Page 1

Pol Olivรกn 6-10-2010 Tecnologia 3r B Curs 2010-11

Les energies


índex ●

Energia Solar Tèrmica (Renovable)

Energia Solar Fotovoltaica (Renovable)

Energia Eòlica (Renovable)

Energia Hidràulica (Renovable)

Energia Geotèrmica (Renovable)

Llamps (Renovable)

Biomassa (Renovable)

Energia Nuclear (No Renovable)

Combustibles Fòssils (No Renovable)


Energia Solar Tèrmica ●

● ●

És la font de gairebé totes les energies que fem servir. És gratuïta i neta. Està en forma de llum i calor. S'obté aigua calenta. Menú + info


Energia Solar Fotovoltaica

â—?

La llum del sol es converteix en electricitat.

MenĂş + info


Energia Eòlica ●

Energia causada pel moviment de l'aire. També es pot produir amb molins de vent.

Menú + info


Energia Hidràulica ●

Energia que fa servir l'aigua. Normalment, embassada en pantans. També es fa servir la pluja. Menú + info


Energia Geotèrmica ●

Al subsòl d'algunes zones hi ha focus de calor acumulada de l'interior de la terra.

Menú + info


Llamps ●

L'energia d'un llamp és enorme, però encara no se sap aprofitar.

Menú + info


Biomassa ●

És l'energia acumulada als éssers vius. Un exemple, és la fotosíntesi de les plantes. Menú + info


Energia Nuclear ●

A les centrals nuclears, els nuclis dels àtoms d'urani es trenquen i alliberen molta calor.

Menú + info


Combustibles Fòssils ●

● ●

El carbó, el gas natural i el petroli. Són d'origen solar. Són molt contaminants

Menú + info

Les Energies  
Les Energies  

Són les energies renovables i no renovables.