Page 28

rozmow y

inne rozwiązanie – certyfikat ZUS – wystawienie zwolnienia elektronicznego jest dla mnie szybsze niż stosowanie wersji papierowej. Jak reagują pacjenci, którym wystawia Pan e-ZLA?

Początkowo było zdziwienie, że zamiast zielonej kartki A5 dostawali białą A4. Gdy przestali dostawać wydruki, mieli obawę, czy pracodawca przyjmie takie zwolnienie. Kiedy okazało się, że pracodawcy nauczyli się obsługiwać e-ZLA, pacjenci byli bardziej zadowoleni. Bardzo spodobało się to rozwiązanie rolnikom, od których KRUS przestał wymagać dostarczania zwolnienia w wersji papierowej. Wciąż jednak jest grupa pracodawców, którzy nie akceptują elektronicznego zwolnienia wymagając papierowej wersji i wtedy pacjenci się denerwują, bo muszą wracać po wydruk. Czy wdrażaniu projektów e-zdrowia w Polsce towarzyszy dialog i wsparcie informacyjne ze strony decydentów? Jakie oczekiwania mają lekarze?

Przy e-ZLA dialog z ZUS pojawił się wtedy, gdy okazało się, że nie ma praktycznie żadnego zainteresowania e-ZLA wśród lekarzy. Kiedy ZUS zaczął potrzebować pomocy, wtedy przypomniał so-

»Oczekiwania co do rozwiązań e-zdrowia są dość proste: ma być lepiej. Zarówno dla zdrowia pacjenta i dla lekarza w pracy.« bie, że istniejemy i warto się dogadać. Techniczne sprawy dość dobrze udało się już dograć. Pozostaje sprawa kosztów po stronie świadczeniodawców – sprzętu, szkoleń, personelu. I tu dialog jest mocno ograniczony. Sprowadza się praktycznie do wymiany korespondencji. Pojedyncze spotkania jak dotąd niczego nie załatwiły, poza obietnicami. Przy e-recepcie jest trochę inaczej. Tu mamy dużo spotkań i rozmów od kilkunastu lat, ale na razie nic z nich nie wynika. Prowadzony pilotaż odbywa się w miejscach, które nie są związane z Porozumieniem Zielonogórskim więc nie uczestniczymy w testach pomimo wielokrotnie składanych propozycji.

Oczekiwania lekarzy co do rozwiązań e-zdrowia są dość proste – ma być lepiej. Lepiej dla zdrowia pacjenta i lepiej dla lekarza w pracy. No i nie może być tak, że instytucje państwowe (ZUS, NFZ) oszczędzają, a lekarze muszą inwestować zarówno swoje środki finansowe jak i swój czas, czyli towar ostatnio bardzo deficytowy. Jak powinien wyglądać modelowy proces digitalizacji sektora zdrowia? Czego brakuje w chwili obecnej?

Digitalizacja nie może być celem samym w sobie. Trzeba analizować, które procesy najpierw digitalizować, aby poprawić opiekę nad pacjentem i ergonomię pracy personelu medycznego. Mamy tendencję do zastępowania komputerem i e-rozwiązaniami procedur, druków, które w wersji papierowej dotąd funkcjonują. To powoduje, że nie likwidujemy problemów tylko generujemy nowe. Moim zdaniem najważniejsze jest pokazanie i potem wdrożenie dobrych rozwiązań, które oszczędzą czas personelu medycznego, a nie tylko służą kontroli rozliczeń. Mamy zbyt mało personelu i nie widać szans na poprawę sytuacji, więc technologia musi na tyle, na ile się da, zastąpić ludzi. Ale żeby to było możliwe, musimy inwestować w innowacje IT. Na to trzeba znaleźć odpowiednie środki finansowe. 

reklama

IT i Zdrowie

Polub czasopismo OSOZ na Facebooku Nowości e-zdrowia | Ciekawostki | Doniesienia naukowe

www.facebook.com/ITiZdrowie

28

OSOZ Polska 7/2018

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement