Page 1

pä ť o

pukaNský móric beňovský - 3. str.

FIRMA REGIÓNU

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Ročník LXVII

č. 2

17. januára 2012

cena 0,46 €

NajŠikovNEjŠí Zvárači pôjdu do číNy

Na vaše otázky odpovedá Braňo ondruš,

Z tlmačskej SoŠ technickej je aj majster Európy

Mladí tlmačskí zvárači dosahujú úspechy aj na medzinárodných súťažiach.

TLMAČE (Marián Sabala) – Najtalentovanejší zvárači – študenti SOŠ technickej majú reálnu šancu ukázať svoje majstrovstvo až v Číne. Výrazné úspechy žiakov tejto školy vo

zváraní rôznymi metódami neustále zvyšujú jej prestíž a vedú tých najlepších až k celonárodnej reprezentácii v zahraničí. Žiaci sa každoročne zapájajú do mnohých vedomostných, ale

aj odborných súťaží a olympiád, z ktorých si odnášajú popredné umiestnenia. Platí to najmä pre súťaže vo zváraní. Študenti dosahujú v tejto oblasti v posledných rokoch naj-

Levickí vandali zničili v parku štyri informačné tabule LEVICE (am) - Novú informačnú tabuľu, ktorú dal nedávno nainštalovať mestský úrad v starom parku v centre mesta v hodnote takmer 500 eur, vandali spolu s ďalšími tromi tabuľami v parku začiatkom roku úplne zdeformovali a vylomili zo stojana. Farebná tabuľa bola prvou z plánovanej série informačných tabúľ o stratených pamiatkach Levíc, ktorých cieľom je priblížiť domácim aj návštevníkom fragmenty z histórie Levíc. Tabuľa umiestnená v starom historickom parku v centre mesta oboznamovala oko-

loidúcich s kaštieľom rodiny Schoellerovcov, ktorí tu na prelome 19. a 20. storočia „rozbeh-

li“ priemyselnú výrobu. Súčasníci im vďačia za rozvoj Levíc, ktoré sa vďaka nim na dlhé obdobie stali priemyselným centrom širokého okolia. Zničené informačné tabule spolu so zhyzdenými značkami, počmáranými stenami, autobusovými zastávkami, rozbitými lavičkami či rozkopanými smetnými košmi a nádobami však k dobrému dojmu z Levíc neprispejú a ich neustále opravovanie zbytočne zaťažuje mestský rozpočet. Otázkou zostáva, prečo vandali prezentujú samých seba takto.

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

lepšie výsledky nielen vo svojom regióne, kraji alebo na celoslovenských súťažiach. Zvíťazili a priniesli si najcennejšie trofeje za najlepšie ocenenie aj z medzinárodných meraní síl. Za zmienku stojí najmä medzinárodná súťaž Zlatý pohár Linde, ktorá sa každoročne koná vo Frýdku Místku (ČR). Naši zvárači si vybojovali tiež v poslednom ročníku najvyššie ocenenia, čím sa dostali do povedomia aj v zahraničí. Najväčší úspech dosiahol žiak 3. ročníka Štefan Farkas, ktorý sa vo svojej kategórii stal suverénnym majstrom Európy. O nič horšie neobstál ani jeho rovesník Matúš Dóka. Aj on si odniesol najvyššie ocenenie za predvedené výkony zvárania metódou argónu. „Teší ma, že naša práca a výsledky sú na najvyššej úrovni. Chlapci dokazujú, že svoju prípravu na budúce povolanie berú zodpovedne a už počas štúdia a odbornej praxe dosahujú ocenenia, ktoré si zaslúžia (pokračovanie na 3. strane)

podpredseda výboru Nr Sr pre sociálne záležitosti

výsledok protestu lekárov je zlyhaním ministra zdravotníctva Čitatelia POHRONIA sa pýtali poslanca NR SR za Smer – SD na aktuálne témy. Ak aj vás zaujíma niečo z citlivej oblasti sociálnych vecí, ak nie ste spokojní so súčasným stavom, ak máte nedostatok informácií z legislatívy tohto rezortu, tiež pošlite svoju otázku pre poslanca Ondruša na adresu: redakcia@pohronie.sk. Jana Šebová z Podlužian sa Braňa Ondruša opýtala: Ako sa pozeráte na spôsob, akým si riešili svoje sociálne istoty lekári? Aj keď viem, že v ich proteste išlo aj o vážne systémové zmeny v zdravot-

níctve, zaujíma ma váš názor. Odpoveď poslanca NR SR Braňa Ondruša čítajte na 2. strane.

Kalná nad Hronom: V obci pribudne gASTROCENTRUM Želiezovce: 500. vystúpenie súboru Kincső Rybník: Rok 2011 bol úspešný ZMOS: Novoročné prijatie u hlavy štátu Santovka: Hľadajú riaditeľku MŠ Nový Tekov: Predstavuje sa združenie Tekovan

v kukučínove skolaudovali zrekonštruovaný kravín

KUKUČÍNOVO (=LV=) Koncom decembra skolaudovali v Poľnohospodárskom družstve Kukučínovo zrekonštruovaný kravín. Náklady na rekonštrukciu dosiahli 115 tisíc €. Ukončili tak druhú etapu rekonštrukcie objektov chovu hovädzieho dobytka. V kravíne bude ustajnených 90 dojníc. Novinkou je temperovanie vody v kravíne a pohyblivá stena, ktorá sa dá v lete počas horúčav odstrániť a tak sa zlepší komfort ustajneného dobytka. Na snímke predseda družstva Zoltán Cibula počas slávnostného odovzdania kravína do užívania.

Nech deti rastú s dobrom Hľadáme

malých aktérov

nasledovaniahodných

skutkov

tický 25 Mb op et intern € 0 len za 9,9e! n č a s me

Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00 KOnTAKT: T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu na splátky:

Generálny partner: (7)

Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia.


Uţ niekoľko rokov som na invalidnom dôchodku a márne sa pokúšam nájsť si zamestnanie. Viem, dnes sa ťaţko zamestná aj zdravý človek, tak prečo sa ja sťaţujem. Ale ten, kto má zrakové postihnutie, vie, o čom hovorím. Ruky by pracovali, ale oči slabo vidia. Konečne som si našla prácu. Po niekoľkých dňoch v zamestnaní sme mali pracovnú poradu. A práve tam som pocítila, aké mám šťastie. Počas prvých dní mi práca vôbec nešla od ruky, aj keď som sa snaţila, preto plánovanej porady som sa obávala. Ale môj nadriadený mi nevyčítal nedostatky, ţe pracujem pomaly a nie s najlepšou kvalitou. Naopak - vyzdvihol kladné vlastnosti, ktoré som si ja sama na sebe ani nepovšimla. A to mi dodalo chuť do práce a zaradiť sa medzi zdravých ľudí. Moţno poviete, ţe sa predčasne radujem (nechváľ deň pred večerom), ale aj tak musím povedať: Pán riaditeľ, ĎAKUJEM! Vrátilo sa mi sebavedomie a chuť pracovať v spoločnosti, ktorá nedáva zdravotne postihnutých na druhú koľaj. Anka

ŽEMLIARE (ag) - Ešte pred vianočnými sviatkami, keď už vládla ozajstná sviatočná atmosféra, zorganizovali v obci tzv. rodinný deň, počas ktorého sa zamerali najmä na zachovanie ľudových tradícií. Deti a dospelí spoločne vyrábali ozdoby, piekli a zdobili medovníky, varili chutné jedlá, charakteristické pre najkrajší sviatok roka.

Na Štedrý deň predpoludním deti a mládež navštívili dôchodcov a obdarovali ich spevmi a malým prekvapením. Vyvrcholením dvojdňového programu bolo predstavenie betlehemskej hry v miestnom katolíckom kostole. Akcia bola podporovaná Nadáciou SPP, programom Dedičstvo regiónov.

LEVICE (šr) - V roku 2012 sa narodilo 1 061 detí, z toho 546 chlapcov a 515 dievčat. Najpouţívanejšie chlapčenské mená boli Tomáš, Samuel, Filip, Matúš, Lukáš, Peter, Adam, Patrik, Jakub a Martin. Dievčatkám rodičia najčastejšie vyberali mená: Viktória, Nina, Laura, Sofia, Natália, Simona, Kristína, Tamara, Dominika, Ema. Ani vlani nechýbali exoticky znejúce mená ako Ricardo, Christopher, Maximus, Santiágo, Quentin, Fernanda, Riana, Chelsea, Slavena, Euridika. Podľa očakávania pribudli do matriky aj nositelia seriálových mien Šeherezádé a Onur. Sobášov bolo vlani 160,

z toho 57 cirkevných, 103 občianskych. Jeden sobáš uzavreli maloletí, 11 sobášov bolo uzavretých s cudzincom. Úmrtí bolo zaznamenaných 723, z toho 356 muţov a 366 ţien, 5 detí. Slobodných zomrelo 73, rozvedených tieţ 73. Z hľadiska štatistického vývoja za posledných 5 rokov, v rokoch 2007 aţ 2011 počet narodených detí postupne narastal zo 764 na 1061. Počet úmrtí sa zvýšil zo 668 na 723. Počet sobášov klesal zo 195 v roku 2007 na 155 v roku 2010, v roku 2011 ich bolo uzavretých 160. Počet občianskych sobášov klesol zo 113 na 103, počet cirkevných klesol výraznejšie, z 82 na 57.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach začiatkom roka začala činnosť „PORADŇA V OČKOVANÍ“, ktorá je pre verejnosť k dispozícií raz mesačne, kaţdý 1. štvrtok v mesiaci, od 13.30 do 14.30 hodiny. V poradni sa vykonáva konzultačná činnosť v oblasti povinného pravidelného očkovania, o priebehu chorôb preventabilných očkovaním, v oblasti očkovania v profesionálnom riziku nákazy, o zloţení vakcín a o neţiaducich reakciách po očkovaní. Poradňa sa nachádza na oddelení epidemiológie v budove na Ul. 29 augusta č. 1/A. Na konzultáciu je vhodné vopred sa prihlásiť na telefónnom čísle 6 305 340, informácia je dostupná aj na webovej stránke: www.ruvzlv.sk Adriana Czigányiová, RÚVZ Levice

LEVICE (šr) - Vo štvrtok 12. januára v obradnej sieni Mestského úradu v Leviciach slávnostne menovali členov v poradí tretieho Mestského parlamentu mládeţe. Levický mládeţnícky parlament bol zaloţený v sep-

sme poznať pohľad a poţiadavky ţiakov základných a stredných škôl na samosprávu. Vytvorili sa moţnosti ovplyvňovať dianie v meste,“ konštatoval primátor. Veľmi ocenil, ţe mladí ľudia sa do všetkých aktivít zapájali dobrovoľne. Poţelal im, aby po dvoch rokoch pôsobenia v tomto študentskom parlamente mohli povedať, ţe tam nechodili nadarmo. „Kaţdý rok sa presviedčam, ţe práca s mládeţou je obohatením nielen pre mňa, ale aj pre mladých ľudí, pre celé mesto. Niekomu sa moţno pred piatimi rokmi zdalo, ţe MsPM je len formálny a postupne upadne do zabudnutia, no nestalo sa. Opak je pravdou,“ konštatovala MarMenovací dekrét si preberá Radoslava Tatarkovičová, tina Gašparová. poslankyňa za Katolícku spojenú školu. Ako dôkaz pripomenula projekty, ktoré úspešne realizovali a o ktorých informovalo mládeţnícke zdruţenie Informač- Levice a mladými ľuďmi a Menovací dekrét pre koordinátor- aj POHRONIE. Pripomenula né centrum mladých, novinkou je MsPM si vytvoril uznávanú pozíku Martinu Gašparovú z rúk pred- aktivity podporené Radou pre členstvo aj Územného spolku ciu. Za to sa osobitne poďakovaprevenciu kriminality - Mladí SČK. la koordinátorke Martine Gašpanostu MsÚ Mariána Sokola. bez servítky, Krajšie je vonZa mladých poslancov vystú- rovej. Potom si 22 poslancov tembri 2007 ako poradný orgán ku ako v bare. O vzťahu mladých pila Dáša Tarišková, ktorá začala prevzalo z rúk primátora menoprimátora mesta. S myšlienkou ľudí k svojmu mestu svedčí reali- svoje pôsobenie v MsPM ako vacie dekréty. Na záver si pripili jeho vzniku prišla najmladšia zovaný projekt „Na Leviciach ţiačka ZŠ a dnes zastupuje stred- na úspech tretieho MsPM poslankyňa mestského zastupi- nám záleţí“. nú školu – Gymnázium A. Vráb- v histórii. Keďţe ešte nemajú 18 teľstva Martina Gašparová, ktorú V MsPM má svojho zástupcu la. rokov, štrngli si detským šamvtedy primátor poveril vedením kaţdá základná a stredná škola Podľa nej sa za tých päť rokov panským. MsPM ako koordinátorku. v meste, jedného zástupcu má upevnil vzťah medzi mestom Primátor Štefan Mišák privítal poslancov MsPM, poslancov Mestského SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA zastupiteľstva, riaditeľov základných a stredných škôl a s potešením aj niektorých rodičov mladých poslancov. Ako spomenul vo svojom príhovore, zaloţenie MsPM bolo spojené s určitou skepsou. Čas však ukázal, ţe toto rozhodnutie bolo dobré. „Mládeţnícky parlament je poradný orgán nielen primátora mesta, ale aj poslancov MsZ a v neposlednom rade tieţ pracovníkov MsÚ. Chceli

Čitatelia POHRONIA sa pýtali poslanca NR SR za Smer – SD na aktuálne témy. Ak aj vás zaujíma niečo z citlivej oblasti sociálnych vecí, ak nie ste spokojní so súčasným stavom, ak máte nedostatok informácií z legislatívy tohto rezortu, tiež pošlite svoju otázku pre poslanca Ondruša na adresu: redakcia@pohronie.sk. Jana Šebová z Podlužian sa Braňa Ondruša opýtala: ■ Ako sa pozeráte na spôsob, akým si riešili sociálne istoty lekári? Aj keď viem, že v ich proteste išlo aj o vážne systémové zmeny v zdravotníctve. - To, čo sa stalo koncom novembra a decembra 2011, povaţujem jednoznačne za zlyhanie ministra zdravotníctva, nie lekárov. Dal som si tú námahu a presne som si zmapoval celý vývoj toho problému. Lekárske odborové zdruţenie (LOZ) prvýkrát pohrozilo hromadnými výpoveďami začiatkom leta. Dôvodom neboli platy – o tých priebeţne, ale bez vyhráţok hovorilo uţ dávnejšie – ale novela zákona, ktorá umoţnila privatizáciu nemocníc. Ešte pred jej prijatím varovali, ţe pôjdu do protestu. Minister uţ vtedy vyhlásil: „Som presvedčený, ţe nepríde k hromadným výpovediam.“ Na tlačovke 19. augusta, kedy LOZ otvorene hovorilo o spustení tejto akcie, na otázku, čo bude v takom prípade robiť, opäť sebavedome vyhlásil: „Neverím, ţe sa tak stane.“ O absolútnom zlyhaní a úplnom odtrhnutí Ivana Uhliarika od reality svedčí fakt, ţe hrozbu výpovedí odmietal dokonca aj v deň, keď LOZ oznámilo, ţe takmer 2500 lekárov „dnes“ podá výpovede. Zatiaľ čo Marián Kollár 29. 9. varoval, ţe ostávajú dva mesiace na rokovania a dohodu, I. Uhliarik sa výpovediam doslova vysmial a celkom otvorene dal

najavo, ţe odchod takého mnoţstva lekárov je kvapkou v mori, a nijakým spôsobom neohrozí fungovanie zdravotníctva: „Sme pripravení aj na alternatívu ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť bez 2411 lekárov.“ I. Uhliarik teda vytrvalo šíril presvedčenie, ţe výpovede naozaj podalo nepodstatné mnoţstvo lekárov a ţe ich prípadný skutočný odchod nespôsobí ţiadne závaţnejšie problémy. Toto je dôleţitý moment, lebo ide o vedomé vyhlásenia človeka, ktorý je za rezort zodpovedný. On to pritom tvrdil nielen verejne, ale aj na zasadaniach vlády, v rámci koalície, v parlamente - takţe nikto, kto mu ako „zodpovednému“ dôveroval, ani len nemohol byť na poplach: všetci (vládni a provládni) totiţ ţili v presvedčení, ţe nám skutočne nič zlé nehrozí. V utorok 4. októbra po rokovaní s riaditeľmi nemocníc bez zaváhania verejnosti oznámil, ţe „akútna zdravotná starostlivosť bude na Slovensku zabezpečená aj po odchode viac ako 2400 lekárov.“ Minister dokonca vedome a sústavne vytváral dojem, ţe nemocnice nebudú mať problém nahradiť lekárov, ktorí dali výpovede. „Riaditelia nemocníc budú akceptovať stiahnutie výpovedí lekárov iba do konca októbra. Ţiaľ, po 1. novembri budú musieť riaditelia nemocníc na tieto miesta hľadať iných lekárov.“ A aby to vyzeralo dôveryhodne, novinári dostali informáciu, ţe napr. „Fakultná nemocnice v Prešove v súčasnosti

eviduje viac ako 100 ţiadostí o zamestnanie, v posledných dňoch uţ dve akceptovali“. Minister odmietol, ţe by na riešenie situácie potreboval vyuţiť lekárov zo zahraničia. Začiatkom novembra šíril informácie, ţe „lekári z celého Slovenska sťahujú výpovede“. Pritom napr. šéf prešovskej nemocnice vyhlásil: „Vedenie nemocnice stav nemieni zľahčovať, výpovede podalo 50 percent lekárov, čím nastala veľmi váţna situácia.“ Áno, presne o tej, o ktorej minister iba mesiac tvrdil, ţe pred jej bránami stojí „viac ako 100“ nedočkavých voľných lekárov (pričom výpoveď ich dalo 171). Napokon ešte jeden fakt: minister celé mesiace tvrdil, ţe platové poţiadavky lekárov sú v poriadku: „Súhlasím s väčšinou z poţiadaviek lekárskych odborárov, teda s dodrţiavaním Zákonníka práce, dofinancovaním nemocníc, aj s vyššími platmi pre zdravotníkov.“ Ešte v polovičke novembra v TA3 M. Kollárovi povedal: „Poďme rokovať o tom, aby mali vyššie platy lekári. Ja s vami plne súhlasím, pán Kollár, ale nehovorme stále o transformácii.“ Jediný dôvod, ktorým zdôvodňoval neochotu sa s lekármi baviť, bolo zastavenie privatizácie nemocníc: „Nepripúšťam zastavenie procesu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti.“ Takţe to zhrňme: minister pol roka odmietal čo i len jedno rokovanie s lekármi. Zároveň celý čas tvrdil, ţe lekári pokojne môţu odísť a pacienti nebudú ohrození. Oni dávali výpovede v čase, keď ich (a celú spoločnosť) minister presviedčal, ţe pacientom nič zlé nehrozí. Ale to zjavne nebola pravda. A on to musel vedieť. Kto si teda zahrával s osudmi pacientov a kto z nich robil rukojemníkov?


POHRONIE Najšikovnejší zvárači pôjdu do číny

Zvárači zo SOŠ technickej si zvykajú na úspech.

kraj či štát na medzinárodnom fóre.

„Príprava je v plnom prúde, chlapci ju berú zodpovedne.

Nie je to každodenná príležitosť a vidieť na nich, že si to uvedomujú. Aj napriek veľmi silnej konkurencii, ktorá tam bude, by chceli reprezentovať školu čo najlepšie. Toto pozvanie je pre nás veľkou poctou, ale zároveň aj nákladnou finančnou záležitosťou. Snažíme sa osloviť sponzorov, ktorí by boli ochotní podporiť nás finančne, nakoľko už len cestovné do Číny nie je malá položka. Veríme však, že sa nájde spôsob, aby sme mohli vycestovať na túto súťaž,“ dodáva inštruktor zváračskej školy Ján Salaj. Pevne veríme, že všetko sa podarí zabezpečiť tak, aby talentovaní zvárači reprezentovali aj nás všetkých na prestížnej medzinárodnej zváračskej súťaži v Číne. Nech sa im darí a dosiahnu čo najlepšie umiestnenie.

Žehná sa voda, chlieb a krieda

PODLUŽANY (z) - Sviatok Troch kráľov. S ním sú v obci spojené aj tradície. Pri svätej omši sa požehnáva voda, soľ a krieda. Je to starý zvyk. Mládež z Podlužian spolu s pánom

Nebezpečný odpad tvorí desatinu pečenstva sa odpad z hospodárstva člení na nebezpečný a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v roku 2010 v Nitrianskom kraji tvoril 10 % z celkového množstva odpadu. Najväčšie množstvo nebezpečného odpadu tvorili stavebné odpady a odpady z demolácií (55,7 %), ďalej odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní

odpadových vôd a úpravní vody (10,3 %) a odpady inak nešpecifikované (7,8 %). Obce Nitrianskeho kraja vyprodukovali v predchádzajúcom roku 260,1 tis. ton komunálnych a drobných stavebných odpadov. V rámci Slovenskej republiky to tvorilo 14,4 %. Až 90,2 % komunálneho odpadu sa zneškodňuje skládkovaním

a 9,2 % sa zhodnocuje (materiálovo, kompostovaním a iným spôsobom). V relatívnom vyjadrení na jedného obyvateľa Nitrianskeho kraja pripadlo vlani 368,83 kg komunálneho odpadu a 21,28 kg vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. (ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre)

pocta pukanskému „Móricovi Beňovskému“ PUKANEC - Zo Slovenska pochádzalo niekoľko známych a aj neznámych cestovateľov, ktorí svoje zážitky z ciest zaznamenali v denníkoch. K nim patrí napríklad Denník Mórica Beňovského. Žil však aj verejnosti menej známy cestovateľ - Samuel Šikeť. Narodil sa v Pukanci 7. augusta 1863 z rodičov Michala Šikeťa a Kataríny Záhorskej. Po vyučení za debnára odišiel do Viedne, kde sa živil ako podnikateľ. Stále ho to však ťahalo do sveta. V roku 1882 sa vydal na cesty. Počas svojej púte si zarábal na živobytie

S riaditeľom súkromného gymnázia v Leviciach vladimírom Hagarom Pred rodným domom cestovateľa.

Študenti z t.Smaragdu pred prvými maturitami Prvé súkromné gymnázium v okrese Levice čakajú v tomto roku prvé maturity. Jeho študenti sa prvýkrát postavia pred komisiu, aby dokázali, že štyri roky v škole neboli zbytočné a že počas štúdia nadobudli dostatok vedomosti pre úspešné zmaturovanie a prijatie na vysoké školy. Aké máte očakávania? Je to nepochybne veľká udalosť nielen pre študentom, ale aj pre vedenie školy. Počas štyroch rokov sme spravili všetko pre to, aby sme študentov dostatočne pripravili vedomostne a aby pred maturitnou komisiou preukázali svoje vedomosti. Keďže sme malá škola čo do počtu študentov, vieme ohodnotiť potenciál každého študenta. Sme škola rodinného typu, kde v každom ročníku

gymnázia je do desať študentov, a tak sme počas ich štúdia kládli dôraz na čo najväčšie možné „nasávanie“ vedomosti. Tak isto som presvedčený, že po ich úspešnej maturite budú úspešní aj na prijímacích skúškach na vysoké školy. Veď ich počas štúdia učili výborní pedagógovia, ktorí pôsobili, či pôsobia na iných stredných školách v okrese Levice či Slovensku. Sme jedna z mála škôl v Levic-

duálne, čím mu môže odovzdať viac vedomosti. Tak ako na iných školách, aj naši študenti majú možnosť chodiť do zahraničia pri projektoch, napríklad Coménius, to isté majú aj naši študenti s tým rozdielom, že terajší maturanti v tomto projekte všetci boli v Litve, Španielsku, Holandsku a učitelia aj v Portugalsku, Taliansku, Anglicku, Francúzsku. Tak isto máme možnosť získať pedagógov,

Prijímačky do Bilingválneho gymnázia budú do 2. apríla kom okrese, kde štyria pedagógovia majú, resp. do konca školského roka budú úspešní pri získaní titulu PhD. Čím sa od iných škôl odlišujete, čím ste iní, čo môžete študentom ponúknuť pri štúdiu vo vašej škole ? Už na začiatku som povedal, že sme škola rodinného typu, kde je málo študentov v triede a učiteľ má možnosť každému z nich sa venovať viac indivi-

ktorí učia aj na vysokých školách. Keďže máme tú možnosť, že v Leviciach už 6 rokov je aj Súkromná vysoká škola DTI, ktorá vychováva vysokoškolsky vzdelaných ľudí s titulom Bc., Mgr., PaedDr., tak je pochopiteľne, že naše gymnázium každý týždeň navštívi množstvo profesorov, docentov. Keď títo pedagógovia povedia, že škola je výborná, tak sa nemáme za čo hanbiť. Veď prof. PhDr. Mi-

farárom, ktorý posväcuje dom navštívených, chodí koledovať po domoch. Požehnanie má sprevádzať rodinu počas ďalších dní a ochraňovať pred útokmi zlého ducha.

Spolok priateľov cestovateľa S. Šikeťa

ĽUDMILA PONICKÁ

jeden obyvateľ kraja vyrobí 369 kíl odpadu za rok

NITRA (Eva Rakovská) Zo spracovaných údajov za Nitriansky kraj, ktoré prezentuje Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre vyplýva, že v hospodárstve Nitrianskeho kraja v roku 2010 vzniklo 412 tis. ton odpadu, čo predstavuje v rámci krajov Slovenskej republiky 4,6 % podiel. Podľa miery rizika nebez-

3

koledníci z podlužian udržiavajú zvyky

Z tlmačskej SoŠ technickej je aj majster Európy

(dokončenie z 1. strany) pozornosť. Aj toto je cesta ako ukázať ostatným budúcim stredoškolákom možnosť voľby povolania,“ povedal jeden z majstrov odborného výcviku Viliam Sitáš. Talent tlmačských študentov nezostal nepovšimnutý. Naskytla sa im príležitosť, aká nebýva každý deň. Žiaci SOŠt Tlmače dostali oficiálne pozvanie na ďalšiu veľmi významnú medzinárodnú zváračskú súťaž, ktorá sa bude konať v priebehu mája tohto roku v Číne. Je to príležitosť prezentovať nielen našu školu, ale zároveň aj náš región,

17. januára 2012

puBLiciStika * iNZErcia

ako autor cestopisných článkov, prekladateľ a sprievodca turistov. Bez peňazí a pasu pochodil za dvadsať rokov všetky obývané svetadiely a viac ako sto krajín. Prešiel štvrť milióna kilometrov, z toho 31 tisíc pešo. Všímal si dianie okolo seba a o svojich zážitkoch a postrehoch si viedol denník, ktorý sa, bohužiaľ, nezachoval. Zomrel za nevyjasnených okolností 13. januára1902 v meste Tanga v dnešnej Tanzánii. Zachovalo sa 10 listov zásluhou jeho brata Jána Šikeťa . Samuel Šikeť bol prvý už profesionálne zameraný slovenský cestovateľ. Tragický osud mu nedovolil uskutočniť plány na širokú publikáciu jeho poznatkov z ciest, čo by ho bolo zaradilo na čestné miesto medzi európskymi cestovateľmi svojej doby. Pri príležitosti 110. výročia jeho úmrtia sa v piatok 13. januára popoludní uskutočnila v zasadacej sieni Obecného úradu v Pukanci za účasti rodákov a priateľov zakladajúca schôdza Spolku priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie.

Srdečne vás pozývame na ron Zelina, DrSc, Dr.h.c, či Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD, Doc. PhDr. Emil Komárik, CSc, Doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD a desiatky ďalších, ktorí školu poznajú, jej fandia a tešia sa, že Levičania majú možnosť získať vzdelanie na alternatívnej škole. Maturity sú síce predo dverami, ale aj žiaci základných škôl budú mať možnosť rozhodovať sa, kde ďalej. Čo im viete ponúknuť ? Otvárame jednu triedu 30 žiakov gymnázia 4-ročného štúdia, ktorá sa pochopiteľne bude deliť podľa počtu prihlásených detí. Prijímacie pohovory nebudeme robiť. Tak isto prijímame 30 žiakov do gymnázia bilingválneho na 5-ročné štúdium. Tu sa musia podľa zákona robiť prijímacie skúšky 2. apríla 2012 a majú možnosť sa prihlásiť aj žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl. Viac je aj na našej www.tsmaragd. sk. Už na začiatku som zdôraznil, že v triede bude maximálne 12 žiakov.

ZápiS dEtí

do 1. ročNíka na vi. ZŠ Levice

10. 2. 2012 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.

11. 2. 2012 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.

Zároveň vás pozývame na

dEň otvorENýcH dvErí 28. 1. 2012 o 9.00 hod.

www: 6zslevice.edupage.org t. č.: 036 631 25 77

(10)


ŠTEFAN RÁCHELA Parnas je vápencové pohorie v Grécku, v ktorom, podľa gréckych bájí, sídli Apollón, boh slnka a svetla, vodca múz a múzy - bohyne krásnych umení. Almáš je voľakedajší názov bohumilej dedinky Jabloňovce, ktorá leţí v údolí potoka Almašianky, teda Jablonianky, po najnovšom Jabloňovky. Almášsky Parnas je jedno z juţných úbočí Štiavnických vrchov v almášskom chotári posiaty vinohradmi a hajlokmi. Je to almášsky Parnas. Sídli na ňom Dionýzos, grécky boh vína a zábavy a sídlia tam aj múzy. Múzy sú porozliezané po ľochoch a občas po víne kopnú vincúrov. Po víne je kaţdý vincúr básnikom. V chotári kaţdej dediny pod Štiavnickými vrchmi je Parnas. Na Silvestra sa takmer v kaţdom hajloku svietilo. Úbočia boli osvietené hajlokmi ako nebo hviezdami. Fejtónista a mystifikátor šliape s batohom plným vín legendárneho ročníka 2011 na Kamenicu (nesie iba to, čo mu v Rybníku na koštovke priatelia odobrili). Ide v sprievode dozoru, aby do krízového roku nevstúpil opitý. Prečo ten Joţo Tuhársky postavil ten hajlok tak vysoko... Nekonečné hviezdne nebo nad nami a mravný zákon v nás – ţiada sa citovať klasika. Po zvítaní sa sedím v Tuhárskych hajloku ako v orlom hniezde na Almášskom Parnase, Bátovskú kotlinu mám ako na dlani. Je pokrytá tenkou snehovou pokrývkou. Snehu síce nie je veľa, ale Silvester so snehom má úplne inú atmosféru ako bez snehu. Dolu v kotline sú vysvietené dediny, kaţdá s dvoma kostolmi a dvoma krčmami. Vidíme i časť čilejkárov a fajčiacu mochovskú atómovú katedrálu na západnom obzore. Za chrbtom mám Jabloňovce. Jabloňovský evanjelický kostol pochádza ešte z husitského obdobia. Pod tunajšou tolerančnou lipou tolerantne sedávali evanjelický farár Juraj Slávik a katolícky farár Andrej Kmeť. Dokázali sa zmieriť uţ vtedy. Aj Andrej Hlinka a Martin Rázus, hoci si všeličo vykričali, sa dokázali zmieriť. Naši súčasníci si uţ tieţ všeličo vykričali, len zmieriť sa akosi nemôţu. Na začiatku sme museli kvôli horkokrvným a hlučným Bátovčanom prijať úzus, ţe politiku zo silvestrovských tém vynecháme. Máme so sebou zrelé ţeny, jeme ich dobroty, pijeme mladé víno. Vyzerá to na decentného Silvestra, ţiadna bujará zábava ako zamlada. Nakoniec, ak Mayom vyjdú výpočty, je to posledný Silvester. Muţská časť expedície Almášsky Parnas – Silvester 2011 odchádza o 22.30 h na prechádzku po susedných hajlokoch za účelom zlepšenia trávenia a uľahčenia ritným svalom. Je

DANIEL ŠOVC Kaţdý nový stupeň poznania, nový krok do neznámeho terénu, je u človeka sprevádzaný pocitom neistoty a rozpakov, no súčasne ho aj provokuje ísť ďalej, poznávať nepoznané a v mene toho brať na seba aj isté riziko. No, aby moţnosť rizika obmedzil, venuje príprave nie malé mnoţstvo času. Hľadá literatúru predmetného záujmu a snaţí sa obsiahnuť, čo najviac vedomostí z doteraz zmapovaného terénu. Vyznačuje si orientačné body a podľa nich plánuje etapy cesty. Získava tak aj predstavu, čo môţe očakávať v krajine od prírody a čo od ľudského činiteľa. K takýmto účelom nám slúţia nielen turistické príručky, ale pre migranta, ktorý sa mieni v kraji usadiť a bez problémov sa domestikovať, nestačí poznať len podnebie, aké sú tam zimy, aké letá, ale je potrebné poznať aj mentalitu ľudí regiónu. Špecifickú črtu, krajový fenomén však zachytí svojimi senzormi len človek, ktorý má charizmu vnímať nielen vôňu líp, agátu, ale aj dych zeme a v silnejšom poryve vetra zachytiť tieţ kvílivý ston raneného stromu. O to viac takýto človek, ktorý v kraji vyrástol a je zrastený s ním, je schopný dať výpoveď nielen ako a prečo domorodec obstál - povedané s klasikom - vo víchriciach ţitia boji, ale vie naznačiť aj jeho prognózu budúcnosti. A majstri povahu človeka čítajú aj z

LEVICE (D. Lokšová) – V stredu 11. januára sa ţiaci 3. C ZŠ Pri Podluţianke 6 zúčastnili exkurzie v Tekovs-

ideálne silvestrovské počasie, jasno, bezvetrie, tesne pod nulou, sneh pritŕpol, aspoň sa nešmýka. Len nekonečný vesmír nad nami a mravný zákon v nás. Nie sme na almášskom Parnase sami. A hodne obsadené sú aj ostatné Parnasy. Prijímame pozvanie Mira Jakuša na kus reči a pohár vína. Čas rýchlo letí a musíme sa vrátiť, aby sme stihli polnoc v základnom tábore. Na obzore v smere na Levice stúpajú k nebu krízové lampióny šťastia. Vrátili sme sa včas. Chystáme šampanské. Presne o polnoci si pripíjame sektom, v ktorom plávajú šupinky 23karátového zlata, na krízový rok, čo nás čaká. Laco špásuje, ţe bude naše stolice pasírovať. Zatiaľ sa dolu rozpútalo pekné divadlo. Nad kaţdou dedinou je ohňostroj. Azda najväčší je nad Bátovcami. A, samozrejme, nad Levicami. Zo všetkých Parnasov sú nádherné výhľady. Azda iba Levičania, čo vystúpili na Sitno, majú krajší záţitok. Zábavnej pyrotechniky sa ţiadna kríza netýka. Nech to stojí, čo to stojí. V pohode si uţívame, prítomní Slováci i Maďari, prvé dve hodiny očakávaného roka. Potom nás premáhajú driemoty a ukladáme sa k spánku. Starostlivá hostiteľka Anica ustelie pre desiatich ako do bavlnky. Nikto nie je opitý. Sme podľa zvukov vonku výnimočná partia. Fejtónista a mystifikátor nestačil oči zatvoriť, keď ktosi zaklopal na dvere. Vošiel mladík ako vystrihnutý spred 130tich rokov a rečie: Vinšujem vám tento nový rok, Krista Pána obrezaňja, aby vám dal Pán Boh zdravja, šťastja, hojnýho Boţskýho poţehnaňaj a po smrti kráľovstva nebeskýho prebývaňja. Poznávam ho. Je to mladý medik Matej Bencúr, neskorší spisovateľ Martin Kukučín, čo trávi prázdniny v Jabloňovciach u svojho priateľa, evanjelického farára Juraja Slávika, na jeho fare. Za ním vstupuje ozajstná dáma. Poznávam Boţenu Němcovú, čo tadiaľto išla do Banskej Štiavnice pri svojej ceste po hornom Uhorsku, aby napísala cestopis Z Uheri i Slovenské pohádky a pověsti, Obrazy ze ţivota slovenského, Vzpomínky z cesty po Uhrách, Kraje a lesy na Slovensku. S ňou vchádza aj český srandista Jaroslav Hašek, ktorý inšpirovaný návštevou v neďalekom Pukanci napísal satirický fejtón Zpověď z Maďárie. Ako posledný vchádza domáci vtipkár, magister PharmMgr. Pavel Mráz. Potmehúdsky sa ma pýta: - No redaktore, čo napíšete? Teraz sa potrebujem hlavne vyspať. Za oknom som uvidel plachtiť zatúlaný lampión šťastia a zaspal som ako dudok.

ponúknutého pohára rizlingu, ktorým mu vincúr otvára svoje vnútro a prístrešie. To sú ľudia, ktorí svojimi senzormi dokáţu zachytiť chvenie tenkých ľudských vibrácii, strún, ktoré vydávajú svedectvo o časoch radostných aj smutných na stránkach poviedok či románov, ktoré tešia a smútia aj s ovdovelou sýkorkou a svojím posolstvom vlievajú aj silu boriť sa a nevzdávať, Spomínam si ako pri jednom stretnutí riaditeľ Levického archívu, nedávno zosnulý Peter Tesák, v rozhovore tak ako Schlieman v Homérovi objavil Tróju, tak tento vynikajúci znateľ nielen dejín a reálií Tekova a Hontu dešifroval mi z prózy Andreja Chudobu háje a vŕšky tohto podsitnianskeho regiónu a nachádzal v nich konkrétny domov aktérov Chudobových próz. Aj toto vysvedčenie nebohého Petra Tesáka hovorí o tom, ţe literárne dielo Andreja Chudobu je kľúčom, ktorý otvára bránu k poznaniu srdca podsitnianskeho kraja a Levicka v jeho širokospektrálnej podobe. Váţme si spisovateľov, osobnosti, ktoré nás učia poznávať, ţe domov, nie je len dom, v ktorom bývame, ale aj strom moruše aj zlatý mok z pukanského suda s piesňou, ktorá ako gejzír z vína vyletí a srdce obviaţe. Ţe domov je aj horská bystrina aj hora, ktorá vie aj kvíliť aj spievať aj plakať.

kej hvezdárni. Pod vedením doktora Pásztora sa ţiaci pútavou formou zoznámili so slnečnou sústavou. Na pred-

nášku nadväzovala ďalšia pod hviezdnou oblohou. Záver exkurzie sa uskutočnil pod novou kupolou s ďalekohľadom.

Ţiakov exkurzia obohatila o nové poznatky a vzbudila záujem o pozorovanie vesmíru v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou.

TEKOVSKÉ LUŢANY (Branislav Štefanický) – Na linku tiesňového volania 150, na operačné stredisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ), bolo v utorok 10. januára nahlásené zaseknutie ruky vo WC mise. Operačný dôstojník vyslal na zásah jednotku z hasičskej stanice v Ţeliezovciach so špeciálnou technikou. Tá na mieste zistila, ţe 25 ročný mladík má pravú ruku takmer po lakeť zaseknutú v záchodovej mise. V spolupráci s Obecnou políciou v Tekovských Luţanoch zasahujúca jednotka mladému muţovi uviaznutú ruku neustále chladila prilievaním studenej vody, čím zabránili jej opuchnutiu. Zároveň do vody pridávali rastlinný olej pouţívaný v kuchyni. Po 18 minútovom „zápase“ sa podarilo ruku vyslobodiť. Pretoţe predlekársku prvú pomoc mladý muţ odmietol, jednotka sa vrátila na základňu. Príčinou uviaznutia ruky bola vypadnutá SIM karta z mobilného telefónu. (Autor je riaditeľ OR HaZZ v Leviciach)

NOVÁ BAŇA (m) – Pohronské múzeum v spolupráci s levickým Tekovským múzeom sprístupnilo vlani pred Vianocami výstavu V zajatí času. Prekrásna zbierka historických hodín zberateľa Mirona Mihaliča z Košíc je doplnená niekoľkými exemplármi zo zbierok Tekovského múzea. Vystavených je 80 najrozličnejších exponátov od vreckových, či náramkových hodín, cez historické budíky aţ po nástenné a stĺpikové hodiny, ba aj celé krbové súpravy. Nájdeme tu skutočné skvosty, ktoré sú príkladom toho, ako sa v harmonickej symbióze spája veda a umenie v jeden celok s technickou i umeleckou hodnotou. Pre návštevníkov je pripravená tieţ stručná história merania času, ktoré je také staré, ako samo ľudstvo. Poznať presný čas nie je totiţ výsadou i prekliatím len dnešnej doby, v ktorej sa vo svete ročne predá viac ako miliarda hodiniek. Striedanie dňa a noci, ročných období a dĺţka vlastného tieňa boli hodinkami pre pravekého človeka. Najstaršie slnečné hodiny sa objavujú

v 2. tisícročí pred Kristom a uţ v staroveku dospeli k dokonalosti. Ďalšími spôsobmi merania času, ktoré pochádzali ešte z dôb pred zmenou letopočtu, boli vtokové, či výtokové vodné hodiny, piesočné presýpacie hodiny, alebo ohňové hodiny, tvorené sviečkou delenou na dieliky. Mechanické hodiny vznikli koncom 13. storočia a boli poháňané tiaţovou energiou klesajúceho závaţia. Najskôr boli bez ručičiek, iba odbíjali, postupne pribudla hodinová, potom minútová a nakoniec sekundová aţ okolo roku 1800. Nahradením závaţia perom sa začal proces miniaturizácie, vedúcej k vreckovým a náramkovým hodinkám. Najpresnejšie boli kyvadlové hodiny, pravda aţ do vzniku dnešných elektronických kremenných, či atómových hodín. S Mironom Mihaličom sa na výstavách stretávame uţ po tretíkrát, návštevníci mali moţnosť vidieť jeho zbierku fajok, aj historického porcelánu.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 3. marca.

V rámci svojich hereckých schopností, moţností a ak sa to tak dá povedať, tak i talentu, robím všetko pre to, aby sa zo mňa stal robot. Nemysliaci funkčný stroj s jediným cieľom – plniť poţiadavky všetkých naokolo bez ohľadu na to, či to má hlavu alebo pätu. Sediac za monitorom počítača vyťukávam písmenká o svojej slobode dúfajúc, ţe raz príde deň, keď dostanem za svoje herecké výkony zlatú oskarovú sošku a postavím samú seba na piedestál. Zatiaľ pomaly dospievam do bodu absolútneho chaosu v mojej hlave. Srdce ma ale podvedome bolí pri pomyslení na to, čo všetko by mohlo byť inak, keby som dostala moţnosť sebarealizácie. Ţiaľ, nič nenasvedčuje tomu, ţe by som raz mohla byť povšimnutá. Pretvárka a klamstvo sú momentálne moji najlepší kamaráti. Ako postupom času zisťujem, inú moţnosť ani nemám. Ak chcem preţiť... Ale chcem vôbec preţiť? Akú cenu má môj ţivot? Ak nemôţem byť sama sebou, na čo mám existovať? Pozerám do zrkadla a vidím obraz úbohej postavičky. Telo ako bez duše, ruky ovisnuté popri vychudnutom tele, ochabnuté plecia a krivé nohy. Obraz obyčajného človeka. Úbohá postavička na javisku ţivota, ktorá nezvláda svoju rolu. Doteraz som bola presvedčená, ţe taká nie som. Ale odrazu zisťujem, ako sa menia črty mojej tváre, ako mi klesajú ramená a strácajú sa boky. Povzdych. Hlasný. Ťaţký. Strácam sa. Úbohá postavička... A. S.


ŠTEFAN RÁCHELA KOZÁROVCE - Myšlienka družstevníctva má na Slovensku veľmi komplikovanú históriu. Od čias Samuela Jurkoviča, ktorý začal rozvíjať ako spôsob hospodárskeho pozdvihnutia pospolitého ľudu, sa len pomaly rozvíjala. Na Slovensku sa vždy hovorilo: Spolky čertove volky. Aj násilné združstevňovanie poľnohospodárstva v 50-tych rokoch minulého storočia podporilo odpor k družstvám. Keď sa niektoré malé družstvá začali vzmáhať, začali sa direktívne, zhora vytvárať veľké komplexy

Szabom. Uznal, že ich nová maštaľ je v okrese jediná, ale podľa neho však veľmi peknú rekonštrukciu urobili v Jure nad Hronom a v Nýrovciach. To sú tiež chovatelia, ktorí idú podľa neho správnou cestou. „Využili sme poslednú šancu získať financie z eurofondov, ale kravín sme postavili najmä preto, že existujúce objekty dožívajú, majú 35 rokov. My dobytku veríme, chceme udržať plemenný chov a rozvíjať ho. Momentálne je situácia veľmi ťažká, ale veríme, že mlieko ako surovina dennej potreby bude potrebné

váhe 200 kg do Talianska. Dospelých chováme len plemenných býkov. Z plemenného chovu sa nám od roku 1999 podarilo predať 10 býkov pre inseminačné služby a 50 do prirodzenej plemenitby. Za túto starostlivosť vďačia Kozárovčania aj úspechu na chovateľských výstavách. „Agrokomplex je dobrá reklama. Stalo sa viackrát, že prišiel chovateľ. Videl pekné zvieratá, ktoré pekne predviedol ošetrovateľ František Ďurovič. Povedal, že chce býka od nás, na cene mu nezáleží. Verím tomuto odvetviu, živočíšna výroba je stabilizujúci prvok, aj keď je náročná, na 365 dní v roku, ale aj príjmy sú 365 dní v roku. Dôležitá je nielen kvôli stabilizácii finančných príjmov, ale kvôli striedaniu plodín v osevnom postupe,“ – hovorí s nadšením o svojom úseku Szabo.

Postupne sa mu s tým podarilo vysporiadať. Vybudoval okolo seba perspektívny tím ľudí, ktorí môţu v jeho práci pokračovať aj do budúcna. Podnik sa mu podarilo vybaviť aj po technologickej a technickej stránke. Bez neho by tento podnik určite nefungoval tak, ako funguje dnes. * Aj otvorenie tejto maštale je dôkazom, že chcete v jeho diele pokračovať. - Samozrejme, ţe áno. Potvrdzuje to aj táto investícia, ktorá nás v podstate odsúdila na ďalšiu činnosť v tomto odvetví. Máme kvalitný chov a kvalitné personálne zázemie a bola by škoda búrať základy, ktoré sa budovali veľmi ťaţko. Verím, ţe genetický potenciál, ktorý je v našich zvieratách sa nám cez túto stavbu podarí aj ekonomicky zuţitkovať. Z nášho pohľadu bude mať

Podpredseda družstva Milan Szabo je na nový kravín hrdý. družstiev. Aj keď sa dnes potvrdzuje, že pri vytváraní veľkých komplexov sa vlastne predbehla doba a dnes sú na západe aj väčšie komplexy, problémom bolo, že u nás nešlo zlučovanie prirodzené, ale direktívne. Aj transformácia jednotných roľníckych družstiev „v čase neobmedzených možností“ v 90-tych rokoch spôsobila, že mnohé vedenia družstiev ich nechali skrachovať, pričom členovia družstiev prišli o majetkové podiely. Zostali iba chátrajúce objekty a vinohrady meniace sa na agátové lesy. Napriek tomu niektoré družstvá prežili a preukázali svoju životaschopnosť aj v trhovom hospodárstve. VERIA DOBYTKU, CHCÚ UDRŢAŤ PLEMENNÝ CHOV Hovorí sa, že Kozárovčania musia byť vo všetkom prví, jedineční. Aj jedinú novú maštaľ v okrese po roku 1989 postavili v Kozárovciach. Tamojšie Poľnohospodárske družstvo patrí k tým, ktoré prežili transformáciu a dnes majú dôveru vlastníkov pôdy. Paradoxom je, že v časoch kolektivizácie boli tunajší gazdovia jej tvrdými odporcami a niektorí sa snažili hospodáriť po svojom ešte aj v 70-tych rokoch. Ale život je plný paradoxov. O novej modernej maštali pre 300 dojníc som sa porozprával s podpredsedom družstva a vedúcim úseku živočíšnej výroby Milanom

vždy. V starých podmienkach sme si zvieratá otestovali, prišli sme na to, že sú schopné dať v tých priestoroch tých 7 tisíc litrov, ale viac nie. Pritom ich genetický potenciál je oveľa vyšší. Musia však mať vytvorené podmienky, aby mali pohodu, vyššiu nadstavbu, aby mohli viac produkovať. Nové priestory a technológie by mohli vydržať 30 rokov, ostatné je už len na nás. Verím, že tá hrozná situácia, keď sa mlieko vykupovalo po 4 koruny, sa už nevráti,“ vzdychol si hlavný zootechnik. Szabo je absolventom levickej „espétéšky“ a je živým dôkazom, že v praxi vysokoškolský diplom nie je podstatný. Pre tohto Hroskokľančančana sa práca očividne stala koníčkom. Trávi tu často aj víkendy a sviatky. „Som tu 12 hodín a zdá sa mi, akoby som tu bol len dve,“ konštatuje. O svojich zvieratách hovoril len ako o kravičkách a teliatkach. Aj to svedčí o tom, že práca sa mu sala koníčkom. Na šťastie pre zvieratá. ŢIVOČÍŠNA VÝROBA JE STABILIZUJÚCI PRVOK V PD Kozárovce chovajú dohromady 700 kusov hovädzieho dobytka, z toho kráv je 280. Ostatok je mladý dobytok, teľatá do 6 mesiacov, chovné jalovice do dvoch rokov, vysokoteľné jalovice a býky do 8 mesiacov. Veľkých jatočných býkov nemáme, lebo už 15 rokov predávame tzv. zástavových býkov vo

Kravín požehnal kozárovský dekan Dušan Berta.

Teliatkam ani zima nevadí. PRIEKOPNÍK JOZEF VENGRÍN V súvislosti s novou maštaľou však nesmieme zabudnúť na človeka, ktorý stál za úspešnou transformáciou kozárovského družstva a stál aj pri jej projekte. Je ním Jozef Vengrín, predseda PD Kozárovce od 1. 4. 1992 do 28. 2. 2011, keď musel odísť do dôchodku zo zdravotných dôvodov. On vsadil na chov dobytka v čase, keď sa hromadne likvidovali celé stáda. Družstvo vtedy začalo budovať kvalitný chov, ktorý sa stal základom úspechov na chovateľských výstavách i efektívnosti chovu. Preto som navštívil aj súčasného predsedu druţstva Petra Repiského, ktorý pracoval na druţstve od roku 2002 ako ekonóm. * Ako vidíte prínos vášho predchodcu Jozefa Vengína? – opýtal som sa ho. - Na súčasnom podniku vidieť jeho rukopis. Podnik finančne zastabilizoval, aj keď východzie podmienky boli veľmi ťaţké, jednak z titulu vysokej úverovej zadlţenosti, a takisto zadlţenosti voči veriteľom.

produkcia kvalitných potravín v budúcnosti stále vyšší význam. Tým, ţe postupne dochádza k rušeniu mnohých chovov, vzniká na trhu nedostatok mlieka a cítime, ţe dopyt po ňom sa začína zvyšovať. * Transformácia družstva prebehla na rozdiel od mnohých iných úspešne. Teraz sa však veľa hovorí o ďalšej budúcnosti družstiev, v akej forme by mali pokračovať. Akú víziu máte vy? - Čo sa týka vízie druţstevníctva, mnohé podniky prechádzajú ďalšou transformáciou. Z druţstevnej formy sa menia na kapitálové spoločnosti, či uţ “eseročky“ alebo akciové spoločnosti. Pre nás je súčasná právna forma vyhovujúca. Myslím si, ţe omnoho dôleţitejším faktorom neţ forma hospodárenia je personálne zabezpečenie podniku a schopnosť prispôsobiť sa podmienkam na trhu. *** Príklad kozárovského družstva je dôkazom, že v každom politickom zriadení, v každej situácii všetko najviac záleží od ľudí. A v Kozárovciach mali na ľudí šťastie.

Detský folklórny súbor Vretienko zaspieval pri odovzdaní kravína.


6

17. januára 2012

POHRONIE

kuLtúra

Majster pastelu vystavuje v Nécseyho galérii

tanečníci majú kvalifikovaných trénerov

traja Levičania prešli prísnymi skúškami

patrí k európskej špičke ŠTEFAN RÁCHELA

LEVICE - Za hojnej účasti levickej a želiezovskej kultúrnej verejnosti otvorili v Nécseyho galérii výstavu výtvarných prác Lászlóa Szűcsa. Na vernisáži prvej umeleckej výstavy v tomto roku privítal hostí riaditeľ Tekovského múzea Ján Dano. Pripomenul, že v tomto roku plynie 85. výročie vzniku múzea na území mesta. Toto jubileum si pripomenú celým radom kultúrnovýchovných podujatí a výstav. V Nécsyho galérii predstavujú predovšetkým umelcov spojených s regiónom. Takým je aj László Szűcs.

Jozef Kanyuk blahoželá umelcovi.

„Už v roku 1982, keď som nastúpil do múzea, si ho pamätám ako veľmi aktívneho človeka pôsobiaceho v meste a spolupracujúceho aj s múzeom. Som rád, že tento rok začíname práve výstavou Lászlóa Szűcsa – výberom z maliarskej tvorby,“ povedal J. Dano. Umelca predstavil jeho priateľ a niekdajší spolupracovník Jozef Horniak. László Szűcs sa narodil v roku 1935 v Želiezovciach. Kreslil od detstva a táto záľuba určila ja jeho ďalšie životné smerovanie. Študoval na Škole umeleckého priemyslu

v Bratislave – odbor grafika potom výtvarnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Brne, štúdium však neukončil. Pracoval ako reklamný a propagačný výtvarník – najskôr v podniku Optima Nitra, neskôr v Okresnom kultúrnom stredisku a potom ako reklamný výtvarník v podniku Jednota. V rámci svojej práce bol tvorcom množstva plagátov, dekoračných predmetov, obrúskov, jedálnych lístkov. Externe spolupracoval aj s týždenníkom POHRONIE, keď jeho grafiky boli ozdobou novín. Artefakty z tejto jeho tvorby sú tiež súčasťou výstavy. Popri práci stále maľoval, organizoval vý-

Foto: (šr)

tvarný život v okrese Levice, za čo sú mu vďační mnohí amatérski výtvarníci z regiónu. Zlomovým sa pre neho stal rok 1999, keď jeho rodné mesto Želiezovce podpísalo družbu s maďarským mestom Barcs, a odvtedy žije striedavo v oboch mestách. Už jedenásť rokov sa zúčastňuje medzinárodného tábora tvorivých umelcov v Makó. Mal nespočetne veľa výstav v Čechách, na Slovensku i v Maďarsku. Na výstave predstavuje práce zo staršieho i novšieho obdobia, vytvorené prevažne pastelom, ale aj olejomaľby.

Jozef Horniak uvádza výstavu Lászlóa Szűcsa.

„ Autor, ako vidíme aj na vystavených prácach, nevyhľadáva veľké, bombastické témy, to nie je jeho spôsob. Nachádza obyčajné, každodenné témy, obyčajného , každodenného človeka, a tohto zobrazuje skromne, ale pravdivo. Farby, ktoré používa, nie sú len vonkajším prostriedkom, ale zobrazujú vnútorný svet, vnútornú podstatu problému. Práve v tomto spočíva jeho veľké majstrovsto. Jeho obrazy hovoria o veľkom a úprimnom vzťahu tohto nášho vynikajúceho výtvarníka k svetu a k ľuďom,“ zdôraznil J. Horniak. Umelec sa potom poďakoval za možnosť vystavovať v Tekovskému múzeu. Prevažná väčšina predstavených obrazov je venovaná Leviciam. „Je to mesto, kde som pôsobil vyše 30 rokov, preto

Foto: (šr)

aj výber vystavovaných diel s Levicami súvisí,“ povedal Szűcs. Vernisáž pokračovala v príjemnej atmosfére v debatách pred vystavovanými obrazmi. Ja som sa pristavil pri Jozefovi Horniakovi a Jozefovi Kanyukovi. Výtvarní fajnšmekri ocenili, že autor sa nesnaží prvoplánovo zaujať farbami, ale ide do hĺbky, zachytáva atmosféru. Zhodli sa na tom, že v pastelovej tvorbe patrí Szűcs k absolútnej európskej špičke. Iniciátor benefičného výtvarného projektu Art for help Jozef Kanyuk zase veľmi ocenil, že Szűcs každoročne ochotne prispieva svojimi dielami do benefičnej aukcie. To zase svedčí o jeho ľudských kvalitách. Zaujímavú výstavu v Nécseyho galérii si rozhodne nenechajte ujsť. Potrvá do 5. februára.

Lacko Szűcs a Lacko Záhorský si mali čo povedať.

Foto: (šr)

LEVICE (lk) – Tanečnošportový klub (TŠK) JUNILEV plánuje v tomto roku činnosť v oblasti súťažného tanečného športu posilniť a rozvíjať. V tanečných kluboch je zvykom, že dospelí najúspešnejší tanečníci pomáhajú pri trénovaní mladších tanečníkov. Pretože tanečný šport vyžaduje stále vyššie a náročnejšie vedomosti, bývalí poprední tanečníci z TŠK JUNILEV sa vlani rozhodli prihlásiť v zmysle schválenej akreditácie SZTŠ na štúdium trénerov tanečného športu I. kvalifikačného stupňa. Profil trénera: úplné stredné odborné vzdelanie v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent I. stupňa je

Robert Ďuriš a Petra Víťazková.

špecializovaný odborník v tanečnom športe, ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni všeobecnej tanečnej a športovej prípravy ako aj tanečnej predprípravy detí pre tanečný šport. Štúdium úspešne ukončili a prísnym kritériám vyhoveli Iveta Moravská, Ján Kluch a Robert Ďuriš Počas štúdia absolvovali teoretické a praktické semináre. Ročníkové a záverečné diplomové práce boli podmienkami na postup na kvalifi-

Szilárd Szigeti a Iveta Moravská.

kačné skúšky, ktoré pozostávali z písomnej časti z oblastí: história a teória tanca, organizácia tanečného športu, pohybová a rytmická príprava, hudobná teória, štandardné tance, latinskoamerické tance, choreografia, detský a juniorský tanečný program, na ústnej časti odpovedali z predmetov anatómia, fyziológia telesných cvičení, regenerácia, základy prvej pomoci, psychológia športu, výživa v športe, pedagogika, teória a didaktika športu. Obhajobou záverečnej práce splnili všetky požiadavky a všetci traja získali titul tréner tanečného športu I. kvalifikačného stupňa. Diplomy im odovzdajú na prestížnej celoslovenskej tanečnej súťaži. V mene levických tanečníkov im gratulujeme, prajeme veľa tanečných párov a úspechov pri ďalšej trénerskej činnosti. TŠK

Ján Kluch a Lenka Rosinová.

obJatie tóNov bude exkluzívnym darčekom

benefičné popoludnie pre postihnuté deti

LEVICE (im, mš) - Hudba, tanec a výtvarné umenie sa stanú piliermi mosta, po ktorom prinesú slovenskí a českí umelci benefičný program Objatie tónov medzi zdravotne a mentálne postihnuté deti zo zariadení domovov sociálnych služieb, detských domovov a špeciálnych základných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Priamo do ich sŕdc vkročia v nedeľu 22. januára v Dome kultúry Družba v Leviciach všetci účinkujúci. Horkýže slíže, jemná rockerka Katka Knechtová so svojím bandom, český úspešný hitmajker Xindl X, ľudovú hudbu plnú energie predvedú Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu mladšieho, punk zastúpia mladíci zo Zoči voči, 9-členný Hugo čáves orchestra zahrá svoje free poňatie alternatvívy a z východu odpáli jazz a fushion šou nová kapelka CoCo Café na čele s vynikajúcim basgitaristom Koljom z poprockovej formácie IMT Smile. Špeciálnym bonusom bude vystúpenie detí z domáceho detského domova Včielka s levickým raperom Jackom. S tanečnými kreáciami prinesú energiu do publika tanečná škola Latino flash Miguela Mendéza z Nikaraguy, exotickou Zumbou rozhýbe všetkých inštruktorka Lucia a levických majstrov v basketbale pripome-

nú ich pôvabné roztlieskavačky Lion girls. Moderátorskú taktovku nad programom bude držať známy zabávač a moderátor Andrej Bičan, ktorému ako asistentka pomôže Miss Universe SR Dagmar Kolesárová. ,,Počas roka sa mentálne postihnuté deti nedostanú bežne na kultúrne podujatie v takejto multižánrovej forme. Preto sme dramaturgiu Objatia tónov pripravovali tak, aby v programe nechýbala pestrá porcia hudby a tanečných štýlov, ktoré veríme, že budú impulzom k pravým a intenzívnym zážitkom. Našim prianím je pripraviť pre deti radosť a rozdať im spomienky, ktoré ich budú hriať ešte dlhú dobu,“ vysvetlil zmysel benefičného koncertu organizátor Milan Štefánik. Popoludnie v Leviciach ponúkne nielen pasívnu zábavu, ale mentálne a zdravotne postihnutí návštevníci koncertu sa budú môcť realizovať v rámci pripravených workshopov, kde sa naučia základy aerobicu, skákania na malých trampolínach s Luciou, starodávnu lukostreľbu, enkaustiku pod vedením Laury Écsiovej, čo je maľovanie horúcim voskom, kreslenie na tvár a tiež atraktívne Zumba tance. Novinkou bude speedfitness, revolučná metóda tréningu svalov celého tela bez zapojenia ľudskej vôle, ktorá zároveň znižuje úroveň streso-

vých hormónov a zvyšuje úroveň hormónov šťastia. „Pred rokom malo Objatie tónov premiéru a práve kvôli tomu, že sa stretlo s veľkým ohlasom, pripravili sme nielen druhý ročník tohto benefičného podujatia, ale boli by sme radi, keby sa z neho stala tradícia. Predsa len možnosť navštíviť takúto akciu a stretnúť sa s toľkými osobnosťami na jednom mieste nie je pre naše deti každodennou záležitosťou, a o to viac si to dokážu vážiť a precítiť. O ich radosti a vďake svedčí aj ich nasadenie pri vlastnoručnej výrobe darčekov pre umelcov, ktorí vystúpia bez nároku na honorár,“ uviedla Beáta Miškovičová, ktorá je spolu s Oľgou Kováčovou, predsedníčkou občianskeho združenia Združenie rodičov a priateľov domova pri DSS Krškany spoluorganizátorkou tohto zmysluplného podujatia. Benefičný koncert Objatie tónov začína o 14.00 hod. v nedeľu 22.januára v Dome kultúry Družba v Leviciach. Pre zdravotne a mentálne postihnutých a deti z detských domovov je vstup bezplatný. Predpredaj vstupeniek pre verejnosť je v Levickej informačnej kancelárii v dome kultúry. Podujatie „Objatie tónov“ organizuje: Združenie rodičov a priateľov domova, pri DSS Krškany


21. 12. 2012 má nastať koniec sveta Viac sa dozviete v knihe ČIERNY DÁŢĎ

Z fyzikálnych záhad, mayskej tajomnej archeológie a nenásytnosti súčasného miliardára vytvoril Graham Brown napínavý príbeh o zániku vyspelej dávnej civilizácie a možnosti nadviazať na jej poznatky. V trileri Čierny dážď sa spomína aj to, že podľa mayského kalendára má 21. decembra 2012 nastať koniec sveta. Autor sa vyjadruje aj k tomuto faktu. Pracovníčka vládnej organizácie vedie výpravu do hlbín Amazónie v úsilí nájsť legendárne mayské mesto. Členovia skupiny sa zúfalo usilujú nájsť spojenie medzi smrteľnou realitou mayskej legendy, kmeňom nomádov a desivým tajomstvom pochovaným v starých ruinách. Nájdu práve oni dôkazy o tom, ţe starý mayský spis sa zakladal na pravde? Poklad, ktorý hľadajú, nie sú len mayské artefakty, ale môţe ísť o fyzikálny objav, ktorý by mohol zmeniť svet. Legendy, ktoré sa v knihe spomínajú, skutočne vychádzajú z mayského spisu Popol Vuh. Toto neuveriteľné dielo hovorí príbeh o stvorení Mayov, o tom, ako bol stvorený svet a ľudstvo, a o úsilí dvoch hrdinov postarať sa, aby bol ten svet bezpečný. V tomto rozprávaní sú neuveriteľné obrazy, fascinujúce dobrodruţstvá a svetonázor na jednej strane veľmi odlišný od nášho, na druhej starne veľmi podobný. Graham Brown sa narodil v Chicagu a je nielen právnik, ale aj pilot. Ţije v Tuscone v štáte Arizona. Čierny dážď (Black Rain) je jeho prvý román. Po ňom ešte napísal Black Sun (Čierne slnko). Z anglického originálu The Black Rain (Little Brown, London 2010) preloţila Tamara Chovanová. Čierny dáţď má 352 strán. Maloobchodná cena 12,90 €. www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk Mária Lešková, PR manaţérka vydavateľstva Ikar

19. januára 1879 sa narodil v Skalici Jozef Novák, katolícky kňaz, národný buditeľ. Bol prívrţencom pokrokového hnutia slovenskej inteligencie. V roku 1904 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil na viacerých miestach ako kaplán, neskôr ako farár. V roku 1912 bol pre chorobu dočasne penzionovaný a zvyšok ţivota strávil ako farár v Čajkove. Zameriaval sa na výchovu mládeţe. Ako odborník na hudobný folklór nacvičoval spevokol, organizoval koncerty a divadelné predstavenia. Vystupoval ako propagátor československej vzájomnosti a obranca národných práv Slovákov. Zaslúţil sa o zachovanie slovenského povedomia tunajšieho obyvateľstva. Zomrel predčasne na tuberkulózu 4. augusta 1917 a je pochovaný na miestnom cintoríne v Čajkove. 21. 1. 1998 zomrel Ľubor Bátovský. Narodil sa 5. 2. 1925 v Starom Tekove. V rokoch 1958-60 bol šéfredaktorom nitrianskeho literárneho mesačníka Rozlet a v rokoch 1961-69 vedúcim redaktorom Pohronia. Vyšli mu iba tri kniţky. V období normalizácie bol existenčne postihnutý a odmlčal sa. Trpel a písal do šuflíka. Za 15 rokov napísal takmer 15 básnických zbierok. Po novembri sa vrátil k novinárskej činnosti, ale s jeho menom sme sa stretávali zriedka. Pochovaný je v Starom Tekove. 21. 1. 1862 zomrela Boţena Němcová, česká spisovateľka, zakladateľka novodobej českej prózy. NaDION, ELEN, OMO, ORA

časť jelenieho parohu

cudzie ţenské meno

striebro

modlitba, po latinsky

rodila sa 4. 2. 1820. V roku 1852 navštívila v rámci ciest po Slovensku Šahy, Bátovce a Bohunice. S cesty si robila stručné poznámky, ktoré potom spracovala v nedokončenom cestopise "Cesta z Ďarmot do Sliače", pod stručnejším názvom "Z Uher". 22. 1. 1936 zomrel v Debrecíne v Maďarsku Július Aba Stankay farmaceut, chemik, lekárnik. Narodil sa v roku 1886 v Rosia Montane v dnešnom Rumunsku. Študoval na evanjelickom lýceu a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Neskôr študoval na univerzitách v Kluţi, Budapešti a vo Viedni. Lekárnický diplom získal v roku 1889. Bol lekárom, inţinierom chémie a doktorom filozofie. Od roku 1904 pôsobil ako lekárnik v Bátovciach. Bol vedúcim lekárne svojho svokra Zsilkayho. V tomto období objavil liek pôsobiaci ako črevný adstringent. Liek bol pomenovaný podľa Hontianskej ţupy Honthin a neskôr sa predával v celom Uhorsku pod názvom Pharmacopea. Vydal niekoľko významných odborných prác a vyše 200 odborných článkov týkajúcich sa najmä črevnej terapie. Osobitný význam mala jeho práca o analýze moču pre diagnostické potreby. Zaznamenal: (šr)

P

Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, ww.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu KONIEC let. zn. TAJNIČKY Etiópie

stoka

Ondrej, domácky

RÔZNE DK Druţba Divadelná sála Benefičné kultúrne podujatie OBJATIE TÓNOV Účinkujú: Horkýţe slíţe, Diabolské husle Janka Berkyho Mrenicu ml, Katka Knechtová, MISS Universe SR Dagmar Kolesárova, Zoči Voči, Hugo čáves orchestra, Zumba s Luciou a Trampolínky s Luciou, Rapar Jack a klienti z DSS Domum Krškany Vstupné: predpredaj 7 eur, na mieste 10 eur Vstupenky pre verejnosť sú limitované – 50 ks. KINO JUNIOR 17. a 18. 1. o 18.30 h MAJSTROVSKÝ PLÁN USA. Nie sú to ţiadni Dannyho parťáci, ale obyčajní zamestnanci luxusného hotela. Napriek tomu dali dokopy plán lúpeţe, ktorý by vďaka svojej genialite mohol vstúpiť do učebníc zločinu. V hlavných úlohách Ben Stiller a Eddie Murphy. Komédia, MP od 12 rokov,

ČT, 100 min., Tatrafilm, PREMIÉRA 19. 1. o 19.00 h DOMOV NA VIANOCE Nemecko, Nórsko, Švédsko Filmový Klub Otáznik Láska vo všetkých svojich aspektoch, fázach a veku je hlavnou témou šiesteho dlhometráţneho filmu jedného z najslávnejších nórskych reţisérov súčasnosti. V snímke sa mieša humor a smútok, šťastie a beznádej, ale stále je v nej prítomná nádej a odpustenie. Réžia: Bent Hamer, 2010, 85 min. 20. 1. o 18.30 h VYSNÍVANÝ DOM USA. Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz v napínavom trilleri o rodine, ktorá sa nevedomky presťahuje do domu, v ktorom došlo k niekoľkým brutálnym vraţdám. Vzápätí zisťujú, ţe si ich vrah vyhliadol ako svoje ďalšie obete. Triler, MP od 15 rokov, ČT, 90 min., Tatrafilm 21. a 22. 1. o 15.30 h MACKO PÚ USA. Macko Pú po prvýkrát v kinách na Slovensku! Celkom nový príbeh, ktorý oţíva na veľkom plátne po viac ako 35-tich rokoch. Vo filme sa stretnete s Mackom a jeho priateľmi Tigrom, Prasiatkom, klokanmi Kangou, Rúom a samozrejme Iáčikom, ktorý stratil svoj chvost. Anim. rod. komédia, MP, SD, 64 min., SATURN 21. a 22. 1. o 18.30 h SILVESTROVSKÁ NOC USA. Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé šance aj nové začiatky v najrušnejšom a najsľubnejšom meste sveta – New Yorku počas najočarujúcejšej noci roka. Komédia, MP od 12 rokov, ST, Continental film, PREMIÉRA

vrchnák argón

druh listnatého stromu kartársky výraz supovitý vták

zn. pre rádiovú emanáciu

Národné divadlo cudzokrajný kopytník

365 dní

spiatočník

súhlas

strata na váhe tovaru ukazovacie zámeno utesňoval

učiteľ

P

VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - Ľudový odev Otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 18.00 hodiny sobota - nedeľa 10.00 18.00 hodiny Kapitánska budova Odkrytá minulosť Z historického a archeologického zbierkového fondu Tribečského múzea, výstava potrvá do 26. februára Galéria Jozefa Nécseyho László Szűcs – Výber z maliarskej tvorby, výstava potrvá do 15. februára

spevohra

podarúvate vzor, typ slovenský básnik adresa (skr.)

rieka v Etiópii

predloţka 7. pádu blanokrídly hmyz

program (hovor.) kanadská speváčka pascal

cudzie muţské meno

Elektráreň Nováky

ad acta

vzbura

krídlo (ved.)

rúbala, sekala

KUPÓN KRÍŽOVKY 2/2012

NIE JE NÁM DOVOLENÉ... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 1/2012 znie: ...PREČO NESMIE.

NARODILI SA LEVICE: 15. 12. Erik Rafael (syn Erika a Marianny), 19. 12. Fernanda Lakatošová (dcéra Júliusa a Márie), 21. 12. Miroslav Kováč (syn Miroslava a Silvie), 1. 1. Kerem Šarközi (syn Ivety), 2. 1. Ľuboš Erdösi (syn Ľuboša a Moniky), Dominika Šarköziová (dcéra Ivety), 3. 1. Samuel Školník (syn Ladislava a Beáty), 4. 1. Marco Harmady (syn Jána a Veroniky), Filip Varga (syn Martina a Lucie), Karin Kéryová (dcéra Vojtecha a Zuzany), 5. 1. Liliana Szeiffová (dcéra Štefana a Renáty), Aida Szinek (dcéra Mgr. Petra a Marianny), Marko Gaţi (syn Romana a Lucie), Karina Uhliarová (dcéra Jána a Zuzany), Anna Cibulková (dcéra Vojtecha a Viery), 9. 1. Samuel Botka (syn Zoltána a Mgr. Andrey), 10. 1. Liliana Nela Liptáková (dcéra Petra a Mgr. Evy) OPUSTILI NÁS LEVICE: 4. 1. Štefan Mikolay (64 r., Santovka), 5. 1. Magdaléna Chmenová (76 r., Levice), 6. 1. Mária Menyhárová (78 r., Levice), 7. 1. Mária Akúčová (80 r., Levice), Terézia Sopkovčíková (86 r., Bátovce – Jalakšová), 8. 1. Koloman Tóth (86 r., Lok), 9. 1. Mária Chrobáková (92 r., Devičany), Vojtech Nyírö (88 r., Mýtne Ludany), 10. 1. Ján Novák (79 r., Pukanec), Mária Hipská (88 r., Hronovce), 11. 1. Helena Takáčová (83 r., Nový Tekov - Marušová) ŠAHY: 7. 1. Štefan Matyó (83 r., Veľké Turovce), Štefan Stankovič (71 r., Hrušov), 10. 1. Jolana Bolgárová (81 r., Šahy - Preseľany nad Ipľom), Imrich Slezák (84 r., Vinica) ŢELIEZOVCE: 2. 1. Alexander Boţeník (87 r., Tekovské Luţany), Margita Nagyová (86 r., Ţeliezovce), 7. 1. Irma Králová (88 r., Ţeliezovce), 9. 1. Ľudovít Koncz (87 r., Keť)

Baran 21. 3. - 20. 4. Čaká vás príjemný záţitok, ktorý vás obohatí. Všetko budete preciťovať intenzívne a získate prílev nových síl. Chráňte sa pred moţným poranením. Pomaly sa začína vyjasnievať, a tým aj zlepšovať vaša nálada. Hoci nie je všetko celkom tak, ako by ste si to predstavovali, uţ vás z toho nemusí bolieť hlava. Býk 21. 4. - 21. 5. Pokúsite sa zmeniť niektoré veci v súkromnom ţivote, ale narazíte na odpor. Môţete získať dobrú radu, len si nevšímajte vek osoby, ktorá s ňou príde. V partnerskom vzťahu môţe dôjsť k menšiemu nedorozumeniu. Ak nebudete problém brať príliš váţne, všetko sa urovná. Zvýšte opatrnosť v dopravných prostriedkoch. Blíţenci 22. 5. - 21. 6. Napriek tomu, ţe sa tento týţdeň nebudú diať ţiadne zázraky, predsa len budú mať tieto dni svoje kúzlo. Prejaví sa to predovšetkým v styku s jednou veľmi sympatickou osobou. Kozmické priestory vyţarujú potrebnú energiu pre vaše upokojenie. Máte šancu vyriešiť všetky nepríjemnosti spojené s prácou i súkromným ţivotom. Rak 22. 6. - 22. 7. Je načase, aby ste si dokonale oddýchli. Vyjdite si do prírody, spojte príjemné s uţitočným. Asi budete nútený riešiť určitý problém v rodine. Zameriate sa na povinnosti, ktoré uţ dlhšie čakajú na vybavenie. Po tieto dni si aj výborne oddýchnete. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude v spoločnosti milovanej osoby, či v kruhu rodiny. Lev 23. 7. - 23. 8. Budete musieť rozhodnúť. Čaká vás rozhovor s partnerom. Buďte bez obáv, partner bude mať pre vašu prácu pochopenie a podporí vás. Ak tento týţdeň niečo začnete, snaţte sa to aj rýchlo dokončiť. Bude vás to stáť veľa námahy, ale určite všetko skoro oceníte. Pozor na finančné riziko! Panna 24. 8. - 23. 9. Budete mať moţnosť vysvetliť veci, ktoré vyvolávali u partnera mnohé otázky. Je predpoklad, ţe opäť zavládne vo vzájomnom vzťahu priateľská atmosféra. Budete mať výbornú náladu. Váš optimizmus zapôsobí asi na všetkých známych okrem partnera. Pomôţe otvorený rozhovor o vašich predstavách a plánoch do budúcna. Váhy 24. 9. - 23. 10. Tento týţdeň vám hviezdy ponúknu nejakú šancu. Berte ju oboma rukami, uţ sa tak skoro neobjaví! Nájdite odvahu a riskujte, určite vyhráte. V zamestnaní si vypracujte presný zoznam záleţitostí, ktoré musíte vybaviť v prvom rade, pretoţe všetko sa nedá zvládnuť naraz. V osobnom ţivote zaţijete chvíle pokoja a harmónie. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Po tieto dni si oddýchnete, usporiadate myšlienky a objavíte mnoţstvo nových šancí. Nejaká známosť by mohla veľmi ovplyvniť vaše názory na ţivot. Naskytnú sa viaceré dobré príleţitosti, nemali by ste si ich len tak ľahko prepásť. Vhodný čas je aj na začatie nových vecí, ktoré s úspechom dokončíte. Strelec 23. 11. - 21. 12. V dobrej nálade sľubujete modré z neba. Nemali by ste však preháňať. Budú vám zazlievať, ak neskôr sľuby nedodrţíte. Niekto vám pripomenie dlh z minulosti. Zameriate sa na povinnosti, ktoré uţ dlhšie čakajú na vybavenie. Ale si však aj výborne oddýchnete, či uţ na prechádzke, v saune, alebo len doma. Asi to bude v spoločnosti milovanej osoby. Kozoroţec 22. 12. - 20. 1. Snaţte sa chápať najbliţších a prenechajte im viac priestoru na realizovanie svojich záujmov. Vráti sa vám to dvojnásobne, pričom si to ani neuvedomíte. Ak nebudete mať nič zvláštne na programe, mali by ste si povybavovať niektoré záleţitosti práve preto, ţe sa vám do nich nechce. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Ak sa nebudete spoliehať len na šťastie, môţete veľa dosiahnuť. Tým skôr, ak presne viete, čo chcete. Víkend by ste mali stráviť s osobou, ktorá má podobné záujmy ako vy. Ak chcete, aby sa o vašom probléme ktosi vyjadril, nestačí ho len sucho opísať. Predloţte všetko konkrétne, čo k tomu máte. Ryby 20. 2. - 20. 3. Po minulé dni vám zásah celkom nevyšiel. Nepokúšajte sa ani teraz o ďalší. Nie je na to nijaký väčší dôvod. Najmä, ak ide o blízku rodinu. Čo si kto navaril, nech si aj zje. Nemali by ste sa sťaţovať na osud. Toľko pekných príleţitostí sa vám naskytne, ţe bude problém rozhodnúť sa, čo z toho vybrať. Pravdaţe len ak budete chodiť s otvorenými očami.

Pohronie – regionálny týţdenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR, s. r. o., člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alţbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manaţér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza v utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyţiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totoţné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.


8

17. januára 2012

POHRONIE

Šport

v čajkovE po rokocH opäť MEMoriáL cyriLa NicHtu

Novoročný stolnotenisový turnaj ČAJKOV (J. Uhnák) - Po niekoľkoročnej pauze sa v obci opäť uskutočnil obľúbený turnaj v stolnom tenise. Dá sa povedať, že je to turnaj, ktorý má v tomto športe snáď najdlhšiu tradíciu v celom regióne. Je všeobecne známe, že čajkovskí stolní tenisti patrili, ale aj patria k najlepším, nielen v rámci okresu Levice, ale aj kraja. Spomeniem aspoň legendárneho nestora stolného tenisu Cyrila Nichtu – po ktorom je turnaj pomenovaný, ale aj viacnásobného majstra okresu, Paula Bieleho, i jeho súčasných spoluhráčov Antona Balúcha, Cyrila Bajúza, Pavla Murániho a Františka Muchu. Dobré meno čajkovského stolného tenisu šíria i dnes aktívni hráči ako sú Ivan Paulík, Michal Molnár st., Tomáš Molnár, Jozef Uhnák, pôsobiaci v rôznych súťažiach a kluboch v rámci Levického okresu. Výnimočným úspechom je titul majstra okresu za rok 2012, ktorý získal Miloš Tuhý. Tradície, minulé i súčasné úspechy

boli tiež impulzom, aby sa obnovil tento turnaj už v tomto roku a dúfam, že aj v nasledujúcom období. Pripraviť toto podujatie sa podujali J. Uhnák, J. Nichta a J. Slušný. Jednoznačnú podporu prisľúbila starostka obce E. Nichtová a riaditeľ základnej školy. Turnaj sa konal v budove ZŠ za účasti takmer 50 hráčov súťažiacich v troch kategóriách: žiaci 7 – 18 r., dospelí 18 – 45 r., dospelí nad 45 r. Hralo sa síce v skromnejších podmienkach na štyroch stoloch, ale už od začiatku vo veľmi dobrej športovej atmosfére! V kategórii najmladších stolnotenisových nádejí po vyrovnanom a športovo hodnotnom výkone titul získala Martina Nováková, druhé miesto obsadil Oliver Potocký, najmladší účastník turnaja, ktorý tiež ukázal veľmi pekné stolnotenisové momenty. Obidvaja boli vo finálovom súboji odmenení potleskom divákov. Tretie miesto po bojovom výkone získala zaslúžene Lenka Petrí-

ková. V strednej kategórii – najviac obsadenej – dominoval skúsený Tomáš Molnár, 2. miesto za-

vé výkony bolo možné vidieť aj v kategórii nad 45 r. Každý z účastníkov dal do hry všetko, aj svoje srdce – proste sta-

slúžene vybojoval Adrian Červenák, ktorý svojou hrou – bez pravidelného tréningu – predviedol hodnotný športový výkon. Na treťom mieste skončil Jozef Molnár, ktorého nezlomila počiatočná prehra a nakoniec svojou bojovnosťou dosiahol dobré umiestnenie. Mimoriadne pekné športo-

rá škola! Kvapky potu na tvárach všetkých dávali najavo, že ešte chcú ukázať to najlepšie, čo vedia a predvedú hru, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani mladší účastníci, ba v mnohom ich aj predčili – pekný príklad pre mladých nech je zároveň aj výzvou!

turNaj MLádEžE v ŠacHu:

prvý Memoriál Zoltána Hámorosa Šachový klub Levice, CVČ Junior Levice a MsKS Levice zorganizovali v sobotu 14. januára turnaj mládeže v šachu na pamiatku dlhoročného pracovníka s mládežou Zoltána Hámorosa. Turnaj sa hral v rámci celoslovenskej série grand Prix, ktorá vyhľadáva mladé šachové talenty. Okrem domácich hráčov sa na štart postavili aj účastníci z Banskej Bystrice, Dunajskej Stredy, Piešťan či Bratislavy. Každý hráč odohral 9 partií v stanovenom limite 15 minút, súčet bodov určil potom celkové poradie. Na prvých troch miestach sa presadili favoriti, ktorí už majú

skúsenosti aj zo súťaží dospelých. Na radosť domácich priaz-

nivcov celkové prvenstvo získal Martin Chlpík a tretí skončil

Juraj Lecký. Medzi nich sa na druhé miesto včlenilo najlepšie dievča turnaja, Evka Meszárosová z Dvorov n. Žitavou. Kategóriu hráčov do 14 rokov vyhral Zoltán Virág z Dvorov n. Žitavou, v kategórii do 11 rokov bola najúspešnejšia Martina Hlavinová z Nitry a v najmladšej kategórii do 8 rokov zvíťazil Šimon Seleng z Bratislavy. Každý účastník si z turnaja odniesol aspoň malú cenu, o ktorú sa sponzorsky postarali p. Czíria a firma Leaf. Organizátori dúfajú, že si hráči odniesli z turnaja aj príjemné spomienky a o rok by ich radi privítali znova. -rn-

BaSkEtBaL * BaSkEtBaL * BaSkEtBaL * BaSkEtBaL * BaSkEtBaL * BaSkEtBaL Liga juniorov Tydam Košice – Basketbal Levice 76 : 64 (42 : 38). Body LV: Marchyn 19, Bielik 18, Vojtek 14, Molnár 10, Adámik 3. Levičania hoci v oslabenej zostave podali proti favoritovi dobrý výkon. Hostia dokázali vzdorovať domácim počas celého prvého polčasu, po ktorom prehrávali iba o 4 body. Po prestávke pokračovali pomerne vyrovnané stretnutie, ale mierne vedenie si Košičania ustrážili. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Basketbal Levice 71 : 57 (31 : 23). Body LV: Bielik 14, Marchyn 13, Molnár 11, Vojtek 9, Adámik a Brecska po 5. V nedeľnom stretnutí odohrali Levičania stretnutie na Spiši a domáci hráči boli nad ich sily. Favorizovaní domáci ale príliš nedominovali a levickí juniori im boli viac než dôstojným súperom. 2. liga mužov Basketbal Levice „B“ – BK SPU Nitra „B“ 67 : 61 (42 : 24). Body LV: B. Kazár 19, Molnár 12, Polomčák a Cifra po 11, Biricz a Brodziansky po 6, Dobisz 2. Levickí hráči vstúpili do stretnutia dobre a rýchlo si vytvorili značný náskok. V druhej štvrtine sa hra vyrovnala, ale aj tak ich polčasový náskok predstavoval bezpečný rozdiel. Po zmene strán pokračovalo vyrovnané stretnutie, ale v záverečnej desaťminútovke sa hostia odhod-

lali k mohutnému náporu, domáci si však svoj náskok nenechali vziať. oblastná súťaž žiačok UMB Banská Bystrica – BKŽ Levice 26 : 39 (10 : 18). Body LV: Kronková 17, Havranová a Kováčiková po 7, Machilová 4, Dobrotová a Ivanická po 2. Levičanky si v úvode vytvorili mierne vedenie a následne počas celého zápasu kontrolovali vývoj stretnutia a udržiavali náskok. UMB Banská Bystrica – BKŽ Levice 28 : 34 (13 : 14). Body LV: Kováčiková 16, Havranová 8, Kronková a Titurusová po 4, Pomoziová 2. Druhé stretnutie bolo vyrovnanejšie a na polčasovú prestávku odchádzali levické hráčky iba s najtesnejším vedením. Po zmene strán pokračoval vyrovnaný priebeh, ale Levičanky napokon doviedli zápas do víťazného konca. oblastná súťaž ml. žiakov MBK Karlovka Bratislava – Basketbal Levice 60 : 64 (30 : 37). Body LV: Kóša 16, Špaňo 11, Povrazník 10, Lukniš 8, Bátovský, Adámik 6, Lacko 3, Brecska a Cibuľka po 2. V prvom stretnutí si mladí Levičania vypracovali výbornou obranou a rýchlymi protiútokmi dostatočný náskok hneď v prvej štvrtine 25 : 8 a pokračovali v nej počas celého zápasu. Domá-

ci postupne doťahovali náskok z úvodu zápasu, ale na rozhodujúci zvrat už nemali síl a vo výbornom stretnutí prehrali štvorbodovým rozdielom. MBK Karlovka Bratislava – Basketbal Levice 76 : 51 (34 : 25). Body LV: Kóša 12, Povrazník 11, Lukniš 7, Špaňo 6, Bátovský a Brecska po 3, Cibuľka, Jesenský, Adámik a Lacko po 2, Spurný 1. V druhom stretnutí po vyrovnanej prvej štvrtine 13:14, prišiel úsek hry domácich, ktorý vyhrali 21 : 5 a naštartovali sa k vynikajúcemu výkonu. Pokračovali v ňom aj v tretej časti hry, ktorú vyhrali 22 : 10. V žltozelenom drese dokázali výkonom vzdorovať iba Špaňo, Kóša a Lacko, ale to na rozbehnutých hráčov súpera nemohlo stačiť. Zo striedajúcich hráčov uspokojili v obrannej hre Spurný a Jesenský. oblastná súťaž mladších minibasketbalistov Basketbal Levice „B“ – BK Galanta 47 : 8 (31 : 2). Body LV: Špaňo 14, Vörös 9, H. Vagner 8, Varga 6, Palovčík 4, Lörincz, Dudek a Klein po 2. Basketbal Levice „B“ – BK Galanta 34 : 4 (12 : 0). Body LV: Špaňo 18, Vörös 6, H. Vagner a Lörincz po 3, Pinter a Klein po 2. Najmladší levickí basketbalisti si pomerne poľahky poradili so súpermi z galanty. Od začiatku mali na ihrisku her-

nú prevahu a svojho súpera prevyšovali v jednotlivých herných činnostiach. Basketbal Levice „A“ – MBK Lokomotíva Sereď 28 : 46 (14 : 25). Body LV: Villem 11, gatial 7, Blaha 4, Lojek, Rusnák a Lepieš po 2. Basketbal Levice „A“ – MBK Lokomotíva Sereď 26 : 41 (15 : 14). Body LV: Blaha a Lojek po 6, Villem, gatial a Chaban po 4, Lepieš 2. Hráči levického „áčka“ odohrali proti favorizovaným hráčom Serede pomerne vydarené stretnutia a hosťujúcich hráčov celkom potrápili. Nakoniec dosiahli značne lepšie výsledky ako pri poslednom meraní síl. oblastná súťaž mladších minibasketbalistiek BKŽ Levice – UMB Banská Bystrica 51 : 17 (25 : 6). Body LV: Krivosudská 12, Haulíková 11, Námesná, Fékyesová a Ikrényiová po 8, garajová 4. BKŽ Levice – UMB Banská Bystrica 47 : 19 (24 : 8). Body LV: Krivosudská 24, Námesná 6, Fékyesová 5, Haulíková a Bátovská po 4, garajová a Ikrényiová po 2. Najmladšie levické basketbalistky si zmerali svoje sily s hráčkami Bystice a od začiatku dominovali na palubovke domáce hráčky. Levičanky kontrolovali priebeh stretnutí a zaslúžene zaknihovali dve víťazstvá. -LVB-

Víťazom tejto kategórie sa stal dlhoročný aktívny hráč Ivan Paulík, ktorý vo vyrovnanom súboji zdolal Michala Molnára vo veľmi hodnotnom športovom zápase, čo diváci po pekných momentoch odmenili potleskom. Naozaj priam heroický výkon podala Otka Švecová, ktorá ako jedna z dvoch ženských účastníčok v tejto kategórii v priamom súboji s mužmi vybojovala tretie miesto. Po vyvrcholení súťaží v jednotlivých kategóriách nasledovalo odovzdávanie hodnotných ocenení. Pre najmladšiu kategóriu to bola cena F. Muchu, pre strednú cena starostky obce a pre najstaršiu cena C. Nichtu. V krátkej prestávke medzi absolútnym vrcholom turnaja, súbojom víťazov kategórií medzi sebou, sa nezabudlo ani na priekopníkov stolného tenisu v Čajkove. Starostka obce Emília Nichtová a poslanec OZ Jozef Nichta slávnostne odovzdali pamätné plakety za zásluhy o rozvoj stolného tenisu v Čajkove a knihu s osobným ve-

novaním Antonovi Balúchovi a Pavlovi Muránimu. Búrlivý potlesk všetkých zúčastnených bol známkou toho, že ocenenie je v správnych rukách! Po krátkom občerstvení, o ktoré sa vzorne starali K. Slušná a O. Nichtová, pokračoval turnaj exhibíciou, kde sa víťazi každej kategórii vo vzájomnom súboji snažili ukázať čo najviac zo svojho stolnotenisového umenia. Ocenenie „absolútny víťaz turnaja “ získal nakoniec Ivan Paulík, usporiadatelia sa však rozhodli udeliť ešte ceny trom ženám za príkladnú bojovnosť a odvahu postaviť sa zoči – voči mužským súperom, ba dokonca ich aj poraziť. Ocenenými boli O. Švecová, N. Horniaková a M. Nováková aj preto, že stolný tenis v ich podaní má svoje čaro a ich účasť na turnaji vniesla ďalší rozmer, ktorý by nám všetkým v budúcnosti chýbal. Všetci ocenení boli účastníkmi odmenení potleskom, čo bolo znakom žičlivej atmosféry i toho, že ceny sú v správnych rukách.

ivana kuriačková medzi najlepšími triatlonistami roka o víťazke do poslednej chvíle. Nádejná Levičanka IVANA KURIAČKOVÁ z ŠK Atóm Levice sa umiestnila iba o dva body na druhom mieste medzi dospelými ženami. Toto umiestnenie si zaslúžila titulmi majsterky SR a víťazstvom v Európskom pohári v triatlone vo Varne v kategórii junioriek. Ivana si neprišla osobne prevziať cenu z dôvodu štúdia v USA.

V stredu 11. januára sa uskutočnilo už 19. vyhlásenie ankety Slovenskej triatlonovej únie o najlepších triatlonistov roka 2011 v bratislavskom hoteli Dom športu. V ankete mali možnosť hlasovať funkcionári, zástupcovia triatlonových klubov a novinári. V ženskej kategórii bez rozdielu veku sa rozhodovalo

Výsledky najlepších triatlonistov roka 2011 v ankete STÚ Ženy: 1. miesto Kristína Lapinová - 49 bodov, 2. miesto Ivana Kuriačková - 47 bodov, 3. miesto Svetlana Lipárová 19 bodov. Muži: 1. miesto Richard Varga - 124 bodov, 2. miesto Andrej Orlický - 75 bodov, 3. miesto Peter Mosný - 57 bodov. -mk-

Futbalové talenty na turnaji v rakúsku Žiacke futbalové družstvá KŠK Juventus Levice a MŠK Želiezovce sa zúčastnili v dňoch 3. - 6. januára na 18.ročníku halového turnaja Baumit - Alpen - Adria Cup v rakúskom meste Sankt Veit. Na turnaji, ktorý prebiehal už od 26. decembra, sa zúčastnilo vyše 100 chlapčenských družstiev v kategóriách od 6 do 16 rokov a 8 ženských družstiev. Dve družstvá

KŠK Levice hrali v kategóriách U-14 a U-16, chlapci zo Želiezoviec v kategórii U-16. Ich súpermi boli družstvá z regionálnych líg Rakúska. V silnej konkurencii skončili družstvá Levického okresu účinkovanie v skupinách. Napriek tomu možno vysloviť s ich futbalovým vystúpením spokojnosť. Turnaj priniesol pre chlapcov nové futbalové skúsenosti a zážitky. Milan Bridiš


Týždenník pOHROnIE

2/2012

v mestách a obciach okresu Levice

januárové zasadnutie obecného zastupiteľstva najmä o GaStrocENtrE

Schválili sprevádzkovanie, rozšírenie aj dovybavenie vývarovne

Ladislav Éhn, starosta Kalnej nad Hronom.

KALNÁ NAD HRONOM (op) – Kľúčovým bodom prvé-

ho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012 a celkovo 15. v tomto volebnom období bolo sprevádzkovanie obecnej vývarovne – gASTROCENTRA. Na rokovaní, ktoré sa konalo 10. januára podvečer, informovala o týchto otázkach vedúca vývarovne Libuše Poturnayová. Vo svojej správe vyzdvihla význam budúceho gASTROCENTRA pre obec a občanov Kalnej nad Hronom. Obecné zastupiteľstvo požiadala, aby bolo nápomocné najmä pri rozbehu vývarov-

ne. Poslanci v tejto súvislosti odsúhlasili rozšírenie živnostenského oprávnenia pre účely gASTROCENTRA. Ďalším bodom rokovania boli úpravy rozpočtu obce. „Poslanci odsúhlasili finančné prostriedky na prevádzku a dovybavenie gASTROCENTRA vo výške 70 000 eur. Schválili tiež rekonštrukciu reštaurácie Na rázcestí, jej náklady premietli do rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo aj zmenenú prílohu VZN č. 4/2011 o určovaní výš-

ky finančného príspevku pre MŠ a školské zariadenia z výnosu dane z príjmov,“ informoval starosta obce Ladislav Éhn. Poslanci na prvom zasadnutí v tomto roku prerokovali aj ďalšie body programu týkajúce sa života obce, medzi nimi plán práce obecného zastupiteľstva. Ten bude zverejnený na webovej stránke obce: www kalná.eu. Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom zasadá každý mesiac okrem júla a augusta.

roZHovor S tréNEroM MužStva kFc kaLNá Nad HroNoM joZEFoM BELFiM

chceme mladých dostať od počítačov na ihrisko

IGOR GOGORA V jesennej časti naše futbalové mužstvo hrajúce V. ligu výhod skončilo na 7. mieste. Ste s jesennou časťou súťaže spokojný? Začiatky sezóny sú vždy ťažké, no táto bola obzvlášť, pretože došlo k výrazným zmenám v našom mužstve. Odišlo 9 hráčov a to gogora R. – študijný pobyt, Bogár, Szép – práca v zahraničí , Pleva – odchod do vyššej súťaže, Jančo, Konvický, gabaš – zranení , gogora I., Hajto – hosťovanie. Posilnili nás chlapci z dorasteneckého mužstva : Pacalaj, Lacko, Toth, Sleher a na hosťovanie prišli : Krivočenko, Škorec a Felis. Jeseň bola náročná, chýbala nám medzihra a stratili sme veľa bodov v domácich zápasoch. Sa-

mozrejme , že so 7. miestom nemôžem byť spokojný, pretože poznám toto mužstvo a viem, že má na viac. Zimná príprava sa začala 15. januára, poriadne zapracujeme a dúfam , že na jar budeme hrať pekný, atraktívny futbal, a uspokojíme tak aj náročného kalnického diváka. Ako plánujete pritiahnuť mladých hráčov na futbalové ihrisko? Obec ako generálny sponzor nám vytvorila veľmi dobré podmienky, vďaka ktorým máme jeden z najkrajších areálov v tejto súťaži. Našou prioritou je, samozrejme, aby tento areál využívali hlavne naši občania a rovnako boli by sme veľmi radi, ak by za KFC hrali hlavne mladí Kalňania. Musím konštatovať, že šport bol kedysi fenomén, no teraz mu robí veľkú

konkurenciu počítač, televízor a je čoraz ťažšie pritiahnuť mladých hráčov na naše ihrisko. Môžete predstaviť funkcionárov a trénerov KFC Kalná nad Hronom? Prezidentom klubu je starosta obce Ladislav Éhn, členovia výboru sú Tibor Soboňa, Eugen Čornák a Tibor Ďuriač.

Súčasťou modernej Kalnej nad Hronom je aj autobusová stanica.

Dobrovoľná požiarna ochrana Okresný výbor v Leviciach a Dobrovoľný hasičský zbor Kalná nad Hornom Vás pozývajú na

Xv. reprezentačný ples hasičov, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. januára so začiatkom o 20.00 hod. v kultúrno–spoločenskej sále v Kalnej nad Hronom Vstupné a konzumné: 13 EUR

Tréner žiackeho mužstva je Pavel Bátovský, dorasteneckého mužstva Ondrej Szilvás a ja trénujem mužov. V zimnej príprave plánujete aj priateľské futbalové zápasy? Samozrejme, no všetky zápasy by sme radi hrali na súperových ihriskách. 28.1.2012 – Kolárovo, 4.2.2012 – ČFK Nitra – na umelej tráve, 12.2.2012 – Vion B – na umelej tráve, 18.2.2012 – Zemianske Kostoľany, 3.3.2012 – Beladice (generálka pred prvým majstrovským zápasom) a 11.3.2012 máme prvý majstrovský futbalový zápas v Bešeňove. Ak dovolíte, na záver by som rád ešte poďakoval obci Kalná nad Hronom za vytvorené podmienky, spoluprácu a prístup vedenia obce k nám. Verím, že robíme a aj naďalej budeme robiť dobré meno pre Kalnú nad Hronom a radi by sme pokračovali v tejto spolupráci.

17. januára 2012

Zapojte sa do prieskumu potreby bývania

IGOR GOGORA Kalná nad Hronom patrí medzi obce s bohatou históriu, nemalým katastrálnym územím a dá sa povedať, že aj s veľmi dobre vyvinutou infraštruktúrou. Takmer na každej ulici je možné pripojenie domácnosti k plynu, pitnej vode, splaškovej kanalizácií, internetu (4Mbit/s ) či káblovej televízii ( 25 kanálov ). Pokiaľ môžem s radosťou konštatovať, že vybavenosť obce infraštruktúrou je na vysokej úrovni, tak zároveň nemôžem nespomenúť, že možnosť kúpiť si nový stavebný pozemok či prenajať obecný byt sa

rovná malému zázraku. Jednou z dôležitých úloh samospráv je preto aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj bývania a podnikania, s čím sa starosta aj obecné zastupiteľstvo plne stotožňujú. V súčasnosti prebieha PRIESKUM POTREBY BÝVANIA MEDZI OBČANMI, do ktorého sa zapájajú ( čo nás veľmi teší ) hlavne mladé rodiny. Pokiaľ si čítate tento článok a otázka rozvoja bývania v našej dedinke vám nie je ľahostajná, budeme veľmi radi, ak aj vy vyjadríte svoj názor k tejto problematike a takto nám pomôžete sa správne rozhodnúť. Viem, vyhovieť všetkým občanom sa zrejme nedá, no to neznamená, že sa o to netreba pokúšať. Dotazník si môžete prevziať do 30.1.2012 na obecnom úrade či internetovej stránke www.kalna.eu, následne po vyplnení ho radi prevezmeme na OcÚ či e-mailových adresách obec@kalna.eu , gogora@ kalna.eu . (Autor je zástupca prednostu Obecného úradu v Kalnej nad Hronom)

toto avízo neprehliadnite!

Štartujeme literárnu súťaž

preČo mÁm rÁD/raDa svoJu obec Vedenie obce Kalná nad Hronom v spolupráci so ZŠ v Kalnej nad Hronom a redakciou regionálneho týždenníka POHRONIE vyhlasujú literárnu súťaž žiakov ZŠ na tému: PREČO MÁM RÁD/RADA SVOJU OBEC. Už odteraz môžu žiaci pod vedením pedagógov posielať svoje práce na túto tému na mailovú adresu: redakcia@pohronie.sk Kritériá súťaže: zaraďujú sa do nej všetky práce v kategórii poézia aj próza, ktoré rešpektujú súťažnú tému a nie sú dlhšie ako 25 normovaných riadkov (počítačového textu). Týždenník POHRONIE zverejní každú súťažnú prácu. Súťaž bude mať dve vyhodnotenia: jedno pred záverom školského roka a ďalšie, s vyhlásením absolútneho víťaza, pred záverom kalendárneho roka 2012. Víťazov súťaže určí vedenie obce spolu s obyvateľmi, ktorí môžu za najkvalitnejšie práce hlasovať prostredníctvom týždenníka POHRONIE. Ceny za najlepšie literárne stvárnenie témy udelí aj redakcia POHRONIE. Víťazi si ceny preberú verejne z rúk starostu obce Ing. Ladislava Éhna a šéfredaktorky POHRONIA PhDr. Oľgy Prekopovej. Želáme vám všetkým inšpiratívne nápady a ľahké pero. Tešíme sa na spoluprácu! Vyhlasovatelia súťaže

Združenie rodičov pri Základnej škole Kalná nad Hronom Vás srdečne pozýva na

rodičovský ples,

ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Kalnej nad Hronom, vstupné a konzumné 14 EUR O dobrú nálada náladu sa postará DJ- Marco, kultúrny program profesionálnych tanečníkov a tombola.


:

ČO V predposledný deň bol Dom kultúry plný. Súbor Kincső tu uskutočnil svoje 500. verejné vystúpenie. Jednotlivé jeho zložky – detský súbor Apró Kincső, mládežnícky súbor Kincső, i súbor rodičov sa snažili predviesť svoje najlepšie čísla, najmä tie, s ktorými v uplynulom roku zaznamenali početné úspechy (o ktorých sme podrobne informovali v minulom čísle). A tak sa striedali vystúpenia celého súboru, súboru v komornej podobe i vystúpenia sólistov. V rozšírenej zostave vystúpil aj hudobný súbor, kde okrem Lanstata Virága,

NOVÉHO?

Veroniky Némethovej, Noémi Récsei, Sándora, Zsombora a Esztery Juhászovcov vystúpil huslista Matej Szabó zo Sládkovičova, ktorý sa ujal aj kontrabasu a ďalší huslista – priateľ súboru a študent etnológie na UKF v Nitre Jakub Líška. Podujatie moderoval Alexander Juhász a Magdaléna Zsiga, so súborom si zatancovali aj jeho bývalí tanečníci Tibor Mihálka, Zuzana Kassaiová, Mária Horváthová a Gábor Gálik, traja posledne menovaní sú v súčasnosti členmi profesionálneho súboru Mladé srdcia.

A čuduj sa svete, nešlo len o piesne a tance, ale i recitácie a hrané scénky, v ktorých sa mnohé z detí predviedli aj ako nádejní herci. Podujatie len potvrdilo to, čo sa hovorí už dávno. K skutočným úspechom vedie len poctivá a najmä systematická práca, aká by mala byť vzorom pre všetkých, nielen folkloristov. A aj to, že aj v Kincső majú Želiezovce nezanedbateľnú časť svojho, zatiaľ stále nedoceneného a naplno nevyužitého potenciálu.

Kaţdý rok je ľudským ţivotom zhusteným do dvanástich mesiacov, do ktorého kaţdý z nás vchádza bezstarostne, s radosťou a v dobrej nálade, aby sme si na konci mohli urobiť hodnotenie preţitého obdobia a udalostí. Teraz, keď k nám zavítal nový rok, ešte nevieme, aký bude, keď bude starým rokom. Nepamätám si ani jeden taký nový rok, na začiatku ktorého by nám hovorili, ţe bude ľahký. Pravdepodobne aj v januári 2011 sa na budúcnosť pozerali s obavami a hľa, rok sa skončil. Nech bol akokoľvek ťaţký, ohliadnuc sa za ním určite kaţdý v ňom našiel aj niečo pekné, dobré a úspešné. Skúsme sa v tomto duchu pozerať aj na nadchádzajúcich dvanásť mesiacov! Decembrové hodnotenie sa zdá byť ešte ďaleko, predsa však skúsme vyuţiť nastávajúci nový rok tak, aby sme v posledný deň roka 2012 mohli s radosťou vyhlásiť: na nás to nezáleţalo! Nech nás nie je menej, ale viac a nech sa nevzdávame nádeje, buďme optimisti! Kaţdému občanovi mesta Ţeliezovce prajem úspešný, šťastný nový rok, k tomu mnoţstvo síl, vôle, výdrţe, uplatnenia sa a dobrého zdravia! Marek Kepka

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽELIEZOVCE

Začiatkom tohto roka nastali zmeny v štruktúre daňových úradov. Najbliţší daňový úrad budeme mať v Nitre, pre Ţeliezovčanov však budú sluţby naďalej poskytované v sídle bývalého daňového úradu na Komenského ulici. Tieto zmeny sa udejú v rámci reformy daňovej správy, ktorá je súčasťou reformy ciel, daní a odvodov. „V prvej etape je cieľom zjednotenie daňovej a colnej správy. To sa udeje začiatkom roka 2013. Tento rok tento krok predchádza reforma verejných orgánov,“ hovorí Ján Remeň, bývalý riaditeľ Daňového úradu v Ţeliezovciach. Tá spočíva v tom, ţe sa vytvorí Finančné riaditeľstvo SR, pod ktoré bude patriť 9 daňových a 9 colných úradov. Ministerstvo financií si od zmeny sľubuje, ţe štát ušetrí, sluţby pre občanov budú kvalitnejšie a predíde sa daňovým únikom. „Šetrenie by malo spočívať vo viacerých oblastiach, zníţi sa počet riadiacich pracovníkov na polovicu, zníţi sa počet zamestnancov, budeme vyberať viac daní, takáto reorganizácia novej finančnej správy by mala výrazne zníţiť daňové úniky, najmä u nepriamych daní,“ povedal pre médiá minister Ivan Mikloš. V tomto roku budú daňové a colné úrady fungovať ešte oddelene. V našom kraji bude jeden daňový úrad v krajskom meste. „Daňový úrad v Nitre bude mať svoje organizačné jednotky. Budú to pobočky a kontaktné miesta. Pobočka sa

vytvorí v Leviciach, kontaktné miesto bude v Šahách a Ţeliezovciach. Na kontaktnom mieste zostáva 7 ľudí, ktorí budú vykonávať klasickú správu daní – preberanie daňových priznaní, vydávanie potvrdení, tlačív, registráciu pokladníc a všetky práce, ktoré doteraz daňový úrad vykonával,“ hovorí Ján Remeň. V pôsobnosti kontaktných miest uţ nebude kontrolná a exekučná činnosť, tie budú organizované priamo z Nitry. Podľa právnej úpravy od apríla budú platcovia DPH podávať všetky svoje

podania elektronicky, všetci budú môcť svoje daňové priznania podať naďalej v Ţeliezovciach. V súvislosti s povinným prechodom subjektov na elektronické podávanie daňový úrad v decembri hromadne rozposielal firmám oznámenia o pridelení čísiel účtov pre potreby úhrady daní. Sídlo kontaktného miesta bude totoţné so sídlom doterajšieho Daňového úradu v Ţeliezovciach, avšak bude iba na prvom poschodí. Stránkové hodiny budú kaţdý deň.

pozýva na 72. stretnutie v Literárnej kaviarni Mestskej knižnice 18. januára od 16.30 hodiny v kaviarni Miracle v kultúrnom dome Hosť: Iveta Ďurišová Téma: FENG SHUI TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ PRI ČAJI A KÁVE. J. Beníková, riaditeľka MsK


POHRONIE

samosprávne noviny

17. januára 2012

11

Od utorka do utorka: čím žije Obec

17. január 2012

č. 2/2012 Bleskový rozhovor so starostom imrichom Králikom

Za sebou máme úspešný rok OĽGA PReKOPOVÁ Ktoré vlaňajšie udalosti boli pre obec dominantné? Vlaňajšok bol pre Rybník rokom veľmi významných udalostí. V prvom rade sme úspešne dokončili najväčšiu investíciu novodobej histórie našej obce: novú centrálnu zónu. Je to významné dielo vybudované za pomoci eurozdrojov vo výške takmer 600 tisíc eur, čo je v prepočte takmer 19 miliónov Sk. Centrum obce porovnateľné s podobnými stavbami v Európe prišiel 22. novembra slávnostne odovzdať do užívania prezident SR Ivan Gašparovič so sprievodom. Aktu prestrihnutia pásky a prehliadky našej centrálnej zóny, ktorá patrí k najkrajším na Slovensku, sa zúčastnili aj ďalší významní hostia: predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, svetový klavirista a ge-

nerálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský, uznávaný urbanista-architekt Michal Šarafín a ďalší. Krátko pred touto významnou slávnosťou získal Rybník prestížnu európsku cenu v medzinárodnej súťaži O hlavné mesto biodiverzity. Ukázalo sa, že naša neveľká obec v ekoproblematike a rešpektovaní rozmanitosti druhov predstihla aj väčšie obce a dokonca mestá. Úspech sme zaznamenali tiež v oblasti tradičnej kultúry a udržiavania zvykov našich predkov: počas Dňa obce a 5. ročníka Vinobrania Rybník poctil návštevou riaditeľ Opery SND Peter Dvorský, ktorý zostáva ikonou európskeho tenoru a je odborným garantom najmasovejšej súťaže detských talentov v speve ľudových piesní – SLÁVIKA SLOVENSKA. Spolu s básnikom Petrom Šti-

lichom, predsedom Výkonného výboru tejto súťaže, sa po vzhliadnutí programu: KEĎ SPIEVAJÚ SLÁVICI, rozhodli organizovať celoštátne finále v Rybníku. To je pre našu obec veľká pocta, aj záväzok. Vlani pokračovali v aktívnej práci aj členovia záujmových združení a organizácií. Dosiahli veľmi povzbudivé výsledky, niektoré, najmä pokiaľ ide o mladých športovcov, aj na špičke Slovenska. S akými očakávaniami vstupujete do roku 2012? Predovšetkým vlaňajšok je pre nás výzvou ísť ešte ďalej. Vždy sa dá byť ešte o kúsok lepší. Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa ocitajú samosprávy, chceme udržať ekonomickú stabilitu obce, zotrvať v bilancii s vysokým ratingom. Budeme pokračovať v ochrane prírody a biodiverzity. Ako som už spomenul v predchádzajúcej odpo-

vedi, čaká nás organizácia celoštátneho finále a galaprogramu víťazov 22. ročníka súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Rozbiehame aktivity smerom k druhej etape revitalizácie stredu obce, čo považujem za veľmi dôležité pre komplexné ukončenie tejto našej najväčšej investície. A verím, že všetci tí, ktorí sa aktivizujú v miestnych spolkoch a združeniach, budú v tejto ušľachtilej a užitočnej činnosti pokračovať úspešne aj tento rok. Aby sme spoločne šírili dobré meno našej obce a aby sa nám tu všetkým dobre žilo. Súťažná otázka: Ako sa volá najmasovejšia súťaž detských interpretov ľudových piesní v SR? Odpovede posielajte na adresu: redakcia POHRONie, Pionierska 2, 934 01 Levice, do piatku 27. januára.

Milí spoluobčania,

nový rok sa už rozbehol na plné obrátky. Žiaci sa vrátili do škôl, život sa dostáva do pracovného rytmu. Kolorit času ukrajuje zo zimy, ktorá dosiaľ ukazuje svoju miernu tvár. Predstavitelia obecných organizácií a združení rozbiehajú svoje činnosti, prvú zimu zažíva najväčšia investícia Rybníka v jeho novodobej histórii: centrálna zóna obce, ktorá sa v plnej kráse rozvinie na jar a v lete pre potešenie obyvateľov obce aj jej návštevníkov. Do tohto času rozbiehania aktivít vám všetkým želám veľa elánu, zdaru, zdravia a inšpirácií. S úctou Imrich Králik, starosta

ešte o najvýznamnejšej udalosti roka 2011

Hlave štátu na návšteve v rybníku chutilo

Fotonávraty k požehnávaniu mladých vín v Rybníku RYbNíK (op) – Všetko, čo bolo v rámci pracovného obeda počas návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča v utorok 22. novembra servírované, bolo zo zdrojov hostiteľskej obce. Pán prezident a členovia jeho sprievodu si pripili domácou rybníckou slivovicou a ako predjedlo im šikovní čašníci študenti SOŠ na ul. Sv. Michala v Leviciach predložili zajačiu terinku. Pán prezident si k nej okrem pečiva vyžiadal aj mäkučký rybnícky chlebík z miestnej pekárne. Výborný bol domáci slepačí vývar s rezancami a všetci hostia, ktorí sa pracovného obeda s hlavou štátu v Rybníku zúčastnili, ocenili hlavné jedlo: sedliacky tanier. Boli na ňom domáce klobásy, domáce jaternice, mäkučké lokše s husacou masťou a mäsové pirohy posypané usmaženou cibuľkou. Ako

Na snímke sprava starosta Rybníka Imrich Králik, Marek Harmady a poslanec OcZ Peter Havran. Foto: (Ivana Ižoldová)

dezert sa podávala - ako inak – vychýrená domáca štrúdľa: tvarohová s orechami a maková s jabĺčkami. Pretože čas sa ponáhľal a vonku na centrálnej zóne čakalo množstvo ľudí, ochutnávka vynikajúceho rybníckeho vínka sa konala priebežne medzi jednotlivými chodmi hlavného menu. Pán prezident okoštoval všetky ponúknuté sorty, ktoré komentoval rytier vína Jozef Uhnák, predseda rybníckeho Vinohradníckeho spolku. Chutili mu znamenite a boli bodkou za obedom z miestnych špecialít, čo hlava štátu, aj ostatní hostia, vysoko ocenila. Vínka z rybníckej úrody odborne degustoval tiež hovorca prezidenta SR Marek Trubač, ktorého otec vyučoval v excelentnej vinohradníckej a vinárskej modranskej škole.

KTo vyHraL?

Zora Žatková: HLADNÉ VRABCE (Pre Vikinku) Čvirikali vrabce, že nemajú kapce. Zima im je na nôžky, dali by si pirôžky.

Keby bola omrvinka! Ale Viki ešte spinká. Čakať kým sa zobudí

veľmi sa im nevidí.

Tých vrabcov je plný krík, preto robia veľký krik. „Ticho, vtáčky,“ kričí tatko, „zobudíte nám dievčatko!“ Začviriká vrabec smelý:

„Veď to by sme práve chceli! Mohla by sa vonku hrať, niečo dobré nasypať.“

Keď potom vrabce zrno dostali, pekne ho všetky ticho zobkali. A tak malá Vininka mohla sa zas vyspinkať.

Autorka, ktorá žije v Rybníku, vydala nedávno pôvabnú a užitočnú knihu pre deti o zvieratkách pod názvom BRISTOLSKÉ BÁSNIČKY PRE VŠETKY DETIČKY (Od Zorky – babičky). Knihu môžete kúpiť na Obecnom úrade.

V ďalšom kole čitateľskej súťaže vyhrávajú fľašu kvalitného rybníckeho vínka, ktoré do súťaže venoval Jozef Uhnák, predseda Vinohradníckeho spolku v Rybníku, Peter Zdychavský z Kalnej nad Hronom a Narcis Lipničanová zo Žemberoviec. Blahoželáme! Cenu si môžu prevziať v redakcii POHRONIE.


€ €

VÝZVA!

MESTO LEVICE vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Levice a mestských častí, aby do 15. februára 2012 na Mestský úrad Levice oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO - tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW) alebo energetický zdroj. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2012, je mesto Levice povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy, v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty do 663,87 € (20.000,- Sk). Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č. tel. 036/6350267) a v úradných tabuliach mesta Levice. Tlačivo "Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012" je možné si prevziať v kancelárii prvého kontaktu (KPK) MsÚ Levice, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta. Ing. Štefan Mišák, primátor mesta

(9)

100 kuchári, čašníci, servírky, barmani, chyžné, recepční - Rakúsko, AJ, NJ - komunikatívne. SOU, prax min. 1 rok 1 hotelový manažér - Rakúsko, NJ aktívne, SŠ, prax min. 3 roky 5 šéfkuchári, kuchári - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 ošetrovateľ koní - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 10 zvárači - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 elektrikári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 inštalatéri - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok

10 zámočníci - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 1 pomocník v lesníctve - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 5 lekári v odbore neurológia - Nemecko, NJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 8 maliari, omietkári - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 elektrotechnik - Nemecko, NJ, AJ aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 vodič motorového vozidla pre denné jazdy - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP C, E 1 práca v domácnosti - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, VP výhodou

5 elektroinštalatéri - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 inštalatéri - kúrenie, vodovodné a vetracie zariadenia - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 maliari - lakovači - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 opatrovatelia - odborný personál Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 opatrovatelia - pomocný personál Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok

4 čašníci, servírky - nástup 4. 2., vyuč., GRAND RESORT s.r.o., Nám. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlačuha 1 čašník, servírka - nástup 4. 2., vyuč., Mgr. KATARÍNA KORBELOVÁ, Muškátová 2886/7, Levice, tel. 0908 138 246, Mgr. Korbelová 1 hostinský, výčapník - nástup 9. 2., ÚSO, JÁN FÜRI - JUROB, Jur nad Hronom 179, tel. 0905 345 738, PaedDr. Fűri 1 kaderník dámsky a pánsky nástup 26. 1., vyuč., M. LUKÁČOVÁ LAVERNA, Mochovská 24, Levice, tel. 0908 132 446, Bc. Lukáčová 1 kaderník-čka - nástup 18. 1., vyuč., MARGITA ŠTUBŇOVÁ, Mjr. Gondu 511/21, Ţemberovce, tel. 0903 158 307, p. Štubňová 1 kuchár - nástup 15. 2., vyuč., PIZZERIA FONTÁNA s.r.o., Červenej armády 7, Levice, tel. 036/6319 208, p. Akosiová 1 majster montáže oceľ. konštrukc. - nástup 19. 1., VŠ, COMAT PLUS s.r.o., kpt. Nálepku 59, Levice, tel. 0905 724 265, p. Hlinčík 2 majstri zmeny - nástup 15. 2., ÚSO, LEAF SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselný park - Géňa, tel. 036/635 55 30, p. Popracová 1 majster - drevár - nástup 1. 2., ÚSO, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 40 operátori výrobnej linky nástup 15. 2., ÚSO, LEAF SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselný park - Géňa, tel. 036/635 55 30, p. Popracová 2 pracovníci pohreb. služby hrobári - nástup 18. 1., zákl., MARGITA ŠTUBŇOVÁ, Mjr. Gondu 511/21, Ţemberovce, tel. 0903 158 307, p. Štubňová 1 pracovník v pohrebnej a kremač. - nástup 1. 3., vyuč., KREMATÓRIUM FUNEKO-ENV., SNP 54/5734, Levice, tel. 0904 401 426, p. Porubský 1 predavač - pokladník - nástup 1. 2., vyuč., CBA SLOVAKIA s.r.o., Nám. odborárov 6, Tlmače, tel. 0910 961 567, p. Gromová 1 predavač - ZPS - nástup 1. 2., ÚSO, Mgr. MICHAELA HABORÁKOVÁ, Hviezdoslavova 52, Ţeliezovce, tel. 0905 594 263, Mgr. Haborák 1 referent technickej kontroly nástup 1. 2., ÚSO, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 1 servírka - nástup 20. 1., ÚSO, ZUZANA KARLÍKOVÁ TILIA, Záhradná 2, Levice, tel. 036/6312 965, p. Karlíková 1 správca areálu a tech. zariad. - nástup 18. 1., ÚSO, LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta 2, Levice, tel. 036/637 73 93, p. Lieskovská 1 učiteľ jazyka - AJ - nástup 1. 2., VŠ, SOU STROJÁRSKE, Kozm. cesta 9, Tlmače, tel. 036/6342 335, Ing. Mrázová 1 upratovačka v reštaurácii nástup 4. 2., zákl., GRAND RESORT, Nám. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlačuha 2 vodiči malého dodávkového autom. - nástup 15. 2., vyuč., P.ANDRÁŠI - TRANS HRON, Stará 35/52, Tlmače, transhron@mail.t-com.sk, p. Andráši

1 pultový predavač v kaviarni - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 2 kuchári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 6 pomocné sily v systémovej gastronómii - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 15 zvárači - ČR, SOU, prax min. 3 roky 6 lekári - ČR, VŠ, prax min. 3 roky 1 technik v odbore hutníctvo - ČR, VŠ, prax min. 5 rokov 35 pracovníci v zlievarenskom priemysle - ČR, SOU, SŠ, prax min. 3 roky 10 žeriavnici - ČR, SOU, prax min. 3 roky

1 zástupca predajne - nástup 1. 2., ÚSO, CBA SLOVAKIA s.r.o., Nám. odborárov 6, Tlmače, tel. 0910 961 567, p. Gromová 1 zástupca riaditeľa pre ISCED I - nástup 1. 2., VŠ, ZŠ ANDREJA KMEŤA, Štefánika 34, Levice, tel. 036/634 57 42, Mgr. Meňhartová 1 zdravotná sestra - nástup 1. 2., ÚSO, HM DOC, s.r.o., Sv. Michala 32, Levice, tel. 0903 378 977, MUDr. Mrázová 2 chemickí laboranti - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 elektrikár - nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 2 mechanici výrobných liniek nástup 15. 2., vyuč., DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 4 nastavovači výrobných liniek nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 technický inžinier - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 3 zarábači - nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 zmenový vedúci - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 6 kúrenári - zvárači - nástup 15. 2., vyuč., Ekoform s.r.o., Koháriho 46, Levice, tel. 036/622 14 86, Bc. Varinská 1 rehabilitačný a fyzioterapeutický zamest. - nástup 19. 1., ÚSO, PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, 036/7491 433, p. Píriová 4 šičky bielizne a textílií - nástup 19. 1., vyuč., SINN-TEX s.r.o., Šahy, Hontianska cesta 1269, tel. 0911 992 812, Bc. Sinninghe 1 technik správca operačného systému - nástup 19. 1., ÚSO, SCITEC NUTRITION, s.r.o., Šahy, Sipossa 9, tel. 0903 243 794, p. Pataky 1 inštalatér vodovodov - nástup 1. 2., vyuč., ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová 1 lekár v odbore psychiatria nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 lekár, absolvent - nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 pom. robotník pri výr. cukr. vaty - nástup 1. 2., zákl., SOLIDE SLOVAKIA s.r.o., Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 1 vedúci lekár - príslušník ZVJS - nástup 1. 2., VŠ, ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/ VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová 1 všeob. sestra so špecializáciou - nástup 1. 3., ÚSO, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová

1 obchodný zástupca - Poľsko, PJ komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, výkon práce v SR, ČR 20 zvárači MAG 135 - Poľsko, PJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 2 vodiči autobusu - Švajčiarsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B, D 15 zvárači - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 2 inžinierske a manažérske pozície Maďarsko, NJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok

Bližšie informácie: EURES 036/2440 303


Vážený pán prezident Slovenskej republiky, dovoľte mi v prvom rade poďakovať v mene Združenia miest a obcí Slovenska, v mene primátorov, starostov a zamestnancov našich organizácií za to, že stretnutie s nami už tradične patrí medzi prvé vo vašom pracovnom kalendári v novom roku.

nebude ľahké. Výpadky vo financiách nás neustále nútia korigovať svoje rozvojové programy. Za viac ako dvadsať rokov však miestna územná samospráva obstála v mnohých zložitých situáciách a stále podávala štátu pomocnú ruku. Pri reformách, pri napĺňaní domácich aj medzinárodných ambícií. Napriek tomu si okol-

Predseda ZMOS J. Dvonč (druhý zľava) pri zvítaní sa s prezidentom SR. Je pre nás cťou stretávať sa s Vami, diskutovať, vymieňať si argumenty a názory na to, čo nás trápi, lebo komunálna politika nie je iba prácou. Je poslaním meniť veci k lepšiemu a prijímať správne rozhodnutia v prospech občanov žijúcich v našich mestách a obciach. Uplynulý rok bol v samospráve veľmi pestrý. Úspechy sa striedali s neúspechmi. Očakávania s túžbami, radosť so sklamaním. Rok 2011 bol v mestách a obciach poznačený dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá je bezpochyby aj krízou morálnou. Samospráva bola tiež terčom útokov, musela brániť svoje princípy, obhajovať poslanie a presadzovať také opatrenia, aké sa v nevyhnutnej, ale v čo najmenšej miere dotknú občanov. Nebolo to jednoduché a sme si vedomí, že ani v tomto roku to

nosti vyžiadali, aby sa do viac ako dvadsaťročnej histórie ZMOS zapísal náš mimoriadny snem. Bol reakciou na zložitú situáciu vo financovaní samosprávy a návrhy takých zmien, aké by podľa nášho názoru samosprávam v tejto dobe ublížili, čo by malo negatívne dopady na občanov našich miest a obcí. Združenie miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejšia organizácia bola v priebehu viac ako dvoch desaťročí architektom miestnej demokracie. Za svoje priority považujeme obhajobu a presadzovanie princípov subsidiarity, solidarity a otvorenosti miestnej územnej samosprávy, ktoré vnímame ako základné piliere modernej samosprávy. Na základe našich skúseností, s pocitom zodpovednosti a vďaka skúsenostiam i energii, máme aj naďalej úprimný záujem obhajo-

vať a presadzovať potreby i záujmy miest a obcí. Aj preto mi dovoľte na tomto stretnutí úprimne sa Vám, pán prezident, poďakovať za všetok čas a priestor, ktorý ste nám vytvárali a ponúkali na spoločné rokovania a hľadanie podpory pre naše námety. Mimoriadne oceňujem Vaše osobné postoje, ktoré častokrát podporili naše vnímanie problematiky. Napríklad pri novelizácii cestného zákona, nedávnej novelizácii zákona o odpadoch či novelizácii zákona o miestnych daniach, ale aj v mnohých ďalších prípadoch. Vážený pán prezident, Slovenská republika v tomto roku vstupuje do mimoriadne zložitej situácie, ktorá je naďalej poznačená celosvetovou krízou aj problémami na úrovni Európskej únie, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Predo dvermi sú predčasné parlamentné voľby, od výsledkov ktorých očakávame stabilitu a zodpovednosť pri riešení domácich aj medzinárodných problémov. Združenie miest a obcí Slovenska sa v týchto dňoch pripravuje na rokovania s parlamentnými politickými stranami. Veľmi pozorne sa oboznamujeme s ich volebnými programami. Zástupcom parlamentných politických strán sme pripravení predstaviť naše námety týkajúce sa rozvoja spoločnosti a špeciálne miestnej územnej samosprávy. Verím, že spoločným úsilím, hľadaním dobrých a lepších riešení, solidaritou a pokorou tento náročný rok zvládneme tak, aby sa terajšie problémy a hrozby v dohľadnej dobe stali súčasťou našej histórie. Vážený pán prezident, dovoľte mi zaželať Vám, Vaším blízkym, spolupracovníkom i občanom Slovenskej republiky veľa síl, pevného zdravia a úspechov zvládnuť všetko, čo nás v tomto roku čaká. Združenie miest a obcí Slovenska Vám na dnešné stretnutie pripravilo darček, ktorý nech spečatí úprimné želanie pevného zdravia a zároveň je vyjadrením snahy podporovať našu - slovenskú produkciu.

BRATISLAVA (Michal Kaliňák) Predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) prijal v stredu 11. januára predpoludním prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. „Aj napriek tomu, že ide o tradičné novoročné stretnutie, zástupcovia miest a obcí ho považujú za výnimočné. Stretnutie a diskusia s hlavou štátu je výnimočná udalosť, ktorá dokazuje naše akceptovanie na najvyššej štátnej úrovni,“ povedal predseda ZMOS Jozef Dvonč, primátor Nitry. Prijatie zástupcov samospráv konalo v Prezidentskom paláci. (Autor je hovorca ZMOS)

B R A T I S LA V A (Michal Kaliňák) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa zapojilo do pripomienkovania návrhu zákona o službách zamestnanosti. „ZMOS aktívne vstúpilo do medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom sme prezentovali niekoľko zásadných pripomienok k navrhovanej novele sociálneho zákona,“ konštatuje výkonný podpredseda Jozef Turčány. Podľa jeho slov „pre regionálnu zamestnanosť je nesmierne dôležité, aby dlhodobo nezamestnaný mal nárok na aktivačnú prácu aj po vypršaní 9 mesiacov, teda štandardnej dĺžky aktivácie.“ Turčány ďalej tvrdí: „Nebolo by správne dať mu jednu šan-

cu a potom pred ním zavrieť dvere. Ide o nástroj, ktorý sa osvedčil, pretože udržiava zamestnanosť a pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných.“ ZMOS v rámci svojich pripomienok formulovalo aj požiadavku, v zmysle ktorej žiada o plné finančne vykrytie potreby na aktiváciu formou menších obecných služieb. Výkonný podpredseda ZMOS zároveň zdôrazňuje, že je potrebné v rozpočte zvýšiť výdavky na tie opatrenia aktívnej politiky, ktoré sú z pohľadu miest a obcí, ale aj z pohľadu podnikateľského prostredia vnímané ako efektívny nástroj podpory zamestnávania. Napríklad podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti. (Autor je hovorca ZMOS)

Posledné minuloročné zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí Tekova sa konalo na pôde Obecného úradu v Devičanoch za prítomnosti podpredsedu ZMOS Milana Mušku. Foto (op)

Predstavitelia ZMOS počas novoročného prijatia v Prezidentskom paláci

SANTOVKA (op) – Otázky rozpočtu členských obcí Regionálneho združenia miest a obcí Tekov (RZMOT) otvorili prvé rokovanie Rady RZMOT v tomto roku. Ako POHRONIE informoval predseda Tekovského regionálneho združenia a starosta Santovky Ľubomír Lőrincz, členovia Rady na zasadnutí vo štvrtok 12. januára rokovali aj o celoročnom pláne činnosti združenia a o úpravách zmluvy súvisiacej s financovaním Spoločnej úradovne.


14

17. januára 2012

jediná otázka Ľubomírovi Lőrinczovi, starostovi Santovky

účelové zásahy štátu do samospráv nepomáhajú OĽGA PREKOPOVÁ

Dá sa očakávať, že tento rok prinesie do samosprávnej oblasti viac istoty a podstatné obmedzenie zásahov štátu, ktoré mestá a obce dostávajú do finančne žalostnej situácie? Je v záujme celej spoločnosti, aby sa situácia stabilizovala. Všetci na svojich úrovniach robia, čo môžu. EÚ, štáty aj samosprávy. Platí to samozrejme aj o nás, občanoch. Každý si uvedomuje, že nie je možné dlhodobo žiť si nad pomery a míňať viac než v skutočnosti máme. Každý môže doma minúť len to, čo má. Úvery problém neriešia, len ho odkladajú a mnohokrát značne predražujú. Platí to aj

pre obce a mestá. Naše možnosti (možnosti samospráv) sú taktiež obmedzené, peňazí je málo. Navyše sa musíme riadiť prísnymi rozpočtovými pravidlami, dodržiavať účelové určenia financií a uhrádzať zákonmi predpísané výdaje. Na úrovni miest a obcí očakávame a privítali by sme, keby sa obmedzili účelové zásahy do samosprávnosti, stabilizovali príjmy a nepresúvali nové povinnosti bez finančného krytia. Zároveň vítame revíziu terajších kompetencií v súvislosti s ich financovaním. Nakoľko sme pred parlamentnými voľbami, budeme si musieť počkať na ich výsledok a z toho prameniace postoje novej vlády

smerom k samosprávam. Keďže začíname nový rok, chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým obyvateľom Santovky, ktorí spolupracovali a pomáhali obci pri každodenných činnostiach a jednorazových udalostiach. Všetkým pracovníkom obce, domova dôchodcov, poslancom a občanom. Mnohí tak robili bez nároku na zvláštnu odmenu, vo svojom voľnom čase a mnohokrát aj anonymne. Veľakrát sa im nedostalo ani poďakovania a docenenia ich prínosu. Preto týmto všetkým ďakujem. Vďaka patrí aj tým, ktorí prispievajú dobre mienenou radou, vyslovujú konštruktívnu kritiku, ktorá aj mňa posúva dopredu.

Starosta Santovky na novoročnom prijatí u prezidenta Sr BRATISLAVA (op) - Na tradičnom novoročnom stretnutí zástupcov samospráv s prezidentom SR Ivanom gašparovičom sa zúčastnil aj starosta Santovky a predseda Regionálneho združenia miest a obcí

Tekov Ľubomír Lőrincz. Ako povedal predseda ZMOS Jozef Dvonč, predstavitelia miest a obcí toto stretnutie aj napriek jeho tradičnému novoročnému charakteru považujú za výnimočné. „Je to

POHRONIE

SaMoSprávNE NoviNy

výnimočná udalosť, ktorá dokazuje akceptovanie ZMOS na najvyššej štátnej úrovni,“ konštatoval J. Dvonč. Viac o novoročnom stretnutí na inom mieste SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN.

StaroSta oBcE SaNtovka v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, kúpeľná 2, Santovka Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov minimálne 5 rokov pedagogickej praxe riadiace a organizačné schopnosti občianska bezúhonnosť znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie MŠ ovládanie práce s PC ( Word, Excel, internet) spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou: prihláška do výberového konania overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov) profesijný životopis aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca, potrebná na výkon pedagogickej činnosti návrh koncepcie rozvoja materskej školy na funkčné obdobie písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „ Výberové konanie – MŠ - neotvárať “, najneskôr do 3. 2. 2012 do 12.00 hod. na adresu:

Obecný úrad, parková 2, 935 87 Santovka

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie MŠ - neotvárať“. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Ľubomír Lőrincz, starosta obce

Nový Tekov milí Novotekovčania,

S predsedníčkou oZ tekovan jankou Lelovskou:

vyzuť papuče, vstať od televízora ŠTEFAN RÁCHELA Koľko členov má vaše združenie Tekovan v súčasnosti? Aká bola ochota občanov začať meniť seba a potom aj svet okolo, ako to máte pekne v vašom motte napísané? Teraz máme 29 členov. Čo sa týka nášho motta, myslím, že platí. Ľudia sa zaujímajú o dianie, o aktivity, ktoré pripravujeme, prinášajú nové a nové nápady a návrhy. To prináša zmeny v spoločenskom živote, utužujú sa vzťahy, ľudia vyzujú papuče, vstanú od televízorov a idú sa stretnúť tam, kde sa cítia dobre. Musím pochváliť skupinku ľudí, ktorí boli zvolení do predsedníctva. Organizovať a pripravovať akcie a podujatia s nimi je radosť, sú ochotní pomáhať a hlavne, nechýba im nadšenie,

Čo sa vám už podarilo urobiť? Vlani 10. decembra sa konal v našej obci 2. ročník via-

ny spolok SČK. Naše združenie prispelo zabezpečením vystúpenia speváckeho zboru z Novej Bane Cantus Monte Re-

Momentka z víkendového kurzu pletenia košíkov.

nočných trhov, ktorý organizoval Miestny odbor Matice slovenskej spolu s obecným úradom, OZ HRONEKO a Miest-

gis a organizačným zabezpečením predajcov: vianočný punč, med a výrobky z medu, dekoračné vankúše, výrobky ručne

Široký záber aktivít tekovana NOVÝ TEKOV (šr) - Ak chceš zmeniť svet, začni meniť sám seba. Pod týmto mottom vzniklo Občianske združenie (OZ) Tekovan v Novom Tekove. Za jeho vznikom bola myšlienka Janky Lelovskej. K jej zhmotneniu došlo

na jeseň minulého roku vďaka šikovným a nadšeným ľuďom v prípravnom výbore. Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 27. novembra 2011. Základným cieľom OZ Tekovan je organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spolo-

čenských, vzdelávacích, záujmových a športových aktivít pre občanov Nového Tekova a blízkeho okolia. Členovia OZ Tekovan sa sústredia aj na sprostredkovávanie poradenstva v oblasti sociálnej

maľované na hodváb, vianočné ozdoby a dekoratívne predmety s vianočnou tematikou. Vianočné trhy dopadli veľmi dobre, bola hojná účasť aj z okolitých obcí. Okrem ponuky viac ako 20 predajcov bola v rámci vianočných trhov aj obecná zabíjačka, ochutnávka vín, kultúrny program nacvičený mladými ľuďmi. Spolupodieľali sme sa aj vytlačením letákov a pomáhali sme tiež pri výzdobe priestorov kultúrneho domu. Zorganizovali sme zájazd do predvianočnej Viedne, ktorého sa zúčastnili členovia združenia. Napriek technickým problémom sa prehliadka Viedne s nádhernou vianočnou výzdobou páčila všetkým účastníkom. Cez víkend 14. a 15. januára sme zorganizovali kurz pletenia košíkov z vŕbového prútia. Prihlásilo sa 10 záujemcov, kurz viedol Ján Šucha z Čaky.

starostlivosti a právnej ochrany dôchodcov. Činnosť združenia je zameraná najmä na aktivity pre vekovú kategóriu 50 rokov a viac. Svoju činnosť OZ Tekovan prezentuje aj na vkusnej webovej stránke www.oztekovan.webnode.sk

tak ako som predoslala v minulom čísle POHRONIA, veľmi ma teší rozbeh tvorivých činností obyvateľov našej obce. Zvlášť aktívne sú dve nové občianske združenia: TEKOVAN a HRONEKO. Majú rozdielne zameranie, ale obe sú vítaným a veľmi zaujímavým spôsobom, ako osloviť a inšpirovať ľudí z obce k užitočným aktivitám na prospech nás všetkých. Dnes sa predstavuje občianske združenie TEKOVAN, ktoré oslovuje najmä Novotekovčanov v zrelšom veku. Zámery a už uskutočnené podujatia členov tohto združenia však určite budú motivovať k zaujímavým činnostiam aj našich mladých. Silvia Hrušková, starostka

tekovan založil spevácku skupinu Tekovanka. Taký je názov speváckej skupiny, ktorú 10. januára na prvom stretnutí založilo Občianske združenie Tekovan. Do skupiny získali výborného harmonikára, novotekovského rodáka Jána Urbína z Rybníka. „Okrem členov výboru prišlo 11 ľudí a prvý

nácvik dopadol dobre. Skúšali sa štyri piesne, a hlavne, nechýbalo nadšenie,“ povedala Janka Lelovská. Ako doložila, v speváckej skupine radi uvítajú ďalších záujemcov o spev, najmä mužské hlasy. Najbližší nácvik bude v stredu 18. januára o 18. h v kultúrnom dome v Novom Tekove.

Zmena termínu retro výstavy!

V minulom čísle Pohronia bola uverejnená informácia o pripravovanej Retro výstave pod názvom AJ TO SME MALI. Z dôvodu konania obecného plesu Občianske združenie Tekovan presúva termín konania tejto zaujímavej výstavy o týždeň skôr, teda 28. a 29. januára. Predmety na vystavenie treba priniesť do kultúrneho domu v piatok 27. januára.


Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094

(99)

SLUŢBY Staviam kozuby, krby a kachľové pece, opravím staré, aj nefunkčné. Tel. 0903 664 956 (604)

Doveziem drevo buk metrovicu, štiepku, alebo drevoštiepku. Tel. 0908 449 399 (355) Vykonávam pilčícke práce s motorovou pílou u Vás doma - napílenie palivového dreva na polienka - výrub stromov v záhrade

Tel. 0903 433 738

(1)

Ručne kované práce KOVÁČSTVO

Predám tatranský profil – brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Glazúrovanie vaní.

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(12)

Ponúkam stavebné práce, podbíjanie tatranským OBS, zatepľovanie, podkrovné drevené konštrukcie a natieranie tatranský. Tel. 0902 612 052 (77)

PRÁCU PONÚKA

Prijmeme do pracovného pomeru - stolárov - šičku - krajčírku - čalúnnika - pomocných pracovníkov do drevovýroby Kontakt 036/ 630 41 14

» Dám do prenájmu garsónku v centre Levíc, čiastočne zariadenú. Tel. 0908 359 341 (17) » Dám do prenájmu 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (23) » Dám do prenájmu 2-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (24) » V centre Levíc prenajmem 3-izbový byt. Tel. 0905 535 787 (603) » Dám do prenájmu 3-izbový byt v Kalnej nad Hronom. Tel. 0905 527 116 (20) » Dám do prenájmu čiastočne zariadený 3-izbový byt v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (36) » Dám do prenájmu 4-izbový byt v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (35) » Predám väčší rodinný dom v Želiezovciach so záhradou. Cena dohodou. Tel. 0910 685 345 (5)

Predám kaviareň v centre Levíc. Informácie 0914 172 371

(543)

(13)

(32)

Z našej ponuky vyberáme: Predaj: 1-OV, Hlboká, balkón, 25 tis. € 1-OV, Saratovská, aj výmena za väčší 2-OV, Tekovská, 38 tis. € 2-OV, Kpt. Nálepku, dohoda 2-OV, Hlboká, kompl. rek. 37. € 3-OV, Vajanského, 37.000 € 3-OV, Perecká, dohoda 3-OV, Kpt. Nálepku, 45.000 € RD Levice, Podhradie, 65 tis. € RD Levice, A. Kmeťa, 87.000 € RD Levice, Za Tabakovou, 47 tis. € RD Rybník, 54.990 € Podnikateľský objekt, Levice, 160 tis. € Prenájom 2, 3, 4 izbového bytu VYHOTOVUJEME KÚPNE, DAROVACIE A NÁJOMNÉ ZMLUVY.

PRENÁJOM

NEHNUTEĽNOSTI

výroba kovaných plotov, brán, zábradlí, mreţí a doplnkov. Kontakt Kukučínov 5 Tel. 0904 343 317 (6)

Tel. 0905 450 267, 0911 811 880

» Predám 3-izbový byt na Pereckej ul. v Leviciach v pôvodnom stave, 72 m2. Cena dohodou. Tel. 0905 554 715 (613) » Predám 3-izbový byt blízko centra, 1. poschodie, zateplený, plastové okná. Kontakt 0901 777 556 (18) » Predám veľký 3-izbový byt v OV v centre mesta Levíc po čiastočnej rekonštrukcii. Tel. 0904 139 754 (19) » Predám 3-izbový byt v OV v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (37)

» Predám rodinný dom v obci Nýrovce, všetky IS vhodný aj pre dve rodiny. Tel. 0907 742 435 (21) » Predám RD 3+1, 10 km od Levíc, všetky IS, má výbornú polohu s možnosťou viacúčelového využitia na väčšom pozemku. Cena dohodou. Tel. 0904 023 625 (31) » Predám garáž v stráženom objekte. Cena dohodou. Tel. 036/622 84 59 (40) Predám nehnuteľnosť v Dolnom Piali o výmere 224 m2. V objekte sú kompletné inţinierske siete, sociálne zariadenie. Nehnuteľnosť má dobrú polohu s moţnosťou viacúčelového vyuţitia. Cena dohodou. Tel. 0905 425 033 (589)

POZEMKY » Predám v Brhlovciach 12 árový vinohrad - vysoké vedenie, oplotený, 3 ks orechy. Možnosť postavenia chaty. Cena 300 €. Kontakt 0905 831 519, 0903 526 000 (25)

AUTO-MOTO-BICYKLE

» Predám obytný príves 5,7 m - garážovaný. Cena dohodou. Tel. 036/ 622 54 59 (39) » Kúpim v Leviciach garsónku. Tel. NÁBYTOK 0908 083 590 (29) » Kúpim 1-izbový byt v Leviciach s » Predám novú sedaciu súpravu z balkónom. Platba v hotovosti. Tel. rodinných dôvodov. Tel. 0905 578 0911 211 755 (38) 970 (2) » Kúpim v Leviciach 1 až 3 izbový DARUJEM byt, prípadne RD aj v okolí Levíc, prípadne vinicu. Tel. 0907 560 493 » Darujem dve šteniatka kokršpaniela anglického + ku každému 5 (28) kg granúl. Tel. 0915 463 931, 0915 » Predám garsónku v OV na ulici 2 553 194 (22) Zd. Nejedlého v Leviciach, 25 m , ZVIERATÁ 4. poschodie/12. Cena dohodou. Tel. 0908 833 633 (573) » Predám vykŕmené ošípané. Tel. » Predám garsónku v LV na Okruž0902 285 566 (588) nej v OV. Cena 18 500 €. Tel. » Predám odstavčatá. Cena dohodou. 0902 211 159 (3) Tel. 0917 252 526 (591) » Predám veľký 2-izbový byt v OV » Predám vykŕmené husi v Drženiv Leviciach, prerobený s balkóciach č. 40. Tel. 0940 838 531 nom, nové okná, plávajúce podla(608) hy, murované jadro, obklady, dlažRÔZNE ba, nová kuchynská linka. Cena dohodou, aj na hypotekárny úver. » Predám trištvrťový kožuch zo zlatej líšky, veľkosť S/M. Cena Tel. 0910 940 535 (576) dohodou. Tel. 0907 651 495 (30) » Predám v Leviciach 2-izbový byt s ZOZNÁMENIE balkónom na Vinohradoch v OV po čiastočnej rekonštrukcii. Cena » 53-ročný muž (162 cm) hľadá 33 000 €. Tel. 0908 083 590 (27) dámu primeraného veku na vážnu » Predám 2-izbový byt v OV v známosť. Číslo v redakcii. (574) Leviciach. Tel. 0918 907 984 (34)

BYTY

* inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia *

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice

tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: agutanova@centrum.sk Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Realizácia stavieb na kľúč. (33)

Predám balkónové dvere 1 ks pravé + 1 ks ľavé. Rozmer š:1 000 mm, v: 2 000 mm, z najmodernejšieho profilu VEKA PLATINIUM, farba orech vlašský. Sú veľmi pekné a úplne nové. Veľmi výhodná cena.

Kontakt 0903 231 771

(26)

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

* INZERCIA * INZERCIA * INZERCIA * Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

KERBEROS

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (4) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

TEKOV

KRÁSNY

ČILEJKÁRSKY je reprezentačná publikácia, ktorú si môţete kúpiť na Obecnom úrade v Podluţanoch.

PEDIKÚRA GITA

ponúka zákazníkom sluţby zdravotníckej pedikúry. Na základe telefonickej objednávky v prípade imobilných klientov prídeme aj domov. Sluţby poskytujeme aj chorým na diabetes a ťaţko zdravotne postihnutým.

Poľná 6 (bývalý Dom sluţieb), Levice Tel. č. 036/622 75 10, 0907 487 770

(99)

NEZABUDNITE NA

PREDPLATNÉ POHRONIA Celoročné predplatné 20,72 € 624 Sk Polročné predplatné 10,36 € 312 Sk Štvrťročné predplatné 5,18 € 156 Sk

Meno a adresa:...................................................................................................... Prinášame objednávací lístok predplatného týţdenníka Pohronie, ktorý občania po vyplnení zašlú spolu s kópiou ústriţku uhradenej poštovej poukáţky (typu H) na adresu redakcie (POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice) alebo môţu uhradiť priamo v redakcii, prípadne objednávku nahlásiť na tel. č. 036/631 23 92.


16

17. januára 2012

POHRONIE

iNZErcia

(5)

Veterinárna ambulancia

MVDr. Marián ŠVagrík Po - Pi 10.00 - 12.00 15.00 - 19.00 So 10.00 - 12.00 15.00 - 17.00 Vzhľadom na plánované chirurgické zákroky doporučujeme klientom sa bez príplatku telefonicky objednať na konkrétnu hodinu.

• čipovanie a vystavenie Petpassu • rýchle testy (napr. FeLV a FIP u mačiek, Psinka, Parvo, Corona u psov) • USg (sono) vyšetrenia • rTg vyšetrenia • Ekg vyšetrenia

zimné zľavy! (1)

Nám. Šoltésovej 10 (vo dvore), LEVICE

0904 343 731 www.veterina-levice.sk

Dem-ter

pLASTOVé OKnÁ A DVERE

zn. SaLaMaNdEr vrátaNE ov a dEcEuNiNck dopLNk

pLaStové oBkLady a opLotENia, MarkíZy Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. Mlynská 2238

(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

(2)

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb) Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)

hprk.sk

Pohronie 02 2012  
Pohronie 02 2012  

Týždenník okresu Levice