__MAIN_TEXT__

Page 1

HITTA DITT ARKIV! INFORMATION OM ENSKILDA ARKIV I KALMAR LÄN


KALMAR LÄNS ARKIVFÖRBUND

KLAF

Vad roligt att just Du har hittat vår broschyr om enskilda arkiv i Kalmar län!

Denna broschyr är ett samarbete mellan Kalmar läns Arkivförbund och de enskilda arkiven i Kalmar län och är del av vår marknadsföring av de enskilda arkiven för att öka kännedomen om oss hos allmänhet och beslutsfattare.

Om Kalmar läns Arkivförbund (KLAF)

Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) har sitt säte mitt i länet i Oskarshamn. Vi erbjuder arkivkompetens och ger råd och stöd till våra medlemmar och till allmänheten. Bland våra medlemmar finns enskilda, offentliga och specialinriktade arkivinstitutioner samt länsorganisationer. Vi arbetar också aktivt med att driva projekt i syfte att uppmärksamma arkiven och deras verksamhet. Textbearbetning och ansvarig utgivare: Karin Lokrantz Nilsson Oskarshamn 2019 Tryck och formgivning: Wåhlin’s, Oskarshamn, www.wpab.se, e-post: info@wpab.se

Upplaga: 1 000 ex 2


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Innehållsförteckning

Arkivinstitutioner med enskilda arkiv i Kalmar län Enskilda arkivinstitutioner och specialarkiv

1. Astrid Lindgrens Näs AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 4

2. Emmabodabygdens Arkivförening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 5

3. Designarkivet/Kalmar Konstförening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 6 4. Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 7

5. Kalmar Folkrörelsearkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 8

6. Förbundet Svenskt Rockarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 9

7. Norra Kalmar läns Föreningsarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 10

8. Västerviks visarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 11

9. Kalmar läns museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 12

10. Stiftelsen Västerviks museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 13

11. Stiftelsen Brukskultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 14 12. Ölands museum Himmelsberga/Ölands hembygdsförbund . . . . . . .sid 15 Offentliga arkivinstitutioner med enskilda arkiv

1. Borgholms kommunarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 16

2. Hultsfred kommun- och föreningsarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 17 3. Kalmar kommunarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 18

4. Mörbylånga kommunarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 19 5. Nybro kommunarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 20

6. Vimmerby föreningsarkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 21 7. Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sid 22 Antal arkivinstitutioner i Kalmar län med enskilt arkivmaterial = 19

3


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Astrid Lindgrens Näs – platsen där allt började…

Astrid Lindgren föddes år 1907 på bondgården Näs. På platsen där hon växte upp, kan man idag lära känna den världsberömda författarinnan genom den stora utställningen “Hela världens Astrid Lindgren”, besöka hennes barndomshem och njuta av trädgårdarna.

Öppettider: För information om öppettider, se hemsidan. E-post: info@astridlindgrensnas.se Tel: +46 (0)492-56 68 00 Besöksadress: Prästgårdsgatan 24, S-598 36 Vimmerby Hemsida: www.astridlindgrensnas.se Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Det finns en unik brevsamling i vårt Astrid Lindgrenarkiv, breven hem till familjen. 4


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Emmabodabygdens Arkivförening Emmabodabygdens Arkivförening bildades 1983. Syftet med föreningen är att ta hand om och förvara handlingar som kan få föreningshistoriskt värde, liksom handlingar av allmänt lokalhistoriskt intresse från Emmaboda kommun. Föreningen har fem arkivdepåer. Bild: Plansch från Glasbruksarkivet. Svampar i glas, design Monica Backström.

Öppettider: Måndagar och onsdagar mellan kl. 08:00-12:00. Kontaktperson: Göran Persson tel. 070-311 74 77, gpersson@telia.com E-post arkivet: emmaarkiv@hotmail.se Telefon arkivet: 072-248 98 99 Besöksadress: Föreningshuset, Storgatan 32, 361 54 Vissefjärda Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: I Emmabodabygdens Arkivförening finns arkiv från glasbruken Boda och Kosta m.fl. 5


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

Designarkivet/Kalmar konstförening

KLAF

Designarkivet samlar och bevarar material, som ger kunskap om designerns arbetsprocess. Det är en nationell samling om 120 000 skisser, textiler och objekt från drygt 750 formgivare. Vi digitaliserar materialet och lånar ut till olika institutioner. Bild: ”Häst”. Skiss av Erik Höglund.

Öppettider: Designarkivet kan besökas efter överenskommelse. E-post: info@designarkivet.se Tel: 0481-428 70 Besöksadress: Pukebergarnas väg 24, Nybro Hemsida: www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/ Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Designarkivet har mer än 5 000 textiler samt ett bibliotek. 6


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län – Oskarshamn Mönsterås Högsby

I folkrörelsearkivet förvaras handlingar från olika föreningar och verksamheter. Här finns också lokaltidningar från år 1868-1975. Om en förening vill förvara handlingar på arkivet betalas en årlig avgift. Fotograf: Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län.

Öppettider: Arkivet öppnas på begäran. E-post: tguf33@hotmail.com Tel: 0491-88 000 (Oskarshamns kommun vxl) Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 4/Oskarshamns kulturhus Facebooksida: Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län - Oskarshamn Mönsterås Högsby Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: Handlingar från föreningar som upphört tas emot och förvaltas utan kostnad. 7


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Kalmar folkrörelsearkiv

Kalmar Folkrörelsearkiv bildades 1983 och har sitt ursprung från arbetarrörelsens arkiv. I Kalmar Folkrörelsearkiv finns handlingar från föreningar på lokal- och distriktsnivå. Tillsammans med studieförbund och medlemar driver man även projektet Öppna Arkiv. Fotograf: Kalmar Folkrörelsearkiv.

Öppettider: Vardagar 08:00-15:30. Kontakt: Robert Reimby E-post: kalmar.folkrorelsearkiv@telia.com Telefon: 0480-192 63 Besöksadress: Ståthållaregatan 50 A, 392 44 Kalmar Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: Kalmar Folkrörelsearkiv är aktiv i projektet att bilda ett Industrioch arbetarmuseum i Kalmar. 8


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Förbundet Svenskt Rockarkiv

Svenskt Rockarkiv har som mål att samla den svenska populärmusikhistorien. I arkivet kan man hitta både inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien. Fotograf: Svenskt Rockarkiv.

Telefon: 0495-696 46 E-post: svensktrockarkiv@svensktrockarkiv.se Besöksadress: se hemsidan www.svensktrockarkiv.se Postdress: Förbundet Svenskt Rockarkiv, Box 170, 577 24 Hultsfred För information kring våra ljudbärare, se hemsidan www.popfakta.se För sökning av tidningsartiklar se databasen på hemsidan www.svensktrockarkiv.se Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Rockarkivet har 700 000 objekt med anknytning till den svenska musikhistorien. 9


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Norra Kalmar läns föreningsarkiv i Västervik

I arkivet finns mer än 800 arkivbildare, varav 160 aktiva föreningar. Här finns fotografier, fanor, ordförandeklubbor, stämplar och nålar. Arkivbildarna är indelade fackligt, politiskt, humanitärt, idrott, kultur samt företags, gårds- och personarkiv. Bild: Handling från Tribbhults gårdsarkiv 1689. Fotograf: Jessica Granberg.

Öppettider: Vardagar 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00. E-post: foreningsarkiv@telia.com Telefon: 0490-65 56 89 Post- och besöksadress: Norra Kalmar läns Föreningsarkiv Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9, 593 41 Västervik Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: I arkivet finns tidningslägg från Västervikstidningen och dess föregångare. 10


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Västerviks visarkiv

Västerviks visarkiv är inriktat på visor – från Bellman till dagens visartister. Vi har inspelningar, visböcker, musiklitteratur, notblad och skillingtryck. Vi har också klippsamlingar om VisFestivalen och om artister med anknytning till Västervik.

Bild: Världssångerskan Alice Babs (1924–2014) växte upp i Västervik. Swing it, magistern och Gökuret är några av titlarna i vishäftet från 1950-talet. Fotograf: Marcus Brännström

Öppettider: Visarkivet är tillgängligt efter överenskommelse. Ring för tidsbeställning! E-post: marcus.brannstrom@vastervik.se Telefon: 0490-25 55 32, växel 0490-25 40 00 Besöksadress: Västerviks stadsbibliotek, Spötorget 7, 593 30 Västervik Hemsida: https://bibliotek.vastervik.se/web/arena/vasterviks-musikbibliotek-och-visarkiv Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Söker du noter till visor eller låtar? Vi hjälper dig på plats, via epost eller telefon. 11


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Kalmar läns museum

Kalmar läns museums arkiv består av Topografiska arkivet, Ämnesarkivet, Fotosamlingen och Klipparkivet samt Barometerns tidningslägg från 1916-1974. I det Topografiska arkivet finns handlingar om länets byggnadsoch kulturhistoria.

Bild: Föreställer en byordning från Dörby by, Dörby socken och en byklubba från Valåkra, Högsby socken. Fotograf: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum.

Telefon för bokning av besök i arkivet: 0480-45 13 82, vardagar 08:00-10:00, 13:00-16:00 E-post: info@kalmarlansmuseum.se Telefon: 0480-45 13 00 växel Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Kalmar Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Fotosamlingen har 1 miljon bilder. Ungefär 80 000 bilder av dessa är digitala. 12


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Västerviks Museums arkiv

1917 bildades Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening och insamlingen av föremål till det som idag är Västerviks Museum påbörjades omgående. Föremålen förvaras i särskilda föremålsarkiv och på Arkivcentrum förvaras pappersarkiv, fotografier, negativ och glasplåtar.

Öppettider: Vardagar 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00. E-post: info@vasterviksmuseum.se Telefon: 0490-211 77 Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik Postadress: Västerviks Museum, Kulbacken, 593 38 Västervik Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Arkivbildarna kommer från hela Tjust och består av allt från person- till industri och gårdsarkiv. 13


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

Stiftelsen Storebro Brukskultur - Storebro Bruks arkiv

KLAF

Arkivet innehåller handlingar från Storebro bruk mellan åren 1729-1963. Arkivet ägs av stiftelsen men är deponerat hos Vimmerby föreningsarkiv. Fotograf: Anna Olausson

Öppettider: Efter överenskommelse. Kontakt: Anna Olausson E-post: anna.olausson@vimmerby.se Telefon: 0492-76 95 26 Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, Vimmerby Hemsida: www.vimmerby.se Nationell arkivdatabas (NAD): Ja 14


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Ölands museum Himmelsberga

Ölands museum Himmelsberga har i sitt arkiv samlingar av textil, föremål, dokument, fotografier och konst. Museet har ett friluftsmuseum samt en Konsthall. Kärnan i verksamheten är det öländska kulturarvet med särskilt fokus på landsbygd och konst. Bild: Vy över Himmelsberga, akvarell av Johan Persson.

För information om öppettider: se hemsida E-post: info@olandsmuseum.com Telefon: 0485-56 10 22 Besöksadress: Himmelsberga bygata 1, 387 93 Borgholm Hemsida: www.olandsmuseum.se Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Ölands museum Himmelsberga ägs och är en del av Ölands Hembygdsförbund. 15


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

Borgholms kommunarkiv

KLAF

I Borgholms kommunarkiv finns även enskilda arkiv med handlingar från olika öländska föreningar. De flesta arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats. Fotograf: Borgholms kommunarkiv

Arkivet är bemannat följande tider: Måndag-onsdag 10:00-16:00. Torsdag 10:00-17:00. Fredag 10:00-14:00. Besöksadress: Borgholms Bibliotek, Trädgårdsgatan 20, Borgholm. Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: I arkivets enskilda del finns det handlingar från Borgholms Rotaryklubb, Ölands Motorklubb. Borgholms bio, Henry Larssons dagböcker, Artiklar om rättegången mot pyromanen Göran Johansson, Skedemosse gård, Borgholms missionsförsamling, NTO Gnistan i Föra, Ölands Körförbund. 16


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Hultsfreds kommun- och föreningsarkiv

Föreningsarkivet består av 464 arkivbildare och det finns 2560 volymer. Arkiven är mellan åren 1619-2018. Finns både avslutade och verksamma föreningar. Bl.a. fotbollsklubbar, tryckerier, herbarium, bykistor och hembygdsföreningar och mycket mer. Fotograf: Hultsfred kommun- och föreningsarkiv

Öppettider: Måndag-fredag 08:00-13:00. E-post: kommunen@hultsfred.se Besöksadress: Stora torget 5, 577 26 Hultsfred Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: Vi har möbelepoken i Virserum och Herrstorpets Gård och Tegelbruk. 17


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Kalmar kommunarkiv

Kalmar kommunarkiv har som uppgift att ta emot, tillhandahålla och vårda handlingar från kommunens förvaltningar/bolag. Några arkiv är från enskilda arkivbildare, som handlingar från föreningar som drev frågor med lokala intressen som väg- och gatubelysning m.fl.

Öppettider: Måndag-fredag 9:00-15:30. E-post: kl-kommunarkivet@kalmar.se Telefon växel: 0480-45 00 00 Besöksadress: Riskvarnen, Skeppsbrogatan 53, Kalmar Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: I arkivet finns Göran PD Adolfssons klipparkiv och arkivet från Kalmar Ångkvarn AB. 18


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Mörbylånga kommunarkiv

Mörbylånga kommunarkiv har förutom handlingar från den egna kommunen även handlingar från olika föreningar på Öland. Exempel på föreningar: Ölands järnväg, Mörbylånga scoutkår, Kastlösa vägförening, Färjestadens bordtennisklubb, Mörbylångas pensionärsförening m.fl.

E-post: kommun@morbylanga.se Telefon: 0485- 470 00 (kommunens växel) Besöksadress: Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga Hemsida: www.morbylangakommun.se Nationell arkivdatabas (NAD):

Visste du att: I arkivets enskilda del finns det ungefär 20 hyllmeter med arkivmaterial. 19


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Nybro kommunarkiv

Nybro kommuns arkiv är uppdelat i tre delar – kommun, folkrörelse- och näringslivsarkiv. I folkrörelsearkivets del finns material från cirka 190 föreningar. I näringslivsdelen finns material från bland annat Pukebergs glasbruk med information från starten 1871 fram till nedläggningen 1981.

Öppettider: Vardagar mellan 10:00-12:00 och 13:00-15:00. Kontakt: Malena Willstein, Arkivassistent E-post: malena.willstein@nybro.se Telefon: 0481-454 00 Besöksadress: Dunderbergsgatan 2, 382 30 Nybro Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: Det i näringslivsarkivet även finns information om Böhlmarks lampfabrik i Stockholm. 20


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Vimmerby föreningsarkiv

Föreningsarkivet tar emot handlingar från både aktiva och avslutade föreningar i Vimmerby kommun. Alla kommunens föreningar kan lämna in sina handlingar. Arkivet tar även emot gårds-/byarkiv, och privata arkiv. I mån av plats, även näringslivsarkiv. Bild: Protokollsbok från 1875. Fotograf: Anna Olausson.

Öppettider: Efter överenskommelse. Kontakt: Anna Olausson E-post: anna.olausson@vimmerby.se Telefon: 0492-76 95 26 Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, Vimmerby Hemsida: www.vimmerby.se Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: Arkivet Storebro bruk är bevarat hos Vimmerby föreningsarkiv. 21


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena

Sedan år 1899 finns Vadstena landsarkiv i Vadstena slott. Verksamhetsområdet är Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län. Här finns främst statliga arkiv men även en stor mängd arkiv från företag, gårdar, familjer och privatpersoner m.m.

Öppettider: Se hemsidan. E-post: landsarkivet.vala@riksarkivet.se Telefon: 010-476 70 00 (Riksarkivets växel) 010-476 86 50 (Bordsbokning läsesal) Adress: Hamngatan 4, 592 30 Vadstena Hemsida: www.riksarkivet.se/vadstena Nationell arkivdatabas (NAD): Ja

Visste du att: På landsarkivet i Vadstena finns sex hyllmil arkiv från medeltid till nutid. 22


KALMAR

LÄNS

ARKIVFÖRBUND

KLAF

Distrikt- och länsorganisationer med enskilda arkiv (ej arkivinstitutioner) ABF Östra Småland/Öland IOGT-NTO Kalmar län Kalmar läns Bildningsförbund Kalmar läns Hembygdsförbund Kristdemokraterna i Kalmar län NBV Sydost Nykterhetsrörelsens scoutförbund Kalmar distrikt Oskarshamns Grafiska Museum Person- och lokalhistoriskt forskarcentrum (PLF) Sveriges pensionärsförbund SPF, Kalmar läns distrikt Socialdemokraterna i Kalmar län Övriga medlemmar i KLAF Emmaboda kommun Högsby kommun Mönsterås kommun Oskarshamns kommun Sydarkivera Torsås kommun Västerviks kommun

Styrgrupp – Handlingsplan för enskilda arkiv i Kalmar län Emmabodabygdens Arkivförening, Göran Persson Kalmar Folkrörelsearkiv, Christer Bergqvist Kalmar läns Hembygdsförbund, Monica Björklund Västerviks visarkiv, Marcus Brännström Kalmar läns Arkivförbund, Karin Lokrantz Nilsson, projektledare

Behöver Ni hjälp att strukturera upp och få bättre ordning på ert arkiv?

Kontakta Kalmar läns Arkivförbund och boka in ett första möte! Tillsammans försöker vi hitta en lösning och se över vad ni behöver hjälp med. Första mötet är alltid kostnadsfritt, därefter tillkommer en taxa för vidare konsultering. För inlämning av arkivmaterial hänvisar arkivförbundet till närmaste arkivinstitution i länet då vi inte själva har möjlighet att ta emot arkivmaterial.

23


KALMAR LÄNS ARKIVFÖRBUND KLAF

Hoppas Du hittade den information du sökte! Vill du veta mer, välkommen att kontakta Kalmar läns Arkivförbund eller våra medlemsarkiv!

För mer information om Kalmar läns Arkivförbund och våra medlemsarkiv, gå in på www.arkivkalmarlan.nu eller kontakta arkivförbundet direkt på telefon: 0491-880 32 eller e-post: klaf@oskarshamn.se

Profile for Wåhlin's

Kalmar Läns Arkivförbund KLAF  

Kalmar Läns Arkivförbund KLAF  

Advertisement