Page 35

pra k t y cznie

nio z obsługą pacjenta. Wzrastająca liczba rozwiązań informatycznych oraz rola nowoczesnych technologii w codziennej pracy placówki ochrony zdrowia powodują konieczność utrzymania systemów w stałej gotowości do pracy. W tym celu potrzeba kilku elementów. Przede wszystkim trzeba zapewnić odpowiednią infrastrukturę sprzętową. Jej moc obliczeniowa musi być na tyle duża, by sprostać rosnącym wymaganiom użytkowym oraz stwarzać możliwości rozwoju systemów w przyszłości. Diagnostyka obrazowa z biegiem czasu daje możliwości coraz dokładniejszego analizowania wyników badań, jednak powierzchnie dyskowe niezbędne do przechowywania zdjęć medycznych wraz z czasem szybko muszą być powiększane. Z kolei ich szybkie przesyłanie innym użytkownikom wymaga sprawnej i wydajnej infrastruktury sieciowej. Niekiedy placówki mogą posiadać kilka lokalizacji (w naszym przypadku jest to osiem przychodni) i konieczne jest zapewnienie wymiany olbrzymiej ilości danych w czasie rzeczywistym, przy zapewnieniu szybkości transferu, przepustowości sieci, jak i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W aglomeracji wielkomiejskiej jest to znacznie łatwiejsze do zrealizowania niż na terenach mniejszych miejscowości, gdzie nie ma dostępu do rozbudowanej infrastruktury sieciowej w postaci łącz światłowodowych, a co za tym idzie – wymaga większych inwestycji. Kolejny element infrastruktury to lokalne stanowiska komputerowe, na których bezpośrednio pracuje personel części „białej” prowadząc dokumentację medyczną. Komputery, tablety, komputery przenośne, urządzenia mobilne – wszystko co potrzebne, aby zapewnić bezpieczny dostęp do zasobów placówki w każdej sytuacji, gdy jest to wymagane (praca stacjonarna w gabinecie, wizyty domowe lekarzy POZ czy pielęgniarek środowiskowych). Potrzeby te generują konieczność współpracy ze specjalistami zajmującymi się nie tylko informatyką, ale i również bezpieczeństwem teleinformatycznym. Wzrost znaczenia personelu, nazwijmy go technicznego, jest coraz bardziej odczuwalny. W jego kompetencji jest m.in. zabezpieczenie energetyczne budynków i serwerowni, konserwacja instalacji telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, przygotowanie urządzenia do transmisji danych itd. Dodatkowo, rozwój usług elektronicznych dla pacjentów powoduje koniecz-

»E-diagnostyka obrazowa to wiele nowych możliwości, m.in. szybkie i precyzyjne przetwarzanie wyników badań. W tym przypadku ważne jest perspektywicznie przewidywanie zasobów serwerowych.«

ność świadczenia wsparcia technicznego, nie tylko pracownikom placówki, ale również samym pacjentom, u których problemy techniczne z aplikacjami również mogą występować. Usługa e-rejestracji, najpopularniejsza w naszym portalu pacjenta, wymagała dodatkowych zabezpieczeń, okresowej konserwacji i audytowania. Rozwój technologii w sektorze medycznym powoduje, iż od całego personelu technicznego zaczynamy wymagać więcej, zarówno na etapie wdrażania systemu, jak i późniejszej jego eksploatacji. Praca informatyka w placówce ochrony zdrowia dzisiaj ma dużo większe znaczenie niż kilka lat temu. Dochodzimy do sytuacji, w której bez fachowego personelu technicznego, ciągle podnoszącego kwalifikacje, zajmującego się wieloma aspektami infrastruktury placówki, codzienna praca, jeśli nie niemożliwa, to byłaby poważnie utrudniona. Personel medyczny otrzymuje do rąk narzędzia usprawniające pracę, jednak wymaga to od niego na początku zaangażowania. Zwykle sporą barierą jest niechęć do zmian w metodologii pracy, co jest zrozumiałe. W momencie natłoku własnej pracy merytorycznej, ściśle związanej z procedurami medycznymi, poświęcanie dodatkowego czasu na naukę nowych metod opisywania i edycji danych na komputerze, dla niektórych osób na co dzień nie użytkujących sprzętu komputerowego jest dodatkowym wysiłkiem. Kadra młodsza wiekiem dużo chętniej stosuje rozwiązania techniczne, co powoduje nieraz pewne dysproporcje w jakości prowadzonej dokumentacji. Digitalizacja placówki ochrony zdrowia jest więc procesem wielopłaszczyznowym, wymagającym od całego personelu wysiłku i współpracy. Dodatkowo, systemy wprowadzane jakiś czas temu podlegają ciągłym zmianom wynikających ze zmieniających się przepisów oraz możliwości technicznych.

Czasy się zmieniają, rozwój technologii w każdej dziedzinie jest olbrzymi. Nie bójmy się jej i implementujmy sensowne, ułatwiające pracę rozwiązania. Nikt z nas nie wyobraża sobie dzisiaj świata bez telefonu komórkowego. Nawet osoby zadeklarowane, że nigdy z niego nie skorzystają, mogą znaleźć się w sytuacji, gdy ratujący życie zespół ratowników przybędzie w karetce pogotowia wezwanej przez przypadkowego przechodnia właśnie z pomocą telefonu komórkowego. Wtedy zadeklarowany przeciwnik wszechobecnej technologii być może zmieni zdanie. Technologia daje nowe możliwości i generuje niebezpieczeństwa. Kluczem do sukcesu jest rozsądne wyważenie i świadome wprowadzanie rozwiązań informatycznych, zachowując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa i nie zwiększając ogólnych podatności systemów na czynniki zewnętrzne. Najczęstszą barierą wprowadzania innowacji są możliwość finansowe jednostki. Z doświadczenia wiemy, iż najwięcej w tym zakresie zależy od dobrej kadry menedżerskiej. Jeśli są pomysły, to środki na ich realizację jakoś uda się znaleźć. Digitalizacja wymaga od zarządzających placówką mozolnej pracy, samozaparcia i konsekwencji w dążeniu do celów. Dzisiejsza statystyka medyczna, analizy ekonomiczne, szczegółowe raportowanie, niezbędne w bieżącej pracy jednostki i planowaniu, zarówno krótkoterminowym jak i długofalowym, byłyby niemożliwe bez nowoczesnych technologii. Komputer na biurku każdego lekarza i prowadzenie dokumentacji wyłącznie elektronicznej, z możliwością wymiany informacji pomiędzy placówkami, to niedaleka przyszłość, a dla niektórych już teraźniejszość. 

OSOZ Polska 7/2018

35

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement