Mini Polonijna Ksiazka Wiosna 2022

Page 16

16

REKLAMA / ADVERTISING tel: 718-279-4969 • Szukaj online: www.PolonijnaKsiazka.com

Teper, Natalia, Esq. - Teper Law Firm, LLC

1544 Kuser Road, Suite C-2 Hamilton Township, NJ...........................609-737-3030 n www.teperlaw.com

WIŚNIEWSKI, ROBERT, ESQ. ROBERT WISNIEWSKI, PC

NJ.................................................. 212-267-2102 n www.rwapc.com PENNSYLVANIA

WIŚNIEWSKI, ROBERT, ESQ. ROBERT WISNIEWSKI, PC

17 State Street, Suite 820 New York, NY................................ 212-267-2102 n www.rwapc.com NEW JERSEY

MARZEC, DARIUS A., ESQ. MARZEC LAW FIRM, PC

BELLUCK & FOX, LLP

1000 Clifton Avenue, 2nd Floor Clifton, NJ................................... 973-920-7925 n www.adwokatmarzec.com

GREGORY SPEKTOR & ASSOC., P.C.

MARZEC, DARIUS A., ESQ. MARZEC LAW FIRM, PC

PA.................................................. 212-681-1575 n www.azbestwypadek.com PA................................................. 718-528-5272 n www.wypadeknowyjork.com CONNECTICUT

BELLUCK & FOX, LLP

CT.................................................. 212-681-1575 n www.azbestwypadek.com

GREGORY SPEKTOR & ASSOC., P.C.

CT................................................. 718-528-5272 n www.wypadeknowyjork.com POLAND

ELLACOTT, MONIKA, ESQ. PL....................................................... 646-737-8870 n www.newyorkpolishlawyer.com

Głębocki, Teofil, Adwokat

PL............................................................... 973-977-2271 n www.polishlaw.us

Pękalska, Ewa M., Adwokat

PL............................................................... 917-912-9922 n www.polishlawpekalska.com

SOKÓŁ, JERZY, ESQ. SOKOL LAW GROUP, PC

ul. Prusa 2, Warszawa, PL............... 022-219-5088 n www.adwokatsokol.com

ADWOKACI - PRAWO PRACY Attorneys - Labor Law NEW YORK

812 N. Wood Ave, Suite 304 Linden, NJ................................... 973-920-7925 n www.adwokatmarzec.com

WIŚNIEWSKI, ROBERT, ESQ. ROBERT WISNIEWSKI, PC

NJ.................................................. 212-267-2102 n www.rwapc.com

AGENCJE - PRACA Help Wanted - Job Seekers USA

Aldi Pol, Inc.

62-42 Forest Avenue Ridgewood, NY.........................................914-847-9602

AGENCJE - REKLAMA Advertising Agencies USA

SKOK COMMUNICATIONS, LLC US...................................................... 718-224-2948 n www.skok.us

AGENCJE - TURYSTYKA, BILETY Travel Agencies - Airline Tickets NEW YORK

Aldi Pol, Inc.

62-42 Forest Avenue Ridgewood, NY.........................................914-847-9602

MARZEC, DARIUS A., ESQ. MARZEC LAW FIRM, PC

776 A Manhattan Ave, Suite 104 Brooklyn, NY.............................. 718-609-0300 n www.adwokatmarzec.com

• ROZWODY • SPRAWY KRYMINALNE • IMIGRACJA • SPRAWY SĄDOWE • BANKRUCTWA tel: 516-333-4030 • www.AdwokatSabeti.com