Page 1

KATALOG ORGANIZACJI


STOWARZYSZENIE  “ UWOLNIĆ WIEDZĘ” Stowarzyszenie „Uwolnić Wiedzę” skupia nauczycieli Zespołu Szkół w Wicku i osoby współpracującze szkołą. Powstało 16 maja 2007 roku, po zrealizowaniu projektu pt. „Uwolnić wiedzę” napisanego przez czworo nauczycieli z Gimnazjum w Wicku w ramach programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie liczy 18 członków. Swym działaniem objęliśmy dotychczas ok. 300 beneficjentów.

Zrealizowane projekty : 1. Wolnocłowa strefa pomysłów”- 7000 zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (2008 r.) 2. „Drapieżnik – twój wróg?” – 12200 zł z WFOŚiGW w Gdańsku (2009 r.) 3. „Wiedźmen” – 7000 zł z PAFW (2009 r. ) 4. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice – 2010” – 7000 zł z Gminy Wicko 5. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice – 2011”– 8000 zł z Gminy Wicko 6. „Wyjdź z cienia” - poprzedzony diagnozą środowiska – 2011 r. – 40000zł z PAFW 7. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice – 2012” – 7000 zł z Gminy Wicko 8. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice – 2013” – 5000 zł z Gminy Wicko 9. „Działajmy razem” – 5000 zł z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (2013 r.) 10. „Ochrona z pomysłem” - 32000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku 2013 r. - w trakcie realizacji W pierwszym roku funkcjonowania,  nie mając funduszy prowadziliśmy w formie wolontariatu cykliczne cotygodniowe zajęcia z biologii, chemii, fizyki i matematyki dla uczniów mających kłopoty w nauce. Przez cały czas zabiegaliśmy o pozyskanie funduszy pisząc kolejne projekty. Zorganizowaliśmy szkolenie w zakresie pisania projektów przeprowadzone w Zespole Szkół w Wicku przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Wspomagaliśmy nieformalne grupy młodzieży podejmujące działania w kierunku pisania projektów dotyczących międzyszkolnej wymiany młodzieży. Założyliśmy i prowadzimy Klub Młodego Odkrywcy złożony z uczniów Gimnazjum w Wicku .W zrealizowanych przez stowarzyszenie projektach uczestniczyło bezpośrednio ponad 300 uczniów gimnazjum, a w organizowanych przedsięwzięciach brało udział wielu innych uczniów, ich rodziców i osób na co dzień niezwiązanych ze szkołą. Młodzież przeprowadza eksperymenty chemiczne, biologiczne i fizyczne, w których uczestniczy lokalna społeczność. Od 3 lat przeprowadzając pokazy doświadczeń młodzież wspiera też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ramach realizacji projektu „Drapieżnik – nasz wróg?” stowarzyszenie wydało kalendarz tematyczny o bieliku na 2010 rok. Od trzech lat we współpracy ze Stowarzyszeniem „Iskierka Nadziei” współorganizujemy gminny konkurs „Talenty naszej Gminy”. Zainicjowaliśmy w gminie akcję „Szlachetna paczka” i wzięliśmy w niej udział jako wolontariusze. Akcja ta wsparta przez GOPS w Wicku nabrała dużych rozmiarów i jest przez kontynuowana . Od września 2011 roku realizowaliśmy w ramach programu „Równać szanse” projekt ogólnopolski „Wyjdź z cienia”, który został w całości napisany przez młodzież. Napisanie projektu poprzedziła dokonana przez młodzież dogłębna analiza lokalnego środowiska. W grudniu 2012 r. za swoją dotychczasową działalność stowarzyszenie uzyskało wyróżnienie w Konkursie „Bursztynowego Mieczyka” im. Macieja Płażyńskiego dla najlepiej działających stowarzyszeń w województwie pomorskim.


Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej - młodzieży, osób w średnim wieku i tych w kwiecie wieku. Celem jest popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych wszystkim w miejscowości Chociszewo - krótko mówiąc - aby mieszkańcom żyło się lepiej, przyjemniej. Chociszewo to mała miejscowość w gminie Trzciel (woj. lubuskie). Na początku swojej działalności Stowarzyszenie ograniczało się do rozwijania pasji wśród młodzieży. Efektem było zorganizowanie turnieju szachowego. Z czasem zainicjowane działania rozprzestrzeniły się na inne, okoliczne miejscowości. Młodzi uczyli się, jak przeprowadzać projekty, przy tym poznawali samych siebie. Efektem “ubocznym” było także to, że młodzież nawiązywała nowe kontakty, rozwijała swoje pasje. Co ważne, młodzi zauważyli, że osoby starsze mogą być kompanem ich działań. Z tego faktu narodziły się nowe projekty - między innymi spisanie wspomnień starszych osób w formie książki “Ogniwa czasu - nasza wieś Chociszewo”. Kolejnym przystankiem w funkcjonowaniu Stowarzyszenia były projekty dziennikarskie. Tworzenie serwisu informacyjnego “Inforama” z najważniejszymi wydarzeniami z okolic, przygotowanie  fotokomiksu, nagranie filmu o dziewczynie z hiv to tylko niektóre działania. Najważniejsze jest to, ż w tym wszystkim przeplatała się współpraca osób z różnych pokoleń. Jeśli chodzi o wcześniej wspomniane projekty to bez nich trudno byłoby zrobić to, co Stowarzyszeniu udało się zrobić. Pozyskaliśmy fundusze m.in. z Programu Równać Szanse. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: www.chociszewo.pl Można przeczytać tam o naszych wszystkich działaniach, obejrzeć zdjęcia i nasze filmy, a także dowiedzieć się, co aktualnie się u nas dzieje  :)

Stowarzyszenie "Chociszewo - Wspólna Przyszłość" Chociszewo 44 66-304 Brójce tel. 693 280 695


O mnie kilka słów…  Nazywam się Justyna Miłosz i pochodzę z Chociszewa. Mówią na mnie Dżasta :) Aktwnie działam w Stowarzyszeniu Chociszewo - Wspólna Przyszłość. Studiuję Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki przeprowadzonym projektom uczestniczyłam w wielu ciekawych działaniach. Miałam możliwość udziału w wielu warsztatach, np. aktorskich, dziennikarskich, czy fotograficznych. Stanęłam przed kamerą, co na pewno zapamiętam na długo. Poznałam wiele interesujących historii starszych osób. Wspomnień mam naprawdę wiele :) Jeśli mogłabym podsumować to wszystko to powiedziałabym tak: jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję brać udział w projektach - nie zastanawiajcie się długo!:)


Stowarzyszenie “Uwolnić Wiedzę” Co robimy? ● ● ● ●

Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Zdobywamy środki na działania młodzieży Uczymy młodzież jak i gdzie szukać wsparcia Wspieramy młodzież w realizacji własnych pomysłów Gdzie działamy? Wicko 39 powiat lęborski województwo pomorskie tel.604632244 Od kiedy działamy? lipiec 2007 Nasze sukcesy

● ● ●

Realizacja 10 projektów skierowanych do dzieci i młodzieży Pozyskanie ponad 130 tysiecy złotych na działania młodzieży Zdobycie wyróżnienia w konkursie im. Macieja Płażyńskiego pn “Bursztynowy mieczyk” dla najlepiej działających organizacji w województwie pomorskim Co sądzą młodzi o naszych projektach?

"Projekt pozwolił mi realizować swoje hobby . Dzięki niemu zacieśniła się współpraca nie tylko w grupie ale również z grupą z Makowa"- M. Fic ● "Projekt bardzo mi się podobał, wyniosłam z niego bardzo dużo nowych umiejętności, poznałam wspaniałych ludzi. Myślę, że takie projekty są bardzo potrzebne."- A. Krzyżanowska ● "Projekt się udał - poznałem w nim mojego najlepszego kumpla"- F. Krzyżanowski ● "Początkowo było trudno, panował chaos, ale w końcu stworzyliśmy coś bardzo wartościowego"-M. Kotlarz


Stowarzyszenie De-Novo Stowarzyszenie  De-Novo  (wcześniej  jako  Nieformalna  Grupa De-Novo)  istnieje  od  2003  roku  i  jest  wynikiem  pasji  młodych   ludzi  – twórców  teatru,  którym  niezmiennie  i  wytrwale  towarzyszą  przyjaciele: scenografowie,  muzycy,  aktorzy,  rzemieślnicy  oraz  osoby  niezwiązane zawodowo ze sztuką. Głównymi  animatorkami  grupy  są:  Magdalena  Miklasz  (absolwentka Akademii  Teatralnej  w  Białymstoku,  obecnie  studentka  reżysrii  w Krakowskiej  PWST)  oraz  Ewa  Woźniak  (absolwentka  Akademii  Praktyk Teatralnych  w  Gardzienicach  oraz  absolwentka  Akademii  Teatralnej  w Białymstoku, obecnie stuentka scenografii na DAMU w Pradze). Decyzja o założeniu  stowarzyszenia  została  podjęta  podczas  spotkania założycielskiego,  które  odbyło  się  17  grudnia  2006  r.,  gdzie  wszyscy zebrani  (a  było  nas  16  osób)  wyrazili  chęć  utworzenia  stowarzyszenia. Tego  samego  miesiąca  złożyliśmy  wniosek  do  Sądu Rejonowego, o wpis do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  i  24  stycznia  2007  roku  uzyskaliśmy osobowość prawną jako Stowarzyszenie De-Novo z siedzibą w Dynowie.


Magdalena Cukrzyńska Członek Stowarzyszenia De-Novo, Koordynator projektu “Kultura i Natura - Odlot!” Studentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim Prywatnie lubię słuchać muzyki i czytać książki. magdalenacukrzynska@gmail.com tel. 880 748 804


Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz” działa  od  2008  roku na  rzecz  szeroko pojętej aktywizacji, rozwoju  i  wzmacniania  społeczności lokalnych, w tym  wyrównywania  szans  edukacyjnych,  zwiększenia  obecności  ludzi  młodych   w  życiu   publicznym, wspierania współpracy międzypokoleniowej oraz zachowania lokalnych tradycji i kultury. W  swoich  działaniach  Stowarzyszenie  łączy  potencjał  wielu  partnerów  lokalnych,  wśród  których   znajdują się  jednostki  samorządu  terytorialnego,   kościoły,  organizacje  pozarządowe,  firmy  i  instytucje,  media  oraz mieszkańcy  regionu  -   w  sposób  umożliwiający  wspólny  rozwój   i   wzmacnianie   każdego  z  nich,  poprzez podejmowanie różnorodnych działań we wspólnych obszarach tematycznych. Wybrane, najważniejsze projekty Stowarzyszenia: „Baza Młodych” Projekt  miał  na  celu   rozwój  umiejętności  i  zainteresowań  młodych   mieszkańców   Mołodycza  poprzez uczestnictwo  w  różnego  rodzaju  zajęciach  edukacyjnych.  Osią  projektu  było  stworzenie  miejsca  spotkań, nauki  i  wymiany   doświadczeń,  a   tym  samym  ożywienie  niewykorzystanej  bazy  lokalowej  oraz  potencjału i energii  drzemiącej  w  młodych  mieszkańcach  wsi.  Młodzież  poprzez  udział  w  warsztatach  kreatywnych: „Cyber  szpec”,  „MM  reporter”,  „Szperacze  –  badacze”,  „Świat   w  obrazie”,   odkrawała  w  sobie  nową przestrzeń działania, która inspirowała ją do realizacji kolejnych pomysłów i zadań. Projekt  wpłyną  na  zacieśnienie  więzi  międzyludzkich  -  wśród  uczestników,  mieszkańców  wsi  oraz  ich rówieśników  z  innych  miejscowości.  Odbyły   się  wycieczki,  debata  z  przedstawicielami   władz  lokalnych oraz  inne  wydarzenia   i   imprezy  skierowane  do  lokalnej  społeczności.  W  „Bazie” odbywały się  także,  m. in. cykliczne  spotkania,  warsztaty,   burze  mózgów,  prezentacje  uczestników.  W  wyniku  działań  projektu powstała strona internetowa (www.molodycz.pollub.pl/bm), kronika projektu oraz folder promujący wieś. Projekt  zrealizowany   w  ramach  Programu  „Równać  Szanse  2008”  –   Ogólnopolski  Konkurs  Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. „Laboratorium Lat Minionych” Projekt  współfinansowany  ze  środków  Polsko–Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  w  ramach  programu Równać  Szanse  2010  –  Ogólnopolski  Konkurs  Grantowy,  administrowanego  przez Polską Fundację  Dzieci i Młodzieży. Projekt  łącząc  przeszłość  z  teraźniejszością  pozwolił  na  stworzenie   żywego   laboratorium  lat   minionych. Dzięki  połączeniu   historii  z   teraźniejszością,  uczestnicy  projektu   stworzyli  miejsce,  w   którym   nauka  i zdobywanie  umiejętności,   łączyły   się  z   odkrywaniem  niecodziennych  zajęć,  rzeczy  i  zwyczajów  z przeszłości.  Przy  wykorzystaniu   innowacyjnych  metod  i  niekonwencjonalnych  technik,  młodzi  odkrywcy poznali  „Historię   Ptaka  Klepaka”  i  „Smaki  Przeszłości”.  Wzięli  udział  w  „Jarmarku  Kolorów”,   stworzyli „Galerię  Przedmiotów  Codziennych”,  a  na  stoisku  niekonwencjonalnym,  dzielili  sie  swoimi  talentami  i umiejętnościami  także  z  innymi  mieszkańcami  regionu.  W  projekcie  wzięła  udział  25   osobowa   grupa młodzieży w wieku 13-19 lat, mieszkańców miejscowości Mołodycz i Piwoda. „Historia Obrazem Pisana. Losy Jarosławskich Żydów” Projekt  partnerski   realizowany  przez  grupę  Młodzi  w  Kulturze.  Współfinansowany  ze   środków  Komisji


Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu, Gminy Wiązownica Gminy Pruchnik. Projekt  opierał  się  na   idei  szacunku  wobec  różnych  kultur.  W  niekonwencjonalny  sposób  angażował młodzież  do  badania  oraz  poznawania tradycji i przedwojennej  historii  wielonarodowych mieszkańców Ziemi Jarosławskiej,  głównie  Żydów,  Polaków  i  Ukraińców.  40  osobowa  grupa  młodzieży  z  jarosławskich   szkół ponadgimnazjalnych,  poznawała  wzajemne  relacje  łączące  mieszkańców  tego   terenu  przed  wybuchem  II wojny  światowej  oraz w  jej  trakcie.  Uczestnicy  projektu  dotarli do  najstarszych  mieszkańców  regionu -  tych, którzy  pamiętają  jeszcze  czasy  przedwojenne,  a  następnie  przeprowadzali  z  nimi   wywiady   na  temat wzajemnych   stosunków,   jakie  panowały  pomiędzy  mieszkańcami  naszego  terenu  przed wybuchem wojny  i w  jej  trakcie.  Na  podstawie  zebranych  materiałów  powstały,  m.in.:  publikacja  książkowa  „Te   księżyce  nad inną   już  chodzą  planetą”,  Kalendarz  Wielokulturowy  2012,  kolekcja  strojów  inspirowanych  wielokulturową modą okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz plansze edukacyjne dla najmłodszych. „Wirtualna Izba Pamięci”. Projekt  współfinansowany  ze środków  budżetu  Województwa  Podkarpackiego w  ramach  programu  Mecenat Kulturalny  2010  oraz  ze  środków  Parafii  pod  wezwaniem   Niepokalanego  Serca  najświętszej  Marii  Panny  w Mołodyczu. Wirtualna  Izba  Pamięci  to   internetowa  prezentacja  zbiorów archiwalnych,  wspomnień  i  relacji  związanych  z dziedzictwem  kulturowym  i  historycznym  terenów  Jarosławskiego   Zasania.  To   sposób   na  ocalenia  od zniszczenia  zagrożonych  zbiorów  prywatnych,  środowiskowych  oraz  tych  o  nieznanym  pochodzeniu,  przy minimalnym  zaangażowaniu  darczyńców.  Zdigitalizowane   pamiątki  systematycznie  wzbogacają  stronę internetową  www.izbapamieci.org.pl,  służąc  dawnym   i   obecnym  mieszkańcom Podkarpacia do  poznawania przeszłości i tradycji Jarosławskiego Zasania. „Leśne Gry”. Projekt  dofinansowany  przez  Polską  Fundację  Dzieci  i  Młodzieży   oraz  firmę  Nokia  w  ramach  programu Make a Connection - Przyłącz się, a także ze środków Gminy Wiązownica. Dzięki  „Leśnym  grom”,  każdy  kto  odwiedzi  Mołodycz   będzie  mógł  udać  się  w  wyprawę   trasą  ścieżki historycznej,  malowniczo  położonej  wśród  pól  i  lasów,   poznając   legendy  i  opowiadania,   w  których  wciąż żywe  są  obrazy  związane   z  najazdami  hord  tatarskich  czy  z  obecnością  króla  Jana  III  Sobieskiego. Zobaczy  również  ślady  wydarzeń  ukazujących  przebieg  I  i  II  wojny  światowej   na  naszej  ziemi.   Dla najmłodszych  odkrywców  przeszłości,  którym  nie  straszne  są  wilki  i   inne  leśne  stwory,  przygotowane zostały dwie historyczne gry fabularne: „Giermek Sobieskiego” oraz „Wilcze tajemnice”. „Wspomnienia i relacje mieszkańców Jarosławskiego Zasania” Publikacja  książkowa  powstała   w  oparciu   o  projekt  Wirtualna  Izba  Pamięci.  Składa  się  na  nią  zbiór fotografii,  relacji  oraz  opowiadań,  którymi  podzielili  się   z  nami  starsi  mieszkańcy  Jarosławskiego  Zasania. Oddając  się  lekturze   tego  swoistego  pamiętnika   czytelnik  przenosi   się  w   niemal  już  zapomniany, wielobarwny świat Jarosławskiego Zasania, poznaje jego dziedzictwo kulturowe i historyczne. Projekt  dofinansowany  w   ramach  Programu  Partnerstwa  Transgranicznego,  realizowanego  przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne,  przy  wsparciu  finansowym  udzielanym przez  Norwegię,  ze środków  Norweskiego   Mechanizmu  Finansowego  oraz Ministerstwo  Spraw Zagranicznych  Rzeczypospolitej Polskiej. „Jehudim. Jarosławskie Dzieci Abrahama” „Jehudim.  Jarosławskie  Dzieci  Abrahama”  to  wystawa  opowiadająca  o   przedwojennych   żydowskich mieszkańcach  Ziemi  Jarosławskiej.  Tworzy  ją  dwadzieścia  trzy  unikalne  fotografie,  pochodzące,  m.  in.  ze zbiorów  muzeum  w  Przeworsku,   Lubaczowie  i  Jarosławiu.  Zdjęcia  ukazują  sylwetki  i  losy  „jarosławskich Żydów” począwszy od początku XX wieku, na latach 1939–1945 skończywszy.


Tragedia rozegrana  w  latach  1939  –  1945  wypiera  ze   świadomości  fakt,  że  przed II wojną światową  Polska była  państwem,  gdzie  przez   lata   mieszkała  najliczniejsza  w  świecie  społeczność  żydowska.  Żydzi znajdowali  tu   lepsze  warunki  życia   i  rozwoju  własnej   kultury,  niż  na   Zachodzie   Europy.  Przez   wieki stanowili  istotną  część  społeczeństwa  wielonarodowej  Rzeczypospolitej,  wnosząc  w  jej  kulturę  bogaty  i oryginalny wkład. Wystawa umożliwia „powrót” do zaginionego, przedwojennego, wielokulturowego świata Ziemi Jarosławskiej. Projekt  realizowany,  m.in.  w  ramach   cyklicznego  programu  „Promocja  wiedzy  o  Polsce”  Ministra   Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz programu „Europa for Citizens”.


Łukasz Zagrobelny Ukończył  studia  z  zakresu  elektrotechniki.  Pracownik  samorządowy.  Prezes  Stowarzyszenia  Promocji  i Rozwoju  „Młody  Mołodycz”,  członek  grupy  „Młodzi  w   Kulturze”.  Absolwent  „Szkoły  Liderów  PAFW”, realizowanej  przesz   Stowarzyszenie   Szkoła   Liderów  i  Polsko-Amerykańską  Fundację  Wolności. Uczestnik „Pozaformalnej  Akademii  Jakości  Projektów”,  realizowanej   przez  Fundację  Rozwoju   Systemu  Edukacji  w ramach  programu  „Młodzież   w  działaniu”.  Koordynator  projektów,  m.in.:  z   zakresu  wyrównywania   szans edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży,  tj.  „Baza  Młodych”  i  „Laboratorium  Lat  Minionych”,  realizowanych  w ramach  programu  Równać  Szanse  –   Ogólnopolski  Konkurs  Grantowy;   poświęconych  dziedzictwu kulturalnemu  i  historycznemu  regionu  Jarosławskiego  Zasania,  tj.  „Wirtualna   Izba  Pamięci”  (Mecenat Kulturalny  2010),  „Wspomnienia  i  Relacje  mieszkańców  Jarosławskiego  Zasania”;  z   zakresu  edukacji różnorodności  kulturowej  i  edukacji  pozaformalnej,  tj.  „Kino  Horyzontów”  (Młodzież  w  działaniu)  oraz aktywizujących  środowiska  lokalne,   tj.  „Letnia  Szkoła  Gotowania”  (Fundacja  Danone  –  Masz   pomysł? Podziel  się  posiłkiem!,  „Wakacje  w  Bazie  Młodych”  (Fundacja  Wspomagania  Wsi).  Współpracował  przy realizacji   wielu  projektów  w  kraju  i  za  granicą,  głównie  z  zakresu  dialogu  międzykulturowego   –  m.in.  „We Are  One”  (Polska,  Słowacja,  Czechy,  Węgry,  Uraina),  „Green   Triangle”  (Polska,  Białoruś,  Ukraina), „Cmentarze  ormiańskie  -  Projekt   ratowania  cmentarzy  Ormian  Polskich”  (Ukraina),  „Historia  Obrazem Pisana. Losy Jarosławskich Żydów” (Polska).


Fundacja Twoja Zmiana powstanie na przełomie października i listopada 2013 roku w  Radzyminie.  Misją  fundacji  jest  inicjonowanie  i  wspieranie   wszelkich  form  aktywności społecznej  w  myśl   słów:  “Bądź  zmianą,  którą  pragniesz  widzieć  w  świecie”.  Cele  fundacji skupiają  się  wokół   człowieka   i  środowiska,  w  którym  funkcjonuje  .  Programowane  działania  w formie  wsparcia  pedagogiczno-psychologicznego   zaadresowane  będą  dla  dzieci,  młodzieży oraz  rodziców  m.in  poprzez  edukację,  wychowanie,  działalność  kulturalną,   integrację międzypokoleniową  oraz  pomoc  społeczną  i  wsparcie  doradcze.  Jednym   ze  sztandarowych projektów  będzie  cykl  artystycznych  warsztatów:  “Wyzwolenie  przez  sztukę”  realizowany  przy współpracy z instytucjami kultury.

Aneta Fudali,  trener  umiejętności  psychospołecznych.  Doktorantka  na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim   Jana  Pawła  II  w  zakresie  przedsiębiorczości  społecznej.  Rozwija  Instytut  Zmian Rozwojowych  i  Społecznych.  Koordynatorka  wielu  akcji  społecznych   n.in  spektakle,  bale, zbiórki, konferencje, koncerty itp.


Nazwa organiacji Fundacja Odnowa Wsi  Miejscowosc Malechowo  Kod pocztowy 76-142  Poczta Malechowo  Województwo zachodniopomorskie  Powiat sławienski  Gmina Malechowo  Telefon 0943184212  Strona internetowa http://Malechowo com  Numer KRS 0000186689 Cele organizacji Rozwój i promocja Gminy Malechowo, poprawa warunków życia jej mieszkańców, wspieranie inicjatyw gospodarczych i oświatowych . Wspomaganie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej, które podejmuja działania wymienione wyżej. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej na rzecz młodego pokolenia. Formy działań Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności gospodarczej, społecznej , oświatowo - wychowawczej. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z terenu gminy przez organizacje działalności aktywizującej. Doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczna oraz szkolenie osób zainteresowanych działalnoscią Fundacji.


Fundacja Idea Rozwoju

Fundacja Idea Rozwoju jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że fundamentami rozwoju są aktywność i zaangażowanie obywateli oraz racjonalnie prowadzone polityki publiczne. Dlatego nasze działania ukierunkowane są na budowę społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego oraz na poprawę jakości działań podejmowanych przez władze publiczne. Naszym  zadaniem  jest   przekazywanie  wiedzy  i  udostępnianie  narzędzi  użytecznych   dla podnoszenia  jakości  życia  społeczeństwa  i  zwiększania  jego  potencjału  rozwojowego. Poszukujemy  innowacyjnych  metod  rozwiązywania  problemów  społeczno-  ekonomicznych. Nasza   działalność  ukierunkowana  jest  w  szczególności  na  wypracowywanie  i   wdrażanie sposobów   wykorzystywania  wiedzy  naukowej  i  eksperckiej  w  politykach  publicznych   oraz  na promocję ewaluacji jako jednego z podstawowych instrumentów zarządzania publicznego. Nasza  działalność  ma  także  wymiar  lokalny.  Siedzibą  Fundacji jest gmina Serock położona nad Zalewem  Zegrzyńskim  –  jeden  z  najpiękniejszych  zakątków  ziemi  mazowieckiej.   Wyrazem identyfikacji   z  miejscem  z  którego  się  wywodzimy  jest  działalność  ukierunkowana  na  rozwój społeczny  i  ekonomiczny   naszego  najbliższego  otoczenia.  Służymy  naszą  pracą,   wiedzą  i doświadczeniem społeczności lokalnej której jesteśmy częścią

Fundacja IDEA Rozwoju Wierzbica 57b 05-140 poczta Serock www.ideaorg.eu


Katarzyna Bienias Prezeska Zarządu w Fundacij Idea Rozwoju Absolwentka “ Psychologii Ekonomicznej” w Akademii Leona Koźmińskiego Zainteresowania: psychologia, socjologia, żeglarstwo Prywatnie mama 5 letniej Zosi Kontakt: katarzynabienias@ideaorg.eu tel:506-067-751


Stowarzyszenie “Aktywna Kłoda” ul. Jana Pawła II 63 28-236 Rytwiany

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2009 r. W chwili obecnej liczy 26 członków. Prezesem stowarzyszenia jest Robert Wyrazik.Współpracujemy z Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek po byłej Szkole Podstawowej w Kłodzie a działamy na terenie całej gminy Rytwiany. Naszym największym osiągnięciem jest zorganizowanie Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach, dwóch plenerów malarskich oraz realizacja projektu PAFW pn. “Bliżej teatru”. Prowadzimy zajęcia z osobami z pokolenia 50+ w ramach projektu Polski Cyfrowej Równnych Szans i Lokalnego Planu Działania “Komputerowe wtorki dla seniora i seniorki”. Dzięki naszej aktywności na placu wokół siedziby Stowarzyszenia Gmina Rytwiany wybudowała plac zabaw i boisko do piłki nożnej. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiliśmy mini siłownię i stroje sportowe dla drużyny piłkarskiej.


Robert Wyrazik, Ur. 08-04-1969 w Osieku. Bardzo lubię szkolenia PAFW z koleżankami ze Stowarzyszenia Aktywna Kłoda.


Stowarzyszenie “Aktywna Kłoda” ul. Jana Pawła II 63 28-236 Rytwiany

Co robimy: ● stawiamy na integrację lokalnej społeczności poprzez organizację np. plenerów malarskich; ● szkolimy osoby z przedziału wiekowego  50+; ● wzbogacamy ofertę kulturalną regionu; ● krzewimy lokalny patriotyzm; ● pomagamy młodzieży wzmocnić swoją pozycję na rynku; ● wspólpracujemy z GCKSiIT w Rytwianach; Od kiedy działamy: ●

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2009 roku

Gdzie działamy: ●

działamy na terenie Gminy Rytwiany

Nasze sukcesy: ● ● ●

utworzenie Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach; zorganizowanie dwóch plenerów malarskich; realizacja projektów PAFW pn. Bliżej Teatru


Łucja Różak-Paluch niepoprawna optymistka krzewiąca lokalny patriotyzm


Jerzy Jęderka

Sekretarz zarządu Stowarzyszenia “Wartości “. Koordynator projektu  Akademia Medialna . Wyznawca poglądu, że  największym  bogactwem każdego kraju są jego obywatele, a inwestowanie w młodych ludzi  jest inwestycją , która w długim okresie daje najwyższą stopę zwrotu Chętnie pozna tych , którzy myślą podobnie. Masz pomysł , który Cie przesladuje i czujesz, że nie da Ci spokoju skontaktuj się  jkj30@op.pl


Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie ul. Włocławska 10 87-704 Bądkowo www.gokbadkowo.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie jest instytucją kultury usytuowana w centrum miejscowości. Została powołana do życia w 1952 roku. Wartym podkreślenia jest fakt, że powstała jako jedna z trzech  placówek tego typu w ówczesnym województwie bydgoskim. Od lat pięćdziesiątych jest placówką mająca w swych założeniach  zaspokajać potrzeby kulturalne lokalnej społeczności.  I takie funkcje przez wiele lat spełniała. W kronikach GOK-u znajdujĄ siĘ wpisy świadczące o bogatej ofercie kulturalnej: projekcje filmowe, koncerty wybitnych artystów i zespołów, spotkania autorskie, inscenizacje patriotyczne i okolicznościowe,. W latach dziewięćdziesiatych  GOK stał się wyjątkowo atrakcyjnym centrum rozrywki z racji dyskotek, w których uczestniczyło blisko tysiąc miłośników tańca. Niestety nie wykorzystano tego zainteresowania, w wyniku czego placówka popadła w okres stagnacji. W ocenie dużej części mieszkańców “nic się nie dzieje” . Oferta kulturalna skierowana jest przede wszystkim do dzieci młodszych. Jednakże w zajęciach uczestniczy co najwyżej 30 dzieci i to wyłącznie w zespołach tańca. Od kilku lat GOK nie ma pomysłu na zainteresowanie młodzieży i dorosłych. W tym kontekście cztery projekty zrealizowane w GOK-u przez młodzież gimnazjalną z programu “Równac szanse” jest


Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się w budynku Ośrodka Adaptacyjnego w Pucku. Tworzenie Ośrodka rozpoczęło się w 1996 roku. Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo przyjęło wówczas do realizacji program jego budowy w ramach „Projektu Przeciw Społecznemu Wykluczeniu”, który został opracowany przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Gdańsku. Warsztat rozpoczął swoja działalność w dniu 1 lutego 2000 roku rozpoczynając rehabilitację społeczną i zawodowa 50 uczestników, osób z niepełnosprawnością intelektualną Są to osoby zakwalifikowane na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie terapeutyczne: techniczną, ceramiczną, rozwijania twórczości, plecionkarską, tkacką, ogrodniczą, gospodarstwa domowego, plastyczną, witrażową, biżuterii artystycznej Każda z pracowni liczy pięcioro uczestników. Nasi podopieczni przebywają w warsztacie pod opieka terapeutów od godziny 8.00 do 15.00. W tym czasie wykonują adekwatne do tematyki pracowni prace. Są to głównie prace manualne. Dzieła, których autorami są uczestnicy trafiają do naszego lokalnego sklepiku. Można je także zakupić na kiermaszach przy okazji świąt czy festynów. Każdy uczestnik otrzymuje do swojej dyspozycji pewną kwotę pieniędzy, którą wykorzystuje do treningu ekonomicznego. W każdy czwartek odbywa się wyjście do miasta na trening w celu kontynuowania nauki samodzielnego dokonywania wyboru np. produktów i/lub usług oraz nabywania wiedzy o wartości pieniądza. Odbywają się również zajęcia dodatkowe m.in: wyjścia na kręgielnię, wyjazdy na basen, wyjazdy rowerowe, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne zajęcia muzyczno – wokalne.

ADRES Warsztat Terapii Zajęciowej 84-100 Puck ul. Mestwina 32 tel/fax 58 6740854


Janusz Golisowicz,                                                                           ur. 18.01.1962 w Gdańsku                                                                           ul. Świerkowa 10                                                                           84-120 Władysławowo                                                                           Tel.662251160                                                                            golisowicz@gmail.com

Wykształcenie Magister wychowania fizycznego (AWF w Gdańsku 1988) Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (Uniwersytet Gdański 1993) Doświadczenie zawodowe Daty: od (m-c/rok) do (m-/rok)

Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

31.VIII.1988-15 .X.1992

Władysławo wo

Szkoła podstawowa nr 2

Nauczyciel wychowania fizycznego

Prowadzenie zajęć programowych i pozalekcyjnych, organizacja imprez sportowych i zawodów

16.X.1992-31. VIII.2000

Puck

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw czy

Kierownik internatu, nauczyciel w.f.

Kierowanie placówką, prowadzenie zajęć z dziećmi, hipoterapia

1.II.2000-

Puck

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM”

Kierownik warsztatu terapii zajęciowej

Kierowanie warsztatem, prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapia

Katalog rownac szanse  
Katalog rownac szanse  
Advertisement