__MAIN_TEXT__

Page 20

VASTUULLISUUTTA MONELTA KULMALTA Energiakonserni, joka on lähellä vientiteollisuutta, mutta myös suurta joukkoa Suomen kuntia suorien ja välillisten omistusten kautta. Yhtiö, joka tuottaa omistajilleen energiaa omakustannus­ hintaan Suomessa. Nämä asiat määrittävät Pohjolan Voiman toimintaa myös vastuullisuusmielessä. Teksti Riitta Gullman Kuvat Olli Häkämies, Anna Sarkama-Antila ja Kai Tirkkonen

– Pohjolan Voimassa asioita katsotaan sekä energian tuottajan että energian käyttäjien nä-

energiantuotanto on yksi taloudellisen vastuun

kökulmasta. Se on roolimme ja osa vastuullista

ilmenemismuoto. Samalla se on mutkan kautta

toimintaamme. Näin siksi, että omistajiimme

sosiaalista vastuuta.

kuuluu energiaa käyttävää teollisuutta, ener-

20

Voittoa tavoittelematon, omakustanteinen

– Tuemme omistajayritysten kilpailukykyä

giantuottajia ja kaupunkeja, Riitta Larnimaa,

tuottamalla niille energiaa kilpailukykyiseen

Pohjolan Voiman viestinnästä ja yhteiskunta-

hintaan. Kilpailukykyinen yritys taas pystyy

suhteista vastaava johtaja määrittää.

tarjoamaan työtä ja toimeentuloa.

POHJOLAN VOIMA

SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2015

Profile for Pohjolan Voima

Pohjolan Voima 2/2015  

Pohjolan Voima 2/2015  

Advertisement