Page 60

MONITOR ZDROWOTNY

M O N I TO R FA R M A C J I

Tab. 3. Średnia miesięczna sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na rodzaje sprzedaży – dotyczy aktualnego miesiąca Rodzaj sprzedaży

Transakcje Liczba

Sprzedaż brutto %

Wartość

Opłata pacjenta

%

Wartość

%

Refundacja Wartość

Udział wart. % %

Pac.

Ref.

Opakowania

Śr. cena

Śr. cena

Liczba

zł/opak.

zł/trans.

1. U-R

699,48

0,09

35804,30

0,19

9220,81

0,07

26583,49

0,51

0,26

0,74

1337,84

26,76

51,19

2. U-30

462,53

0,06

17336,30

0,09

7901,14

0,06

9435,16

0,18

0,46

0,54

736,34

23,54

37,48

3. U-50

257,18

0,03

6037,70

0,03

3622,68

0,03

2415,02

0,05

0,60

0,40

323,44

18,67

23,48

4. U-BEZPŁATNY

22,15

0,00

1471,07

0,01

195,45

0,00

1275,63

0,02

0,13

0,87

64,61

22,77

66,41

5. INWALIDA WOJENNY

16,80

0,00

896,67

0,00

43,32

0,00

853,35

0,02

0,05

0,95

28,87

31,05

53,39

0,20

0,00

6,12

0,00

1,43

0,00

4,69

0,00

0,23

0,77

0,32

19,11

30,42

11,49

0,00

320,24

0,00

69,99

0,00

250,26

0,00

0,22

0,78

17,50

18,30

27,87

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,05

0,95

0,01

14,66

22,84

239,58

0,03

9881,66

0,05

477,38

0,00

9404,27

0,18

0,05

0,95

381,05

25,93

41,24

3,34

0,00

914,03

0,00

116,91

0,00

797,12

0,02

0,13

0,87

7,38

123,88

273,40

6. INWALIDA WOJSKOWY 7. ZHK 8. AZ 9. SENIOR 75+ 10. NARKOTYKI 11. ŚRODKI POMOCNICZE

9,74

0,00

1408,82

0,01

748,24

0,01

660,58

0,01

0,53

0,47

36,43

38,67

144,65

12. PEŁNOPŁATNE

1266,42

0,16

41681,00

0,22

41680,03

0,31

0,97

0,00

1,00

0,00

1661,64

25,08

32,91

13. ODRĘCZNA

4697,00

0,61

70742,00

0,38

70741,85

0,52

0,15

0,00

1,00

0,00

5350,92

13,22

15,06

14. RAZEM

7685,91

1,00

186500,00

1,00

134819,24

1,00

51680,76

1,00

0,72

0,28

9946,35

18,75

24,27

Tab. 4. Średnia okresowa sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na rodzaje sprzedaży – średnia narastająca od początku roku Rodzaj sprzedaży

Transakcje Liczba

Sprzedaż brutto %

Wartość

Opłata pacjenta

%

Wartość

%

Refundacja Wartość

Udział wart. % %

Pac.

Ref.

Opakowania

Śr. cena

Śr. cena

Liczba

zł/opak.

zł/trans.

1. U-R

610,21

0,08

32687,48

0,17

7752,37

0,06

24935,11

0,52

0,24

0,76

989,51

33,03

53,57

2. U-30

426,43

0,05

15841,81

0,08

6828,04

0,05

9013,77

0,19

0,43

0,57

671,57

23,59

37,15

3. U-50

281,20

0,03

6837,63

0,04

3981,30

0,03

2856,33

0,06

0,58

0,42

348,77

19,60

24,32

4. U-BEZPŁATNY

20,01

0,00

1300,67

0,01

124,80

0,00

1175,87

0,02

0,10

0,90

58,26

22,32

64,99

5. INWALIDA WOJENNY

15,78

0,00

833,73

0,00

7,22

0,00

826,51

0,02

0,01

0,99

26,83

31,07

52,82

0,20

0,00

5,93

0,00

1,12

0,00

4,80

0,00

0,19

0,81

0,32

18,64

29,60

10,96

0,00

306,10

0,00

55,81

0,00

250,29

0,01

0,18

0,82

16,51

18,54

27,93

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,01

0,99

0,01

15,42

25,48

205,11

0,03

8080,10

0,04

79,59

0,00

8000,51

0,17

0,01

0,99

326,01

24,78

39,39

3,04

0,00

746,95

0,00

76,40

0,00

670,55

0,01

0,10

0,90

6,11

122,25

245,55

6. INWALIDA WOJSKOWY 7. ZHK 8. AZ 9. SENIOR 75+ 10. NARKOTYKI 11. ŚRODKI POMOCNICZE

9,62

0,00

1426,85

0,01

722,38

0,01

704,46

0,01

0,51

0,49

36,97

38,60

148,39

12. PEŁNOPŁATNE

1265,75

0,16

40713,67

0,22

40707,98

0,29

5,68

0,00

1,00

0,00

1625,14

25,05

32,17

13. ODRĘCZNA

5257,92

0,65

78635,67

0,42

78635,46

0,57

0,21

0,00

1,00

0,00

5814,13

13,52

14,96

14. RAZEM

8106,23

1,00

187416,67

1,00

139173,09

1,00

48243,57

1,00

0,74

0,26

9920,14

18,89

23,12

Tab. 5. Średnia miesięczna sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na grupy sprzedaży – dotyczy aktualnego miesiąca Rodzaj sprzedaży

Transakcje Liczba

Sprzedaż brutto %

Wartość

Opłata pacjenta

%

Wartość

%

Refundacja Wartość

Udział wart. % %

Pac.

Ref.

Opakowania

Śr. cena

Śr. cena

Liczba

zł/opak.

zł/trans.

1. Recepty ref. całość

1713

0,22

72668

0,39

21649

0,16

51019

0,99

0,30

0,70

2897

25,08

42,43

2. Recepty pełnopłatne

1266

0,16

41681

0,22

41680

0,31

1

0,00

1,00

0,00

1662

25,08

32,91

3. Sprzedaż odręczna

4697

0,61

70742

0,38

70742

0,52

0

0,00

1,00

0,00

5351

13,22

15,06

10

0,00

1409

0,01

748

0,01

661

0,01

0,53

0,47

36

38,67

144,65

7686

1,00

186500

1,00

134819

1,00

51681

1,00

0,72

0,28

9946

18,75

24,27

4. Inne pozycje (wnioski) 5. RAZEM

Tab. 6. Średnia okresowa sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na grupy sprzedaży – zestawienie narastające od początku roku Rodzaj sprzedaży

Transakcje Liczba

Sprzedaż brutto %

Wartość

Opłata pacjenta

%

Wartość

%

Refundacja Wartość

Udział wart. % %

Pac.

Ref.

Opakowania

Śr. cena

Śr. cena

Liczba

zł/opak.

zł/trans.

1. Recepty ref. całość

1572,95

0,19

66640,49

0,36

18906,65

0,14

47733,84

0,99

0,28

0,72

2443,90

27,27

42,37

2. Recepty pełnopłatne

1265,75

0,16

40713,67

0,22

40707,98

0,29

5,68

0,00

1,00

0,00

1625,14

25,05

32,17

3. Sprzedaż odręczna

5257,92

0,65

78635,67

0,42

78635,46

0,57

0,21

0,00

1,00

0,00

5814,13

13,52

14,96

9,62

0,00

1426,85

0,01

722,38

0,01

704,46

0,01

0,51

0,49

36,97

38,60

148,39

8106,23

1,00

187416,67

1,00

139173,09

1,00

48243,57

1,00

0,74

0,26

9920,14

18,89

23,12

4. Inne pozycje (wnioski) 5. RAZEM

Tab. 7. Prognoza rocznej sprzedaży w statystycznej aptece w rozbiciu na grupy sprzedaży Rodzaj sprzedaży

Transakcje Liczba

Sprzedaż brutto %

Wartość

Opłata pacjenta

%

Wartość

Refundacja

Udział wart. %

%

Wartość

%

Pac.

Ref.

Opakowania

Śr. cena

Śr. cena

Liczba

zł/opak.

zł/trans.

1. Recepty ref. całość

17920,47

0,18

785842,55

0,35

220366,33

0,13

565476,22

0,98

0,28

0,72

27243,21

28,85

43,85

2. Recepty pełnopłatne

15978,53

0,16

492365,90

0,22

492327,99

0,30

37,91

0,00

1,00

0,00

20318,87

24,23

30,81

3. Sprzedaż odręczna

63647,63

0,65

937685,18

0,42

937682,17

0,57

3,01

0,00

1,00

0,00

71022,67

13,20

14,73

124,19

0,00

18106,37

0,01

8419,96

0,01

9686,41

0,02

0,47

0,53

722,18

25,07

145,79

97670,81

1,00

2234000,00

1,00

1658796,45

1,00

575203,54

1,00

0,74

0,26

119306,93

18,72

22,87

4. Inne pozycje (wnioski) 5. RAZEM

Tab. 8. Prognoza rocznej sprzedaży w rozbiciu na grupy sprzedaży z uwzględnieniem zmieniającej się w ciągu roku liczby aptek – cały rynek apteczny Rodzaj sprzedaży

Sprzedaż brutto %

Wartość

Opłata pacjenta

%

Wartość

%

Refundacja Wartość

Udział wart. % %

Pac.

Ref.

Opakowania

Śr. cena

Śr. cena

Liczba

zł/opak.

zł/trans.

1. Recepty ref. całość

269411167

0,18

11813174581

0,35

3312918446

0,13 8500256135

0,98

0,28

0,72

409554668

28,84

43,85

2. Recepty pełnopłatne

240180803

0,16

7401427922

0,22

7400858604

0,30

569319

0,00

1,00

0,00

305421386

24,23

30,82

3. Sprzedaż odręczna

956912876

0,65

14098140655

0,42 14098095428

0,57

45228

0,00

1,00

0,00

1067731594

13,20

14,73

1866588

0,00

272143626

0,01

0,01

145568971

0,02

0,47

0,53

10846470

25,09

145,80

1468371434

1,00

33584886785

1,00 8646439652

1,00

0,74

0,26

1793554118

18,73

22,87

4. Inne pozycje (wnioski) 5. RAZEM

60

Transakcje Liczba

OSOZ Polska 7/2018

126574656

1,00 24938447133

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement