Page 1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

PEC 24: Proposta de Capiberibe valoriza policiais e bombeiros de todo o país  
PEC 24: Proposta de Capiberibe valoriza policiais e bombeiros de todo o país  

PEC 24: Proposta de Capiberibe valoriza policiais e bombeiros de todo o país