Page 1

1/2016

PoKrin

sanomat ------

------------------------Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Samassa pihapiirissä päiväkodista perus­ koulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta

Maksuton yhtenäis­koulu jo vuosien kokemuksella Kodikasta varhaiskasvatusta

Porin Kristillinen koulu ja Päiväkoti Ankkuri

6

Uudet tuulet puhaltavat päiväkoti Ankkurissa

8

Noora-Maria oppilaasta opettajaksi

11

López Viljasten tie Poriin


Porin Kristillinen koulu

2

Päiväkoti Ankkuri

Pääkirjoitus Unelmasta elämäksi Porin Kristillinen koulu ja päiväkoti Ankkuri Yhteystiedot Siltapuistokatu 1, 28100 Pori (käynti sisäpihalta) 02 634 1800 /kanslia 02 634 1830/päiväkoti 050 911 6198/rehtori 050 911 6199/päiväkodin johtaja Kotisivut www.pokri.fi

Facebook: www.facebook.com/PorinKristillinenKoulujaPaivakotiAnkkuri Twitter: twitter.com/PoKriPori Instagram: instagram.com/porinkristillinenkoulu/ Koulun ja päiväkodin ylläpitäjä Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry Koulun rehtori Terhi Rotkus Päiväkodin johtaja Hannu Salokangas Toimistovastaava Elina Heimonen Koulun päätoimiset opettajat Outi Lindroos Anna Viljanen Jouni Salo Kati Sistonen Minna Sammalisto Elina Heikkinen Päiväkodin työntekijät Hannu Salokangas (päiväkodin johtaja) Elisa Hietanen (lastentarhanopettaja, esikoulu) Minna Salo (lastenhoitaja) Essi Miinalainen (lastenhoitaja) Satu Laiteri (lastenhoitaja) Johtokunta Irma Roininen (pj) Outi Lindroos Marika Vestergård Anna Viljanen Petteri Söderman Ilkka Sorri Anna Viertola Minna Salo Anna Kirsi Hallitus Miikka Lindroos (pj) Jussi Tarri Petteri Söderman Mikko Pätäri Pauliina Peltomäki Hannu Lautamäki Marika Vestergård Kouluun ja päiväkotiin hakeminen Vapaita oppilaspaikkoja voi kysellä koulun rehtorilta ja vapautuvia esioppilas- ja päiväkotipaikkoja päiväkodin johtajalta. Hakemuksen voi tulostaa tai lähettää sähköisesti kotisivuiltamme

www.pokri.fi

inulla on ollut jo koululaisena unelma koulusta, jossa on hyvä olla ja tuo unelma on ollut ohjaamassa niin ammatinvalintaani kuin tietäni työelämässäkin. Olen oppinut matkan varrella, että kaikki ei kuitenkaan toteudu niin yksinkertaisesti kuin jossain vaiheessa elämäänsä oletti. Tämä oppi ei kuitenkaan saa pysäyttää sitä, että kohdistamme voimavaramme niiden unelmien toteuttamiseen, jotka tekevät hyvää. Minulla on ollut unelma koulusta: • jossa jokainen voisi olla oma itsensä. • jossa jokainen tulee nähdyksi ja kohdatuksi. • jossa voi oppia itselleen ominaisella tavalla ja tahdilla. • jossa voimme löytää lahjamme. • joka on kuin yhtä perhettä. • josta lapsi ja nuori saa vahvan pohjan elämälleen ja jatko-opinnoilleen. Olen oppinut elämänmatkalla, että monessa kohtaa emme pysty tavoittamaan sitä ihannetilaa, jota toivomme, mutta sitä kohti kannattaa silti pyrkiä. En ollut suunnitellut työskenteleväni kristillisessä koulussa. En edes tiennyt sellaisen olemassaolosta lähtiessäni opiskelemaan opettajaksi. Tämä työ ja työyhteisö ovat kuitenkin täyttäneet niitä unelmia, joita minulla oli kutsumusammattiini opettajaksi opiskellessani. Porin Kristillinen koulu on syntynyt rakkauden ja sinnikkään työn tuloksena

- PoKrin toiminnan aloittaminen ja tämä 20-vuotinen taival on mahdollistunut, koska monet ihmiset ovat unelmoineet kristillisen kasvatuksen mahdollisuudesta ja ovat myös kertoneet unelmastaan Taivaan Isälle. Monet ovat vuosien varrella tehneet lujasti työtä ja nähneet vaivaa, jotta meidän koulumme on syntynyt ja pysynyt mukana kehityksessä. Olen toiminut koulussamme opettajana niin ala- kuin yläkoulussakin ja nyt olen koulun rehtori. Unelmassa eläminen ei ole pelkkää kiitollisuutta olemassa olevasta vaan myös työn tekemistä sen eteen, että unelma saa tulla elämäksi. Tällä hetkellä Suomessa valmistellaan uutta opetussuunnitelmaa ja otetaan sitä käyttöön. Tähän prosessiin on liittynyt myös unelmakoulun kuvaaminen ja sitä kautta arvopohjan kirkastaminen. Myös Porin Kristillisessä koulussa on käyty oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa arvokeskustelua, jotta voimme kirjata arvomme uuteen opetussuunnitelmaan sekä pyrkiä yhdessä toteuttamaan arvojamme kaikessa työssä ja toiminnassa. Kaiken tämän keskellä olen pohtinut, että arvoista puhutaan tänä päivänä paljon, mutta kuinka hyvin arvot kohtaavat arkitodellisuuden. Monesti tässä ajassa ja yhteiskunnassa arvojen toteutumisen esteenä koetaan olevan esimerkiksi kiire tai taloudelliset haasteet. Arvojen pohtiminen ei kuitenkaan ole turhaa, sillä silloinkin kun arvot tuntuvat arjen keskellä kaukaisilta tavoitteilta, ne kantavat meitä ratkaisuihin, jotka tuottavat lopulta arvojemme mukaista todellisuutta. Arvovapaa-

ta elämää ja kasvatusta ei ole. Mikäli emme tietoisesti etsi arvojamme, toimimme jonkun toisen arvojen mukaan tiedostaen tai tiedostamatta. Sillä, mitä teemme tai sanomme, on merkitystä, ja siksi on hyvä miettiä oman elämänsä arvoja ja arvostuksia. Toiminko toisia kohtaan niin kuin tahtoisin toimittavan itseäni kohtaan? Huomaanko ja huomioinko ihmisen, joka tarvitsee toista ihmistä. Pienillä teoilla ja kauniilla sanoilla voimme tehdä jonkun ihmisen onnelliseksi, auttaa avuntarvitsijaa tai rohkaista toista ihmistä. PoKri haluaa tarjota yhteisön, jossa jokainen voisi löytää paikkansa niin koulun ja päiväkodin arkipäivässä kuin yhdistyksen muussa toiminnassa. Unelmanani on, että Porin Kristillinen koulu palvelee vahvana toimijana Porin talousalueen perheitä, jotka haluavat lapsilleen kristillisellä arvopohjalla toimivan koulun ja päiväkodin. Terhi Rotkus rehtori

Porin Kristillinen koulu on syntynyt rakkauden ja sinnikkään työn tuloksena


Porin Kristillinen koulu

3

Päiväkoti Ankkuri

Sisältö: Porin Kristillinen koulu – kyläkoulu keskellä kaupunkia Kauniilla paikalla Kokemäenjoen rannassa ja Yliopistokeskuksen vieressä Siltapuistokadulla sijaitsee PoKri eli Porin Kristillinen koulu ja Päiväkoti Ankkuri. Kristillinen koulu on toiminut Porissa vuodesta 1996 lähtien ja nykyisin koulussa opiskelee yli 80 peruskoululaista. Samassa pihapiirissä toimiva Ankkuri puolestaan tarjoaa päivähoitoa ja esiopetusta. Kristillinen koulu on yksityinen koulu, joka tarjoaa kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa opetusta. Koululla on ollut vuodesta 1999 lähtien valtion myöntämä ope-

tuslupa, joten se saa valtionapua eikä lukukausimaksuja peritä. Omaa varainhankintaa on mm. kirpputorin, myyjäisten ja erilaisten tempausten muodossa. Koulu toimii yhteiskristilliseltä pohjalta ja on yhteistyössä eri seurakuntien kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi aamunavauksissa, joita käyvät pitämässä eri seurakuntien edustajat. PoKri on ns. yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita luokilla 1-9. Oppilas voi käydä koko peruskoulutaipaleensa samassa pihapiirissä. Päiväkodin läheisyys mahdollistaa luontevan siirtymisen eskarista kouluun. Tällä

Päätoimiset opettajat

hetkellä koulussa on seitsemän päätoimista opettajaa ja viisi tuntiopettajaa sekä muuta henkilökuntaa. Kristillinen koulu on mahdollisuus perheille valita erilainen koulu ja sama oppimäärä kuin kunnallisessa peruskoulussakin. Kristillisen kasvatuksen ytimessä on joitakin ”helmiä”, ajatuksia, joita vaalitaan ja pyritään toteuttamaan arjessa. Yksi näistä on kohtaaminen. On tärkeää, että arkityönkin keskellä on aikaa kohdata toinen ihminen, kuunnella ja huomioida.

-------------------Porin Kristillinen päiväkoti Ankkuri Päiväkoti Ankkuri on yksityinen nyt 42-paikkainen yhteiskristilliseltä arvopohjalta toimiva päiväkoti. Päiväkotia ylläpitää Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Ankkurissa tarjotaan kodikasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3-6-vuotialle lapsille. Lapsiryhmät

on jaettu esioppilaihin sekä 3-4

-vuotiaiden ja 5-vuotiaiden ryhmään.

Päiväkoti Ankkuri sijaitsee Porissa aivan Kokemäenjoen tuntumassa, Puuvillan vieressä, samalla tontilla Porin Kristillisen koulun kanssa. Ajatuksena on, että lapsi saa kasvaa 3-vuotiaasta lapsesta 16-vuotiaaksi nuoreksi samassa pihapiirissä tuttu-

Teksti: Anna Viljanen

jen aikuisten keskellä. Päiväkotiin haetaan omalla hakukaavakkeella, jonka voit noutaa päiväkodilta, Siltapuistokatu 1, tai osoitteesta www.pokri.fi, josta voi sähköisen hakulomakkeen lähettää suoraan päiväkodin johtajan sähköpostiin.

Hakeutuminen kouluun tai päiväkotiin Kyläkoulu keskellä kaupunkia kauppakeskus Puuvillan vieressä. Varmista lapsellesi paikka maksuttomaan esi- /perusopetukseen Porin Kristillisessä koulussa tai Päiväkoti Ankkurissa.

4

Opettajan digiloikka

4

PoKri laajenee

5

Kerho- ja iltapäivätoiminta

5

Haastattelimme koulun oppilaita

6

UUDET TUULET PUHALTAVAT ANKKURISSA

7

päiväkoti

7

Fazer Porin Kristillisen koulun yhteistyökumppanina

8

Koulun historiaa 20 vuoden matkalta

10

HALUAMME ONNITELLA

11

López Viljasten tie Poriin

12

Tervetuloa ostoksille PoKrin verkkokauppaan!

Hakuaika käynnissä ympäri vuoden: esiopetus, alakoulu 1-6 luokat sekä yläkoulu 7-9 luokat. Tutustu kouluumme jo tänään www.pokri.fi Hakeminen: täytä sähköinen hakulomake osoitteessa www.pokri.fi tai vaihtoehtoisesti tilaa hakulomake soittamalla toimistoon p. 02 634 1800 tai sähköpostilla koulu@pokri.fi. Lisätietoja ja PoKrin esittelyt: päiväkodinjohtaja Hannu Salokangas 050 911 6199 ja rehtori Terhi Rotkus 050 911 6198.

PoKrin Sanomat 1/2016 on Porin Kristillisen koulun ja päiväkoti Ankkurin lehti Kannen kuva: Terhi Rotkus Painopaikka: Sata-Pirkan Painotalo Oy Painosmäärä: 21 000 kpl


Porin Kristillinen koulu

4

Päiväkoti Ankkuri

Opettajan digiloikka Anna Viljanen on ollut Porin Kristillisen koulun opettaja jo vuodesta 2000 alkaen. Hän toimii luokanopettajana 3-4 -luokkalaisille sekä yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin opettajana.

Opettaja ei voi nykyään jäädä paikoilleen. Tärkeää on itsekin innostua ja olla valmis oppimaan uutta

- Uskovana opettajana toivoin pääseväni töihin kristilliseen kouluun ja soitinkin tänne Poriin kyselläkseni työpaikkaa. Ihmeellisesti juuri silloin oli opettajanpaikka avoinna ja laitoin heti hakemuksen menemään. Tulin valituksi ja muutin Poriin, jossa olen siitä lähtien ollut, kertoo Ruosniemessä miehensä Arin kanssa asuva Anna.

OPS2016 ja uudet haasteet Annan työvuosien aikana tieto- ja viestintätekniikan rooli on muuttunut merkittävästi. Viime aikoina on puhuttu paljon koodauksen tulemisesta perusopetukseen. Se tuleekin yhdeksi osa-alueeksi mm. matematiikkaan syksyllä 2016 uuden opetussuunnitelman myötä. Annan oppilaatkin ovat jo päässeet kokeilemaan helppoja koodaustehtäviä. - Osallistuin muutaman muun koulumme opettajan kanssa syksyllä 2015 Koodiaapisen järjestämälle avoimelle verkkokurssille. Siinä harjoiteltiin koodaamisen perustaitoja, joita voi hyödyntää myös koulussa. Samalla pääsi vähän itsekin selville, mistä koodauksessa on kyse, Anna kertoo.

Myös sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti. Anna itse on tutustunut sosiaalisen median maailmaan Twitterin kautta. - Käytän melko aktiivisesti Twitteriä, josta minulle on ollut hyötyä varsinkin ammatillisesti. On mukava seurata oman alan uutisia ja artikkeleita esimerkiksi OPS2016 -aihepiiriin liittyen. Päivitän myös koulun Twitteriä ja Instagramia, Anna toteaa. PoKri onkin mukana erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook, Twitter ja Instagram. Sähköinen oppimisympäris-

tö Peda.net on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa. Sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti opetuksessa. - Yläkoulun oppilaat palauttavat eri oppiaineiden tehtäviään Peda.netin kautta ja opettajat voivat jakaa siellä heille tehtäviä. Oppilaat näkevät myös tulevat kokeensa koekalenterista. Itse pyrin ilmoittelemaan oman luokkani sivuilla tulevia tapahtumia. Välillä lisään myös valokuvia kertomaan, mitä koulupäivien aikana teemme, Anna sanoo. Vaikka tekniikasta ja digitalisaatiosta puhu-

mittajia, päädyimme Cramo Adapteoon, jolla oli tarjota meille sopivin ratkaisu nopealla aikataululla - sanoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Miikka Lindroos. Cramo Adapteo toimitti moduulikoulurakennuksen heinäkuun aikana, jonka jälkeen se teki myös tarvittavat loppuvarustelutyöt koulutoiminnan aloittamista varten. Cramo Adapteo:n julkisen sektorin asiakas-

päällikkö Vesa Saarinen toimi yhteyshenkilönä Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n suuntaan. - Meillä oli useampi vaihtoehto olemassa ja tämä tarjoamamme rakennus oli vapaana vuokrattavaksi heti ja kustannukset olivat sopivat asiakkaan budjettiin. Olemme Suomen ainoa yritys, joka vuokraa laadukkaita tiloja myös lyhyeksi aikaa samalla huomioiden

taan paljon ja niiden hallinta on nykypäivänä tärkeää, niin silti PoKrissa halutaan korostaa enemmän tärkeitä elämän perusarvoja. Arkipäivässä toisen kunnioittaminen, kohtaaminen ja kohteliaat käytöstavat ovat tärkeitä taitoja, joita kannattaa harjoitella. Koululaiselle ovat tärkeitä myös perusarkityö ja omista tehtävistään huolehtiminen. Tulevaisuuden haasteissa on silti pysyttävä mukana. - Opettaja ei voi nykyään jäädä paikoilleen. Tärkeää on itsekin innostua ja olla valmis oppimaan uutta, Anna sanoo.

---------------------------------Teksti ja kuva: Terhi Rotkus

PoKri laajenee Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallitus päätti keväällä 2015 strategiansa mukaisesti päiväkoti Ankkurin laajentamisesta 42-paikkaiseksi päiväkodiksi vuoden 2016 alusta alkaen.

äiväkoti päätettiin laajentaa aiemmin koulun käytössä olleisiin tiloihin ja koulutoimintaan päätettiin etsiä uusia tiloja. Kartoitettuaan eri vaihtoehtoja yhdistyksen hallitus päätyi vuokraamaan koulurakennuksen viereisen tontin ja moduulikoulurakennuksen. - Kun tontin vuokraus oli mahdollista ja selvitettyämme moduulikoulurakennusten toi-

asiakkaiden tarpeet ja muutosmahdollisuudet. Tässä tapauksessa asiakas halusi suoraan tehdä pidemmän sopimuksen. Meillä on kalustoa kaiken mittaisiin tarpeisiin. Olemme tottuneet toimimaan erittäin nopeasti, mikä onkin erityisvahvuutemme, toteaa Vesa Saarinen Cramo Adapteosta. Teksti: Miikka Lindroos

-


Porin Kristillinen koulu

5

Päiväkoti Ankkuri

Kerho- ja iltapäivätoiminta oKrissa on ollut monta vuotta aktiivista kerho­toimintaa. Tänä syksynä on toiminut mm. säbä-, puuha-, musiikki-, kokki-, läksy- ja enkkukerhot. Kerhot ovat suunnattu niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen kerhoon. Vetäjinä toimivat opettajat, vanhemmat ja koulun entisiä oppilaita. Koulupäivän jälkeen osa eka- ja tokaluokkalaisista jää koululle iltapäiväkerhoon. Se on oppilaiden vapaa-aikaa aikuisen ohjauksessa. Toiminta on lapsilähtöistä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet huomioivaa. Suuressa roolissa on vapaa leikki. Iltiksessä tarjoillaan välipala. Siellä on mahdollisuus myös läksyjen tekoon. Iltiksen myötä poistuu vanhempien huoli lasten yksinäisistä iltapäivistä kotona. Iltiksen perustehtävä onkin tukea kotien ja koulun kasvatustyötä.

---------------------------------Haastattelimme koulun oppilaita Emilia, Roosa, Aksel ja Jesajah

Emilia Härkönen 9. luokka

Roosa Rajala 8. luokka

Aksel Roitto 4. luokka

Jesajah Ahvenus 5. luokka

1. Kerro kolme asiaa itsestäsi. Olen Emilia Härkönen 9. luokalta. Olen käynyt PoKria ykkösluokalta asti ja olin myös päiväkoti Ankkurissa. Käyn PoKria Toukarilta asti.

1. Kerro kolme asiaa itsestäsi Olen Roosa Rajala 8. luokalta. Olen luonteeltani positiivinen.

1. Kerro kolme asiaa itsestäsi (esim. perheestäsi) Perheeseeni kuuluu minun lisäkseni äiti, isä ja kaksi sisarusta. Meillä on koira, jonka nimi on Lumi. Tykkään liikunnasta. Kotona piirtelen ja pelaan joskus ulkona sählyä.

1. Kerro kolme asiaa itsestäsi (esim. perheestäsi) Tykkään jalkapallosta ja kaikesta urheilusta. Perheessäni on 6 henkilöä.

2. Mitä harrastat? Harrastan jääkiekkoa.

3. Mitä teet koulussa välituntisin? Välituntisin pelaan hippaa ja muita juoksuleikkejä tai pelaan jalkapalloa.

2. Mitä harrastat? Harrastan ratsastusta sekä vapaa-ajallani tykkään lukea, kirjoittaa, lenkkeillä ja kuunnella musiikkia. Teatterissakin tulee joskus käytyä. 3. Mikä PoKrissa on mielestäsi parasta? Parasta on pienien luokkien mahdollistama henkilökohtainen opetus ja yhteishenki. 4. Mitä suunnitelmia sinulla on peruskoulun jälkeen? Aion mennä Poriin lukioon, mahdollisesti Porin Lyseoon ilmaisutaidon linjalle.

2. Mitä harrastat? Harrastan jousiammuntaa ja tykkään katsella elokuvia. 3. Mikä PoKrissa on mielestäsi parasta? PoKrissa on hyvä ilmapiiri opiskelulle. Pieni luokka, johon on hyvä sopeutua. Tykkään, kun koulu on pieni ja kristillinen. Opettajat ja oppilaat ovat mukavia. 4. Mitä suunnitelmia sinulla on peruskoulun jälkeen? Menen mahdollisesti lukioon.

3. Mitä teet koulussa välituntisin? Välituntisin keinun tai pelaan jalkapalloa. Joskus leikin mustekalaa tai kirkonrottaa. 4. Mikä PoKrissa on mielestäsi parasta? Hyvä luokkahenki.

2. Mitä harrastat? Pelaan jalkapalloa.

4. Mikä PoKrissa on mielestäsi parasta? Koulussa parasta ovat kaverit.


Porin Kristillinen koulu

6

Päiväkoti Ankkuri

Terveiset uudelta päiväkodin johtajalta:

UUDET TUULET PUHALTAVAT ANKKURISSA Hei. Olen uusi päiväkodin johtaja Hannu Salokangas, 34-vuotias sosionomi (amk). len syntynyt ja kasvanut lähetyskentällä Boliviassa, Etelä-Amerikassa. Suomessa olen asunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 alkaen. Olen aiemmin työskennellyt lastensuojelussa ja englanninkielisessä päiväkodissa. Koen suurta kiitollisuutta saadessani vaikuttaa kristillisessä päiväkodissa. Aloitin tehtävässäni kesäkuussa 2015, kun Päiväkoti Ankkurin laajenemishanke oli jo käynnissä, uusi varhaiskasvatuslaki astumassa voimaan ja näköpiirissä oli myös palvelusetelijärjestelmään siirtyminen. Nämä uudet mielenkiintoiset haasteet ovat olleet samanaikaisesti motivoivia ja kasvattavia. Ankkurin loistava työtiimi on ollut tärkeä voimavara itselleni kaiken muutoksen keskellä. Työtiimiimme kuuluvat esiopettaja sekä kolme lastenhoitajaa. Tiimityöskentelyn hyötyjä on ollut muun muassa asioiden yhdes-

sä pohtiminen, toiminnan kehittäminen ja niiden vieminen rukouksessa Taivaan Isälle. Päiväkoti Ankkuri laajentui 28-paikkaisesta päiväkodista 42-paikkaiseksi päiväkodiksi vuoden 2016 tammikuusta alkaen. Samanaikaisesti Ankkurissa otettiin käyttöön Porin kaupungin varhaiskasvatuksen palveluseteli, joka myönnetään, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päiväkodin. Ankkurin hyväksyminen palvelusetelipäiväkodiksi osoittaa osaltaan, että Ankkuria pidetään luotettavana päivähoidon palveluntuottajana Porissa. Laajentuminen toi tullessaan lisää lapsia ja uusia työntekijöitä. Laajentumisen myötä on hyvä palauttaa mieleen toiminnan ydinasioita. Pidän tärkeänä, että jokainen päiväkodin lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi arjen kiireiden keskellä. Jokainen lapsi on arvokas, ainutlaatuinen ja ainutkertainen ihminen, Taivaan Isän suunnittelema ihme. On hienoa seurata ja myötävaikuttaa siinä, että lapset solmivat merkityksellisiä ihmissuhteita. Jokainen ihminen tarvitsee muita ihmisiä elääkseen tasapainoista elämää.

Tahdon lopuksi kiittää kaikkia päiväkodin lasten vanhempia, yhdistyksen jäseniä, työntekijöitä, talkoolaisia ja kaikkia yhteistyötahoja, jotka ovat osallistuneet Ankkurin toimintaan joko suoraan tai välilli-

sesti. Kaikki tuki, aineellinen ja aineeton, on yhtä arvokasta ja tervetullutta! Kristillisen päiväkodin säilyttäminen yhä muuttuvassa yhteiskunnassamme on kasvava haaste. On hienoa, että saamme yhdes-

sä tuoda kristillisiä arvojamme esiin varhaiskasvatuksessa. Teksti: Hannu Salokangas Kuvat: Terhi Rotkus


Porin Kristillinen koulu

oKri saa viettää jo 20-vuotissynttäreitään - siitä kiitos Taivaalliselle Isällemme, joka on vuodesta toiseen kantanut päiväkotia ja koulua eteenpäin ja osoittanut uskollista huolenpitoaan. Ensin toteutui vanhempien haave koulun aloittaessa ja Ankkuri aloitti muutaman lapsen pienenä päiväkotina koulun vanavedessä vuonna 2000. Vuosien karttuessa ovat kasvaneet niin tilat kuin lapsimäärätkin

7

Päiväkoti Ankkuri

päiväkoti

sekä koulun että päiväkodin puolella ja talossa on kohdattu myös monen monta vanhempaa ja työntekijää. Toivon, että PoKri on vuosien saatossa saanut olla siunauksena kaikille lapsille ja heidän perheilleen, jotka päiväkotiin tai kouluun ovat aikanaan tiensä löytäneet. On ollut hienoa seurata monien hoitolasten kasvua edelleen koulumme oppilaina ja kuulla jo aikuistuneiden nuorten kuulumisia. Nyt Pokri on ikänsä puolesta kuin nuori aikuinen, joka avaa uusia ovia, katsoo innolla rohkeasti eteenpäin ja voi kiittää varhaisten vuosien opeista ja jo yhdessä koetusta.

Kun selailen menneiden vuosien kuvamuistoja albumista, niin en voi kuin kiitoksella ihmetellä, miten yhdessä on saatu asioita aina eteenpäin remonttien, taloudellisten haasteiden ja toisaalta iloisten yllätysten keskellä. Olosuhteiden muuttuessa on kuitenkin saatu aina pitää kiinni tärkeimmästä eli kristillisen kasvatuksen antamisesta ja lasten kohtaamisesta. Oma paikkamme Porin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarjonnassa on vakiintunut ja saamme palvella lähiseudun perheitä entistä paremmin. Tärkeän osansa ovat kaiken aikaa antaneet yhdistyksen vastuunkantajat ja aktii-

viset vanhemmat joiden kanssa on vuosien aikana talkoiltu kasaan niin pihan leikkitelineet, monen monet varainhankintaprojektit kuin yhteiset kohtaamisen ja jakamisen hetket niin arjessa kuin juhlissa. Kiitos teille jokaiselle! Jatketaan yhdessä työtä koko PoKrin hyväksi edelleen kiittäen, rukoillen ja Isän johdatusta pyytäen! Teksti: Anna-Maija Huhtanen Kuva: Terhi Rotkus

---------------------------------Fazer Porin Kristillisen koulun yhteistyökumppanina Fazer Food Servicesillä on pitkä historia Porissa koulu-, päiväkoti ja lounasruokailun parissa. Olemme päivittäin Amica-ravintolamme kautta porilaisten elämässä tuomassa hyvää oloa ja makuelämyksiä.

oppimaan”, kertoo ryhmäpäällikkö Merja Naukkarinen. Porin ruotsalaisella koululla huolehdimme peruskoulun ja lukion lounaasta sekä iltapäiväkerhon välipalasta kuten myös päiväkodin ruokapalvelusta. Samoin huolehdimme Raumalla Normaalikoulun peruskoulun lounaasta, iltapäiväkerhon välipalasta kuin myös Taikatakkipäiväkodin ruokapalvelusta.

”Porin palo- ja poliisitalon Amicaravintola Justiinasta noudetaan päivittäin Porin Kristillisen koululle ja päiväkotiin lounasruoat sekä päiväkodin ja iltapäiväkerholaisten välipalat. Kuljettamisen hoitaa Porin Kristillisen koulun työntekijä. Ylpeyden aiheemme on päivittäin tarjota maittavaa ja terveellistä ruokaa, joka auttaa jaksamaan ja koululaisia

Ravintola Justiina (Satakunnankatu 5, puh. 02 6412544) toivottaa tervetulleeksi lounasvieraat arkisin klo 10.30-13.00, sillä ravintola on avoin kaikille kunnon lounasta etsiville. Tarjolla on päivittäin kaksi eri lounasvaihtoehtoa, jotka sisältävät runsaan salaatti- ja leipäpöydän sekä ruokajuomat ja jälkiruoaksi kahvin. Ravintola Justiinasta voi tilata tarjoi-

Tule maistamaan lounasta

lut myös kotiin vietäväksi.

Fazer kuuli koululaisten toiveita kouluruoasta Fazerin kesällä teettämän kouluruokatutkimuksen mukaan koululaiset odottavat kouluruokailulta riittävästi maukasta perusruokaa sekä mukavaa ja kiireetöntä ruokahetkeä, jolloin ruuasta voi nauttia yhdessä koulukavereiden kanssa. Oppilaat haluavat tuntea olevansa tervetulleita ruokalaan ja toivovat parempaa vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa. Fazerin tavoitteena on tuoda koko suomalainen kouluruokailu 2010-luvulle ja uudistaa asteittain niin kouluruokailun makua, miljöötä kuin palveluakin.

Mukana Ilonpäivättapahtumassa Loppiaisen jälkeisenä viikonloppuna

(9.-10.1.2016) Porissa järjestetään Helluntaiseurakunnassa Ilonpäivät -tapahtuma 2016. Ravintola Justiinasta toimitamme tapahtumaan aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan. Toimimme yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa. Tapahtumaan osallistuu noin 200 lasta ja noin 80 yli 15-vuotiasta. Olemme ilolla mukana tapahtumassa. www.fazergroup.com www.amica.fi


Porin Kristillinen koulu

8

Päiväkoti Ankkuri

Koulun historiaa 20 vuoden matkalta Koulun ensimmäinen opettaja

Oppilaasta opettajaksi

Suvi Ollila valmistui opettajaksi 1991 ja aloitti mielenkiintoisen, haasteellisen ja uraauurtavan työn talkoovoimin Helsingin Kristillisessä koulussa, jossa toimi viitisen vuotta. Siellä oli niin hieno ilmapiiri ja yhteisöllisyys, ettei Suvi halunnut vaihtaa tavalliseen kouluun. Tammikuussa 1996 Suvin kihlattu muutti Raumalle merimiespastoriksi. Kihloja oli vietetty kuukausi aiemmin ja häät olivat tiedossa kesällä. Suvi alkoi etsiä Satakunnasta pysyvää työtä, kunnes loppukeväästä häneen otettiin yhteyttä ja tarjottiin elokuussa alkavaa työtä PoKrissa sen ensimmäisenä opettajana. Kutsu kristillisen koulun käytännön työhön kiehtoi Suvia ja tutustumiskäynnin jälkeen hän oli vakuuttunut työn vastaanottamisesta, eikä enää epäröinyt pitkää työmatkaa Raumalta Poriin. Sydämeltään Suvi oli sitoutunut kristilliseen kasvatukseen ja tiesi yhteiskristillisen koulun hienot eväät lapsille. Suvi sai paljon tukea ja kannustusta kannatusyhdistyksen väeltä ja hän oli todella innoissaan uudesta työstä PoKrissa. Suvi sai vapaat kädet toteuttaa kristilliseen arvopohjaan tukeutuvaa pedagogiikkaa. Hän tiesi kristillisen koulun heikkoudet ja vahvuudet, joilla koulu kasvaa ja kehittyy tavallisen koulun mittoihin. Suvi oli mukana Porin kaupungin opettajien koulutuksissa, joissa tavattiin muita kaupungin opettajia ja kerrottiin, miten

Porin Kristillisessä koulussa nykyään musiikinopettajana toimiva NooraMaria Kylväjä kävi ala-asteen ensimmäisen vuosiluokkansa kunnallisessa koulussa, kunnes pääsi ensimmäisten seitsemän oppilaan joukossa aloittamaan koulunkäynnin PoKrissa, jota hänen äitinsä ja siskonsa olivat perustamassa. Siirto kristilliseen kouluun oli helpotus, sillä aiemmin hän koki olevansa kiusattu ja arka. Kouluun oli aina kiva mennä ja esiintymisestä, soittamisesta ja näyttelemisestä tykännyt Noora oli onnellinen kun sai käyttää taitojaan erilaisissa juhlissa. Elämän evääksi Noora sai hyvien käytöstapojen lisäksi hyvän lapsuuden ja nuoruuden sekä oikeanlaisen arvostuksen itseään kohtaan. Lähihoitajaksi ja ammattimuusikoksi valmistunut, sekä myöhemmin musiikkipedagogiaa opiskellut Noora oppi opettajien kannustamana uskomaan itseensä ja

kristillinen koulu eroaa tavallisesta peruskoulusta. Epäileviä kommentteja kristillisestä koulusta ei kuulunut. Suvilla on paljon hyviä muistoja PoKrista. Lapset olivat Suville jokaisen päivän suola ja heistä huomasi, että olivat kristilliseen kouluun sitoutuneiden vanhempien lapsia. Suville merkittävää oli koulun ihana historiallinen sijainti vanhan Porin sydämessä luteri-

laisen seurakuntayhtymän hallintorakennuksen kivijalassa. ”Sain kävellä joka aamu upean puiston halki kohti mahtavaa raatihuonetta kohteenani sen vieressä oleva pikkuinen koulu. Nuo aamuhetket olivat tärkeitä, joista poiki yhtä sun toista käytännön työpäiviin”, muistelee Suvi. Toisena lukuvuon-

na koulu kasvoi kaksinkertaiseksi ja siellä aloitti toinen opettaja, Heli. ”Koulun kasvu antoi lisää luottamusta tulevaisuuteen, ja oli ihana saada käytännön työhön työkaveri, jonka kanssa pystyi heti jakamaan kaikki päivän aikana tulleet ajatukset ja tapahtumat luottamuksellisesti”, Suvi kertaa. Porin Kristillinen koulu on ollut Suville konkreettinen osoitus siitä, että unelmia voi ja kannattaa uskoa todeksi. ”Itse olen halunnut uskoa aina hyvään, vaikka esteet ovat välillä hidastaneet sen hyvän näkymistä. Porin Kristillisestä koulusta lähdettyäni olin varma, että koulu kasvaa ja kehittyy; se on osoittautunut todeksi, josta olen vuosien mittaan kokenut valtavaa onnistumisen iloa kaikkien sitoutuneiden perheiden ja opettajien puolesta. Olen saanut olla hienossa prosessissa mukana, joka kasvaa ja kehittyy vuosi vuodelta. Haluan edelleenkin tehdä asioita, jotka koen tärkeäksi; se, mikä on itselle tärkeää ja minne ihmistä johdetaan, tuottaa aina hyvää hedelmää, kun tekee sydämellään työtä”, Suvi toteaa.

pyrkimään haluamaansa ammattiin. Noora tapasi musiikkilinjalla miehensä Jarkon. Heillä on nyt kaksi musikaalista lasta, Jasper ja Ellen, jotka tulevat äitinsä tavoin käymään peruskoulun PoKrissa. Noora kuvailee PoKria perheeksi, jossa saa yksilöllistä huomiota. ”Lapseni tulevat käymään peruskoulunsa PoKrissa, sitä päätöstä emme edes miettineet, koska omat kokemukseni koulusta olivat niin hyvät.” Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun musiikkipedagogian opinnot päättyivät jouluna 2015. Noora on työskennellyt musiikinopettajana eri oppilaitoksissa ja nykyään hän opettaa PoKrissa musiikkia 5 – 7-luokkalaisille ja valmistelee PoKri Gospel-konserttia. Teksti: Jesse Pasonen Kuva: Oscar Lindell

Teksti: Jesse Pasonen

---------------------------------Monipuolinen siivousalan tukkuliike Korjuuntie 17-19, PORI. Puh. 02-6411960 tai 040-5582632

www.patenrengas.fi

--------------leikkaa kuponki talteen--------------------------------

Valikoimiimme kuuluvat kaikki siivouksessa ja suurkeittiöissä tarvittavat aineet, koneet, välineet ja matot sekä paperituotteet. Meiltä myös perusterveydenhuollon tuotteet.

Tilaa helposti verkosta: www.surmet.fi Surmet Oy | Eteläväylä 7, Pori | P. (02) 637 5566 | surmet@surmet.fi


Porin Kristillinen koulu

9

Päiväkoti Ankkuri

PoKrista oikeat arvot elämään Äiti laittoi Mitjan käymään koulua Porin Kristillisessä koulussa, kun Piipposet muuttivat Joensuusta Poriin. Mitjalle jäi lämpimät muistot PoKrista, joka oli hänelle kyläkoulu keskellä kaupunkia. “Koulun opetus oli laadukasta ja ilmapiiri rento ja kannustava”, hän muistelee. Elämän evääksi Mitja sai uskon itseensä ja omiin kykyihin. Peruskoulun jälkeen hän oli kaksi vuotta ulkomailla avustustyössä, kaksi vuotta nuorisopastorina ja opiskelee nyt kauppatieteitä Joensuussa. Vapaaehtoisena työskennellyt Mitja haluaa tehdä hyväntekeväisyyttä. “En ajattele, että olen jokin suuri hyväntekijä. Ajatukseni on, että hyvän tekeminen auttaa myös itseäni. Se muuttaa ihmisen sydäntä vielä pehmeämmäksi”, toteaa Mitja. Mitja kannustaa myös muita tekemään hyvää. Hänen mukaansa ihmisten pitäisi innostua enemmän ja käyttää innostus hyvän tekemiseen. “Mieti mikä asia on sydämelläsi, mistä

ajattelet, että jonkun pitää tehdä jotain ja se voit yhtä hyvin olla sinä”, Mitja muistuttaa.

---------------------------------Teksti: Jesse Pasonen


Porin Kristillinen koulu

10

Päiväkoti Ankkuri

Koulun historiaa 20 vuoden matkalta Heikki Nummijärvi oli lähettämässä Kirsti ja Seppo Saarta työhön Helsingin Kristilliseen kouluun. Saarien pioneerityön tuloksena Helsingin kristillinen koulu aloitti toimintansa, ja Heikki uskoo, että Saaret innoittivat Hanna-Maria Vahalaa tuomaan kristillistä koulua Poriin. Porin Metodistikirkossa laadittiin perustamiskirja ja perustettiin Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry -niminen yhdistys syyskuun 15. päivänä vuonna 1995. Samana päivänä pidettiin PoKrin kannatusyhdistyksen perustamis- ja ensimmäinen vuosikokous. PoKri aloitti Hallituskadulla, Porin seurakuntayhtymän virasto-

talon alakerrassa kanttorien tilassa, seitsemän oppilaan ja opettaja Suvi Ollilan voimin. Ilo ja usko koulun menestykseen ja tulevaisuuteen oli valtava. Sitoutuneita vanhempia lähti mukaan ilman ennakkoluuloja. Lasten vanhempien toivomuksesta ja oppilasmäärän turvaamiseksi myöhemmin perustettiin päiväkoti Ankkuri vuonna 2000. Koulu tuli tunnetuksi Porin kaupunginvaltuustossa ja pääsi valtionavun piiriin. Saimme kannustusta Helsingin Kristillisestä koulusta ja kannatusyhdistys teki lujasti töitä saadakseen varoja koulun toimintaan. Kartanoon ja Vähäraumalle avattiin kirpputorit, myytiin sei-

näkalentereita ja koulusta jaettiin ABC-lehteä sekä esitteitä. ”Tiedän, että eteenpäin mennään. Uskon, että koulun toiminta-ajatus ja suunta ovat oikeita. Voimia ja siunausta henkilökunnalle ja vastuunkantajille!” toivottaa Heikki. Teksti: Jesse Pasonen

Mukana koulun ja päiväkodin toiminnassa “Noin viisitoista vuotta sitten Heikki Nummijärvi soitti minulle ja kysyi, olisinko halukas tulemaan Porin Kristillisen koulun hallitukseen ja johtokuntaan. Innostuin asiasta, vaikka en tiennytkään koulusta vielä mitään”, Irma kertoo. Hän oli työskennellyt Porin kaupungilla sosiaalityöntekijänä ja koulukuraattorina sekä vapaaehtoistyössä ikäihmisten parissa, mikä on Irmalle toinen tärkeä tehtäväkenttä. “Ihminenhän on arvokas kaikenikäisenä. Aina ei ehkä huomatakaan, miten tärkeitä esimerkiksi isovanhemmat ovat lastenlastensa tukijoina”, Irma toteaa. PoKrin kannatusyhdistyksen perustajilla oli selkeä näky ja tavoitteet koulun perustamisesta. Vahva usko ja näky koulusta antoi rohkeutta viedä mahdottomaltakin tuntuvia asioita eteenpäin. Ensimmäiset vuodet asettivat suuria taloudellisia ja toiminnallisia haasteita. Rahalliset lahjoitukset, vapaaehtoisesti toimiva johto ja alkuun myös vapaaehtoiset opettajat loivat kuitenkin vahvan kivijalan koulun toimimiselle. Irma muistaa erään kevään, kun piti alkaa tehdä opetuslupahakemusta. Silloin mietittiin, miten ja kuka sen tekee. “Sitten päätimme mennä koko hallitus yhtenä iltana erään hallituksen jäsenen kotiin lupa-anomusta laatimaan. Pohdimme, keskustelimme ja kirjoitimme tunnista tuntiin. Välillä nautimme talon tarjoamasta iltapalasta ja taas jatkoimme. Joskus puolen yön jälkeen päätimme, että nyt ei enää jakseta, vaan jatketaan joku toinen ilta. Ihmette-

lin vähän mielessäni, että onpa tässä hallituksessa pitkiä työpäiviä”, Irma muistelee. Nykyään tämän ison ja vaativan työn tekevät hallitus ja henkilökunta yhdessä. PoKrin opetuslupa on edelleen määräaikainen, mutta aina se on saatu. Koulun työskentely ja oppilasmäärän jatkuva nousu ovat vakuuttaneet koulun aseman ja tarpeellisuuden. Niin ikään Päiväkoti Ankkurin laajeneminen yli 40-paikkaiseksi on merkittävä uusi saavutus. ”Vaikka jossain vaiheessa pääsimmekin valtionavun piiriin, vapaaehtoistyö on ollut ja on edelleen erittäin tarpeellista. Taloudellista tukea on tarvittu kaikkina näinä vuosina, sillä valtionapu ei ole vieläkään täyttä 100 %, vaan tällä hetkellä 94 %. Jokaisesta uskollisesta lahjoittajasta olemme vuosittain olleet tosi kiitollisia”, Irma kertoo. PoKri ja Porin kaupunki ovat luoneet hyvän yhteistyön ja muun muassa kuraattori- ja koulupsykologipalvelut on saatu kaupungin kautta. PoKrin opettajat voivat myös osallistua kaupungin opettajille järjestämiin koulutuksiin. ”Tänä päivänä Porin Kristillinen koulu on tasavertainen, nykyaikainen ja kehittyvä koulu Porin muiden koulujen rinnalla. Rehtori Terhi on jo vuosia vienyt koulua eteenpäin pätevällä otteellaan ja ystävällisellä persoonallaan. Myös opettajat ovat pitkäaikaisia koulun toimintakulttuuriin sitoutuneita ja halukkaita myös jatkuvasti kehittämään omaa ammattitaitoaan ja tietojaan”, ker-

--------------------------------------

PoKrin perustaminen

Irma Roininen, johtokunnan puheenjohtaja

too Irma. PoKriin tulevat uudet oppilaat ja heidän vanhempansa haastatellaan. Irma pitää tätä toimintatapaa tärkeänä, koska näissä tapaamisissa luodaan henkilökohtainen kontakti oppilaisiin ja koteihin. Oppilaan on helpompi aloittaa uudessa koulussa ja yhteistyö kotien kanssa muodostuu heti alusta lähtien lämpimäksi ja läheiseksi. Irma haluaa Porin Kristillisen koulun johtokunnan puolesta lämpimästi kiittää koulun nykyistä henkilökuntaa ja erityisesti kaikkia niitä, jotka ovat näiden vuosien aikana olleet mukana rukouksin ja monin eri tavoin tukemassa koulun ja päiväkodin toimintaa. Teksti: Jesse Pasonen

HALUAMME ONNITELLA 20-VUOTIASTA PORIN KRISTILLISTÄ KOULUA: Pentti Klemetti Greta Suminen Sirkka-Liisa Korhonen Suvi ja Jussi Ollila Leevi Heimonen Outi ja Miikka Lindroos Anna-Maija ja Jorma Kenttä Idman Vilen Grant Thornton

www.veikkolehti.fi

Pidämme ympäristöä puhtaana Veikko Lehti Oy:n asiakkaana nautit hyvin hoidetusta jätehuollosta, joka on edullista ja luontoa säästävää. Toimintamme on usean vuoden ajan tähdännyt kaatopaikalle menevän jätteen vähentämiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Katso lisää palveluistamme www.veikkolehti.fi. Veikko Lehti Oy, Teljänkatu 10, 28130 Pori, puh 02 631 6100, fax 02 637 0287

Ihmisille

~ luonnollisesti kestävää

Suomalaista osaamista

www.woodi.fi


Porin Kristillinen koulu

11

Päiväkoti Ankkuri

López Viljasten tie Poriin PoKrin idyllinen sijainti, keltainen rakennus piha­piireineen ja mukava henki­lökunta tekivät Susanna Viljaseen vaikutuksen.

López Viljasen tyttäret Ester 7 v, Dara 5 v ja Suomessa syntynyt Sarai 9 kk.

ópez Viljasen perheen oli tarkoitus viettää vain kesä Suomessa, mutta kun päiväkoti Ankkurista löytyi sopivasti kaksi vapaata hoitopaikkaa ja sen ilmapiiri ihastutti, päätti perhe jäädä Suomeen ja Poriin asumaan. López Viljasten perhe on asunut Suomessa nyt 2,5 vuotta. Perheeseen kuuluvat Kolumbiassa syntynyt ja 12 vuotta Espanjassa asunut Fernando-isä, Porissa syntynyt, mutta lähes koko ikänsä Espanjassa asunut Susanna-äiti sekä tyttäret Ester 7v, Dara 5v ja Suomessa syntynyt Sarai 9 kk. Uskovaisen perheen lapset saivat rakkaan päiväkodin ja koulun PoKrista, mistä on löytynyt hyviä ystäviä. PoKrista on ollut tosi hyviä kokemuksia, vaikka sopeutuminen ja suomen kielen oppiminen on vienyt aikansa. Näihinkin asioihin on saanut henkilökunnalta tukea ja ymmärrystä. Espanjalaiset ovat yleensä puheliaampia ja avoimempia kuin suomalaiset, joihin tutustuminen kestää kauemmin. Susanna mieltääkin per-

heensä perinteistä suomalaista perhettä paljon äänekkäämmäksi. Vanhemmat haluavat lastensa oppivan tärkeitä arvoja, kuten muiden rakastamisen, kunnioituksen, kärsivällisyyden, anteliaisuuden ja ymmärryksen muita kohtaan. Luottamus Jumalaan ja Hänen rakkauteensa kaikissa elämäntilanteissa on tärkein asia, mitä Susanna ja

Fernando haluavat lastensa oppivan. Heidän mukaansa lapset tarvitsevat nykypäivänä enemmän kuin koskaan vakaata arvopohjaa tukena kasvullensa ja turvallista kasvuympäristöä, missä heitä kohdellaan arvokkaina yksilöinä, täynnä mahdollisuuksia. Susannan mukaan jo pelkästään ajatus kristillisiin arvoihin perustuvasta koulusta on mahtava. Hän suo-

sittelee Porin Kristillistä koulua ja päiväkoti Ankkuria, sillä kristillisessä koulussa lapsia kohdataan aidosti, ymmärtäväisesti ja heitä kuunnellaan. ”Täydellistä koulua tai päiväkotia ei ole, mutta Porin Kristillistä koulua ja päiväkoti Ankkuria voin suositella”, toteaa Susanna. Teksti: Jesse Pasonen

Vanhemmat haluavat lastensa oppivan tärkeitä arvoja, kuten muiden rakastamisen, kunnioituksen, kärsivällisyyden, anteliaisuuden ja ymmärryksen muita kohtaan. Luottamus Jumalaan ja Hänen rakkauteensa kaikissa elämäntilanteissa on tärkein asia, mitä Susanna ja Fernando haluavat lastensa oppivan.

---------------------------------Lapsiperheiden arjessa mukana Puuvillan

PUMPUL I Apteekin

maskotti

SUOMALAISTA

Käy tutustumassa ajankohtaisiin tarjouksiimme osoitteessa www.puuvillanapteekki.fi

Ahakon Oy tuottaa sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaista kotipalvelun tukipalvelua. Ikäihminen kysy arvonlisäverotonta palvelua! Muista kotitalousvähennys!

Puuvillan Apteekin Pumpulimaskotti tervehtii lapsia. ©Tiina Liivo

Kotitalouksille, yrityksille ja asunto-osakeyhtiöille

la / 400 kepp

Kauppakeskus Puuvilla, Pori Puh. 02 633 3304

osta

Avoinna ma-pe klo 9-19 la klo 9-18

www.ahakon.fi

ahakon@ahakon.fi tai olavi.ketonen@ahakon.fi www.ahakon.fi


Porin Kristillinen koulu

12

Päiväkoti Ankkuri

Tervetuloa ostoksille PoKrin verkkokauppaan! yt voit tukea koulua ja päiväkotia helposti ostamalla kannatustuotteita tai lahjoittamalla valitsemasi summan suoraan PoKrin verkkokaupasta. Porin Kristillisen koulun ja päiväkoti Ankkurin missiona on tarjota turvallista ja yhteisöllistä mahdol-

Saajan tilinumero

lisuutta kasvaa samassa pihapiirissä aina päiväkodista peruskoulun loppuun saakka. Oppilaamme tekevät yhteistyötä yli luokkarajojen ja olemme mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa koulu –ohjelmassa. Porin Kristillistä koulua ja päiväkoti Ankkuria ylläpitää kannatusyhdistys, joka vastaa koulun ja päivä-

LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKKI FI31 5700 8120 1652 66

kodin taloudellisten ja aineellisten puitteiden järjestämisestä. Yksityiskouluna koulun valtionrahoitus on vain 94 % peruskoulujen saamasta valtionrahoituksesta. Kannatus mahdollistaa niin pienemmät kuin suuremmatkin hankkeemme matkalla kohti unelmakoulua. Verkkokaupassa voit myös

liittyä helposti kannatusyhdistyksen jäseneksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan tukemaan toimintaamme. Tehdään yhdessä parempi huominen lapsillemme ja nuorillemme. Tule mukaan talkoisiin ja ole kehittämässä Porin Kristillistä koulua ja päiväkoti Ankkuria. Pienikin summa on meille suuri apu.

TILISIIRTO Keräyslupa nro 5650/23/14

1.12.2014 – 30.11.2016

Viitenumerot: Saajan nimi

Maksaja

Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry Siltapuistokatu 1 28100 Pori

www.pokri.fi s-posti: koulu@pokri.fi puh. 02 634 1800

Eräpäivä

HEI!

Tehdään yhdessä parempi huominen lapsillemme ja nuorillemme. Tule mukaan talkoisiin ja ole kehittämässä Porin Kristillistä koulua ja päiväkoti Ankkuria.

19965 lahjoitus koululle 20006 lahjoitus päiväkodille

Viitenro Tililtä nro

Kiitos sinulle arvokkaasta lahjastasi! PoKrin verkkokaupan löydät osoitteesta http://pokri.fi/pokri/ toiminta/kauppa/ tai kotisivujemme kautta www.pokri.fi tai alla olevan pankkisiirron avulla.

EUR

PoKrin Sanomat 1/2016  
PoKrin Sanomat 1/2016  
Advertisement