Pohjanpoika 2/2017

Page 14

14

POHJANPOIKA 2/2017

TEKSTI: JANNE KALINAINEN, HUOLLON SUURVIIKONLOPUN JOHTAJA HANNA KELA, HUOLLON SUURVIIKONLOPUN VARAJOHTAJA

Massatapahtuman huolto on ennakoinnin ja yhteistyön summa Vapaaehtoisen maanpuolustuksen harrastaminen on parhaimmillaan kun poikkeusolojen kouluttautumistarve ja ajankohtaisten tapahtuminen aito huoltotarve kohtaavat. Nordic Student Singers’ Summit (NSSS) on kolmen vuoden välein toteutettava yhteispohjoismainen opiskelijakuorotapahtuma. Kuorofestivaalit järjestettiin toukokuussa Oulussa Raksilan alueella. Kuorotapahtumaan osallistui yli 1100 henkilöä, viidestä eri maasta. Näin suuren tapahtuman järjestely tapahtuu talkoovoimin. Huollon osalta yhteistyökumppaniksi pyydettiin jo varhaisessa vaiheessa Maanpuolustuskoulutusyhdistystä (MPK), joka valtakunnallisena kokonaisturvallisuuden kouluttajana toimii myös poikkeusolojen kouluttajana. MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin Oulun koulutuspaikalla on monipuolinen kouluttajaverkos-

to ja mahdollisuus toteuttaa huollon kursseja, joilla on mahdollista sekä harjoittaa poikkeusolo-osaamista että samalla auttaa kuorotapahtuman toteuttamisessa. Laajimmillaan kursseja oli alkuvaiheessa suunnitteilla jopa kolme, mutta käytännön syistä lopulta toteutettiin yksi 50 hengen Massatapahtuman huoltotoimintakurssi. NSSS:n festivaalijohtaja Janne Kalinainen toimi MPK:n harjoitusviikonlopun johtajana yhdessä varajohtaja Hanna Kelan kanssa. Varsinaisesta kenttätyöstä ja suunnittelusta vastasivat kurssin johtaja Antti Juujärvi Oulun Sotilaskotiyhdistys ry:stä (OulSky), kurssin varajohtaja Jari Pyykönen Vääpelikilta ry:stä ja kurssivääpeli Maija-Liisa Ahtiainen (OulSky) yhdessä neljän muun kouluttajan kanssa. Yhteisen sävelen löytyminen kurssin läpiviemisessä oli selkeää, koska avainhenkilöillä oli taustalla pitkä kokemus huollon järjestelyistä maanpuolustusjärjestöissä, huollon reservissä sekä har-

joitusten suunnittelusta ja johtamisesta. MPK:n erilaiset harjoitukset ja kurssit ovat hioneet huollon osaamista mutta myös auttaneet toimijoita verkostoitumaan keskenään. Tutussa, osaavassa porukassa on helppo toimia.