Mediaognæring 1 2016 nett

Page 1

Colosseumklinikken AS

Les mer side 4-5

Jobberiet

Lillestrøm Naprapat Klinikk

Les mer side 6-7

Les mer side 13

Royal-Thermo AS

Les mer side 22


Media og Næringsliv Om oss: Media og næringsliv er et magasin som gis ut 2-4 ganger i året. Magasinet ligger på venterommene til større bedrifter og deles også digitalt via hjemmesiden vår. Vi arbeider for å bistå bedrifter og gründere med å bli sett. POI nordic AS utgir magasiner og trykksaker, samt flere online løsninger. Våre produkter kan defineres innen artikkelmarkedsføring, merkevarebygging og innholdsmarkedsføring. Vi trykker og utgir bla. Norwegian Shelf Map / Sokkelkartet, www.imapoffshore.com, Ocean Industries Map, www.imapocean.com, www.jessheimby.no og Media & Næring, www.mediaognæring.no Artikkelmarkedsføring er en måte å annonsere på ved å skrive korte artikler relatert til forskjellig forretningsvirksomhet. Merkevarebygging brukes for å minne kunden om de valgene virksomheten har gjort for å møte behovene, og bygge emosjonelle posisjoner hos kunden om hvordan virksomheten møter behovene på en unik måte. Markedskommunikasjon er dermed uløselig knyttet til merkevarebyggingen (branding), hvor virksomheten gjennom reklame og annen kommunikasjon minner kunden på at produktet eller tjenesten holder hva den lover. Innholdsmarkedsføring/ content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeadferd. POI Nordic As har gjort alle anstrengelser for at innholdet i magasinet skal være korrekt ved utgivelsestidspunktet. POI Nordic AS kan likevel ikke holdes ansvarlig for eventuelle trykke eller stavefeil som måtte forekomme i magasinet.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Media og næring lager artikler og innholdsmarkedsføring med søkebegreper og tekst som Google fanger opp. Alt blir lagt inn i en søkemotoroptimalisert Worldpress-løsning som er verdens mest benyttede publiseringsystem (ca. 50% av alle nettsteder i verden er satt opp med WordPress). Antall websider på Internett er enormt. Derfor er det viktig at websidene dine er godt synlige på internett slik at målgruppene dine lett finner deg. Søkemotoroptimalisering (SEO) er et viktig verktøy for å få dette til som vi kan hjelpe til med. POI Nordic AS - Org.nr: 995081105MVA Telefon: 40556896 post@poinordic.no - www.mediaognæring.no Redaktør: Kai Danielsen Forsidebilde Copyright: AVINOR

Innhold Firma Side Colosseumklinikken AS Jobberiet Lunsjbaren Bjørkes Kjemi Bravida Fagerborg Installasjon AS Trugstad Drift AS Lillestrøm Naprapatklinikk Jessheim Zoosenter AS / Buddy Julius og Ørenberg Bokbinderi AS Rehmbrandt Kontorrekvisita AS Halvorsen & Sønn AS / Bravida Veiskilting AS Elite Bygg og Eiendom AS Moelven Modus AS KW Elektro AS Royal-Thermo AS Content marketing Arkitektene Astrup og Hellern AS Laukas Elektriske AS Jessheim Byutvikling Møller Bilpartner AS På Millimeter´n AS Trappemakeren AS Jessheim Pizza AS / Peppes Pizza Smith´n Consulting AS Solvit AS Jacob´s Auto-Supply AS MER Drift AS / Herredshuset Facebook annonsering TYLÖ AS Tryggerehandel.no Google min bedrift Qleanair Scandinavia AS Riis Montasje AS / Riis Bilglass Skolsegglia Fus Barnehage AS Ing. Rasmussen & Strand AS Avancia Sport Center Skedsmo AS

4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Næringspolitikk i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har utarbeidet en felles regional plan for innovasjon og nyskaping i hovedstadsregionen. Planen skal utgjøre en plattform for arbeidet med næringspolitikken og næringsutviklingen i de to fylkene Hvordan skal Oslo og Akershus styrke sin rolle innenfor innovasjon og nyskaping og bli verdens mest bærekraftige, smarte og innovative region? Med regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 ønsker Akershus fylkeskommune og Oslo kommune å invitere regionens innovasjons-, nærings- og kunnskapsmiljøer til kollektiv innsats for å gi regionen det løftet og den internasjonale oppmerksomhet og anerkjennelse som trengs.

Planen har som formål å: ● ●

gi et oppdatert bilde av Oslo/Akershusregionens konkurranseevne. Dette gjøres ved å se på hvilke deler av næringslivet og hvilke bransjer som bidrar mest til den samlede attraktivitet som lokaliseringssted og som har et internasjonalt potensial etablere føringer for hvordan fylkene kan være med på å styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne og attraktivitet.

Oppbygging Planen består av en strategidel og et handlingsprogram. Det er gjort tematiske valg i form av tversektorielle innsatsområder for å drive frem bærekraftige, smarte og trygge løsninger for et framtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen.

Årlige handlingsprogram På bakgrunn av planen vil det bli etablert årlige aktivitets- og tiltaksplaner for de enkelte innsatsområdene. Du finner sist vedtatte handlingsprogram til høyre i oversikten over relevante dokumenter.

Status og politisk behandling Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er utarbeidet som en regional plan etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8, og erstatter fylkesdelplanen innenfor kompetanse og verdiskaping for Akershus fylkeskommune 2004-2009. Et forslag til regional plan lå ute til offentlig ettersyn våren 2015, og endelig plan ble vedtatt av fylkestinget 23.06.2015 (Sak 69/15)

Fylkeskommunens målsetting for arbeidet med næringsutvikling er å legge til rette for styrking av den internasjonale konkurranseevnen til regionens næringsliv. Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom aktører og bidrar aktivt til å etablere og styrke arenaer og nettverk for samhandling. Ressursene på sektoren blir disponert til prosjekter og tiltak som gjennomføres i samarbeid med kommuner, regionale kunnskapsmiljøer, bedriftsnettverk og andre aktører innen offentlig og privat sektor. En stor del av prosjektene blir gjennomført i samarbeid med Oslo kommune. Samarbeidet organiseres innenfor rammene av Regional plan for innovasjon og nyskaping 2016-2025.

Viktige samarbeidspartnere i arbeidet med næringsutvikling er: ● ● ● ●

Næringsliv og forskningsinstitusjoner i de viktigste kompetansemiljøene i regionen: Ås, Kjeller/Lillestrøm og Fornebu Bedriftsnettverk og klynger Kommuner og regionråd Offentlige aktører som Oslo kommune, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet

Fylkeskommunens rolle innenfor regional næringsutvikling er de siste årene styrket gjennom eierskap i Innovasjon Norge og etableringen av regionale forskingsfond, der Akershus samarbeider med Oslo kommune om fondsregion Hovedstaden.

Kilde: Akershus Fylkeskommune

3


De beste og mest moderne metodene

Et tannlegetilbud uten hull !! Tannlegefaget har forandret seg mye i løpet av de siste 10-15 årene. Teknologisk har det skjedd en revolusjon, og tannleger som har fulgt med i utviklingen har i dag langt bedre behandlingsmetoder enn de som holder seg til «de gode gamle» løsningene. Colosseumklinikken består av over 40 tannklinikker i Norden som alle kan tilby deg de beste og mest moderne metodene – enten det gjelder forebyggende arbeid, tannbehandling og reparasjoner, eller kosmetisk tannpleie. Fordi vi er Norges største tannklinikk har vi ressurser til å investere i kostbart utstyr og kontinuerlig opplæring og etterutdanning. Vi er også mange tannleger og tannpleiere som hver dag deler erfaringer med hverandre, og denne samlede kompetansen er like viktig som utstyret vi bruker. BEDRIFTSAVTALE. Vi tilbyr bedriftsavtale som garantert vil bli godt verdsatt blant dine ansatte! Moderne arbeidsgivere har fokus på sine medarbeideres helse. Colosseum er landets største tannlegegruppe og tilbyr en attraktiv tannhelsetjeneste rettet mot næringslivet. Med en bedriftsavtale hos oss vil alle medarbeidere få rabatter og garantert time på dagen, samtidig som det bidrar til å synliggjøre bedriftens HMS-profil. Det eneste ditt selskap trenger å gjøre for å komme i gang er å inngå en avtale med oss, det koster ingenting – her er det kun fordeler! Til glede for våre pasienter med tannlege- og sprøyteskrekk har vi «The Wand» hos oss. I stedet for med sprøyte gis bedøvelsesvæsken med et datastyrt håndstykke som ser ut som en penn. I en norsk studie, gjengitt i Aftenposten 19/10/2011, undersøkte de pasientenes reaksjoner på The Wand. De ble bedt om å gradere følelsen fra 0 til 10, der 10 var «ekstremt vondt». 90 % svarte at opplevelsen lå mellom 0 og 2 – altså så godt som smertefri! 4


Invisalign – usynlig tannregulering for voksne Høyaktuelt for voksne pasienter som ønsker rette tenner uten et pålimt reguleringssystem. Ingen skruer, ikke noe metall, bare en serie gjennomsiktige skinner som settes på tennene. Invisalign er nesten usynlig og avtakbar. Reguleringsskinnene er plassert på tennene. Skinnene flytter tann for tann stegvis, og derved får du et fint smil. De aller fleste kan behandles med Invisalign

TANNREGULERING (kjeveortopedi) Mange barn og unge får i dag tannregulering. Folketrygden yter fra 40-100 prosent refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. Behandlingen må være påbegynt senest det året bruker fyller 20 år. Behandlingstiden for en kjeveortopedisk behandling varierer mellom 6 måneder og opptil 2 år, mens vanlig behandlingstid ligger mellom 1-1,5 år. TANNIMPLANTATER Mangler du en eller flere tenner? Vi tilbyr implantater. Dette er i dag en vanlig behandling med god prognose. Tannløse kjever kan også få hele faste broer som hviler på implantater. Forutsetningen er at det er nok ben i kjeven. Tannimplantater er en liten skrue av titan som opereres inn i kjevebenet. Selve inngrepet er smertefritt og foregår med lokalbedøvelse. SØVNAPNÈ Er en god natts søvn bare blitt en drøm for deg? Søvnapné – den skjulte epidemien – kjennetegnes av høylytt snorking og er en farlig søvnpusteforstyrrelse. Mange av klinikkene våre tilbyr markedets mest avanserte søvnapné skinnebehandling. Vi tilbyr det meste innen tannbehandling. VELKOMMEN TIL OSS!

www.colosseumklinikken.no Colosseum Grünerløkka Markveien 35 B, 0554 Oslo Telefon.: 22 38 30 13 grunerlokka@colosseum.no

Colosseum Jessheim Ringveien 23, 2066 Jessheim Telefon.: 67 02 42 20 jessheim@colosseum.no

Colosseum Lillestrøm Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm Telefon.: 64 84 10 50 lillestrom@colosseum.no 5


Velkommen til Jobberiet Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring. Selskapet skal arbeide for å møte de krav Nav stiller til Jobberiet som tiltaksarrangør, samt krav fra andre oppdragsgivere som Aurskog-Høland kommune. Selskapet skal skape arbeidsoppgaver som gir en meningsfull hverdag for våre deltagere og ansatte. Jobberiet er en moderne tiltaksbedrift, med tilrettelagte arbeidsplasser innenfor produksjon av våre varer og tjenester. Jobberiet kan gjennom samarbeidsavtale med Nav tilby det arbeidsrettede tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).Tiltaket er tilpasset deg som er usikker på egen arbeidsevne og yrkesmessige forutsetninger. Hos Jobberiet får du tilrettelagt arbeidstrening med tett oppfølging av jobbkonsulent. Du vil få mulighet til arbeidsutprøving på en av våre interne avdelinger og/eller hos ordinær arbeidsgiver med bistand fra oss.Våre interne avdelinger er lokalisert på Løken (Neverstua og Leikvin) og Bjørkelangen (Bjørkelunden): • • • • • • • • •

Snekkerverksted (Neverstua) Kjøkken/Cafè/Catering (Leikvin) Gjenbruksbutikken Skattekista (Bjørkelunden) Vaskeri (Bjørkelunden) Pakk&Montering (Bjørkelunden) Uteavdeling (Bjørkelangen parkvesen, Bjørkelunden) Enkel kantine (Bjørkelunden) Resepsjon (Bjørkelunden) Transport (Alle avd.)

Du vil ha avtale med Nav om din økonomiske ytelse under deltakelse i tiltaket.Ønsker du å vite mer om oss håper vi å høre fra deg, link til kontakt finner du nederst på siden.Ønsker du å søke tiltaksplass i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet hos oss kontakter du ditt lokale Nav. Du bør kunne delta i arbeidsrettet aktivitet minimum halv ordinær arbeidstid per uke Jobberiet gir i samarbeid med Aurskog-Høland kommune et tilrettelagt dagtilbud til personer med utviklingshemming ut fra den enkeltes behov og muligheter. Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med varierte aktiviteter, både enkeltvis og i grupper, samt opplevelser med utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og interesser. All aktivitet har som formål å skape trivsel, trygghet og utvikling. I 2017 vil Aurskog Høland kommune starte byggingen av egne lokaler «Myrlia» på Bjørkelangen som vil romme aktivitetssenteret.Tjenesten er for de i målgruppen som er ferdig med videregående skole, har behov for og kan nyttiggjøre seg av tilrettelagte oppgaver og er bosatt i Aurskog Høland eller Rømskog kommune. Søknader skal være skriftlige fra søker (eller søkers foresatte/verge) og sendes til Tjenestekontoret i Aurskog-Høland kommune. Jobberiet hører gjerne fra deg for spørsmål vedrørende aktivitetstilbudets innhold. Jobberiet kan gjennom samarbeidsavtale med Nav tilby det arbeidsrettede tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Her gir vi deg som mottar uførepensjon og ønsker å være i arbeidsaktivitet et meningsfylt arbeid tilpasset den enkelte. Gjennom samtaler og tilrettelagte arbeidsoppgaver i en av våre interne avdelinger, eller gjennom samarbeids-avtale med ordinær virksomhet, vil du få mulighet til å utvikle dine ressurser med utgangspunkt i egne forutsetninger og arbeidsevne. Vi bistår deg også hvis du føler deg motivert og klar for å søke deg inn på det ordinære arbeids-marked. Gjennom tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid blir du ansatt i Jobberiet og vil ha en ansettelsesavtale i henhold til Arbeidsmiljøloven. Du har uførepensjon som din hovedinntekt og vil i tillegg få utbetalt bonuslønn fra Jobberiet i forhold til stillingsstørrelse. Ønsker du å vite mer om oss håper vi å høre fra deg, link til kontakt finner du nederst på siden. Ønsker du å søke tiltaksplass i Varig Tilrettelagt Arbeid hos oss kontakter du ditt lokale Nav. Du bør kunne jobbe minimum halv ordinær arbeidstid per uke. Jobberiet er heleiet av Aurskog-Høland kommune. Jobberiet AS ble etablert 25. mai 2016, da kommunens to tiltaksbedrifter, Neverstua AS og ASVO Bjørkelangen AS gikk sammen til ett selskap.Neverstua er den eldste av bedriftene, etablert i 1978 som et dagsenter. Siden har bedriften vært i kontinuerlig utvikling, med etablering av Neverstua som AS i 1991 og oppstart av Leikvin i 2004, som kafe og catering leverandør. Neverstua har hele tiden vært i forkant med produktutvikling, hvor etter hvert bearbeidelse av trevirke til nytte og pyntegjenstander ble det viktigste satsningsområdet.Neverstua og Leikvin blir to egne avdelinger i Jobberiet.ASVO Bjørkelangen AS så dagens lys i 1993 som en tiltaksbedrift på den andre siden av kommunen. Det ble satset på pakking og montering, vaskeri, og snekkerverksted. Etterhvert har snekker verkstedet forsvunnet, og en bruktbutikk og en utegruppe som holder Bjørkelangen skinnende har kommet til. Bjørkelunden erstatter ASVO som navn på avdelingen.Navnet Jobberiet ble valgt gjennom en navnekonkurranse blant over 70 navneforslag fra deltagere og ansatte.Jobberiet er en bedrift som leverer produkter og tjenester over et bredt spekter. Allikevel er det alle menneskene som kommer til oss hver dag som er vår hovedressurs. Jobberiet bygger videre på Neverstua og ASVOs viktige arbeid i Aurskog-Høland kommune, og vil fortsette å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring

6


JOBBERIET BJØRKELUNDEN

JOBBERIET LEIKVIN

JOBBERIET NEVERSTUA

Åpent: Mandag - fredag: 08 - 15.30

Vår kafè har åpent: Mandag - fredag: 09 - 15.30

Åpent: Mandag - fredag: 08 - 15.30

Jobberiet Bjørkelunden er en moderne produksjonsbedrift, basert på lokal uføretrygdet arbeidskraft. Vi har produksjon og salg av produkter mat og tre. Vi har bruktbutikk og eget vaskeri. Vi har unike mennesker i arbeid, som yter sitt aller beste for våre kunder og samarbeidspartner. Vi opplever at arbeidslyst skapes gjennom gode opplevelser, humør og trivsel.

Dine ønsker, vår utfordring. Du ringer, vi bringer. Leikvin er en cateringbedrift drevet av Jobberiet som ligger sentalt på Løken. Vi startet opp i oktober 2004 og har gjennom disse årene opparbeidet en stor krets av fornøyde kunder. Hver dag serveres det lunsj og middag i vår kantine. Ring oss for å få høre hva som er dagens middag. Leikvin leverer mat til alle anledninger.Vi kan også tilby flotte lokaler til møter, seminarer, selskap, minnesamvær m.m.

Med utgangspunkt i norske tradisjoner har vi utviklet forskjellige produkter i hovedsak av bjørk. Hos oss vil du finne: • Kopper i forskjellige varianter til bruk i skog og mark • Ting til hygge og nytte • Utskjærte bilder • Skilt i mange størrelser og varianter (vi tar bestilling etter ønsket mål og fasong) • Gyngesau (med skinn og horn fra ekte villsau) Vi tar også på oss andre typer snekkerarbeid. som for eksempel: Utebenker, pynting/omramming rundt vinduer, dører m.m.

Jobberiet AS Stasjonsveien 27, 1940 Bjørkelangen Tlf: 63 85 38 00 post@jobberiet.no www.jobberiet.no

7


Din lunsjbar i Eidsvoll Lunsjbaren åpnet i 1996 og i 2010 tok Else Hittnes over bedriften. Dette er en hyggelig kafé på Saga senter i Eidsvoll og i følge ryktene har de Romerikes beste vafler.

Her satses det på tradisjonell mat og i tillegg driver de med catering. De leverer snitter, koldtbord og kaker til selskaper og andre arrangementer.

I kafeen har Else også en kunstutstilling med malerier fra Ullensaker kunstforening hvor det kommer nye malerier inn hver tredje måned.

De har etterhvert fått mange faste kunder, både bedrift og private. Kapasiteten er derfor økt for å kunne tilby god mat til nye kunder.

Lunsjbaren drifter også kafé Henrik for kommunen hvor de arrangerer konserter hver lørdag med alt fra jazz til storband.

Saga 2 - 2080 Eidsvoll - Tlf 63 96 30 08

8


ADBLUE til moderne dieselmotorer Bjørkes Kjemi AS ble stiftet i 2012 og har pr. i dag 3 ansatte. Selskapet holdt til på Skarnes frem til de flyttet inn i sine nåværende lokaler i Gardermoen næringspark ved E6, Jessheim N. Bjørkes Kjemi AS leverer ISO og DIN70070 sertifisert Adblue produkter. De blir produsert i Sverige på 10 liters kanner, 200 liters fat, 1000 liters IBC og tankanlegg i varierende størrelser. Adblue er en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi. Adblue reduserer utslippene fra dieselmotorene til tyngre kjøretøy og oppfyller EU-standardene Euro 4, 5 og 6. Hos Bjørkes kjemi AS får du kjøpt høykvalitets EAF spylervæske produsert av Brenntag Sverige. Spylervæsken er garantert frysefri ned til -18 celsius og fjerner effektivt salt, smådyr, smuss og skitt på din rute uten å legge igjen rester. Spylervæsken leveres i embalasje på 5 og 10 liters kanner, 200 liters fat og 1000 liter(IBC). Bjørkes Kjemi AS selger også FMT AG og Piusi 220V pumer til Adblue og spylervæske. Pumpene har høy ytelse og lang levetid med markedets beste design, kvalitet og garantier.

