Page 1

Polemika z wypowiedzią Umberta Eco Umberto Eco: „Grozi nam, że cały dzisiejszy przemysł informatyczny, mnożąc informacje nie będzie dostarczał już żadnej.” 1. Argumenty „za” W XXI wieku informacje znajdujące się w Internecie ciągle się mnożą. Przeszukując sieć w celu znalezienia konkretnej informacji, ciągle znajdujemy informacje, tak naprawdę mało istotne. Takich informacji jest naprawdę dużo i niewiele jest osób, które to interesuje. Czymże dla nas, jest fakt, że jedna z wielu celebrytek założyła po raz kolejny tę samą sukienkę, a nie wydała majątku na kolejną? Przykład, który przytoczyłam powyżej jest jednym z naprawdę dużej ilości rzeczy, które współczesny Internet nam przekazuje. W związku z tym, iż takich informacji jest naprawdę wiele, to są one tak mało istotne, że zgadzam się z twierdzeniem Umberto Eco, iż Internet mnożący informacje, wkrótce nie będzie dostarczał żadnej.


Informacje mnożące się w Internecie, będą zajmowały tam bardzo dużo miejsca. Szukanie jakiejś konkretnej, która aktualnie nas interesuje będzie kosztowało nas sporo czasu, gdyż ciągle będziemy napotykać informacje, które nie mają dla nas absolutnie żadnego znaczenia. Co z tego, że będzie ich tak wiele, jeśli tak trudno będzie znaleźć to, czego szukamy? Pojawią się tam „śmieci”, które nikomu nie będą potrzebne do niczego, staną się zbędne. Jeśli informacje mnożą się, z całą pewnością, wiele z nim będzie przekazywać ten sam fakt. Autorzy będą dowiadywać się o nim z różnych źródeł, stąd może zaistnieć pewna niezgodność. Czasami mogą różnić się o niewielki szczegół, jednak często mogą być to znaczące różnice. W takim wypadku, skąd możemy wiedzieć, która z nich jest prawdziwa? Każda z nich może być równie prawdopodobna jak inna. Ludzie czytający to, nie będą wiedzieć, w co mają wierzyć, jak stało się naprawdę. W związku z tym, Internet nie będzie przekazywał nam żadnej informacji.


2.Argumenty „przeciw” Informacji znajdujących się w sieci jest wiele. Ponadto, ciągle się mnożą. Ludzie, którzy poszukują konkretnej informacji wciąż trafiają na inne. Czasami zapewne bywa to irytujące, ale nie ma w tym samych wad. Bo kto powiedział, że informacje, które spotykamy przypadkiem są złe? Często znajdujemy tam coś, czego tytuł nas zaintryguje, przez to czytamy całość. Niejednokrotnie może być to coś, co nas zaciekawi, rozbudzi nasze zainteresowanie, sprawi, że zaczniemy mieć nowe hobby, lub po prostu interesować się innymi sprawami niż dotychczas. W mnożących się informacjach, znajduje się kilka wersji jednego faktu. Czytając to, możemy je porównać. Często dostarcza nam to rozrywki, ale nie tylko. Człowiek jest istotą rozumną i powinien rozróżniać to, co jest dobra a złe, prawdziwe a fałszywe. A czytanie kilku wersji jednego zdarzenia, daje nam trening kształcenia tej umiejętności.

Informacje, których w Internecie jest tak dużo zawsze nam coś przekazują. Człowiek inteligentny czytając je poszerza swoją wiedzę. Z powyższego wynika, iż ogromna ilość informacji nie posiada samych minusów, jeśli potrafimy z tego należycie korzystać, możemy wynieść z tego wiele korzyści.


3.Umberto Eco - informacje biograficzne

Umberto Eco, jeden z najsłynniejszych naukowców i pisarzy XX wieku, urodził się w Aleksandrii w Piemoncie w 1932 roku. Po uzyskaniu tytułu doktora (jego praca poświęcona była św. Tomaszowi z Akwinu) wykładał na uniwersytetach w Turynie i Mediolanie. Obecnie jest profesorem uniwersytetu w Bolonii. W pracy badawczej zajmuje się m.in. semiotyką, teorią literatury, estetyką średniowieczną i środkami przekazu. Do jego najważniejszych publikacji przetłumaczonych na język polski należą: Dzieło otwarte, Pejzaż semiotyczny, Lector in fabula, Superman w literaturze masowej. Bogaty dorobek naukowy to zaledwie część obfitej i urozmaiconej twórczości Eco, obejmującej ponadto felietony, parodie


literackie, komiksy, sztuki dla dzieci, przede wszystkim zaś kilka znakomitych powieści. Źródła: http://umberto-eco.i-ksiazka.pl/biografia.html http://www.google.pl/imgres?start=148&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1024&bih=667&tbm=isch&tbnid= rd58y1ZINvSwqM:&imgrefurl=http://www.ullamontan.com/en/portraits_int_authors/eco_umberto/ &docid=rkEP1uRj6LCsRM&imgurl=http://www.ullamontan.com/foton/portratt_int_forfattare/eco_u mberto_l.jpg&w=323&h=450&ei=5i6pUPqrOIeJ4ATohIGIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=695&vpy=167& dur=1120&hovh=265&hovw=190&tx=107&ty=168&sig=114327206370418044117&page=8&tbnh=15 5&tbnw=101&ndsp=20&ved=1t:429,r:55,s:100,i:169

Polemika  

Zbiorowy dokument tekstowy przedstawiajacy argumenty za i przeciw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you