Page 1

POHTO NEWS The Institute for Management and Technological Training

www.pohto.fi

POHTOn asiakaslehti 1/2013

Antti Ollikainen Johtamismotto: Halutun lopputuloksen selkeyttäminen on kaiken onnistuneen johtamisen lähtökohta.

Sakari Nikkanen Johtamismotto: Yhdessä tekemällä.

Säästämällä ei voida kompensoida sitä, mitä huonolla johtamisella menetetään. Maailma on muuttunut. Johtaminen on muuttunut. Myös johtamisen koulutus on muuttunut. POHTO on lähtenyt kehittämään johtamisen koulutustarjontaa vahvasti yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Hyvän johtamisen tulee kattaa kaikki yritystoiminnan osa-alueet – ei ole enää välttämätöntä erottaa esimerkiksi talouden johtamista, asiakkuuksien johtamista tai tuotannon johtamista, vaan organisaation johdon on pelattava samaan maaliin ja samoilla pelisäännöillä. Johtaminen on vaativa laji. ”Johtaja on valmentaja, hänen on johdettava joukkuetta. Johtaja on hyökkääjä, hänen on oltava askeleen edellä. Johtaja on puolustaja, hänen on pidettävä perusta kunnossa. Johtaja on maalivahti, hänen on oltava joukkueen tukipilari. Johtaja on tuomari, hänen on tehtävä päätökset”, toteaa POHTOn kehittämispäällikkö Jaana Ritola ja jatkaa: ”Tärkeää on miettiä, miten johtaja pystyy kehittämään itseään ja omaa osaamistaan, jotta saa joukkueensa toimimaan tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.”

Kauppalehdessä helmikuussa 2013 johtamisen koulutuskenttää käsittelevässä artikkelissa nostettiin esiin tekemällä oppiminen, joka on toiminut POHTOn johtamiskoulutuksen perustana koko toimintahistorian ajan – ”kokemuksellinen oppiminen ja käytäntöön soveltaminen – siihen me uskomme ja olemme aina uskoneet”, toteaa Ritola. POHTOn johtamisen ohjelmissa pääsee oppimaan konkreettisesti tekemällä, esimerkiksi POHTOn liiketoimintasimulaatioissa.

Mutta mikä on hyvän johtamisen perusta? Vuorineuvos Jorma Eloranta toteaa Tekniikka&Talous – lehden kolumnissa syksyllä 2012, että yrityksen menestys perustuu hyvään strategiaan ja ihmisiin, jotka tätä strategiaa toteuttavat. Johtaminen tarkoittaa Elorannan mukaan sitä, että halutut asiat saadaan aikaan toisten ihmisten toimesta. ”Johtaja on ennen kaikkea kapteeni, hänen on puhuttava joukkueen kieltä ja pystyttävä motivoimaan”, toteaa Ritola.

Organisaatiolla on oltava yhteinen kieli ”Organisaatiolla on oltava yhteinen kieli ja yhteinen ymmärrys toiminnan perusteista ja tavoitteista”, sanoo Senior Advisor Sakari Nikkanen. Organisaatio tarvitsee yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen yrityksen tavoitteisiin. ”Onnistuessaan liiketoiminnan johtaja osaa luoda yhteisesti ymmärretyn kielen ja saa ihmiset keskustelemaan oikealla tavalla esimerkiksi rahasta ja saa organisaation ymmärtämään kuinka tehdä talousmielessä asioita paremmin omassa työssään”, pohtii Nikkanen. Myös Oulun Energian talousjohtaja Antti Ollikainen korostaa, että hyvän johtamisosaamisen ydin on että tieto tehdään yhteiseksi – ”koulutetaan esimerkiksi koko organisaation esimiehet samalla ker-

taa, näin päästään paremmin yhteisymmärrykseen, mihin ollaan menossa ja mistä on kysymys.” Ollikainen kuitenkin korostaa, ”jos talousasiat eivät ole kunnossa, niin muilla mittareilla ei ole kovin paljon merkitystä”. Kaiken toiminnan pitää laajasti katsottuna tähdätä yrityksen taloudellisen menestyksen edistämiseen. Nikkanen jatkaa ajatusta: ”On mahtava nähdä kehitys organisaatioissa, joissa laajat joukot ymmärtävät esimerkiksi talouden lainalaisuudet ja strategian merkityksen samalla tavalla ja saavat aikaan todellisia muutoksia paitsi omassa työssä myös organisaationsa toiminnassa.” - Ollikainen nostaa vielä lopuksi esille yhteisen päämäärän merkityksen, ”johtajan tai esimiehen on ymmärrettävä mikä on organisaation ansaintalogiikka ja varmistettava, että

ihmisillä on yhteinen ymmärrys siitä mihin ollaan menossa ja mitä tehdään, jotta tavoitteet saavutetaan”. Ollikainen suorittaa parhaillaan POHTOn Business Management Programme -ohjelmaa (BMP). POHTOssa toteutettujen seminaaripäivien lisäksi ohjelmaan sisältyy eri teemoihin keskittyviä jaksoja, joista erityisesti Cambridgen moduuli oli katsantoa avartava ja mielenkiintoinen, kertoo Ollikainen. Nikkanen on puolestaan toiminut kouluttajana POHTOn BMP-ohjelmassa.

POHTOn johtamisen koulutukset uudistuvat, seuraa www.pohto.fi.

8


POHTO NEWS Pääkirjoitus

Työtä asiakkaan parhaaksi. Organisaatioissa tehdään parhaillaan suuria muutoksia. Toimintoja tehostetaan ja virtaviivaistetaan, päällekkäisyyksiä poistetaan ja toimipaikkoja vähennetään. Kustannustehokkuutta haetaan kaikin keinoin - se on ajankuva Suomesta ja maailmalta. Eräs asiakkaamme jäi pohtimaan, että onkohan muutoksissa ajateltu lainkaan asiakasta? Kysymys on erittäin hyvä, sillä melko usein muutosta lähdetään toteuttamaan organisaatiolähtöisesti, ei asiakaslähtöisesti. Ketä muutos silloin hyödyttää? Organisaatio voi toki löytää tehokkaampia tapoja toimia, mutta asiakkaan näkökulmasta palvelu voi heikentyä oleellisesti. Muutoksia tehtäessä olisi aina oltava asiakasnäkökulma vahvasti mukana, sillä kaikki yritykset ja organisaatiot elävät asiakkaista. Kovassa kilpailutilanteessa paikka markkinoilla pitää lunastaa joka päivä, joten asiakas osaa myös vaatia hyvää ja laadukasta palvelua.

Kaiken koulutuksen lähtökohtana on asiakkaan sekä toimialan tuntemus. Me pohtolaiset suunnittelemme ja rakennamme kaikki palvelumme asiakkaan parhaaksi. Tuotamme noin 600 erilaista koulutustapahtumaa vuodessa, joista puolet räätälöityinä palveluina asiakkaidemme luona kaikkialla Suomessa ja myös kansainvälisessä ympäristössä. Vuosittain koulutuksissamme käy 7000 henkilöä eri organisaatioista. Täysin uutena palveluna olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa ympäristöalan koulutuskokonaisuuden. Tavoitteemme on kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa kestävä kehitys huomioiden. Esimerkkejä muusta koulutustarjonnasta löydät tästä julkaisusta sekä nettisivuiltamme. Tervetuloa mukaan! Pasi Kinnunen rehtori

IF-POHTO yhteistyö. POHTO ja IF kehittivät yhdessä asenteisiin vaikuttavan työturvallisuusvalmennuksen Työtapaturmia sattuu edelleen, vaikka niiden eteen on tehty vaikka mitä: lainsäädännön vaatimukset on täytetty, hyvät johtamisjärjestelmät on kehitetty, riskit on arvioitu ja työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Mitä on tapahtunut? Miksi vuosikausia jatkunut kehitys kohti parempaa on pysähtynyt ja tapaturmien määrä sekä esiintymistaajuus on jopa noussut? Koska suunta oireilee työturvallisuuden huononemista, kannattaa huomio kiinnittää nyt asenteisiin ja turvallisuuskulttuuriin. Onko työturvallisuuden todellinen avainhenkilö, työntekijä itse, jäänyt sittenkin vaille riittävää huomiota? If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja POHTO ovat yhteistyössä kehittäneet uudenlaisen työturvallisuusvalmennuksen konseptin. Se pureutuu juuri edellä mainittuihin asioihin, jotka tähän mennessä ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Työturvallisuusvalmennus voidaan kohdistaa koko henkilöstölle ja työnjohdolle, yhdessä tai erikseen, tai valituille avainryhmille. Koulutus suunnitellaan aina yrityskohtaisesti ja räätälöiden siten, että sisältö tukee yrityksen omia tarpeita ja työturvallisuustavoitteita. Lisätietoja: POHTO Pertti Kortejärvi, puh. 050 5676 522, pertti.kortejarvi@pohto.fi

Sosiaalinen toimilupa on ansaittava. Luonnonvaroja on hyödynnetty erilaisilla tavoilla koko ihmiskunnan historian ajan. Hyödyntämisen muotojen erilaistuessa ja volyymien kasvaessa toiminnan ympäristövaikutukset ovat kasvaneet. Samalla jalostuslaitosten ja lähialueiden ihmisten vuoropuhelu on lisääntynyt. Vaikka vuoropuhelu ei aina ole ollut rakentavaa, niin sen myötä ollaan saavuttamassa selvästi uusi vaihe. Puhutaan sosiaalisesta toimiluvasta, joka tarkoittaa sitä, että yhtiöiden on ansaittava toimilleen lähialueiden asukkaiden luottamus. Toisaalta voi olla myös niin, että saadaksemme alueille uutta työtä, meidän asukkaiden tulee ansaita vastaavasti yritysten luottamus.

Kestävän kehityksen kokonaisuus Noin vuosi sitten järjestämässämme ympäristöseminaarissa puheenjohtaja veti yhteen päivän annin näyttämällä kestävän kehityksen kuvaa. Kuvassa pieni lapsi pyöritti maapalloa. Kuva kertoi mieleenpainuvasti sen tasapainotarpeen, mikä tarvitaan luonnon kestokyvyn ja uusien sukupolvien, meidän lapsiemme, toimeentulon välille. Osaoptimoinnin sijaan meidän tulisi nähdä kestävän kehityksen kokonaisuus, myös työn ja toimeentulon näkökulma.

Suomen vientiteollisuudella on ollut sija ihmisten mielissä, koska se on tuonut hyvinvointia alueille. Metsä- ja metalliteollisuus ovat tehneet merkittäviä investointeja niin vesi- kuin ilmapäästöjenkin vähentämiseksi. Energialaitosten piipuista ei karkaa enää pölyä, vaan lähes kaikki saadaan talteen ja hyötykäyttöön. Kaivannaisteollisuudessa tehdään koko ajan töitä, niin että päästään kestävän kehityksen uralle. Epäluottamuksen hälventämiseksi on tehtävä luottamusta herättäviä toimia, kuten aikoinaan YK:n pääsihteeri U Thant toisti lähes joka viikko radiossa maailman rauhasta puhuttaessa. Lisätietoja: kehittämisjohtaja Erkki Peltola, erkki.peltola@pohto.fi

POHTO aloittaa ympäristöalan koulutuksen teollisuuden tarpeisiin

kysymyksiä, joihin yritykset haluavat panostaa, sanoo rehtori Pasi Kinnunen POHTOsta.

POHTOn ympäristöalan koulutus on tarkoitettu eri toimialojen yritysten henkilöstölle. Koulutusohjelmat on suunniteltu yhteistyössä metalli-, metsä-, kaivos- ja energia-sektorin yritysten kanssa. -Energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen, prosessivesien puhdistaminen, jätteiden hyötykäyttö ja materiaalitehokkuus ovat tärkeitä ympäristö-

-Teollisuus on merkittävä työllistäjä ja ympäristöasioihin panostamalla turvataan kymmeniä tuhansia työpaikkoja Suomessa. Samalla täytyy kuitenkin pitää huoli kansainvälisestä kilpailukyvystä. Koulutuksen avulla uskomme suomalaisten pärjäävän jatkossakin kansainvälisillä markkinoilla, Kinnunen jatkaa.

Ympäristöpäivä 15.4.2013 Oulussa Ympäristöpäivä - työtä ja toimeentuloa kestävällä kehityksellä –seminaari kokoaa POHTOon osallistujia eri teollisuuden aloilta. Tavoitteena on käsitellä konkreettisella tavalla alueella toimivien yritysten kilpailukykyä ja kestävän kehityksen ratkaisuja. Ohjelma www.pohto.fi

Eväitä yritysviestinnän pitkospuille Me Provella huomasimme, että ohjelmistotestaus ei ole kovin seksikäs ala, naurahtaa toimitusjohtaja Antti Niittyviita. POHTOssa käydyn yritysviestinnän koulutuksen ansiosta pysähdyimme hetkeksi miettimään asiaa syvällisemmin. Kysyimme itseltämme tuon tärkeimmän kysymyksen. Miksi olemme olemassa? - Me etsimme liiketoimintaasi vaarantavat virheet ajoissa ja palamme halusta auttaa uusien tuotteiden rakentamisessa. Kukaan ei halua ostaa huonoa softaa, joten me hoidamme hommat metsästämällä softaprojekteja vaarantavat virheet silloin, kun niiden korjaaminen on nopeinta ja edullisinta. Olemme Suomen guruimmat ohjelmistotestaajat, mutta miten lyödä viesti läpi? - Niittyviita ottaa esimerkin viestinnän menestyjästä; Applen tuntevat kaikki. Sen logo on tuttu, mutta näin ei ole aina

”Yrityksen menestys rakentuu asiakkaiden mielikuvista. Menestystä rakennetaan vahvan ja tunteita herättävän viestin kautta ja vasta sen jälkeen tulee aika valita markkinoinnin kanavat ja työvälineet”, korostaa Antti Niittyviita. ollut. Mitä Applella on tehty toisin? Todellisuudessa Apple on viihde-elektroniikan valmistaja muiden joukossa. Sillä on käytettävissään täsmälleen samat resurssit kuin kilpailijoillakin. Mutta Applen toiminta, ajatusmaailma ja viestintä on täydellinen vastakohta kaikille muille. Yritys on ymmärtänyt,

että vakiintuneet käytännöt tulee haastaa ja myös sen, että nykyaikainen ja menestyvä ihminen haluaa ajatella toisin, toteaa Niittyviita. Apple vetoaa tunteisiin ja vasta tämän jälkeen tulevat järkiperusteet. Suomalaisille yrityksillä järjestys on perinteisesti ollut päinvastainen, jatkaa Niittyviita.

Kaipaatko käytännön työkaluja arkiviestintään?

Yritysviestinnän työkalupakki

alkaa POHTOssa 29.8.2013 - Minä viestijänä - Mitä voin sanoa? - Nyt sattui - miten tiedotan medialle? - Viestintäharjoitus


POHTO NEWS

POHTO Uuden Oulun henkilöstön kehittämisen kumppanina. POHTO on meitä lähellä. Innostumme yhdessä. Yhteistyö sujuu - ajatuksia voi peilata ja rakentaa uutta Uuden Oulun tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo Oulun kaupungin koulutuspäällikkö Seija Soinsaari. POHTOlle asiakaslähtöinen ja kumppanuuteen perustuva toimintatapa on luontaista. Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa on erinomainen esimerkki uutta synnyttävästä ja energisoivasta kumppanuudesta, sanoo kehittämisjohtaja Erkki Peltola POHTOsta. ”Parhaillaan meneillään on Johtamisen erikoisammattitutkinto, jossa osallistujia on kaikista yhdistyneistä kunnistamme. Myös palveluihin suunnattu tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto on käynnistynyt juuri. Tutkintoihin valmistavissa koulutuksissa toimintaa ohjaavat ohjausryhmät, joissa meillä on vahva edustus mukana. Voimme mm. vaikuttaa teemoihin, jotka ovat meille juuri tällä hetkellä ajankohtaisia. POHTO on huolehtinut koulutuksista sekä siitä että koulutus vastaa tutkintojen perusteita.

Simulaatiot

Onko Sinun yrityksesi osaavissa käsissä? Yrityksenkin avaintehtäviin voi harjaantua simuloimalla. Ota yhteyttä - Tehostamme yrityksesi oppimista. POHTOn johtamislaboratorio Oppimisympäristössä on hyvin modernit AV- ja ATK-laitteet. Oppimista tukevat ohjelmistot ja etäyhteydet mahdollistavat myös hajautetun organisaation harjoitukset. Tilassa on myös SMD-tuotantolinja. Future-Power -liiketoimintasimulaatio Havainnollistaa innovaatioprosessin, tulevaisuuden suunnittelun ja strategisten valintojen toimeenpanoa organisaatiossa. Oulun kaupungin koulutuspäällikkö Seija Soinsaaren mielestä tiivis yhteistyösuhde POHTOn kanssa on tuonut lisäarvoa Uuden Oulun kehittämiseen. Kuvassa kehittämisjohtaja Erkki Peltola, Seija Soinsaari (keskellä) ja kehittämispäällikkö Marja Piri POHTOsta. Olen ollut yhteistyöhön erittäin tyytyväinen”, toteaa Seija Soinsaari.

Simulaatiot havainnollistavat erinomaisesti koko prosessia ”POHTOn Johtamislaboratorion ja siihen rakennettujen simulaatioiden käy-

Yrittäjän ammattitutkinto uudistuu 1.3. alkaen Yrittäjyyden alkutaipaleelle suunnattu yrittäjän ammattitutkinto uudistuu 1.3.2013 alkaen. Uudistuksen taustalla on yritysten toimintaympäristön muuttuminen, jonka myötä myös yrittäjien osaamisvaatimukset muuttuvat - valtaosa yrittäjistä toimii pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joilla tulevaisuudessa on muutospaineita kehittää yritystoimintaa verkostomaisempaan toimintatapaan. Tulevaisuudessa yritystoiminnan eri muodot lisääntyvät ja yrittäjyyteen kytkeytyy niin ihmisten kuin itsensä johtamista. Yrittäjyyttä koskevat ennakointiselvitykset nostavat esille myös osaamistarpeita, jotka liittyvät yrittäjien kykyyn reagoida nopeasti muutoksiin strategialla sekä suunnitelmien jatkuvalla päivittämisellä. Nämä osaamisvaatimukset on huomioitu uudessa yrittäjän ammattitutkinnossa. Uudessa tutkinnossa on myös selkeästi määritelty tutkinnon kohderyhmä rakentamalla omat osaamisvaatimuksensa ja osaamisalansa yrittäjänä jo toimiville että yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville. Uusien osaamisalojen lisäksi tutkintoon on tuotu runsaasti valinnaisuutta ja laajaalaisuutta, mikä mahdollistaa yksilölliset valinnat ja yritystoiminnan kehittämisen yrittäjän tarpeelliseksi katsomalla osa-alueella. Valinnaiset tutkinnon osat liittyvät tuotteistamiseen, taloushallintoon, myyntiin ja markkinointiin, henkilöstöhallintoon, sähköiseen liiketoimintaan, ulkomaankauppaan, tuotannon hallintaan sekä franchisingyrittämiseen. Lisäksi tutkintoon on mahdollista kytkeä tutkinnon osia muista tutkinnoista. Lisätietoja: POHTO Minna Jurvelin puh. 050 5701 618, minna.jurvelin@pohto.fi

tös t ä koulutuk sess a ovat osallistujamme antaneet kiitettävää palautetta. Simulaatioympäristössä oppimiskokemukset ovat olleet antoisia. Käytämme paljon myös POHTOn asiantuntemusta omissa sisäisissä henkilöstökoulutuksissamme sekä järjestämme omia tilaisuuksiamme POHTOn tiloissa.

Meillä on POHTOn kanssa tiivis yhteistyösuhde. Tämä on edellyttänyt yhteisiä tavoitteita, toiminnan jatkuvaa kehittämistä, toinen toiselta oppimista. Molempien osapuolten tieto ja osaaminen on yhdistetty molemmille osapuolille lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi, jatkaa Seija Soinsaari.

OperEx-Power -liiketoimintasimulaatio Havainnollistaa tuotekehitysvaltaisen yrityksen toimintaa ja taloutta. Service-Power -liiketoimintasimulaatio Havainnollistaa palveluyrityksen toimintaa ja taloutta. Green-Power -liiketoimintasimulaatio Tuotantoyrityksen toiminnan ja talouden havainnollistaminen

Lisätietoja simulaatioista: Erkki Peltola, puh. 010 843 4560 erkki.peltola@pohto.fi

Stivalessa palvelu on ykkösasia. Heidi Vittaniemen unelma yrittäjyydestä oli muhinut jo pitkään. Palaset loksahtivat paikoilleen kun Jäälin ostoskeskuksesta vapautui sopiva liiketila kenkäkaupalle, 20-vuotinen logistiikkaspesialistin ura NSN:llä sai jäädä. Yrityksen perustamisen kanssa samaan aikaan Heidi aloitti myös yrittäjän ammattitutkinnon suorittamisen POHTOssa. Koulutuksen hän on saanut hyödynnettyä yrittämiseen sujuvasti; yrityksen talouslukuihin perehtyminen ja liiketoimintasuunnitelman viilaus ovat olleet erityisen hyödyllisiä. - Heidi kertoo, että vertaistuki ja verkostoituminen toisten osallistujien kanssa on ollut koulutuksen suurinta antia. Heidillä on ollut onnea; mies hoitaa yrityksen silloin kun Heidi istuu koulun penkillä.

!

Facebook - tehokas markkinointikanava pienelle yritykselle Stivalen pääkohderyhmää ovat naiset, lisäksi kenkiä on tarjolla myös miehille ja lapsille. Tuotteitaan yritys markkinoi Facebookissa, joka on osoittautunut varsin tehokkaaksi markkinointikanavaksi pienelle yritykselle. Lisäksi yritys järjestää aika-ajoin asiakasiltoja valituille naisryhmille sekä ilmoittelee Jäälin ja Oulun alueen lehdissä. Työn alla ovat yrityksen kotisivut ja sen myötä myös verkkokauppa, jonka lisääntymiseen Heidi uskoo vahvasti. Tulossa on yrityksen ensimmäinen kesä, joka Suomessa on kenkäalan vuoden paras jakso. – Heidi suhtautuu tulevaisuuteen valoisasti ja uskoo, että pienille, palveluhenkisille putiikeille on tulevaisuudessa tilausta.

”Liikkeen lay-outin on hyvä olla ainakin vähän muuttunut kun asiakas saapuu liikkeeseen toisen kerran”, kertoo tuore yrittäjä Heidi Vittaniemi iloisesti.

Uudistamme asiantuntijaverkostoamme asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita palvelevaksi. Jos haluat toimia tulevaisuudessa resurssina verkostostossamme, ota yhteyttä erkki.peltola@pohto.fi


POHTO NEWS Työturvallisuusjärjestelmät kunnossa - kaikki alkaa ihmisestä Vaikka suurteollisuudessa on koko 2000-luku panostettu työturvallisuuteen paljon on vielä tehtävissä. Inhimillinen näkökulma tapaturmien syntymiseen on uusi haaste, kertoo POHTOn Työsuojelupäivistä vastaava kehittämispäällikkö Hannu Kopakka. POHTOn perinteiset Työsuojelupäivät keräsivät ennätysmäärän osallistujia, yhteensä 180 henkilöä, pohtimaan työsuojeluun ja - turvallisuuteen liittyviä asioita. Päivien tarkoituksena oli päivittää ja ajantasaistaa viimeisimmät tiedot muuttuvista ja muuttuneista työsuojelusäännöksistä ja laeista myös uudistuneen työterveyslain näkökulmasta. Osallistujat ja aiheesta alustanut POHTOn kehittämisjohtaja Erkki Peltola totesivat, että kaikki alkaa ihmisestä itsestään ja hänen riskikäyttäytymisestään. Henkilön omalla asenteella ja turvallisuuskäyttäytymisellä työympäristössä on merkittävä rooli.

Seminaaripäivien monipuolista antia Kuntasektorin terveiset tilaisuuteen toi työsuojeluvaltuutettu Kari Masalin Riihimäeltä aiheellaan: Vaarojen havainnoinista tekoihin. Työ hyvinvointinäkökulmaa esille toi Työterveyslaitoksen asiantuntija Maarit Vartia-Väänänen aiheellaan: Kiusaaminen- miten työsuojeluhenkilöstön pitäisi puuttua asiaan. Ensimmäisen seminaaripäivän päätti” koko kansan Upi” uutisankkuri Urpo Martikainen omalla mukavalla tavallaan pureutuen työturvallisuuden uutisointiin. Toisen seminaaripäivän annin muodostivat työmarkkinakentän ” raskassarjalaiset” SAK:n Lauri Lyly, EK:n Lasse Laatunen ja STTK:n Markku Salomaa kertomalla ajankohtaisasioista työmarkkinatasolla. Tilaisuus päättyi tuttuun tapaan katsauksella eri teollisuuslaitoksilla hyviksi todetuista käytännöistä työsuojelussa.

Työsuojelupäivät on jo perinteeksi muodostunut tapahtuma. Upi - Urpo Martikainen pureutui omassa esityksessään työturvallisuuden uutisointiin.

Merkitse kalenteriisi! Työsuojelupäivät 26. - 27.9.2013 Oulussa Ohjelma julkaistaan elokuussa www.pohto.fi

Tulosta tunteilla - Filosofi Maija-Riitta Ollilla Assistenttiseminaarissa Työyhteisön ilmapiirin on oltava innostava ja motivoiva, mutta minkälaista hauskuutusta oikein kaivataan? Typerintä maailmassa on toimia samoin kuin ennen ja uskoa, että toiminnan seuraukset ovat tällä kertaa erilaiset. Onnellisuudesta on tullut ihmisvelvollisuus. Filosofi Maija-Riitta Ollila esitti POHTOn sihteeri- ja assistenttiseminaarin osallistujille uusia virkistäviä näkemyksiä innostumisesta ja rohkeudesta ja siitä miten myönteiset tunteet voivat auttaa hyvän tuloksen syntymiseen. Miettiessään näitä Maija-Riitta Ollilan esittämiä väittämiä tuleekin väistämättä mieleen, että on palattu melko perusasioihin. Yrityksen menestymisen salaisuus on perusbisneksen hoitaminen mahdollisimman hyvin ja että

henkilöstö on sitoutunut ja voi hyvin. Hyvinvointiin tuntuisi riittävän inhimillinen vuorovaikutus ja riittävä työn määrä. Sihteerit ja assistentit ovat työyhteisön moniosaajia, jotka verkostoituvat ja välittävät tietoa eteenpäin. Omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista on jokaisen pidettävä itse huoli. Yksi hyvä keino jaksamiseen on oman koulutustason ylläpitäminen ja sen aktiivinen päivittäminen. Tervetuloa verkostoitumaan sekä jakamaan ja hankkimaan uusia kokemuksia POHTOn Sihteeriseminaariin 17.10.2013, ohjelma julkaistaan toukokuussa!

OuluMenu POHTOssa Makujen Suomi -ravintolat tuovat menuissaan maisteltavaksi suomalaisen ruokakulttuurin kirjon ja monipuoliset suomalaiset raaka-aineet, jotka valitaan vuodenaikoja ja paikallisuutta korostaen. POHTOn Ravintola Ruffi on yksi Oulun kahdeksasta OuluMenu-ravintolasta. Jokaisen ravintolan keittiömestari suunnittelee menun kauden pääraaka-aineiden ympärille - raaka-aineet keväälle 2013 ovat poro, mäti ja maa-artisokka.

Ravintola Ruffin OuluMenu Siianmätiä ja punasipulia Kylmäsavuhaukimoussea Yrttisalaattia Paahdettua poronfileetä Vadelmakastiketta Lanttufondant Yrtti-perunapaistosta

POHTOn Ravintola Ruffin keittiömestari Hannu Peräläinen toimii Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestareiden puheenjohtajana.

Maa-artisokka semifreddo Mansikkakeittoa Tuillelastu

POHTO mukana Esimerkkejä kevään tarjonnasta! vastaamassa Johtaminen - Projektihallinta - käytännön projektivalmennus, 18. - 19.3. kyberturvalli- Työhyvinkorttikoulutus, 19.3. suuden - Esiintyminen ja neuvottelu, 10. - 11.4. - Ihmisten johtaminen projekteissa, 16. - 17.4. haasteisiin - Myynnin koulutusohjelma, 18.4. POHTO toimii aktiivisesti kahdessa eurooppalaisessa ITEA2-hankkeessa: PREDYKOTissa sekä MERgEssä. Hankkeiden tavoitteina on kehittää menetelmiä ja sovelluksia tietoturvallisuuden hallintaan yrityksissä ja organisaatioissa niin perinteisissä tietoverkoissa kuin automaatiojärjestelmissä. POHTO kehittää hankkeissa Future-Power -simulaatioympäristöään siten, että siellä voidaan testata ja havainnollistaa sekä kouluttaa erilaisia tietoturvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia. Projekteissa on mukana Suomesta POHTOn lisäksi Säteilyturvakeskus, Codenomicon Oy, Nixu Oy, nSense Oy, NetMan Oy sekä Oulun ja Jyväskylän yliopistot.

Lisätietoja: POHTO Pertti Kortejärvi, puh. 050 5676 522, pertti.kortejarvi@pohto.fi

- Käytännön taloustietoa pk-yrityksille, 25. - 26.4. - Sopimusjuridiikka, 15. - 16.5. - Digitaalinen markkinointi ja viestintä, 21. - 22.8. Yritysviestinnän työkalupakki -koulutusohjelma: - Minä viestijänä, 29.8. - Mitä voin sanoa?, 3.10. - Nyt sattui - miten tiedotan medialle?, 7.11. Uusi esimies -koulutusohjelma: - Lähiesimies strategian ja muutoksen toteuttajana, 17. - 18.4. - Esimiehen asema, oikeudet ja vastuut, 15. - 16.5. - Eteenpäinvievä ja innostava esimiestyö, 5. - 6.6.

Tuotanto -

Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa, 19.3. Säteilysuojelua käyttöhenkilöstölle, 19.3. Säteilysuojelua vastaaville johtajille, 19. - 20.3. Valmennus sähköturvallisuustutkintoihin 1 ja 2, 21. - 22.3. Valmennus sähköturvallisuustutkintoon 3, 21.3. Tehonsiirtolaitteiden kunnossapito, 8. - 9.4. Pienjännitesähköasennusstandardi SFS 6000, 11. - 12.4. Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7, pk, 16. - 18.4. Automaatiokunnossapidon perusteet, 17. - 18.4. Taajuusmuuttajat ACS 800 tekniikka ja huolto, 18. - 19. Sähköturvallisuustutkinto 1, 2 ja 3, 25.4. Taajuusmuuttajat Vacon NX, 25. - 26.4. Sähköasennusten asennus- ja tarkastusmittaukset, 3.5. Voimalaitoksen prosessilaitteiden kunnossapito, 6. - 8.5. Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelu, 14. - 15.5. Sähköturvallisuusstandardi SFS 6002, 17.5.

Lisätietoja ja koko tarjonta: www.pohto.fi

POHTO Työtä asiakkaan parhaaksi. Oulussa ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissä työskentelee 30 koulutuksen ja kehittämisen ammattilaista. Korkean laadun takeena on lähes 40 vuoden kokemus elinkeinoelämän ja organisaatioiden kouluttajana. Yhteistyöverkostossamme toimii 600 eri alojen asiantuntijaa.

Voit myös kehittää yrityksesi toimintaa. Tarjoamme yrittäjätutkintoja, kehittämis- ja koulutussuunnittelua, yrityskohtaisia kehittämisohjelmia sekä projekti- ja kehittämispalveluja.

Meillä voit kehittää itseäsi kursseilla ja seminaareissa sekä suorittamalla näyttötutkintoja.

Lisätietoja www.pohto.fi

Oulun kehittämiskeskuksen tarjontaan kuuluvat myös kokous-, hotelli- ja ravintolapalvelut.

Kuva: Kati Leinonen

POHTO NEWS 1/2013 Julkaisija Päätoimittaja Toimitustiimi Toimitus ja taitto

POHTO Oy, Vellamontie 12, 90510 Oulu puh. 010 843 4500, info@pohto.fi, www.pohto.fi Pasi Kinnunen Satu Turunen, Riitta Kähkönen, Pasi Kinnunen ja Pertti Kauppila POHTO Oy, markkinointi ja viestintä

POHTONews 1/2013  

POHTOn asiakaslehti

POHTONews 1/2013  

POHTOn asiakaslehti

Advertisement