Page 54

MONITOR ZDROWOTNY

M O N I TO R FA R M A C J I

Struktura dystrybucji leków czerwiec | WARTOŚCI STATYSTYCZNE I TRENDY W STOSUNKU DO maja

CENA OPAKOWANIA LEKU

MARŻA APTECZNA

OBRÓT W APTECE

LICZBA PACJENTÓW

21,01 zł

24,93%

186,5 tys. zł

3480

+0,14 zł

(

(

(

+0,6 zł

(

+1,19 zł

PROGNOZA NA

wrzesień

SPRZEDAŻ WEDŁUG STATUSU LEKU

Obrót statystycznej apteki w czerwcu 2018 roku wyniósł 186,5 tys. zł. W porównaniu z majem 2018 roku było to więcej o 12 tys. zł (+6,9%) i o 11,0 tys. zł (+6,3%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość rynku farmaceutycznego osiągnęła poziom 2,79 mld zł. Oznacza to wzrost o 170,14 mln zł (+6,5%) w stosunku do maja 2018 roku oraz wzrost o 163,0 mln zł (+6,3%) w stosunku do czerwca 2017 roku. Udział refundacji stanowił 27,71% (+0,7 p.p. w porównaniu z majem 2018) obrotu aptecznego i wyniósł 773,4 mln zł. Prognozujemy, że obrót w statystycznej aptece w 2018 roku wyniesie 2,23 mln zł. Oznacza to wzrost średniego obrotu w stosunku do minionego roku o 1,6% (+34,5 tys. zł) oraz wzrost o 4,4% (+ 94,5 tys. zł) w stosunku do 2016 roku.

OSOZ Polska 7/2018suplementy

INNE(

60,64% 21,12% 8,14% 10,09%

(

(

+15

(

(

(

POZIOM REFUNDACJI

27,71% +0,7%

„Po wakacyjnym spadkowym trendzie sprzedażowym, wrzesień przyniesie zmianę nie tylko pogody, ale i wzrost obrotu w statystycznej aptece. Należy oczekiwać wzrostu sprzedaży produktów na recepty, jak i w grupie produktów bez recept. Zasada ta powtarza się co roku: rośnie ilość pacjentów w aptekach i sprzedaż odbija się od niskiego poziomu.”

Łukasz Stopa

54

(

RX OTC

SPRZEDAŻ NA PACJENTA

53,59 zł

(

+12,0 tys. zł

Rynek farmaceutyczny osiągnie wartość 33,58 mld zł. To odpowiednio o 0,59 mld zł więcej (+1,8%) niż w 2017 roku oraz o 1,85 mld zł więcej (+5,8%) niż w 2016 roku. Wartość refundacji wyniesie 8,50 mld zł, co będzie stanowiło 25,75% całkowitego obrotu aptecznego. W czerwcu sprzedaż w podstawowych kategoriach sprzedażowych kształtowała się następująco: średni obrót apteczny wypracowany ze sprzedaży leków refundowanych wyniósł 72,7 tys. zł, leków wydawanych na recepty pełnopłatne – 41,7 tys. zł, a produktów sprzedawanych bez recepty – 70,7 tys. zł. W porównaniu z majem 2018 roku zanotowaliśmy wzrost obrotu w statystycznej aptece we wszystkich kategoriach sprzedażowych. Dla sprzedaży leków refundowanych nastąpił wzrost o 9,1 tys. zł (+14,2%), dla sprzedaży leków wydawanych na recepty pełnopłatne o 2,7 tys. zł (+7,0%), a dla

produktów OTC o 0,2 tys. zł (+0,3%). Wartość rynku farmaceutycznego wypracowana ze sprzedaży leków refundowanych wyniosła 1,87 mld zł, leków wydawanych na recepty pełnopłatne – 0,62 mld zł, a sprzedaży produktów OTC – 1,06 mld zł. Dniem tygodnia charakteryzującym się największym średnim obrotem aptecznym był piątek (7 977 zł), natomiast dniem roboczym o najniższym średnim obrocie aptecznym – poniedziałek (7 582 zł). Rozrzut pomiędzy tymi wartościami w porównaniu do poprzednich miesięcy jest niewielki. Średni obrót apteczny w poszczególnych roboczych dniach czerwca wahał się pomiędzy 7 253 zł (wartość osiągnięta 1 czerwca), a 8 373 zł (wartość osiągnięta 8 czerwca). W czerwcu 2018 roku we wszystkich grupach terapeutycznych zanotowaliśmy procentowy wzrost wartości sprzedaży.

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement