Page 1

Udruženje studenata doma I Studentski grad Students Alliance of Studentski grad I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDRUŽENJE STUDENATA DOMA I

MINISTARSTVO PROSVETE

STUDENTSKI GRAD

REPUBLIKE SRBIJE

POKRENI PROMENI - OBRAZLOŽENJE PROJEKTA 1. KRATAK OPIS PROJEKTA Ovaj projekat predstavlja niz različitih aktivnosti, čiji je cilj da ukažu na probleme sistema vrednosti u srpskom društvu. Rušenje tradicionalnih vrednosti i neprihvatanje novih kulturnih uticaja, proces je koji konstantno deluje u proteklih dvadeset godina. S obzirom da su projekat pokrenuli studenti, u fokusu projekta biće upravo oni, odnosno problemi sa kojima se mladi suočavaju u sadašnjem trenutku. Glavni uticaj ovog projekta, nakon njegovog završetka, biće iskustvo i kontakti koje su mladi ostvarili svojim prisustvom i učešćem kao i promena u percepciji pojmova, različitosti, pluralizma i multikulturalnosti. 2. OPIS PROBLEMA Poslednjih dvadeset godina Srbija je poprište velikih ratnih, ekonomskih i društvenih kriza. Rezultat takvog ambijenta i okolnosti u kojima su odrastale nove generacije, doveo je do drastičnog povećanja devijantnog ponašanja mladih. Mnogi stručnjaci, naročito profesori Filozofskog fakulteta, bavili su se ovom problematikom, pa je valjana naučna i istraživačka građa na temu poremećenih vrednosti, dostupna na zadovoljavajućem nivou. Posledica ovih kriza je pojava raznih ekstremnih i navijačkih grupa, čiji su članovi većinom uzrasta od 15 do 30 godina. Problem postoji i kod medijskog promovisanja različitih oblika ekstremizma i događaja, koji u svojoj osnovi predstavljaju neku vrstu skandala. Mediji ostavljaju veoma malo prostora za promovisanje pozitivnih vrednosti. Teme mnogih emisija predstavljaju ukazivanje na kršenje tolerancije, na neprimereno ponašanje mladih, huliganskih grupa, na štetni uticaj rijaliti televizijskih programa. U takvom uređivačkom konceptu ostaje nedovoljno prostora za ukazivanje na društveno korisna i poželjna ponašanja mladih, promovisanje uspeha i pozitivnih primera. Rezultat takve medijske propagande jeste jedna negativna slika o mladima, etiketiranje mladih kao nasilnih i netolerantnih osoba. Uticaj turbo-folk kulture, tema je kojom su se bavili stručnjaci iz oblasti humanističkih nauka. Muzika koja predstavlja laki konzument, proizvodi nove mlade konformiste, čineći ih zatvorenim za nove pozitivne, društveno prihvatljive ideje i stvaralaštvo, ali i slepim za tradicionalne kulturne vrednosti. Nepoznavanje prirodnih, kulturnih i verskih dobara u Srbiji, takođe je još jedan od problema sa kojima se mnogo mladih suočava. Tako dolazimo do poražavajuće situacije, da upravo oni koji predstavljaju budućnost Srbije, zapravo učestvuju u tihom gašenju naše tradicije i našeg kulturnog nasleđa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kancelarija Udruženja studenata Doma I – Tošin Bunar 153, Novi Beograd - 11000 Beograd, tel:+381 060/5571-053- email: pokrenipromeni@gmail.com


Udruženje studenata doma I Studentski grad Students Alliance of Studentski grad I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. OPŠTI CILJEVI PROJEKTA Cilj projekta je da mladim ljudima ukaže na već pobrojane probleme sa vrednosnim sistemom, kako bi se što veći broj njih uključio u menjanje negativne lestvice vrednosti. Prvi korak u tom poduhvatu bila bi edukacija mladih iz oblasti verske, nacionalne, rasne i polne tolerancije, ukazivanje na probleme devijantnog ponašanja mladih i na uticaj kulture kiča koja dominira na javnoj sceni u Srbiji. Kroz radionice i tribine studenti bi stekli konkretna znanja koja će im pomoći da razlikuju istoriju od mitologije, kao i patriotizam od šovinizma. Daljom realizacijom projekta imamo za cilj da promovišmo evropske vrednosti i kulturne sadržaje, koji su od krucijalnog značaja za formiranje, zdrave, stabilne, odgovorne i samosvesne ličnosti, kao i prosvećivanje mladih na način koji će uključivati ono najbolje, kako iz modernog, tako i tradicionalnog duha. U tom smislu, kreativnost omladine bi se podsticala kroz različite kulturne manifestacije, kao što su predstave, koncerti, izložbe, okrugli stolovi, paneli i sl, ali i pomogla afirmacija izuzetno talentovanih mladih koji do sada nisu imali priliku da javno nastupaju i da se istaknu. Upravo na ovaj način pokazaćemo mladima kako i u ovim teškim, nesigurnim vremenima – postoji izbor. Poseban doprinos takvom zaključku očekujemo da će dati veliki broj eminentnih ličnosti iz sveta kulture, sporta i nauke, koji bi ličnim primerima posvedočili kako je predanim radom i posvećenošću moguće unaprediti sebe i svoje okruženje. 4. CILJNE GRUPE (DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI) Ciljna grupa su nam svi mladi uzrasta od 18-30 godina , kako clanovi nevladinih i studentskih organizacija, tako i svi zainteresovani. Čitavim projektom biće obuhvaćen veliki broj mladih koji će imati prilike da prisustvuje svim aktivnostima projekta. Projektom biće obuhvaćeni pre svega studenti, ali kako je većina aktivnosti vezana za Studentski grad, ravnomerno biće obuhvaćeni studenti različitih fakulteta i studijskih grupa.

5. OČEKIVANI REZULTATI OD REALIZACIJE PROJEKTA Osposobljenost mladih da prepoznaju iskrivljene oblike nacionalne svesti, destruktivnog i demagoškog delovanja, kao i prepoznavanje i uklanjanje stereotipa prema manjinskim, verskim, etničkim, nacionalnim i seksualnim grupacijama putem dijaloga i sistema mirovnog rešavanja konflikta. Upoznavanje prirodnih, kulturnih i religijskih znamenitosti Srbije. Približavanje tradicionalnih znamenitosti vrednostima mladih. Efekat progresije u daljem širenju usvojenih vrednosti i ideja. 6. DETALJAN OPIS AKTIVNOSTI Fokus projekta se bazira prvenstveno na edukativnim aktivnostima poput tribina i radionica, kao i edukativnim obilascima kulturno istorijskih spomenika i znamenitosti naše zemlje. Svaki od pomenutih obilazaka će biti korišćeni kao uvod u dodatno razvijanje svesti mladih u stvarne nacionalne vrednosti na Balkanu a posebno u Srbiji a to je multikulturalnost našeg društva. To će biti prilika da se mladi upoznaju sa običajima, istorijom, nacionalnim manjinama i njihovim značajem i doprinosu u srpskoj istoriji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kancelarija Udruženja studenata Doma I – Tošin Bunar 153, Novi Beograd - 11000 Beograd, tel:+381 060/5571-053- email: pokrenipromeni@gmail.com


Udruženje studenata doma I Studentski grad Students Alliance of Studentski grad I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-1. TRIBINE I RADIONICE: Tribine i radionice bi se održavale pretežno u okviru prostora Studentskog grada, gde bi se kroz predavanja, izlaganja i debate sa ličnostima iz javnog i kulturnog života apostrofirale pozitivne vrednosti kod mladih, analizirali loši uticaji onog dela popularne kulture u kojoj vlada kič i antikultura, kao i uticaj ultradesničarskih i šovinističkih tendencija u određenim oblastima našeg društva. Tribine bi trajale do sat vremena sa opcijom debate i postavljanja pitanja govornicima iz publike, što bi trajalo dodatnih sat vremena, planirano je da se napravi osam tribina. Teme tribina će biti: “Etičnost međuljudskih odnosa”, “Kolika je uloga medija u stvaranju atmosfere šovinizma i netolerancije među mladima”, “Sa kakvim izazovima se suočava savremena porodica u našem društvu”, “Nasilje u sportu”, “Verska tolerancija i multikulturalnost”, ‘’Srpsko selo i kriza tradicionalnih vrednosti’’, ‘’Rialiti Srbija’’, ‘’Turbo-folk kultura i mladi’’. Kao uvodničari i izlagači na tribinama i predavanjima planirano je učešće istoričara iz Instituta Savremene Istorije, profesora sa katedre za sociologiju Filozofskog Fakulteta, reditelja, kulturologa, psihologa, predstavnika verskih zajednica, umetnika, istaknutih sportista itd. Radionice za učesnike bi bile vođene od strane stručnjaka iz omladinskih organizacija sa bogatim iskustvom u domaćem i međunarodnom aktivizmu. Planirano je održavanje tri radionice podeljene po grupama, radionice iz oblasti: nenasilnog rešavanja konflikata, mirovnih edukacija i međureligijskog dijaloga. Sve radionice biće izvedene po volonterskom principu. Takođe, planirana je zajednička aktivnost sa Šumatovačkom školom, početkom maja meseca. Jedna od dogovorenih tema jeste organizovanje prezentacije strip crtača. Studenti koji žele nešto više naučiti o ovom vidu kreativnog crtanja, imaće prilike da razgovaraju sa najeminentnijim strip crtačima u zemlji, ali i da sami oprobaju svoju veštinu i kreativnost. Za početak aprila zakazana je i predstava “Slike sa zida”u izvođenju studenata glume u klasi profesora Ljuboslava Majere u Novom Sadu. Ova predstava kao i nekoliko drugih koje su u pripremi, biće održana u sali Doma kulture Studentski grad. 6-2. OBILASCI I STUDIJSKA PUTOVANJA: Obilasci i studijska putovanja bi se organiozovala po Srbiji i regionu. Destinacije su izabrane na osnovu njihovog istorijskog, kulturnog i baštinskog značaja sa ciljem da se učesnici upoznaju sa kulturno istorijskim dobrima, dostignućima istorije, kulture i umetnosti iz regiona, manjinskih i većinskih nacionalnih grupacija koje su u prošlosti kao i danas radile na kreiranju izgleda naše zemlje kako je danas poznajemo i svega onoga što je u njoj vredno i značajno u smislu kulture, umetnosti i baštine. Kao pilot ove aktivnosti, 15. februara, organizovan je odlazak studenata BU u Orašac, kako bi se ukazalo na značaj ovog dela srpske istorije i na dostojanstven način proslavio Dan državnosti Republike Srbije. Cilj je bio da mladi ljudi pokažu lepo lice Srbije i u trenutku znamenitom za srpsku državnost upoznaju jedan novi predeo. Plan je da odlazak u Orašac postane tradicionalan i masovniji. U sklopu iste ideje, planiraju se i obilasci edukativnog karaktera: Pomoravlja i Istočne Srbije (Manastiri Moravske škole, Rtanj, Rajačke pimnice...), Zapadne Srbije (Soko Grad, Mokra Gora, Ovčarsko-kablarska klisura, Tara...), Šumadije, Vojvodine i dr. Cilj ovog dela projekta je da se učesnici, na terenu, upoznaju sa pojmovima tradicije i nasleđa koji su u suštini usko vezani za multikulturalnost I pluralizam na kome počiva naše društvo i da kroz to bogatstvo različitosti i upoznavanje kulturne baštine rade na menjanju imidža Srbije i predstavljaju u svom daljem delovanju prave ambasadore našeg društva kao članovi kulturne i intelektualne elite.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kancelarija Udruženja studenata Doma I – Tošin Bunar 153, Novi Beograd - 11000 Beograd, tel:+381 060/5571-053- email: pokrenipromeni@gmail.com


Udruženje studenata doma I Studentski grad Students Alliance of Studentski grad I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-3. MUZIČKE I SPORTSKE AKTIVNOSTI: U okviru projekta “Pokreni-promeni” planirani su, već pomenuti, koncerti i spotske manifestacije. Koncerti će biti organizovani u okviru dvodnevnog festivala mladih, neafirmisanih, studentskih bendova gde će svirati tri grupe po danu. Ovi koncerti će se organizovati u prostorima Studentskog grada i okupljaće stanare doma kao i ostale studente BU i omladinu. Svaki od koncerata će tematski biti posvećen i najavljen u skladu sa idejom i ciljem projekta i promovisaće zdrave vrednosti mladih, kulturu, zajedništvo i toleranciju. Svaki koncert će biti brendiran pokretnim bilbordom i roll-up banerima sa temom projekta i organizacijama koje učestvuju u realizaciji kao i donatorima. U okviru ovog dela projekta biće organizovan turnir u malom fudbalu, basketu i odbojci. Planirano je da turnir otvori neko od javnih ličnosti iz oblasti sporta (Savo Milošević npr.). Time ćemo događaju dati na značaju, i obezbediti veću medijsku propraćenost. Turniri će biti održani početkom juna na terenima sportskog kompleksa 11.April na Bežanijskoj kosi. Uticaj turbo-folk kulture, tema je kojom su se bavili stručnjaci iz oblasti humanističkih nauka. Muzika koja predstavlja laki konzument, proizvodi nove mlade konformiste, čineći ih zatvorenim za nove pozitivne, društveno prihvatljive ideje i stvaralaštvo, ali i slepim za tradicionalne kulturne vrednosti.

8. MEDIJSKO I JAVNO PREZENTOVANJE TOKA PROJEKTA I NJEGOVIH REZULTATA: Projekat “Pokreni-promeni” će biti promovisan medijskim putem i uličnim akcijama u okviru velikih kulturnih i univerzitetskih dešavanja. Planirano je štampanje promotivnog materijala koji bi promovisao projekat i njegove rezultate među studentima i omladinom, a ujedno i pozivao mlade na aktivizam i aktivno uključivanje u kulturni život akademske zajednice. Ove promocije bi se vršile putem pokretnih brendiranih štandova, roll-up banera kao i promotera koji bi distribuirali promo materijale. Promocija projekta bi se vršila i putem elektronskih i štampanih medija, redovnim slanjem saopštenja, najava događanja, gostovanjima u jutarnjim programima kao i promocijom putem internet mreza poput facebook grupa, My Space-a, You Tube-a, Twiter-a i dr. U okviru ovih promotivnih aktivnosti isticaće se organizacije koje učestvuju u realizaciji projekta kao i donatori. 9. PARTNERI PROJEKTA Partneri projekta pre svega su ostala tri udruženja iz Studentskog grada koja predstavljaju studente stanare domova. To su Udruženje studenata Doma II, Studenti studentskog grada III, Udruženje studenata Doma IV. Od studentskih organizacija u samu realizaciju projekta biće uključeni i Savez studenata Filozofskog fakulteta i Klub studenata sociologije. Od NVO, podršku projektu daje Centar za kritičko mišljenje, koji okuplja veliki broj naučnih radnika i intelektualaca. Takođe, partneri projekta biće i ustanove Studentski centar, Dom kulture Studentski grad, kao i mnoge javne ličnosti sa kojima smo stupili u komunikaciju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kancelarija Udruženja studenata Doma I – Tošin Bunar 153, Novi Beograd - 11000 Beograd, tel:+381 060/5571-053- email: pokrenipromeni@gmail.com

Projekat "Pokreni promeni"  

Obrazloženje projekta "Pokreni promeni" u organizaciji Udruženja studenata Doma I Studentskog grada Beograd i Ministarstva prosvete Republik...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you