Page 16

opieka wirtualna Zainteresowanie konsumentów wirtualną opieką jest większe niż lekarzy KONSUMENCI

LEKARZE Zaimplementowało technologię do prowadzenia wirtualnych wizyt

Skorzystało z wirtualnej wizyty u lekarza lub pielęgniarki

Osoby, które nie zaadaptowały e-wizyt, ale planują to zrobić w kolejnych 2 latach

Osoby, które nie skorzystały z e-wizyty, ale są nią zainteresowane

Powody, dla których pacjenci nie skorzystali z wirtualnych wizyt:

Powody, dla których lekarze nie oferują z wirtualnych wizyt:

Utrata personalnego kontaktu z lekarzem

Błędy medyczne

Obawy o jakość e-usług medycznych

Dostęp do technologii

Problemy z dostępem do technologii

Bezpieczeństwo danych

3 wiodące korzyści opieki wirtualnej związane z doświadczeniem pacjenta Pytanie: Jakie są korzyści z technologii opieki wirtualnej?

Lepszy dostęp pacjentów do opieki

Poprawa satysfakcji pacjenta

Stały kontakt pacjentów z lekarzami

Inne korzyści Poprawa koordynacji, rezultatów i jakości opieki

Potencjał poprawy organizacji pracy

Potencjał poprawy efektywności kosztowej opieki

Kontakt z innymi lekarzami

Zwiększona elastyczność pracy lekarzy

Nie widzę żadnych korzyści

LEKARZY DOSTRZEGA KORZYŚCI Z TECHNOLOGII OPIEKI WIRTUALNEJ 16

OSOZ Polska 7/2018

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement