Page 11

a k tualno ś ci

radar epidemiologiczn y ( wrzesie ń 2 0 18 )

ALERGIA WOJEWÓDZTWO

SPRAWDZALNOŚĆ POPRZEDNIEJ PROGNOZY

78%

 PONIŻEJ NORMY  NORMA  WYSOKI  BARDZO WYSOKI

PROGNOZA KOSZTÓW ALERGII (wrzesień 2018)

TREND W STOSUNKU DO sierpnia 2018

1 448

Wielkopolskie

1 008

Zachodniopomorskie

1 052

               

PROGNOZA KOSZTÓW GRYPY I PRZEZIĘBIENIA (wrzesień 2018)

TREND W STOSUNKU DO sierpnia 2018

Dolnośląskie

6 790

Kujawsko-pomorskie

5 352

Lubelskie

5 478

Lubuskie

5 314

Łódzkie

6 410

Małopolskie

6 394

Mazowieckie

7 902

Opolskie

4 655

Podkarpackie

5 605

Podlaskie

5 762

Pomorskie

6 144

Śląskie

5 373

Świętokrzyskie

4 590

Warmińsko-mazurskie

5 373

Wielkopolskie

6 261

Zachodniopomorskie

5 996

               

Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie

769

Lubelskie

1 007

Lubuskie

923

Łódzkie

1 034

Małopolskie

1 161

Mazowieckie

1 384

Opolskie Podkarpackie

705 2 356

Podlaskie

953

Pomorskie

1 200

Śląskie

1 036

Świętokrzyskie

883

Warmińsko-mazurskie

914

GRYPA I PRZEZIĘBIENIE WOJEWÓDZTWO

SPRAWDZALNOŚĆ POPRZEDNIEJ PROGNOZY

64%

 PONIŻEJ NORMY  NORMA  WYSOKI  BARDZO WYSOKI

OSOZ Polska 7/2018

11

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

OSOZ Polska  

Nr 7/2018

Advertisement