znajomym

Jeśli posiadanie polskich ziół, kosmetyków oraz innych preparatów pomoże Ci się poczuć w USA jak w rodzimym kraju MARKOVITA.US z chęcią dostarczy wszystko to, czego potrzebujesz, pod drzwi Twojego domu! Zajrzyj na naszą stronę i przekonaj się sam!

n ZREALIZUJEMY KAŻDĄ RECEPTĘ LEKARSKĄ Honorujemy wszystkie ubezpieczenia USA

To nie tylko TANI, WYGODNY, INTERNETOWY sklep, ale także prawdziwie POLSKI. Od Polaków dla Polaków!

n DUŻY WYBÓR LEKÓW, ZIÓŁ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO n ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO:

www.MarkowaApteka.com APTEKA NA GREENPOINCIE: 831 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222

tel: 718-389-0389 e-mail: markowaapteka@gmail.com

Czekamy na Twoje recepty, pytania, wątpliwości. Zapraszamy w dniach: pon. - piątek: 10am-8pm soboty: 10am-6pm

Jeśli potrzebujesz produktów, które dostępne są w Polsce, MARKOVITA.US służy pomocą w ich zdobyciu!

POLSKIE zioła i kosmetyki POLONIA kupuje tutaj:

www.MarkoVITA.us

Zapraszamy serdecznie! Polecana przez Markowa Apteka Pharmacy 180


KARDIOLOG INTERNISTA

Adam S. Budzikowski Physician PC SPECJALISTA KARDIOLOG • ELEKTROFIZJOLOG • CHOROBY SERCA I NACZYŃ • BOARD CERTIFIED LECZENIE NADCIŚNIENIA I PODWYŻSZONEGO CHOLESTEROLU DIAGNOSTYKA KOŁATANIA SERCA DIAGNOSTYKA OMDLEŃ LECZENIE ABLACJĄ: • migotania przedsionków • AVNRT • dodatkowych dróg przewodzenia WPW • trzepotania przedsionków • częstoskurczu przedsionkowego • częstoskurczu komorowego WSZCZEPIENIE I USUWANIE: • stymulatorów • defibrylatorów (ICD) • resynchronizacja serca • loop recorder

TEST WYSIŁKOWY SERCA ECHOKARDIOGRAFIA (2D ECHO) MONITOROWANIE PRACY SERCA: • Holter • monitorowanie zaburzeń rytmu serca • telemetria domowa • kamizelka-defibrylator do tymczasowej ochrony od nagłej śmierci sercowej OCENA PACJENTÓW Z DZIEDZICZNYMI ZABURZENIAMI RYTMU SERCA: • zespół wydłużonego QT • kardiomiopatia przerostowa • arytmogenna kardiomiopatia prawej komory • zespół Brugady

MASPETH

5968 Grand Avenue Maspeth, NY 11378 Tel: 929-252-9330

GREENPOINT

115 Nassau Avenue Greenpoint, NY 11222 Tel: 718-389-2121

BROOKLYN

6718 13th Avenue Brooklyn, NY 11219 Tel: 718-256-5656 445 Lenox Road Brooklyn, NY 11203 Tel: 718-270-4147

Więcej informacji na stronie: WWW.AFDOCTOR.COM

GINEKOLOG INDYWIDUALNA, WSZECHSTRONNA OPIEKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ OPIEKI MEDYCZNEJ

Comprehensive

WOMANS HEALTH of New York PLLC

Petr Itzhak, MD/DO FACOOG

68-05 Myrtle Avenue Glendale, NY 11385

Zadzwoń i umów się na wizytę:

(718) 366-2242

www.obgynglendaleny.com

Gabinet jest czynny 7 dni w tygodniu, włączając późne wieczory.

Nasza kadra to wykwalifikowani i doświadczeni lekarze. Oferujemy Państwu prowadzenie obserwacji, leczenie oraz wszelkiego rodzaju badania ginekologiczne, m.in.: n Rutynowe, coroczne badania ginekologiczne z zakresu wczesnego wykrywania raka n Planowanie rodziny i różnorodne opcje zapobiegania ciąży (tabletki antykoncepcyjne, antykoncepcja mechaniczna, zastrzyk antykoncepcyjny) n Rozpoznanie infekcji ginekologicznych oraz ich leczenie (grzybiczne, bakteryjne, inne) n Nieprawidłowe krwawienia maciczne n Mięśniaki w macicy, cysty n Nieprawidłowe dolegliwości w trakcie cyklu miesiączkowego n Minimalnie inwazyjne operacje ginekologiczne: laparoskopia • kolposkopia • histerektomia • biopsja sterylizacja • zabieg usunięcia macicy n Leczenie chorób przenoszonych drogą płciową n Szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy (dla zakwalifikowanych) n Całkowitą opiekę dla przyszłych matek (podczas ciąży, porodu, cesarskiego cięcia i po porodzie) n Skierowania do innych specjalistów

181


Joanna Badmajew, MD, DO

CHIRURG

BOARD CERTIFIED

PROKTOLOG

MEDYCYNA RODZINNA • BADANIA okresowe i prewencyjne

KOLONOSKOPIA

• ELEKTROKARDIOGRAM i USG, badania laboratoryjne na miejscu

Michael Fulmes M.D., Ph.D. DOKTOR MÓWI PO POLSKU • BOARD CERTIFIED

LECZENIE SCHORZEŃ: • Krwawienie z odbytnicy • Śluz lub ropa w stolcu • Anemia - jako skutek utraty krwi utajonej • Ból odbytu • Hemoroidy • Ropień i przetoki odbytu • Szczeliny odbytu • Kłykciny • Zaparcia • Choroba Pilonidal • Świąd odbytu

• Dysplazja odbytu (zawiązane z HIV) • Choroba uchyłkowa • Polipy jelita grubego i odbytnicy • Rak okrężnicy i odbytnicy • Rak odbytu • Rectocele • Niedrożność jelit • Choroba Crohna • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego • Wypadanie odbytnicy • Nietrzymania stolca

ADVANCED Colorectal Care 2647 Coney Island Ave Brooklyn, NY 11223

30-16 30th Drive Astoria, NY 11102

tel: 718-743-4450 www.AdvancedColorectalCare.com

Większość ubezpieczeń akceptowana, Medicare, Medicaid. Dogodne godziny przyjęć. Otwarte 6 dni w tygodniu. Dowóz do gabinetu dla kwalifikujących się.

• BADANIA GINEKOLOGICZNE, cytologia i planowanie rodziny • SZCZEPIENIA OKRESOWE

GODZINY OTWARCIA GABINETU: poniedziałek: 3pm-7pm wtorek: 9am-2pm, środa: 3am-7pm czwartek: 9am-2pm piątek: gabinet zamknięty soboty: 9am-2pm

• PROWADZENIE CHORÓB PRZEWLEKŁYCH: cukrzycy, nadciśnienia, astmy, uzależnienia od alkoholu i narkotyków SUBOXONE: przyszłość skutecznej terapii uzależnień AKCEPTUJEMY PRAWIE WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA

60-51 Fresh Pond Road, Maspeth, NY 11378 718-456-0960 • www.joannabadmajew.com

Serdecznie zapraszamy do gabinetu okulistycznego

• EKG • Echokardiografia • Stress test / Próby wysiłkowe • Angiografia • Odtykanie zwężonych  arterii i zakładanie stent • Choroba wieńcowa • Wysokie ciśnienie • Wysoki cholesterol • Choroby zastawek serca • Arytmia • Opieka po operacji serca • Choroby naczyń obwodowych

“Where Eyes Come First”

DOKTOR MÓWI PO POLSKU

Nowoczesne metody leczenie wad i chorób oczu

jaskra, kontrola chorych na cukrzyce, badanie dna oka, pomiar ciśnienia sródgałkowego oraz komputerowe badanie pola widzenia

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku oraz usuwania zaćmy

Lekarz mówi po polsku

Board Certified - Cardiology, Interventional Cardiology, and Internal Medicine. Clinical Instructor, Mount Sinai Medical Center. Attending, Saint Vincent’s Hospital.

Monika Bogal, MD Park Avenue Medical Professionals 120 East 86th Street (między Park Avenue i Lexington) New York, NY 10028

tel: 212-427-2000 182

opieka okulistyczna dorosłych i dzieci, dobór soczewek kontaktowych, duży wybór oprawek, badania dla kierowców (DMV)

Dr. Michał Kiselow, OD tel: 718-389-0333 909 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222

tel: 718-456-3100

60-44 Myrtle Avenue Ridgewood, NY 11385 www.greenpointeyecare.com Większość medycznych, optycznych i unijnych ubezpieczeń honorowana.

OKULARY W 30 MINUT


NOWOCZESNY I ELEGANCKI SALON FRYZJERSKI I SPA

ZAPRASZAMY PANIE I PANÓW DO NASZEGO SALONU:

SALON OTWARTY: Poniedziałki, wtorki, środy: 10am-5:30pm Czwartki: 10am-7pm Piątki: 10am-8pm Soboty: 9am-4pm

Nasz Salon to Styl, Klasa i Profesjonalne podejście do Klienta. Pracujemy tylko na produktach wysokiej jakości. Oferujemy: pasemka • modne strzyżenia • artystyczne fryzury okolicznościowe • trwałe prostowanie włosów • Specjalizujemy się w koloryzacji: awangardowe kolory, balejaże • Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, regulacja brwi, henna...

2343 Saint Georges Ave Rahway, NJ 07065 www.prestigespasalon.com

OPTICAL

Tel: 732-669-1070

Warehouse of Greenpoint

GWARANTUJEMY NISKIE CENY!

• KONTROLA WZROKU • SZKŁA KONTAKTOWE • OKULARY PRZECIWSŁONECZNE • Zapraszamy bez umówienia się • Oferujemy szeroki wybór oprawek % FINANSOWANIA • Akceptujemy recepty • Oferujemy oprawki znanych firm: Christian Dior, Gucci, Prada, Georgio Armani i inne • Ekskluzywna linia oprawek europejskich SPECJALNA OFERTA! TYLKO:

10

$

BADANIE WZROKU

OPTICAL WAREHOUSE OF GREENPOINT * TYLKO Z TYM KUPONEM. Pewne ograniczenia obowiązują.

SUPER PROMOCJA! TYLKO:

119

$

OPRAWKI FIRMY ZAC VERT® ORAZ CIENKIE SZKŁA Z ANTYREFLEXEM!

OPTICAL WAREHOUSE OF GREENPOINT * TYLKO Z TYM KUPONEM. Pewne ograniczenia obowiązują.

0

NA WSZYSTKIE OKULARY

Codziennie nowe promocje i zniżki! Większość ubezpieczeń honorowana! Akceptujemy: Medicare, Medicaid, Empire, GHI, United, Oxford, unijne i inne ubezpieczenia.

764 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222

tel: 718-349-8313 www.OpticalWarehouseNY.com

183


indywidualna i grupowa

Irena Bartman­-Fila, LCSW, PSW

ZAMÓWIENIA I INFORMACJE:

Od ponad 10 lat zaopatrujemy Polonię w sprzęt i materiały medyczne po promocyjnych cenach!

• wózki elektryczne i skutery dla osób z problemem poruszania się • łóżka szpitalne z funkcją podnoszenia części ciała w różnych pozycjach • koncentratory tlenu, butle, nebulizatory • pieluchomajtki dla dorosłych, podkładki i wszystko związane SU z nietrzymaniem moczu NISK PER Jesteśmy dealerami: Drive Medical, Healthline Trading, Activecare Medical, których produkty posiadają certyfikat unijny CE pozwalający na eksport do Unii Europejskiej

POMAGAMY POLONII

w zrozumieniu przepisów, aby otrzymać ten sprzęt za darmo albo za minimalną dopłatą, jeśli spełnia się odpowiednie warunki.

tel: 973-748-5302 • cell: 862-668-5571 207 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003 info@BartmanPsychoterapia.com

Przyjmujemy Medicaid oraz Medicare. Jesteśmy przedstawicielami Healthfirst, Amergroup, Wellcare oraz wielu innych planów. Przyjmujemy Workers’ Compensation oraz plany unijne.

www.BartmanPsychoterapia.com

Gabinet nasz jest wygodnie położony na parterze, z oddzielną, przestronną prywatną poczekalnią. Otwarty 5 dni w tygodniu, w pobliżu 66th Street i West End Avenue. Dojazd, pociągiem: #1 i #2 do stacji Broadway i 66th Street. Ze stacji 5 minut spacerem do gabinetu.

Dołącz do nas na:

Verified by Psychology Today

Mówię po polsku. Proszę zostawić wiadomość.

• Wykładowca psychoanalizy • Autorka psychologicznych książek • Ponad 20-letnie doświadczenie • Ubezpieczenia akceptowane

SPECJALIZACJA:

• Depresje, obsesje, lęki • Nerwice, uzależnienia, agresje • Problemy z poczuciem wartości, tożsamości • Bulimia, anorexia • Trauma emigracyjna

Akceptujemy większość ubezpieczeń, w tym Blue Cross/Blue Shield, Aetna, Cigna i inne.

165 West End Avenue New York, NY 10023

tel. 212-787-5555

www.DoktorPsycholog.com 184

IE N A S CE N Y W YS P R Z Ę T Y DO P Ł A N Y O L SK I

WYSYŁKA w USA i do POLSKI

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Licencjonowana w USA. Profesjonalizm i ponad 30-letnie doświadczenie w Polsce i USA. Całkowita dyskrecja, mówię po polsku, angielsku i rosyjsku.

PSYCHOANALITYK PSYCHOTERAPEUTKA AUTORKA

314 ROEBLING STREET BROOKLYN, NY 11211

SZEROKA GAMA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO, W TYM:

• samotność, stres • problemy osobiste, małżeńskie i rodzinne • nerwice, lęki, depresja • bulimia, anorexia, PTSD, ADHD, ADD, OCD • choroba alkoholowa, narkomania

Dr Grażyna Przybylska Conroy, PhD

WWW.MEDSKLEP.COM

Zapraszamy do współpracy gabinety lekarskie.

Vanguard Dermatology CHOROBY SKÓRY

Rak skóry • Trądzik • Wypadanie włosów Trądzik różowaty • Łupież • Wypryski Sucha swędząca skóra • Grzybica paznokci i skóry Łuszczyca • Narośla skórne i brodawki Uszkodzenia słoneczne • Nadmierne pocenie się Ciemne plamy, przebarwienia skóry • Pajączaki Reakcje alergiczne • Bielactwo (naświetlenia) • Egzemy

KOSMETYKA

Botox • Wypełniacze laserowe • Depilacja • Wypełnianie głębokich zmarszczek i uwydatnianie ust (Restylane, Perlane, Juvederm, Belotero, Radiesse i Sculptra) • Fraxel - laser do usuwania naskórka Zabieg CoolSculpting redukujący zbędną tkankę tłuszczową

PEELINGI CHEMICZNE na trądzik, przebarwienia, blizny i zmarszczki

tel: 718-609-0310

Dzwoń w sprawie godzin otwarcia gabinetów oraz celem umówienia się

15

Badania pod kątem występowania raka skóry!

GREENPOINT

STATEN ISLAND

MANHATTAN

FOREST HILLS

115 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222 tel: 718-609-0310

1855 Richmond Ave, Suite 5 Staten Island, NY 10314 tel: 718-697-2212

ZABIEGI KOSMETYCZNE

% ZNIŻKI

Z TYM OGŁOSZENIEM

PSYCHOTERAPIA

MED SKLEP 718-388-3355

SHEEPSHEAD BAY

115 Broadway, Suite 404 110-45 Queens Blvd, Suite 116 2408 Ocean Avenue Forest Hills, NY 11375 Sheepshead Bay, NY 11375 New York, NY 10006 tel: 718-261-1411 tel: 718-332-2999 tel: 212-242-1023

www.VanguardDermatology.com


DENSTYSTA

DR DOROTA KWAPISIEWICZ • RIDGEWOOD

CityDentalCare PLLC ,

dla całej rodziny

• Stomatologia zachowawcza i higiena jamy ustnej • Stomatologia kosmetyczna: licówki, wybielanie Honorujemy • Periodontologia większość ubezpieczeń • Endodoncja • Chirurgia stomatologiczna

Zapraszamy do nowoczesnego gabinetu. Lekarz przyjmuje w nagłych wypadkach. Honorujemy większość ubezpieczeń dentystycznych.

Mariola Perkowska, DDS OFERUJE PEŁEN ZAKRES OPIEKI DENTYSTYCZNEJ:

• Leczenie kanałowe • Kosmetyka dentystyczna • Wybielanie zębów • Protetyka, korony, mosty • Niewidoczne braces INVISALIGN® • Usuwanie zębów mądrości • Implant i korona od $1,700 (bezpłatna konsultacja) 287 Parker Avenue (Botany Village) • Leczenie paradontozy

City Dental Care PLLC jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie gabinetów dentystycznych w okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę stomatologiczną, w przystępnej cenie. Jesteśmy tu by zadbać o Państwa zdrowy i piękny uśmiech. LICÓWKI

WYBIELANIE

przed po

Clifton, New Jersey 07011

973.340.6886

www.PolskaDentystka.com

Aneta Kozyra-Mejia, DDS 401 76th Street, Suite 1A Brooklyn, NY 11209

60-07 Myrtle Avenue Ridgewood, NY 11385

General Dentist & Subdirector of Phoenix Clinic

• Laminaty, koronki, mostki • Leczenie kanałowe • Korony na implanty • Stomatologia dziecięca • Ortodoncja • Kosmetyka • Protetyka • Czyszczenie i wybielanie zębów

• wypełnianie kosmetyczne • wybielanie • laminaty porcelanowe

• leczenie kanałowe • leczenie infekcji wewnątrz-zębowych

w w w.Myr tleDent alCare.com

Family Dental Care

DENTYSTYKA ESTETYCZNA

ENDODONCJA

Tel: 718-456-2727

Bożena Piekarz -Lesiczka, D.D.S.

www.dentalfriendsny.com

• czyszczenie • wypełnianie • korony, mosty • protezy częściowe i całkowite

przed po

po

tel: 718-360-5850

DENTYSTYKA OGÓLNA

SNAP ON SMILE

przed

Y NOWES R D A

Greenpoint

146 Driggs Avenue • Brooklyn, NY 11222

tel: 718-472-4344

w w w.d oc t or b o z e n a pie ka r z .c om

IMPLANTY ORTODONCJA 185


ADWOKAT

RENATA T. PABISZ, ESQ. ADWOKAT MÓWI PO POLSKU Z LICENCJĄ W PA & NJ

• W YPADKI drogowe • UPADKI i poślizgnięcia • BŁĘDY lekarskie • Sprawy IMIGRACYJNE • SPADKI i testamenty • KURATELE sądowe DORIAN, GOLDSTEIN, WISNIEWSKI & ORCHINIK, P.C. 2410 Bristol Road 2538 E. Allegheny Avenue Bensalem, PA 19020 Philadelphia, PA 19134

UBEZPIECZENIA

NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA

Tel: 718-383-0306 680 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222

www.greenpointbroker.com insurance@greenpointbroker.com Fax: 516-706-0206

BIZNESOWE

• Commercial Liability • Workers’ Compensation • Commercial Auto • Professional Liability • Disability • Umbrella • Bonds

PERSONALNE

• Dom • Samochód • Motocykl • Łódź • Życie • Zdrowie

MARCIN LUC

Licensed Insurance Broker

UBEZPIECZENIA DLA:

• KONTRAKTORÓW • WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH TO NASZA SPECJALIZACJA: • DOBRE POKRYCIA • NISKIE CENY

tel: 215-750-7200 www.doriangoldstein.com

ADWOKAT MONIKA J. ELLACOTT, ESQ. n SPADKI, TESTAMENTY, TRUSTY

Spadek na podstawie testamentu, dziedziczenia ustawowego, podział spadku oraz postępowanie o zachowek (prawo żony do dziedziczenia). Sprawy sądowe dot. spadków, ważności testamentu, uznania spadkodawcy za niegodnego dziedziczenia oraz zniesienie współwłasności nieruchomości. Prowadzimy poszukiwania genealogiczne. Przygotowujemy testamenty, upoważnienia w sprawach zdrowotnych oraz trusty.

ADWOK AT

Michael G. Brucki

W Y TRWAŁOŚĆ - ENTUZ JA ZM - RE ZULTAT

SPRAWY KRYMINALNE I CYWILNE

n PRAWO RODZINNE

TEL. BEZPŁATNY

• handel narkotykami, włamania, kradzieże samochodów, aresztowania, nadużycia policyjne • wypadki w pracy, na budowie, samochodowe, urazy ciała • rozwody, przemoc rodzinna, zakazy zbliżenia, pobicia • jazda pod wpływem alkoholu: DWI, mandaty drogowe, jazda bez prawa jazdy • bankructwa

Czynny całą dobę. Adwokat mówi biegle po polsku.

• deportacja, areszt imigracyjny, zmiana statusu imigracyjnego, sponsorowanie rodziny oraz inne sprawy we wszystkich stanach

Prowadzimy sprawy rozwodowe, separacje, sprawy o alimenty oraz opiekę nad dzieckiem. Przygotowujemy umowy przedmałżeńskie.

n OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Dajemy porady prawne mające za przedmiot transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości pod działalność handlową, jako inwestycję lub rezydencję mieszkaniową. Reprezentujemy strony w sporach między wynajmującym, a najemcą.

n SPRAWY IMIGRACYJNE

Zielone karty, wizy, obywatelstwo. Reprezentujemy klientów ubiegających się o pobyt stały lub tymczasowy w USA, sponsorowanych zarówno przez rodzinę jak i pracodawcę.

Law Office of Monika Ellacott 100 Church Street, 8th Floor New York, NY 10007 www.newyorkpolishlawyer.com

tel: 646-737-8870 186

1-866-MBRUCKI SPRAWY IMIGRACYJNE 1-866 - 627-8254

425 North Wood Avenue, LINDEN, NJ 07036 90 Broad Street, NEW YORK, NY 10004 w w w. Bruck iL aw.com


SZUKASZ POŻYCZKI • KUPNO I PRZEFINANSOWANIE: Residential-Commercial, Mixed Use Properties • Przefinansowanie do 125% wartości domu (HARP) • Już od 3.5% własnego wkładu • Szybkie zatwierdzanie

Reprezentujemy wiele instytucji pożyczkowych i dysponujemy wieloma różnorodnymi rodzajami pożyczek.

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY

MÓWIMY PO POLSKU

DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES 65-49 Grand Avenue, Maspeth, NY 11378

Jolanta Mogilewska

Mortgage Consultant NMLS #113304 Diversified Financial Services NMLS #105305

718-326-1113 646-872-0322 E-mail: jolamog@yahoo.com

SHOPPING FOR CAR INSUR ANCE? CALL US FIRST.

Save even more than before with Allstate.

Drivers who switched to Allstate saved an average of $396* a year. So when you’re shopping for car insurance, call us first. You could be surprised by how much you’ll save.

Thomas Kowalski Insurance Agent (718) 273-2000

thomaskowalski@allstate.com

Dorota Laguna Office Manager (718) 273-2000 laguna@allstate.com

Annual savings based on information reported nationally by new Allstate auto customers for policies written in 2008. Actual savings will vary. Allstate Property and Casualty Insurance Company: Northbrook, IL. © 2009 Allstate Insurance Company.

187


Słoneczna

ARIZONA

Przeprowadź się do słonecznej Arizony, gdzie każdy dzień przypomina raj na ziemi: piękne krajobrazy, wspaniała pogoda, spokojne życie. My successful Real Estate career is due to my dedication and hard work. I work 7 days a week always accessible to be reached at any time. Outstanding clients satisfaction is my number one priority.

Mając wieloletnie doświadczenie na terenie Arizony, pomogę przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości... Nie zwlekaj, zadzwoń po więcej informacji!

Donna Danusia Laguna - Your Realtor for Life Direct: 602-882-8483 Office: 623-223-7146 Ext: 1116 www.donnalaguna.com • email: SunnyArizona77@cox.net

Public Accountant Enrolled Agent

WIRTUALNE PODATKI TANIEJ • PROFESJONALNIEJ • WYGODNIEJ NOWOJORSKA JAKOŚĆ • PENNSYLWAŃSKIE CENY USŁUGI ZAWSZE POUFNE I PRYWATNE SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

n BIZNESOWE ROZLICZENIA PODATKOWE

firm jednoosobowych (Sch. C), partnerstw (partnerships), LLC, korporacji, firm prowadzących działalność w kilku stanach, pomagamy rozwiązywać problemy z IRS

n INDYWIDUALNE ROZLICZENIA PODATKOWE:

rozliczenia stanowe dla każdego stanu, rezydencja w innym stanie niż miejsce pracy, przeprowadzka do innego stanu w ciągu roku podatkowego; rozwiązywanie problemów z IRS i innych związanych z podatkami

n DZIEDZICZENIE I KWESTIE MAJĄTKOWE n RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ:

otwieranie i obsługa nowych firm; instalowanie, szkolenie i stała pomoc w programie Quick Books.

914-351-0816 KRZEMINSKI & ADAMS tel: Więcej na: www.VirtualTaxServices.com

Financial Services Since 1975

188

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG? • Konsultacja “face to face” przez SKYPE® • Pełne wsparcie techniczne przez “remote access” • Możliwość wizyt w Państwa firmie, domu • Bezpieczny portal umożliwiający wymianę zakodowanych danych między Państwem, a nami • Zawsze jesteście Państwo mile widziani w naszym biurze

PROBLEM Z IRS? DZWOŃ NATYCHMIAST!


NIERUCHOMOŚCI Licensed Real Estate Broker

Roman Dziedzic

Licensed Real Estate Salesperson

Dorota Kaszuba

Licensed Real Estate Salesperson

Krystyna Dziedzic

Jarosław Kaszuba

tel: 917-903-3103

tel: 917-903-3113

tel: 917-903-3105

tel: 917-903-3106

Licensed Real Estate Broker

MASPETH RIDGEWOOD GLENDALE MIDDLE VILLAGE GREENPOINT i pozostałe dzielnice QUEENSU, BROOKLYN, LONG ISLAND

POMOC PRZY SPRZEDAŻY LUB KUPNIE DOMU Profesjonalne szkolenia Zatrudnimy i pomagamy uzyskać licencję agenta. Wysokie prowizje!

www.ExitAllSeasons.com

65-46 Grand Ave 345 Nostrand Ave Maspeth, NY 11412 Brooklyn, NY 11216 Biura otwarte 7 dni w tygodniu

718-416-4411

Łatwiej kupić dom... Z pomocą FHA Zadzwoń już dziś po więcej informacji

EVA GARDOCKI

NMLS #584748 Senior Mortgage Loan Officer

Cell: 917-501-1113 Tel: 718-279-5805

www.evagardocki.com • eva.gardocki@pncmortgage.com

218-14 Northern Blvd., Suite 103, Bayside, NY 11361

Popatrz, co ma do zaoferowania Federalna Administracja Mieszkaniowa (Federal Housing Administration, FHA) • Wyższa proporcja osób kwalifikujących się niż w innych programach • Dozwolone użycie podarowanych funduszy na zaliczkę • Wymagany minimalny wkład gotówkowy • Opcje niskich przedpłat

• Niższa ilość wymaganych napraw • Dozwolony współbiorca pożyczki nie zamieszkuje domu • Obniżone koszty ubezpieczenia pożyczki • Kupujący może wpłacić do 6% na rzecz “buydown” dla punktów zniżkowych

PNC is a registered service mark of The PNC Financial Services Group, Inc. (“PNC”). PNC Mortgage is a division of PNC Bank, National Association, a subsidiary of PNC. All loans are provided by PNC Bank, National Association and are subject to credit approval and property appraisal. Terms and conditions of this offer subject to change without notice. © 2009 The PNC Financial Services Group, Inc. All rights reserved. 4C FHA 0001

189


NIERUCHOMOŚCI

nad Zatoką Meksykańską

Wybierz właściwą osobę na właściwym stanowisku... 155 Bedford

91 Berry

68 Green #3B

SOLD

$2.7M

$2.92M

$630K

$923K

57 N1st Street

122 West PH-C

Lofts 305 1-Bed

200 Franklin 2B

$2.27M

$4.6K

$3.3K

$3.8K

SOLD

RENTED

SOLD

20 Bayard 14C

SOLD

RENTED

SOLD

RENTED

Będąc Polką urodzoną w Ameryce, całe życie mieszkającą na Greenpoincie, związaną z naszą dzielnicą i znającą jej wartość chętnie pomogę Państwu w sprzedaży domu, lub wynajęciu mieszkania służąc pomocą i radą abyście byli w pełni zadowoleni z udanej tranzakcji.

• Rzetelna pomoc przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości w okolicy Clearwater - Tampa • 15 lat doświadczenia na Florydzie • Pełna ekskluzywna reprezentacja od początku poszukiwań do odbioru kluczy • Uczciwość, etyka, dobro klienta • Budynki komercyjne, specjalność: motele i apartamenty, działki (1031 Tax Deferred Exchange)

FLORYDA

TAMPA CLEARWATER • Pierwsza porada adwokata real estate wliczona w mój serwis • Pomagam przy otrzymaniu pożyczek • Referencje na życzenie

Jerry S. Smektala tel: 727-560-7675

Inga Wszolek, Licensed RE Salesperson 347.623.2475 | Inga@brickandmortar.com

790 South Gulfview Blvd Clearwater Beach, FL 33767 fax: 727-593-0286 • www.sandkey.com smektala1@gmail.com

135 n7th st, brooklyn, ny 11249 | brickandmortar.com

Inga Polish Pages.indd 1

7/28/15 5:50 PM

POLONIJNE FIRMY W ZASIĘGU RĘKI

Zeskanuj kod, zainstaluj i używaj aplikacji POLISH YELLOW PAGES na smartfony iPhone® lub Android™ z aktualnymi danymi firm polonijnych z Twojej okolicy! Dodaj firmę do aplikacji, dzwoń : 718-279-4969

McGuinness

CAR & LIMO Services JEDYNY POLSKI “CAR SERVICE” NA GREENPOINCIE OBSŁUGUJEMY: NEW YORK, NEW JERSEY i dalej...

Przykładowe ceny z Greenpointu: JFK................................... $38 LGA.................................. $28 Woodside Station........... $18 Penn Station (+toll)........ $25

MÓWIMY PO POLSKU

tel: 718-383-6556 SERWIS CZYNNY NON-STOP: 24 godziny, 7 dni w tygodniu Na życzenie Klienta POLSKI KIEROWCA

Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

190

n Obsługujemy wszelkiego rodzaju przewozy na: lotniska: JFK, LGA, NEWARK; stacje kolejowe: PENN, GRAND CENTRAL, WOODSIDE, JAMAICE, FLATBUSH; urzędy imigracyjne n Tanie przeprowadzki apartamentowe n Przewozy kurierskie w jeden dzień Zapytaj o specjalne ceny na przewozy: GREENPOINT - RIDGEWOOD - MASPETH


POŻYCZKI HIPOTECZNE

NA ZAKUP LUB PRZEFINANSOWANIE • KONWENCJONALNE • RZĄDOWE FHA min. 3.5% wkładu własnego

• NA REMONT 203K • REVERSE MORTGAGE Niższe koszty zamknięcia ponieważ nie pobieramy opłaty brokerskiej. Jesteśmy bezpośrednim pożyczkodawcą. Direct lender. Wszystkie decyzje są podejmowane w tym samym biurze co przyspiesza proces i ułatwia zatwierdzanie trudnych pożyczek. In house Underwriting Department.

Stanisław Gil tel: 516-304-5606 cell: 516-455-5722 Email: sgil@eastcoastcap.com

Senior Loan Officer NMLS #66909 EAST COAST CAPITAL NMLS #1403 25 Melville Park Rd, S. 200 Melville, NY 11757

Multiple state licensed direct lender

TAX PREPARER Michal Pankowski, MBA

ROZLICZENIA PODATKOWE PERSONALNE I BIZNESOWE

• Wszystkie krytyczne i trudne rozliczenia podatkowe • Doradztwo podatkowe • Prowadzenie księgowości dla biznesów • Payroll, Sales Tax, Heavy Highway, IFTA, HUT • Aktywna pomoc w kontaktach z urzędami podatkowymi • Otwieranie i rozwiązywanie firm • Audyty z firmami ubezpieczeniowymi • Like Kind Exchange Taxes

896 Manhattan Ave., Suite 27, Brooklyn, NY 11222 Fax: 718-383-2412 • Email: info@mpankowski.com

tel: 718-609-1560 www.mpankowski.com

GRZEGORZ CPA

GUGAŁA

ertified ublic ccountant WSZYSTKIE STANY

ROZLICZANIE PODATKÓW dla OSÓB INDYWIDUALNYCH n Rozliczanie podatków i kompleksowa OBSŁUGA RACHUNKOWA DLA FIRM n Otwieranie i rozwiązywanie firm n Doradztwo podatkowe n Payrolls n Sales Tax n Certified Financial Statements n Audits n

n PODATKI

dla biznesów i osób indywidualnych n UBEZPIECZENIA

na dom, samochód, zdrowie, komercyjne

n POŻYCZKI n RACHUNKOWOŚĆ

payroll i księgowość dla biznesów

TELEFON:

IMPERIUM GROUP OF NY, INC. 25 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11222 tel: 718-576-2212 • www.imperiumnyc.com

917-302-9823 896 Manhattan Ave, Suite 24 Brooklyn, NY 11222 tel: 917-302-9823

www.GugalaCPA.com office@gugalacpa.com fax: 718-609-9421 191


FABKO.com best european online store

POLSKI SKLEP SPOŻYWCZY

ONLINE

• Polskie wędliny, słodycze i dużo więcej • Żywność prosto do Twojego domu • Bez dojazdów, kolejek i straty czasu • Zawsze świeże i smakowite • Przystępne ceny. Zapraszamy! POLSKI SKLEP SPOŻYWCZY

BARTEK DELI 4602 New Utrecht Ave

SKLEP ELEKTRONICZNY W CENTRUM GREENPOINTU

lucas|electronics

NAJNIŻSZE ceny • NAJNOWSZY sprzęt • POMOC w wyborze

• telefony komórkowe • TV Polska • sprzęt do Polski • telewizory • tablety • kino domowe • dvd • słuchawki

• aparaty fotograficzne • kamery, gps, nawigacja • aparaty telefoniczne • multisystemy • sprzęt gospodarstwa domowego i więcej...

Z ap r as ŁUK A z a z zespo S Z łem

Brooklyn, NY 11219 tel: 718-851-9171 fax: 718-851-0291

• Szeroki asortyment produktów z EUROPY i AMERYKI • Polskie kosmetyki, zioła, mydła Otwarty codziennie • Polska prasa, pamiątki 7:00 am - 8:00 pm • Paczki do Polski i całej Europy • Transfery pieniędzy do Polski • Food Stamps • WIC Program • Lotto

tel: 347-987-3235 • www.lucaselectronicsnyc.com 886 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222

WRÓŻKA ZOFIA

Wróżba & Astrologia Utalentowana wróżka z ponad 27-letnim doświadczeniem. Z powodzeniem pomogła ludziom na całym świecie w wielu problemach: miłości, biznesie, małżeństwie, karierze, dzieciach, zdrowiu, depresji, uzależnieniach, sprawach sądowych, usuwaniu negatywnych energii i wpływu złych ludzi...

FOTOGRAFIA AURY

Zofia specjalizuje się w odsłonieniu rzeczywistego koloru twojej aury OFERUJE WRÓŻBY Z ręki: $25 Kart Tarota: $50 Liści herbaty: $75 Kawy: $80 Energii kryształu $ 120-$380

Dwie wygodne lokalizacje w Nowym Jorku i New Jersey. Wróży przez telefon. 50% taniej dla nowych klientów. Telefonicznie odpowie bezpłatnie na jedno pytanie.

Dzwoń dziś po lepsze jutro!

Zadzwoń do Zofii już dziś, po Twoje lepsze jutro:

212-758-6090

www.PsychicMindandBodyCenter.com 192

SKLEP INTERNETOWY

Największy wybór odzieży patriotycznej i polskich kosmetyków

ODZIEŻ: • PATRIOTYCZNA • SURGE • PITBULL WEST COAST oraz akcesoria

Y N OW EP SK LL A D NII O POL

KOSMETYKI: • dla pań, panów i dzieci •najlepsze polskie marki

WWW.PATRIOTYCZNA.COM


BILETY

LOTNICZE

Inc. sprawy imigracyjne tłumaczenia, notariusz wysyłka pieniędzy U.S. Money Express ODWIEDŹ bilety lotnicze NAS JUŻ paczki lotnicze i morskie DZIŚ! wiele innych...

DOSKONAŁE CENY na przeloty do Polski!

TŁUMACZE

ELEKTRONICZNE

KOSMETYKI LEKI ZIOŁA

TELEFONY

KOMÓRKOWE

• TRANSPORT na lotniska • WYJAZDY do Konsulatu w NYC • TŁUMACZENIA • ROZLICZENIA podatkowe • PACZKI. Darmowy odbiór z domu • WYCIECZKI. Polski przewodnik • MIENIE przesiedleńcze • NOTARY PUBLIC • APOSTILLE • PŁATNOŚCI elektroniczne rachunków

101

855-765-8787

tel: 718.416.0645, fax: 718.416.0653

TEL. LOKALNY:

e-mail: ania.travel@hotmail.com poniedziałek-piątek: 11:00-7:00, sobota: 11:00-4:00.

215-425-8560

Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department.

Grandma’s Cuisine

PIEROGI

SPRZEDAJEMY BILETY LOTNICZE: POLSKA I CAŁY ŚWIAT ZADZWOŃ - SPRAWDŹ!

TEL. BEZPŁATNY:

(pomiędzy Flushing Avenue i Grand Avenue)

Wyroby jak u Babci, tylko w

APOSTILLE

EKSPRESOWO

INNYCH USŁUG

57-53 61st Street, Maspeth, NY 11378

OFERTA DLA SKLEPÓW I RESTAURACJI

POLSKIE

UPOMINKI

2618 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134

AGENCJA POLSKA SILESIA

www.polus.us info@polus.us

832 Bedford Street Stamford, CT 06901 tel: 203-504-2450 fax: 203-504-2451

Z TRADYCJĄ S

Z NI ŻUPE R NO K A DL K LIEW YCH A N TÓ W

Zamówienia: 570-421-0102 www.grandmascuisine.com

Rozliczenia podatkowe, również zaległe. Możliwość spłat na raty oraz umorzenia n Wszelkie usługi notarialne. Apostille n Wypełnianie wszelkich aplikacji imigracyjnych (obywatelstwo, zielona karta, wizy) n Księgowość. Zakładanie firm n Tłumaczenia dokumentów n Problemy z prawem (za pośrednictwem adwokata) n Śluby cywilne w stanie Connecticut n Paczki morskie - cała Europa n Ubezpieczenia w CT i NY n

USŁUGI PŁATNE NA CAŁE USA: 1. PYTANIA NA EGZAMIN NA OBYWATELSTWO Tłumaczenie na język polski 2. T ŁUMACZENIE POLSKIEGO: aktu urodzenia, ślubu, zgonu (wysyłamy pocztą poleconą w przeciągu 48 godz. od otrzymania zamówienia)

www.agencjapolska.com 193


GOLDEN EAGLE DELI

POLSKI SKLEP W PARLIN, NEW JERSEY ZAPRASZA POLONIĘ NA CODZIENNE ZAKUPY POLSKI SKLEP GARFIELD, NJ

Najlepsze zakupy tylko w GOLDEN EAGLE! SZEROKI WYBÓR POLSKICH PRODUKTÓW • duży wybór wędlin, święże mięso • nabiał, mleko, masła • pieczywo, ciasta, bogaty wybór serów • garmażerka i kanapki • na wynos: lunch i obiady • polskie kosmetyki, kartki i prasa • CATERING NA WSZYSTKIE OKAZJE ZAMÓWIENIA: 973-546-2040

NOWOŚĆ! ZAKUPY ONLINE Zamów online lub telefonicznie, a my zakupy dowieziemy do Twojego domu! Telefon tylko w sprawie zamówień:

tel: 973-546-2300 • www.goldeneagledeli.com

452 LANZA AVENUE GARFIELD, NJ 07026

Pon.-piątek: 5:30am-7:00pm Sobota: 5:30am-6:00pm Niedziela: 7:00am-2:30pm

• DANIA NA GORĄCO lunch i obiad • POLSKIE WĘDLINY • CATERING na każdą okazję • PRODUKTY Z POLSKI • KARTY TELEFONICZNE, kosmetyki, prasa i więcej... 3294 Washington Road Parlin, NJ 08859 tel: 732-721-2352 www.PolskaChataDeli.com

Otwarty: poniedziałki: 8am-6pm od wtorku-do piątku: 8am-7pm soboty: 9am-5pm

POLSKI SKLEP W POCONOS

bread •cookies • cakes • cafe

TOMI BAKERY POLSKA PIEKARNIA i CUKIERNIA

Tradycyjne polskie wypieki: • Chleby • Bułki • Rogale • Ciasta • Serniki • Babki • Makowce • Chruściki • Torty na każdą okazję! 171 8th Street, Passaic, NJ 07055

tel: 973-777-9127

Od wtorku do piątku: 6:00am-7:00pm Soboty: 6:00am-6:00pm, Niedziele: 8:00am-2:00pm

194

D E L I

KRAKUS DELI Polish Specialties

BABKA • KIELBASA • PIEROGIES

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY: • Pieczywo i ciasta z NJ i NY: chleb, bułki, pączki, babki • Świeże wędliny, szynki, kiełbasy, kabanosy, boczki • Produkty spożywcze z Polski • Wysyłka paczek przez Polamer • Karty telefoniczne • Polska prasa i więcej... 22 Sterling Road, Mt Pocono, PA 18344 • tel: 570-839-3605

www.TomiBakery.com

Zapraszamy na codzienne zakupy!

K R A K U S

POLUB NAS NA FACEBOOK-u POLUB NASZE WYROBY!

Odwiedź naszą nową stronę i dowiedz się co nowego w Twoim sklepie KRAKUS DELI:

www.krakusdelipa.com

SKLEP OTWARTY: pon.-czw: 10am-6pm piątek: 10am-7pm sobota: 9am-5pm


Polskie delikatesy JANOSIK w Linden, Sayreville, Middlesex zapraszają na codzienne zakupy!

TRZY SKLEPY: C o t yd w Jan zień sup e r o sik u p i przec romocje en b liku! ez

11 East Price Street Linden, NJ 07036 tel: 908-275-3674 Sklep otwarty codziennie: pon.-sobota: 7:00am-9:00pm niedziela: 7:00am-6:00pm

Zapewniamy bogaty wybór towarów: • Pieczywo, nabiał, ciasta i świeże wędliny robione na miejscu • Gorące obiady domowej roboty: pierogi, krokiety, gołąbki • Twoje ulubione produkty spożywcze prosto z Polski • Catering na każdą Twoją rodzinną lub biznesową okazję • Polskie kosmetyki, zioła, herbaty • Karty telefoniczne, polska i polonijna prasa

960 US 9 Sayreville, NJ 08859 tel: 908-275-3674 700 Union Avenue Middlesex, NJ 08846 tel: 908-275-3674

Co tydzień SUPER PROMOCJE. Zobacz najnowsze przeceny: www.JanosikMarket.com

NAJLEPSZE POLSKIE POTRAWY W LINDEN! PRODUKTY Z POLSKI: miody, soki, dżemy, zioła... n Codziennie DANIA NA GORĄCO n POLSKIE WĘDLINY najwyższej jakości n CATERING na każdą Twoją uroczystość n PRASA I KARTY TELEFONICZNE oraz miła obsługa n

5

$

ZA DARMO KARTA TELEFONICZNA PRZY ZAKUPACH na $50 lub więcej

Oferta ważna do 12.31.17 i wyczerpania kart. Oferta może ulec zmianie bez powiadomienia. Jedna karta na klienta.

178 Palisade Ave Garfield, NJ 07026 tel: 973-772-3107

www.jagodadeli.com

Otwarty: Poniedziałek-Piątek: 8am-8pm Sob.: 8am-7pm, Niedz.: 9am-3pm

Nowy właściciel zaprasza na: • GORĄCE OBIADY - bogaty wybór dań. Zamów lunch na naszej stronie: www.SyrenaPolishDeli.com • POLSKIE WĘDLINY robione na miejscu • CATERING na każdą okazję • BOGATY WYBÓR PRODUKTÓW Z POLSKI: słodycze, przetwory, konserwy • KARTY TELEFONICZNE, kosmetyki, prasa i więcej... Sklep otwarty codziennie: • pon.-sob: 8:00am - 8:00pm • niedziela: 10:00am - 5:00 pm

Dołącz do nas na:

SYRENA DELI

1117 W. Saint Georges Ave Linden, New Jersey 07036

tel: 908-486-0677 Przyjmujemy zamówienia online: www.SyrenaPolishDeli.com 195


THE NORTH PLAINFIELD NISSAN

ADVANTAGE ZAWSZE $5,000 TANIEJ* NIŻ U KONKURENCJI BO

Zadzwoń do Sławka Raduchy już dziś!

WYSYŁAMY SAMOCHODY DO POLSKI POBIJEMY KAŻDĄ OGŁOSZONĄ CENĘ!

Z każdym zakupem lub leasingiem otrzymasz na całe życie samochodu:

WA NUS $5 R T O Ś ,00 CI 0*

ZA DARMO wymiana oleju** i mycie samochodu ZA DARMO samochód na czas serwisu obecnego* ZA DARMO opłacimy za Ciebie 3 ostatnie miesięczne spłaty, maksymalnie do $1,500^ $250 za każdego poleconego znajomego, który kupił lub wynajął u nas samochód^^

Dotyczy tylko nowych samochodów i niektórych używanych z certifikatem. Pewne ograniczenia obowiązują. Zadzwoń po szczegóły.

Dzwoń:

973-600-6250 545 US 22 West N. Plainfield, NJ 07060

KUP NISSANA lub inny model u największego dealera w USA. 7 salonów czeka na Ciebie! Kup samochód profesjonalnie i rozmawiaj ze sprzedawcą po polsku, bez żadnych sztuczek i ukrytych kosztów!

Dzwoń:

* $5,000 value w/every new vehicle purchase or lease includes: Est. Oil Changes $1,200 (3/yr at $80 each = $240 x 5 yrs.). Est. Car Washes $500 (5/yr at $20 each = $100 x 5 yrs). Est. last 3 payments on new purchase or lease $1,500. Est. Referral Program $500 (2 people/yr at $250 each). Est. Loaner Cars $1,300 ($90 each Loaner. Depending on length of car loan). ** With purchase of any new or certified pre-owned Nissan vehicle in stock. ^ We’ll make your last 3 payments on your new vehicle that you purchase or lease. Up to $1,500. Must finance or lease thru dealer. Must also trade-in vehicle. See dealer for details. ^^ $250 Bonus after purchase when you refer a friend or family member. See dealer for details.

973-600-6250 Mówimy po Polsku www.jerseynissan.com

Authorized Mercedes Benz Dealership

• Stereo • Mobile Video • Satellite Radios • Zdalne zapalanie auta • Alarmy i systemy nawigacyjne

Victor Kaczyński

POLSKI PRZEDSTAWICIEL

908-379-7200 EXT. 328

Pomogę w wyborze samochodu Mówię po polsku

General & Custom Installation

• NAJLEPSZE CENY na samochody MERCEDES i polska obsługa - gwarancją Twojej satysfakcji! • DUŻY WYBÓR samochodów nowych i używanych. • KUPIMY TWÓJ STARY SAMOCHÓD w korzystnej dla Ciebie cenie. • ŁATWY DOJAZD, wygodny parking, pytaj o Victora!

Route 22 West • Union, New Jersey 07083 www.RayCatenaUnion.com • wkaczynski@raycatenaunion.com

196

973-530-4221

Codziennie niskie ceny

Gwarantujemy www.PaulsCarAudio.com wysoką jakość usług! pawel@paulscaraudio.com Paweł Szala - Owner & Mobile Electronics Certified Professional


SCHODY • PORĘCZE

DESIGN INTERIORS Polska firma rodzinna założona w 1993 roku. Jesteśmy obecnie jedną z najbardziej znanych firm produkujących schody, poręcze, bramy oraz inne elementy wystroju wnętrz w Tri-State Area. Oferujemy projekt i montaż elementów wykonanych ręcznie z drewna, metalu lub innych materiałów w różnych stylach oraz kolorach.

DESIGNINTERIORS CORP. A

T

L

A

N

T

I

C

S

Zadzwoń po bezpłatny katalog

tel: 718-417-8818

Online Showroom: www.AtlanticStairs.com

T

A

I

R

S

284 A Meserole St Brooklyn, NY 11206

atlanticstairs@gmail.com fax: 718-381-5501

Zapewniamy najwyższą jakość i krótkie terminy wykonania. Zapoznaj się z naszymi z pracami na stronie internetowej lub zadzwoń po bezpłatny katalog.

MÓWIMY PO POLSKU

EUROPEJSKIE

OKNA I DRZWI HEATING & COOLING

Oferujemy okna i drzwi z aluminium, winylu i drewna, różnej wielkości i w dużej ilości rozwiązań. Najlepszy serwis, najlepsze ceny! Obsługujemy całe USA i Kanadę.

Dźwiękoszczelne i energooszczędne Wytrzymałe - ramy wzmocnione stalą Bezpłatna wycena

Oferujemy pełny serwis w zakresie:

• OGRZEWANIA • KLIMATYZACJI • SCHŁADZANIA dla firm i osób prywatnych

• naprawy i instalacja • nowe rozwiązania energooszczędne • elektroniczne systemy filtracyjne • powietrzne systemy grzewcze • montaż przewodów z blachy na zamówienie • systemy odwilżające

Tel: 973-246-6298 www.TNThvaccorp.com Mówimy po polsku

BEZPŁATNA WYCENA Tel: 347-606-0842

347-831-3505

252 Java Street, Suite 232, Brooklyn, NY 11222 office@polwins.com • www.polwins.com

FIRMA W PEŁNI UBEZPIECZONA Obsługujemy Bergen County

NEW JERSEY 197


N aj w i ę k s z a w M e t r opo lii N owojor sk iej

POLSKA FIRMA ELEKTRYCZNA

TYLKO NAJLEPSZE EUROPEJSKIE

OKNA DO TWOJEGO DOMU!

INTER CONNECTION ELECTRIC, INC. L IC E N S E D E L E C T R IC A L C O N T R AC TO R S - S i n c e 19 8 7

Oferujemy pełen zakres prac elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz projektowanie instalacji elektrycznych.

All phases of electrical, telecom, fire alarm and intercom work. Electrical engineering for all electrical systems. Department of Buildings and Con Edison violation removal.

6821 8th Avenue • Brooklyn, NY 11220 tel: 718-748-9800 • fax: 718-748-9197 www.interconnectionelectric.com Oferujemy obciągacze diamentowe do obciągania ściernic ceramicznych w różnego typu szlifierkach cylindrycznych centerless, profilowych i powierzchniowych. Między innymi takich firm jak Okuma, Studer, Toyoda, Fortuna, Tschudin, Cincinnati, Lendis.

Zakup online oraz telefonicznie:

Toll free: 866-361-1756

• oferujemy najwyższej jakości okna europejskie: drewniane, PCV, aluminiowe • drzwi zewnętrzne • rolety, żaluzje Informacja, showroom i zamówienia, dzwoń:

718-894-6151

www.nyBestWindows.com

WODOCIĄGI OGRZEWANIE KANALIZACJA

v standardowe v stojące płytkowe z igłami diamentowymi v płytkowy kilku słupkowy z diamentem syntetycznym szlifowanym v szlifowanie z jednym diamentem naturalnym lub syntetycznym DIAFORM, CHISEL v obciągacze pyłowe v wieloziarniste warstwowe układane

Tel: 973-492-0105

• HYDRAULIKA rezydencyjne i komercyjne budynki, przebudowa łazienek i kuchni, istalacje podgrzewaczy wody, mierników, pomp, czyszczenie kanalizacji • OGRZEWANIE podłogowe, konwersje, reperacje, instalacje termostatów • ZRASZACZE instalacja i inspekcje • INSPEKCJE bojlerów • USUWANIE WYKROCZEŃ AMN CORPORATION to rodzinny biznes z Maspeth, NY. Na rynku od 1988 roku. Firma licencjonowana. Specjalizujemy się zarówno w mieszkalnych jak i komercyjnych systemach kanalizacyjnych, grzewczych i zraszaczy na terenie Tri State. Zespół AMN przywiązuje najwyższą wagę do obsługi każdego klienta i jego satysfakcji, zapewniając jednocześnie szeroki wachlarz usług instalacyjnych.Skontaktuj się z nami w sprawie napraw lub instalacji! MPL #1884, LMFS #928, BFP #8682. Licencjonowany & Ubezpieczony! Darmowe wyceny!

President • Andrzej Natkaniec • LMP #1884

Wysyłka narzędzi z USA lub Polski

www.BisonDiamondTools.com 198

CORPORATION

53-28 61st Street Maspeth, NY 11378 Tel: 718-326-9090 Fax: 718-326-2784

www.AMNcorporation.com


OKNA I DRZWI PROSTO Z POLSKI

DM WINDOWS & DOORS ®

RESIDENTIAL COMMERCIAL S IN C E 19 97

POLECAMY NASZE USŁUGI:

n wszelkie prace budowlane,

w tym nowe budowy oraz renowacje

Producent stolarki PVC & ALUMINIUM

• Niestandardowe wymiary • Lokalne wsparcie techniczne • Zapewniamy dostawę do domu

n instalacje oraz naprawa systemów

ogrzewania i klimatyzacji n prace elektryczne n stolarka: okna, drzwi, meble i więcej... Zaufaj naszemu doświadczeniu! Zrealizuj swój następny projekt z PDP Contracting. Zawsze najlepsza jakość. Zawsze na czas!

PDP Contracting, Inc.

Po więcej szczegółów dzwoń bezpośrednio do właściciela:

2137 Butler Avenue, Suite 3R Ridgewood, NY 11385

tel: 516-807-4411

Tel: 718-456-3150

www.dmwindowsanddoors.com

www.PDPcontracting.com

darius@dmwindowsanddoors.com

ELECTRIC & MANUAL SWING STAGES - SINCE 1980

Wszystko dla Twojego domu!

PRO EURO DECK

tel: 718-361-9260 www.elmnyc.com

37-01 Vernon Blvd, LIC, NY 11101

SPRZĘT BUDOWLANY: n

WYNAJEM

n

SPRZEDAŻ

n

®

LLC SERWIS

USŁUGI BUDOWLANE:

n instalacja, przeniesienie lub demontaż

Przed...

KONSERWACJE NAPRAWY REMONTY

rusztowań podwieszonych n regularna konserwacja trwale zainstalowanego sprzętu n naprawa silników TRACTEL, TIRAK, BETA MAX i innych wyciągów materiałowych Zaopatrujemy budowy Nowego Jorku w bezpieczne i kompleksowe, tymczasowe lub stałe rozwiązania. Z naszej dogodnej lokalizacji w Long Island City, NY jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szeroką gamę urządzeń i usług dla najtrudniejszych nawet zadań budowlanych.

i po! Przed...

TARASY PŁOTY ELEWACJE BASENY PODŁOGI REMONTY Maciej Pstrągowski

Dzwoń: 718-361-9260

Właściciel

Tel: 267-979-8503 i po!

Fax: 215-355-1579 Obsługujemy New Jersey i Pennsylvanię.

Zobacz nasze prace na: www.ProEuroDeck.com 199


NAJLEPSZA OPIEKA DLA TWOJEGO DZIECKA!

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PRZEDSZKOLA NA GREENPOINCIE

Learning Steps DAYCARE & PRESCHOOL

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna NYS Certified Teacher

• zajęcia dydaktyczno-merytoryczne • nauka języka obcego • zajęcia ruchowo-taneczne • zajęcia muzyczno-rytmiczne • zajęcia plastyczne Przyjmujemy dzieci w wieku od 544 Union Avenue 12 miesięcy do 5 lat. Godziny otwarcia: Brooklyn, NY 11211 pon.-piątek: 7:00am-7:00pm

tel: 718-388-9134 Zapraszamy również do przedszkola na MIDDLE VILLAGE

Play & Learn DAYCARE & PRESCHOOL INC.

www.learningstepswilliamsburg.com

PRE-K FOR ALL

6.5 godziny bezpłatnie • nowy budynek • wspaniała lokalizacja • blisko Juniper Park 66-06 70th Street Middle Village, NY 11379

tel: 718-894-0016

SZKOŁA ANGIELSKIEGO • KURSY ANGIELSKIEGO DLA KAŻDEGO • KURS NA OBYWATELSTWO 20 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu (w grupie lub indywidualnie)

• GRAMATYKA

• POMOC W ODRABIANIU LEKCJI • USŁUGI AGENCYJNE - Tłumaczenie dokumentów

- Pełnomocnictwa - Apostille - Wypełnianie wniosków imigracyjnych - Notariusz na miejscu

Zniżka na pierwszy miesiąc nauki

20

$

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE = DOSKONAŁE REZULTATY

PIERWSZA LEKCJA POKAZOWA ZAWSZE

ZA DARMO! 200

POLSKIE PRZEDSZKOLE NA RIDGEWOOD

Kopciuszek OFERUJE:

2 razy w tygodniu lub tylko w niedzielę

Poziom podstawowy i średniozaawansowany

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Godziny otwarcia: pon.-piątek: 7:30am-6:00pm www.playlearncenter.com

66-44 Forest Avenue Ridgewood, NY 11385

tel: 347-679-3451

www.englishpoints.com

• dogodne godziny: 7am-6pm • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska • nauka języka polskiego i angielskiego • 5 domowych posiłków dziennie, opartych na składnikach organicznych • zajęcia plastyczno-techniczne • zajęcia muzyczno-taneczne • program pozaszkolny dla dzieci od 5 do 6 lat • możliwość uczęszczania 2, 3, 4 lub 5 dni w tygodniu

60-11 71st Avenue Ridgewood, NY 11385 Pomiędzy Forest Avenue i Fresh Pond Road

tel: 718-366-2853 www.KopciuszekDayCare.com


O G E I K S L E I G N A Ę I S UCZykorzystuj możliwości jakie daje świat! iw

Leading by Advancing Standards

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przystępne ceny kursów

Mała liczba studentów w klasie

n

Kursy języka angielskiego: ESL (poziomy 1-5), TOEFL, Academic English Preparation n Zajęcia w Campus Education, Jersey City (Journal Square), NJ

n

tylko 2 przystanki od Manhattanu

Szkoła Campus Education Jersey City zgodnie z prawem federalnym jest autoryzowana do przyjmowania studentów międzynarodowych

Świetna lokalizacja

Wykwalifikowana kadra nauczycielska

Learn English with Us 35 Journal Square, Suite 700 Jersey City, NJ 07306

Informacja i zapisy, dzwoń:

tel: 201-386-0700 www.studyoncampus.com

201


202


Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

KATEGORIE BIZNESÓW Classification Index

203

SPIS KATEGORII BIZNESÓW Classification Index A

Adopcje................................................... 218 Adwokaci................................................206 Agencje Pracy.........................................248 Agencje Reklamowe................................248 Agencje Turystyczne - Bilety...................248 Agencje Wielobranżowe.......................... 258 Alarmy, Kamery......................................440 Apostille.................................................. 261 Apteki, Zioła, Kosmetyki......................... 262 Architekci................................................ 280

B

Banki i Unie Kredytowe...........................264 Bankietowe Sale i Catering..................... 270 Bilety Lotnicze........................................248 Budownictwo:......................................... 280 Architekci........................................... 280 Chłodzenie-Ogrzewanie..................... 280 Deki, Tarasy....................................... 282 Elektrycy............................................284 Granity - Marmury............................. 287 Hydraulicy.......................................... 287 Komputerowe Sieci............................ 288 Kontraktorzy...................................... 288 Kuchnie i Łazienki..............................291 Materiały...........................................291 Narzędzia Naprawa............................292 Narzędzia Online................................290 Narzędzia Sklepy...............................291 Narzędzia Wynajem...........................291 Okna & Drzwi.....................................292 Piece - Naprawa................................291 Podłogi..............................................294

Schody...............................................295 Silniki Naprawa..................................294 Stolarze.............................................295 Szklarze.............................................295 Szkolenia OSHA.................................295

C

Czasopisma.............................................299 Chiropraktorzy........................................334

D

Dentyści.................................................. 372 DJ’s - Zespoły Muzyczne........................299 Drukarnie................................................301

E

Elektrycy.................................................284

F

Fizykoterapia - Rehabilitacja...................339 Fotografia - Video Usługi........................302 Fotograficzne Zakłady.............................303 Fryzjerzy - Salony Piękności...................306

H

Hotele - Ośrodki Turystyczne..................308 Hydraulicy............................................... 287

I

Imigracyjne Usługi.................................. 314 Internetowe Serwisy............................... 324 Inwestycje............................................... 326

K

Kawiarnie - Cukiernie..............................331 Komputery, Sieci, Internet......................332

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


204

KATEGORIE BIZNESÓW Classification Index

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Kosmetyki - Zioła.................................... 262 Kontenery............................................... 396 Kontraktorzy........................................... 288 Kościoły - Polskie Parafie....................... 150 Księgarnie............................................... 447 Księgowość............................................. 396 Kwiaciarnie............................................. 447 Kwiaty Do Polski..................................... 447

L

Lekarze:..................................................334 Alergolodzy........................................334 Bólu Leczenie....................................334 Chiropraktorzy...................................334 Chirurdzy...........................................336 Chirurdzy Plastyczni .........................337 Chirurdzy Rekonstrukcji ....................337 Chirurdzy Ręki ..................................337 Chirurdzy Szczękowi .........................338 Dermatolodzy.....................................338 Diety, Odchudzanie............................338 Endokrynolodzy..................................338 Fizykoterapeuci..................................339 Gastroenterolodzy..............................339 Geriatrzy............................................340 Ginekolodzy.......................................340 Imigracyjne Badania..........................340 Interniści............................................342 Kardiolodzy........................................345 Laboratoria........................................346 Laryngolodzy.....................................346 Terapie Zajęciowe..............................348 Masażyści..........................................348 Medycyna Estetyczna........................348 Materiały Medyczne..........................353 Nefrolodzy.........................................353 Neurolodzy.........................................353 Okuliści..............................................354 Onkolodzy.......................................... 357 Ortopedzi........................................... 357

Pediatrzy............................................359 Podiatrzy............................................360 Proktolodzy........................................ 361 Przychodnie....................................... 361 Psychiatrzy........................................364 Psychiatrzy Dziecięcy........................364 Psychoterapeuci................................364 Psychoterapeuci Dziecięcy................ 367 Rehabilitacja...................................... 367 Rodzinni............................................. 367 Stomatolodzy .................................... 372 Stomatolodzy Dziecięcy ....................383 Stomatolodzy Implanty......................383 Stom. Laboratoria Protetyczne..........384 Ubezpieczenia Zdrowotne..................384 Uzależnienia......................................385

N

Nieruchomości........................................386 Nieruchomości - Inspekcje...................... 392 Notariusze............................................... 392

O

Ogrzewanie............................................. 280 Organizacje Polonijne............................. 410

P

Paczki - Kontenery.................................. 396 Piece.......................................................294 Piekarnie................................................. 457 Podatki i Księgowość.............................. 397 Podłogi....................................................294 Pogrzebowe Domy..................................402 Polonijne Organizacje.............................406 Pożyczki.................................................. 414 Prasa......................................................423 Przedszkola.............................................422 Przekazy Pieniędzy.................................426 Przeprowadzki........................................427 Przychodnie Lekarskie............................ 361

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Psychiatrzy.............................................364 Psycholodzy, Psychoterapeuci................364

R

Radiowe Programy.................................. 428 Rehabilitacja...........................................339 Reklama.................................................. 428 Restauracje.............................................431 Rozwody.................................................434

S

Salony Piękności.....................................306 Samochody.............................................438 Limuzyny...........................................438 Naprawa............................................438 Przeprowadzki...................................440 Radia i Alarmy...................................440 Sprzedaż, Leasing..............................440 Taxi.................................................... 472 Transport Do Polski............................ 441 Wynajem............................................445 Schody....................................................295 Sklepy:....................................................446 Alkoholowe........................................446 Elektroniczne.....................................446 Internetowe........................................ 447 Kartki Polskie..................................... 447 Księgarnie.......................................... 447 Kwiaciarnie........................................ 447 Kwiaty do Polski................................ 447 Meble................................................. 447 Meble Kuchenne................................ 452 Medyczne Materiały.......................... 452 Odzieżowe.......................................... 452 Optycy, Okulary.................................. 452 Piekarnie, Cukiernie........................... 457 Produkty z Polski...............................459 Spożywcze.........................................459 Solaria....................................................465 Szklarze..................................................295

KATEGORIE BIZNESÓW Classification Index

205

Szkoły:....................................................466 Biznesowe.......................................... 470 Języka Angielskiego.......................... 470 Komputerowe..................................... 471 Kryminalistyki.................................... 472 Medyczne.......................................... 472 Online................................................ 473 Polskie............................................... 142 Tańca................................................. 473

T

Taxi......................................................... 472 Telefony Komórkowe............................... 473 Telewizja Polska w USA.......................... 473 Tłumaczenia............................................ 474

U

Ubezpieczenia......................................... 475 Uzależnienia............................................385

V

Video Produkcja .....................................302

W

Wróżki ....................................................485

Ż

Żywność Dystrybutorzy...........................487

PAMIĘTAJ! DZWONIĄC DO FIRMY

powiedz, że znalazłeś ją w POLONIJNEJ KSIĄŻCE POLISH PAGES. Dziękujemy!

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


ADWOKACI Lawyers

206

WYPADKI

KAŻDEGO CHRONI PRAWO BE Z W Z G L Ę DU N A S TATUS IM IG RA CY J NY !

PONAD

300,000,000

$

W WYWALCZONYCH ODSZKODOWANIACH

$

9,000,050

$

8,000,000

$

4,500,000

$

Pracownik uległ wypadkowi na rusztowaniu na budowie. $

Dziecko uległo poparzeniu podczas kąpieli. $

Pracownik spadł z budynku w pracy doznając wielu obrażeń.

7,625,000

$

3,875,000

$

3,050,000

$

Śmierć w wyniku zaniedbania spowodowana azbestem. Kobieta poślizgnęła się i upadła w sklepie doznając wielu obrażeń. Robotnik bez statusu imigracyjnego uległ wypadkowi w pracy.

7,250,000

Poważny uraz mózgu - błąd w sztuce lekarskiej.

3,300,000

Ślusarz, pracownik unijny, uległ wypadkowi na budowie.

3,000,000

Poślizgnięcie i upadek na chodniku w Parku Rozrywki.

* Poprzednie rezultaty nie gwarantują podobnych wyników. Reklama adwokata.

A

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

• Wypadki na budowach • Wypadki samochodowe • Błędy medyczne • Poważne urazy mózgu • Obrażenia i opażenia ciała • Poślizgnięcia, potknięcia i upadki

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

ADWOKACI Lawyers

207

A NOWOJOR SKA KA N CELA R IA PR AWA WY PA DKOWEG O

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. WYGRALIŚMY MILIONY DOLARÓW DLA NASZYCH KLIENTÓW*

PIERWSZA KONSULTACJA BEZPŁATNIE:

866-310-9887

Nie pobieramy honorarium zanim nie wygramy sprawy! Pomoc 24 godziny na dobę. 19 West 44th Street, Suite 1500, New York, NY 10036

WWW.LAWYER1.COM

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


ADWOKACI Lawyers

208

A

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Poniżej zamieszczamy wyniki prawników procesowych, z którymi współpracujemy przy niektórych sprawach wypadkowych. Zadzwoń do nas po więcej informacji.

14,000,000

$

Rekordowa decyzja Sądu Najwyższego w Nassau County dla motocyklisty potrąconego przez ciężarówkę. 23-letni mężczyzna ucierpiał poważnie w wypadku drogowym, który zakończył się amputacją nogi.

6,250,000

$

Odszkodowanie dla robotnika, który spadł z drabiny na głowę w trakcie prac budowlanych przy zakładaniu belek podłogowych. Skutkiem wypadku było porażenie kończyn.

5,500,000

$

Odszkodowanie dla 39-letniego kierowcy ciężarówki, który dostarczał meble do budynku mieszkalnego na Manhattanie. Poszkodowany został uderzony w głowę i szyję w windzie towarowej.

3,500,000

$

Odszkodowanie dla 31-letniego portiera pracującego w budynku rezydencyjnym w Nowym Jorku. Fragment dachu spadł na głowę i szyję odźwiernego. W rezultacie poszkodowany przeszedł skomplikowane operacje.

3,500,000

$

Decyzja Sądu Najwyższego w Nowym Jorku dla 37-letniego stolarza, który uszkodził głowę w trakcie podnoszenia rusztowania na budowie. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń głowy. Rezultatem tego były notoryczne bóle, depresja i niemożność podjęcia pracy.

3,411,000

$

Znaczne odszkodowanie dla dozorcy budynku, który został okaleczony cegłą podczas wykonywanych tam prac budowlanych. Pokrzywdzony stał na zewnątrz budynku, gdy nieoczekiwanie cegła uderzyła go w twarz.

3,125,000

$

Odszkodowanie dla 43-letniej przełożonej sprzątaczek. W trakcie inspekcji pokoju hotelowego powódka pośliznęła się na pozostałościach gipsowych i przewróciła się na metalowe schody.

2,600,000

$

Wygrana dla 42-letniego mężczyzny, który pracował na wysokościach przy budowie. Poszkodowany spadł z niezabezpieczonego rusztowania i uszkodził lędźwia.

2,600,000

$

Odszkodowania dla elektryka poparzonego prądem w trakcie sprawdzania przewodów elektrycznych. Rezultatem tego były przewlekłe powikłania medyczne.

Miałeś wypadek? Poznaj swoje prawa!

Prawo Pracownicze Nowego Jorku chroni pracowników budowlanych zatrudnionych przy projektach miejskich bądź prywatnych (renowacje, wyburzanie, prace na wysokości, itd). Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcji 200, 240 i 241, mogą się starać o adekwatne odszkodowanie. UWAGA: Aby zapoznać się z Kodeksem Przemysłowym Stanu Nowy Jork, wejdź na stronę internetową www.labor.ny.gov. SEKCJA 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, wymaga od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, dostatecznego zabezpieczenia miejsca pracy, a także drogi, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy ulegli wypadkowi w pracy mogą rozpocząć postępowanie przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy zaniechali zasad bezpieczeństwa - zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200. SEKCJA 240 Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani podczas upadku z wysokości lub na wskutek uderzenia spadającym przedmiotem. Sekcja 240 odnosi się do wypadków z wysokości (drabina, rusztowanie), włączając do nich wszelkiego rodzaju projekty budowlane. Prawo to zostało uznane za niezbędne, gdyż następstwa upadku z wysokości mogą niekiedy prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowań” zakłada, iż odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponoszą osoby trzecie (Third Party), jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Mogą nimi być: główny budowniczy, właścicielbudowniczy / menedżer projektu budowlanego. Zgodnie z „Prawem Rusztowań” wyżej wymienione jednostki muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki oraz wszelkiego rodzaju urządzenia wraz z wyposażeniem niezbędnym do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, „Third Party” ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy pracownik doznał uszkodzeń ciała przez spadający przedmiot, a także gdy przykładowo dźwignia oraz znajdujące się przy niej elementy zostały źle zabezpieczone.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Poszkodowani pracownicy podlegający temu prawu mają możliwość uzyskania finansowej rekompensaty wraz z dodatkowymi benefitami, na które będą zakwalifikowani. SEKCJA 241 Pracownicy zatrudnieni w Stanie Nowy Jork przy projektach budowlanych, wykopaliskach czy rozbiórkach chronieni są przez Prawo Pracownicze – Sekcja 241. Sekcja ta omawia procedury postępowania w miejscu pracy i tłumaczy o wyposażeniu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Dodatkowo, ustala ona wyposażenie urządzeń oraz sposób ich obsługi. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych podporządkowania regulacjom prawnym nałożonym przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia właściwej ochrony pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji lub kontrahenci nie zastosują powyższych zasad, mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia wraz z wydatkami medycznymi, a także mogą być oni zobligowani do wypłaty odszkodowania. Nasza firma wraz z prawnikami posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym włączając Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą, aby otrzymać bezpłatną konsultację. Prawa Pracownicze Nowego Jorku dostosowane są w sposób wyjaśniający zakres Twoich praw, tak abyś miał możliwość otrzymania adekwatnej rekompensaty. Skontaktuj się z jednym z naszych biur po więcej informacji. Jesteśmy, aby pomóc. Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezulatów w przyszłości. Ogłoszenie adwokackie.

tel: 718-383-0100

MÓWIMY PO POLSKU

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

BEZPŁATNA KONSULTACJA

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

ADWOKACI Lawyers

209

WYPADKI tel: 718-383-0100

MÓWIMY PO POLSKU

• WSZYSTKIE RODZAJE WYPADKÓW • WYPADKI NA BUDOWIE • WORKERS’ COMPENSATION • SOCIAL SECURITY DISABILITY • BŁĘDY MEDYCZNE Nasi klienci otrzymali

MILIONOWE ODSZKODOWANIA Możesz być jednym z nich! Amerykański adwokat mówiący po polsku. Nasze biura znajdują się w polskich dzielnicach. Miałeś wypadek? Zadzwoń do nas! Telefony czynne całą dobę! GREENPOINT

RIDGEWOOD

BOROUGH PARK

blisko stacji metra “G”

blisko Gates Avenue

blisko stacji metra D i banku PSFCU

144 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Road Ridgewood, NY 11385 347-881-9064

5606 13th Avenue Brooklyn, NY 11219 718-871-0310

Wioletta Kosiorek, Esq. Adam J. Stein, Esq. www.MialesWypadek.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


210

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP

WYPADKI

WORKERS’ COMPENSATION • RENTY SOCIAL SECURITY • BŁĘDY MEDYCZNE

Steven E. Rosenbaum, Esq.

$

Brett J. Nomberg, Esq.

4,500,000 $2,000,000 $3,200,000 $3,000,000

BŁĄD

MEDYCZNY

WYPADEK WYPADEK NA BUDOWIE

NA BUDOWIE

BŁĄD

MEDYCZNY

Wygrana w 2006 r.

Wygrana w 2009 r.

Wygrana w 2010 r.

Wygrana w 2016 r.

Taką sumę odszkodowania uzyskał w wyniku postępowania w Sądzie Najwyższym Nowego Jorku nasz wspólnik, adwokat Brett Nomberg. Pacjent doznał uszkodzenia mózgu w czasie operacji kręgosłupa z powodu uszkodzenia tętnicy przez lekarza. Obrońca pozwanego wycenił poniesione szkody na zdrowiu i zaproponował ugodę w wysokości... 11 centów. Jednak dzięki argumentacji naszego wspólnika ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu cztery i pół miliona dolarów.

Polski pracownik budowlany pracujący na scaffold dwupiętrowegu budynku, w wyniku braku odpowiednich zabezpieczeń spadł z wysokości i doznał poważnego uszkodzenia ciała. Złamanie biodra wymagało skomplikowanej operacji. Sąd po rozpatrzeniu naszego wniosku, uznał że strona pozwana całkowicie ponosi odpowiedzialność za wypadek naszego klienta. Naszej firmie udało się pomyślnie zakończyć sprawę tuż przed rozpoczęciem procesu.

Adwokat Brett Nomberg wygrał w Sądzie Najwyższym Queens sprawę dla pracującego na budowie Polaka, który spadł z wysokości niemal 4 m. Upadek był spowodowany brakiem odpowiednich zabezpieczeń, które zobowiązany jest zapewnić pracodawca. Obrońca pozwanej firmy argumentował, że pracownik nielegalnie przebywający w USA nie jest uprawniony do uzyskania odszkodowania za przyszłe zarobki. Nasz prawnik przekonał sędziego i ławę przysięgłych, iż nieuregulowany status imigracyjny nie może być przeszkodą w uzyskaniu odszkodowania.*

Poszkodowany doznał udaru mózgu po operacji oka. Nasz zespół odkrył, że adwokaci oskarżonych i oskarżeni ukrywali dowody i świadomie oszukali sąd. Adwokat oskarżonych został przez sędziego ukarany grzywną $15,000, ale uznaliśmy to za niewystarczające i złożyliśmy odwołanie. Krótko przed rozprawą sądu odwoławczego, który miał zdecydować czy dalsze sankcje były uzasadnione, oskarżeni zgodzili się rozstrzygnąć sprawę poprzez ugodę w wysokości $3,000,000. O szczegółach sprawy przeczytasz na stronie 38-39.

Reklama prawnicza. Podane rezultaty nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Klient może ponosić odpowiedzialność za poniesione koszty i wydatki firmy.

Wynagrodzenie tylko po wygraniu sprawy BIURO NA MANHATTANIE: 286 Madison Avenue, New York, NY 10017

bbnrlaw.com

przy 40 Street, w pobliżu dworca Grand Central BIURO W WHITE PLAINS: tylko po umówieniu Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

ADWOKACI Lawyers

211

DOŚWIADCZENI ADWOKACI PROCESOWI od ponad 40 lat cieszą się zaufaniem społecznym WYPADKI NA BUDOWACH

Nieudokumentowani pracownicy

W 2013 roku pracownik budowlany, nie posiadający legalnych dokumentów, został poproszony przez swojego szefa o rozładowanie z drewnianych belek, nieposiadającego żadnych zabezpieczeń, wózka widłowego. Wykonując polecenie spadł on na ziemię z wysokości 3 kondygnacji. Konsekwencją upadku były wielorakie obrażenia i konieczność zoperowania nogi poszkodowanego. Pracownik nigdy nie miał do dyspozycji specjalnych szelek, liny, czy też siatki zabezpieczającej go przed upadkiem. Po dokładnym zebraniu wszelkich dowodów, BBNR wystąpił do sądu z wnioskiem uzasadniającym odpowiedzialność pozwanego na gruncie prawa za naruszenie nowojorskiego prawa pracy (New York State Labor Law). Wniosek został uznany przez sąd i jedyną pozostającą do uzgodnienia sprawą była decyzja ławy przysięgłych o wysokości odszkodowania za poniesione przez pracownika obrażenia. Sprawa ta została wkrótce rozstrzygnięta i wydany w 2015 roku wyrok opiewał niemal na całą sumę przewidzianą w polisie ubezpieczeniowej, czyli około miliona dolarów.

WYPADKI SAMOCHODOWE

Każdego roku BBNR wygrywa już na wczesnych etapach sprawy dotyczące wypadków samochodowych, poprzez szybkie składanie wniosków do sądu. Ponad tuzin takich spraw opisanych jest na naszej stronie internetowej. Jeżeli wypadek spowodowany przez ciężarówkę, autobus czy samochód osobowy jest całkowicie zawiniony przez kierowcę tych pojazdów, wnosimy do sądu wniosek o ustalenie, że oskarżony kierowca, na mocy prawa, ponosi za niego winę. Poszkodowani powinni pamiętać o skontaktowaniu się zaraz po wypadku z naszą wykwalifikowaną, doświadczoną i stanowczą w postępowaniu firmą prawniczą, abyśmy mogli zebrać wszystkie dowody potrzebne do właściwego i zakończonego sukcesem procesu.

WALCZYMY AGRESYWNIE ABY ZWYCIĘŻAĆ przeciwko dużym firmom prawniczym i ubezpieczeniowym

Zadzwoń po BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ do naszego, znanego z wielu wygranych spraw, zespołu:

212-808-0448 800-808-4225

Mówimy po polsku Proś Justynę

Prowadzimy procesy w każdej dzielnicy Nowego Jorku BRETT J. NOMBERG, ESQ. - ADWOKAT

Skontaktuj się z Brett J. Nomberg w sprawie twojego wypadku. Ma on ponad 20 lat doświadczenia w sprawach wypadkowych jako nowojorski adwokat procesowy i wygrał miliony dolarów dla swoich klientów. Adwokat Nomberg jest przewodniczącym Tort Litigation Committee będącego częścią prestiżowej New York City Bar Association zajmującego się sprawami wypadków i obrażeń ciała.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


212

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

A N W Y S E R G A PETENTNA

W Ó M T O N E I K ZENTACJA KLI RZEC REPRE POL

A M . A S U I R A D T A E N K L O A N W I D M Y A Y KR SKI

IPA) K D A P Y W Eprawy głównie w: NY, NJ, ŻpraN A Pn OWyW (s y c padki w dowe

Sn PAreRsztyAW

o ki samoch n Wypad wysokości kz n Spade enia róc n Przew

CI Ś O M O H C i ośc nieruchom N IKuEpnRo / U Sprzedaż nesów, sklepów, biz . n itd / Sprzedaż iękności, n Kupno tauracji, salonów p s deli, re

IA N E C E L Z STAŁE h polonijnyc icze, DLA FłuIgRa pM rawna firm ra p y cown

mę ż a ie żony lub rs ic b o P / a oc domow ining Orde n Przem Protection / Restra holu f o życiu alko n Orders nie pojazdu po spo dze tyki n Prowa ia • Narko ic b o P • e ż n Kradzie

NE J Y C A R G I IaM Y W A eństwo m SPZieR przez łż y rt a k e n lo je n ortac alne / Dep telstwo n Obywa eportacyjne. Krymin a dla młodych osób yd igracyjn n Spraw on. Ulga im ti c A d e rr n Defe

TWA C U R K N A B CE S L O P W SPRAW Y

obs cę, spraw n pełna ia, umowy owy o pra m u , ty wy, zlecen k o a tr m n u o i, k m a . n pracownik tie z lokatorami, itp umowy z s e w kata? o awcze, k w d a o podwykon g e oj

sprawę! ą j o w t ć yskutowa sw d e e z z r y p n o y l b o nie, YLVANIvA adow m z S o e N i d n N ń E ś o e P t w s Je Zadz JERSEnYue 2604 E Allegheny1A91e34 W E N PA ve N adelphia, 0 Clifton A il 0 h 0 P 1 ANHATaTyA 0 M 0 0 3 725 , N J 0 70 1 15-987-3 dw , S. 3 n T a 2 o o N ft l: r I li B te C O 5 2 P 0-7925 GREEN ttan Ave, S. 104 2 York, NY 10007 l: 973-92 ha 776A Man NY 11222 , n Brookly 09 - 0300 tel: 718-6

0 0 3 0 9 0 6 8 rzec.com 1 a M 7 t a k : o l te w w w.Adw

N ew 67-0201 tel: 212-2

te

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media

Attorney Advertising

A

ADWOKACI Lawyers


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

ADWOKACI Lawyers

213

prawę! s ą j o w t ? a ć adwokat y przedyskutowa o g e j o w s nie, b ny ze o m l o o d w o ń d o a w z Zadz Jesteś nie

M E T A K O W D A Z J A I W A M Z O R U C E K Z S R A L O M . IUS A PO P

t w (adwoka zenia spra nsylvania, d a w ro p y, Pen iony do K AT upraawchn: Nowy Jork, New JetorsneD.C. i na Hawajach. O W D A I K g n ashin OLS iu sta JEDYNYy) Pi licencjonowany w 1n0o-cis, Floryda, Kalifornia, W li w Il so proce chusetts, ut, Massa Connectic

POL

R A D T A K O W D A I K S

ROZWODY ODZINNE Rieniem stron Y W A R P m S zwody za porozu

OWE D Ą S Y W Sn PWeRzwaAnia do sądui konflikt w biznesie i z piaFrtonreecralomsui re

n Ro y sporne o n Spraw ajątku dorobkoweg u m ł ją ia a z go m tk n Pod ie odrębne i dzieci n e z rd ie n Stw onka /ę alimentów ty na małż n Alimen podwyżkę i zniżenie zieci yo je d n Spraw d dziećmi i wizy tac a n a k ie n Op

e ci e pieniężn ruchomoś czenia n Kwesti prawy na temat nie zpie nym es ie ma ube lub następ encja n Sądow ypadkowe, gdzie n m y m a s tym yw towa interw ów n Spraw ilne. Składane są w atychmias n p t s y finans je w a ra n p n S przejęciu ymaga b w lu h c ie s ry e tó n k biz dniu, w apobiec stratom w z y b u d ą s

ONE C A Ł P Y W NIE KówI B O R A Z E n Dla pracotrwankiktorów W O K D A P on S SPRAW Y T Y, TRUST Y n iZsaugbokradczaincyhiunnaijdngyocdhziny Ee bNez testamentu n W p płacone T ESpSrawTy AspaM n Niewy dkow m rzy te n e m godziny p testa n ez y spadkow n Spraw ation / Probate istr Polsce n Admin adkowe w ży do Polski p s y w ra p ycia dró n S podczas ż są bez po ia e n n ie ia n ż tw a ła w i upo za enty, trusty n Testam

nad ymi nad starsz i opiece wk ta s płacone n Niewy lanych w o d ach bu c ra p w

0 0 3 0 9 0 6 8 1 7 tel.:AdwokatMarzec.com www AWACH R P S H C Y AGŁ IUS-M N R A W D O 7 K 7 L 8 TY NYCH: 1L dy A N I M Y na weeken e KR ż k ta m ate z adwok w biurach h c y w Spotkania o r o nsylwanii ach wiecz i w godzin rku, New Jersey, Pe Jo w Nowym

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


214

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

877-AD

tel: 877-239-6528

2016

MIAŁEŚ WYPADEK I SZUKASZ POLSKIEGO ADWOKATA? Zadzwoń 877-ADWOKAT już dziś. Nie musisz już korzystać z mało efektywnego “lokalnego" prawnika. Mec. Dominik Rostocki został wyróżniony jako jeden z dziesięciu najlepszych ("Top-10") młodych adwokatów w całym stanie PA (nie tylko wśród Polaków) i mówi po polsku - twoim językiem! RISING STAR

Mec. Dominik Rostocki “Wschodząca Gwiazda” w latach 2012, 2014, 2015 i 2016 “Wśród najlepszych 2.5% adwokatów”

Rostocki.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

ADWOKACI Lawyers

WOKAT

215

tel: 877-239-6528

POLSKI PRAWNIK Mec. Dominik Rostocki

W YPADKI • WYPADKI ŚMIERTELNE • PRAWO IMIGRACYJNE • PRAWO KRYMINALNE • PRAWO BIZNESOWE • INNE SPRAWY PRAWNE

JAK NIE WYGRAMY - NIC NIE PŁACISZ* 1835 Market Street 26th Floor, Suite 2626 Philadelphia, PA 19103 tel: 877-239-6528

300 Cadman Plaza West 12th Floor Brooklyn, NY 11201 tel: 877-239-6528 * w sprawach wypadkowych

877-ADWOKAT

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


216

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

WORKERS’ COMPENSATION

A

Reprezentacja pracowników oraz nieubezpieczonych pracodawców w stanach NEW YORK i NEW JERSEY

W

ielu pracodawców podejmuje liczne działania na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w celu zabezpieczenia swoich pracowników. Mimo to jednak często zdarzają się wypadki. W wielu sytuacjach obrażenia bywają bardzo poważne i długotrwałe. Miejscem, gdzie wypadki zdarzają się najczęściej są place budowy, warsztaty stolarskie, mechaniczne, a także miejsca opieki nad staszymi i chorymi osobami. Nie oznacza to, że nie można ulec wypadkowi pracując jako pracownik biurowy, i wcale nie umniejsza to powagi sprawy.

tel: 973-303-0498

Nawet w najlepiej zabezpieczonych miejscach pracy zdarzają się wypadki, a pracownicy ciepią na choroby zawodowe. Interesy poszkodowanych pracowników zabezpiecza prawo Workers’ Compensation. Gwarantuje ono wypłatę zastępczych zarobków za czas niezdolności do pracy oraz natychmiastową bezpłatną opiekę medyczną. Mecenas Andrzej Kamiński przed Sądem Administracyjnym Workers’ Compensation reprezentuje zarówno poszkodowanych pracowników jak i nieubezpieczonych pracodawców.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media

ATTORNEY ADVERTISING

Dyżur powypadkowy lub nagłe, kryminalne sprawy, 24-godziny, 7 dni w tygodniu

Przyczyny wypadków w każdej sytuacji są inne, lecz pracownicy i pracodawcy w poszczególnych branżach popełniają podobne błędy. Nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy, nieuwaga pracowników i ignorowanie przepisów bezpieczeństwa to podstawowe przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

SPRAWY WYPADKOWE

ADWOKACI Lawyers

217

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW

Adwokat Andrzej Kamiński wypadki na budowie wypadki samochodowe sprawy cywilne sprawy kryminalne wykroczenia drogowe social security disability

tel: 718-389-0450 79 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222 www.kaminskilawfirm.com www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


ADWOKACI Lawyers

218

ADOPCJE

A

Adoption

NEW YORK

LAW OFFICE OF IZABELA KROPIWNICKA

188 Eckford Street Brooklyn, NY........ 631-488-4163

www.kropiwnickalaw.com Więcej o firmie (More info) 229 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

LAW OFFICE OF IZABELA KROPIWNICKA

33 W Hoffman Avenue Lindenhurst, NY.... 631-488-4163

www.kropiwnickalaw.com Więcej o firmie (More info) 229 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

LAW OFFICE OF IZABELA KROPIWNICKA

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Bloch, Przemysław Jan, Esq. 26 Court Street, Suite 2113 Brooklyn, NY........ 718-522-6773

www.adwokatbloch.com Więcej o firmie (More info) 236 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BRAND BRAND NOMBERG & ROSENBAUM, LLP

286 Madison Avenue, Suite 702 New York, NY....... 212-808-0448

www.bbnrlaw.com Więcej o firmie (More info) 6-7, 210-211 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BRAND BRAND NOMBERG & ROSENBAUM, LLP

White Plains, NY... 212-808-0448

www.bbnrlaw.com Więcej o firmie (More info) 6-7, 210-211 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BRUCKI, MICHAEL G., ESQ. 149 Hampton Road Southampton, NY.631-488-4163 90 Broad Street New York, NY....... 866-627-8254 www.kropiwnickalaw.com Więcej o firmie (More info) 229 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.BruckiLaw.com Więcej o firmie (More info) 186, 243 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ADWOKACI

Chmura, Eugene E., Esq. 1447 Broadway Astoria, NY........... 347-288-4948

Lawyers

NEW YORK

AMBINDER, LLOYD, ESQ. VIRGINIA & AMBINDER, LLP

www.chmuralaw.com Więcej o firmie (More info) 234 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

40 Broad Street, 7th floor DAJKA & POPŁAWSKI New York, NY....... 212-943-9080 KANCELARIA ADWOKACKA www.vandallp.com Więcej o firmie (More info) 167, 227 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ANDRZEJEWSKI, JANUSZ W., ESQ.

A N W Y S E AGR ETENTNA

at lski adwok zenia Jedyny po ad y do prow uprawnion at procesowy) ok dw (a w ra -ciu sp owany w 10 i licencjon NJ, PA, CT, Y, stanach: N . HI , , CA, DC MA, IL, FL

P CJA KLIENTÓW i KOM A R Z EC EZENTA REPR

IUS A. M R A D T A K SK I A D W O

0 0 3 0 9 - 60 8 1 7 : l e t

POL

NE Y RODZIN - SPR AW Y D O W Z n RO WE Y SPADKO n SPR AW E W O D Ą YS NO Ś CI n SPR AW NE N A L E Ż O C A Ł P Y n NIE W A DK I Ż NE W Y P I n POWA Ś O CHOM C DL A FIRM n NIERU ZLECENIA ALNE n S TA Ł E Y K RY MIN YJNE W A n SPR C Y IMIGR A n SPR AW A W T UC n B A NK R AN MANHATwTay T IN ad O ro B P 5 N E 22 E GR 3000 hattan Ave 776A Man Suite 104 NY 11222 Brooklyn, 9-0300 60 871 l: te

SE Y NEW JtoEnRAve

1000 Clif J 07013 Clif ton, N 0-7925 92 397 l: te

Suite 7 , NY 1000 New York 01 02 726 tel: 212-

2604 E A 134 hia, PA 19 Philadelp 3725 798 5tel: 21

Gadek, Beata, Esq. 900 Hylan Blvd, 2nd Floor Staten Island, NY...347-524-1587

DAMASHEK, JONATHAN S., ESQ. HECHT, KLEEGER & DAMASHEK

www.adwokatgadek.com

160 Noble Street Więcej o firmie (More info) 232 Brooklyn, NY........718-383-0909 19 West 44th Street, Suite 1500 www.dajkapoplawski.com New York, NY....... 866-310-9887 HADER, ELIZABETH, ESQ. Więcej o firmie (More info) 233 216 Driggs Avenue www.lawyer1.com ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Więcej o firmie (More info) 206-207, 492 Brooklyn, NY........ 718-349-2929

www.dajkapoplawski.com Więcej o firmie (More info) 233 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

WYPADKI

www.lawyer1.com

www.newyorkpolishlawyer.com Więcej o firmie (More info) 186, 226

www.haderlaw.com Więcej o firmie (More info) 166, 220-221 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DAM PRACĘ www.drobnica.com

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036 WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK 65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

Oferta ważna do 09.30.17 i nie może być łączona z inną.

j Rozmawia ze swoim adwokatem po polsku

VANIA PENNSYlleLgheny Ave

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ 117 North 4th Street DAJKA & POPŁAWSKI Brooklyn, NY........646-353-0703 KANCELARIA ADWOKACKA ELLACOTT, MONIKA, ESQ. www.andrzejewskilaw.com 1732 Great Neck Road 100 Church Street, 8th Floor Więcej o firmie (More info) 237 ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Copiague, NY.........631-841-0170 New York, NY....... 646-737-8870

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

rawy owadzi sp Adwokat pr nie zmusi Państwa y ei procesow beznadziejnej umow a lko by do zawarci ty em ki ażon z współm rawę. szybko sp zakończyć NAGŁYCH H: T YLKO WCH KRYMINALNYC SPR AWA RIUS-M 1-877-DA

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Musa Obregon SPRAWY EMIGRACYJNE I KARNE & ASSOCIATES

ADWOKACI Lawyers

NY: 718-926-0802 • NJ: 973-725-9062 MÓWIMY PO POLSKU

219

MICHAEL MUSA-OBREGON

A

& A S S O C I AT E S

ARESZTOWANIA

DZWOŃ NATYCHMIAST!

718-926-0802 973-725-9062 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu! Mówimy po polsku!

• Jazda w stanie nietrzeźwym • Kradzieże • Rozboje • Napady • Pobicia • Prostytucja • Narkotyki • Broń • Przemoc w domu i rodzinie

PRAWO

ADWOKAT Michael Musa-Obregon*

Były prokurator d/s kryminalnych w Nowym Jorku, z 20-letnim doświadczeniem, który mówi Twoim językiem. Członek Stowarzyszenia Prawników Emigracyjnych i Kryminalnych w NY. Przez wiele lat prowadził popularne audycje radiowe “Radio Kancelaria” w “910AM Polskie Radio” oraz w “Radio Rytm”

• Emigracyjne • Kryminalne • Rodzinne • Cywilne • Bankructwa • Otwieranie i reprezentacja korporacji • Kupno domów i nieruchomości • Deportacje • Sponsorowanie przez rodzinę i pracodawcę - “PERM” • Przedłużanie wiz, zmiana statusu (studenckie, pracownicze, narzeczeńskie) • Rozwody, separacje, alimenty • Niewypłacone należności • Spadki, testamenty, umowy przedmałżeńskie

QUEENS:

MANHATTAN:

WHITE PLAINS:

NEW JERSEY:

55-21 69th Street Maspeth, NY 11378

757 Third Avenue, 20th Floor New York, NY 10022

199 Main Street, Suite 709 White Plains, NY 10601

Peter Kapitonov, Esq.

* Admitted only in NY

Attorney in Charge NJ Office

2125 Center Avenue, Suite 402 Fort Lee, NJ 07424

www.Musa-Obregon.com Sprawy federalne i emigracyjne - wszystkie stany USA!

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


220

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ADWOKAT ELŻBIETA HADER

AMERYKAŃSKI ADWOKAT MÓWI PO POLSKU

GREENPOINT

RIDGEWOOD 66-08 Fresh Pond Road Ridgewood, NY 11385

tel: 718-349-6010

COPIAGUE 216 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11222 (na rogu Driggs Ave. i McGuinness Blvd.)

tel: 718-349-2929

473 Oak Street Copiague, NY 11726 W celu umówienia się proszę dzwonić:

tel: 631-608-9122

Serving the Community’s Legal Needs

www.HaderLaw.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

ADWOKACI Lawyers

221

ADWOKAT: GREENPOINT • RIDGEWOOD • COPIAGUE tel: 718-349-2929 SPRAWY

SPRAWY

u ROZWODY u ALIMENTY u PRZEMOC W RODZINIE u KRYMINALNE, ZWIĄZANE Z DZIEĆMI u WSZYSTKIE RODZAJE SPRAW Z SĄDU RODZINNEGO u ZMIANY IMION I NAZWISK u WIZYTACJE u PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI u SPRAWY O MODYFIKACJĘ WYROKÓW SĄDOWYCH

u SPRAWY WINDYKACYJNE u ROZSTRZYGANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH UMÓW I KONTRAKTÓW u PRZEJĘCIA WŁASNOŚCI u „SMALL COURTS” POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ u ODZYSKIWANIE DŁUGÓW u FORECLOSURES - NIERUCHOMOŚCI u GUARDIANSHIPS, CZYLI KURATELE SĄDOWE

RODZINNE

Adwokat Elżbieta Hader przez kilka lat pracowała jako państwowy adwokat w Manhattan Family Court zanim rozpoczęła praktykę w prywatnej kacelarii, gdzie zajmowała się wieloma rodzajami spraw by potem rozpocząć samodzielną praktykę adwokacką.

Zadzwoń: 718-349-2929

CYWILNE

Zadzwoń: 718-349-2929

SPORY

TESTAMENTY

u ZALEGŁOŚCI W PŁACENIU CZYNSZU u “BUYOUTS” z uregulowanych mieszkań u SCRIE/DRIE - zamrożenie czynszu dla kwalifikujących się u VIOLATIONS “HP PROCEEDINGS” u WYPADKI W DOMU WŁAŚCICIELA u EKSMISJE

u TWORZENIE OSTATNIEGO TESTAMENTU u SPRAWY SPADKOWE u PROBATE (“letters of administration”) u PEŁNOMOCNICTWA u NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI

SPRAWY

WYPADKI

WŁAŚCICIEL / LOKATOR

Zadzwoń: 718-349-2929

KRYMINALNE u “ORDER OF PROTECTION” u BÓJKI u POBICIA u KRADZIEŻE u NAPADY u WYKROCZENIA u “DESK APPEARANCE TICKET” Zadzwoń: 718-349-2929

PRAWO SPADKOWE

Zadzwoń: 718-349-2929

WSZYSTKIE RODZAJE* u WYPADKI SAMOCHODOWE u UPADKI NA ULICACH I W BUDYNKACH u WYPADKI NA BUDOWIE u BŁĘDY MEDYCZNE - „MALPRACTICE” * Bezpłatne konsultacje w sprawach wypadkowych. W razie potrzeby spotkania z klientem w szpitalu lub domu klienta Wynagrodzenie pobieramy tylko po wygraniu sprawy. Zadzwoń: 718-349-2929

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


222

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

TWÓJ BIZNES na pierwszych stronach popularnych wyszukiwarek!

Oferujemy skuteczne pozycjonowanie (SEO - Search Engine Optimization) serwisów w wyszukiwarce Google®. Nasi specjaliści optymalizują serwisy internetowe zgodnie z wytycznymi wyszukiwarek pod wymagane przez biznes klienta popularne słowa i frazy kluczowe. W zakres naszych usług wchodzi też reklama płatna w wyszukiwarkach tzw. AdWords (PPC - Pay Per Click).

Dzięki naszym działaniom informacja o twoim biznesie trafi na pierwsze strony najbardziej popularnych wyszukiwarek, zwiększy wartościowy ruch na twoim serwisie, a docelowo przyniesie Ci więcej klientów.

Bezpłatna konsultacja: 718-224-2948 www.polishwebpages.com Google® AdWords Certified

Copyright © 2016-17 Polish Web Pages. All Rights Reserved. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

ADWOKACI Lawyers

223

A

Norman H. Heller, Esq.

NIERUCHOMOŚCI

• kupno i sprzedaż (closing) • leases • sprawy właściciel-lokator • reprezentacja właścicieli nieruchomości • budynki komercyjne

PRAWO BIZNESOWE WYPADKI BŁĘDY LEKARSKIE SPRAWY KARNE • jazda w stanie nietrzeźwym • kradzieże, włamania, bójki • przekroczenie prędkości (speeding tickets)

Mówimy po polsku 3000 Marcus Avenue, Suite 3W4 Lake Success, NY 11042 norm@hellerlawpc.com

www.hellerlawpc.com

BIURO W NASSAU: tel: 516-441-5656 fax: 516-441-5666

BIURO NA GREENPOINT: tel: 718-360-5630 BIURO W SUFFOLK: tel: 631-225-5300 fax: 631-225-3400

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


224

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Niewypłacone należności za pracę i nadgodziny H NIEZADOWOLONY ZE SWOJEGO ADWOKATA? H

Attorney Advertising

A

ADWOKACI Lawyers

Kancelaria Adwokacka DARIUS A. MARZEC prowadzi sprawy o:

• Niewypłacone pieniądze dla pracowników i subkontraktorów • Niewypłacone płace za nadgodziny • Nadgodziny zapłacone tylko zwykłą stawką • Niewypłacone wszystkie godziny pracy • Niewypłacone godziny za stawki unijne

TA OPŁKA O PO

T YL IU W YGR ANY! W A R P S

GREENPOINT

776A Manhattan Avenue Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: 718-609-0300

• Niewypłacone benefity unijne • Prace miejskie za nie unijne pieniądze • Sprawy w sądzie federalnym • Niewypłacone nadgodziny przy opiece nad starszymi • Niewypłacone stawki w pracach budowlanych

POLSKI ADWOKAT Darius A. Marzec tel: 718-609-0300 MANHATTAN

225 Broadway Suite 3000 New York, NY 10007 tel: 212-267-0201

NEW JERSEY

1000 Clifton Avenue Clifton, NJ 07013 tel: 973-920-7925

PENNSYLVANIA

2604 E Allegheny Avenue Philadelphia, PA 19134 tel: 215-987-3725

w w w.AdwokatMarzec.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

212-736-9000 www.zoni.com

ADWOKACI Lawyers

225

A ZALEGŁE BĄDŹ NIEPRAWIDŁOWO NALICZANE WYNAGRODZENIE? DYSKRYMINACJA? WYPADEK?

PROBLEMY Z PRACODAWCĄ?

W CIĄGU 20 LAT DZIAŁALNOŚCI KANCELARIA MECENASA WIŚNIEWSKIEGO WYWALCZYŁA DLA SWOICH KLIENTÓW W NOWYM JORKU I NEW JERSEY MILIONY DOLARÓW NIEWYPŁACONYCH ZAROBKÓW! BEZPŁATNA KONSULTACJA

Dla naszych klientów odzyskaliśmy już MILIONY DOLARÓW niezapłaconych zarobków i innych odszkodowań. $960,000 $1,050,000 $980,000

Ugoda sądowa z właścicielami niewypłacalnej firmy budowlanej

Ugoda sądowa w imieniu pracowników restauracji

Ugoda sądowa z firmą budowlaną w pozwie zbiorowym

Wyrok na łączną sumę po dwutygodniowym procesie zbiorowym przeciwko firmie dekarskiej

220,000 $ 800,000 $

Ugoda sądowa w pozwie zbiorowym dozorców i sprzątaczy przeciwko firmie zarządzającej budynkami mieszkalnymi

$ $

40,000 60,000

Dla pracownicy sklepu spożywczego w pozwie o mobbing Dla pracownicy piekarni

Możesz odzyskać niewypłacone zarobki nawet do 6 lat wstecz!

Kancelaria znajduje się na dolnym Manhattanie w okolicy World Trade Center i City Hall. Dogodny dojazd wszelkimi liniami metra: • 2, 3 - Park Place • 4, 5, 6 - Brooklyn Bridge • A, C - Broadway-Nassau • E - World Trade Center • J - Brooklyn Bridge • R, W - City Hall • M, Z - Chambers Street / Brooklyn Bridge

Zadzwoń do nas już dziś i umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ:

212-267-2102 Bezpłatny: 866-275-1744

225 Broadway, Suite 1020 New York, NY 10007 www.rwapc.com Poprzednie rezultaty nie gwarantują podobnych wyników. Reklama adwokata.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


226

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ADWOKAT

A

MONIKA J. ELLACOTT, ESQ. n SPADKI, TESTAMENTY, TRUSTY

Spadek na podstawie testamentu, dziedziczenia ustawowego, podział spadku oraz postępowanie o zachowek (prawo żony do dziedziczenia). Sprawy sądowe dot. spadków, ważności testamentu, uznania spadkodawcy za niegodnego dziedziczenia oraz zniesienie współwłasności nieruchomości. Prowadzimy poszukiwania genealogiczne. Przygotowujemy testamenty, upoważnienia w sprawach zdrowotnych oraz trusty.

n PRAWO RODZINNE

Prowadzimy sprawy rozwodowe, separacje, sprawy o alimenty oraz opiekę nad dzieckiem. Przygotowujemy umowy przedmałżeńskie.

n OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Dajemy porady prawne mające za przedmiot transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości pod działalność handlową, jako inwestycję lub rezydencję mieszkaniową. Reprezentujemy strony w sporach między wynajmującym, a najemcą.

n SPRAWY IMIGRACYJNE

Zielone karty, wizy, obywatelstwo. Reprezentujemy klientów ubiegających się o pobyt stały lub tymczasowy w USA, sponsorowanych zarówno przez rodzinę jak i pracodawcę.

Law Office of Monika Ellacott 100 Church Street, 8th Floor New York, NY 10007 www.newyorkpolishlawyer.com

tel: 646-737-8870

Nie masz jeszcze strony internetowej swojej firmy?

Zadzwoń do nas: 718-279-4969

KAMIŃSKI,

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.kaminskilawfirm.com Więcej o firmie (More info) 14-15, 216-217 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

473 Oak Street ANDRZEJ, ESQ. Copiague, NY........ 631-608-9122 79 Greenpoint Avenue www.haderlaw.com Więcej o firmie (More info) 166, 220-221 Brooklyn, NY........718-389-0450

HADER, ELIZABETH, ESQ.

66-08 Fresh Pond Road Ridgewood, NY.... 718-349-6010

www.haderlaw.com Więcej o firmie (More info) 166, 220-221 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HECHT, JORDAN D., ESQ. HECHT, KLEEGER & DAMASHEK

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY....... 866-310-9887

www.lawyer1.com Więcej o firmie (More info) 206-207, 492 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.lawyer1.com Więcej o firmie (More info) 206-207, 492 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

www.lawyer1.com Więcej o firmie (More info) 206-207, 492 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

KOSIOREK, WIOLETTA, ESQ.

144 Nassau Avenue Brooklyn, NY........ 718-383-0100

KOSIOREK, WIOLETTA, ESQ.

5606 13th Avenue Brooklyn, NY.........718-871-0310

www.mialeswypadek.com Więcej o firmie (More info) 2-3, 208-209 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.hellerlawpc.com Więcej o firmie (More info) 165, 223 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

KOSIOREK, WIOLETTA, ESQ.

NY.........................718-360-5630

HELLER, NORMAN H., ESQ. THE HELLER LAW FIRM, PC

3000 Marcus Avenue, Suite 3W4 Lake Success, NY.516-441-5656

www.drobnica.com

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY....... 866-310-9887

HELLER, NORMAN H., ESQ. THE HELLER LAW FIRM, PC

PRACA • MIESZKANIA

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

KLEEGER, JUDD F., ESQ. HECHT, KLEEGER & DAMASHEK

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY....... 866-310-9887

* Pewne ograniczenia obowiązują.

www.mialeswypadek.com Więcej o firmie (More info) 2-3, 208-209 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HECHT, KLEEGER & DAMASHEK

www.hellerlawpc.com Więcej o firmie (More info) 165, 223 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Zrobimy nową - nawet bezpłatnie!* Zapewnimy hosting i opiekę techniczną. Obsługujemy setki stron firm polonijnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu!

POLSKI ADWOKAT

HADER, ELIZABETH, ESQ.

65-18 Fresh Pond Road Ridgewood, NY.... 347-881-9064

www.mialeswypadek.com Więcej o firmie (More info) 2-3, 208-209 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

LAW OFFICE OF IZABELA KROPIWNICKA

188 Eckford Street Brooklyn, NY........ 631-488-4163

www.kropiwnickalaw.com Więcej o firmie (More info) 229 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

ADWOKACI Lawyers

227

Problemy w pracy? eprezentujemy pracowników budowlanych i restauracji, kasjerów, przedstawicieli handlowych, pracowników służby zdrowia oraz asystentów administracji. Adwokat Lloyd Ambinder walczy o prawa pracowników już od ponad 25 lat. Jeżeli czujesz się wykorzystywany w swojej obecnej pracy skontaktuj się z naszą kancelarią i umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PO POLSKU na temat twoich praw pracowniczych. Wszystkie rozmowy są poufne.

Nasza kancelaria odzyskała przez ostatnie 25 lat ponad 100,000,000 dolarów odszkodowań z zakresu: n

Niezapłaconych stawek minimalnych i nadgodzinowych n Dyskryminacji, nękania i molestowania w pracy n Naruszania zasad rozdzielania napiwków n Niezapłaconych poprawnie stawek godzinowych n Niezapłaconych stawek związkowych i stawek minimalnych Nasze ostatnie wygrane* $ 13,000,000 - ugoda, dozorcy budynków $ 12,000,000 - ugoda, pracownicy portowi $ 11,000,000 - ugoda, pracownicy gastronomii $ 6,200,000 - ugoda, studenci na praktykach $ 4,900,000 - ugoda, pracownicy budowlani $ 2,900,000 - ugoda, pięlegniarki i asystenci medyczni $ 1,100,000 - ugoda, pracownicy salonów samochodowych * Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

Virginia & Ambinder, LLP Tel: 212-943-9080 Adwokat Lloyd Ambinder

Mówimy po polsku Proś Marię lub Iwonę www.vandallp.com

40 Broad Street, 7th Floor New York, NY 10004 5 Mountain Boulevard North Plainfield, NJ 07060 Raritan Plaza I 110 Fieldcrest Avenue Suite 15 (2nd Floor) Edison, NJ 08837 Konsultacje w biurach w New Jersey tylko po wcześniejszym umówieniu się.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


228

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

W YPADKI BŁĘDY MEDYCZNE

Romuald Magda, Esq. • Wszelkie sprawy spadkowe • Testamenty, trusty i pełnomocnictwa (Power of Attorney) • Zabezpieczenie majątku przed podatkami od spadku i kosztami Nursing Home • Kupno i sprzedaż nieruchomości / biznesu • Sprawy rozwodowe, umowy przedmałżeńskie • Sprawy Landlord - Tenant

tel: 718-389-4112 776 A Manhat tan Avenue, Brook l y n, N Y 112 2 2 w w w.magdaesq.c om • romuald@magdaesq.c om

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

ADWOKACI Lawyers

229

Law Office of Izabela Kropiwnicka Adwokat Izabela Kropiwnicka

A DWOK AT MÓW I P O P OL SK U

PRAWO IMIGRACYJNE • Zielona karta przez małżeństwo • Obrona w postępowaniu deportacyjnym • Sponsorowanie rodzinne • VAWA - zielone karty dla ofiar przemocy domowej • Naturalizacja Obywatelstwo

INNE SPRAWY • Rozwody bezsporne • Adopcja

• Wizy U dla ofiar przestępstw na terenie USA • Sponsorowanie przez pracodawcę • Wizy pracownicze, biznesowe, turystyczne, studenckie, narzeczeńskie • Waivers • DACA Adwokat Kropiwnicka posiada licencję prawniczą na Stan New York, oraz jest autoryzowana do prowadzenia Spraw Imigracyjnych w całych Stanach Zjednoczonych. Adwokat jest członkinią i działa aktywnie w: • American Imigration Lawyers Association ( AILA), • American Bar Association (ABA) i • New York State Bar Association (NSBA).

Tel: 631-488-4163 www.kropiwnickalaw.com • fax: 631-259-2485 33 W Hoffman Avenue Lindenhurst, NY 11757

149 Hampton Road Southampton, NY 11968

188 Eckford Street Brooklyn, NY 11222

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


230

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

WYPADKI NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • upadki z wysokości • wypadki na budowie • wypadki w pracy • samochodowe • upadki na ulicy • poślizgnięcia na prywatnej posiadłości • urazy w szkole i przedszkolu

DZWOŃ TERAZ DO POLSKIEGO ADWOKATA

DARIUS A. MARZEC ZAPRASZAM DO JEDNEGO Z MOICH BIUR:

GREENPOINT

776A Manhattan Ave, S. 104 Brooklyn, NY 11222 tel: 718-609-0300

MANHATTAN

225 Broadway, S. 3000 New York, NY 10007 tel: 212-267-0201

NEW JERSEY

1000 Clifton Avenue Clifton, NJ 07013 tel: 973-920-7925

PENNSYLVANIA

2604 E Allegheny Ave Philadelphia, PA 19134 tel: 215-987-3725

Attorney Advertising

ROZMAWIAJ ZE SWOIM ADWOKATEM PO POLSKU

TEL: 718-609-0300 www.AdwokatMarzec.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Russo’s On The Bay PR AWNIK

Doskonałe przyjęcia

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

ADWOKACI Lawyers

231

I M I G R A C YJ N Y

John Nicelli C Z Ł O N E K S T O WA R Z Y S Z E N I A P R AW N I KÓ W I M I G R A C YJ N YC H

Ponad 30 lat doświadczenia w uzyskiwaniu

ZIELONYCH KART dla Polaków • OGROMNE SUKCESY W PRZYGOTOWANIU WAIVER-ÓW • WNIOSKI O PONOWNE OTWARCIE SPRAWY I ZAWIESZENIE DEPORTACJI • OBRONA PRZED DEPORTACJĄ, APELACJE I ODWOŁANIA • ZIELONE KARTY • SPONSOROWANIE PRZEZ RODZINĘ LUB PRACODAWCĘ • ZEZWOLENIA NA PRACĘ • OBYWATELSTWO • ZIELONE KARTY DLA OSÓB WYBITNIE UZDOLNIONYCH • WIZY DLA INWESTORÓW • WSZELKIEGO RODZAJU WIZY PRACOWNICZE • SZYBKIE SPONSOROWANIE NA ZIELONĄ KARTĘ DLA OSÓB Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

WSZYSTKIE SPRAWY IMIGRACYJNE. PRZYSTĘPNE CENY.

225 Broadway, Suite 1040, New York, NY 10007

tel: 212-227-8020 • www.JohnNicelli.com Dojazd metrem: 2, 3, 4, 5, 6, J, M, Z, E, R, N, A, C. Biuro otwarte również w soboty. Fax: 212-227-8175

Mówimy po polsku www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


232

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Beata Gadek, Esq.

A

POLSKI ADWOKAT Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach: • kupno, sprzedaż i przefinansowanie nieruchomości • mortgage modification • foreclosure • bankructwa • sprawy imigracyjne LAW OFFICE OF IZABELA KROPIWNICKA

Adwokat Beata Gadek MÓWIĘ PO POLSKU

Tel: 347-524-1587

900 Hylan Blvd, 2 piętro Staten Island, NY 10305

www.AdwokatGadek.com GadekLaw@gmail.com

MAGDA, ROMUALD P., ESQ.

MARZEC, DARIUS A., ESQ. MICHAEL MUSA-

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.adwokatmarzec.com Więcej o firmie (More info) 16-17, 212-213 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

776A Manhattan Avenue MARZEC LAW FIRM, PC OBREGON & ASSOCIATES Brooklyn, NY.........718-389-4112 225 Broadway, Suite 3000 33 W Hoffman Avenue 757 Third Avenue, 20th Floor www.magdaesq.com Lindenhurst, NY.... 631-488-4163 New York, NY........212-267-0201 New York, NY....... 718-926-0802 Więcej o firmie (More info) 228 www.kropiwnickalaw.com Więcej o firmie (More info) 229 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

LAW OFFICE OF IZABELA KROPIWNICKA

MARZEC, DARIUS A., ESQ. MARZEC LAW FIRM, PC MICHAEL MUSA776 A Manhattan Ave, Suite 104 OBREGON & ASSOCIATES

Więcej o firmie (More info) 229 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.musa-obregon.com Więcej o firmie (More info) 219 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

MICHAEL MUSAOBREGON & ASSOCIATES

149 Hampton Road Brooklyn, NY........718-609-0300 55-21 69th Street 199 Main Street, Suite 709 Southampton, NY.631-488-4163 www.adwokatmarzec.com www.kropiwnickalaw.com Więcej o firmie (More info) 16-17, 212-213 Maspeth, NY......... 718-926-0802 White Plains, NY... 718-926-0802

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.musa-obregon.com Więcej o firmie (More info) 219 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

www.musa-obregon.com Więcej o firmie (More info) 219 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO!

ADWOKACI Lawyers

ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

233

A

K ANCELARIA ADWOK ACK A

Rozmawiaj bezpośrednio z adwokatem bez pośredników

WYPADKI:

• samochodowe • na budowie • w budynkach i na chodnikach

KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPRAWY EMIGRACYJNE SPRAWY KARNE (DWI & DUI) ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ: • bankructwami personalnymi • sporządzaniem testamentów • zakładaniem korporacji oraz innymi sprawami prawnymi

Zenon Popławski, Esq. & Damian Dajka, Esq. - Attorneys At Law ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

BROOKLYN OFFICE 160 Noble Street Brooklyn, NY 11222 tel: 718-383-0909

LONG ISLAND OFFICE 1732 Great Neck Road Copiague, NY 11726 tel: 631-841-0170

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


234

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Janusz W. Szpara, ESQ.

A

ADWOK AT • Imigracyjne / Deportacje • Bankructwa - 7, 11, 13 • Rozwody / Kontrakty małżeńskie • Korporacje / LLC • Międzynarodowe Prawo Handlowe

• Prawo spadkowe / Testamenty • Sprawy kryminalne • Nieruchomości • Wykroczenia drogowe / DUI • Wypadki / Samochodowe i na budowie

861 Manhattan Avenue, Pokój 17 • Brooklyn, NY 11222

Tel. (718) 383-5929 • email: janushs@aol.com

WE ARE A DEBT RELIEF AGENCY. WE HELP PEOPLE FILE FOR BANKRUPTCY RELIEF UNDER THE BANKRUPTCY CODE.

ADWOKAT - EUGENE E. CHMURA, ESQ.

WYPADKI SPRAWY IMIGRACYJNE Adwokat prowadzi najbardziej skomplikowane rozprawy imigracyjne w sądach federalnych i apelacyjnych.

A TAKŻE SPRAWY:

• Karne • Rodzinne • Rozwodowe • Spadkowe • Testamenty • Bankructwo • Sprawy biznesowe • Prawo pracy • Mieszkaniowe - Landlord-Tenant • Kupno - Sprzedaż nieruchomości • Sprawy w Polsce

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

WYPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036 WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

DROGOWE • NA BUDOWIE W PRACY I INNE... WORKERS’ COMPENSATION Adwokat mówi po polsku i niemiecku. Absolwent Uniwersytetu Jagiel­lońskiego i YESHIVA University (NY). Wieloletnie doświadczenie w stanach: NEW YORK, NEW JERSEY CONNECTICUT I PENNSYLVANII

Tel: 347-288-4948 14-47 Broadway Astoria, NY 11106 www.ChmuraLaw.com Attorney Advertising. Admitted in NJ

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

www.unitedpolesfcu.com

ADWOKACI Lawyers

235

KANCELARIE ADWOKACKIE NOWY JORK - WARSZAWA

mec. Jerzy Sokół < SPRAWY W USA:

• IMIGRACYJNE: sponsorowanie, obrona przed deportacją, przesłuchania w sądach • KARNE • BANKRUCTWA - chapter 7 i 13 • SPADKOWE i testamenty

< SPRAWY W POLSCE:

Adwokat jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Connecticut, z praktyką w Polsce i USA

Adres biura w Polsce:

ul. Prusa 2, 00-439 Warszawa tel: (22) 219-5088

• Odzyskiwanie mienia • Rozwody / Uprowadzenia dzieci • Podział majątku • Sprawy karne • Listy gończe / Ekstradycyja • Przesłuchania w konsulacie • Sprawy spadkowe / Testamenty • Skargi do Trybunału w Strasburgu • Uznawanie wyroków

861 Manhattan Avenue, pokój 6 Brooklyn, NY 11222 e-mail: adwokatsokol@gmail.com

tel: 718-389-5115

www. Adwokat Sokol.com www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


236

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Kancelaria Prawa Polskiego ADWOKAT Z POLSKI PROWADZI SPRAWY WYŁĄCZNIE NA TERENIE POLSKI

Ewa M. Pękalska

• Rozwody, separacje, alimenty, sprawy opiekuńcze • Podział i ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej • Stwierdzenie nabycia i podział spadku • Zniesienie współwłasności i podział nieruchmości • Stwierdzenia skuteczności i wykonalność wyroków amerykańskich • Wpis amerykańskich aktów stanu cywilnego do USC • Umowy cywilne i notarialne • Ustalanie stanu prawnego, zarząd, administracja nieruchomościami i lokalami • Odpisy aktów z USC, odpisy z ksiąg wieczystych, zaświadczenia o niekaralności

A N W Y S E AGR ETENTNA

at lski adwok zenia Jedyny po ad y do prow uprawnion at procesowy) ok dw (a w ra -ciu sp owany w 10 i licencjon NJ, PA, CT, Y, stanach: N . HI , , CA, DC MA, IL, FL

P CJA KLIENTÓW i KOM A R Z EC EZENTA REPR

0 0 3 0 9 - 60 8 1 7 : l e t

POL

NE Y RODZIN - SPR AW Y D O W Z n RO WE Y SPADKO n SPR AW E W O D Ą YS NO Ś CI n SPR AW NE N A L E Ż O C A Ł P Y n NIE W A DK I Ż NE W Y P I n POWA Ś O CHOM C DL A FIRM n NIERU ZLECENIA ALNE n S TA Ł E Y K RY MIN YJNE W A n SPR C Y IMIGR A n SPR AW A W T UC n B A NK R AN MANHATwTay T IN ad O ro B P 5 N E 22 E GR 3000 hattan Ave 776A Man Suite 104 NY 11222 Brooklyn, 9-0300 60 871 l: te

Tel: 718-349-0440

SE Y NEW JtoEnRAve

fax: 718-841-7508 • www.polishlawfirm.com • email: pekalska.e@gmail.com 776A Manhattan Ave S.104 Brooklyn, NY 11222

1000 Clifton Ave Clifton, NJ 07013

Członek Amerykańskiego

Stowarzyszenia Prawników Imigracyjnych

• Specjalizacja w prawie imigracyjnym • Sponsorowanie pracownicze PERM • Specjalizacja w sprawach osób z wyższym wykształceniem • Deportacje, zielone karty, wizy pracownicze i inne

718-522-6773

CIS

niestraszny jest

26 Court Street, Suite 2113 Brooklyn, NY 11242 Adwokat mówi PO POLSKU www.AdwokatBloch.com

Suite 7 , NY 1000 New York 01 02 726 tel: 212-

rawy owadzi sp Adwokat pr nie zmusi Państwa y ei procesow beznadziejnej umow a lko by do zawarci ty em ki ażon z współm rawę. szybko sp zakończyć NAGŁYCH H: T YLKO WCH KRYMINALNYC SPR AWA RIUS-M 1-877-DA

j Rozmawia ze swoim adwokatem po polsku

VANIA PENNSYlleLgheny Ave

1000 Clif J 07013 Clif ton, N 0-7925 92 397 l: te

2604 E Allegheny Ave Philadelphia, PA 19134

ADWOKAT Przemysław Jan Bloch

IUS A. M R A D T A K SK I A D W O

2604 E A 134 hia, PA 19 Philadelp 3725 798 5tel: 21

NICELLI, JOHN, ESQ.

ROBERT WISNIEWSKI, PC

www.johnnicelli.com Więcej o firmie (More info) 231 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.rwapc.com Więcej o firmie (More info) 169, 225 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Pękalska, Ewa M., Adwokat 776 A Manhattan Ave, Suite 104 Brooklyn, NY........718-349-0440

ROSTOCKI, DOMINIK, ESQ. ROSTOCKI LAW FIRM, LLC

225 Broadway, Suite 1040 225 Broadway, Suite 1020 New York, NY........212-227-8020 New York, NY........212-267-2102

www.polishlawfirm.com Więcej o firmie (More info) 236 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

300 Cadman Plaza W, 12th Floor Brooklyn, NY........ 877-239-6528

www.rostocki.com Więcej o firmie (More info) 214-215 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SPRAWY IMIGRACYJNE DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 314-322

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

ADWOKACI Lawyers

237

Mecenas

JANUSZ ANDRZEJEWSKI po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i New York Law School, prowadzi praktykę adwokacką w stanie Nowy Jork, a w zakresie prawa federalnego, na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

• 20 LAT w biznesie reprezentowania interesów prawnych Polonii Amerykańskiej! • SETKI załatwionych zielonych kart, obywatelstw, rozwodów, alimentów czy też klientów uratowanych przed deportacją z USA. MECENAS PROWADZI SPRAWY: • IMIGRACYJNE: zielone karty, obywatelstwa, obrona w sprawach deportacyjnych • CYWILNE: rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa, opieka nad dziećmi, spadki, intercyzy, mieszkaniowe, złamanie kontraktów • KARNE: obrona w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu, przemoc w rodzinie • NIERUCHOMOŚCI: kupno-sprzedaż • WYPADKI: samochodowe, w budynkach, na chodnikach, na budowie • ZANIEDBANIA LEKARSKIE: we współpracy z renomowaną firmą na Wall Street Dewizą Mecenasa Andrzejewskiego jest bezpośredni kontakt z Klientem i uczciwe podejście do każdej sprawy, które prowadzi zawsze w racjonalnych cenach.

Spotkania z Klientami TYLKO po uprzednim umówieniu się

tel:

646-353-0703

117 North 4th Street, Brooklyn, NY 11249 • www.AndrzejewskiLaw.com Adres do korespondencji: P.O. Box 110529, Brooklyn, NY 11211 www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


238

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO!

NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

ROBERT LUC

Licensed Insurance Broker

Zadzwoń dziś po darmową wycenę: 718-386-4222

lub odwiedź nasze biuro: 65-19

Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

www.ellainsurance.com Dla wygody możesz opłacać swoje ubezpieczenia kartą kredytową:

BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE i więcej... Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

ADWOKACI Lawyers

239

Adwokat Natalia Teper PRAWO RODZINNE

ADWOKAT MÓWI PO POLSKU

p Rozwody p Opieka / kontakt z dzieckiem p Alimenty p Podział majątku małżeńskiego p Przemoc w rodzinie p Umowy przedmałżeńskie p Adopcje

PRAWO IMIGRACYJNE

p Obywatelstwo p Karty stałego pobytu p Wizy pracownicze p Przedłużanie wiz p Sponsorowanie przez pracodawcę p Sponsorowanie rodzinne p Sprawy deportacyjne

TESTAMENTY PRAWO SPADKOWE

p Tworzenie / modyfikacja ostatniej woli i testamentu p Planowanie na przyszłość: pełnomocnictwo, kuratela, dyrektywy na przyszłość dotyczące opieki zdrowotnej p Ochrona majątku przed podatkiem spadkowym

SPRAWY W POLSCE

p Współpraca z Kancelarią Polską

TEPER LAW FIRM LLC 106 Straube Center Boulevard PENNINGTON, NJ 08534

tel: 609-737-3030 2538 East Allegheny Avenue PHILADELPHIA, PA 19134

tel: 267-405-3226 www.teperlaw.com nteper@teperlaw.com

Dla Państwa wygody przyjmuję również opłaty kartami kredytowymi:

Możliwość spotkania także wieczorami i w weekendy

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


240

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Głębocki, Teofil TEPER, NATALIA, ESQ. AMBINDER, LLOYD, ESQ. 861 Manhattan Avenue, Suite 6 TEPER LAW FIRM, LLC VIRGINIA & AMBINDER, LLP Radca Prawny - Adwokat 19 Rodgers Place Brooklyn, NY.........718-389-5115 NY......................... 609-737-3030 5 Mountain Boulevard www.adwokatsokol.com www.teperlaw.com N. Plainfield, NJ.... 212-943-9080 Clifton, NJ............. 973-977-2271

SOKÓŁ, JERZY, ESQ.

Więcej o firmie (More info) 235 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 239 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

STEIN, ADAM, ESQ.

VIRGINIA & AMBINDER, LLP

www.vandallp.com Więcej o firmie (More info) 167, 227 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.polishlaw.us Więcej o firmie (More info) 242 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

40 Broad Street, 7th floor BIURO ADWOKACKIE KAMIŃSKI, 144 Nassau Avenue New York, NY....... 212-943-9080 ROBERT F. SOCHA, ESQ. Brooklyn, NY........ 718-383-0100 ANDRZEJ, ESQ. www.vandallp.com 840 North Wood Avenue www.mialeswypadek.com NJ.........................718-389-0450 Więcej o firmie (More info) 2-3, 208-209 Więcej o firmie (More info) 167, 227 www.kaminskilawfirm.com Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Linden, NJ............908-486-3200

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ ☎ STEIN, ADAM, ESQ.

WIŚNIEWSKI, ROBERT, ESQ.

www.SochaLaw.com Więcej o firmie (More info) 241 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

225 Broadway, Suite 1020 5606 13th Avenue New York, NY........212-267-2102 BRUCKI, MICHAEL G., ESQ. Brooklyn, NY.........718-871-0310 www.rwapc.com 425 N. Wood Avenue www.mialeswypadek.com Więcej o firmie (More info) 169, 225 Więcej o firmie (More info) 2-3, 208-209 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Linden, NJ............ 866-627-8254

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ADWOKACI

STEIN, ADAM, ESQ.

65-18 Fresh Pond Road Ridgewood, NY.... 347-881-9064

www.mialeswypadek.com Więcej o firmie (More info) 2-3, 208-209 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Szpara, Janusz W., Esq. 861 Manhattan Avenue, Suite 17 Brooklyn, NY........718-383-5929

Więcej o firmie (More info) 234 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.BruckiLaw.com Więcej o firmie (More info) 186, 243 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Lawyers

Chmura, Eugene E., Esq. NJ......................... 347-288-4948

NEW JERSEY

AMBINDER, LLOYD, ESQ. VIRGINIA & AMBINDER, LLP

Raritan Plaza I, 110 Fieldcrest Avenue, Suite 15 (2nd Floor) Edison, NJ............ 212-943-9080

www.vandallp.com Więcej o firmie (More info) 167, 227 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DZIAŁ

www.chmuralaw.com Więcej o firmie (More info) 234 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 14-15, 216-217 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

KAPITONOV, PETER, ESQ. MICHAEL MUSAOBREGON & ASSOCIATES

2125 Center Avenue, Suite 402 Fort Lee, NJ.......... 973-725-9062

www.musa-obregon.com Więcej o firmie (More info) 219 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Kostro, Paul G., Esq. 116 South Euclid Avenue Westfield, NJ........908-232-6500

www.kostro.com Więcej o firmie (More info) 243 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PRACA • MIESZKANIA ☎

www.drobnica.com

ROZWODY ALIMENTY

ZNAJDZIESZ NA STR. 434-437

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

www.unitedpolesfcu.com

ADWOKACI Lawyers

241

Biuro adwokackie w New Jersey Służy Polonii ponad 30 lat

Robert F. Socha, Esq. Adwokat specjalizuje się w następujących sprawach:

• Wypadki samochodowe • Upadki i poślizgnięcia • Wypadki na budowie • Błędy lekarskie • Kupno i sprzedaż nieruchomości • Sprawy imigracyjne • Mandaty drogowe • Jazda w stanie nietrzeźwym 840 N. Wood Ave. • Umowy, kontrakty, Linden, NJ 07036 korporacje Tel: 908-486-3200 • Rozwody / alimenty w w w. SochaL aw.com • Testamenty / spadki rsochaesq@aol.com • Porady ogólne www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


ADWOKACI Lawyers

242

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PRAWO POLSKIE

A

i UNII EUROPEJSKIEJ P OL ISH L AW Y ER’S OF F ICE, L LC

TEOFIL GŁĘBOCKI - RADCA PRAWNY - ADWOKAT Członek Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Belgii, NJ BAR Cert. Foreign Legal Consultant, OIRP i ORA w Polsce

PROWADZĘ SPRAWY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

A N W Y S E AGR ETENTNA

at lski adwok zenia Jedyny po ad y do prow uprawnion at procesowy) ok dw (a w ra -ciu sp owany w 10 i licencjon NJ, PA, CT, Y, stanach: N . HI , , CA, DC MA, IL, FL

P CJA KLIENTÓW i KOM A R Z EC EZENTA REPR

IUS A. M R A D T A K SK I A D W O

0 0 3 0 9 - 60 8 1 7 : l e t

POL

Zapewniam procesową reprezentację przed polskimi sądami każdej instancji i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Sprawiedliwości, obsługę prawną inwestycji w Polsce (z prokurą). Sporządzam pozwy, odpowiedzi, pisma procesowe, pełnomocnictwa z potwierdzeniem notarialnym i Apostille, oraz: n WPISY do Ksiąg USC n ODWOŁANIA od decyzji i wyroków, apelacje i skargi kasacyjne n KUPNO-SPRZEDAŻ nieruchomości w Polsce bez konieczności wyjazdu z USA n Kancelaria Prawnicza w Polsce, współpraca z adwokatami

NE Y RODZIN - SPR AW Y D O W Z n RO WE Y SPADKO n SPR AW E W O D Ą YS NO Ś CI n SPR AW NE N A L E Ż O C A Ł P Y n NIE W A DK I Ż NE W Y P I n POWA Ś O CHOM C DL A FIRM n NIERU ZLECENIA ALNE n S TA Ł E Y K RY MIN YJNE W A n SPR C Y IMIGR A n SPR AW A W T UC n B A NK R AN MANHATwTay T IN ad O ro B P 5 N E 22 E GR 3000 hattan Ave

Jest to pierwsza kancelaria posiadająca uprawnienia do prowadzenia praktyki prawniczej w zakresie prawa polskiego w USA i Polsce.

Tel: 973-977-2271

776A Man Suite 104 NY 11222 Brooklyn, 9-0300 60 871 l: te

19 Rodgers Place • Clifton, NJ 07013 www.polishlaw.us • prawo@polishlaw.us

Suite 7 , NY 1000 New York 01 02 726 tel: 212-

2604 E A 134 hia, PA 19 Philadelp 3725 798 5tel: 21

1000 Clif J 07013 Clif ton, N 0-7925 92 397 l: te

Zapraszam do czytania moich artykułów na www.Poland.us

TEPER, NATALIA, ESQ. MARZEC, DARIUS A., ESQ. Pękalska, Ewa M., Adwokat 1000 Clifton Avenue, 2nd Floor TEPER LAW FIRM, LLC MARZEC LAW FIRM, PC Clifton, NJ.............718-349-0440 www.adwokatmarzec.com Więcej o firmie (More info) 16-17, 212-213 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.polishlawfirm.com Więcej o firmie (More info) 236 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

j Rozmawia ze swoim adwokatem po polsku

VANIA PENNSYlleLgheny Ave

SE Y NEW JtoEnRAve

Zapraszam do biura, po telefonicznym umówieniu się. Możliwość spotkania, konsultacji oraz sporządzania dokumentów w Nowym Jorku.

1000 Clifton Avenue, 2nd Floor Clifton, NJ............. 973-920-7925

rawy owadzi sp Adwokat pr nie zmusi Państwa y ei procesow beznadziejnej umow a lko by do zawarci ty em ki ażon z współm rawę. szybko sp zakończyć NAGŁYCH H: T YLKO WCH KRYMINALNYC SPR AWA RIUS-M 1-877-DA

VIRGINIA & AMBINDER, LLP

Raritan Plaza I, 110 Fieldcrest Avenue, Suite 15 (2nd Floor) 106 Straube Center Boulevard Pennington, NJ..... 609-737-3030 Edison, NJ............ 212-943-9080 www.teperlaw.com Więcej o firmie (More info) 239 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ROSTOCKI, DOMINIK, ESQ. Joanna J., Esq. ROSTOCKI LAW FIRM, LLC Tyrpa, 24-A Jefferson Plaza

www.vandallp.com Więcej o firmie (More info) 167, 227 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

VIRGINIA & AMBINDER, LLP PABISZ, RENATA T., ESQ. 5 Mountain Boulevard DORIAN, GOLDSTEIN, NJ......................... 877-239-6528 Princeton, NJ. . ......732-329-8800 N. Plainfield, NJ.... 212-943-9080 www.rostocki.com WISNIEWSKI & ORCHINIK, P.C. www.tyrpalaw.com www.vandallp.com NJ..........................215-750-7200

www.doriangoldstein.com Więcej o firmie (More info) 186, 244 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 214-215 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 243 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 167, 227 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

WORKERS’ COMPENSATION

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887 www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

Mówimy po polsku

HKD

W YPADKI

SPRAWY WYPADKOWE

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO!

ADWOKAT W NEW JERSEY A D W O K AT

ADWOKACI Lawyers

ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

M Ó W I

P O

P O L S K U

Paul G. Kostro tel: (908) 232-6500

ADWOK AT

Michael G. Brucki

W Y TRWAŁOŚĆ - ENTUZ JA ZM - RE ZULTAT

SPRAWY KRYMINALNE I CYWILNE

116 South Euclid Avenue

Rear Entrance, 2nd Floor

Westfield, NJ 07090

TEL. BEZPŁATNY

• handel narkotykami, włamania, kradzieże samochodów, aresztowania, nadużycia policyjne • wypadki w pracy, na budowie, samochodowe, urazy ciała • rozwody, przemoc rodzinna, zakazy zbliżenia, pobicia • jazda pod wpływem alkoholu: DWI, mandaty drogowe, jazda bez prawa jazdy • bankructwa

Czynny całą dobę. Adwokat mówi biegle po polsku.

• deportacja, areszt imigracyjny, zmiana statusu imigracyjnego, sponsorowanie rodziny oraz inne sprawy we wszystkich stanach

www.kostro.com e-mail: paul@kostro.com

SPRAWY RODZINNE: • Rozwody • Alimenty (Child Support, Palimony, Alimony) • Testamenty • Spadki • Sprzedaż i Kupno Nieruchomości ODSZKODOWANIA WYPADKOWE: • Wypadki w Pracy (Workers’ Compensation) • Wypadki Samochodowe • Upadki i Poślizgnięcia SPRAWY BIZNESOWE SPRAWY KARNE MARZEC, DARIUS A., ESQ. MARZEC LAW FIRM, PC

ADWOKACI

Lawyers PENNSYLVANIA

JARZYNA, KONRAD B., ESQ. JARZYNA LAW OFFICE

2604 E Allegheny Avenue Philadelphia, PA.... 215-987-3725

www.adwokatmarzec.com Więcej o firmie (More info) 16-17, 212-213 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

122 W. Lancaster Ave, Suite 207 Reading, PA.......... 610-621-5777 PABISZ, RENATA T., ESQ. www.adwokatjarzyna.com Więcej o firmie (More info) 245 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DAM PRACĘ www.drobnica.com

DORIAN, GOLDSTEIN, WISNIEWSKI & ORCHINIK, P.C.

2410 Bristol Road Bensalem, PA........215-750-7200

www.doriangoldstein.com Więcej o firmie (More info) 186, 244 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PACZKI•KONTENERY•MIENIE TA N I O • S Z Y B KO • PE W N I E

1-800-229-DOMA 1- 8 0 0 -2 2 9 -3 6 62 www.domaexport.com

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

243

1-866-MBRUCKI SPRAWY IMIGRACYJNE 1-866 - 627-8254

425 North Wood Avenue, LINDEN, NJ 07036 90 Broad Street, NEW YORK, NY 10004 w w w. Bruck iL aw.com

ADWOKAT w

N ew

J er s ey

J o a n n a J . Ty r pa Adwokat mówi po polsku

(732) 329 - 8800 English: (732) 329 - 2200

24-A Jefferson Plaza, Princeton, NJ 08540

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300 POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


244

A

ADWOKACI Lawyers

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ADWOKAT • RENATA T. PABISZ, ESQ. • Wypadki drogowe • Upadki i poślizgnięcia • Błędy lekarskie • Sprawy imigracyjne • Spadki i testamenty • Kuratele sądowe

ADWOKAT MÓWI PO POLSKU Z LICENCJĄ W PA & NJ

DORIAN, GOLDSTEIN, WISNIEWSKI & ORCHINIK, P.C. 2410 Bristol Road 2538 E. Allegheny Avenue Bensalem, PA 19020 Philadelphia, PA 19134

tel: 215-750-7200 www.doriangoldstein.com

PABISZ, RENATA T., ESQ. TEPER, NATALIA, ESQ. DORIAN, GOLDSTEIN, TEPER LAW FIRM, LLC WISNIEWSKI & ORCHINIK, P.C. 2538 East Allegheny Avenue 2538 E. Allegheny Avenue Philadelphia, PA.....215-750-7200

www.doriangoldstein.com Więcej o firmie (More info) 186, 244 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Philadelphia, PA....267-405-3226

www.teperlaw.com Więcej o firmie (More info) 239 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Głębocki, Teofil, Radca Prawny - Adwokat Pękalska, Ewa M., Adwokat PL......................... 973-977-2271 2604 E Allegheny Avenue www.polishlaw.us Philadelphia, PA....718-349-0440 www.polishlawfirm.com Więcej o firmie (More info) 236 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 242 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ROSTOCKI, DOMINIK, ESQ. ROSTOCKI LAW FIRM, LLC

Lawyers

ADWOKACI POLSKA

1835 Market Street SOKÓŁ, JERZY, ESQ. 26th Floor, Suite 2626 ul. Prusa 2 Philadelphia, PA.... 877-239-6528 Warszawa, PL...... 022-219-5088 www.rostocki.com Więcej o firmie (More info) 214-215 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.adwokatsokol.com Więcej o firmie (More info) 235 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

A N W Y S AGREPETENTNA

at lski adwok zenia Jedyny po ad y do prow owy) on ni w ra up okat proces spraw (adw any w 10-ciu ow i licencjon NJ, PA, CT, Y, stanach: N HI. , CA, DC, MA, IL, FL

T ÓW N E I L K i KOM A A R Z EC EZENTACJ REPR

T DARIUS A K O W D A SK I

A. M

30 0 9 0 6 tel: 718

POL

INNE W Y ROD Z A R P S Y OD n RO Z W WE Y SPADKO n SPR AW E W I Y S Ą DO L E Ż NO Ś C n SPR AW C O NE N A A Ł P Y W n NIE A DK I Ż NE W Y P I n POWA C Ś O M O CH IRM n NIERU NIA DL A F E C E L Z E E N L n S TA Ł A Y K RY MIN YJNE n SPR AW C Y IMIGR A W A n SPR A W T C U n B A NK R AN MANHATwTay OINT 5 Broad 22 GREENPha ttan Ave 3000 776A Man Suite 104 NY 11222 Brooklyn, 9-0300 tel: 718-60

SE Y NEW JtoEnRAve

1000 Clif J 07013 Clif ton, N 0-7925 tel: 973-92

Suite 7 , NY 1000 New York 7-0201 26 221 tel:

0

rawy owadzi sp Adwokat pr nie zmusi Państwa i y e procesow beznadziejnej umow a by o lk do zawarci ty ażonkiem z współm rawę. szybko sp zakończyć H NAGŁYC H: T YLKO WCH KRYMINALNYC SPR AWA RIUS-M 1-877-DA

j Rozmawia ze swoim adwokatem po polsku

VANIA PENNSYlleLgheny Ave

2604 E A 134 hia, PA 19 Philadelp 7-3725 98 521 l: te

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

ADWOKACI Lawyers

245

SPRAWY KARNE i IMIGRACYJNE

ADWOKAT

Konrad B. Jarzyna Adwokat Konrad B. Jarzyna przyjmuje w języku polskim i świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach karnych i imigracyjnych. PIERWSZA KONSULTACJA JEST DARMOWA!

W dziedzinie PRAWA KARNEGO zapewniam:

• Obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę • Obronę oskarżonego przed sądem, • Reprezentację skazanych w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary) • Reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym • Obronę osób niepełnoletnich

W dziedzinie PRAWA IMIGRACYJNEGO pomagam w uzyskaniu: • Zielonej karty przez więź rodzinną • Zmiany statusu imigracyjnego (Adjustment of Status) • Wizy studenckiej • Wizy narzeczeńskiej • Wizy turystycznej • Obywatelstwa

Zadzwoń po darmową konsultację:

tel: 610-621-5777 Jarzyna Law Office 122 W. Lancaster Ave, Suite 207 Reading, PA 19607

www.AdwokatJarzyna.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


ADWOKACI Lawyers

246

A

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Poniżej zamieszczamy wyniki prawników procesowych, z którymi współpracujemy przy niektórych sprawach wypadkowych. Zadzwoń do nas po więcej informacji.

14,000,000

$

Rekordowa decyzja Sądu Najwyższego w Nassau County dla motocyklisty potrąconego przez ciężarówkę. 23-letni mężczyzna ucierpiał poważnie w wypadku drogowym, który zakończył się amputacją nogi.

6,250,000

$

Odszkodowanie dla robotnika, który spadł z drabiny na głowę w trakcie prac budowlanych przy zakładaniu belek podłogowych. Skutkiem wypadku było porażenie kończyn.

5,500,000

$

Odszkodowanie dla 39-letniego kierowcy ciężarówki, który dostarczał meble do budynku mieszkalnego na Manhattanie. Poszkodowany został uderzony w głowę i szyję w windzie towarowej.

3,500,000

$

Odszkodowanie dla 31-letniego portiera pracującego w budynku rezydencyjnym w Nowym Jorku. Fragment dachu spadł na głowę i szyję odźwiernego. W rezultacie poszkodowany przeszedł skomplikowane operacje.

3,500,000

$

Decyzja Sądu Najwyższego w Nowym Jorku dla 37-letniego stolarza, który uszkodził głowę w trakcie podnoszenia rusztowania na budowie. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń głowy. Rezultatem tego były notoryczne bóle, depresja i niemożność podjęcia pracy.

3,411,000

$

Znaczne odszkodowanie dla dozorcy budynku, który został okaleczony cegłą podczas wykonywanych tam prac budowlanych. Pokrzywdzony stał na zewnątrz budynku, gdy nieoczekiwanie cegła uderzyła go w twarz.

3,125,000

$

Odszkodowanie dla 43-letniej przełożonej sprzątaczek. W trakcie inspekcji pokoju hotelowego powódka pośliznęła się na pozostałościach gipsowych i przewróciła się na metalowe schody.

2,600,000

$

Wygrana dla 42-letniego mężczyzny, który pracował na wysokościach przy budowie. Poszkodowany spadł z niezabezpieczonego rusztowania i uszkodził lędźwia.

2,600,000

$

Odszkodowania dla elektryka poparzonego prądem w trakcie sprawdzania przewodów elektrycznych. Rezultatem tego były przewlekłe powikłania medyczne.

Miałeś wypadek? Poznaj swoje prawa!

Prawo Pracownicze Nowego Jorku chroni pracowników budowlanych zatrudnionych przy projektach miejskich bądź prywatnych (renowacje, wyburzanie, prace na wysokości, itd). Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcji 200, 240 i 241, mogą się starać o adekwatne odszkodowanie. UWAGA: Aby zapoznać się z Kodeksem Przemysłowym Stanu Nowy Jork, wejdź na stronę internetową www.labor.ny.gov. SEKCJA 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, wymaga od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, dostatecznego zabezpieczenia miejsca pracy, a także drogi, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy ulegli wypadkowi w pracy mogą rozpocząć postępowanie przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy zaniechali zasad bezpieczeństwa - zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200. SEKCJA 240 Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani podczas upadku z wysokości lub na wskutek uderzenia spadającym przedmiotem. Sekcja 240 odnosi się do wypadków z wysokości (drabina, rusztowanie), włączając do nich wszelkiego rodzaju projekty budowlane. Prawo to zostało uznane za niezbędne, gdyż następstwa upadku z wysokości mogą niekiedy prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowań” zakłada, iż odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponoszą osoby trzecie (Third Party), jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Mogą nimi być: główny budowniczy, właścicielbudowniczy / menedżer projektu budowlanego. Zgodnie z „Prawem Rusztowań” wyżej wymienione jednostki muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki oraz wszelkiego rodzaju urządzenia wraz z wyposażeniem niezbędnym do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, „Third Party” ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy pracownik doznał uszkodzeń ciała przez spadający przedmiot, a także gdy przykładowo dźwignia oraz znajdujące się przy niej elementy zostały źle zabezpieczone.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Poszkodowani pracownicy podlegający temu prawu mają możliwość uzyskania finansowej rekompensaty wraz z dodatkowymi benefitami, na które będą zakwalifikowani. SEKCJA 241 Pracownicy zatrudnieni w Stanie Nowy Jork przy projektach budowlanych, wykopaliskach czy rozbiórkach chronieni są przez Prawo Pracownicze – Sekcja 241. Sekcja ta omawia procedury postępowania w miejscu pracy i tłumaczy o wyposażeniu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Dodatkowo, ustala ona wyposażenie urządzeń oraz sposób ich obsługi. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych podporządkowania regulacjom prawnym nałożonym przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia właściwej ochrony pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji lub kontrahenci nie zastosują powyższych zasad, mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia wraz z wydatkami medycznymi, a także mogą być oni zobligowani do wypłaty odszkodowania. Nasza firma wraz z prawnikami posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym włączając Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą, aby otrzymać bezpłatną konsultację. Prawa Pracownicze Nowego Jorku dostosowane są w sposób wyjaśniający zakres Twoich praw, tak abyś miał możliwość otrzymania adekwatnej rekompensaty. Skontaktuj się z jednym z naszych biur po więcej informacji. Jesteśmy, aby pomóc. Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezulatów w przyszłości. Ogłoszenie adwokackie.

tel: 718-383-0100

MÓWIMY PO POLSKU

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

BEZPŁATNA KONSULTACJA

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

ADWOKACI Lawyers

247

WYPADKI tel: 718-383-0100

MÓWIMY PO POLSKU

• WSZYSTKIE RODZAJE WYPADKÓW • WYPADKI NA BUDOWIE • WORKERS’ COMPENSATION • SOCIAL SECURITY DISABILITY • BŁĘDY MEDYCZNE Nasi klienci otrzymali

MILIONOWE ODSZKODOWANIA Możesz być jednym z nich! Amerykański adwokat mówiący po polsku. Nasze biura znajdują się w polskich dzielnicach. Miałeś wypadek? Zadzwoń do nas! Telefony czynne całą dobę! GREENPOINT

RIDGEWOOD

BOROUGH PARK

blisko stacji metra “G”

blisko Gates Avenue

blisko stacji metra D i banku PSFCU

144 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Road Ridgewood, NY 11385 347-881-9064

5606 13th Avenue Brooklyn, NY 11219 718-871-0310

Wioletta Kosiorek, Esq. Adam J. Stein, Esq. www.MialesWypadek.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


248

A

AGENCJE PRACY Employment Agencies

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

• POŚREDNICTWO PRACY • TRANSFERY PIENIĘŻNE - US Money Express • WYSYŁKA PACZEK • TŁUMACZENIA dokumentów • PEŁNOMOCNICTWA - klauzula APOSTILLE • USŁUGI NOTARIALNE • ZAPROSZENIA - Affidavit of Support

POLSERVICE INC.

167 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 tel: 718-349-0558 • fax: 718-349-0578 www.polservice.net • email: office@polservice.net

Zapraszają: Jack M. Obernikowicz i John Kadilis

KALEIDOSCOPE

AGENCJE REKLAMOWE Advertising Agencies

SERVICES, INC.

• PRACE na terenie Long Island, New York i New Jersey • PRZEKAZY pieniężne za granice • PACZKI MORSKIE i LOTNICZE: Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Europa Zachodnia • BILETY lotnicze

Tel: 516-656-3275

249 Walnut Rd, Glen Cove, NY 11542 www.DobrePrace.com

AGENCJE PRACY

Employment Agencies

NEW YORK

USA

SKOK COMMUNICATIONS, LLC

US......................... 718-224-2948

www.skok.us Więcej o firmie (More info) 249 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY Travel Agencies & Airline Tickets

NEW YORK

E N O C A Ł NIEW YP I ZAROBK ARIUS A. MARZEC ony do at uprawni esow y) oc lski adwok Jedyny po spraw (adwokat pr nia ach: prowadze any w 10 -ciu st an ow , DC, HI. i licencjon IL, FL, CA , CT, MA, N Y, NJ, PA

K AT D O W D A I K POLS

30 0 9 0 6 18ZAROBKI teIElW:YP7 W R A K T ORÓ Ł A C O NE S UB K O N T

0

n N ÓW I NAGŁYCH TYLKO W H ACOWNIK ODZINY R P A L C D n DG SPRAWA LNYCH: ZINY I NA H C n Z A GOD Y KRYMINARIUS-M N IJ N A CH U Y C IN A Z R 1-877-DA D P O G W n E NAD N O C A I Ł P M ZY n NIE W Y AD STARS OPIECE N TAWKI Y Z R P Ł A C O NE S n NIE W YP H BUDOWL ANYCH CAC j W PR A Rozmawia

INT GREENPO ttan Ave ha 776A Man Suite 10 4 Y 1122 2 N Brook lyn, -0 30 0 9 tel: 718- 60

SE Y NE W JER Ave

ton 10 00 Clif J 07013 Clif ton, N -7925 20 tel: 973 -9

N MA NHAT TA way

ze swoim adwokatem 225 Broad polsku Suite 30 00 Y 10 007 po ,N New York 01 7- 02 tel: 212-26

A NIA PENNSY LVgheny Ave

lle 26 04 E A 13 4 hia, PA 19 Philadelp -3725 87 -9 5 tel: 21

AMERICAN TRAVEL ABROAD Anna-Pol Travel AMTA

ELLA BUSINESS CENTER

821A Manhattan Avenue 505 8th Avenue, Suite 801 65-19 Myrtle Avenue New York, NY.......800-228-0877 Brooklyn, NY........ 718-349-2423 Glendale, NY.........718-386-4222 www.latajtanio.com Więcej o firmie (More info) 251 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.annapoltravel.com Więcej o firmie (More info) 253 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 193, 253 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.dtmtravel.com Więcej o firmie (More info) 252

www.najlepszaagencja.com

Więcej o firmie (More info) 250 Kaleidoscope Services, Inc. ☎ ☎ ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ 249 Walnut Road Glen Cove, NY...... 516-656-3275 ANIA TRAVEL AGENCY, INC. Doma Travel Maspeth Forum Agency www.dobreprace.com 61-65 56th Road 616 Manhattan Avenue 57-53 61st Street Więcej o firmie (More info) 248 ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Maspeth, NY......... 718-416-0645 Maspeth, NY......... 718-894-5170 Brooklyn, NY.........718-389-1010

Polservice, Inc. 167 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY........718-349-0558

DAM PRACĘ • DAM PRACĘ • DAM PRACĘ • DAM PRACĘ www.drobnica.com

www.polservice.net Więcej o firmie (More info) 248 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

WYPADKI

www.lawyer1.com

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

Oferta ważna do 09.30.17 i nie może być łączona z inną.

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

www.forumagency.com Więcej o firmie (More info) 258

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

AGENCJE REKLAMOWE Advertising Agencies

249

A

the ethnic marketing solution who we are

our experience

We have designed and executed many successful marketing campaigns targeting major ethnic markets in the USA. We have the valuable know-how that accurately designs and tailors your message across all relevant platforms, including brand new mobile and social media experiences. Our experience spans multiple ethnicities: Polish, Russian, Ukrainian, Czech, Slovak, Spanish, Portuguese, Filipino, Vietnamese, Indian and many others. We work globally, with clients from the United States, Canada, Great Britain and Poland.

Our clients range from Fortune 500 corporations to small startup ventures. We are proud to have partnerships with market leaders such as: MetLife, Citibank, Chase, Western Union, Startec Communications, Primus Telecommunications, LOT Polish Airlines, Finnair, SAS Airlines, Polish & Slavic FCU, Finlandia, Polish Pages Corporation, as well as many others.

our approach We are committed to deliver a top quality product: on time and on budget. We provide cost effective marketing solutions, strategic insights, creative concepts and a network of proprietary ethnic media that allows us to optimize marketing productivity to a level with few equals. We realize how important credibility is for our clients, and that is exactly what we have established over our many years of successful work, across ethnicities and industries.

call us for your solution

718-224-2948 www.skok.us

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY 250 Travel Agencies & Airline Tickets Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

A

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO!

NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

ROBERT LUC

Licensed Insurance Broker

Zadzwoń dziś po darmową wycenę: 718-386-4222

lub odwiedź nasze biuro: 65-19

Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

www.ellainsurance.com Dla wygody możesz opłacać swoje ubezpieczenia kartą kredytową:

BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE i więcej... Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY Travel Agencies & Airline Tickets 251

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

A

tel. 800-228-0877

Since 1946 , Travel Spoken Here

www.latajtanio.com

NIE MA TO TAMTO, do Polski z AMTĄ!

...w cały świat zresztą też!

• Bilety lotnicze • Wycieczki • Hotele • Wynajem samochodów • Rejsy statkiem: Karaiby, Alaska, Europa • Wczasy: Meksyk, Dominikana, Jamaica, Aruba i więcej...

Szybko, wygodnie, bliżej domu!

Mamy TWÓJ BILET! - Zadzwoń do AMTA

• • • • • > NEW YORK OFFICE:

505 8th Avenue, Suite 801 New York, NY 10018 Tel: 212-586-5230 Toll Free: 800-228-0877

• • • • • > CHICAGO OFFICE

5316 N. Milwaukee Avenue Chicago, IL 60630 Tel: 773-467-0700 Toll Free: 800-342-5315

www.amtatravel.com • amtainfo@amta.com www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY 252 Travel Agencies & Airline Tickets Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

A

BILETY POLONEZ PACZKI WYCIECZKI TOUR SERVICE, INC. TRANSFERY Jedno- lub dwudniowe WYCIECZKI AUTOKAROWE z polskojęzycznym przewodnikiem.

Polonez Tour Service, Inc. oferuje szeroki zakres usług:

• Niagara & 1000 wysp • Washington DC • Baltimore • Groty West Virginii • Boston • Wybrzeże Stanu Maine...

NAJTAŃSZE POŁĄCZENIA AUTOKAROWE

z PA do NYC i NYC do PA

POLONEZ Z GREENPOINTU tel: 718-389-6001 tel: 718-389-2422

159 Nassau Ave. • Brooklyn, NY 11222

• Wycieczki autokarowe z polskojęzycznym przewodnikiem • Wynajem autokarów, minibusów i vanów • Transport grup i osób prywatnych na i z lotnisk: JFK, Newark, La Guardia • Wysyłka paczek do Polski i Europy • Transfer pieniędzy do Polski i Europy. Autoryzowany przedstawiciel U.S. Money Express, Co. • Bilety lotnicze • Tłumaczenia

Sprawdź plan wycieczek • www.Poloneztour.com • email: poloneztour@aol.com

OŚRODKI TURYSTYCZNE DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 308-313

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

BARDZO TANIE BILETY LOTNICZE do Polski i na cały świat

u Wynajem samochodów w Polsce (automatyczne skrzynie biegów, GPS) u Ubezpieczenia na podróż (Travel Protection Plans - Travel Guard) u Hotele w Europie, transfery, zwiedzanie u Wysyłka pieniędzy u Tłumaczenia u Apostille u Zaproszenia u Notariusz

www.dtmtravel.com Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WYPADKI

WYCIECZKI USA i CAŁY ŚWIAT

Tel: 718-702-2876 Zaprasza Jagoda! 30 lat doświadczenia w turystyce!

1002 Foster Avenue Brooklyn, NY 11230

ZAPRASZA KRYSTYNA

tel: 718-854-8735 cell: 347-247-2710

WYCIECZKI 1-DNIOWE

Pałace Newportu, Turniej Rycerski, Złoty Brzeg Long Island, Dolina Hudson, Filadelfia, NOWY JORK, Amisze, Hershey i więcej...

WYCIECZKI 2-DNIOWE

NORMAN TRAVEL AGENCY S TAT E N I S L A N D , N Y

Anna Bielas 25 doświadczenia w biznesie turystycznym

(718) 351-6370 info@normantravelagency.com www.normantravelagency.com

@NormanTravelAgency

Krystyna New Tours 320 Brighton Beach Avenue Brooklyn, NY........718-854-8735

NIAGARA, BOSTON, WASHINGTON, DOLINA HUDSON, Lake George, Wenecja w Nowej Anglii, romantyka DELAWARE, przepiękne BERKSHIRE, nieznana PENNSYLVANIA

ZAGRANICZNE

Europa, KANADA (bez wizy), ALASKA, Południowa Ameryka (Brazylia, Peru), Izrael, Afryka, Chiny (super tanie), Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Indie, MEKSYK

SANATORIA

Karlove Vary, Węgry, Truskawiec, Druskienniki, Morze Martwe

SPĘDŹ SYLWESTRA NA WYCIECZCE

Norman Travel Agency Staten Island, NY.. 718-351-6370

www.normantravelagency.com Więcej o firmie (More info) 253 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

OBSŁUGA TURYSTY INDYWIDUALNEGO

Norman Travel Vacations 1002 Foster Avenue, Apt. 2F Brooklyn, NY.........718-702-2876

KRYSTYNA

Więcej o firmie (More info) 253 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Po informacje dzwoń. Postaramy się spełnić Twoje wymagania:

tel: 718-854-8735 NEW TOURS

Polonez Tour Service, Inc. Pol-Travel 159 Nassau Avenue 134 Norman Avenue Brooklyn, NY........718-389-6001 Brooklyn, NY........718-383-0505 www.poloneztour.com Więcej o firmie (More info) 252

Ogłoszenia drobne USA-Polska-Świat

PRACA MIESZKANIA

www.drobnica.com

Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY Travel Agencies & Airline Tickets 253

travel agency

Inc.

sprawy imigracyjne tłumaczenia, notariusz wysyłka pieniędzy U.S. Money Express ODWIEDŹ bilety lotnicze NAS JUŻ paczki lotnicze i morskie DZIŚ! wiele innych...

DOSKONAŁE CENY na przeloty do Polski!

WIELODNIOWE USA

NOWY ORLEAN i stare południe, CALIFORNIA, Las Vegas, ceniony Grand, Bryce, Arch, YELLOWSTONE, Colorado, Tennesse, Virginia, Vermont, Maine, Lake Placid, CHICAGO, 1000 wysp, Cape Cod, Hawaje, FLORYDA - zwiedzanie i wczasy

Więcej o firmie (More info) 253 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

1-800-808-4225

Więcej o firmie (More info) 258 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SI Polonia 900 Hylan Blvd, 2nd Floor Staten Island, NY...347-524-1587

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

57-53 61st Street, Maspeth, NY 11378

(pomiędzy Flushing Avenue i Grand Avenue)

tel: 718.416.0645, fax: 718.416.0653 e-mail: ania.travel@hotmail.com poniedziałek-piątek: 11:00-7:00, sobota: 11:00-4:00. Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department.

Anna-Pol

TRAVEL

821A Manhattan Avenue • Brooklyn NY 11222 tel: 718-349-2423, fax: 718-349-0793

annapoltravel.com • email: annapoltravel@msn.com

• Bilety lotnicze • Wakacje: Karaiby, Meksyk, Hawaje, Las Vegas i inne • Wycieczki: Niagara, Waszyngton, Floryda i inne • Rejsy statkiem • Rezerwacje hoteli • Wynajem samochodów • Notariusz • Klauzula Apostille • Tłumaczenia dokumentów • Zaproszenia • Wysyłka paczek i kwiatów do Polski • Wysyłka pieniędzy: US Money Express • Rozliczenia podatkowe Kup BILET LOTNICZY, zaplanuj WAKACJE lub zamów WYCIECZKĘ po promocyjnych cenach na naszej stronie:

www.AnnaPolTravel.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY 254 Travel Agencies & Airline Tickets Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

A

Global Travel F OR A L L YOUR T R AV EL NEEDS

Tel: 609-396-3355

Więcej informacji: www.GlobalTravelNJ.com 1108 North Olden Avenue, Trenton, NJ 08638 AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY DOMA EXPORT Travel Agencies & Airline Tickets

NEW JERSEY

Ampol Tours 1003 Brunswick Avenue Trenton, NJ........... 609-647-9054

www.ampolinc.com Więcej o firmie (More info) 255 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Dom Polski, LLC 111 North Broadway Street South Amboy, NJ..732-727-7711 www.dompolski.us Więcej o firmie (More info) 259

1700 W. Blancke Street Linden, NJ.............908-862-1700

www.domaexport.com Więcej o firmie (More info) 12-13, 260 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DOMA INTERNATIONAL TRAVEL

10 Market Street Passaic, NJ........... 973-778-2058

www.domaexport.com Więcej o firmie (More info) 12-13, 260 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HOTEL NAD OCEANEM W NEW JERSEY

• BILETY LOTNICZE do Polski i innych krajów • REJSY - WYCIECZKI Apple Vacations® • PRZESYŁKI PIENIĘDZY MoneyGram®, US Money Express • WYSYŁKA PACZEK • PODATKI • NUMER PODATNIKA Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) • REJESTRACJA FIRM • SPRAWY IMIGRACYJNE • TŁUMACZENIA • NOTARIUSZ

KOLONIE DLA DZIECI w Albatross Resort

10

% ZNIŻKI

gdy zarekomendujesz troje dzieci na kolonie w ALBATROSSIE!

570-676-5564

Dobrze zorganizowany czas. Wybór Miss i Mistera Kolonii. Wiele atrakcji. Zapraszamy!

www.Albatross-Polonia.com

Some restrictions apply. Kupon ważny do: 30 września, 2018

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

Zapraszamy na wakacje i wspaniały odpoczynek!

20

$

TANIEJ Z TYM KUPONEM

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

Coliseum Ocean Resort 416 E. Miami Avenue Wildwood Crest, NJ 08260

tel: 609-729-4444

www.ColiseumOceanResort.com Pewne ograniczenia obowiązują.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY Travel Agencies & Airline Tickets 255

DOMA TRAVEL

A

N A R Y N K U T U R Y S T Y C Z N Y M O D 19 8 8

USŁUGI TURYSTYCZNE:

• Bilety lotnicze - specjalność: podróże do Europy, non-stop oraz z przesiadkami • Konsolidacja sprzedaży biletów lotniczych dla agentów • Wynajem samochodów w Europie. Specjalne oferty w Polsce • Rezerwacja hoteli • Specjalne oferty na wakacje: cały świat INNE USŁUGI: • Rozliczanie podatków indywidualnych i biznesowych • Rachunkowość: payroll i bookkeeping • Wysyłka pieniędzy - US Money Express • Tłumaczenia dokumentów Teresa Frankiewicz - zaprasza do współpracy Polonię i agencje. Zapewnia profesjonalną obsługę osób indywidualnych i firm.

425 North Wood Avenue, Linden, New Jersey 07036 Tel: 908-925-8885 • Fax: 908-925-8882 www.Doma-Travel.com • Email: teresafnj@gmail.com

Jesteś niezadowolony ze obecnej strony internetowej twojej firmy? Zadzwoń do nas: 718-279-4969

Zrobimy nową - nawet bezpłatnie!* Zapewnimy hosting i opiekę techniczną. Obsługujemy setki stron firm polonijnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu! * Pewne ograniczenia obowiązują.

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

POLSKI ADWOKAT

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Zniżka %

10

WYNAJEM samochodu przy zakupie BILETU w naszej agencji.

Doma Travel - Bilety do Polski 425 North Wood Avenue Linden, NJ............908-925-8885

www.doma-travel.com Więcej o firmie (More info) 255 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Global Travel 1108 N. Olden Avenue Trenton, NJ...........609-396-3355

www.globaltravelnj.com Więcej o firmie (More info) 254 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

WYCIECZKI

Z POLSKIM PRZEWODNIKIEM Każda wycieczka dochodzi do skutku

AMPOL INC dba AMPOL TOURS

Dookoła USA w 16 dni. Ponadto Floryda, Niagara, Waszyngton i inne.

Polonia Plus Travel, Inc. 62 Passaic Street Garfield, NJ............973-574-1414 www.poloniaplustravel.com

tel: 609-647-9054 tel: 718-389-1818 tel: 609-557-7270

www.ampolinc.com ampoltours@yahoo.com

DOMA TRAVEL, LINDEN, NJ

10

% ZNIŻKI WYNAJEM SAMOCHODU PRZY ZAKUPIE BILETU W NASZEJ AGENCJI.

Tel: 908-925-8885 425 North Wood Avenue, Linden, New Jersey 07036 Fax: 908-925-8882 • www.Doma-Travel.com This offer can not be combined with other offers. Some restrictions apply.

www.lot.com

212-789-0970 Expires:

Sep 30, 2018

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY 256 Travel Agencies & Airline Tickets Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BEZPŁATNE STRONY INTERNETOWE

A

DLA FIRM Z POLONIJNEJ KSIĄŻKI*

Wykonaliśmy strony dla setek firm polonijnychw NY, NJ, PA, CT i innych stanach. Zapewniamy tym firmom bezpłatną reklamę, opiekę i hosting! Sprawdź strony i sklepy internetowe ostatnio wykonane dla Klientów Polish Pages:

NEW YORK

www.CafeRivieraGreenpoint.com www.SweetMalinaBakery.com www.WrozkaBarbara.com www.ParkDeliGreenpoint.com www.Kurmelinsurance.com www.PolonezTour.com www.MyrtleDentalCare.com www.DoktorPulaski.com www.DoktorPsycholog.com www.ObgynGlendaleny.com www.MialesWypadek.com www.AdwokatSokol.com www.AdwokatBloch.com www.PolskaOkulistka.com www.MedicusSociety.org www.PolskiPsychologUSA.com www.Gadeklaw.com www.RyszardFood.com

NEW JERSEY

www.Patriotyczna.com www.TomiBakery.com www.PolskaDentystka.com www.JanosikMarket.com www.CalkaRepair.com www.SyrenaPolishDeli.com www.BartmanPsychoterapia.com www.DomaExport.com www.ESSleasing.com www.PCFnj.org www.PolskiPsychologUSA.com www.GlobalTravelnj.com www.Doma-Travel.com www.HuskowskiMD.com www.PrestigeSpaSalon.com www.GrandmasCuisine.com www.BiznesUSA.com www.BisonDiamondTools.com

PA, CT, FL, HI

www.MojeHawaje.pl www.Albatross-Polonia.com www.VirtualTaxSevices.com www.EJRcompanies.com www.JarzynaLaw.com www.BusinessPlusCT.com www.AgencjaPolska.com www.GrandmasCuisine.com www.KrakusDeliPA.com

Do końca roku 2018, też bezpłatnie: • obsługa strony i jej hosting • rejestracja domeny i e-maile biznesowe • reklama na www.Poland.us

Zadzwoń po bezpłatną prezentację:

718-279-4969

* Oferta dla Klientów Polish American Pages. Pewne warunki obowiązują.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY Travel Agencies & Airline Tickets 257

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

A POLISH AMERICAN TRAVEL SERVICE WORLD-WIDE

RESERVATIONS

2714 East Allegheny Avenue Philadelphia, Pennsylvania 19134

tel: 215-634-3396 • tel: 888-270-3220 fax: 215-634-6264

www.PolamTravel.com Najstarsze biuro w Filadelfii. Świadczy wszystkie usługi turystyczne, rezerwacje biletów na cały świat! ■ Tours, Cruises, Apple Vacations ■ Paczki do Polski, Europy Środkowej, i Wschodniej - darmowy odbiór ■ Transfery pieniężne do Europy Środkowej i Wschodniej ■ Usługi notarialne, imigracyjne, prawne, zdjęcia paszportowe, opłacanie rachunków ■ Telefony GSM i karty SIM ■ Wycieczki autokarowe ■ Tłumaczenia, podatki ■ Codzienny autokar na Florydę

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY

PENNSYLVANIA

HAWAII

Travel Agencies & Airline Tickets

Travel Agencies & Airline Tickets

Hawaii Polonia Tours 2825 S. King Street, #2701 2618 E. Allegheny Avenue Philadelphia, PA....215-425-8560 Honolulu, HI..........808-955-4567

AGENCJA POLUS

www.polus.us Więcej o firmie (More info) 193, 261 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.mojehawaje.pl Więcej o firmie (More info) 257 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Polish American Travel Service 2714 E. Allegheny Avenue Philadelphia, PA....215-634-3396

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY

www.polamtravel.com Więcej o firmie (More info) 257 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY Travel Agencies & Airline Tickets

CONNECTICUT

AGENCJA POLSKA SILESIA

Travel Agencies & Airline Tickets

ILLINOIS

www.mojehawaje.pl

Ogłoszenia drobne

PRACA

www.drobnica.com

Przewodnik po Hawajach do nabycia na naszej nowej stronie internetowej:

www.mojehawaje.pl

Zadzwoń do nas: 718-279-4969

Zrobimy nową - nawet bezpłatnie!* Zapewnimy hosting i opiekę techniczną. Obsługujemy setki stron firm polonijnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu! * Pewne ograniczenia obowiązują.

POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

5316 N. Milwaukee Avenue Chicago, IL........... 800-342-5315

www.latajtanio.com Więcej o firmie (More info) 251 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HAWAJE ARCHIPELAG MAGICZNY

Nie masz jeszcze strony internetowej swojej firmy?

AMERICAN TRAVEL ABROAD AMTA

832 Bedford Street Stamford, CT........203-504-2450

www.agencjapolska.com Więcej o firmie (More info) 193, 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

MOJE HAWAJE - NOWA KSIĄŻKA!

“Niesamowita kariera Bożeny Jarnot, od “pucybuta do milionera” dziewczyny z PRL-owskiej Stalowej Woli” - Nina Terentiew. Więcej info:

877-ADWOKAT SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

258

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

A

AGENCY • Travel • Trading • Shipping 3 W YSYŁKA PACZEK, AUT, KONTENERÓW I TOWARÓW NIEWYMIAROWYCH DO I Z EUROPY 3 ZAKUP AUT i TOWARÓW EKSPORTOWYCH NA ZAMÓWIENIE 3 ROZLICZENIA PODATKOWE, KSIĘGOWOŚĆ 3 NIERUCHOMOŚCI: WYNAJEM-SPRZEDAŻ 3 ADWOKAT 3 BILETY LOTNICZE, WYCIECZKI, WYPOŻYCZANIE AUT

E N O C A Ł NIEW YP I ZAROBK ARIUS A. MARZEC ony do at uprawni esow y) oc lski adwok Jedyny po spraw (adwokat pr nia ach: prowadze any w 10 -ciu st an ow , DC, HI. i licencjon IL, FL, CA , CT, MA, N Y, NJ, PA

K AT D O W D A I K POLS

30 0 9 0 6 18ZAROBKI teIElW:YP7 W R A K T ORÓ Ł A C O NE S UB K O N T

n N ÓW I NAGŁYCH TYLKO W H ACOWNIK ODZINY R P A L C D n DG SPRAWA LNYCH: ZINY I NA H C n Z A GOD Y KRYMINARIUS-M N IJ N A CH U Y C IN A Z R 1-877-DA D P O G W n E NAD N O C A I Ł P M ZY n NIE W Y AD STARS OPIECE N TAWKI Y Z R P Ł A C O NE S n NIE W YP H BUDOWL ANYCH CAC j W PR A Rozmawia

INT GREENPO ttan Ave ha 776A Man Suite 10 4 Y 1122 2 N Brook lyn, -0 30 0 9 tel: 718- 60

616 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.ForumAgency.com

718-389-1010

SE Y NE W JER Ave

ton 10 00 Clif J 07013 Clif ton, N -7925 20 tel: 973 -9

PROFESJONALIZM • DOŚWIADCZENIE POL

TRAVEL

• Bilety lotniczne • Przekazy dolarów • Paczki • Kwiaty • Sprawy imigracyjne • Zaproszenia • Tłumaczenia • Apostille • Notariusz • Asysta w urzędach 134 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 przy McGuinness Blvd.

tel: 718-383-0505

fax: 718-389-2224 • poltravel@verizon.net

TRAVEL

MARIA WENDLAND

• BILETY LOTNICZE • W YSYŁKA PIENIĘDZY • PACZKI DO POLSKI I EUROPY • TŁUMACZENIA I WSZELKIE PEŁNOMOCNICTWA 5008 12th Ave., Brooklyn, NY 11219

tel: 718-435-8433, 718-435-3209 fax: 718-853-7334

MIENIE PRZESIEDLENIA

100 TANIEJ

$

WENDLAND

TRANSPORT Co., Inc.

219 South Street, Suite 100, New Providence, NJ 07974

* Przy przesyłce całego kontenera od drzwi do drzwi. Nie może być łączony z innymi ofertami.

Expires Sep 30, 2018

N MA NHAT TA way

ze swoim adwokatem 225 Broad polsku Suite 30 00 Y 10 007 po ,N New York 01 7- 02 tel: 212-26

A NIA PENNSY LVgheny Ave

lle 26 04 E A 13 4 hia, PA 19 Philadelp -3725 87 -9 5 tel: 21

AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

NEW YORK

AGENCJA POLSKA SILESIA INTERNETOWA

ELLA BUSINESS CENTER

65-19 Myrtle Avenue Glendale, NY.........718-386-4222

www.najlepszaagencja.com Więcej o firmie (More info) 250 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

NY.........................203-504-2450 ENGLISH POINT www.agencjapolska.com Więcej o firmie (More info) 193, 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

LEARNING CENTER

ANIA TRAVEL AGENCY, INC.

www.englishpoints.com Więcej o firmie (More info) 200, 471 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

57-53 61st Street Maspeth, NY......... 718-416-0645

Więcej o firmie (More info) 193, 253 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BARTEK DELI

4602 New Utrecht Avenue Brooklyn, NY.........718-851-9171

www.fabko.com Więcej o firmie (More info) 192, 459 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Doma Travel Maspeth 61-65 56th Road Maspeth, NY......... 718-894-5170

www.dtmtravel.com Więcej o firmie (More info) 252 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Your Total Transportation Solution ☎ tel: 732-516-9555 • fax: 732-516-9777

0

66-44 Forest Avenue Ridgewood, NY.... 347-679-3451

Forum Agency 616 Manhattan Avenue Brooklyn, NY.........718-389-1010 www.forumagency.com Więcej o firmie (More info) 258

Kaleidoscope Services, Inc. 249 Walnut Road Glen Cove, NY...... 516-656-3275 www.dobreprace.com Więcej o firmie (More info) 248

Ogłoszenia drobne

PRACA

www.drobnica.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint

POLISH-AMERICAN BUREAU, LLC

• Pomoc w sprawach paszportowych: wypełnianie wniosków i dowóz do Konsulatu w Nowym Jorku • Apostille • Paszporty • Zdjęcia • Asysta w urzędach • Wizy • Aplikcje imigracyjne, konsularne i notarialne • Pełnomocnictwa • Rozwody • Zmiany nazwisk • Tłumaczenia • Rozliczenia podatków • Wysyłka pieniędzy • Paczki • Bilety lotnicze

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

AGENCJA POLSKA SILESIA

259

832 Bedford Street Stamford, CT 06901 tel: 203-504-2450 fax: 203-504-2451

114 Palisade Avenue • Garfield • New Jersey 07026 tel: 973-472-0522 • fax: 973-472-4664 services@ptbureau.com • www.ptbureau.com Biuro, któremu możesz zaufać, służy Polonii od ponad 30 lat!

AGENCJA

DOM POLSKI • W YSYŁKA PACZEK • BILETY LOTNICZE • NOTARY PUBLIC • PRZEKAZY PIENIĘŻNE • WAKACJE 111 North Broadway Street South Amboy, NJ 08879

tel: 732-727-7711 www.dompolski.us

Wendland Travel Parcel Service 5008 12th Avenue Brooklyn, NY........718-435-8433

Więcej o firmie (More info) 258 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

NEW JERSEY

AGENCJA POLSKA SILESIA INTERNETOWA

NJ.........................203-504-2450

Rozliczenia podatkowe, również zaległe. Możliwość spłat na raty oraz umorzenia n Wszelkie usługi notarialne. Apostille n Wypełnianie wszelkich aplikacji imigracyjnych (obywatelstwo, zielona karta, wizy) n Księgowość. Zakładanie firm n Tłumaczenia dokumentów n Problemy z prawem (za pośrednictwem adwokata) n Śluby cywilne w stanie Connecticut n Paczki morskie - cała Europa n Ubezpieczenia w CT i NY n

USŁUGI PŁATNE NA CAŁE USA: 1. PYTANIA NA EGZAMIN NA OBYWATELSTWO Tłumaczenie na język polski 2. T ŁUMACZENIE POLSKIEGO: aktu urodzenia, ślubu, zgonu (wysyłamy pocztą poleconą w przeciągu 48 godz. od otrzymania zamówienia)

www.agencjapolska.com

www.agencjapolska.com Więcej o firmie (More info) 193, 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Ampol Tours Mini Max Services, Inc. Doma Travel Polish American Bureau, LLC 1003 Brunswick Avenue 121 Greenpoint Avenue 425 North Wood Avenue 114 Palisade Avenue Brooklyn, NY........718-389-0080 Trenton, NJ........... 609-647-9054 Linden, NJ............908-925-8885 Garfield, NJ........... 973-472-0522 www.minimaxservices.com Więcej o firmie (More info) 392 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.ampolinc.com Więcej o firmie (More info) 255 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.doma-travel.com Więcej o firmie (More info) 255 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Dom Polski, LLC Polonez Tour Service, Inc. Global Travel 111 North Broadway Street 159 Nassau Avenue 1108 N. Olden Avenue Brooklyn, NY........718-389-6001 South Amboy, NJ..732-727-7711 Trenton, NJ...........609-396-3355 www.poloneztour.com Więcej o firmie (More info) 252 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.dompolski.us Więcej o firmie (More info) 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Polservice, Inc. DOMA EXPORT 167 Greenpoint Avenue 1700 W. Blancke Street Brooklyn, NY........718-349-0558 Linden, NJ.............908-862-1700 www.polservice.net Więcej o firmie (More info) 248 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Pol-Travel 134 Norman Avenue Brooklyn, NY........718-383-0505

Więcej o firmie (More info) 258 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SI Polonia 900 Hylan Blvd, 2nd Floor Staten Island, NY...347-524-1587

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.domaexport.com Więcej o firmie (More info) 12-13, 260 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DOMA INTERNATIONAL TRAVEL

www.globaltravelnj.com Więcej o firmie (More info) 254 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

PENNSYLVANIA

AGENCJA POLUS

2618 E. Allegheny Avenue Philadelphia, PA....215-425-8560

Samochody i mienie do POLSKI

50

$

przy przesyłkach 10-20 m3 mienia przesiedlenia lub samochodu

Co? Gdzie? Kiedy? www.imprezy.us

www.polus.us Więcej o firmie (More info) 193, 261

10 Market Street Passaic, NJ........... 973-778-2058

www.domaexport.com Więcej o firmie (More info) 12-13, 260 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.ptbureau.com Więcej o firmie (More info) 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

TANIEJ

100

$

TANIEJ

przy przesyłkach powyżej 20 m3 mienia przesiedlenia

www.DomaExport.com * Kupon ten nie może być łączony z innymi ofertami.

1700 W. Blancke St, Linden, NJ 07036, tel: 908-862-1700

Expires Sep 30, 2017

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


260

A

AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

Dzwoniąc do tych FIRM, powołuj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Tanio - Szybko - Pewnie EXPORT-IMPORT USA-POLSKA UNIA EUROPEJSKA WSCHODNIA EUROPA 1-800-229-DOMA

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji! paczki morskie paczki lotnicze transport lądowy transport samochodów mienie przesiedleńcze konsolidacja paczek przesyłki handlowe Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

BIURO GŁÓWNE: 1700 W. Blancke Street Linden, NJ 07036 Tel.: (908) 862-1700 Fax: (908) 862-1029 BIURO TURYSTYCZNE: Doma International Travel 10 Market Street Passaic, NJ 07055 Tel.: (973) 778-2058 Fax: (973) 779-3850

www.domaexport.com

PRZEDSTAWICIELE NASZEJ FIRMY ZADZWOŃ > ZAPYTAJ > WYŚLIJ: APEX........................................NC 27539.....919-655-4668 BALTIMORE.......................MD 21235.... 410-665-7294 BROOKLYN........................NY 11222 �����718-383-7211 BROOKLYN........................NY 11222.....718-349-2423 BROOKLYN........................NY 11214...... 718-837-8553 BROOKLYN........................NY 11222 �����718-389-1010 BROOKLYN........................NY 11222 ���� 718-418-0918 BROOKLYN........................NY 11214......718-234-6847 BROOKLYN........................NY 11219 ������718-851-9171 BROOKLYN........................NY 11211......347-968-8733 BROOKLYN........................NY 11222 ���� 718-383-1666 CARTERET.........................NJ 07008......732-396-0357 CHARLOTTE.....................NC 28212 ����704-537-4609 CLEVELAND......................OH 44105 ����216-641-5555 CLEVELAND......................OH 44105 ����216-441-6628 CLIFTON...............................NJ 07013......973-779-0077 CLIFTON...............................NJ 07011......973-340-0500 CLIFTON...............................NJ 07011......973-340-8160 COLONIA..............................NJ 07067......732-822-5869 COPIAGUE..........................NY 11726 ������631-789-1227 DURHAM..............................NC 27713 �����919-321-2014 FORT MILL..........................SC 29708 ���� 803-431-4113 GARFIELD...........................NJ 07026......973-340-7626 HARRISBURG..................PA 17111.......717-571-6632 HOLYOKE............................MA 01040 ��� 413-315-6067 IRVINGTON........................NJ 07111.......908-337-7197 LANCASTER......................NY 14086 ���� 716-822-1083 LAWRENCEVILLE........NJ 08648.....609-392-7222 LINDEN..................................NJ 07036...... 908-862-1700 MANVILLE..........................NJ 08835.....908-725-7772 MASPETH............................NY 11378...... 718-894-5170 MOHRSVILLE...................PA 19541...... 610-926-3163 MONSEY...............................NY 10952.....845-425-2855 NEW CASTLE...................PA 16102......724-654-9202 NEW HARTFORD...........NJ 13413......315-768-8886 PARMA...................................OH 44134 �����216-741-8771 PASSAIC...............................NJ 07055......973-778-2058 PERTH AMBOY...............NJ 08861...... 732-826-1500 PHILADELPHIA..............PA 19152......215-342-4245 PHILADELPHIA..............PA 19134......215-634-2467 PHILADELPHIA..............PA 19152......215-725-0377 PHILLIPSBURG..............NJ 08865 ���� 908-387-0774 PITTSBURGH...................PA 15203 ������412-481-2750 RIDGEWOOD.....................NY 11385......347-644-2404 RIVERHEAD......................NY 11901 ������631-591-1632 RIVERHEAD......................NY 11901......631-369-0753 ROCKAWAY PARK.......NY 11694 ���� 718-945-1063 SHERIDAN..........................CO 80110 ����303-347-8077 SO BOUND BROOK.....NJ 08880.....732-805-9664 SOUTH AMBOY..............NJ 08879 ������ 732-727-7711 STROUDSBURG.............PA 18360 ���� 570-245-1199 STROUDSBURG.............PA 18360.....570-420-0682 SYRACUSE.........................NY 13204.....315-479-6000 TOMS RIVER..................... NJ 08755 ����848-480-2803 TOMS RIVER.....................NJ 08753......732-244-8484 TRENTON............................NJ 08611......609-396-2126 W SPRINGFIELD............MA 01089 ����� 413-747-7702 WALLINGTON..................NJ 07057......973-473-3845 WATERVLIET....................NY 12189.....518-320-8435 WILLIAMSBURG............VA 23185 ����� 757-220-0223

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO!

BILETY

LOTNICZE

ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

KOSMETYKI LEKI ZIOŁA

POLSKIE

UPOMINKI

• TRANSPORT na lotniska • WYJAZDY do Konsulatu w NYC • TŁUMACZENIA • ROZLICZENIA podatkowe • PACZKI. Darmowy odbiór z domu • WYCIECZKI. Polski przewodnik • MIENIE przesiedleńcze • NOTARY PUBLIC • APOSTILLE • PŁATNOŚCI. Rachunki elektroniczne

TŁUMACZE

ELEKTRONICZNE

AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

CONNECTICUT

AGENCJA POLSKA SILESIA

832 Bedford Street Stamford, CT........203-504-2450

www.agencjapolska.com Więcej o firmie (More info) 193, 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ALARMY, KAMERY Patrz:

BUDOWNICTWO, SAMOCHODY

APOSTILLE Apostille NEW YORK

www.dtmtravel.com Więcej o firmie (More info) 252 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ENGLISH POINT LEARNING CENTER

66-44 Forest Avenue Ridgewood, NY.... 347-679-3451

www.englishpoints.com Więcej o firmie (More info) 200, 471 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

LUC, MAGDA - GREENPOINT INSURANCE BROKERAGE

680 Manhattan Avenue Brooklyn, NY........718-383-0306

www.polus.us • info@polus.us TELEFON BEZPŁATNY

855-765-8787 TELEFON LOKALNY

2618 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134

APOSTILLE

215-425-8560 APOSTILLE

Apostille

Apostille CONNECTICUT

NEW JERSEY

Głębocki, Teofil AGENCJA POLSKA SILESIA Radca Prawny - Adwokat 832 Bedford Street 19 Rodgers Place Stamford, CT........203-504-2450 Clifton, NJ............. 973-977-2271 www.agencjapolska.com www.polishlaw.us Więcej o firmie (More info) 242 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 193, 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

APOSTILLE

Polish American Bureau, LLC 114 Palisade Avenue Garfield, NJ........... 973-472-0522

www.ptbureau.com Więcej o firmie (More info) 259 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

APOSTILLE

Apostille PENNSYLVANIA

Pol-Travel 134 Norman Avenue AGENCJA POLUS Brooklyn, NY........718-383-0505 2618 E. Allegheny Avenue Więcej o firmie (More info) 258 Philadelphia, PA....215-425-8560

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

EKSPRESOWO

INNYCH USŁUG

Anna-Pol Travel SI Polonia 821A Manhattan Avenue Brooklyn, NY........ 718-349-2423 900 Hylan Blvd, 2nd Floor www.annapoltravel.com Staten Island, NY...347-524-1587

APOSTILLE

KOMÓRKOWE

101

www.greenpointbroker.com Więcej o firmie (More info) 186, 476 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 253 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

TELEFONY

261

SPRZEDAJEMY BILETY LOTNICZE: POLSKA I CAŁY ŚWIAT ZADZWOŃ - SPRAWDŹ!

Polish American Travel Service Doma Travel Maspeth 2714 E. Allegheny Avenue 61-65 56th Road Philadelphia, PA....215-634-3396 Maspeth, NY......... 718-894-5170 www.polamtravel.com Więcej o firmie (More info) 257 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

AGENCJE WIELOBRANŻOWE Agencies - General

www.polus.us Więcej o firmie (More info) 193, 261 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Apostille

POLSKA

Głębocki, Teofil Radca Prawny - Adwokat PL......................... 973-977-2271

www.polishlaw.us Więcej o firmie (More info) 242 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Ogłoszenia drobne USA-Polska-Świat

PRACA

www.drobnica.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


APTEKI, ZIOŁA, KOSMETYKI 262 Pharmacies Herbs Cosmetics

POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

Twoje ulubione polskie zioła i kosmetyki

A Wszyscy Klienci Markowej Apteki mogą liczyć na pomocną dłoń, porady oraz uśmiech wykwalifikowanego personelu! Mimo, że Polska daleko, my jesteśmy z Państwem! n WYSYŁAMY LEKI DO POLSKI I NA CAŁY ŚWIAT U nas tanio, szybko i rzetelnie wyślesz leki, zioła, preparaty homeopatyczne swojej rodzinie i znajomym

Jeśli posiadanie polskich ziół, kosmetyków oraz innych preparatów pomoże Ci się poczuć w USA jak w rodzimym kraju MARKOVITA.US z chęcią dostarczy wszystko to, czego potrzebujesz, pod drzwi Twojego domu! Zajrzyj na naszą stronę i przekonaj się sam!

n ZREALIZUJEMY KAŻDĄ RECEPTĘ LEKARSKĄ Honorujemy wszystkie ubezpieczenia USA

To nie tylko TANI, WYGODNY, INTERNETOWY sklep, ale także prawdziwie POLSKI. Od Polaków dla Polaków!

n DUŻY WYBÓR LEKÓW, ZIÓŁ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO n ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO:

www.MarkowaApteka.com APTEKA NA GREENPOINCIE: 831 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222

tel: 718-389-0389 e-mail: markowaapteka@gmail.com

Czekamy na Twoje recepty, pytania, wątpliwości. Zapraszamy w dniach: pon. - piątek: 10am-8pm soboty: 10am-6pm

Jeśli potrzebujesz produktów, które dostępne są w Polsce, MARKOVITA.US służy pomocą w ich zdobyciu!

POLSKIE zioła i kosmetyki POLONIA kupuje tutaj:

www.MarkoVITA.us

Zapraszamy serdecznie! Polecana przez Markowa Apteka Pharmacy LorVen Pharmacy Nomaterra, Inc. 942 Manhattan Avenue NY..........................212-377-8942 www.nomaterra.com Brooklyn, NY........ 718-349-2255 吀眀漀樀 倀愀爀琀渀攀爀 眀 琀爀漀猀挀攀 漀 稀搀爀漀眀椀攀

㤀㐀㈀ 䴀䄀一䠀䄀吀吀䄀一 䄀嘀䔀Ⰰ 䜀刀䔀䔀一倀伀䤀一吀Ⰰ 一夀 ㄀㄀㈀㈀㈀ 吀䔀䰀⸀ 㜀㄀㠀ⴀ㌀㐀㤀ⴀ㈀㈀㔀㔀 圀圀圀⸀䰀伀刀嘀䔀一刀堀⸀䌀伀䴀

䰀䔀䬀䤀 刀䔀䌀䔀倀吀唀刀伀圀䔀 䰀䔀䬀䤀 匀倀䔀䌀䨀䄀䰀䤀匀吀夀䌀娀一䔀 倀伀䌁䌀娀伀䌀䠀夀 眀 琀礀洀㨀 䠀甀洀椀爀愀Ⰰ 䔀渀戀爀攀氀                䬀刀䔀䴀夀 眀 琀礀洀  唀䌀䤀匀䬀伀圀䔀 倀爀漀氀椀愀   倀刀娀䔀䌀䤀圀䈀팀䰀伀圀䔀 伀昀攀爀甀樀攀洀礀 瀀漀洀漀挀 瀀爀稀礀  伀刀䄀娀 甀稀礀猀欀愀渀椀甀 愀甀琀漀爀礀稀愀挀樀椀 伀䈀唀圀䤀䔀  䌀ⴀ㌀㜀 搀氀愀 甀戀攀稀瀀椀攀挀稀攀䐁Ⰰ 猀稀欀漀氀攀渀椀攀 䌀ⴀ㌀㜀堀 眀 稀愀欀爀攀猀椀攀 猀琀漀猀漀眀愀渀椀愀 氀攀欀甀Ⰰ  䐀䰀䄀  搀愀爀洀漀眀ԁ 搀漀猀琀愀眀ᤁ 漀爀愀稀  一ⴀ㔀  䌀唀䬀刀娀夀䬀팀圀  瀀漀洀漀挀 眀 ǻ渀愀渀猀漀眀愀渀椀甀 氀攀欀甀 一ⴀ㔀 堀

稀渀椀簁欀椀 搀氀愀  匀倀刀娀᠁吀 䴀䔀䐀夀䌀娀一夀 搀愀爀洀漀眀愀 氀漀欀愀氀渀愀 猀攀渀椀漀爀眀 最氀甀欀漀洀攀琀爀礀 搀漀猀琀愀眀愀 漀爀愀稀  挀椀嬁渀椀攀渀椀漀洀椀攀爀稀攀

挀愀猀栀  戀愀挀欀⨀

⨀倀刀娀夀 吀刀䄀一匀䘀䔀刀娀䔀 䰀䔀䬀팀圀 娀 䤀一一䔀䨀  䄀倀吀䔀䬀䤀 伀刀䄀娀 娀䄀䬀唀倀䄀䌀䠀 伀吀䌀 娀 䬀䄀刀吀Ё  匀吀䄀䄁䔀䜀伀 䬀䰀䤀䔀一吀䄀

挀栀漀搀稀椀欀椀 渀攀戀甀氀椀稀愀琀漀爀礀 氀愀猀欀椀 椀 椀渀渀攀

眀礀猀礀䈁欀愀 氀攀欀眀 瀀漀瀀爀稀攀稀  唀匀倀匀

䄀䬀䌀䔀倀吀唀䨀䔀䴀夀 圀䤀᠁䬀匀娀伀威‫ ؁‬唀䈀䔀娀倀䤀䔀䌀娀䔀䌁Ⰰ 圀 吀夀䴀 䴀䔀䐀䤀䌀䄀刀䔀Ⰰ 䴀䔀䐀䤀䌀䄀䤀䐀Ⰰ 圀伀刀䬀䔀刀匀  䌀伀䴀倀䔀一匀䄀吀䤀伀一Ⰰ 䔀倀䤀䌀Ⰰ 䄀䐀䄀倀Ⰰ 伀䈀䄀䴀䄀 䠀䔀䄀䰀吀䠀 倀䰀䄀一匀 䤀 圀䤀䔀䰀䔀 䤀一一夀䌀䠀

APTEKI, ZIOŁA, KOSMETYKI Pharmacies, Herbs, Cosmetics

NEW YORK

www.lorvenrx.com Więcej o firmie (More info) 262 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

MARKOVITA.US - POLSKIE ZIOŁA I KOSMETYKI

Fontanna Młodości Fountain of Youth 66-45 Fresh Pond Road Ridgewood, NY..... 718-417-1210

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

APTEKI, ZIOŁA, KOSMETYKI

Polka Health & Beauty 2721 E. Allegheny Avenue Philadelphia, PA.... 215-739-2868

Pharmacies, Herbs, Cosmetics

NEW JERSEY

SKLEP INTERNETOWY

MARKOWA APTEKA PHARMACY

www.patriotyczna.com Więcej o firmie (More info) 192, 263

www.markowaapteka.com Więcej o firmie (More info) 180, 262 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Milana, Danuta - Biokolagen Endless Youth w płynie - Jusuru Liquid Biocell 121 Norman Avenue NY......................... 914-882-9758 Brooklyn, NY........ 347-666-8220 www.zdrowenogi123.com www.endlessyouthny.com Więcej o firmie (More info) 348 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PENNSYLVANIA

www.markovita.us Więcej o firmie (More info) 180, 262 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

831 Manhattan Avenue Brooklyn, NY........718-389-0389

Więcej o firmie (More info) 262 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Mitko Pharmacy 566 Leonard Street Brooklyn, NY.........718-389-1500

Więcej o firmie (More info) 262 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Pharmacies, Herbs, Cosmetics

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.polka-hebe.com Więcej o firmie (More info) 263 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

NY.........................718-389-0389 PATRIOTYCZNA.COM

APTEKI, ZIOŁA, KOSMETYKI

1001 Brunswick Avenue Lawrenceville, NJ. 609-557-7759

ARCHITEKCI

Patrz: BUDOWNICTWO

POLSKIE ZIOŁA I LEKI ONLINE

www.MarkowaApteka.com

5

przy pierwszych ZNIŻKI zakupach! %

tel: 718-389-0389 Oferta ważna do Sep 30, 2017

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

Jeśli:

WYPADKI

APTEKI, ZIOŁA, KOSMETYKI Pharmacies Herbs Cosmetics 263

POLSKO-AMERYKAŃSKA APTEKA

dokuczają Ci przewlekłe bóle, masz dosyć bolesnych zastrzyków i szkodliwych leków...

Polecam:

jedyny na świecie naturalny biokolagen w płynie odbudowujący chrząstki i miąż stawową!

Jusuru Ciekły Biokolagen ZALECANY DLA OSÓB:

• ze zwyrodnieniem stawów, kręgosłupa, kręgów lędźwiowych, z rwą kulszową • po operacjach, w trakcie rehabilitacji, z osteoporozą • ze skłonnościami do paradontozy • cierpiących na kataraktę • młodzieży podczas wzrostu Działa przeciwzapalnie oraz wzmacnia układ odpornościowy! Spowalnia procesy starzenia się organizmu! Poprawia wzrok, wzmacnia włosy!

Zadzwoń do Danuty Milany:

914-882-9758

www.zdrowenogi123.com • donnahelthylife123@gmail.com

OFERUJE:

Najtaniej - Najszybciej - z Najlepszą obsługą!

• Realizujemy wszystkie recepty • Honorujemy wszystkie ubezpieczenia — Medicaid, itp. • Oferujemy duży wybór leków i fachową pomoc w wyborze • Mierzymy bezpłatnie ciśnienie krwi • Posiadamy polskie zioła, kosmetyki, książki i czasopisma medyczne • Realizujemy przesyłki leków na cały świat • Do 72 godzin ekspresowa przesyłka leków do Polski • Wysyłamy sprzęt medyczny — — aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, cukru • Posiadamy duży wybór polskich kartek okolicznościowych • Akceptujemy karty kredytowe, w ciągłej sprzedaży Money Orders — przy kwotach do $1,000.00 opłata $0.80 • Wysyłamy i przyjmujemy faksy • Do dyspozycji klientów kserokopiarka — 5¢ za kopię • Sprzedajemy bilety LOTTO i SCRATCH OFF • Dla wszystkich Senior Citizens udzielamy 10% zniżki!

566 Leonard Street (róg Nassau Avenue) Brooklyn, NY 11222

tel: 718-389-1500 fax: 718-389-1729

Poniedziałek - piątek: 9am-9pm Sobota: 9am-6pm. Niedziela: 9am-4pm

POLKA

Health & Beauty Największa oferta polskich kosmetyków na terenie USA!

SKLEP INTERNETOWY

Największy wybór odzieży patriotycznej i polskich kosmetyków

ODZIEŻ: • PATRIOTYCZNA • SURGE • PITBULL WEST COAST oraz akcesoria

Y N OW EP SK LL A D NII O POL

Promocje! Nowości! Atrakcyjne ceny! Łatwość zakupu! Szybka dostawa! Wiodące polskie marki:

Bielenda • AA • Bioliq • DAX • Dermika • Farmona • Gatta Dr Irena Eris • Eveline Cosmetics • Garnier • Herbapol • Lirene • Perfecta Pharmaceris • Soraya • Stara Mydlarnia • Ziaja i wiele, wiele innych!

Produkty do nabycia w drogerii w Philadephii oraz w sklepie internetowym www.polka-hebe.com

KOSMETYKI: • dla pań, panów i dzieci •najlepsze polskie marki

WWW.PATRIOTYCZNA.COM

SKLEP OTWARTY: poniedziałek-czwartek: 8am-7pm piątek: 8am-8pm, sobota: 8am-6pm niedziela: 8am-2pm

www.polka-hebe.com tel: 215-739-2868 2721 East Allegheny Avenue Philadelphia, PA 19134

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

A


264

BANKI I UNIE KREDYTOWE Banks and Credit Unions

B

Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713

BANKI i UNIE KREDYTOWE Banks & Credit Unions

412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

www.unitedpolesfcu.com

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

1260 60th Street 69-03 Fresh Pond Road 75 River Drive Brooklyn, NY........ 855-773-2848 Ridgewood, NY.... 855-773-2848 Garfield, NJ........... 855-773-2848

NEW YORK

KEARNY BANK

689 Fifth Avenue Brooklyn, NY........ 718-768-4800

www.kearnybank.com Więcej o firmie (More info) 268 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

140 Greenpoint Avenue Hylan-Seaver Mall 619 W. Edgar Rd, Aviation Plaza Brooklyn, NY........ 855-773-2848 1919 Hylan Blvd. Linden, NJ............ 855-773-2848 339 Sand Lane www.psfcu.com www.psfcu.com Staten Island, NY.. 718-768-4800 Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Staten Island, NY.. 855-773-2848 Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266

KEARNY BANK

www.kearnybank.com Więcej o firmie (More info) 268 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC

Lorenc, Anthony A. FEDERAL CREDIT UNION IBN Financial Services 314 Great Neck Road NY......................... 973-584-1826 Copiague, NY........ 855-773-2848 www.ibrokernet.com Więcej o firmie (More info) 326 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

100 McGuinness Boulevard 66-14 Grand Avenue Brooklyn, NY........ 855-773-2848 Maspeth, NY......... 855-773-2848 www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BANKI I UNIE KREDYTOWE Banks and Credit Unions

1110 N. Olden Avenue Trenton, NJ........... 855-773-2848

NEW JERSEY

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

990 Clifton Avenue Clifton, NJ............. 855-773-2848

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

667 Chestnut Street Union, NJ.............. 855-773-2848

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PODATKI INCOME TAX DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 397-402

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

POLSKI ADWOKAT

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ. POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


KONSULTACJA SPRAWY WYPADKOWE BEZPŁATNA tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BANKI i UNIE KREDYTOWE Banks & Credit Unions

265

B

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


266

BANKI i UNIE KREDYTOWE Banks & Credit Unions

WYPADKI

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

B

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

BANKI i UNIE KREDYTOWE Banks & Credit Unions

267

Partner finansowy na całe życie • Pożyczki hipoteczne • Super nisko oprocentowane pożyczki na nowe i używane samochody z możliwością wykupu ubezpieczenia GAP Plus • Pożyczki na motocykle, łodzie, jet-ski, ATV, snowmobiles • Pożyczki na samochody komercyjne • Pożyczki personalne • Pożyczki “wakacyjne” i “świąteczne” • Prywatne pożyczki studenckie

• Karty kredytowe i debetowe VISA® • Konta oszczędnościowe i czekowe • Konta dla biznesów • Konta dla dzieci i młodzieży • Lokaty terminowe • Konta emerytalne IRA • Internetowa płatność rachunków • Home Banking • Przelewy bankowe za granicę

Stań się członkiem naszej rodziny... już dziś otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

412 New Brunswick Avenue Perth Amboy, NJ 08861 tel: 732-442-5648 fax: 732-442-1443

1-800-333-7713 www.UnitedPolesFCU.com

1161 W Saint Georges Avenue Linden, NJ 07036 tel: 908-523-0008 fax: 908-523-1790 Wszystkie konta są ubezpieczone do co najmniej $250,000 przez Federalną Administrację Unii Kredytowych (NCUA).

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


268

B

BANKI i UNIE KREDYTOWE Banks & Credit Unions

Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

Siła

Innowacja

Personalna obsługa

Jesteśmy Kearny Bank... sąsiedzi służący sąsiadom światowej klasy personalną i komercyjną bankowością.

Oferujemy bankowość mobilną, pełną ofertę pożyczek na domy, różnorodne konta czekowe i oszczędnościowe, i dużo więcej, aby sprostać Twoim potrzebom. Kearny Bank oferuje również pożyczki komercyjne, finansowanie domów wielorodzinnych oraz Small Business Lending. Co więcej, jesteśmy wyznaczeni jako Preferred SBA (Small Business Administration) Lender przez rząd federalny. Kearny Bank oferuje najlepsze połączenie produktów finansowych z personalną obsługą. Uczyń nas Twoim Bankiem... na dziś, na jutro.

BROOKLYN

689 5th Avenue 718-768-4800 ext. 130

STATEN ISLAND 339 Sand Lane 718-768-4800 ext. 132

oraz 40 oddziałów w New Jersey • kearnybank.com

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

UNITED POLES FEDERAL CREDIT UNION

WAWEL BANK

POLISH & SLAVIC

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.unitedpolesfcu.com Więcej o firmie (More info) 18, 267 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

UNITED POLES FEDERAL CREDIT UNION

WAWEL BANK

104 Main Avenue FEDERAL CREDIT UNION Wallington, NJ.......973-777-1028 1044 Mt. Prospect Plaza 375 Paterson Avenue 412 New Brunswick Avenue www.wawelbank.com Wallington, NJ...... 855-773-2848 Perth Amboy, NJ..732-442-5648 Więcej o firmie (More info) 269 Mt. Prospect, IL.....847-577-3230

1161 W Saint Georges Avenue Linden, NJ............908-523-0008

www.unitedpolesfcu.com Więcej o firmie (More info) 18, 267 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

935 River Drive Garfield, NJ...........973-478-9295

www.wawelbank.com Więcej o firmie (More info) 269 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Nie masz jeszcze strony internetowej swojej firmy?

Zadzwoń do nas: 718-279-4969

Banks and Credit Unions

ILLINOIS

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

8342 S. Harlem Ave. Bridgeview, IL....... 708-598-5100

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

4147 N. Harlem Avenue Norridge, IL........... 708-457-0750

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

1112 South Roselle Road Schaumburg, IL.... 847-895-5972

www.psfcu.com Więcej o firmie (More info) 4-5, 265-266 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

1-800-333-7713

Zrobimy nową - nawet bezpłatnie! Zapewnimy hosting i opiekę techniczną. Obsługujemy setki stron firm polonijnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu! * Pewne ograniczenia obowiązują.

BANKI I UNIE KREDYTOWE

412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

*

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Musa Obregon SPRAWY EMIGRACYJNE I KARNE & ASSOCIATES

NY: 718-926-0802 • NJ: 973-725-9062 MÓWIMY PO POLSKU

BANKI i UNIE KREDYTOWE Banks & Credit Unions

269

B Współpracuj z polskim bankiem i rodakami, którzy cię rozumieją.

Jedyna polsko-amerykańska instytucja bankowa w powiatach Bergen i Passaic.

Oferujemy bogaty zakres usług finansowych:

SZEROKI WACHLARZ POŻYCZEK: • Pożyczki hipoteczne • Linię kredytu pod zastaw domu (HELOC) • Pod zastaw lokat terminowych (CD) • Pożyczki samochodowe • Pożyczki komercyjne, stałe i linie kredytowe • Pożyczki na budowę domu

KONTA BANKOWE:

• Konta oszczędnościowe z wyciągiem miesięcznym • Lokaty terminowe (zwykłe i IRA) • Konta czekowe osobiste i komercyjne • Konta IRA • Konta świąteczne • Zdalne deponowanie czeków

INNE USŁUGI:

• Przekazy pieniężne • Czeki bankowe • Money Orders • Listy do urzędu imigracyjnego • Usługi notarialne • Nocną skrzynkę depozytową • Karty debetowe • Karty ATM

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW: 104 Main Avenue Wallington, NJ 07057

tel: 973-777-1028 935 River Drive Garfield, NJ 07026

tel: 973-478-9295 Bankowość internetowa: www.WawelBank.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


SALE i CATERING 270 BANKIETOWE Banquet Halls & Caterers

B

Russo’s On The Bay

Doskonałe przyjęcia

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

NAJLEPSZE MIEJSCA NA UROCZYSTOŚCI ELEGANCJA, JAKOŚĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

SALA TIVOLI

Fachowi planiści z Russo, razem z zaufanymi, współpracującymi z nami firmami, wykorzystując nowoczesny system medialny, draperie, odpowiednią inscenizację, aranżacje kwiatowe, a także dekoracje stołów i krzeseł, przeobrażą całkowicie wygląd i atmosferę sali, dopasowując ją do Twojej uroczystości. Nabrzeże przed salą zapewnia wspaniałe miejsce na godzinę koktajlową z widokami na wodę i zachodzące słońce.

Winda dla nowożeńców

Altana na wodzie

Ogrody

Sala Tivoli

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Russo’s On The Bay

Doskonałe przyjęcia

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

BANKIETOWE SALE i CATERING 271 Banquet Halls & Caterers

NAJLEPSZE MIEJSCA NA UROCZYSTOŚCI ELEGANCJA, JAKOŚĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

SALA RENAISSANCE

Fachowi planiści z Russo, razem z zaufanymi, współpracującymi z nami firmami, wykorzystując nowoczesny system medialny, draperie, odpowiednią inscenizację, aranżacje kwiatowe, a także dekoracje stołów i krzeseł, przeobrażą całkowicie wygląd i atmosferę sali, dopasowując ją do Twojej uroczystości.

Frank Russo Jr.

Altana na wodzie

Russo’s On The Bay

Sala nad wodą

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


SALE i CATERING 272 BANKIETOWE Banquet Halls & Caterers

B

Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

Nasz Wspaniały Taras na Dachu Panorama 360 stopni

Wspaniałe Koktajle i Uroczystości na Wolnym Powietrzu

Nagradzane Potrawy Przepiękne Widoki Doskonała Obsługa

Dzwoń: 718-592-5000 7 dni w tygodniu • terraceonthepark.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

BANKIETOWE SALE i CATERING 273 Banquet Halls & Caterers

Wielka Sala Balowa

B

Nadzwyczajne Widoki przez okna, od podłogi do sufitu, w połączeniu z Najwyższej Jakości Akcesoriami, czynią tę salę Miejscem Niezapomnianych Uroczystości

Nagradzane Potrawy Przepiękne Widoki Doskonała Obsługa

Dzwoń: 718-592-5000 7 dni w tygodniu • terraceonthepark.com 273

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


SALE i CATERING 274 BANKIETOWE Banquet Halls & Caterers

WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

B

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

BANKIETOWE SALE i CATERING 275 Banquet Halls & Caterers

B

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


SALE i CATERING 276 BANKIETOWE Banquet Halls & Caterers

B

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

Bruno’ s OnTheBoulevard Oferujemy sale bankietowe na każdą okazję!

STARDUST ROOM - sala na 140 gości z pełną zastawą stołową lub na 250 gości w przypadku zabaw tanecznych w stylu audytorium.

GALAXY ROOM - sala na 330 gości z pełną zastawą stołową lub na 450 gości w przypadku zabaw tanecznych w stylu audytorium.

O

BRUNO'S On The Boulevard

d roku 1962, Bruno's on the Boulevard szczyci się najlepszym serwisem, przepysznymi potrawami i przygotowuje każdą uroczystość na najwyższym poziomie. Nasi goście są zawsze mile widziani i mają zapewnioną osobistą uwagę całego personelu naszej restauracji. Z tego właśnie słynie BRUNO’s! Organizujemy wesela, bankiety, komunie, biznesowe, sweet 16’s i inne uroczystości!

BANKIETOWE SALE I CATERING GIARDINO RESTAURANT Banquet Halls & Caterers

NEW YORK

BRUNO’S ON THE BOULEVARD

88-25 Astoria Boulevard Jackson Heights NY.........................718-335-0505

www.brunosontheblvd.com Więcej o firmie (More info) 178, 276 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIE SALA DO WYNAJĘCIA

177 Kent Street Brooklyn, NY........718-383-5290

www.polishslaviccenter.net Więcej o firmie (More info) 406-407 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

tel: 718-335-0505 www.brunosontheblvd.com

TERRACE ON THE PARK

44-37 Douglaston Parkway 52-11 111th Street Douglaston, NY.....718-428-1090 Flushing Meadows Park www.giardinos.com NY......................... 718-592-5000

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Bożena Restaurant 485 W Montauk Hwy Polish Deli Mahopac Lindenhurst, NY.... 631-226-3001 565 US Route 6 www.polishdinner.com Mahopac, NY........845-803-8184 Więcej o firmie (More info) 434 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

88-25 Astoria Blvd. Jackson Heights, NY 11369

www.polishdelimahopac.com Więcej o firmie (More info) 460 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Polish Deli Yonkers 225 Nepperhan Avenue Yonkers, NY...........914-476-1183

www.polishdeliyonkers.com Więcej o firmie (More info) 460 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PRINCESS MANOR

92 Nassau Avenue Brooklyn, NY........718-389-6965

www.princessmanor.com Więcej o firmie (More info) 178, 277 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

RUSSO’S ON THE BAY

www.terraceonthepark.com Więcej o firmie (More info) 172-173, 272-273 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

VENETIAN YACHT CLUB

494 Fire Island Avenue Babylon, NY.......... 631-422-2400

www.venetianyachtclub.com Więcej o firmie (More info) 174-175, 274-275 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

VETRO RESTAURANT & WINE BAR

164-49 Cross Bay Boulevard Howard Beach NY.........................718-843-8387

www.vetronyc.com Więcej o firmie (More info) 170-171, 270-271 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BANKIETOWE SALE I CATERING Banquet Halls & Caterers

NEW JERSEY

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA SALA DO WYNAJĘCIA

177 Broadway Clark, NJ................732-382-7197

www.pcfnj.org Więcej o firmie (More info) 277 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SYRENA DELI

1117 West Saint Georges Ave Linden, NJ............908-486-0677

www.syrenapolishdeli.com Więcej o firmie (More info) 195, 463 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BILETY LOTNICZE

Patrz: AGENCJE TURYSTYCZNE-BILETY

VIVALDI RISTORANTE & BALLROOM

162-45 Cross Bay Boulevard 201-10 Cross Island Parkway Howard Beach Bayside, NY.......... 718-352-2300 www.vivaldiny.com NY.........................718-843-5055 www.russosonthebay.com Więcej o firmie (More info) 170-171, 270-271 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


877-ADWOKAT

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

BANKIETOWE SALE i CATERING 277 Banquet Halls & Caterers

O rganizujemy P rz yjęcia O kolicznościowe na k a żdą ok a zję

od

35

do

275

osób !

Wesela • Chrzciny Urodziny Sweet 16 • Komunie i na każdą inną okazję!

Informacje i rezerwacje w biurze Princess Manor w centrum Greenpointu:

92 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222 www.PrincessManor.com email: info@princessmanor.com Dzwoń: 718-389-6965

SALE

Wynajem sal i pomieszczeń

Sala balowa, sala bankietowa oraz inne pomieszczenia, są wykorzystywane przez członków do organizowania wesel, urodzin, chrzcin, komunii, uroczystości ukończenia szkoły, jak również innych uroczystości. • dogodna lokalizacja, Exit 135, zaledwie kilka minut od Garden State Parkway • bardzo duży parking • ciepła i przyjazna atmosfera • klimatyzacja • prywatne atrium wewnątrz obiektu • szybki dostęp do internetu

CATERING I WIĘCEJ! Organizując imprezę, spotkanie, uroczystość w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark NJ, nie tylko spędzicie Państwo miło czas w gościnnej polskiej atmosferze, ale również wspieracie Państwo polską organizację z ponad 40 letnią tradycją. REZERWACJE I ZAMÓWIENIA: email: pcf@pcfnj.org tel: 732-382-7197 www.pcfnj.org

Usługi cateringowe

Polska Fundacja Kulturalna oferuje pełny zakres profesjonalnych usług cateringowych. Od drobnych zleceń na małe spotkania biznesowe po duże bankiety - przygotujemy catering na każdą Twoją imprezę. Zakąski, dania gorące, przystawki, sałatki, ciasta, ciastka, itp.

Sale oraz pomieszczenia biurowe

Jeżeli szukają Państwo miejsca na spotkanie z klientami, jeśli jesteście zmęczeni spotkaniami w kawiarniach - oferujemy rozwiązanie: sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe na godziny lub na cały dzień, możliwość organizowania konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych.

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA 177 Broadway • Clark, New Jersey 07066 tel: 732-382-7197 • fax: 732-382-7169 • www.PCFNJ.org

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


SALE i CATERING 278 BANKIETOWE Banquet Halls & Caterers

B

877-ADWOKAT

MEC. DOMINIK ROSTOCKI Polski Prawnik: PA, NJ, NY www.Rostocki.com

A W O M DAR

A J C O M O PR E I C E N R E T I K N Ż I Ą I S K W Z POLONIJNEJ

*

M R I F A L D

W W W Y N O R T S I K R Ó KO M E D IA M L A I C SO : o t ” e c ż ą i n i j n e j Ks

o l o P “ w a m R e kla

reklama w ks

iążk

ach (w druku

jach na iPho firm i aplikac

™ ne® i Android

9 6 9 4 9 7 2 8 1 Zadzwoń: 7

ternetowym i digital), w in

katalogu

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

BANKIETOWE SALE i CATERING 279 Banquet Halls & Caterers

: O M R A D A Z Ć E I M Z S E JEŻELI CHC Ą W O T E N R E T STRONĘ IN osting, e-maile

B

,h projekt strony z social media, c ję a r g e t n i , e w o 4/7 s 2 ą n z bizne c i n h c e t o p i e kę

A I D E M L A I C O S Z W Ó T h N c E a I i d L e K m w t n ko

założenie a: g u ł s b o h c i z a h or c y w o i c ś o n z +® c e l g o o s p oł e G , ® r e t t i Facebook®, Tw

R EKL A

E W O T E N R E BANERY INT Y, KUPONY Ł U K Y T R A , Y M ach:

is w r e s h c y n a z wied nijnaKsiazka.com d o j e i z d r a b j a wn www.Polo

9 6 9 4 9 7 2 8 1 7 : ń o w z d a Z

ny.com, ij n lo o P ik n n ie www.Dz

g dla firm in lt u s n o c i ie w internec rnetowych. a m la k e r a w stron inte omplesko Bezpłatna i k iążki* . Obsługujemy setki s z Polonijnej K u doświadczeniu! A M Zaufaj naszem

E R I C A N

Copyright © 2016-17 Polish Pages Media. All Rights Reserved. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. * Pewne ograniczenia obowiązują.

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


280

BUDOWNICTWO General Construction

Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

A.M. ARCHITECTS

B

Alfred Mierzejewski Architect, A.I.A. Architekt mówi po polsku Ponad 25 lat doświadczenia w USA

• Projektowanie nowych domów i budynków komercyjnych • Dobudowy, przebudowy i modernizacje istniejących budynków • Zezwolenia budowlane • Korekta wykroczeń budowlanych i odbiór budowy • Inspekcje domów i inżynieryjne raporty

Architecture Interior Design Urban Design Municipal Expediting

• Design of residential and commercial buildings • Additions, alterations and renovation of existing buildings • Commertial and residential permits • Code violations removed, construction signoffs and C of O obtained • Home inspections and engineering reports

Tel: 917-349-3577 • www.amArchitect.net AlfredMier@gmail.com • More info: http://architects.buildingpros.com/build/1001489

BUDOWNICTWO-ARCHITEKCI Architects NEW YORK

A.M. Architects Alfred Mierzejewski 35-23 Farrington Street, 2nd Fl Flushing, NY......... 917-349-3577 www.amarchitect.net Więcej o firmie (More info) 280 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DAM PRACĘ www.drobnica.com

Kazubowski, Maciej AMN CORPORATION PRASZKOWICZ, PIOTR MJK Architect PLUMBING & HEATING PDP CONTRACTING, INC. NY..........................516-361-7828 53-28 61st Street NY......................... 718-456-3150 www.kazubowski.com www.pdpcontracting.com Maspeth, NY. . ....... 718-326-9090 Więcej o firmie (More info) 281

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ BUDOW. - CHŁODZ.-OGRZEW. Air Conditioning & Heating

NEW YORK

Allpol Mechanical NY.........................718-685-4484 www.allpolmechanical.com Więcej o firmie (More info) 281 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

5

Oferta ważna do 09.30.17 i nie może być łączona z inną.

zniżki na okna lub drzwi tylko z tym kuponem

Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

TNT HEATING AND COOLING

Central Air C.S. Corp. NY.........................973-246-6298 58-16 57th Road www.tnthvaccorp.com Maspeth, NY......... 718-685-2333 Więcej o firmie (More info) 197, 283 www.centralaircorp.com Więcej o firmie (More info) 282 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PRACA • MIESZKANIA

www.drobnica.com

EUROPEJSKIE OKNA I DRZWI

%

www.amncorporation.com Więcej o firmie (More info) 198, 282 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

Stypendia do 212-736-9000 www.zoni.com

50%

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A Gdzie potrawy przyćmiewają widok

Tel: 347-606-0842 Tel: 347-831-3505 • www.polwins.com

Oferta ważna do Sep 30, 2017 252 Java Street, Suite 232, Brooklyn, NY 11222

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

BUDOWNICTWO General Construction

281

POLSKI ARCHITEKT Maciej J. Kazubowski, RA AIA Tel: 516-361-7828 www.kazubowski.com architect@kazubowski.com

ARCHITEKT MÓWI PO POLSKU

2 Projektowanie nowych domów 2 “Zielone” budynki: energooszczędne i zdrowe (Energy Performance Projects) 2 Projektowanie obiektów komercyjnych 2 Modernizacje istniejących budynków 2 Korygowanie budowlanych wykroczeń 2 Odbiór zakończonej budowy 2 Inżynieryjne raporty i inspekcje 2 Wszelkie zezwolenia budowlane 2 Uprawnienia architekta w stanach: NY, NJ, CT, PA

NOWOCZESNE SYSTEMY KLIMATYZACJI DO TWOJEGO DOMU I BIURA • klimatyzacja: chłodzenie i ogrzewanie bezduktowe. Systemy Mitsubishi, LG, Fujitsu, Daikin. • systemy z duktami York Trane Carrier • naprawa i instalacja kompresorów powietrznych (sprężarek) • instalacja i naprawa systemów wodnych w budynkach: ciśnienie wody, temperatura, etc. • podgrzewacze wody DOŚWIA DARMO DCZENIA • wentylatory dachowe WA w 5 dzie W YCENA ln • problemy elektryczne boilerów Nowego icach Jorku ogrzewczych, spray boots • wszelkie licencje i ubezpieczenia

INSTALACJE I NAPRAWY SYSTEMÓW OGRZEWANIA i CHŁODZENIA

25 LAT

EPM License NYC Contractor License Workers’ Compensation Liability Commercial Residencial Work Free Estimate

ALLPOL MECHANICAL

tel: 718-685-4484 www.allpolmechanical.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


282

Pomagamy ze zmianą wiz

BUDOWNICTWO General Construction

B1, B2, J1 na F1!

WODOCIĄGI OGRZEWANIE KANALIZACJA

B

• HYDRAULIKA rezydencyjne i komercyjne budynki, przebudowa łazienek i kuchni, istalacje podgrzewaczy wody, mierników, pomp, czyszczenie kanalizacji • OGRZEWANIE podłogowe, konwersje, reperacje, instalacje termostatów • ZRASZACZE instalacja i inspekcje • INSPEKCJE bojlerów • USUWANIE WYKROCZEŃ AMN CORPORATION to rodzinny biznes z Maspeth, NY. Na rynku od 1988 roku. Firma licencjonowana. Specjalizujemy się zarówno w mieszkalnych jak i komercyjnych systemach kanalizacyjnych, grzewczych i zraszaczy na terenie Tri State. Zespół AMN przywiązuje najwyższą wagę do obsługi każdego klienta i jego satysfakcji, zapewniając jednocześnie szeroki wachlarz usług instalacyjnych.Skontaktuj się z nami w sprawie napraw lub instalacji! MPL #1884, LMFS #928, BFP #8682. Licencjonowany & Ubezpieczony! Darmowe wyceny!

CA

212-736-9000 www.zoni.com

Central Air C.S. Corp. Licencja H3604350000

• KLIMATYZACJA • OGRZEWANIE • WENTYLACJA • PRODUKCJA I INSTALACJA KANAŁÓW POWIETRZA - DUCTWORK

Nowe instalacje • Naprawa • Wymiana • Konserwacja

President • Andrzej Natkaniec • LMP #1884

CORPORATION

53-28 61st Street Maspeth, NY 11378 Tel: 718-326-9090 Fax: 718-326-2784

www.AMNcorporation.com

tel: 718-685-2333 lub 516-584-2665 58-16 57th Road • Maspeth, NY 11378 fax: 516-584-2679 • email: info@centralaircorp.com

www.centralaircorp.com

BUDOW. - CHŁODZ.-OGRZEW. BUDOW. - CHŁODZ.-OGRZEW.

BUDOW. - DEKI, TARASY

BUDOW. - DEKI, TARASY

NEW JERSEY

PENNSYLVANIA

Air Conditioning & Heating

Air Conditioning & Heating

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

PSTRĄGOWSKI, MACIEJ PRO EURO DECK, LLC

PSTRĄGOWSKI, MACIEJ PRO EURO DECK, LLC

www.pdpcontracting.com Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.pdpcontracting.com Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.proeurodeck.com Więcej o firmie (More info) 199, 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.proeurodeck.com Więcej o firmie (More info) 199, 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

NEW JERSEY

Decks, Terraces

CONNECTICUT

Decks, Terraces

NJ......................... 718-456-3150 CT......................... 718-456-3150 NJ......................... 267-979-8503 PA......................... 267-979-8503

TNT HEATING AND COOLING

Garfield, NJ...........973-246-6298 www.tnthvaccorp.com Więcej o firmie (More info) 197, 283

10 ZNIŻKI

DLA NOWYCH KLIENTÓW ORAZ SENIOR CITIZENS

DAM PRACĘ • DAM PRACĘ • DAM PRACĘ • DAM PRACĘ www.drobnica.com

KONSERWACJE NAPRAWY•REMONTY

%

PRO EURO DECK Tel: 267-979-8503

L L C

www.ProEuroDeck.com Maciej Pstrągowski, właściciel

®

TARASY PŁOTY ELEWACJE BASENY PODŁOGI REMONTY

This offer can not be combined with other offers. Some restrictions apply. Expires: Dec 31, 2016

1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint Wszystko dla Twojego domu!

PRO EURO DECK

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

KONSERWACJE NAPRAWY REMONTY

®

LLC

Przed... Przed...

BUDOWNICTWO General Construction

283

TARASY PŁOTY ELEWACJE BASENY PODŁOGI REMONTY Maciej Pstrągowski Właściciel

Tel: 267-979-8503 Fax: 215-355-1579 Obsługujemy New Jersey i Pennsylvanię.

i po! i po!

Zobacz nasze prace na: www.ProEuroDeck.com

QUALITY Ogłoszenia drobne EUROPEAN PLUMBING & HOME IMPROVEMENT ogrzewanie USA-Polska-Świat •• hydraulika, naprawa pieców

PRACA MIESZKANIA SAMOCHODY BIZNES

www.drobnica.com

• przyłączanie gazu • udrażnianie kanalizacji • elektryka • malowanie, szpachlowanie • układanie płytek • remont domów, kuchni i łazienek • stolarka budowlana • budowa deków i tarasów • adaptacja piwnic i poddaszy 62 Elmwood Drive Elmwood Park, NJ 07407

tel: 973-903-3528

HEATING & COOLING Oferujemy pełny serwis w zakresie:

• OGRZEWANIA • KLIMATYZACJI • SCHŁADZANIA dla firm i osób prywatnych

• naprawy i instalacja • nowe rozwiązania energooszczędne • elektroniczne systemy filtracyjne • powietrzne systemy grzewcze • montaż przewodów z blachy na zamówienie • systemy odwilżające

PŁYTKI CERAMICZNE

15

B FLOORS J & KITCHENS

% ZNIŻKI

57-59 River Drive Passaic, NJ 07055 przy kupnie tel: 973-778-3355 613 Bloomfield Avenue West Caldwell, NJ 07006 tel: 973-228-1900 www.bjfloorsandkitchens.com

www.TNThvaccorp.com Mówimy po polsku

BEZPŁATNA WYCENA

FIRMA W PEŁNI UBEZPIECZONA Obsługujemy Bergen County

PŁYTEK

This offer can not be combined with other offers. Some restrictions apply.

Tel: 973-246-6298

Expires: Sep 30, 2018

NEW JERSEY

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


284

B

BUDOWNICTWO General Construction

Business Center

Insurance

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! ZADZWOŃ PO WYCENĘ • TEL: 718-386-4222 • WWW.ELLAINSURANCE.COM

Polska Firma Elektryczna Bezpłatna wycena. Pełne ubezpieczenie. Firma licencjonowana. Nie ma dla nas prac za małych i za dużych!

Oferujemy wszelkie prace elektryczne: • Komercyjne • Rezydencyjne • Przemysłowe • Nowe instalacje • Naprawy istniejących systemów PMJ ELECTRIC 1336 70th Street Brooklyn, NY 11288 BUDOWNICTWO - ELEKTRYCY Electric Contractors

INTER CONNECTION ELECTRIC, INC.

6821 8th Avenue Brooklyn, NY.........718-748-9800

NEW YORK

tel: 718-986-0089

www.PMJelectric.com

Calka Repair reperacje i instalacje NY......................... 718-456-3150 NJ......................... 201-841-9023

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

www.pdpcontracting.com Więcej o firmie (More info) 199, 287

www.interconnectionelectric.com Ampol Więcej o firmie (More info) 198, 285 Electrical Contractors, Inc. ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ BUDOWNICTWO - ELEKTRYCY 60-16 55th Street Electric Contractors Maspeth, NY..........917-513-4901 PMJ Electric NEW JERSEY Więcej o firmie (More info) 285 1336 70th Street Brooklyn, NY........ 718-986-0089 AC DC Electric Motors Corp. Impact Electric, Inc. www.pmjelectric.com 316 Continental Dr. 113 Dewitt Street Więcej o firmie (More info) 284 Manhasset Hills ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Garfield, NJ............201-697-0611 www.acdcElectricMotor.com NY......................... 516-851-0524

www.calkarepair.com Więcej o firmie (More info) 288 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

European Quality Plumbing & Home Improvement 62 Elmwood Drive Elmwood Park NJ.........................973-903-3528

Więcej o firmie (More info) 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 285

Więcej o firmie (More info) 285

MOZAIKI ZE SZKŁA LUB MARMURU

10

B FLOORS J & KITCHENS

% ZNIŻKI

57-59 River Drive Passaic, NJ 07055 przy kupnie tel: 973-778-3355 613 Bloomfield Avenue West Caldwell, NJ 07006 tel: 973-228-1900 www.bjfloorsandkitchens.com

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

w w w.ter raceonthepar k.com

PACZKI•KONTENERY•MIENIE TA N I O • S Z Y B KO • PE W N I E

1-800-229-DOMA

MOZAIKI

This offer can not be combined with other offers. Some restrictions apply.

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

Expires: Sep 30, 2018

1- 8 0 0 -2 2 9 -3 6 62 www.domaexport.com

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

IMPACT ELECTRIC, INC. Licensed Electrical Contractor • Licensed HVAC Contractor

212-736-9000 www.zoni.com

BUDOWNICTWO General Construction

285

N aj w i ę k s z a w M e t r o p o lii N owojor sk iej

POLSKA FIRMA ELEKTRYCZNA

B

• RESIDENTIAL & COMMERCIAL POWER & CONTROL WIRING • MACHINERY, ELECTRICAL CONTROLS • HEATING, VENTILATION & AIR CONDITIONING

Roman Kaczmarzyk

INTER CONNECTION ELECTRIC, INC.

LICENSED MASTER ELECTRICIAN

316 Continental Dr. Manhasset Hills, NY 11040

AC DC

Cell: 516-851-0524

Tel: 516-627-1576 • fax: 516-390-6879

Serwis

Electric 24/7 Motors Corp.

• Naprawa i instalowanie generatorów prądu • Naprawa pomp wodnych • Przewijanie silników elektrycznych prądu zmiennego i stałego od 0.5 kW do 500 kW • Sprzedaż i instalowanie systemów VFD i PLC tel: 201-697-0611 - Darek tel: 201-835-5618 - Rafał

113 Dewitt St, Garfield, NJ 07026 www.acdcElectricMotor.com

L IC E N S E D E L E C T R IC A L C O N T R AC TO R S - S i n c e 19 8 7

Oferujemy pełen zakres prac elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz projektowanie instalacji elektrycznych.

All phases of electrical, telecom, fire alarm and intercom work. Electrical engineering for all electrical systems. Department of Buildings and Con Edison violation removal.

6821 8th Avenue • Brooklyn, NY 11220 tel: 718-748-9800 • fax: 718-748-9197 www.interconnectionelectric.com

Ampol Electrical Contractors, Inc. Polska Licencjonowana Firma Elektryczna:

• Wykonuje pełny zakres prac elektrycznych • Rezydencyjnych i przemysłowych • Nowe instalacje i naprawy • Bezpłatne wyceny • Firma w pełni ubezpieczona

718-456-3300 - in English • 917-513-4901 - po polsku 60-16 55th Street, Maspeth, NY 11378 • Fax: (718) 366-6526 • www.ampolelectrical.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


286

BUDOWNICTWO General Construction

Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

B 72-37 Cooper Avenue, Glendale, New York 11385 tel: 718-386-0929 • www.OliwaConstruction.com Jesteśmy firmą kontraktorską specjalizującą się we wszystkich rodzajach konstrukcji budowlanych. Od 20 lat świadczymy usługi budowlane na terenie całego Nowego Jorku. Zadzwoń do nas po Bezpłatną Wycenę. Gwarantujemy, że będziesz zadowolony z naszej pracy!

Zadzwoń: 718-386-0929

Specjalizujemy sę w renowacjach całych apartamentów. Polecamy nasze usługi w przebudowie lub odnowieniu: • KUCHNI • ŁAZIENEK • PIWNIC • oraz PRAC STOLARSKICH Współpracujemy ściśle z wieloma architektami więc możemy pomóc Tobie we właściwym zaprojektowaniu oraz optymalnym wykorzystaniu powierzchni Twojego apartamentu lub domu. Co więcej, zaproponujemy Ci kilka rozwiązań do wyboru z różnym rozmieszczeniem armatury. Na koniec pomożemy w odpowiednim doborze wyposażenia kuchni, łazienek, ceraminki, armatury, baterii, itp.

Polecamy wszelkiego rodzaju prace murarskie z cegły, pustaków, kamienia, szkła, we wszystkich rodzajach i etapach konstrukcji. Nasz profesjonalny i doświadczony zespół budowlany, postawi, zreperuje, odrestauruje i wykończy pracę szybko, czysto i jakościowo. Posiadamy stały kontakt z firmami zaopatrzeniowymi, więc zapewniamy Ci najwyższej jakości, szeroką gamę materiałów po najniższych cenach! Zapewniamy konkurencyjne ceny i szybkie wykonanie prac, gdyż posiadamy własne narzędzia, maszyny, łącznie z ciężkim sprzętem (mieszarki, dźwigi, rusztowania, itp.) dostępne w każdej chwili. Nasi klienci to osoby prywatne jak i firmy, szkoły, kościoły, sklepy, szpitale, itp.

LICENSED • INSURED • PROFESSIONAL

PAMIĘTAJ!

Jeżeli korzystasz z POLONIJNEJ KSIĄŻKI

DZWONIĄC DO FIRMY

powiedz, że znalazłeś ją w POLONIJNEJ KSIĄŻCE POLISH PAGES. Dziękujemy!

KONSERWACJE NAPRAWY•REMONTY

10

%

ZNIŻKI

DLA NOWYCH KLIENTÓW ORAZ SENIOR CITIZENS

PRO EURO DECK Tel: 267-979-8503

L L C

www.ProEuroDeck.com Maciej Pstrągowski, właściciel

®

POLEĆ ją swoim znajomym! www.PolonijnaKsiazka.com Informacja: 718-279-4969 Dziękujemy!

TARASY PŁOTY ELEWACJE BASENY PODŁOGI REMONTY

This offer can not be combined with other offers. Some restrictions apply. Expires: Dec 31, 2016

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Musa Obregon SPRAWY EMIGRACYJNE I KARNE & ASSOCIATES

BUDOWNICTWO General Construction

NY: 718-926-0802 • NJ: 973-725-9062 MÓWIMY PO POLSKU

ELECTRIC & MANUAL SWING STAGES - SINCE 1980

RESIDENTIAL COMMERCIAL S IN C E 19 97

tel: 718-361-9260 www.elmnyc.com

37-01 Vernon Blvd, LIC, NY 11101

SPRZĘT BUDOWLANY: n

WYNAJEM

n

SPRZEDAŻ

n

POLECAMY NASZE USŁUGI:

n wszelkie prace budowlane,

SERWIS

USŁUGI BUDOWLANE:

n instalacja, przeniesienie lub demontaż

rusztowań podwieszonych n regularna konserwacja trwale zainstalowanego sprzętu n naprawa silników TRACTEL, TIRAK, BETA MAX i innych wyciągów materiałowych

w tym nowe budowy oraz renowacje n instalacje oraz naprawa systemów ogrzewania i klimatyzacji n prace elektryczne n stolarka: okna, drzwi, meble i więcej... Zaufaj naszemu doświadczeniu! Zrealizuj swój następny projekt z PDP Contracting. Zawsze najlepsza jakość. Zawsze na czas!

PDP Contracting, Inc.

Zaopatrujemy budowy Nowego Jorku w bezpieczne i kompleksowe, tymczasowe lub stałe rozwiązania. Z naszej dogodnej lokalizacji w Long Island City, NY jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szeroką gamę urządzeń i usług dla najtrudniejszych nawet zadań budowlanych.

2137 Butler Avenue, Suite 3R Ridgewood, NY 11385

Tel: 718-456-3150 www.PDPcontracting.com

Dzwoń: 718-361-9260

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

BUDOWNICTWO - ELEKTRYCY

www.pdpcontracting.com Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BUDOWNICTWO - ELEKTRYCY Electric Contractors

PENNSYLVANIA

www.calkarepair.com Więcej o firmie (More info) 288

Plumbers NEW YORK

CONNECTICUT

DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

AMN CORPORATION PLUMBING & HEATING

Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.amncorporation.com Więcej o firmie (More info) 198, 282 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

CT......................... 718-456-3150 53-28 61st Street www.pdpcontracting.com Maspeth, NY......... 718-326-9090

Calka Repair reperacje i instalacje PA......................... 201-841-9023

BUDOW. - HYDRAULICY

Electric Contractors

NJ......................... 718-456-3150

287

BUD. - GRANITY-MARMURY Patrz:

BUD. KUCHNIE I ŁAZIENKI

Jesteś niezadowolony ze obecnej strony internetowej twojej firmy? Zadzwoń do nas: 718-279-4969

Zrobimy nową - nawet bezpłatnie!* Zapewnimy hosting i opiekę techniczną. Obsługujemy setki stron firm polonijnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu! * Pewne ograniczenia obowiązują.

Piekarz, Leszek - Hydraulik Maspeth, NY..........718-507-1247

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

• Projektowanie, instalacja i konfiguracja sieci (networking) • Instalacja serwerów dla hostingu aplikacji biznesowych: lokalnie i wirtualnie (nowość!) • Konfiguracja Microsoft® Office 365 zgodnie z potrzebami Klienta • Konfiguracja e-faxów, programów antywirusowych, antyspamowych

tel: 718-233-4307

www.technetpro.com • info@technetpro.com

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


288

PACZKI•KONTENERY•MIENIE

BUDOWNICTWO General Construction

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

WSZELKIE REPERACJE i INSTALACJE

B

STANY: PA, NJ Dzwoń do właściciela - MAREK:

201-841-9023 lub wyślij e-mail:

marek@calkarepair.com SENIOR CITIZENS DISCOUNT

Licencje i ubezpieczenia w zakresie HOME IMPROVEMENT. Oferujemy profesjonalny serwis dla rezydencji od 20 lat.

BUDOW. - HYDRAULICY Plumbers NEW JERSEY

n HOME IMPROVEMENT: WEWNĄTRZ DOMU: płytki, parkiety, piwnice, ścianki gipsowe, wentylacja sufitowa i inne konstrukcje NA ZEWNĄTRZ DOMU: deki, tarasy, chodniki, elewacje, malowanie n HYDRAULIKA: instalacje i reperacje n ELEKTRYKA: światło, elektryk, serwis generatorów prądu i inne godzinny

24

serwis

Free Estimate • Referencje Zobacz nasze prace: www.CalkaRepair.com

BUD.-KOMPUTEROWE SIECI Computers, Network & Internet

NY, NJ, PA, CT

Calka Repair TechNetPro reperacje i instalacje NY......................... 718-233-4307 www.technetpro.com NJ......................... 201-841-9023 www.calkarepair.com Więcej o firmie (More info) 288 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BUDOW. - KONTRAKTORZY European Quality Plumbing & Construction & Contractors Home Improvement NEW YORK 62 Elmwood Drive Elmwood Park AMN CORPORATION NJ.........................973-903-3528 Więcej o firmie (More info) 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BUDOW. - HYDRAULICY Plumbers

PENNSYLVANIA

PLUMBING & HEATING

Impact Electric, Inc. 316 Continental Dr. Manhasset Hills 284 A Meserole Street Brooklyn, NY.........718-417-8818 NY......................... 516-851-0524

ATLANTIC STAIRS DESIGN INTERIORS, INC.

www.atlanticstairs.com Więcej o firmie (More info) 197, 295 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

INTER CONNECTION

Central Air C.S. Corp. ELECTRIC, INC. 58-16 57th Road 6821 8th Avenue Maspeth, NY......... 718-685-2333 Brooklyn, NY.........718-748-9800 www.centralaircorp.com Więcej o firmie (More info) 282 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.interconnectionelectric.com Więcej o firmie (More info) 198, 285 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DM WINDOWS & DOORS POLSKIE OKNA I DRZWI

Lipski, Radek - Naprawa piecy NY..........................347-731-3928

NY..........................516-807-4411 53-28 61st Street www.dmwindowsanddoors.com Maspeth, NY......... 718-326-9090 Więcej o firmie (More info) 199, 293 www.amncorporation.com Więcej o firmie (More info) 198, 282 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 285 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ ELM SUSPENSION

Więcej o firmie (More info) 291 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Oliwa Construction 72-37 Cooper Avenue Glendale, NY.........718-386-0929

www.oliwaconstruction.com Ampol SYSTEMS, INC. Więcej o firmie (More info) 286 Calka Repair Electrical Contractors, Inc. 37-01 Vernon Boulevard ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ reperacje i instalacje 60-16 55th Street LIC, NY................. 718-361-9260 www.elmnyc.com PA......................... 201-841-9023 Maspeth, NY..........917-513-4901 Piekarz, Leszek - Hydraulik Więcej o firmie (More info) 199, 287 www.calkarepair.com Więcej o firmie (More info) 285 Maspeth, NY..........718-507-1247 Więcej o firmie (More info) 288 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DAM PRACĘ • DAM PRACĘ • DAM PRACĘ • DAM PRACĘ www.drobnica.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

BUDOWNICTWO General Construction

289

15% ZNIŻKI 10% ZNIŻKI *

*

Na wszystkie płytki z naszego magazynu. KUPON #001PP15ST

B FLOORS J & KITCHENS

piasek • t n e m ce brukowa ustaki • a p k t • s o a ł k g e• • ce dachow inne... y ł ia r y e t • ma skie i my materiał r a r u m y kt rcza y • produ Dosta budow

CER AMIC TILES IMPORTER & DISTRIBUTORS

Dwie lokalizacje: 57-59 River Drive Passaic, NJ 07055

ejsce na mi b do firm! lu

tel: 973-778-3355 613 Bloomfield Avenue West Caldwell, NJ 07006

MAURICE BUILDING SUPPLIES

tel: 973-228-1900

60-44 Maurice Ave. Maspeth, NY 11378

tel: 718-478-2700

* Oferta nie może być powiązana z żadną inną promocją.

www.MauriceBuildingSupplies.com fax: 718-478-9566 e-mail: citywidesupplies@aol.com

www.bjfloorsandkitchens.com • bjfloors@msn.com

PMJ Electric PRASZKOWICZ, PIOTR 1336 70th Street PDP CONTRACTING, INC. Brooklyn, NY........ 718-986-0089 2137 Butler Avenue, Suite #3R www.pmjelectric.com Ridgewood, NY.... 718-456-3150 Więcej o firmie (More info) 284

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ POLWINS, LLC

252 Java Street, Suite 232 Brooklyn, NY........347-606-0842

www.polwins.com Więcej o firmie (More info) 197, 293 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.pdpcontracting.com Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Ogłoszenia drobne

PRACA

Chcesz odnowić łazienkę? Nadać nowy wygląd Twoim szafkom kuchennym? W sprzedaży: • Płyki: porcelana, garnit, marmur, szkło, metal • 5,000 sq. showroom • Szafki kuchenne i łazienkowe • Ogrzewanie podłogowe • Podłogi: panele, drewniane, egzotyczne oraz surowe

INC.

Na wszystkie mozaiki ze szkła lub marmuru. KUPON #001PP10

BUDOW. - KONTRAKTORZY Construction & Contractors

NEW JERSEY

DM WINDOWS & DOORS POLSKIE OKNA I DRZWI

NJ..........................516-807-4411 www.dmwindowsanddoors.com

Więcej o firmie (More info) 199, 293 Calka Repair ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ reperacje i instalacje NJ......................... 201-841-9023 European Quality Plumbing & www.calkarepair.com Home Improvement Więcej o firmie (More info) 288 62 Elmwood Drive ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ Elmwood Park NJ.........................973-903-3528

Co? Gdzie? Kiedy? www.drobnica.com www.imprezy.us

Więcej o firmie (More info) 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

SPRAWY IMIGRACYJNE DZIAŁ

ZNAJDZIESZ NA STR. 314-322

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


290

B

BUDOWNICTWO General Construction

Oferujemy obciągacze diamentowe do obciągania ściernic ceramicznych w różnego typu szlifierkach cylindrycznych centerless, profilowych i powierzchniowych. Między innymi takich firm jak Okuma, Studer, Toyoda, Fortuna, Tschudin, Cincinnati, Lendis.

Zakup online oraz telefonicznie:

Toll free: 866-361-1756

Norman Dental 718-389-6666 www.NormanDentalCenter.com in Greenpoint

98 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222 Mówimy po polsku

PROFESJONALNA NAPRAWA NARZĘDZI KONTRAKTORSKICH v standardowe v stojące płytkowe z igłami diamentowymi v płytkowy kilku słupkowy z diamentem syntetycznym szlifowanym v szlifowanie z jednym diamentem naturalnym lub syntetycznym DIAFORM, CHISEL v obciągacze pyłowe v wieloziarniste warstwowe układane

Tel: 973-492-0105 Wysyłka narzędzi z USA lub Polski

• Licencjonowany serwis silników SCAFFOLD TIRAK • Przewijanie silników elektrycznych

AMAR ELECTRIC Tel/Fax: 718-499-4318 • Mobil: 917-753-9333

173 23rd Street, Brooklyn, NY 11232 (pomiędzy 3 i 4 Avenue) www.AmarElectricService.com • amarelectric2002@yahoo.com

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

NJ......................... 718-456-3150

www.pdpcontracting.com Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PSTRĄGOWSKI, MACIEJ PRO EURO DECK, LLC

NJ......................... 267-979-8503

www.proeurodeck.com Więcej o firmie (More info) 199, 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.BisonDiamondTools.com

BUDOW. - KONTRAKTORZY Construction & Contractors

PENNSYLVANIA

ATLANTIC STAIRS DESIGN INTERIORS, INC.

PA..........................718-417-8818 www.atlanticstairs.com Więcej o firmie (More info) 197, 295

Calka Repair reperacje i instalacje PA......................... 201-841-9023 www.calkarepair.com Więcej o firmie (More info) 288

Nie masz jeszcze strony internetowej swojej firmy? Zadzwoń do nas: 718-279-4969

Zrobimy nową - nawet bezpłatnie!* Zapewnimy hosting i opiekę techniczną. Obsługujemy setki stron firm polonijnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu! * Pewne ograniczenia obowiązują.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Russo’s On The Bay

Doskonałe przyjęcia

BUDOWNICTWO General Construction

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

291

NAPRAWIAM T.W. SMITH CORP. PIECE

Gazowe • Olejowe • Chło­dzenie • Naprawy ele­k­trycz­ne oraz instalacje • Usługi systemów zabezpie­czeniowych, kamery, domo­fony, kombinacja drzwi, au­tomatyczne zapalanie światła.

RADEK: 347-731-3928

• Welding Equipment & Supplies • Parts & Repair Service • Compressed Gases: Industrial, Medical & Specialty • Cryogenic Gases & Equipment

NEXT DAY DELIVERY FOR NYC STORES IN BROOKLYN, NY & SI, NY 885 Meeker Avenue • Brooklyn, NY 11222 tel: 718-388-7417 2610 Richmond Terrace • Staten Island, NY 10303 tel: 718-273-9353

W W W .T W S M I T H . C O M

BJ Floors & Kitchens 613 Bloomfield Avenue PA......................... 267-979-8503 CT......................... 718-456-3150 West Caldwell, NJ..973-228-1900

PSTRĄGOWSKI, MACIEJ PRO EURO DECK, LLC

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

www.proeurodeck.com Więcej o firmie (More info) 199, 283

www.pdpcontracting.com Więcej o firmie (More info) 199, 287

www.bjfloorsandkitchens.com Więcej o firmie (More info) 289

BUDOW. - KONTRAKTORZY

BUD. - KUCHNIE I ŁAZIENKI

BUDOWNICTWO - MATERIAŁY

CONNECTICUT

NEW JERSEY

NEW YORK

Construction & Contractors

Kitchens & Baths

Building Materials

DM WINDOWS & DOORS BJ Floors & Kitchens 57-59 River Drive POLSKIE OKNA I DRZWI CT..........................718-417-8818 Passaic, NJ........... 973-778-3355 NY..........................516-807-4411 ATLANTIC STAIRS DESIGN INTERIORS, INC.

www.bjfloorsandkitchens.com Więcej o firmie (More info) 289

www.atlanticstairs.com Więcej o firmie (More info) 197, 295

EUROPEJSKIE OKNA I DRZWI

5

%

Oferta ważna do 09.30.17 i nie może być łączona z inną.

zniżki na okna lub drzwi tylko z tym kuponem

www.dmwindowsanddoors.com Więcej o firmie (More info) 199, 293

“Toys for big boys”

WR

HARDWARE, INC.

Nowo otwarty sklep oferuje: • Narzędzia • Artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne • Dorabianie kluczy Dogodna lokalizajca w centrum Greenpointu

720 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222 tel: 718-482-7391

Jesteś niezadowolony ze obecnej strony internetowej twojej firmy? Zadzwoń do nas: 718-279-4969

Zrobimy nową - nawet bezpłatnie!* Zapewnimy hosting i opiekę techniczną. Obsługujemy setki stron firm polonijnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Tel: 347-606-0842 Tel: 347-831-3505 • www.polwins.com

Oferta ważna do Sep 30, 2017 252 Java Street, Suite 232, Brooklyn, NY 11222

DZIAŁ

* Pewne ograniczenia obowiązują.

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE

ZNAJDZIESZ NA STR. 386-393

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


292

PACZKI•KONTENERY•MIENIE

BUDOWNICTWO General Construction

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

TYLKO NAJLEPSZE EUROPEJSKIE

B

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

OKNA DO TWOJEGO DOMU!

Maurice Building Supplies, Inc. BJ Floors & Kitchens 60-44 Maurice Avenue 613 Bloomfield Avenue Maspeth, NY......... 718-478-2700 West Caldwell, NJ..973-228-1900 www.mauricebuildingsupplies.com Więcej o firmie (More info) 289 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.bjfloorsandkitchens.com Więcej o firmie (More info) 289 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

NY BEST WINDOWS

DM WINDOWS & DOORS

Więcej o firmie (More info) 198, 292 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.dmwindowsanddoors.com Więcej o firmie (More info) 199, 293 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Middle Village, NY.718-894-6151 POLSKIE OKNA I DRZWI www.nybestwindows.com NJ..........................516-807-4411

POLWINS, LLC

252 Java Street, Suite 232 Brooklyn, NY........347-606-0842

• oferujemy najwyższej jakości okna europejskie: drewniane, PCV, aluminiowe • drzwi zewnętrzne • rolety, żaluzje Informacja, showroom i zamówienia, dzwoń:

www.polwins.com Więcej o firmie (More info) 197, 293 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BUDOWNICTWO - MATERIAŁY Building Materials

NEW JERSEY

BUD.-NARZĘDZIA NAPRAWA Tool Repairs & Parts

NEW YORK

Amar Electric 173 23rd Street Brooklyn, NY........ 718-499-4318

www.AmarElectricService.com Więcej o firmie (More info) 290 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BJ Floors & Kitchens 57-59 River Drive ELM SUSPENSION Passaic, NJ........... 973-778-3355 SYSTEMS, INC. www.bjfloorsandkitchens.com 37-01 Vernon Boulevard Więcej o firmie (More info) 289 LIC, NY................. 718-361-9260 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ ☎

www.elmnyc.com Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

718-894-6151

www.nyBestWindows.com

DZIAŁ

AGENCJE I BILETY DO POLSKI

ZNAJDZIESZ NA STR. 251-257

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A

Pomagamy ze zmianą wiz

B1, B2, J1 na F1!

Stypendia do 212-736-9000 www.zoni.com

Gdzie potrawy przyćmiewają widok

50%

Russo’s On The Bay Doskonałe przyjęcia

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI w w w.ter raceonthepar k.com

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA

BUDOWNICTWO General Construction

Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

293

EUROPEJSKIE OKNA I DRZWI PROSTO Z POLSKI OKNA I DRZWI

B

DM WINDOWS & DOORS ®

Oferujemy okna i drzwi z aluminium, winylu i drewna, różnej wielkości i w dużej ilości rozwiązań. Najlepszy serwis, najlepsze ceny! Obsługujemy całe USA i Kanadę.

Producent stolarki PVC & ALUMINIUM

Dźwiękoszczelne i energooszczędne Wytrzymałe - ramy wzmocnione stalą Bezpłatna wycena

• Niestandardowe wymiary • Lokalne wsparcie techniczne • Zapewniamy dostawę do domu Po więcej szczegółów dzwoń bezpośrednio do właściciela:

tel: 516-807-4411

www.dmwindowsanddoors.com darius@dmwindowsanddoors.com

Tel: 347-606-0842

347-831-3505

252 Java Street, Suite 232, Brooklyn, NY 11222 office@polwins.com • www.polwins.com

BUD.- NARZĘDZIA ONLINE

BUD.-NARZĘDZIA WYNAJEM

BUDOW. - OKNA & DRZWI

BUDOW. - OKNA & DRZWI

USA

NEW YORK

NEW YORK

NEW JERSEY

Online Hardware Stores

BISON DIAMOND TOOLS

Tool Rental & Repairs

Windows & Doors

Windows & Doors

ELM SUSPENSION

DM WINDOWS & DOORS

DM WINDOWS & DOORS

www.elmnyc.com Więcej o firmie (More info) 199, 287 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 199, 293 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 199, 293 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

US......................... 973-492-0105 SYSTEMS, INC. POLSKIE OKNA I DRZWI POLSKIE OKNA I DRZWI www.BisonDiamondTools.com 37-01 Vernon Boulevard NY..........................516-807-4411 NJ..........................516-807-4411 Więcej o firmie (More info) 198, 290 www.dmwindowsanddoors.com www.dmwindowsanddoors.com Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ LIC, NY................. 718-361-9260

BUDOW.-NARZĘDZIA SKLEPY ☎ Hardware Stores

NEW YORK

WR Hardware, Inc. 720 Manhattan Avenue Brooklyn, NY.........718-482-7391

Więcej o firmie (More info) 291 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Co? Gdzie? Kiedy? www.imprezy.us

NY BEST WINDOWS

T.W. Smith Corporation Middle Village, NY.718-894-6151 885 Meeker Avenue www.nybestwindows.com Brooklyn, NY.........718-388-7417 Więcej o firmie (More info) 198, 292 www.twsmith.com Więcej o firmie (More info) 291 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

T.W. Smith Corporation 2610 Richmond Terrace Staten Island, NY.. 718-273-9353

www.twsmith.com Więcej o firmie (More info) 291 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

POLWINS, LLC

252 Java Street, Suite 232 Brooklyn, NY........347-606-0842

www.polwins.com Więcej o firmie (More info) 197, 293 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BUDOW. - OKNA & DRZWI Windows & Doors

USA & CANADA

POLWINS, LLC

US.........................347-606-0842

www.polwins.com Więcej o firmie (More info) 197, 293 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! NEW YORK • NEW JERSEY • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • FLORIDA • NORTH CAROLINA

Zadzwoń po wycenę tel: 718-386-4222 Insurance ROBERT LUC Licensed Insurance Broker Business Center

www.ellainsurance.com BIZNESY • KONTRAKTORZY • DOMY • SAMOCHODY • ŻYCIE • ZDROWIE

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

Mówimy po polsku

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


294

Partner finansowy na całe życie 1-800-333-7713

BUDOWNICTWO General Construction

412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ • 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ

Polski Szklarz

The Best of the Old European Quality

POLISH FLOORS

B

www.unitedpolesfcu.com

Szkło - Plastyk - Lustra Szlifowanie wiercenie otworów Naprawy i konserwacja okien Instalacja okien i siatek Drzwi do pryszniców Hartowanie szkła

• Cyklinowanie i odnawianie • Układanie i naprawa • Bejcowanie i wybielanie

5901 Maspeth Avenue Maspeth, NY 11378 tel/fax:

718-389-5754

Szkolenia BHP

OSHA

dla pracowników budowlanych O SHK A , I N C. M a r i a n Gon t a r z

Najlepsze ceny! Wysoka jakość! Krzysztof: tel: 917-309-3890

861 Manhattan Ave, pokój 5 Brooklyn, NY 11222

www.polish-floors.com

tel: 347-684-4650

BUDOW. - PIECE-NAPRAWA

BUDOWNICTWO - PODŁOGI

BUDOW.- SILNIKI NAPRAWA

BUDOW. - SZKOLENIA OSHA

NEW YORK

PENNSYLVANIA

NEW JERSEY

NEW YORK

Furnace Repair & Services

Floors

Motor Repairs

Occupational Safety & Health

Lipski, Radek - Naprawa piecy AC DC Electric Motors Corp. Gontarz, Marian PSTRĄGOWSKI, MACIEJ NY..........................347-731-3928 PRO EURO DECK, LLC 113 Dewitt Street OSHKA, Inc. - Szkolenia OSHA Więcej o firmie (More info) 291 Garfield, NJ............201-697-0611 861 Manhattan Avenue, Pokój 5 PA......................... 267-979-8503 ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ www.proeurodeck.com www.acdcElectricMotor.com Brooklyn, NY........347-684-4650

BUDOWNICTWO - PODŁOGI

Więcej o firmie (More info) 199, 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

NEW YORK

BUDOWNICTWO - SCHODY

Polish Floors Co. Inc. Brooklyn, NY........ 917-309-3890

NEW YORK

Floors

www.polish-floors.com Więcej o firmie (More info) 294 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BUDOWNICTWO - PODŁOGI Floors

NEW JERSEY

PSTRĄGOWSKI, MACIEJ PRO EURO DECK, LLC

NJ......................... 267-979-8503

www.proeurodeck.com Więcej o firmie (More info) 199, 283 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 285 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Carpenters NEW YORK, NJ, PA

PRASZKOWICZ, PIOTR PDP CONTRACTING, INC.

NY, NJ, PA............ 718-456-3150 284 A Meserole Street www.pdpcontracting.com Brooklyn, NY.........718-417-8818 Więcej o firmie (More info) 199, 287 www.atlanticstairs.com Więcej o firmie (More info) 197, 295 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

BUDOWNICTWO - SZKLARZE

BUDOW.- SILNIKI NAPRAWA

NEW YORK

Motor Repairs

NEW YORK

Amar Electric 173 23rd Street Brooklyn, NY........ 718-499-4318 www.AmarElectricService.com Więcej o firmie (More info) 290

BUDOWNICTWO - STOLARZE LUC, MAGDA - GREENPOINT

Stairs

ATLANTIC STAIRS DESIGN INTERIORS, INC.

Więcej o firmie (More info) 294 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Glazing Contractors

Polski Szklarz 5901 Maspeth Avenue Maspeth, NY......... 718-389-5754

Więcej o firmie (More info) 294 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

INSURANCE BROKERAGE

680 Manhattan Avenue Brooklyn, NY........718-383-0306 www.greenpointbroker.com Więcej o firmie (More info) 186, 476 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PRACA MIESZKANIA SAMOCHODY BIZNES

www.drobnica.com

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


PACZKI•KONTENERY•MIENIE

W służbie Polonii już 59 lat! Zaufaj naszej reputacji!

BUDOWNICTWO General Construction

TA N I O • S Z Y B KO • P E W N I E • 1- 8 0 0 -229 - D O M A • 1- 8 0 0 -229 -36 62 • W W W. D O M A E X P O R T.CO M

SCHODY • PORĘCZE

295

DESIGN INTERIORS Polska firma rodzinna założona w 1993 roku. Jesteśmy obecnie jedną z najbardziej znanych firm produkujących schody, poręcze, bramy oraz inne elementy wystroju wnętrz w Tri-State Area. Oferujemy projekt i montaż elementów wykonanych ręcznie z drewna, metalu lub innych materiałów w różnych stylach oraz kolorach.

DESIGNINTERIORS CORP. A

T

L

A

N

T

I

C

S

Zadzwoń po bezpłatny katalog

tel: 718-417-8818 Online Showroom: www.AtlanticStairs.com

DZIAŁ

T

A

I

R

S

284 A Meserole St Brooklyn, NY 11206

atlanticstairs@gmail.com fax: 718-381-5501

Zapewniamy najwyższą jakość i krótkie terminy wykonania. Zapoznaj się z naszymi z pracami na stronie internetowej lub zadzwoń po bezpłatny katalog.

MÓWIMY PO POLSKU

NOTARIUSZ APOSTILLE

ZNAJDZIESZ NA STR. 261 i 292

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

POLSKI ADWOKAT

Norman Dental in Greenpoint 718-389-6666

98 Norman Avenue, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

Mówimy po polsku Dr Dagmara Sperling

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

B


CZASOPISMA i GAZETY 296 Periodicals & Newspapers

C

POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

Nie możesz znaleźć FIRMY? Zadzwoń do nas: 718-279-4969. Jak wiemy, to pomożemy!

Teraz setki biznesów z POLONIJNEJ KSIĄŻKI znajdziesz też na komórkach i w internecie na uaktualnianym codziennie Polonijnym Katalogu Firm:

www.PolonijnaKsiazka.com Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

CZASOPISMA i GAZETY Periodicals & Newspapers

297

KOMÓRKI INTERNET

DRUK

NAJLEPSZA REKLAMA DLA FIRM POLONIJNYCH Z NY, NJ, PA, CT W KSIĄŻCE POLISH AMERICAN PAGES oraz dodatkowo BEZPŁATNIE w internecie, na komórkach i w Mini Polish Pages! Zapytaj też o bezpłatne strony internetowe dla Klientów Polonijnej Książki. Zobacz str. 300 i 324-325

ZADZWOŃ: 718-279-4969 Im szybciej, tym taniej i więcej!

www.PolonijnaKsiazka.com Docieramy do MILIONA POLAKÓW w USA. Ogłaszaj swój biznes z nami!

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

C


Doskonałe przyjęcia

Russo’s On The Bay

DJ’S - ZESPOŁY MUZYCZNE 298 DJ’s - Party & Event Bands

162-45 Cross Bay Blvd Howard Beach, New York Tel: 718-843-5055

TOMASZ HALAT

COCKTAIL HOUR MUSIC

D

DJ LIVE MUSIC COCK TAIL HOUR MUSIC

TOMASZ HALAT

DJ & LIVE MUSIC DJ Tomasz Halat – najlepsza muzyka na twoją imprezę! DJ i na żywo! Najwyższa jakość oferowanych usług gwarantowana. Najnowsze piosenki ze światowych list przebojów, laserowe światła, wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający, wieloletnie doświadczenie i wspaniała atmosfera sprawi, że Ty i Twoi Goście będziecie zadowoleni.

Profesjonalny pianista, organista, wokalista i DJ Tomasz Halat zagra na cocktail hour i innych przyjęciach okolicznościowych (śluby, chrzty, urodziny, rocznice, komunie, chrzciny, przyjęcia weselne, bankiety, bale karnawałowe, przyjęcia z okazji Bożego Narodzenia (Christmas Party), Opłatek, Sylwester. Szeroki repertuar obejmujący muzykę klasyczną, jazz oraz muzykę rozrywkową i najwyższa jakość oferowanych usług sprawią, że Twoja Uroczystość będzie miała niepowtarzalny charakter. Oferuję również występy w duecie, trio, kwartecie i każdej innej formie zgodnie z życzeniem Klienta.

Dzwoń już teraz i zarezerwuj termin przyjęcia! tel: 732-570-9302 • www.djTomaszHalat.com OBSŁUGUJEMY: NY, NJ, CT, PA

DZIAŁ

SALE BALOWE CATERING

ZNAJDZIESZ NA STR. 270-277

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

OFERTA DLA MŁODYCH PAR...

10%

ZNIŻKI

NA ŚLUBNY PAKIET PHOTO-VIDEO

ANDREW K. PHOTOGRAPHY TEL: 973-572-2206 www.andrewkphoto.com This offer can not be combined with other offers. Some restrictions apply.

Expires: Sep 30, 2018

Pawel Kloc PHOTOGRAPHY

10

NA % ZNIŻKI ALBUMY

16x20 PORTRET ZA DARMO!

Tel: 631-968-1006

www.PaulKlocPhotography.com

NEW YORK • NEW JERSEY • CONNECTICUT Expires Sep 30, 2017

This offer can not be combined with other offers.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

• Wesela • Chrzciny • Komunie • Prywatne przyjęcia czyli muzyka na każdą okazję! CZASOPISMA

DJ’S - ZESPOŁY MUZYCZNE

NY, NJ, PA, CT

NY, NJ, PA, CT

MINI POLISH PAGES FIRMY, KUPONY, KALENDARZ

DJ Ikez US......................... 917-930-3954

US......................... 718-279-4969

DJ Jaro US..........................917-903-1432

POLONIJNA KSIĄŻKA TELEFONICZNA POLISH PAGES

www.djjaro.com Więcej o firmie (More info) 299 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DJ Pako US......................... 718-279-4969 US..........................347-647-0974 www.polishpages.us Więcej o firmie (More info) 296-297 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.djpako.com Więcej o firmie (More info) 299 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

CHIROPRAKTORZY

DJ Piotr Vox Polonia US......................... 973-471-8982

Patrz:

LEKARZE - CHIROPRAKTORZY

DENTYŚCI Patrz:

LEKARZE STOMATOLODZY

Informacje Jarek Koziak tel: 917-903-1432 www.djjaro.com

DJ’s - Party & Event Bands

www.djikez.net Więcej o firmie (More info) 301 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.pol.us Więcej o firmie (More info) 296-297 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Muzyka i wspaniała atmosfera podstawą każdej imprezy!

Ponad 10 lat w biznesie, prowadzi każdego rodzaju imprezy!

dj jaro

Periodicals

DJ’S - ZESPOŁY MUZYCZNE DJ’s - Party & Event Bands 299

www.djpiotr.com Więcej o firmie (More info) 301 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DJ Tomasz Halat US......................... 732-570-9302

www.djtomaszhalat.com Więcej o firmie (More info) 298 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Gwarancja dobrej zabawy! Szampański nastrój i wyśmienita zabawa dla Twoich gości!

Profesjonalna obsługa imprez:

WESELA KOMUNIE CHRZCINY URODZINY

oraz każdej innej uroczystości!

tel: 347-647-0974 • www.DJpako.com

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969

D


Pomagamy ze zmianą wiz

DJ’S - ZESPOŁY MUZYCZNE 300 DJ’s - Party & Event Bands

B1, B2, J1 na F1!

212-736-9000 www.zoni.com

BEZPŁATNE STRONY INTERNETOWE

D

DLA FIRM Z POLONIJNEJ KSIĄŻKI*

Wykonaliśmy strony dla setek firm polonijnychw NY, NJ, PA, CT i innych stanach. Zapewniamy tym firmom bezpłatną reklamę, opiekę i hosting! Sprawdź strony i sklepy internetowe ostatnio wykonane dla Klientów Polish Pages:

NEW YORK

www.CafeRivieraGreenpoint.com www.SweetMalinaBakery.com www.WrozkaBarbara.com www.ParkDeliGreenpoint.com www.Kurmelinsurance.com www.PolonezTour.com www.MyrtleDentalCare.com www.DoktorPulaski.com www.DoktorPsycholog.com www.ObgynGlendaleny.com www.MialesWypadek.com www.AdwokatSokol.com www.AdwokatBloch.com www.PolskaOkulistka.com www.MedicusSociety.org www.PolskiPsychologUSA.com www.Gadeklaw.com www.RyszardFood.com

NEW JERSEY

www.Patriotyczna.com www.TomiBakery.com www.PolskaDentystka.com www.JanosikMarket.com www.CalkaRepair.com www.SyrenaPolishDeli.com www.BartmanPsychoterapia.com www.DomaExport.com www.ESSleasing.com www.PCFnj.org www.PolskiPsychologUSA.com www.GlobalTravelnj.com www.Doma-Travel.com www.HuskowskiMD.com www.PrestigeSpaSalon.com www.GrandmasCuisine.com www.BiznesUSA.com www.BisonDiamondTools.com

PA, CT, FL, HI

www.MojeHawaje.pl www.Albatross-Polonia.com www.VirtualTaxSevices.com www.EJRcompanies.com www.JarzynaLaw.com www.BusinessPlusCT.com www.AgencjaPolska.com www.GrandmasCuisine.com www.KrakusDeliPA.com

Do końca roku 2018, też bezpłatnie: • obsługa strony i jej hosting • rejestracja domeny i e-maile biznesowe • reklama na www.Poland.us

Zadzwoń po bezpłatną prezentację:

718-279-4969

* Oferta dla Klientów Polish American Pages. Pewne warunki obowiązują.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


Najlepsza Sala Bankietowa NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

DJ’S - ZESPOŁY MUZYCZNE DJ’s - Party & Event Bands 301

D

Mega Dance Band US......................... 732-570-9302

www.megadanceband.com Więcej o firmie (More info) 298 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

DRUKARNIE

PROFESJONALNY SERWIS MUZYCZNY

USA

Muzyka na wszelkie okazje

Printers

Copy Rite Digital Zespół Vox Polonia Polska drukarnia US......................... 973-471-8982 2738 E. Allegheny Avenue www.voxpolonia.com US.........................215-634-3791 Więcej o firmie (More info) 301

☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Co? Gdzie? Kiedy? www.imprezy.us

www.copyritedigital.com

SKOK COMMUNICATIONS, LLC

US......................... 718-224-2948 www.skok.us Więcej o firmie (More info) 300

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI w w w.ter raceonthepar k.com

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A Gdzie potrawy przyćmiewają widok

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

D.J. IKEZ • wesela • chrzciny • komunie • urodziny • sweet sixteen’s Słuchaj nas w każdy piątek o 10pm w Radio Rampa. Najlepsze miksy • Najlepsza muzyka www.RadioRampa.com/DJikez tel: 917-930-3954 - Bogdan tel: 347-702-2282 - Brian Skorzystaj z kilkunastu lat doświadczenia www.DJIkez.net

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


WYPADKI

FOTOGRAFIA - VIDEO USŁUGI 302 Event Photography & Video

1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com

Zosia Żeleska-Bobrowski F O T O G R A F I A

F

• PORTRETY • ZDJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE: - ŚLUBY - KOMUNIE - CHRZCINY

• AKTY • DZIECI Zosia Żeleska-Bobrowski 139-55 35th Avenue, Apt. 6H Flushing, New York 11354

tel/fax: 718-961-8944

E-mail: photozosia@nyc.rr.com www.artphotozosia.com JEDYNA POLONIJNA KSIĄŻKA Z BIZNESAMI WYDAWANA NA STANY: NY, NJ, PA, CT • “POLISH AMERICAN PAGES” 2016-17


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

Andrew K. Photography Utrwalam szczęście na zawsze…

• Profesjonalne zdjęcia ze ŚLUBÓW, CHRZCIN, KOMUNII i innych imprez okolicznościowych • PORTFOLIA modelek i modeli • PORTRETY rodzinne i dziecięce • ALBUMY książkowe • Portrety NA PŁÓTNIE • Usługi wykonujemy na terenie: NJ, NY, PA i CT

WYPADKI

FOTOGRAFIA - VIDEO USŁUGI Event Photography & Video 303

Qui Pro Quo VIDEO PRODUCTIONS

VIDEO NA KAŻDĄ OKAZJĘ Peter Kozłowski OWNER • DIRECTOR • EDITOR

FULL HD

Member

Andrzej Kozłowski

tel: 973-572-2206 www.andrewkphoto.com Email: andrew@andrewkmodels.com

ELEKTRYCY

Patrz: BUDOWNICTWO

FIZYKOTERAPIA - REHABILIT. Patrz:

LEKARZE - FIZYKOTERAPEUCI

FOTOGRAFIA - VIDEO USŁUGI

Event Photography & Video Srvcs

NY, NJ, PA, CT

Kozłowski, Andrzej Andrew K. Photography US......................... 973-572-2206 www.andrewkphoto.com Więcej o firmie (More info) 303

Pawel Kloc Photography US..........................631-968-1006

www.paulklocphotography.com Więcej o firmie (More info) 303 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Qui Pro Quo Video Production US......................... 631-277-4977 www.qpqvideo.com Więcej o firmie (More info) 303 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

ŻELESKA-BOBROWSKI, ZOSIA

US......................... 718-961-8944

www.artphotozosia.com Więcej o firmie (More info) 302 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

FOTOGRAFICZNE ZAKŁADY

Photo Printing & Film Processing

NEW YORK

KUBUŚ PHOTO SERVICE

102A Nassau Avenue Brooklyn, NY.........718-389-1339

www.kubusphoto.com Więcej o firmie (More info) 305 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Russo’s On The Bay Doskonałe przyjęcia

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

tel: 631-277-4977 www.qpqvideo.com • peter@qpqvideo.com

PAWEŁ KLOC PHOTOGRAPHY • ŚLUBY • KOMUNIE • WESELA • CHRZCINY ORAZ INNE OKAZJE

• ALBUMY

NA ZAMÓWIENIE BAY SHORE LONG ISLAND NEW YORK USŁUGI WYKONUJEMY NA TERENIE CAŁEGO NOWEGO JORKU NEW JERSEY I CONNECTICUT

TEL: 631-968-1006 www.PaulKlocPhotography.com

KATALOG FIRM POLONIJNYCH W INTERNECIE: www.POLONIJNAKSIAZKA.com • REKLAMA - INFORMACJA: 718-279-4969

F


FOTOGRAFIA - VIDEO USŁUGI 304 Event Photography & Video

POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

TWÓJ BIZNES na pierwszych stronach popularnych wyszukiwarek! F

Oferujemy skuteczne pozycjonowanie (SEO - Search Engine Optimization) serwisów w wyszukiwarce Google®. Nasi specjaliści optymalizują serwisy internetowe zgodnie z wytycznymi wyszukiwarek pod wymagane przez biznes klienta popularne słowa i frazy kluczowe. W zakres naszych usług wchodzi też reklama płatna w wyszukiwarkach (PPC - Pay Per Click).

Dzięki naszym działaniom informacja o twoim biznesie trafi na pierwsze strony najbardziej popularnych wyszukiwarek, zwiększy wartościowy ruch na twoim serwisie, a docelowo przyniesie Ci więcej klientów.

Bezpłatna konsultacja: 718-224-2948 www.polishwebpages.com Google® AdWords Certified

Copyright © 2016-17 Polish Web Pages. All Rights Reserved. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

JEDYNA POLONIJNA KSIĄŻKA Z BIZNESAMI WYDAWANA NA STANY: NY, NJ, PA, CT • “POLISH AMERICAN PAGES” 2016-17


WYPADKI

GREENPOINT

tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

FOTOGRAFICZNE ZAKŁADY Photo Printing & Film Processing 305

KUBUŚ PHOTO SERVICE

• USŁUGI FOTOGRAFICZNE • CYFROWE LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE

Obróbka zdjęć prowadzona jest na najnowszej, cyfrowej maszynie fotograficznej firmy NORITSU, naświetlającej laserowo. Zakład wywołuje zdjęcia z tradycyjnych negatywów oraz wszelkich nośników cyfrowych: jak płyty CD, karty pamięci oraz z telefonów komórkowych. • ZDJĘCIA DO POLSKICH PASZPORTÓW spełniające kryteria ICAO w zakresie biometrycznego wizerunku twarzy. Również zdęcia do paszportów amerykańskich i spraw imigracyjnych 2” x 1.5” (3.5 x 4.5cm), 2” x 2” (5 x 5cm), 2” x 3” (5 x 7cm) gotowe w 2 minuty! • SZYBKI SERWIS z aparatów cyfrowych (około 10 minut) • Na klienta czekają dwa nowoczesne terminale, foto kioski służące do wybierania zdjęć z aparatów cyfrowych z możliwością powiększenia oraz edycją zdjęć. • Wywoływanie filmów i wykonywanie odbitek: KODAK, FUJI, AGFA i inne • Wywoływanie filmów CZARNO-BIAŁYCH, odbitki czarno-białe • Zdjęcia błyszczące lub matowe, możliwa biała ramka naokoło zdjęć • Typowy serwis 4” x 6” (10-15 cm) glossy • Powiększenia od wallet size do 8” x 12” (20-30 cm); reprodukcja zdjęć • BATERIE do aparatów fotograficznych, zegarków, specjalne do aparatów cyfrowych • W sprzedaży filmy małoobrazkowe, negatywowe, czarno-białe, ładunki do polaroid, albumy od 24 do 300 zdjęć • PRZEGRYWANIE KASET VIDEO PAL-NTSC-PAL, VHS, VHS-C, 8MM, DV na DVD i system DVD-R • Zdjęcia na najlepszym papierze fotograficznym Kodak Royal Digital • Skanowanie i nagrywanie negatywów oraz kart pamięci na płyty CD

ZAPRASZAMY POLONIĘ ZAKŁAD W CENTRUM GREENPOINTU

www.KubusPhoto.com

F

Zdjęcia cyfrowe wywoływane są z różnych kart pamięci:

•Memory Stick •Memory Stick Pro •Memory Stick Duo •Memory Stick Pro Duo •Magic Gate •SD (Secure Digital) •Mini SD (Mini Secure Digital) •XD Picture Card •MMC (Multi Media Card) •Smart Media •Bluetooth •Microdrive •Compact Flash •CD (Compact Disc) •USB (Universal Serial Bus) •Flash •PC Card 102A Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222 Czynne codziennie: 11:00-8:00. Niedziela do 5pm

718-389-1339

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News -•INFORMACJA: Reklama: 718-279-4969 KATALOG FIRM POLONIJNYCH W INTERNECIE: www.POLONIJNAKSIAZKA.com • REKLAMA 718-279-4969


Najlepsza Sala Bankietowa

SALONY PIĘKNOŚCI 306 FRYZJERZYBarbers - Beauty Salons

NA TWOJE W YJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

Tel: 718-592-5000 www.terraceonthepark.com 52-11 111th St, Queens, NY 11368

Z nami odnajdziesz swój styl...

Marzena’s BEAUT Y SALON

F

PROFESJONALNY • Fryzjerstwo damsko-męskie SALON • Modelowanie • Trwała ondulacja • Pasemka • Farbowanie FRYZJERSKI • Henna brwi • Depilacje • Wax MARZENY JON • SPECJALNOŚĆ: POLECA FRYZURY ŚLUBNE i na inne

O Ś Ć: NOW kijaż

Ma t ny anen Perm loletni) (wie

FRYZJERZY SALONY PIĘKNOŚCI Barbers & Beauty Salons

NEW YORK

ZNIŻKI!

Endless Youth 121 Norman Avenue Brooklyn, NY........ 347-666-8220

www.endlessyouthny.com Więcej o firmie (More info) 348 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.beautyshineinc.com Więcej o firmie (More info) 306 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Tel: 718-383-1550

www.MarzenaBeautySalon.com

DZIAŁ

10%

Alina - Zakład Fryzjerski ☎ 940 Manhattan Avenue Brooklyn, NY........718-349-9999 Greenpoint Hair Salon ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ 980 Manhattan Avenue Brooklyn, NY.........718-383-1550 Beauty Shine www.marzenabeautysalon.com 81 Greenpoint Avenue Więcej o firmie (More info) 306 Brooklyn, NY........718-349-6500 ☎ Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Greenpoint Hair Salon 980 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222

Tel: 516-801-3188

Z tym ogłoszeniem

81 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222 Tel: 718-349-6500 • www.BeautyShineInc.com

uroczystości oraz możliwość czesania w domu z dojazdem • Makijaż zwykły i okolicznościowy • Przekłuwanie uszu • Kolczyki • NOWOŚĆ: Opalanie, Solarium-Turbo, lampy 200W • Salon otwarty również w niedziele na umówione wizyty

Marzena’s Beauty Salon 11 Cedar Swamp Road Glen Cove, NY 11542

OSOCZE Z KWASEM HIALURONOWYM poprawienie defektów urody NA POROST WŁOSÓW osocze plus witaminy na skalp MAKIJAŻ PERMANENTNY FRYZJERSTWO według najnowszych kanonów mody, najmodniejsza kolorystka, wspaniali styliści MEZOTERAPIA igłowa (kwasem hialuronowym) i bezigłowa KOSMELAN przebarwienia skóry HYDRADERMIA bogate nawilżanie skóry HYDROKLINSER szybkie oczyszczanie skóry z nawilżaniem KOSMETYKA twarzy i ciała w stylu europejskim WAXING • MANICURE Schellac • PEDICURE • EAR CANDLING

Kasia Beauty Salon 106 Norman Avenue Brooklyn, NY.........718-389-4110

SALE BALOWE CATERING

ZNAJDZIESZ NA STR. 270-277

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

W E S E L A • KO M U N I E • PR Z YJ Ę C I A

Russo’s On The Bay

Gdzie potrawy przyćmiewają widok

Doskonałe przyjęcia

Rezerwacje: 631-422-2400 • www.venetianyachtclub.com • 494 Fire Island Ave, Babylon, NY

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

Wesela, Komunie, Chrzty, Bankiety, Sweet 16’s...

162-45 Cross Bay Blvd, Howard Beach, NY • Tel: 718-843-5055 • www.russosonthebay.com

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

Reklama / Advertising in Polish Pages: 718-279-4969 • Druk • Internet • Komórki • Social Media


WESELA • KOMUNIE • PRZYJĘCIA Rezerwacje: 631-422-2400 • 494 Fire Island Ave • Babylon, New York

FRYZJERZY- SALONY PIĘKNOŚCI 307 Barbers - Beauty Salons

NOWOCZESNY I ELEGANCKI SALON FRYZJERSKI I SPA

F SALON OTWARTY: Poniedziałki, wtorki, środy: 10am-5:30pm Czwartki: 10am-7pm Piątki: 10am-8pm Soboty: 9am-4pm

ZAPRASZAMY PANIE I PANÓW DO NASZEGO SALONU: Nasz Salon to Styl, Klasa i Profesjonalne podejście do Klienta. Pracujemy tylko na produktach wysokiej jakości. Oferujemy: pasemka • modne strzyżenia • artystyczne fryzury okolicznościowe • trwałe prostowanie włosów • Specjalizujemy się w koloryzacji: awangardowe kolory, balejaże • Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, regulacja brwi, henna...

2343 Saint Georges Ave Rahway, NJ 07065 www.prestigespasalon.com

LICHTER, SYLWIA, MGR

81 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY........800-355-9075 www.AestheticMedicine4You.com Więcej o firmie (More info) 176, 349

Tel: 732-669-1070

FRYZJERZY-SALONY PIĘKNOŚCI Barbers & Beauty Salons

NEW JERSEY

Megahair Salon 922 Brunswick Avenue Trenton, NJ...........609-396-4500 Więcej o firmie (More info) 307

FISCHER, ROBERT S., MD

NASIEK, DARIUSZ, MD

www.marzenabeautysalon.com Więcej o firmie (More info) 306

Więcej o firmie (More info) 177, 351 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

Więcej o firmie (More info) 176, 349

NASIEK, DARIUSZ, MD

LICHTER, SYLWIA, MGR

Marzena’s Beauty Salon 517 River Drive, 2 piętro 19-21 Fair Lawn Avenue 11 Cedar Swamp Road Fair Lawn, NJ.........201-796-4100 Garfield, NJ........... 973-773-7730 www.AestheticMedicine4You.com www.ChirurgiaKosmetyczna.com Glen Cove, NY.......516-801-3188

PRESTIGE ESB SALON FRYZJERSKI I SPA

517 River Drive, 2 piętro 81 Greenpoint Avenue 2343 Saint Georges Avenue Brooklyn, NY........ 973-773-7730 Garfield, NJ...........800-355-9075 Rahway, NJ...........732-669-1070 www.AestheticMedicine4You.com Więcej o firmie (More info) 176, 349

www.AestheticMedicine4You.com Więcej o firmie (More info) 176, 349

Norman Dental in Greenpoint $

99

CZYSZCZENIE I ZESTAW ZDJĘĆ dla nowych pacjentów (Reg. $225)

$

www.prestigespasalon.com Więcej o firmie (More info) 183, 307

500

ZNIŻKA na aparaty ortodontyczne i INVISALIGN dla nowych pacjentów

98 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 www.NormanDentalCenter.com

Expires: 09.30.17

• włosy • paznokcie • depilacja

922 Brunswick Avenue Trenton, NJ tel: 609-396-4500

email: megahair@verizon.net

Marta Kiszka

NAJLEPSZA SALA BANKIETOWA NA TWOJE WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI

718-389- 6666

Mówimy po polsku

Megahair Salon

w w w.ter raceonthepar k.com

POLSKI ADWOKAT

Tel: 718-592-5000 52-11 111th Street Queens, NY 11368

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300

www.DziennikPolonijny.com Polonijnej Książki • Polish Pages Daily News • Reklama: 718-279-4969


- OŚROD. TURYSTYCZNE 308 HOTELE Hotels & Tourist Resorts

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

The Homestead

Farm Resort

H OŚRODEK CZYNNY PRZEZ CAŁY ROK • Wygodne pokoje z wyposażeniem kuchennym • Zarybione stawy i rzeka • Sala rekreacyjna z kominkiem • Sporty zimowe • Basen • Korty tenisowe • Tenis stołowy • Wędrówki i górskie wspinaczki • Wycieczki rowerowe, rowery wodne, polowania, narciarstwo w pobliskim ośrodku Belleayare • Krystaliczna, czysta woda, majestatyczne góry, bujne, zielone łąki, dzika roślinność

491 County Route 6, New Kingston Road Margaretville, NY 12455 REZERWACJE:

845-586-4482

www.homesteadfarmresort.com

SALA BANKIETOWA IDEALNA NA WESELA DO 130 OSÓB HOTELE - OŚROD. TURYSTYCZNE Hotels & Tourist Resorts

NEW YORK

Red Top Inn 1562 State Route 30 Tupper Lake, NY... 518-359-9209

Hotels & Tourist Resorts

NEW JERSEY

Hotels & Tourist Resorts

PENNSYLVANIA

www.redtopinn.com Więcej o firmie (More info) 310 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

COLISEUM OCEAN RESORT

ALBATROSS - KOLONIE,

www.tcmotorinn.com Więcej o firmie (More info) 310

Więcej o firmie (More info) 309 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

www.albatross-polonia.com Więcej o firmie (More info) 178, 311

Homestead Farm Resort ☎ 491 County Route 6 Town & Country Motor Inn New Kingston Road Margaretville, NY..845-586-4482 2200 Saranac Avenue Lake Placid, NY.... 518-523-9268 www.homesteadfarmresort.com Więcej o firmie (More info) 308 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

HOTELE - OŚROD. TURYSTYCZNE HOTELE - OŚROD. TURYSTYCZNE

416 East Miami Avenue WCZASY, WAKACJE Wildwood Crest 127 Rita Drive NJ.........................609-729-4444 Newfoundland www.coliseumoceanresort.com PA.........................570-676-5564

DZIENNIK POLONIJNY W INTERNECIE: www.Poland.us

HOTEL NAD OCEANEM W NEW JERSEY Zapraszamy na wakacje i wspaniały odpoczynek!

20

$

TANIEJ Z TYM KUPONEM

Coliseum Ocean Resort 416 E. Miami Avenue Wildwood Crest, NJ 08260

tel: 609-729-4444

www.ColiseumOceanResort.com Pewne ograniczenia obowiązują.

KOLONIE DLA DZIECI w Albatross Resort

10

% ZNIŻKI

gdy zarekomendujesz troje dzieci na kolonie w ALBATROSSIE!

570-676-5564

Dobrze zorganizowany czas. Wybór Miss i Mistera Kolonii. Wiele atrakcji. Zapraszamy!

www.Albatross-Polonia.com

Some restrictions apply. Kupon ważny do: 30 września, 2018

JEDYNA POLONIJNA KSIĄŻKA Z BIZNESAMI WYDAWANA NA STANY: NY, NJ, PA, CT • “POLISH AMERICAN PAGES” 2016-17


WYPADKI

GREENPOINT

RIDGEWOOD

tel: 718-383-0100

tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK

tel: 718-871-0310

ADAM J. STEIN, ESQ. • WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

HOTELE - OŚROD. TURYSTYCZNE 309 Hotels & Tourist Resorts

Coliseum Ocean Resort

Zarezerwuj SWOJE WCZASY już dzisiaj w hotelu nad oceanem w WILDWOOD CREST, New Jersey! Miasteczko oferuje piaszczystą plażę, boardwalk, parki rozrywki, parki wodne, restuaracje, kluby i pokaz fajewerków w każdy piątek! Na terenie hotelu znajduje się basen, pizzeria, siatkówka, grille i pralki. Pokoje z widokiem na ocean i w pełni wyposażoną kuchnią. ZAPRASZAMY!

H

APARTAMENT

nad oceanem również do wynajęcia! 3 sypialnie, 2 łazienki.

NA 10 OSÓB TYGODNIOWE WCZASY!

20

$

FREE Wi-Fi

TANIEJ

Z TYM OGŁOSZENIEM

416 East Miami Avenue Wildwood Crest, New Jersey 08260

tel: 609-729-4444

Zeskanuj kod. Dowiedz się więcej.

toll free: 866-752-3224 www.ColiseumOceanResort.com e-mail: coliseumoceanresort@comcast.net

KATALOG FIRM POLONIJNYCH W INTERNECIE: www.POLONIJNAKSIAZKA.com • REKLAMA - INFORMACJA: 718-279-4969


- OŚROD. TURYSTYCZNE 310 HOTELE Hotels & Tourist Resorts

POLSKI ADWOKAT

ROZWODY n NIEWYPŁACONE ZAROBKI n SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

Darius A. Marzec - tel: 718-609-0300

RED TOP INN

ZAPRASZA nad jezioro Tupper Lake w górach Adirondack. OFERUJEMY:

SERCU GÓR ADIRONDACKS & WHITEFACE MOUNTAIN SKI RESORT

APPROVED MOTEL

Wygodne pokoje i apartamenty • Domki • Ognisko Wypożyczanie łodzi • Prywatne pomosty Sklep wędkarski • Przystępne ceny

ATRAKCJE:

Piękne widoki • Sporty wodne • Sporty zimowe Szlaki wędrowne • Polowanie • Wędkarstwo W sąsiedztwie pole golfowe oraz słynne Lake Placid

H

JEDYNY POLSKI MOTEL W LAKE PLACID

Rezerwacje

tel: 518-523-9268 nn Bardzo czysty, atrakcyjnie położony motel 2200 Saranac Avenue Lake Placid, NY 12946 www.tcmotorinn.com info@tcmotorinn.com

Wygodne, w pełni wyposażone pokoje gór, jezior, sklepów i restauracji n Basen, golf, wycieczki górskie i rowerowe n Sporty zimowe n Miła obsługa n Blisko

Jesteśmy otwarci cały rok! Zapraszają: Bożena i Jarek Chojnowscy

Albrightsville

FARM HOUSE bed & breakfast

zadzwoń do Marii by dokonać rezerwacji

518-359-9209 • w w w.redtopinn.com

DZIAŁ

570.722.1212

1793 State Rt 534 Albrightsville PA 18210 POCONO

www.albrightsvillefarmhousebb.com

AGENCJE I BILETY DO POLSKI

ZNAJDZIESZ NA STR. 251-257

Codziennie nowe informacje dla Polonii na:

www.DziennikPolonijny.com

Serwis Informacyjny Polonijnej Książki Polish Pages

1-800-333-7713 412 New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ

Partner finansowy na całe życie

www.unitedpolesfcu.com

Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

Sprawy emigracyjne i karne

FIRMA ADWOKACKA

Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę

Musa Obregon & ASSOCIATES

www.musa-obregon.com

NY: 718-926-0802 NJ: 973-725-9062

WYPADKI

WSZYSTKIE RODZAJE NA BUDOWIE WORKERS’ COMPENSATION SOCIAL SECURITY DISABILITY BŁĘDY MEDYCZNE

GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK

144 Nassau Ave tel: 718-383-0100

65-18 Fresh Pond Rd 5606 13th Ave tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

TEL: 718-383-0100 • ADAM J. STEIN, ESQ.

WYPADKI 1-800-808-4225 Mówimy po polsku

Mówimy po polsku

JEDYNA POLONIJNA KSIĄŻKA Z BIZNESAMI WYDAWANA NA STANY: NY, NJ, PA, CT • “POLISH AMERICAN PAGES” 2016-17


HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

HOTELE - OŚROD. TURYSTYCZNE 311 Hotels & Tourist Resorts

WYPADKI

Albatross POLONIJNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY • POCONOS, PA WSPANIAŁE WAKACJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Ośrodek położony nad rzeką, w otoczeniu lasu, w pobliżu dużego jeziora, ze wspaniałymi warunkami na wędkowanie. Na terenie ośrodka oferujemy: basen, boiska sportowe, kort tenisowy, plac zabaw, sala rekreacyjna z billardem i pingpongiem, maszynami do ćwiczeń. Wieczory przy ognisku, dyskoteki i wiele okolicznych atrakcji czekają na Państwa! n LETNIE

Zapraszają Hania i Wiesław Piórkowscy Tel: 570-676-5564 Cell: 917-969-3534

WAKACJE dla rodzin, grupy przyjaciół od maja do końca września n LETNIE KOLONIE DLA DZIECI lipiec, sierpień n THANKSGIVING październik n SYLWESTRA grudzień n ZIMOWE KOLONIE luty n NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - SOBÓTKI czerwiec

Najnowsze oferty znajdziesz na: www.Albatross-Polonia.com Albrightsville Farm House 1793 State Route 534 Albrightsville, PA.... 570-722-1212 www.albrightsvillefarmhousebb.com Więcej o firmie (More info) 310

HOTELE - OŚROD. TURYSTYCZNE Hotels & Tourist Resorts

COLORADO

Silver Spruce Motel 162 West 6th Street Glenwood Springs CO.........................970-945-5458 www.silversprucemotel.com Więcej o firmie (More info) 311

POLSKI ADWOKAT

HOTELE - OŚROD. TURYSTYCZNE Hotels & Tourist Resorts

FLORIDA

Gulfview Hotel 625 South Gulfview Boulevard Clearwater Beach FL.......................... 708-453-9811

www.gulfviewhotel.com Więcej o firmie (More info) 313 Powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ

PRACA • MIESZKANIA

www.drobnica.com

W sercu Gór Colorado Gorące źródła • W pobliżu Aspen Wireless Internet w pokojach

162 W. 6th St. • Glenwood Springs, CO 81601 Tel: 1-970-945-5458 • Rezerwacje: 1-800-523-4742 www.silversprucemotel.com • DARMOWE ŚNIADANIE

SPRAWY SĄDOWE n ROZWODY NIEWYPŁACONE ZAROBKI SPADKI n POWAŻNE WYPADKI

DARIUS A. MARZEC TEL: 718-609-0300 POLSKI PRAWNIK MEC. DOMINIK ROSTOCKI PA, NJ, NY • Rostocki.com

877-ADWOKAT

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C.

tel: 866-310-9887

W YPADKI

www.lawyer1.com

19 West 44th Street, Suite 1500 New York, NY 10036

SPRAWY WYPADKOWE WORKERS’ COMPENSATION

tel: 718-389-0450 Adwokat Andrzej Kamiński

BEZPŁATNA KONSULTACJA we wszystkich sprawach wypadkowych

KATALOG FIRM POLONIJNYCH W INTERNECIE: www.POLONIJNAKSIAZKA.com • REKLAMA - INFORMACJA: 718-279-4969

H


- OŚROD. TURYSTYCZNE 312 HOTELE Hotels & Tourist Resorts

HKD

Hecht Kleeger & Damashek, P.C. tel: 866-310-9887 • www.lawyer1.com

WYPADKI

Z S E C H JEŻELI C RMO: A D A Z Ć MIE WĄ O T E N R E T N STRONĘ I - ma i l e

H

g, e n i t s o h , y n o r t s ia , projekt d e m l a i c o s z c ję a r g e t n i , e w o 4/7 s 2 ą n z bizne c i n h c e t o p i e kę

KLIE

A I D E M L A I NTÓW Z SOC ch

e d ia m w t n o k e i n założe ga: u ł s b o h c i z a r ho c y w o i c ś o n z c le+® e g o o s p oł G , ® r e t t i w Facebook®, T

R EKL

E W O T E N R E BANERY INT Y, KUPONY Ł U K Y T R A , AMY isach:

w r e s h c y n a z d wi e d o .com j a e k i z z ia d s r K a a n b j ij a n wn www.Polo

o m, .c y n ij n lo o P ik www.Dzienn

9 6 9 4 9 7 2 8 1 7 : ń Zadzwo

* siążki . K j e n ij n lo o P z sulting dla firm n o c i ie iu! c e e z rn ma w inte faj naszemu doświadc n la k re a w o k s h. Zau omple Bezpłatna i k setki stron internetowyc Copyright © 2016-17 Polish Pages Media. All R