Page 1

15 ΜΑΙΟΥ 2013

Η ΕΥΡΩΠΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ

Η Ευρώπη είναι πολύτιμη. Όχι πολύπλοκη. Είναι αποτελεσματική, είναι μακράν καλύτερη από τη "μέση" εθνική δημόσια διοίκηση

Η Ευρώπη είμαστε εμείς Του Πέτρου Κουπέγκου (από την Athens Voice)

Η Ευρώπη αντιµετωπίζει ένα διαρκές στοίχηµα µε την κοινή λογική που την καλεί σε βαθύτερη ένωση. Τον στόχο δικαιολογούν µια ικανοποιητικά εγγυηµένη πορεία ισόρροπης ανάπτυξης, η ανάγκη ασφαλούς πρόσβασης σε θεµελιώδη αγαθά και αξίες και η ευθύνη ακτινοβολίας πολιτισµού και ειρήνης στον κόσµο. Η "συλλογική" Ευρώπη, σε αυτή την ιστορική της πορεία, κινείται µε ρυθµούς που εξαρτώνται από όλο και περισσότερους συντελεστές. Μεταξύ αυτών, το "ελληνικό παράδοξο", δεν µπορεί παρά να τους επηρεάζει στο µέτρο του πραγµατικού του µεγέθους. Πολιτικοί, πολιτική και πληγωµένοι θεσµοί τόσο στο δηµόσιο όσο και το ιδιωτικό φάσµα µε τη βοήθεια των συστηµάτων ενηµέρωσης επικαλούνται δεδοµένα και συνθήκες που αναλύουν επιφανειακά ή κατά το δοκούν την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Τροφοδοτούν µάλιστα συστηµατικά µε εύφλεκτο κοινωνικό υλικό το επικίνδυνο έλλειµµα σύνεσης, µέτρου και αλήθειας. Το µετατρέπουν σε εκρηκτικό µίγµα πολιτικών παθών και κριτικής ανεπάρκειας.

1


Η ΕΥΡΩΠΗΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2013

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ

ww.athensvoice.gr Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην AthensVoice

2

Η Ευρωπαϊκή διάσταση της δικής µας κατάστασης σαν περιφερειακής, εντός της ηπείρου µας, χώρας, σαν µιας προβληµατικής οικονοµίας, και σαν εταίρου µιας µεγάλης συµµαχίας προόδου είναι σηµαίνουσα και καθοριστική. Στον κυκεώνα όµως της οικονοµικής κρίσης, και των πολιτικών συνεπειών της, κανείς δεν ξέρει τι άλλαξε ή τι συνέβη στην ουσία, εκτός από το ότι προβλήθηκαν ακόµη περισσότερο οι γενικότητες, οι υπερβολές, η χαµηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει την ενηµέρωση και τον δηµόσιο διάλογο για σηµαντικά ζητήµατα...

σχέδιο, και αυτό µπορεί να φαίνεται ότι ευνοεί ή όχι, κατά περίπτωση, κάποιους. Στο τέλος όµως, µόνο έτσι, µέσα από µια διαδικασία δηµιουργικής αλληλουχίας, ακολουθώντας το ένα, το κυρίαρχο, το συλλογικό σχέδιο, ο απολογισµός θα είναι για όλους θετικός.

Σε ένα εγγύτερο και σύνθετο κόσµο, το φαινόµενο ΕΥΡΩΠΗ, αναδεικνύεται ακόµη περισσότερο ως χρήσιµο πρότυπο και είναι αναγκαίο να αντιµετωπίζεται µε ακόµη περισσότερη αίσθηση ευθύνης. Η εφαρµογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών, παρά την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, πρέπει να λαµβάνει υπόψη ένα ιστορικά µεγάλο

Η Ευρώπη όµως µε τις δοµές και λειτουργίες της επηρεάζει, καθοριστικά, τις πολιτικές των κρατών µελών, συχνά στα πλαίσια όχι µόνο των κατευθύνσεων που καθορίζονται από την ιστορική της διαδροµή και τους απώτερους στόχους, αλλά και από τις εκάστοτε πολιτικές συγκυρίες.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα διαρκές στοίχημα με την κοινή λογική που την καλεί σε βαθύτερη ένωση

Η Ευρώπη είναι πολύτιµη. Όχι πολύπλοκη. Είναι αποτελεσµατική, είναι µακράν καλύτερη από τη "µέση" εθνική δηµόσια διοίκηση.


Η ΕΥΡΩΠΗΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2013

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ Αυτές µπορεί να µην µας αρέσουν, να µην τις επικροτούµε. Αλλά αυτές αλλάζουν. Αυτές τις αλλάζουν οι πολίτες µε την ψήφο τους. Αυτές τις αλλάζουµε µε την θέληση και τη δράση µας. Άλλωστε ότι συµβαίνει σε κάθε επί µέρους χώρα επηρεάζει την φυσιογνωµία της Ένωσης.

επαναστατική γυµναστική, πολιτικούς εκβιασµούς, εσωτερικούς συσχετισµούς, βραχυπρόθεσµα ή µη ανταλλάγµατα, προσωπικές ατζέντες. Όσοι και ότι εµπλέκεται θεσµικά στον ΚΥΚΛΟ της Ευρωπαϊκής θεσµικής πορείας και συγκρότησης έχουν ευθύνη.

Μπορούµε να πάρουµε την ευθύνη να "συµβάλλουµε" στην δηµιουργία της νέας Ευρωπαϊκής συγκυρίας αποστέλλοντας στην επόµενη Ευρωβουλή ακραίους, µη δηµοκρατικούς, ανεπαρκείς και ανώριµους πολιτικά εκπροσώπους; Μπορούµε να αυξήσουµε την δύναµη των επικίνδυνων εθνικιστικών και αντιδηµοκρατικών σχηµάτων; Θα γίνουµε εµείς, που διεκδικούµε µια άλλη καλύτερη, ισχυρή, συνεπή, αλληλέγγυα Ευρώπη, ο δούρειος ίππος των ακραίων αντιευρωπαϊκών διεργασιών; Ποιά θα είναι στις επόµενες ευρωεκλογές η συµβολή µας στη φυσιογνωµία της Ευρώπης; Ποιά είναι η συνεπής στάση και η βαριά ευθύνη;

Η Ευρώπη αποτελεί το καταφύγιο για τις δυσκολίες της εποχής, αποτελεί την κινητήρια µηχανή για ερευνητικές, διοικητικές και επιχειρηµατικές καινοτοµίες, αποτελεί την εγγύηση της σταθερότητας και υψηλού επιπέδου αξιών και θεµελιωδών δικαιωµάτων, αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα σε πολιτικές συνοχής, περιβαλλοντικής προστασίας, περιφερειακής ανάπτυξης.

Μια απλουστευτική "αντιµνηµονιακή" προσέγγιση ικανοποιεί κάποια εθνικιστικά ή τοπικιστικά ρεφλέξ, αλλά δεν επιτρέπει, ιδιαίτερα από τους διαµορφωτές της κοινής γνώµης και τους πολιτικούς ηγέτες "χαλαρή" αντιµετώπιση ενός παγκόσµιου φαινόµενου πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ενοποίησης που αναζητεί να συναντήσει µε συνέπεια το Μέλλον. Το φαινόµενο ΕΥΡΩΠΗ δεν επιτρέπεται να ξοδεύεται για

3

Η Ευρώπη συγκεντρώνει µια δυναµική που ξεπερνά, από τη φύση των ιστορικών της καταβολών, τις ανταλλακτικές οικονοµικές σχέσεις, και σε αντίθεση µε όλες τις άλλες "ενώσεις", διατρέχεται από τα πολιτισµικά στοιχεία λαών που "ανακάλυψαν" και διέδωσαν τον πολιτισµό, διαθέτει την ιστορική µνήµη των συνεπειών των πολέµων, είναι πολυδιάστατη ως ανθρώπινο δυναµικό και ανοιχτή στο καινούργιο διάρθρωση δοµών και κοινωνιών. Επειδή όµως ακριβώς πρόκειται για µια υπόθεση που είναι εδώ και περισσότερο από µισό αιώνα "εν τω γίγνεσθαι", πράγµα που σηµαίνει ότι ενώ "δηµιουργείται" πρέπει ταυτόχρονα να κατορθώνει να αφοµοιώνει νέα και ίσως απρόβλεπτα δεδοµένα, αυτό που της οφείλουν όλοι είναι συνέπεια και προσοχή στους χειρισµούς, διαχειριστικούς ή


Η ΕΥΡΩΠΗΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2013

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ διεκδικητικούς, έτσι ώστε να µην διακινδυνεύουµε τον ευνουχισµό των δυνατοτήτων και προοπτικών της. Ίσως, επίσης, το σχέδιο, µιας βιαστικής διαδικασίας διεύρυνσης και αργής εσωτερικής εµβάθυνσης, που υλοποιήθηκε την προηγούµενη δεκαετία να αποδίδει "καρπούς" στους εµπνευστές του. Αλλά αυτό το θέµα, αποτέλεσµα και πάλι συγκυρίας, καθώς και ότι άλλο προστέθηκε από τους κλυδωνισµούς των διεθνών ανισορροπιών πρέπει να το αντιµετωπίσουµε συντονισµένα δηµιουργώντας νέα δεδοµένα.

Ότι συμβαίνει σε κάθε επί μέρους χώρα επηρεάζει την φυσιογνωμία της Ένωσης

υπερασπίζεται δικαιώµατα και µέθοδος αναφοράς που παράγει λύσεις. Η Ευρώπη µπορεί. Για να γίνει όµως όπως αξίζει και θέλουµε, πρέπει κι εµείς να "µπορέσουµε" κάνοντας τη θέληση και δύναµη της ψήφου µας, θετική ενέργεια και αποτελεσµατική βάση µιας νέας ευρωπαϊκής συγκυρίας.

Η Ευρώπη θα γίνει αυτό που Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει είµαστε εµείς. σήµερα η Ευρωπαϊκή προοπτική είναι περιστασιακές. Η Ευρώπη αύριο Αυτό το "εµείς" δεν είναι µπορεί να είναι πολύ καλύτερη, σαν δεδοµένο. Το διαλέγουµε. αναπτυγµένη κοινωνία για τους Πολίτες της, σαν επιτελικός διεθνής συνοµιλητής, σαν σύµβολο και * O Πέτρος Κουπέγκος είναι Πολιτικός µηχανισµός ειρήνης, σαν θεσµός που Σύµβουλος της Οµάδας Σοσιαλιστών και Δηµοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. προάγει αµοιβαιότητα, Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας της ολοκληρωµένες λύσεις, καλές Δυναµικής Ελλάδας πρακτικές, διαµεσολαβητής που ww.athensvoice.gr Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην AthensVoice

4

Our Europe  

An article about Europe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you