Page 1

Curs 320139 - Metodologia del disseny

AV32: Treball creatiu I EET - Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Pol Cunillera

1


ÍNDEX pàgina 2. Objectiu pàgina 2. Opcions pàgina 3. Prototip pàgina 5. Croquis, idees i alternatives vàries pàgina 9. Disseny escollit pàgina 10. Fabricació i cost pàgina 10. Maqueta realitzada pàgina 16. Diagrama de Gantt pàgina 16. Conclusions

OBJECTIU Disseny conceptual, descriptiu i formal d’un nou producte. Dissenyar i construir un prototip físic d’entre dues opcions: un subjecta-llibres o un revister de paret o de terra. Els requeriments bàsics són: minimitzar el número de materials a utilitzar (a ser possible un únic material) i el volum, que no requereixi elements d’unió, fàcil de muntar, possibilitat de ser plegat i resistent estructuralment. En un primer moment buscarem informació sobre els dissenys existents actualment, patents, dibuixos industrials i dibuixarem croquis amb les nostres propostes i idees variades. D’entre aquestes propostes n’escollirem una i decidirem la composició, el material, les mesures... El prototip que dissenyem s’haurà de construir a escala natural o reduïda i per últim fer una estimació del cost del producte i del procés de fabricació. amb un diagrama de Gantt explicarem la distribució temporal que hem utilitzat.

OPCIONS L’enunciat ens proposa dissenyar un revister o un subjecta-llibres. Després d’analitzar les possibilitats que ofereixen aquest dos productes i decantant-me pel que utilitzo més, dissenyaré un subjecta-llibres. Ofereix una llibertat enorme en quan al disseny i la seva funció és molt bàsica, per tant no cal que sigui res molt complicat. Actualment trobem dissenys de qualsevol forma i mida, pensats per sorprendre a la gent o productes amb més serietat.

2


PROTOTIP Partint d’una idea base, dissenyarem el nostre producte. En el mercat actual en podem trobar de diferents tipus, que jo classificaria en 3 apartats: dissenys de xapa, dissenys continus i dissenys artístics.

· DISSENYS EXISTENTS · Dissenys de xapa → Estan fets de xapa metàl·lica i normalment van d’una sola peça. Permet incloure dibuixos o text. Són el més habituals, ja que són barats i l’efecte que produeixen és prou bo.

Dissenys continus → Subjecta-llibres que formen una figura si unim les dues parts. A partir d’aquí se n’han fabricat de qualsevol temàtica i forma, convertint-se en un objecte de regal força comú.

Dissenys artístics → La seva forma està més treballada i estan orientats a un mercat més concret: despatxos, llibreries... Podem trobar-ne de qualsevol forma, però sempre veurem que es tracten de subjecta-llibres més pesats i carregats.

3


· LA IDEA I L’EDITORIAL· Després d’estudiar els subjecta-llibres que trobem al mercat veiem que no hi cap editorial que en comercialitzi un de propi. Molts de nosaltres tenim molts llibres d’una editorial concreta que posats un al costat de l’altre mantenen un disseny i una línia. La idea és dissenyar un prototip de subjecta-llibres específic per una marca de llibres determinada però que sigui útil també per qualsevol altre format. La intenció és escollir una editorial independent, preferiblement catalana que tingui una bona col·lecció de llibres i que mantingui un disseny comú en les seves publicacions: Blackie Books.

Blackie Books és una editorial independent situada a Barcelona. El seus primers llibres surten al mercat l’octubre del 2009 i la seva col·lecció és molt variada: Miguel Noguera, Ben Brooks, Percival Everett, Shalom Auslander o Enrique Jardiel Poncela. Tots els seus llibres segueixen la mateixa estètica: portada colorida, alçada i profunditat constant, joc de colors variats, un marge comú, tipografia...

La idea és dissenyar un subjecta-llibres amb el mateix estil que un llibre de Blackie Books. Volem que sigui útil però que no eclipsi els propis llibres, ja que el treball gràfic d’aquesta editorial és excepcional. Els llibres de tapa dura, les il·lustracions personalitzades... són detalls que els diferencien d’altres editorials. El nom del prototip serà BLACKIE BOOKEND, format unint el nom de la editorial i la paraula “bookend”, que significa subjecta-llibres. 4


CROQUIS, IDEES I ALTERNATIVES VÀRIES Dissenyem 5 subjecta-llibres diferents i més tard passarem a escollir-ne un. Tenen en comú que hi apareix la mascota de la marca: la gossa Blackie; i el logo de la marca.

· DISSENY 1 ·

Vista frontal. Està format per una L amb profunditatper subjectar els llibres a l’esquerra i com a detall decoratiu incorpora un petit podi circular amb la mascota de la marca a sobre. Com que el disseny del logotip és pla, la mascota estaria feta amb xapa metàl·lica. S’incorpora un altre subjecta-llibres per aguantar-los pels dos costats. Evidentment, la L està girada. Encara que es tracti d’un subjecta-llibres atractiu i que reforça la marca BLACKIE BOOKS, és massa excessiu tenint en compte el disseny dels propis llibres. A aquest defecte s’ha d’afegir que estaria format per més d’un material i que requeriria elements d’unió per enganxar les diferents parts.

5


· DISSENY 2 ·

Vista obliqua. Es tracta d’un bloc de fusta massís que està pintat seguint la mateixa línia estètica que els llibres de l’editorial. En la imatge el veiem subjectant dos exemplars, d’aquesta manera podem entendre quina serà la seva mida: mateixa alçada i profunditat que un dels seus llibres però més gruixut i pesat per no caure quan l’utilitzem. La part que veiem pintada serà de color negre, igual que el lateral dels llibres, mentre que la part inferior l’envernissarem per reforçar el color i la textura de la fusta. Enganxarem el logotip de la marca i mantindrem en tot moment el disseny gràfic tant característic. No requereix elements de unió ja que es tracta d’un bloc de fusta lliure i està format per un únic material. No és plegable però es pot apilar amb facilitat i el procés de fabricació no és gens complicat. Cal tenir en compte que com que la fusta mai és igual, cada disseny serà únic. S’utilitzen dos per subjectar els llibres, un per cada costat.

6


· DISSENY 3 ·

Vista obliqua. S’utilitza la mascota de la marca per crear un subjecta-llibres continu. Els llibres se situen entre les dues parts de la peça, que únicament s’aguantarà en vertical si està recolzada sobre una superfície plana. Ells llibres s’aguantaran si utilitzem les dues parts del subjecta-llibres. No requereix elements de unió i està format per un bloc massís, per tant és d’un únic material (podria ser fusta, plàstic...) i encara que no sigui plegable, es pot apilar. El procés de fabricació és més complicat, ja que es perd fusta al retallar cada peça i cal afegir els detalls.

7


· DISSENY 4 ·

Vista obliqua.Té la mateixa alçada que els llibres de l’editorial però no segueix la línia estètica com el disseny 2. Incorpora un petit calaix per deixar es ulleres o un llapis al costat dels llibres per no perdre-les. És de fusta o de plàstic i degut a la seva amplada és més rígid i segur que els altres. Sigui quin sigui el procés de construcció, al incorporar un espai buit fem que el cost de fabricació augmenti. S’utilitza amb un subjecta-llibres altre igual orientat cap a l’altre costat. És massís i per tant està format d’un sol material. És pot apilar depenent de les mesures del calaix i l’alçada total però no es pot plegar. Estèticament és el més limitat dels que hem vist fins ara.

8


· DISSENY 5 ·

Vista obliqua. Està format per una L de xapa metàl·lica que es col·loca dins la portada de l’últim llibre de l’estanteria i per evitar que es mogui s’enganxa un imant amb la mascota de la marca al llibre. D’aquesta manera es veurà només la mascota i farà l’efecte que els llibres els està subjectant l’imant. Al ser de xapa metàl·lica el preu és baix i el procés de fabricació molt simple, però el haver de fabricar dues peces diferents suposa un cost extra. Al ser l’imant no gaire gran podem tenir problemes per si el magnetisme no és prou potent (els llibres són de tapa dura). No és plegable, però és resistent i està format per un sol material. Utilitzar un sistema d’imants ofereix un plus en quan a estètica, però la seva utilitat no va molt més enllà. Per utilitzar-lo necessitarem un altre d’igual a l’altre costat de la nostre col·lecció.

DISSENY ESCOLLIT El disseny final que realitzarem és el número 2, ja que és el que més s’apropa en els criteris establerts: facilitat de fabricació, resistència estructural, dissenyat sense elements d’unió i un únic material en tot el producte. És també el que menys eclipsa el disseny dels llibres ja que a part del seu disseny discret, al seguir la mateixa línia estètica, es converteix en un objecte que passa desapercebut a primera vista, que és el que desitjàvem. Inclourem una modificació: molts llibres de Blackie Books incorporen una cinta amb comentaris d’escriptors o crítiques de diaris. Incorporarem una cinta platejada. 9


FABRICACIÓ I COST La fabricació a gran escala d’aquest prototip resulta en un preu unitari molt baix, ja que un cop es talla la fusta i es poleix, no importa si se’n vol fabricar 1 o 100. El preu per metre de la fusta de flandes (material utilitzat) va dels 5 als 8€ segons el gruix en botigues a particulars. Comprant-ho a l'engròs voltem els 5€/m amb un gruix màxim. Per cada metre obtenim gairebé 5 Blackie Bookends. Sumant el preu de fabricació i de tractament de la fusta, pot sortir cada un d’aquests blocs pintats al voltant dels 3-4€. És un preu molt correcte tenint en compte que es tracta d’un bloc de fusta bona massís i pintat.

MAQUETA REALITZADA Un cop realitzada la maqueta, incloem imatges reals del producte tant en solitari com fent-ne ús.

Imatge 1: Blackie Bookend.

10


Imatge 2: Blackie Bookend (vista frontal).

11


Imatge 3: Blackie Bookend (vista de perfil).

12


Imatge 4: Ăšs (vista obliqua).

13


Imatge 5: Ăšs (vista obliqua).

14


Imatge 6: Ăšs (vista obliqua)

15


DIAGRAMA DE GANTT El diagrama de Gantt representa la distribució de la feina en el temps des del moment en que es comença a treballar en el projecte fins que s’acaba. En el cas d’aquest projecte de disseny, aquesta ha sigut la distribució: 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Escollir opcions Estudi dels dissenys existents Idea Estudi de la editorial Croquis, idees i alternatives vàries Elecció del disseny Fabricació de la maqueta Redacció de l’e-informe

CONCLUSIONS Realitzar aquesta pràctica és més complicat que moltes altres, ja que a part de tot el procés de recopilació d’informació i de disseny, cal realitzar la maqueta físicament. Això suposa una limitació, ja que els recursos dels que disposa un estudiant universitari són justos. Aquest repte creatiu ens dona una sèrie de premisses que s’han de respectar (o intentar respectar la majoria d’elles) abans de començar amb els dissenys i els croquis. La realització d’aquest treball ha durat molt més que els altres, ja que suposava molta més feina que altres projectes que ja hem entregat: estudi de mercat, idees pel re-disseny. Encara això, crec que el resultat final és prou correcte i sobretot funcional i simple, fent que el procés de fabricació resulti molt senzill que es veu reflectit en el cost del producte. Estèticament és elegant i els materials emprats són de qualitat, és un bon producte.

16

Polisme_MD_TCreatiu1