Page 1

Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie Program szkolenia „Lepiej, więcej, skuteczniej – jak spełniać się w życiu bez względu na kraj pobytu? Kompetencje społeczne, indywidualne i zawodowe“, Edycja I Berlin, 14-15 czerwca 2014

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „KONKURS WSPOLPRACA Z POLAKAMI I POLONIĄ ZA GRANICĄ W 2014 r.”


Strona 2

Sobota, 14 czerwca 9.00

Przywitanie dr Kamila Schöll-Mazurek Kierownik projektu Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie

Moduł I

Lepiej - kompetencje indywidualne Bogusława Kuglarz

9.20

Polska Rada Społeczna, Oranienstr. 34 10999 Berlin, Tel. +49 30 / 6151717 www.polskarada.de I piętro Polska Rada Społeczna, Oranienstr. 34 10999 Berlin, V piętro

„Tak Cię widzą, jak o sobie myślisz” Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości Świadomość swoich zasobów Umiejętności przywódcze

10.50

Przerwa kawowa

11.00

Kryzysy – szansą na rozwój osobisty? Budowanie grup wsparcia Networking

12.30

Lunch

Moduł II

Więcej – kompetencje społeczne dr Lidia Maria Jedlińska

13.10

Mój pomysł na siebie Uczenie się przez całe życie Kształtowanie potencjału społecznego Bariery? To pestka. Edukacja, adaptacja, aktywność

14.40

Przerwa kawowa

14.50

Wspólnie pomalujmy nasz świat Jak poprawiać świat wokół przez wspólne działania? Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej – metody i dobre praktyki

16.25

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Polska Rada Społeczna, Oranienstr. 34 10999 Berlin, www.polskarada.de I piętro


Strona 3

Niedziela, 15 czerwca

Moduł III Skuteczniej – kompetencje zawodowe dr Magdalena Maśluk-Meller 9.00

Dopasowanie kwalifikacji zawodowych do warunków rynku pracy w Niemczech Doszkalanie czy nowy zawód, – kiedy zadzwoni ostatni dzwonek by spełniać marzenia?

10.30

Przerwa kawowa

10.40

Pracuj gdzie chcesz. Jak szukać pracy w Polsce i w Niemczech? Zalety i wady metody szukania pracy? Uwarunkowania sukcesu

12.10

Lunch

12.45

Co dalej? Budowanie potencjału zawodowego w Polsce i w Niemczech – praca w grupach

13.45

Konsultacje indywidualne Career Coaching – dr Magdalena Maśluk-Meller Life Coaching – Bogusława Kuglarz Civity coaching – dr Lidia Maria Jedlińska

13.45

Ewaluacja

dr Kamila Schöll-Mazurek 16.45

Zakończenie konsultacji


Strona 4

Informacje o Polskim Centrum Kompetencyjnym w Berlinie Projekt ma na celu podnoszenie kompetencji kluczowych oraz wiedzy na temat przysługujących Polakom praw i sposobów ich egzekwowania, jak również przyczynienie się do wzrostu poczucia własnej wartości Polaków za granicą. Dzięki realizacji projektu wypracowane zostaną nowe rozwiązania edukacyjne aktywizujące Polaków w Niemczech, dojdzie do rozbudowy kapitału społecznego Polaków za granicą, procentującego dla nich i dla Polski po ich powrocie do kraju. Powstanie punkt doradczy, który umożliwi dostęp do wiedzy na temat praw Polaków i ich egzekwowania, także w kontekście uregulowań europejskich.

Informacje o prowadzących Lidia Maria Jedlińska Doktor nauk przyrodniczych. Specjalista ds. Integracji Społecznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Koordynator i pomysłodawca partnerskiego programu pt. „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S”. Menadżer międzypokoleniowych projektów krajowych i międzynarodowych związanych z edukacją i integracją osób dorosłych. Ekspert w ramach licznych międzynarodowych konferencji i seminariów. Członkini Rady ds. Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP, Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, „Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego”; oraz różnorodnych organizacji pozarządowych. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze edukacji pozaformalnej „uczenia się przez całe życie” (Promotor Grundtviga). Specjalizuje się w działaniach aktywizujących lokalne społeczności.

Bogusława Kuglarz Doradca rozwoju osobistego. Prowadziła treningi motywacyjne i kompetencji społecznych, motywacyjne oraz warsztaty aktywizujące. Świadczyła usługi poradnictwa indywidualnego w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych oraz wprowadzania zmian w życiu osobistym i zawodowym w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Magdalena Maśluk-Meller Doradca kariery i trener w Serwisie Kariery Międzynarodowej www.8careers.eu. Autorka poradnika „CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku. Kompletne vademecum dla osób poszukujących pracy”. Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka ekonomii i kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n/O. Procesy rekrutacyjne zna od podszewki, przez blisko osiem lat pracowała w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Niemczech, Nowej Zelandii i Chinach.

Kamila Schöll-Mazurek Kierownik programowy Polskiego Centrum Kompetencyjnego. Wykładowca na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadziła liczne projekty w obszarze stosunków polsko-niemieckich, transformacji i migracji. Kontakt szkolenia.prs@gmail.com


Strona 5

ORGANIZATORZY

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie Zostało powołane w 2004 roku w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich i procesu integracji europejskiej. Przy realizacji projektów międzynarodowych - na bazie międzypokoleniowego zrozumienia - promuje integrację europejską oraz dziedzictwo kulturowe. Zainicjowaliśmy realizację partnerskiego i innowacyjnego programu "Szkoła @ktywnego Seniora S@S".

Polska Rada Społeczna w Berlinie Polska Rada Społeczna w Berlinie od ponad 20 lat doradza Polakom w Berlinie i w całych Niemczech w różnorodnych kwestiach prawnych i społecznych. Przez te lata pomogła ok. 100 tys. Polaków z Berlina i z całych Niemczech, ale również i z Polski w formie porad indywidualnych i telefonicznych. Przez swój charakter organizacji emigranckiej ma dobre kontakty z instytucjami niemieckimi, jest w stanie wypracować lobby dla Polaków, a także uwrażliwić społeczeństwo niemieckie na problemy Polaków w Niemczech. Polska Rada realizowała także szkolenia podnoszące kompetencje Polaków finansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Migrantów i Uchodźców.

Warsztaty lepiej program 05062014  

MSZ

Warsztaty lepiej program 05062014  

MSZ

Advertisement