9


Heldekkende spesialkompetanse innen elektro, rør og ventilasjon

Bravida på Jessheim er en lokal elektroavdeling som har sitt kjerneområde på Romerike.

gode anlegg med god kvalitet. De legger stor vekt på dyktige medarbeidere. Bravida Jessheim har rundt 44 ansatte og er stadig på utkikk etter flere flinke medarbeidere.

Vi har mange store kunder å være stolte av, men satser også på service og rammeavtaler til bedrifter og næringskunder, samt et tettere sammarbeid med mindre entreprenører sier avdelingsleder Kjartan Hansen.

I 2000 ble Bravida dannet ved en sammenslåing av BPA, en svensk bygg- og installasjonsbedrift og Telenors installasjonsvirksomhet. Allerede i 1922 la tolv bygningsarbeiderforeninger grunnlaget for det som skulle bli aksjeselskapet BPA Byggproduktion AB i 1967. På 1990-tallet driften spesialisert mot ren installasjonsvirksomhet.

De har mange store oppdrag på Romerike og ned mot Oslo grensen. Dette er en profesjonell og seriøs aktør som leverer

Bravida Norge AS Industriveien 28, 2069 Jessheim Telefon: 982 07 836 kjartan.hansen@bravida.no www.bravida.no

10

I 2003 kjøpte Bravida det danske selskapet Semco A/S, som i dag utgjør Bravidas virksomhet i Danmark. I 2005 ble hovedkontoret flyttet til Stockholm, og i desember 2006 ble Bravida kjøpt opp av private equity-selskapet Triton og den nåværende konsernstrukturen ble dannet. I dag har Bravida nærmere 160 kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons og servicetjenester for eiendommer. I Norge har Bravida avdelinger på 27 steder og rundt 2.400 ansatte.


Elektroinstallasjon i Oslo og omegn

Fagerborg Installasjon har drevet elektroinstallasjon siden 1946, og har i dag 12 ansatte. Siden 1989 har de holdt til i sine lokaler sentralt på Bislett i Oslo. Her kan du forvente ansatte med høy kompetanse innenfor de fleste felt. De ønsker å yte en best mulig service ovenfor kunden og har konkurransedyktige priser. De driver primært med service og internkontroll opp mot brann, elektro, rehabilitering, video-overvåking, termografering, sikringsskap, brannvarsling og nødlysanlegg med mer. Her vil du finne hyggelige fagfolk som tar på seg oppdrag på kort varsl. Kundene i dag er i stor skala i Oslo, men mange av de faste kundene finner man utenfor Oslo som i Bærum, Follo og Lillestrøm. De utfører oppdrag for både bedriftskunder og privatkunder. Fagerborg Installasjon har som mål at hver enkelt kunde skal ha sin faste elektriker som kjenner bygget og personene der, slik at de kan kontaktes direkte dersom det skulle være noen spørsmål angående arbeidet som utføres. En spennende bedrift i utvikling som stadig er innovative med egne kvalitetssystemer. De er også en godkjent lærebedrift.

Service som vi tilbyr:

Theresesgt. 22, 0168 Oslo Tlf.: 23 19 68 78 Kontortid: 08:00-15:00 Epost: post@fagerborg.no

-

Rehabilitering Service Tilstandskontroll (El-sjekken) Videoovervåking Internkontroll Termografering Porttelefon/Calling annlegg Sikringsskap Brannvarsling/nødlys Boligmappa

11


Kurs og konferanser med fokus på mennesker og mat Trugstad Gård fra 1840 ligger idyllisk til i Trugstadvegen 10 i Nannestad og eies av Knut Kloster og er en del av Det Virkelig Gode Liv, hvor du finner Grefsenkollen, Bjørnsgard, Harahorn, Kulinariske Akademi og Kleivstua hotell På gården tilbys møteroms fasiliteter og selskapslokaler. Her avholdes det kurs og seminarer for opp til 50 personer, samt mulighet for skreddersydde arrangementer, forretningslunsjer og middager fra 2 til 70 personer. Dette er et fantastisk sted hvor man kan jobbe og samtidig føle at man kan slappe av på landet. Andy Friedrichs er daglig leder har ansatt Jan Granneman som kjøkkensjef. Granneman har jobbet som kokkekonsulent rundt om i Norge. I tillegg har han jobbet i en rekke store og små restauranter i både inn og utlandet. Sammen ønsker de at Trugstad Gård skal ha et godt samarbeid med de lokale gårdene i distriktet og jobber derfor tett sammen med Regional matkultur - http://www.culinaryheritage.com/foretag.asp?regionid=3&foretagid=2932#. V9_McfmLQ-U Så på Trugstad Gård vil man kunne nyte økologisk og norsk tradisjonell mat. Ønsker man en liten vri på oppholdet, så kan man bli med på kokkekurs med kjøkkensjefen hvor fokuset er å leke å ha det gøy på kjøkkenet eller man kan velge husets egen aktivitetsløype. Trugstad gård vil også på sikt også gjenåpne sin gårdsbutikk med salg av hjemmelagd syltetøy, marmelade og mye annet godt som er laget av lokale råvarer. Daglig leder Andy Friedrichs legger vekt på et personlig forhold til gjestene og at det skal være en hjemmekoselig opplevelse. Så derfor har man muligheten til å kunne leie hele gården om man ønsker å være helt alene. Trugstad Gård er igjennom årene blitt et populært sted for å avholde bryllup, konfirmasjon, jubileum og firmafester. Både kjøkkensjef Jan Granneman og daglig leder Andy Friedrichs legger stor vekt på den personlige service fra start til slutt. Kom og opplev den stemningsfulle atmosfæren, som bare befinner seg 10 minutter fra Oslo Lufthavn og 45 minutter fra Oslo. Ses på Trugstad Gård

Trugstad Gård - Det Virkelig Gode Liv Trugstadveien 10 - 2034 Holter booking@trugstad.no Tlf: +47 63 99 58 90 www.trugstad.no 12


Selskap i god vekst Lillestrøm Naprapatklinikk har siden 2001 holdt sine lokaler på Åråsen Stadion, sentralt i Lillestrøm. Her møter du Maria og Kim som begge er utdannet på Naprapathögskolan i Stockholm. Her behandler de muskel- og leddrelaterte plager med med ulike behandlingsteknikker, som blir tilpasset den enkelte pasienten. Vanlige plager er vond nakke og rygg, hodepine, smerter i armer, kneplager og idrettsskader. De vanligste behandlingsteknikkene som brukes er triggerpunktsbehandling, muskeltøyninger, manipulasjon, mobilisering og akupunktur. «Det viktigste vi gjør er å finne årsaken til plagene. Da kan vi behandle og rettlede på best mulig måte, slik at plagen forsvinner, og forblir bra» sier Kim. Flere og flere leger sender sine pasienter til naprapatene, noe som viser at det er et bra alternativ til eksisterende offentlig helsetilbud. Maria og Kim reiser også ut til bedrifter for å behandle på stedet. Her sparer de ansatte dyrbar tid, og det forebygger sykefravær. Naprapatbehandling dekkes også av helseforsikringen, som mange har via arbeidsplassen sin. Det har flere og flere oppdaget, og står for en stor del av pasientmassen til Lillestrøm Naprapatklinikk

Du kan få hjelp med: Åråsen Stadion inngang 7 C.J Hansens vei 7, 2007 Kjeller Telefon: 63 80 14 03 Mail: naprapat@mailbox.as Web: www.naprapatbehandling.no

-

Stiv og vond rygg og nakke Svimmelhet Skulderplager Hodepine Kneplager Bedriftsavtaler 13


Din dyrebutikk på Øvre Romerike

Jessheim Zoosenter AS er en av de 31 butikkene i Buddy kjeden. Tom Granheim og hans kone Manny Elisabeth Brotke Granheim startet opp på Strømmen Storsenter for 30 år siden og har nå fire butikker på Strømmen, Metro, Tveita og Jessheim.

Jessheim Zoosenter åpnet de ved åpningen av Jessheim Storsenter i 2008. De er del av Buddy kjeden som har felles kursing og opplæring av de ansatte og fokus rettet mot kunnskap og kvalitet. På Jessheim Zoosenter kan du besøke mange fine dyr. Dette er butikken for alle dyrevenner. Alle medlemmer får gode tilbud og 2 prosent rabatt per kjøp. Dette er en

butikk hvor du vil få gode råd og veiledning for å gi ditt dyr god helse, riktig ernæring, trivsel og trygghet. I disse Buddy butikkene vil man også kunne oppleve agiliti show, dogwalk, catwalk, fotodager, vetrinær i butikken som svarer på helse spørsmål og konkurranser på facebook.

Jessheim Zoosenter AS / Buddy Furusethgata 5, 2050 Jessheim Tlf: 63 98 01 63 Fax: 63 98 01 64 jessheim@buddy.no www.buddy.no Velkommen til Buddy Jessheim! På Buddy ser vi på kjæledyret som en kamerat, bestevenn, kompis,ja rett og slett en Buddy. I våre butikker vil du alltid finne markedsledende kvalitetsvarer til hund, katt, smådyr, fugl og fisk. Har vi ikke det du er ute etter så er vi mer enn gjerne behjelpelige med å bestille. Hos oss kan du dessuten komme innom å hilse på våre smådyr og gnagere, samt fugl og fisk. Vurderer du et kjæledyr hjelper vi deg gjerne i gang. For en Buddy-butikk er ikke bare et sted du får kjøpt fôr og utstyr til kjæledyret ditt, men også et sted hvor du kan få råd om dyrehold, stell og pleie. Vårt mål er å være best på ernæring, helse, trivsel og trygghet til din bestevenn. Følg Buddy Jessheim på Facebook. 14


Bokbinderi med lang tradisjoner

På Frysja i Oslo i et stort åpent lokale ønskes man velkommen på Julius & Ørenberg bokbinderi. Her ligger det dype og tunge tradisjoner i veggene, og helt siden 1860 har dette vært en familiebedrift. På den tiden var det over 80 bokbinderier i Oslo og veldig mye har skjedd siden den gang. Helt siden oppstart har det vært fokus på kvalitet og at det gjennomføres godt håndarbeid, noe som har gjort at de er det

eneste bokbinderiet som eksisterer i Oslo. Stein Julius som er daglig leder forteller engasjert om historien fra 1800-tallet og at det har vært store endringer siden den gang og at han ser særdeles lyst på fremtiden. De har i dag mange faste kunder, og er godt kjent rundt om i landet på grunn av sin ekspertise. Pr. i dag er det 10 ansatte og 1 lærling og nettopp det med lærlinger tar de på seg stort ansvar og sørger alltid for at det er 1 lærling tilstede.

Her gjøres det ulike produksoner som binding av bøker, eske produksjon, menyer, diplomer og mye mer. Det lyses stolthet hele veien gjennom og her merkes det at kunnskap og erfaring står høyt på agendaen. Profesjonelle håndtverkere med stort hjerte for faget og ikke minst med mange spennende bakgrunner som gjorde det slik at de endte opp som bokbindere. Fra unge til godt voksne mennesker er i disse lokalene, både kvinner og menn.

Frysjaveien 33C, 0884 Oslo - Telefon: 98 25 00 09 - julius@bokbinderi.net 15


Totalleverandør av kontor- og datarekvisita til bedriftsmarkedet

DCP-9020 kr. 2.990,-

Hjertestarter kr. 12.990,-

Avlastningsmatte kr. 2.490,-

Rollermouse Red kr. 2.990,-

Vi er en totalleverandør av kontor- og datarekvisita til bedriftsmarkedet i hele Norge. I tillegg til dette hovedsortimentet fører vi i samarbeid med våre partnere over 50.000 artikler innen dataprodukter, kontormaskiner, lyd og bilde samt gaveartikler. Vårt konsept handler om at vi ønsker å tilby våre kunder alle produkter på ett sted. Dette gjør vi gjennom: w

Godt samarbeid med våre partnere

w

Liten og smidig organisasjon

w

Erfaringer og kunnskap om behovet til små og mellomstore bedrifter

w

God logistikk og leveringsdyktighet

Siden vår start i 2005 har veksten vært jevn og målrettet. Vi legger vekt på personlig oppfølging av kunder, god kompetanse og service. Vårt mål er ikke å være størst, men å være litt bedre enn våre konkurrenter. Vi strekker oss det lille ekstra for å tilfredstille våre kunder.

Vårt mål er å gi våre kunder optimal service slik at de kan være trygge på at de får de kvalitetsproduktene de trenger til riktig sted og pris. Velkommen til en hyggelig handel.

Nedre Skøyen Vei 11 0276 Oslo Telefon: 92 61 73 55 jonny@rehmbrandt.no www.rehmbrandt.no 16


60 års erfaring i rørleggerfaget

A. Halvorsen & Sønn har vært en del av Bravida siden 2011. Bravida er Skandinavias største totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. I flotte lokaler i Lillestrøm, er det 45 årsverk med bred kompetanse innenfor alle typer rørleggertjenester. Her gjennomføres det alt fra små til store prosjekter for både private og næringslivet. De leverer tradisjonelle installasjonstjenester innenfor vann, avløp, energi, varme, kjøling og sprinkleranlegg. Med over 60 års erfaring i bransjen, kjennetegnes disse som en solid og trygg aktør som stiller med gode

referanser. I førersetet finner man Halvor Aalerud som styrer den daglige drifter. Halvor er opptatt av at kundene skal få god service, og det er en kultur i bedriften. Kundene deres er på Romerike og i Oslo. Noe som er viktig å bemerke seg er at selskapet er en Godkjent våtromsbedrift fra Fagrådet for Våtrom. Dette betyr at de er sertifisert som totalentreprenør på bad og øvrige våtrom. Oppdrag kan gjennomføres på kort varsel, og ingenting er verken for stort eller for lite. Med god kvalitet og fine priser, gjør at mange velger å gå til A. Halvorsen & Sønn.

A. Halvorsen & Sønn Depotgata 20, 2000 Lillestrøm Telefon 63 81 19 81 / 90 55 52 05 ahalvorsen@bravida.no www.ahalvorsen.no 17


Alt innen trafikkomlegging og skilting På trivelige Risløkka i Oslo finner man bedriften Veiskilting AS. Siden 2013 har disse holdt til i lett fremkommelige lokaler og man får øyne på alt fra a til å når det gjelder skilter i det man kommer inn døren. De har 4 erfarne fagfolk som jobber primært med skilting og trafikkomlegging av ulike jobber som veiarbeid, idrettsarrangementer, filminnspillinger og mer. De sørger for sikkerheten og at utsetting av skiltene, samt de nødvendige statlige godkjenningene. Jobbene varierer fra små til store, avhengig av prosjekt, og årstid. Bedriften er relativ ny, men de opplever sterk vekst, mye grunnet over 40års erfaring i bransjen og kvaliteten de leverer på prosjektene. Oppdragene foregår stort sett i Oslo området, samt noe utenfor som i Lillestrøm. Gutta leverer gratis befaring på sine prosjekter, og prisene er konkurransedyktige. Med større prosjekter som blant annet Norwaycup, Oslo maraton og VM, så skjønner man fort at her er det ikke noe problem med det store. De gjør også noen oppdrag for private kunder, men dog mye for entreprenører. Veiskilting AS er typisk det man ser langs veien ute når det er veiarbeid og firmabilene er det lett å dra kjennskap til.

Veiskilting AS - Østre Akervei 60 - 0581 Oslo Telefon: 92 62 51 71 - post@veiskilting.no - www.veiskilting.no 18


Din samarbeidspartner innen bygg og eiendom

Elite Bygg og Eiendom AS er en leverandør som samarbeider tett med sine arkitekter slik at de kan levere prosjekter fra a til å som gjør at kundene har en totalsum å forholde seg til. Dette skaper en trygghet hos de som skal sette i gang med byggeprosjekter.

Selskapet ble etablert av daglig leder Espen Volla og prosjektleder Lars Nordal i 2007. De bestemte seg for å gi gass og bygge opp selskapet sakte men sikkert. Nå er de i gang med et leilighetsprosjekt på Strømmen som legges ut for salg i 2017.

I tillegg til å tilby grunnarbeid, muring, tømrerarbeid, elektrikerarbeid, rørlegger og maler arbeid, tilbyr de også vaktmester-tjenester og drift og vedlikehold av næringsbygg. Nå har de kapasitet til å ha flere bedriftskunder på vaktmester og driftsavtaler.

Dette er en seriøs leverandør som i alle sine prosjekter følger lovverket. Elite Bygg og Eiendom tilbyr også prosjektledelse for andre underleverandører og fungerer som hovedentreprenør ut mot kunden.

De er nå 10 ansatte med blandt annet en kvinnelig lærling og de trenger stadig flere flinke snekkere.

Elite Bygg og Eiendom AS

PB 230 - 2001 Lillestrøm Telefon: 920 33 445 espen@elitebygg.com

19


Fleksible løsninger

20


Fast elektriker avtale KW Elektro AS er en ung og innovativ bedrift som er spesialist innen bygningsteknikk og IT-nettverk. Vi tilbyr et omfattende produktog serviceprogram for privatpersoner, industriforetak og offentlige oppdragsgivere. Vi tilbyr de beste mulige løsninger for deres individuelle behov - komplett fra en tilbyder. Fortell oss om deres ønsker og vi vil oppfylle de på en fremragende måte. Vi kan vårt håndtverk og leverer løsninger i topp kvalitet som fungerer optimalt og er sikre i drift. Bygningsteknikk: Vi utfører alt arbeid innen bygningsinstallasjon, bygningsteknikk, bus-teknikk og belysning. Hvert prosjekt starter selvsagt med utførlig rådgivning og en individuell planlegging utført av våre profesjonelle bygningsteknikere. Først deretter starter den fagkyndige montasjen. Vi tilbyr følgende tjenester: - Installasjonssystemer - Mellomspenningsanlegg - Smarthusinstallasjon (KNX , Eaton XComfort) IT-nettverk: Vi planlegger og oppretter IT-nettverk med alle nødvendige komponenter for ulike kunder og de forskjelligste behov. Våre IT-nettverk sørger for en gjennomgående data- og kommunikasjonsflyt ikke bare i forvaltningsbygg, men også i ulike industri- og servicebedrifter. Fast elektriker avtale: -

99,- kroner måneden 5 % Rabatt på timelønn 30 % Rabatt på materialer Ingen Bindingstid* Ingen kjøretillegg for oppdrag over 4500,- kroner inkl. MVA innenfor 40 km fra Lillestrøm Ingen oppmøte eller servicebil kostnader Mulighet for avdragsbetaling på oppdrag over 20000,- kroner inkl. MVA etter avtale Vi oppbevarer dokumentasjon for alle utførte jobber i ti år ( Samsvarserklæring, Risikovurdering, Sluttkontroll, Kursfortegnelse )

Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm Telefon: 63 87 80 09 - info@kwelektro.no - www.kwelektro.no 21


Frakt i Norge og Europa

Fraktselskapet Royal-Thermo AS ble i sin tid etablert av erfarne folk som har drevet i bransjen i over 30 år. Royal-Thermo tilbyr kjøle-, tørrgods og frysetransport.

leverer alt fra frukt til matvarer og har opptil 80 lass i måneden og kjører flere ganger i uken fra Østlandet til Nord-Norge. De sender også traller med tog fra Oslo til Narvik med videre transport slutt destinasjonen. Det samme gjøres også fra Narvik til Oslo.

bilene er utstyrt med to temperatursoner, bommer for to paller i høyden og full sideåpning for transport av lange lengder. Bilene har også temperatur-logg system, overvåkning av temperatur via satellitt og utskrivning av logg.

Royal-Thermo AS leverer gods innenlands men også til de fleste land i Europa. De driver med fisketransport hvor transport av fersk laks utgjør det største volumet. RoyalThermo AS har samarbeidspartnere med lager og kontor i mange land i Europa. De

Royal-Thermo har kontor på Økern i Oslo og har mellom 15-20 ansatte fordelt på administrasjon og sjåfører. Royal-Thermo har topp moderne biler med alt av nødvendige utstyr for en trygg transport som ivaretar kvalitet på beste vis. De fleste

De setter fokus på sikkerhet, kvalitet og bruker miljøvennlige biler. Royal-Thermo AS utøver god service ovenfor kundene sine og derfor er de tilgjengelige for kundehenvendelser døgnet rundt.

Royal-Thermo AS Besøksadresse: Økern Torgvei 3, 0580 Oslo Telefon: 97 49 00 01 - atle@royal-thermo.no - www.royal-thermo.no 22


Content marketing – Think like a publisher! Det er filosofien bak innholdsmarkedsføring (eng. content marketing). Begrepet content marketing ble etablert av Joe Puluzzi i 2007. Han leder Content Marketing Institute (CMI) i USA, som tilbyr rådgivning rundt og produksjon av innholdsmarkedsføring for en rekke Fortune 1000 selskaper. Hans definisjon lyder slik (fritt oversatt): Innholdsmarkedsføring er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeadferd. Typiske eksempler på denne typen innhold er e-bøker, whitepapers, blogginnlegg, videosnutter, e-kurs, rapporter, artikler, podcaster, infografikk, webinarer, events og en rekke andre kombinasjoner av tekst, lyd og bilde. Fordelene med innholdsmarkedsføring Markedsføring og salg handler om tre ting: 1. Få folk til å bli kjent med deg. 2. Få folk til å like deg. 3. Få folk til å stole på deg. Det er ikke like lett lenger kun med tradisjonell reklame. Vi blir bombardert med reklamebudskap som vil selge oss noe. Og selv om produktene kanskje er bra, ignorerer vi de fleste. Innholdsmarkedsføring gir deg imidlertid en ny dimensjon i kundeforholdet, et lim som får dine salgsbudskap til å feste seg bedre i dine kunders hoder og hjerter. De 5 hovedsøylene for innholdsmarkedsføring 1. Redaksjonelt innhold som forteller en relevant og verdifull historie. Den må være informativ, undervisende, inspirerende og/eller underholdende. 2. Understøttet av markedsføring. Innholdet har underliggende salgs- og markedsføringsmål som en bedrift, forening eller institusjon forsøker å oppnå. 3. Drevet av kundeatferd. Søker å opprettholde eller endre mottakerens atferd. 4. Multikanal. Print, digitalt, audio, video, events. Kan, men må ikke være integrert. 5. Spisset mot en konkret målgruppe. Dersom du ikke kan forklare hvem målgruppen er – så er det ikke innholdsmarkedsføring.

23


Effektive og tiltalende bygg TREHØRNINGEN ENERGISENTRAL

Arkitektene Astrup og Hellern ble startet av Thorvald Astrup i 1901. Eivind Hellern kom inn i firmaet i 1955, og ved overgang til aksjeselskap i 1965 fikk kontoret dagens navn Arkitektene Astrup og Hellern AS. Kontoret har vært med på industrireisingen av landet fra tidlige vannkraftanlegg til moderne terminaler for mottak av olje og gass. I dag eies og drives arkitektkontoret av seks arkitekter som sammen med dyktige medarbeidere utgjør en stab på 25 personer. Kontoret er godt etablert med spesialkompetansen innenfor

industri- og prosessanlegg, energi- og avfallsanlegg, logistikkanlegg samt regulering. Av nyere prosjekter som Astrup og Hellern har vært arkitekt for kan nevnes flere terminaler for Posten og Bring, produksjons- og lageranlegg for Tine, Arcus, Coca Cola og Ringnes, flere varehus for Ikea, flere ilandføringsterminaler for olje og gass og flere anlegg for avfallshåndtering. Alle disse anleggene har en arkitektur hvor form, fleksibilitet, konstruksjonsprinsipp, infrastruktur, logistikk og arbeidsmiljø har vært viktige parametere. Kontoret har for tiden flere tilsvarende prosjekter under arbeid.

LSA - POSTEN BRING

Arkitektene Astrup og Hellern har prosjekter i hele landet og er ledende innen sitt felt. Kontoret får de fleste oppdrag gjennom sitt gode renommé i markedet. I følge administrativ leder Frank Thorsen, har kontoret som ambisjon å holde på denne posisjonen, og å videreutvikle seg i samsvar med det markedet og samfunnsutviklingen krever. Målet er å skape effektive og tiltalende bygg og omgivelser som mennesker trives med. Det skal Arkitektene Astrup og Hellern fortsette å skape med sin arkitektur.

POSTENS ØSTLANDSTERMINAL

PONCAT

Munchsgate 5B, 0165 Oslo Telefon: 22 08 85 50 firmapost@aaoh.no www.aaoh.no

24


Elektroentreprenør og autorisert teleinstallatør

Laukas elektriske AS ble etablert av Rudi Laukas i 1997 og er lokalisert på Lillestrøm i Akershus. Vi er i dag 10 ansatte med lang erfaring og bred kompetanse innenfor byggautomasjon, elektro, tele og data. Laukas elektriske AS er en offentlig registrert elektroentrepenør og autorisert teleinstallatør. Laukas elektriske er medlem av bransjeorganisasjonen Nelfo og elektrokjeden Norgeseliten. Vi er også tilknyttet Opplæringskontoret for Elektrofag på Romerike som godkjent opplæringsbedrift. Vår spesialkompetanse: Vi har fokus på følgende: Generell elektroinnstallasjon med tele og data, internkontroll elektro, konsulentbistand, SD anlegg for næringsbygg med løsninger for måling og debitering av effektforbruk på vannbårne varmeløsninger. Laukas elektriske innehar følgende offentlige autorisasjoner: - Registrert elektroinstallatør hos DSB. - Registrert elektroinstallatør for arbeider i EX områder hos DSB. - Registrert elektroinstallatør for arbeider i medisinske områder hos DSB. - Autorisert teleinstallatør hos Post og Teletilsynet.

Laukas Elektriske AS - Sørumsgt. 32, 2004 Lillestrøm Telefon: 63 89 05 00 - post@laukas.no - www.laukas.no 25


Faste priser - Ingen budrunde

VISNING Visning i forbindelse med salgsstart vil bli annonsert. Registrerte interessenter får tilsendt informasjon om visning og salgsstart, samt at de får tilsendt prospektet når dette er klart. Interesse kan registreres allerede nå på

voice.as

sagabyen.no

SAGA TERRASSE SALGSSTART NÆRMER SEG! Saga Terrasse er det tredje feltet i utbyggingen av Sagabyen i Jessheim sentrum. Dette salgstrinnet består av til sammen 97 leiligheter, 2-4 roms med BRA 43-132 m2 . Leilighetene har store vindusflater som gir godt med lysinnslipp. Det er lagt stor vekt på gode balkong- og terrasseløsninger. Parkeringsplass i garasjekjeller. Heisadkomst til hver etasje.

FASTE PRISER – INGEN BUDRUNDE! Registrer deg som interessent på SAGABYEN.NO

TOM Z. BLIKSMARK · m 909 25 904 · tzb@privatmegleren.no VEGAR SOLNØRDAL · m 477 55 078 · vso@privatmegleren.no

26


Norges største Skoda forhandler

Møller Bil Etterstad startet som en Seat og Skoda forhandler på Ensjø i Oslo i 2001. I dag er de en del av Møller Bilpartner AS med Møller Bil AS som hovedaksjonær. Skoda kom først til Norge i 1992 og det var da stor import av bilene startet. Skoda salget har økt for hvert år og i dag er vi Norges største Skoda forhandler sier Daglig leder Boye Evensen. Med stor Oslo som marked trengte vi større plass og flyttet i 2008 til nye lokaler på Grenseveien.

til en bil i et og samme bygg. Om det er dekklagring eller ruteskift kan dette gjøres hos oss. Vi ønsker å betjene kunder best mulig og gjøre det lettest mulig for dem. Bilmarkedet endrer seg og vi ønsker å følge denne utviklingen. Skape nye segmenter og kunne levere nye bilmodeller til alle behov er en stor del av fremtiden. Kunden er første prioritet og skal føle seg trygg og ivaretatt hos oss her på Møller Bil Etterstad, din lokale Skoda forhandler.

Vi har i dag salg av ny og bruktbiler og verkstedtjenester for alle kunder. Vi har også Smart Repair for små kosmetiske skader. Møller Bil Etterstad ønsker å bli en totalleverandør. Kunder skal kunne komme til oss og få utført alt de trenger

Møller Bilpartner AS | Grenseveien 67, 0663 Oslo Tlf: 24 03 22 60 | Faks: 24 03 22 81 E-post: etterstad@moller.no | www.skoda.no/etterstad

SALG Mandag - fredag Torsdag Lørdag

07:30 - 17:00 07:30 - 19:00 10:00 - 15:00

VERKSTED Mandag - fredag Lørdag

07:00 - 17:00 Stengt

DELELAGER Mandag - fredag Lørdag

07:00 - 17:00 Stengt 27


Trapper / Nybygg / Tilbygg / Hytter / Rehabilitering / Bad

Trappemakeren AS ble stiftet i 2012 og er heleid av På Millimeter´n AS. De bærer pr. i dag 6 årsverk og omsatte i 2015 for 7,9 millioner. I startfasen har fokuset vært på investeringer og de er stolt over at de har egen produksjon i Valdres.

Alle deres trapper leveres etter mål og kan leveres i forskjellige materialer, tresorter, overflatekombinasjoner og med flere alternative rekkverk. De tilstreber markedets raskeste leveringstid fra forespørsel til ferdig montert trapp og garanterer befaring innen 3 dager fra forespørsel, og tilbud med 3D tegninger innen 1 uke.

Trappemakeren leverer trappeløsninger av beste design og håndverksmessige kvalitet. Trappemakeren har et stort utvalg av trapper i ulike stiler. De produserer og leverer blant annet trapper med moderne uttrykk, trapper med mer tradisjonelt preg, og empire-inspirerte trapper.

Trappemakeren AS - Ole Deviksvei 38, 0668 Oslo Telefon 625 78 100 - post@trappemakeren.no - www.trappemakeren.no

På Millimeter´n AS ble etablert i 1998 av Cato Johnsen som også i dag drifter selskapet fra sine lokaler i Ole Deviksvei 38 i Oslo. De bærer 10 årsverk og tar oppdrag i Oslo og omegn. Selskapet utfører oppdrag både i nybygg, tilbygg, samt oppføring og levering av hytter/laftehytter, rehabilitering, bad etc.

De har gode samarbeidspartnere innen el., rør og grunnarbeider, samt blikkenslager og maler. Selskapet har alle fagbrev intakt og har fokus på kvalitet, punktlighet og forutsigbarhet som igjen gjør at selskapet har skaffet seg en stabil kundemasse. På Millimeter´n AS leverer gode tall og er et selskap i vekst.

På Millimeter´n AS - Ole Deviksvei 38, 0668 Oslo Telefon 22 72 73 34 - cato@millimetern.no - www.millimetern.no 28


Råvarer av beste kvalitet

Camilla Gomez har nå vært daglig leder på Peppes Pizza på Jessheim i 2 år. I 2004 åpnet de opp for servering i Storgaten 18 på Jessheim. De har ca 30 ansatte og mange ekstrahjelper på kveldstid og i helger. Mange skoleungdommer i nærområdet har sin arbeidsplass her. 3 mai 2016 fikk de en ny meny med lavere priser og fokus på pizza med tynn bunn. Nå

kan også de som teller kalorier nyte en god pizza uten dårlig samvittighet. Pizzaen har fått navnet Greenlight og inneholder kun 600 kal. På Peppes Pizza får man det man betaler for. Råvarene er av bra kvalitet og man kan velge mellom tykk eller tynn pizzabunn. Annenhver tirsdag har de quiz med quiz master fra kl 19. Her deltar både unge og voksne i alle aldere. Her er det god stemning og opp til 20 lag som deltar. Man kan også feire bursdagen sin her og da

stiller personalet opp med sang og ekstra oppmerksomhet til bursdagsbarnet. Dette er en familierestaurant som har tegnebenk til de minste og aktivitetsbokser med mye morro for barna som de kan kose seg med i mens man venter på maten. Mellom kl 11.00 og 15.00 har de også et bra lunchtilbud. Peppes Pizza tilbyr også gode rabatter til sine bedriftskunder.

Jessheim Pizza AS / Peppes Pizza Storgata 18, 2050 Jessheim Telefon: 22225555 www.peppes.no 29


Dynamiske og inspirerende foredrag

Det var en fantastisk flott augustdag jeg fikk møte en kar ved navn Eivind Smith i sitt enestående hjem i Drøbak. Jeg ble møtt av en energibunt med ett engasjement jeg sent vil glemme!

Han legger til at samtlige foredrag skreddersys ned til minste detalj for hvert enkelt selskap, og han mener bestemt at det er høyst nødvendig for å oppnå både troverdighet og de resultater som den spesifikke bedriftsledelsen ønsker.

..ikke bare for det han til daglig driver med, men også for meg som menneske og person. Dette fikk jeg ta og kjenne på gjennom dagen hvor han geleidet meg gjennom sin fortid, sin merittliste og ikke minst sin genuine og brennende interesse for sine “nestekjærlighetsprosjekt”. Jeg ble oppriktig inspirert til fingertuppene når han ydmykt fortalte om sin vei mot det som i dag er hans “stolthet”.

Mr. Smith har jobbet med salg, markedsføring og forhandlinger på toppledernivå som involverer utbredt kontakt med kunder, underleverandører, myndigheter, massemedia og byråer.

Eivind Smith stiftet i 2001 Smith`n Consulting AS med formål om å bistå med bedriftsrådgivning, foredrag og konsulenttjenester til både små og store bedrifter. Han leverer foredrag som er dynamisk og inspirerende hvor han har like stort fokus på mennesket så vel som på salget. Kombinasjonen av dette gir resultater!

Skal ditt selskap investere i en eneste foredragsholder bør Eivind Smith kontaktes.

Hans enorme nettverk sikrer tilgang til beslutningstakere på toppnivå samt skaper resultater hans referansekunder mener er “priceless”.

Vestbyveien 91, 1449 Drøbak, Mobil: 97 98 99 00 | Tlf: 64 93 30 90 Email: eivind@smithn.no | www.smithn.no 30


Totalleverandør av IT tjenester

SolvIT AS | Finstadlia 81 | 1475 Finstadjordet Tlf: 400 01 987 | support@solvit.no | www.solvit.no 31


Bildeler til alle bilmerker

Jacob Kielland startet i 1991 Power Up Oslo som senere ble til Jacob´s Auto-Supply. Firmaet startet som et enkeltmannsforetak og ble i 2002 solgt til Jacob´s Auto-Supply AS, et da nystartet aksjeselskap som tok over alle kontakter fra det gamle firmaet og videreførte dettes intensjoner. I dag leverer de bildeler til alle bilmerker og kan generelt få tak i alle delene som man kan trenge til bil. Ved å fokusere på egenimport, får vi bedre priser til våre kunder sier Jacob. Vi er veldig fleksible og kan skaffe mange deler som andre ikke har tilgjengelig.

32

Jacob´s Auto-Supply ligger i dag på Bryn i Oslo mellom Helsfyr og Brynssenteret med god beliggenhet i forhold til både t-bane, buss og E6. Vi føler vår markedsandel stadig øker og med våre gode priser kan vi konkurrere med andre store forhandlere i bransjen. Vår nyeste satsning blir nå på nett og vår nye nettbutikk, hvor vi presenterer alle våre artikler. Produktene vi selger kan leveres til kunder over hele landet. Vi er også representert i Norsk Bildelkatalog, en bransjekatalog for profesjonelle brukere i Norge. Vi ser positivt på fremtiden, og er klare til å møte nye utfordringer.


Huset for alle Herredshuset ble reist som en gedigen tømmerbygning i nasjonalromantisk dragestil for Ullensaker kommuneadministrasnen midt i Jessheim i 1901, Herfra drev kommunen sin virksomhet fram til 1967, da det nye rådhuset sto ferdig. Huset ble opprinnelig brukt som fest og selskapslokaler. I årene 1987 - 1998 ble huset tatt i bruk av helse- og sosialetaten, og kommunens storstue forsvant. Savnet ble stort, og i 2002 satte Ullensaker kommune ved ordfører Turid Smestad Jakobsen i gang en interessegruppe for et intenst restaurerings- og moderniseringsarbeid. Takket være en enorm dugnadsinnsats kunne Stiftelsen Herredshuset og Herredshusets Venner høsten 2003, åpne dørene igjen til innbyggernes store glede. Herredshusets Venner har omtrent 300 medlemmer. I 2015 fikk Herredshuset nye eiere og ble kjøpt opp av Mer drift AS.

Som eies av Marius Elvis Rollvang & Mats Eide. Med gjestfrihet og profesjonalitet i alle ledd har Herredshuset bidratt til gode minner i mer enn 110 år. Enten du skal arrangere en privat feiring eller en storslått firmafest, har Herredshuset på Jessheim utallige løsninger å tilby, alt fra selskapslokale, minnestund, bryllupslokale, kurs og møtelokaler. Deres selkapskoordinatorer har lang erfaring fra alle typer selskaper og størrelser, fra intime små samlinger, til store arrangementer i eller på utsiden av Herredshuset. Herredshuset kan tilby ulik catering etter ditt ønske, med smaker og berøring av moderne gastronomi. de skreddersyr menyer med innspill av lokale førsteklasses varer, som gjør selskapet til en festopplevelse.

33


Facebook annonsering Fra oppsett av Facebook Page til direkte annonsering i nettverket. Synlighet for bedrifter på nett blir stadig viktigere, derfor er Facebook en nyttig kanal for din bedrift. Facebook annonsering kan deles inn i to grupper. Vanlig annonse eller sponset post. ● Vanlig annonse: Her reklamerer du som en helt vanlig annonsør og kan sette det segmentet du ønsker å treffe. Det er særs vikitg å segmentere riktig slik at du når riktige kunder. ● Sponset post: Her reklamerer du eller promoterer en post som du enten har laget selv eller som vi lager. Hensikten her er å skape en syngerieffekt mellom de som allerede har likt posten til venner av disse igjen.? Et eksempel på en sponset post kan være at bedriften deres ønsker å ha en konkurranse en måned. Hva gjør vi for deg? ● Strategi og budsjettering ● Get started manual ● Oppretter din Facebook Advertising konto ● Gi råd om hva slags bilder som bør/ikke bør brukes ● Skriver annonsetekster ● Gi råd om segmentering ● Koordinering mot eventuelle andre markedsaktiviteter ● Optimalisering av kampanjer ● Test av landingssider og optimalisering (A/B-testing eller multivariat testing) ● Rapporteringer

34


Badstu er velvære

Tylö AS feiret i fjor 40 år i Norge og bærer i dag 3 årsverk. Selskapet er et 100 % datterselskap av Tylö AB som i år feirer 60 år. Selskapet drives av Per E. Lome. Alle Tylö sine produkter produseres i Halmstad i Sverige og har markeder i hele 90 land. Selskapet totalt sett omsatte i 2014 for 215 millioner.

I Norge innehar Tylö AS hele 75-80 % av markedsandelene og de har en stabil kundemasse innenfor byggevarekjeder, elektrogrossister og rørleggere med gode rammeavtaler. Bedriften har fokus på kvalitet, service og punktlighet. Når du velger et Tylö-produkt, kan du alltid regne med gjennomgående høy kvalitet.

Tylö AS er i dag et av verdens ledende produsenter av stimulerende miljøer for badstue, dusj og dampbad. Velvære er ett velegnet stikkord for Tylö sine produkter, i tillegg til at japanske studier viser at det å bruke badstuer har- og gir en god helse-effekt. Nytt på markedet er «softsauna» hvor det brukes urter og eteriske oljer.

Tylö AS Vitaminveien 1A, 0485 Oslo Telefon: 22 79 77 50 post@tylo.no | www.tylo.no 35


Tryggerehandel.no Tryggerehandel.no tilbyr en tjeneste som kan gjøre deres arbeid tryggere og enklere. Som kunde hos oss investerer dere i egen trygghet og får en uforstyrret hverdag. Når du er kunde hos oss vil du slippe å diskutere med pågående telefonselgere, unngå uryddig markedsføring og hjelp med å velge riktig og relevant markedsføring. Vi tar jobben med å kontakte pågående selgere og annen markedsføring som du ikke har bestilt. Tjenesten er en støtte som på flere måter hjelper kunden med uryddig markedsføring og forstyrrelser i arbeidshverdagen. I tillegg gir tjenesten muligheten til å benytte seg av tjenester fra våre samarbeidspartnere. Vi har samarbeidsavtaler med markedsføringsaktører innen analog og digital markedsføring. Har du sett deg lei på alle de ulike annonsetilbyderne på markedet, alle nettkataloger og kyniske selgere som sier at du må ha det ene og det andre? Tryggere Handel kan hjelpe deg med å få oversikt over aktører og se på avtaler som dere har eller blir tilbudt. Vi kan ta på oss jobben med å si opp unyttige avtaler og uanmeldte fakturaer, kontakte pågående selgere og forhandle frem bedre avtaler med nyttige leverandører. Hva kan vi bidra med? Vi kan bistå med bedriftens markedsføring gjennom å skaffe oversikt over dagens situasjon. Vi gir rask tilbakemelding i forhold til valg av leverandører og kan ta en opprydding av avtaler. Vi kan være megler mellom dere og tilbyderne, for å avlaste pågangen dere får, samt luke bort aktører og forhandle med de som er aktuelle. De viktigste spørsmålene som må besvares før man legger en strategi for markedsføringen er hvem, hvor og hvordan skal man treffe med annonsene eller kampanjene sine. Det å treffe ønsket målgruppe er ikke alltid like lett. For å lykkes med markedsføring bør det settes en del forhåndskriterier, samt utføre en grundig strategisk jobb i forkant av en kampanje, eller ved valg av annonseløsning. Artikkelmarkedsføring er en måte å annonsere på ved å skrive korte artikler relatert til forskjellig forretningsvirksomhet. Merkevarebygging brukes for å minne kunden om de valgene virksomheten har gjort for å møte behovene, og bygge emosjonelle posisjoner hos kunden om hvordan virksomheten møter behovene på en unik måte. Markedskommunikasjon er dermed uløselig knyttet til merkevarebyggingen (branding), hvor virksomheten gjennom reklame og annen kommunikasjon minner kunden på at produktet eller tjenesten holder hva den lover. Innholdsmarkedsføring/ content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeadferd. Tryggere Handels tjeneste faktureres per år, og gjelder i 12 måneder fra bestillingsdato. Tjenesten fornyes automatisk med 12 måneder hvis ikke oppsigelse er gjort innen 2 mnd fra utløp av avtalen. Ved bruk av advokat så tilkommer egne satser. Prisene dekker inntil 5 saker pr år. Bedriftsform/ansatte: Enkeltpersonforetak og AS/DA – under 10 ansatte : 249 kr pr mnd = 2 988 kr år* AS/DA – mellom 10-50 ansatte : 299 kr pr mnd = 3 588 kr pr år* *Alle priser er eksklusive merverdiavgift

36


Google min bedrift Nyhet – med Google Min bedrift kan du komme i direkte kontakt med kundene, enten de ser etter deg i Google Søk, Maps eller Google+. Med Google Min bedrift blir bedriftsinformasjonen din satt inn i Google Søk, Maps og Google+, slik at kundene kan finne deg uansett hvilken enhet de bruker. Gi kundene riktig informasjon til riktig tid – enten de trenger veibeskrivelser til bedriften din i Maps, åpningstider i Søk eller et telefonnummer de kan klikke på for å ringe deg via mobiltelefonen. Med Google Min bedrift kan du skape et fellesskap av lojale tilhengere. Kundene dine kan vise anerkjennelse gjennom vurderinger og omtaler, bruke +1-knappen for å anbefale innholdet ditt samt videresende Google+-innlegg rundt omkring på nettet. Det skal ikke være et ork å administrere bedriften din på nettet. I Google Min bedrift finner du alle Google-tjenestene du kan bruke for å vise frem bedriften din på best mulig måte – samlet på ett sted. Rediger bedriftsinformasjonen din på Google, del oppdateringer med kunder og finn ut hvordan folk finner frem til bedriften din – alt via én og samme oversikt. Med Google Min bedrift-appen kan du administrere bedriften din når det passer best for deg. Du kan sjekke kundestatistikker, oppdatere åpningstidene dine og dele bilder med kunder – alt fra telefonen eller nettbrettet ditt.

Hold rede på omdømmet ditt på nettet fra ett og samme sted: Se omtaler av bedriften din, svar på omtalene som eier og spor vurderingene dine over tid. Finn ut hvordan folk finner frem til bedriften din og utfører handlinger knyttet til innholdet ditt, slik at du kan nå ut til flere av de kundene som er relevante for deg. Media & næring Content marketing AS kan hjelpe til med registrering, rapportering og oppfølgning av din bedrift på ; Google min bedrift

37


Bedre luftmiljø Med mer enn 20 års erfaring fra luftrensing i ulike miljøer er det få foretak som kan mer om innendørs luftrensing enn QleanAir. QleanAir Scandinavia lever virkelig opp til sitt motto ”QleanAir anywhere”. Med mer enn 20 års erfaring fra luftrensing i ulike miljøer er det få foretak som kan mer om innendørs luftrensing enn QleanAir. Historien om foretaket bringer oss til Sverige på slutten av 1990-tallet, der en nytenkende brannmann med allergi mot tobakksrøyk fant opp en patentert løsning for å beskytte omgivelsene mot nettopp passiv røyking. Siden da er QleanAirs røykekabiner å finne i 13 land i Europa, Japan og Sør-Korea samt Midt-Østen. I store deler av verden er kabinene vanlige innslag i ulike miljøer, alt fra kontorer og fabrikker til flyplasser og sykehus. Med den lovgivningen man har vedrørende røyking i Norge, finner man kabinene bl.a. i fengsler, innenfor eldreomsorg og psykisk helsevern, og om bord i passasjererfartøy. Man kan kort og godt si at QleanAirs røykeløsninger er å finne i de miljøer der man av ulike grunner ikke kan forby mennesker å røyke forteller Henrik Andersson QleanAir Scandinavias representant i Norge. Markedet så annerledes ut tidligere, men i og med at lovgivningen er endret har vi endret fokus og rettet oss inn mot blant annet ovennevnte segmenter fortsetter Henrik. Det er ingen tvil om at QleanAirs røykløsninger fungerer 100 %. Tobakksrøyk er noe av det vanskeligste å rense, da røyken inneholder millioner av partikler og gasser hvorav tusener av stoffer er kreftfremkallende. Med våre løsningene beskytter vi ikkerøykerne mot å bli utsatt for passiv røyking uten å skille røykerne fra ikke røykerne.

Beskytte mennesker, prosesser og produkter

Med bakgrunn i den patenterte luftrensingsløsningen QleanAir har levert siden 90-tallet har man nå i senere år utviklet nye produkter og forretningsområder. Etter at vår nye adm. dir., Dan Pitulia, tiltrådte for drøyt tre år siden har det skjedd utrolig mye, forteller Henrik. Han er en fremgangsrik entreprenør med bakgrunn fra legemiddelindustrien, og så omgående nye muligheter med samme velprøvde teknikk. Siden den dagen har vi også etablert oss i segmentene modulbygde nøkkelferdige renrom og luftrensing innenfor bl.a. lager og logistikk samt næringsmiddelproduksjon. Vår løsning kompletterer eksisterende ventilasjon og skaper et bedre luftmiljø hos mange ulike foretak. Vi har tre overgripende mål, uansett forretningsområde: Å beskytte mennesker, prosesser og produkter, forklarer Henrik. Vi har nettopp lansert vårt forretningsområde luftrensing her i Norge, etter å ha lansert det i Sverige i 2014, der vi har knyttet til oss kunder som bl.a. PostNord og IKEA. Vår løsning bygger på mekanisk filtrering, som har samme effekt på 100 %

LUFTRENSING AirQlean+

Bestill

GRATIS LUFTMÅLING

www.QleanAir.no/luftrensing Kontakt oss for referanser og hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

38

Etter å ha fulgt utviklingen på nært hold i Sverige, er jeg overbevist om at vi kommer til å gå samme fremtid i møte her i Norge. Det er vel ingen som ikke vil ha hjelp til å skape et bedre arbeidsmiljø og redusere driftskostnadene med luftrensing som nedbetaler seg raskt. Akkurat nå har vi en kampanje med gratis luftmålinger og konsultasjon, avslutter Henrik, som mer enn gjerne kommer til Media & Nærings lesere for å snakke mer om så vel luftrensing som beskyttelse mot passiv røyking eller renrom.

QleanAir SMOKE FREE

LØSNINGER FOR LUFTRENSING. AirQlean+ AirQlean+ renser luften ved skadelige partikler og fører deretter 100 % ren og ozonfri luft tilbake til rommet. Reduserer kostnader for vedlikehold, renhold samt oppvarming. I tillegg oppnår bedriften et bedre arbeidsmiljø.

over tid og som virkelig fungerer. Vi fanger alle partikler, også de aller minste som er farlige å puste inn for oss mennesker, forklarer Henrik og peker på et bilde som pryder hans kontor på Lillestrøm. Foruten et betydelig bedre arbeidsmiljø takket være renere luft kan vi redusere kostnadene for bl.a. renhold og oppvarming fordi vi resirkulerer den rene luften i stedet for å trekke inn ny luft via ventilasjonen som må varmes opp eller eventuelt kjøles ned om sommeren. Det er smart luftrensing, sier Henrik.

Mer info på QleanAir.no

QleanAir – RENSER LUFT I ALLE SLAGS MILJØER En røykestasjon er en god løsning innen eldreomsorg, psykiatri, fengsel og shipping/offshore. Med løsning vil dere oppnå et godt innemiljø, brannsikker løsning, fleksibilitet samt reduserte energikostnader i forholdt til et røykerom.

www.QleanAir.no/produkter-roykfri

( 97 05 09 44 @

henrik.andersson@qleanair.no


Riis Montasje AS / Riis Bilglass

Tradisjoner fra 1872 I ca. 30 år har det blitt skiftet glass her på Helsfyr. Glenn Furulund er i dag avdelingsleder på Riis Bilglass Helsfyr. Vi har holdt til her lenge nå og føler dette er et godt sted. Vi har godt samarbeid med våre nabobedrifter som driver med bilutleie og skadereparasjoner. Det viktigste er å ha fornøyde kunder ved å yte god service og levere kvalitet sikret arbeid. Vi gjør alt innen bilglass både for store og små biler. I tillegg så legger vi på solfilm og gjør installasjon av musikkspillere. Vi føler det er viktig å tilrettelegge besøket for våre kunder på en best mulig måte. Derfor

tilbyr vi både leiebil, henting og levering av biler for kundene. Med et godt team så har vi stor kapasitet. Vi er i dag 8 ansatte med god faglig kompetanse i feltet. Jeg selv har fagbrevet i glassfag. Å være i Riis kjeden er vi veldig fornøyde med. Nye kunder strømmer til hele tiden og vi har en god synlighet fra veien. Vi har en veldig målrettet

fremtid foran oss. Riis kjeden holder store kampanjer og gjør det spennende for våre kunder å være en del av oss med blant annet konkurranser. Her på Grenseveien er det mye konkurranse og store bilforretninger. Så det er viktig å alltid være på tå og følge markedet. Vi jobber videre med kunderelasjoner og ser frem til tiden fremover.

Riis Montasje AS | Grenseveien 80 | 0663 Oslo Telefon: 958 26 105 | glenn@riis.no | www.bilglass.no 39


Jobber for barnas beste

Skolsegglia FUS barnehage er en privat barnehage med tilholdssted på toppen av Brånåsen i Skedsmo kommune. Barnehagen ble ferdigstilt i 2006 og har vært i drift siden. Trygge barnehager AS står bak etableringen og FUS er driftsselskapet. Gode pedagogiske pilarer og bra organisering er viktig for oss her på Skolsegglia sier daglig leder Grethe Otelie Gabrielsen. Barna skal ha det best mulig og det må vi aldri glemme, trygghet er grunnmuren for læring og utvikling. Barna trenger omsorg, nærhet og ikke minst god tilknytning til de som jobber her. For å oppnå dette har vi organisert oss i aldersinndelte avdelinger, hvor personalet følger barna så langt det går gjennom årene de er her. Når barna er fire år har de et år på friluftsavdeling. Det er en gullgruve for den fysiske utviklingen. Tidlig tilknytting mellom barn og ansatte er i fokus og vi utvikler personalets kompetanse ved bruk av veiledning etter COS–P, Trygghetssirkelen. Barnehagens miljø preges av mellommenneskelige relasjoner og omtanke. Prosjekter formes ut fra barns innspill, interesser og ønsker. Personalets rolle blir å ta tak i barns initiativ, og følge opp og bygge videre på det for å oppfylle Rammeplanens intensjoner. Godt foreldresamarbeid er viktig for oss og vi prøver å gjøre det enklere for foreldre med henting og levering ved å ha lengre åpningstider. Vi har også full matservering, både for å skape fellesskap rundt måltidene og for sette fokus på kosthold.

I dag er vi 22 ansatte fordelt på heltid og deltid i tillegg til å ha lærlinger. Vi har full pedagogdekning med 7 pedagoger i tillegg til styrer og god ansiennitet blant ansatte, noen har vært her siden starten. Det er viktig for oss å være i utvikling, og vi liker å se 2-3 år fram i tid. Hva kan forbedres, hva kan vi utvikle videre og hvordan kan vi alle dra i samme retning. Vår eier deler vårt syn på at ting gjøres for barnas beste så vi får ofte tildelt midler for å oppnå dette. Prosjekter vi nå jobber med er å utvikle uteområdet for å stimulere til enda bedre lek og utvikling, legge inn IKT læring og søke etter flere pedagoger. Det blir en spennende tid videre for oss og barna her på Skolsegglia avslutter Grethe.

Skolsegglia Fus Barnehage AS Skolsegglia 3, 2019 Skedsmokorset | Telefon: 64 83 59 10 | dl.skolsegglia@bhg.no 40


3D visualisering

Ing. Rasmussen & Strand ble etablert i 1955 og er et frittstående uavhengig rådgivende ingeniørfirma. Per Rasmussen begynte på 50-tallet med rådgivende virksomhet. Dette utviklet seg videre med flere ansatte og bedriften er i dag blant de større elektrotekniske rådgivningsfirmaene på Østlandet. I dag så tilbyr de elektroprosjektering på belysningsanlegg, styringssystemer, infrastruktur og tilbyr teknisk byggeledelse. Stor del av virksomheten i dag er prosjekter rundt samferdsel, spesielt tuneller. Vi er med på rehabilitering av tuneller sier avdelingsleder Terje Adolfsen. Det er et område vi spesialiserer oss på og det er også store vekstmuligheter i segmentet. Vårt største nedslagsfelt er Østlandet, men vi er landsdekkende. Med en stab på 17 ansatte, hvorav 15 er ingeniører så har vi god kapasitet. Vi holder til i egne lokaler på Skøyen med god plass. Å følge den teknologiske utviklingen er viktig så 3D visualisering har blitt en viktig og naturlig del av prosjekteringen. Vi ser alltid etter nye segmenter og muligheter for å øke vårt marked. Vi kunne tenkt oss å komme oss inn i jernbanesystemet men vi trår forsiktig et skritt om gangen. Det blir en spennende tid videre avslutter Terje med.

Ing. Rasmussen & Strand AS Drammensveien 130 C 0277 Oslo Telefon: 22 56 27 20 post@ingrs.no www.ingrs.no 41


Fantastisk treningsmiljø Vi tar din helse på alvor! Avancia Sport Center Skedsmo så dagens lys i 2006. I Avancia vil du føle deg som hjemme sier daglig leder Knut Ludvigsen. Hos oss er det god plass, god luft og fantastisk treningsmiljø. Avancia er et av Norges største treningssentere med 3 store saler med ca. 100 gruppetimer i uken. Vi har stor spinningssal, wattsykler, klatrevegg, barnepass, bilvask, massasje og spabehandlinger, naprapater, osteopater, fysioterapi, shop, cafe og ca. 200 parkeringsplasser. Kampsport har blitt mer populært de siste årene så vi tilbyr timer i kickboksing, boksing og brasiliansk jiu jitsu. Vi har alt av apparater og superflinke instruktører som hjelper til med å komme godt i gang.

God Form, mindre problemer

Nå er vi fornøyde med å kunne tilby livsstilendringskurs og jobber mot å kunne levere treningsreiser og flere treningsprogrammer ute. Vi vil jobbe tett mot bedrifter som ønsker trening i arbeidsplassen og det vil hjelpe med å holde ansatte friske og raske. Kom gjerne innom for en hyggelig prat og sjekk oss ut.

Avancia Sport Center Skedsmo AS Industriveien 4, 2020 Skedsmokorset Tlf: 64 83 51 70 knut.ludvigsen@avancia.no www.avancia.no 42


Slik kommer du høyere opp på Google – Gjennomfør en søkeordsanalyse. Finn ut hva dine kunder bruker når de skal finne det du tilbyr. Det finnes mange verktøy for dette. Bruk disse ordene i ditt innhold. – Lag engasjerende og bra unikt innhold som brukerne vil sette pris på og som blir delt av andre. Bruk søkeordene i innholdet, url, tittel-linjen og meta-beskrivelsen. – Oppdater siden din regelmessig – Lag gjerne en blogg på nettsiden din. – Bruk riktig h-tags på overskrifter, del overskrifter etc – Nettsiden må fungere bra på mobil – Bruk alt-tekster på bilder – Ha gode navn på bildefilene dine – Sørg for at nettsiden din laster raskt – Ha unike title tager og meta-beskrivelser for hver side. Unngå duplisert innhold. – Bruk såkalte «strukturerte» data (snippets) for å gjøre indekseringen enda enklere for Google – Bruk gode plugins/extension for SEO i WordPress eller Magento – Knytt opp din side til Analytics og Google Webmaster Tools – Send inn XML Sitemap til Google – Kjør månedlige rapporter over teknisk kvalitet. – Lag engasjerende og bra innhold, som blir delt av andre – da får du flere som linker inn til ditt nettsted. – Finn ut fra hvilke nettsider dine konkurrenter er linket opp i fra, og se om du også kan bli oppført på de samme sidene. – Jobb kontinuerlig med å få linker fra andre nettsider av god kvalitet. Jo flere «venner» du har, jo mer populær blir din nettside. – Se etter bransjespesifikke sider, og se om din bedrift kan føres opp der – Sørg for at din nettside er oppført i «Google Min Bedrift» On-site SEO er prosessen med å gjøre nettstedet ditt søkemotor vennlig. Med enkle ord betyr det å justere enkelte elementer på nettsiden din, slik at søkemotorer er i stand til å gjennomgå, forstå innholdet og strukturen. Off-site SEO refererer til hva du kan gjøre for å fremme ditt nettsted på Internett (foruten reklame). De mest brukte metodene er: Lenker fra andre nettsteder. Sosiale medier markedsføring. For mer informasjon og oppsett av hjemmesider, kontakt www.istudio.no


Avsender: POI Nordic AS Ringvegen 23 2066 Jessheim


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.