Page 14

14

POHJANPOIKA 4/2017

TEKSTI: OLLI P IIKIVI, MART T I K I V I OJA OULSKY / VELIJAOSTO

Velijaosto

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen toiminnan ytimessä

Velijaoston jäsenet toimivat Oulun Sotilaskotiyhdistyksen “kantavana voimana” sekä apuna yhdeksälle muulle jaostolle. He huolehtivat kalustosta ja tukipalveluista kuten autojen tankkauksista, renkaiden vaihdoista sekä kuljetuksista. Tarvittaessa velijaosto myös neuvoo ja kouluttaa muita jäseniä kaluston käytössä. Ensimmäinen säännöllisesti päivystysvuoroilla toiminut Oulun sotilaskotiyhdistyksen miesjäsen harrasti sotilaskotityötä aktiivisesti jo 90-luvulla. Tämä oli vahvassa naisjärjestössä erikoista ja uraa uurtavaa. Pohjan Prikaatin lakkauttaminen ja varusmiesten siirtyminen Kajaaniin vuonna 1998 ravisteli perinteistä sotilaskotityön tekemisen tapaa. Pojaton ja sotilaskoditon yhdistys toimii nykyään vahvasti LSK- painotteisesti (LSK, liikkuva sotilaskoti) siirtyen aina sinne missä asiakkaat ovat. Muuttunut tilanne ja kentällä toimiminen avasi sotilaskotiharrastuksen myös miehille.

Velijaosto perustettiin marraskuussa 2013. Tänä päivänä velijaostoon kuuluu reilu parikymmentä OulSkyn jäsentä ja jaosto saa jatkuvasti uusia osaavia jäseniä laajasta yhteistyöverkostostaan. Velijaoston jaostopäällikkö kuuluu OulSkyn hallituksen kokoonpanoon, joten tilannekuva päivittyy säännöllisesti ja yhteistyö tapahtumien suunnittelussa sekä toteutuksessa on saumatonta. Mitä velijaosto tekee? Erilaiset sotilaskodin myyntikeikat yhdessä LSK-jaoston kanssa ovat veljesjaoston tärkeintä toiminta-aluetta. Myyntikeikkoja tehdään Taivalkosken Maijanlammelle ja Oulunsalon lentokentälle. Joskus veljet lähtevät myös Kajaaniin tai Rovajärvelle pitempiaikaisille keikoille ja harjoituksiin. Muita tehtäviä velijaostolla on myös runsaasti. Esim. tukussa käyntiä on aktiivisessa yhdistyksessä melkein viikoittain. Suuremmissa tilaisuuksissa kuten messuilla ve-

lijaosto vastaa myynti-, kahvila- ja kenttäleipomotelttojen pystytyksestä sekä tarvittavan kaluston siirroista ja järjestelystä. Joihinkin tapahtumiin, esim. Oulun kutsun-