Page 19

R aport

magająca wszechstronnego przygotowania informatyczno-technicznego, do tego nie zawsze dobrze opłacana. W internecie nie brakuje ofert pracy dla informatyków. Przykładowo, osoby na to stanowisko szukał w lipcu Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Wymagania: wykształcenie minimum średnie, preferowane informatyczne, znajomość systemów operacyjnych Windows, umiejętność pracy pod presją czasu. Zakres obowiązków: przygotowywanie nowych stanowisk pracy (instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania), przyjmowanie, identyfikacja, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników – Helpdesk, kompletowanie, naprawa i testy sprzętu IT, pomoc w usuwaniu awarii sieciowych, rozwiązywanie pojawiających się problemów w użytkowaniu i eksploatacji sprzętu komputerowego, współpraca z dostawcami w zakresie użytkowanego sprzętu i oprogramowania, tworzenie dokumentacji technicznej. Wiedząc, że informatycy na rynku to towar deficytowy, niektóre placówki rezygnują już na wstępie z wysoko wykwalifikowanych pracowników, zastępując ich „złotymi rączkami”, osobami z umiejętnościami technicznymi, ale niekoniecznie posiadającymi kierunkowe wykształcenie. Przykładem jest ogłoszenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z lipca tego roku. Wymagania na stanowisko informatyka zredukowano do „umiejętności manualnych, skrupulatności i dobrej organizacji czasu pracy”. Jednak lista zadań już typowa dla wykształcenia informatycz-

Opinie

»Do obowiązków informatyka szpitalnego należy wszystko, co ma związek ze sprzętem i oprogramowaniem.« nego: wsparcie obsługi informatycznej, instalowanie sprzętu, oprogramowania i aplikacji, przeprowadzanie bieżących aktualizacji oprogramowania, obsługa zgłoszeń i prowadzenie dokumentacji zgłoszeń, monitorowanie zdarzeń w celu wyeliminowania potencjalnych problemów oraz ciągłego usprawniania systemów, udzielanie pomocy technicznej pracownikom, współpraca z innymi działami w zakresie napraw, testów i prowadzenia dokumentacji reklamacyjno-serwisowej.

Informatyk czy technik? Właśnie z powodu kryzysu kadr na rynku i wysokich stawek wiele podmiotów medycznych redukuje mocno swoje wymagania, decydując się na osoby, które potrafią zainstalować system, wytłumaczyć pracownikom jego funkcjonowanie, pomóc w usunięciu awarii. I w niektórych przypadkach jest to w pełni uzasadnio-

ne – podmioty medyczne muszą mierzyć siły do zamiarów. Niewielka przychodnia z kilkoma, kilkunastoma gabinetami lekarskimi, aby wdrożyć, rozwijać, bezpiecznie eksploatować i konserwować system IT nie potrzebuje wysokokwalifikowanych specjalistów. Potrzebuje jednak osób, które oprócz zdolności technicznych będą posiadały wiedzę na temat zasad tworzenia e-dokumentacji medycznej oraz procedur gwarantujących najwyższy stopień zabezpieczenia danych medycznych. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku szpitali posiadających dużą bazę łóżkową. Tutaj digitalizacja decyduje o płynności i ciągłości kluczowych procesów, bezpieczeństwie leczenia, wygodzie pracy personelu, skuteczności zarządzania. Występuje większe prawdopodobieństwo ataków cybernetycznych. Jakość prowadzonej dokumentacji, bieżący dostęp do niej i wiarygodność zawartych danych decydować mogą o zdrowiu pacjenta i są często dowodem w postępowaniach sądowych w sprawie błędów medycznych. Sposób prowadzenia digitalizacji i rozwój zasobów IT ma z kolei przełożenie na funkcjonowanie całej placówki, wyniki leczenia, osiągane wyniki finansowe. W szpitalu informatyk musi posiadać wiedzę informatyczną i duże doświadczenie. Do tego niezbędna jest znajomość specyficznych przepisów. Trzeba też wziąć pod uwagę, że szpital działa w trybie 24/7. Telefony wieczorem albo w weekendy z pytaniem, co zrobić „ponieważ na ekranie wyskoczył komunikat o błędzie” albo „drukarka nie działa” nie należą do rzadkości. 

Czy naprawdę jest tak trudno o informatyków? Jakich osób poszukują szpitale? Postanowiliśmy to sprawdzić w praktyce.

Piotr Karniej, Wiceprezes Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, Prodziekan i Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

„Problem z zatrudnianiem wysokiej klasy specjalistów w podmiotach leczniczych jest wspólny dla wszystkich grup pracowników, a w szczególności jest on

dostrzegalny w części niemedycznej. Szpitale, wskutek rozwiązań od nich niezależnych (porozumień Ministra z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami), muszą przeznaczać znaczne środki finansowe na wynagrodzenia pracowników medycznych, ale żadne środowisko – w tym związki zawodowe i inne grupy nacisku – nie upomina się o pracowników administracji i wsparcie działalności szpitala, w tym informatyków.

Przez to, na ich wynagrodzenia środków w budżecie szpitala pozostaje dużo mniej i dyrektora najzwyczajniej nie stać na zatrudnienie specjalistów wysokiej klasy. Wynagrodzenia informatyków w szpitalach są dużo niższe niż w firmach informatycznych, chociaż wyzwania i oczekiwania nie są mniejsze. Z jednej strony potrzebujemy grafików komputerowych, programistów, operatorów systemów

OSOZ Polska 7/2018

19

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement