Page 48

MONITOR ZDROWOTNY

okres do okresu, wynosi 1,9%. Z kolei ilość sprzedawanych opakowań spada o 0,1%. W przypadku wartości sprzedaży dynamika nie odstaje od występującej wcześniej, w przypadku ilości sprzedaży – jest podobnie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie leków Rx nierefundowanych. W tym przypadku dynamika wzrostu wartości rynku jest ujemna i wynosi –0,3%, ale dynamika ilości sprzedanych opakowań spada po raz kolejny – okres do okresu aż o 3,5%. Wzrosty notuje segment OTC, ale tylko pod względem wartości. Ten rynek

»Spada ilość aptek, ale nie przekłada się to na średnią ilość pacjentów w aptece.« rośnie półrocze do półrocza o 2,7%, ale analiza sprzedanych opakowań pokazuje spadki (o 1,7%). Ostatnie dwa analizowane segmenty wykazują spadki: w przypadku suplementów rynek wartościowo spada –

Rynek apteczny – wartość sprzedaży brutto do pacjenta (PLN) 18 15,8

30%

13,7

28,1%

14

25%

20,7% 20%

12 14,4%

10 8 5,6%

10%

6,9% 7%

6

3,2%

-0,6%

4 2 0

15%

5,4%

4,9%

5%

6,2%

1,9%

1,2%

-5%

-3,7%

2010

2011

2012

0%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

roku

13

zmiana skumu owana od

13,5

29,7%

zmiana w stosunku do poprzedniego roku

15 13,1

35%

zmiana skumulowana od 2012 roku

16 14

16,9

zmiana w stosunku do poprzedniego roku

warto

sprzeda y w pierwszej połowie roku m d PLN

16,7

-10%

liczba sprzedanych opakowań w pierwszej połowie roku [mln]

Rynek total – liczba sprzedanych opakowań do pacjentów 940

20%

929 902

900 879

15,2% 15%

11,8% 868

860

851 833

820

807

8,9%

10%

5,6%

7,6% 5%

3,2% 2,3%

780

3,2%

2,7%

3% 0%

740

-5% -6,6%

700

48

2012

OSOZ Polska 7/2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

okres do okresu – o 0,1%, a ilościowo o 1,8%. Analogiczne liczby dla rynku kosmetyków: spadek wartości o 1,6%, spadek ilości o 0,6%. Spada również ilość aptek (aktualnie to ok. 14 700 uwzględniając punkty apteczne), ale nie przekłada się to na średnią ilość pacjentów w aptece. W pierwszym półroczu 2018 roku w statystycznej aptece zakupy zrobiło 21 540 pacjentów/konsumentów. To o 3,2% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przeciętna apteka sprzedała w ciągu pierwszych 6 miesięcy produkty o wartości 1 124 mln, tylko o 0,4% więcej niż rok wcześniej. Niestety, skutkuje to dalszą erozją marży/narzutu. Wyniosła ona w badanym okresie 25%, czyli o 1,2% mniej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Z analiz PEX wynika, że nie ma gwałtownych zmian cen, rosną one zgodnie z trendami obserwowanymi wcześniej. Widocznym efektem działania AdA jest konsolidacja rynku. Odbywa się ona na kilka sposobów. W pierwszym okresie, przed wejściem w życie nowej regulacji, konsolidacja miała charakter kapitałowy oraz nasilił się proces konsolidacji pozakapitałowej – czyli franczyz. Ten proces trwa, ale krzepną i rosną także programy hurtowni: sieci wirtualne i inne formy afiliowania aptek. Jest to naturalne i spowodowane także przyczynami stricte ekonomicznymi. Rynek nadal jest konkurencyjny, a marżowość nie rośnie. Wszelkie formy afiliowania dają możliwość negocjowania lepszych cen zakupów, a więc poprawy rentowności aptek. Czy spowolnienie dynamiki rynku ma charakter stały? Wydaje się, że niekoniecznie. Na to wskazują wyniki czerwca i wstępne z lipca.  Dane i informacje wykorzystane w artykule opracowane na podstawie analiz z reprezentatywnego panelu PEX PharmaSequence umożliwiającego – aptekom i sieciom, członkom Aptecznego Banku Danych – dostęp do szczegółowych analiz. Adres do autora: jaroslaw.frackowiak@pexps.pl

-10%

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement