Page 30

pra k t y cznie legislacja

Świadczenia dla niepełnosprawnych pacjentów Kolejne rozwiązania prawne mają poprawić sytuację osób niepełnosprawnych. Iwona Magdalena Aleksandrowicz Prawnik

Od 1 lipca 2018 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń poza kolejnością.

30

OSOZ Polska 7/2018

Na listach oczekujących nie umieszcza się już osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dla świadczeniodawców oznacza to nowe wyzwania organizacyjne – po-

cząwszy od konieczności przeszkolenia personelu i zmian w materiałach informacyjnych dla pacjentów, po analizę ilości świadczeń udzielanych określonym grupom pacjentów i zmianę w za-

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement