Page 1

1/2014

PoKrin

Kyläkoulu keskellä kaupunkia

-----Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti

sanomat ------

----------Laadukasta perusopetusta

Maksuton yhtenäiskoulu jo vuosien kokemuksella

Porin Kristillinen koulu ja Päiväkoti Ankkuri

6

Porin Kristillinen päiväkoti Ankkuri

10

Viljasen perhe PoKrissa

------

Kodikasta varhaiskasvatusta

12

Koko perheen koulupäivä


Porin Kristillinen Koulu

2

Päiväkoti Ankkuri

Pääkirjoitus Porin Kristillinen koulu ja päiväkoti Ankkuri Yhteystiedot Siltapuistokatu 1, 28100 Pori (käynti sisäpihalta) 02 634 1800 / kanslia 02 634 1830 / päiväkoti 050 911 6198 / rehtori 050 911 6199 / päiväkodin johtaja Henkilökunnan s-postit etunimi.sukunimi@pokri.fi Kotisivut www.pokri.fi Koulun ja päiväkodin ylläpitäjä Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry Koulun rehtori Terhi Rotkus Päiväkodin johtaja Tanja Kalli Toimistovastaava Elina Heimonen Koulun opettajat Outi Lindroos (1-2 lk) Anna Viljanen (3-4 lk) Jouni Salo (5-6 lk) Minna Sammalisto (7 lk luokanvalvoja) Elina Heikkinen (8 lk luokanvalvoja) Kati Sistonen (9 lk luokanvalvoja) Marko Nuurkari (liikunta) Päivi Setälä (IT) Iltapäiväkerhonohjaaja Satu Laiteri Päiväkodin työntekijät Tanja Kalli (päiväkodin johtaja) Elina Mattila (lastentarhanopettaja, esikoulu) Minna Salo (lastenhoitaja) Jonna Jantunen (lastenhoitaja) Johtokunta Irma Roininen (pj) Outi Lindroos Marika Vestergård Anna Viljanen Jaana Ratola Anna Kirsi Ilkka Sorri Hallitus Miikka Lindroos (pj) Leevi Heimonen Jussi Tarri Veli-Pekka Koivisto Heikki Vilhonen Salla Karilainen Marika Vestergård Kouluun ja päiväkotiin hakeminen Vapaita oppilaspaikkoja voi kysellä koulun rehtorilta ja vapautuvia esioppilas- ja päiväkotipaikkoja päiväkodin johtajalta. Hakemuksen voi tulostaa tai lähettää sähköisesti kotisivuiltamme:

www.pokri.fi

Yhteisellä matkalla #Kristillinenkoulu

erusopetus ei ole vain lasten ja kasvatuksen ammattilaisten asia, vaan se koskee koko perhettä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan! Viime aikoina perusopetus on monella tavalla näkynyt myös mediassa. Kun perheen esikoinen aloittaa koulun, vanhemmat pääsevät samalla yhteiselle matkalle oppimaan ja ohjaamaan. Moni käy läpi muistoja omilta kouluajoiltaan. Muistellaan mieliaineita, koulunkäynnin haasteita, mukavia ja ikäviä muistoja koulusta. Se on elämää. Koulu on omalla tavallaan yhteiskunta pienoiskoossa: on ohjeita, sääntöjä, vastuuta, vapautta, sosiaalisia kontakteja, verkostoidutaan, riidellään, sovitaan jne. Vanhemmilla on ensi arvoisen tärkeä asema lapsen opintien rinnallakulkijoina. Kotoa saatu rohkaisu ja kannustus saa lapsen kurottautumaan oman oppimisensa kulloisillekin äärirajoille. Kohti uutta! Koulussa arkipäivän keskellä tehdään työtä oppilaiden oppimisen, kouluviihtyvyyden ja turvallisen koulupäivän eteen. Saumaton yhteistyö kodin ja koulun välillä sekä toinen toisemme arvostaminen auttaa oppilasta levosta käsin ottamaan apua ja tukea vastaan niin kotona kuin koulussakin oman oppimisensa tarpeisiin.Porin Kristillisessä koulussa yhteistyö vanhempien kanssa on aina ollut tärkeässä asemassa. Meidän työtämme myös PoKrissa ohjaa Perusopetuksen opetussuunnitelma, joka määrittelee oppimisen tavoitteet kullekin luokka-asteelle eri oppiaineissa. Vuoden 2015 alusta Suomen kouluissa alkaa noin 1,5 vuotta kestävä opetussuunnitelmien uudistustyö, kun uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistaan. Nyt tänä syksynä aloittavat ekaluokkalaiset siirtyvät noudattamaan uusien OPS-perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa lukuvuoden 2016-2017 alusta lukien, siis kolmatta luokkaa aloittaessaan. PoKri on saanut viime vuosien aikana kehittää tieto- ja viestintätekniikan välineistöä ja päästä mukaan kehittymään opetuksen sähköisessä muutosprosessissa. Tämä mahdollistaa opetuksen uudistumisen ja sähköisten oppimateriaalien käyttöönoton sekä pelioppimisen hyödyntämisen oppimisen tukena tulevaisuudessa. Tahdomme olla mukana muutoksessa, jota sähköisten oppimisympäristöjen mukaantulo on tuomassa perusopetukseen. Unohtamatta myöskään somea.

PoKri on vireä yhteisö Arkipäivän keskellä saamme luoda lapselle luottamusta vaikeissa hetkissä, että kyllä elämä kantaa eikä meidän tarvitse sitä yksin kulkea. Taivaan Isä on luvannut olla meidän kanssamme jokaisena päivänä. Siinä on vahva turva kaikkien elämäntilanteiden keskellä. Olla läsnä, kannustaa, kuunnella, tukea ja uskoa lapsen oppimisen mahdollisuuksiin. Se on meidän aikuisten tehtävä, jotta lapsilla olisi eheä ja innostava koulutie. Tällä matkalla tarvitsemme toinen toistamme ja yhteisö, johon kuulua, on tärkeä asia. Iloa ja uuden oppimista toivottaen kaikenikäisille! Terhi Rotkus rehtori

Seuraa meitä twitterissä @PoKriPori

-------------------PoKrin Sanomat 1/2014 on Porin Kristillisen koulun ja päiväkoti Ankkurin äänenkannattaja Päätoimittaja: Marika Vestergård Taitto: Timo Ahava Painopaikka: Sata-Pirkan Painotalo Oy Painosmäärä: 21 000 kpl


Porin Kristillinen Koulu

3

Päiväkoti Ankkuri

Ennakkohakuaika

Sisältö:

lukuvuodeksi 2015–2016

4

Porin Kristillinen koulu – Kyläkoulu keskellä kaupunkia

5

Koulun kerhotoiminta

6

Porin Kristillinen päiväkoti Ankkuri

7

Ankkurin uudet kalusteet

Koulussa ja päiväkodissa

8

Reissusta rähjääntyneet

---------------

9

Haastattelimme yläkoulun oppilaita

Varmista lapsellesi esiopetus-/perusopetuspaikka ensi lukuvuodeksi Porin Kristillisessä koulussa tai Päiväkoti Ankkurissa.

Ennakkohakuaika lukuvuodeksi 2015–2016 on käynnissä 27.10.–21.11.2014 • esiopetus • perusopetus 1–9 luokat Kysy hakulomakkeita koululta ja päiväkodilta soita 02 634 1800, täytä lomake kotisivuilla www. pokri.fi, käy vierailulla koululla/ päiväkodilla tai ota yhteyttä säh-

köpostilla koulu@pokri.fi päiväkodinjohtaja Tanja Kalli puh. 050 911 6199 rehtori Terhi Rotkus puh. 050 911 6198 Hakuaika ja ilmoittautuminen perusopetukseen ja esiopetukseen jatkuu myös tammikuussa 2015.

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ torstaina 20.11.2014 klo 9–12 Aamupuuroa tarjolla klo 9–10 TERVETULOA!

Porin Kristillinen koulu ja Päiväkoti Ankkuri. Tykkää!

10

Iltapäiväkerho

Viljasen perhe Pokrissa

ViikonloppuunKauppakeskus Puuvilla 11 herkut edullisemmin! Citysiivous

K o l m i o k a t u 2 To e j o k i P o r i

TA R J O A M M E 1 8 . - 2 0 . 9 . 2 0 1 4

Viikonloppuun 00herkut edullisemmin! 99 12 Rautatienpuistokatu 2 C LH 4, PORI • Puh. 0440 831 245

Kananpojan LIEKKI- ja HUNAJASIIVET

TA 2 pkt

Työtuolit meiltä! Tervetuloa!

RJO U K SSatakunnankatu E T V O I38,MPORI A S S A 1 8 .kg –20.9.2014 Perun 0207 929 800, topbee.fi Minneolas ma-to 8-16.30, pe 8-16

Koko perheen koulupäivä


Porin Kristillinen Koulu

4

Päiväkoti Ankkuri

Porin Kristillinen koulu – Kyläkoulu keskellä kaupunkia Kauniilla paikalla Kokemäenjoen rannassa ja Yliopistokeskuksen vieressä Siltapuistokadulla sijaitsee PoKri eli Porin Kristillinen koulu ja Päiväkoti Ankkuri. Kristillinen koulu on toiminut Porissa vuodesta 1996 lähtien ja nykyisin koulussa opiskelee yli 70 peruskoululaista. Samassa pihapiirissä toimiva Ankkuri puolestaan tarjoaa päivähoitoa ja esiopetusta. Mutta miten kaikki sai alkunsa ja millainen on kristillinen koulu?

-----ristillisen koulun ja kristilliseen ar vomaailmaan perustuvan opetuksen sai sydämelleen joukko porilaisia

Ylärivi vasemmalta: Kati Sistonen, Terhi Rotkus, Minna Sammalisto ja Elina Heikkinen. Alarivi vasemmalta: Anna Viljanen, Jouni Salo ja Outi Lindroos. vanhempia ja niinpä vuonna 1995 perustettiin Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Yhdistys toimii tänäkin päivänä koulun ylläpitäjänä. Seuraavana vuonna

koulu aloitti toimintansa seitsemän oppilaan ja yhden opettajan voimin. Kristillinen koulu on yksityinen koulu, joka tarjoaa kristilliseen maailmankatso-

mukseen perustuvaa opetusta. Koululla on ollut vuodesta 1999 lähtien valtion myöntämä opetuslupa, joten se saa valtionapua ja lukukausimaksuja ei peritä. Omaa varainhankin-

taa on mm. kirpputorin, myyjäisten ja erilaisten tempausten muodossa. Koulu toimii yhteiskristilliseltä pohjalta ja on yhteistyössä eri seurakuntien kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi aamunavauksissa, joita käyvät pitämässä eri seurakuntien edustajat. PoKri on ns. yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita luokilla 1-9. Oppilas voi suorittaa koko peruskoulutaipaleensa samassa pihapiirissä. Päiväkodin läheisyys mahdollistaa luontevan siirtymisen eskarista kouluun. Tällä hetkellä koulussa on seitsemän päätoimista opettajaa ja kaksi tuntiopettajaa sekä muuta henkilökuntaa. Kristillinen koulu on mahdollisuus perheille valita erilainen koulu ja sama oppimäärä kuin kunnallisessa peruskoulussakin. Kristillisen kasvatuksen ytimessä on joitakin ”helmiä”, ajatuksia, joita vaalitaan ja pyritään toteuttamaan arjessa. Yksi näistä on kohtaaminen. On tärkeää, että arkityönkin keskellä on aikaa kohdata toinen ihminen, kuunnella ja huomioida. Teksti: Anna Viljanen

Lisätietoja: www.pokri.fi


Porin Kristillinen Koulu

5

Päiväkoti Ankkuri

Koulun kerhotoiminta

Harrastukset suoraan omasta koulusta Porin Kristillinen koulu järjestää monipuolista kerhotoimintaa. Kerhot aloittavat toimintansa syksyisin yksi toisensa jälkeen. Viime vuosina erilaisia kerhoja on järjestetty kitarakerhosta elokuvakerhoon ja espanjankerhosta käsityökerhoon, aina sen mukaan, mikä on ollut kerhonohjaajan “erikoisalaa”. Enkkukerhossa eka- ja tokaluokkalaiset oppivat englannin alkeita leikkien, laulujen ja pikkunäytelmien avulla. Musiikkikerhossa eskarilaiset ja koululaiset yhdessä opettelevat maailmallakin suosituiksi tulleita, monelle kielelle käännettyjä lähetysaiheisia Jippii-lauluja. Kuoron esiintyminen päiväkoti Ankkurin kevätjuhlassa viime keväänä oli menestys. Kerhojen kestosuosikki, kokkikerho, on suunnattu ensisijassa 3-4 -luokkalaisille. Suuren osallistujamäärän vuoksi kerho on jaettu kahteen ryhmään, jotka kokoontuvat vuoroviikoin. 5-6 -luokkalaiset kansoittavat sporttikerhon. Edellisvuosina kerholai-

set ovat päässeet hyvinkin erilaisten liikuntalajien äärelle. Niinpä kerhossa on esimerkiksi keilailtu, kiipeilty, uitu, melottu ja pelattu erilaisia pallopelejä kuten pingis tai jalkapallo. 5-9 -luokkien oppilaat suuntaavat kerran viikossa palloilukerhoon Kaarisillan koulun liikuntasaliin. Syksyn aikana aloitellaan myös Station 316 -illat, jotka ovat tuttuja jo keväältä. Station 316 -ilta on 7-9 -luokkalaisille tarkoitettu ohjelmallinen nuortenilta joka toinen perjantai. Kerhotoiminta on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä osana koulun arkea ja viihtyvyyttä. Oppilaat odottavat kerhoja, sillä ne tarjoavat mukavaa tekemistä rennossa ilmapiirissä. Kerhoissa saa

vaihtaa sopivasti vapaalle. Koulun kerho on myös ilmainen harrastusmahdollisuus. Parhaimmillaan oppilaat saavat kerhon kautta uusia taitoja, itsetuntemusta ja itseluottamusta sekä osallisuuden kokemuksia. Teksti: Outi Lindroos

Enkkukerhossa eka- ja tokaluokkalaiset oppivat englannin alkeita leikkien, laulujen ja pikkunäytelmien avulla.

Iltapäiväkerho Porin Kristillisen koulun iltapäiväkerhossa on tänä vuonna kahdeksan reipasta eka- ja tokaluokkalaista. Lapset ovat juuri syöneet välipalan ja ovat läksypiirissä. Menen kysymään heiltä, mikä iltiksessä on parasta. - Se, kun pääsee ulkoilemaan paljon ja potkimaan palloa, kertovat pojat. - Saa askarrella hamahelmillä. Kaverit. Koska Satu on iltisohjaaja. Satu ei ikinä suutu, tulee tyttöjen suusta. Iltisohjaaja Satu toppuuttelee ansaittuja kehuja. Hän kertoo olevansa unelma-ammatissa: lapset ovat kivoja ja on mukavaa tehdä kaikkea heidän kanssaan. Päivät ovat monipuolisia. Lasten antaman palautteen perusteella voi sanoa, että tässä iltiksessä toteutuu hyvin iltapäiväkerhotoiminnan kantava ajatus - ohjattua toimintaa turvallisen aikuisen seurassa. Oppilaiden siirtyminen iltikseen koulupäivän jälkeen sujuu jouhevasti, onhan Satu aamupäivät eka- ja tokaluokkalaisten koulunkäyntiavustajana. Hän tietää, millainen päivä oppilailla on takana ja pystyy huomioimaan sen iltiksen toiminnassa. Hyvällä säällä iltiksessä ulkoillaan paljon. Pihalla pelataan yhdessä pelejä tai leikitään vapaasti pienemmissä ryhmissä. Joskus retkeillään lähiympäristössä tai vieraillaan vaikka kirjastossa. Välillä viihdytään sisällä yhteistä kirjaa lukien ja lepopatjalla loikoillen. Pelataan lautapelejä ja kädentaitojakin harjoitellaan. Vuoden mittaan puuhataan monenmoista. Iltapäiväkerho on oppilaiden vapaa-aikaa, jota kuitenkin sitovat ryhmätoiminnan säännöt. Yhdessä elämistä opetellessa tulee joskus erimielisyyksiäkin. Varsinkin sellaisissa tilanteissa korostuu aikuisen läsnäolon merkitys pikkuoppilaan iltapäivässä. Kaikesta ei vielä tarvitse selviytyä yksin, vaan aikuinen on paikalla. Hän tukee ja neuvoo. Teksti: Outi Lindroos

Ohjattua toimintaa turvallisen aikuisen seurassa.


Porin Kristillinen Koulu

6

Päiväkoti Ankkuri

Porin Kristillinen päiväkoti Ankkuri Päiväkoti Ankkuri on yksityinen 28-paikkainen yhteiskristilliseltä arvopohjalta toimiva päiväkoti.

Päiväkotia ylläpitää Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Ankkurissa tarjotaan kodikasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3-6-vuotialle lapsille. apsiryhmät on jaettu esioppilaihin ja 3-5-vuotiaiden ryhmään. 3-5-vuotiaat on jaettu vielä pienryhmiin, joiden nimet tänä kuluvana kautena ovat Koalat ja Pandat. Esioppilaat ovat ryhmänimeltään Kengurut. Päiväkoti Ankkuri sijaitsee Porissa aivan Kokemäenjoen tuntumassa, Puuvillan vieressä, sa-

malla tontilla Porin Kristillisen koulun kanssa. Ajatuksena on, että lapsi saa kasvaa 3-vuotiaasta lapsesta 16-vuotiaaksi nuoreksi samassa pihapiirissä tuttujen aikuisten keskellä. Päiväkotiin haetaan omalla hakukaavakkeella, jonka voit noutaa päiväkodilta, Siltapuistokatu 1 tai osoitteesta www.pokri. fi, josta voi sähköisen hakulomakkeen lähettää suoraan päiväkodin johtajan sähköpostiin. Päiväkoti Ankkurin yhteystiedot: Siltapuistokatu 1, 28100 Pori Puh. 02 634 1820, 044 034 1800 päiväkodin johtaja 050 911 6199 tanja.kalli@pokri.fi

Jonna Jantunen, Tanja Kalli, Elina Mattila ja Minna Salo


Porin Kristillinen Koulu

7

Päiväkoti Ankkuri

Sydämellinen kiitos kaikille osallistuneille arvokkaasta panostuksestanne!

Ankkurin uudet kalusteet Syksy 2014 käynnistyi meidän päiväkodissamme vauhdikkaasti. eidän talon lapset olivat kaikki saaneet auringon säteitä kesän aikana runsaasti ja kasvaneet muutenkin sekä henkistä että fyysistä mittaa. Uusia lapsia saapui lähinnä esiopetusryhmään. Pandat ja Koalat, meidän talon 3-5-vuotiaiden ryhmä pysyi kutakuinkin samana. Vanhojen kavereiden ja uusien tuttavuuksien keskellä iloinen päiväkotiarki koki pienen yllätyksen: päiväkoti Ankkuri sai uudet kalusteet! Miten kiitollisin mielin vastaanotimme Ankkuriin saapuneen lähetyksen syyskuun ensimmäisenä päivänä. ”Vau!”, huusivat lapsetkin, kun isoista paketeista paljastui upouudet kiiltävät, valkoiset tuolit ja pöydät. ”Laitetaan nämä heti hienos-

ti”, innostui lastenhoitajakin ja alkoi järjestellä kalusteita pienryhmiin. Samana iltana päiväkodissa järjestettiin perinteinen vanhempainilta, joten ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Päiväkodin sali täyttyi nopeasti sekä uusista valkoisista kalusteista että vanhoista, keltaisista kalusteista. Pian jalansijaa ei enää tuntunut olevan missään, sillä kaikki lapset ja aikuiset halusivat olla mukana ”kalusteprojektissa”. Onneksi koulun puolelta hälytetty ”kantoryhmä” saapui auttamaan vanhojen kalusteiden siirrossa. Nämä innokkaat ja auttavaiset koulun oppilaat ottivat tilanteen haltuun ja veivät päiväkotia hyvin palvelleet kalusteet ullakon lepoon. Miten tähän sitten päästiin, se on hyvä kysymys! Vanhat, nostalgisen keltaiset kalusteet olivat kyllä söpöt ja lapsille mieluisat, mutta eivät vastanneet enää tarpeitamme. Päiväkoti Ankkuria ylläpitävä yhdistys, Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, kerää vuosittain osan rahoituksestaan varainhankinnan kautta. Päätimme keskittää vuoden 2014 varainhankinnan päiväkodin osalta juuri ”Kalusteprojektiin”.

Tähän projektiin on osallistunut lukematon määrä ihmisiä. Lapset itse ovat käyneet esiintymässä laulaen, lasten vanhemmat ovat järjestäneet kahvituksia, on järjestetty hyväntekeväisyyskonsertteja ja kerätty lahjoituksia. Kaikki nämä yhdessä ovat mahdollistaneet sen, että päiväkoti Ankkurissa on uudet, ergonomiset ja aikaa kestävät kalusteet. Tästä sydämellinen kiitos kaikille osallistuneille arvokkaasta panostuksestanne! Nämä kalusteet nostattavat hymyn huulille joka päivä saapuessani töihin. Uskon, että jaan tämän tunteen niin muiden aikuisten kuin lastenkin kanssa. Nämä muistuttavat meitä siitä, mikä voima on yhteisöllisyydessä. Ihanaa oli myös kuulla pienen tytön kommentti siitä, että nyt heidän palkintonsa laulamisesta on saapunut, heille luvatut uudet pöydät ja tuolit. Kiitollisin mielin, Päiväkodin johtaja Tanja Kalli

Porin Kristillisen koulun laadukas CD saatavilla koululta

Osta omaksi tai anna lahjaksi

10

€ www.pokri.fi


Porin Kristillinen Koulu

8

Päiväkoti Ankkuri

SALOMONSAARET Salomonsaaret on saaristovaltio Tyynessä valtameressä. Maantieteellisesti se on osa Melanesiaa ja sijaitsee Papua-UudenGuinean itäpuolella. Salomonsaaret koostuu yli 990 saaresta, joiden yhteispinta-ala on yli 28 000 neliökilometriä ja asukasluku vuoden 2011 arvion mukaan 571 890. Maan pääkaupunki on yli 60 000 asukkaan Honiara, joka sijaitsee Guadalcanalin saarella. Valtaosa maan väestöstä on melanesialaisia ja uskonnoltaan kristittyjä. Salomonsaaret joutui Ison-Britannian siirtomaaksi 1800-luvun lopulla ja itsenäistyi 7. heinäkuuta 1978. Toisen maailmansodan aikana saarilla käytiin merkittäviä taisteluita Japanin ja Yhdysvaltojen välillä. Salomonsaaret kuuluu nykyään Brittiläiseen kansainyhteisöön.

Reissusta rähjääntyneet Haastattelussa Porin Kristillisen koulun 5.-6. luokkien opettaja Jouni Salo ja päiväkoti Ankkurin lastenohjaaja Minna Salo, jotka viettivät välivuoden Salomonsaarilla. Miten päätitte lähteä vapaaehtoistyöhön? Olemme työskennelleet Porin Kristillisessä koulussa ja päiväkoti Ankkurissa jo 2000-luvun alusta lähtien. Eräänä päivänä meille esitettiin erittäin pysäyttävä haaste lähteä vapaaehtoistyöhön, jota mietimme pitkään. Kun sitten otimme haasteen vakavasti, alkoi uusia suunnitelmia ja seikkailuja avautumaan. Toki se vaati monenlaisia valintoja ja järjestelyjä, jotka eivät tuntuneet helpoilta ja yksinkertaisilta järjestää, mutta matkaa alettiin suunnitella ja rukoilla. Päätimme lähteä voluntaareiksi

Salomonsaarille, jossa keskimmäinen lapsistamme oli löytänyt työsarkaa Taivaan Isän kutsumana Malaitan Teknisestä Instituutista ja Assembly of God seurakunnasta. Minkälainen paikka ja millaista oli asua Salomonsaarella? Maisemat olivat huikeat ja sää oli siellä aina lämmin, jopa sateella. Palmut tulivat tutuiksi ja rakkaiksi. Kaikista kauneimpia ne olivat täysikuussa kun ne hohtivat hopeisina. Saaren asukkaat olivat vieraanvaraisia ja ystävällisiä ja meistä tuli kuin perheenjäseniä. Meidän kotisaaressa, Malaitassa puhutaan toistakymmentä erilaista kyläkieltä. Me opettelimme puhumaan Pijin kieltä, joka on saarella yleiskielenä. Paikka missä asuimme ja työskentelimme, sijaitsi Malaitan saarella, Aukin pienessä kaupungissa. Kävimme myös vieraisilla joissakin kylissä ja kiipesimme yhdelle Malaitan vuorista, Alazarille, jonka huipulle oli kahden tunnin kii-

peäminen viidakkopolkua pitkin. Uusi täysin erilainen kulttuuri avasi näkemään monia asioita kuin uusin silmin. Arkisten asioiden hoitamiseen meni paljon aikaa ja energiaa tai sitten niitä ei voinut hoitaa ollenkaan kun ei ollut, vettä tai sähköä tai nettiä. Kaupasta ja torilta ostettiin sitä mitä sieltä sillä hetkellä sattui löytämään. Usein oli monenlaistakin valinnanvaraa, mutta toisinaan kasvatettiin todella kärsivällisyyttä. Länsimainen ajattelu ja ajantaju omassa päässä piti laittaa uuteen järjestykseen. Toisaalta taas koimme eri kyläpaikoissa valtavaa vieraanvaraisuutta, vaikka ihmiset olivat hyvin köyhiä. Saarelaisten ajatusmalli on sellainen, että jos tänään on ruokaa, niin kaikki on hyvin. Huomisesta ei murehdita liikoja. Suomessa meillä on monet asiat niin hienosti, ettemme aina huomaa mistä kaikki hyvä tulee, emmekä aina oikein edes tajua kuinka hyvin meillä asiat on. Helposti pidämme itsestään selvyytenä saada lisää ja enemmän kaikkea.

Lähde: Wikipedia

Myös Jumalan huolenpidon merkitys nousi perheemme tärkeimmäksi asiaksi, olemme alkaneet hiukan enemmän ymmärtää kuinka todella olemme Jumalan hoidossa ja johdatuksessa, emme minkään sattuman varassa. Millaista oli palata takaisin Suomeen? Huomasimme olevamme takaisin tämän tutun maamme kamaralla. Olo oli kuin unesta palanneella, hieman tokkurainen, vielä ajatukset kaukana täältä ja jotakin ihmeellistä kokeneena, jonakin päivänä voisin jatkaa tuota unta… joka ehkä olikin vielä todellisempaa kuin tämä hetki.. Mitä haluaisitte sanoa lopuksi? Toivomme, että jokainen meistä voisi kokea olevansa tärkeä ja mukana Jumalan suuressa suunnitelmassa.

-----Kuka olen: Jouni Salo Ikä: 49 Porin Kristillisen koulun 5.-6.luokan opettaja Koulutukseni: Teknisen työn aineenopettaja, peruskoulun luokanopettaja Perheeni: Vaimo ja 3 aikuista lasta Harrastukseni: Kunto­ sali, kalastus

------

Kuka olen: Minna Salo Ikä: 48 Päiväkoti Ankkurin lastenohjaaja Koulutukseni: Lähi­ hoitaja, lasten ja nuorten koulutusohjelma Perheeni: Mies ja 3 lasta ja koira Harrastukseni: Kuntosali

www.konerauta.fi Verkkokauppa: tietotekniikka, autohifi, rakentaminen, sisustus Edullisia löytöjä!

Korjuuntie 17-19, PORI. Puh. 02-6411960 tai 040-5582632

www.patenrengas.fi


Porin Kristillinen Koulu

9

Päiväkoti Ankkuri

Haastattelimme yläkoulun oppilaita Aada, Erika, Matias ja Pinja

1. Kuka olet ja millä luokalla olet? Olen Aada Nikki ja 8. luokalla.

1. Kuka olet ja millä luokalla olet? Olen Erika Peltoniemi ja 8. luokalla.

1. Kuka olet ja millä luokalla olet? Olen Matias Susi ja olen 9. luokalla.

2. Miksi tulit kristilliseen kouluun? Halusin pieneen kouluun, joka on lähellä kotiani. Täällä on hyvä ryhmähenki eikä tarvitse pelätä kiusaamista.

2. Miksi tulit kristilliseen kouluun? Tunsin täältä ennestään kaverin. Isäni oli ennen myös johtokunnassa ja suositteli koulua mm. kristillisten arvojen vuoksi.

3. Mikä tässä koulussa on mielestäsi parasta? Se, kun koulu on pieni. Täällä on hyvät oppilaat, kivoja kavereita ja opettajia.

3. Mikä tässä koulussa on mielestäsi parasta? Täällä on hyvä henki eikä ole kiusaamista.

2. Miksi tulit kristilliseen kouluun? Muutimme perheeni kanssa Poriin ja tämä oli mukavan pieni ja kotia lähellä oleva koulu. Lisäksi koulu on kristillinen eli kaikki plussat mukana.

4. Kuvaile koulua kolmella adjektiivilla? Pieni, idyllinen ja ihana.

4. Kuvaile koulua kolmella adjektiivilla? Mukava, rauhallinen ja rento.

5. Mitä aiot tehdä peruskoulun jälkeen? Mennä urheilulukioon. 6. Mikä on tulevaisuutesi unelma? Että olisin urheilufysioterapeutti.

5. Mitä aiot tehdä peruskoulun jälkeen? Yritän lukioon ja sieltä sitten yliopistoon.

4. Kuvaile koulua kolmella adjektiivilla? Mukava, toiminnallinen ja läheinen.

6. Mikä on tulevaisuutesi unelma? Olla yleislääkäri.

5. Mitä aiot tehdä peruskoulun jälkeen? Menen varmaan opiskelemaan lukioon.

7. Mitä olet saanut PoKrilta? Olen saanut uskovia kavereita.

6. Mikä on tulevaisuutesi unelma? Minulla ei ole kokonaista kuvaa tulevaisuudestani. Koitan pyrkiä alalle, joka kiinnostaa minua eniten ja on mukava kaikin puolin.

-----------Ihmisille

3. Mikä tässä koulussa on mielestäsi parasta? Mielestäni parasta on se, että koulu on mukavan kokoinen ja täällä pääsee tutustumaan helposti eri ihmisiin, jos ei vielä tunne kaikkia. Täällä on mukava opiskella, kun koulu on tiivis.

~ luonnollisesti kestävää

- IDYLLINEN - RENTO - TOIMINNALLINEN - LÄHEINEN

7. Mitä olet saanut PoKrilta? Olen saanut PoKrilta paljon ystäviä, hyviä eväitä elämään ja paljon hyvää opetusta.

1. Kerro meille itsestäsi. Olen Pinja Puolakka, 9. luokalta ja olen oppilaskunnan puheenjohtaja. Olen käynyt tätä koulua kuudennesta luokasta lähtien. Lisäksi harrastan ratsastusta ja olen kristillisessä tanssiryhmässä mukana. 2. Miten olet viihtynyt PoKrissa? Todella hyvin. 3. Miksi halusit mukaan oppilaskuntaan? Haluan vaikuttaa yhteisiin asioihin, jotta saadaan kiva koulu. 4. Mitä olet pitänyt oppilaskuntatyöstä ja mitä odotat keväältä? Oppilaskuntatyö on ollut ihan mukavaa. Odotan keväältä isompia muutoksia ja tapahtumia. 5. Missä olet ollut TET- harjoittelussa ja mihin olet menossa? Viime vuonna olin viikon tallilla. Tänä vuonna olen puolestaan ensimmäisen viikon tallilla ja toisen viikon jossain kahvilassa. 6. Mitä suunnitelmia sinulla on peruskoulun jälkeen? Menen amikseen, opiskelen jotain ruoka-alaa ja perustan ehkä oman ravintolan joskus.

--------------------------Etukuponkisi!

Tällä kupongilla voit vara ta tilavan myyntipaikan

Näytä tämä kuponki kassalla! 30.11.2014 saakka. Paikkava Kuponki voimassa raukset p. 050 590 2428

Suomalaista osaamista

www.woodi.fi

10 €/vko

Tarjolla paljon erilaisia myyntipaikkoja. Esim. isot myyntihuoneet n. 6 m2 alk. 20 €/vko. Iso ikkunapaikka n. 2 m 14 €/vko. 1/2 päätyhylly 10 €/vko. Avoinna ark. klo 10-18, lauantaisin klo 10-16 Harmaalinnantie 23, 28430 Pori. Puh. 050 590 2428


Porin Kristillinen Koulu

10

Päiväkoti Ankkuri

Viljasen perhe Pokrissa Oli vuosi 2012 kun esikoulun aloitus tuli esikoisellemme ajankohtaiseksi. Tahdoimme vaihtaa silloisesta päiväkodista johonkin toiseen päiväkotiin, joka tarjoaisi esiopetusta lähempänä kotiamme, jolloin matkat lyhenisivät. ristillinen päiväkoti Ankkuri oli jo aiemmin ohitse ajaessamme herättänyt

kiinnostukseni, ihanat keltaiset rakennukset, rauhallisen oloinen pihapiiri ja samassa yhteydessä toimiva perusopetus. Ja mikä parasta, tämä oli aivan kivenheiton päässä kotoamme. Kaikki järjestyi ja tyttäremme saivat Ankkurista hoitopaikat, Linnea 3-5-vuotiaista ja Viola esiopetuksesta. Kokemukset Ankkurista ovat olleet erittäin positiivisia. Parasta on kodinomainen lämmin ilmapiiri, päiväkodissa viikoittain pidettävä pikkukirkko, lapsen huomioiminen yksilönä ja vanhemmuuden tukeminen sekä aivan ihana henkilökunta! Ihaninta on ollut huomata miten arka ja

hiljainen kuopuksemme on saanut suuresti luottamusta ja rohkeutta, kun taas sosiaalisempi esikoisemme on saanut tuoda itseään esille mm. laulamisen kautta. Itse pidän tärkeänä, että lapset saavat kodin kristillistä näkemystä tukevaa kasvatusta myös kodin ulkopuolella. Perheeseemme kuuluvat vanhemmat Elina ja Ville Viljanen sekä tyttäret Linnea 6v. ja Viola 8v. Vuodet ovat siis vierineet ja nyt nuorimmainen on vuorostaan esikoululainen ja esikoinen jo toisella luokalla, samassa pihapiirissä, aivan päiväkodin aidan toisella puolen, Porin Kristillisessä koulussa. Olemme olleet enemmän kuin

tyytyväisiä Päiväkoti Ankkurin ja Kristillisen koulun yhteistyöhön. Violan koulutie alkoi luontevasti ja ilman suurempia jännityksiä, olihan koulu ja henkilökunta jo tavallaan tuttu. Ankkuri tarjosi loistavat valmiudet koulutielle ja Violan koulu on sujunut ongelmitta. Kristillinen koulu tarjoaa lämpimän ilmapiirin, johon jokaisen on helppo tulla. Kristillinen koulu tarjoaa turvallisuutta ja kiireettömyyttä, jossa lasta kuunnellaan ja arvostetaan. On ollut ilo huomata miten eri-ikäiset oppilaat ovat luontevasti tekemisissä keskenään, pieni ekaluokkalainen voi juosta yläkou-

lulaisen syliin, ja se onkin helposti pienelle se päivän kohokohta! Voimme suositella Porin Kristillistä päiväkotia ja koulua jokaiselle! Sieltä saa repullisen viisauksia elämään ja opintielle! Violan mielestä parasta koulussa on kaverit ja se että saa oppia uusia asioita. Linnea tuumi, että eskarissa on parasta se, kun ulkoillaan paljon, on kivoja kavereita ja kun eskarilaiset saa olla pientenkin puolella. Se harmitti kun tarhaan ei pääse viikonloppuna! Teksti: Elina Viljanen

LASTA KUUNNELLAAN JA ARVOSTETAAN

PARASTA ON KODINOMAINEN, LÄMMIN ILMAPIIRI

Itäpuisto 5, Pori • Avoinna: ma-pe 11-17, la 10-15 Puh. 050 595 9695 • info@fossette.fi • www.fossette.fi

Sundell

Wwww.sundell.fi

02 6334070


PoKri-muki

11

Päiväkoti Ankkuri

Kuva: Johanna Sjövall

Porin Kristillinen Koulu

Hae omasi koulun toimistolta

10

€ www.pokri.fi

MAISTA

CRONIZ! 3

30

3 IHANAA MAKUA: Vanilja, SITRUUNA JA HASSELNOUGAT

arnolds BePOP

Arnolds Puuvilla avataan lokakuun lop ussa!

arnolds_fi

www.arnolds.fi

Lapsiperheiden arjessa mukana Puuvillan

PUMPUL I Apteekin mas

kotti

Puuvillan apteekki aukeaa 30.10. Puuvillan kauppakeskuksessa. Tervetuloa asioimaan! Puuvillan Apteekin Pumpulimaskotti tervehtii lapsia. ©Tiina Liivo

la / 400 kepp

Siltapuistokatu 14 28100 Pori Puh. 02 633 3304

osta

Avoinna ark. klo 9-19 la klo 9-17

LLaauuhhansa ansarrvvii Maalaisravintola Maalaisravintola

S Sa au un na alllliisse ett

hu uv vilat 6h 65 - 19 ilat

5 - 190 Lauhansarvi 0e e//v vrrk Lauhansarvi kLauhanvuorentie 490

Liikenneasema Liikenneasema Honkajoella Honkajoella

HONKAHOVI HONKAHOVI RAVINTOLA RAVINTOLA

MA - SU MA - SU

Lauhanvuorentie 490 64900 ISOJOKI 64900 ISOJOKI 040 825 8751 040 825 8751

HOTELLI HOTELLI

Pohjanmaantie 99 HONKAJOKI Pohjanmaantie 99 HONKAJOKI

www.lauha.fi www.lauha.fi

Pohjanmaantie 99 HONKAJOKI

info@lauha.fi info@lauha.fi

Kauppakeskus Puuvilla Haastattelussa Porin Puuvilla kauppakeskuksen markkinointipäällikkö Veera Forsbacka. Porin Kristillinen koulu ja päiväkoti Ankkuri saavat uuden naapurin. Millainen on Porin Puuvillan kauppakeskus? Itse asiassa Puuvilla on kokonainen kaupunkikortteli, jonka veturina lokakuussa avattava kauppakeskus toimii. Puuvillan Kaupunkikorttelissa historiallinen kulttuurimiljöö yhdistyy aivan ainutlaatuisella tavalla uuteen moderniin kauppakeskukseen. Kauppakeskuksen käytäviltä löytyy sekä historian havinaa vanhojen tiiliseinien muodossa että upouutta rakennettua pintaa. Tämän kokonaisuuden täydentävät uudet liikkeet ja ravintolat, jotka tuovat alueelle sitä kaivattua ”pöhinää”. Puuvilla muodostaa Satakunnan vetovoimaisimman kaupan, palvelujen, tapahtumien ja tulevaisuudessa myös asumisen keskittymän. Haluamme tarjota kävijöillemme ”Elämystä Rakkaamman” kokemuksen. Tämän varmistamme erilaisilla tapahtumilla, joita järjestetään sekä kauppakeskuksen sisällä että ulkona sijaitsevilla lukuisilla tori-alueilla. Puuvilla haluaa tarjota naapureilleen runsaasti palveluita ja myös palan arvokasta Porilaista historiaa. Tärkeintä on kuitenkin sujuva ja turvallinen toimintaympäristö meille kaikille. Miten Porin Puuvilla ottaa lapset ja nuoret huomioon? Lapset ja nuoret ovat lämpimästi tervetulleita Puuvillan Kauppakeskukseen ja Kaupunkikorttelin alueelle. Haluamme varmistaa myös heille

turvallisen ja mukavan ympäristön toimia ja siksi teemme tiivistä yhteistyötä mm. Porin kaupungin, Perusturvan päihde- ja mielenterveystyön, nuorisovaltuuston, Punaisen Ristin, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Olemme perustaneet Puuvilla kohtaa nuoret –työryhmän näiden tahojen edustajien kanssa. Pyrimme tämän ryhmän avulla osallistamaan nuoret itse mukaan yhteistyöhön, keskustelemaan avoimesti, välttämään järjestyshäiriöitä ja tekemään Puuvillassa vierailusta mukavan kokemuksen. Miten näette koko Puuvillan elämyskorttelin vaikutuksen Porin ja Satakunnan talousalueella?

Olemme kaupungin yhteinen olohuone tuo upean kattauksen uusia liikkeitä ja ravintoloita, mittavat pysäköintimahdollisuudet ja esteettömän toimintaympäristön. Porin Kristilliselle koululle on tärkeää yhteisöllisyys. Miten se näkyy Porin Puuvillan suunnittelussa?

Puuvillan vaikutus Satakunnan talousalueen kehittymiseen on merkittävä. Kauppakeskus luo Satakuntaan noin 700 uutta työpaikkaa. Matkailun näkökulmasta maakunnan kiinnostavuus kasvaa ja Poria voidaan jatkossa pitää jopa minilomakohteena. Mikä parasta, satakuntalaisten ei tarvitse lähteä ulkopaikkakunnille ostoksille ja eurot jäävät maakuntaan. Tavoitteenamme on saada etenkin Pohjois-Suomen ostosvirrat pysähtymään Poriin. Näin Puuvilla kehittää itse asiassa koko kaupungin kiinnostavuutta.

Puuvilla tarjoaa alueen asiakkaille ja asukkaille, tutuille ystäville ja uusille vieraille tapahtumarikkaan ja inspiroivan kaupunkikorttelin. Se yhdistää opiskelun ja vapaa-ajan, asioinnin ja yritystoiminnan, liikunnan ilon ja kulttuurin. Olemme kaupungin yhteinen olohuone. Erilaisilla tapahtumilla pystymme luomaan yhteisöllisyyttä monenlaisten ryhmien välille.

Mitä uutta ja erilaista Porin Puuvilla tuo Satakuntaan?

Unelmieni kaupunkikortteli tarjoaa jotain uutta joka päivä. Tällöin arkisesta kauppareissusta tulee elämys tavalla tai toisella. Se voi olla luomutori korttelin kujalla, ilmainen kärrypoletti tai vaikka vain ystävällinen hymy, joka antaa kiitollisuuden aihetta päivään. Elämyksiä löytyy pienistäkin asioista.

Olemme hyvän fiiliksen kauppakeskus ja elämyksellinen kaupunkikortteli. Toivotamme tervetulleeksi kaikki asiakasryhmät ja haluamme yllättää joka päivä. Olemme helposti lähestyttävä ja aito, mutta samalla moderni ja nykyaikainen. Tarjoamme myös hengähdyshetkiä, toritunnelmaa ja palan historiaa. Konkreettisina tekijöinä Puuvillan kauppakeskus

Markkinointipäällikkö Veera Forsbacka millainen on oma unelmiesi kaupunkikortteli?


Porin Kristillinen Koulu

12

Päiväkoti Ankkuri

Koko perheen koulupäivä

Koululaiset ja vanhemmat kokoontuivat yhdessä viettämään koulupäivää Onnenkalliolle. Ja kivaa oli! lauantai

13.9.

Tehdään yhdessä parempi huominen lapsillemme ja nuorillemme. Saajan tilinumero

LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKKI FI31 5700 8120 1652 66

TILISIIRTO Keräyslupa nro 2020/2012/3778 1.12.2012 – 30.11.2014 Keräyslupa nro 5650/23/14 1.12.2014 – 30.11.2016

Saajan nimi

Maksaja

Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry Siltapuistokatu 1 28100 Pori

Valitse viite 19965 lahjoitus koululle 20006 lahjoitus päiväkodille www.pokri.fi s-posti: koulu@pokri.fi puh. 02 634 1800

Viitenro Tililtä nro

Eräpäivä

EUR

ule mukaan talkoisiin ja ole mukana kehittämässä Porin Kristillistä koulua ja päiväkoti Ankkuria. Pienikin summa on meille suuri apu! Porin Kristillisen koulun ja päiväkoti Ankkurin missiona on tarjota turvallista ja yhteisöllistä mahdollisuutta kasvaa samassa pihapiirissä aina päiväkodista peruskoulun loppuun saakka. Oppilaamme tekevät yhteistyötä yli luokkarajojen ja olemme mukana kiusaamisen vastaisessa Kiva koulu -ohjelmassa Porin Kristillistä koulua ja päiväkoti Ankkuria ylläpitää kanna-

tusyhdistys, joka vastaa koulun ja päiväkodin taloudellisten ja aineellisten puitteiden järjestämisestä. Yksityiskouluna koulun valtionrahoitus on vain 90 % peruskoulujen saamasta valtionrahoituksesta. Lahjoita Porin Kristilliselle koululle ja päiväkoti Ankkurille 5 €, 10 €, 25 €, 50 € tai valitsemasi summa. Sinä päätät. Lahjoitus mahdollistaa niin pienemmät kuin suuremmatkin hankkeemme matkalla kohti unelmakoulua. Kiitos Sinulle arvokkaasta lahjastasi!

Pokrin sanomat 2014  

Porin Kristillisen koulun ja Päiväkoti Ankkurin julkaisu

Pokrin sanomat 2014  

Porin Kristillisen koulun ja Päiväkoti Ankkurin julkaisu

Advertisement