Page 42

nowe idee Kontrargument

Informacja (nie) wystarczy Nowe technologie zmieniają świat i ludzi. Rewolucja cyfrowa zaburza dotychczasowy porządek, prowokuje dyskusje, rodzi obawy i nadzieje, dzieli społeczeństwo na entuzjastów i sceptyków. Dziś rozmawiamy o blaskach i cieniach Internetowego Konta Pacjenta. Pro

Kontra

Długo zapowiadany i wielokrotnie obiecywany pacjentom dostęp do danych medycznych stanie się niebawem rzeczywistością. Uchwalono odpowiednią ustawę, dobra wola jest po stronie Ministerstwa Zdrowia i NFZ. W jednym miejscu znajdą się wszystkie informacje o wykonanych świadczeniach i ich koszcie, wystawionych receptach, e-zwolnieniach i e-skierowaniach, deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki. Dane z różnych placówek i z wizyt u różnych lekarzy spłyną do jednego miejsca, będzie można do nich zajrzeć o każdej porze dnia i nocy. Od tego momentu można mówić o kluczowych korzyściach digitalizacji: kontynuacji leczenia i wzmocnieniu roli pacjenta. Za zgodą pacjenta lekarz będzie mógł sprawdzić, jakie leki zażywa pacjent, jaką diagnozę postawił inny specjalista. To pozwoli uniknąć dublowania świadczeń i zmniejszy ryzyko wystąpienia niebezpiecznych interakcji leków. Już dzięki tym dwom elementom poprawi się bezpieczeństwo leczenia i potencjalnie zmniejszą koszty. Opieka nad pacjentem zyskuje koordynację i element kontynuacji. Lekarz dowie się o pacjencie o wiele więcej niż tylko to, co zbierze podczas krótkiego wywiadu, będzie mógł uwzględnić decyzje podjęte przez innych medyków. To zakończy okres, gdy każdy lekarz, przychodnia czy szpital były odseparowanymi od siebie wyspami nie komunikującymi się ze sobą w opiece nad pacjentem. Jednak prawdziwym beneficjentem IKP będzie pacjent. Opieka zdrowia stanie się transparentna i przejrzysta. Chory dowie się nie tylko tego, ile kosztuje jego leczenie. Zyska o wiele więcej – kontrolę nad swoim zdrowiem i większą wiedzę, stając się przez to zaangażowanym partnerem w procesie leczenia. Będzie mógł na bieżąco śledzić historię leczenia online. Zamiast szczątkowej wiedzy – pełny obraz zdrowia. Zamiast nieskoordynowanego działania lekarzy – kontynuacja opieki.

IKP będzie jedynie kontem zbierających wyrywkowo informacje o historii leczenia, jak wykonane usługi, skierowania, zwolnienia lekarskie czy przepisane recepty, czyli dane ważne przede wszystkim z punktu widzenia ewidencji i kalkulacji kosztów. Nie jest to jeszcze elektroniczna kartoteka medyczna w pełnym tego słowa znaczeniu, zawierająca e-dokumentację medyczną. A to mocno podważa użyteczność i sens takiego rozwiązania. Pacjenta nie interesuje, jakie procedury zostały mu wykonane, ewidencja leży po stronie systemu ochrony zdrowia. Pacjent nie będzie sprawdzał regularnie danych gromadzonych na IKP, ponieważ w żaden sposób nie są one pomocne w procesie leczenia i profilaktyki. Zresztą będą to suche informacje statystyczne pozbawione kontekstu lub opisu– czyli praktycznych wskazówek, pomocy i porady, których pacjent szuka. A takie rozwiązania istnieją w innych systemach. Wystarczy wymienić tylko kilka funkcji: przypomnienia o badaniach kontrolnych i szczepieniach, wskazówki profilaktyczne, prognozy zdrowotne, pierwsza diagnoza online, telekonsultacje czy grupy wsparcia. Już chociażby możliwość umówienia się przez internet na wizytę do lekarza, wyszukiwanie lekarzy specjalistów według kryterium najkrótszej kolejki w regionie lub zamawiania leków w aptece byłyby konkretnymi ułatwieniami. Konto w proponowanym kształcie tylko formalnie może być nazywane e-kontem zdrowia. Co zmotywuje pacjenta do regularnego logowania się do konta? Analogicznie dziś nie wertujemy papierowych kartotek po to, aby dowiedzieć się, co i tak już ogólnie wiemy. Pacjent – osoba zdrowa – z natury nie interesuje się własnym zdrowiem, dlatego potrzebuje wsparcia działającego aktywnie w tle, bez jego zaangażowania. Dopóki dodatkowe funkcje nie zostaną zaadaptowane, IKP będzie pozornie dobrze brzmiącym, ale nieprzydatnym rozwiązaniem.

ZA CZY PRZECIW? Czekamy na Państwa opinie: redakcja@osoz.pl

42

OSOZ Polska 7/2018

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement