Page 73

M O N I T O R Z D R O W O T NY

M O N I TO R R YN K U LE KÓ W

Rys. 2. Liczba opakowań leków stosowanych w jaskrze sprzedanych w aptekach w latach 2002–2018 oraz prognoza na lata 2019–2020 ƕƏƏ ƏƏƏ

ѵƏƏ ƏƏƏ

ƔƏƏ ƏƏƏ

ƓƏƏ ƏƏƏ

»Na początku badanego okresu miesięczna sprzedaż leków stosowanych w jaskrze nie przekraczała 400 tys. opakowań. Obecnie ten poziom wynosi niemal 600 tys. opakowań. «

ƒƏƏ ƏƏƏ

ƑƏƏ ƏƏƏ

ƐƏƏ ƏƏƏ

Ə

  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

ƑƏƏƑ

ƑƏƏƒ

ƑƏƏƓ

ƑƏƏƔ

ƑƏƏѵ

ƑƏƏƕ

ƑƏƏѶ

ƑƏƏƖ

ƑƏƐƏ

ƑƏƐƐ

ƑƏƐƑ

ƑƏƐƒ

ƑƏƐƓ

ƑƏƐƔ

ƑƏƐѵ

ƑƏƐƕ

ƑƏƐѶ

ƑƏƐƖ

ƑƏƑƏ

Rys. 3. Średnia cena za pojedyncze opakowanie leku stosowanego w jaskrze zakupionego w aptece w latach 2002–2018 oraz prognoza na lata 2019–2020 ƓƔ

ƓƏ

ƒƔ

ƒƏ

»Od 2014 roku średnia cena za pojedyncze opakowanie leku stosowanego w jaskrze kształtuje się na wyrównanym poziomie pomiedzy 35 a 40 zł. «

ƑƔ

ƑƏ

ƐƔ

  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

ƑƏƏƑ

ƑƏƏƒ

ƑƏƏƓ

ƑƏƏƔ

ƑƏƏѵ

ƑƏƏƕ

ƑƏƏѶ

ƑƏƏƖ

ƑƏƐƏ

ƑƏƐƐ

ƑƏƐƑ

ƑƏƐƒ

ƑƏƐƓ

ƑƏƐƔ

ƑƏƐѵ

ƑƏƐƕ

ƑƏƐѶ

ƑƏƐƖ

ƑƏƑƏ

Rys. 4. Liczba różnych leków stosowanych w jaskrze dostępnych w aptekach w latach 2002–2018 ƐƑƏ

»Od 2010 roku liczba opakowań leków stosowanych w jaskrze stale wzrastała i obecnie wynosi ponad 100 opakowań.«

ƐƏƏ

ѶƏ

ѵƏ

ƓƏ

ƑƏ

Ə ( 

ƑƏƏƑ

 ( 

ƑƏƏƒ

 ( 

ƑƏƏƓ

 ( 

ƑƏƏƔ

 ( 

ƑƏƏѵ

 ( 

ƑƏƏƕ

 ( 

ƑƏƏѶ

 ( 

ƑƏƏƖ

 ( 

ƑƏƐƏ

 ( 

ƑƏƐƐ

 ( 

ƑƏƐƑ

 ( 

ƑƏƐƒ

 ( 

ƑƏƐƓ

 ( 

ƑƏƐƔ

 ( 

ƑƏƐѵ

 ( 

ƑƏƐƕ

 ( Ɠ

ƑƏƐѶ ƑƏƐƖ

OSOZ Polska 5/2019

73

Profile for OSOZ Polska

OSOZ Polska  

Nr 5/2019

OSOZ Polska  

Nr 5/2019

Advertisement