Page 9

a k tualno ś ci

wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku poprzedniego). Z kolei ustawa przyspieszająca wzrost publicznych nakładów na zdrowie – do 6 proc. w 2014 r. – została już podpisana przez prezydenta. W nowelizacji są też zapisy realizujące część porozumienia MZ z rezydentami. Chodzi m.in. o dodatek lojalnościowy za podjęcie po specjalizacji pracy w Polsce, w placówce mającej kontrakt. Jest też zapis o tym, że wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie wzrośnie do 6750 zł, ale pod warunkiem, że będzie on pracował tylko u jednego pracodawcy. Opublikowano kolejne dane dotyczące finansów placówek medycznych. Blisko 1,4 mld zł – tyle wynosiły zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec pierwszego kwartału 2018 r. Rok wcześniej było to 1,69 mld zł. To zapewne jeszcze efekt zapłaty za nadwykonania bieżące i z poprzednich lat, jaka została zrealizowana pod koniec 2017 r. Spadek zobowiązań wymagalnych na koniec roku był jeszcze większy. Z kolei analizując, ile szpitali nie udaje się zbilansować finansowo, pod koniec 2017 r. było ich 25 proc., wobec 26 proc. rok wcześniej. Jednak placówki, zwłaszcza powiatowe alarmują, że wejście do sieci w połączeniu ze zmianami finansowania niektórych procedur (np. rezygnacji przez NFZ z płacenia bezlimitowo za część świadczeń kardiologicznych) powodują znaczne pogorszenie ich sytuacji. Nakładają się na to podwyżki dla personelu i ogólny wzrost kosztów.

»40 proc. członków gospodarstw domowych korzystało w 2016 r. z internetu, aby zdobyć wiedzę o chorobach. 37,6 proc. szukało informacji o sposobach leczenia.« Z kolei w odpowiedzi na postulaty NFZ wprowadzono zapisy umożliwiające Funduszowi i jego oddziałom przeprowadzać centralne przetargi na leki. To mogłoby oznaczać, że na popularne medykamenty kontrakt w skali całego kraju dostałby np. indyjski lub chiński dostawca. MZ i NFZ tłumaczyły, że to tylko opcja, a zapis może nie być w ogóle wykorzystywany. Intencją były zakupy w regionach. Nieprecyzyjne zapisy wskazywały jednak na zupełnie inne scenariusze i firmy działające w Polsce alarmowały, że mogą wręcz wstrzymać inwestycje w naszym kraju.

Stan zdrowia respondentów w latach 2006–2016 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2006 Bardzo dobry

2010 Dobry

2013 Taki sobie, ani dobry ani zły

2016 Zły

Bardzo zły

Wykorzystanie komunikacji i internetu podczas korzystania z usług medycznych w 2016 roku

Leki Wiele kontrowersji wzbudziły zmiany dotyczące leków, jakie wprowadzono do ustawy dotyczącej informatyzacji przy okazji zmian zapisów o internetowym koncie pacjenta (IKP). Poseł Tomasz Latos, wiceszef sejmowej komisji zdrowia zaproponował, by osoby niepełnosprawne mogły kupować leki recepturowe przez internet. Ministerstwo Zdrowia od razu zastrzegło, że przewóz leków musiałby być w bezpiecznych warunkach, a dodatkowo w ten sposób nie byłyby sprzedawane np. leki psychotropowe. A żeby uniknąć nadużyć, sprzedaż przez internet prowadzona miałaby być tylko w oparciu o e-recepty, które są monitorowane w czasie rzeczywistym. Mimo to aptekarze ostro skrytykowali tę propozycję, mówiąc, że listonosze będą roznosić leki narkotyczne.

Rynek żył też tematem Walsartanu, popularnego leku kardiologicznego oferowanego przez wielu różnych producentów. Jak się okazało, główny składnik kupowany był w Chinach i od lat skażony potencjalnie rakotwórczą substancją. W pewnym zakresie obnażyło to jałowość sporów o to, które leki są polskie, bo zarówno krajowi producenci jak i zagraniczne koncerny w większości miały tego samego dostawcę. Poza tym okazało się, że przepisy dotyczące informowania pacjentów o ryzyku oraz ewentualnej wymianie leku na inny są, najdelikatniej mówiąc, dziurawe i nie propacjenckie.

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Osoby, które korzystały z Internetu, aby zdobyć wiedzę i informację o chorobach i sposobach leczenia w roku 2016 Osoby, które korzystały z Internetu, aby zdobyć informację na temat opinii lekarzy w roku 2016 Osoby, które korzystały z Internetu, aby zdobyć informację na temat zdrowego stylu życia w roku 2016 Osoby, które korzystały z Internetu, aby kupić produkty lecznicze w roku 2016 Osoby, które umawiały się na wizytę lub badanie przez telefon w kwartale IV 2016 Osoby, które umawiały się na wizytę lub badanie przez stronę internetową w kwartale IV 2016 Osoby, które otrzymały wyniki badań drogą internetową w kwartale IV 2016

Źródło: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 roku, GUS.

OSOZ Polska 7/2018Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement