Page 1

KRACHTIGE CAPELLENAREN GEZOCHT!


n werk te doe

ijwilligers enen om vr

10 red

r or een ande kent iets vo . Je bete 1 CV t goed op je ald werk 2. Het staa jn naar beta zi ap st op n ee 3. Het kan je actief dt ou h aal benutten 4. Het iteiten optim al kw je t n 5. Je ku sen kennen t nieuwe men er le Je 6. j rt ergens bi 7. Je hoo lf ze je lt ikke 8. Je ontw ig t je nutt 9. Je voel menleving, en voor de sa tt ze in e  J . 10 …? eel gewoon dat is toch h

2

‘KRACHTIG CAPELLE’


De gemeente heeft Krachtige Capellenaren nodig, zoals u! Er gaat veel veranderen de komende jaren. De gemeente neemt steeds meer taken over van het rijk, vanuit de overtuiging dat wij het beter en goedkoper kunnen. Maar wij kunnen het niet alleen. We hebben de hulp nodig van krachtige burgers. We hebben hulp nodig van u.

Krachtig Capelle Capelle aan den IJssel is gelukkig een krachtige gemeente, met veel bewoners die zich nu al volop inzetten voor hun omgeving en de mensen om hen heen. Voor zaken die zij belangrijk vinden en die zonder hun inzet niet zouden worden gerealiseerd. Voor mensen die kwetsbaar zijn, mensen die eenzaam zijn of ziek, mensen die het zonder onze hulp niet redden, om wat voor reden dan ook. Vrijwilligers zetten zich voor hen in, samen met professionals en de gemeente.

Krachtige Capellenaren In Capelle aan den IJssel zijn volgens de meest recente bewonersenquête ongeveer 16.000 vrijwilligers actief, bijna een kwart van de totale bevolking, op allerlei terreinen variërend van kunst, cultuur en sport tot mantelzorg en sociale projecten. Negen van hen laten wij in deze folder aan het woord. Zij weten als geen ander wat het van je vraagt, en wat het je oplevert, om je vrijwillig in te zetten voor de directe omgeving waarin je leeft. “Het is werk dat gedaan moet worden en het geeft enorm veel voldoening. Bovendien is het ook nog eens heel erg leuk!”, zoals een van hen het formuleert. Misschien kunnen deze vrijwilligers ook u inspireren een klein deel van uw schaarse tijd ter beschikking te stellen van de mensen in Capelle. Wij helpen u daarin graag op weg.

‘KRACHTIG CAPELLE’ 3


Nieuwe rol gemeente ‘Vroeger’ ging het als volgt: er was een probleem en ‘de overheid’ moest het oplossen, of in ieder geval betalen. Die tijd is voorbij. Niet alleen omdat de overheid het niet meer kan betalen, maar vooral ook omdat mensen samen hun problemen vaak veel beter kunnen oplossen dan de overheid dat kan. In de nieuwe situatie vragen wij bij een probleem altijd eerst: wat kunt u zelf? En meteen daarna: wat kunt u samen met anderen doen om elkaar te helpen? Natuurlijk staan wij samen met professionele hulpverleners altijd paraat om de hulp te geven die noodzakelijk is. We draaien alleen de volgorde om: eerst kijken we wat we samen kunnen oplossen. Wij ondersteunen daarin en bieden de hulp die nodig is. Wij kunnen deze nieuwe rol alleen goed vervullen als iedereen zijn of haar steentje bij wil dragen. Alleen zo lukt het ons de kwaliteit te blijven leveren die we van onze samenleving mogen verwachten. Alleen zo blijft de zorg, blijven sport en kunst & cultuur, en alles wat het leven nog meer de moeite van het leven waard maakt, een beetje betaalbaar, ook voor de generaties die na ons komen. Wij kunnen dit niet alleen en hebben Krachtige Capellenaren nodig, zoals u!

4

‘KRACHTIG CAPELLE’


“Zonder vrijwilligers gaat het niet”

Ria Hoes, vrijwilliger bij Wijkwinkel en Eetsalon Schenkel, ‘KRACHTIG taalcoachCAPELLE’

5


Ria Hoes, vrijwilliger bij Wijkwinkel en Eetsalon Schenkel, taalcoach Ria Hoes (63) is een professional. Een opleiding maatschappelijk werk en een gevarieerde carrière brachten haar door het hele land. In haar laatste functie was ze projectleider sociale activering in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel. Sinds twaalf jaar woont ze hier ook, naar volle tevredenheid. Na haar vervroegde pensionering stond ze voor de keus: fietstochtjes maken en schoffelen in haar volkstuin of actief blijven voor de Capelse samenleving. Het werd allebei.

6

‘KRACHTIG CAPELLE’

Valkuilen van vrijwilligerswerk “Dat lukt alleen als je heel scherp je grenzen bewaakt. Het is een van de valkuilen van vrijwilligerswerk: voor je het weet, stort je je er helemaal in. Je moet duidelijk grenzen voor jezelf kunnen stellen: tot hier en niet verder. Ik kan dat goed”, vertelt ze in Wijkwinkel Schenkel die vier jaar geleden is opgericht. Bewoners kunnen hier terecht met allerlei praktische vragen, van hulp bij het invullen van formulieren tot ondersteuning bij de aanvraag van schuldhulpverlening. Daarnaast runt ze samen met andere vrijwilligers de maandelijkse Eetsalon, ook in het Pameijergebouw aan de Bongerd in Schenkel, en is ze medecoördinator van het Taalcoachingsproject van het Capels Multicultureel Centrum, waar ze zelf ook Nederlandse les geeft aan de Capelse anderstaligen. Waarom doet ze dit eigenlijk allemaal? “Vrijwilligerswerk is me met de paplepel ingegoten. Mijn ouders organiseerden vroeger al zomerkampen in Brabant voor kinderen uit Delfshaven. Je wilt iets betekenen voor andere mensen, zo simpel is het. Het is werk dat gedaan moet worden en het geeft enorm veel voldoening. Bovendien is het ook nog eens heel erg leuk, al die mensen die je even kort ontmoet, waarmee je samenwerkt. Je helpt elkaar, zonder verdere verplichtingen.”


“Vrijwillig, maar niet vrijblijvend” Toch wil ze ook gezegd hebben dat het werk weliswaar vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. “Je moet je willen vastleggen, ook al is het maar een uurtje per week. Mensen moeten wel op je kunnen rekenen. Aan de andere kant moet je je als vrijwilliger ook realiseren: jij bent niet eindverantwoordelijk, en je kunt altijd nee zeggen. Die luxe heb je niet in een betaalde baan.” Zorgen maakt ze zich wel een beetje: het beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan wordt steeds groter. Als dat niet goed wordt begeleid, kunnen mensen afhaken. “En dat zou zonde zijn, want zonder vrijwilligers gaat het niet. Voor mensen zelf levert het ook enorm veel op. Het geeft structuur aan je dagelijkse leven en het kan een opstapje zijn naar betaald werk, omdat je werkervaring opdoet. Je blijft betrokken bij wat er om je heen gebeurt, je krijgt een netwerk waar je zelf ook weer gebruik van kunt maken, mocht dat nodig zijn en je doet mensen er een groot plezier mee. Je kunt het bovendien tot op hoge leeftijd blijven doen!”

Meer informatie: www.capelsewijken.nl/schenkel/wijkwinkel, Bongerd 14, Capelle aan den IJssel, 010 450 13 44, schenkel@capelsewijken.nl

‘KRACHTIG CAPELLE’ 7


Angelo van Maren, lid van de Jeugdraad Capelle Al vijf jaar is Angelo van Maren (23) een van de actiefste leden van de Jeugdraad van Capelle aan den IJssel. We ontmoeten hem in Capsloc, waar het ook allemaal begon voor hem. “Ik was afgekomen op het debat ‘Stem of Zwijg’ over de verkiezingen die eraan kwamen. Maar ik kwam vooral voor Jandino Asporaat die de avond presenteerde. Jet Maliangkay, vanuit de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdraad, sprak mij toen aan en vroeg of ik niet in de Jeugdraad zou willen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken.” Dat hij mee zou mogen beslissen over wat er voor jongeren zou moeten gebeuren in ‘zijn’ Capelle was zijn belangrijkste motivatie. Capelle gaat hem aan het hart,

8

‘KRACHTIG CAPELLE’

sinds hij hier als kleuter kwam wonen. Ook aan het hart gaat hem de negatieve beeldvorming die om jongeren hangt. “Ik wilde heel graag de positieve kant van jongeren laten zien. Het moet niet alleen maar gaan over criminaliteit en overlast. De meeste jongeren willen heel graag iets positiefs bijdragen aan de wereld. Gelukkig is het beeld de laatste jaren wel veranderd.”

Sleutel voor succes Angelo is lid van de commissie Activiteiten en Evenementen van de Jeugdraad. Een van hun grootste successen vindt hij de Preparty’s die ze hebben georganiseerd op het Stadsplein. Jongeren betrekken bij wat er voor hen wordt georganiseerd is een belangrijke sleutel voor succes. Volwassenen die denken te weten wat jongeren willen, dat gaat vaak mis. “In het begin was Capsloc dé plaats voor jongeren in Capelle. Er waren fantastische party’s waardoor je soms niet eens meer naar Rotterdam hoefde. Langzaam veranderde het karakter en werden er ook voor andere groepen activiteiten georganiseerd. Jongeren voelen zich er dan minder thuis. Als Jeugdraad hebben wij de taak dit onder de aandacht te brengen van de politiek. In ieder geval luisteren ze naar ons.”


“Ik wil heel graag de positieve kant van jongeren laten zien”

Angelo van Maren, ‘KRACHTIG lid van de Jeugdraad CapelleCAPELLE’

9


Goed voor je cv Angelo was makkelijk over te halen zich in te zetten voor de Jeugdraad, maar hoe overtuigt hij zelf jongeren om vrijwilliger te worden? “Ik vraag ze gewoon: zou jij niet wat kunnen doen? Eerst kijken ze me dan wat raar aan, of ze zeggen dat ze geen zin of tijd hebben, maar ik probeer ze enthousiast te maken door te zeggen dat ze echt iets kunnen betekenen. Iedere mening telt en het is juist goed om al die meningen bij elkaar te zetten. Doe mee, zeg ik, en je maakt nog een hoop nieuwe vrienden ook!” Wat je wel moet kunnen, als je vrijwilliger wilt worden, is je houden aan afspraken. “Het is beter om te vroeg te komen, dan te laat. En wees ook altijd eerlijk: laat je stem horen en blijf jezelf. Als je dat kunt, word je er alleen maar beter van. Er wordt naar je geluisterd en je doet ervaring op die je later weer kunt gebruiken. Vrijwilligerswerk is dus goed voor je cv!”

10 ‘KRACHTIG CAPELLE’

Meer informatie: www.capelsejeugdraad.nl


“Een vrijwilliger moet gevraagd worden, dat is heel belangrijk”

Jolanda en Hans den Engelsman, ‘KRACHTIG CAPELLE’ Kennismakelaars in Wijkpunt Torenhof

11


Jolanda en Hans den Engelsman, Kennismakelaars in Wijkpunt Torenhof Sinds eind 2008 zijn ze als vrijwilliger de drijvende kracht achter Stichting Kennismakelaars. Opgericht omdat ze vonden dat er te weinig activiteiten vanuit bewoners werden georganiseerd. Die weten zelf namelijk het beste wat voor activiteiten ze graag willen. Zoals een bingo. Daar komen zo 70 mensen op af. En die heb je dan wel bij elkaar om een praatje mee te maken: hoe gaat het met familie X, komt meneer Y nog wel eens buiten? Waardevolle informatie waar je anders misschien pas achterkomt als het eigenlijk al te laat is. ‘Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg’, is dan ook een uitspraak die Jolanda (50) en Hans (46) den Engelsman uit het hart gegrepen is. Ze kennen elkaar van een woningcorporatie. Hans werkte

12 ‘KRACHTIG CAPELLE’

daar als ICT’er en beleidsmedewerker, Jolanda als maatschappelijk werker. Hans woont ruim 16 jaar in Capelle, Jolanda inmiddels ook al weer 10 jaar. Hun hart ligt nu bij bewoners en de vrijwilligers van Stichting Kennismakelaars. Zij zijn het aanspreekpunt en zorgen dat de financiën op orde zijn. Zij coördineren de taken en werven nieuwe vrijwilligers. Hoe? “Gewoon, door een bordje op te hangen: wie wil er helpen? Een vrijwilliger moet gevraagd worden, dat is heel belangrijk. Mensen willen elkaar graag helpen, maar je moet die hulp wel eerst vragen.” De club vrijwilligers die ze nu bij elkaar hebben in Wijkpunt Torenhof is als een grote familie. Iedere vrijdagavond is er een activiteit en van tevoren eten de vrijwilligers met elkaar. Stiekem is de maaltijd dan meteen een soort vergadering. “We werken zo professioneel mogelijk, maar we proberen het ook heel informeel te houden. De vrijwilligers beschouwen de activiteiten als iets van zichzelf, en niet als iets dat voor hen is georganiseerd door iemand anders. Ze zijn daardoor enorm betrokken.”

“Vrijwilligers leven langer” Zelf besteden ze heel veel van hun tijd aan Stichting Kennismakelaars, maar ook al heb je maar een uurtje per


week, dan kan dat al enorm veel opleveren. “Vrijwilligers leven langer, bleek laatst uit onderzoek. Vrijwilligerswerk is goed voor je gezondheid. Je blijft actief, je hebt een reden om je huis uit te komen, en je kunt iets betekenen voor andere mensen”, zegt Hans, uit eigen ervaring. “Daarnaast kun je er veel creativiteit in kwijt, wat niet altijd kan in je werk”, voegt Jolanda daar aan toe. Zij combineert haar baan van 30 uur met minstens net zoveel uren bij de Kennismakelaars. Waarom eigenlijk? “Kijk om je heen”, zeggen ze vol trots tijdens het wekelijkse Bakkie in de Buurt op woensdagochtend. “Al die mensen die met elkaar aan het kletsen zijn, een kaartje leggen, of zitten te breien, en zonder dat ze het door hebben heel veel belangrijke informatie uitwisselen. Hier doen we het voor!”

gesloten kunt voelen. Als je mensen meteen betrekt bij wat je doet, en ze serieus neemt, zijn alle vrijwilligers goud waard!” Meer informatie: www.kennismakelaars.nl, Torenhof 1, Capelle aan den IJssel, 010 751 55 00, info@kennismakelaars.nl

“Doe het alleen als je het leuk vindt” Hebben ze nog tips voor mensen die er ook over denken vrijwilligerswerk te gaan doen? “Ja: doe het alleen als je het leuk vindt, en beschouw het niet als een klus. Je werkt met mensen. Zoek contact met de groep, toon interesse in elkaar. Dat geldt trouwens ook voor bestaande vrijwilligers: ontvang nieuwe vrijwilligers met open armen. Het gevaar bestaat dat een clubje een gesloten groep wordt waarin je je als nieuweling een beetje buiten-

‘KRACHTIG CAPELLE’ 13


Ellen van Driel, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Opgeleid als apothekersassistent en nu vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk: Ellen van Driel (41), getrouwd en moeder van drie kinderen, voelt zich er goed bij. “Ik stopte met werken toen de kinderen kwamen. Inmiddels zijn ze al wat groter en wilde ik weer wat doen. Thuis zou ik me gaan vervelen, en dat vind ik zonde van mijn tijd. Parttime apothekerswerk, dat zag ik niet zo zitten, en via via kwam ik in aanraking met Vluchtelingenwerk. Dit is wat ik nu wil doen, ontdekte ik al snel.” Haar christelijk-gereformeerde levensovertuiging is een belangrijke verklaring voor haar gedrevenheid. “Ik vind het belangrijk iets te doen voor mensen die het minder getroffen hebben dan ik. Deze mensen zijn vaak zo kwetsbaar. De meesten die hier komen hebben dan wel een

14 ‘KRACHTIG CAPELLE’

vluchtelingenstatus, dus ze mogen hier blijven, maar ze moeten nog volledig hun weg vinden in onze maatschappij. Geweldig om te zien hoe ze in korte tijd weer een stuk verder zijn gekomen.”

Loslaten Wat ze tijdens het spreekuur van Vluchtelingenwerk in Wijkwinkel Oostgaarde (gevestigd in een flat aan de Purmerhoek 184) voor mensen doet zijn vooral heel basale zaken: toeslagen aanvragen, formulieren invullen, contact leggen met de betreffende instanties. Zonder hulp gaat dat vaak nog niet. Ook nare situaties krijgt ze op haar bordje, zoals gezinnen die niet herenigd kunnen worden, of uitzettingen. “Je moet daar wel tegen kunnen”, zegt ze eerlijk. “Mensen die hier net beginnen te werken, gaan soms nog te ver in het bieden van hulp. Zelf kan ik het goed loslaten. Als ik hier wegga en mijn kinderen weer zie, word ik weer in beslag genomen door mijn dagelijkse leven. Wat ik hier heb geleerd is begrip te hebben voor beide kanten van de zaak: voor de vluchteling, maar ook voor de wetten die nodig zijn om de zaken goed te regelen.”


“Dit is wat ik nu wil doen”

Ellen van Driel, ‘KRACHTIG CAPELLE’ vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk

15


“Je kunt meer dan je had gedacht” Wat zegt ze tegen mensen die er ook over denken vrijwilligerswerk te gaan doen? “Het levert je enorm veel op: het verruimt je geest, je krijgt een veel bredere kijk op de wereld. Door andere culturen te leren kennen, ga je anders tegen ‘vreemde mensen’ aankijken. Angst voor het vreemde is vaak angst voor het onbekende. En het geeft je een goed gevoel om mensen te kunnen helpen. Je krijgt er enorm veel voor terug. Ik voel me nu beter beloond dan toe ik nog salaris ontving als apothekersassistent.” Belangrijk is natuurlijk wel dat je iets kiest dat bij je past. En dat je je, zeker in het begin, dienstbaar kunt opstellen, maar ook niet te bang moet zijn dat je het niet zou kunnen. “Doe het gewoon, duik erin, en je ontdekt dat je veel meer kunt dan je van jezelf had gedacht.” Voor haarzelf geldt dat zeker. Gestimuleerd door haar werk van één dag per week bij Vluchtelingenwerk besloot ze weer een opleiding te gaan volgen: hbo-schuldhulpverlening. Mensen willen helpen, is wat haar drijft. Mooi dat ze daar nu ook haar vak van maakt.

16 ‘KRACHTIG CAPELLE’

Meer informatie: www.vluchtelingenwerk.nl/locatie/capelle-aan-den-ijssel, Purmerhoek 184, 06 44669076, nvansluijs@vwmaasdelta.nl


“Kom ons helpen, we zijn blij met alle hulp!”

Frank Voermans, ‘KRACHTIG CAPELLE’ penningmeester Speeltuin Het Rollebollebos

17


Frank Voermans, penningmeester Speeltuin Het Rollebollebos Al bijna bij twintig jaar is hij betrokken bij Speeltuin Het Rollebollebos in het park aan de Vlinderbaan in Capelle Schollevaar. En hoe gaat dat, van ‘gewoon’ vrijwilliger word je al snel bestuurslid totdat je als penningmeester verantwoordelijk bent voor bijna het hele reilen en zeilen van de speeltuin. Frank Voermans (55) steekt inmiddels, naast een voltijdbaan bij een energiebedrijf, zijn volledige vrije tijd in Het Rollebollebos. Zijn motivatie: al die lachende kindergezichtjes die op woensdag- en zondagmiddag, de vaste openingstijden, door de speeltuin lopen te ravotten, en in het clubgebouw snoepjes kunnen kopen voor 10 cent. Zijn zorg: een tekort aan vrijwilligers die zich in willen zetten voor het behoud van de speeltuin. “Laat ik het maar eerlijk zeggen: twintig jaar geleden

18 ‘KRACHTIG CAPELLE’

was het makkelijker om vrijwilligers te vinden. Mensen hebben het allemaal druk en willen best een keer iets doen, maar ze willen zich meestal niet vastleggen voor een langere periode. Terwijl het runnen van een speeltuin enorm veel werk is. We hebben dus behoefte aan een grotere pool met mensen die we in kunnen zetten voor alle werkzaamheden. Gelukkig is ons bestand al weer wat aan het groeien.”

“Genoeg te doen” Aan wat voor werkzaamheden moeten we denken? “Het varieert van het onderhouden van de speeltoestellen tot het bemensen van de clubwinkel, van het grasmaaien en ander groenonderhoud tot het schoonhouden van de toiletten, het clubhuis en de speeltuin zelf. Of gewoon toezicht houden, ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, mensen welkom heten en de weg wijzen. Genoeg te doen dus, en voor iedereen zit er wel iets bij dat bij hem of haar past.” Wat mensen ervoor terugkrijgen is dat ze bij kunnen dragen aan een geweldige speelvoorziening voor kinderen in de buurt. En dat ze dit met elkaar mogelijk kunnen maken, met een leuk en hecht team vrijwilligers, zodat


de Het Rollebollebos echt iets is en blijft van de bewoners zelf. “Voor mij is dat motivatie genoeg: dat je iets kunt betekenen voor een algemeen maatschappelijk doel. Ook al kun je maar een dagdeel per maand helpen, dan zijn daar al heel blij mee.”

Meer informatie: www.rollebollebos.nl, Vlinderbaan 12, Capelle aan den IJssel, 010 4426657, bestuur@rollebollebos.nl

Multiculturele wijk Capelle Schollevaar is een multiculturele wijk en Frank Voermans ziet gelukkig ook veel moeders uit de wijk naar de speeltuin komen. Hij hoopt daarom dat hij ook hen kan overhalen als vrijwilliger actief te worden. Hun mannen zijn misschien weer heel handig voor klussen en het zwaardere groenonderhoud. En als er een schaap over de dam is...

‘KRACHTIG CAPELLE’ 19


Johan Jongenelis, vrijwilliger bij Badmintonclub Schollevaar Toen het bestuur van Badmintonclub Schollevaar hem onlangs uitriep tot hun Vrijwilliger van het Jaar, was dat nauwelijks een verrassing. Johan Jongenelis (23) traint de jeugd, is voorzitter van de toernooicommissie en van de activiteitencommissie en heeft bovendien zijn huidige baan te danken aan de club. “Ik ben opgeleid als installatietechnicus. Iemand van de Badmintonclub wist dat ze bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inspecteurs brandveiligheid zochten. Dat leek hem wel iets voor mij. Ik solliciteerde en kon aan de slag.” Een drukke baan dus, en daarnaast dan nog één avond en een groot deel van de zaterdag actief als trainer, gemiddeld 80 uur voor de organisatie van ieder toernooi en al die extra activiteiten zoals het jaarlijkse zomerkamp (“het

20 ‘KRACHTIG CAPELLE’

hoogtepunt van het jaar!”) en het voetbaltoernooi... Waar haalt hij de tijd vandaan? “Ik woon nog bij mijn ouders en heb geen vriendin, dat scheelt”, zegt hij. “Rond mijn 15e begon ik met het assisteren bij trainingen. Iemand vroeg een keer: we kunnen nog mensen gebruiken voor de activiteitencommissie, is dat niks voor jou? En van het een komt zo heel snel het ander. Ik kan niet goed stilzitten en hou van organiseren. Bovendien krijg ik er enorm veel energie van om met kinderen te werken. Het is ook heel fijn om iets terug te kunnen doen voor de vereniging waar ik zelf zoveel aan gehad heb. Het is zeker ook mijn vriendenclub geworden.”

Steeds actiever Ook al is het de laatste jaren wat moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden, toch lukt het steeds weer om met elkaar de boel draaiend te houden bij Badmintonclub Schollevaar. Van de 300 leden zijn zeker 60 op een of andere manier als vrijwilliger actief, waarvan 15 in de harde kern waar de vereniging op rust. “We beginnen al heel vroeg onze leden te betrekken bij wat we doen. Eerst helpen ze bij kleine dingen, en langzaam worden ze dan steeds actiever, helemaal afhankelijk


“Ik kan niet goed stilzitten en hou van organiseren”

Johan Jongenelis, ‘KRACHTIG CAPELLE’ vrijwilliger bij Badmintonclub Schollevaar

21


van hoeveel tijd ze in de club willen steken. Ons eigen enthousiasme werkt daarin hoop ik stimulerend. Het is wel belangrijk om mensen te vragen. Mijn ervaring is dat mensen heel graag willen helpen, maar je moet het ze wel eerst vragen.”

“Geweldig dat je hebt geholpen!” Wat je ervoor terugkrijgt als je je inzet voor de club, is van onschatbare waarde, vindt Johan: “Na afloop van het zomerkamp ben je totaal gesloopt en je kunt de volgende maandag maar beter vrij nemen van je werk. Maar je krijgt er energie voor terug waar je nog maanden op kunt teren.” Ook belangrijk is dat de vereniging haar vrijwilligers blijft waarderen: “Gewoon af en toe zeggen: geweldig dat je hebt geholpen. Dan houden mensen ook plezier in wat ze doen, en dat moet altijd voorop staan.” Waardering krijgt Johan Jongenelis zelf volop, zeker sinds hij werd uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Voorlopig durft hij niet meer weg bij de vereniging. Maar dat was hij ook niet van plan.

22 ‘KRACHTIG CAPELLE’

Meer informatie: www.bcschollevaar.nl, secretariaat: Max Woiskistraat 26, 3069 ZN Rotterdam, secretaris@ bcschollevaar.nl


“Voor mij is het heel normaal om mensen te helpen”

Ahmed Robleh, ‘KRACHTIG CAPELLE’ bestuurslid van Stichting Kulmiye

23


Ahmed Robleh, bestuurslid van Stichting Kulmiye Rond 150 Somaliërs komen iedere zondag tussen 12:00 en 18:00 uur bijeen in Buurtcentrum de Fluiter in Capelle Middelwatering. Ze drinken koffie en thee, eten en kletsen met elkaar, krijgen hulp in het doorgronden van de Nederlandse bureaucratie en geven elkaar les, in Nederlands, in het Nederlandse onderwijssysteem en in ‘normen en waarden van de Nederlandse cultuur’. Volgens Ahmed Robleh, bestuurslid en een van de drijvende krachten achter Stichting Kulmiye, zijn de verschillen tussen de Nederlandse en Somalische cultuur helemaal niet zo groot als mensen wel eens denken. Als hij dan toch één verschil moet noemen is het dat Somalische mannen en vrouwen graag samenkomen elkaar te helpen en problemen met elkaar te bespreken

24 ‘KRACHTIG CAPELLE’

en op te lossen. “In Capelle aan den IJssel wonen ongeveer 300 Somalische vluchtelingen en ik ken ze bijna allemaal”, zegt hij. “Nederlanders leven denk ik meer op zichzelf.”

Naast een voltijdbaan Ahmed Robleh heeft een voltijdbaan als logistiek medewerker bij een bedrijf in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast heeft hij een gezin met jonge kinderen en besteedt hij het grootste deel van zijn vrije tijd aan de Somalische Stichting Kulmiye. Hij is penningmeester en houdt zich onder meer bezig met aanvragen van subsidies. De hele zondag is hij in De Fluiter te vinden, waar hij mensen helpt met invullen van formulieren voor belastingen en toeslagen, en waar hij zelf ook lesgeeft aan Somalische kinderen. “Behalve over de Nederlandse cultuur, leren we ze ook over onze eigen cultuur. Het is belangrijk dat Somalische kinderen hun wortels niet vergeten.” Als het nodig is, neemt hij gerust een dag vrij van zijn werk om noodhulp te verlenen. Zoals die keer dat een Somalisch gezin ineens hun huis kwijt was door brand. Meteen staan er dan vele mede-Somaliërs klaar om het gezin onderdak te bieden, te helpen bij het vinden van


vervangende woonruimte, en het zoeken naar spullen voor de inrichting van het nieuwe huis.

“Deze mensen hebben hulp nodig”

Meer informatie: Stichting Kulmiye komt iedere zondagmiddag bijeen in Buurtcentrum De Fluiter, Wiekslag 3, Capelle aan den IJssel

“Voor mij is dat heel normaal”, vertelt Ahmed Robleh. “Mijn geloof speelt daar zeker een rol in: door arme mensen te helpen, krijg ik een beloning. Maar ik doe het ook voor de gezelligheid en om mensen blij te maken. Somaliërs die naar Nederland komen, hebben meestal vreselijke dingen meegemaakt. Ze zijn niet voor niets gevlucht uit hun land. Deze mensen hebben hulp nodig en ik ben blij dat wij ze die kunnen bieden, en ze weer een beetje zelfvertrouwen kunnen geven.”

‘KRACHTIG CAPELLE’ 25


Tineke Kalkman: 30 jaar organiste en dirigente van Spinoza Zangkoor Behoorlijk zenuwachtig was ze, toen ze dertig jaar geleden voor het eerst het Spinoza Zangkoor zou begeleiden op orgel. Een opleiding daarin had ze niet. Wel had ze ooit twee jaar les gehad, in een grijs verleden. Sindsdien was ze blijven spelen, op orgel en piano, gewoon thuis, voor zichzelf. Dus toen de dirigent haar vroeg of zij niet het zangkoor wilde begeleiden, was ze behoorlijk zenuwachtig.

“Ziek zijn was er niet bij” Het Spinoza Zangkoor bestond uit ongeveer veertig ouderen, allen bewoners van een wooncomplex voor 55-plussers. Tineke Kalkman (58, toen ze begon...) kwam, om nooit meer weg te gaan. En toen de dirigent er na een tijdje mee stopte vanwege zijn hoge leeftijd, nam zij ook

26 ‘KRACHTIG CAPELLE’

het dirigeren over. “Vanaf dat moment deed ik alles, van het verzamelen van geschikt repertoire tot het bijhouden van de kas. Samen met mijn man was ik soms drie dagen per week bezig met zoeken naar nieuwe liedjes voor het koor: oude, Nederlandse liedjes, maar ook een bewerking van Verdi’s Slavenkoor dat de vorige dirigent nog had gemaakt.” Ze gingen zelfs op tournee, een keer of veertien, met een bus langs bejaardentehuizen door het hele land. “Het was hartstikke leuk om te doen”, vertelt ze. “Ziek zijn was er voor mij niet bij. Alleen toen ik mijn heup had gebroken, heb ik een paar keer moeten missen. Maar voor de rest was ik er iedere woensdagochtend, dertig jaar lang.”

Iedereen in tranen Langzamerhand werd het echter wel steeds moeilijker. Van de veertig ouderen van het begin waren uiteindelijk nog maar zestien over. En zelf werd mevrouw Kalkman er ook niet jonger op. “Dertig jaar vond ik een mooi moment om er een punt achter zetten, al was het een zeer moeilijke beslissing. Er was niemand om het over te nemen, dus als ik ermee zou stoppen, zou dat het einde zijn van het koor. Maar het moest: het werd te zwaar voor mij.


“Iedereen met tijd over, zou iets voor een ander moeten doen”

Tineke Kalkman: CAPELLE’ 30 jaar organiste en dirigente van Spinoza‘KRACHTIG Zangkoor

27


Toen ik het aankondigde, was iedereen in tranen. Ik heb het er nog moeilijk mee.” Voor haar jarenlange inzet voor het Spinoza Zangkoor werd ze onlangs onderscheiden met het Capels Compliment, een prijs voor mensen of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Capelse samenleving. Dat biedt uiteraard enige troost. Samen met de schat aan herinneringen aan al die mooie jaren met het koor.

In plaats van winkelen En nu? Gaat ze nu van haar welverdiende rust genieten? “Eerlijk gezegd ben ik al weer aan het nadenken over wat ik nu zou kunnen doen. Misschien neem ik pianoles, of ga ik ergens anders vrijwilligerswerk doen. Eigenlijk vind ik dat iedereen die een beetje tijd over heeft, iets voor een ander zou moeten doen. In plaats van te gaan winkelen, kun je ook een uurtje bij een ouder iemand op bezoek. Er is zoveel eenzaamheid onder ouderen. En je doet mensen er zoveel plezier mee!”

28 ‘KRACHTIG CAPELLE’


Wat is vrijwilligerswerk? Het woordenboek omschrijft vrijwilligerswerk als ‘onbetaald, vrijwillig werk’. Dat klinkt wel heel droog en zakelijk, want iedereen weet: vrijwilligerswerk is veel meer dan dat! Vrijwilligerswerk is voldoening, zingeving, dankbaarheid. Vrijwilligerswerk is zorgen voor iemand anders, letterlijk: door mantelzorg te verlenen aan een familielid, vriend of vriendin; maar ook figuurlijk: door eens wat vaker op bezoek te gaan bij je alleenwonende oma, door je buurman uit te nodigen voor een kop koffie of een keer boodschappen te doen voor het oudere echtpaar dat naast je woont. Vrijwilligerswerk is ook: de F-pupillen trainen op woensdagmiddag, voorleesouder zijn op de school van je kinderen, helpen bij de Voedselbank, een bestuursfunctie vervullen voor je zangkoor, folders uitdelen voor je politieke partij, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want, laten we eerlijk zijn: zonder vrijwilligerswerk werkt het niet!

Enkele cijfers De helft van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar en ouder, dat zijn ongeveer 6 miljoen mensen, is op een of andere manier actief als vrijwilliger. De groep tussen 35 en 45 jaar telt de meest actieve vrijwilligers: 60 procent van hen zet zich vrijwillig in voor scholen, sportverenigingen of de verzorging van hun ouders of grootouders. Mannen zijn actiever in sportverenigingen of in kerk of moskee, vrouwen meer op scholen en in de zorg (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Doe de Vrijwilligerstest! Wie nog niet goed weet wat voor soort vrijwilligerswerk hij of zij wil doen, kan eerst eens een test doen. Op www. vrijwilligerswerk.nl (klik op ‘Zoek vrijwilligerswerk’) is een link naar een vragenlijst te vinden die antwoord geeft op de vraag ‘wat voor type vrijwilliger ben ik?’ U ontdekt wat u leuk vindt en welke talenten uw heeft. Werkt u liever alleen of met anderen? Organiseert u graag dingen? Kunt u goed overweg met cijfers? Bent u creatief aangelegd, technisch

‘KRACHTIG CAPELLE’ 29


of misschien zelfs allebei? Na 24 vragen heeft u een aardig beeld van het soort vrijwilligerswerk dat bij u past. Hoeft u zich alleen nog maar aan te melden. Genoeg te doen!

VrijwilligersInformatiePunt Wie vragen heeft over vrijwilligerswerk, wie ondersteuning nodig heeft, of wil weten wat voor vrijwilligerswerk er allemaal mogelijk is in Capelle aan den IJssel kan terecht bij het VrijwilligersInformatiePunt. Dit is onderdeel van Welzijnsorganisatie Buurtkracht. De digitale vrijwilligersvacaturebank op www.buurtkracht.nu geeft een actueel overzicht van alle organisaties in Capelle die vrijwilligers zoeken. Verder kunt u actief worden voor de BoodschappenPlusBus of als buurtbemiddelaar om te helpen problemen op te lossen tussen wijkbewoners onderling. Ook zijn er cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers, Kom gerust eens langs! Het VrijwilligersInformatiePunt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Of neem eerst een kijkje op www.buurtkracht.nu. Het adres van deze organisatie is: Hollandsch Diep 1D, telefoon: 010 - 264 02 20, e-mail: vip@buurtkracht.nu.

30 ‘KRACHTIG CAPELLE’

NLdoet De grootste vrijwilligersactie van Nederland heet NLdoet. Ieder jaar in maart vinden twee dagen lang duizenden projecten plaats, bedacht en uitgevoerd door mensen zelf. Het doel van NLdoet is om te laten hoe belangrijk vrijwilligerswerk is, en ook: hoe leuk! Heeft u zelf een klus die u wilt aanmelden voor NLdoet? Op www.nldoet.nl vindt u alle informatie.

Vrijwilligersverzekering De gemeente heeft een gratis verzekering voor alle krachtige Capellenaren die vrijwilligerswerk doen. De verzekering heeft een ruime dekking voor ongevallen, persoonlijke eigendommen, rechtsbijstand en aansprakelijkheid. Handig en slim.


‘KRACHTIG CAPELLE’ 31


Gemeente Capelle aan den IJssel Rivierweg 111 2903 AR Capelle aan den IJssel Postbus 133 2900 AC Capelle aan den IJssel Telefoon: (010) 2848457 info@capelleaandenijssel.nl www.capelleaandenijssel.nl Dit is een uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel 2014 Tekst: Richard Stuivenberg Producties Fotografie: fotografiederoo.nl Ontwerp: Kwa ontwerp, Katja Wevers bNo

Krachtig Capelle  
Krachtig Capelle  

Krachtige Capellenaren gezocht 2014

Advertisement