Page 1

Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie przy Polskiej Radzie Społecznej w Berlinie

Opis projektu

Berlin 2014

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „KONKURS WSPOLPRACA Z POLAKAMI I POLONIĄ ZA GRANICĄ W 2014 r.”


Strona 2

Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie ma na celu: 1. Integrację, wzmocnienie i aktywizację środowiska Polaków w Berlinie. 2. Uświadomienie im ich praw i sposobów ich egzekwowania. 3. Wzmocnienie środowisk polskich w Berlinie poprzez ułatwienie Polakom życia (porady prawne) oraz podniesienie jakości ich życia (nabycie umiejętności miękkich). 4. Reakcja na konkretne problemy Polaków oraz ich rozwiązanie podczas dyżurów punktów doradczych. 5. Zagwarantowanie podniesienia kompetencji uczenia się, społecznych i obywatelskich Polaków w Niemczech. 6. Lepsze poznanie problemów Polaków w Niemczech. W ramach projektu chcemy doprowadzić do:  utworzenia sieci ekspertów w różnych obszarach poprawy życia Polaków na emigracji,  wprowadzenia ujednoliconego systemu oferowanego wsparcia,  stworzenia platformy wymiany informacji o potrzebach i problemach emigrantów oraz reemigrantów oraz sposobach ich rozwiązywania,  wzmocnienia sieci organizacji zajmujących się specyficznymi obszarami doradztwa Polaków. W ramach projektu powstanie: 1. Punkt doradczy w Berlinie. 2. Warsztaty i szkolenia grupowe. 3. Cykl spotkań o charakterze poradnictwa grupowego dla multiplikatorów doradzających Polakom w zakresie prawa. 3. Konferencje prasowe informujące o sytuacji Polaków w Niemczech oraz spotkania o charakterze strategicznym. Wsparcie udzielane będzie w następującej kategoriach: 1. Rozwój zawodowy – szkolenia i konsultacje Diagnoza zasobów zawodowych, określenie możliwości zdobycia nowych kwalifikacji, określenie kompetencji zawodowych na bazie zestandaryzowanych metod. Przegląd rynku zatrudnienia (zawody nadwyżkowe, zawody deficytowe, możliwości uzyskania finansowania przy zakładaniu własnej działalności). Pomoc przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych (w oparciu o wymagania rynku pracy, specyficzne oczekiwania pracodawców). Coaching osobisto-zawodowy. Tworzenie strategii rozwoju zawodowego oraz sieci współpracy doradców rozwoju zawodowego w Berlinie.

Polska Rada Społeczna, Oranienstr. 34 10999 Berlin www.polskarada.de I piętro


2. Rozwój społeczny i obywatelski – szkolenia i spotkania Aspekty funkcjonowania państwa niemieckiego oraz polskiego. Inicjatywy obywatelskie. Umiejętności przywódcze. Uczenie się przez całe życie. Partycypacja społeczna i polityczna. Określenie problemów adaptacyjnych ( zarówno dla Polaków mieszkających poza granicami, jak i Polaków wracających do kraju; kłopoty z tożsamością narodową i tożsamością społeczną). Budowanie mechanizmów integrujących środowisko Polaków oraz Polaków w społeczeństwie (w tym: integracji międzypokoleniowej). 3. Wsparcie prawne Polaków – punkt doradztwa prawnego, spotkania Punkt doradztwa prawnego – dla Polaków o charakterze kliniki prawa, gdzie potrzebujący wsparcia w zakresie egzekwowania ich praw. Polacy będą mogli je bezpłatnie otrzymać (prawo mieszkaniowe, prawo pracy, prawo socjalne, prawo spadkowe). Poradnictwo grupowe dla multiplikatorów – spotkania, wykłady i warsztaty mające na celu aktualizację wiedzy o problemach, jakie dotykają grupę Polaków w Niemczech i możliwych rozwiązaniach prawnych. 4. Upowszechnianie wiedzy o sytuacji Polaków i tworzenie strategii ich poprawy Konferencja prasowa otwierająca i zamykająca projekt. Informowanie instytucji w Polsce i w Niemczech o sytuacji i problemach, jakie mają Polacy w Niemczech – podczas trwania projektu. Workshop strategiczny „Nowa migracja z Polski - hierarchia potrzeb” – spotkanie polskich i niemieckich multiplikatorów. Serdecznie zapraszamy do współbudowania polskich kompetencji w Niemczech! Razem możemy lepiej, więcej i skuteczniej! Kontakt szkolenia.prs@gmail.com Realizacja projektu umożliwi obok integracji, wymianę informacji i aktywizację społeczności Polaków, zmniejszy również poczucie osamotnienia na Obczyźnie. W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca z już funkcjonującymi z powodzeniem sieciami i grupami multiplikatorów.

Strona 3

Polskie centrum kompetencyjne w berlinie opis