Page 1

pä ť o

ekonomická príloha - 4. - 6. str.

FIRMA REGIÓNU

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Ročník LXVII

č. 3

24. januára 2012

cena 0,46 €

Umelci benefične pre postihnUté deti z nitrianskeho kraja

Viceprezident Výboru regiónov eÚ, predseda nsk milan belica na ekonomickom klUbe pohronia

nedeľa o radosti: obdarovali sa navzájom

Kapela Zoči Voči v akcii.

ŠTEFAN RÁCHELA LEVICE – V objatí tónov bola estrádna sála Domu kultúry v nedeľu 22. januára popolud-

Foto: (šr)

ní. Konal sa druhý ročník benefičného kultúrneho podujatia pod taktovkou Združenia rodičov a priateľov domova pri DSS v Krškanoch. O celebri-

tách sa zvykne hovoriť všeličo, a aj preto toto slovo často dávame do úvodzoviek. O tých celebritách, ktoré prijali pozvanie na tento benefičný koncert, to

však rozhodne neplatí. Podujatie bolo určené pre Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Domum Krškany, pre mentálne postihnutých chlapcov, a ich spriatelené ústavy a zariadenia z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Krškanský ústav bol vlastne hostiteľom podujatia. Pozvanie prijali DSS z Bardoňova, Klatova, Lipovej, prišli aj deti z Detského domova Levice a zdravotne postihnutí z Levíc a okolia. Aj keď všetci účinkujúci vystúpili zdarma, rovnako aj organizačný štáb pôsobil bezplatne, beztak by sa takéto podujatie nedalo uskutočniť bez pomoci sponzorov. Tými hlavnými podporovateľmi boli mesto Levice, primátor Štefan Mišák, ROTARY klub Levice, NUTS studio, Hotel Astrum a pripojili sa aj ďalší. Podujatie viedol známy televízny moderátor Andrej Bi(pokračovanie na 3. strane)

pohronie s predstaviteľom školských odborov Ľ. szabelédim

Učitelia ako jediní z nadpriemerne vzdelaných majú podpriemerné platy

ŠTEFAN RÁCHELA Už dlhšiu dobu sa prejavuje nespokojnosť pedagogických pracovníkov so situáciou v školstve. Po neúspechu školských odborov s nátlakovými akciami sa zaktivizovala časť nespokojných učiteľov a vytvára No-

vé školské odbory. V utorok 17. januára prijala ich zástupcov na Úrade Vlády SR premiérka Iveta Radičová. Bol medzi nimi aj jeden z najaktívnejších organizátorov protestného hnutia Bledomodrá stužka a nových školských odborov PaedDr. Ľudovít Sebelédi, pedagóg na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach. * Prečo ste sa rozhodli aktivizovať v školskom odborovom hnutí? - Dôvodom boli veľmi nízke platy a učitelia zavalení papierovou prácou, ktorá len zdanli-

vo súvisí s vyučovaním. * Čiže podľa vás tu chýba niekto, kto by obhajoval spoločenské postavenie učiteľa? - Iste, postavenie učiteľa závisí aj od platu. Pokiaľ je ten plat menej ako 500 €, spoločnosť si vzdelanie a prácu učiteľa neváži. Mzdy sú pod priemerom mzdy v národnom hospodárstve. Pokiaľ má, musí mať učiteľ nadpriemerné, teda vysokoškolské vzdelanie, aby mohol učiť, mal byť mať aj nadpriemerný plat. (pokračovanie na 2. strane)

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

mUsíme sa dostať do bodU zVratU

LEVICE (op) – Hosťom prvého tohoročného zasadnutia EKONOMICKÉHO KLUBU POHRONIA (EKP), zoskupenia zamestnávateľov okresu Levice, bol Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň od roku 2005 viceprezident významného Výboru regiónov Európskej únie so sídlom v Bruseli. Členovia EKP si v stredu 18. januára v obradnej sieni vypočuli vystúpenie M. Belicu na tému: Globálne problémy súčasnosti. Diskusia sledovala najmä predpokladané do-

pady pnutí v EÚ na ekonomiku SR. Viac v EKONOMICKEJ PRÍLOHE na 4. a 5. strane.

Kalná nad Hronom: Čoskoro otvoria Materské centrum Želiezovce: Závod na tepelné spracovanie odpadu Rybník: Obec je inšpiratívnym príkladom ZMOS: Rokovali s parlamentnými stranami Santovka: V Základnej škole nové oplotenie Nový Tekov: Predstavuje sa združenie HRONEKO

srdečne Vás pozývame na

zápis detí do 1. ročníka na Vi. zŠ levice

10. 2. 2012 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod. 11. 2. 2012 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod. zároveň Vás pozývame na

deň otVorených dVerí 28. 1. 2012 o 9.00 hod.

www: 6zslevice.edupage.org • t. č.: 036 631 25 77

(10)

Nech deti rastú s dobrom Hľadáme

malých aktérov

nasledovaniahodných

skutkov

tický 25 Mb op et intern € 0 len za 9,9e! n č a s me

Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00 KOnTAKT: T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu na splátky:

Generálny partner: (7)

Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia. (viac na 7. strane)


NITRA (Božena Bruchterová) - Nitrianska polícia upozorňuje občanov na podvodníka, ktorý pod zámienkou kontroly eurobankoviek navštevuje občanov. Muž si zrejme svoje obete vždy dopredu vyhliadne a vyčkáva na vhodnú príležitosť. Tak to bolo aj v utorok 17. januára v dopoludňajších hodinách. Neznámy muž zazvonil pri bránke dôchodcovského páru vo Vlčanoch. Muž v civilnom oblečení sa predstavil ako policajt, ktorý pracuje na odhaľovaní falošných eurobankoviek. Aby pôsobil naozaj dôveryhodne, preukázal sa preukazom s fotografiou na bielom podklade. Manželskému páru oznámil, že by s ním mali ísť na políciu za účelom skontrolovania eurobankoviek, nakoľko je podozrenie, že práve tie ich, by mali byť falošné. Zároveň však dodal, že pokiaľ chcú, môže im ich prekontrolovať aj doma. Ukázal im prístroj, ktorým sa potvrdí alebo vylúči ich pravosť. Dôverčiví manželia ho vpustili dnu. Vyložili finančnú hotovosť 9.600 € a falošný policajt ich presvecoval červeným svetlom. V momente, ako videl, že manželia mu nevenujú pozornosť, vzal zo stola všetky bankovky a z domu vybehol von. Na ulici nasadol do naštartovaného vozidla, v ktorom ho čakal komplic a z miesta rýchlou jazdou ušli preč. Žiaľ, aj tento prípad je dôkazom toho, že niektorí ľudia sa ponaučia len zo svojho nešťastia a nie z nešťastia a sklamania iných. Polícia týmto vyzýva občanov, aby si do domu za žiadnych okolností nepúšťali cudzích ľudí. V prípade, že vás takáto osoba osloví a bude tvrdiť, že je od polície a preukáže sa preukazom, občania môžu pokojne zavolať na policajné číslo 158, kde si môžu overiť totožnosť osoby, ale aj dôvod jej návštevy. (Autorka je hovorkyňa KR PZ v Nitre)

LEVICE (op) – Miniatúrny srnčí ratlík Lucky dostal už svoje meno od nového pána. Je ním pracovník Mestskej polície v Leviciach Juraj Fábry. Štvormesačné šteniatko, ktoré ktosi neľútostne uviazal o kontajner na Dopravnej ulici, kde v mraze pravdepodobne prenocovalo, si k nemu našlo cestu hneď, ako psíka náhodný okoloidúci v stredu 18. januára ráno priniesol aj s celou jeho výbavou na Mestskú políciu. „Podľa očkovacieho preukazu, ktorý bol vedľa psíka v igelitke spolu s obojkom aj jeho hračkami, ratlík náležal do starostlivosti vrábeľského veterinára. Ten však nevie identifikovať majiteľa,“ informoval POHRONIE náčelník Mestskej polície v Leviciach Jozef Polka. Malý Lucky, ktorý s novým pánom hneď absolvoval aj veterinárnu prehliadku, je už v novom domove. Prežil strastiplné chvíle, ale už môže veselo šantiť s deťmi svojho majiteľa. Možno bol len hračkou k Vianociam, tak ako ďalší psíci v kotercoch mestskej polície, nájdení v týchto dňoch na studených uliciach Levíc. Prosíme všetkých ľudí, aby sa zvieratiek nezbavovali takto. Stačí dať inzerát do POHRONIA, ktorý je bezplatný, alebo sa obrátiť na útulky. Možno niekto hľadá presne také zvieratko, ktoré vy už nechcete alebo nemôžete mať.

(Dokončenie z 1. strany) Ani po 20-tich rokoch odslúţených v školstve nie sú platy nadpriemerné. My ako jediní z tých nadpriemerne vzdelaných máme podpriemerné platy. * Nie je to aj vecou zriaďovateľov škôl? - Od zriaďovateľa závisia iba pohyblivé zloţky. Napríklad na mnohých školách koncoročné odmeny vôbec neboli, lebo zriaďovateľ nemal peniaze. Učitelia dostali iba tabuľkové platy. * Financovanie škôl od počtu žiakov síce asi nebola zlá myšlienka, ale sa začala realizovať v čase, keď počty žiakov začali prudko klesať... - Tento systém tlačí na kvantitu, potláča kvalitu. My navrhujeme financovanie na triedu. Situácia je zvlášť zlá na stredných školách. Škola nevyhodí ţiaka, lebo by prišla o peniaze za neho. Deviatak na ZŠ sa posledný rok uţ neučí. Vezmú ho na hocijakú školu. On je peniaze. Však ani u nás, na gymnáziu, sa uţ nerobia prijímačky. Celé školstvo upadá. * Staré odbory školy vás teda sklamali. - Mali dokonca mandát od 60 percent zamestnancov školstva, a nakoniec sa rozhodli štrajk nevyhlásiť. To bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zaloţiť nové školské odbory. Aj my sme sa angaţovali v zbieraní podpisov. V školstve pracuje 125 tisíc ľudí, v odboroch je asi polovica, takţe aj my, neodborári, sme prispeli k podpore iniciatívy odborov za vyhlásenie štrajku. Na vyhlásenie legálneho štrajku treba nadpolovičnú väčšinu všetkých zamestnancov školstva, teda asi 68 tisíc. * Organizovanosť v odboroch v školstve je teda dosť nízka. - Je to podľa mňa preto, ţe odbory riešia veci, ktoré by riešiť nemali. Nové školské odbory nebudú rozdávať salónky, organizovať výlety. Majú jediný cieľ: zlepšiť postavenie učiteľa ako zamestnanca štátu na úroveň, ktorú má mať. Všetko závisí od budúcej členskej základne. * Cítite podporu medzi kolegami? - Vzhľadom na to, ţe sme vznikli nedávno, ešte sa len zakladajú základné organizácie, nemáme zatiaľ prehľad o počte členov. Len minulý týţdeň nás ministerstvo zaregistrovalo. Po vzniku ZO bude nasledovať okresný snem, z toho pôjdu na celoslovenský snem, na ktorom sa stanovy, financovanie a navrhovaný program NŠO odsúhlasí. V priebehu

pol roka sa uvidí, či to malo zmysel. Ľudia sú skeptickí, tá vlna nadšenia, ktorá tu bola v novembri, pomaly upadá. Práce je veľa, radšej budú frfľať po kabinetoch. * Aké sú ciele nových školských odborov? - Nájdete ich na stránke www.nso.sk je to 15 najdôleţitejších bodov. Za mimoriadne dôleţité povaţujeme, aby do školstva išlo tak, ako je to v iných krajinách, minimálne 6 % HDP. Dnes je to 4,3 % HDP. Sme na chvoste v rámci celej Európy. Chceli by sme, aby plat učiteľa bol viazaný na výšku priemerného platu v národnom hospodárstve. Nech výkonnosť ekonomiky ukáţe, aký plat má mať štátny zamestnanec. Plat učiteľa by sa mal pohybovať nad priemerným platom v národnom hospodárstve, predvlani to bolo 769 €. My sme výrazne pod. Ak Konfederácia odborových zväzov vyhlási štrajk, my určite budeme pri tom. * Ako dopadla vaša návšteva u premiérky? - Pred poldruha mesiacom sme ako Výbor bledomodrej stuţky, keď našu petíciu podpísalo pribliţne 56 tisíc učiteľov, poslali ţiadosť premiérke Ivete Radičovej, aby nás prijala, aby sme jej mohli povedať, ako sa máme. Vzhľadom na rozpad vlády mala zrejme inú prácu, ale teraz nás, zástupcov petičného výboru, prijala. Bol to zhruba polhodinový neformálny rozhovor, kde sme nezáväzne podiskutovali o vývoji školstva. Ţe

Delegácia NŠO na Úrade Vlády SR. V strede L. Sebelédi.

Čitatelia POHRONIA sa pýtali poslanca NR SR za Smer – SD na aktuálne témy. Ak aj vás zaujíma niečo z citlivej oblasti sociálnych vecí, ak nie ste spokojní so súčasným stavom, ak máte nedostatok informácií z legislatívy tohto rezortu, tiež pošlite svoju otázku pre poslanca Ondruša na adresu: redakcia@pohronie.sk.

LEVICE (Miroslav Košút) Od začiatku roka do 19. januára Okresný dopravný inšpektorát (ODI) eviduje sedem dopravných nehôd, pričom pri troch došlo k následkom na zdraví. Dve osoby boli ťaţko zranené, dve sa zranili ľahko. Hmotná škoda bola odhadnutá na 10 710 €. Jedna dopravná nehoda bola zavinená pod vplyvom alkoholu. V tomto roku uţ ODI eviduje dve dopravné nehody s účasťou chodcov. Prvá sa stala v Tlmačoch 16. januára o šiestej ráno. Vodič nákladného vozidla IVECO v smere od Levíc pred kriţovatkou s cestou I. triedy nespozoroval 75-ročného chodca prechádzajúceho cez vyznačený priechod pre chodcov a zachytil ho pravou prednou časťou vozidla. Chodec po zráţke spadol na vozovku, kde zostal leţať. Zranenia chodca si vyţiadali jeho prevoz do nemocnice leteckou zdravotnou sluţbou. O dva dni neskôr krátko po obede došlo k druhej nehode s účasťou chodkyne. Na sídlisku Rybníky III. vodič nákladného vozidla VOLVO, vykonávajúci zber komunálneho odpadu, jazdil

po Mochovskej ul. Za obrubníkom komunikácie v tom čase stála 70-ročná chodkyňa, ktorá sa pri prejazde vozidla zohla k taške poloţenej na zemi, pričom pravou nohou vkročila na vozovku. Pri tomto úkone jej kabát zachytil blatník nákladného motorového vozidla a spadla pravou nohou pod zadnú nápravu vozidla. Aj v tomto prípade chodkyňa utrpela ťaţké zranenia. Dopravná nehoda zavinená pod vplyvom alkoholu sa stala dňa 19. januára pred polnocou v obci Čata. 28-ročný mladík, ktorý nie je drţiteľom ţiadneho vodičského oprávnenia po tom, čo poţil alkoholické nápoje, viedol motorové vozidlo Renault Trafic. Pri prejazde rovného úseku cesty následkom neprispôsobenia rýchlosti jazdy dostal šmyk, prešiel do pravej priekopy. Narazil do dopravnej značky, následne do betónového premostenia, potom do stĺpa telefónneho vedenia a do plynovej prípojky. Po zráţke z miesta dopravnej nehody odišiel do miesta prechodného bydliska, kde ho vypátrali policajti. (Autor je riaditeľ OR PZ Levice)

Tento týţdeň sa Jana Šebová z Podluţian Braňa Ondruša opýtala: * Prečítala som si v POHRONÍ o Vašom stretnutí so starostami v Leviciach. Hovorili ste aj o rómskej otázke - že riešenia sú dlhodobé a je to aj o peniazoch. Ak by ste sa stali ministrom práce a sociálnych vecí, kde by ste začali v rámci riešenia tejto problematiky? V prvom rade to nie je len otázka pre rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Myslím si, ţe hlavnú chybu urobil minister J. Mihál a najmä jeho št. tajomníčka L. Nicholsonová, keď sa začali tváriť ako hlavní garanti riešenia „rómskej problematiky“. Lenţe takto to nejde. Veľkým problémom Rómov (najmä z osád) je mizivá školská dochádzka a predškolská príprava ich detí – toto je úplne iný rezort. Potom práca – ale tá pre nekvalifikovaných môţe byť v lesoch či na poliach (rezort pôdohospodárstva), pri údrţbe vodných tokov (ten istý rezort + samosprávy), pri údrţbe ciest (rezort dopravy + krajské + miestne samosprávy), pri údrţbe mestského

z bledomodrého hnutia sme prešli na nové školské odbory. A ak všetko dobre pôjde, ku koncu roka budeme významným partnerom vláde tak, aby sme vedeli presadzovať poţiadavky učiteľov. Pani premiérka bola veľmi milá. Sme realisti, neočakávali sme, ţe niečo vyrokujeme, napriek tomu sme jej odovzdali program nových školských odborov (NŠO). A prečo sme teda išli? Pozvanie premiérky sa proste neomieta. Aj keď ona avizuje, ţe v politike končí, ja si myslím, ţe sa raz vráti. A na významnú funkciu. Na záver stretnutia sme jej ponúkli aj členstvo v NŠO. Neodmietla, stala sa tak prvou čestnou členkou. Veď aj ona je vysokoškolská učiteľka, teraz ide na rok do Oxfordu. Raz sa vráti a ... podľa mňa takých ľudí, ako je Iveta Radičová, v politike potrebujeme. * Ak by ste s novou vládou neuspeli pri presadzovaní vašich požiadaviek, ste rozhodnutí ísť aj do nátlakových akcií? - Všetko sa bude vyvíjať od toho, kto bude vo vláde. Bez starých školských odborov sa štrajk urobiť nedá, ony sú najväčší hráči. My iste nezískame takú členskú základňu, aby sme mohli vyhlásiť zákonný štrajk. Ale všetko je pripravené tak, aby na kaţdej škole mohli dnes zaloţiť základnú organizáciu NŠO. Všetko závidí len od toho, či je vôľa, alebo nie je. Neviem, či sa to podarí. Minimálne ukáţeme cestu našim synom a vnukom.

či obecného majetku (samosprávy), alebo pri výstavbe, napr. nájomných bytov (rezort výstavby + samosprávy). Ja by som teda celkom určite začal urýchlene mapovať, kde všade moţno dať najmä dlhodobo nezamestnaným (a nielen Rómom) aspoň nejakú prácu, v rozsahu aspoň čiastočných úväzkov. Za kľúčové totiţ povaţujem, aby ţiadny zdravý dospelý človek nedostával od štátu peniaze zadarmo. Najmä nie, ak má deti, lebo takýto ţivotný štýl sa potom prenáša na ne. Druhý krok by bol v spolupráci s tými všetkými rezortmi zabezpečiť financovanie takýchto verejných prác – lebo tu nejde len o náklady na odmenu (plat), ale aj náklady na pracovné pomôcky, ochranné pomôcky, dopravu, príp. nejaký pracovný (stavebný) materiál, atď. Na toto treba dať dokopy viaceré zdroje: financie z terajšieho sociálneho systému, financie samospráv, financie z rozpočtov jednotlivých rezortov a tieţ z eurofondov. No a tretí krok je spoločne nastaviť pravidlá, aby sa práceschopní nemohli beztrestne vyhýbať práci. A v tejto veci to uţ nie je otázka „flákačov“, ale tých, ktorí im to umoţnia. Tých, ktorí im podpíšu výkaz práce, aj keď nerobili, vystavia im PN-ku, aj keď sú zdraví a pod. A títo druhí, to rozhodne nebývajú Rómovia. No a, samozrejme, školstvo – deti musia chodiť do škôl, musia sa učiť, musia byť takto nielen vzdelávané, ale aj vychovávané. Rodičia, ktorí svojim deťom toto nie sú schopní či ochotní zabezpečiť, nesmú mať od štátu ţiadnu podporu.

Foto: Archív L.S.

* Myslíte, že v tomto marazme môže nastať čas, kedy sa riešenie sociálnych vecí občanov povýši nad nastoľovanie a riešenie záležitostí, ktoré sa ľudí až tak bytostne nedotýkajú? Ja si myslím, ţe niet inej moţnosti. Nie len teraz, ale uţ doteraz. A som presvedčený, ţe to nie je otázka „času“, ale otázka priorít jednotlivých politikov. Nemusíme chodiť ďaleko, ani v priestore, ani v čase. Ponúkam konkrétny príklad z týţdňa od 9. do 13. januára. Vláda a všetky vládne strany osobitne, ako aj viacerí ministri, sa predháňali vo vzájomnom obviňovaní sa a „riešení“ kauzy Gorila. Naša strana Smer – sociálna demokracia urobila v utorok tlačovku k plánovanému prepúšťaniu v SPP, kde má o prácu prísť vyše 400 ľudí, hoci podnik, ktorý väčšinovo patrí štátu, vykazuje mnoho stomiliónové zisky. Navrhli sme postup, ako týmto ľuďom pomôcť. Na druhý deň sme robili tlačovku k novele zákona, ktorá má nezamestnaným, ktorí si hľadajú prácu, alebo si chcú sami vytvoriť pracovné miesto zobrať pomoc zo strany štátu (a eurofondov). Okrem toho o podporu majú prísť chránené dielne, ktoré vytvárajú prácu pre invalidných ľudí. A na dôvaţok navrhol minister Mihál, aby mladí do 25 rokov museli pracovať za 215 € mesačne, hoci aj otroci dostali jedlo, bývanie a ošatenie, čo sa za 215 € určite zabezpečiť nedá. (Po našich vyjadreniach pán minister oznámil, ţe návrh teraz stiahne a nechá si ho na obdobie po voľbách.) Nie slová, ale činy svedčia o tom, čo naozaj politikov trápi a čomu naozaj prikladajú dôleţitosť. Preto som uviedol konkrétne fakty, aby ste sami mohli posúdiť, pre koho uţ dávno nastal čas riešiť sociálne problémy ľudí a pre koho zjavne nenastane, ani keď ľudia budú uţ zomierať od hladu.


POHRONIE

24. januára 2012

pUblicistika * inzercia

3

Umelci benefične pre postihnUté deti z nitrianskeho kraja

nedeľa o radosti: obdarovali sa navzájom Miguela Mendéza. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa vedia zabávať a tešiť sa zo života mentálne aj inak postihnutí. Ich spätná väzba bola iste najväčšou odmenou pre účinkujúcich. Tancovala a zabávala sa doslova celá estrádna sála. Okrem toho dostal každý účinkujúci aj darček, ktorý zhotovili klienti DSS. Organizátori vedia, že rozšantených zabávajúcich sa treba aj inak zamestnať, preto pre nich boli pripravené trampolí-

Zábava na trampolínkach

(dokončenie z 1. strany) čan, ktorý dokázal, že to jednoducho vie. Objatie tónov bolo naozaj poskladané z pestrých tónov a hudobných štýlov. Populárna hudba, rock, punck, ľudová hudba, tanec aj zábava. Postupne sa na pódiu vystriedal slovenskú punk rockovú skupinu z Nitry deväťčlenný alternatívny orchester Hugo Čá-

Hogo Čáves orchestra.

ny, zumba tance, mohli si zastrieľať z luku, ale aj vyskúšať speedfitness - revolučnú techniku tréningu svalov celého tela. Radi si tiež nechali namaľo-

Kováčová, spolu s Beátou Miškovičovou hlavná organizátorka koncertu. “Prišla aj široká verejnosť, nielen zdravotne postihnutí, zabávajú spolu, nede-

Foto: (šr)

ves orchestra z Bratislavy, ktorá spája elektroniku so živými nástrojmi. Ich multižánrová tvorba v sebe skrýva prvky world music, reggae, funky hudby, ale i ambientu. Hip hop priniesol levický raper Jack, ktorý vystúpil aj s deťmi z Detského domova Včielka. Pódium patrilo tiež českému úspešnému hitmakerovi Xindl X – českému pesnič-

Foto: (šr)

károvi Ondřejovi Ládkovi, ale aj novej kapelke CoCo Café. Ťahákmi benefičného konceru boli populárni Horkýže Slíže a jemná rockerka Katka Knechtová. Ľudovú hudbu plnú energie priniesli Diabolské husle Janka Berkyho Mrenicu ml. Salsu zatancovali a učili ju tancovať aj publikum tanečníci z Tanečnej školy Nikaragujca

Raper Jack sa všetkým páčil.

Miguel Mendéz a jeho tanečná škola.

vať tvár a skúsili aj enkaustiku – maľovanie voskom. A keďže pri zábave vyhladli a vysmädli, bolo pre nich prichystané vďaka sponzorom tiež občerstvenie. S výsledkom podujatia bola spokojná bola predsedníčka Združenia rodičov a priateľov domova pri DSS Krškany Oľga

Moderátor Andrej Bičan.

Foto: (šr)

Foto: (šr)

lia sa. Je to úžasné, som veľmi šťastná. Ale nohy ma teda bolia dosť,“ konštatovala. Organizátori chcú založiť tradíciu takýchto podujatí. Tretí ročník sa už nebude môcť uskutočniť v DK Družba, ale iste sa nájdu iné, možno aj vhodnejšie priestory ako je estrádna sála.

Maľovanie na tvár.

Foto: (šr)

Plesajúci si moHli dať aj vyveštiť budúcNosť

Na Plese v opere zaspieval vašo Patejdl sálu a z pódia odchádzal sprevádzaný obrovským potleskom. Celý večer sa niesol v znamení dobrej nálady, výborného jedla a samozrejme dobročinnosti. Program zavŕšilo vystúpenie fakírskeho dua Aratron Aspis,

ktoré tentoraz predviedlo svoju úžasnú Mystic show. Nechýbali pri nej svetelné efekty či horiace fakle. Po ich vystúpení už na hostí čakala bohatá tombola, krájanie torty a zábava až do skorých ranných hodín.

V. Patejdlovi patril veľký potlesk.

Ples v plnom prúde.

LEVICE (ntb) - Už druhý benefičný ples Občianskeho združenia ŽIVOT PO NEHODE sa konal v priestoroch hotela Astrum v sobotu 14. januára. Jeho ústrednou tému bol tentoraz ples v opere a tomu sa snažili organizátori prispôsobiť celú atmosféru i program.

Ples otvorila úderom na gong veštica Gina, ktorá združeniu do budúceho roku predpovedala veľa pozitív a úspechov. Neskôr bola k dispozícii hosťom, ktorí mali záujem nahliadnuť do svojej budúcnosti. Slávnostný večer veľmi vtipne moderoval Šarkan. Tak ako v minulom roku i ten-

toraz prijali pozvanie účinkovať a pomôcť mnohí známi umelci. Svojim úžasným hlasom spestrili program Lucia Duchoňová a Ondrej Mráz. Okrem nich prišiel dobrú vec podporiť i riaditeľ baletu SND Mário Radačovský a jeho tanečníci. Šéf bratislavského baletu prebral z rúk riaditeľky

OZ Tatiany Bedušovej ďakovný list, ktorý odovzdal Lenke Kluchovej, ako ocenenie za jej pomoc a prácu s tanečníkmi Junilevu. Medzi hviezdy večera prirodzene patril i Vašo Patejdl, ktorý roztancoval a rozospieval celú

Vpravo predsedníčka OZ Život po nehode T. Bedušová.

Slovenský zväz telesne postihnutých Levice Vás srdečne pozýva na

Ples zdravotne postihnutých ktorý sa bude konať

10. februára 2012 o 19.00 hod. v priestoroch reštaurácie PEREC Levice do tanca bude hrať hudobná skupina

Tonik Excellent

cena vstupenky 15 EUR (2 x večera občerstvenie) kontakt: OC SZTP Levice (JUNIOR), Sládkovičova 2, tel. 036/6227308, 0911837777


1/2012 24. januára 2012

Podstatná časť vystúpenia predsedu NSK M. Belicu strana 5 Novinky Kníhkupectva KRUH strana 6 Ponuka spoločnosti SANTA REAL strana 6

Zľava nitriansky župan M. Belica, predsedníčka EKP O. Prekopová, viceprimátorka Levíc B. Vrábelová. Foto (šr)

Členovia EKP si vystúpenie župana M. Belicu o globálnych problémoch súčasnosti vypočuli s veľkou pozornosťou. Foto (šr)

LEVICE (op) – Ekonomický klub POHRONIA (EKP) odštartoval rok 2012 prvým zasadnutím v stredu 18. januára. Kľúčovým bodom programu bolo vystúpenie predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a viceprezidenta Výboru regiónov EÚ Milana Belicu. Dohodnutou témou boli globálne problémy súčasnosti. Prvé tohoročné zasadnutie EKP sa konalo v obradnej sieni Mestského úradu v Leviciach. Hosťa, ktorý je v Slovenskej republike najpovolanejší hovoriť o predpokladaných dopadoch pnutí v Európskej únii na rozvoj regiónov, pretoţe stojí aj na čele delegácie SR vo Výbore regiónov EÚ, privítala na pôde MsÚ levická viceprimátorka Beáta Vrábelová. Podstatnú časť vystúpenia Milana Belicu, ktoré členovia EKP vysoko ocenili, prinášame

na 5. strane. Kľúčovou myšlienkou bolo z dlhodobého hľadiska potvrdenie správnosti nášho vstupu do EÚ a Menovej únie a reálne hľadanie východísk z krízy, ktorá sa v médiách často prezentuje čiernejšie neţ je. Diskusia sa týkala najmä riešení dlhovej brzdy, osobnej zodpovednosti všetkých členov EÚ za jej ďalší vývoj, zmeny ekonomických pravidiel, hodnôt a kritérií, hľadania únosnej miery pri úsporných riešeniach aj objektívnej informovanosti o situácii v EÚ a dôsledkoch krízy. S informáciou o aktuálnom stave nezamestnanosti v regióne vystúpil riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Leviciach Štefan Jurák. Informáciu prinášame na inom mieste tejto strany.

Rok 2011 bol v podmienkach činnosti Úradu PSVR Levice pomerne náročný hlavne z dôvodu narastajúceho počtu uchádzačov o zamestnanie a zvyšujúcej sa miery nezamestnanosti. Ku koncu roka 2011 počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) prekročil magickú hranicu 10 tisíc; v evidencii úradu bolo celkovo 10 179 UoZ (medziročný nárast o 531), z nich 9026 disponibilných (medziročný nárast o 720). Priemerný počet uchádzačov bol mesačne 9867, z nich bolo priemerne mesačne 8680 disponibilných.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla ku koncu roka 16 percent Ku koncu roka 2011 predstavovala celková miera nezamestnanosti 18,05 % (medziročný nárast o 1,15 %), priemerná mesačná miera nezamestnanosti činila 17,48 %. Miera evidovanej nezamestnanosti bola ku koncu roka 16 % (medziročný nárast o 1,45 %) a priemerná mesačná miera evidovanej nezamestnanosti predstavovala 15,39 %.

Vysoká nezamestnanosť žien Ţeny v počte 5402 v evidencii úradu tvorili podiel 53,07 % z celkového stavu uchádzačov; medziročne došlo k nárastu ich počtu (+ 345) i podielu na celkovom stave (+ 0,65 %). Ku koncu decembra 2011 bolo evidovaných 701 absolventov všetkých typov škôl, ich podiel na celkovom stave činil 6,89 %. Menej ako jeden rok bolo v evidencii 466 uchádzačov-absolventov, ktorí tvorili 66,5 % z celkového stavu evidovaných absolventov. Z uvedeného počtu 20 uchádzačov o prácu navštevovalo nedenné štúdium, z nich 14 bolo v evidencii úradu menej ako 1 rok. Po septembrovom výraznom náraste počtu absolventov od októbra dochádzalo k zníţeniu ich prítoku. Medziročne sme zaznamenali nárast o 31 evidovaných absolventov, nepatrne sa zníţil ich podiel na celkovom stave; vo vzdelanostnej skladbe nedošlo k podstatným zme-

nám. Naďalej pretrváva najväčší počet absolventov stredných odborných škôl v evidencii úradu (vzdel. st. 6), medziročne sa mierne zníţil počet evidovaných absolventov SOŠ bez maturity.

Najviac ľudí bez práce od 35 do 49 rokov Nepatrne, ale systematicky, sa zvyšoval počet UoZ zdravotne postihnutých, z hľadiska vzdelania naďalej najvýraznejší podiel tvorili vyučení a uchádzači so základným vzdelaním, podľa veku patrili k najpočetnejšie zastúpeným 35 – 49 roční UoZ, zvýšeným prítokom UoZ sa mierne zníţil podiel dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

Predpoklad: zotrvanie v súčasnom trende Zvyšovanie stavu nezamestnanosti zvyšovalo nároky na poskytované sluţby, kontakty, obraty a nadväzné činnosti zamestnancov úradu. Predpokladáme, ţe nastupujúce obdobie bude pokračovať v tomto náročnom trende, ale zároveň v maximálnej dennej snahe zabezpečovania kvalitného komplexu činností Úradu PSVR.


V tomto ťažkom období veľa závisí od vás, zamestnávateľov. Umožňujete získavanie pracovných pozícii, rastu zamestnanosti a všeobecne prosperitu vašich firiem. Ja by som chcel v prvom rade naznačiť súvislosti, ktoré sa týkajú globálnych problémov tohto sveta a dať vám niektoré informácie, ktoré, obrazne povedané, možno z bruselskej kuchyne nemáte. Týka sa to otázok riešenia tejto globálnej krízy. Ako členovia Ekonomického

riešenia. Ak ste sledovali, alebo sledujete vývoj na finančnom trhu, iste ste si všimli, ako výrazne klesol dolár a do popredia prešli krajiny takzvaného druhého sledu. Predovšetkým India a Čína sa profilujú ako veľmi silné krajiny. Sú v nich vytvorené predovšetkým výborné ľudské podmienky. Aj keď konkurencieschopnosť zatiaľ nie je technologická, ale určite sa i v tejto oblasti sa začínajú dostávať do istých parametrov a sú značnou hrozbou i pre

a ďalších desať je mimo tejto sústavy, čo značne rozlaďuje celý makroekonomický priestor v zruba 500 miliónovej Európe. To je jeden z najzávažnejších problémov. Druhý problém je, a to sme vedeli, keď sme ako Slovensko vstupovali do menovej únie, že sú tam krajiny, ktoré nepreskočili tú latku. Oni ju takpovediac podliezli. O tom sa vedelo a malo to svoje príčiny.

až za istý čas a porovnateľné je to s Českou republikou. Ak porovnáme dynamiku rastu s Českou republikou, môžeme to hodnotiť asi o desať rokov.

AKO KRÍZU RIEŠIŤ Možností ako riešiť túto krízu, je veľa. Problém je iba v tom, že kulisa všetkých 27 krajín je veľmi, veľmi nevyrovnaná. Nie je to niečo ako Spojené štáty americké, kde každý štát má v podstate aj vlastné zákony a nie je to unitárny, jednotný štát. Každý ich štát má svoje možnosti ako riadiť svoju ekonomiku. Jednoznačne my musíme začať absolútnou disciplínou a to nie je jednoduché. Pokiaľ jednotlivé krajiny nenabehnú na princíp zmierňovania dlhov, ktoré sú v každej krajine prakticky vygenerované za desaťročia dozadu a jednoducho túto problematiku neporiešia cez fiškálnu, rozpočtovú politiku, tak finančný trh ako taký tieto problémy nevyrieši. To treba úplne jednoznačne povedať. Keby bol každý štát taký disciplinovaný ako je Nemecko, nemôže mať Európa žiadny problém. Vlády jednotlivých štátov, aj keď je to ťažká politická pozícia, si musia uvedomiť, že s tým treba niečo robiť. Ale tiež si treba uvedomiť, že nemôžeme ekonomiku celkom „zadusiť“. Ona na strane ponuky a dopytu je veľmi tesne zviazaná, nemôžeme ich od seba jednoducho oddeliť.

VPLYV EKONOMIKY NA PODNIKANIE Nitriansky župan Milan Belica (druhý zľava) počas vystúpenia na januárovom EKP. klubu POHRONIA ste ľudia, ktorí sa angažujú v manažérskych funkciách. Určite máte to penzum informácií, ktoré sú podstatné a viete sa orientovať v týchto problémoch. Všetko, čo sa v tomto procese vykonáva, závisí od dôvery. Viete aj to, že finančné problémy, ktoré prichádzajú, majú cyklický priebeh. Aj po vyriešení tejto krízy bude udržateľný stav veľmi problematický a neudržíme ho, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Ani trhový mechanizmus veci nerieši, lebo on je už podstate regulovaný bankovým sektorom, rozpočtovými pravidlami.

ABY BOLI SOCIÁLNE NAPÄTIA UDRŽATEĽNÉ Nie je to určite prvý, ani poslednýkrát, že svet zažil veľkú hospodársku krízu. Vieme, aké mala aj tá predošlá dôsledky. A ony sú riziká aj tohto vývoja. Určite sa budú prejavovať tiež sociálne napätia. Ide o to, udržať ich v takých medziach, aby sa nerozhorel nejaký ďalší dôsledok týchto javov. Celé to súvisí s imaginárnou sústavou finančných tokov v celosvetovom meradle. Nakoniec aj kríza, ktorá vznikla a mala dosť vážne dôsledky v roku 2009, veľmi tvrdo úradovala aj v roku 2010 a 2011 a tiež terajší vývoj je dosť komplikovaný. Analytici očakávajú, že dôsledky tejto krízy celkom nepominú a odborníci o EÚ hovoria, že ešte Európa sa ako-tak udrží nad vodou. Bude to asi okolo nuly. Ale ani to nie je dobré, lebo ekonomika potrebuje rast približne okolo 3%, aby bol vývoj zamestnanosti v prijímaní nových pracovných síl a samozrejme aj pre ekonomickú pozíciu podnikateľov a živnostníkov. Aby fungovalo podnikanie a išla výroba. Finančný svet sa podstatne zmenil od dôb veľkej hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch minulého storočia. Aj táto finančná kríza teraz prerastá do krízy hospodárskej. Ale ako sa hovorí, „nikdy dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky“, situácia dnes je podstatne iná, iné sú aj dôsledky a podstatne iné sú tiež možnosti jej

EÚ. To je momentálny stav, ktorý je, pochopiteľne, vo vývoji. A ten bude mať aj svoje dôsledky.

SITUÁCIA SA MAĽUJE ČERNEJŠIE AKO JE Slovensko za posledné desaťročia prekonalo veľmi vážne míľniky z hľadiska rozhodovania o politickom, ale aj o ekonomickom systéme smerovania krajiny. Prvý míľnik bol vstup do EÚ. Za najpodstatnejší míľnik sa však považuje vstup do európskej menovej sústavy. K tomuto by som chcel povedať niekoľko osobných myšlienok odvodených z mojej predchádzajúcej funkcie generálneho riaditeľa banky, ale aj z pôsobenia na medzinárodnej politickej scéne. Viete veľmi dobre, že sa zvádzal veľmi ľúty boj medzi odporcami vstupu do EÚ a tými, ktorí vstup podporovali.

Dnes je situácia taká, že tieto diskusie sú úplne zbytočné. Či chceme, alebo nechceme, my byť zainteresovaní na dianí v EÚ, pretože ekonomika je ťažko skúšaná. Hovorí sa o boji, aby euro celkom neskolabovalo. Myslím si, že tie informácie sa veľmi preháňajú, že hrozby sa maľujú oveľa černejšou farbou, aj keď pochopiteľne sú. Vy, ktorí máte za sebou ekonomické štúdiá, viete, že pri vstupe do EÚ boli stanovené „mastrichtské kritéria“, ktoré, mimochodom, keby boli dodržiavané všetkými štátmi pri vstupe aj pôsobení v tejto menovej únii, bolo by problémov menej. Pravidlá boli nastavené veľmi dobre v rámci vyváženosti celej menovej únie. Chyby boli v tom, že pravidlá nie sú aplikované z hľadiska riadenia menových operácií v priestore, ktorý dnes Európa predstavuje. Je to sedemnásť krajín

Foto (šr)

PROBLÉMOM NIE SÚ LEN GRÉCI Tie príčiny sú trošku hlbšie. Pochádzajú z histórie, ktorá je dlhšia, ako keď pred desiatimi rokmi vznikla menová sústava. Bolo tam už vtedy globálne prepojenia cudzích bánk do finančného systému krajiny. Dnes je zodpovedné podporovať všetky tendencie, ktoré stabilizujú celý systém. Pokiaľ budeme v Európe rozumní a to nemyslím iba Slovensko, pochopíme, že nemáme už inú možnosť, ako tento systém podporovať. Treba si uvedomiť, že okamihom vstupu Slovenska do menovej únie, sme svojím spôsobom stratili jednu pevnú nohu, na ktorej stála aj makroekonomická sústava a národné hospodárstvo SR a to je menová politika. My sme ju odovzdali Európskej únii a teraz aj tie opatrenia, ktoré štát môže robiť, sa dajú vykonávať iba cez rozpočtovú politiku. To je tá druhá noha, na ktorej niekedy stál systém regulovania hospodárskych, alebo podnikateľsko – hospodárskych priorít. Mne v dobe vstupu Slovenska do menovej únie vadilo, že sme vstupovali do klubu bohatých ako relatívne chudobní a museli sme prijať pravidlá hry a správať sa, ako keby sme boli bohatí. Treba však povedať, že aj vďaka týmto opatreniam a politickým rozhodnutiam Slovensko tiež získalo. Som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska bolo v poriadku, že sme do menovej únie vstúpili. To sa ale ukáže

Na svete neexistuje žiadny taký model ekonomického vplyvu - aj cez finančníctvo, aby sme naraz vedeli riešiť štyri základné kritériá, ktoré rozhodujú aj o vašich osudoch v podnikoch. Vždy ak povedzme tri podporujete, tak jeden absolútne likvidujete. V tom je slabosť ekonomického vplyvu na podnikateľské prostredie. Skutočne stojíme pred závažným problémom. Druhým problémom a - žiaľ, nie je veľká ochota o tom hovoriť - je riešenie

ekonomiky krajiny cez dlhové brzdy. Tu si treba uvedomiť, že zákony, ktoré sú prijaté pre dlhové brzdy, sa práve veľmi ťažko prijímajú v tých krajinách, ktoré sa už dostali do problémov „až po uši“. Je však ťažko vysvetliť všetky súvislosti s tým spojené, lebo je tam možnosť rastu sociálnych napätí. Všetko toto sa musí dávkovať veľmi opatrne, citlivo, tak, aby sa tá krehká rovnováha síl nenarušila. Aj homogenita európskeho priestoru je veľmi komplikovaná. Sú krajiny, ktoré sú ešte relatívne na tom dobre, aj keď celková tendencia je dosť smutná. Teraz sa pripravuje nové finančné obdobie rokov 2014 – 2020. Európa má pred sebou potrebu dodržania predovšetkým princípu subsidiarity a princíp ekonomickej kohézie v tomto priestore. Ale na to potrebuje vytvárať zdroje.


6

24. januára 2012

prezentácia členských firiem ekp

POHRONIE

........... POĎTE S NAMI KRAJŠIE BÝVAŤ .........

Realitná spoločnosť s r .o.

___________________________________________________________________________

PONÚKAME BEZPLATNÉ SPROSTREDKOVANIE NAJVÝHODNEJŠEJ HYPOTÉKY

Kníhkupectvo KRUH vám aj v novom roku ponúka bohatú ponuku kníh a darčekových predmetov.

Veríme, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň a už teraz sa tešíme na to že, vám budeme môcť pomôcť a poradiť pri nákupe v našom kamennom obchode alebo na webe.

Z našej ponuky vyberáme: PREDAJ: ID - 220 ID – 195 ID – 57 ID - 205 ID – 215 ID – 219

1 iz. byt (DB), Palárikova 24.000 € 1 iz. byt (DB), Palárikova 25.000 € 1 iz.byt, Pri Tehelni 24.000 € 2 iz.byt, M.R. Štefánika 37.000 € 2 iz.byt, P.O.Hviezdoslava 39.000 € 3 iz.byt, Hlboká ul. 41.000 € Komplet.moderná rekonštrukcia ID – 214 3 iz.byt, Marxova ul. 56.000 € Kompletná rekonštrukcia ID – 204 3 iz.byt (DB), Súkennícka 38.000 € ID – 209 2 iz.byt, Kyjevská 39.500 € ID – 145 RD v blízkosti centra, LV 90.000 € Pri rýchlom jednaní dohoda možná ! ID – 208 RD, Jur nad Hronom 31.000 € ID – 180 RD, Levice 71.000 € ID – 99 RD, Nová Dedina 83.000 € ID – 193 RD, Horná Seč 28.500 € ID – 188 RD, Horné Semerovce 48.000 € kompletná rekonštrukcia ID – 218 RD, Ludánska cesta 141.500 € po rekonštrukcii ID – 89 RD, Levice 77.000 € PRENÁJOM bytov podľa potreby

kontakt: 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921

Viac na www.santareal.sk

PREDAJŇA: Levice, Čsl. armády 18 Otváracia doba: pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod. sobota: 9.00 - 12.00 hod. Tešíme sa váš nákup v našom kamennom obchode alebo na webovej stránke

www.knihkupectvokruh.sk

rov e n t r a p h c chodný b o h c i š a v DPH) dný pre o s h € v 9 S 9 , Á 1 N a JTE U ..1 ks z A . . T . . I . . V . . r u á n d ó n i vý kale ého reg áciu o k z l i c i o n t v s a e g l y r i n t o l s i á a č čnosť ajšie č r o l k j o a p  region s n , i c c e ú b j o firmu, chytáva a u z š a ý v v o e t r s i p l (30 lendáre a k é v o l o t s listové 5 50 ks 1 é d o n t s u i a c l á v z i n  či orga ť s o n č o l o p obec, s , u m už od 50 ks r fi u š e pre va r á d n e l a k né 50 ks n e d t o s á 3 n A t á  re form á d n e l a k é listov 0 ks 5 d o  jedno y k i r á kalend é v o k c e r v é  mal

lmače T S S E R P P B S t: k ta n o K Továrenská 210 .sk email: sbpress@sbpress tel.: 036/638 2087 0905 241 329


KRŠKANY (Oľga Kováčová) - Tak ako po iné roky som oslovovala zamestnaných ľudí, aby nášmu zdruţeniu poskytli 2 percentá dane z príjmu. Stretla som sa aj s negatívnymi postojmi. Vraj – načo? Treba mentálne postihnutých ľudí vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť, rozptýliť ich kultúrou alebo rehabilitáciou? Oslovení často iba mávnu rukou. Zabúdajú na to, ţe stačí sekunda a môţu byť na tom ešte horšie ako mentálne postihnutí ľudia. No s radosťou konštatujem, ţe sa našli ľudia, ktorí nám poskytli 2 percentá dane i jednorazové príspevky. Tie sme poskytli na

zakúpenie rehabilitačných a diagnostických pomôcok a prispeli sme na kúpu koňa, ktorý slúţi na hipoterapiu pre ťaţko pohybovo postihnutých klientov. Ţiaľ, po odchode hipoterapeuta táto forma liečby stagnuje. Dúfame, ţe sa obnoví. Uskutočnili sme benefičný koncert v Leviciach, prispeli sme na dopravu klientov na benefičné koncerty klientov do Galanty a Prešova, na výstup na Hrebienok. Podporili sem aj podujatie Deň hier. Bolo úţasné sledovať dospelých muţov, ktorí uţ mali odmietavý postoj k hračkám, ako prichádzali, zbierali ţetóny a nakupovali.

Vystúpenie v Dome Matice slovenskej v Leviciach. Foto: Archív Domu MS

Na prahu vianočných sviatkov, opäť po roku, poskytlo Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach priestor pre charitatívny projekt, ktorý pripravili pod vedením profesoriek Jaďuďovej a Bielikovej žiačky III.A a III.D triedy v spolupráci s Občianskym združením (OZ) Miesto v dome.

Pred Vianocami v Gymnáziu privítali riaditeľku OZ Miesto v dome Ľubicu Prištiakovú, jej spolupracovníkov, ale najmä deti zo

Obyvatelia domova v Krškanoch absolvovali aj dobrodruţnú cestu do tajomného s veta trópov a oceánov v ZOO tropikárium v Budapešti. V kultúrnom dome v Rohoţníku sa stretli naši speváci a tanečníci s klientmi 12 zariadení Poľsku, Česku a u nás. A práve naši sa zaradili medzi najviac obdivovaných účastníkov. Vlani v novembri sa v DSS Krškany konalo podujatie pod názvom Patríme k sebe. Chlapci mali moţnosť zoznámiť sa s preventistom mestskej polície p. Adamíkom. Bolo to spojené s ukáţkami sebaobrany členov boxerského klubu. Podujatie bolo zamerané hlavne na klientov s poruchami správania, na návody, ako sa správať k sebe navzájom. Ďakujeme pánom Adamíkovi, Halászovi a Štamposkému za spríjemnenie voľných chvíľ klientom. Pred Vianocami. decembra pripravili chlapci z DSS veľmi pekný a dojemný vianočný program v Dome Matice slovenskej v Leviciach. Matičiari odmenili ich vystúpenie veľkým, dlhotrvajúcim potleskom. Naši chlapci vystúpili na podujatiach „Kvapka krvi, Športovec a podobne. Do mnohých obcí si ich doslova ţiadali, aby svojim pekným a dojemným vystúpením obohatili ich program. Ďakujeme pp. Miškovičovej, Jančovej, Adamkovičovej, Berkešovej, Halabukovej, Nemcovej, Záhorskej, Macákovej, Tóthovi, Schwarczovi, Šimonovičovi, Bobovej a Konkoľovej za starostlivosť o našich chlapcov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli, prajeme im šťastný nový rok, veľa zdravia. My, rodičia si ţeláme lepšiu spoluprácu s vedením a zamestnancami DSS Krškany. Veď nám ide dôstojnú starostlivosť pre všetkých klientov DOMOVA. (Autorka je predsedníčka ZRPD pri DSS Krškany)

sociálne odkázaných rodín, ktoré sem zavítali na vianočné stretnutie spojené s tvorivou dielničkou na výrobu malých darčekov. Deti vo veku 6 a 7 rokov potešil vianočný stromček, ale aj milé pohostenie. Pripravili ho dievčatá z III.A trie-

dy. Darčeky vo forme zbierky vyzbierali žiačky III. D spolu s prof. Bielikovou.

VLADIMÍR HAGARA „Spolu toho dokáţeme viac“, „Sme tu pre vás“. A iné duchaplné volebné citáty, ktoré opäť zapĺňajú bilboardy lemujúce cesty, chodníky. Sú ich plné mestá a dediny. Rozdávanie šálov, balónov, podávanie kapustnice, gulášu. Dokedy ešte tento pospolitý ľud bude takýmto spôsobom manipulovaný? Čo chcú dokázať tí istí politici, ktorí pred necelými dvoma rokmi mútili hlavu voličom? Čo sa vlastne zmenilo pre prospech obyčajného občana? Okrem neustáleho zdraţovania potravín, energií, cestovného a štátneho zadlţovania sa nič prevratného

LEVICE (šr) - V stredu 18. januára otvorili v Dobóovskom kaštieli Levického hradného areálu výstavu „Prírodovedné zbierky v Tekovskom múzeu v Leviciach“. Je súčasťou podujatí, ktoré pripravilo Tekovské múzeu pri príležitosti 85. výročia vzniku múzea na území mesta Levice. Výstava je vkusne a s citom nainštalovaná vo vynovených priestoroch

Celkový počet zbierkových predmetov v múzeu je vyše 111 tisíc, z toho prírodovedné predstavujú 81 286 položiek. Prírodovedné zbierky sú rozsiahle, lebo je to veľmi široká disciplína. Sú tu zbierky mineralogické, petrografické, paleontologické, zbierky stavovcov, vtákov – dermoplastické preparáty, zbierky hydrobiologické, entomologické, botanické. V Tekovskom múzeu sa teda koncentruje pestrá zmes vedných odborov. Výstava potrvá do 1. apríla. Pracovníci múzea ju pripravili tak, aby bola zaujímavá hlavne pre deti. Preto očakávajú najmä návštevy zo základných škôl alebo rodiny s deťmi. Majú jedinečnú možnosť spoznať pestrú živú i neživú prírodu nášho regiónu.

Viac o výstave prinesieme v budúcom čísle v rozhovore so zoológom TM Vladimírom Smetanom (na snímke).

Vianočnú atmosféru vytvoril na úvod gitarista Tomáš Zábrenszki a po ňom dievčatá pod vedením prof. Bielikovej zaspievali tradičnú vianočnú pieseň. Trieda sa zaplnila detským džavotom a pracovným ruchom, keď deti za pomoci dievčat vyrábali vianočné ozdoby, korálky a náramky z cestovín, farbičiek a trblietok. Ich dielka boli naozaj vydarené a mnohým poslúžili ako darčeky pre blízkych. Na záver stretnutia sa študentom a ich vedeniu dostalo veľkého poďakovania zo strany riaditeľky Ľ. Prištiakovej. Naozaj veľká vďaka patrí najmä všetkým žiakom, ktorí sa do projektu zapojili na báze skutočného dobrovoľníctva, keď celej príprave a realizácii venovali svoj voľný čas a energiu. Po vydarenej akcii si naozaj môžu povedať: „Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok!“

nestalo. Ako je teda moţné, ţe politici, ktorí hlásali duchaplné heslá spred dvoch rokov, ale občanovi v tomto krátkom volebnom období nepomohli, opäť sú tu a mútia uţ aj tak kalné politické vody Slovenska? Čo keby politici začali rozmýšľať, prestali politikárčiť stiahli sa z politiky a začali sa ţiviť poctivou prácou, ako drvivá väčšina občanov Slovenska? Veľmi rýchlo by zistili, ako sa ťaţko sa tu ţije. Ako sa musí väčšina obyvateľov doslova pretĺkať, aby uţivili svoje rodiny. Je nadovšetko smutné, ţe v okolitých krajinách je všetko lacnejšie ako na Slovensku. Ako je to moţné, kto za to môţe.? Jedine tí, čo kormidlujú tento štát, ktorý sa postupne potápa. Ešteţe občan má pamäť!

LEVICE (Zuzana Homolová) - V atmosfére doznievania najkrajších sviatkov roka sa v Súkromnej hudobnej akadémii konal 10. januára uţ v poradí druhý novoročný koncert. Otvorila ho krátkym príhovorom Ela Kačiová, riaditeľka a zakladateľka Akadémie, ktorá pôsobí v Leviciach od roku 2010. Na koncerte vystúpili študenti, ktorých prišli podporiť ich najbliţší. Odzneli známe i menej známe piesne a skladby slovenskej a svetovej tvorby v podaní Sofie Homolo-

vej, Dáše Gallyovej, Emy Czúdorovej, Márie Teplanovej, Antónie Zsigmondovej, Arnolda Kissa, Marcela Vávru, Márie Bajúzovej, Alţbety Plevovej, Kataríny Kováčikovej v sólovom prevedení a ensemblovej komornej hre za klavírneho sprievodu Elie Kačiovej. Na záver zaznela známa Ave Maria, opus. 52, č. 4 od Franza Schuberta. Odspievali ju len za svetla sviečok všetci zúčastnení, ktorí si z vystúpenia odniesli krásny umelecký záţitok.

Účinkujúci na novoročnom koncerte s riaditeľkou Súkromnej hudobnej akadémie Eliou Kačiovou (tretia zľava).


8

24. januára 2012

z biatlonových zápolení

Volejbal * Volejbal * Volejbal

hudeček dvakrát štvrtý

V dňoch 14. - 15. januára sa konalo ďalšie kolo pretekov v biatlone. Bolo rozdelené

na 2. kolo Slovenského pohára, ktoré bolo na programe v prvý deň a na druhý deň sa súťaži-

lo o prvé tituly Majstra Slovenska v pretekoch s hromadným štartom. V sobotu sa rýchlostný biatlon na 7,5 km trati bežal za neustáleho vetra a sneženia. V kategórii mužov 36-45 r. si víťazstvo vybojoval Peter Luptovský z Vyhní a na druhom mieste skončil Pavol Horniak z Klubu biatlonu Levice. V mužoch 46 a st. si neporaziteľnosť udržal Ján Berčík z Čierneho Balogu pred Jánom Murdzíkom z Medzilaboriec a Jozefom Leščinským z Prešova. Karol Hudeček z KB Levíc obsadil 4. miesto, keď všetci pretekári museli zhodne absolvoval 2+2 trestné kolá a o poradí rozhodla mo-

mentálna bežecká forma. V pretekoch s hromadným štartom si titul vybojoval Peter Luptovský pred Pavlom Horniakom, ktorý zaostal za víťazom o 43 sekúnd. Na bronzový stupienok sa v cieli postavil Ivan Čanecký z ŠKP Skalité. V starších mužoch sa výsledky zopakovali z predchádzajúceho dňa, keď titul získal neporaziteľný Ján Berčík. Medzi pretekármi na 2. až 4. mieste bol v cieli rozdiel 30 sekúnd. Karol Hudeček stratil na bronzového Leščinského 13 sekúnd a doplatil na streľbu, keď bežal o 2 trestné kolá viac ako jeho súper, pri celkovej streleckej bilancii 2,1,3,1. -kh-

Šachisti v plnom nasadení

V šlágri iii. ligy úspešnejší levičania Cez víkend sa v Leviciach hral šláger krajskej III. ligy medzi domácimi Levice B a Topoľčanmi. Hostia nastupovali na zápas v pozícii lídra tabuľky, o 3 body pred Levičanmi. Zápas teda mohol hodne napovedať do postupových ambícií oboch družstiev. Domáci, vedomí si dôležitosti zápasu, nastúpili v kompletnej zostave, hosťom síce zo základnej zostavy chýbali dvaja hráči, ale aj tak boli podľa ratingov pomerne značnými favoritmi. Samotný zápas však papierové predpoklady postavil na hlavu, Levičania koncentrovanou hrou vyhrávali

jednu partiu za druhou a v polovici zápasu bol stav 3,5:1,5 pre domácich. Hostia sa ešte pokúsili zdramatizovať stretnutie, ale aj s prispením športového šťastia nakoniec domáci zvíťazili výrazne 5,5:2,5, a tak sa v tabuľke dotiahli na prvé miesto. Obe družstvá delí len bod v skóre, ktoré zatiaľ hovorí v prospech Topoľčian, zvyšné štyri kolá tak budú určite dramatické. Za výkon si zaslúži pochvalu celé družstvo, body priniesli Zaťko, Hudoba, Chlpík, Mesároš a Lecký 1, Benčík ½. V okresnej V. lige cestovali Levice E k súperom do Čaty.

Domáci sa rýchlo ujali vedenia 2:0, keď využili menšie skúsenosti levických mladíkov, v ďalších 2 partiách sa však rozpútal tuhý boj. Prvú výhru v sezóne

si pripísal za Levice Peter Székely, bohužiaľ len remízu dosiahol vo vyhratej pozícii Lecký. Nakoniec sa teda tešili domáci, ktorí zvíťazili 2,5:1,5

na ocenenie najúspešnejších športovcov nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2011 3. Kolektívy seniori 4. Kolektívy juniori 5. Zdravotne oslabení športovci 6. Združenia technických športových činností 7. Tréneri 8. Čestná cena za celoživotný prístup k šprotu kritériá pre nomináciu (navrhnutí športovci musia spĺňať aspoň jedno kritérium): umiestnenie na Majstrov-

21. 1. 2012 1. liga juniorky – 11.kolo Palas VK Levice – 1. VK Púchov 1:3 (-18,20,-24,-18) a 0:3 (-11,-17,-14) Hráčky: Lucia Vydrová, Bibiána Bakačiová, Michaela Krásová, Sabina Magová, Táňa Sajková, Nina Pompošová,Lenka Černová, Veronika Slušná, Nikola Tonkovičová, Silvia Jančoková, Alžbeta Lavičková, Laura Szaboová, Lenka Reguľová, Lucia Babiaková, Nikol Slažanská, Linda Tomašovská, Eva Dúbravská, Jana Jovičová, Tréner: PaedDr. Jozef Popellár

4. 2. 2012

sVa senica – palas Vk levice, palas Vk levice a – ŠkV nové zámky a turisti pozývajú

zimný výstup na sitno

Výzva na podávanie návrhov

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2012 ocení najúspešnejších športovcov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2011. Podujatie sa bude konať pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Predpokladaný dátum podujatia je 17. 4. 2012 v koncertnej sále Župného domu. kategórie a ocenenia: 1. Jednotlivci seniori 2. Jednotlivci juniori

POHRONIE

Šport

stvách Slovenska, 1. 2. 3. miesto účasť na medzinárodných súťažiach: Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách sveta alebo účasť na Olympiáde návrh na ocenenie musí obsahovať: meno a priezvisko športovca fotografia v elektronickej podobe (zo športového zápolenia alebo na stupni ví-

Odbor turistiky TJ Lokomotíva Atóm Levice pozýva všetkých priaznivcov zimnej turistiky na jubilejný 25. ročník Zimného výstupu na Sitno v sobotu 11. februára. Doprava je zabezpečená autobusom s odchodom o 8. h od Domu športu v Leviciach. Predpokladaný návrat je o 16. 30 h. Kolektívy, najmä TOM-y , si môžu dohodnúť s organizátormi nástup po ceste. Prihlášky obvyklým spôsobom na kontaktnej adrese: Ing. Viliam Paulíny, Hviezdoslavova 25, 934 01 Levice, t. č. 0903 805 509. Uzávierka prihlášok je v utorok 7. 2. 2012. Miesta si rezervujte čím skôr. Program: Peší výstup na

Sitno, prechádzka okolo jazera Počúvadlo, zimné športy pri jazere podľa snehových podmienok. Stravovanie z vlastných zásob s možnosťou občerstvenia v zariadeniach pri jazere. Odporúčame oblečenie a obutie do zimných podmienok, mapu Štiavnických vrchov, príp. ďalekohľad. Poplatky: členovia TOM KST a ich vedúci 3,- €, ostatní členovia a nečlenovia do 15 rokov 4,- €, ostatní neorganizovaní turisti 6,- €. O podporu podujatia sme požiadali primátora Levíc Ing. Štefana Mišáka. Na stretnutie s Vami na prvej tohtoročnej spoločnej akcii sa tešia organizátori.

ťazov) názov TJ alebo športového zväzu adresu a telefónny kontakt dosiahnuté úspechy Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať elektronicky e-mail: katarina. kmetova@unsk.sk do 5. marca 2012 PhDr. Ľubica Libová, PhD. Vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry NSK

basketbal * basketbal * basketbal * basketbal * basketbal * basketbal * basketbal * basketbal * basketbal liga juniorov Basketbal Levice – MBK Žilina 80 : 50 (32 : 19). Body LV: Marchyn 19, Molnár a Vojtek po 18, Bielik 12, Adámik 6, Brecska 5, Homola 2. Levičania zaskočili svojho súpera a od úvodu sa dostali do vedenia, ktoré si postupne zvyšovali. S úzkymi kádrami, ktorými na zápase disponovali obe družstvá, sa lepšie vyrovnali Levičania a v závere už jasne dominovali keď sa hostia márne pokúšali aspoň o skorigovanie výsledku. Basketbal Levice – IMC Slovakia Považská Bystrica 54 : 74 (18 : 33). Body LV: Vojtek 19, Molnár 14, Marchyn 12, Adámik 5, Bielik a Brecska po 2. Levičania ťahali od úvodu za kratší koniec, robili príliš veľa chýb pri rozohrávke. Hostia už v úvodnej štvrtine viedli o 12 bodov. Druhá štvrtina bola pomerne vyrovnaná, ale po prestávke sa jasne prejavila výšková prevaha hosti a po tretej perióde viedli hostia už 58 : 29. Posledná časť zápasu bola vyrovnaná, keď sa už menej brá-

nilo na oboch stranách. liga starších žiakov MBK Lokomotíva Sereď – Basketbal Levice 28 : 68 (14 : 33). Body LV: Mišenka 14, Boócz a Kurek po 11, Hanuska 10, Ševčík 6, Horský a Pastier po 5, Števko 4, Lycius 2. Levičania potvrdili úlohu favorita a bez väčších problémov si poradili s hráčmi Serede. Fyzická prevaha bola jednoznačne na strane hostí, ktorí to náležite využili. Dobrou obranou nepúšťali súpera k ľahkým zakončeniam a v oboch polčasoch im povolili streliť len 14 bodov. BC Prievidza mládež – Basketbal Levice 52 : 91 (31 : 50). Body LV: Kurek 16, Horský 15, Lycius 14, Pastier 13, Hanuska 12, Mišenka 9, Števko 6, Ševčík a Ivančo po 3. Levičania zaznamenali nečakane vysoké víťazstvo aj napriek absencii Boócza. Hostia boli od začiatku stretnutia neustále vo vedení a svoj náskok si postupne budovali. V prestávke už viedli rozdielom 19 bodov. Aj v druhom polčase sa prejavila herná prevaha Levičanov, ktorí si z Prievidza odvá-

žajú cenné dva body. oblastná súťaž žiakov Strojár Malacky – Basketbal Levice 37 : 72 (23 : 28). Body LV: Ivančo 23, Chlpík 8, Chmeliar, Arvaj, Lukniš a Cibuľka po 6, Špaňo a Pihík po 4, Adámik 3, Brecska, Titka a Horniak po 2. Levičania sa v prvých dvoch štvrtinách a nedarilo sa im bodovo odpútať od súpera. Po prestávke sa im naopak začalo dariť v obrane a následne aj v útoku a tak druhé dejstvo vyznelo jasne v ich prospech. Strojár Malacky – Basketbal Levice 57 : 73 (29 : 37. Body LV: Ivančo 33, Chlpík 16, Pihík 7, Špaňo, Lukniš a Adámik po 4, Cibuľka a Titka po 2, Chmeliar 1. V odvetnom stretnutí opäť v polčase levickí hráči len mierne viedli a pomerne vyrovnaný priebeh pokračoval aj po zmene strán, ale Levičania si umnou hrou náskok ustrážili a nakoniec zvýšili na bezpečný rozdiel. Strelecky sa v oboch dueloch darilo Ivančovi. oblastná súťaž kadetiek MBK Ružomberok – BKŽ

Levice 25 : 40 (17 : 22). Body LV: Dobeková 8, Bárthová 6, Havranová, Kováčiková, Kronková, Mikulová, Škúciová a Štarkeová po 4, Tuhá 2. Stretnutie bolo v úvode vyrovnané a družstvá sa striedali vo vedení, ale na polčasovú prestávku odchádzali s miernym vedením levické dievčatá. Neskôr si svoj náskok postrážili a dokázali ho ešte zveľadiť na rozdiel 15 bodov. MBK Ružomberok – BKŽ Levice 28 : 63 (16 : 36). Body LV: Mikulová 12, Kováčiková a Tuhá po 10, Bárthová 8, Dobeková a Štarkeová po 6, Škúciová 5, Havranová 4, Kronková 2. V odvetnom súboji mali od začiatku jednoznačne navrch Levičanky, ktoré predviedli kvalitný kolektívny výkon okorenený jednoznačným víťazstvom. oblastná súťaž žiačok MBK Ružomberok – BKŽ Levice 28 : 57 (16 : 25). Body LV: Kováčiková a Kronková po 18, Havranová 10, Dobrotová 5, Ondušková 4, Titurusová 2. MBK Ružomberok – BKŽ

Levice 39 : 57 (16 : 31). Body LV: Havranová 18, Kronková 14, Kováčiková 7, Ondušková 5, Horňáková a Kašiarová po 4, Machilová a Titurusová po 2, Sedliaková 1. Levické žiačky si pomerne hladko poradili s domácimi hráčkami Ružomberka a tak zaznamenali dve výhry. V obrane sa im darilo keď nepúšťali domáce hráčky do jednoduchých zakončení. oblastná súťaž starších minibasketbalistov Basketbal Levice – Iskra Partizánske 81 : 14 (38 : 5). Body LV: Bátovský 21, Kóša 18, Frtús 12, Jesenský 10, Villem a Lacko po 6, Križan 4, Vražel a Lipták po 2. Domáci mladí Levičania nasadili od úvodu vysoké tempo, ktorému s rešpektom hrajúci hostia podľahli. Nakoľko domáci nepoľavili v úsilí do konca zápasu, výsledok odzrkadľuje priebeh zápasu. Výrazné zlepšenie výkonnosti potvrdili noví hráči Frtús, Lipták a Gatiaľ. Basketbal Levice – Iskra Partizánske 83 : 23 (36 : 10). Body LV: Jesenský 18, Bátovský

13, Lacko a Kóša po 12, Villem 10, Križan 6, Macák a Frtús po 4, Gatiaľ a Hrnčír po 2. Domáci hráči podali aj v druhom zápase výborný kolektívny výkon a zaslúžene zvíťazili. Rýchlou hrou a presnými prihrávkami si vytvárali presilové situácie, ktoré úspešne zakončovali. oblastná súťaž starších minibasketbalistiek BK Detva – BKŽ Levice 27 : 48 (19 : 23). Body LV: Tunákova 12, Moravčíková 9, Melicherčíková 8, Haulíkova 6, Šediová 5, Krivosudská, Tuhá, Námesná a Brezíková po 2. BK Detva – BKŽ Levice 18 : 37 (9 : 13). Body LV: Nagyová 10, Tunáková 9, Tuhá 8, Námesná 4, Krivosudská, Šediová a Melicherčíková a po 2. Mladé levické basketbalistky cestovali na svoje stretnutie do Detvy, kde zmerali sily s tamojšími rovesníčkami a počínali si úspešne. V oboch stretnutiach sa im darilo najmä po polčase, kedy sa im podarilo bodovo vzdialiť od súpera a vytvorili si tak rozhodujúci náskok. -LVB-


3/2012

Týždenník pOHROnIE

v mestách a obciach okresu Levice

24. januára 2012

neprehliadnite!

s prístaVboU k materskej Škole sa začne Už na jar

bude viac miesta na hranie

KALNÁ NAD HRONOM (op) - Súčasný obraz útulnej, čistučkej a výborne vybavenej Materskej školy (MŠ) ani náznakom nevypovedá o tom, že tieto priestory boli pred niekoľký-

jemná, plná detských výkresov a doplnkov v mäkkých farbách. A dvor – to je paráda. Vlani pokryl jeho plochu umelý trávnik s výbornou sacou schopnosťou vlhkosti. Hrať sa deti na čer-

Spokojní škôlkári s riaditeľkou Dagmar Hajtóovou (vľavo).

mi rokmi dielňami technického vyučovania žiakov susednej Základnej školy. Že tieto dve vzdelávacie inštitúcie harmonicky spolupracujú a vytvárajú jeden školský areál, je však zjavné aj z rovnakej farby oboch budov: je optimistická oranžová. Vo štvrtok ráno 19. januára krátko pred ôsmou hodinou ožili triedy kalňanskej Materskej školy rovnako ako každý deň. Ruka v ruke s rodičmi sa prichádzajúci malí Kalňania v šatni menili na škôlkarov. S pribúdajúcim časom sa priestormi začala šíriť vôňa chutnej domácej stravy. Spolu 56 detí v troch triedach má o seba dobre postarané – rodičia môžu byť spokojní. V triedach je potrebné škôlkarske vybavenie, farebný svet pre rozvíjanie fantazijnej zložky detského vedomia, sociálne zariadenia čistučké, pri umývadlách dávkovače mydla, uteráčiky doradu ako vojaci. Chodba prí-

stvom vzduchu majú kde a majú sa aj s čím a na čom. Dvor je priestranný, plný farebných preliezok a šmýkaliek. S pribúdajúcim počtom detí, čo je výsledok reálnej demografickej krivky v obci, však bolo postupne málo priestoru v triedach. „Pôvodné dve triedy našej Materskej školy sa ukázali ako nepostačujúce. Pracovať s 25 deťmi v triede je zložité, individuálny prístup k nim v takomto prípade stráca na kvalite. Preto sme po prieskume demografického vývoja škôlku vnútorne prebudovali z dvojtriednej na trojtriednu. Z jedálne vznikla trieda pre najmladšie deti, ktorým tu každý deň rozkladáme lehátka. To však nemôže byť dlhodobé riešenie,“ informovala POHRONIE riaditeľka Materskej školy Dagmar Hajtóová. Preto vedenie MŠ vlani v októbri dalo zriaďovateľovi – Obecnému úradu návrh na prí-

stavbu škôlky. Podporili ho aj nové prísne európske pravidlá ohľadne vybavenia priestorov kuchyne, skladov a jedálne s príslušenstvom. A to sa už nedá zabezpečiť vnútornou prestavbou existujúcich priestorov. „Veľmi ma potešil promptný a chápajúci prístup vedenia obce. Na druhý deň po mojom stretnutí s pánom starostom sa chopil práce projektant a dnes je už projektová štúdia hotová. Na jar sa po doriešení všetkých súvisiacich záležitostí začne stavať a v septembri by mala byť prístavba odovzdaná do užívania,“ konštatovala riaditeľka, ktorá pracuje s deťmi predškolského veku už tri desaťročia. Ústretový prístup zriaďovateľa ocenila Dagmar Hajtóová aj v prípade vybavenia spomínaného škôlkarskeho dvora umelým trávnikom a vnútorných priestorov stolmi, stoličkami a imitáciami detských kuchyniek. To všetko zvyšuje dobrý pocit malých Kalňanov z „ich“ škôlky. Z 56 detí predškolského veku sa 22 chystá na zápis do 1. ročníka kalňanskej ZŠ. Majú to len o pár metrov ďalej. Bez traumy z nových priestorov a z nových

ľudí. Pani učiteľka prváčikov sa už teraz stretáva so svojimi budúcimi malými žiačikmi, kontakt funguje, deti sa do školy tešia. Obe školské zariadenia robia aj spoločné podujatia. Okrem mnohých zaujímavých akcií, kvalitného procesu prípravy do školy a rozvoja osobnosti robí Materská škola v Kalnej nad Hronom škôlkarom a ich rodičom veľkú službu aj dobre organizovaným prepojením s levickým Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a súkromným Centrom špeciálneho pedagogického poradenstva. Tu je dôležité podčiarknuť význam logopedickej terapie, ktorá príde za dieťaťom až do škôlky. Zvládnuť správnu výslovnosť patrí do výbavy školkara a je to veľký vklad pre neho samého, pre posilnenie jeho sebavedomia aj profesijných možností v budúcnosti. Za túto službu, ktorú robí škôlka pre deti aj ich rodičov, určite treba jej vedenie oceniť. K aktivitám kalňanskej MŠ a príbehovej tvorbe škôlkarov, ktorá ponúkne zaujímavé čítanie, sa na tejto strane ešte vrátime.

Triedy s hračkami sú plné veselých farieb.

ojedinelá európska technológia: kalňanské relaX centrUm je špičkovo vybavené

eŠte stihnete prieskUm potreby býVania Dotazník si môžete prevziať do 30. januára na obecnom úrade. Je tiež na internetovej stránke obce www.kalna.eu. po vyplnení ho radi prevezmeme na Obecnom úrade alebo e-mailových adresách: obec@kalna.eu a gogora@kalna.eu.

ak máte nepotrebné, ale udržiavané hračky, prineste ich

v materskom centre bude čoskoro rušno ELIŠKA SVORDOVÁ

KALNÁ NAD HRONOM – Krátko pred otvorením je kalňanské MATERSKÉ CENTRUM, ktoré bude sídliť v jednej z miestností Klubu dôchodcov. Obecný úrad už nakúpil do zrekonštruovaných priestorov vnútorné vybavenie pre komfort mamičiek a ich ratolestí: koberčeky, detský prebaľovací pultík, úložnú kombináciu na hračky, stoly, stoličky, vysokú stoličku na papanie pre dieťatká, nástenné vrecká pre maličkých Kalňanov a ich hračky. V pondelok 23. januára sa začalo s maľovaním, ešte treba dokončiť práce na podlahách. Obecný úrad dorieši všetky záležitosti súvisiace s rekonštrukciou a vybavením Materského centra, ktoré bude mať určite v budúcnosti zodpovedného zástupcu pre komunikáciu

so zriaďovateľom. Ak máte doma hračky, ktoré už vaše deti nepotrebujú, prineste ich na Obecný úrad. Spoločne môžeme hľadať názov nášho Materského centra. Všetky vaše tipy a návrhy očakávame na mailových adresách: obec@kalna.eu a gogora @kalna.eu. (Autorka je asistentkou starostu obce)

pre oddych v lete aj v zime

KALNÁ NAD HRONOM (rm) - Bazén s prekrytím, fitnes centrum a kaviareň s letnou terasou môžu využívať obyvatelia aj návštevníci od 16. novembra 2009. V relaxačno-športovom areáli použili technológiu ojedinelú v Európe, kde tepelné čerpadlo má až päť funkcií. V novootvorenom areáli je bazén s celoročnou prevádzkou a fitnes centrum. V lete pribudnú ležadlá a vonkajšia terasa.

riaditeľ areálu. Teplota vody 32 až 35 stupňov ho predurčuje na relaxáciu a oddych, kapacita je 40 miest na vodné atrakcie a 55 ľudí v bazéne. V lete sa odtiahnutím prekrytia kapacita rapídne zvyšuje a pribudnú odpočinkové lehátka na umelom trávniku po obvode bazéna. K dispozícii sú v lete aj badmintonové ihriská.

ekologická technológia

Vykurovanie aj ohrev vody zabezpečuje technológia ojedinelá v Európe. „Čerpadlo vytvára teplo z vody zo studničného vrtu. Ním sa ohrieva úžitková voda, voda v bazéne, v podlahovom vykurovaní, vo vykurovacích podzemných kapilárnych rohožiach a rohožiach, ktoré

relaxácia v bazéne

Návštevníci majú k dispozícii 23 metrov dlhý oddychovo-relaxačný bazén s hĺbkou vody 1,3 metra. „Sú v ňom rôzne vodné atrakcie, ako sú vzduchové masážne ležadlá a sedadlá, vodné masážne trysky, vzduchový podvodný gejzír, vodné delo v tvare delfína, veľká a malá kobra. Bazén je podsvietený, farba sa dá voliť,“ vyratúva Rastislav Magna,

Aj zvonka pôsobí RELAx CENTRuM atraktívne.

slúžia na ochladenie oblúkového prekrytia nad bazénom v lete alebo naopak na vykurovanie priestoru pod prekrytím počas zimy,“ opisuje riaditeľ. Bazén môžu využívať školy na základný plavecký výcvik. V podzemí budovy je fitnes centrum s dvadsiatimi profesionálnymi strojmi na cvičenie. Okrem iného je k dispozícii eliptický trenažér, bicykle a sedemmiestna posilňovacia veža. Od leta minulého roka zvyšuje komfort návštevníkov bazéna soľný kúpeľ, ktorý pozostáva z inhalácie morskej vody. Relaxačno-športový areál je otvorený nasledovne: PO – sanitačné práce a výmena vody v bazéne uT-PIA 10.00 – 20.30 hod. SO, NE 9.00 – 20.30 hod. Všetky podrobné informácie a novinky nájdete na www.wellness-kalna.sk

Združenie rodičov pri Základnej škole Kalná nad Hronom Vás srdečne pozýva na

rodičoVský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu

11. februára o 19.00 hod.

v kultúrnom dome v Kalnej nad Hronom, vstupné a konzumné 14 EUR O dobrú nálada náladu sa postará DJ- Marco, kultúrny program profesionálnych tanečníkov a tombola.


:

ČO O pripravovanej investícii – recyklačnej elektrárni sa hovorí už niekoľko mesiacov. Téma sa stala diskutovanou aj medzi bežnými občanmi, na ulici, v obchodoch, v domácnostiach. Nie vždy sa však o téme hovorí fakticky... Podľa rámcovej smernice Spoločenstva č. 2008/98/ES o nakladaní s odpadmi sa zaviedla vertikálna hierarchia odpadového hospodárstva. Táto päťstupňová hierarchia určuje prioritné poradie činností v oblasti nakladania s odpadmi: najväčšiu prioritu má predchádzanie vzniku odpadu, ďalej to je opätovné použitie, recyklácia, iné, napr. energetické zhodnocovanie a nakoniec skládkovanie. Z toho vyplýva, že energetické zhodnotenie odpadu má vyššiu prioritu ako skládkovanie, ktoré bude musieť

NOVÉHO?

byť v čo najväčšej miere nahradené inými formami zneškodnenia odpadu. Dôležitým momentom v prípade plánovanej investície v Želiezovciach je, že nemá ísť o spaľovňu odpadu v klasickom zmysle. Získavanie energie sa má uskutočniť prostredníctvom pyrolýzy. Pyrolýza je termický rozklad organických materiálov pri absencii oxidačných médií, alebo zrozumiteľnejšie tepelný rozklad bez kyslíka. Podobný postup je používaný viac storočí pri príprave dreveného uhlia. „Ide o uzavretý systém, použitá technológia je postup tepelného spracovania a nie pálenia, závod preto nepotrebuje komín,“ hovorí primátor v odpovedi na otázku občana na webovej stránke mesta.

„Na koni som sedel prvýkrát ako päťročný, otec oral záhradu a vyložil ma na chrbát koňa, predtým som sa k nim ani neodvážil priblížiť. Hrdo som sedel na jeho chrbte a neuveriteľne som si užíval tých pár minút. Muselo ubehnúť tridsaťjeden rokov, aby som si to mohol opäť vychutnať - krásny pocit z jazdy nakoni,“ hovorí o svojom vzťahu ku koňom s umocneným nadšením Zsolt Varga. Žil ešte v blízkych Hronovciach, keď si začal uvedomovať, že k voľnočasovému jazdeniu na koňoch je najbližšie westernové jazdenie. Riaditeľa tamojšej nemocnice Karola Hollého považovali odborníci na kone a jazdenie za živý lexikón v tejto téme. Dodnes je známy ako mimoriadne zdatný, neustále sa vzdelávajúci odborník. V spoločnosti asi šesťdesiatky záujemcov aj Zsolt pravidelne navšte-

„Investorom v podniku na spracovanie odpadu bude obchodná spoločnosť s 10%-nou účasťou mesta,“ čítame vo vyjadrení primátora. „Mesto vytvorí vhodné podmienky na to, aby táto spoločnosť mala možnosť získať územné rozhodnutie a stavebné povolenie na realizovanie zamýšľanej výstavby. Pred týmito krokmi však ešte musí spracovať tzv. zámer, ktorý sa musí posúdiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Po získaní takto spracovaného materiálu mesto zverejní tento materiál na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke mesta. Verejnosť bude mať možnosť k tomuto materiálu písomne sa vyjadriť v lehote 21 dní od termínu zverejnenia. Zámer bude prerokovaný aj verejne (na verejnom zhromaždení),

voval pestré a zaujímavé tréningy, ktoré prebiehali v dobrej nálade pod taktovkou lekára – riaditeľa. Medzitým kúpil pre svoju dcéru arabského žrebca, ktorého nazval Achat (v preklade Nedeľa – pozn. autora). Vďaka vrtochom osudu sa presťahoval do svojej rodnej obce Nýrovce, kde v roku 2007 založil spolu so starostom a ďalšími nadšencami občianske združenie NYRWEST NÝROVCE – oddiel westernového jazdenia. Ešte v tom roku vytvorili arénu s rozlohou 2400 m2 a nanosili tam takmer 300 ton piesku. „V každom prípade som chcel súťažiť, vedome som sa pripravoval na tvrdé meranie síl. Po základnom výcviku som sa zúčastnil na takmer všetkých súťažiach v regióne. Ročník 2007 som už trávil medzi profesionálmi. Na majstrovstvách Slovenska v Brezne v kategórii jednotlivcov som skončil so striebornou medailou a dostal som sa aj do reprezentačného výberu. V stredoeurópskej pohárovej súťažnej sérii ródeového jazdenia v Okoči sa nám podarilo zdolať všetkých účastníkov. Rok 2008 bol trochu slabší, pretože Achat bol kvôli únave neistý,“ spomína na základné stanice svojho štartu úspešný jazdec. Neskôr výrazne zmenil svoju prípravu, vypracovali úplne nový systém vytrvalostného a rýchlostného tréningu a nové úspechy nenechali na seba príliš dlho čakať. V roku 2009 bol v kategórii jednotlivcov už dvojnásobným majstrom SR, dokonca so svojím reprezentačným spoluhráčom mohol vystúpiť na najvyšší stupienok víťazov na ďalšej súťaži stredoeurópskeho pohára v maďarskom Soltszentimre v BácsKiskunskej župe. Predvlaňajší rok bol zatiaľ vyvrcholením jeho kariéry. Taktiež v stredoeurópskom pohári v Olomouci teampenningu a cattlepenningu predstihli výber Česka, Maďarska, Poľska aj Rakúska. O niekoľko mesiacov neskôr spolu

kedy občania môžu požiadať o vysvetlenie a môžu podať svoje námety a pripomienky ústne. Zámer musí byť po vyhodnotení námetov a pripomienok zo strany všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a širokej verejnosti schválený na záver Ministerstvom životného prostredia SR. Iba pre takto pripravenú investíciu môže byť vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a následne stavebné povolenie,“ stojí ďalej v odpovedi, kde sa ešte dodáva, že kroky, ktoré mesto doposiaľ podniklo v uvedenej veci, sú iba prípravnými krokmi a o ďalších krokoch bude verejnosť náležite informovaná.

s Jankou Pavlíkovou z Nemeckej a Jozefom Horváthom z Viesky získali zlatú medailu na Majstrovstvách Slovenska v Galante. Jazdec a 12-ročný Achat môžu s pokojom očakávať aj výzvy tohtoročnej sezóny. „Podobne ako človek, aj kôň túži po nehe a láske. Náš vzťah je priam dokonalý, neprejde deň, aby som ho nepohladkal. Moju starostlivosť a pozornosť opätuje netajenou láskou,“ opisuje psychológiu spolužitia tento aj v zahraničí uznávaný 48-ročný westernový jazdec. V stajni pri rodinnom dome majiteľa žijú aj dvaja ďalší členovia rodiny. Ročná kobyla Jerikho Double Rappers a poldruharočný žrebec Petty Bull Pispols, obaja z výborného plemena. Je takmer isté, že o niekoľko rokov sa aj oni stanú rúčimi pretekármi, keďže podľa Zsolta Vargu „tiež majú obrovské srdce“.


POHRONIE

samospráVne noViny

24. januára 2012

11

Od utorka do utorka: ČíM ŽIjE OBEC

24. január 2012

č. 3/2012 do dediny VstÚpil dUch noVej spolUpatričnosti

rybník inšpiratívnym príkladom pROF. MICHAL ŠARAFÍn

Historická udalosť Rybníka. Na slávnostnom otvorení centrálnej zóny obce sa vlani 22. novembra zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič. Svojou účasťou aj slovami potvrdil význam a poslanie obnovy dediny. Dedina sa zmenila, zmenila sa nielen jej tvár, ale aj jej obyvatelia. V dedine zavládol poriadok a nový pocit hrdosti na svoj domov. Dedina získala prestíž spoločného domova, vstúpil do nej duch novej spolupatričnosti. Tento článok priniesli v minulom čísle OBECNÉ NOVINY Slávnostné prestrihnutie pásky otvorenia centrálnej zóny prezidentom SR je príležitosťou zhodnotiť dosah tejto udalosti na život obce. Obyvatelia začali vnímať novú skutočnosť, do ich každodenného života vstúpil nový park v strede dediny. Park, v ktorom si hľadajú svoje miesto, do ktorého vstúpia zo súkromia svojich dvorov, tu nájdu príležitosť na prechádzky, stretnutia, posedenia. Dedine sa otvoril svet nových možností spolunažívania, dedina získala nový rozmer života. Nová centrálna zóna je výzvou zlomiť uzatvorenosť súkromia a vykročiť z neho do náručia vzájomných úsmevov, pozdravov a povzbudzujúcich slov. Dedina získala príležitosť obnovy svojho kultúrno – historického odkazu žiť ako jedna rodina. Otvorenie novej centrálnej zóny je záväzkom obnoviť tradície vinohradníckeho mestečka. Rybník bol miestom jarmokov, čo bolo privilégiom zemepanského mestečka. Bývať v mestečku bolo znamením jeho prestížnosti, o čom svedčí pôdorys sídla, ktorý je organizovaný veľkou návsou. Životodarná sila mestečka vyvierala z využitia ústredného priestranstva, ktorý ovládala dominanta kostola. Vizuálny kontakt tohto priestranstva a kostola je najväčšou kultúrno – historickou hodnotou obrazu Rybníka. To určuje neodkladnosť umocniť spojenie upravenej centrálnej zóny s historickým jadrom

obce určovaným kostolom. Neoddeliteľnou súčasťou centrálnej zóny sú domoradia domov. Obnova vinohradníckeho mestečka ostáva stratégiou a víziou dnešnej samosprávy na čele s jej mimoriadne akcieschopnými predstaviteľmi, osobitne starostom obce. odkaz vinohradníckeho mestečka Okúzľujúcou predstavou je obnoviť tento odkaz, riadiť rozvoj obce k naplneniu tohto cieľa. Vybudovaním centrálnej zóny je „povinnosťou“ samosprávy využiť jej potenciu pre naplnenie tohto odkazu. Vinohradnícke mestečko je známe nielen spevmi, dobrou náladou a opojným vínkom, ale aj vlastným hospodárskym životom. Rybník je predurčený na vinohradnícku turistiku, ktorá mu zabezpečí hospodársky rozvoj. Rybník má šancu byť pozvánkou regionálneho rozmeru, do centrálnej zóny tak vstúpi duch a režim podujatí vinohradníctva. Centrálna zóna sa v určené dni stane miestom vinohradníckej ponuky s jej širokým kultúrno – spoločenským rozmerom. Nevyhnutným bude park zmeniť na jarmok novodobého prejavu a poslania, čo znamená centrálnu zónu univerzálne a efektívne využiť na novoupravené verejné priestranstvo obce. stretnutie v parku Revitalizácia ústredného priestranstva v Rybníku vytvorila nový rozmer domova, dedina má spoločný park. Poslaním parku je stretnúť sa aj pod strechou altánku či pri hrách

detí. Stretnúť sa v náručí kvetín, v tieni stromov, park je motiváciou stretnutí. Právom ho nazývajme komunitný park, park s poslaním ľudí spájať. Park sa stáva školou nového života obce, obyvatelia sa dnes učia žiť v parku, s parkom. Park nesmie ostať opusteným, park nie je len záhradou, je parkom kultúry, nositeľom nového životného štýlu dediny. Novým zvykom mladých či starých bude stretnutie v parku. Úlohou samosprávy je tak ako v kultúrnom dome stretnutia motivovať, organizovať, pripravovať. Park sa stáva v Rybníku nositeľom vyššej kvality života, do Rybníka sa vracia život mestečka. historické jadro výzvou Oprávnenou požiadavkou je upraviť prostredie historického jadra s kostolom Najsvätejšej Trojice, s kaštieľom, s prameňom Tepličky a najmä s domčekmi vinohradníckych tradícií. Domčeky utajujú dlhé pivnice v pieskovcovom svahu, sú magickým miestom stretnutia sa nielen s minulosťou, ale aj s atrakciou dediny. Historické jadro je neoddeliteľnou súčasťou centrálnej zóny obce, starostlivosť o historické jadro je naliehavá, nemôže zaostať za parkom v strede obce. Samosprávu chváli zámer začať s prípravou úprav historického jadra. Nosnou „stavbou“ historického jadra je chodník, ktorý ho spojí so stredom obce, lebo je jej dominantným miestom. domy a priedomia výstrahou Samospráva obce preukázala mimoriadne schopnosti

a rozhodnosť v príprave a realizácii projektu, ktorý sa zameral na verejné priestranstvá. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú domy a priedomia. Tie rozhodnú o zhodnotení investície doteraz vloženej do verejných priestranstiev. Rybník očakáva prijatie stavebného poriadku, ktorý usmerní a zaviaže majiteľov domov dodržať spoločne platné stavebné regulatívy ako stavať a rekonštruovať domy v centrálnej zóne, ako sa postaviť k minulosti, prítomnosti a budúcnosti predných plotov. Očakávaným je návrat priedomí orientovaných do centrálnej zóny obce, priedomia s lavičkou a priehľadom do dvora. Prijatie regulatívov „zachráni“ obraz dediny, jej historickú malebnosť a identitu. Záchrana starých domov stojí na najvyššom stupni kultúrnych hodnôt dediny. Pod záchranou sa myslí ich citlivá modernizácia. Tá nesmie prinášať do fasád cudzorodé materiály, meniť rozmery okien, či váľať gángy, charakter starých domov musí ostať zachovaný. Rozhodnosť týchto predsavzatí bude skúškou samosprávy obce, znamená to prijatie dohody o nevyhnutnosti stavebnej disciplíny vo verejnom záujme budúcnosti celej dediny. Zachovanie architektonicko-historickej svojráznosti centrálnej zóny s novým parkom je posolstvom novej budúcnosti obce. Gratulácia Rybníku gratuloval k dosiahnutému výsledku prezident I. Gašparovič, gratulujú mu všetci, ktorým leží na srdci obnova našej dediny. Gratulujem všetkým dedinám, ktorým sa podarilo dosiahnuť podobný výsledok. (Autor patrí k najvýznamnejším urbanistom a architektom, je predstaviteľom vedenia SPOLKu NA OBNOVu DEDINY)

Základná škola s materskou školou, Školská 10, 935 23 rybník Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 10, Rybník oznamuje rodičom detí narodených v čase od 1. septembra 2005 do 31. augusta 2006, že

ZÁPIS dETí do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013

v utorok 7. februára 2012 od 13:30 hod. do 18:00 hod., v budove ZŠ, Školská 10, rybník, v učebni I. triedy na prízemí. Žiadame rodičov detí, aby si na zápis priniesli rodný list dieťaťa, občiansky preukaz. je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili aj rodičia detí, ktorí z akýchkoľvek príčin žiadajú pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky. Budova školy stojí v tichom prostredí obklopená zeleňou. V jej areáli je zariadenie školského stravovania, telocvičňa, školské ihrisko s japexovou dráhou, viacúčelové ihrisko, rekreačná odpočinková zóna, vydláždená plocha a učebne s plastovými oknami. PLNOORgANIZOVANÁ ŠKOLA PONúKA: kvalitné vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu s mottom: Škola pre štart do života, vyučovanie anglického jazyka ako povinného predmetu už od 1. ročníka, vyučovanie nemeckého jazyka ako povinného predmetu od 6. ročníka, využívanie informačno-komunikačnej technológie, učebňu výpočtovej techniky - jej vybavenie dáva možnosť práce na počítači každému žiakovi individuálne

milí spoluobčania, som veľmi rád, že takého významného odborníka na problematiku rozvoja vidieka ako je Prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorý je zároveň predstaviteľom vedenia Spolku na obnovu dediny, oslovilo smerovanie Rybníka v nadväznosti na to najlepšie z obecnej histórie. Že ocenil našu novú centrálnu zónu, slávnostného otvorenia ktorej sa spolu s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom a ďalšími vzácnymi hosťami vlani v novembri zúčastnil. Minulý týždeň publikovali OBECNÉ NOVINY článok prof. Šarafína o vybudovaní našej centrálnej zóny, ktorá zohľadňuje tradície Rybníka a na ich základe aj jeho ďalšie smerovanie, pod titulkom Rybník inšpiratívnym príkladom. Článok ponúkame na prečítanie a uvažovanie o budúcnosti našej obce, zameranej na vinohradnícke tradície a veľký dôraz na uctievanie zvykov našich predkov. S úctou Imrich Králik, starosta

rybnícki fUtbalisti BILanCoVaLI (1. časť) Výročná členská schôdza TJ Rybník sa tentokrát konala netradične, uprostred týždňa. Tajomník klubu Dušan Huszár privítal starostu Imricha Králika, hráčov od „A“ mužstva až po žiakov a ostatných priaznivcov rybníckeho futbalu. Po obligátnom odhlasovaní programu a komisií prišli na rad správy o činností jednotlivých družstiev, ktoré predniesli tréneri žiakov a dorastu. Správu o činnosti mužstva dospelých predniesol predseda TJ Dušan Horniaček pretože, ako všetkým oznámil, dovtedajší tréner muž-

kov priaznivo. Počas jesennej časti ani raz neokúsili prehru a so štyrmi remízami prezimujú na 3. mieste, ktoré im zaručuje účasť na zimnom halovom turnaji. Pre jarnú časť si dali za cieľ opätovne sa pokúsiť o účasť na finálovom turnaji žiakov v Novom Tekove. Trénerom dorasteneckého mužstva je František Vyskočil. Mužstvo sa v ročníku 2010/11 sformovalo z hráčov, ktorí skončili v kategórii žiakov a z hráčov na hosťovaniach. Aj keď išlo o novo sformované mužstvo, ukázali sa ako dobrá

stva dospelých Vladimír Gregor sa vzdal trénovania mužstva a nevycestoval s ním už ani na posledný majstrovský zápas do H.Túroviec. Trénerom žiakov je Tibor Biringer, ktorý najskôr vyhodnotil ukončenú sezónu 2010/11 ako veľmi úspešnú, pretože mužstvu žiakov sa podarilo prebojovať na záverečný finálový turnaj do N.Tekova. Na tomto turnaji (a tým pádom aj v celom súťažnom ročníku) obsadili 3.miesto, po tom, čo v zápase o postup do finále uhrali s D.Pialom remízu 1:1, no v streľbe pokutových kopov v jednom neuspeli. V tomto zápase žiaci, žiaľ, nedokázali premeniť ani svoje najvyloženejšie šance. V ďalšom zápase o tretie miesto im naopak vyšlo absolútne všetko, čo si odniesli žiaci Plášťoviec a zápas skončil výsledkom 12:0. Hráč Rybníka Jakub Roháč dal 8 gólov a stal sa najlepším strelcom turnaja. Tento súťažný ročník sa rovnako ako minulý vyvíja pre žia-

partia a skončili v strede tabuľky, na 8.mieste. V prvom ročníku zimného halového turnaja dorastu sa umiestnili na peknom 4. mieste. Do tohto súťažného ročníka mužstvo dorastu nastúpilo s tým, že by chcelo po jesennej časti skončiť na takom mieste, ktoré by im zaručovalo opäť účasť na zimnom halovom turnaji. Začali v prvom kole prehrou, v druhom remízou, no od tretieho kola ďalších desať kôl neprehrali, čo ich po jesennej časti vynieslo na druhé miesto v tabuľke. Tréner sa v mene dorastencov poďakoval divákom, ktorí chodili na ich zápasy v čoraz väčšom počte, a výboru TJ. Zároveň sa poďakovali starostovi obce Imrichovi Králikovi, ktorého podpora im pomohla absolvovať trojdňové zimné sústredenie, ktoré, ako pevne veria, im pomôže v zápasoch jarnej časti. Správa o činnosti mužstva mužov a voľba nového výboru Tj v budúcom čísle. (fv)


Komunálny odpad a separovaný zber – vec nás všetkých! Vážení spoluobčania,

Od februára 2011 sa úspešne realizuje projekt „Podpora sociálnej inklúzie v Mýtnych Ludanoch“ podporený Fondom sociálneho rozvoja, čo znamená pomoc sociálne slabším rodinám, občanom a deťom. Pracovníčky projektu Bc. Katarína Mériová a Anikó Jakubíková ochotne pomáhajú pri riešení problémov občanov, ktorí ich požiadajú. Je to najmä v oblasti sociálnej, starostlivosti o deti, zamestnanosti, riešení otázky záškoláctva a vytváraní podmienok pre skvalitnenie života týchto skupín obyvateľstva. Ich činnosť je založená na individuálnej sociálnej práci s klientom v jeho prirodzenom prostredí a pomoci pri: - riešení ich problémov na príslušných inštitúciách so sprievodom, - pomoc klientom s vypĺňaním tlačív na úrady, vyplnenie poštovej poukážky, vyplnenie tlačív na ÚPSVaR, - napísanie rôznych žiadostí (do pracovného pomeru, o odklad na pojednávanie, rôzne úradné stretnutia, žiadosti do poisťovní), - motivačné listy, životopisy, žiadosti o splátkový kalendár, žiadosti do zamestnania, prípisy ohľadom exekúcie, - nadviazanie komunikácie s úradmi, exekútormi, súdmi,

- vysvetlenie úradných spisov / dokumentov, vysvetlenie úradných tlačív v maďarskom jazyku občanom, ktorí neovládajú slovenský jazyk, - vyhľadávanie voľných pracovných miest na internete. Pracovníčky v uplynulom roku riešili aj splátkový kalendár pre klienta, ktorý má exekúciu, aby dokázal vyrovnať svoj dlh v mesačných splátkach, riešili komunikáciu klienta s detským domovom, vybavili rodný list, zdravotnú kartičku pre novorodenca. V rámci možností sa popasovali aj so záškoláctvom. V tejto súvislosti spolupracovali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Policajným zborom, školami. V spolupráci s občianskym združením Miesto v dome, zberným centrom Pomôžme si a Slovenským červeným krížom uskutočnili výdaj šatstva pre núdznych občanov. Pracovníčky sa podieľali na príprave a konaní športového dňa pre deti na konci letných prázdnin, pomáhali tiež v rámci potravinovej pomoci. Aj tento rok budú organizovať rôzne zaujímavé aktivity pre občanov, deti a mládež našej obce a časti Dobogov. Držme im palce, aby sa im všetky podujatia úspešne vydarili.

Medzi kultúrne podujatia v obci patrí aj tradičný, tentoraz už v poradí deviaty, Ples starostky obce. Konal sa v piatok 20. januára. O tom, že ples bol organizačne dobre pripravený, svedčí aj fakt, že sa tancovalo až do šiestej hodiny ráno. Keď je na plese dobrá večera a dobrá muzika, človeka to zo stoličky priamo dvíha do tanca. A tak tomu bolo aj v Mýtnych Ludanoch. Účastníci plesu sa už teraz tešia na jubilejný X. ples, ktorý sa uskutoční v januári 2013.

opäť sa k Vám prihováram, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité hlavne pre tých, s ktorými sa denno denne nestretávam. Sme na začiatku roka. Ani sa nenazdáme, mesiace pôjdu jeden za druhým a občanovi vyplynie úloha platiť dane za komunálny odpad A ten sme na rok 2012 museli zvýšiť, lebo sme vysoko prekročili náklady na komunálny odpad. A ja sa pýtam: prečo je to tak? Určite aj vy si kladiete túto otázku, lebo stále naplníte plnú nádobu a nielen jej polovicu vyložíte. Dávate len to, čo sa môže dávať do nádoby na smeti, a zbytočne do naj nehádžete kamene, stavebný odpad, papier, handry, trávu, železo a iné veci, ktoré sa majú separovať, alebo dávať inde. Pozrime sa bližšie na hmotnostné zloženie našej odpadkovej nádoby. 45 % - biologicky odpad – využiteľný kompostovaním 20 % - papier – dobre recyklovateľné 12 % - sklo – dobre recyklovateľné 7 % - plasty – dobre recyklovateľné 4 % - kovy – dobre recyklovateľné 4 % - textil – dobre recyklovateľné 4 % - anorganický odpad – dobre recyklovateľné 3 % - drevo, guma, koža 1 % - nebezpečný odpad Až 80 percent z toho, čo vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme vedeli využiť –to by sme však museli prestať vyhadzovať všetko do jedného koša. Dôsledné separovanie = neplatiť za smeti viac. A teraz si úprimne dajme všetci otázku: Naozaj aj ja robím všetko tak, ako sa má? Nenavyšujem aj ja len svojou neochotou poplatok za komunálny a separovaný odpad v obci ? Všetci sa nad týmto musíme spoločne zamyslieť, aby sme zbytočne nepreplácali túto položku. Ale naopak, mohli by sme ju aj znížiť a to v tom prípade, keby sme všetko triedili. A všetko to, čo nepatrí do smetnej nádoby, by sme dávali tam, kde to patri. Plastové fľaše, ktoré dávame do vriec, musia byť uložené tak, aby zaberali čo najmenej miesta /vytlačený vzduch/. Každý občan si musí uvedomiť, že vozenie vzduchu je príliš nákladná záležitosť. Aj to ide z našich peňazí. Na zamyslenie je aj kontajner v jednom a druhom cintoríne. To by človek ani neveril, ako rýchlo sa naplní. Lenže občania si neuvedomujú, že vývoz tohto kontajnera tiež nie je zadarmo, že obec za všetko platí a neveríte, s čím možným a nemožným je naplnený. Teraz si predstavte, že pracujete na triedičke a vy musíte obsah kontajnera vytriediť. Čo na to poviete ? Nezdvihol by sa vám žalúdok ? Čo by ste si pomysleli o tých ľuďoch ? V tomto prípade o nás, lebo naše smeti triedia a to už vôbec nehovorím o tom, že je to kontajner v cintoríne, kde patria smeti len z cintorína. Striehnime spoločne na tých ľudí, ktorí nám toto zlo robia, a vyvoďme dôsledky, aby sa poučili, čo sa môže a čo nie. Bez pomoci občana to nepôjde. Aj občan si musí všímať to, čo máme v obci, lebo všetko, čo obec má, je naše spoločné. Doma nestrpíme neporiadok na dvore, ale na spoločných priestranstvách nás to už tak netrápi. Doma na dvore neodhodíme obal z cukríkov alebo z cigariet, ale na spoločných priestoroch to už môže byť. Prečo sme takíto? Čo je v nás, ľuďoch? Nebolo by lepšie, keby sme sa spoločne tešili zo všetkého pekného, čo máme a rozmýšľali by sme nad tým, čo ešte chceme urobiť? V zahraničí, keď sme na dovolenke, obdivujeme krásnu zeleň, kvetinové záhony, krásne živé ploty. A v našej obci nestačíme vysádzať kríčky, stromy do parkov, prikladať lavičky a koše na smeti. Nestačíme opravovať žľaby na verejných budovách, voľajako sa samé vykrivujú, alebo sa náhodnému mladíkovi postavia do cesty? A ten si s nimi odvážne zmeria svoju silu. Výsledkom je potom demolácia. A ani si neuvedomujeme, že aj toto sú verejné financie. Mohli by byť využité zmysluplnejšie, na ďalšie skrašľovanie obce. Viem, že máme dobrých občanov, ktorí si mnohé veci všímajú a sú aj príkladom, za čo im aj touto cestou ďakujem. A máme aj takých občanov, ktorí sú veľmi disciplinovaní pri otázke komunálneho a separovaného odpadu. Patrí im veľké poďakovanie. A zároveň vyzývam všetkých občanov, aby sme sa všetci zapojili do ďalšieho skrašľovania a zveľaďovania našej obce. Buďme dobrým príkladom a slovo dobrovoľnosť nech pritiahne občanov k aktivitám v prospech obce. Želám Vám príjemné dni. S úctou: Oľga Kollárdiová, starostka

Michal Kaliňák BRATISLAVA (Michal Kaliňák) - Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v utorok a v stredu 17. a 18. januára rokovali s predstaviteľmi parlamentných politických strán. Na dvojdňových spoločných ro-

kovaniach pri všetkých stretnutiach dominovala miestna územná samospráva vo volebných programoch. „Združenie miest a obcí Slovenska takéto rokovania organizuje pravidelne pred parlamentnými voľbami. Vní-

mame ich ako priestor na vecnú diskusiu o politických zámeroch a vnímaní miestnej územnej samosprávy optikou relevantných politických subjektov. Na rokovania sme pozvali všetky parlamentné politické strany. Detailne sme

sa oboznámili s ich volebnými programami, o ktorých sme s nimi diskutovali,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Dvonč a zároveň dodal: „Teší nás, že všetky parlamentné strany prejavili záujem o spoločné rokovania, čo je

dôkazom nášho vzájomného rešpektu. Budeme radi, ak sa výsledky rokovaní premietnu do ich pohľadu na riešenie problémov, ktoré trápia ľudí i samosprávy a následne sa si ich osvoja pre svoju parlamentnú prácu.“

Dvojdňové rokovanie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska s parlamentnými politickými stranami sa uskutočnilo v kongresovej sále bratislavského hotela Sorea. (Autor je hovorca ZMOS)


€ €

VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 Ľudový odev Otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 18.00 hodiny, sobota - nedeľa 10.00 18.00 hodiny Kapitánska budova Odkrytá minulosť - z historického a archeologického zbierkového fondu Tribečského múzea, výstava potrvá do 26. februára Galéria Jozefa Nécseyho László Szűcs – Výber z maliarskej tvorby, výstava potrvá do 15. februára Dobóovský kaštieľ Prírodovedné zbierky, výstava potrvá do 1. apríla RÔZNE Výstavná sieň CK Junior PALETA ŠTÝLOV X výstava výtvarných prác študentov Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach; 30. 1. – 10. 2. , pondelok piatok: 10.00 – 16.00 h

100 kuchári, čašníci, servírky, barmani, chyžné, recepční - Rakúsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 hotelový manažér - Rakúsko, NJ aktívne, SŠ, prax min. 3 roky 5 šéf kuchári, kuchári - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 ošetrovateľ koní - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 10 zvárači - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 elektrikári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 inštalatéri - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 zámočníci - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok

KINO JUNIOR 24. a 25. 1. o 18.30 h VYMEDZENÝ ČAS USA. Gén starnutia bol zastavený, aby sa zamedzilo premnoţeniu ľudskej rasy. Kto chce ţiť ďalej, musí si svoj čas kúpiť. Tak sa bohatí stávajú nesmrteľnými, zatiaľ čo ostatní ţobrú, poţičiavajú si alebo kradnú... Akčný sci-fi triler, MP od 12 rokov,ST, 109 min., Tatrafilm, PREMIÉRA 26. 1. o 19.00 h PROJEKT FRANKENSTEIN Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Filmový klub Otáznik Istý mladý reţisér kedysi dávno splodil dieťa, no nikdy sa nedozvedel, čo sa s ním stalo. Sedemnásťročný Rudi sa po rokoch v detskom domove vracia domov s nádejou, ţe ho rodina prijme. Réžia: Kornél Mundruczó, 2010, 105 min. 27. 1. o 18.30 h JOHNNY ENGLISCH SA VRACIA Izrael/ Francúzsko/Japonsko/Veľká Británia. Po poslednej akcii sa Johnny English viac-menej dobrovoľne uchýlil do tibetského kláštora, kde hľadá okrem vnútorného pokoja aj esprit pravého bojovníka. Aţ tu si ho nájdu materské tajné sluţby, ktoré majú na obroze veľký problém. Na

5 lekári v odbore neurológia - Nemecko, NJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 8 maliari, omietkári - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 elektrotechnik - Nemecko, NJ, AJ aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 vodič motorového vozidla pre denné jazdy - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP C, E 1 práca v domácnosti - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, VP výhodou 20 elektroinštalatéri, elektrikári Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 inštalatéri - kúrenie, vodovodné a vetracie zariadenia - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B

oficiálnu návštevu Veľkej Británie sa chystá čínsky premiér, pre ktorého to má byť podľa zaručených informácií posledná cesta .... Komédia, MP, ČV, 108 min. Tatrafilm 28. a 29. 1. o 15.30 h SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL ČR. Voľné pokračovanie kultového filmu pre celú rodinu - Dívka na košteti. Saxána ţije so svojím manţelom Honzom Bláhom normálny ţivot vo svete ľudí a jej čarodejnícka minulosť je ukrytá na povale v starej truhlici. Bol by v tom však čert, keby jej dcéra, malá Saxánka, nevypátrala všetky tajomstvá... Rodinný film, MP od 12 rokov, ČV, 90 min., Film Europe 28. a 29. 1. o 18.30 h SHERLOCK HOLMES A HRA TIEŇOV USA. Sherlock Holmes býval najmúdrejším muţom salóna... aţ doteraz. Na scéne je teraz nový kriminalistický mozog- Pofesor Moriarty, ktorý sa intelektuálne Holmesovi nielen vyrovná, ale jeho cit pre zlo spolu s chýbajúcim pocitom svedomia mu vlastne môţe pomôcť slávneho detektíva predbehnúť... Akčný krimi, MP od 12 rokov, ST, Continental film, PREMIÉRA

5 maliari - lakovači - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 opatrovatelia - odborný personál Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 opatrovatelia - pomocný personál Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 pultový predavač v kaviarni - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 2 kuchári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 6 pomocné sily v systémovej gastronómii - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok

1 administratívny pracovník - nástup 15. 2., ÚSO, LAMINUM s.r.o., Nová Dedina 559, klasekova@laminum.sk, p. Klaseková 1 asistent účtovného oddelenia nástup 15. 2., ÚSO, ALMATRANS s.r.o., Tabaková 21, Levice, almalevice@almalevice.sk, p. Fribert 2 chemickí laboranti - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 4 čašníci, servírky - nástup 4. 2., vyuč., GRAND RESORT s.r.o., Nám. Hrdinov 9, Levice, Druţba, tel. 0907 521 998, p. Vlačuha 1 čašník, servírka - nástup 4. 2., vyuč., Mgr. KATARÍNA KORBELOVÁ, Muškátová 2886/7, Levice, tel. 0908 138 246, Mgr. Korbelová 1 elektrikár - nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 hostinský, výčapník - nástup 9. 2., ÚSO, JÁN FÜRI - JUROB, Jur nad Hronom 179, tel. 0905 345 738, PaedDr. Fűri 1 kaderník dámsky a pánsky - nástup 9. 2., vyuč., M. LUKÁČOVÁ LAVERNA, Mochovská 24, Levice, tel. 0908 132 446, Bc. Lukáčová 1 kuchár - nástup 15. 2., vyuč., PIZZERIA FONTÁNA s.r.o., Červenej armády 7, Levice, tel. 036/6319 208, p. Akosiová 6 kúrenári - zvárači - nástup 15. 2., vyuč., EKOFORM s.r.o., Koháryho 46, Levice, tel. 036/622 14 86, p. Varinská 2 majstri zmeny - nástup 15. 2., ÚSO, LEAF SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselný park - Géňa, tel. 036/635 55 30, p. Popracová 1 majster - drevár - nástup 1. 2., ÚSO, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 2 mechanici výrobných liniek nástup 15. 2., vyuč., DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 4 nastavovači výrobných liniek nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 2 opatrovatelia - nástup 22. 2., ÚSO, BEVA ISTOTA n.o., Vajanského 12, Levice, tel. 036/622 13 37, Mgr. Ághová 40 operátori výrobnej linky - nástup 15. 2., ÚSO, LEAF SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselný park - Géňa, tel. 036/635 55 30, Ing. Popracová 2 pekári, cukrári - nástup 17. 2., vyuč., SLAVOMÍRA VARGOVÁ FO, Nová Dedina 89, tel. 0903 907 908, p. Vargová 1 pracovník v pohrebnej a kremač. - nástup 1. 3., vyuč., KREMATÓRIUM FUNE KO -E NV., SNP 54/5734, Levice, tel. 0904 401 426, p. Porubský 1 predavač - ZPS - nástup 1. 2., ÚSO, Mgr. MICHAELA HABORÁKOVÁ, Hviezdoslavova 52, Ţeliezovce, tel. 0905 594 263, Mgr. Haborák 1 referent technickej kontroly drevár - nástup 1. 2., ÚSO, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 5 skladníci, vodiči vysokozdviž. nástup 15. 2., ÚSV, LEAF SLOVA-

15 zvárači - ČR, SOU, prax min. 3 roky 6 lekári - ČR, VŠ, prax min. 3 roky 1 biomedicínsky technik - ČR, SŠ, prax min. 1 rok 1 zástupca kliniky pľúcnych a tuberkulóznych chorôb - ČR, VŠ, prax min. 10 rokov, znalosť jedného cudzieho jazyka 1 projektant bioplynových staníc ČR, AJ, NJ - aktívne, VŠ, prax min. 3 roky, výkon práce v Nitre 1 obchodný zástupca - Poľsko, PJ komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, výkon práce v SR, ČR 20 zvárači MAG 135 - Poľsko, PJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 2 vodiči autobusu - Švajčiarsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 3 roky, VP

KIA, s.r.o., Priemyselný park - Géňa, tel. 036/635 55 30, Ing. Popracová 1 technický inžinier - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 učiteľ jazyka - AJ - nástup 1. 2., VŠ, SOU STROJÁRSKE, Kozm. cesta 9, Tlmače, tel. 036/6342 335, Ing. Mrázová 1 upratovač vonkajších priestorov - nástup 15. 2., zákl., RPMSERVICE SK, s.r.o., Podunajská 25, Bratislava, práca pred Tescom Levice, tel. 0902 914 513, p. Kozáčová 1 upratovačka v reštaurácii - nástup 4. 2., zákl., GRAND RESORT, Nám. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlačuha 2 vodiči malého dodávkového autom. - nástup 15. 2., vyuč., P.ANDRÁŠI - TRANS HRON, Stará 35/52, Tlmače, transhron@mail.tcom.sk, p. Andráši 3 zamestnanci na výdaj stravy nástup 15. 2., vyuč., RAMIRO s.r.o., Kozmálovská cesta 153, Tlmače, penzionlipa@penzionlipa.sk, Mgr. Krivočenková 3 zarábači - nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 zástupca riaditeľa pre ISCED I nástup 1. 2., VŠ, ZŠ ANDREJA KMEŤA, Štefánika 34, Levice, tel. 036/634 57 42, Mgr. Meňhartová 1 zmenový vedúci - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 zootechnik - nástup 15. 2., ÚSO, NOVOGAL a.s., Dvory nad Ţitavou, Jurská 1, Levice, tel. 035/648 42 92, p. Gašparíková 1 rehabilitačný a fyzioterapeutický zamest. - nástup 31. 1., ÚSO, PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, 036/7491 433, p. Píriová 1 technik správca operačného systému - nástup 31. 1., ÚSO, SCITEC NUTRITION, s.r.o., Šahy, Sipossa 9, tel. 0903 243 794, p. Balla 3 zámočníci, zámočníci strojov nástup 15. 2., vyuč., ZAMPERLA SLOVAKIA s.r.o., SNP 53, Šahy, tel. 0905 105 514, p. Raffaj 1 inštalatér vodovodov - nástup 1. 2., vyuč., ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová 1 lekár v odbore psychiatria - nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Zelenyáka 65, Hronovce, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 lekár, absolvent - nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 pom. robotník pri výr. cukr. vaty - nástup 1. 2., zákl., SOLIDE SLOVAKIA s.r.o., Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 1 vedúci lekár - príslušník ZVJS nástup 1. 2., VŠ, ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová 1 všeob. sestra so špecializáciou nástup 1. 3., ÚSO, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová

15 zvárači - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 2 inžinierske a manažérske pozície Maďarsko, NJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok 226 reštauračný personál - Taliansko, AJ, TJ, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ 203 animátori, športoví inštruktori Taliansko, AJ, TJ, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ 150 zberači jahôd, hrachu - Dánsko, AJ - komunikatívne, SOU 1 práca na farme - Fínsko, AJ - komunikatívne, SOU, zber paradajok

Bližšie informácie: EURES 036/2440 303


14

24. januára 2012

POHRONIE

samospráVne noViny

dve otázky starostovi Ľubomírovi lőrinczovi

VýzVa

Školský areál s novým oplotením

nostiach sa začalo s projektovou prípravou výmeny kúrenia z plynových kachieľ na ústredné s úsporným kondenzačným kotlom. Súčasťou projektu bude aj prívod teplej vody do sociálnych zariadení a umiestnenie umývadiel v triedach. Uvažujeme aj s úpravou kuchyne, kde chceme vytvoriť lepšie podmienky pre prácu kuchárky a uspôsobiť výdaj stravy tak, aby nedochádzalo ku križovaniu vydávanej a nezjedenej stravy. (op)

Základná škola v Santovke bude mať 80 rokov

Ide o bezpečnosť našich detí.

V priebehu uplynulého týždňa prebiehali práce na výmene dosluhujúceho oplotenia Základnej školy v Santovke. Súvisí to aj s blížiacimi sa oslavami jubilea školy? Pôvodné oplotenie slúžilo svojmu účelu mnoho rokov, no zub času a pôsobenie žiakov školy na ňom zanechali stopy. Z dôvodu blížiacich sa osláv 80. výročia školy, ale najmä kvôli bezpečnosti detí, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo investovať do nového oplotenia.

V krátkom čase budú opravené a nafarbené aj vstupné brány. Práce vo veľmi krátkom čase vykonala stavebná firma I-NOVA z Nitry, ktorá bola aj dodávateľom oplotenia. uvažuje obecné zastupiteľstvo aj s ďalšími investíciami do základnej školy? Obec Santovka si uvedomuje potrebu starostlivosti o vzdelávanie detí a snaží sa pre to vytvárať v rámci svojich možností vhodné podmienky. Pre zvýšenie hygienickej úrovne v miest-

Práca na oplotení.

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti zŠ

Obec Santovka a regionálny týždenník POHRONIE vyhlasujú výtvarnú súťaž pre deti ZŠ pod názvom: ČO jE NAjKRAjŠIE V NAŠEj OBCI. Všetky výtvarné práce s touto témou, bez rozdielu výtvarných techník, môžete už odteraz posielať poštou na adresu: Redak-

cia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice alebo elektronicky na e-mailovú adresu: redakcia@pohronie.sk. Všetky súťažné práce zverejníme na tomto mieste. Víťazov verejne vyhlásime a odmeníme. Tešíme sa na vašu tvorbu. Vyhlasovatelia súťaže

staVebné pamiatky malinoVca:

kaplnka v parku

Najnovšie dejiny Santovky a Malinobvca sa začali odkrývať už pred mnohými desaťročiami. Architektonické a výtvarné pamiatky sa však do pozornosti pamiatkových úradov dostávali len pozvoľna. Prvýkrát to bolo v roku 1952, keď Rímsko-katolícky farský úrad v Demandiciach spolu s ONV v Šahách žiadali povereníctvo školstva, vied a umení o povolenie opraviť kaplnku nachádzajúcu sa v Malinovci v parku, pri bývalom kaštieli Ňáriovcov. Vo vydanom povolení sa konštatovalo, že kaplnka je bežnou klasicistickou stavbou a patrí do skupiny pamiatok, ktoré sa majú zachovať. Pri oprave sa mali použiť hladké vápenné omietky

Interiér kaplnky v Malinovci.

s bledožltým tónovaním na fasádach. V interiéri mal byť použitý len jednofarebný krémovobiely tón bez figurálnej výzdoby. Strechu povolili pokryť eternitom malého tvaru, keďže šindeľ bolo ťažké zohnať. Kaplnku dal postaviť barón Ladislav Ňári v roku 1834.

Nový Tekov milí Novotekovčania,

občianske zdrUženie hroneko:

chcú zveľaďovať obec aj prírodu Veľa mladých ľudí využíva svoj voľný čas nečinne. Chceli sme byť iní. Sme banda mladých, ktorí chcú svoj čas využiť tak, aby boli prospešní ľu-

a pre obec pracujú. Chceli sme sa im vyrovnať. Dostali sme podobnú ponuku, a keď sa nás ujal Ing. Š. Králik a zobral si nás pod ochranné krídla, neváhali

„HRONEKO“ . HRON – ako rieka, ktorá preteká cez našu obec a EKO – pretože chceme chrániť a zveľaďovať prírodu. Doteraz máme 27 členov. Hoci

Títo mladí ľudia tvoria Občianske združenie HRONEKO.

dom v našom okolí. V susednej obci prišli naši rovesníci s nápadom vytvoriť si Občianske združenie a spoločne v obci

sme ani chvíľu. Založili sme si Občianske združenie. Je to nezisková organizácia. Pracujeme od 7. novembra pod názvom

príĎte na maŠkarný ples!

Materská škola spolu s Obecným úradom organizujú v pondelok 30. januára o 15.30 hodine v kultúrnom dome MAŠKARNÝ PLES pre všetky deti z Nového Tekova až po hranicu dospelosti. Atmosféra bude skvelá - všetkých Vás srdečne pozývame. Organizátori

pracujeme krátky čas, máme za sebou rôzne aktivity. Nie je to ľahké, ale v spolupráci s Obecným úradom a miestnymi organizáciami sa nám to darí. Chce to dať hlavy dokopy, dobrú vôľu a hlavne veľa, veľa času. Pravidelne organizujeme brigády v okolí Hrona a v našej obci zbierame odpadky, ktorých je stále dosť. Usporiadali sme Halloween pre deti, spolu s nimi sme sa obliekli do strašidelných kostýmov. Spoločne sme si za-

súťažili, zatancovali a vypustili sme balóny šťastia na znak našej spolupatričnosti, čo malo úspech. V mesiaci úcty k starším naša organizácia pomáhala pri organizovaní tejto akcie. Mikuláša deti vítali pri kultúrnom dome. Prišiel na koči a my sme boli pri tom. V čase adventu sa v obci konali vianočne trhy a obecná zabíjačka, kde sme podali pomocnú ruku a prispeli sme aj kultúrnym programom. S koncom roka sme sa rozlúčili spoločne v kultúrnom dome. Prispeli sme pekným estrádnym pásmom a polnoc sme vítali ohňostrojom. Hlavným naším cieľom v tomto roku je získať povolenie na projekt na zveľadenie jazierka a okolia. Chceme vybudovať nový altánok, ohnisko, šmýkalky pre deti, nové lavičky, aby mali kde chodiť najmenší s rodičmi, a spájali tak príjemné s užitočným. Chceme spoločnými silami zveľadiť našu obec a chrániť životné prostredie. Sme tu krátku dobu a preto sa snažíme, aby po nás dielo zostalo aj pre druhé generácie. Ďakujeme aj sponzorom – bez nich by sa nám to nedarilo. Držte nám palce! Výbor OZ HRONEKO

minulý týždeň som sa na obecnom úrade stretla s predstaviteľmi spoločenských organizácií a občianskych združení, ktoré sa najviac podieľajú na verejnom živote obce, na organizovaní podujatí pre našich občanov. Som rada, že spolu s predstaviteľmi miestnych organizácií Matice slovenskej, SČK, Slovenského zväzu záhradkárov, TJ a zástupcami občianskych združení HRONEKO a TEKOVAN sme hľadali a našli pravidlá pre úspešné fungovanie a spoluprácu, aby NOVÝ TEKOV žil rozmanitými podujatiami pre rôzne skupiny obyvateľov. Prvé výsledky vzájomnej spolupráce sa určite ukážu už počas rozbiehajúcej sa plesovej sezóny. Cez víkend 28 a 29. januára sa bude konať zaujímavé retro - podujatie OZ TEKOVAN a jeden z prvých nácvikov má za sebou nová spevácka skupina TEKOVANKA. Všetky deti z obce sa budú môcť dosýta zabaviť na Maškarnom plese v pondelok 30. januára. Teším sa na spoluprácu so všetkými, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji a zveľaďovaní našej obce, aby sa nám tu spoločne dobre žilo. Silvia Hrušková, starostka

Výchovný koncert zaujal deti aj dospelých

tóny z netradičných hudobných nástrojov NOVÝ TEKOV (Beáta Beňová) – Malebné tóny z netradičných ľudových hudobných nástrojov sa niesli po vianočných prázdninách kultúrnym domom. Pre deti materskej školy, ale aj pre širokú verejnosť, ich vyludzoval Anton Budinský z Očovej počas výchovného koncertu, ktorý pripravil Obecný úrad spolu s Materskou školou. Ukážky hry na archaické hudobné nástroje ako fujara, píšťalka, gajdy, drumbľa, heligónka

a iné, ale aj krásny spev majstra Budinského zanechali v prítomných hlboký umelecký zážitok. Navyše celé podujatie bolo popretkávané humorom, dynamickou a výbornou atmosférou vďaka majstrovstvu Antona Budinského, ktorý zaujal deti aj dospelých. Koncert poslucháčov obohatil o nevšedný zážitok aj nové poznatky z oblasti ľudovej slovesnosti. Veríme, že na podobné podujatia v budúcnosti príde najmä viac seniorov.


Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094

(99)

SLUŢBY Staviam kozuby, krby a kachľové pece, opravím staré, aj nefunkčné. Tel. 0903 664 956 (604)

Doveziem drevo buk metrovicu, štiepku, alebo drevoštiepku. Tel. 0908 449 399 (355) Vykonávam pilčícke práce s motorovou pílou u Vás doma - napílenie palivového dreva na polienka - výrub stromov v záhrade

Tel. 0903 433 738

(1)

Ručne kované práce KOVÁČSTVO

výroba kovaných plotov, brán, zábradlí, mreţí a doplnkov. Kontakt Kukučínov 5 Tel. 0904 343 317 (6)

brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

(13)

(12)

Ponúkam stavebné práce, podbíjanie tatranským OBS, zatepľovanie, podkrovné drevené konštrukcie a natieranie tatranský. Tel. 0902 612 052 (77)

NEHNUTEĽNOSTI

» Predám väčší rodinný dom v Ţeliezovciach so záhradou. Cena dohodou. Tel. 0910 685 345 (5) » Predám rodinný dom v obci Nýrovce, všetky IS vhodný aj pre dve rodiny. Tel. 0907 742 435 (21) » Predám RD 3+1, 10 km od Levíc, všetky IS, má výbornú polohu s moţnosťou viacúčelového vyuţitia na väčšom pozemku. Cena dohodou. Tel. 0904 023 625 (31)

» Predám garáţ v stráţenom objekte. Cena dohodou. Tel. 036/622 84 59 (40) » Predám RD 3+1 v Leviciach. Všetky IS. Tel. 911 211 755 (47) Predám nehnuteľnosť v Dolnom Piali o výmere 224 m2. V objekte sú kompletné inţinierske siete, sociálne zariadenie. Nehnuteľnosť má dobrú polohu s moţnosťou viacúčelového vyuţitia. Cena dohodou. Tel. 0905 425 033 (589)

POZEMKY

Vŕtam studne.

Tel. 0908 757 695, 0903 061 865

(41)

PRÁCU PONÚKA

» Predám v Brhlovciach 12 árový vinohrad - vysoké vedenie, oplotený, 3 ks orechy. Moţnosť postavenia chaty. Cena 300 €. Kontakt 0905 831 519, 0903 526 000 (25)

AUTO-MOTO-BICYKLE

Prijmeme do pracovného pomeru - stolárov - šičku - krajčírku - čalúnnika - pomocných pracovníkov do drevovýroby Kontakt 036/ 630 41 14

» Dám do prenájmu garsónku v centre Levíc, čiastočne zariadenú. Tel. 0908 359 341 (17) » Dám do prenájmu 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (23) » Dám do prenájmu 2-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (24) » Dám do prenájmu 3-izbový byt v Kalnej nad Hronom. Tel. 0905 527 116 (20) » Dám do prenájmu 4-izbový byt v Leviciach. Ihneď voľný. Tel. 0911 211 755 (46)

(543)

Glazúrovanie vaní.

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

PRENÁJOM

Predám kaviareň v centre Levíc. Informácie 0914 172 371

Predám tatranský profil –

Tel. 0905 450 267, 0911 811 880

» Predám veľký 3-izbový byt v OV v centre mesta Levíc po čiastočnej rekonštrukcii. Tel. 0904 139 754 (19) » Predám 3-izbový byt v Hodruši pri Ţarnovici. Výhodná cena do 21 000 €. Tel 0904 027 644 (43) » Predám kompletne zrekonštruovaný 3-izbový byt v Leviciach, alebo vymením za 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0911 211 755 (48)

» Predám obytný príves 5,7 m - garáţovaný. Cena dohodou. Tel. 036/ 622 84 59 (39)

NÁBYTOK

(32)

» Predám novú sedaciu súpravu z rodinných dôvodov. Tel. 0905 578 970 (2)

DARUJEM

» Darujem dve šteniatka kokršpaniela anglického + ku kaţdému 5 kg » Kúpim v Leviciach garsónku. Tel. granúl. Tel. 0915 463 931, 0915 0908 083 590 (29) 553 194 (22) » Kúpim v Leviciach 1 aţ 3 izbový ZVIERATÁ byt, prípadne RD aj v okolí Levíc, prípadne vinicu. Tel. 0907 560 493 » Predám odstavčatá. Cena dohodou. Tel. 0917 252 526 (591) (28) » Predám garsónku v OV na ulici » Predám vykŕmené husi v Drţeniciach č. 40. Tel. 0940 838 531 Zd. Nejedlého v Leviciach, 25 m2, (608) 4. poschodie/12. Cena dohodou. » Predám šteniatka Kólie dlhosrstej Tel. 0908 833 633 (573) veľmi pekné. Tel. 0908 793 662 » Predám garsónku v LV na (42) Okruţnej v OV. Cena 18 500 €. Tel. 0902 211 159 (3) RÔZNE » Predám v Leviciach 2-izbový byt s » Predám trištvrťový koţuch zo zlabalkónom na Vinohradoch v OV tej líšky, veľkosť S/M. Cena dohopo čiastočnej rekonštrukcii. Cena dou. Tel. 0907 651 495 (30) 33 000 €. Tel. 0908 083 590 (27) ZOZNÁMENIE » Predám 2-izbový byt v OV v » 53-ročný muţ (162 cm) hľadá dáLeviciach. Tel. 0918 907 984 (45) mu primeraného veku na váţnu » Predám 3-izbový byt na Pereckej známosť. Číslo v redakcii. (574) ul. v Leviciach v pôvodnom stave, 72 m2. Cena dohodou. Tel. 0905 554 715 (613) » Predám 3-izbový byt blízko centra, 1. poschodie, zateplený, plastové okná. Kontakt 0901 777 556 (18)

Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT Občiansky inzerát môţete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou moţnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môţete zvoliť sami. Jednou z moţností je zaslanie peňazí poštovou poukáţkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou moţnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môţete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov - poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukáţku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

Predám balkónové dvere 1 ks pravé + 1 ks ľavé. Rozmer š: 1 000 mm, v: 2 000 mm, z najmodernejšieho profilu VEKA PLATINIUM, farba orech vlašský. Sú veľmi pekné a úplne nové. Veľmi výhodná cena. Kontakt 0903 231 771 (26)

KERBEROS

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (4) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

NARODILI SA LEVICE: 14. 12. Stanislav Čonka (syn Stanislava a Natálie), 21. 12. Daniela Duchoňová (dcéra Lucie), 31. 12. Roman Rafael (syn Diany), 5. 1. Nina Severová (dcéra Petra a Ivany), Samuel Daniš (syn Ing. Ivana a Zuzany), Viera Kováčová (dcéra Alexandra a Romany), 7. 1. Patrik Suchár (syn Aleny), Roman Duchoň (syn Romana a Denisy), Dávid Štefánek (syn Miroslava a Patrície), 8. 1. Christopher Rakovič (syn Rolanda a Eriky), 9. 1. Terézia Lazoríková (dcéra Jozefa a Simony), Viktória Miklošová (dcéra Jána a Nataše), 10. 1. Jakub Forgáč (syn Petra a Mgr. Kataríny), Michal Čermák (syn Jána a Ivany), Linda Baričáková (dcéra Ing. Branislava a Ing. Karmen), Filip Uríček (syn Zdenka a Kataríny), 11. 1. Timea Rumanová (dcéra Milana a Evy), Maxim Mlynek (syn Martina a Adriany), Adam Seneši (syn Dušana a Andrey), Matej Bielik (syn Mareka a Ing. Gabriely), Viktória Rošková (dcéra Petra a Simony), 12. 1. Lara Sýkorová (dcéra Tomáša a Eleonóry), Lucas Lachký (syn Viktora a Marianny), Tobias Filyó (syn Tibora a Moniky), Kristián Vozár (syn Slavomíra a Ţanety), 13. 1. Tímea Moravíková (dcéra Radomíra a Márie), Tomáš Krúpa (syn Miroslava a Zuzany), 14. 1. Melisa Lukácsová (dcéra Patrika a Eriky), 15. 1. Simona Šabová (dcéra Ing. Daniela a Zuzany) OPUSTILI NÁS LEVICE: 8. 1. Roderik Šárközy (nar. 8. 1. 2012, Horša), Barbora Máčaiová (84 r., Kozárovce), 12. 1. Alţbeta Nagyová (80 r., Levice), Júlia Viglašová (89 r., Čaka), 13. 1. Andrej Pavlík (28 r., Levice), 14. 1. Eva Lehocká (58 r., Levice), 15. 1. Ján Špaňo (86 r., Čata), 16. 1. Juliana Pokoraczká (77 r., Nový Tekov), Karol Valentko (90 r., Dolný Pial), Imrich Boócz (69 r., Levice) ŠAHY: 11. 1. Júlia Nagyová (85 r., Lontov), 13. 1. Anna Kováčová (62 r., Lišov), 14. 1. Július Dányi (71 r., Ipeľský Sokolec), 15. 1. Zuzana Dobiszová (85 r., Šahy), 16. 1. Ján Richtárik (63 r., Pohronský Ruskov)

BYTY

REDAKCIA FAX

036/6313 187

24. 1. 1894 zomrel v Čake Martin Čulen, pedagóg a národný buditeľ. Zakladajúci člen Matice slovenskej, Spolku svätého Vojtecha a Ţiveny. Po zrušení Matice slovenskej a slovenského Gymnázia v Kláštore pod Znievom prišiel v roku 1875 do Čaky. Venoval sa organizátorskej a osvetovej práci. V dome, v ktorom ţil, je pamätná izba a pred domom je pamätník s bustou. 24. 1. 1801 sa narodil v Bohuniciach Michal Godra, básnik, jazykovedec, učiteľ. Zomrel 21. marca 1874 v Báčskom Petrovci. Bol blízkym spolupracovníkom Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. Pokúsil sa o reformu spisovnej češtiny, neskôr zbieral a publikoval materiál k slovenskému vedeckému názvosloviu. V rukopise zanechal latinsko-slovenskú zbierku básní Opera poetica. Bol bratom spisovateľa Samuela Godru. 24. 1. 1908 sa narodil v Bohuniciach Ladislav Adamčík, evanjelický farár. Od roku 1937 pôsobil v Devičanoch. Bol drţiteľom ceny prezidenta D. Eisenhopwera za záchranu amerických letcov. Bol bratom herca Sanuela Adamčíka. Zomrel 23. 11. 1981. Pochovaný je na cintoríne v Devičanoch. Ladislav Adamčík, sa narodil 24. 1. 1908 (nie v r. 1937 - vtedy prišiel ako kňaz na faru v Devičanoch) a zomrel 23. 11. 1981 (nie v r. 1974). Pochovaný je na cintoríne v Devičanoch.

26. 1. 1922 sa narodila v Dolnej Ţdani Elena Čepčeková, spisovateľka píšúca pre deti a mládeţ. S našim regiónom ju viaţe pobyt v Malom Kiari v rokoch 1931-36. Jej dielo je veľmi rozsiahle, písala poéziu i prózu, bábkové i rozhlasové hry, seriály pre televíziu. Román Dievča z majera, v ktorom sa autorka opiera o hlboké záţitky z detstva, dáva jasne tušiť, ţe čitateľ sa nepriamo oboznamuje s prostredím majera v Malom Kiari, kde vyrastala na gazdovstve statkára Drdoša. 29. 1. 1948 sa narodil v Pastovciach Zsigmond Zalabai, maďarsky píšúci spisovateľ, literárny kritik. V rokoch 197275 bol redaktorom literárneho mesačníka Irodalmi szemle, potom redaktorom a neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Madách. Od roku 1990 je vedúcim katedry maďarského jazyka a literatúry FFUK v Bratislave. S jeho menom sa spája vydávanie série Új Mindenes Gyujtemény (Nová zbierka spoločenskovedných štúdií). 31. januára 1869 sa narodil v Tvrdošíne Albert Škarvan, lekár, tolstojovec, spisovateľ. V rokoch 1911 - 1915 pôsobil ako lekár v Bátovciach. Bol priateľom L. N. Tolstého a prvý preloţil Tolstého román Vzkriesenie. Zomrel 23. 3. 1926 v Hybiach. Vlani mu v rámci osláv 970. výročia prvej písomnej zmienky o Bátovciach odhalili v tejto obci pamätnú tabuľu. Zaznamenal: (šr) Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, ww.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu


24. januára 2012

16

POHRONIE

inzercia

(5)

Dem-ter

pLASTOVé OKnÁ A DVERE

zn. salamander Vrátane oV a deceUninck doplnk

plastoVé obklady a oplotenia, markízy CEnoVÁ Ponuka • dodÁVka • MonTÁž • SErVIS

Levice, ul. Mlynská 2238

(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

zimné zľavy!

(2)

(11)

Podnikanie s prehľadom...

(1)

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb)

Viete, čo skrýva? EURÓPSKA DATABANKA R

on-line

DATABÁZA FIRIEM infolinka

� 18 185

0x

Poskytneme Vám VIAC INFORMÁCIÍ o Vašich dodávateľoch, odberateľoch a konkurencii.

WWW.EDB.SK Telefón: 18 185, 037 – 16 185, 037 - 65 22 555, Fax: 037 - 65 22 555, e-mail: nitra@edb.sk

Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)

hprk.sk

Pohronie 03 2012  

Týždenník okresu Levice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you