Page 33

pra k t y cznie

szybkiego liczenia, technikami obrazowymi i analitycznymi przynosi z roku na rok coraz lepsze rezultaty. Wyobraźmy sobie przypadek pacjenta biorącego udział w wypadku samochodowym. Od nieprzytomnej osoby niczego się nie dowiemy. Z dokumentów przy nim znalezionych poznajemy jego tożsamość, dzięki czemu po wpisaniu do komputera numeru PESEL okazuje się, iż jesteśmy w stanie – w razie uzasadnionej potrzeby – uzyskać wszelkie informacje dotyczące historii medycznej. Wiemy, jakie zażywa leki i na co jest uczulony, jaką przeszedł operację i jakie były jej konsekwencje. Możemy, uzupełniając doświadczenie i wiedzę medyków o informacje dostępne w ogólnokrajowym systemie, zoptymalizować proces leczenia. Przykład wypadku jest dość skrajny, ale weźmy pod uwagę osobę z zaburzeniami pamięci, cierpiącą na jakąś przewlekłą chorobę, słabnącą na ulicy. Dysponując dodatkową wiedzą pobraną z wcześniejszych zapisów medycznych jesteśmy w stanie w bardziej skuteczny sposób podjąć działania lecznicze, minimalizując czas i ryzyko zastosowania procedur, które być może u tej osoby w przeszłości nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Tendencja centralizacji przepływu ogromnych ilości informacji to wynik rozwijających się możliwości technicznych. Do tego dochodzą nowoczesne techniki obrazowania i diagnostyki, elektroniczne recepty i zwolnienia, zdalne porady, konsultacje na odległość czy nawet sterowanie urządzeniami wykonującymi zabiegi. To rzeczy, które wiele lat temu wydawały się być na pograniczu filmów fantastycznych, a dziś są już możliwe.

Z własnych doświadczeń Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy przechodzi od wielu lat dynamiczną i usłaną wieloma problemami drogę od „średniowiecza” do nowoczesnej placówki medycznej. Gdy zakładaliśmy naszą placówkę, otaczał nas zupełnie inny świat i nikt się nie spodziewał, że zmiany będą postępować tak szybko i w tym kierunku. Papierowa dokumentacja medyczna wypełniana była odręcznie przez personel. Wszyscy myśleliśmy, że żartobliwie postrzegany problem koszmarnie nieczytelnej recepty, odczytywanej jedynie przez panią w aptece obdarzoną ponadprzeciętnymi zdolnościami analizy i prawidłowego

»Personel medyczny otrzymuje do rąk narzędzia usprawniające pracę. Ich płynne stosowanie wymaga na początku dużego zaangażowania.«

interpretowania tajemnych znaków, jest nierozwiązywalny. A jednak okazało się, że może być inaczej. Zakup sprzętu i oprogramowania to duży wydatek. Wszyscy mieliśmy świadomość, że w rozwijającej się placówce nie możemy mieć byle czego, więc rozpoczęliśmy starania, aby zdobyć dodatkowe środki poza bieżącą działalnością, za które sfinansowalibyśmy nasze plany i marzenia. W roku 2007, po długim okresie wnioskowania i wielu próbach, staliśmy się beneficjentem dotacji ze środków Unii Europejskiej. Duży zastrzyk środków finansowych, dedykowany informatyzacji placówki, został spożytkowany idealnie. Budynki SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy zostały wyposażone w nowoczesną sieć komputerową i stanowiska komputerowe w każdym gabinecie. Zakupiono oprogramowanie, które wraz ze sprzętem stanowiło zintegrowany system informatyczny. Wdrożenie było długie, pracochłonne, jednak po tym trudnym czasie okazało się, iż jesteśmy jedną z najlepiej zinformatyzowanych placówek medycznych w kraju. System, wspólny dla wszystkich naszych przychodni, stanowił olbrzymie ułatwienie dla pracy całego SZPZLO. Prowadzenie czynności rejestracji i obsługi pacjentów zyskało na szybkości i wydajności. Statystyka medyczna, na podstawie której rozliczamy się z wykonywanych usług, stała się dokładniejsza, co zmniejszyło liczbę potencjalnych pomyłek, korekt i usprawniło finansowanie placówki. Ucyfrowienie laboratorium analitycznego oraz pracowni RTG, do której zlecenia można już wystawiać elektronicznie, umożliwiło m.in. podgląd przez lekarzy wyników zleconych badań bezpośrednio w systemie informatycznym. Wdrożenie, mimo swojej złożoności, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej załogi przebiegło płynnie i efektywnie. Szkolenia personelu, dotychczas pracującego głównie na doku-

mentacji papierowej, wymagały nieraz zmiany wielu przyzwyczajeń. Ponieważ wszyscy mieliśmy poczucie, iż praca w tym zakresie jest konieczna i nieunikniona, daliśmy radę. Kolejne lata przyniosły dalsze inwestycje w infrastrukturę informatyczną. Nieco wymuszoną przez przepisy prawa, ale również motywowaną dalszym podnoszeniem funkcjonalności systemów wdrożonych w latach poprzednich. Uzyskaną w roku 2016 dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 spożytkowaliśmy na całkowite odnowienie infrastruktury sprzętowej, aby dalej umożliwić kolejną modyfikację i zwiększenie funkcjonalności systemu informatycznego. Uruchomiliśmy e-rejestrację i portal pacjenta umożliwiające obsługę części zadań związanych z zapisami pacjentów przez Internet, jednocześnie rozpoczynając proces wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w administracji. Rozbudowując placówkę o nowe poradnie i kupując nowy sprzęt, dbamy o coraz głębszą integrację ze środowiskiem informatycznym. Diagnostyka obrazowa (nowa pracownia RTG, pracownie USG, endoskopowa) są w pełni zintegrowane z systemem klasy HIS pracującym w placówce. Lekarze dysponują podglądem zarówno wyników badań jak i obrazów zapisanych podczas ich wykonywania. Budując nową przychodnię staraliśmy się, aby był to obiekt będący wizytówką nowoczesnej medycyny. Dlatego zastosowaliśmy elektroniczne podpisywanie dokumentacji medycznej. Papierowe, tradycyjne dokumenty ograniczyliśmy do minimum. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wglądu do nich, dysponujemy skanowanymi kopiami zapisanymi w systemie informatycznym. Elektroniczne podpisy służące autoryzacji zlikwidowały konieczność wydruków i podpisu tradycyjnego, oczywiście z zachowaniem obligatoryjnych do wydruku

OSOZ Polska 7/2018

33

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement